Νομικές συμφωνίες για τις Υπηρεσίες PayPal

 

Νομικές συμφωνίες για τις Υπηρεσίες PayPal

 

Ανάλογα με την περίπτωση, αυτές οι νομικές συμφωνίες ισχύουν για χρήστες που βρίσκονται σε Βουλγαρία, Κύπρο, Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Ελλάδα, Λετονία, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Μάλτα, Ρουμανία, Άγιο Μαρίνο, Σλοβακία και Σλοβενία. Για να προβάλετε τις συμφωνίες για κάποια άλλη χώρα ή περιοχή, επιλέξτε από την παρακάτω λίστα.

 

Για όλους τους χρήστες

 

Συμφωνίες που αφορούν συγκεκριμένα προϊόντα

 

Για προμηθευτές και επιχειρήσεις

 

Περισσότερες πληροφορίες

 

Ενημερώσεις πολιτικής

 

Αυτές οι νομικές συμφωνίες και ειδοποιήσεις περιλαμβάνουν τους όρους και τις προϋποθέσεις για συγκεκριμένες υπηρεσίες PayPal.