Ενημερώσεις πολιτικής

 

>> Προβολή όλων των νομικών συμφωνιών

>> Προβολή προηγούμενων ενημερώσεων πολιτικής

Ενημερώσεις πολιτικής

 

 

Γνωστοποίηση τροποποιήσεων σε Συμφωνίες της PayPal για χρήστες σε Άγιο Μαρίνο, Βουλγαρία, Ελλάδα, Εσθονία, Κύπρο, Λετονία, Λιθουανία, Λιχτενστάιν, Μάλτα, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία και Τσεχική Δημοκρατία

Ημερομηνία έκδοσης: 10 Μαΐου 2022

 

Αυτή η σελίδα

Σε αυτήν τη σελίδα παρατίθενται ενημερώσεις για χρήστες της PayPal σχετικά με τις αλλαγές στη Συμφωνία χρήστη PayPal ή σε άλλες ηλεκτρονικές συμφωνίες, πολιτικές ή δηλώσεις που χρήζουν γνωστοποίησης για χρήστες σε Άγιο Μαρίνο, Βουλγαρία, Ελλάδα, Εσθονία, Κύπρο, Λετονία, Λιθουανία, Λιχτενστάιν, Μάλτα, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία και Τσεχική Δημοκρατία. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τις γνωστοποιήσεις για τις προηγούμενες Ενημερώσεις πολιτικής.

 

Επερχόμενες αλλαγές

Προβαίνουμε σε αλλαγές σε ορισμένες συμφωνίες (παρατίθενται παρακάτω) που διέπουν τη σχέση σας με την PayPal. Αυτές οι αλλαγές θα πραγματοποιηθούν αυτόματα κατά τις ημερομηνίες έναρξης ισχύος που αναφέρονται παρακάτω.

 

Απαιτούμενες ενέργειες

Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω γνωστοποιήσεις και εξοικειωθείτε με τις επερχόμενες αλλαγές. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας μετά την εφαρμογή των αλλαγών, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτές τις αλλαγές. Διαφορετικά, δεν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες από εσάς για την αποδοχή αυτών των αλλαγών. Ωστόσο, αν δεν συμφωνείτε με αυτές, πρέπει τότε να κλείσετε τον λογαριασμό σας στην PayPal πριν από τη σχετική ημερομηνία έναρξης ισχύος, όπως περιγράφεται στη συμφωνία χρήστη.

 

Τροποποιήσεις στη Συμφωνία χρήστη PayPal

Από την 1η Αυγούστου 2022 αποσαφηνίζουμε:

  • τη διατύπωση στη ρήτρα της διέπουσας νομοθεσίας και δικαιοδοσίας. Σε αυτήν επαναλαμβάνεται ότι οι καταναλωτές έχουν υποχρεωτικά δικαιώματα προσφυγής εναντίον μας σε τοπικά δικαστήρια.
  • τη ρήτρα Αντιστροφών πληρωμής στη Συμφωνία χρήστη, για να διευκρινίσουμε τις περιπτώσεις στις οποίες η PayPal θα μπορεί να αντιστρέψει μια πληρωμή.

Ελέγξτε την ενημερωμένη Συμφωνία χρήστη.

 

Σημαντική ειδοποίηση για όλους τους πελάτες της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου

Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών της PayPal για τη διαχείριση ορισμένων απαραίτητων αλλαγών που προκύπτουν από την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα αποσυρθούμε από την Εκούσια δικαιοδοσία της Υπηρεσίας Χρηματοοικονομικού Διαμεσολαβητή (Financial Ombudsman Service - FOS) Ηνωμένου Βασιλείου την 1η Δεκεμβρίου 2022. Λόγω αλλαγών στους κανόνες του Ηνωμένου Βασιλείου, από την 1η Ιανουαρίου 2021, υπαγόμασταν και συνεχίζουμε να υπαγόμαστε στην Υποχρεωτική δικαιοδοσία του FOS για παράπονα από ορισμένους πελάτες στο Ηνωμένο Βασίλειο (καταναλωτές και ορισμένες μικρότερες επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις πολύ μικρής επιχείρησης, μικρής επιχείρησης, φιλανθρωπικού οργανισμού, επιμελητή ή εγγυητή) σχετικά με γεγονότα που προκύπτουν σε αυτήν την ημερομηνία ή μετά το πέρας αυτής, και αυτοί οι πελάτες εξακολουθούν να έχουν το δικαίωμα να παραπέμψουν τα παράπονά τους στο FOS.

Όταν έχετε παράπονα που σχετίζονται με ένα γεγονός που προέκυψε πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021, και είστε δυσαρεστημένοι από την PayPal σχετικά με τον τρόπο επίλυσης των παραπόνων σας στην τελική μας απάντηση, τότε θα πρέπει να παραπέμψετε αυτά τα παράπονα στο FOS πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2022.

 

Εισαγωγή των Όρων και προϋποθέσεων για το Generosity Network της PayPal (ισχύει μόνο για την Ελλάδα)

Από την 1η Αυγούστου 2022:

Εισάγουμε τους όρους και τις αντίστοιχες χρεώσεις για το Generosity Network της PayPal στην Ελλάδα.

Ελέγξτε τους όρους του Generosity Network της PayPal

Ελέγξτε τις επικαιροποιημένες Χρεώσεις καταναλωτή.

Ελέγξτε τις επικαιροποιημένες Χρεώσεις προμηθευτή.

 

Ενημερώσεις στην Εντολή άμεσης χρέωσης SEPA (ισχύει για Ελλάδα, Εσθονία, Κύπρο, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Σλοβακία και Σλοβενία)

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 31 Μαΐου 2022

Ενημερώνουμε την Εντολή άμεσης χρέωσης SEPA συμπεριλαμβάνοντας ένα πεδίο γνωστό ως «Τύπος πληρωμής» και καταχωρίζουμε αυτό το στοιχείο ως «Επαναλαμβανόμενο», το οποίο συνάδει με τη Συμφωνία χρήστη στην οποία μας παραχωρείτε αμετάβλητη εξουσιοδότηση κατά τη σύνδεση τραπεζικού λογαριασμού ως πηγή χρηματοδότησης του λογαριασμού σας στην PayPal. Επιπλέον, θα ενημερώσουμε την Εντολή άμεσης χρέωσης SEPA συμπεριλαμβάνοντας τη διεύθυνσή σας.

Θα συνεχίσετε να απολαμβάνετε τα προνόμια της χρήσης Εντολής άμεσης χρέωσης SEPA κανονικά. Σας διαβεβαιώνουμε ότι αυτή η ενημέρωση δεν θα επηρεάσει την υπηρεσία που χρησιμοποιείτε με οποιονδήποτε τρόπο.