Ενημερώσεις πολιτικής

>> Εμφάνιση όλων των νομικών συμφωνιών

>> Προβολή προηγούμενων ενημερώσεων πολιτικής

Ενημερώσεις πολιτικής

 

Τελευταία επικαιροποίηση στις 8 Ιουλίου 2024

Γνωστοποίηση τροποποιήσεων σε Συμφωνίες της PayPal για χρήστες σε Άγιο Μαρίνο, Βουλγαρία, Ελλάδα, Εσθονία, Κύπρο, Λετονία, Λιθουανία, Λιχτενστάιν, Μάλτα, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία και Τσεχική Δημοκρατία

 

Αυτή η σελίδα

Σε αυτήν τη σελίδα παρατίθενται λεπτομέρειες ή/και επικαιροποιήσεις για χρήστες της PayPal σχετικά με τις αλλαγές στη Συμφωνία ή στις Συμφωνίες χρήστη PayPal ή σε άλλες ηλεκτρονικές συμφωνίες, πολιτικές ή δηλώσεις που χρήζουν γνωστοποίησης για χρήστες σε Άγιο Μαρίνο, Βουλγαρία, Ελλάδα, Εσθονία, Κύπρο, Λετονία, Λιθουανία, Λιχτενστάιν, Μάλτα, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία και Τσεχική Δημοκρατία. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τις γνωστοποιήσεις για τις προηγούμενες Ενημερώσεις πολιτικής. Έχετε υπόψη ότι μπορούν να πραγματοποιηθούν πρόσθετες αλλαγές στις προκαταρκτικές συμφωνίες κατά τις ημερομηνίες έναρξης ισχύος ή πριν από αυτές, εφόσον πληρούνται οι ισχύουσες προϋποθέσεις γνωστοποίησης.

Επερχόμενες αλλαγές

Προβαίνουμε σε αλλαγές σε ορισμένες συμφωνίες (παρατίθενται παρακάτω) που διέπουν τη σχέση σας με την PayPal. Αυτές οι αλλαγές θα πραγματοποιηθούν αυτόματα κατά τις ημερομηνίες έναρξης ισχύος που αναφέρονται παρακάτω.

Απαιτούμενες ενέργειες

Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω γνωστοποιήσεις και εξοικειωθείτε με τις επερχόμενες αλλαγές. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας μετά την εφαρμογή των αλλαγών, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτές τις αλλαγές. Διαφορετικά, δεν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες από εσάς για την αποδοχή αυτών των αλλαγών. Ωστόσο, αν δεν συμφωνείτε με αυτές, πρέπει τότε να κλείσετε τον λογαριασμό σας στην PayPal πριν από τη σχετική ημερομηνία έναρξης ισχύος, όπως περιγράφεται στη Συμφωνία χρήστη.

 

Ειδοποιήσεις

Ημερομηνία έκδοσης: 8 Ιουλίου 2024

Τροποποιήσεις στη Συμφωνία χρήστη PayPal
Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 10 Οκτωβρίου 2024

  • Επικαιροποιούμε την ενότητα “Η από μέρους σας χρήση προσωπικών δεδομένων (ως πωλητή) - Νομοθεσία για την προστασία δεδομένων” της Συμφωνίας χρήστη PayPal για να καταργήσουν τυχόν διπλότυπες γλώσσες και να βελτιώσουμε τη σαφήνεια.
  • Διευκρινίζουμε ότι οι προμηθευτές επιτρέπεται να κοινοποιούν στους παρόχους υπηρεσιών τους τις προσωπικές πληροφορίες πελατών που τους παρέχει η PayPal. Ζητούμε επίσης από τους προμηθευτές να αναγνωρίζουν ότι έχουν τα δικαιώματα και τις εξουσιοδοτήσεις για να κοινοποιούν προσωπικά δεδομένα στην PayPal. Αυτή είναι μια απαίτηση στο πλαίσιο της υπάρχουσας συμφωνίας χρήστη για τη συμμόρφωση του προμηθευτή με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.
  • Καταργούμε τα ακόλουθα έγγραφα από τη σελίδα Νομικές συμφωνίες: (i) Σημαντικές πληροφορίες για πληρωμές και υπηρεσίες και (ii) Σημειώσεις παραπομπών Συμφωνίας χρήστη. Τυχόν παραπομπές για τις Σημειώσεις παραπομπών Συμφωνίας χρήστη θα διαγραφούν από τη Συμφωνία χρήστη. Μια έκδοση PDF του εγγράφου Σημαντικών πληροφοριών για πληρωμές και υπηρεσίες και των Σημειώσεων παραπομπών Συμφωνίας χρήστη είναι διαθέσιμη μέσω των παρακάτω συνδέσμων.

Ελέγξτε την επικαιροποιημένη Συμφωνία χρήστη

Σημαντικές πληροφορίες για πληρωμές και υπηρεσίες

Σημειώσεις παραπομπών Συμφωνίας χρήστη

 

Τροποποιήσεις στη Συμφωνία PayPal για τις Υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών
Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 10 Οκτωβρίου 2024

  • Αλλάζουμε αυτήν τη συμφωνία για να εισαγάγουμε μια νέα υπηρεσία, την υπηρεσία άμεσης χρέωσης SEPA, η οποία θα επιτρέπει στους προμηθευτές να δέχονται άμεσες χρεώσεις SEPA ως μέθοδο πληρωμής. Κατά συνέπεια, μετονομάζουμε την παρούσα συμφωνία σε Συμφωνία PayPal για τις Υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών.
  • Επίσης, αλλάζουμε τη σελίδα χρεώσεων προμηθευτή για να εισαγάγουμε νέες χρεώσεις που σχετίζονται με αυτήν την υπηρεσία.
  • Εισάγουμε νέους όρους και χρεώσεις για τα Εργαλεία προστασίας από απάτη, ως προαιρετική επιπρόσθετη υπηρεσία.

Ελέγξτε την επικαιροποιημένη Συμφωνία PayPal για τις Υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών

 

Μικρή συντακτική διόρθωση στη σελίδα χρεώσεων καταναλωτών για την PayPal στην Ελλάδα
Σε ισχύ από: 10 Οκτωβρίου 2024

Διορθώνουμε τα ακόλουθα σφάλματα στη σελίδα χρεώσεων καταναλωτών της PayPal.

  • Στη σελίδα χρεώσεων καταναλωτών της PayPal που έχει μεταφραστεί στα Ελληνικά, κάτω από την ενότητα μεταφοράς σε κάρτα για CY, EE, LI, LT, LV, MT, SK & SM, προσθέτουμε τη σταθερή χρέωση ύψους 1350,00 AMD σε ντραμ Αρμενίας (ADM).

Ελέγξτε την ενημερωμένη σελίδα χρεώσεων καταναλωτών της PayPal

 

Μικρή συντακτική διόρθωση στη σελίδα χρεώσεων προμηθευτών για την PayPal στη Σλοβακία
Σε ισχύ από: 10 Οκτωβρίου 2024

Διορθώνουμε τα ακόλουθα τυπογραφικά σφάλματα στη σελίδα χρεώσεων προμηθευτών της PayPal.

  • Στη σελίδα χρεώσεων προμηθευτών της PayPal που έχει μεταφραστεί στα Σλοβακικά, στην ενότητα επιπρόσθετης χρέωσης βάσει ποσοστού για διεθνείς εμπορικές συναλλαγές. η ενότητα με τίτλο ‘πού βρίσκεται η αγορά/περιοχή του αποστολέα’ ενημερώνεται από SK σε UK.

Ελέγξτε την ενημερωμένη σελίδα χρεώσεων προμηθευτών της PayPal

 

Τροποποιήσεις στη Συμφωνία εναλλακτικών μεθόδων πληρωμής PayPal
Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 8 Ιουλίου 2024

  • Καταργούμε την ακόλουθη περιττή πρόταση στην ενότητα 3: “Η πρόσθετη χρέωση βάσει ποσοστού για διεθνείς εμπορικές συναλλαγές που προβλέπεται στη Συμφωνία χρήστη δεν ισχύει όταν λαμβάνετε πληρωμές μέσω Εναλλακτικών μεθόδων πληρωμής”. Αυτές οι πληροφορίες καλύπτονται ήδη στη σελίδα με τις Χρεώσεις προμηθευτών PayPal. Η κατάργηση αυτής της πρότασης δεν αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο η PayPal χρεώνει πληρωμές μέσω Εναλλακτικών μεθόδων πληρωμής ή τις πρόσθετες χρεώσεις βάσει ποσοστού για διεθνείς εμπορικές συναλλαγές.