Ενημερώσεις πολιτικής

 

>> Προβολή όλων των νομικών συμφωνιών

>> Προβολή προηγούμενων ενημερώσεων πολιτικής

Ενημερώσεις πολιτικής

 

Τελευταία επικαιροποίηση στις 24 Ιουλίου 2023

Γνωστοποίηση τροποποιήσεων σε Συμφωνίες της PayPal για χρήστες σε Άγιο Μαρίνο, Βουλγαρία, Ελλάδα, Εσθονία, Κύπρο, Λετονία, Λιθουανία, Λιχτενστάιν, Μάλτα, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία και Τσεχική Δημοκρατία

 

Αυτή η σελίδα

Σε αυτήν τη σελίδα παρατίθενται λεπτομέρειες ή/και επικαιροποιήσεις για χρήστες της PayPal σχετικά με τις αλλαγές στη Συμφωνία χρήστη PayPal ή σε άλλες ηλεκτρονικές συμφωνίες, πολιτικές ή δηλώσεις που χρήζουν γνωστοποίησης για χρήστες σε Άγιο Μαρίνο, Βουλγαρία, Ελλάδα, Εσθονία, Κύπρο, Λετονία, Λιθουανία, Λιχτενστάιν, Μάλτα, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία και Τσεχική Δημοκρατία. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τις γνωστοποιήσεις για τις προηγούμενες Ενημερώσεις πολιτικής. Έχετε υπόψη ότι μπορούν να πραγματοποιηθούν πρόσθετες αλλαγές στις προκαταρκτικές συμφωνίες κατά τις ημερομηνίες έναρξης ισχύος ή πριν από αυτές, εφόσον πληρούνται οι ισχύουσες προϋποθέσεις γνωστοποίησης.

Επερχόμενες αλλαγές

Προβαίνουμε σε αλλαγές σε ορισμένες συμφωνίες (παρατίθενται παρακάτω) που διέπουν τη σχέση σας με την PayPal. Αυτές οι αλλαγές θα πραγματοποιηθούν αυτόματα κατά τις ημερομηνίες έναρξης ισχύος που αναφέρονται παρακάτω.

Απαιτούμενες ενέργειες

Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω γνωστοποιήσεις και εξοικειωθείτε με τις επερχόμενες αλλαγές. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας μετά την εφαρμογή των αλλαγών, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτές τις αλλαγές. Διαφορετικά, δεν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες από εσάς για την αποδοχή αυτών των αλλαγών. Ωστόσο, αν δεν συμφωνείτε με αυτές, πρέπει τότε να κλείσετε τον λογαριασμό σας στην PayPal πριν από τη σχετική ημερομηνία έναρξης ισχύος, όπως περιγράφεται στη συμφωνία χρήστη.

 

Ειδοποιήσεις

Ημερομηνία έκδοσης: 24 Ιουλίου 2023

Τροποποιήσεις στη Συμφωνία PayPal για τις Υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα

Με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 19η Οκτωβρίου 2023:

  • Η σουίτα λειτουργικοτήτων για πληρωμές μέσω Προηγμένης υπηρεσίας πιστωτικής και χρεωστικής κάρτας μπορεί να περιλαμβάνει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης ψηφιακών πορτοφολιών τρίτων μερών που πληρούν τις προϋποθέσεις ως δυνατότητες πρόσθετων. Αναθεωρούμε τους όρους μας για να υποδείξουμε ότι, αν επιλέξετε να ενσωματώσετε αυτές τις δυνατότητες πρόσθετων, συμφωνείτε με τους ισχύοντες όρους τρίτων μερών μέσω της αποδοχής της Συμφωνίας PayPal για τις Υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα. Η εν λόγω αποδοχή περιλαμβάνει την αναγνώριση και τη συμφωνία σας ότι οι εν λόγω δυνατότητες και όροι τρίτων μερών παρέχονται, ενημερώνονται και γνωστοποιούνται αποκλειστικά από το σχετικό τρίτο μέρος και όχι από την PayPal.
  • Παρέχουμε διευκρινίσεις σχετικά με τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας Account Updater.

Ελέγξτε την επικαιροποιημένη Συμφωνία PayPal για τις Υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα