Η δέσμευσή μας για προσβασιμότητα

Η PayPal δεσμεύεται να καταστήσει το περιεχόμενο της σελίδας της προσιτό και φιλικό για όλους τους χρήστες. Αν αντιμετωπίζετε δυσκολίες με την προβολή ή την πλοήγηση στο περιεχόμενο που βρίσκεται σε αυτήν την σελίδα ή παρατηρήσετε τυχόν περιεχόμενο, χαρακτηριστικό ή λειτουργία που πιστεύετε ότι δεν είναι πλήρως προσβάσιμη σε άτομα με αναπηρίες, επικοινωνήστε μαζί μας και περιγράψτε το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό που θεωρείτε ότι δεν είναι πλήρως προσβάσιμο ή προτείνετε βελτιώσεις. Τα σχόλιά σας είναι σημαντικά για εμάς και θα τα λάβουμε υπόψη καθώς αξιολογούμε τους τρόπους που εξυπηρετούμε όλους τους πελάτες μας και τις συνολικές πολιτικές προσβασιμότητας. Επιπλέον, ενώ δεν μπορούμε να ελέγξουμε τους προμηθευτές, ενθαρρύνουμε τους προμηθευτές ψηφιακού περιεχομένου τρίτων μερών να παρέχουν περιεχόμενο που είναι προσιτό και φιλικό προς όλους τους χρήστες.