>> Εμφάνιση όλων των νομικών συμφωνιών

Όροι και προϋποθέσεις PayPal.Me

 

Λήψη PDF

 

Η υπηρεσία PayPal.Me («Υπηρεσία») παρέχεται σε εσάς από την PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. («PayPal»), και σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια εξατομικευμένη διεύθυνση URL PayPal.Me («Σύνδεσμος PPM»), που σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια εξατομικευμένη σελίδα PayPal.Me μέσω της οποίας θα μπορούν οι άλλοι χρήστες να σας βρίσκουν, να αναγνωρίζουν και να συναλλάσσονται μαζί σας (κάθε μία μια «Σελίδα PPM»). Η προσωπική σας σελίδα PPM θα εμφανίζει τον σύνδεσμο PPM, το όνομα ή την επωνυμία της επιχείρησής σας, την εικόνα του προφίλ ή το λογότυπό σας και την πόλη που σχετίζονται με τον λογαριασμό PayPal («Στοιχεία PPM»). Τα στοιχεία PPM θα είναι ορατά σε όποιον επισκέπτεται τη σελίδα PPM για να μπορέσει να επαληθεύσει πιο εύκολα ότι στέλνει χρήματα στον κατάλληλο παραλήπτη.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν σύνδεσμο PPM για προσωπική ή επαγγελματική χρήση για να ζητήσετε, να συλλέξετε και να λάβετε πληρωμές από άλλους με τη χρήση της PayPal. Η εκ μέρους σας χρήση της Υπηρεσίας υπόκειται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις του PayPal.Me, τους όρους της Συμφωνίας χρήστη PayPal, την Πολιτική αποδεκτής χρήσης, την Πολιτική απορρήτου και όλες τις άλλες συμφωνίες που ισχύουν και έχουν συναφθεί ανάμεσα σε εσάς και την PayPal (συνολικά, «Συμφωνίες»).

 

Κοινοποίηση προσωπικών πληροφοριών μέσω της Υπηρεσίας

Το PayPal.Me αποτελεί χαρακτηριστικό κοινωνικής δικτύωσης που σας επιτρέπει να εκτελείτε συναλλαγές με τους συνεργάτες σας πιο εύκολα. Ο προσωπικός σας σύνδεσμος PPM ενδέχεται να εμφανίζεται σε άλλους χρήστες της PayPal, αν έχουν συγχρονίσει το βιβλίο διευθύνσεών τους και είστε καταχωρισμένοι στις επαφές τους ή αν προσπαθούν να σας στείλουν χρήματα στην PayPal αναζητώντας τα στοιχεία PPM ή τον προσωπικό σας σύνδεσμο PPM.

ΟΤΑΝ ΕΓΓΡΑΦΕΣΤΕ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΙΤΕ ΤΗΝ PAYPAL ΝΑ ΠΡΟΒΑΛΛΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ PPM, ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ PPM ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ PPM ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΡΑΤΑ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΤΟΜΟ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ PPM.

Μπορείτε να ενημερώσετε τις προτιμήσεις σας και να απενεργοποιήσετε τον προσωπικό σας σύνδεσμο PPM ανά πάσα στιγμή, προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις στον λογαριασμό PayPal στο Internet ή στην εφαρμογή PayPal. Αν απενεργοποιήσετε τον προσωπικό σας σύνδεσμο PPM, ο σύνδεσμος, η σελίδα και τα στοιχεία PPM δεν θα μπορούν πλέον να αναζητηθούν δημόσια και δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον προσωπικό σας σύνδεσμο PPM για να λαμβάνετε κεφάλαια μέσω PayPal.
 

Για προσωπικούς ή εμπορικούς σκοπούς

Όταν κάνετε εγγραφή στην υπηρεσία και δημιουργείτε έναν σύνδεσμο PPM θα σας ζητηθεί να ορίσετε αν η κύρια χρήση του συνδέσμου σας PPM θα είναι οι συναλλαγές με τους φίλους και την οικογένειά σας («Προσωπική» χρήση) ή η λήψη πληρωμών από πελάτες για αγαθά και υπηρεσίες («Εμπορική» χρήση). Παρόλο που μπορείτε να ορίσετε εκ νέου έναν προσωπικό σύνδεσμο PPM ως χρησιμοποιούμενο για εμπορικούς σκοπούς και ενδέχεται να μπορείτε να ορίσετε εκ νέου ορισμένους εμπορικούς συνδέσμους PPM ως προσωπικούς, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΕΝΑΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ PPM ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ, ΟΥΤΕ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΕΝΑΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ PPM ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ.

Αν έχετε επιχειρηματικό λογαριασμό PayPal, όλοι ανεξαιρέτως οι σύνδεσμοι PPM που σχετίζονται με αυτόν τον λογαριασμό θα αναγνωρίζονται ως εμπορικοί σύνδεσμοι PPM. Αν η PayPal αποφασίσει, κατά την απόλυτη κρίση της, ότι έχετε λάβει πληρωμές για αγαθά και υπηρεσίες με τη χρήση ενός προσωπικού συνδέσμου PPM, η PayPal μπορεί να σας χρεώσει αναδρομικά τις σχετικές προμήθειες και να ορίσει μελλοντικά τον σύνδεσμο PPM ως εμπορικό. Ελέγξτε τη Συμφωνία χρήστη PayPal για πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των προμηθειών.
 

Οδηγίες χρήστη PayPal.Me

Εκτός από τη συμμόρφωση με τις Συμφωνίες, έχουμε θεσπίσει μερικούς βασικούς κανόνες που πρέπει να ακολουθήσετε ενώ χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία.
ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ να δώσετε τον κωδικό πρόσβασής σας στην PayPal ή άλλα διαπιστευτήρια σε κανένα άλλο πρόσωπο με στόχο να επιτρέψετε σε αυτό το πρόσωπο να διαχειριστεί τον προσωπικό σας σύνδεσμο PPM, ούτε πρέπει να χρησιμοποιήσετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης κάποιου άλλου κατόχου λογαριασμού για να πράξετε το ίδιο.
Επιπλέον, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΜΠΛΑΚΕΙΤΕ σε οποιαδήποτε δραστηριότητα, να δημοσιεύσετε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή να καταχωρίσετε ή/και να χρησιμοποιήσετε μια διεύθυνση URL για να δημιουργήσετε έναν σύνδεσμο PPM ο οποίος αποτελεί ή περιλαμβάνει υλικό που:

  • είναι προσβλητικό, καταχρηστικό, δυσφημιστικό, πορνογραφικό, απειλητικό ή άσεμνο.
  • είναι παράνομο ή προορίζεται για την προώθηση ή τη διάπραξη παράνομων πράξεων οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, παραβιάσεων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιωμάτων ιδιωτικού απορρήτου ή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της PayPal, οποιουδήποτε άλλου μέλους της PayPal ή τρίτου μέρους.
  • περιλαμβάνει τον κωδικό πρόσβασής σας ή περιλαμβάνει σκοπίμως τον κωδικό πρόσβασης οποιουδήποτε άλλου χρήστη ή σκοπίμως περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα τρίτων ή έχει σκοπό να ζητήσει τέτοια προσωπικά δεδομένα.
  • υποδηλώνει ή παραποιεί τη συσχέτισή σας σε άλλον χρήστη, πρόσωπο ή οντότητα, ή είναι δόλιο, ψευδές ή παραπλανητικό.
  • παραβιάζει ή έρχεται σε σύγκρουση με τις Συμφωνίες, όπως καθορίζονται από την PayPal.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η παραβίαση οποιουδήποτε από τα παραπάνω μπορεί να οδηγήσει σε άμεσο τερματισμό ή αναστολή του προσωπικού σας συνδέσμου PPM ή/και του λογαριασμού PayPal. Συμφωνείτε επίσης ότι η PayPal μπορεί να ανακτήσει τον προσωπικό σας σύνδεσμο PPM για οποιονδήποτε λόγο.

Η PayPal διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώσει αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις κατά τη διακριτική της ευχέρεια, για οποιονδήποτε λόγο, δημοσιεύοντας μια ενημερωμένη έκδοση αυτών των όρων και προϋποθέσεων στην τοποθεσία https://www.paypal.me/pages/terms. Οι ενημερωμένοι όροι θα ισχύουν από την ημερομηνία της δημοσίευσής τους και η συνεχιζόμενη χρήση οποιουδήποτε συνδέσμου PPM συνιστά αποδοχή των ενημερωμένων όρων.