ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΧΡΗΣΤΗ PAYPAL

Σχετικά με τον λογαριασμό σας

Η παρούσα συμφωνία χρήστη θα τεθεί σε ισχύ για όλους τους χρήστες από τις 28 Μαΐου 2024.

Καλώς ορίσατε στην PayPal!

Αυτοί είναι οι όροι και οι προϋποθέσεις του συμφωνητικού ανάμεσα σε εσάς και την PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. («PayPal») που διέπει τη χρήση του λογαριασμού σας PayPal και των υπηρεσιών PayPal, γνωστό και ως Συμφωνία χρήστη. Ισχύει μόνο για λογαριασμούς PayPal που ανήκουν σε όσους διαμένουν στις παρακάτω χώρες:

Βουλγαρία

Κύπρος

Τσεχική Δημοκρατία

Εσθονία

Ελλάδα

Λετονία

Λιχτενστάιν

Λιθουανία

Μάλτα

Ρουμανία

Άγιος Μαρίνος

Σλοβακία

Σλοβενία

 

Η παρούσα συμφωνία χρήστη δεν ισχύει για την από μέρους σας χρήση της υπηρεσίας Xoom της PayPal, η οποία διέπεται ξεχωριστά από τις Νομικές συμφωνίες της Xoom.

Αν είστε ιδιώτης, πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών και να έχετε πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα προκειμένου να δεσμευτείτε με το συμφωνητικό για το άνοιγμα λογαριασμού PayPal καθώς και για τη χρήση των υπηρεσιών PayPal. Αν είστε επιχείρηση, η επιχείρηση πρέπει να είναι καταχωρισμένη στα αρμόδια μητρώα σε μία από τις παραπάνω χώρες.

Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες PayPal, πρέπει να ανοίξετε λογαριασμό PayPal. Με το άνοιγμα και τη χρήση λογαριασμού PayPal, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας χρήστη, οι οποίοι θα ισχύουν μέχρι τη λύση της συμφωνίας. Συμφωνείτε επίσης να συμμορφώνεστε με τα παρακάτω συμπληρωματικά έγγραφα και με κάθε ένα από τα άλλα έγγραφα της σελίδας Νομικές συμφωνίες που ισχύουν για εσάς:

Διαβάστε προσεκτικά όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας χρήστη, καθώς και κάθε ένα από τα λοιπά έγγραφα που ισχύουν για εσάς.

Κατά διαστήματα, ενδέχεται να αναθεωρούμε την παρούσα συμφωνία χρήστη και οποιοδήποτε από τα έγγραφα που αναφέρονται παραπάνω. Θα δημοσιεύουμε ειδοποίηση στη σελίδα Ενημερώσεις πολιτικής του ιστοτόπου μας και θα σας αποστέλλουμε ειδοποίηση σε διάστημα τουλάχιστον 2 μηνών (αλλά όχι συντομότερα από 60 ημέρες). Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, αφού τεθούν σε ισχύ τυχόν αλλαγές στην παρούσα συμφωνία χρήστη, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτές τις αλλαγές. Μπορείτε να ενημερώσετε την PayPal για την αντίρρησή σας στις προτεινόμενες αλλαγές ή να κλείσετε τον λογαριασμό σας πριν τεθούν σε ισχύ. Τυχόν απαραίτητες αλλαγές, μεταξύ άλλων για τη διόρθωση τυπογραφικών σφαλμάτων ή σφαλμάτων υπολογισμού ή άλλων προφανών λαθών, δεν συνιστά τροποποίηση της συμφωνίας χρήστη. Αν δεν συμφωνείτε με οποιεσδήποτε αλλαγές, μπορείτε να κλείσετε τον λογαριασμό σας, χωρίς χρέωση, πριν τεθούν σε ισχύ.

Πληροφορίες για εμάς

Οι υπηρεσίες μας παρέχονται από την PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349) σε εγγεγραμμένους χρήστες στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με την PayPal, ανατρέξτε σε αυτήν τη σελίδα στην Εξυπηρέτηση πελατών.

Η PayPal είναι νομίμως εξουσιοδοτημένη στο Λουξεμβούργο ως τράπεζα (ή «πιστωτικός οργανισμός» σε νομικούς όρους). Τελούμε υπό την εποπτεία της οικονομικής ρυθμιστικής αρχής του Λουξεμβούργου, της Commission de Surveillance du Secteur Financier ή CSSF. Καταστατική έδρα της CSSF: 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg. Η CSSF διατηρεί μητρώο των οργανισμών που ρυθμίζει στη διεύθυνση https://supervisedentities.apps.cssf.lu/index.html?language=en#Home. Η PayPal έχει αριθμό μητρώου B00000351, αλλά μπορείτε επίσης να την αναζητήσετε με το όνομά της. Αριθμός εμπορικού μητρώου: R.C.S. Luxembourg B 118 349.

Η υπηρεσία μας

Κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα της PayPal είναι η έκδοση ηλεκτρονικών χρημάτων και η παροχή υπηρεσιών πληρωμών μέσω των εν λόγω ηλεκτρονικών χρημάτων. Μέσω των υπηρεσιών μας, μπορείτε να πραγματοποιείτε πληρωμές ηλεκτρονικά και σε φυσικά καταστήματα, δωρεές, καθώς και να στέλνετε, να ζητάτε και να λαμβάνετε ηλεκτρονικά χρήματα. Η PayPal παρέχει και άλλες χρηματοπιστωτικές και σχετικές υπηρεσίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε στη σελίδα «Νομικές συμφωνίες» για τις υπηρεσίες PayPal. Αυτές οι υπηρεσίες θα αποκαλούνται συλλογικά υπηρεσία.

Η παρούσα συμφωνία χρήστη, μαζί με άλλους νομικούς όρους και νομικά απαιτούμενες γνωστοποιήσεις που σχετίζονται με τη χρήση της υπηρεσίας μας από εσάς, θα είναι διαθέσιμη σε εσάς οποιαδήποτε στιγμή στον ιστότοπο της PayPal (συνήθως στη σελίδα «Νομικές συμφωνίες»). Επίσης, ενδέχεται να στείλουμε αυτές τις πληροφορίες σε εσάς.

Μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο οποιωνδήποτε νομικά απαιτούμενων γνωστοποιήσεων (συμπεριλαμβανομένης της παρούσας συμφωνίας χρήστη) και θα σας το παρέχουμε σε μορφή που σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε και να αναπαραγάγετε τις πληροφορίες (για παράδειγμα, μέσω email).

Τι χρειάζεστε για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία PayPal;

Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία μας, θα χρειαστείτε πρόσβαση σε smartphone και υπολογιστή ή tablet και σύνδεση στο Internet.

Άνοιγμα λογαριασμού

Προσφέρουμε 2 τύπους λογαριασμών: προσωπικούς λογαριασμούς και επιχειρηματικούς λογαριασμούς. Για να ανοίξετε λογαριασμό σε εμάς, πρέπει:

  \t
 • Είτε να είστε ιδιώτης (τουλάχιστον 18 ετών) είτε επιχείρηση που δύναται να συνάπτει νομικά δεσμευτικές συμβάσεις και
 • \t
 • να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγγραφής.

Στα πλαίσια της διαδικασίας εγγραφής, πρέπει:

 • Να καταχωρίστε διεύθυνση email και αριθμό κινητού τηλεφώνου,
 • Να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης, τον οποίο θα χρησιμοποιούμε για να σας συνδέουμε,
 • να πληροίτε τις προϋποθέσεις καταλληλότητας και
 • \t
 • Να αποδεχτείτε τη Δήλωση απορρήτου και τη συμφωνία χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμοστέων εγγράφων στη σελίδα Νομικές συμφωνίες.

Προσωπικοί λογαριασμοί

Με τον προσωπικό λογαριασμό μπορείτε να στείλετε και να ζητήσετε χρήματα από φίλους και συγγενείς καθώς και να πληρώσετε για ηλεκτρονικές αγορές που πραγματοποιήσατε.

Οι κάτοχοι ορισμένων προσωπικών λογαριασμών ενδέχεται να πρέπει να αναβαθμίσουν τους λογαριασμούς τους (μπορεί να χρειαστεί να προσκομίσουν περισσότερες πληροφορίες στην PayPal) προκειμένου να είναι δυνατή η χρήση όλων των διαθέσιμων δυνατοτήτων για προσωπικούς λογαριασμούς.

Για να χρησιμοποιήσετε τον λογαριασμό PayPal κατά κύριο λόγο για πωλήσεις, πρέπει να ανοίξετε επιχειρηματικό λογαριασμό ή να μετατρέψετε τον προσωπικό σας λογαριασμό σε επιχειρηματικό.

Επιχειρηματικοί λογαριασμοί

Οι επιχειρηματικοί λογαριασμοί αφορούν άτομα και εταιρείες (είτε έχουν συσταθεί είτε όχι) που χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο την PayPal για να δέχονται ηλεκτρονικές πληρωμές για πωλήσεις ή δωρεές. Οι επιχειρηματικοί λογαριασμοί δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για λήψη «προσωπικών συναλλαγών».

Οι επιχειρηματικοί λογαριασμοί ενδέχεται να επιβαρύνονται με χρεώσεις οι οποίες διαφέρουν από τις χρεώσεις που ισχύουν για τους προσωπικούς λογαριασμούς. Ανατρέξτε στις Χρεώσεις για περισσότερες λεπτομέρειες.

Με το άνοιγμα επιχειρηματικού λογαριασμού ή τη μετατροπή ενός προσωπικού λογαριασμού σε επιχειρηματικό, επιβεβαιώνετε ότι τον χρησιμοποιείτε κυρίως για επιχειρηματικούς ή εμπορικούς σκοπούς.

Κατάσταση εμπορικών οντοτήτων

Αν η δραστηριότητα οποιουδήποτε λογαριασμού σας PayPal αγγίξει συγκεκριμένα όρια ή αφορά συγκεκριμένους επιχειρηματικούς τομείς και δράσεις, υποχρεούστε από τις εταιρείες καρτών να συμφωνήσετε με τη σύναψη Συμφωνητικών εμπορικών οντοτήτων (CEA) απευθείας με τους συνεργάτες μας που επεξεργάζονται αυτά τα ζητήματα προκειμένου να μπορέσετε να συνεχίσετε να δέχεστε πληρωμές μέσω κάρτας. Σε αυτήν την περίπτωση, τα εν λόγω Συμφωνητικά εμπορικών οντοτήτων θα ισχύουν για κάθε πληρωμή που επεξεργάζεται η PayPal εκ μέρους σας, επιπλέον της παρούσας συμφωνίας χρήστη.

Ασφαλής χρήση του λογαριασμού σας PayPal

Πρέπει να πάρετε τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να εμποδίσετε την κακή χρήση του λογαριασμού PayPal. Πρέπει να εξασφαλίζετε επαρκές επίπεδο ασφάλειας και να ελέγχετε όλες ανεξαιρέτως τις συσκευές, τα στοιχεία, τις ταυτότητες, τους κωδικούς πρόσβασης και τους προσωπικούς κωδικούς/αριθμούς αναγνώρισης που χρησιμοποιείτε για να έχετε πρόσβαση στον λογαριασμό και στις υπηρεσίες PayPal.

Πρέπει να συμμορφώνεστε με όλες τις εύλογες οδηγίες που ενδέχεται να εκδίδουμε σχετικά με τον τρόπο που μπορείτε να διατηρείτε το μέσο πληρωμών σας ασφαλές.

Μπορεί να σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε οποιαδήποτε εντολή σε σχέση με τον λογαριασμό σας (δηλαδή να μας δώσετε τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε, προκειμένου να βεβαιωθούμε ότι είστε όντως εσείς που δώσατε την εντολή, για παράδειγμα να υποβάλετε τα σωστά στοιχεία σύνδεσης, τα οποία θα μπορούσαν να συμπεριλαμβάνουν τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασής σας) και, στη συνέχεια, να συνδεθείτε με επιτυχία στον λογαριασμό PayPal και να μας δώσετε την εντολή.

Πρέπει να διατηρείτε την ταχυδρομική διεύθυνση, τη διεύθυνση email, τον αριθμό τηλεφώνου του οποίου είστε ο κύριος χρήστης, καθώς και τα άλλα στοιχεία επικοινωνίας σας επικαιροποιημένα στο προφίλ του λογαριασμού PayPal.

Μπορείτε να χορηγήσετε, να καταργήσετε και να διαχειριστείτε ρητά άδειες προς ορισμένα τρίτα μέρη ώστε να προβαίνουν σε ενέργειες εκ μέρους σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αυτές τις ενέργειες έχοντας συνδεθεί στον λογαριασμό σας. Σε άλλες περιπτώσεις, μπορείτε να συνεργαστείτε απευθείας με το τρίτο μέρος. Αναγνωρίζετε ότι αν χορηγήσετε άδεια σε τρίτο μέρος προκειμένου να προβεί σε ενέργειες εκ μέρους σας, ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τον λογαριασμό σας στο εν λόγω τρίτο μέρος.

Μπορείτε να επιτρέπετε σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών που έχουν λάβει άδεια με βάση την ισχύουσα νομοθεσία να προβούν στα εξής:

 • Να παρέχουν υπηρεσίες στοιχείων λογαριασμού για να έχουν πρόσβαση εκ μέρους σας σε πληροφορίες σχετικά με τον λογαριασμό σας.
 • Να επιβεβαιώνουν αν το ποσό που απαιτείται για την πραγματοποίηση της συναλλαγής για πληρωμή μέσω κάρτας είναι διαθέσιμο στον λογαριασμό σας.
 • Να παρέχουν υπηρεσίες εκκίνησης πληρωμής προκειμένου να πραγματοποιούν πληρωμές από τον λογαριασμό σας εκ μέρους σας.

Η χορήγηση άδειας πρόσβασης στον λογαριασμό σας σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος δεν σας απαλλάσσει σε καμία περίπτωση από τις ευθύνες σας στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας χρήστη. Φέρετε ευθύνη προς εμάς για τις ενέργειες των τρίτων μερών που έχετε εξουσιοδοτήσει. Η PayPal δεν θα θεωρείται υπεύθυνη και οφείλετε να την αποζημιώνετε για κάθε ευθύνη που προκύπτει από ενέργειες ή παραλείψεις των εν λόγω τρίτων μερών σε σχέση με τις άδειες που χορηγήσατε, με βάση τα δικαιώματα επιτακτικού χαρακτήρα σας.

Κλείσιμο λογαριασμού PayPal

Μπορείτε να κλείσετε τον λογαριασμό σας οποιαδήποτε στιγμή. Για να μάθετε πώς να το κάνετε αυτό, ανατρέξτε στο Κέντρο βοήθειας PayPal.

Ενδέχεται να κλείσουμε τον λογαριασμό σας κατ' επιλογή μας με προηγούμενη ειδοποίηση 2 μηνών (αλλά όχι συντομότερα από 60 ημέρες). Ενδέχεται επίσης να κλείσουμε τον λογαριασμό σας οποιαδήποτε στιγμή, αν:

 1. Παραβιάζετε την παρούσα συμφωνία χρήστη ή/και δικαιούμαστε για άλλους λόγους να κλείσουμε τον λογαριασμό σας με βάση την παρούσα συμφωνία χρήστη.
 2. Δεν προσπελάσετε τον λογαριασμό σας για 3 χρόνια.
 3. Υποπτευόμαστε ότι ο λογαριασμός σας προσπελάστηκε χωρίς την εξουσιοδότησή σας.

Στην περίπτωση που αποφασίσουμε να κλείσουμε τον λογαριασμό σας, θα σας ειδοποιήσουμε για το κλείσιμο και, όπου είναι εφικτό, για τους λόγους για τους οποίους προχωρήσαμε σε αυτήν την ενέργεια. Επιπλέον, θα έχετε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε ανάληψη τυχόν μη αμφισβητούμενων χρημάτων που έχουμε δεσμεύσει.

Όταν ο λογαριασμός σας κλείσει:

 • Η παρούσα συμφωνία χρήστη λύεται αμέσως, εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου παραμένει σε ισχύ στον βαθμό και για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να χειριστούμε το κλείσιμο του λογαριασμού σας, καθώς και για λόγους συμμόρφωσης με τις ισχύουσες νομικές και κανονιστικές διατάξεις.
 • Μπορούμε να ακυρώσουμε τυχόν εκκρεμείς συναλλαγές και θα παραιτηθείτε τυχόν υπολοίπων που σχετίζονται με ειδικούς διακανονισμούς χρηματοδότησης.
 • Μπορούμε να αναστείλουμε, να περιορίσουμε ή να διακόψουμε την πρόσβαση ή την από πλευράς σας χρήση μέρους ή του συνόλου των υπηρεσιών, ιστοτόπων, λογισμικού και συστημάτων (συμπεριλαμβανομένων τυχόν δικτύων και διακομιστών που χρησιμοποιούνται για την παροχή οποιασδήποτε εκ των υπηρεσιών) των οποίων τη λειτουργία διαχειριζόμαστε εμείς ή τρίτοι εκ μέρους μας.
 • Παραμένετε υπεύθυνοι για όλες τις εκκρεμείς υποχρεώσεις σας στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας χρήστη οι οποίες σχετίζονται με τον λογαριασμό σας πριν από το κλείσιμό του.
 • Μπορούμε να διατηρούμε τα στοιχεία του λογαριασμού σας στη βάση δεδομένων μας ούτως ώστε να εκπληρώσουμε τις νομικές υποχρεώσεις μας.
 • Μπορούμε να διατηρήσουμε τα ηλεκτρονικά χρήματα που διαθέτετε και μετά το κλείσιμο, στον βαθμό και για το χρονικό διάστημα που εύλογα απαιτείται για την προστασία μας ή/και την προστασία τυχόν τρίτων μερών έναντι του κινδύνου αντιστροφής πληρωμών, χρεώσεων, προστίμων, ποινών και άλλων ευθυνών οποιασδήποτε φύσης. Μετά από αυτό το διάστημα, θα μπορείτε να μεταφέρετε τυχόν μη αμφισβητούμενα ποσά που έχουμε δεσμεύσει. Ανατρέξτε στην ενότητα Επικοινωνήστε μαζί μας αν θέλετε να ρωτήσετε σχετικά με χρήματα που παραμένουν δεσμευμένα στον λογαριασμό σας κατά το κλείσιμο.
  Αν είστε ο νόμιμος εκπρόσωπος κατόχου λογαριασμού ο οποίος δεν έχει πλέον την ικανότητα να τον διαχειριστεί ή έχει αποβιώσει, Επικοινωνήστε μαζί μας για βοήθεια.

Σε περίπτωση που αποφασίσουμε να διακόψουμε οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες μας ή οποιοδήποτε μέρος ή δυνατότητα αυτών για οποιονδήποτε λόγο, θα σας ειδοποιήσουμε τουλάχιστον δύο μήνες (αλλά όχι λιγότερο από 60 ημέρες) πριν από τη διακοπή της υπηρεσίας ή της δυνατότητας, εκτός αν κρίνουμε καλόπιστα ότι:

 • Η υπηρεσία ή η δυνατότητα πρέπει να διακοπεί νωρίτερα, όπως επιβάλλει η νομοθεσία ή η σχέση με τρίτο.
 • Αυτή η ενέργεια θα μπορούσε να απειλήσει την ασφάλεια ή να οδηγήσει σε σημαντική οικονομική ή υλική τεχνική επιβάρυνση.

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Αν είστε καταναλωτής, έχετε δικαίωμα υπαναχώρησης από τη Συμφωνία χρήστη, χωρίς να δώσετε καμία αιτιολόγηση και χωρίς κυρώσεις εντός 14 ημερών από το άνοιγμα του λογαριασμού σας. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει, μέσα σε αυτές τις 14 ημέρες, να ακολουθήσετε τη διαδικασία για το κλείσιμο του λογαριασμού σας, με το οποίο λύεται η Συμφωνία χρήστη. Η PayPal θεωρεί ότι οι καταναλωτές πρέπει να μπορούν να επιλέξουν αν θα χρησιμοποιήσουν ή όχι τις υπηρεσίες μας, επομένως, δεν σας δεσμεύουμε αναγκαστικά σε μια σύμβαση. Αυτός είναι ο λόγος που, επιπλέον αυτών των υποχρεωτικών δικαιωμάτων, ακόμα και μετά από 14 ημέρες, μπορείτε να καταγγείλετε τη συμφωνία σας κλείνοντας τον λογαριασμό σας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας στη διάρκεια της περιόδου υπαναχώρησης 14 ημερών απαιτείτε την παροχή των υπηρεσιών μας πριν από τη λήξη της περιόδου του δικαιώματος υπαναχώρησης 14 ημερών. Θα πρέπει να καταβάλλετε χρεώσεις για τις υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε (συμπεριλαμβανομένων αυτών που χρησιμοποιείτε στη διάρκεια της περιόδου υπαναχώρησης των 14 ημερών) μέχρι να κλείσετε τον λογαριασμό σας και να μεταφέρετε το υπόλοιπό σας, αν υπάρχει. Όλες οι εκκρεμείς συναλλαγές θα ακυρωθούν όταν κλείσετε τον λογαριασμό σας. Ανατρέξτε στην ενότητα «Κλείσιμο του λογαριασμού PayPal»στη Συμφωνία χρήστη για περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύνδεση και αποσύνδεση πηγής χρηματοδότησης

Όλα τα χρήματα που βρίσκονται στον λογαριασμό σας, από νομικής πλευράς, ονομάζονται «ηλεκτρονικά χρήματα», όρος που αναγνωρίζεται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ως μορφή χρημάτων κατάλληλη για χρήση στο διαδίκτυο.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια πηγή χρηματοδότησης ως μέθοδο πληρωμής προς εμάς, για να αποκτήσετε ηλεκτρονικά χρήματα στον λογαριασμό σας ή για να πραγματοποιήσετε μεταφορές από τον λογαριασμό σας, όπως περιγράφεται περαιτέρω στην παρούσα συμφωνία χρήστη (βλ. Προσθήκη ή μεταφορά χρημάτων και Χρηματοδότηση της πληρωμής σας.

Μπορείτε να συνδέσετε ή να αποσυνδέσετε μια πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα (όπου είναι δυνατό) καθώς και έναν τραπεζικό λογαριασμό ή τη μέθοδο PayPal Credit (όπου είναι δυνατό) στον λογαριασμό PayPal ως πηγή χρηματοδότησης.

Ενδέχεται να περιορίσουμε τη διαθεσιμότητα των πηγών χρηματοδότησής σας για να διαχειριστούμε τους κινδύνους.

Διατηρήστε τα στοιχεία της πηγής χρηματοδότησης επικαιροποιημένα (π.χ. αριθμός πιστωτικής κάρτας και ημερομηνία λήξης). Αν αυτά τα στοιχεία αλλάξουν, ενδέχεται να τα επικαιροποιήσουμε χρησιμοποιώντας πληροφορίες και τρίτες πηγές στις οποίες έχουμε πρόσβαση, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ενέργεια εκ μέρους σας. Αν δεν θέλετε να επικαιροποιήσουμε εμείς τα στοιχεία της κάρτας σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον εκδότη της κάρτας σας για να ζητήσετε κάτι τέτοιο ή να καταργήσετε την πηγή χρηματοδότησης στον λογαριασμό PayPal. Αν ενημερώσουμε την πηγή χρηματοδότησης, θα διατηρήσουμε τις προτιμώμενες ρυθμίσεις που συνδέονται με αυτήν την πηγή χρηματοδότησης. Μπορείτε να επιλέξετε να επιβεβαιώσετε την κάρτα ή τον τραπεζικό λογαριασμό σας, για να μπορούμε να επαληθεύσουμε την εγκυρότητά τους και ότι είστε ο κάτοχός τους. Ενδεχομένως να σας επιτρέπουμε να εκτελέσετε αυτήν την ενέργεια ακολουθώντας τη διαδικασία «Σύνδεση και επιβεβαίωση κάρτας» (για τις κάρτες) ή «Επιβεβαίωση τράπεζας» (για τους τραπεζικούς λογαριασμούς) ή άλλες διαδικασίες που ενδέχεται να σας κοινοποιούμε ή να δημοσιεύουμε κατά διαστήματα.

Παραχώρηση σε εμάς της άδειας να χρεώνουμε τις πηγές χρηματοδότησης που έχετε ορίσει

Συνδέοντας μια πηγή χρηματοδότησης στον λογαριασμό σας PayPal, έχουμε την άδειά σας να χρεώνουμε αυτόματα τη συγκεκριμένη πηγή χρηματοδότησης [υπόκειται στην παρούσα συμφωνία χρήστη και στους όρους της όποιας εντολής (π.χ. πάγιας εντολής πληρωμής)] που χρησιμοποιείται από τον πάροχο της εν λόγω πηγής χρηματοδότησης για να αποκτήσει και να διατηρεί σε ισχύ αυτή την εξουσία) προκειμένου η απαιτούμενη αξία των ηλεκτρονικών χρημάτων:

 • Να καλύπτει:
  • Το ποσό της πληρωμής (συν όλες τις χρεώσεις συναλλαγής που καταβάλλονται σε εμάς) όταν χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό σας για να στείλετε πληρωμή σε άλλον χρήστη.
  • Τυχόν ποσά που μας οφείλετε, τα οποία προκύπτουν από τη δραστηριότητά σας ως παραλήπτη πληρωμών μέσω των υπηρεσιών μας.
 • Να συμπληρώνει το υπόλοιπο του λογαριασμού σας μέσω της δυνατότητας «Προσθήκη χρημάτων» που βρίσκεται στη διεπαφή του λογαριασμού.

Αν η προηγούμενη προσπάθεια απέτυχε, μπορεί να χρεώσουμε την πηγή χρηματοδότησης ξανά. Αν ανακαλέσετε την άδεια από την πηγή χρηματοδότησής σας, θα μας αποζημιώσετε για την όποια αξία των ηλεκτρονικών χρημάτων που έχουμε ήδη εκδώσει για τα οποία δεν έχει γίνει ακόμη η χρέωση.

Για να ανακαλέσετε την άδεια που μας έχετε παραχωρήσει, μπορείτε να αποσυνδέσετε την πηγή χρηματοδότησης από τον λογαριασμό σας PayPal.

Ο Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA) αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου που αποσκοπεί στο να γίνουν περισσότερο αποτελεσματικές οι συναλλαγές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν είστε χρήστης εγγεγραμμένος σε Ελλάδα, Εσθονία, Κύπρο, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Σλοβακία και Σλοβενία, κάθε φορά που καταχωρείτε έναν τραπεζικό λογαριασμό στην PayPal ή χρησιμοποιείτε έναν νέο τραπεζικό λογαριασμό ως πηγή χρηματοδότησης για πρώτη φορά, παραχωρείτε στην PayPal εντολή άμεσης χρέωσης SEPA. Αν χρησιμοποιείτε εντολή άμεσης χρέωσης SEPA για την άδεια:

 • Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτήν την εντολή και στον αριθμό αναφοράς της εντολής (ΑΑΕ) από το προφίλ του λογαριασμού PayPal οποιαδήποτε στιγμή, καθώς και να ακυρώσετε ή να τροποποιήσετε την εντολή για μελλοντικές συναλλαγές.
 • Η PayPal θα σας ενημερώνει για το ποσό της πληρωμής με άμεση χρέωση SEPA και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα εισπράξει το ποσό από τον τραπεζικό σας λογαριασμό, μαζί με την επιβεβαίωση αγοράς. Σε περίπτωση που η PayPal υποβάλει εκ νέου αίτημα πληρωμής με άμεση χρέωση SEPA λόγω αντιστροφής της αρχικής πληρωμής, δεν θα παρέχονται (επιπλέον) στοιχεία για το ποσό και το χρονικό διάστημα πριν από τη νέα υποβολή.
 • Μπορείτε να διεκδικήσετε επιστροφή χρημάτων από την τράπεζά σας οποιαδήποτε στιγμή σε χρονικό διάστημα έως 8 εβδομάδων από την ημερομηνία πραγματοποίησης της πληρωμής Άμεσης χρέωσης SEPA, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της τράπεζάς σας.

Κίνδυνος αντιστροφών πληρωμής προς την πηγή χρηματοδότησής σας και πότε ενδέχεται να χρειαστεί η έκδοση ηλεκτρονικών επιταγών

Όταν λαμβάνουμε την πληρωμή από την πηγή χρηματοδότησής σας, ενδέχεται να αποθηκεύσουμε τα ηλεκτρονικά χρήματα που προέρχονται από αυτήν στον λογαριασμό αποθεματικού που τηρούμε για εσάς, για όσο διάστημα θεωρούμε ότι υπάρχει κίνδυνος ακύρωσης της πληρωμής από τον πάροχο της πηγής χρηματοδότησης. Αυτό συμβαίνει επειδή την ίδια στιγμή που υπάρχει αυτός ο κίνδυνος αντιστροφής της πληρωμής, δεν έχουμε όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για να βάλουμε τα χρήματα της πληρωμής σας στο υπόλοιπο PayPal, ώστε να είναι στη διάθεσή σας.

Όταν μας δίνετε εντολή να πραγματοποιήσουμε πληρωμή από τον λογαριασμό σας προς άλλον χρήστη, η οποία πληρωμή χρηματοδοτείται από τον τραπεζικό λογαριασμό σας και αποθηκεύουμε τα ηλεκτρονικά χρήματα που προέρχονται από αυτόν με αυτόν τον τρόπο, ονομάζουμε αυτόν τον τύπο πληρωμής από τον τραπεζικό σας λογαριασμό, πληρωμή με «ηλεκτρονική επιταγή». Ανατρέξτε στην παρακάτω ενότητα Χρηματοδότηση πληρωμών που πραγματοποιούνται από τον λογαριασμό σας, για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των ηλεκτρονικών επιταγών.

Διατήρηση και χρήση υπολοίπου PayPal

Δεν θα λάβετε τόκο ή άλλα έσοδα για τα χρήματα που βρίσκονται στον λογαριασμό σας. Αυτό συμβαίνει επειδή τα χρήματα στον λογαριασμό σας είναι ηλεκτρονικά χρήματα και η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει την καταβολή τόκου επί ηλεκτρονικών χρημάτων (για παράδειγμα, άρθρο 12 της οδηγίας 2009/110/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Επίσης, τα ηλεκτρονικά χρήματα δεν θεωρούνται κατάθεση ή επένδυση σύμφωνα με τη νομοθεσία του Λουξεμβούργου. Κατά συνέπεια, τα προγράμματα εγγύησης καταθέσεων ή αποζημίωσης επενδυτών που εφαρμόζονται στο Λουξεμβούργο από το Conseil des Protection des Deposants et des Investisseurs ή οποιοδήποτε ισοδύναμο πρόγραμμα στον ΕΟΧ δεν μπορεί να σας προστατεύσει.

Έχουμε τη δυνατότητα αποθήκευσης και μεταφοράς των χρημάτων που υπάρχουν στον λογαριασμό σας προς τα παρακάτω σημεία ή και μεταξύ αυτών:

οποιαδήποτε στιγμή σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία χρήστη.

Υπόλοιπο PayPal

Το λειτουργικό μέρος του λογαριασμού σας περιέχει το υπόλοιπο PayPal, το οποίο αναφέρεται στο υπόλοιπο των χρημάτων που είναι διαθέσιμο για πληρωμές ή μεταφορές.

Όταν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία πληρωμών που παρέχουμε για να πληρώσετε έναν άλλο χρήστη, μας δίνετε εντολή να μεταφέρουμε τα χρήματα από το δικό σας υπόλοιπο PayPal στον λογαριασμό του παραλήπτη.

Πρέπει να έχετε επαρκές υπόλοιπο PayPal σε εκκαθαρισμένα χρήματα για να καλύψετε το ποσό για τυχόν πληρωμές που πραγματοποιείτε καθώς και τις χρεώσεις συναλλαγών που μας οφείλετε κατά τη στιγμή της πληρωμής. Ισχύουν και επιπλέον προϋποθέσεις – ανατρέξτε στην ενότητα Πραγματοποίηση πληρωμής παρακάτω. Αν το υπόλοιπο PayPal δεν επαρκεί ή έχετε επιλέξει μια προτιμώμενη πηγή χρηματοδότησης, μας ζητάτε επίσης να εξασφαλίσουμε χρήματα εκ μέρους σας από τη διαθέσιμη πηγή χρηματοδότησης και να αποδώσουμε ηλεκτρονικά χρήματα στο υπόλοιπο PayPal σας, ώστε να πραγματοποιηθεί η πληρωμή σας.

Όταν μεταφέρετε τα χρήματά σας, πρέπει να έχετε επαρκές υπόλοιπο PayPal για να καλύψετε την αξία τυχόν μεταφοράς κατά τη στιγμή που την πραγματοποιείτε.

Ανατρέξτε στην ενότητα Προσθήκη ή μεταφορά χρημάτων για να μάθετε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε ένα υπόλοιπο PayPal και πώς μπορείτε να το μεταφέρετε.

Αν το ποσό που βρίσκεται στο υπόλοιπο PayPal φέρει αρνητικό πρόσημο, αυτό δηλώνει το καθαρό ποσό που οφείλετε σε εμάς τη δεδομένη στιγμή.

Λογαριασμός αποθεματικού

Τα χρήματα που εμφανίζονται στην επισκόπηση του λογαριασμού σας με την ένδειξη «εκκρεμεί», «δεν έχει εκκαθαριστεί», «έχει δεσμευτεί» ή είναι με κάποιον άλλον τρόπο περιορισμένα οποιαδήποτε στιγμή, δεσμεύονται στο μέρος του λογαριασμού σας, που λειτουργεί ως λογαριασμός αποθεματικού. Δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε χρήματα που είναι αποθηκευμένα στον λογαριασμό αποθεματικού.

Προσθήκη ή μεταφορά χρημάτων

Προσθήκη χρημάτων

Σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία χρήστη, για να λαμβάνετε ηλεκτρονικά χρήματα στον λογαριασμό σας, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

 • Να δεχτείτε πληρωμή από κάποιον άλλον στον λογαριασμό σας. Μπορεί να σας επιβαρύνουμε με χρεώσεις για αυτό.
 • Να αποκτήσετε ηλεκτρονικά χρήματα από εμάς με την καταβολή ενός αντίστοιχου ποσού.

Μπορείτε να αποκτήσετε ηλεκτρονικά χρήματα από εμάς με τους παρακάτω τρόπους:

 • Αυτόματα, με τη χρήση των πηγών χρηματοδότησης που είναι διαθέσιμες προς εσάς προκειμένου να καλύψετε το ποσό των πληρωμών για τις οποίες μας έχετε δώσει εντολή να στείλουμε σε άλλους χρήστες (καθώς και τις χρεώσεις συναλλαγών που είναι πληρωτέες από εσάς προς εμάς).
 • Μη αυτόματα, με τη χρήση της λειτουργίας «Προσθήκη χρημάτων» η οποία είναι διαθέσιμη από τη διεπαφή του λογαριασμού σας προκειμένου να μας πληρώσετε ή να μας δώσετε εντολή να χρεώσουμε την πηγή χρηματοδότησής σας για τα ηλεκτρονικά χρήματα.

Ο πάροχος της πηγής χρηματοδότησης που έχετε ορίσει φέρει τη νομική ευθύνη για την πραγματοποίηση κάθε πληρωμής από αυτόν προς εμάς. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο στον χρόνο που θα χρειαστεί για να πραγματοποιηθεί η πληρωμή προς εμάς.

Μεταφορά χρημάτων

Αν έχετε υπόλοιπο PayPal, μπορείτε να κάνετε ανάληψη οποιουδήποτε ποσού μεταφέροντάς το στην πηγή χρηματοδότησης που έχετε ορίσει, η οποία συνδέεται με τον λογαριασμό σας PayPal, όπως ενδέχεται να επιτρέψουμε κατά διαστήματα. Πηγή χρηματοδότησης μπορεί να είναι ο τραπεζικός λογαριασμός σας, η χρεωστική ή η πιστωτική κάρτα σας, ανάλογα με τη χώρα στην οποία είναι εγγεγραμμένος ο λογαριασμός σας PayPal.

Όταν μας δίνετε εντολή να μεταφέρουμε οποιοδήποτε ποσό από το υπόλοιπο PayPal, σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία χρήστη θα κάνουμε τα εξής:

 • Θα μετατρέψουμε τα ηλεκτρονικά χρήματα σε χρήματα που μπορούμε να μεταφέρουμε στην πηγή χρηματοδότησης που έχετε ορίσει.
 • Θα δώσουμε εντολή στη δική μας τράπεζα να μεταφέρει τα εν λόγω χρήματα στην πηγή χρηματοδότησης που έχετε ορίσει.

Στόχος μας είναι να έχει σταλεί η εντολή για τη μεταφορά της πληρωμής στην τράπεζά μας έως το τέλος της επόμενης εργάσιμης ημέρας (με τον όρο «Εργάσιμη ημέρα» νοείται οποιαδήποτε ημέρα κατά την οποία οι τράπεζες στο Λουξεμβούργο είναι ανοιχτές για το κοινό), αν δεν υπάρχουν άλλες καθυστερήσεις, σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία χρήστη. Μόλις η τράπεζά μας λάβει την εντολή πληρωμής από εμάς, δεν έχουμε κανέναν έλεγχο στον χρόνο που θα χρειαστεί για να πραγματοποιηθεί η πληρωμή προς εσάς. Σε αυτό το σημείο, η τράπεζά μας, ο πάροχος της πηγής χρηματοδότησης που έχετε ορίσει και τα συστήματα πληρωμής στα οποία βασίζονται αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη μεταφορά των χρημάτων στην πηγή χρηματοδότησης που έχετε ορίσει και αυτό μπορεί να επηρεάσει τον χρόνο που απαιτείται για να λάβετε τα χρήματά σας. Ενδέχεται να σας επιτρέψουμε να μεταφέρετε τα χρήματα πραγματοποιώντας μεταφορά σε:

 • Τραπεζικό λογαριασμό που πληροί τις προϋποθέσεις (όπου παρέχουμε τέτοια δυνατότητα) μέσω:
  • Τυπικής μεταφοράς στον τραπεζικό λογαριασμό που συνδέεται με τον λογαριασμό σας (αυτή η δυνατότητα μεταφοράς/εξαργύρωσης είναι κάποιες φορές γνωστή ως «μεταφορά σε τράπεζα») ή
  • Άμεσης μεταφοράς στον τραπεζικό λογαριασμό σας που συνδέεται με τον λογαριασμό σας.
   Ενδέχεται να επιτρέψουμε τη διενέργεια των παραπάνω μεταφορών μέσω της χρεωστικής κάρτας που είναι συνδεδεμένη σε αυτόν τον τραπεζικό λογαριασμό.
 • Στην επώνυμη κάρτα σας Mastercard ή Visa (όπου παρέχουμε αυτή τη δυνατότητα).

Ισχύουν χρεώσεις για μεταφορές. Επίσης, κάθε φορά που ξεκινάτε τη διαδικασία για τέτοιου είδους μεταφορά, θα σας γνωστοποιούμε εκ των προτέρων τις χρεώσεις.

Η πηγή χρηματοδότησης (για παράδειγμα, ο τραπεζικός λογαριασμός ή η κάρτα) στην οποία ζητήσατε να γίνει η μεταφορά πρέπει να είναι στο αρχικό νόμισμα του λογαριασμού σας ή σε άλλο νόμισμα που υποστηρίζει η PayPal για μεταφορές στη χώρα διαμονής σας.

Έχετε τη δυνατότητα να μεταφέρετε το υπόλοιπο PayPal μόνο στο αρχικό νόμισμα του λογαριασμού σας, εκτός και αν έχουμε συμφωνήσει διαφορετικά. Για να μεταφέρετε υπόλοιπο PayPal που έχετε σε άλλο νόμισμα, θα πρέπει να μετατρέψετε το νόμισμα στο αρχικό νόμισμα του λογαριασμού σας, διαφορετικά θα μετατραπεί αυτόματα κατά τη στιγμή της μεταφοράς. Στην περίπτωση αυτή, θα χρησιμοποιηθεί η συναλλαγματική ισοτιμία μας.

Αυτό σημαίνει ότι αν μεταφέρετε:

 • Υπόλοιπο PayPal που έχετε σε διαφορετικό νόμισμα από το αρχικό νόμισμα του λογαριασμού σας, η μετατροπή στο αρχικό νόμισμα θα πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας την ισοτιμία συναλλαγής.
 • Σε πηγή χρηματοδότησης (για παράδειγμα, τραπεζικό λογαριασμό ή κάρτα) σε νόμισμα διαφορετικό από το αρχικό νόμισμα του λογαριασμού σας, η μετατροπή στο νόμισμα της πηγής χρηματοδότησης θα πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας την ισοτιμία συναλλαγής.

Ο εκδότης σας μπορεί επίσης να σας χρεώσει αν απαιτείται μετατροπή συναλλάγματος στο νόμισμα στο οποίο έχει εκδοθεί η κάρτα σας.

Αν έχετε επιχειρηματικό λογαριασμό, η εν λόγω ισοτιμία συναλλαγής δεν θα ισχύει. Αντ' αυτού, θα καταβάλετε μια προμήθεια μετατροπής συναλλάγματος που εφαρμόζεται σε μια εξωτερική βασική ισοτιμία, όπως περιγράφεται στη σελίδα των Χρεώσεων (ανατρέξτε επίσης στην ενότητα «Πώς μετατρέπουμε συνάλλαγμα»).

Για να προστατεύσουμε εσάς, τους υπόλοιπους χρήστες μας και εμάς από απώλεια, καθώς και για να έχουμε τη δυνατότητα να συμμορφωθούμε με την πολιτική μας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και με άλλες νομικές υποχρεώσεις, ενδέχεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, να καθυστερήσουμε τη μεταφορά. Για παράδειγμα, όταν πρέπει να επιβεβαιώσουμε ότι έχετε εξουσιοδοτήσει τη μεταφορά ή αν οι πληρωμές στον λογαριασμό PayPal υπόκεινται σε αντιστροφή πληρωμής (για παράδειγμα, ως αποτέλεσμα αντιστροφής χρέωσης, τραπεζικής ακύρωσης ή αμφισβήτησης από αγοραστή). Αν θέσουμε κάποιον περιορισμό στον λογαριασμό σας στην PayPal, αν μια πληρωμή υπόκειται σε δέσμευση ή αν ο λογαριασμός σας ή ένας συσχετισμένος λογαριασμός έχει υπόλοιπο με αρνητικό πρόσημο σε οποιοδήποτε νόμισμα ενώ εκκρεμεί μεταφορά από τον λογαριασμό PayPal, θα πρέπει να ξεκινήσετε τη διαδικασία για τη μεταφορά από την αρχή μόλις αρθεί ο περιορισμός ή η δέσμευση, ή μόλις το αρνητικό υπόλοιπο μετατραπεί σε θετικό.

Ενδέχεται να θέσουμε όρια στις μεταφορές σας. Μπορείτε να δείτε όλα τα όρια σχετικά με μεταφορές αν συνδεθείτε στον λογαριασμό PayPal. Για να αυξήσετε το όριο μεταφοράς, ακολουθήστε τα βήματα που θα σας αναφέρουμε ή δημοσιεύουμε ανά τακτά διαστήματα (τα οποία ενδέχεται να ορίζονται στην επισκόπηση λογαριασμού).

Διαχείριση χρημάτων σε διάφορα νομίσματα

Όταν ανοίγετε λογαριασμό, ο λογαριασμός αυτός θα ρυθμιστεί να χρησιμοποιεί το αρχικό νόμισμα που έχετε ορίσει.

Το αρχικό νόμισμα του λογαριασμού σας είναι το ευρώ (EUR), εκτός αν είστε εγγεγραμμένος στην PayPal ως κάτοικος σε μία από τις ακόλουθες χώρες:

 • Τσεχική Δημοκρατία: Κορόνα Τσεχίας (CZK).

Μπορείτε να ορίσετε το νόμισμα στην κάρτα σας.

Μπορούμε να διαμορφώσουμε περαιτέρω τον λογαριασμό σας, ώστε να μπορείτε να τον χρησιμοποιείτε για να αποθηκεύετε χρήματα και να στέλνετε ή να δέχεστε πληρωμές σε νομίσματα διαφορετικά από το αρχικό νόμισμα του λογαριασμού σας. Αν διαθέτετε υπόλοιπο PayPal, ενδέχεται να σας επιτρέψουμε να το μετατρέψετε σε άλλο νόμισμα.

Αν το υπόλοιπο PayPal δεν αρκεί για να καλύψετε το ποσό μιας πληρωμής την οποία μας δώσατε εντολή να πραγματοποιήσουμε σε συγκεκριμένο νόμισμα, ενδέχεται να προχωρήσουμε σε μετατροπή συναλλάγματος από οποιοδήποτε υπόλοιπο PayPal σε άλλο νόμισμα για την κάλυψη της διαφοράς. Ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί σχετικά με το πού μπορείτε να στέλνετε πληρωμές σε ορισμένα νομίσματα.

Επίσης, ενδέχεται να σας επιτρέψουμε να επιλέγετε τον τρόπο που ο λογαριασμός σας αντιμετωπίζει ή/και μετατρέπει πληρωμές που έχουν ληφθεί σε νόμισμα το οποίο δεν έχει οριστεί ως το αρχικό νόμισμα του λογαριασμού σας. Για να λαμβάνετε χρήματα σε διαφορετικό νόμισμα από το αρχικό νόμισμα του λογαριασμού σας, ενδέχεται να χρειαστεί να δημιουργήσετε υπόλοιπο σε αυτό το νόμισμα ή να μετατρέψετε τα χρήματα σε άλλο νόμισμα που σας επιτρέπουμε να διατηρείτε.

Οι πληρωμές σε ορισμένα νομίσματα μπορούν να ληφθούν μόνο με αυτόματη μετατροπή των χρημάτων σας σε άλλο νόμισμα που σας επιτρέπουμε να διατηρείτε.

Αν λάβετε πληρωμή από οποιοδήποτε άτομο το οποίο δεν διαθέτει λογαριασμό PayPal και αυτή η πληρωμή είναι σε νόμισμα που ο λογαριασμός σας δεν έχει ρυθμιστεί να χρησιμοποιεί, μπορεί να μετατρέψουμε αυτόματα το ποσό που λάβατε σε νόμισμα το οποίο έχει ρυθμιστεί να χρησιμοποιεί ο λογαριασμός σας κατά τη στιγμή της πραγματοποίησης της πληρωμής.

Ανατρέξτε στην ενότητα Μεταφορά χρημάτων παραπάνω, για να δείτε πώς μπορείτε να πραγματοποιήσετε μεταφορές σε διαφορετικά νομίσματα.

Εάν ένα από τα υπόλοιπα νομίσματος στον λογαριασμό σας εμφανίζει ότι μας οφείλετε ποσό χρημάτων για οποιονδήποτε λόγο, μπορούμε να συμψηφίσουμε το ποσό που μας οφείλετε χρησιμοποιώντας χρήματα που διατηρείτε σε διαφορετικό υπόλοιπο νομίσματος ή αφαιρώντας ποσά που μας οφείλετε από χρήματα που λαμβάνετε στον λογαριασμό σας ή χρήματα για τα οποία προσπαθείτε να πραγματοποιήσετε ανάληψη ή να στείλετε από τον λογαριασμό σας ή σε διαφορετικό λογαριασμό και αφαιρώντας χρήματα από οποιαδήποτε μεταφορά χρημάτων προσπαθείτε να κάνετε. Αν, για χρονικό διάστημα 21 ημερών, το υπόλοιπό σας στην PayPal αντιστοιχεί σε ένα ποσό που μας οφείλετε και δεν βρίσκεται στο αρχικό νόμισμα του λογαριασμού σας, ενδέχεται να μετατρέψουμε το ποσό που μας οφείλετε σε αυτό το αρχικό νόμισμα.

Ενδέχεται να επιβάλλουμε όρια, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, στο ποσό των χρημάτων που μπορείτε να μετατρέψετε ή στον αριθμό των μετατροπών που μπορείτε να πραγματοποιήσετε. Είστε υπεύθυνοι για κάθε κίνδυνο που σχετίζεται με τη χρήση πολλών διαφορετικών νομισμάτων στον λογαριασμό PayPal. Δεν έχετε τη δυνατότητα διαχείρισης ή μετατροπής νομισμάτων για κερδοσκοπικούς εμπορικούς σκοπούς, εξισορροπητική κερδοσκοπία, επιλογές μετατροπής ή άλλες δραστηριότητες που κρίνουμε ότι λαμβάνουν χώρα κατά κύριο λόγο με σκοπό την απόκτηση κέρδους από τη μετατροπή συναλλάγματος. Ενδέχεται να δεσμεύσουμε, να ακυρώσουμε ή να αναιρέσουμε οποιαδήποτε συναλλαγή κρίνουμε ότι παραβιάζει την παρούσα πολιτική.

Πώς μετατρέπουμε συνάλλαγμα

Εκτός από αυτά που αναφέρονται παρακάτω και στη σελίδα των Χρεώσεων, αν η PayPal προβεί σε μετατροπή συναλλάγματος, αυτή θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με την ισοτιμία συναλλαγής που έχουμε ορίσει για τη σχετική ισοτιμία.

Η ισοτιμία συναλλαγής αναπροσαρμόζεται τακτικά, συνήθως μεταξύ 5 μ.μ. και 7 μ.μ. Ανατολική χειμερινή ώρα (EST) (Νέα Υόρκη, ΗΠΑ) κάθε Εργάσιμη ημέρα και οι εν λόγω αλλαγές θα εφαρμόζονται αμέσως.

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ένα εργαλείο που ονομάζεται «Μετατροπέας συναλλάγματος» για να δείτε την ισοτιμία συναλλαγής που μπορεί να ισχύει για ορισμένες μετατροπές συναλλάγματος. Τυχόν τιμές που εμφανίζονται όταν χρησιμοποιείτε τον Μετατροπέα συναλλάγματος υποδεικνύουν τις τιμές που ισχύουν κατά τη στιγμή που χρησιμοποιείτε το εργαλείο και υπόκεινται σε αλλαγή. Με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων της συμφωνίας χρήστη, όταν ολοκληρώνετε μια συναλλαγή, η ισοτιμία συναλλαγής που ισχύει για τη συναλλαγή θα εμφανίζεται σε εσάς για να μπορείτε να αποφασίσετε αν θα πραγματοποιήσετε την πληρωμή σας με αυτήν την τιμή ή όχι. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η εν λόγω ισοτιμία συναλλαγής μπορεί να ισχύει για την πληρωμή για τη συναλλαγή κάθε φορά που διεκπεραιώνεται ή η εν λόγω τιμή μπορεί να ισχύει μόνο αν η συναλλαγή διεκπεραιώνεται από τον πωλητή εντός περιορισμένου χρονικού διαστήματος, όπως αναφέρεται πριν από την έναρξη της συναλλαγής. Μετά από αυτό το περιορισμένο χρονικό διάστημα, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε την ισοτιμία συναλλαγής που θα βρίσκεται σε ισχύ κατά τη στιγμή της διεκπεραίωσης της συναλλαγής από τον πωλητή ή να μην προχωρήσουμε σε μετατροπή συναλλάγματος.

Αν έχετε εξουσιοδοτήσει πληρωμή βάσει κάποιας συμφωνίας χρέωσης και πραγματοποιήσουμε μετατροπή συναλλάγματος για την εν λόγω πληρωμή, θα χρησιμοποιήσουμε την ισοτιμία συναλλαγής που βρίσκεται σε ισχύ κατά τη στιγμή που πραγματοποιείται η διεκπεραίωση της πληρωμής από τον πωλητή. Επομένως, η ισοτιμία συναλλαγής για κάθε πληρωμή που πραγματοποιείται βάσει κάποιας συμφωνίας χρέωσης ενδέχεται να διαφέρει.

Δεσμεύσεις ή περιορισμοί πρόσβασης στον λογαριασμό ενδέχεται να καθυστερήσουν τη μετατροπή συναλλάγματος ποσών έως ότου αρθούν οι εν λόγω δεσμεύσεις ή περιορισμοί. Αυτό ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την εφαρμογή μετατροπής συναλλάγματος διαφορετικής από την ισοτιμία της συναλλαγής που θα είχε εφαρμοστεί εάν δεν υπήρχαν δεσμεύσεις ή περιορισμοί πρόσβασης στον λογαριασμό. Οι μετατροπές συναλλάγματος υπό αυτές τις συνθήκες μπορεί να είναι πιο ευνοϊκές ή λιγότερο ευνοϊκές για εσάς.

Αν είστε πωλητής και έχετε συμφωνήσει ότι θα επιβαρυνθείτε εσείς με την ισοτιμία συναλλαγής και όχι ο αγοραστής ή αν έχετε επιχειρηματικό λογαριασμό και πραγματοποιείτε μετατροπή συναλλάγματος στον λογαριασμό σας στην PayPal που δεν αποτελεί μέρος συγκεκριμένης συναλλαγής προς ή από τον λογαριασμό σας (π.χ. μετατροπή του υπολοίπου σας σε άλλο νόμισμα), η ισοτιμία συναλλαγής δεν θα ισχύει. Αντ' αυτού, θα καταβάλετε μια προμήθεια μετατροπής συναλλάγματος που εφαρμόζεται σε μια εξωτερική βασική ισοτιμία, όπως περιγράφεται στη σελίδα των Χρεώσεων. Η εξωτερική βασική ισοτιμία βασίζεται στις τιμές των αγορών συναλλάγματος την ημέρα της μετατροπής ή την προηγούμενη Εργάσιμη ημέρα.

Επιλογές για μετατροπή συναλλάγματος

Όταν η πληρωμή σας χρηματοδοτείται από χρεωστική ή πιστωτική κάρτα και η PayPal κρίνει ότι απαιτείται μετατροπή συναλλάγματος, μας δίνετε τη συγκατάθεσή σας και μας εξουσιοδοτείτε να μετατρέψουμε εμείς το νόμισμα αντί του εκδότη της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας.

Ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα να αναθέσετε στον εκδότη της κάρτας να μετατρέψει το νόμισμα που χρησιμοποιήθηκε κατά την πληρωμή με κάρτα στο νόμισμα στο οποίο στέλνετε την πληρωμή από τον λογαριασμό PayPal, εφόσον κάτι τέτοιο ισχύει για τον συγκεκριμένο εκδότη κάρτας και δίκτυο πληρωμών. Μπορεί να σας παρουσιάσουμε αυτήν την επιλογή με διάφορες μορφές, όπως με τη δυνατότητα να ρυθμίσετε το νόμισμα της κάρτας σας, να διαλέξετε ποιο νόμισμα θα χρησιμοποιηθεί για τη συναλλαγή, αν η μετατροπή συναλλάγματος θα πραγματοποιηθεί από εμάς ή τον εκδότη της κάρτας σας και ποια τιμή συναλλάγματος θα χρησιμοποιηθεί για τη συναλλαγή. Αν ο εκδότης της κάρτας είναι αυτός που θα μετατρέψει το νόμισμα, τότε ο εκδότης της κάρτας θα καθορίσει την τιμή συναλλάγματος και τις χρεώσεις με τις οποίες ενδέχεται να επιβαρυνθείτε.

Η μετατροπή θα πραγματοποιείται πάντα από την PayPal για συναλλαγές στις οποίες χρησιμοποιείτε το υπάρχον υπόλοιπο ή τον συνδεδεμένο τραπεζικό λογαριασμό ως πηγή χρηματοδότησης.

Αν η PayPal κρίνει ότι η μετατροπή συναλλάγματος είναι απαραίτητη για μια συναλλαγή που απαιτεί και μια εφεδρική πηγή χρηματοδότησης, ενδέχεται να μην μπορείτε να επιλέξετε ξεχωριστά αν η PayPal ή ο εκδότης της κάρτας σας θα εκτελέσει τη μετατροπή συναλλάγματος της πληρωμής από την εφεδρική πηγή χρηματοδότησης.

Όπου παρέχεται μετατροπή συναλλάγματος από τον προμηθευτή στο σημείο πώλησης και όχι από την PayPal και επιλέγετε να εξουσιοδοτήσετε τη συναλλαγή πληρωμής με βάση την ισοτιμία και τις χρεώσεις του προμηθευτή, η PayPal δεν φέρει ευθύνη προς εσάς για τη μετατροπή συναλλάγματος.

Φόροι και πληροφόρηση

Γενικές πληροφορίες

Οι χρεώσεις καταναλωτών και οι χρεώσεις προμηθευτών δεν περιλαμβάνουν φόρους, τέλη ή παρόμοιες επιβαρύνσεις οποιασδήποτε φύσης, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των φόρων προστιθέμενης αξίας, πωλήσεων, ψηφιακών υπηρεσιών, χαρτοσήμου, μεταφοράς ή παρακράτησης, που μπορούν να εκτιμηθούν από οποιαδήποτε δικαιοδοσία ή δημόσια αρχή (συλλογικά, “Φόροι”).

Καθένας από εμάς θα είναι υπεύθυνος να πληρώσει τους δικούς του Φόρους που προκύπτουν σε σχέση με την εκπλήρωση των αντίστοιχων υποχρεώσεών μας από τη χρήση των υπηρεσιών PayPal από εσάς.

Πληρωμή των υπηρεσιών PayPal

Εάν πληρώνετε για μια υπηρεσία PayPal, συμφωνείτε να καταβάλετε στην PayPal το ποσό τυχόν νομικά ισχυόντων Φόρων που επιβάλλονται σε οποιοδήποτε ποσό οφείλεται από εσάς προς την PayPal.

Συμφωνείτε να μην παρακρατείτε Φόρους επί των ποσών που είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε στην PayPal εκτός εάν είστε νομικά υποχρεωμένοι να το πράξετε. Εάν παρακρατήσετε Φόρους, το ποσό που πρέπει να καταβληθεί από εσάς στην PayPal δεν θα μειωθεί κατά το ποσό που παρακρατήθηκε. Συμφωνείτε ότι η PayPal δικαιούται να λάβει το πλήρες ποσό που θα είχε ληφθεί εάν δεν υπήρχε παρακράτηση Φόρων. Κατόπιν αιτήματος της PayPal, θα πρέπει να παραδώσετε εγκαίρως στην PayPal οποιοδήποτε γραπτό έγγραφο που αποδεικνύει την πληρωμή των Φόρων σας στις αρμόδιες αρχές.

Οι πρόσθετες ευθύνες και αναγνωρίσεις σας

Αποτελεί δική σας ευθύνη να καθορίσετε αν ισχύουν τυχόν φόροι για τις πληρωμές που πραγματοποιείτε και λαμβάνετε και να ορίσετε ποιοι είναι αυτοί, και είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη να αξιολογήσετε, να συλλέξετε, να αναφέρετε και να εμβάσετε τους σωστούς φόρους στην αντίστοιχη φορολογική αρχή. Η PayPal δεν φέρει ευθύνη σχετικά με τον καθορισμό της εφαρμογής φόρων στη συναλλαγή σας ή με τον υπολογισμό, την είσπραξη, την αναφορά ή το έμβασμα φόρων που προκύπτουν από οποιαδήποτε συναλλαγή.

Αναγνωρίζετε ότι η PayPal ενδέχεται να έχει νομική υποχρέωση να υποβάλλει αναφορές, και θα υποβάλλει τις εν λόγω αναφορές, στις φορολογικές αρχές σχετικά με συναλλαγές που επεξεργάζεται για λογαριασμό σας. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο Κέντρο βοήθειας.

Πληροφόρηση

Μπορεί να σας ζητήσουμε να παράσχετε στην PayPal τον αριθμό φορολογικού μητρώου σας ή/και άλλα έγγραφα ή πληροφορίες που σχετίζονται με τους φόρους. Αν δεν παράσχετε στην PayPal τις απαιτούμενες πληροφορίες ή αν δεν διατηρείτε επικαιροποιημένα έγγραφα στον λογαριασμό σας στην PayPal, ενδέχεται να σας επιβληθούν δεσμεύσεις ή περιορισμοί πρόσβασης στον λογαριασμό και παρακράτηση Φόρων με βάση τους ισχύοντες συντελεστές επί των μεικτών πληρωμών που λαμβάνονται. Η PayPal θα διαβιβάζει τυχόν παρακρατούμενους Φόρους στις αρμόδιες φορολογικές αρχές και αναγνωρίζετε ότι ενδέχεται να απαγορεύεται στην PayPal η επιστροφή τυχόν χρημάτων σε εσάς μόλις αυτά αποσταλούν στις αρμόδιες φορολογικές αρχές.

Αν απαιτείται μετατροπή συναλλάγματος για την πληρωμή παρακρατούμενων Φόρων, το ποσό που οφείλεται στην αρμόδια φορολογική αρχή θα υπολογιστεί από την PayPal σύμφωνα με τους όρους μετατροπής συναλλάγματος όταν επεξεργαζόμαστε τους παρακρατούμενους Φόρους. Για να ελαχιστοποιήσετε τους κινδύνους που σχετίζονται με τις διακυμάνσεις των ισοτιμιών, τις δεσμεύσεις και τους περιορισμούς πρόσβασης στον λογαριασμό, την παρακράτηση φόρου και τα εμβάσματα στις αρμόδιες φορολογικές αρχές, πρέπει να προσθέσετε ή να επιβεβαιώσετε τα φορολογικά σας στοιχεία στην PayPal.

Αντίγραφα κινήσεων λογαριασμού και αίτημα για πρόσβαση σε αρχεία που αφορούν τον λογαριασμό σας

Εκτός από την περίπτωση που ο λογαριασμός σας υπόκειται σε περιορισμούς, μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε το αντίγραφο κινήσεων του λογαριασμού PayPal αν συνδεθείτε σε αυτόν. Συμφωνείτε να ελέγχετε τις συναλλαγές σας από το ιστορικό του λογαριασμού PayPal αντί να λαμβάνετε ανά διαστήματα αντίγραφα κινήσεων μέσω email.

Θα λάβετε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις πληρωμές και τις αποδείξεις των πληρωμών σας μέσω email αμέσως μετά από μια συναλλαγή. Επιπλέον, το ιστορικό συναλλαγών σας θα ενημερώνεται και θα είναι διαθέσιμο σε εσάς ανά πάσα στιγμή, αφού συνδεθείτε στον λογαριασμό σας. Επίσης, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αναλυτική αναφορά με δυνατότητα λήψης από τον λογαριασμό PayPal. Στο ιστορικό συναλλαγών θα εμφανίζονται όλες οι χρεώσεις που προέκυψαν, καθώς και όλα τα υπόλοιπα ποσά που χρεώθηκαν στον λογαριασμό PayPal, στην αντίστοιχη περίοδο. Το αρχείο της αναλυτικής αναφοράς θα ενημερώνεται και θα είναι διαθέσιμο μόνο αν έχει υπάρξει δραστηριότητα στον λογαριασμό PayPal ή αν έχουν προκύψει χρεώσεις στην αντίστοιχη περίοδο. Ο τρόπος με τον οποίο παρέχουμε τις πληροφορίες συναλλαγών σάς επιτρέπει να αποθηκεύετε και να αναπαράγετε τις πληροφορίες αμετάβλητες, π.χ. εκτυπώνοντας αντίγραφο.

Διατηρούμε το δικαίωμα να επιβάλλουμε χρεώσεις για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών ή για την παροχή του ιστορικού συναλλαγών και άλλων πληροφοριών σχετικά με τις χρεώσεις με κάποιον άλλον τρόπο, αλλά δεν θα σας χρεώσουμε για αρχεία που ζητήσατε επειδή ισχυρίζεστε καλόπιστα ότι υπάρχει κάποιο σφάλμα στον λογαριασμό σας PayPal.

Χρεώσεις

Υπάρχουν χρεώσεις για τις υπηρεσίες μας, όπως ορίζεται στη σελίδα χρεώσεων, οι οποίες σχετίζονται με τη χώρα στην οποία είστε εγγεγραμμένοι ως κάτοικοι.

Είστε υπεύθυνοι για τηλεφωνικές χρεώσεις και χρεώσεις που πραγματοποιούνται από τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου που χρησιμοποιείτε ή για παρόμοιες ή σχετικές χρεώσεις ως συνέπεια της χρήσης των υπηρεσιών μας από εσάς.

Ενδέχεται να παρακρατήσουμε τις χρεώσεις μας από το υπόλοιπο PayPal. Ενδέχεται να παρακρατήσουμε τις χρεώσεις που σχετίζονται με τη συναλλαγή από τα ποσά που μεταφέρουμε προτού αυτά πιστωθούν στο υπόλοιπο PayPal.

Θα σας παρέχουμε τις πληροφορίες για τα ποσά που λαμβάνετε καθώς και για τις χρεώσεις μας είτε μέσω email είτε στο ιστορικό συναλλαγών σας (που είναι προσβάσιμο αφού συνδεθείτε στον λογαριασμό σας).

Αν υπάρχει χρέωση για την πληρωμή σας, θα σας τη γνωστοποιήσουμε (σύμφωνα με τους υπόλοιπους όρους της συμφωνίας χρήστη), όταν μας δώσετε την εντολή πληρωμής.

Δεν έχετε τη δυνατότητα να συμψηφίσετε ή να παρακρατήσετε οποιοδήποτε ποσό από τις χρεώσεις.

Μπορούμε να σας χρεώσουμε για τυχόν επιπρόσθετες υπηρεσίες που παρέχουμε εκτός της παρούσας συμφωνίας. Θα σας ενημερώνουμε για αυτές τις χρεώσεις όταν ζητάτε την υπηρεσία.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΧΡΗΣΤΗ PAYPAL

Πραγματοποίηση πληρωμής

Γενικές διατάξεις για πραγματοποίηση πληρωμής

Η εντολή πληρωμής σας

Ενδέχεται να σας επιτρέψουμε να μας δώσετε εντολή πληρωμής με οποιονδήποτε τρόπο, τον οποίο ενδέχεται να σας γνωστοποιούμε κατά διαστήματα. Ο τρόπος με τον οποίο δίνετε την εντολή πληρωμής μπορεί να εξαρτάται από τον τύπο της πληρωμής που πραγματοποιείτε. Για παράδειγμα:

 • Αν πληρώνετε για αγορές ή πραγματοποιείτε κάποια δωρεά, πολλοί πωλητές ή/και συλλέκτες χρηματοδότησης σας επιτρέπουν να δώσετε την εντολή πληρωμής σε εμάς μέσω της ειδικής επιλογής PayPal Checkout ή μέσω κάποιας άλλης ενσωματωμένης λειτουργίας PayPal για συλλογή πληρωμών στη σελίδα τους.
 • Για να στείλετε πληρωμή σε κάποιον, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα «Αποστολή χρημάτων», αφού συνδεθείτε στον λογαριασμό PayPal.

Μπορεί να σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την εντολή πληρωμής σας (δηλαδή, να μας δώσετε τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε προκειμένου να βεβαιωθούμε ότι είστε όντως εσείς που δώσατε την εντολή, για παράδειγμα να υποβάλετε τα σωστά στοιχεία σύνδεσης, τα οποία θα μπορούσαν να συμπεριλαμβάνουν τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασής σας) και, στη συνέχεια, να συνδεθείτε με επιτυχία στον λογαριασμό PayPal και να μας δώσετε την εντολή πληρωμής.

Ενδέχεται να σας προσφέρουμε την επιλογή ορισμένων παραληπτών για γρηγορότερη εμπειρία πληρωμής, η οποία τους καθιστά «έμπιστους δικαιούχους» για τις μελλοντικές πληρωμές που πραγματοποιούνται σε αυτόν τον παραλήπτη. Συνήθως, δεν θα σας ζητούμε να συνδεθείτε (με κωδικό πρόσβασης, PIN ή παρόμοια) όταν πραγματοποιούνται αυτές οι πληρωμές. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση και να επεξεργαστείτε τη λίστα των αξιόπιστων δικαιούχων στον λογαριασμό σας PayPal ανά πάσα στιγμή.

Οποιαδήποτε συναίνεση, αποδοχή, έγκριση ή άλλη δήλωση που παρέχεται μέσω του ιστοτόπου ή της εφαρμογής μας θα έχει νομική ισχύ ίδια με υπογραφή σε έντυπο έγγραφο.

Ακύρωση της εντολής πληρωμής σας

Εφόσον μας δώσετε την εντολή πληρωμής σας, δεν μπορείτε να την ακυρώσετε, εκτός αν πρόκειται για εντολή πληρωμής που υπόκειται σε συμφωνία χρέωσης (δείτε παρακάτω για περισσότερες λεπτομέρειες).

Πόσος καιρός θα χρειαστεί για τη λήψη της πληρωμής μου;

Η πληρωμή σας σε άλλο χρήστη θα φύγει από τον λογαριασμό σας μέσα σε μία Εργάσιμη ημέρα, αφού λάβουμε την ολοκληρωμένη εντολή πληρωμής. Η εντολή πληρωμής θεωρείται ότι λαμβάνεται από εμάς όταν τα πλήρη δεδομένα που απαιτούνται για την πραγματοποίηση της συναλλαγής φτάσουν σε εμάς.

Η πληρωμή θα φύγει από τον λογαριασμό σας μέσα σε 2 εργάσιμες ημέρες αν λάβουμε την ολοκληρωμένη εντολή πληρωμής:

 • Σε ημέρα που δεν είναι εργάσιμη.
 • Μετά από τις παρακάτω ώρες λήξης των τοπικών ωρών εργασίας κατά τις εργάσιμες ημέρες για λογαριασμούς που είναι εγγεγραμμένοι στις ακόλουθες χώρες: 5:00 μ.μ. στην Ελλάδα, 2:00 μ.μ. στην Τσεχική Δημοκρατία και 4:00 μ.μ. αλλού.

Ενδέχεται να σας επιτρέπουμε να υποβάλετε αίτημα πραγματοποίησης της πληρωμής σας σε συγκεκριμένη, μελλοντική ημερομηνία. Σε αυτήν την περίπτωση, η πληρωμή σας θα φύγει από τον λογαριασμό σας σε εκείνη την ημερομηνία που ορίσατε.

Τα παραπάνω χρονικά πλαίσια ενδέχεται να διευρυνθούν λόγω άλλων διατάξεων στην παρούσα συμφωνία χρήστη.

Στην περίπτωση που αρνηθούμε να πραγματοποιήσουμε την πληρωμή σας

Ενδέχεται να θεωρήσουμε την εντολή πληρωμής σας ως μη ολοκληρωμένη και να αρνηθούμε την πραγματοποίηση της πληρωμής σας, αν:

 • Δεν έχετε αρκετά χρήματα στο υπόλοιπο PayPal.
 • Θεωρούμε ότι οι συνδεδεμένες πηγές χρηματοδότησης δεν έχουν επαρκή χρήματα για την κάλυψη των χρημάτων που απαιτούνται προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή σας.
 • Δεν μας παρέχετε όλες τις υποχρεωτικές πληροφορίες που ζητήθηκαν στα σχετικά στάδια πληρωμής ή ολοκλήρωσης αγοράς που χρησιμοποιούμε για τη λήψη της εντολής πληρωμής (για παράδειγμα, επαρκή στοιχεία του παραλήπτη, όπως μπορεί να ζητήσουμε, και επαλήθευση της εντολής πληρωμής σας).
 • Η πληρωμή υπερβαίνει το όριο αποστολής που σας ορίζουμε κατά την πραγματοποίηση της πληρωμής.
 • Θεωρούμε ότι κάποια απαγορευμένη δραστηριότητα έχει λάβει χώρα σε σχέση με τον λογαριασμό σας ή έχετε παραβιάσει με κάποιον άλλον τρόπο την παρούσα συμφωνία χρήστη.

Σε περίπτωση που η πληρωμή σας δεν γίνει αποδεκτή από τον παραλήπτη

Αν σας επιτρέψουμε να στείλετε πληρωμή σε άτομο που δεν διαθέτει λογαριασμό PayPal, ο παραλήπτης μπορεί να διεκδικήσει τα χρήματα εφόσον ανοίξει λογαριασμό PayPal.

Αν ο παραλήπτης έχει ήδη λογαριασμό PayPal, μπορεί να αρνηθεί να δεχτεί τα χρήματα.

Αν ο παραλήπτης αρνηθεί να δεχτεί τα χρήματα ή δεν ανοίξει λογαριασμό PayPal και δεν διεκδικήσει τα χρήματα μέσα σε 30 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής, τα χρήματα θα επιστραφούν στον λογαριασμό σας PayPal (συμπεριλαμβανομένων τυχόν χρεώσεων με τις οποίες επιβαρυνθήκατε). Ανατρέξτε στην ενότητα Επιστροφές χρημάτων στον λογαριασμό σας για να ενημερωθείτε για το τι μπορεί να συμβεί όταν λαμβάνετε επιστροφή χρημάτων στον λογαριασμό PayPal.

Όρια αποστολής

Ενδέχεται να επιβάλλουμε όρια στο ποσό και στην αξία των πληρωμών που μπορείτε να πραγματοποιήσετε, συμπεριλαμβανομένων των χρημάτων που στέλνετε για αγορές, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια. Μπορείτε να δείτε οποιοδήποτε όριο αποστολής αν συνδεθείτε στον λογαριασμό σας PayPal. Για να αυξήσετε το όριο αποστολής, πρέπει να ακολουθήσετε τα βήματα που θα σας στέλνουμε ή θα δημοσιεύουμε κατά διαστήματα (τα οποία ενδέχεται να ορίζονται στην επισκόπηση του λογαριασμού σας).

Ρύθμιση αυτόματων χρεώσεων από τον λογαριασμό σας

Πληρωμές που έχουν καθυστερήσει από τους πωλητές

Όταν πληρώνετε συγκεκριμένους πωλητές ή πληρώνετε για συγκεκριμένες αγορές (για παράδειγμα, αγορές που πρέπει να αποσταλούν σε εσάς ή ενδέχεται να ενημερωθούν και να ολοκληρωθούν από τον πωλητή), παρέχετε:

 • Εξουσιοδότηση στον πωλητή να εισπράξει την πληρωμή σας σε μεταγενέστερο χρόνο.
 • Εντολή σε εμάς να πληρωθεί αυτόματα ο εν λόγω πωλητής, όταν υποβάλει αίτημα πληρωμής.

Η εξουσιοδότησή σας συνήθως θα παραμένει σε ισχύ για έως και 30 ημέρες, αλλά ενδεχομένως και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αν έχετε υπόλοιπο, ενδέχεται να θέσουμε το ποσό της πληρωμής σε αναμονή μέχρι ο πωλητής να εισπράξει την πληρωμή σας. Αν η πληρωμή σας απαιτεί μετατροπή συναλλάγματος από εμάς, η ισοτιμία συναλλαγής θα καθορίζεται και θα εφαρμόζεται (όπως περιγράφεται στην ενότητα Μετατροπή συναλλάγματος) κατά τη διεκπεραίωση της πληρωμής.

Η εξουσιοδότησή σας επιτρέπει στον πωλητή να ενημερώνει το ποσό της πληρωμής πριν από την είσπραξή της (για να συμπεριληφθούν τροποποιήσεις στην αγορά που ενδέχεται να συμφωνήσετε με τον πωλητή, όπως επιπρόσθετοι Φόροι και χρεώσεις ή εκπτώσεις στα έξοδα αποστολής ή ταχυδρόμησης). Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να επαληθεύσουμε τυχόν τροποποιήσεις οποιαδήποτε χρονική στιγμή (συμπεριλαμβανομένης της στιγμής μεταφοράς της πληρωμής). Ενδέχεται να μεταφέρουμε οποιοδήποτε ποσό στο πλαίσιο της εξουσιοδότησής σας και κατόπιν λήψης εντολής από τον πωλητή για το τελικό ποσό πληρωμής.

Πληρωμές κατόπιν συμφωνίας χρέωσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις συμφωνίες χρέωσης για τη διαχείριση πληρωμών προς τους ίδιους παραλήπτες με αυτοματοποιημένο τρόπο ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Όταν συνάπτετε συμφωνίες χρέωσης:

 1. Εξουσιοδοτείτε τον παραλήπτη ή τους παραλήπτες που έχετε κατονομάσει να εισπράττουν πληρωμές από τον λογαριασμό σας, κατά την κρίση τους (αυτό μπορεί να αφορά πληρωμές για ποσά που οφείλετε στον εκάστοτε παραλήπτη για την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών η οποία υπόκειται σε ξεχωριστό συμφωνητικό που έχετε με τον παραλήπτη).
 2. Δίνετε εντολή στην PayPal να πληρώσει τον παραλήπτη ή τους παραλήπτες που έχετε κατονομάσει (ή άλλους παραλήπτες που έχουν υποδείξει οι παραλήπτες που έχετε κατονομάσει) όταν οι τελευταίοι ζητούν από την PayPal να πραγματοποιήσει μια πληρωμή.

Έτσι, ο παραλήπτης καθίσταται «αξιόπιστος δικαιούχος» όλων των πληρωμών που πραγματοποιούνται προς τον συγκεκριμένο παραλήπτη, επομένως, δεν θα σας ζητήσουμε κανονικά να συνδεθείτε (με κωδικό πρόσβασης, PIN ή παρόμοια διαπιστευτήρια) για να εγκρίνετε αυτές τις επακόλουθες πληρωμές κατά την πραγματοποίησή τους.

Οι πληρωμές που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη συμφωνία χρέωσης μπορεί να αφορούν διάφορα ποσά και να πραγματοποιούνται σε διάφορες ημερομηνίες. Είμαστε απλώς πάροχος υπηρεσιών πληρωμών και κατά συνέπεια δεν μπορούμε (και θα θέλαμε να μην έχετε την απαίτηση) να γνωρίζουμε τι έχετε ή δεν έχετε συμφωνήσει με τον παραλήπτη ή να γνωρίζουμε γιατί ο παραλήπτης αποφάσισε να εισπράξει την πληρωμή σας. Δεν υποχρεούμαστε να επαληθεύσουμε ή να επιβεβαιώσουμε το ποσό που ο παραλήπτης παρουσιάζει σε μας με σκοπό την επεξεργασία των πληρωμών που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη συμφωνία χρέωσης.

Χρησιμοποιούμε πολλούς όρους για να αναφερθούμε σε πληρωμές η διαχείριση των οποίων μπορεί να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη συμφωνία χρέωσης. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται οι «αυτόματες πληρωμές», οι «πληρωμές συνδρομής», οι «επαναλαμβανόμενες πληρωμές», οι «συναλλαγές αναφοράς», οι «προεγκεκριμένες μεταφορές» ή οι «προεγκεκριμένες πληρωμές».

Μπορείτε να ακυρώσετε τη συμφωνία χρέωσης οποιαδήποτε στιγμή μέσα από το περιβάλλον του λογαριασμού σας ή αν επικοινωνώντας μαζί μας. Στην περίπτωση που μια πληρωμή, σύμφωνα με την εν λόγω συμφωνία χρέωσης, έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί πριν από το τέλος της επόμενης εργάσιμης ημέρας αφού μας έχετε ζητήσει να ακυρώσουμε τη συμφωνία, ενδέχεται να προχωρήσουμε στην ακύρωση μετά από την πραγματοποίηση αυτής της πληρωμής. Αν ακυρώσετε μια συμφωνία χρέωσης, ενδέχεται να εξακολουθείτε να οφείλετε χρήματα στον παραλήπτη για αγαθά ή υπηρεσίες που έχετε λάβει αλλά δεν έχετε πληρώσει.

Αν κρίνουμε ότι η μετατροπή συναλλάγματος είναι απαραίτητη για πληρωμή που υπόκειται σε συμφωνία χρέωσης και πραγματοποιήσουμε εμείς τη μετατροπή, θα χρησιμοποιήσουμε την ισοτιμία συναλλαγής που βρίσκεται σε ισχύ κατά τη στιγμή της διεκπεραίωσης της πληρωμής. Η ισοτιμία για κάθε συναλλαγή πληρωμής ενδέχεται να διαφέρει.

Επιστροφές χρημάτων στον λογαριασμό σας

Πώς μπορεί να γίνει επιστροφή χρημάτων

Ενδέχεται να επιτρέψουμε στον παραλήπτη της πληρωμής σας να:

 • Αρνηθεί να αποδεχτεί την πληρωμή.
 • Να αποφασίσει να την αποδεχτεί και, στη συνέχεια, να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία μας για να σας στείλει αργότερα επιστροφή χρημάτων για το σύνολο ή μέρος του ποσού της πληρωμής.

Θα επιστρέψουμε το ποσό οποιασδήποτε πληρωμής που έχει απορριφθεί ή θα επιστραφεί στο υπόλοιπό σας. Θα επιστρέψουμε το ποσό από πληρωμές που δεν διεκδικήθηκαν στο υπόλοιπό σας, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία εκκίνησης της πληρωμής. Αν ένα ποσό οποιασδήποτε πληρωμής επιστραφεί σε εσάς με οποιονδήποτε από τους τρόπους που αναφέρονται παραπάνω, ενδέχεται να μετατρέψουμε το ποσό που επιστράφηκε:

 • Είτε στο νόμισμα του υπολοίπου που χρησιμοποιήσατε για την αρχική πληρωμή (πριν από οποιαδήποτε μετατροπή στο νόμισμα που λήφθηκε από τον παραλήπτη).
 • Είτε στο αρχικό νόμισμα του λογαριασμού σας.
 • Είτε σε δολάρια ΗΠΑ (άνοιγμα υπολοίπου σε αυτό το νόμισμα για λογαριασμό σας, αν δεν διαθέτετε ήδη).

Αν η αρχική πληρωμή που στείλατε περιλάμβανε μετατροπή συναλλάγματος, θα μετατρέψουμε το ποσό που επιστράφηκε από το νόμισμα που ελήφθη από τον παραλήπτη ως εξής:

 • Αν το ποσό επιστραφεί μέσα σε μία ημέρα από την ημερομηνία της αρχικής πληρωμής, θα χρησιμοποιήσουμε την ισοτιμία συναλλαγής που ισχύει κατά την ημερομηνία της αρχικής πληρωμής, ώστε να λάβετε το αρχικό ποσό στο αρχικό νόμισμα που μετατρέψατε για την αρχική πληρωμή.
 • Αν το ποσό επιστραφεί μετά από μία ημέρα από την ημερομηνία της αρχικής πληρωμής, θα χρησιμοποιήσουμε, και συμφωνείτε να αποδεχτείτε, την ισοτιμία συναλλαγής που ισχύει κατά τη στιγμή της μετατροπής του ποσού που επιστράφηκε.

Η συναλλαγματική ισοτιμία της συναλλαγής μπορεί να εφαρμοστεί αμέσως και χωρίς ειδοποίηση προς εσάς.

Επίσης, ενδέχεται να πραγματοποιήσουμε αυτόματη μεταφορά του ποσού που επιστράφηκε από το υπόλοιπό σας και να μεταφέρουμε τα χρήματα ξανά στην πηγή χρηματοδότησης που χρησιμοποιήσατε για την αρχική πληρωμή. Οι μεταφορές μπορούν επίσης να συνεπάγονται μετατροπή συναλλάγματος – ανατρέξτε στην ενότητα Μεταφορά χρημάτων παραπάνω.

Κίνδυνοι κατά τη λήψη επιστροφών χρημάτων

Το ποσό που επιστρέφεται μπορεί να είναι μικρότερης αξίας από το αρχικό ποσό της πληρωμής. Αυτό μπορεί να συμβεί ως αποτέλεσμα των εξής:

 • Ο παραλήπτης σάς έχει στείλει επιστροφή χρημάτων χαμηλότερη σε αξία από το αρχικό ποσό πληρωμής. Καθώς είμαστε απλώς πάροχος υπηρεσιών πληρωμής, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε το ποσό που δικαιούστε ως επιστροφή χρημάτων από τον παραλήπτη της αρχικής πληρωμής ή γιατί ο παραλήπτης έστειλε συγκεκριμένο ποσό ως επιστροφή χρημάτων.
 • Διακυμάνσεις στην ισοτιμία για τις συναλλαγές.

Η PayPal δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από την απόφαση του παραλήπτη να απορρίψει ή να επιστρέψει τα χρήματα της πληρωμής σας, εκτός εάν η επιστροφή χρημάτων που αποστέλλεται από τον παραλήπτη είναι μια πληρωμή που πραγματοποιήθηκε εσφαλμένα από την PayPal.

Δεν φέρουμε ευθύνη προς εσάς για τη διαφορά ανάμεσα στην αξία της αρχικής πληρωμής και στο ποσό της επιστροφής που προέκυψε, εκτός από την περίπτωση που το ποσό της επιστροφής αφορά εσφαλμένη πληρωμή (ανατρέξτε στην ενότητα Επίλυση προβλημάτων).

Χρηματοδότηση της πληρωμής σας

Επιλογή προτιμώμενης πηγής χρηματοδότησης

Μπορείτε να επιλέξετε μια προτιμώμενη πηγή χρηματοδότησης, αφού συνδεθείτε στον λογαριασμό σας. Σύμφωνα με αυτήν τη συμφωνία χρήστη, η προτιμώμενη πηγή χρηματοδότησης θα χρησιμοποιηθεί ως η προεπιλεγμένη μέθοδος για πληρωμές που στέλνετε από τον λογαριασμό σας.

Μπορείτε να ορίσετε ξεχωριστές προτιμώμενες πηγές χρηματοδότησης για ορισμένες πληρωμές που υπόκεινται σε κάποια συμφωνία χρέωσης.

Ειδικοί διακανονισμοί πληρωμών

Ορισμένες πληρωμές μπορούν να χρηματοδοτηθούν από ειδικούς διακανονισμούς πληρωμής που έχουν συνδεθεί με τον λογαριασμό σας PayPal, όπως υπόλοιπο που σχετίζεται με συγκεκριμένο προμηθευτή/συναλλαγή, κουπόνια δώρου ή άλλους διακανονισμούς χρηματοδότησης για προωθητικούς σκοπούς. Η χρήση και η προτεραιότητα που δίνεται σε αυτούς τους ειδικούς διακανονισμούς χρηματοδότησης υπόκεινται σε περαιτέρω όρους και προϋποθέσεις ανάμεσα σε εσάς και εμάς. Στην επισκόπηση λογαριασμού ενδέχεται να εμφανίζεται το ενδεικτικό ποσό που είναι διαθέσιμο στους ειδικούς διακανονισμούς χρηματοδότησης, το οποίο προορίζεται για τη χρηματοδότηση πληρωμών που πληρούν τις προϋποθέσεις οποιαδήποτε στιγμή. Αυτό το ποσό δεν αποτελεί ηλεκτρονικά χρήματα, δεν θεωρείται μέρος του υπολοίπου PayPal και δεν μπορεί να εξαργυρωθεί σε μετρητά. Απλώς αντιπροσωπεύει το ποσό ηλεκτρονικών χρημάτων που επιθυμούμε να εκδώσουμε και να πιστώσουμε στον λογαριασμό σας κατά τη στιγμή (και μόνο για την άμεση χρηματοδότηση) μιας πληρωμής που πληροί τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με τους περαιτέρω όρους και προϋποθέσεις χρήσης του εν λόγω ειδικού διακανονισμού χρηματοδότησης (και μόνο για τη συγκεκριμένη περίοδο που αναφέρεται σε αυτούς). Αν η πληρωμή σας, η οποία χρηματοδοτείται με ειδικό διακανονισμό χρηματοδότησης, αντιστραφεί αργότερα για οποιονδήποτε λόγο, θα κρατήσουμε το ποσό που αντιστοιχεί στο τμήμα της εν λόγω πληρωμής το οποίο χρηματοδοτήθηκε από τον ειδικό διακανονισμό χρηματοδότησης και θα επαναφέρουμε τον ειδικό διακανονισμό χρηματοδότησης (εφόσον δεν έχει ήδη λήξει).

Χρηματοδότηση πληρωμών που πραγματοποιούνται από τον λογαριασμό σας

Θα λάβουμε ηλεκτρονικά χρήματα για την πληρωμή που στείλατε από τον λογαριασμό σας, από τις παρακάτω πηγές και με την παρακάτω σειρά στον βαθμό που είναι διαθέσιμες:

 1. Ειδικοί διακανονισμοί χρηματοδότησης (εφόσον διατίθενται για τη συγκεκριμένη συναλλαγή)
 2. Προτιμώμενη πηγή χρηματοδότησης (αν είναι επιλεγμένη και διαθέσιμη)
 3. Προϋπάρχον υπόλοιπο PayPal
 4. Τραπεζικός λογαριασμός (άμεση μεταφορά μέσω τραπεζικής εντολής)
 5. PayPal Credit (όπου είναι διαθέσιμο)
 6. Χρεωστική κάρτα με την επωνυμία της PayPal (όπου είναι διαθέσιμη)
 7. Πιστωτική κάρτα με την επωνυμία της PayPal (όπου είναι διαθέσιμη)
 8. Χρεωστική κάρτα
 9. Πιστωτική κάρτα
 10. Τραπεζικός λογαριασμός (Ηλεκτρονική επιταγή)

Πρόγραμμα προστασίας αγοραστή της PayPal

Όταν αγοράζετε κάτι από έναν πωλητή που δέχεται PayPal, μπορεί να πληροίτε τις προϋποθέσεις για επιστροφή χρημάτων σύμφωνα με το Πρόγραμμα προστασίας αγοραστή της PayPal. Κατά περίπτωση, μέσω του Προγράμματος προστασίας αγοραστή της PayPal μπορεί να λάβετε αποζημίωση για την πλήρη τιμή αγοράς του προϊόντος πλέον του αρχικού κόστους αποστολής που πληρώσατε, εφόσον υπάρχει. Η PayPal καθορίζει, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, αν η διεκδίκησή σας πληροί τις προϋποθέσεις για το Πρόγραμμα προστασίας αγοραστή της PayPal. Η αρχική απόφαση της PayPal θεωρείται οριστική. Ωστόσο, ίσως μπορείτε να υποβάλετε προσφυγή κατά της απόφασης της PayPal, αν έχετε νέα ή αδιάσειστα στοιχεία που δεν ήταν διαθέσιμα κατά τη λήψη της αρχικής απόφασης ή θεωρείτε ότι υπήρξε λάθος στη διαδικασία λήψης της απόφασης.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις του προγράμματος ορίζονται στη σελίδα του Προγράμματος προστασίας αγοραστή της PayPal και αποτελούν μέρος αυτής της συμφωνίας χρήστη.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΧΡΗΣΤΗ PAYPAL

Λήψη πληρωμών

Γενικές διατάξεις για λήψη πληρωμών

Η PayPal μπορεί να επιτρέψει σε οποιονδήποτε (με ή χωρίς λογαριασμό) να πραγματοποιήσει εντολή πληρωμής με στόχο την έκδοση ή μεταφορά ηλεκτρονικών χρημάτων στον λογαριασμό σας.

Με την ενσωμάτωση στην ηλεκτρονική ολοκλήρωση αγοράς/πλατφόρμα οποιωνδήποτε λειτουργιών (συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχετε ενσωματώσει ήδη) οι οποίες επιτρέπουν στους υπόχρεους πληρωμών χωρίς λογαριασμό να στέλνουν πληρωμές στον λογαριασμό σας PayPal, συμφωνείτε με όλους τους περαιτέρω όρους χρήσης αυτών των λειτουργιών. Η PayPal θα καταστήσει αυτούς τους όρους διαθέσιμους προς εσάς σε οποιαδήποτε σελίδα στον ιστότοπο ή ηλεκτρονική πλατφόρμα της ίδιας της PayPal ή της Braintree (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε σελίδας για προγραμματιστές και της σελίδας Νομικών συμφωνιών μας). Αυτοί οι περαιτέρω όροι περιλαμβάνουν τη Συμφωνία εναλλακτικών μεθόδων πληρωμής PayPal.

Η παραλαβή πληρωμής στον λογαριασμό σας, δεν ισοδυναμεί με την παραλαβή εκκαθαρισμένων χρημάτων. Η ειδοποίηση ότι σας έχει σταλεί πληρωμή, δεν ισοδυναμεί με παραλαβή ηλεκτρονικών χρημάτων στον λογαριασμό σας, εκτός αν έχετε αποδεχτεί την πληρωμή.

Ενδέχεται να σας επιτρέπουμε την αποδοχή πληρωμών σε οποιοδήποτε νόμισμα υποστηρίζεται από την υπηρεσία μας κατά διαστήματα.

Όταν εσείς (αντί της PayPal) προσφέρετε στον υπόχρεο πληρωμής στο σημείο πώλησης μια μετατροπή συναλλάγματος ενός ποσού που λαμβάνετε μέσω της PayPal, θα ενημερώνετε τον αγοραστή για την ισοτιμία συναλλάγματος και τυχόν χρεώσεις που θα εφαρμοστούν στη συναλλαγή πληρωμής. Η PayPal δεν φέρει ευθύνη προς οποιονδήποτε αγοραστή τον οποίο δεν έχετε ενημερώσει για την ισοτιμία συναλλάγματος και τις χρεώσεις. Αναγνωρίζετε ότι ενδεχομένως διαπράττετε ποινικό αδίκημα εάν δεν γνωστοποιείτε την ισοτιμία συναλλάγματος και τις χρεώσεις στον αγοραστή.

Οποιαδήποτε πληρωμή που σας εστάλη ενδέχεται να υπόκειται σε αντιστροφή πληρωμής, έλεγχο πληρωμής, περιορισμός, αποθεματικό ή δέσμευση σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία χρήστη.

Όρια λήψης

Ενδέχεται να επιβάλλουμε όρια στο ποσό και στην αξία των πληρωμών που μπορείτε να λάβετε, συμπεριλαμβανομένων των χρημάτων που λαμβάνετε για αγορές, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια. Για να αυξήσετε το όριο λήψης, πρέπει να ακολουθήσετε τα βήματα που θα σας στέλνουμε ή θα δημοσιεύουμε κατά διαστήματα (τα οποία ενδέχεται να ορίζονται στην επισκόπηση του λογαριασμού σας).

Λύση ολοκλήρωσης αγορών

Η λύση μας για την ολοκλήρωση των αγορών περιλαμβάνει:

 • Την εξειδικευμένη δυνατότητα ολοκλήρωσης αγοράς που είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική ολοκλήρωση αγοράς/στην ηλεκτρονική σας πλατφόρμα και επιτρέπει σε αγοραστές με ή χωρίς λογαριασμό να στέλνουν πληρωμές στον λογαριασμό σας.
 • Το υποστηρικτικό εργαλείο μας για ανίχνευση απάτης.

Ενδέχεται να σας προσφέρουμε όλα, οποιοδήποτε μέρος ή οποιονδήποτε συνδυασμό τμημάτων της λύσης ολοκλήρωσης αγορών. Αν σας προσφέρουμε τη λύση ολοκλήρωσης αγορών και επιλέξετε να τη χρησιμοποιήσετε, εκτός από αυτήν τη συμφωνία χρήστη, αποδέχεστε τους παρακάτω περαιτέρω όρους σχετικά με τις παρακάτω δυνατότητες:

 • Όταν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα Εναλλακτικής μεθόδου πληρωμής στο πλαίσιο της λύσης ολοκλήρωσης αγορών, αποδέχεστε τη Συμφωνία εναλλακτικών μεθόδων πληρωμής PayPal.
 • Όταν χρησιμοποιείτε:
  • Την υπηρεσία Σύνθετων πληρωμών με πιστωτική και χρεωστική κάρτα, στο πλαίσιο της νέας λύσης ολοκλήρωσης αγορών.
  • Την Προστασία από απάτη, στο πλαίσιο της λύσης ολοκλήρωσης αγορών,

αποδέχεστε τους παρακάτω όρους ανάλογα με τη χώρα στην οποία είναι εγγεγραμμένος ο λογαριασμός σας με την PayPal:

Οι χρεώσεις που ενδέχεται να ορίζονται στη Συμφωνία εναλλακτικών μεθόδων πληρωμής PayPal και στη Συμφωνία PayPal για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα δεν ισχύουν για τη χρήση της νέας λύσης ολοκλήρωσης αγοράς. Αντ' αυτού, εφαρμόζονται οι ειδικές χρεώσεις μας για τη χρήση της νέας λύσης ολοκλήρωσης αγοράς.

Κανόνες σχετικά με την επιβάρυνση

Η PayPal δεν ενθαρρύνει τις επιβαρύνσεις, καθώς αποτελούν εμπορική πρακτική που μπορεί να λειτουργεί τιμωρητικά προς τον καταναλωτή και να προκαλεί περιττή σύγχυση, τριβή και εγκατάλειψη του καλαθιού κατά την ολοκλήρωση αγοράς.

Μπορείτε να επιβάλλετε επιβαρύνσεις για τη χρήση των υπηρεσιών μας μόνο σε συμμόρφωση με τυχόν νόμους που ισχύουν για εσάς και όχι επιπλέον των επιβαρύνσεων που εφαρμόζετε για τη χρήση άλλων μεθόδων πληρωμής.

Αν επιβάλετε επιβαρύνσεις σε κάποιον αγοραστή, εσείς και όχι εμείς, θα ενημερώσετε τον αγοραστή για τη σχετική χρέωση. Δεν φέρουμε ευθύνη προς οποιονδήποτε αγοραστή στην περίπτωση που δεν τον ενημερώσετε για τυχόν επιβαρύνσεις. Αναγνωρίζετε ότι ενδέχεται να διαπράττετε ποινικό αδίκημα αν επιβάλλετε επιβαρύνσεις ή/και δεν γνωστοποιείτε οποιαδήποτε μορφή επιβάρυνσης στον αγοραστή.

Παρουσίαση της PayPal

Πρέπει να αντιμετωπίζετε την PayPal ως μέθοδο πληρωμής ή σήμα τουλάχιστον ισότιμα με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο πληρωμής την οποία προσφέρετε στο σημείο πώλησης των προϊόντων σας, όπως ο ιστότοπός σας ή οι εφαρμογές σας για κινητές συσκευές. Αυτό περιλαμβάνει τουλάχιστον ίση ή παρόμοια:

 • Τοποθέτηση του λογοτύπου
 • Τοποθέτηση σε οποιοδήποτε σημείο πώλησης
 • Αντιμετώπιση όσον αφορά τα στάδια πληρωμής, τους όρους, τις προϋποθέσεις, τους περιορισμούς ή τις χρεώσεις, σε κάθε περίπτωση, σε σύγκριση με άλλα σήματα και μεθόδους πληρωμής στα σημεία πώλησης των προϊόντων σας.

Σε δηλώσεις προς τους πελάτες σας ή σε δημόσιες ανακοινώσεις, δεν πρέπει να δυσφημίζετε οποιαδήποτε υπηρεσία PayPal ως μέθοδο πληρωμής ή να δείχνετε προτίμηση για άλλες μεθόδους πληρωμής σε βάρος οποιασδήποτε υπηρεσίας PayPal.

Η πολιτική επιστροφής χρημάτων και η πολιτική απορρήτου που έχετε ορίσει

Πρέπει να δημοσιεύσετε την πολιτική επιστροφής χρημάτων, καθώς και την πολιτική απορρήτου που ισχύει στην επιχείρησή σας.

Πληρωμές σε καταστήματα και συναλλαγές μέσω κωδικών QR

Αν δέχεστε πληρωμές μέσω PayPal στο φυσικό κατάστημά σας, πρέπει να ενημερώσετε τον πελάτη για το συνολικό ποσό της συναλλαγής προτού αυτή πραγματοποιηθεί. Μπορείτε να χρεώνετε τον λογαριασμό του πελάτη σας μόνο για συναλλαγές τις οποίες έχει εγκρίνει. Πρέπει επίσης να παρέχετε στους πελάτες φυσική απόδειξη, αν τη ζητήσουν. Συμφωνείτε ότι κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείτε θα περιλαμβάνει ακριβή και πραγματική περιγραφή των αγαθών και των υπηρεσιών που αγοράζονται.

Αν χρησιμοποιείτε κωδικό QR για την αποδοχή πληρωμών στο φυσικό κατάστημά σας, πρέπει να χρησιμοποιείτε έναν κωδικό QR που προορίζεται για συναλλαγές αγαθών και υπηρεσιών. Επίσης, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε κωδικούς QR για συναλλαγές αυτοπροσώπως ως μέθοδο αποδοχής πληρωμών για συναλλαγές αγαθών και υπηρεσιών που πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά. Στην περίπτωση διεκδικήσεων αγοραστή που σχετίζονται με συναλλαγές μέσω κωδικών QR, μπορεί να σας ζητηθεί να μας προσκομίσετε εναλλακτικά αποδεικτικά στοιχεία παράδοσης ή συμπληρωματικά δικαιολογητικά ή πληροφορίες σχετικά με τη συναλλαγή.

Πωλητές στην πλατφόρμα αγορών

Αν είστε πωλητής σε πλατφόρμα αγορών ή μέσω εφαρμογής τρίτου μέρους, όπου η PayPal παρέχεται ως μέθοδος πληρωμής, οφείλετε να συμμορφώνεστε με όλους τους κανόνες που ισχύουν για το πρόγραμμα προστασίας αγοραστή της πλατφόρμας αγορών ή της εφαρμογής του τρίτου μέρους για τις πωλήσεις που πραγματοποιείτε μέσω αυτής της οδού. Για οποιαδήποτε προστασία τέτοιου είδους ενδέχεται να χρειαστεί να προβείτε σε συγκεκριμένες ενέργειες και να επηρεαστεί η επεξεργασία των διεκδικήσεων.

Μπορείτε ενδεχομένως να εξουσιοδοτήσετε συγκεκριμένες πλατφόρμες αγορών να χρησιμοποιούν τον λογαριασμό σας για να πραγματοποιούν πληρωμές ποσών που οφείλετε στην πλατφόρμα αγορών ή στον αγοραστή (ανάλογα με την περίπτωση). Τα οφειλόμενα ποσά προκύπτουν από διεκδικήσεις σύμφωνα με τους όρους της διαδικασίας επίλυσης προβλημάτων της πλατφόρμας αγορών και τα αποκαλούμε οφειλόμενα ποσά προς την πλατφόρμα αγορών. Αν παραχωρήσετε αυτήν την εξουσιοδότηση και η πλατφόρμα αγορών μάς ειδοποιήσει για τη διεκδίκηση, μας δίνετε εντολή να διεκπεραιώσουμε πληρωμές όλων των οφειλόμενων ποσών προς την πλατφόρμα αγορών που σχετίζονται με τη διεκδίκηση από τον λογαριασμό σας στην PayPal προς την εν λόγω πλατφόρμα αγορών ή προς τον αγοραστή (ανάλογα με την περίπτωση) σύμφωνα με τις οδηγίες της πλατφόρμας αγορών προς εμάς. Θα θεωρήσουμε ότι η εντολή για την πληρωμή σχετικά με οποιοδήποτε οφειλόμενο ποσό προς την πλατφόρμα αγορών έχει ακυρωθεί, αν αποφασίσουμε ότι η διεκδίκηση θα είχε κριθεί υπέρ σας αν είχε υποβληθεί ως διεκδίκηση μέσω της PayPal. Μπορείτε επίσης να ακυρώσετε αυτήν την εντολή επικοινωνώντας μαζί μας. Όλες οι διεκδικήσεις που υποβάλλονται απευθείας στην πλατφόρμα αγορών διέπονται αποκλειστικά από την πολιτική της πλατφόρμας. Οι όροι του Προγράμματος προστασίας πωλητή της PayPal δεν σας καλύπτουν για διεκδικήσεις που υποβάλλονται από τους αγοραστές σας απευθείας μέσω της πλατφόρμας αγορών.

Αποδοχή πληρωμών κατόπιν συμφωνίας χρέωσης

Αν σας επιτρέψουμε να δέχεστε πληρωμές από έναν υπόχρεο πληρωμής σύμφωνα με κάποια συμφωνία χρέωσης, όταν θέτετε σε εμάς ένα αίτημα πληρωμής σύμφωνα με αυτήν τη συμφωνία χρέωσης:

 • Εγγυάστε στην PayPal ότι τα ποσά που προσκομίζετε έχουν συμφωνηθεί και έχουν τη συγκατάθεση του υπόχρεου πληρωμής ο λογαριασμός του οποίου θα χρεωθεί (συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε αλλαγών σε αυτά τα ποσά) και ότι θα παρέχετε προηγούμενη ειδοποίηση για τη χρέωση στον υπόχρεο πληρωμής.
 • Συμφωνείτε ότι θα ειδοποιείτε τον υπόχρεο πληρωμής τουλάχιστον 4 εβδομάδες νωρίτερα για το ποσό που θα εισπραχθεί, αν το εν λόγω ποσό έχει αυξηθεί με τρόπο που ο υπόχρεος πληρωμής δεν θα μπορούσε εύλογα να προβλέψει ως οφειλή, με βάση το προηγούμενο μοτίβο δαπανών του και τις συνθήκες πληρωμής, καθώς και ότι φέρετε ευθύνη προς εμάς για τυχόν επιστροφές χρημάτων για την εν λόγω πληρωμή, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας συμφωνίας χρήστη.

Μαζικές πληρωμές PayPal

Αν χρησιμοποιείτε Μαζικές πληρωμές PayPal, ισχύουν οι όροι της Συμφωνίας για τις Μαζικές πληρωμές PayPal.

Η ευθύνη σας, ως Εταιρικός πελάτης, να ειδοποιείτε την PayPal για λάθη στις τιμές ή τις χρεώσεις

Μόλις αποκτήσετε πρόσβαση σε αντίγραφα κινήσεων λογαριασμού ή σε άλλες πληροφορίες δραστηριότητας λογαριασμού που σας έχει γνωστοποιήσει η PayPal σχετικά με τους επιχειρηματικούς λογαριασμούς σας, θα έχετε 60 ημέρες για να ειδοποιήσετε την PayPal εγγράφως για τυχόν λάθη ή ασυμφωνίες σχετικά με τις τιμές ή άλλες χρεώσεις που εφαρμόζει η PayPal. Αν δεν ενημερώσετε την PayPal εντός αυτού του χρονικού διαστήματος, αποδέχεστε την ακρίβεια των εν λόγων πληροφοριών και η PayPal δεν υποχρεούται να προβεί σε διορθώσεις. Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, τα εν λόγω λάθη ή οι εν λόγω ασυμφωνίες στις τιμές ή τις χρεώσεις διαφέρουν από τις μη εξουσιοδοτημένες συναλλαγές και άλλα λάθη ηλεκτρονικής μεταφοράς, τα οποία πρέπει να γνωστοποιούνται εντός διαφορετικών προθεσμιών που ορίζονται στην παρούσα.

Επιστροφές χρημάτων και αντιστροφές πληρωμών

Αν λάβετε μια πληρωμή, το ποσό θα επιστραφεί ή θα αντιστραφεί. Ενδέχεται να σας επιτρέψουμε επιστροφή χρημάτων στον υπόχρεο πληρωμής για την πληρωμή που πραγματοποίησε. Ενδέχεται να πραγματοποιήσουμε αντιστροφή της πληρωμής σας σε ορισμένες περιπτώσεις. Δείτε το υπόλοιπο αυτής της ενότητας για περισσότερες λεπτομέρειες.

Επιστροφές χρημάτων

Είστε ο μόνος υπεύθυνος (και όχι η PayPal) για τα εξής:

 • Τις νομικές υποχρεώσεις και τις υποχρεώσεις λόγω συμφωνητικού προς τον υπόχρεο πληρωμής σχετικά με οποιοδήποτε ποσό του επιστρέφετε.
 • Τυχόν διαφορά ανάμεσα στο κόστος πραγματοποίησης της αρχικής πληρωμής και την αξία του ποσού που επιστράφηκε στον υπόχρεο πληρωμής (για παράδειγμα, λόγω των διακυμάνσεων στην ισοτιμία για τις συναλλαγές), εκτός αν η επιστροφή χρημάτων αφορά πληρωμή που πραγματοποιήθηκε εσφαλμένα (ανατρέξτε στην ενότητα Επίλυση προβλημάτων).

Δείτε τις χρεώσεις μας για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις χρεώσεις που καταβάλατε σε εμάς ως ο παραλήπτης της αρχικής πληρωμής, τις οποίες εφαρμόζουμε όταν χρησιμοποιείτε την ειδική δυνατότητα για επιστροφές χρημάτων που αφορούν εμπορικές συναλλαγές στον λογαριασμό σας στην PayPal, όπως ενδέχεται να επιτρέπουμε κατά διαστήματα, εκτός αν η επιστροφή χρημάτων αφορά πληρωμή που πραγματοποιήθηκε εσφαλμένα (ανατρέξτε στην ενότητα Επίλυση προβλημάτων).

Αντιστροφές πληρωμών

Αν λάβετε πληρωμή στον λογαριασμό σας, μας οφείλετε ολόκληρο το ποσό της πληρωμής και τις ζημίες που προκύπτουν από την επεξεργασία της πληρωμής (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε προμήθειας αντίστροφης χρέωσης ή χρέωσης αμφισβητήσεων). Αυτό το ποσό μπορεί να περιλαμβάνει τις υποχρεώσεις μας (όπως τυχόν χρεώσεις, προμήθειες και κυρώσεις) προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος (συμπεριλαμβανομένου του υπόχρεου πληρωμής και του πάροχου της πηγής χρηματοδότησης του υπόχρεου πληρωμής).

Αντιστροφή πληρωμής πραγματοποιείται όταν ασκούμε το δικαίωμά μας να συμψηφίσουμε τα παραπάνω ποσά από τον λογαριασμό σας σύμφωνα με την ενότητα Αποζημίωση για την ευθύνη σας στην παρούσα συμφωνία χρήστη. Αν το υπόλοιπο PayPal για ένα συγκεκριμένο νόμισμα δεν επαρκεί για να καλύψετε το ποσό που μας οφείλετε σε αυτό το νόμισμα, ενδέχεται να πραγματοποιήσουμε μετατροπή συναλλάγματος από οποιοδήποτε υπόλοιπο PayPal σε άλλο νόμισμα προκειμένου να καλύψουμε τη διαφορά σύμφωνα με την ισοτιμία συναλλαγής που ισχύει κατά τη διεκπεραίωση της αντιστροφής πληρωμής. Αυτό σημαίνει ότι, για παράδειγμα, αν είστε πωλητής, τα ποσά των πληρωμών που λαμβάνονται στον λογαριασμό σας ενδέχεται να αφαιρεθούν από τον λογαριασμό σας, αφού παραδώσετε τα πωληθέντα αγαθά ή υπηρεσίες.

Μια αντιστροφή πληρωμής μπορεί να συμβεί όταν:

 • Αποζημιώνουμε τον υπόχρεο πληρωμής αναφορικά με διεκδίκηση Προστασίας αγοραστή PayPal, την οποία υπέβαλε ο υπόχρεος πληρωμής εναντίον σας.
 • Αποζημιώνουμε τον υπόχρεο πληρωμής ή την τράπεζα ή τον πάροχο του υπόχρεου πληρωμής, επειδή λάβαμε διεκδίκηση από κάποιον από αυτούς για επιστροφή της πληρωμής σύμφωνα με τη διαδικασία αντιστροφής πληρωμής που χρησιμοποιείται από την εν λόγω τράπεζα ή τον εν λόγω πάροχο. Σε αυτήν περιλαμβάνονται τυχόν διεκδικήσεις για μη εξουσιοδοτημένες συναλλαγές ή εσφαλμένες πληρωμές που πραγματοποιούνται στον λογαριασμό σας.

Για παράδειγμα:

 • Αν ο υπόχρεος πληρωμής χρησιμοποίησε κάρτα για να χρηματοδοτήσει την πληρωμή προς εσάς, έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει «αντιστροφή χρέωσης» από τον εκδότη της κάρτας. Ο εκδότης της κάρτας, όχι εμείς, καθορίζει αν η διεκδίκηση αντιστροφής χρέωσης από τον υπόχρεο πληρωμής είναι ορθή. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τις αντιστροφές χρέωσης στον Οδηγό αντιστροφής χρέωσης, τον οποίο μπορείτε να βρείτε στο Κέντρο ασφαλείας της PayPal, στην ενότητα «Ασφαλείς πωλήσεις». Η πρόσβαση στο Κέντρο ασφαλείας της PayPal παρέχεται μέσω του ιστοτόπου της PayPal. Επιβαρύνεστε με χρέωση για τη λήψη διεκδίκησης για αντιστροφή χρέωσης.
 • Αν ο χρήστης που πραγματοποίησε την πληρωμή χρησιμοποίησε τραπεζικό λογαριασμό για αυτήν την πληρωμή, αυτός ή η τράπεζα έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει αντιστροφή πληρωμής στην τράπεζα.

Το ποσό της διεκδίκησης μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το αρχικό ποσό που λάβατε λόγω διακυμάνσεων στην ισοτιμία ανάμεσα στη στιγμή της πληρωμής και τη στιγμή της διεκδίκησης.

Χρεώσεις αμφισβητήσεων

Η PayPal θα επιβαρύνει τους πωλητές με μια χρέωση αμφισβήτησης για τη διευκόλυνση της διαδικασίας ηλεκτρονικής επίλυσης αμφισβητήσεων για συναλλαγές που υποβάλλονται σε επεξεργασία είτε μέσω του λογαριασμού PayPal του αγοραστή είτε μέσω της υπηρεσίας «Πληρωμές χωρίς λογαριασμό PayPal». Η χρέωση αμφισβήτησης ισχύει όταν ο αγοραστής ασκεί διεκδίκηση απευθείας από την PayPal, αντιστροφή χρέωσης από τον εκδότη της κάρτας του ή αντιστροφή πληρωμής από την τράπεζά του. Το ποσό της χρέωσης αμφισβήτησης αντιστοιχεί στη βασική χρέωση αμφισβητήσεων ή τη χρέωση αμφισβητήσεων μεγάλου όγκου. Η χρέωση αμφισβήτησης θα επιβληθεί στο νόμισμα που επιλέξατε για την αρχική καταχώριση της συναλλαγής. Αν η συναλλαγή ήταν σε νόμισμα που δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα χρεώσεων αμφισβητήσεων, η χρέωση θα επιβληθεί στο κύριο νόμισμά σας. Η χρέωση αμφισβήτησης θα παρακρατηθεί από τον λογαριασμό σας στην PayPal μετά την επίλυση της διεκδίκησης.

Το ποσό της Χρέωσης αμφισβήτησης θα καθορίζεται κατά τη δημιουργία της υπόθεσης αμφισβήτησης. Η χρέωση βασίζεται στον λόγο του συνολικού ποσού της συναλλαγής κάθε διεκδίκησης Το προϊόν δεν παραλήφθηκε και Διαφέρει σημαντικά από την περιγραφή που λαμβάνετε ως προς το συνολικό ποσό των πωλήσεών σας για τους τελευταίους τρεις ημερολογιακούς μήνες (Λόγος αμφισβητήσεων). Οι συνολικές διεκδικήσεις σας περιλαμβάνουν κάθε διεκδίκηση «Το προϊόν δεν παραλήφθηκε» και «Διαφέρει σημαντικά από την περιγραφή» που είτε υποβάλλεται απευθείας και μέσω παραπομπής στην PayPal είτε μέσω του εκδότη κάρτας ή της τράπεζας του αγοραστή. Οι συνολικές διεκδικήσεις σας δεν περιλαμβάνουν διεκδικήσεις για Μη εξουσιοδοτημένες συναλλαγές. Για παράδειγμα, για τον μήνα Σεπτέμβριο, ο Λόγος αμφισβητήσεων υπολογίζεται εξετάζοντας τον λόγο των συνολικών διεκδικήσεων ως προς τις πωλήσεις για τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Ο λόγος των διεκδικήσεων για τον Σεπτέμβριο θα καθορίσει τη χρέωση αμφισβήτησης για όλες τις διεκδικήσεις που υποβλήθηκαν τον Οκτώβριο.

Αν ο λόγος αμφισβητήσεων είναι 1,5% ή μεγαλύτερος και είχατε περισσότερες από 100 συναλλαγές πωλήσεων κατά τους τελευταίους τρεις πλήρεις ημερολογιακούς μήνες, θα επιβαρυνθείτε με τη χρέωση αμφισβητήσεων μεγάλου όγκου για κάθε αμφισβήτηση. Διαφορετικά, θα επιβαρυνθείτε με τη βασική χρέωση αμφισβητήσεων για κάθε αμφισβήτηση.

Δεν θα επιβαρυνθείτε με τη βασική χρέωση αμφισβητήσεων για αμφισβητήσεις οι οποίες:

 • Είναι ερωτήσεις στο Κέντρο επίλυσης προβλημάτων της PayPal που δεν έχουν παραπεμφθεί σε διεκδίκηση στην PayPal.
 • Έχουν επιλυθεί απευθείας ανάμεσα σε εσάς και τον αγοραστή και δεν έχουν κλιμακωθεί σε διεκδίκηση στην PayPal.
 • Έχουν υποβληθεί από τον αγοραστή απευθείας στην PayPal ως μη εξουσιοδοτημένη συναλλαγή.
 • Η PayPal θεωρεί, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, ότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος προστασίας πωλητή της PayPal.
 • Είναι διεκδικήσεις με αξία συναλλαγής που είναι μικρότερη από το διπλάσιο του ποσού της βασικής χρέωσης αμφισβητήσεων.
 • Αποφασίστηκε να είναι υπέρ σας από την PayPal ή τον εκδότη της κάρτας σας.

Δεν θα επιβαρυνθείτε με χρέωση αμφισβητήσεων μεγάλου όγκου για αμφισβητήσεις οι οποίες:

 • Είναι ερωτήσεις στο Κέντρο επίλυσης προβλημάτων της PayPal και δεν έχουν παραπεμφθεί σε διεκδίκηση στην PayPal.
 • Έχουν επιλυθεί απευθείας ανάμεσα σε εσάς και τον αγοραστή και δεν έχουν κλιμακωθεί σε διεκδίκηση στην PayPal.
 • Έχουν υποβληθεί από τον αγοραστή απευθείας στην PayPal ως μη εξουσιοδοτημένη συναλλαγή.

Οι πωλητές με χρεώσεις αμφισβητήσεων μεγάλου όγκου ενδέχεται να χρειαστεί να παραχωρήσουν πληροφορίες σε εμάς, συμπεριλαμβανομένης της αιτίας του αυξημένου ποσοστού αμφισβητήσεων.

Οι αμφισβητήσεις που αναφέρονται παραπάνω ενδέχεται να εξαιρεθούν από την εφαρμογή της βασικής χρέωσης αμφισβητήσεων ή της χρέωσης αμφισβητήσεων μεγάλου όγκου, αλλά η ίδια η διεκδίκηση μπορεί και πάλι να συμπεριληφθεί στον συνολικό υπολογισμό του ποσοστού αμφισβητήσεων.

Προμήθειες αντιστροφής χρέωσης

Για συναλλαγές που δεν διεκπεραιώνονται μέσω του λογαριασμού PayPal του αγοραστή ή της υπηρεσίας «Πληρωμές χωρίς λογαριασμό PayPal» και για τις οποίες ο αγοραστής διεκδικεί μια αντιστροφή χρέωσης από τον εκδότη της κάρτας του, η PayPal θα επιβάλλει μια προμήθεια αντίστροφης χρέωσης για τη διευκόλυνση της διαδικασίας αντιστροφής χρέωσης. Αυτή η προμήθεια αντίστροφης χρέωσης θα ισχύει ανεξάρτητα από το αν ο αγοραστής πραγματοποίησε επιτυχώς την αντιστροφή χρέωσης με τον εκδότη της κάρτας ή όχι.

Η ισχύουσα προμήθεια αντίστροφης χρέωσης θα παρακρατηθεί από τον λογαριασμό σας στην PayPal. Η προμήθεια αντίστροφης χρέωσης εφαρμόζεται όπως ορίζεται στον πίνακα προμηθειών αντίστροφης χρέωσης και η επιβάρυνση θα είναι στο ίδιο νόμισμα με αυτό που επιλέξατε για την αρχική καταχώριση της συναλλαγής. Αν η συναλλαγή ήταν σε νόμισμα που δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα προμηθειών αντίστροφης χρέωσης, η χρέωση θα επιβληθεί στο κύριο νόμισμά σας.

Επιπτώσεις του Προγράμματος προστασίας αγοραστή της PayPal στους πωλητές

Πρέπει να διαβάσετε τους όρους του Προγράμματος προστασίας αγοραστή της PayPal και, αν πωλείτε αγαθά και υπηρεσίες σε αγοραστές με λογαριασμούς PayPal σε περιοχή εκτός της δικής σας, πρέπει να είστε επίσης εξοικειωμένοι με την προστασία αγοραστή που είναι διαθέσιμη από την PayPal σε αγοραστές σε καθεμία από τις εν λόγω περιοχές, αφού τα δικαιώματα των αγοραστών με βάση αυτά τα προγράμματα μπορεί να σας επηρεάσουν ως πωλητή. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα προστασίας αγοραστή της PayPal στη σελίδα Νομικές συμφωνίες. Επιλέξτε την τοποθεσία του αγοραστή στο πάνω μέρος της σελίδας και ανατρέξτε στις αντίστοιχες διατάξεις του Προγράμματος προστασίας αγοραστή της PayPal στην αντίστοιχη συμφωνία χρήστη.

Αν χάσετε μια διεκδίκηση στο πλαίσιο του Προγράμματος προστασίας αγοραστή της PayPal σε οποιαδήποτε χώρα:

 • Πρέπει να παραιτηθείτε της πλήρους τιμής αγοράς του προϊόντος ή της συναλλαγής και του αρχικού κόστους αποστολής. Αυτό ισχύει όταν είστε ο κύριος πωλητής ή δευτερεύων πωλητής αγαθών ή υπηρεσιών. Για παράδειγμα, πρακτορεία εισιτηρίων για εκδηλώσεις ή ηλεκτρονικά ταξιδιωτικά πρακτορεία θα παραιτούνται του πλήρους ποσού της αγοράς που καταβλήθηκε από τον αγοραστή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να μη σας επιστραφεί το προϊόν.
 • Η διεκδίκηση Προστασίας αγοραστή θα θεωρηθεί ότι έχει επιλυθεί πλήρως αν:
  • Η επιστροφή χρημάτων προς τον αγοραστή διεκπεραιώνεται μέσω PayPal ή
  • Παρέχετε αποδεκτά αποδεικτικά στοιχεία στην PayPal, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, ότι ο αγοραστής συμφώνησε με την εναλλακτική λύση που έχει παρασχεθεί.
 • Δεν θα λάβετε επιστροφή χρημάτων για τις χρεώσεις της PayPal που πληρώσατε σε σχέση με την πώληση.
 • Αν η διεκδίκηση αφορούσε την παραλαβή ενός προϊόντος το οποίο «Διαφέρει σημαντικά από την περιγραφή», μπορεί να μη σας επιστραφεί το προϊόν ή μπορεί να χρειαστεί να δεχτείτε το προϊόν πίσω και να πληρώσετε το κόστος επιστροφής παραγγελίας.
 • Αν η διεκδίκηση αφορούσε την παραλαβή ενός προϊόντος το οποίο «Διαφέρει σημαντικά από την περιγραφή» και σχετίζεται με ένα πλαστό προϊόν που πωλήσατε, οφείλετε να επιστρέψετε το πλήρες χρηματικό ποσό στον αγοραστή, ενώ το προϊόν μπορεί να μη σας επιστραφεί ξανά.

Πρόγραμμα προστασίας πωλητή της PayPal

Περιπτώσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις

Αν έχετε πουλήσει κάτι σε έναν αγοραστή και έχετε ήδη αποστείλει το φυσικό προϊόν ή αν έχετε παράσχει άυλα αγαθά και η συναλλαγή αμφισβητηθεί αργότερα ή αντιστραφεί σύμφωνα με τις Αντιστροφές πληρωμής, διεκδικήσεις ή αντιστροφές χρέωσης, μπορεί να πληροίτε τις προϋποθέσεις για αποζημίωση σύμφωνα με το Πρόγραμμα προστασίας πωλητή της PayPal. Όταν ισχύει, το Πρόγραμμα προστασίας πωλητή της PayPal σας επιτρέπει να κρατήσετε το πλήρες ποσό της αγοράς. Δεν υπάρχει όριο στον αριθμό πληρωμών για τις οποίες μπορείτε να λάβετε κάλυψη. Μεταβαίνοντας στη σελίδα λεπτομερειών συναλλαγής στον λογαριασμό σας στην PayPal, μπορείτε να δείτε συναλλαγές που μπορεί να πληρούν τις προϋποθέσεις για προστασία στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις του προγράμματος ορίζονται στη σελίδα του Προγράμματος προστασίας πωλητή της PayPal και αποτελούν μέρος αυτής της συμφωνίας χρήστη.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΧΡΗΣΤΗ PAYPAL

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΛΑΒΟΥΜΕ

Περιορισμένες δραστηριότητες

Σε σχέση με τη χρήση των ιστοτόπων μας, του λογαριασμού σας PayPal, των υπηρεσιών PayPal ή κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασής σας με την PayPal, άλλους πελάτες της PayPal ή τρίτα μέρη, δεν πρέπει:

 • Να παραβιάσετε την παρούσα συμφωνία χρήστη, την Πολιτική αποδεκτής χρήσης της PayPal, τα Συμφωνητικά εμπορικών οντοτήτων (CEA) (εάν ισχύουν στην περίπτωσή σας) ή οποιαδήποτε άλλη συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και εμάς.
 • Να παραβιάσετε οποιονδήποτε νόμο, νομοθέτημα, διάταγμα ή κανονισμό (για παράδειγμα, αυτά που διέπουν τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, την προστασία των καταναλωτών, τον αθέμιτο ανταγωνισμό, την πολιτική κατά των διακρίσεων ή τις ψευδείς διαφημίσεις).
 • Να παραβιάσετε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα διπλώματα ευρεσιτεχνιών, τα εμπορικά σήματα, τα εμπορικά μυστικά ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή δικαιώματα δημοσιοποίησης ή απορρήτου της PayPal ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους.
 • Να πουλήσετε πλαστά αγαθά.
 • Να ενεργήσετε με τρόπο δυσφημιστικό, συκοφαντικό, απειλητικό ή παρενοχλητικό.
 • Να παράσχετε ψευδείς, ανακριβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες.
 • Να στείλετε ή να λάβετε πιθανώς παράνομα ή μη εξουσιοδοτημένα χρήματα κατά την εύλογη κρίση μας.
 • Να αρνηθείτε να συνεργαστείτε σε έρευνα, να επιβεβαιώσετε την ταυτότητά σας ή να επιβεβαιώσετε άλλα στοιχεία που παρέχετε σε εμάς.
 • Να προσπαθήσετε να «πληρωθείτε διπλά» κατά τη διάρκεια μιας αμφισβήτησης μέσω λήψης ή προσπάθειας λήψης χρημάτων τόσο από την PayPal όσο και από τον πωλητή, την τράπεζα ή τον εκδότη της κάρτας για την ίδια συναλλαγή.
 • Να ελέγξετε έναν λογαριασμό που είναι συνδεδεμένος σε άλλον λογαριασμό ο οποίος έχει εμπλακεί σε τέτοιου είδους απαγορευμένες δραστηριότητες.
 • Να δραστηριοποιείστε επιχειρηματικά ή να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες PayPal με τρόπο που οδηγεί ή μπορεί να οδηγήσει σε:
  • Παράπονα.
  • Αιτήματα (που υποβάλλονται είτε σε εμάς είτε στους εκδότες καρτών) από αγοραστές για ακύρωση πληρωμών προς εσάς.
  • Χρεώσεις, πρόστιμα, ποινές ή άλλες ευθύνες ή απώλειες για την PayPal, για άλλους πελάτες της PayPal, για τρίτα μέρη ή για εσάς.
 • Να χρησιμοποιήσετε τον λογαριασμό PayPal ή τις υπηρεσίες PayPal με τρόπο που η PayPal, η Visa, η Mastercard, η American Express, η Discover ή οποιοδήποτε άλλο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρονικών χρημάτων ευλόγως πιστεύει ότι αποτελεί κατάχρηση του συστήματος καρτών ή παραβίαση των κανόνων της ένωσης/του δικτύου καρτών.
 • Να επιτρέψετε στον λογαριασμό σας PayPal να έχει υπόλοιπο που αντιστοιχεί σε ποσό που οφείλετε σε εμάς.
 • Να δώσετε στον εαυτό σας προκαταβολή μετρητών από την πιστωτική κάρτα σας (ή να βοηθήσετε άλλους να το κάνουν).
 • Να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες PayPal από χώρα που δεν περιλαμβάνεται στη λίστα των επιτρεπόμενων χωρών.
 • Να προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια θέτει μη εύλογο ή δυσανάλογα μεγάλο φορτίο στους ιστοτόπους, το λογισμικό και τα συστήματά μας (συμπεριλαμβανομένων τυχόν δικτύων και διακομιστών που χρησιμοποιούνται για την παροχή οποιασδήποτε εκ των υπηρεσιών PayPal) των οποίων τη λειτουργία διαχειριζόμαστε εμείς ή τρίτοι για λογαριασμό μας ή στις υπηρεσίες PayPal.
 • Να διευκολύνετε την εγκατάσταση ιών, δούρειων ίππων, κακόβουλου λογισμικού, ιών τύπου worm ή άλλων μεθόδων προγραμματισμού που επιχειρούν ή μπορεί να προκαλέσουν βλάβη, διακοπή λειτουργίας, αλλοίωση, κατάχρηση, επιβλαβή παρεμβολή, συγκεκαλυμμένη υποκλοπή ή μεταβολή, ή να αποκτήσουν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε συστήματα, δεδομένα, πληροφορίες ή στις υπηρεσίες PayPal.
 • Να χρησιμοποιείτε οποιονδήποτε ανώνυμο διακομιστή μεσολάβησης, ρομπότ, πρόγραμμα ανίχνευσης ιστού, άλλη αυτόματη συσκευή ή μη αυτόματη διεργασία για την παρακολούθηση ή αντιγραφή των ιστοτόπων μας χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας, ή να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε συσκευή, λογισμικό ή μέθοδο για να παρακάμψετε τις κεφαλίδες αποκλεισμού ρομπότ.
 • Να προσπαθήσετε ή να επιτύχετε να παρέμβετε ή να διαταράξετε τους ιστοτόπους μας, το λογισμικό, τα συστήματα (συμπεριλαμβανομένων τυχόν δικτύων και διακομιστών που χρησιμοποιούνται για την παροχή οποιασδήποτε εκ των υπηρεσιών PayPal) των οποίων τη λειτουργία διαχειριζόμαστε εμείς ή τρίτοι για λογαριασμό μας, οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες PayPal ή τη χρήση οποιασδήποτε από τις υπηρεσίες PayPal από άλλους χρήστες.
 • Να προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει την απώλεια οποιασδήποτε υπηρεσίας από τους παρόχους υπηρεσιών Internet, τις εταιρείες επεξεργασίας πληρωμών ή άλλους προμηθευτές ή παρόχους υπηρεσιών με τους οποίους συνεργαζόμαστε.
 • Να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες PayPal για να δοκιμάσετε συμπεριφορές πιστωτικών καρτών.
 • Να παρακάμψετε οποιαδήποτε πολιτική της PayPal ή αποφάσεις σχετικά με τον λογαριασμό σας στην PayPal, όπως προσωρινή ή επ' αόριστον αναστολή ή άλλες δεσμεύσεις λογαριασμού, περιορισμούς ή απαγορεύσεις, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, εμπλοκή στις ακόλουθες ενέργειες: προσπάθεια να ανοίξετε νέους ή επιπρόσθετους λογαριασμούς PayPal, όταν ένας λογαριασμός έχει υπόλοιπο με αρνητικό πρόσημο ή έχει απαγορευτεί, τεθεί σε αναστολή ή περιοριστεί με κάποιον άλλον τρόπο, άνοιγμα νέων ή επιπρόσθετων λογαριασμών PayPal με στοιχεία που δεν είναι δικά σας (π.χ. όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση email κ.λπ.) ή χρήση του λογαριασμού PayPal άλλου χρήστη.
 • Να παρενοχλήσετε ή/και απειλήσετε τους υπαλλήλους μας, συνεργάτες ή άλλους χρήστες.
 • Να καταχραστείτε τη διαδικασία ηλεκτρονικής επίλυσης αμφισβητήσεων ή/και το Πρόγραμμα προστασίας αγοραστή της PayPal ή/και το Πρόγραμμα προστασίας πωλητή της PayPal.
 • Να προκαλέσετε τη λήψη δυσανάλογου αριθμού διεκδικήσεων που έχουν κλείσει υπέρ του προσφεύγοντος σχετικά με τον λογαριασμό σας στην PayPal ή την επιχείρησή σας.
 • Να έχετε βαθμολογία πιστοληπτικής ικανότητας από οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που καταδεικνύει υψηλό επίπεδο κινδύνου το οποίο σχετίζεται με τη χρήση των υπηρεσιών PayPal από εσάς.
 • Να χρησιμοποιήσετε πιστωτική κάρτα με τον λογαριασμό PayPal για να παρέχετε στον εαυτό σας προκαταβολή μετρητών (ή να βοηθήσετε άλλους να το κάνουν).
 • Να γνωστοποιήσετε ή να διανείμετε στοιχεία άλλου χρήστη σε τρίτο μέρος ή να χρησιμοποιήσετε τα εν λόγω στοιχεία για σκοπούς μάρκετινγκ, εκτός αν έχετε λάβει τη ρητή συναίνεση του χρήστη.
 • Να στείλετε αυτόκλητα email σε χρήστη ή να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες PayPal για είσπραξη πληρωμών σχετικά με αποστολή ή συνέργεια σε αποστολή αυτόκλητων email σε τρίτα μέρη.
 • Να αντιγράψετε, αναπαραγάγετε, γνωστοποιήσετε σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, αλλάξετε, τροποποιήσετε, δημιουργήσετε παράγωγα έργα, εμφανίσετε δημόσια ή πλαισιώσετε οποιοδήποτε περιεχόμενο από τους ιστοτόπους της PayPal, χωρίς γραπτή συναίνεση από εμάς ή από οποιοδήποτε αντίστοιχο τρίτο μέρος.
 • Να αποκαλύψετε τους κωδικούς πρόσβασης του λογαριασμού σας σε οποιονδήποτε άλλο ή να χρησιμοποιήσετε τους κωδικούς πρόσβασης κάποιου άλλου. Δεν φέρουμε ευθύνη για απώλειες που υποστήκατε, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της χρήσης του λογαριασμού σας από οποιοδήποτε άτομο εκτός από εσάς, που προκύπτουν ως αποτέλεσμα κακής χρήσης των κωδικών πρόσβασης.
 • Να προβείτε ή να μην προβείτε, να αποπειραθείτε να προβείτε ή να αποπειραθείτε να μην προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια ή σε οτιδήποτε άλλο μπορεί να επηρεάσει την ορθή λειτουργία των υπηρεσιών PayPal ή των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο αυτών των υπηρεσιών, ή να πράξετε διαφορετικά από όσα ορίζονται στους όρους της παρούσας συμφωνίας χρήστη.
 • Να ζητήσετε ή να στείλετε πληρωμή για προσωπική συναλλαγή, ενώ πρόκειται για εμπορική συναλλαγή.
 • Να επιτρέψετε να εκτεθεί η PayPal σε κίνδυνο μη συμμόρφωσης με την πολιτική της για την καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης τρομοκρατίας, καθώς και με παρόμοιες κανονιστικές υποχρεώσεις (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των περιπτώσεων που δεν μπορούμε να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας ή δεν ακολουθείτε τα βήματα αύξησης των ορίων αποστολής, λήψης ή μεταφοράς ή εκθέτετε την PayPal σε κίνδυνο κανονιστικών προστίμων από ευρωπαϊκές, αμερικανικές ή άλλες αρχές, για την επεξεργασία των συναλλαγών σας), λόγω της χρήσης της υπηρεσίας PayPal από μέρους σας.
 • Να ενσωματώσετε ή να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες PayPal, χωρίς να συμμορφώνεστε πλήρως με όλες τις υποχρεωτικές προϋποθέσεις που σας έχουν γνωστοποιηθεί μέσω οποιασδήποτε ενσωμάτωσης ή οδηγιών για προγραμματιστές ή άλλου εγγράφου που εκδίδεται από την PayPal κατά διαστήματα.
 • Να διαφημίζετε, προωθείτε, παρουσιάζετε ή περιγράφετε το PayPal Credit ή οποιοδήποτε μέσο πληρωμής που βασίζεται σε πιστοληπτική δυνατότητα και προωθείται από κοινού με την PayPal στους πελάτες σας χωρίς (1) να λάβετε εκ των προτέρων την απαραίτητη ρυθμιστική άδεια για αυτό και χωρίς (2) την προηγούμενη έγγραφη άδεια της PayPal και (αν δεν πρόκειται για την PayPal) του εκδότη της πίστωσης.
 • Να υποστείτε (ή να μας δώσετε λόγο να θεωρήσουμε ότι υπάρχει εύλογη πιθανότητα να υποστείτε) παραβίαση ασφάλειας του ιστοτόπου σας ή των συστημάτων σας, που θα μπορούσε να οδηγήσει στη μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση των στοιχείων πελατών.

Συμφωνείτε ότι η εμπλοκή στις παραπάνω απαγορευμένες δραστηριότητες υποβαθμίζει την ασφαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες μας για εσάς ή άλλους πελάτες μας ή/και τη χρήση του λογαριασμού σας και των υπηρεσιών μας γενικότερα.

Ενέργειες στις οποίες ενδέχεται να προβούμε αν εμπλακείτε σε οποιεσδήποτε απαγορευμένες δραστηριότητες

Αν θεωρούμε ότι έχετε εμπλακεί σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω δραστηριότητες, ενδέχεται να λάβουμε διάφορα μέτρα για την προστασία της PayPal, των πελατών της και άλλων ατόμων οποιαδήποτε στιγμή, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια. Στα μέτρα τα οποία μπορούμε να λάβουμε συμπεριλαμβάνονται, ενδεικτικά, τα παρακάτω:

 • Να καταγγείλουμε την παρούσα συμφωνία χρήστη οποιαδήποτε στιγμή, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να περιορίσουμε ή/και να κλείσουμε ή να αναστείλουμε τον λογαριασμό σας, αμέσως και χωρίς κυρώσεις για εμάς.
 • Να σας αρνηθούμε την παροχή των υπηρεσιών PayPal στο μέλλον.
 • Να αναστείλουμε, να περιορίσουμε ή να τερματίσουμε την πρόσβασή σας στους ιστοτόπους μας, το λογισμικό, τα συστήματα (συμπεριλαμβανομένων τυχόν δικτύων και διακομιστών που χρησιμοποιούνται για την παροχή οποιασδήποτε εκ των υπηρεσιών PayPal) των οποίων τη λειτουργία διαχειριζόμαστε εμείς ή τρίτοι για λογαριασμό μας, στον λογαριασμό σας στην PayPal ή σε οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες PayPal, όπως και να περιορίσουμε την ικανότητά σας να πραγματοποιείτε πληρωμές, να στέλνετε χρήματα με όποια από τις μεθόδους πληρωμής έχετε συνδέσει στον λογαριασμό PayPal, αλλά και να απαγορεύσουμε την αποστολή χρημάτων ή την πραγματοποίηση μεταφορών, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς καμία ευθύνη.
 • Να δεσμεύσουμε τα χρήματά σας στον βαθμό και για το διάστημα που εύλογα απαιτούνται για την προστασία ενάντια του κινδύνου ευθύνης. Αναγνωρίζετε ότι, μεταξύ άλλων:
 • Ο κίνδυνος ευθύνης της PayPal σχετικά με πληρωμές χρηματοδοτούμενες από κάρτα τις οποίες λαμβάνετε μπορεί να διαρκέσει μέχρι την παρέλευση του κινδύνου αντιστροφής χρέωσης που κλείνει υπέρ του υπόχρεου πληρωμής/αγοραστή (όπως κρίνεται από τους κανόνες του προγράμματος κάρτας). Αυτό εξαρτάται από συγκεκριμένους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εξής:
  • Του τύπου αγαθών ή υπηρεσιών για τα οποία λαμβάνετε πληρωμή.
  • Του χρονικού διαστήματος για την παράδοση των αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών για τα οποία λαμβάνετε πληρωμή (π.χ. η πώληση εισιτηρίων για εκδηλώσεις μήνες πριν από την ημερομηνία της αντίστοιχης εκδήλωσης μπορεί να εμπεριέχει υψηλότερο και διαχρονικότερο κίνδυνο αντιστροφής χρέωσης από ό,τι η πώληση των περισσοτέρων άλλων αγαθών ή υπηρεσιών).
 • Ο κίνδυνος ευθύνης της PayPal σχετικά με διεκδίκηση ή αμφισβήτηση που προκύπτει από πληρωμή που λαμβάνετε μπορεί να διαρκέσει για το χρονικό διάστημα που απαιτείται προκειμένου τα εμπλεκόμενα μέρη να κλείσουν τη διεκδίκηση ή αμφισβήτηση καθώς και όλες τις προσφυγές που σχετίζονται με τη διεκδίκηση ή την αμφισβήτηση, σύμφωνα με την Προστασία αγοραστή PayPal.
 • Ο κίνδυνος ευθύνης της PayPal σχετικά με οποιαδήποτε περίπτωση αφερεγγυότητας που μπορεί να υποστείτε μπορεί να διαρκέσει για όσο διάστημα και στον βαθμό που η ισχύουσα νομοθεσία για την αφερεγγυότητα εμποδίζει την PayPal να κινηθεί νομικά εναντίον σας.
 • Αν επιτρέψετε ο λογαριασμός σας στην PayPal να διαθέτει υπόλοιπο που αντιστοιχεί σε ποσό που οφείλετε στην PayPal, ο κίνδυνος ευθύνης της PayPal μπορεί να διαρκέσει για το χρονικό διάστημα και στον βαθμό που οφείλετε αυτό το ποσό στην PayPal.
 • Να αποκλείσουμε τον λογαριασμό σας PayPal ή/και να δεσμεύσουμε τυχόν χρήματα στον λογαριασμό αποθεματικού (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της περίπτωσης να κάνουμε κάτι τέτοιο για περισσότερες από 180 ημέρες, αν απαιτείται από την PayPal, εφόσον τα δικαιώματά της προκύπτουν από εμπλοκή σας σε απαγορευμένη δραστηριότητα).
 • Να αρνηθούμε οποιαδήποτε συγκεκριμένη συναλλαγή πληρωμής ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο με μόνη προϋπόθεση να παρέχουμε το γεγονός της άρνησης και τις αιτίες αυτής, καθώς και τον τρόπο που μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα, όπου είναι εφικτό, κατόπιν αιτήματος και εφόσον δεν απαγορεύεται από τον νόμο.
 • Να πραγματοποιήσουμε αντιστροφή μιας πληρωμής (συμπεριλαμβανομένης, αν κριθεί κατάλληλο, προς την πηγή χρηματοδότησης του αποστολέα).
 • Να κινήσουμε νομικές διαδικασίες εναντίον σας.
 • Να αναστείλουμε τη δυνατότητα συμμετοχής σας στο Πρόγραμμα προστασίας αγοραστή της PayPal ή/και το Πρόγραμμα προστασίας πωλητή της PayPal (μεταξύ άλλων, με αναδρομική ισχύ).
 • Να επικοινωνήσουμε με τρίτα μέρη και να γνωστοποιήσουμε στοιχεία των απαγορευμένων δραστηριοτήτων, με τρόπο που προβλέπεται στη Δήλωση απορρήτου μας.
 • Να ζητήσουμε ή να επικαιροποιήσουμε ανακριβείς πληροφορίες που μας παρείχατε.
 • Να ζητήσουμε από εσάς πληροφορίες ή έγγραφα για να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας ή/και σχετικά με τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που παρείχατε με βάση μια συναλλαγή.
 • Αν δημοσιεύσετε περιεχόμενο σε ιστοτόπους μας ή κατά τη χρήση των υπηρεσιών μας το οποίο η PayPal θεωρεί, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, ότι παραβιάζει οποιονδήποτε νόμο, νομοθέτημα, διάταγμα ή/και κανονισμό, η PayPal μπορεί να λάβει κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της διαγραφής ή αφαίρεσης του εν λόγω περιεχομένου. Παράδειγμα τέτοιου περιεχομένου αποτελεί το τρομοκρατικό περιεχόμενο. Η PayPal δεν φέρει ευθύνη για τέτοιο περιεχόμενο που δημοσιεύεται από τους χρήστες της, το οποίο αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των χρηστών της PayPal.

Ανατρέξτε επίσης στην παρακάτω ενότητα σχετικά με την ευθύνη σας.

Εκτός αν λάβετε διαφορετικές οδηγίες από εμάς, απαγορεύεται να χρησιμοποιήσετε ή να αποπειραθείτε να χρησιμοποιήσετε τον λογαριασμό σας ενώ έχει τεθεί σε αναστολή ή έχει κλείσει. Αμέσως μετά τη διακοπή, την αναστολή ή το κλείσιμο του λογαριασμού σας, οφείλετε να φροντίζετε για την άμεση ακύρωση κάθε συμφωνίας με πωλητές ή άλλα τρίτα μέρη η οποία αφορά πληρωμές που ξεκινούν από τρίτα μέρη (συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών κατόπιν συμφωνίας χρέωσης) και έχει ρυθμιστεί από τον λογαριασμό σας. Παραμένετε υπεύθυνοι, στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας χρήστη, σχετικά με όλες τις χρεώσεις και λοιπά ποσά με τα οποία επιβαρύνεστε μέσω της χρήσης του λογαριασμού σας οποιαδήποτε στιγμή, ανεξάρτητα από την καταγγελία, την αναστολή ή το κλείσιμό του.

Δεσμεύσεις χρηματικών ποσών, περιορισμοί και αποθεματικά

Τι είναι οι δεσμεύσεις χρημάτων, οι περιορισμοί και τα αποθεματικά;

Υπό ορισμένες συνθήκες, για την προστασία της PayPal και την ασφάλεια και την ακεραιότητα του δικτύου αγοραστών και πωλητών που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες PayPal, η PayPal ενδέχεται να λάβει μέτρα σε επίπεδο λογαριασμού ή επίπεδο συναλλαγών. Αν λάβουμε οποιοδήποτε από τα μέτρα που περιγράφονται εδώ, συνήθως θα σας ειδοποιήσουμε, ωστόσο ενδέχεται, αν θεωρείται εύλογο (για παράδειγμα, αν παραβιάζετε την παρούσα συμφωνία χρήστη ή το θεωρούμε συνετό για λόγους ασφάλειας), να λάβουμε οποιοδήποτε από αυτά τα μέτρα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς εσάς.

Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με περιορισμούς, δεσμεύσεις ή αποθεματικά λογαριασμού, θα πρέπει να επισκεφθείτε το Κέντρο επίλυσης προβλημάτων ή να ακολουθήσετε τις οδηγίες στην ειδοποίηση που εστάλη μέσω email αναφορικά με τους περιορισμούς, τις δεσμεύσεις και τα αποθεματικά.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι χρήματα που δεσμεύονται σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία χρήστη ενδέχεται να τοποθετηθούν στον λογαριασμό αποθεματικού και ότι θα μας παρέχετε οποιεσδήποτε πληροφορίες που εύλογα ζητούμε προκειμένου να κρίνουμε αν ο κίνδυνος έχει εξαλειφθεί.

Δεσμεύσεις χρημάτων

Η δέσμευση είναι ένα μέτρο που μπορεί να πάρει η PayPal υπό ορισμένες συνθήκες, είτε σε επίπεδο συναλλαγής είτε σε επίπεδο λογαριασμού. Όταν PayPal δεσμεύσει ένα ποσό πληρωμής, τα χρήματα δεν είναι διαθέσιμα ούτε στον αποστολέα ούτε στον παραλήπτη. Η PayPal ελέγχει πολλούς παράγοντες πριν από τη δέσμευση μιας πληρωμής, όπως τη χρονική διάρκεια του λογαριασμού, τη δραστηριότητα συναλλαγών, τον τύπο επιχείρησης, τις προηγούμενες αμφισβητήσεις πελατών και τη συνολική ικανοποίηση πελατών. Ορισμένες συνηθισμένες περιπτώσεις που η PayPal θα δεσμεύσει πληρωμές περιλαμβάνουν αυτές για τις οποίες εύλογα θεωρούμε ότι:

 • Πρόκειται για συναλλαγές που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν η συναλλαγή περιλαμβάνει την πώληση αγαθών ή υπηρεσιών σε κατηγορία υψηλού κινδύνου ή σε άλλες περιπτώσεις που γνωρίζουμε πως οδηγούν τυπικά σε αύξηση των αντιστροφών χρέωσης, άλλων διεκδικήσεων ή αμφισβητήσεων ή που σχετίζονται συχνά με απάτη ή παράνομη δραστηριότητα.
 • Παρατηρούνται ξαφνικές και ασυνήθιστες αλλαγές στη δραστηριότητα πωλήσεων ενός κατόχου λογαριασμού PayPal, όπως η αύξηση των αντιστροφών χρέωσης, των αντιστροφών πληρωμής ή των παραπόνων από αγοραστές σε σχέση με τον εν λόγω λογαριασμό PayPal.
 • Ο λογαριασμός PayPal χρησιμοποιείται σε σχέση με απαγορευμένες δραστηριότητες.
 • Ο λογαριασμός PayPal που χρησιμοποιήθηκε για τη συναλλαγή μπορεί να έχει παραβιαστεί ή οικονομικά στοιχεία που έχουν κλαπεί (τραπεζική ή πιστωτική κάρτα) χρησιμοποιήθηκαν για την πληρωμή ή κάποια συναλλαγή δεν εγκρίθηκε με τον σωστό τρόπο.
 • Κάποιος χρήστης προσπαθεί να στείλει ή να μεταφέρει χρήματα που έλαβε με δόλια μέσα.
 • Κάποιος χρήστης δεν έχει υποβάλει επαρκή στοιχεία ώστε να μπορέσουμε να επαληθεύσουμε την ταυτότητά του ή την ταυτότητα της επιχείρησής του ή/και ο χρήστης έχει περιορισμένο ιστορικό συναλλαγών μέσω PayPal.
 • Πληρωμή που λάβατε ως πωλητής αμφισβητείται και ενδέχεται να πρέπει να ακυρωθεί και να αντιστραφεί.
 • Κάποιος αγοραστής σας έχει υποβάλει αντιστροφή χρέωσης, αντιστροφή πληρωμής ή διεκδίκηση που καλύπτεται από την Προστασία αγοραστή PayPal και αφορά πληρωμή που λάβατε.
 • Ο αγοραστής σας καταχωρεί διεκδίκηση σύμφωνα με την διαδικασία επίλυσης διαφορών της πλατφόρμας αγορών.
 • Υπάρχει ο κίνδυνος αντιστροφής πληρωμών στον λογαριασμό σας προς την πηγή χρηματοδότησής σας.
 • Υπάρχει κίνδυνος ευθύνης (ενδεικτικός κατάλογος με παραδείγματα αυτού του κινδύνου παρατίθεται στην ενότητα Ενέργειες στις οποίες ενδέχεται να προβούμε αν εμπλακείτε σε οποιεσδήποτε απαγορευμένες δραστηριότητες παραπάνω).

Έλεγχος πληρωμής

Όταν εντοπίζουμε μια πιθανή συναλλαγή υψηλού κινδύνου, την ελέγχουμε πιο διεξοδικά πριν επιτρέψουμε τη διεκπεραίωσή της. Αυτό μπορεί να συμβεί είτε επειδή έχουμε εύλογες υποψίες ότι ο λογαριασμός PayPal του υπόχρεου πληρωμής χρησιμοποιείται σε απαγορευμένες δραστηριότητες είτε για άλλους λόγους, όπως αυτοί καθορίζονται από εμάς, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια. Εδώ ενδέχεται να συμπεριλαμβάνεται ο κίνδυνος ευθύνης (ενδεικτικός κατάλογος με παραδείγματα αυτού του κινδύνου παρατίθεται στην ενότητα Ενέργειες στις οποίες ενδέχεται να προβούμε αν εμπλακείτε σε οποιεσδήποτε απαγορευμένες δραστηριότητες παραπάνω).

Αν μια πληρωμή υπόκειται σε έλεγχο πληρωμής, ενδέχεται:

 • Να εκτελέσουμε την εντολή πληρωμής που δόθηκε από τον αγοραστή.
 • Να απαγορεύσουμε τη χρήση του λογαριασμού που ανήκει στον υπόχρεο πληρωμής αμέσως μετά από την εν λόγω εκτέλεση, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια.
 • Να δεσμεύσουμε την πληρωμή στον λογαριασμό του υπόχρεου πληρωμής.
 • Να ειδοποιήσουμε τον παραλήπτη να καθυστερήσει την παράδοση των προϊόντων που αγοράστηκαν και εξοφλήθηκαν μέσω αυτής της πληρωμής.

Ως αγοραστής ενδέχεται να λάβετε το προϊόν που αγοράσατε με καθυστέρηση. Αν εκκαθαρίσουμε τη συναλλαγή, θα ειδοποιήσουμε τον πωλητή και θα του δώσουμε οδηγίες για την αποστολή του προϊόντος.

Αν δεν γίνει εκκαθάριση της συναλλαγής, θα την ακυρώσουμε και θα σας επιστρέψουμε τα χρήματα, εκτός αν είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να λάβουμε άλλα μέτρα.

Όλες οι πληρωμές που έχουν ολοκληρώσει την αναθεώρηση πληρωμής εξακολουθούν να υπόκεινται σε αντιστροφή σύμφωνα με τους όρους της παρούσας συμφωνίας χρήστη. Ωστόσο, θα μπορούν να καλύπτονται από το Πρόγραμμα προστασίας πωλητή της PayPal αν πληρούν τις προϋποθέσεις του Προγράμματος προστασίας πωλητή της PayPal. Η PayPal θα σας στέλνει ειδοποιήσεις μέσω email ή/και μέσω της καρτέλας του ιστορικού συναλλαγών στον λογαριασμό σας στην PayPal. Κατά τη διαδικασία αναθεώρησης πληρωμής, σε αναθεώρηση υποβάλλεται μόνο η πληρωμή προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος που διατρέχουν οι χρήστες της PayPal από τη λήψη συναλλαγών υψηλού κινδύνου. Μια πληρωμή που υπόκειται σε αναθεώρηση πληρωμής δεν αποτελεί αναθεώρηση ούτε δήλωση από την PayPal σχετικά με τις εμπορικές συναλλαγές, τον χαρακτήρα ή την υπόληψη ενός μέρους στη συναλλαγή πληρωμής και δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως έλλειψη σεβασμού προς οποιοδήποτε άτομο.

Δεσμεύσεις χρημάτων που σχετίζονται με τις εντολές πληρωμών σας

Ορισμένες λειτουργίες της PayPal ενδέχεται να σας επιτρέπουν (είτε απευθείας είτε μέσω κάποιου που έχει λάβει τη συγκατάθεσή σας, όπως διαδικτυακές πλατφόρμες αγορών στις οποίες πραγματοποιείτε συναλλαγές ως πωλητής) να μας δίνετε εντολή να δεσμεύουμε τα χρήματά σας (συμπεριλαμβανομένων των εσόδων που λαμβάνετε μέσω PayPal) στον λογαριασμό αποθεματικού.

Σε αυτήν την περίπτωση, θα εμφανίζουμε τη διαθεσιμότητα των εν λόγω χρημάτων στο υπόλοιπό σας. Η περιγραφή της κατάστασης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη λειτουργία που χρησιμοποιήσατε για να μας δώσετε εντολή να πραγματοποιήσουμε τη δέσμευση. Θα απελευθερώσουμε τα δεσμευμένα χρήματα σύμφωνα με την εντολή που λαμβάνουμε από εσάς (ή από την οντότητα στην οποία έχετε δώσει άδεια να ενεργεί εκ μέρους σας), σύμφωνα με τους υπόλοιπους όρους της παρούσας συμφωνίας χρήστη.

Περιορισμοί λογαριασμού

Οι περιορισμοί υλοποιούνται για την προστασία της PayPal, των αγοραστών και των πωλητών όταν παρατηρούμε περιορισμένες δραστηριότητες, αυξημένο οικονομικό κίνδυνο ή δραστηριότητα που μας φαίνεται ασυνήθιστη ή ύποπτη. Οι περιορισμοί μάς βοηθούν επίσης να συλλέγουμε απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου να παραμείνει ανοικτός ο λογαριασμός σας PayPal.

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που ο λογαριασμός PayPal θα μπορούσε να τεθεί υπό περιορισμό, όπως σε περιπτώσεις που εύλογα θεωρούμε ότι:

 • Κάποιος χρησιμοποιεί τον λογαριασμό σας PayPal χωρίς να το γνωρίζετε. Σε αυτήν την περίπτωση, θα τον θέσουμε υπό περιορισμό για την προστασία σας και θα εξετάσουμε τη δόλια δραστηριότητα.
 • Κάποιος χρησιμοποίησε την κάρτα ή τον τραπεζικό λογαριασμό σας χωρίς την άδειά σας και ο εκδότης της χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας ή η τράπεζά σας μας ειδοποίησε σχετικά με αυτήν τη δραστηριότητα.
 • Έχετε παραβιάσει την παρούσα συμφωνία χρήστη ή την Πολιτική αποδεκτής χρήσης.
 • Σύμφωνα με τις επιδόσεις σας στις πωλήσεις, ο λογαριασμός σας PayPal είναι υψηλού κινδύνου. Παραδείγματα: ενδείξεις για χαμηλές πωλήσεις επειδή έχετε λάβει ασυνήθιστα υψηλό αριθμό διεκδικήσεων και αντιστροφών χρέωσης, πωλήσεις εντελώς νέων ή υψηλού κόστους προϊόντων ή ραγδαία αύξηση του συνήθους όγκου πωλήσεων.
 • Υπάρχει κίνδυνος ευθύνης (ενδεικτικός κατάλογος με παραδείγματα αυτού του κινδύνου παρατίθεται στην ενότητα Ενέργειες στις οποίες ενδέχεται να προβούμε αν εμπλακείτε σε οποιεσδήποτε απαγορευμένες δραστηριότητες παραπάνω).

Ενδέχεται επίσης να περιορίσουμε τον λογαριασμό PayPal προς συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.

Πρέπει να επιλύσετε τυχόν προβλήματα με τον λογαριασμό σας προκειμένου να αρθεί ο περιορισμός. Συνήθως, αυτό είναι εφικτό αφού μας δώσετε τις πληροφορίες που ζητάμε. Ωστόσο, αν θεωρήσουμε ότι ο κίνδυνος εξακολουθεί να υπάρχει και μετά τη λήψη των απαραίτητων πληροφοριών, ενδέχεται να λάβουμε μέτρα για να προστατέψουμε την PayPal, τους χρήστες μας, τα τρίτα μέρη ή εσάς από αντιστροφές πληρωμών, χρεώσεις, πρόστιμα, ποινές, νομικούς ή/και κανονιστικούς κινδύνους και οποιαδήποτε άλλη ευθύνη.

Αποθεματικά

Με βάση τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, μπορεί να ορίσουμε αποθεματικό στον λογαριασμό σας στην PayPal οποιαδήποτε στιγμή, αν θεωρούμε ότι μπορεί να υπάρχει υψηλό επίπεδο κινδύνου όσον αφορά εσάς, τον λογαριασμό σας στην PayPal, το επιχειρηματικό μοντέλο ή τις συναλλαγές σας. Όταν ορίσουμε αποθεματικό στον λογαριασμό σας στην PayPal, το σύνολο ή μέρος των χρημάτων στον λογαριασμό PayPal δεσμεύεται ως μη διαθέσιμο για μεταφορά, για λόγους προστασίας από τον κίνδυνο αντιστροφής ή ακύρωσης συναλλαγών που πραγματοποιούνται από εσάς ή από οποιονδήποτε άλλο κίνδυνο που σχετίζεται με τον λογαριασμό σας στην PayPal ή τη χρήση των υπηρεσιών PayPal. Λαμβάνουμε αποφάσεις σχετικά με το αν θα ορίσουμε αποθεματικό με βάση διάφορους παράγοντες, όπως πληροφορίες που μας δίνονται τόσο από εσωτερικές πηγές όσο και από τρίτα μέρη.

Η PayPal λαμβάνει υπόψη σειρά μη αποκλειστικών παραγόντων, όπως το αν και πώς αυτοί οι παράγοντες έχουν αλλάξει με την πάροδο του χρόνου. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται οι παρακάτω:

 • Πόσο καιρό δραστηριοποιείστε επαγγελματικά.
 • Αν ο τομέας σας έχει υψηλές πιθανότητες αντιστροφών χρέωσης.
 • Το ιστορικό επεξεργασίας πληρωμών με την PayPal και άλλους παρόχους.
 • Το επιχειρηματικό ή/και το προσωπικό ιστορικό πίστωσης.
 • Οι χρόνοι παράδοσης.
 • Αν ο αριθμός των επιστροφών προϊόντων, των αντιστροφών χρεώσεων, των διεκδικήσεων ή των αμφισβητήσεων είναι μεγαλύτερος από τον μέσο όρο.

Υπάρχουν δύο τύποι αποθεματικών που ενδέχεται να οριστούν στον λογαριασμό PayPal και μπορεί να εφαρμοστεί μόνο ο ένας ή και οι δύο ταυτόχρονα:

 • Με τον όρο Κυλιόμενο αποθεματικό νοείται το αποθεματικό στο οποίο δεσμεύεται ένα ποσοστό από κάθε συναλλαγή που λαμβάνετε κάθε μέρα και αποδεσμεύεται αργότερα σε καθορισμένο χρόνο. Για παράδειγμα, το αποθεματικό θα μπορούσε να οριστεί στο 10% και να δεσμεύεται για 90 ημέρες συνεχόμενα. Αυτό σημαίνει ότι το 10% των χρημάτων που λαμβάνετε την 1η ημέρα δεσμεύεται και στη συνέχεια αποδεσμεύεται την 91η ημέρα. Το 10% των χρημάτων που λαμβάνετε τη 2η ημέρα δεσμεύεται έως την 92η μέρα κ.ο.κ. Το Κυλιόμενο αποθεματικό αποτελεί τον πιο συνηθισμένο τύπο αποθεματικού.
 • Με τον όρο Ελάχιστο αποθεματικό νοείται ένα συγκεκριμένο ελάχιστο ποσό χρημάτων που πρέπει να είναι διαθέσιμο στο υπόλοιπό σας οποιαδήποτε στιγμή. Το ελάχιστο αποθεματικό σχηματίζεται είτε από ένα ποσό που κατατίθεται ολόκληρο προκαταβολικά (γνωστό και ως Αρχικό αποθεματικό) είτε από ποσοστά επί των πωλήσεων σε κυλιόμενη βάση μέχρι να επιτευχθεί το ελάχιστο αποθεματικό, όπως συμβαίνει και στην περίπτωση του κυλιόμενου αποθεματικού.

Αν ορίσουμε αποθεματικό στα χρήματα του λογαριασμού σας PayPal, τα χρήματα θα μεταφερθούν στον λογαριασμό αποθεματικού, θα εμφανίζονται με τον χαρακτηρισμό «εκκρεμούν» και θα σας ειδοποιήσουμε σχετικά με την εξέλιξη.

Αν αλλάξουμε το αποθεματικό εξαιτίας κάποιας αλλαγής σχετικά με την αξιολόγηση κινδύνου, θα σας ειδοποιήσουμε επίσης σχετικά με την εξέλιξη.

Θα αναλάβετε με δική σας δαπάνη όλες τις περαιτέρω ενέργειες που απαιτούνται για τη δημιουργία αποθεματικού ή άλλης μορφής ασφάλειας με τρόπο που εύλογα θα καθοριστεί από εμάς. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την επικύρωση των τυχόν απαραίτητων εγγράφων και την καταχώριση οποιασδήποτε μορφής εγγράφου που εύλογα απαιτείται από εμάς για να βελτιστοποιήσουμε οποιαδήποτε μορφή εμπράγματης ασφάλειας.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΧΡΗΣΤΗ PAYPAL

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Σας συνιστούμε να παρακολουθείτε αυστηρά τον λογαριασμό σας ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Αν διαπιστώσετε κάποιο πρόβλημα…

Αν έχετε λόγους να θεωρείτε ότι υπάρχει πρόβλημα με τον λογαριασμό σας ή με τις υπηρεσίες μας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Βήμα 1: Αφιερώστε λίγα λεπτά για να προσδιορίσετε το είδος του προβλήματος:

 • Μη αναμενόμενη πληρωμή κατόπιν συμφωνίας χρέωσης

  Αυτό αφορά την περίπτωση που συνάψατε συμφωνία χρέωσης και η πληρωμή εστάλη από τον λογαριασμό σας σε άλλον λογαριασμό PayPal που υπόκειται στην εν λόγω συμφωνία, αλλά:

  • Δεν συμφωνήσατε με τον παραλήπτη το ακριβές ποσό πληρωμής εκ των προτέρων.
  • Το ποσό της πληρωμής ήταν τελικά μεγαλύτερο από αυτό που εύλογα περιμένατε, σύμφωνα με προηγούμενες χρεώσεις και άλλες παραμέτρους.
 • Εσφαλμένη πληρωμή

  Αυτό αφορά την περίπτωση που μια πληρωμή η οποία εστάλη από τον λογαριασμό σας σε άλλον λογαριασμό PayPal, δεν εστάλη όπως υποδείξατε όταν μας ζητήσατε να την πραγματοποιήσουμε (π.χ. υπήρχε λάθος ποσό, καθυστέρηση ή λάθος παραλήπτης) ή την περίπτωση που λάβατε μια τέτοια πληρωμή.

 • Πρόβλημα ασφάλειας ή απάτης
  • Μη εξουσιοδοτημένη συναλλαγή

   Αφορά την περίπτωση όπου μια πληρωμή η οποία στάλθηκε από τον λογαριασμό σας δεν είχε εγκριθεί από εσάς (ή οποιοδήποτε άτομο που έχει εξουσιοδοτηθεί να πραγματοποιεί πληρωμές εκ μέρους σας).

  • Άλλος τύπος προβλήματος ασφάλειας/απάτης

   Αυτό αφορά την περίπτωση που υπήρξε άλλο πρόβλημα ασφάλειας ή απάτης, όπως:

   • Συνέβη άλλη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον λογαριασμό σας.
   • Ο κωδικός πρόσβασης ή το PIN σας έχει παραβιαστεί.
   • Μια συσκευή που χρησιμοποιήσατε για την πρόσβαση στις υπηρεσίες μας έχει χαθεί, κλαπεί ή απενεργοποιηθεί.
 • Άλλος τύπος προβλήματος

  Αυτό αφορά την περίπτωση όπου υπήρξε άλλου είδους πρόβλημα με τον λογαριασμό σας ή με τις υπηρεσίες μας, το οποίο δεν αναφέρεται παραπάνω. Για παράδειγμα, ενδέχεται να έχουμε κάνει πραγματολογικό, υπολογιστικό ή μαθηματικό λάθος που σχετίζεται με την προσθήκη ή τη μεταφορά χρημάτων από τον λογαριασμό σας PayPal.

  Στην περίπτωση που μια αγορά για την οποία πληρώσατε μέσω PayPal δεν ήταν σύμφωνη με την περιγραφή της ή δεν έχετε παραλάβει την αγορά, ενδέχεται να ισχύει η ενότητα Προστασία αγοραστή PayPal και όχι η παρούσα ενότητα. Ανατρέξτε στην ενότητα Προστασία αγοραστή PayPal για τον τρόπο αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων.

Βήμα 2: Πείτε μας για το πρόβλημα

Επικοινωνήστε μαζί μας το συντομότερο δυνατόν και πείτε μας για το πρόβλημα (για παράδειγμα, αναφέρετε το είδος του προβλήματος για το οποίο επικοινωνείτε μαζί μας, ώστε να μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται). Μπορείτε να αναφέρετε ένα πρόβλημα, να ξεκινήσετε μια αμφισβήτηση ή να απαντήσετε σε αμφισβήτηση που έχει υποβληθεί από άλλον χρήστη στο Κέντρο επίλυσης προβλημάτων.

Πρέπει να μας δώσετε όλες τις πληροφορίες που εύλογα ζητούμε σχετικά με τις συνθήκες του προβλήματος και να λάβετε όλα τα εύλογα μέτρα που ζητάμε για να μας βοηθήσετε στην έρευνά μας.

Αν μας ενημερώσετε σχετικά με το πρόβλημά σας προφορικά, μπορεί να σας ζητήσουμε να το κάνετε και γραπτώς μέσα στις δέκα επόμενες εργάσιμες ημέρες.

Μπορούμε να παρέχουμε σε τρίτα μέρη τις πληροφορίες που θεωρούμε σχετικές υπό αυτές τις συνθήκες, σύμφωνα με τη Δήλωση απορρήτου.

Πώς θα βοηθήσουμε...

Σύμφωνα με τους υπόλοιπους όρους της παρούσας συμφωνίας χρήστη, στόχος μας είναι να διερευνήσουμε το πρόβλημα και να συνεργαστούμε μαζί σας για την επίλυσή του σε 60 ημέρες. Αν το πρόβλημα έχει προκληθεί λόγω από μέρους μας αποτυχίας να παρέχουμε τις υπηρεσίες με βάση με την παρούσα συμφωνία χρήστη, όπως έχει συμφωνηθεί, για παράδειγμα, σε περίπτωση λανθασμένης πληρωμής, όπως εξηγείται παραπάνω, τότε, με βάση την παρούσα συμφωνία χρήστη και τις παρακάτω προϋποθέσεις, ενδέχεται:

 • Να αποκαταστήσουμε την αποτυχία που εντοπίσατε,
 • Να επιστρέψουμε ένα ποσοστό των χρεώσεων που σας επιβλήθηκαν ανάλογα με την αποτυχία,
 • Να προσφέρουμε ξανά την υπηρεσία, ή
 • Να επιστρέψουμε το καταβληθέν ποσό.

Επιπλέον, αν το πρόβλημά σας αφορά:

 • Μη αναμενόμενη πληρωμή κατόπιν συμφωνίας χρέωσης, μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες από την ημέρα που μας ενημερώσατε:
  • Είτε θα σας αποζημιώσουμε για το ποσό της πληρωμής.
  • Είτε θα σας εξηγήσουμε γιατί δεν μπορούμε να σας αποζημιώσουμε.
 • Λανθασμένη πληρωμή σε άλλον λογαριασμό PayPal:
  • Θα προσπαθήσουμε αμέσως να εντοπίσουμε την πληρωμή και να σας ειδοποιήσουμε σχετικά με το αποτέλεσμα χωρίς να επιβαρυνθείτε με χρέωση.
  • Θα σας αποζημιώσουμε το συντομότερο δυνατόν (και σε κάθε περίπτωση, το αργότερο ως το τέλος της εργάσιμης ημέρας από τη στιγμή που θα μας ενημερώσετε σχετικά με το πρόβλημα) και θα θέσουμε τον λογαριασμό σας στην κατάσταση που θα ήταν αν η εσφαλμένη πληρωμή είχε σταλεί όπως είχε οριστεί από τον αποστολέα. Αυτό σημαίνει ότι:
   • αν η εσφαλμένη πληρωμή είχε ως αποτέλεσμα τη λήψη μικρότερου χρηματικού ποσού από αυτό που θα λαμβάνατε αν η πληρωμή είχε πραγματοποιηθεί όπως είχε οριστεί, θα πιστώσουμε τον λογαριασμό σας με τη διαφορά.
   • αν η εσφαλμένη πληρωμή είχε ως αποτέλεσμα τη λήψη μεγαλύτερου χρηματικού ποσού από αυτό που θα λαμβάνατε αν η πληρωμή είχε πραγματοποιηθεί όπως είχε οριστεί, θα χρεώσουμε τον λογαριασμό σας για τα επιπλέον χρήματα.
  • Θα σας αποζημιώσουμε στον λογαριασμό σας για τις άμεσες και τις ευλόγως προβλεπόμενες απώλειες ή ζημίες που υποστήκατε εξαιτίας της εσφαλμένης πληρωμής.
 • Μη εξουσιοδοτημένη συναλλαγή σε άλλον λογαριασμό PayPal, το συντομότερο δυνατόν (και σε κάθε περίπτωση, το αργότερο ως το τέλος της εργάσιμης ημέρας από τη στιγμή που θα μας ενημερώσετε σχετικά με το πρόβλημα) θα θέσουμε τον λογαριασμό σας στην κατάσταση που θα ήταν αν δεν είχε πραγματοποιηθεί η πληρωμή. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει αποζημίωση για την πληρωμή σας.

Όπου δεν μπορούμε να σας αποζημιώσουμε...

Δεν δικαιούστε καμία αποζημίωση από εμάς, όπως περιγράφεται παραπάνω, και θα μας οφείλετε (ενδέχεται να πραγματοποιήσουμε αντιστροφή από τον λογαριασμό σας) οποιαδήποτε αποζημίωση έχετε ήδη λάβει από εμάς αν:

 • Δεν παρέχετε όλες τις πληροφορίες που έχουν ζητηθεί εύλογα σχετικά με τις συνθήκες που προέκυψε το πρόβλημα (για παράδειγμα, αν μας ενημερώσετε για το πρόβλημά σας προφορικά, δεν συμμορφώνεστε με το αίτημά μας να μας ενημερώσετε γραπτώς για το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε εντός 10 εργάσιμων ημερών).
 • Δεν λαμβάνετε όλα τα απαραίτητα μέτρα που απαιτούνται προκειμένου να μας βοηθήσετε στην έρευνά μας.
 • Λάβατε αποζημίωση από την τράπεζά σας.
 • Μπορούμε να αποδείξουμε ότι διαπράξατε απάτη.
 • Μπορούμε να αποδείξουμε ότι το πρόβλημα προέκυψε λόγω συνθηκών που δεν ήταν δυνατόν να ελέγξουμε (όπως φωτιά, πλημμύρα ή απώλεια σύνδεσης στο διαδίκτυο).
 • Έχουμε άλλους λόγους να πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα που σας δίνει το δικαίωμα αποζημίωσης.
 • Σχετικά με τα ακόλουθα επιμέρους προβλήματα:

Μη αναμενόμενη πληρωμή κατόπιν συμφωνίας χρέωσης

Εσφαλμένη πληρωμή

Μη εξουσιοδοτημένη συναλλαγή

Χρειαστήκατε περισσότερες από 8 εβδομάδες μετά την πραγματοποίηση της πληρωμής για να μας ενημερώσετε σχετικά με το πρόβλημα ή

Συμφωνήσατε να πραγματοποιήσουμε την πληρωμή και οι λεπτομέρειες της συναλλαγής σάς γνωστοποιήθηκαν από εμάς ή από τον προμηθευτή τουλάχιστον 4 εβδομάδες πριν από την πραγματοποίηση της πληρωμής.

Χρειαστήκατε περισσότερους από 13 μήνες μετά την πραγματοποίηση της πληρωμής για να μας ενημερώσετε σχετικά με το πρόβλημα ή

Μπορούμε να αποδείξουμε ότι μας δώσατε λανθασμένα στοιχεία πληρωμής ή

Μπορούμε να αποδείξουμε ότι η πληρωμή εστάλη όπως καθορίστηκε από τον υπόχρεο πληρωμής τη στιγμή που μας ζήτησε να την πραγματοποιήσουμε ή

Χωρίς δική μας υπαιτιότητα, δεν είχατε επαρκές υπόλοιπο PayPal για να ολοκληρώσετε την πληρωμή ή

Μπορούμε να αποδείξουμε ότι το σύστημά μας δεν λειτουργούσε σωστά και γνωρίζατε για τη διακοπή της υπηρεσίας όταν ξεκινήσατε τη συναλλαγή ή

Η καθυστέρηση που ισχυριστήκατε ότι προκάλεσε την εσφαλμένη πληρωμή στην πραγματικότητα προέκυψε από δεσμεύσεις, περιορισμούς ή αποθεματικά που εφάρμοσε η PayPal σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία χρήστη

Χρειαστήκατε περισσότερους από 13 μήνες μετά την πραγματοποίηση της πληρωμής για να μας ενημερώσετε σχετικά με το πρόβλημα ή

Μπορούμε να αποδείξουμε ότι η πληρωμή πραγματοποιήθηκε επειδή δεν φροντίσατε για την ασφάλεια του λογαριασμού σας είτε σκόπιμα είτε λόγω βαριάς αμέλειας (για παράδειγμα, επιδείξατε μεγάλη απροσεξία και επιλέξατε να μοιραστείτε το αναγνωριστικό PayPal ή/και τον κωδικό πρόσβασης/PIN με κάποιον άλλο) ή

Παρουσιάστηκε άλλο πρόβλημα σχετικά με ασφάλεια ή απάτη και δεν μας ενημερώσατε για αυτό. Δεν θα σας καταβάλουμε αποζημίωση για μη εξουσιοδοτημένες συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από τον λογαριασμό σας προτού μας ενημερώσετε για το εν λόγω πρόβλημα.

Μερικές φορές ενδέχεται να εντοπίσουμε το πρόβλημα πρώτοι. Αν πρέπει να σας ενημερώσουμε σχετικά με το πρόβλημα, συνήθως το κάνουμε μέσω του Κέντρου ασφαλούς ανταλλαγής μηνυμάτων, στο οποίο θα έχετε πρόσβαση αφού συνδεθείτε στον λογαριασμό σας. Αν πρέπει να προβείτε σε ενέργειες επειγόντως, ενδέχεται, επίσης, να χρησιμοποιήσουμε άλλα μέσα, όπως την αποστολή email για να σας ζητήσουμε να λάβετε μέτρα.

Εάν πραγματοποιήθηκε κατά λάθος πληρωμή στην πηγή χρηματοδότησής σας από εμάς ή/και επιπλέον της αποζημίωσης που λάβατε από την τράπεζά σας, μπορούμε να διορθώσουμε το λάθος/την πληρωμή χρεώνοντας ή πιστώνοντας τις αντίστοιχες πηγές χρηματοδότησής σας (ανάλογα με την περίπτωση). Αν η χρέωση της αντίστοιχης πηγής χρηματοδότησης αποτύχει, μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε άλλες πηγές πληρωμής που διαθέτετε στον λογαριασμό PayPal για να ανακτήσουμε το ποσό της πληρωμής. Θα ισχύσει η ιεραρχική σειρά των πηγών πληρωμής, όπως ορίζεται στην ενότητα Χρηματοδότηση πληρωμών που πραγματοποιούνται από τον λογαριασμό σας. Αν εξακολουθήσουμε να αδυνατούμε να ανακτήσουμε το ποσό της συναλλαγής, μπορούμε να ασκήσουμε τα δικαιώματά μας σύμφωνα με τις διατάξεις της ενότητας με τίτλο Τα δικαιώματά μας.

Παράπονα

Αναφορά αμφισβητήσεων ανάμεσα σε εσάς και την PayPal σχετικά με τις υπηρεσίες μας

Επικοινωνήστε μαζί μας για να αναφέρετε τυχόν αμφισβητήσεις σας προς την PayPal σχετικά με τις υπηρεσίες μας.

Αν προκύψει αμφισβήτηση από εσάς προς την PayPal, στόχος μας είναι να ενημερωθούμε για τις ανησυχίες σας και να τις αντιμετωπίσουμε. Αν δεν μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε τις προσδοκίες σας σχετικά με το ζήτημα, θα καταφύγουμε σε ουδέτερα και αποδοτικά από άποψη κόστους μέσα για τη γρήγορη επίλυση της αμφισβήτησης.

Στόχος μας είναι να ανταποκρινόμαστε στα παράπονά σας το συντομότερο δυνατόν. Όταν το παράπονό σας αφορά τις υπηρεσίες πληρωμών που σας παρέχουμε, προσπαθούμε να ανταποκρινόμαστε εντός 15 εργάσιμων ημερών, ωστόσο η περίοδος αυτή ενδέχεται να επεκταθεί σε 35 εργάσιμες ημέρες, σε περιπτώσεις που δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε για λόγους πέραν του ελέγχου μας. Στην περίπτωση παραπόνων που δεν σχετίζονται με υπηρεσίες πληρωμών, θα σας απαντούμε το συντομότερο δυνατόν και εντός των προθεσμιών που ορίζονται από τον νόμο. Αν καθυστερήσουμε να ανταποκριθούμε στο παράπονό σας, θα σας ενημερώσουμε και θα σας κρατούμε ενήμερους σχετικά με την προθεσμία έως την οποία αναμένεται να σας απαντήσουμε. Χειριζόμαστε οποιαδήποτε παράπονα δωρεάν.

Αν δεν είστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα της διαδικασίας υποβολής παραπόνων...

Αν η έκβαση οποιουδήποτε παραπόνου σχετικά με τις υπηρεσίες μας, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κλιμάκωσης παραπόνων, δεν σας ικανοποιεί, μπορείτε να επικοινωνήσετε με μία από τις παρακάτω ανεξάρτητες υπηρεσίες για να διαβιβάσετε το παράπονό σας:

 • Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών (δίκτυο ΕΚΚ) (αν είστε καταναλωτής). Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δίκτυο ΕΚΚ και τον τρόπο επικοινωνίας μαζί του για εναλλακτική επίλυση αμφισβητήσεων στη διεύθυνση (https://commission.europa.eu/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_el).
 • Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Η CSSF είναι η υπεύθυνη αρχή για την προληπτική επίβλεψη εταιρειών του οικονομικού τομέα, όπως είναι η PayPal, στο Λουξεμβούργο. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη CSSF στη διεύθυνση 283 Route d'Arlon, 1150 Luxembourg, Luxembourg. Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη CSSF και τους τρόπους επικοινωνίας μαζί της στη διεύθυνση: https://www.cssf.lu ή μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών της ΕΕ στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/consumers/odr.
 • Για καταναλωτές που είναι κάτοικοι Τσεχικής Δημοκρατίας, η αρχή εναλλακτικής επίλυσης διαφορών όσον αφορά διαφορές με παρόχους υπηρεσιών πληρωμής είναι ο Χρηματοοικονομικός Διαιτητής και το Γραφείο του Χρηματοοικονομικού Διαιτητή (www.finarbitr.cz), στον βαθμό και σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής που ορίζεται στον νόμο αριθ. 229/2002 Coll. σχετικά με τον Χρηματοοικονομικό Διαιτητή, όπως έχει τροποποιηθεί.
 • Για κατοίκους Λιθουανίας, η Τράπεζα της Λιθουανίας (Bank of Lithuania) (αν είστε καταναλωτής). Μπορείτε να υποβάλετε παράπονο στην αντίστοιχη αρχή εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών που χειρίζεται τα παράπονα των καταναλωτών στη Λιθουανία, όπου παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Τράπεζα της Λιθουανίας στη διεύθυνση Žalgirio g. 90, LT-09303, Vilnius, Lithuania. Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Τράπεζα της Λιθουανίας και τους τρόπους επικοινωνίας μαζί της στη διεύθυνση: https://www.lb.lt ή μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών της ΕΕ στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/consumers/odr.
 • Για κατοίκους Λετονίας:
  • Επιτροπή Χρηματοπιστωτικών Αγορών και Κεφαλαιαγορών (στα Λετονικά – Finanšu un kapitāla tirgus komisija) (αν δεν είστε καταναλωτής). Η Επιτροπή Χρηματοπιστωτικών Αγορών και Κεφαλαιαγορών είναι η αρμόδια αρχή για την εποπτεία εταιρειών του χρηματοπιστωτικού τομέα, όπως εμείς, στη Λετονία. Μπορείτε να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την Επιτροπή Χρηματοπιστωτικών Αγορών και Κεφαλαιαγορών και τον τρόπο επικοινωνίας μαζί της στη διεύθυνση (https://www.fktk.lv/en/).
  • Κέντρο Προστασίας των Δικαιωμάτων των Καταναλωτών (στα Λετονικά – Patērētāju tiesību aizsardzības centrs) (αν είστε καταναλωτής). Μπορείτε να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το Κέντρο Προστασίας των Δικαιωμάτων των Καταναλωτών και τον τρόπο επικοινωνίας μαζί του στη διεύθυνση (https://www.ptac.gov.lv/lv/iesniegt-sudzibu).
  • Διαμεσολαβητής της Ένωσης Χρηματοοικονομικών της Λετονίας (στα Λετονικά – Finanšu Nozares Asociācija). Μπορείτε να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον Διαμεσολαβητή της Ένωσης Χρηματοοικονομικών της Λετονίας και τον τρόπο επικοινωνίας μαζί του στη διεύθυνση (https://www.financelatvia.eu/en/ombudsman/).
 • Για κατοίκους Ρουμανίας:
  • Εθνική Αρχή Προστασίας Καταναλωτών (ANPC) (εάν είστε καταναλωτής). Μπορείτε να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την ANPC και τον τρόπο επικοινωνίας μαζί της στη διεύθυνση https://anpc.ro/.
  • Εθνική Τράπεζα της Ρουμανίας (BNR). Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την BNR στη διεύθυνση 25 Lipscani Street., District 3, Bucharest, Romania. Μπορείτε να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την BNR και τον τρόπο επικοινωνίας μαζί της στη διεύθυνση: https://www.bnr.ro/Home.aspx.

Η PayPal δεν σας χρεώνει για την παραπομπή του παραπόνου σας σχετικά με την παροχή υπηρεσιών πληρωμής σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω ανεξάρτητες υπηρεσίες.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΧΡΗΣΤΗ PAYPAL

Άλλοι νομικοί όροι

Επικοινωνία ανάμεσα σε εσάς και εμάς

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ως εξής:

 • Αποστέλλοντας ταχυδρομική επιστολή στα κεντρικά γραφεία μας: PayPal (Europe) S.à r.l. et CIE, S.C.A., Υπόψη: Legal Department, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg.
 • Μέσω της σελίδας Επικοινωνήστε μαζί μας, όπου μπορείτε:
  • Να κάνετε κλικ στον σύνδεσμο «Αποστολή email» για να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά.
  • Να κάνετε κλικ στον σύνδεσμο «Καλέστε μας» για τον τηλεφωνικό αριθμό μας αν επιθυμείτε να μας καλέσετε τηλεφωνικά.
 • Αποστέλλοντας email στη διεύθυνση enquiry@paypal.com.

Ειδοποιήσεις νομικού περιεχομένου σε σχέση με την παρούσα συμφωνία χρήστη πρέπει να μας τις στείλετε μέσω ταχυδρομείου.

Ειδοποιήσεις προς εσάς

Συμφωνείτε ότι η PayPal ενδέχεται να σας παρέχει ειδοποιήσεις ή άλλες πληροφορίες με την ανάρτησή τους στους ιστοτόπους της PayPal (συμπεριλαμβανομένης της ανάρτησης πληροφοριών που είναι προσβάσιμες μόνο από εσάς αφού συνδεθείτε στον λογαριασμό σας), με αποστολή μέσω email στη διεύθυνση email που αναφέρεται στον λογαριασμό σας, με αποστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση που αναγράφεται στον λογαριασμό σας, με κλήση μέσω τηλεφώνου ή με αποστολή μηνύματος SMS. Πρέπει να έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο και λογαριασμό email για λήψη ειδοποιήσεων και πληροφοριών σχετικά με τις υπηρεσίες μας. Με την εξαίρεση των τροποποιήσεων στην παρούσα συμφωνία χρήστη, αυτές οι ειδοποιήσεις θα θεωρείται ότι έχουν ληφθεί από εσάς εντός 24 ωρών από τη δημοσίευσή τους στους ιστοτόπους της PayPal ή από την αποστολή τους σε εσάς μέσω email. Εάν η ειδοποίηση αποσταλεί ταχυδρομικά, θα θεωρούμε ότι έχει ληφθεί από εσάς εντός 3 εργάσιμων ημερών από την αποστολή της. Διατηρούμε το δικαίωμα να κλείσουμε τον λογαριασμό σας στην PayPal αν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για τη λήψη ηλεκτρονικών ειδοποιήσεων.

Γνωστοποίηση αιτιολόγησης για τις ενέργειές μας

Οι αποφάσεις μας σχετικά με δεσμεύσεις, περιορισμούς, αποθεματικά και οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες στις οποίες προβαίνουμε σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία χρήστη, ανεξάρτητα από το αν περιορίζουν ή επεκτείνουν την πρόσβασή σας στις υπηρεσίες μας, τις υποδομές, τους ιστοτόπους, το λογισμικό ή τα συστήματά μας (συμπεριλαμβανομένων τυχόν δικτύων και διακομιστών που χρησιμοποιούνται για την παροχή οποιασδήποτε από τις υπηρεσίες μας), τα οποία λειτουργούμε εμείς ή τρίτα μέρη εκ μέρους μας (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχόν αποκλεισμών, περιορισμών, αναστολών, τερματισμών, δεσμεύσεων και αποθεματικών), μπορεί να βασίζονται σε εμπιστευτικά κριτήρια απαραίτητα για τη διαχείριση του κινδύνου και την προστασία της PayPal, των πελατών ή/και των παρόχων των υπηρεσιών μας. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε ιδιόκτητο σύστημα μοντελοποίησης απάτης και κινδύνου κατά την αξιολόγηση του κινδύνου που σχετίζεται με τον λογαριασμό σας PayPal. Επιπροσθέτως, ενδέχεται να μην μας επιτρέπεται βάσει κανονισμών ή κυβερνητικών αρχών η γνωστοποίηση συγκεκριμένων πληροφοριών προς εσάς, σχετικά με τις εν λόγω αποφάσεις. Δεν έχουμε καμία υποχρέωση να σας γνωστοποιούμε τις επιμέρους πληροφορίες των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου ή ασφάλειας.

Τα δικαιώματά μας

Εμπράγματη ασφάλεια

Για να εξασφαλίσουμε την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας χρήστη από εσάς, μας παραχωρείτε το δικαίωμα νομικής διεκδίκησης των χρημάτων που βρίσκονται στον λογαριασμό σας PayPal, ως εχέγγυο για οποιοδήποτε ποσό μας οφείλετε. Σε νομικούς όρους, αυτό είναι γνωστό ως «δικαίωμα παρακράτησης» και «εμπράγματη ασφάλεια» στον λογαριασμό σας PayPal.

Ανενεργοί λογαριασμοί

Αν ο λογαριασμός σας στην PayPal είναι ανενεργός για τουλάχιστον 12 διαδοχικούς μήνες, ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με μια ετήσια χρέωση αδράνειας. Ο λογαριασμός σας στην PayPal θεωρείται ανενεργός αν δεν έχετε συνδεθεί σε αυτόν ή αν δεν τον χρησιμοποιήσατε με οποιονδήποτε τρόπο για την αποστολή, τη λήψη ή τη μεταφορά χρημάτων.

Αυτή η διάταξη και η χρέωση αδράνειας δεν ισχύουν για προσωπικούς λογαριασμούς που είναι εγγεγραμμένοι στην Ελλάδα και λογαριασμούς που είναι εγγεγραμμένοι στη Μάλτα.

Η ευθύνη σας

Είστε υπεύθυνοι για όλες τις αντιστροφές πληρωμής, αντιστροφές χρέωσης, διεκδικήσεις, χρεώσεις, πρόστιμα, ποινές και άλλες ευθύνες που επιβλήθηκαν στην PayPal, σε χρήστη της PayPal ή σε τρίτο μέρος, οι οποίες προκλήθηκαν ή προέκυψαν από αθέτηση της παρούσας συμφωνίας χρήστη ή/και τη χρήση των υπηρεσιών PayPal εκ μέρους σας, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διακοπή, αναστολή ή κλείσιμο του λογαριασμού. Συμφωνείτε να αποζημιώνετε την PayPal, τους χρήστες ή τα τρίτα μέρη από και έναντι κάθε τέτοιας ευθύνης.

Αποζημίωση για την ευθύνη σας

Συμφωνείτε ότι μπορούμε να συμψηφίσουμε οποιοδήποτε ποσό βρίσκεται σε λογαριασμούς που κατέχετε ή ελέγχετε εσείς με τυχόν χρεώσεις, τέλη ή άλλα ποσά που μας οφείλετε και ποσά που οφείλετε στις συνδεδεμένες εταιρείες μας, όπως αυτά ορίζονται στην ενότητα «Αποζημίωση και περιορισμός ευθύνης» παρακάτω (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των ποσών σχετικά με υπηρεσίες που παρέχονται από οποιαδήποτε τέτοια συνδεδεμένη εταιρεία). Με απλούς όρους, το δικαίωμα συμψηφισμού σημαίνει ότι μπορούμε να παρακρατήσουμε χρεώσεις, τέλη ή άλλα ποσά που αναφέρονται σε αυτήν την ενότητα, από το υπόλοιπο ενός λογαριασμού PayPal που κατέχετε ή ελέγχετε εσείς.

Αν δεν επαρκούν τα χρήματα που βρίσκονται στο υπόλοιπό σας για την κάλυψη της ευθύνης σας, διατηρούμε το δικαίωμα να εισπράξουμε το ποσό που μας οφείλετε με παρακράτηση αυτού του ποσού (ή οποιουδήποτε μέρους του) από πληρωμές που λαμβάνετε ή από χρήματα που προσθέτετε στον λογαριασμό σας PayPal. Διαφορετικά, συμφωνείτε να μας αποζημιώσετε με άλλα μέσα. Ενδέχεται επίσης να ανακτήσουμε ποσά που μας οφείλετε μέσω νομικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, μέσω γραφείων είσπραξης χρεών.

Ανάληψη δικαιωμάτων

Αν η PayPal ακυρώσει και αντιστρέψει μια πληρωμή που πραγματοποιήσατε προς κάποιον παραλήπτη (είτε με δική σας πρωτοβουλία είτε με άλλον τρόπο), συμφωνείτε ότι η PayPal αναλαμβάνει τα δικαιώματά σας έναντι του παραλήπτη και των τρίτων μερών που σχετίζονται με την πληρωμή και ενδέχεται να διεκδικήσει αυτά τα δικαιώματα απευθείας ή εκ μέρους σας, κατά τη διακριτική ευχέρεια της PayPal. Αυτό είναι γνωστό στη νομική ορολογία ως «υποκατάσταση» ή «εκχώρηση» των δικαιωμάτων σας στην PayPal εναντίον του παραλήπτη και τρίτων μερών που σχετίζονται με την πληρωμή.

Μη αποποίηση δικαιώματος

Τυχόν αδυναμία μας να ενεργήσουμε σχετικά με την αθέτηση οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις σας σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία χρήστη από εσάς ή άλλους δεν μας αφαιρεί το δικαίωμα να ενεργήσουμε σε σχέση με επακόλουθες ή παρόμοιες αθετήσεις.

Πληροφορίες για εσάς

Ενδέχεται να σας ζητήσουμε πληροφορίες, όπως εύλογα απαιτείται, προκειμένου να διευκολυνθούν οι ενέργειές μας που περιγράφονται στην παρούσα συμφωνία χρήστη, να μας δοθεί η δυνατότητα να μειώσουμε τον κίνδυνο απάτης και να συμμορφωθούμε με τις κανονιστικές υποχρεώσεις μας (συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες). Πρέπει να ανταποκρίνεστε σε αυτά τα αιτήματα έγκαιρα. Σε αυτά ενδέχεται να περιλαμβάνεται η από μέρους σας παροχή, μέσω φαξ, email ή άλλου μέσου και με δικά σας έξοδα, εγγράφων αναγνώρισης και πληροφοριών σχετικά με τα οικονομικά και τις λειτουργίες σας (όπως τις πιο πρόσφατες οικονομικές καταστάσεις του λογαριασμού σας και αναλυτικές καταστάσεις συναλλαγών προμηθευτή).

Αποζημίωση και περιορισμός ευθύνης

Σε αυτήν την ενότητα και στην ενότητα «Πνευματική ιδιοκτησία», χρησιμοποιούμε τον όρο «PayPal» για να αναφερόμαστε σε εμάς (PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.), τη μητρική PayPal Holdings, Inc., τους συνεργάτες μας και οποιονδήποτε εργάζεται για εμάς ή για τη μητρική και τους συνεργάτες μας ή είναι εξουσιοδοτημένος να ενεργεί εκ μέρους μας. Στους συνεργάτες μας περιλαμβάνεται κάθε οντότητα που ελέγχουμε, μας ελέγχει ή τελούμε υπό κοινό έλεγχο. Σε αυτούς που εργάζονται για εμάς ή τους συνεργάτες μας ή που έχουν εξουσιοδοτηθεί να ενεργούν εκ μέρους μας ή εκ μέρους των συνεργατών μας περιλαμβάνονται οι αντίστοιχοι διευθυντές, στελέχη, υπάλληλοι, εκπρόσωποι, κοινοπραξίες, πάροχοι υπηρεσιών και προμηθευτές.

Αποζημίωση εάν δεν είστε καταναλωτής

Εάν δεν είστε καταναλωτής, οφείλετε να αποζημιώνετε την PayPal για ενέργειες που σχετίζονται με τον λογαριασμό σας στην PayPal και για τη χρήση των υπηρεσιών της PayPal από πλευράς σας.

Συμφωνείτε να υπερασπίζεστε, να αποζημιώνετε και να απαλλάσσετε την PayPal από οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων, νόμιμων χρεώσεων) που υποβλήθηκε ή προέκυψε από οποιοδήποτε τρίτο μέρος από τις παρακάτω ενέργειες:

 • Αθέτηση της παρούσας συμφωνίας χρήστη εκ μέρους σας.
 • Ακατάλληλη χρήση των υπηρεσιών PayPal εκ μέρους σας.
 • Παραβίαση οποιουδήποτε νόμου ή των δικαιωμάτων τρίτου μέρος εκ μέρους σας.
 • Ενέργειες ή παραλείψεις οποιουδήποτε τρίτου στον οποίο χορηγείτε άδεια χρήσης του λογαριασμού σας PayPal ή πρόσβασης στους ιστοτόπους, το λογισμικό και τα συστήματά μας (συμπεριλαμβανομένων τυχόν δικτύων και διακομιστών που χρησιμοποιούνται για την παροχή οποιασδήποτε εκ των υπηρεσιών PayPal) των οποίων τη λειτουργία διαχειριζόμαστε εμείς ή τρίτοι για λογαριασμό μας ή οποιαδήποτε υπηρεσία PayPal για λογαριασμό σας.

Η ευθύνη σας για ζημίες και κόστη εάν είστε καταναλωτής

Εάν είστε καταναλωτής, θα φέρετε την ευθύνη για τυχόν ζημίες, δαπάνες ή άλλες υποχρεώσεις που βαρύνουν την PayPal οι οποίες προκαλούνται από δική σας πρόθεση ή αμέλεια:

 • αθέτηση της παρούσας συμφωνίας χρήστη,
 • ακατάλληλη χρήση των υπηρεσιών PayPal,
 • παραβίαση οποιουδήποτε νόμου ή
 • παραβίαση των δικαιωμάτων τρίτου μέρους (αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, την παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων ή εμπορικών σημάτων άλλου προσώπου).

Θα φέρετε επίσης την ευθύνη για τυχόν ζημίες, υποχρεώσεις ή άλλες δαπάνες που βαρύνουν την PayPal οι οποίες προκαλούνται από ενέργειες ή παραλείψεις οποιουδήποτε τρίτου μέρους στο οποίο από πρόθεση ή αμέλεια χορηγείτε άδειες χρήσης του λογαριασμού σας στην PayPal ή πρόσβασης στους ιστοτόπους, το λογισμικό και τα συστήματά μας (συμπεριλαμβανομένων τυχόν δικτύων και διακομιστών που χρησιμοποιούνται για την παροχή οποιασδήποτε από τις υπηρεσίες PayPal) των οποίων τη λειτουργία διαχειριζόμαστε εμείς ή τρίτοι για λογαριασμό μας ή οποιαδήποτε υπηρεσία PayPal για λογαριασμό σας.

Δεν θα φέρετε καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες, υποχρεώσεις ή άλλες δαπάνες που βαρύνουν την PayPal οι οποίες δεν είναι προβλέψιμες ή τυπικές στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας χρήστη.

Περιορισμός ευθύνης

Εάν είστε καταναλωτής, η παρούσα ενότητα δεν ισχύει

Η ευθύνη της PayPal είναι περιορισμένη όσον αφορά τον λογαριασμό PayPal και την από μέρους σας χρήση των υπηρεσιών PayPal. Η PayPal δεν φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη για:

 • Άμεσα ή έμμεσα απολεσθέντα κέρδη.
 • Οποιεσδήποτε ειδικές, συμπτωματικές ή επακόλουθες ζημίες (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ζημιών για απώλειες δεδομένων ή απώλεια οικονομικής δραστηριότητας),

που προκύπτουν από ή σχετίζονται με τους ιστοτόπους, το λογισμικό και τα συστήματά μας (συμπεριλαμβανομένων τυχόν δικτύων και διακομιστών που χρησιμοποιούνται για την παροχή οποιασδήποτε εκ των υπηρεσιών PayPal) των οποίων τη λειτουργία διαχειριζόμαστε εμείς ή τρίτοι για λογαριασμό μας, οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες PayPal ή την παρούσα συμφωνία χρήστη (όπως κι αν προκύπτουν, ακόμη και από αμέλεια), εκτός εάν και στον βαθμό που απαγορεύεται από τον νόμο.

Η ευθύνη μας προς:

 • Εσάς ή
 • οποιαδήποτε τρίτα μέρη,

σε κάθε περίπτωση, περιορίζεται στο πραγματικό ποσό των άμεσων ζημιών (εκτός από την άμεση απώλεια κερδών), εκτός εάν και στον βαθμό που απαγορεύεται από τον νόμο.

Επιπροσθέτως, στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η PayPal δεν φέρει ευθύνη και συμφωνείτε να μην θεωρείτε την PayPal υπεύθυνη για τυχόν απώλειες ή ζημίες (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της απώλειας χρημάτων, της φήμης ή της υπόληψης, των κερδών ή άλλων άυλων ζημιών ή οποιωνδήποτε άλλων ειδικών, έμμεσων ή επακόλουθων ζημιών) που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από:

 • Την από πλευράς σας χρήση ή αδυναμία χρήσης των ιστοτόπων, του λογισμικού και των συστημάτων μας (συμπεριλαμβανομένων τυχόν δικτύων και διακομιστών που χρησιμοποιούνται για την παροχή οποιασδήποτε εκ των υπηρεσιών PayPal) των οποίων τη λειτουργία διαχειριζόμαστε εμείς ή τρίτοι για λογαριασμό μας ή οποιασδήποτε εκ των υπηρεσιών PayPal.
 • Καθυστερήσεις ή διαταραχές στους ιστοτόπους, το λογισμικό και τα συστήματά μας (συμπεριλαμβανομένων τυχόν δικτύων και διακομιστών που χρησιμοποιούνται για την παροχή οποιασδήποτε εκ των υπηρεσιών PayPal) των οποίων τη λειτουργία διαχειριζόμαστε εμείς ή τρίτοι για λογαριασμό μας ή οποιασδήποτε εκ των υπηρεσιών PayPal.
 • Ιούς ή άλλα κακόβουλα λογισμικά που προκύπτουν από την πρόσβαση στους ιστοτόπους, το λογισμικό και τα συστήματά μας (συμπεριλαμβανομένων τυχόν δικτύων και διακομιστών που χρησιμοποιούνται για την παροχή οποιασδήποτε εκ των υπηρεσιών PayPal) των οποίων τη λειτουργία διαχειριζόμαστε εμείς ή τρίτοι για λογαριασμό μας ή οποιαδήποτε εκ των υπηρεσιών PayPal ή οποιονδήποτε ιστότοπο ή υπηρεσία που συνδέεται με τους ιστοτόπους, το λογισμικό ή οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες PayPal.
 • Δυσλειτουργίες, σφάλματα, λάθη ή ανακρίβειες οποιουδήποτε είδους στους ιστοτόπους, το λογισμικό και τα συστήματά μας (συμπεριλαμβανομένων τυχόν δικτύων και διακομιστών που χρησιμοποιούνται για την παροχή οποιασδήποτε εκ των υπηρεσιών PayPal) των οποίων τη λειτουργία διαχειριζόμαστε εμείς ή τρίτοι για λογαριασμό μας ή οποιαδήποτε εκ των υπηρεσιών PayPal ή σε πληροφορίες και τα γραφικά που λαμβάνονται από αυτά/αυτές.
 • Το περιεχόμενο, τις ενέργειες ή τις παραλείψεις τρίτων μερών.
 • Αναστολή ή άλλη ενέργεια που έχει ληφθεί σε σχέση με τον λογαριασμό σας PayPal.
 • Την ανάγκη σας για τροποποίηση των πρακτικών, του περιεχομένου ή της συμπεριφοράς σας ή από δική σας απώλεια ή αδυναμία διεξαγωγής των επιχειρηματικών σας δραστηριοτήτων, ως αποτέλεσμα τροποποιήσεων στην παρούσα συμφωνία χρήστη ή στις πολιτικές της PayPal.

Η ευθύνη μας προς τους καταναλωτές

Οι καταναλωτές δεν μπορούν να διεκδικήσουν αποζημίωση από εμάς εκτός από περιπτώσεις:

 • σοβαρού ή θανατηφόρου τραυματισμού,
 • παραβίασης των υποχρεώσεών μας απέναντί σας από πρόθεση ή βαριά αμέλεια,
 • αμελούς παραβίασης ουσιωδών υποχρεώσεων λόγω συμφωνητικού από εμάς (δηλαδή υποχρεώσεων που είναι απαραίτητες για την παροχή των υπηρεσιών μας σε εσάς, όπως ορίζεται στην παρούσα συμφωνία χρήστη).

Είμαστε υπεύθυνοι για ζημίες βάσει του τρίτου σημείου παραπάνω μόνο εάν αυτές είναι προβλέψιμες ή τυπικές στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας χρήστη. Για παράδειγμα, μια ζημία είναι προβλέψιμη εάν αποτελεί προφανή συνέπεια παραβίασης της PayPal ή εάν είχε προβλεφθεί από εσάς και την PayPal κατά τη στιγμή της σύναψης της παρούσας συμφωνίας χρήστη.

Επίσης, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για ζημίες που οφείλονται σε:

 • από μέρους σας παραβίαση της παρούσας συμφωνίας ή άλλες παράνομες ενέργειές σας, ή
 • αναπόφευκτα, απρόβλεπτα γεγονότα εκτός του ελέγχου μας.

Απουσία εγγύησης

Εάν είστε καταναλωτής, η παρούσα ενότητα δεν ισχύει.

Οι υπηρεσίες PayPal παρέχονται «ως έχουν» και χωρίς καμία δήλωση ή εγγύηση, ρητή, σιωπηρή ή νόμιμη. Η PayPal αποποιείται ρητώς κάθε σιωπηρής εγγύησης για τα ακόλουθα:

 • Τίτλος
 • Εμπορευσιμότητα
 • Καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό
 • Μη παραβίαση

Η PayPal δεν έχει κανέναν έλεγχο σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχονται από τους πωλητές που χρησιμοποιούν την PayPal ως μέθοδο πληρωμής και δεν μπορεί να διασφαλίζει ότι ένας αγοραστής ή πωλητής με τον οποίο συνεργάζεστε θα ολοκληρώσει όντως τη συναλλαγή ή ότι είναι εξουσιοδοτημένος να το πράξει.

Η PayPal δεν εγγυάται συνεχόμενη, αδιάκοπη ή ασφαλή πρόσβαση σε οποιοδήποτε μέρος των υπηρεσιών PayPal.

Η λειτουργία των ιστοτόπων, του λογισμικού ή των συστημάτων μας (συμπεριλαμβανομένων τυχόν δικτύων και διακομιστών που χρησιμοποιούνται για την παροχή οποιασδήποτε εκ των υπηρεσιών PayPal) των οποίων τη λειτουργία διαχειριζόμαστε εμείς ή τρίτοι για λογαριασμό μας, ενδέχεται να παρεμβαίνει σε πολλούς παράγοντες εκτός του ελέγχου μας.

Η PayPal θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα αιτήματα για ηλεκτρονικές χρεώσεις και πιστώσεις από τραπεζικούς λογαριασμούς, χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες και εκδόσεις επιταγών υποβάλλονται σε επεξεργασία εγκαίρως, αλλά η PayPal δεν προβαίνει σε δηλώσεις ή εγγυήσεις σχετικά με το χρονικό διάστημα που χρειάζεται για την ολοκλήρωση της επεξεργασίας εφόσον οι υπηρεσίες της PayPal εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες πέραν του δικού μας ελέγχου, όπως καθυστερήσεις στο τραπεζικό σύστημα.

Ορισμένες χώρες δεν επιτρέπουν την απαλλαγή από τις σιωπηρές εγγυήσεις, επομένως οι παραπάνω δηλώσεις αποποίησης ευθύνης ενδέχεται να μην ισχύουν στην περίπτωσή σας.

Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται στην αλληλογραφία, τις αναφορές, τους ιστοτόπους ή παρέχονται προφορικά από τους διευθυντές, τα στελέχη και το προσωπικό μας, ανεξάρτητα από τις συνθήκες και το πλαίσιο, και δεν θα πρέπει να βασίζεστε σε αυτές.

Πρέπει να ελέγχετε προσεκτικά κάθε επικοινωνία μεταξύ μας και να μας ενημερώνετε το συντομότερο δυνατό εάν περιλαμβάνει κάτι που φαίνεται λάθος ή δεν έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με τις οδηγίες σας.

Εγγύηση καταναλωτή

Εάν είστε καταναλωτής:

Η PayPal δεν ελέγχει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχονται από τους πωλητές που δέχονται την PayPal ως μέθοδο πληρωμής και δεν μπορεί να διασφαλίσει ότι ένας αγοραστής ή πωλητής με τον οποίο συνεργάζεστε θα ολοκληρώσει όντως τη συναλλαγή ή ότι είναι εξουσιοδοτημένος να το πράξει.

Η PayPal δεν εγγυάται συνεχή ή αδιάλειπτη πρόσβαση σε οποιοδήποτε μέρος των υπηρεσιών PayPal ή τον χρόνο εντός του οποίου θα ολοκληρωθούν οι πληρωμές. Οι υπηρεσίες μας ενδέχεται να εξαρτώνται από τρίτους και άλλους παράγοντες εκτός του ελέγχου μας, όπως το διεθνές τραπεζικό σύστημα, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε καθυστερήσεις ή διακοπές.

Αποδέσμευση της PayPal

Αν έχετε διαφωνία με άλλον κάτοχο λογαριασμού PayPal, θα αποδεσμεύετε την PayPal από οποιοδήποτε και όλα τα παρακάτω:

 • Διεκδικήσεις
 • Απαιτήσεις
 • Ζημίες (πραγματικές και επακόλουθες)

κάθε είδους και φύσεως, γνωστές και άγνωστες, που προκύπτουν από ή με οιονδήποτε τρόπο συνδέονται με τέτοιες αμφισβητήσεις.

Εάν είστε καταναλωτής, δεν ισχύουν οι ακόλουθες ενότητες:

Με τη συμμετοχή σας στην παρούσα αποδέσμευση, αποποιείστε ρητώς οποιασδήποτε προστασίας η οποία θα περιόριζε άλλως την κάλυψη αυτής της αποδέσμευσης, ούτως ώστε να περιλαμβάνει μόνο τις διεκδικήσεις που ενδέχεται να γνωρίζετε ή υποπτεύεστε ότι υφίστανται προς όφελός σας κατά τη στιγμή της συμφωνίας με αυτή την αποδέσμευση.

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι (εσείς και όχι η PayPal) για την κατανόηση και τη συμμόρφωση με κάθε νόμο, κανόνα και κανονισμό που εμπίπτει στη δική σας δικαιοδοσία και ενδέχεται να ισχύει για εσάς σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών από εσάς, (για παράδειγμα, σε σχέση με ελεγχόμενες, αδειοδοτημένες, εισαγωγικές ή εξαγωγικές δραστηριότητες, Φόρους ή συναλλαγές σε ξένο νόμισμα).

Πνευματική ιδιοκτησία

Εμπορικά σήματα της PayPal

Οι επωνυμίες «PayPal.com», «PayPal» και όλα τα λογότυπα που σχετίζονται με τις υπηρεσίες της PayPal αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της PayPal ή των δικαιοπαρόχων της. Απαγορεύεται η αντιγραφή, μίμηση, τροποποίηση ή χρήση τους χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της PayPal. Επιπλέον, όλες οι κεφαλίδες σελίδων, τα προσαρμοσμένα γραφικά, τα εικονίδια κουμπιών και οι λεζάντες αποτελούν σήματα υπηρεσιών, εμπορικά σήματα ή/και εμπορική παρουσίαση της PayPal. Απαγορεύεται η αντιγραφή, η μίμηση, η τροποποίηση ή η χρήση τους χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα λογότυπα HTML που παρέχονται από την PayPal για να κατευθύνετε την κυκλοφορία web στις υπηρεσίες PayPal. Απαγορεύεται η παραποίηση, τροποποίηση ή αλλαγή των εν λόγω λογοτύπων HTML με οποιονδήποτε τρόπο, η χρήση τους με τρόπο που χαρακτηρίζει εσφαλμένα την «PayPal» ή τις υπηρεσίες της PayPal, ή η παρουσίασή τους με τρόπο που υπονοεί χορηγία ή έγκριση της PayPal. Κάθε δικαίωμα, τίτλος ιδιοκτησίας και συμφέρον σχετικά με τους ιστοτόπους της PayPal, οποιοδήποτε περιεχόμενο βρίσκεται σε αυτούς, οι υπηρεσίες PayPal, η τεχνολογία που σχετίζεται με τις υπηρεσίες PayPal και κάθε τεχνολογία και περιεχόμενο που δημιουργείται ή που προέρχεται από οποιαδήποτε εκ των ανωτέρω οντοτήτων αποτελεί αποκλειστική ιδιοκτησία της PayPal και των δικαιοπαρόχων της.

Χορήγηση αδειών, γενικά

Αν χρησιμοποιείτε λογισμικό PayPal, όπως API, εργαλειοθήκη προγραμματιστών ή άλλη εφαρμογή λογισμικού που μπορεί να περιλαμβάνει λογισμικό που παρέχεται από ή ενσωματώνεται στο λογισμικό, στα συστήματα ή στις υπηρεσίες των παρόχων των υπηρεσιών μας και το οποίο έχετε λάβει ή στο οποίο έχετε αποκτήσει με άλλο τρόπο πρόσβαση μέσω πλατφόρμας web ή πλατφόρμας για κινητές συσκευές, τότε η PayPal σάς χορηγεί μια ανακλητή, μη αποκλειστική, μη δεκτική περαιτέρω παραχώρησης, μη μεταβιβάσιμη, απαλλαγμένη από την καταβολή τελών εκμετάλλευσης πνευματικών δικαιωμάτων περιορισμένη άδεια χρήσης για την πρόσβαση ή/και τη χρήση του λογισμικού της PayPal, σύμφωνα με τα έγγραφα που συνοδεύουν το λογισμικό. Η εν λόγω χορήγηση άδειας χρήσης ισχύει για το λογισμικό και όλες τις ενημερώσεις, αναβαθμίσεις, νέες εκδόσεις και αντικαταστάσεις αυτού. Απαγορεύεται η ενοικίαση, μίσθωση ή άλλη μεταβίβαση των δικαιωμάτων σας επί του λογισμικού σε τρίτο μέρος. Πρέπει να συμμορφώνεστε με τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή, την πρόσβαση και τη χρήση που περιέχονται σε όλα τα έγγραφα που συνοδεύουν τις υπηρεσίες PayPal. Αν δεν συμμορφώνεστε με τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή, πρόσβαση και χρήση, θα είστε υπεύθυνοι για κάθε ζημιά που θα προκύψει και θα επιβαρύνει εσάς, την PayPal και τρίτα μέρη. Η PayPal μπορεί να ενημερώσει ή να διακόψει οποιοδήποτε λογισμικό, κατόπιν ειδοποίησης προς εσάς. Παρότι η PayPal μπορεί (1) να έχει ενσωματώσει συγκεκριμένα υλικά και τεχνολογία τρίτων μερών σε οποιαδήποτε εφαρμογή web ή εφαρμογή άλλου τύπου, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού της ή/και (2) να έχει πρόσβαση και να χρησιμοποιεί συγκεκριμένα υλικά και τεχνολογία τρίτων μερών για να διευκολύνει την παροχή των Υπηρεσιών PayPal προς εσάς, δεν σας παραχωρείται και ούτε με άλλο τρόπο διατηρείτε οποιοδήποτε δικαίωμα επί των εν λόγω υλικών τρίτων μερών. Συμφωνείτε να μην προβαίνετε σε τροποποίηση, παραποίηση, παρέμβαση, επισκευή, αντιγραφή, αναπαραγωγή, προσαρμογή, διανομή, παρουσίαση, δημοσίευση, ανάστροφη μηχανίκευση, μετάφραση, αποσυναρμολόγηση, αποσυμπίληση και να μην προσπαθείτε με άλλον τρόπο να δημιουργήσετε οποιονδήποτε πηγαίο κώδικα ο οποίος προέρχεται από το λογισμικό ή υλικά ή τεχνολογία τρίτων μερών ή να δημιουργήσετε με άλλον τρόπο παράγωγα έργα από οποιοδήποτε λογισμικό ή υλικά ή τεχνολογία τρίτων μερών. Αναγνωρίζετε ότι κάθε δικαίωμα, τίτλος κυριότητας και έννομο συμφέρον επί του λογισμικού της PayPal ανήκει στην PayPal και τυχόν υλικά τρίτων μερών που ενσωματώνονται σε αυτό ανήκουν στους τρίτους παρόχους υπηρεσιών της PayPal. Οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή λογισμικού τρίτου μέρους που χρησιμοποιείται από εσάς στους ιστοτόπους της PayPal υπόκειται στην άδεια χρήσης την οποία συμφωνήσατε με το τρίτο μέρος που σας παρέχει αυτό το λογισμικό. Αναγνωρίζετε ότι η PayPal δεν κατέχει, δεν ελέγχει και δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε εφαρμογή λογισμικού τρίτου μέρους που επιλέγετε να χρησιμοποιείτε σε οποιονδήποτε ιστότοπό μας, με οποιοδήποτε λογισμικό μας ή/και σε σχέση με τις υπηρεσίες PayPal.

Χορήγηση άδειας από εσάς προς την PayPal, εγγυήσεις για πνευματική ιδιοκτησία

Η PayPal δεν διεκδικεί την κυριότητα του περιεχομένου που παρέχετε, μεταφορτώνετε, υποβάλλετε ή στέλνετε στην PayPal. Επίσης, η PayPal δεν διεκδικεί την κυριότητα του περιεχομένου που φιλοξενείτε σε ιστοτόπους ή εφαρμογές τρίτων μερών που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της PayPal για την παροχή υπηρεσιών πληρωμών οι οποίες σχετίζονται με το περιεχόμενό σας. Σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο, κατά την παροχή περιεχομένου στις εταιρείες της PayPal ή τη δημοσίευση περιεχομένου μέσω της χρήσης των υπηρεσιών PayPal, χορηγείτε στην PayPal (και στα μέρη με τα οποία συνεργάζεται) μη αποκλειστική, μη ανακλητή, απαλλαγμένη από την καταβολή τελών εκμετάλλευσης πνευματικών δικαιωμάτων, μεταβιβάσιμη και παγκόσμιας ισχύος άδεια χρήσης για τη χρήση του περιεχομένου σας και των σχετικών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και δημοσιοποίησης προκειμένου να συμβάλετε στη βελτίωση, λειτουργία και προώθηση των υφιστάμενων υπηρεσιών μας καθώς και στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών. Η PayPal δεν θα σας αποζημιώσει για το περιεχόμενό σας. Αναγνωρίζετε ότι η χρήση του περιεχομένου σας από την PayPal δεν θα παραβιάσει τυχόν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή δημοσιοποίησης. Επιπλέον, αναγνωρίζετε και εγγυάστε ότι κατέχετε ή ελέγχετε με άλλον τρόπο όλα τα δικαιώματα επί του περιεχομένου που παρέχετε και συμφωνείτε να παραιτηθείτε των ηθικών δικαιωμάτων σας και υπόσχεστε να μην τα διεκδικήσετε σε βάρος της PayPal.

Χορήγηση άδειας από πωλητές στην PayPal

Παρά τις διατάξεις που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο, αν είστε πωλητής και χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της PayPal για να δέχεστε πληρωμές για αγαθά και υπηρεσίες, παραχωρείτε στην PayPal το δικαίωμα, το οποίο είναι παγκόσμιας ισχύος, μη αποκλειστικό, μεταβιβάσιμο, απαλλαγμένο από την καταβολή τελών εκμετάλλευσης πνευματικών δικαιωμάτων, πλήρως εξοφλημένο, να χρησιμοποιεί και να παρουσιάζει δημόσια, για όσο διάστημα ισχύει η παρούσα συμφωνία χρήστη, τα εμπορικά σας σήματα [συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, καταχωρισμένων και μη καταχωρισμένων εμπορικών σημάτων, εμπορικών επωνυμιών, σημάτων υπηρεσιών, λογοτύπων, ονομάτων τομέα (domain name) και άλλων επωνυμιών που σας ανήκουν, τις οποίες χρησιμοποιείτε ή για τις οποίες έχετε άδεια] με σκοπό (1) την αναγνώρισή σας ως εμπόρου που αποδέχεται μια υπηρεσία PayPal ως μέθοδο πληρωμής και (2) οποιαδήποτε άλλη χρήση στην οποία δίνετε τη ρητή σας συγκατάθεση.

Διάφορα

Εκχώρηση

Απαγορεύεται η μεταβίβαση ή εκχώρηση δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων που έχετε στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας, χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση της PayPal. Η PayPal διατηρεί το δικαίωμα να μεταφέρει ή να εκχωρήσει την παρούσα συμφωνία χρήστη ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας χρήστη, οποιαδήποτε στιγμή.

Διέπουσα νομοθεσία και δικαιοδοσία

Η παρούσα συμφωνία χρήστη και η μεταξύ μας σχέση διέπονται από τη νομοθεσία του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου.

Εάν είστε καταναλωτής, ισχύουν οι υποχρεωτικοί νόμιμοι κανονισμοί προστασίας καταναλωτών της χώρας κατοικίας σας, ανεξάρτητα από την επιλογή της νομοθεσίας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου. Ως καταναλωτής, μπορείτε να κινήσετε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία σχετικά με την παρούσα συμφωνία χρήστη ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου του τόπου κατοικίας σας ή ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου της πόλης του Λουξεμβούργου όπου εδρεύει η PayPal.

Εάν ενεργείτε ως επιχείρηση, συμφωνείτε να υπάγεστε στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της πόλης του Λουξεμβούργου.

Αξιολόγηση του ιστοτόπου σας

Αν ενσωματώνετε ή αναφέρετε με άλλο τρόπο τις υπηρεσίες PayPal στον ιστότοπό σας, η PayPal μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτοματοποιημένες τεχνολογίες (π.χ., ανίχνευση ιστοτόπου) προκειμένου να αξιολογήσει τον ιστότοπό σας και να συλλέξει τυχόν προσπελάσιμα από ή διαθέσιμα για το κοινό δεδομένα, για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με την παρούσα συμφωνία χρήστη και να καταπολεμήσει κακόβουλες ή δόλιες δραστηριότητες.

Σε σχέση με αυτές τις τεχνολογίες, η PayPal δεν θα συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα των πελατών σας. Ωστόσο, μπορεί να υπάρξουν φορές που θα συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς, τα οποία δημοσιεύετε στους ιστοτόπους σας. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους σκοπούς που περιγράφονται σε αυτή την ενότητα και θα διέπονται από τη Δήλωση απορρήτου μας.

Απόρρητο

Η PayPal λαμβάνει σοβαρά υπόψη την προστασία του απορρήτου σας. Ελέγξτε τη Δήλωση απορρήτου μας για να κατανοήσετε καλύτερα τη δέσμευσή μας για τη διατήρηση του απορρήτου σας, καθώς και τη χρήση και αποκάλυψη των στοιχείων σας.

Γλώσσες και μετάφραση της συμφωνίας

Θα επικοινωνούμε μαζί σας στα αγγλικά. Ενδέχεται να προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας στην γλώσσα της περιοχής σας, εάν υπάρχει.

Η παρούσα συμφωνία χρήστη συνάπτεται μόνο στα αγγλικά. Οποιαδήποτε μετάφραση της παρούσας συμφωνίας χρήστη παρέχεται αποκλειστικά και μόνο για τη διευκόλυνσή σας και δεν έχει σκοπό να τροποποιήσει τους όρους της παρούσας συμφωνίας χρήστη. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ της αγγλικής έκδοσης της συμφωνίας χρήστη και μιας έκδοσης σε άλλη γλώσσα εκτός από την αγγλική, η αγγλική έκδοση είναι η οριστική έκδοση.

Η από μέρους σας χρήση προσωπικών δεδομένων (ως πωλητή) - Νομοθεσία για την προστασία δεδομένων

Αν εσείς (ως πωλητής) λάβετε προσωπικά δεδομένα σχετικά με άλλον πελάτη της PayPal, πρέπει να διατηρήσετε τα εν λόγω προσωπικά δεδομένων εμπιστευτικά και να τα χρησιμοποιήσετε μόνο σε σχέση με τις υπηρεσίες PayPal. Απαγορεύεται να γνωστοποιείτε ή να διανέμετε προσωπικά δεδομένα σχετικά με τους πελάτες της PayPal σε τρίτο μέρος ή να χρησιμοποιείτε τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ, εκτός αν έχετε λάβει ρητή συναίνεση από τον πελάτη για να προχωρήσετε σε αυτήν την ενέργεια. Απαγορεύεται να στέλνετε αυτόκλητα email σε πελάτη της PayPal ή να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες PayPal για είσπραξη πληρωμών με σκοπό την αποστολή ή υποστήριξη της αποστολής αυτόκλητων email σε τρίτα μέρη.

Στον βαθμό που επεξεργάζεστε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα σχετικά με έναν πελάτη της PayPal σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία χρήστη, εσείς και η PayPal θα είστε, ο καθένας ξεχωριστά, ανεξάρτητοι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων (και όχι υπεύθυνοι επεξεργασίας από κοινού), δηλαδή ο καθένας θα καθορίζει ξεχωριστά τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των εν λόγω προσωπικών δεδομένων. Ο καθένας μας συμφωνεί να συμμορφώνεται με τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας για το απόρρητο και την προστασία δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εφαρμοστέων κανονισμών, οδηγιών, κωδίκων πρακτικής και κανονιστικών απαιτήσεων που ισχύουν για τους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων σε σχέση με την παρούσα συμφωνία. Ο καθένας μας έχει και θα ακολουθεί τις δικές του, ανεξάρτητα καθορισμένες δηλώσεις απορρήτου, ανακοινώσεις, πολιτικές και διαδικασίες για οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα αυτού του είδους που επεξεργαζόμαστε σε σχέση με την παρούσα συμφωνία.

Στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία δεδομένων, ο καθένας μας:

 • Θα εφαρμόζει και θα τηρεί όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας σχετικά με την επεξεργασία των εν λόγων προσωπικών δεδομένων.
 • Θα τηρεί αρχείο όλων των δραστηριοτήτων επεξεργασίας που διεξάγονται στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας χρήστη.
 • Δεν θα προβαίνει σε ούτε θα επιτρέπει σκοπίμως ή εν γνώσει του οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να οδηγήσει σε παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων από το άλλο μέρος.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγετε σε σχέση με τις υπηρεσίες PayPal (και τα οποία δεν δημιουργούνται, συλλέγονται ή λαμβάνονται με άλλον τρόπο από εσάς μέσω ξεχωριστής σχέσης με τον πελάτη πέραν της χρήσης των υπηρεσιών PayPal) θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από εσάς στον περιορισμένο βαθμό που απαιτείται και που σχετίζεται με τις υπηρεσίες PayPal και για κανέναν άλλο σκοπό, εκτός αν έχετε λάβει την προηγούμενη ρητή συναίνεση του πελάτη.

Εξυγίανση και ανάκαμψη

Η παρούσα ενότητα εφαρμόζεται μόνο αν έχετε επιχειρηματικό λογαριασμό PayPal. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε ευθύνη που ενδέχεται να έχουμε σε σχέση με τον λογαριασμό PayPal και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες PayPal που ενδέχεται να σας παρέχουμε κατά διαστήματα μπορεί να υπόκειται στις εξουσίες απομείωσης και μετατροπής της αρμόδιας ρυθμιστικής αρχής που μας εποπτεύει, παρά οποιονδήποτε όρο οποιασδήποτε άλλης συμφωνίας ή διευθέτησης μεταξύ μας. Αυτό οφείλεται σε απαίτηση οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014/59/ΕΕ) (όπως έχει μεταφερθεί στο σχετικό εθνικό δίκαιο), η οποία παρέχει στις κανονιστικές αρχές τις εν λόγω εξουσίες για τη διαχείριση της εξυγίανσης σχετικών χρηματοπιστωτικών οργανισμών, όπως είναι η PayPal. Αυτές οι εξουσίες έχουν στόχο να αποφεύγεται ή να μειώνεται η ανάγκη οι κυβερνήσεις και οι φορολογούμενοι να πρέπει να διασώζουν προβληματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Εφόσον χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό σας στην PayPal και οποιαδήποτε προϊόντα και υπηρεσίες PayPal, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την ισχύ των εν λόγω εξουσιών απομείωσης και μετατροπής, οι οποίες περιλαμβάνουν (μεταξύ άλλων) (α) τη μείωση, εν μέρει ή πλήρως, οποιωνδήποτε ποσών που ενδέχεται να σας οφείλει η PayPal, (β) τη μετατροπή του συνόλου ή μέρους της εν λόγω ευθύνης σε μετοχές της PayPal, (γ) την ακύρωση οποιασδήποτε τέτοιας ευθύνης και (δ) τη διαφοροποίηση οποιουδήποτε όρου των σχετικών συμφωνιών μας σε σχέση με τον λογαριασμό PayPal και οποιαδήποτε προϊόντα και υπηρεσίες PayPal, προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική άσκηση αυτών των εξουσιών. Για παράδειγμα, τα χρήματα που σας χρωστάει η PayPal μπορεί να μετατραπούν σε μετοχές της PayPal αντί να καταβληθούν σε μετρητά.

Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες

Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ (2022/2065) σχετικά με την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών (πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες), εάν δημιουργήσετε και αποστείλετε περιεχόμενο σε ιστοτόπους ή εφαρμογές για κινητές συσκευές που ανήκουν στην PayPal (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, περιγραφών προϊόντων και μηνυμάτων) που παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία, τα δικαιώματα τρίτων μερών ή την παρούσα συμφωνία χρήστη, η PayPal μπορεί να λάβει κατάλληλα και αναλογικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης αφαίρεσης του εν λόγω περιεχομένου. Μπορείτε να αναφέρετε περιεχόμενο άλλων χρηστών στην PayPal μέσω ενός ειδικού κουμπιού αναφοράς, όπου είναι διαθέσιμο, ή μέσω της φόρμας αναφοράς εδώ. Μπορούμε (αλλά δεν υποχρεούμαστε) να χρησιμοποιήσουμε αυτοματοποιημένα μέσα (όπως φίλτρα λέξεων-κλειδιών και εικόνων), μη αυτόματο έλεγχο ή έναν συνδυασμό και των δύο για τον εντοπισμό τέτοιου περιεχομένου και τον καθορισμό κατάλληλων μέτρων. Εάν πιστεύετε ότι δεν έπρεπε να λάβουμε τέτοια μέτρα, μπορείτε να υποβάλετε παράπονο. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής παραπόνων εδώ.

Πλήρης συμφωνία και δικαιώματα τρίτων μερών

Η παρούσα συμφωνία χρήστη αποτελεί την πλήρη συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την PayPal σχετικά με τις υπηρεσίες μας.

Αν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας συμφωνίας χρήστη κριθεί μη έγκυρη ή μη εφαρμόσιμη, θα αφαιρείται και οι υπόλοιπες διατάξεις θα παραμένουν σε ισχύ.

Άτομο που δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος στην παρούσα συμφωνία χρήστη δεν διαθέτει δικαιώματα σύμφωνα με τον Νόμο επί των Συμβάσεων (Δικαιώματα τρίτων μερών) του 1999 στα οποία μπορεί να βασιστεί ή για τα οποία μπορεί να εφαρμόσει οποιονδήποτε όρο της παρούσας συμφωνίας χρήστη (εκτός από τα τρίτα μέρη που εμπίπτουν στον ορισμό «PayPal» στην ενότητα Αποζημίωση και περιορισμός ευθύνης παραπάνω, αναφορικά με τα δικαιώματά τους, όπως ορίζονται στην παρούσα συμφωνία χρήστη) αλλά αυτό δεν επηρεάζει οποιοδήποτε δικαίωμα ή αποκατάσταση τρίτων μερών που υπάρχει ή είναι διαθέσιμο εκτός των πλαισίων του εν λόγω νόμου.

Η PayPal ως μέθοδος σύνδεσης

Ενδέχεται να σας επιτρέψουμε να πραγματοποιείτε έλεγχο ταυτότητας με την PayPal, όταν συνδέεστε σε ορισμένους εξωτερικούς ιστοτόπους ή εφαρμογές για κινητές συσκευές. Αν το κάνουμε αυτό, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε την κατάσταση σύνδεσής σας στα τρίτα μέρη που σας επιτρέπουν τη σύνδεση με τέτοιον τρόπο, καθώς και στοιχεία του προσωπικού ή άλλου λογαριασμού με την κοινοποίηση των οποίων έχετε συναινέσει, ώστε το τρίτο μέρος να μπορεί να σας αναγνωρίσει. Η PayPal δεν παρέχει πρόσβαση τρίτων μερών στον λογαριασμό σας και προβαίνει σε πληρωμές από τον λογαριασμό σας προς το τρίτο μέρος μόνο με τη δική σας εξουσιοδότησή και εντολή.

Αν δώσετε τη δυνατότητα στους επισκέπτες να επαληθεύσουν την ταυτότητά τους με την PayPal όταν συνδέονται σε ιστοτόπους και εφαρμογές που σας ανήκουν ή σε λογαριασμούς πελατών σας, πρέπει να συμφωνήσετε με όλους τους όρους που ισχύουν και αφορούν αυτή τη λειτουργία όταν γίνει διαθέσιμη σε εσάς και να συμμορφωθείτε με τις προδιαγραφές που δίνονται σε εγχειρίδια ενσωμάτωσης ή σε οδηγίες. Δεν εγγυόμαστε ή δεσμευόμαστε με άλλον τρόπο για την ταυτότητα οποιουδήποτε χρήστη με αυτή τη μέθοδο σύνδεσης. Δεν θα σας κοινοποιήσουμε προσωπικές πληροφορίες και άλλα στοιχεία λογαριασμού του χρήστη (για παράδειγμα, την κατάσταση σύνδεσης) που κατέχει η PayPal, εκτός αν ο χρήστης έχει συναινέσει στη γνωστοποίηση αυτών των πληροφοριών σε εσάς.

Εταιρικοί πελάτες

Σε αυτήν την ενότητα, όταν χρησιμοποιούμε το ακρωνύμιο «PSD2», αναφερόμαστε στη δεύτερη ευρωπαϊκή οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών [(ΕΕ) 2015/2366].

Θεωρούμε ότι αποτελείτε «Εταιρικό πελάτη», εάν, κατά την ημερομηνία σύναψης της παρούσας συμφωνίας χρήστη, δεν είστε:

 • Καταναλωτής (δηλαδή ιδιώτης που λειτουργεί για σκοπούς μη εμπορικούς, επιχειρηματικούς ή επαγγελματικούς).
 • Μικροεπιχείρηση (δηλαδή εταιρεία που απασχολεί λιγότερα από 10 άτομα και έχει ετήσιο ισολογισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ).

Ενδέχεται να συμφωνήσουμε μεταξύ μας ότι ορισμένες διατάξεις της PSD2 (όπως εφαρμόζονται από την τοπική νομοθεσία) δεν ισχύουν για την από μέρους σας χρήση της υπηρεσίας μας, αν είστε εταιρικός πελάτης. Αν είστε εταιρικός πελάτης, συμφωνείτε ότι:

 • Δεν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων για πληρωμές που υπόκεινται σε συμφωνία χρέωσης.
 • Σε περιπτώσεις που εντοπίζετε πρόβλημα, έχετε έως και 60 ημέρες από την ημερομηνία που προέκυψε το πρόβλημα για να μας ειδοποιήσετε σχετικά με αυτό. Μετά την πάροδο αυτής της ημερομηνίας δεν έχουμε καμία υποχρέωση να διεξαγάγουμε έρευνα και να προχωρήσουμε σε επιστροφή χρημάτων.
 • Δεν υποχρεούμαστε να συμμορφωθούμε με τις προϋποθέσεις χειρισμού πληροφοριών που ορίζονται στον τίτλο III της PSD2 και τα ισοδύναμά τους σε οποιαδήποτε εφαρμογή της PSD2 σε κράτη μέλη της ΕΕ ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου που μπορεί να ισχύουν για εσάς («αντιμεταθέσεις της PSD2»).
 • Τα άρθρα 72 και 89 της PSD2 και ισοδύναμες διατάξεις στις αντιμεταθέσεις της PSD2 δεν ισχύουν για τη χρήση των υπηρεσιών μας από εσάς, γεγονός που σημαίνει ότι, ακόμα και σε περιπτώσεις που μπορεί να ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα συμφωνία χρήστη, δεν φέρουμε ευθύνη προς εσάς για τις απώλειες ή ζημιές που μπορεί να υποστείτε δυνάμει αυτών των άρθρων και διατάξεων.

Αριθμοί ενοτήτων και καθορισμένες λέξεις

Αν άλλα έγγραφα (π.χ. Όροι και προϋποθέσεις) αναφέρονται σε αριθμούς ενοτήτων ή σε καθορισμένες λέξεις της παρούσας συμφωνίας χρήστη, ανατρέξτε στις Σημειώσεις αναφοράς της συμφωνίας χρήστη για να εντοπίσετε τη σχετική διάταξη ή την καθορισμένη λέξη.

Παράρτημα 1. Πίνακας χρεώσεων

Συμφωνείτε ότι μπορούμε να παρακρατούμε τις Χρεώσεις μας από τα ποσά που μεταφέρουμε, αλλά προτού αυτά χρήματα πιστωθούν στον λογαριασμό σας στην PayPal.

Όταν στέλνετε ή λαμβάνετε μια πληρωμή, ισχύουν χρεώσεις ανάλογα με:

 • Τον τύπο συναλλαγής με την οποία σχετίζεται η πληρωμή (εμπορική συναλλαγή, προσωπική συναλλαγή ή άλλου είδους).
 • Το εάν η εν λόγω πληρωμή είναι διακρατική ή εγχώρια ή/και ποια πηγή χρηματοδότησης χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση της πληρωμής.

Ισχύουν χρεώσεις για άλλες δραστηριότητες λογαριασμού ή συμβάντα, όπως περιγράφεται στην παρούσα συμφωνία χρήστη.

Ανατρέξτε στο Γλωσσάρι στην ενότητα A4 του παρόντος Παραρτήματος 1 για περισσότερες πληροφορίες.

Οι αναφερόμενες χρεώσεις περιλαμβάνουν κάθε αντίστοιχο φόρο. Ωστόσο, ενδέχεται να υφίστανται φόροι ή κόστη που δεν εξοφλούνται μέσω της PayPal ή επιβάλλονται από εμάς. Είστε υπεύθυνοι για τηλεφωνικές χρεώσεις και χρεώσεις που πραγματοποιούνται από τον πάροχο υπηρεσιών Internet που χρησιμοποιείτε ή παρόμοιες ή σχετικές χρεώσεις ως συνέπεια της χρήσης των Υπηρεσιών από εσάς.

Θα σας παρέχουμε τα στοιχεία των ποσών που λαμβάνετε και των χρεώσεών μας είτε μέσω email είτε στο ιστορικό συναλλαγών σας (που είναι προσβάσιμο αφού συνδεθείτε στον λογαριασμό PayPal). Εκτός αν αποδειχθεί ότι έχουμε κάνει λάθος, όλες οι χρεώσεις καταβάλλονται από εσάς χωρίς συμψηφισμό ή άλλες μειώσεις. Μπορούμε να σας χρεώσουμε για τυχόν επιπρόσθετες υπηρεσίες που παρέχουμε εκτός της παρούσας συμφωνίας. Θα σας ενημερώνουμε για αυτές τις χρεώσεις όταν ζητάτε την υπηρεσία.

A1. Χρεώσεις για πληρωμές προσωπικών συναλλαγών

Σημειώστε ότι ο αποστολέας πληρώνει τη χρέωση. Ανατρέξτε στην ενότητα A4.2.3 του παρόντος Παραρτήματος 1 για περισσότερες πληροφορίες.

Η χρέωση πληρωμών προσωπικών συναλλαγών εμφανίζεται κατά την πραγματοποίηση της πληρωμής.

Όταν αναφέρεται ότι υπάρχει στοιχείο χρέωσης βάσει ποσοστού ή/και σταθερής χρέωσης, ανατρέξτε στις ενότητες A4.5, A4.6 και A4.7 του παρόντος Παραρτήματος 1 για περισσότερες λεπτομέρειες.

A1.1 Χρεώσεις για πληρωμές εγχώριων προσωπικών συναλλαγών

Δραστηριότητα

Χρέωση

Αποστολή πληρωμής για εγχώρια προσωπική συναλλαγή

Δωρεάν (Αν περιλαμβάνεται μετατροπή συναλλάγματος, ωστόσο, ισχύει η ενότητα «Πώς μετατρέπουμε συνάλλαγμα»)

A1.2 Χρεώσεις για πληρωμές διακρατικών προσωπικών συναλλαγών

A1.2.1 Πληρωμές διακρατικών προσωπικών συναλλαγών που αποστέλλονται στον ΕΟΧ σε ευρώ ή κορόνες Σουηδίας

Δραστηριότητα

Χρέωση

Αποστολή πληρωμής για διακρατική προσωπική συναλλαγή στον ΕΟΧ σε ευρώ ή κορόνες Σουηδίας

Δωρεάν (Αν περιλαμβάνεται μετατροπή συναλλάγματος, ωστόσο, ισχύει η ενότητα «Πώς μετατρέπουμε συνάλλαγμα»)

A1.2.2 Άλλες πληρωμές μέσω διακρατικών προσωπικών συναλλαγών

Για να προσδιορίσετε τη χρέωση για πληρωμή διακρατικής προσωπικής συναλλαγής που αποστέλλεται σε χρήστη σε συγκεκριμένη χώρα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Βήμα 1. Εντοπίστε τη χώρα ή την ομάδα χωρών όπου βρίσκεται η εγγεγραμμένη διεύθυνση του παραλήπτη. Ανατρέξτε στην ενότητα A4.4 του παρόντος Παραρτήματος 1 για περισσότερες πληροφορίες. Ρωτήστε τον παραλήπτη αν δεν είστε βέβαιοι (δεύτερη στήλη).

Βήμα 2. Εντοπίστε την ισχύουσα χρέωση (τρίτη στήλη).

Δραστηριότητα

Χώρα λογαριασμού παραλήπτη

Χρέωση

^^

Αποστολή πληρωμής για διακρατική προσωπική συναλλαγή

ΗΠΑ, Καναδάς, Βόρεια Ευρώπη, Ευρώπη I, Ευρώπη II

1,99 EUR

Οποιαδήποτε άλλη χώρα^

3,99 EUR

^ Βάσει διαθεσιμότητας της υπηρεσίας για τον παραλήπτη που είναι εγγεγραμμένος στην αντίστοιχη χώρα.

^^ Ανατρέξτε στην ενότητα A4.7 του παρόντος Παραρτήματος 1 παρακάτω.

A2. Χρεώσεις για πληρωμές εμπορικών συναλλαγών

Όταν αναφέρεται ότι υπάρχει στοιχείο σταθερής χρέωσης, ανατρέξτε στην ενότητα A4.6 του παρόντος Παραρτήματος 1 για περισσότερες λεπτομέρειες.

Δραστηριότητα ή συμβάν

Χρέωση

A2.1 Αποστολή (αγορά)

Δωρεάν (Αν περιλαμβάνεται μετατροπή συναλλάγματος, ωστόσο, ισχύει η ενότητα «Πώς μετατρέπουμε συνάλλαγμα»)

A2.2 Λήψη εγχώριων πληρωμών (Πωλήσεις)

A2.2.1 Κανονική τιμή

Πληρωμές σε χρήστες εγγεγραμμένους στην PayPal ως κάτοικοι Αγίου Μαρίνου, Βουλγαρίας, Ελλάδας, Εσθονίας, Κύπρου, Λετονίας, Λιθουανίας, Λιχτενστάιν, Μάλτας, Ρουμανίας, Σλοβακίας, Σλοβενίας και Τσεχικής Δημοκρατίας:

3,4% + σταθερή χρέωση

A2.2.2 Χρεώσεις για τη χρήση της νέας λύσης ολοκλήρωσης αγορών που περιλαμβάνεται στην πλατφόρμα PayPal Commerce Platform

Πληρωμές με κάρτα (Visa ή Mastercard) με τη χρήση της υπηρεσίας Σύνθετων πληρωμών με πιστωτική και χρεωστική κάρτα *

Πληρωμές που χρηματοδοτούνται μέσω κάρτας από χρήστες της υπηρεσίας Πληρωμές χωρίς λογαριασμό PayPal (υπηρεσία γνωστή και ως Βασικές πληρωμές με πιστωτική και χρεωστική κάρτα)

Πληρωμές μέσω εναλλακτικών μεθόδων πληρωμής

Άλλες πληρωμές

Δομή μεικτού προγράμματος χρεώσεων

Δομή διατραπεζικής προμήθειας Interchange Plus

Χρέωση

1,90% + σταθερή χρέωση

Διατραπεζική χρέωση + 1,90% + σταθερή χρέωση

1,90% + σταθερή χρέωση

1,90% + σταθερή χρέωση

Βασική τιμή στην ενότητα A2.2.1

* Ανατρέξτε στη Συμφωνία PayPal για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα για πληροφορίες σχετικά με τη Δομή διατραπεζικής προμήθειας Interchange Plus, τη Δομή μεικτού προγράμματος χρεώσεων και τις επιλογές σας.

Μόνο για χρήστες Σύνθετων πληρωμών με πιστωτική και χρεωστική κάρτα: μπορείτε να επιλέξετε να χρεώνεστε σύμφωνα με τη Δομή διατραπεζικής προμήθειας Interchange Plus Plus. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Ισχύουν οι πρόσθετοι όροι που περιγράφονται στη Συμφωνία της PayPal για τις Υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα.

A2.3 Λήψη διακρατικών πληρωμών (Πωλήσεις)

Ισχύει η χρέωση για λήψη εγχώριων πληρωμών που αφορούν εμπορικές συναλλαγές συν πρόσθετη διακρατική χρέωση βάσει ποσοστού όπως ορίζεται στον παρακάτω πίνακα (ανάλογα με τη χώρα του αποστολέα).

Χώρα του αποστολέα

Χρέωση

Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος

0%

Ηνωμένο Βασίλειο

1,29%

Όλες οι άλλες αγορές

1,99%

Επιπρόσθετη χρέωση υπηρεσίας για παραλήπτες διεθνών εμπορικών συναλλαγών με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο

Αυτή η χρέωση ισχύει μόνο για προμηθευτές που έχουν ξεχωριστές συμφωνίες με την PayPal. Ενδέχεται να υπολογιστεί πρόσθετη χρέωση υπηρεσίας, μετά από αλλαγή στην ισχύουσα νομοθεσία, τους κανονισμούς ή τους κανόνες του προγράμματος καρτών που σχετίζονται με την αποστολή ή παραλαβή εμπορικών συναλλαγών, για το ποσό εμπορικής συναλλαγής που λαμβάνεται από προμηθευτές με λογαριασμό PayPal που είναι εγγεγραμμένος στην αγορά/περιοχή του ΕΟΧ από αποστολέα του οποίου ο λογαριασμός είναι εγγεγραμμένος ή αναγνωρίζεται από την PayPal ότι υφίσταται στην αγορά/περιοχή του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τύπος πληρωμής

Χρέωση

Εμπορικές συναλλαγές στις οποίες η αγορά/περιοχή του παραλήπτη είναι καταχωρισμένη ή αναγνωρίζεται από την PayPal ως ΕΟΧ

1,29%

A2.4. Λήψη εγχώριων πληρωμών αυτοπροσώπως μέσω κωδικών QR

Για εγχώριες συναλλαγές που λαμβάνονται αυτοπροσώπως μέσω κωδικών QR στον λογαριασμό σας PayPal, η PayPal θα σας επιβαρύνει με μια μεταβλητή χρέωση σε ποσό ίσο με το ποσοστό που αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα με βάση τη χώρα στην οποία είναι εγγεγραμμένος ο λογαριασμός σας στην PayPal («Μεταβλητή χρέωση QR») του αντίστοιχου ποσού της συναλλαγής πληρωμής συν τη σταθερή χρέωση QR.

Χώρα

Μεταβλητή χρέωση QR

Λετονία

0,90%

Μάλτα

0,90%

Εσθονία

0,90%

Σλοβενία

0,90%

Σλοβακία

0,90%

Κύπρος

0,90%

Ελλάδα

0,90%

Τσεχική Δημοκρατία

0,90%

Αν η χώρα στην οποία είναι εγγεγραμμένος ο λογαριασμός σας PayPal δεν αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα, η δυνατότητα δεν είναι διαθέσιμη στη χώρα σας.

Με τον όρο «Σταθερή χρέωση QR» νοείται μια σταθερή χρέωση σε ποσό στο αντίστοιχο νόμισμα της συναλλαγής που λαμβάνεται αυτοπροσώπως μέσω κωδικών QR, όπως ορίζεται παρακάτω:

ΣΤΑΘΕΡΗ ΧΡΕΩΣΗ QR ΣΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

Δολάρια Αυστραλίας:

0,10 AUD

Πέσο Μεξικού:

2,00 MXN

Ρεάλ Βραζιλίας:

0,20 BRL

Νέα δολάρια Ταϊβάν:

3,00 TWD

Λίρες Αγγλίας:

0,10 GBP

Δολάρια Νέας Ζηλανδίας:

0,15 NZD

Δολάρια Καναδά:

0,10 CAD

Κορόνες Νορβηγίας:

1,00 NOK

Κορόνες Τσεχίας:

3,00 CZK

Πέσο Φιλιππίνων:

5,00 PHP

Κορόνες Δανίας:

0,70 DKK

Ζλότι Πολωνίας:

0,50 PLN

Ευρώ:

0,10 EUR

Ρούβλια Ρωσίας:

3,00 RUB

Δολάρια Χονγκ Κονγκ:

0,80 HKD

Κορόνες Σουηδίας:

1,00 SEK

Φιορίνια Ουγγαρίας:

30,00 HUF

Ελβετικά φράγκα:

0,10 CHF

Νέα Σέκελ Ισραήλ:

0,40 ILS

Δολάρια Σιγκαπούρης:

0,20 SGD

Γιεν Ιαπωνίας:

12,00 JPY

Μπατ Ταϊλάνδης:

4,00 THB

Ρινγκίτ Μαλαισίας:

0,70 MYR

Δολάρια ΗΠΑ:

0,10 USD

A2.5. Λήψη διακρατικών πληρωμών αυτοπροσώπως μέσω κωδικών QR

Ισχύει η μεταβλητή χρέωση QR συν τη σταθερή χρέωση QR, καθώς και μια πρόσθετη διακρατική χρέωση βάσει ποσοστού («Διακρατική χρέωση QR»), όπως ορίζεται στον παρακάτω πίνακα (ανάλογα με τη χώρα του αποστολέα):

Χώρα του αποστολέα

Διακρατική χρέωση QR

Βόρεια Ευρώπη/Ευρώπη I

0,50%

Ευρώπη II/ΗΠΑ/Καναδάς/οποιαδήποτε άλλη χώρα

2,00%

A3. Άλλες χρεώσεις

Δραστηριότητα ή συμβάν

Χρέωση

A3.1 Μετατροπή συναλλάγματος

A3.1.1 Για μετατροπές συναλλάγματος σε ποσά που βρίσκονται στον επιχειρηματικό λογαριασμό σας στην PayPal και δεν αποτελούν μέρος συγκεκριμένης συναλλαγής προς ή από τον λογαριασμό σας (π.χ. μετατροπή του υπολοίπου σας σε άλλο νόμισμα), καθώς και για συναλλαγές που περιλαμβάνουν μετατροπή συναλλάγματος για την οποία ο πωλητής έχει συμφωνήσει να επιβαρυνθεί με την ισοτιμία συναλλαγής και όχι ο πωλητής:

3,0% πάνω από την εξωτερική βασική ισοτιμία, όπως περιγράφεται στην ενότητα «Πώς μετατρέπουμε συνάλλαγμα»).

A3.1.2 Για όλες τις άλλες συναλλαγές που περιλαμβάνουν μετατροπή συναλλάγματος (συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής ποσών που σας επιστράφηκαν είτε ως επιστροφές χρημάτων είτε ως απορριφθείσες πληρωμές):

4,0% πάνω από την εξωτερική βασική ισοτιμία, όπως περιγράφεται στην ενότητα «Πώς μετατρέπουμε συνάλλαγμα»).

A3.2 Μεταφορά του υπολοίπου σας

A3.2.1 Απευθείας μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό (όπου είναι διαθέσιμο*)

Δωρεάν (Αν περιλαμβάνεται μετατροπή συναλλάγματος, ωστόσο, ισχύει η ενότητα «Πώς μετατρέπουμε συνάλλαγμα»)

Απευθείας μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό στις ΗΠΑ

3,00% (Αν περιλαμβάνεται μετατροπή συναλλάγματος, ωστόσο, ισχύει η ενότητα «Πώς μετατρέπουμε συνάλλαγμα»)

Αν μεταφέρετε το υπόλοιπό σας σε νόμισμα διαφορετικό από το αρχικό νόμισμα του Λογαριασμού σας, θα εφαρμόσουμε την ισοτιμία συναλλαγής στη μετατροπή. Αν έχετε επιχειρηματικό λογαριασμό, θα επιβαρυνθείτε αντίθετα με προμήθεια μετατροπής συναλλάγματος πάνω από μια εξωτερική βασική ισοτιμία, όπως ορίζεται παραπάνω στη ρήτρα A3.1.1.

* Η μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό ενδέχεται να μην είναι δυνατή σε όλες τις χώρες.

A3.2.2 Μεταφορά σε/μέσω κάρτας (όπου είναι διαθέσιμο*)

A3.2.2.1 Χρήστες σε Ρουμανία, Σλοβενία, Βουλγαρία

1% του ποσού που μεταφέρεται με ελάχιστη και μέγιστη χρέωση, ανάλογα με το νόμισμα το οποίο έχει οριστεί για την κάρτα (Νόμισμα μεταφοράς) **, ως εξής:

Νόμισμα μεταφοράς

Ελάχιστη χρέωση

Μέγιστη χρέωση

Αφγάνι Αφγανιστάν

25,00 AFN

1.050,00 AFN

Ντραμ Αρμενίας

135,00 AMD

5.250,00 AMD

Δολάριο Αυστραλίας

0,25 AUD

10,00 AUD

Μάνατ Αζερμπαϊτζάν

0,45 AZN

17,50 AZN

Δηνάριο Μπαχρέιν

0,10 BHD

4,00 BHD

Τάκα Μπαγκλαντές

22,00 BDT

880,00 BDT

Δολάριο Μπελίζ

0,50 BZD

20,00 NZD

Λεβ Βουλγαρίας

0,50 BGN

20,00 BGN

Δολάριο Καναδά

0,25 CAD

10,00 CAD

Φράγκο CFA

135,00 XOF

5.400,00 XOF

Ελβετικό φράγκο

0,25 CHF

10,00 CHF

Κορόνα Τσεχίας

5,70 CZK

230,00 CZK

Κορόνα Δανίας

1,80 DKK

70,00 DKK

Νάκφα Ερυθραίας

3,75 ERN

150,00 ERN

Ευρώ

0,25 EUR

10,00 EUR

Σέντι Γκάνας

1,55 GHS

62,50 GHS

Γκουρντ Αϊτής

25,00 HTG

1.000,00 HTG

Δολάριο Χονγκ Κονγκ

2,00 HKD

80,00 HKD

Φιορίνι Ουγγαρίας

70,00 HUF

2.900,00 HUF

Δηνάριο Ιράκ

365,00 IQD

14.500,00 IQD

Νέο Σέκελ Ισραήλ

1,00 ILS

40,00 ILS

Γιεν Ιαπωνίας:

30 JPY

1.100 JPY

Δηνάριο Ιορδανίας

0,20 JOD

7,25 JOD

Δηνάριο Κουβέιτ

1,00 KWD

Χωρίς μέγιστη χρέωση

Σομ Κιργιζίας

22,50 KGS

850,00 KGS

Λίρα Λιβάνου

380,00 LBP

15.250,00 LBP

Λότι Λεσότο

4,00 LSL

160,00 LSL

Δολάριο Λιβερίας

37,50 LRD

1.500,00 LRD

Πατάκα Μακάο

2,00 MOP

80,00 MOP

Ρινγκίτ Μαλαισίας

1,00 MYR

40,00 MYR

Ουγκίγια Μαυριτανίας

9 MRU

360,00 MRU

Πέσο Μεξικού

5,00 MXN

200,00 MXN

Μέτικαλ Μοζαμβίκης

20,00 MZN

750,00 MZN

Δολάριο Νέας Ζηλανδίας

0,40 NZD

15,00 NZD

Κορόνες Νορβηγίας

1,00 NOK

40,00 NOK

Ριάλ Ομάν

0,10 OMR

4,00 OMR

Ρουπία Πακιστάν

45,00 PKR

1.800,00 PKR

Πέσο Φιλιππίνων

10,00 PHP

500,00 PHP

Ζλότι Πολωνίας

1,00 PLN

40,00 PLN

Ριάλ Κατάρ

1,00 QAR

40,00 QAR

Νέο Λέι Ρουμανίας

1,00 RON

40,00 RON

Ρούβλι Ρωσίας

20,00 RUB

700,00 RUB

Φράγκο Ρουάντας

250,00 RWF

10.000,00 RWF

Κολόν Ελ Σαλβαδόρ

2,25 SVC

90,00 SVC

Ντόμπρα Σάο Τομέ και Πρινσίπε

5,50 STN

220,00 STN

Δηνάριο Σερβίας

25,00 RSD

1.000,00 RSD

Δολάριο Σιγκαπούρης

0,50 SGD

15,00 SGD

Ραντ Νότιας Αφρικής

3,60 ZAR

145,00 ZAR

Ρουπίες Σρι Λάνκα

50,00 LKR

1800,00 LKR

Κορόνα Σουηδίας

2,50 SEK

100,00 SEK

Μπατ Ταϊλάνδης

8,00 THB

320,00 THB

Δηνάριο Τυνησίας

0,75 TND

27,50 TND

Λίρα Τουρκίας

1,50 TRY

60,00 TRY

Μάνατ Τουρκμενιστάν

1,00 ΤΜΤ

40,00 ΤΜΤ

Σελίνι Ουγκάντας

930,00 UGX

37.500,00 UGX

Ντιρχάμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

0,90 AED

36,70 AED

Στερλίνα Ηνωμένου Βασιλείου

0,20 GBP

8,00 GBP

Δολάριο ΗΠΑ

0,25 USD

$10,00 USD

Σομ Ουζμπεκιστάν

3.000,00 UZS

120.000,00 UZS

Μπολιβάρ Βενεζουέλας

2.000.000,00 VES

60.000.000,00 VES

Κουάτσα Ζάμπιας

5,50 ZMW

215,00 ZMW

Όλα τα υπόλοιπα νομίσματα

Χωρίς ελάχιστη/μέγιστη χρέωση

A3.2.2.2 Χρήστες σε Άγιο Μαρίνο, Εσθονία, Κύπρο, Λετονία, Λιθουανία, Λιχτενστάιν, Μάλτα, Σλοβακία*:

Η παρακάτω χρέωση ισχύει ανά μεταφορά, ανάλογα με το νόμισμα το οποίο έχει οριστεί για την κάρτα (Νόμισμα μεταφοράς).

Νόμισμα

Χρέωση ανά συναλλαγή

AED

10

AFN

262,50

ALL

276

ANG

4

AOA

1233

ARS

8

AUD

3,50

AWG

5

BAM

4

BBD

5

BDT

220,00

BGN

3,50

BIF

4725

BMD

3

BND

3

BOB

17

BRL

4,50

BSD

3

BTN

178

BWP

27

CAD

3

CDF

4226

CHF

3,50

CLP

1200,00

CNY

17

COP

8329

CRC

1408

CVE

249

CYP

1,20

CZK

55

DJF

444

DKK

15

DOP

133

DZD

300

EEK

30,00

EGP

40

ERN

37,50

ETB

80

EUR

2

FJD

5

FKP

2

GBP

1,50

GEL

7

GHS

15,50

GIP

1,50

GMD

128

GNF

23848

GTQ

19

GYD

522

HKD

20

HNL

62

HTG

250,00

HUF

500

IDR

23000,00

ILS

11

INR

100,00

ISK

170,00

IQD

3.625,00

JMD

335

JPY

300

KES

252

KHR

10300,00

KMF

1109

KRW

2915

KYD

2

KZT

943

LAK

22196

LBP

3.800,00

LKR

454

LRD

375,00

LSL

40,00

LTL

7,00

LVL

1,50

MAD

24

MDL

44

MGA

9129

MKD

139

MMK

4.500,00

MNT

6867

MOP

20,00

MRU

90

MTL

0,90

MUR

92

MVR

39

MWK

1842

MXN

30

MYR

8

NAD

36

NGN

906

NIO

85

NOK

16

NPR

286

NZD

4

PAB

2,50

PEN

8

PGK

9

PHP

100

PKR

450,00

PLN

8

PYG

16312

QAR

9

RON

6

RSD

265

RUB

150,00

SAR

9

SBD

21

SCR

34

SEK

18

SGD

4

SHP

2

SKK

70,00

SLL

24662

SOS

1449

SRD

19

STN

55

SVC

22,50

SZL

36

THB

90,00

TJS

26,00

TMT

10,00

TOP

6

TRY

35

TTD

17

TWD

87,50

TZS

5760

UAH

61

UGX

9194

USD

2,5

UYU

50

UYU

50,00

UZS

30.000,00

VND

57937

VUV

291

WST

7

XAF

1478

XCD

7

YER

626

ZAR

20

* Η μεταφορά σε κάρτα ενδέχεται να μην είναι δυνατή σε όλες τις χώρες.

A3.3.1 Αντιστροφές χρέωσης

Για την κάλυψη του κόστους επεξεργασίας αντιστροφών χρέωσης, η PayPal αποτιμά μια χρέωση διακανονισμού στους πωλητές για αντιστροφές χρέωσης που αφορούν πληρωμές με πιστωτική και χρεωστική κάρτα. (Η αντιστροφή χρέωσης μπορεί να συμβεί όταν ένας αγοραστής απορρίπτει ή αντιστρέφει μια χρέωση στην κάρτα του, μέσω του εκδότη κάρτας).

Η προμήθεια αντίστροφης χρέωσης έχει ως εξής και βασίζεται στο νόμισμα που λαμβάνεται, ως εξής:

Δολάριο Αυστραλίας:

22,00 AUD

Ρεάλ Βραζιλίας:

35,00 BRL

Δολάριο Καναδά:

20,00 CAD

Κορόνα Τσεχίας:

400,00 CZK

Κορόνα Δανίας:

120,00 DKK

Ευρώ:

16 EUR

Δολάριο Χονγκ Κονγκ:

155,00 HKD

Φιορίνι Ουγγαρίας:

4325 HUF

Σέκελ Ισραήλ:

75,00 ILS

Γιεν Ιαπωνίας:

1.875 JPY

Ρινγκίτ Μαλαισίας:

65,00 MYR

Πέσο Μεξικού:

250,00 MXN

Δολάριο Νέας Ζηλανδίας:

28,00 NZD

Κορόνα Νορβηγίας:

125,00 NOK

Πέσο Φιλιππίνων:

900,00 PHP

Ζλότι Πολωνίας:

65,00 PLN

Ρούβλι Ρωσίας:

640,00 RUB

Δολάριο Σιγκαπούρης:

28,00 SGD

Κορόνα Σουηδίας:

150,00 SEK

Ελβετικό φράγκο:

22,00 CHF

Νέο δολάριο Ταϊβάν:

625,00 TWD

Μπατ Ταϊλάνδης:

650,00 THB

Στερλίνα Ηνωμένου Βασιλείου:

14,00 GBP

Δολάριο ΗΠΑ:

20,00 USD

A3.3.2 Χρέωση αμφισβητήσεων

Μπορούμε να επιβάλουμε μια Χρέωση αμφισβήτησης όταν ένας αγοραστής καταχωρεί διεκδίκηση αμφισβήτησης ή αντιστροφής χρέωσης για μια συναλλαγή που διεκπεραιώθηκε μέσω του λογαριασμού PayPal του αγοραστή ή μιας λύσης PayPal Checkout. Ανατρέξτε στη Συμφωνία χρήστη για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις βασικές χρεώσεις αμφισβητήσεων και τις χρεώσεις αμφισβητήσεων μεγάλου όγκου.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

Δολάρια Αυστραλίας:

25,00 AUD

Νέα δολάρια Ταϊβάν:

455,00 TWD

Ρεάλ Βραζιλίας:

65,00 BRL

Δολάρια Νέας Ζηλανδίας:

25,00 NZD

Δολάρια Καναδά:

20,00 CAD

Κορόνες Νορβηγίας:

140,00 NOK

Κορόνα Τσεχίας:

350,00 CZK

Πέσο Φιλιππίνων:

760,00 PHP

Κορόνες Δανίας:

100,00 DKK

Ζλότι Πολωνίας:

60,00 PLN

Ευρώ:

14,00 EUR

Ρούβλια Ρωσίας:

640,00 RUB

Δολάρια Χονγκ Κονγκ:

115,00 HKD

Δολάρια Σιγκαπούρης:

20,00 SGD

Φιορίνια Ουγγαρίας:

4.585,00 HUF

Κορόνες Σουηδίας:

145,00 SEK

Νέα Σέκελ Ισραήλ:

55,00 ILS

Ελβετικά φράγκα:

15,00 CHF

Γιεν Ιαπωνίας:

1.630,00 JPY

Μπατ Ταϊλάνδης:

465,00 THB

Ρινγκίτ Μαλαισίας:

65,00 MYR

Λίρες Αγγλίας:

12,00 GBP

Πέσο Μεξικού:

300,00 MXN

Δολάρια ΗΠΑ:

15,00 USD

Βασικές χρεώσεις αμφισβητήσεων: Η χρέωση αμφισβητήσεων θα επιβάλλεται στο νόμισμα της αρχικής συναλλαγής.

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ

Δολάρια Αυστραλίας:

50,00 AUD

Νέα δολάρια Ταϊβάν:

910,00 TWD

Ρεάλ Βραζιλίας:

130,00 BRL

Δολάρια Νέας Ζηλανδίας:

50,00 NZD

Δολάρια Καναδά:

40,00 CAD

Κορόνες Νορβηγίας:

280,00 NOK

Κορόνα Τσεχίας:

700,00 CZK

Πέσο Φιλιππίνων:

1.520,00 PHP

Κορόνες Δανίας:

200,00 DKK

Ζλότι Πολωνίας:

120,00 PLN

Ευρώ:

28,00 EUR

Ρούβλια Ρωσίας

640,00 RUB

Δολάρια Χονγκ Κονγκ:

230,00 HKD

Δολάρια Σιγκαπούρης:

40,00 SGD

Φιορίνια Ουγγαρίας:

9.170,00 HUF

Κορόνες Σουηδίας:

290,00 SEK

Νέα Σέκελ Ισραήλ:

110,00 ILS

Ελβετικά φράγκα:

30,00 CHF

Γιεν Ιαπωνίας:

3.260,00 JPY

Μπατ Ταϊλάνδης:

930,00 THB

Ρινγκίτ Μαλαισίας:

130,00 MYR

Λίρες Αγγλίας:

24,00 GBP

Πέσο Μεξικού:

600,00 MXN

Δολάρια ΗΠΑ:

30,00 USD

Χρεώσεις αμφισβητήσεων μεγάλου όγκου: Η χρέωση αμφισβητήσεων θα επιβάλλεται στο νόμισμα της αρχικής συναλλαγής.

A3.4 Επιστροφές χρημάτων που αφορούν εμπορικές συναλλαγές

Αν επιστρέψετε χρήματα για μια πληρωμή που αφορά εμπορική συναλλαγή, δεν θα επιβαρυνθείτε με καμία χρέωση για την επιστροφή χρημάτων, ωστόσο δεν θα σας επιστραφούν οι χρεώσεις που καταβάλατε αρχικά για τη λήψη της πληρωμής.

A3.5 Αποστολή πληρωμών μέσω των υπηρεσιών Μαζικών πληρωμών PayPal

Οι υπηρεσίες Μαζικών πληρωμών PayPal καθιστούν εύκολη την αποστολή μαζικών πληρωμών σε πολλούς παραλήπτες ταυτόχρονα. Σας επιβάλλουμε χρέωση για κάθε πληρωμή που αποστέλλετε χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες Μαζικών πληρωμών, με το όριο χρέωσης που ορίζεται παρακάτω, ανάλογα με τον τύπο πληρωμής και το νόμισμα στο οποίο αυτή αποστέλλεται.

A3.5.1 Χρέωση

2% του συνολικού ποσού πληρωμής

A3.5.2 Όριο χρεώσεων για εγχώριες συναλλαγές μέσω των υπηρεσιών Μαζικών πληρωμών PayPal

Μέγιστο όριο χρέωσης ανά πληρωμή ισχύει ως εξής για τις εγχώριες συναλλαγές (βάσει του νομίσματος πληρωμής):

Δολάριο Αυστραλίας:

16,00 AUD

Ρεάλ Βραζιλίας:

24,00 BRL

Δολάριο Καναδά:

14,00 CAD

Κορόνα Τσεχίας:

280,00 CZK

Κορόνα Δανίας:

84,00 DKK

Ευρώ:

12,00 EUR

Δολάριο Χονγκ Κονγκ:

110,00 HKD

Φιορίνι Ουγγαρίας:

3080,00 HUF

Σέκελ Ισραήλ:

50,00 ILS

Γιεν Ιαπωνίας:

1200,00 JPY

Ρινγκίτ Μαλαισίας:

50,00 MYR

Πέσο Μεξικού:

170,00 MXN

Δολάριο Νέας Ζηλανδίας:

20,00 NZD

Κορόνα Νορβηγίας:

90,00 NOK

Πέσο Φιλιππίνων:

640,00 PHP

Ζλότι Πολωνίας:

46,00 PLN

Ρούβλι Ρωσίας:

480,00 RUB

Δολάριο Σιγκαπούρης:

20,00 SGD

Κορόνα Σουηδίας:

100,00 SEK

Ελβετικό φράγκο:

16,00 CHF

Νέο δολάριο Ταϊβάν:

440,00 TWD

Μπατ Ταϊλάνδης:

460,00 THB

Στερλίνα Ηνωμένου Βασιλείου:

10,00 GBP

Δολάριο ΗΠΑ:

14,00 USDA3.5.3 Όριο χρεώσεων για άλλες συναλλαγές μέσω των υπηρεσιών Μαζικών πληρωμών PayPal

Ισχύει μέγιστο όριο χρέωσης ανά ξεχωριστή πληρωμή ως εξής για όλες τις άλλες συναλλαγές (βάσει του νομίσματος πληρωμής):

Δολάριο Αυστραλίας:

100,00 AUD

Ρεάλ Βραζιλίας:

150,00 BRL

Δολάριο Καναδά:

90,00 CAD

Κορόνα Τσεχίας:

1700,00 CZK

Κορόνα Δανίας:

500,00 DKK

Ευρώ:

70,00 EUR

Δολάριο Χονγκ Κονγκ:

660,00 HKD

Φιορίνι Ουγγαρίας:

18500,00 HUF

Σέκελ Ισραήλ:

320,00 ILS

Γιεν Ιαπωνίας:

8000,00 JPY

Ρινγκίτ Μαλαισίας:

300,00 MYR

Πέσο Μεξικού:

1080,00 MXN

Δολάριο Νέας Ζηλανδίας:

120,00 NZD

Κορόνα Νορβηγίας:

540,00 NOK

Πέσο Φιλιππίνων:

3800,00 PHP

Ζλότι Πολωνίας:

280,00 PLN

Ρούβλι Ρωσίας:

2800,00 RUB

Δολάριο Σιγκαπούρης:

120,00 SGD

Κορόνα Σουηδίας:

640,00 SEK

Ελβετικό φράγκο:

100,00 CHF

Νέο δολάριο Ταϊβάν:

2700,00 TWD

Μπατ Ταϊλάνδης:

2800,00 THB

Στερλίνα Ηνωμένου Βασιλείου:

60,00 GBP

Δολάριο ΗΠΑ:

90,00 USDΣημείωση: Για διακρατικές πληρωμές σε ευρώ (EUR) ή κορόνα Σουηδίας (SEK) που πραγματοποιούνται μεταξύ λογαριασμών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στον ΕΟΧ, θα ισχύει η χρέωση για εγχώριες συναλλαγές.

A3.6 Σύνδεση και επιβεβαίωση πιστωτικής και χρεωστικής κάρτας (επαλήθευση στοιχείων πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας).

Ορισμένοι χρήστες, προκειμένου να αυξήσουν το όριο αποστολής τους ή επειδή καθορίζεται από την PayPal, ενδέχεται να χρεωθούν με χρέωση σύνδεσης και επιβεβαίωσης πιστωτικής και χρεωστικής κάρτας.

Ανάλογα με το νόμισμα

Δολάριο Αυστραλίας:

2,00 AUD

Ρεάλ Βραζιλίας:

4,00 BRL

Δολάριο Καναδά:

2,45 CAD

Κορόνα Τσεχίας:

50,00 CZK

Κορόνα Δανίας:

12,50 DKK

Ευρώ:

1,50 EUR

Δολάριο Χονγκ Κονγκ:

15,00 HKD

Φιορίνι Ουγγαρίας:

400 HUF

Σέκελ Ισραήλ:

8,00 ILS

Γιεν Ιαπωνίας:

200,00 JPY

Πέσο Μεξικού:

20,00 MXN

Δολάριο Νέας Ζηλανδίας:

3,00 NZD

Κορόνα Νορβηγίας:

15,00 NOK

Πέσο Φιλιππίνων:

100,00 PHP

Ζλότι Πολωνίας:

6,50 PLN

Ρούβλι Ρωσίας:

60 RUB

Δολάριο Σιγκαπούρης:

3,00 SGD

Κορόνα Σουηδίας:

15,00 SEK

Ελβετικό φράγκο:

3,00 CHF

Νέο δολάριο Ταϊβάν:

70,00 TWD

Μπατ Ταϊλάνδης:

70,00 THB

Στερλίνα Ηνωμένου Βασιλείου:

1,00 GBP

Δολάριο ΗΠΑ:

1,95 USD


Αυτό το ποσό θα σας επιστραφεί όταν ολοκληρώσετε με επιτυχία τη διαδικασία επαλήθευσης πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας.

A3.7 Αίτημα αρχείων

10,00 GBP ή 12,00 EUR (ανά προϊόν)

Αυτή η χρέωση θα ισχύει για αιτήματα πληροφοριών που σχετίζονται με την εύλογη αιτιολόγηση της άρνησης της εντολής πληρωμής που υποβάλατε. Δεν θα σας χρεώσουμε για αρχεία που ζητήθηκαν σε σχέση με την καλόπιστη διασφάλισή σας για σφάλμα στον λογαριασμό σας.

A3.8 Αντίδραση τράπεζας κατά τη μεταφορά χρημάτων

Η παρακάτω χρέωση επιβάλλεται όταν γίνεται απόπειρα μεταφοράς από χρήστη και αποτυχαίνει λόγω εσφαλμένων στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού ή στοιχείων παράδοσης.
Χρήστες Τσεχικής Δημοκρατίας: 200 CZK

Χρήστες εγγεγραμμένοι στην Ευρωζώνη: 3 EUR.

A3.9 Τιμές για φιλανθρωπικούς οργανισμούς

Υπόκεινται σε αίτηση και προέγκριση από την PayPal

A3.9.1 Εγχώρια τιμή για φιλανθρωπικούς οργανισμούς

1,9% + Σταθερή χρέωση για φιλανθρωπικούς οργανισμούς ανά συναλλαγή πληρωμής.

A3.9.2 Σταθερή χρέωση για φιλανθρωπικούς οργανισμούς

Ανάλογα με το ληφθέν νόμισμα πληρωμής:

Δολάριο Αυστραλίας:

0,30 AUD

Ρεάλ Βραζιλίας:

0,60 BRL

Δολάριο Καναδά:

0,30 CAD

Κορόνα Τσεχίας:

10,00 CZK

Κορόνα Δανίας:

2,60 DKK

Ευρώ:

0,35 EUR

Δολάριο Χονγκ Κονγκ:

2,35 HKD

Φιορίνι Ουγγαρίας:

90 HUF

Σέκελ Ισραήλ:

1,20 ILS

Γιεν Ιαπωνίας:

40 JPY

Ρινγκίτ Μαλαισίας:

2 MYR

Πέσο Μεξικού:

4,00 MXN

Δολάριο Νέας Ζηλανδίας:

0,45 NZD

Κορόνα Νορβηγίας:

2,80 NOK

Πέσο Φιλιππίνων:

15,00 PHP

Ζλότι Πολωνίας:

1,35 PLN

Ρούβλι Ρωσίας:

10,00 RUB

Δολάριο Σιγκαπούρης:

0,50 SGD

Κορόνα Σουηδίας:

3,25 SEK

Ελβετικό φράγκο:

0,55 CHF

Νέο δολάριο Ταϊβάν:

10,00 TWD

Μπατ Ταϊλάνδης:

11,00 THB

Στερλίνα Ηνωμένου Βασιλείου:

0,20 GBP

Δολάριο ΗΠΑ:

0,30 USD


A3.9.3 Διακρατική τιμή για φιλανθρωπικούς οργανισμούς

Η διακρατική χρέωση για τιμές φιλανθρωπικών οργανισμών είναι ίδια με τη χρέωση για τη λήψη πληρωμών που αφορούν διακρατικές εμπορικές συναλλαγές.

Σημείωση: Για διακρατικές πληρωμές σε ευρώ (EUR) ή κορόνα Σουηδίας (SEK) που πραγματοποιούνται μεταξύ λογαριασμών εγγεγραμμένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στον ΕΟΧ, ισχύει η τιμή εγχώριων συναλλαγών.

A3.10 Λήψη ηλεκτρονικών επιταγών

Εφαρμόζεται μέγιστο όριο χρέωσης ανά πληρωμή ηλεκτρονικής επιταγής (βάσει του ληφθέντος νομίσματος) ως εξής:

Δολάριο Αυστραλίας:

50,00 AUD

Ρεάλ Βραζιλίας:

75,00 BRL

Δολάριο Καναδά:

45,00 CAD

Κορόνα Τσεχίας:

850,00 CZK

Κορόνα Δανίας:

250,00 DKK

Ευρώ:

35,00 EUR

Δολάριο Χονγκ Κονγκ:

330,00 HKD

Φιορίνι Ουγγαρίας:

9250 HUF

Σέκελ Ισραήλ:

160,00 ILS

Γιεν Ιαπωνίας:

4000 JPY

Ρινγκίτ Μαλαισίας

150,00 MYR

Πέσο Μεξικού:

540,00 MXN

Δολάριο Νέας Ζηλανδίας:

60,00 NZD

Κορόνα Νορβηγίας:

270,00 NOK

Πέσο Φιλιππίνων:

1900,00 PHP

Ζλότι Πολωνίας:

140,00 PLN

Ρούβλι Ρωσίας:

1400,00 RUB

Δολάριο Σιγκαπούρης:

60,00 SGD

Κορόνα Σουηδίας:

320,00 SEK

Ελβετικό φράγκο:

50,00 CHF

Νέο δολάριο Ταϊβάν:

1350,00 TWD

Μπατ Ταϊλάνδης:

1400,00 THB

Στερλίνα Ηνωμένου Βασιλείου:

30,00 GBP

Δολάριο ΗΠΑ:

45,00 USD

A3.11 Λήψη μικροπληρωμών

Μετά από αίτηση και προέγκριση από το PayPal, μπορείτε να αναβαθμίσετε έναν υπάρχοντα λογαριασμό για να λάβετε την τιμή μικροπληρωμής – επικοινωνήστε μαζί μας αν θέλετε να το κάνετε. Αυτή η τιμή ισχύει για όλες τις πληρωμές εμπορικών συναλλαγών που λαμβάνονται στον λογαριασμό σας PayPal.

A3.11.1 Χρέωση για εγχώριες μικροπληρωμές

5% + Σταθερή χρέωση μικροπληρωμών

A3.11.2 Χρέωση για διακρατικές μικροπληρωμές

6% + Σταθερή χρέωση μικροπληρωμών

A3.11.3 Σταθερή χρέωση μικροπληρωμών

Όπως ορίζεται από το ληφθέν νόμισμα.

Δολάριο Αυστραλίας:

0,05 AUD

Ρεάλ Βραζιλίας:

0,10 BRL

Δολάριο Καναδά:

0,05 CAD

Κορόνα Τσεχίας:

1,67 CZK

Κορόνα Δανίας:

0,43 DKK

Ευρώ:

0,05 EUR

Δολάριο Χονγκ Κονγκ:

0,39 HKD

Φιορίνι Ουγγαρίας:

15 HUF

Σέκελ Ισραήλ:

0,20 ILS

Γιεν Ιαπωνίας:

7 JPY

Ρινγκίτ Μαλαισίας

0,20 MYR

Πέσο Μεξικού:

0,55 MXN

Δολάριο Νέας Ζηλανδίας:

0,08 NZD

Κορόνα Νορβηγίας:

0,47 NOK

Πέσο Φιλιππίνων:

2,50 PHP

Ζλότι Πολωνίας:

0,23 PLN

Ρούβλι Ρωσίας:

2,00 RUB

Δολάριο Σιγκαπούρης:

0,08 SGD

Κορόνα Σουηδίας:

0,54 SEK

Ελβετικό φράγκο:

0,09 CHF

Νέο δολάριο Ταϊβάν:

2 TWD

Μπατ Ταϊλάνδης:

1,80 THB

Στερλίνα Ηνωμένου Βασιλείου:

0,05 GBP

Δολάριο ΗΠΑ:

0,05 USD


Σημείωση: Για διακρατικές πληρωμές σε ευρώ (EUR) ή κορόνα Σουηδίας (SEK) που πραγματοποιούνται μεταξύ λογαριασμών εγγεγραμμένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στον ΕΟΧ, ισχύει η τιμή εγχώριων συναλλαγών.

A3.12

Ανενεργός λογαριασμός PayPal

Η χρέωση υπηρεσίας λόγω αδράνειας θα αντιστοιχεί στην ελάχιστη από τις χρεώσεις που αναγράφονται παρακάτω ή στο εναπομένον υπόλοιπο του λογαριασμού σας. Αυτή η χρέωση υπηρεσίας λόγω αδράνειας δεν ισχύει για προσωπικούς λογαριασμούς που είναι εγγεγραμμένοι στην Ελλάδα και λογαριασμούς που είναι εγγεγραμμένοι στη Μάλτα.

Ευρώ:

10,00 EUR

Κορόνα Τσεχίας:

270,00 CZK

Φιορίνι Ουγγαρίας:

3.600,00 HUF

Ελβετικά φράγκα:

10,00 CHF

A4. Γλωσσάρι

A4.1 Ως «Εμπορική συναλλαγή» ορίζεται η πληρωμή που εμπεριέχει την αγοραπωλησία αγαθών και υπηρεσιών, την πραγματοποίηση τυχόν άλλων εμπορικών συναλλαγών ή τη λήψη πληρωμών όταν στέλνετε «αιτήματα λήψης χρημάτων» μέσω PayPal.

A4.2 Ως «Προσωπική συναλλαγή» ορίζεται η πληρωμή που εμπεριέχει αποστολή χρημάτων (ξεκινώντας από την καρτέλα «Φίλοι και συγγενείς» της ενότητας «Αποστολή χρημάτων») προς φίλους και συγγενείς και λήψη χρημάτων στον λογαριασμό σας PayPal από φίλους και συγγενείς χωρίς να περιλαμβάνεται υποκείμενη εμπορική συναλλαγή (δηλαδή η πληρωμή δεν αφορά την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών ούτε οποιαδήποτε άλλη εμπορική συναλλαγή).

Εάν πραγματοποιείτε μια εμπορική συναλλαγή (για παράδειγμα, πώληση αγαθών ή υπηρεσιών), απαγορεύεται να ζητήσετε από τον αγοραστή να σας στείλει μια πληρωμή προσωπικής συναλλαγής για την αγορά. Διαφορετικά, η PayPal ενδέχεται να καταργήσει τη δυνατότητά σας να δέχεστε το σύνολο ή μέρος των πληρωμών για προσωπικές συναλλαγές. Τονίζεται επίσης ότι:

A4.2.1 Δεν μπορείτε να στείλετε χρήματα για προσωπική συναλλαγή από ορισμένες χώρες [όπως η Κίνα και (σε ορισμένες περιπτώσεις) η Γερμανία],

A4.2.2 Λογαριασμοί εγγεγραμμένοι στη Βραζιλία και στην Ινδία απαγορεύεται να στέλνουν ή να λαμβάνουν πληρωμές προσωπικών συναλλαγών. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείτε να στέλνετε πληρωμές προσωπικών συναλλαγών σε λογαριασμούς εγγεγραμμένους στη Βραζιλία ή στην Ινδία και

A4.2.3 Ο αποστολέας καταβάλλει τη χρέωση.

A4.3 Ως «Εγχώρια» πληρωμή ορίζεται αυτή κατά την οποία ο αποστολέας και ο παραλήπτης είναι εγγεγραμμένοι στην PayPal ως κάτοικοι της ίδιας χώρας.

A4.4 Ως «Διακρατική» πληρωμή ορίζεται η πληρωμή κατά την οποία ο αποστολέας και ο παραλήπτης είναι εγγεγραμμένοι στην PayPal ως κάτοικοι διαφορετικών χωρών. Ορισμένες χώρες ομαδοποιούνται ως εξής για ευκολία αναφοράς κατά τον υπολογισμό Χρεώσεων διακρατικών πληρωμών:

Όνομα ομάδας

Χώρες

Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ)

Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γαλλική Γουιάνα, Γερμανία, Ελλάδα, Γουαδελούπη, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μαρτινίκα, Μαγιότ, Μονακό, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρεουνιόν, Ρουμανία, Σαν Μαρίνο, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Κράτος της Πόλης του Βατικανού.

Βόρεια Ευρώπη

Νήσοι Όλαντ, Δανία, Νήσοι Φερόε, Φινλανδία, Γροιλανδία, Ισλανδία, Νορβηγία, Σουηδία.

Ευρώπη I

Αυστρία, Βέλγιο, Αγγλονορμαδικές Νήσοι, Κύπρος, Εσθονία, Γαλλία (συμπεριλαμβανομένων Γαλλικής Γουιάνα, Γουαδελούπης, Μαρτινίκας, Ρεουνιόν και Μαγιότ), Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Νήσος του Μαν, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μονακό, Μαυροβούνιο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σαν Μαρίνο, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Κράτος της Πόλης του Βατικανού.

Ευρώπη II

Αλβανία, Ανδόρα, Λευκορωσία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχική Δημοκρατία, Γεωργία, Κόσοβο, Λετονία, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Βόρεια Μακεδονία, Μολδαβία, Πολωνία, Ρουμανία, Ρωσική Ομοσπονδία, Σερβία, Ελβετία, Ουκρανία.

Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ)

Γκέρνσεϊ, Νήσος του Μαν, Τζέρσεϊ και Ηνωμένο Βασίλειο.

A4.5 Οι Χρεώσεις βάσει ποσοστού (όπως 2,90%) αναφέρονται σε ποσό ίσο με το ποσοστό του ποσού πληρωμής, το οποίο (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά) χρεώνεται στο νόμισμα στο οποίο λαμβάνεται η πληρωμή.

A4.6 Οι σταθερές χρεώσεις για πληρωμές εμπορικών και προσωπικών συναλλαγών (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά) βασίζονται στο νόμισμα στο οποίο λαμβάνεται η πληρωμή, σύμφωνα με τα εξής:

Νόμισμα:

Χρέωση:

Νόμισμα:

Χρέωση:

Δολάριο Αυστραλίας:

0,30 AUD

Δολάριο Νέας Ζηλανδίας:

0,45 NZD

Ρεάλ Βραζιλίας:

0,60 BRL

Κορόνα Νορβηγίας:

2,80 NOK

Δολάριο Καναδά:

0,30 CAD

Πέσο Φιλιππίνων:

15,00 PHP

Κορόνα Τσεχίας:

10,00 CZK

Ζλότι Πολωνίας:

1,35 PLN

Κορόνα Δανίας:

2,60 DKK

Ρούβλι Ρωσίας:

10,00 RUB

Ευρώ:

0,35 EUR

Δολάριο Σιγκαπούρης:

0,50 SGD

Δολάριο Χονγκ Κονγκ:

2,35 HKD

Κορόνα Σουηδίας:

3,25 SEK

Φιορίνι Ουγγαρίας:

90,00 HUF

Ελβετικό φράγκο:

0,55 CHF

Νέα Σέκελ Ισραήλ:

1,20 ILS

Νέο δολάριο Ταϊβάν:

10,00 TWD

Γιεν Ιαπωνίας:

40,00 JPY

Μπατ Ταϊλάνδης:

11,00 THB

Ρινγκίτ Μαλαισίας:

2,00 MYR

Στερλίνα Ηνωμένου Βασιλείου:

0,30 GBP

Πέσο Μεξικού:

4,00 MXN

Δολάριο ΗΠΑ:

0,30 USD

A4.7 Χρεώσεις που χρεώνονται σε διαφορετικά νομίσματα για την αποστολή πληρωμών: Ορισμένες Χρεώσεις καταβάλλονται από εσάς στην PayPal σε νομίσματα διαφορετικά από το νόμισμα του Υπολοίπου από το οποίο στέλνετε το ποσό της πληρωμής. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πραγματοποιούμε μετατροπή συναλλάγματος (σύμφωνα με την ενότητα «Πώς μετατρέπουμε συνάλλαγμα» και, κατά περίπτωση, σύμφωνα με την ενότητα A3.1 παραπάνω) από το νόμισμα κάθε σχετικού αρχικού Υπολοίπου στο νόμισμα στο οποίο είναι πληρωτέα η Χρέωση και θα εισπράττουμε τις Χρεώσεις σας από το Υπόλοιπο της μετατροπής.