PayPal Acceptable Use Policy

>> Προβολή όλων των νομικών συμφωνιών

Πολιτική αποδεκτής χρήσης PayPal

Τελευταία ενημέρωση: 17 Ιουλίου 2023

Λήψη PDF

 

Έχετε την ανεξάρτητη ευθύνη να συμμορφώνεστε με την ισχύουσα νομοθεσία για όλες τις ενέργειες που αφορούν τη χρήση των υπηρεσιών PayPal από μέρους σας, ανεξάρτητα από τον σκοπό της χρήσης των εν λόγω υπηρεσιών. Επιπλέον, οφείλετε να τηρείτε τους όρους της παρούσας Πολιτικής αποδεκτής χρήσης. Η παραβίαση της παρούσας Πολιτικής αποδεκτής χρήσης συνιστά παραβίαση της Συμφωνίας χρήστη PayPal.

 

Απαγορευμένες δραστηριότητες

Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία PayPal για δραστηριότητες οι οποίες:

  1. Παραβαίνουν νόμους, καταστατικά, διατάγματα ή κανονισμούς.
  2. Σχετίζονται με συναλλαγές που αφορούν (α) ναρκωτικά, στεροειδή, συγκεκριμένες ελεγχόμενες ουσίες ή άλλα προϊόντα που αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια των καταναλωτών, (β) σύνεργα χρήσης ναρκωτικών, (γ) τσιγάρα, (δ) προϊόντα που προτρέπουν, προωθούν, διευκολύνουν ή παρέχουν οδηγίες για την εμπλοκή τρίτων σε παράνομες δραστηριότητες, (ε) κλεμμένα αγαθά, συμπεριλαμβανομένων ψηφιακών καθώς και εικονικών αγαθών, (στ) την προώθηση μίσους, βίας, φυλετικής ή άλλης μορφής μισαλλοδοξίας που δημιουργεί διακρίσεις ή την οικονομική εκμετάλλευση εγκλημάτων, (ζ) προϊόντα που θεωρούνται άσεμνα, (η) προϊόντα που προσβάλλουν ή παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, δικαιώματα δημοσιότητας ή απορρήτου ή οποιοδήποτε άλλο ιδιοκτησιακό δικαίωμα σύμφωνα με το δίκαιο οποιασδήποτε δικαιοδοσίας, (θ) συγκεκριμένα υλικά ή υπηρεσίες σεξουαλικού περιεχομένου, (ι) πυρομαχικά, πυροβόλα όπλα ή συγκεκριμένα τμήματα ή εξαρτήματά τους ή (ια) συγκεκριμένα όπλα ή μαχαίρια που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
  3. Σχετίζονται με συναλλαγές που (α) εμφανίζουν τις προσωπικές πληροφορίες τρίτων μερών κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας, (β) υποστηρίζουν πυραμιδωτά συστήματα πωλήσεων ή σχήματα Πόντσι, προγράμματα μήτρας, άλλα προγράμματα γρήγορου πλουτισμού ή συγκεκριμένα προγράμματα μάρκετινγκ πολλαπλών επιπέδων, (γ) σχετίζονται με αγορές ετήσιων προσόδων ή συμβάσεων λαχειοφόρων αγορών, προγράμματα δόσεων, εξωχώρια τραπεζικά προϊόντα ή συναλλαγές χρηματοδότησης ή αναχρηματοδότησης χρεών χρηματοδοτούμενων από πιστωτικές κάρτες, (δ) αφορούν την πώληση συγκεκριμένων προϊόντων, προτού ο πωλητής αποκτήσει τον έλεγχο ή την κατοχή του προϊόντος, (ε) πραγματοποιούνται από εταιρείες επεξεργασίας πληρωμών για την είσπραξη πληρωμών για λογαριασμό προμηθευτών, (στ) σχετίζονται με την πώληση ταξιδιωτικών επιταγών ή εντολών πληρωμής, (ζ) αφορούν δραστηριότητες ανταλλαγής συναλλάγματος ή εξαργύρωσης επιταγών, (η) αφορούν συγκεκριμένες υπηρεσίες αποκατάστασης της πιστοληπτικής ικανότητας, διακανονισμού χρεών, πιστωτικές συναλλαγές ή δραστηριότητες ασφάλισης ή (θ) αφορούν προσφορά ή λήψη πληρωμών με σκοπό τη δωροδοκία ή τη διαφθορά.
  4. Αφορούν την πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία χαρακτηρίζονται από κυβερνητικές υπηρεσίες ως πιθανές απάτες.
  5. Σχετίζονται με συναλλαγές που αφορούν δραστηριότητες οι οποίες απαιτούν έγκριση, χωρίς να έχει ληφθεί η εν λόγω έγκριση.

 

Δραστηριότητες για τις οποίες απαιτείται έγκριση

Η PayPal απαιτεί έγκριση προκειμένου να προβεί στην αποδοχή πληρωμών για συγκεκριμένες υπηρεσίες, όπως αυτές αναφέρονται λεπτομερώς στον παρακάτω πίνακα.

Η PayPal απαιτεί έγκριση προκειμένου να προβεί στην αποδοχή πληρωμών για συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες, όπως αυτά αναφέρονται λεπτομερώς παρακάτω.

Ενότητα

Κατηγορία

Προϊόν ή υπηρεσία για την οποία απαιτείται έγκριση (ενδεικτικός κατάλογος)

Στοιχεία επικοινωνίας

1

Μεταφορές

Αεροπορικές εταιρείες και πάροχοι υπηρεσιών προγραμματισμένων ή μη πτήσεων τσάρτερ/αεροσκαφών/αεροπορικών ταξί.

Για γενικές ερωτήσεις, ανατρέξτε στο Κέντρο βοήθειας.

 

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη λήψη έγκρισης ή το άνοιγμα ενός νέου λογαριασμού PayPal Business που προσφέρει υπηρεσίες που απαιτούν έγκριση, επικοινωνήστε με την Ομάδα πωλήσεων.

 

2

Φιλανθρωπικοί οργανισμοί/μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί

Συγκέντρωση δωρεών με την ιδιότητα του φιλανθρωπικού ή μη κερδοσκοπικού οργανισμού.

3

Προϊόντα υψηλής αξίας

Εμπορία κοσμημάτων, πολύτιμων μετάλλων και λίθων.

4

Διεκπεραίωση πληρωμών

Παροχή υπηρεσιών πληρωμής που θα εμπίπτουν στον ορισμό της επιχείρησης παροχής χρηματικών υπηρεσιών ή ενός ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος. Οι υπηρεσίες θα περιλαμβάνουν επίσης την πώληση καρτών αποθηκευμένης αξίας και υπηρεσιών μεσεγγύησης.

5

Επενδύσεις

Αγορά, πώληση ή μεσιτεία μετοχών, ομολόγων, χρεογράφων, δικαιωμάτων προαίρεσης, οικονομικών στοιχείων, εμπορευμάτων, συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (forex), αμοιβαίων κεφαλαίων ή συμφερόντων επενδύσεων σε οποιαδήποτε οντότητα ή ιδιοκτησία.

6

Τυχερά παιχνίδια, παιχνίδια, κληρώσεις και διαγωνισμοί

Δραστηριότητες που αφορούν τυχερά παιχνίδια, παιχνίδια ή/και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα με χρέωση εγγραφής και βραβείο, στην οποία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων βραβεία ακινήτων/ακίνητης περιουσίας, παιχνίδια καζίνο, αθλητικά στοιχήματα, ιπποδρομίες ή κυνοδρομίες, αθλήματα φαντασίας, λαχνοί λαχειοφόρων αγορών, άλλοι φορείς που οργανώνουν τυχερά παιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων (είτε ορίζονται νομικά ως τέτοια είτε όχι) και κληρώσεις, εφόσον ο πάροχος και οι πελάτες έχουν την έδρα τους αποκλειστικά και μόνο σε περιοχές όπου οι εν λόγω δραστηριότητες επιτρέπονται βάσει νόμου.

7

Κρυπτονομίσματα

Οποιαδήποτε ψηφιακή απεικόνιση αξίας που μπορεί να ανταλλαχθεί ψηφιακά, να μεταβιβαστεί ή να χρησιμοποιηθεί για πληρωμές, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, κρυπτονομισμάτων, εικονικών νομισμάτων σε παιχνίδια ή μη ανταλλάξιμων ψηφιακών κερμάτων.

8

Συνταγογραφούμενα προϊόντα

Πώληση οποιουδήποτε προϊόντος ή προϊόντων που απαιτούν ιατρική συνταγή ή παροχή

υπηρεσιών συνταγογράφησης.

9

Υπηρεσίες τηλεϊατρικής

Παροχή ιατρικών υπηρεσιών και συμβουλευτικής από απόσταση.

 

10

 

Περιεχόμενο για ενήλικο κοινό

Οποιοδήποτε περιεχόμενο για ενήλικες μεταδίδεται ψηφιακά, συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων βίντεο κατά απαίτηση (VOD) και διαδικτυακών καμερών. Σε ορισμένες δικαιοδοσίες μπορεί να απαγορεύεται η επεξεργασία πληρωμών από την PayPal για DVD και περιοδικά για ενήλικες, και άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες με θέματα που απευθύνονται σε ενήλικες.

11

Γνωριμίες μέσω διαδικτύου

Υπηρεσίες γνωριμιών που δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες να εντοπίζουν και να γνωρίζουν νέα άτομα με στόχο την ανάπτυξη μιας προσωπικής ή ρομαντικής σχέσης.

12

Ζωντανή ροή/μετάδοση

Οποιεσδήποτε δραστηριότητες στις οποίες οι χρήστες μεταδίδουν περιεχόμενο βίντεο, φωνής ή κειμένου σε ένα ζωντανό περιβάλλον με δυνατότητα αλληλεπίδρασης με τον χρήστη.

13

Κοινή χρήση αρχείων

Παροχή υπηρεσιών κοινής χρήσης αρχείων, συμπεριλαμβανομένων κυβερνοερμάριων (cyberlocker) και παρόμοιων απομακρυσμένων υπηρεσιών κοινής χρήσης ψηφιακών αρχείων, όπου το μεταφορτωμένο περιεχόμενο είναι προσβάσιμο στο κοινό ή όπου η υπηρεσία πληρώνει τους χρήστες για τη μεταφόρτωση περιεχομένου.

14

Αλκοόλ

Πώληση οινοπνευματωδών ποτών.

15

Καπνός

Προϊόντα καπνού εκτός τσιγάρων, ηλεκτρονικά τσιγάρα, πούρα

16

Ιατρικά προϊόντα ή υπηρεσίες

Όλα τα προϊόντα που ταξινομούνται ως ιατροτεχνολογικά προϊόντα και όλες οι υπηρεσίες ή η θεραπεία που παρέχεται από άτομο ή οργανισμό που παρουσιάζεται ως πάροχος υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, όλων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης για τις οποίες απαιτείται κρατική άδεια στη δικαιοδοσία του παρόχου ή στη δικαιοδοσία όπου παρέχονται οι υπηρεσίες.

Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει τον όρο «Ιατρικός τουρισμός» ο οποίος σχετίζεται με τις ιατρικές υπηρεσίες που παρέχονται στον ασθενή εκτός της χώρας κατοικίας του.

17

Οργανισμοί πολυεπίπεδου μάρκετινγκ και άμεσων πωλήσεων

Οι Οργανισμοί άμεσων πωλήσεων («DSO») και πολυεπίπεδου μάρκετινγκ («MLM») είναι μοντέλα διανομής και μάρκετινγκ στα οποία τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες πωλούνται μέσω ενός δικτύου ανεξάρτητων διανομέων ή εκπροσώπων. Τα μοντέλα DSO και MLM βασίζονται σε προσωπικές πωλήσεις και συχνά απαιτούν από τους ανεξάρτητους διανομείς να προσλαμβάνουν νέους διανομείς προκειμένου να ανελιχθούν στον οργανισμό ή να κερδίσουν μπόνους απόδοσης.

18

Πλατφόρμες αγορών

Η πλατφόρμα αγορών είναι μια λύση ηλεκτρονικού εμπορίου, όπου πωλητές τρίτου μέρους μπορούν να πωλούν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους σε πελάτες.

 

 

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Πολιτική αποδεκτής χρήσης, ανατρέξτε στο Κέντρο βοήθειας.

 

Παραβιάσεις που αφορούν την Πολιτική αποδεκτής χρήσης

Αναφέρετε αμέσως στην PayPal τυχόν παραβιάσεις της παρούσας Πολιτικής αποδεκτής χρήσης. Αν έχετε αμφιβολίες για το κατά πόσο κάποιος τύπος συναλλαγής αντιβαίνει ή όχι στην Πολιτική αποδεκτής χρήσης ή αν θέλετε να υποβάλετε κάποια αναφορά, πατήστε εδώ.