>> Προβολή όλων των συμφωνιών

Συμφωνία για τις Μαζικές πληρωμές PayPal

Τελευταία ενημέρωση: 10 Νοεμβρίου 2021

Λήψη PDF

 

Αυτή η συμφωνία διέπει την από μέρους σας χρήση των Μαζικών πληρωμών PayPal (πρώην Mass Pay). Η από μέρους σας χρήση των Μαζικών πληρωμών PayPal υπόκειται επίσης στους όρους της Συμφωνίας χρήστη PayPal, της Δήλωσης απορρήτου και άλλων ισχυουσών νομικών συμφωνιών ανάμεσα σε εσάς και την PayPal.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία Μαζικών πληρωμών PayPal για να αποστέλλετε μαζικές πληρωμές σε πολλούς παραλήπτες ταυτόχρονα, όπως προμήθειες, εκπτώσεις, επιβραβεύσεις, κίνητρα και μαζικές πληρωμές προς επιχειρήσεις. Μπορεί να έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε να αποστείλετε μαζικές πληρωμές σε λογαριασμούς PayPal. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την υπηρεσία, πρέπει να έχετε:

  • Επιχειρηματικό λογαριασμό PayPal με καλό ιστορικό πληρωμών και χωρίς όρια μεταφοράς και
  • Να έχετε υποβάλει αίτηση και να έχετε λάβει την άδειά μας για τη χρήση αυτών των υπηρεσιών.

Μπορείτε να βρείτε τις χρεώσεις για τις Μαζικές πληρωμές PayPal στη σελίδα Χρεώσεων.

Αν ένας παραλήπτης που πρόκειται να λάβει μαζική πληρωμή δεν διαθέτει λογαριασμό PayPal, μπορεί να διεκδικήσει τη μαζική πληρωμή εφόσον ανοίξει λογαριασμό. Μαζικές πληρωμές που δεν διεκδικούνται από τον παραλήπτη εντός τριάντα (30) ημερών θα επιστρέφονται σε εσάς. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για ποσά που στάλθηκαν κατά λάθος μέσω των Μαζικών πληρωμών PayPal και δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη να αντιστρέψουμε τυχόν μαζικές πληρωμές.

Οι Μαζικές πληρωμές PayPal έχουν σχεδιαστεί για πελάτες που χρειάζονται πολλαπλές, μαζικές και επαναλαμβανόμενες πληρωμές. Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε μεμονωμένες πληρωμές, χρησιμοποιήστε τις υπηρεσίες PayPal που προορίζονται για αυτόν τον σκοπό. Οι Μαζικές πληρωμές PayPal δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μισθοδοσία, πωλήσεις προϊόντων, αποστολή χρημάτων σε συγγενείς και φίλους, πληρωμή προμηθευτή για αγορά, ή αγορές κωδικών ξεκλειδώματος ή για οποιαδήποτε χρήση που θεωρούμε ότι παρουσιάζει επίπεδο κινδύνου υψηλότερο από το αποδεκτό. Μπορεί να προσθέσουμε περαιτέρω περιορισμούς ανά πάσα στιγμή κατά τη διακριτική μας ευχέρεια.

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι να διασφαλίσετε ότι καθένας από τους παραλήπτες των μαζικών πληρωμών έχει επιλέξει να λαμβάνει πληρωμές από εσάς μέσω των σχετικών υπηρεσιών και έχει αποδεχτεί την επικοινωνία μαζί του μέσω email ή μηνύματος κειμένου, ανάλογα με την περίπτωση. Με τη χρήση της υπηρεσίας Μαζικών πληρωμών, δηλώνετε και εγγυάστε ότι τα email ή οι αριθμοί τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε για να επικοινωνείτε με τους πελάτες σας, σας παρασχέθηκαν από κάθε παραλήπτη μαζικών πληρωμών και ότι χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες για να επικοινωνείτε με τους πελάτες σας σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Κατανοείτε ότι οι Μαζικές πληρωμές PayPal προορίζονται μόνο για τη διευκόλυνση μαζικών πληρωμών και συναλλαγών και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή προωθητικών μηνυμάτων για την επιχείρησή σας.

Χωρίς να περιορίζονται άλλα δικαιώματα και μέσα επανόρθωσης που έχουμε στη διάθεσή μας δυνάμει της παρούσας συμφωνίας, μπορούμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε ανά πάσα στιγμή την πρόσβασή σας στην υπηρεσία Μαζικών πληρωμών ή στον λογαριασμό σας στην PayPal, αν (i) διαπιστώσουμε ότι κάνετε κατάχρηση της υπηρεσίας Μαζικών πληρωμών, (ii) το επίπεδο κινδύνου που σχετίζεται με τη χρήση της υπηρεσίας Μαζικών πληρωμών από μέρους σας είναι υψηλότερο από το αποδεκτό ή (iii) διαπιστώσουμε οποιαδήποτε παραβίαση των παρόντων όρων.