>> Προβολή όλων των νομικών συμφωνιών

 

Δήλωση απορρήτου PayPal

Λήψη PDF

 

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 15 Απριλίου 2024

Επικοινωνήστε μαζί μας εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Δήλωση απορρήτου ή, γενικά, ερωτήσεις σχετικά με τα Προσωπικά σας δεδομένα. Οι πληροφορίες σας θα χρησιμοποιηθούν για την παροχή των Υπηρεσιών και σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση απορρήτου και τη σχετική Συμφωνία χρήστη PayPal.

 

Περιεχόμενα

1. Συνοπτική παρουσίαση

2. Ο ρόλος της PayPal ως υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων

3. Μη κάτοχοι λογαριασμού

4. Κατηγορίες Προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε για εσάς

5. Ποια Προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται και για ποια Νομική βάση;

6. Κοινοποιούμε Προσωπικά δεδομένα και γιατί;

7. Για ποιο χρονικό διάστημα αποθηκεύει η PayPal τα Προσωπικά σας δεδομένα;

8. Διεθνείς διαβιβάσεις Προσωπικών δεδομένων

9. Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies και τις τεχνολογίες παρακολούθησης;

10. Τα δικαιώματά σας για την προστασία των δεδομένων

11. Ειδικές πληροφορίες σχετικά με την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και την κατάρτιση προφίλ

12. Γιατί κοινοποιούμε τα Προσωπικά σας δεδομένα σε οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας;

13. Πώς προστατεύουμε τα Προσωπικά σας δεδομένα;

14. Μπορούν τα παιδιά να χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες μας;

15. Επικαιροποιήσεις στην παρούσα Δήλωση απορρήτου.

16. Γνωστοποίηση τραπεζικών κανονισμών για χρήστες στον ΕΟΧ και το Ηνωμένο Βασίλειο

17. Ορισμοί

18. Τα στοιχεία επικοινωνίας μας

 

1. Συνοπτική παρουσίαση

Η παρούσα Δήλωση απορρήτου έχει ως στόχο να σας προσφέρει επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Προσωπικών σας δεδομένων όταν επισκέπτεστε τη σελίδα μας, υποβάλλετε αίτηση για τις Υπηρεσίες μας (συλλογικά, οι «Υπηρεσίες») ή τις χρησιμοποιείτε. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε την παρούσα Δήλωση απορρήτου και να τη χρησιμοποιήσετε για να σας βοηθήσει να λάβετε τεκμηριωμένες αποφάσεις.

Ορισμένοι όροι με κεφαλαία που δεν ορίζονται διαφορετικά στη Δήλωση επεξηγούνται στην Ενότητα 17 («Ορισμοί») στο τέλος της δήλωσης.

 

2. Ο ρόλος της PayPal ως υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων

Στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), η PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A. είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων για τα Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία σε σχέση με τα Προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται όταν επισκέπτεστε τη σελίδα μας, κατά τη διαδικασία εγγραφής και αίτησης και καθ' όλη τη διάρκεια της συνεχούς χρήσης των υπηρεσιών.

Με οποιαδήποτε αναφορά τύπου «εμείς», «μας», «εμάς», «η PayPal» ή οι «εταιρείες PayPal» που περιλαμβάνεται στην παρούσα Δήλωση απορρήτου εννοούμε την PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A. και τον όμιλο εταιρειών που ελέγχει άμεσα ή έμμεσα, ελέγχεται από ή τελεί υπό κοινή ιδιοκτησία.

Ορισμένα από τα τρίτα μέρη στα οποία κοινοποιούμε Προσωπικά δεδομένα είναι ανεξάρτητοι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι δεν είμαστε εμείς αυτοί που υπαγορεύουν τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων που κοινοποιούμε. Παραδείγματα είναι οι αρχές, τα γραφεία ελέγχου πιστοληπτικής ικανότητας, οι αγοραστές και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Όταν τα δεδομένα σας κοινοποιούνται σε ανεξάρτητους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων, θα ισχύουν οι πολιτικές δεδομένων τους. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε τις πολιτικές απορρήτου τους και να γνωρίζετε τα δικαιώματα απορρήτου σας πριν αλληλεπιδράσετε μαζί τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο προστατεύουμε τα Προσωπικά δεδομένα σας όταν διαβιβάζονται εκτός του ΕΟΧ, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ελβετίας, ανατρέξτε στην Ενότητα 8 («Διεθνείς διαβιβάσεις Προσωπικών δεδομένων»)

 

3. Μη κάτοχοι λογαριασμού

Πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας μπορούν να έχουν άτομα χωρίς λογαριασμό ή προφίλ PayPal. Θα συλλέγουμε Προσωπικά δεδομένα από εσάς ακόμη και αν δεν είστε κάτοχος λογαριασμού όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας, όπως όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας χωρίς λογαριασμό PayPal, χρησιμοποιείτε Υπηρεσίες πληρωμών χωρίς εμπορικό σήμα (π.χ. Braintree) ή όταν λαμβάνετε μια πληρωμή μέσω των Υπηρεσιών μας από κατόχους λογαριασμού («Παραλήπτης»). Ο όρος «Χρήστης» που χρησιμοποιούμε ισχύει για κατόχους και μη κατόχους λογαριασμού. Αν δεν είστε κάτοχος λογαριασμού, τα Προσωπικά δεδομένα σας θα χρησιμοποιηθούν για την παροχή των Υπηρεσιών και σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση απορρήτου και τη σχετική Συμφωνία χρήστη PayPal.

 

4. Κατηγορίες Προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε για εσάς

Συλλέγουμε τις ακόλουθες κατηγορίες πληροφοριών σχετικά με εσάς για να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας, να βελτιώνουμε συνεχώς την εμπειρία χρήστη σας, να διαχειριζόμαστε και να βελτιώνουμε την επιχείρησή μας. Οι τύποι Προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε σχετικά με εσάς περιγράφονται παρακάτω.

Κατηγορίες Προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των αλληλεπιδράσεών σας μαζί μας και της χρήσης των Υπηρεσιών:

Πληροφορίες εγγραφής και επικοινωνίας. Ανάλογα με τις Υπηρεσίες που επιλέγετε, θα συλλέξουμε το όνομα, την ταχυδρομική διεύθυνση, το email, το εισόδημα, τον αριθμό τηλεφώνου, το ΑΦΜ, τα στοιχεία πληρωμής, τα στοιχεία επαγγέλματος, απασχόλησης ή επιχείρησης και άλλες πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη δημιουργία λογαριασμού και τη χρήση των Υπηρεσιών μας.

Πληροφορίες ταυτότητας και υπογραφής. Ανάλογα με τις Υπηρεσίες που επιλέγετε, θα συλλέξουμε πληροφορίες για να επαληθεύσουμε το όνομα, τη διεύθυνση, το email, τον αριθμό τηλεφώνου, το επίσημο δελτίο ταυτότητας, την ηλικία και τα βιομετρικά σας δεδομένα, καθώς και για να δημιουργήσουμε και να εκδώσουμε την ηλεκτρονική υπογραφή σας.

Πληροφορίες πληρωμών. Πληροφορίες όπως το ποσό που στέλνετε ή ζητάτε, το μέσο πληρωμής, η κάρτα ή ο χρηματοπιστωτικός λογαριασμός ή ο λογαριασμός χρηματοδότησης που χρησιμοποιείται σε σχέση με τις Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος εκδότη, του τύπου κάρτας, του κωδικού χώρας, του αριθμού λογαριασμού πληρωμής, του CVV, του ονόματος χρήστη και των πληροφοριών ΙΒΑΝ.

Πληροφορίες σχετικά με τις επαφές που έχετε εισαγάγει. Εάν επιλέξετε να εισαγάγετε τις λίστες επαφών σας, θα συλλέξουμε τις πληροφορίες που καταχωρίζετε ή εισάγετε σχετικά με τις επαφές σας, όπως όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, εικόνες, διεύθυνση email ή ονόματα χρήστη που σχετίζονται με τις επαφές που καταχωρίζετε ή εισάγετε με μη αυτόματο τρόπο.

Πληροφορίες στο προφίλ του λογαριασμού σας. Πληροφορίες που επιλέγετε να καταχωρίσετε, όπως όνομα χρήστη, email, αριθμό κινητού τηλεφώνου, εικόνα προφίλ, προτιμώμενη γλώσσα ή προσωπική περιγραφή, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν ευαίσθητα Προσωπικά δεδομένα που αποκαλύπτουν θρησκευτικές πεποιθήσεις, πολιτικές ή φιλοσοφικές απόψεις, αναπηρία, σεξουαλικό προσανατολισμό καθώς και βιομετρικά δεδομένα. Μπορείτε να ορίσετε το προφίλ σας σε «Ιδιωτικό» ανά πάσα στιγμή.

Πληροφορίες που παρέχετε όταν επικοινωνείτε μαζί μας. Πληροφορίες που γνωστοποιείτε όταν απαντάτε σε έρευνες ή επικοινωνείτε με τις ομάδες υποστήριξης πελατών μας, όπως Υπηρεσίες που έχετε χρησιμοποιήσει, ηχογραφημένες συνομιλίες, συνομιλίες μαζί μας, αλληλογραφία μέσω email μαζί μας, κατάσταση λογαριασμού, ιστορικό αποπληρωμής, φωνητική αναγνώριση. Σε αυτές μπορεί να περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με άλλους, εάν επιλέξετε να τις μοιραστείτε μαζί μας.

Πληροφορίες συσκευής. Πληροφορίες που μπορούν να συλλέγονται αυτόματα από οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στον Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες. Οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τον τύπο της συσκευής σας, τις συνδέσεις δικτύου της συσκευής, το όνομα της συσκευής, τη διεύθυνση IP της συσκευής, πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης Web και τη σύνδεση στο διαδίκτυο της συσκευής που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στον Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες, πληροφορίες γεωεντοπισμού, πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές των οποίων έχετε εκτελέσει λήψη στη συσκευή σας καθώς και βιομετρικά δεδομένα.

Συναγόμενα δεδομένα. Ενδέχεται να συναγάγουμε συμπεράσματα από τις συναλλαγές και τα προσωπικά σας δεδομένα όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες. Αυτό γίνεται, για παράδειγμα, για να διατηρήσουμε τον λογαριασμό σας ασφαλή και να προστατεύσουμε τη χρήση των Υπηρεσιών από απάτες. Ενδέχεται να εξαγάγουμε συμπεράσματα που αντικατοπτρίζουν τα πρότυπα συμπεριφοράς και τις προσωπικές προτιμήσεις σας, τις συνήθειες περιήγησης και αγοράς και την πιστοληπτική σας ικανότητα.

Κατηγορίες Προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων προμηθευτών επαλήθευσης ταυτότητας, μεσιτών δεδομένων, προμηθευτών που μας βοηθούν στον εντοπισμό απάτης, της τράπεζάς σας, των προμηθευτών σας ή των πλατφορμών τρίτων με τις οποίες συνεργάζεστε χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες μας:

Πληροφορίες από τους συνδεδεμένους λογαριασμούς τρίτων μερών. Εάν επιλέξετε να συνδέσετε μη χρηματοοικονομικούς ή χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς, όπως το προσωπικό σας email, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή τους τραπεζικούς ή πιστωτικούς λογαριασμούς σας, θα συλλέξουμε πληροφορίες που συνάδουν με τον γνωστοποιημένο σκοπό για τον οποίο συνδέθηκαν. Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε να συμμετάσχετε στην Ανοιχτή Τραπεζική, θα συλλέξουμε διαπιστευτήρια λογαριασμών, υπόλοιπα λογαριασμών, συναλλαγές λογαριασμών και πληροφορίες σχετικά με την οικονομική σας κατάσταση από τους συνδεδεμένους λογαριασμούς σας. Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη σχετικά με τη χρήση αυτής της λειτουργίας και να αποσυνδέσετε τους συνδεδεμένους λογαριασμούς σας ανά πάσα στιγμή.

Πληροφορίες από οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Όπου επιτρέπεται από τον νόμο, συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με την πίστωση, όπως ανεξόφλητο και ιστορικό χρέος, ιστορικό αποπληρωμής, προηγούμενες εγκρίσεις πίστωσης, τρέχουσα σχέση εργασίας και σχέση με άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, στο πλαίσιο της χρήσης των Υπηρεσιών μας από εσάς.

Πληροφορίες συναλλαγών. Πληροφορίες σχετικά με τις λεπτομέρειες της παραγγελίας και τις αγορές σας, όπως περιγραφή προϊόντος, ποσότητα, τιμή, νόμισμα, διεύθυνση αποστολής, πληροφορίες ηλεκτρονικού καλαθιού αγορών, πληροφορίες πωλητή και αγοραστή και πληροφορίες πληρωμής. Αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες από τις συναλλαγές σας όπου χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας χωρίς λογαριασμό PayPal (π.χ. Ολοκλήρωση αγοράς ως επισκέπτης).

Πληροφορίες σχετικά με νομικές απαιτήσεις. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. τους νόμους για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες), αυτό μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες από εξωτερικούς καταλόγους κυρώσεων, όπως το όνομα, την ημερομηνία γέννησης, τον τόπο γέννησης, το επάγγελμα και τον λόγο για τον οποίο το άτομο περιλαμβάνεται στον εν λόγω κατάλογο.

Εφαρμογές τρίτων μερών. Πληροφορίες από άλλους μέσω της χρήσης εφαρμογών τρίτων μερών από εσάς, όπως το Apple App Store ή το Google Play Store, ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης, όπως το όνομα, το αναγνωριστικό κοινωνικού δικτύου, οι πληροφορίες τοποθεσίας, το email, το αναγνωριστικό συσκευής, το αναγνωριστικό προγράμματος περιήγησης και η εικόνα προφίλ. Η από μέρους σας χρήση εφαρμογών τρίτων μερών υπόκειται στη δήλωση απορρήτου και στους όρους παροχής υπηρεσιών για τις εν λόγω εφαρμογές.

Κατηγορίες Προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται αυτόματα σχετικά με εσάς, μεταξύ άλλων μέσω της πρόσβασής σας στη σελίδα ή την εφαρμογή μας για κινητά, από cookies και παρόμοιες τεχνολογίες παρακολούθησης, καθώς και από τις συσκευές σας:

Τεχνικά δεδομένα χρήσης. Πληροφορίες σχετικά με τον χρόνο απόκρισης για ιστοσελίδες, σφάλματα λήψης και ημερομηνία και ώρα χρήσης της υπηρεσίας, όπως είναι η διεύθυνση IP σας, τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον τρόπο φόρτωσης ή προβολής των σελίδων, οι σελίδες που επισκεφτήκατε πριν μεταβείτε στους Ιστότοπους και άλλες πληροφορίες χρήσης και περιήγησης που συλλέγονται μέσω των Cookies («Τεχνικά δεδομένα χρήσης»).

Πληροφορίες από τη συσκευή σας. Πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις γλώσσας, τη διεύθυνση IP, το αναγνωριστικό προγράμματος περιήγησης, το αναγνωριστικό συσκευής, τις προτιμήσεις cookies, τη ζώνη ώρας, το λειτουργικό σύστημα, την πλατφόρμα, την ανάλυση οθόνης και παρόμοιες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις της συσκευής σας, καθώς και δεδομένα που συλλέγονται από cookies ή άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης,

Πληροφορίες τοποθεσίας. Πληροφορίες από τον γεωγραφικό εντοπισμό βάσει IP, όπως δεδομένα γεωγραφικού πλάτους και μήκους, καθώς και πληροφορίες του Παγκόσμιου Συστήματος Εντοπισμού Θέσης (GPS), όταν μας δίνετε την άδεια μέσω των ρυθμίσεων της συσκευής σας.

Συναγόμενα δεδομένα. Συμπεράσματα που εξάγονται για τη δημιουργία ενός προφίλ σχετικά με εσάς, το οποίο μπορεί να αντικατοπτρίζει πρότυπα συμπεριφοράς και προσωπικές προτιμήσεις, όπως το φύλο, το εισόδημα, τις συνήθειες περιήγησης και αγοράς και την πιστοληπτική ικανότητα.

 

5. Ποια Προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται και για ποια Νομική βάση;

Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα Προσωπικά σας δεδομένα για διάφορους λόγους που επιτρέπονται βάσει των νόμων περί προστασίας δεδομένων που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), το Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ) και την Ελβετία, και σύμφωνα με τις παρακάτω νόμιμες βάσεις:

Συλλέγουμε τα ακόλουθα Προσωπικά δεδομένα που θεωρούμε απαραίτητα για την εκπλήρωση των προσυμβατικών και συμβατικών υποχρεώσεών μας προς εσάς και χωρίς τα οποία δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες.

Οι απαραίτητες κατηγορίες Προσωπικών δεδομένων περιλαμβάνουν:

 • Πληροφορίες εγγραφής και επικοινωνίας
 • Πληροφορίες ταυτότητας και υπογραφής
 • Πληροφορίες πληρωμών
 • Πληροφορίες σχετικά με νομικές απαιτήσεις
 • Πληροφορίες που παρέχετε όταν επικοινωνείτε μαζί μας
 • Πληροφορίες συναλλαγών
 • Παρακολούθηση πακέτων
 • Προσωπικά δεδομένα για συγκεκριμένες υπηρεσίες
 • Πληροφορίες από οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
 • Πληροφορίες από τους συνδεδεμένους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς σας
 • Πληροφορίες μέσω της χρήσης των Υπηρεσιών από εσάς
 • Τεχνικά δεδομένα χρήσης
 • Πληροφορίες συσκευής
 • Δεδομένα τοποθεσίας

Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν:

 • Την παροχή των Υπηρεσιών μας, την τήρηση σχετικών συμφωνιών με εσάς και τη γενικότερη διαχείριση της επαγγελματικής σχέσης μας με εσάς.
 • Τη διαχείριση της πληρωμής σας για προϊόντα και της πελατειακής σχέσης.
 • Την αξιολόγηση της πιστοληπτικής σας ικανότητας σε σχέση με την αίτησή σας, την επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας και των στοιχείων επικοινωνίας σας και την προστασία τη δική σας, καθώς και άλλων ατόμων, από απάτες.
 • Την επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας, επίσης μέσω της χρήσης ηλεκτρονικής υπογραφής, και την επαλήθευση των προσωπικών στοιχείων και των στοιχείων επικοινωνίας σας.
 • Την απόδειξη ότι οι συναλλαγές έχουν εκτελεστεί.
 • Τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικής αξίωσης ή διαδικασιών είσπραξης.
 • Τη συμμόρφωση με εσωτερικές διαδικασίες.
 • Την αξιολόγηση των επιλογών πληρωμής και των υπηρεσιών που θα σας προσφέρουμε, για παράδειγμα, με την πραγματοποίηση εσωτερικών και εξωτερικών πιστοληπτικών αξιολογήσεων.
 • Την ανάλυση πελατών, τη διαχείριση των Υπηρεσιών σας και για εσωτερικές λειτουργίες, όπως αντιμετώπιση προβλημάτων, ανάλυση δεδομένων, ελέγχους, έρευνα, καθώς και για στατιστικούς σκοπούς.
 • Την επικοινωνία μαζί σας σε σχέση με τις Υπηρεσίες μας.
 • Τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ και των κρατών μελών, όπως με τη νομοθεσία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φορολογική νομοθεσία και τους κανόνες που εκδίδονται από τις τράπεζες που έχουμε ορίσει και τα σχετικά δίκτυα καρτών.

Έχουμε έννομο συμφέρον να διασφαλίσουμε ότι η PayPal παραμένει μια ασφαλής χρηματοοικονομική υπηρεσία και να συνεχίσουμε να προσφέρουμε υπηρεσίες που είναι καινοτόμες και σας ενδιαφέρουν. Αυτό γίνεται όταν το δικό σας δικαίωμα να μην υποβάλλονται σε επεξεργασία τα δεδομένα σας για αυτόν τον σκοπό δεν υπερισχύει των έννομων συμφερόντων μας.

Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν:

 • Τη διασφάλιση ότι το περιεχόμενο παρουσιάζεται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για εσάς και τη συσκευή σας.
 • Την αποτροπή της κατάχρησης των Υπηρεσιών μας στο πλαίσιο των προσπαθειών μας να διατηρήσουμε την πλατφόρμα μας ασφαλή.
 • Τον καθορισμό της καταλληλότητάς σας και την επικοινωνία μαζί σας σχετικά με Υπηρεσίες για τις οποίες ενδέχεται να πληροίτε τις προϋποθέσεις ή που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, για παράδειγμα, με την πραγματοποίηση εσωτερικών αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας.
 • Την πραγματοποίηση ανάλυσης κινδύνων, την πρόληψη απάτης και τη διαχείριση κινδύνου.
 • Τη βελτίωση των Υπηρεσιών μας και για σκοπούς ανάπτυξης επιχειρήσεων γενικότερα, όπως με τη βελτίωση μοντέλων κινδύνου με σκοπό την ελαχιστοποίηση της απάτης, την ανάπτυξη νέων προϊόντων και δυνατοτήτων και την εξερεύνηση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών.
 • Την επικαιροποίηση των στοιχείων του Λογαριασμού και των οικονομικών σας στοιχείων.
 • Την ανάλυση μάρκετινγκ, προϊόντων και πελατών, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών, για παράδειγμα, για τη βελτίωση της γκάμας των προϊόντων μας και τη βελτιστοποίηση των προσφορών των πελατών μας.
 • Τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, όπως τη νομοθεσία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φορολογική νομοθεσία, τις κανονιστικές απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας και τους κανόνες που εκδίδονται από τις τράπεζες που έχουμε ορίσει και τα σχετικά δίκτυα καρτών. Για παράδειγμα, όταν επεξεργαζόμαστε Προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της διαδικασίας «Γνωρίστε τον πελάτη σας (KYC)», για την αποτροπή, τον εντοπισμό και την έρευνα για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη χρηματοδότηση τρομοκρατών και την απάτη. Επίσης, πραγματοποιούμε ελέγχους κυρώσεων και υποβάλλουμε αναφορά σε φορολογικές, αστυνομικές, εκτελεστικές και εποπτικές αρχές όπου δεν είμαστε υποχρεωμένοι από τη νομοθεσία της ΕΕ και των κρατών μελών, αλλά πιστεύουμε καλή τη πίστει ότι η κοινοποίηση των πληροφοριών είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Τη διευκόλυνση της συμμετοχής σας σε διαγωνισμούς, προσφορές και εκδηλώσεις.
 • Την εκπλήρωση υποχρεώσεων διαχείρισης χρηματοοικονομικού κινδύνου, όπως η απόδοση και η ποιότητα των πιστώσεων, οι ασφαλιστικοί κίνδυνοι και η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Την επεξεργασία πληροφοριών σχετικά με τις επαφές σας, ώστε να μπορείτε εύκολα να τις βρείτε και να τις συνδέσετε, και να βελτιωθεί η ακρίβεια των πληρωμών. Όταν μας παρέχετε πληροφορίες σχετικά με τις επαφές σας, πιστοποιείτε ότι έχετε την άδεια να παρέχετε αυτές τις πληροφορίες στην PayPal για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση απορρήτου.
 • Την παροχή πληροφοριών, νέων και μάρκετινγκ σχετικά με τις Υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου συνεργαζόμαστε με άλλους για να σας προσφέρουμε παρόμοιες υπηρεσίες.
 • Τον συσχετισμό πληροφοριών για εσάς, για να προσδιορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες χωρίς λογαριασμό PayPal (π.χ. την Πληρωμή χωρίς λογαριασμό PayPal) ή τις Υπηρεσίες πληρωμής με κάρτα χωρίς εμπορικό σήμα (π.χ. την Braintree) και να συσχετίσουμε αυτές τις συναλλαγές με τον λογαριασμό σας, εάν έχετε δημιουργήσει λογαριασμό ή εάν τον δημιουργήσετε αργότερα.
 • Την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας για την επόμενη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες, όπως ποια από τις μεθόδους πληρωμής προτιμάτε ή εάν θέλετε να λαμβάνετε ψηφιακές αποδείξεις μέσω email ή μηνύματος κειμένου κατά την ολοκλήρωση της αγοράς.

Έχουμε νομική υποχρέωση βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ και των κρατών μελών να διεξάγουμε ορισμένες δραστηριότητες επεξεργασίας. Αυτό γίνεται όπου είναι απαραίτητο για λόγους συμμόρφωσης με τους ισχύοντες νόμους.

Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν:

 • Την παροχή των Υπηρεσιών και των προϊόντων μας.
 • Την πιστοποίηση της ταυτότητάς σας, επίσης και για σκοπούς υπογραφής, και την επαλήθευση των προσωπικών στοιχείων και των στοιχείων επικοινωνίας σας.
 • Τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικής αξίωσης ή διαδικασιών είσπραξης.
 • Την αποτροπή της κατάχρησης των Υπηρεσιών μας στο πλαίσιο των προσπαθειών μας να διατηρήσουμε την πλατφόρμα μας ασφαλή.
 • Την πραγματοποίηση ανάλυσης κινδύνων, την πρόληψη απάτης και τη διαχείριση κινδύνου.
 • Τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, όπως την καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φορολογική νομοθεσία, τις κανονιστικές απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας και τους κανόνες που εκδίδονται από τις τράπεζες που έχουμε ορίσει και τα σχετικά δίκτυα καρτών. Για παράδειγμα, όταν επεξεργαζόμαστε Προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της διαδικασίας «Γνωρίστε τον πελάτη σας (KYC)», για την αποτροπή, τον εντοπισμό και την έρευνα για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη χρηματοδότηση τρομοκρατών και την απάτη. Επιπλέον, διεξάγουμε ελέγχους κυρώσεων και δίνουμε αναφορά σε φορολογικές, αστυνομικές, εκτελεστικές και εποπτικές αρχές.

Βασιζόμαστε στη ρητή και εθελοντική συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας για τη συμμετοχή σε ορισμένες λειτουργίες που, αν και δεν είναι απαραίτητες για τη χρήση των Υπηρεσιών, μπορεί να σας ενδιαφέρουν, όπως ο συγχρονισμός της λίστας επαφών σας με τον λογαριασμό σας, η παροχή βιομετρικών δεδομένων, η στοχευμένη διαφήμιση, η σύνδεση του λογαριασμού email σας για τον εντοπισμό πακέτου ή η σύνδεση σε πλατφόρμα τρίτου μέρους. Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη σχετικά με τη χρήση αυτών των δυνατοτήτων ανά πάσα στιγμή μέσω των ρυθμίσεων του λογαριασμού σας. Λάβετε υπόψη ότι η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα οποιασδήποτε επεξεργασίας που έχουμε πραγματοποιήσει πριν από την υπαναχώρησή σας. Ανατρέξτε στην ενότητα 10 (“Τα δικαιώματά σας για την προστασία δεδομένων”) για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμά σας να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας.

 

6. Κοινοποιούμε Προσωπικά δεδομένα και γιατί;

Θα κοινοποιήσουμε τα Προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους όπου υπάρχει νόμιμη βάση για να το πράξουμε.

Αυτό περιλαμβάνει:

 • Σε άλλες Εταιρείες PayPal, προκειμένου να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες και για τα δικά μας έννομα συμφέροντα κατά τη διεξαγωγή των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων. Αυτά τα συμφέροντα περιγράφονται περαιτέρω στην Ενότητα 5 («Ποια Προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται και για ποια Νομική βάση;»). Η παραλήπτρια εταιρεία PayPal θα επεξεργαστεί τα Προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση απορρήτου.
 • Στις αρχές, στον βαθμό που έχουμε νομική υποχρέωση να το πράξουμε. Στις αρχές αυτές περιλαμβάνονται οι φορολογικές, αστυνομικές, εκτελεστικές και εποπτικές αρχές στις σχετικές χώρες. Μπορεί επίσης να χρειαστεί να παράσχουμε στις αρμόδιες αρχές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών μας από εσάς, για παράδειγμα, στις οικονομικές ή φορολογικές αρχές, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν το όνομα, τη διεύθυνση και πληροφορίες σχετικά με συναλλαγές με κάρτα που επεξεργαζόμαστε για λογαριασμό σας μέσω των Υπηρεσιών μας. Η νομική βάση για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις γνωστοποίησης βάσει του δικαίου της ΕΕ και των κρατών μελών είναι η νομική υποχρέωση και, εκεί όπου ενεργούμε βάσει του δικαίου που ισχύει εκτός της ΕΕ και των κρατών μελών, το έννομο συμφέρον μας να συμμορφωνόμαστε με τους σχετικούς νόμους για την αποτροπή παράνομης συμπεριφοράς.
 • Σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και δίκτυα καρτών, για παράδειγμα, για τη διευκόλυνση της επεξεργασίας πληρωμών, για την από κοινού προσφορά ενός προϊόντος ή για την προσθήκη καρτών στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι σας. Η νομική βάση για τη γνωστοποίησή μας είναι η εκπλήρωση της σύμβασής μας μαζί σας. Αυτά τα μέρη ενδέχεται επίσης να έχουν πρόσβαση στα Προσωπικά σας δεδομένα για άλλους νόμιμους σκοπούς, όπως είναι η επαλήθευση ταυτότητας, η πρόληψη απάτης και η διαχείριση κινδύνου. Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι το δικό μας έννομο συμφέρον μας καθώς και αυτό των συνεργατών μας να αποτρέψουμε δόλια και παράνομη συμπεριφορά.
 • Σε υπηρεσίες πρόληψης απάτης και επαλήθευσης ταυτότητας, για παράδειγμα, για να μας βοηθήσουν στον εντοπισμό δραστηριοτήτων που υποδηλώνουν απάτη. Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι το δικό μας έννομο συμφέρον μας καθώς και αυτό των συνεργατών μας να αποτρέψουμε δόλια και παράνομη συμπεριφορά.
 • Σε οργανισμούς είσπραξης οφειλών, για παράδειγμα, για την είσπραξη ανεξόφλητων ληξιπρόθεσμων οφειλών μέσω τρίτου μέρους, όπως μιας υπηρεσίας είσπραξης οφειλών. Αυτό το πράττουμε με βάση το έννομο συμφέρον μας για τη διεξαγωγή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και την είσπραξη οφειλών. Λάβετε υπόψη ότι η δήλωση απορρήτου αυτών των μερών ισχύει για την επεξεργασία των Προσωπικών δεδομένων που μοιράζεστε απευθείας μαζί τους, και ενδέχεται να αναφέρουν τα ανεξόφλητα χρέη σας σε οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την πιστοληπτική σας ικανότητα ή την ικανότητά σας να εξασφαλίσετε μελλοντική πίστωση.
 • Σε παρόχους υπηρεσιών που λειτουργούν υπό την καθοδήγησή μας και για λογαριασμό μας για την εκτέλεση υπηρεσιών που τους αναθέτουμε εξωτερικά, όπως μάρκετινγκ, ανάπτυξη IT, συντήρηση, φιλοξενία και υποστήριξη και λειτουργίες εξυπηρέτησης πελατών. Η νομική βάση της επεξεργασίας αυτής είναι η εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων προς εσάς.
 • Σε άλλους χρήστες σύμφωνα με τις Ρυθμίσεις λογαριασμού σας. Μπορείτε να εμφανίσετε ή να διαθέσετε ορισμένες πληροφορίες σε άλλους χρήστες, όπως τη φωτογραφία προφίλ, το ονοματεπώνυμο, το όνομα χρήστη ή την πόλη σας, σύμφωνα με τις Ρυθμίσεις λογαριασμού σας. Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεσή σας. Λάβετε υπόψη ότι μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προφίλ σας ανά πάσα στιγμή και χωρίς κόστος για εσάς.
 • Σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε σχέση με τη συμμετοχή σας στην Ανοιχτή Τραπεζική, για παράδειγμα, όταν ξεκινάτε μια σύνδεση Λογαριασμού με άλλη τράπεζα, λογαριασμό κάρτας ή τράπεζα επισφαλειών. Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι για να ελέγξουμε αν έχετε επαρκή χρήματα ή για να επιβεβαιώσουμε ότι είστε κάτοχος του λογαριασμού. Όταν επιλέγετε να συνδέσετε τον λογαριασμό σας, η νομική βάση για την πρόσβαση στα δεδομένα του λογαριασμού σας είναι η εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων προς εσάς.
 • Σε συνεργάτες και προμηθευτές, τους παρόχους υπηρεσιών τους και άλλους που εμπλέκονται σε μια συναλλαγή, για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες για να ξεκινήσετε τις αγορές ηλεκτρονικά, να πληρώσετε άλλους Χρήστες ή να επιστρέψετε αγαθά, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς και τον Λογαριασμό σας σε άλλα μέρη που συμμετέχουν στην επεξεργασία των συναλλαγών σας. Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι η εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων προς εσάς και για τα έννομα συμφέροντά μας. Λάβετε υπόψη ότι τα Προσωπικά δεδομένα που κοινοποιούνται σε συνεργάτες και προμηθευτές (ή παρόχους υπηρεσιών τους) που συμμετέχουν σε μια συναλλαγή υπόκεινται στην πολιτική και τις διαδικασίες απορρήτου των συνεργατών και των προμηθευτών.
 • Σε τρίτα μέρη που είναι ανεξάρτητοι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων, για παράδειγμα, όταν κοινοποιούμε Προσωπικά δεδομένα σε οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, αγοραστές και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή προϊόντα ασφαλείας, για να αποτρέψουμε την πρόσβαση υπολογιστών ζόμπι (bot) στις Υπηρεσίες μας. Λάβετε υπόψη ότι η δήλωση απορρήτου αυτών των μερών ισχύει για την επεξεργασία των Προσωπικών δεδομένων που μοιράζεστε απευθείας μαζί τους. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε το reCAPTCHA της Google για να αποτρέψουμε την κατάχρηση των Υπηρεσιών μας, όταν αποκτάτε πρόσβαση στην εφαρμογή μας για κινητά. Η Πολιτική απορρήτου και οι Όροι χρήσης της Google ισχύουν για την επεξεργασία των Προσωπικών δεδομένων που κοινοποιείτε σε αυτούς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας με τους οποίους συνεργαζόμαστε για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής σας ικανότητας, ανατρέξτε στην Ενότητα 12 («Ενημερωτική γνωστοποίηση οργανισμών ελέγχου πιστοληπτικής ικανότητας»).
 • Σε αγοραστές ή σε σχέση με τη μεταβίβαση επιχειρήσεων, για παράδειγμα, εάν πουλήσουμε επιχειρήσεις ή περιουσιακά στοιχεία, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα Προσωπικά δεδομένα σας σε έναν αγοραστή αυτών των επιχειρήσεων ή περιουσιακών στοιχείων. Εάν η PayPal ή σημαντικό μέρος των περιουσιακών στοιχείων της PayPal αποκτηθεί από τρίτο μέρος, ενδέχεται επίσης να κοινοποιηθούν Προσωπικά δεδομένα. Αποτελεί έννομο συμφέρον της PayPal να είναι σε θέση να πραγματοποιεί αυτές τις συναλλαγές.

 

7. Για ποιο χρονικό διάστημα αποθηκεύει η PayPal τα Προσωπικά σας δεδομένα;

Διατηρούμε τα Προσωπικά δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται ή επιτρέπεται στο πλαίσιο του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της περιόδου διατήρησης είναι τα εξής:

 • Τα Προσωπικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τη συνεχιζόμενη σχέση ανάμεσα σε εσάς και την PayPal αποθηκεύονται για τη διάρκεια της σχέσης συν μια περίοδο 10 ετών
 • Τα Προσωπικά δεδομένα σε σχέση με μια νομική υποχρέωση στην οποία υποκείμεθα διατηρούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όπως σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί πτώχευσης και τις υποχρεώσεις καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML).
 • Διατηρούμε τα Προσωπικά δεδομένα για το ελάχιστο χρονικό διάστημα που απαιτείται, όπου η διατήρησή τους συνιστάται υπό το πρίσμα δικαστικών διαφορών, ερευνών, πρακτικών ελέγχου και συμμόρφωσης ή για την προστασία από νομικές αξιώσεις.

 

8. Διεθνείς διαβιβάσεις Προσωπικών δεδομένων

Δραστηριοποιούμαστε σε πολλές χώρες και εμείς (ή οι πάροχοι υπηρεσιών μας) ενδέχεται να μεταφέρουμε τα δεδομένα σας και να τα επεξεργαστούμε εκτός της χώρας όπου ζείτε. Χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών για την επεξεργασία και αποθήκευση των πληροφοριών σας στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Οι χώρες αυτές δεν παρέχουν πάντα ισοδύναμο επίπεδο προστασίας απορρήτου. Έχουμε λάβει συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία των Προσωπικών δεδομένων σας, σύμφωνα με το δίκαιο περί προστασίας δεδομένων της ΕΕ και του ΕΟΧ. Για διαβιβάσεις των Προσωπικών δεδομένων σας σε εταιρείες PayPal, βασιζόμαστε σε Δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες, εγκεκριμένους από τις αρμόδιες Εποπτικές αρχές (διαθέσιμοι εδώ). Άλλες διαβιβάσεις βασίζονται σε τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες, εγκεκριμένες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να διασφαλιστεί ότι στις πληροφορίες σας παρέχεται υψηλό επίπεδο προστασίας και ότι τα δικαιώματα απορρήτου σας γίνονται σεβαστά.

 

9. Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies και τις τεχνολογίες παρακολούθησης;

Όταν αλληλεπιδράτε με τις Υπηρεσίες μας, ανοίγετε email που σας στέλνουμε ή επισκέπτεστε τη σελίδα τρίτου μέρους για την οποία παρέχουμε Υπηρεσίες, εμείς και οι συνεργάτες μας χρησιμοποιούμε cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης, όπως pixel tag, web beacon και widget (συλλογικά, "Cookies") για να σας αναγνωρίσουμε ως Χρήστη, να προσαρμόσουμε τις ηλεκτρονικές εμπειρίες και το ηλεκτρονικό σας περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της προβολής διαφημίσεων βάσει ενδιαφέροντος, της εκτέλεσης αναλύσεων, του μετριασμού κινδύνου και της πρόληψης πιθανής απάτης, καθώς και της προώθηση της εμπιστοσύνης και της ασφάλειας σε όλους τους Ιστοτόπους και τις Υπηρεσίες μας. Ορισμένα στοιχεία και δυνατότητες των Υπηρεσιών και των Ιστοτόπων μας είναι διαθέσιμα μόνο με τη χρήση Cookies, επομένως, αν απορρίψετε ορισμένα Cookies, η χρήση των Ιστοτόπων και των Υπηρεσιών από εσάς μπορεί να είναι περιορισμένη ή ανέφικτη.

Χρησιμοποιούμε Cookies για να συλλέξουμε τις πληροφορίες της συσκευής σας, τις πληροφορίες δραστηριότητας στο διαδίκτυο και τα συμπεράσματα, όπως περιγράφεται παραπάνω.

Τα Cookies μάς βοηθούν να κάνουμε τα εξής:

 • Απομνημόνευση των στοιχείων σας, ώστε να μην χρειάζεται να τα εισαγάγετε ξανά
 • Παρακολούθηση και κατανόηση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείτε και αλληλεπιδράτε με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και τα email μας
 • Προσαρμογή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας στις προτιμήσεις σας
 • Μέτρηση της χρησιμότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών και των επικοινωνιών μας για εσάς
 • Διαχείριση και βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας με άλλους τρόπους

Η λειτουργία Χωρίς Παρακολούθηση (Do Not Track - DNT) είναι μια προαιρετική ρύθμιση του προγράμματος περιήγησης, η οποία σας επιτρέπει να δηλώσετε τις προτιμήσεις σας σχετικά με την παρακολούθηση από διαφημιστές και άλλα τρίτα μέρη. Προς το παρόν, οι Ιστότοποί μας δεν έχουν σχεδιαστεί για να ανταποκρίνονται σε σήματα DNT ή παρόμοιους μηχανισμούς από προγράμματα περιήγησης.

Διαβάστε τη Δήλωση σχετικά με τα cookies και τις τεχνολογίες παρακολούθησης για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τα Cookies.

 

10. Τα δικαιώματά σας για την προστασία των δεδομένων

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, έχετε ορισμένα δικαιώματα για να ελέγχετε τη συλλογή και τη χρήση των Προσωπικών σας δεδομένων από εμάς. Τα δικαιώματά σας περιλαμβάνουν:

Πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, αντίρρηση, φορητότητα και περιορισμό των πληροφοριών σας

 • Αναγνωρίζουμε τη σημασία της δυνατότητάς σας να ελέγχετε τη χρήση των Προσωπικών σας δεδομένων και παρέχουμε διάφορους τρόπους για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας για πρόσβαση (δικαίωμα ενημέρωσης), διόρθωση (διόρθωση ή επικαιροποίηση), διαγραφή, εναντίωση, φορητότητα (διαβίβαση) και περιορισμό της επεξεργασίας εν όλω ή εν μέρει.
 • Αν έχετε Λογαριασμό, μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σχετικά με την προστασία δεδομένων μεταβαίνοντας στην ενότητα «Δεδομένα και απόρρητο» από τις Ρυθμίσεις λογαριασμού στην εφαρμογή PayPal. Ακόμα και αν δεν έχετε λογαριασμό (για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιείτε την Πληρωμή χωρίς λογαριασμό PayPal), μπορείτε να υποβάλετε αίτημα πρόσβασης, τροποποίησης, διόρθωσης ή διαγραφής των στοιχείων σας, για τις συναλλαγές σας με την Πληρωμή χωρίς λογαριασμό PayPal. Μπορείτε να υποβάλετε ένα αίτημα σχετικά με τις πληροφορίες κάποιου άλλου, εάν είστε εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, μέσω της επικοινωνίας μαζί μας. Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να σας ζητήσουμε να παράσχετε πρόσθετες πληροφορίες για επαλήθευση.

Το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε στις Αυτοματοποιημένες αποφάσεις και την κατάρτιση προφίλ

 • Εάν δεν λάβετε έγκριση σύμφωνα με τις αυτοματοποιημένες αποφάσεις που περιγράφονται παρακάτω, δεν θα έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες μας, όπως στις μεθόδους πληρωμής μας. Η PayPal διαθέτει αρκετούς μηχανισμούς ασφαλείας για να διασφαλίσει ότι οι αποφάσεις είναι κατάλληλες. Αυτοί οι μηχανισμοί περιλαμβάνουν συνεχείς επισκοπήσεις των μοντέλων λήψης αποφάσεών μας και τυχαία δειγματοληψία σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία σχετικά με το αποτέλεσμα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και θα καθορίσουμε εάν η διαδικασία εκτελέστηκε σωστά.
 • Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε μια Αυτοματοποιημένη απόφαση με νομικές συνέπειες ή αποφάσεις που μπορούν με άλλο τρόπο να σας επηρεάσουν σημαντικά (μαζί με τη σχετική κατάρτιση προφίλ) μέσω της επικοινωνίας μαζί μας. Στη συνέχεια, θα επανεξετάσουμε την απόφαση, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές πρόσθετες περιστάσεις.

Συγκατάθεση

 • Γενικά, εάν χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας δεδομένα με τη συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή χωρίς να επηρεάζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.
 • Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα οποιασδήποτε επεξεργασίας πραγματοποιήσαμε πριν από την ανάκλησή σας, ούτε θα επηρεάσει την επεξεργασία των Προσωπικών σας δεδομένων που πραγματοποιήθηκε βάσει νόμιμου λόγου επεξεργασίας εκτός της συγκατάθεσης.

Δικαίωμα εναντίωσης στο άμεσο μάρκετινγκ

 • Εάν χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά δεδομένα σας για άμεσο μάρκετινγκ, μπορείτε πάντα να τροποποιήσετε τις άδειές σας, να αντιταχθείτε και να εξαιρεθείτε από μελλοντικά μηνύματα άμεσου μάρκετινγκ χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες ή μέσω των Ρυθμίσεων λογαριασμού σας.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία για σκοπούς έννομου συμφέροντος

Πώς ασκείτε τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή με την αρχή προστασίας δεδομένων;

 • Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με την επεξεργασία των Προσωπικών σας δεδομένων για οποιονδήποτε λόγο, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή για την προστασία δεδομένων στη χώρα σας.
 • Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Λουξεμβούργο.
 • Μπορείτε επίσης να προσφύγετε σε τοπικά δικαστήρια, εάν πιστεύετε ότι έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματά σας.
 • Μπορείτε επίσης να υποβάλετε καταγγελία στην επικεφαλής εποπτική αρχή μας για την προστασία δεδομένων, την Εθνική Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων του Λουξεμβούργου (CNPD), ταχυδρομικά, στη διεύθυνση Commission Nationale pour la Protection des Données, Service des plaints, 15, Boulevard du Jazz, L-4370 Belvaux, Λουξεμβούργο.
 • Μπορείτε να επικοινωνήσετε ταχυδρομικά με τον Εκπρόσωπο του Ηνωμένου Βασιλείου για τυχόν ερωτήσεις σχετικά με την προστασία δεδομένων ειδικά για το Ηνωμένο Βασίλειο, στη διεύθυνση Bird & Bird GDPR Representative UK, 12 New Fetter Lane, Holburn, London EC4A 1JP.

 

11. Ειδικές πληροφορίες σχετικά με την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και την κατάρτιση προφίλ

«Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων» είναι η διαδικασία λήψης απόφασης με πλήρως αυτοματοποιημένα μέσα, χωρίς ανθρώπινη συμμετοχή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτές οι αποφάσεις θα μπορούσαν να έχουν νομικές ή παρομοίως σημαντικές συνέπειες για εσάς ως άτομο. Ως «Κατάρτιση προφίλ» νοείται η ανάλυση της προσωπικότητας, της συμπεριφοράς, των ενδιαφερόντων και των συνηθειών ενός ατόμου για την πραγματοποίηση προβλέψεων ή αποφάσεων σχετικά με αυτό. Όπου επιτρέπεται από τη νομοθεσία της ΕΕ ή του κράτους μέλους ή όπου είναι απαραίτητο για τη σύναψη ή την εκτέλεση μιας σύμβασης, ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να χρησιμοποιήσουμε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ή κατάρτιση προφίλ για να λάβουμε αποφάσεις. Ένα παράδειγμα χρήσης της αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων είναι η αξιολόγηση της πιστοληπτικής σας ικανότητας για την αξιολόγηση της καταλληλότητάς σας για ορισμένα πιστωτικά προϊόντα.

Πιστεύουμε ότι με την αυτόματη λήψη τέτοιων αποφάσεων, η PayPal αυξάνει την αντικειμενικότητα και τη διαφάνειά της όταν αποφασίζει ποιες υπηρεσίες θα σας προσφέρει. Αναπτύσσουμε αρκετούς μηχανισμούς ασφαλείας για να διασφαλίσουμε ότι οι αποφάσεις είναι κατάλληλες. Αυτοί οι μηχανισμοί περιλαμβάνουν συνεχείς επισκοπήσεις των μοντέλων λήψης αποφάσεών μας και τυχαία δειγματοληψία σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Μπορείτε πάντα να ζητήσετε μια μη αυτόματη διαδικασία λήψης αποφάσεων, να εκφράσετε τη γνώμη σας ή να αμφισβητήσετε τη λήψη αποφάσεων που βασίζονται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, εάν μια τέτοια απόφαση θα είχε έννομες συνέπειες ή θα σας επηρέαζε σημαντικά με άλλον τρόπο. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο εναντίωσης σε αυτές τις αποφάσεις στην Ενότητα 10 («Τα δικαιώματά σας για την προστασία των δεδομένων»).

Επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) ηλεκτρονικά, εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της Αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων ή της Κατάρτισης προφίλ.

 

12. Γιατί κοινοποιούμε τα Προσωπικά σας δεδομένα σε οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας;

Εάν έχετε υποβάλει αίτηση ή χρησιμοποιήσετε τις πιστωτικές Υπηρεσίες μας, προκειμένου να επεξεργαστούμε την αίτησή σας, ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τα Προσωπικά σας δεδομένα σε οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (ΟΑΠΙ) και θα μας δώσουν πληροφορίες σχετικά με εσάς, όπως το οικονομικό ιστορικό σας. Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι για να αξιολογήσουμε την πιστοληπτική ικανότητα και την καταλληλότητα των προϊόντων, να ελέγξουμε την ταυτότητά σας, να εντοπίσουμε και να ανακτήσουμε οφειλές και να αποτρέψουμε εγκληματικές ενέργειες.

Οι νομικές βάσεις για τέτοιες διαβιβάσεις βρίσκονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β (σύμβαση) και στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ (έννομο συμφέρον) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ («ΓΚΠΔ της ΕΕ»).

Επίσης, θα συνεχίσουμε να ανταλλάσσουμε τακτικά πληροφορίες με οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας σχετικά με εσάς, όπως για λογαριασμούς που βρίσκονται υπό διακανονισμό και τυχόν οφειλές που δεν έχουν εξοφληθεί πλήρως εγκαίρως. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να παρέχονται από τους ΟΑΠΙ σε άλλους οργανισμούς για τη διενέργεια παρόμοιων ελέγχων και τον εντοπισμό της τοποθεσίας σας και την ανάκτηση ποσών που οφείλετε.

Τα δεδομένα σας θα συνδεθούν επίσης με τα δεδομένα τυχόν κοινών αιτούντων ή άλλων οικονομικών συνεργατών.

Πώς μπορείτε να μάθετε περισσότερα

Επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (DPO) ηλεκτρονικά για λεπτομέρειες σχετικά με το ποιον ΟΑΠΙ έχουμε χρησιμοποιήσει για μια συγκεκριμένη αναζήτηση.

Μπορείτε να βρείτε τον κατάλογο των ΟΑΠΙ που χρησιμοποιούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο και τον ΕΟΧ εδώ, συμπεριλαμβανομένων των ταυτοτήτων των ΟΑΠΙ που χρησιμοποιούνται σε κάθε σχετική χώρα, καθώς και έναν σύνδεσμο προς τη δήλωση απορρήτου τους, από την οποία μπορείτε να καθορίσετε τους τρόπους με τους οποίους χρησιμοποιούν και κοινοποιούν τα Προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένου του χρονικού διαστήματος για το οποίο θα διατηρούν τα εν λόγω Προσωπικά δεδομένα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που λειτουργούν στη χώρα στην οποία ζείτε, εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες τους, τη βαθμολογία πιστοληπτικής ικανότητάς σας ή τις πληροφορίες που έχουν αποθηκεύσει για εσάς ή εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο των δεδομένων προς αυτούς.

 

13. Πώς προστατεύουμε τα Προσωπικά σας δεδομένα;

Τηρούμε τεχνικά, υλικά και διαχειριστικά μέτρα ασφαλείας σχεδιασμένα με σκοπό να παρέχουν εύλογη προστασία των Προσωπικών δεδομένων σας από απώλεια, κατάχρηση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, γνωστοποίηση και τροποποίηση. Τα μέτρα ασφαλείας περιλαμβάνουν τείχη προστασίας, κρυπτογράφηση δεδομένων, ελέγχους φυσικής πρόσβασης στα κέντρα δεδομένων μας και ελέγχους εξουσιοδότησης πρόσβασης στις πληροφορίες. Παρότι είμαστε αφοσιωμένοι στη διασφάλιση των συστημάτων και των Υπηρεσιών μας, είστε υπεύθυνοι για την ασφάλεια και τη διατήρηση του απορρήτου των κωδικών πρόσβασης και των στοιχείων εγγραφής του Λογαριασμού/προφίλ σας, καθώς και για την επαλήθευση της ακρίβειας και της εγκυρότητας των Προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς. Δεν φέρουμε ευθύνη για την προστασία των Προσωπικών δεδομένων που κοινοποιούμε σε τρίτο μέρος στο πλαίσιο μιας σύνδεσης λογαριασμών που έχετε εξουσιοδοτήσει εσείς.

 

14. Μπορούν τα παιδιά να χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες μας;

Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας πληροφορίες, όπως Προσωπικά δεδομένα, από παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών ή άλλα φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν έχουν τη νομική δυνατότητα να χρησιμοποιούν τους Ιστοτόπους και τις Υπηρεσίες μας. Αν αντιληφθούμε ότι έχουμε συλλέξει Προσωπικά δεδομένα από κάποιο άτομο που δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες μας, θα τα διαγράψουμε αμέσως, εκτός εάν είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να διατηρήσουμε τέτοιου είδους δεδομένα.

Επικοινωνήστε μαζί μας εάν πιστεύετε ότι έχουμε συλλέξει εσφαλμένα ή ακούσια πληροφορίες από κάποιο άτομο που δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες μας.

 

15. Επικαιροποιήσεις στην παρούσα Δήλωση απορρήτου.

Αναθεωρούμε την παρούσα Δήλωση απορρήτου ανά τακτά χρονικά διαστήματα ούτως ώστε να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές στις δραστηριότητες, τους Ιστοτόπους ή τις Υπηρεσίες μας ή στην ισχύουσα νομοθεσία. Εάν η αναθεωρημένη έκδοση απαιτεί ειδοποίηση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, θα σας ειδοποιήσουμε 30 ημέρες νωρίτερα δημοσιεύοντας ειδοποίηση σχετικά με την αλλαγή στη σελίδα «Ενημερώσεις πολιτικής» ή «Δήλωση απορρήτου» του ιστοτόπου μας, διαφορετικά η αναθεωρημένη Δήλωση απορρήτου θα τεθεί σε ισχύ από τη δημοσιευμένη ημερομηνία έναρξης ισχύος.

 

16. Γνωστοποίηση τραπεζικών κανονισμών για χρήστες στον ΕΟΧ και το Ηνωμένο Βασίλειο

Γενικά, οι νόμοι του Λουξεμβούργου, από τους οποίους διέπεται η διαχείριση των δεδομένων των χρηστών από την PayPal (προστασία δεδομένων και τραπεζικό απόρρητο), απαιτούν υψηλότερο βαθμό διαφάνειας σε σχέση με τη νομοθεσία των περισσότερων κρατών μελών της ΕΕ. Γι' αυτόν τον λόγο, αντίθετα με τη συντριπτική πλειοψηφία των παρόχων ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην ΕΕ, η PayPal απαριθμεί στην παρούσα Δήλωση απορρήτου τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών και επιχειρηματικούς συνεργάτες στους οποίους μπορεί να γνωστοποιήσουμε τα δεδομένα σας, καθώς και τον σκοπό γνωστοποίησης και τον τύπο πληροφοριών που γνωστοποιούνται. Θα βρείτε έναν σύνδεσμο προς αυτά τα τρίτα μέρη εδώ. Με την αποδοχή της παρούσας Δήλωσης απορρήτου και τη διατήρηση λογαριασμού στην PayPal, συμφωνείτε ρητά με τη διαβίβαση των δεδομένων σας στα παραπάνω τρίτα μέρη για τους αναγραφόμενους σκοπούς.

Η PayPal μπορεί να επικαιροποιεί τον κατάλογο των τρίτων μερών που αναφέρονται παραπάνω την πρώτη εργάσιμη ημέρα κάθε τριμήνου (Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου και Οκτωβρίου). Η PayPal θα αρχίσει να διαβιβάζει τυχόν δεδομένα σε οποιαδήποτε νέα οντότητα ή για τους νέους σκοπούς ή τύπους δεδομένων που αναφέρονται σε κάθε επικαιροποίηση 30 ημέρες μετά την ημερομηνία δημοσιοποίησης του καταλόγου μέσω της παρούσας Δήλωσης απορρήτου. Συνιστάται να ελέγχετε τον κατάλογο κάθε τρίμηνο στον Ιστότοπο της PayPal, στις ημερομηνίες που αναφέρονται παραπάνω. Αν δεν υποβάλετε ένσταση για τη νέα γνωστοποίηση των δεδομένων εντός 30 ημερών μετά τη δημοσιοποίηση του επικαιροποιημένου καταλόγου τρίτων μερών, θεωρείται ότι έχετε αποδεχτεί τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στον κατάλογο και την παρούσα Δήλωση απορρήτου. Εάν δεν συμφωνείτε με τις αλλαγές, μπορείτε να κλείσετε τον λογαριασμό σας και να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας.

Για την παροχή των Υπηρεσιών PayPal μπορεί να απαιτηθεί να μεταβιβάσουμε ορισμένες από τις πληροφορίες που συλλέγουμε (όπως ορίζονται στην παρούσα Δήλωση απορρήτου) σε άλλες εταιρείες του ομίλου PayPal ή άλλες οντότητες, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αναφέρονται στην παρούσα ενότητα βάσει της ιδιότητάς τους ως παρόχων υπηρεσιών πληρωμής, εταιρειών επεξεργασίας πληρωμών ή κατόχων λογαριασμών (ή παρόμοιων ιδιοτήτων). Αναγνωρίζετε ότι βάσει της τοπικής νομοθεσίας, οι εν λόγω οντότητες μπορεί να υπόκεινται σε νόμους, κανονισμούς, αιτήματα, έρευνες ή εντολές που μπορεί να απαιτούν τη γνωστοποίηση πληροφοριών στις αρμόδιες αρχές της αντίστοιχης χώρας. Η χρήση των Υπηρεσιών PayPal από εσάς υποδηλώνει τη συναίνεσή σας για τη διαβίβαση αυτών των πληροφοριών προκειμένου να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες PayPal.

Συγκεκριμένα, συμφωνείτε και δίνετε εντολή στην PayPal να προβεί στις παρακάτω ενέργειες όσον αφορά τις πληροφορίες σας:

α. Γνωστοποίηση απαραίτητων πληροφοριών προς: την αστυνομία και άλλες υπηρεσίες επιβολής του νόμου, δυνάμεις ασφαλείας, αρμόδιους κρατικούς, διακρατικούς ή υπερεθνικούς οργανισμούς, αρμόδιες υπηρεσίες, τμήματα, ρυθμιστικές αρχές, αρχές ή οργανισμούς αυτοδιοίκησης (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των υπηρεσιών που αναφέρονται στην ενότητα «Υπηρεσίες» του Καταλόγου τρίτων παρόχων εδώ) και άλλα τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών του Ομίλου PayPal, εφόσον (i) είμαστε υποχρεωμένοι από τη νομοθεσία και μας επιτρέπεται να συμμορφωθούμε με αυτήν, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των νόμων του Λουξεμβούργου της 24ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τον νόμο των ΗΠΑ περί φορολογικής συμμόρφωσης ξένων λογαριασμών («Νόμος FATCA») και της 18ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με το κοινό πρότυπο αναφορών του ΟΟΣΑ («Νόμος CRS»), (ii) θεωρούμε ότι αρμόζει να συνεργαστούμε στη διεξαγωγή ερευνών απάτης ή άλλης τελεσθείσας ή πιθανολογούμενης παράνομης δραστηριότητας ή (iii) για τη διεξαγωγή ερευνών για παραβιάσεις της Συμφωνίας χρήστη (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της πηγής χρηματοδότησής σας ή του παρόχου της πιστωτικής ή της χρεωστικής κάρτας σας).

Αν σας καλύπτει ο νόμος FATCA ή ο νόμος CRS, οφείλουμε να σας ενημερώνουμε για τις πληροφορίες που σας αφορούν και που ενδέχεται να διαβιβάσουμε στις αρμόδιες αρχές. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τις υποχρεώσεις της PayPal σύμφωνα με τον νόμο FATCA και τον νόμο CRS και για το πώς μπορούν να σας επηρεάσουν και δείτε επίσης ποιες πληροφορίες μπορεί να γνωστοποιήσουμε ως αποτέλεσμα αυτών των υποχρεώσεων.

Εμείς και άλλοι οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένων των μερών που αποδέχονται την PayPal, μπορούμε να κοινοποιούμε, να έχουμε πρόσβαση σε και να χρησιμοποιούμε (συμπεριλαμβανομένων και των πηγών από άλλες χώρες) απαραίτητες πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των πληροφοριών που καταγράφονται από υπηρεσίες καταπολέμησης της απάτης) για να μπορούμε εμείς και αυτοί να αξιολογούμε και να διαχειριζόμαστε τον κίνδυνο (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της καταπολέμησης της απάτης, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας). Επικοινωνήστε μαζί μας αν θέλετε να λάβετε περαιτέρω λεπτομέρειες για τις σχετικές υπηρεσίες καταπολέμησης της απάτης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις υπηρεσίες, τις υπηρεσίες καταπολέμησης της απάτης και άλλα τρίτα μέρη, κάντε κλικ εδώ.

β. Γνωστοποίηση Στοιχείων λογαριασμού σε κατόχους δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας εάν, βάσει της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας κράτους μέλους της ΕΕ, έχουν διεκδίκηση κατά της PayPal για εξωδικαστική γνωστοποίηση πληροφοριών λόγω καταπάτησης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τους, όπου χρησιμοποιήθηκαν οι Υπηρεσίες PayPal (για παράδειγμα, ενδεικτικά, άρθρο 19, παράγραφος 2, υποενότητα 3 του γερμανικού Νόμου περί εμπορικών σημάτων ή άρθρο 101, παράγραφος 2, υποενότητα 3 του γερμανικού Νόμου περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας).

γ. Γνωστοποίηση απαραίτητων πληροφοριών σε απάντηση απαιτήσεων που εγείρονται από τις ενώσεις πιστωτικών καρτών ή λόγω αστικής ή ποινικής νομικής διαδικασίας.

δ. Γνωστοποίηση του ονόματός σας και του συνδέσμου PayPal στον κατάλογο χρηστών PayPal. Τα στοιχεία σας ή μέρος αυτών θα αποκαλύπτονται σε άλλους χρήστες PayPal που πραγματοποιούν αναζήτηση με το όνομά σας, τη διεύθυνση email ή τον αριθμό τηλεφώνου σας. Αυτό συμβαίνει για να διασφαλίσουμε ότι οι χρήστες πραγματοποιούν πληρωμές στον σωστό χρήστη. Αυτή η δυνατότητα μπορεί να απενεργοποιηθεί στις ρυθμίσεις του προφίλ PayPal.

ε. Εάν εσείς, ως προμηθευτής, κάνετε χρήση τρίτου μέρους για πρόσβαση ή ενσωμάτωση PayPal, μπορεί να γνωστοποιούμε στον εν λόγω συνεργάτη απαραίτητες πληροφορίες με σκοπό τη διευκόλυνση και τη διατήρηση αυτής της διευθέτησης (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της κατάστασης της ενσωμάτωσης PayPal, του εάν έχετε ενεργό λογαριασμό PayPal και εάν συνεργάζεστε ήδη με διαφορετικό συνεργάτη ενσωμάτωσης PayPal).

στ. Γνωστοποίηση των απαραίτητων πληροφοριών στις εταιρείες επεξεργασίας πληρωμών, τους ελεγκτές, τους παρόχους εξυπηρέτησης πελατών, τις υπηρεσίες ελέγχου πιστοληπτικής ικανότητας και καταπολέμησης απάτης, τους παρόχους χρηματοοικονομικών προϊόντων, τους εμπορικούς συνεργάτες, τις εταιρείες μάρκετινγκ και δημοσίων σχέσεων, τους παρόχους λειτουργικών υπηρεσιών, τις εταιρείες ομίλων, τις υπηρεσίες, τις πλατφόρμες αγορών και άλλα τρίτα μέρη που παρατίθενται εδώ. Σκοπός αυτής της γνωστοποίησης είναι να έχουμε τη δυνατότητα να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες PayPal. Σε κάθε «Κατηγορία» του καταλόγου τρίτων μερών αναφέρουμε επίσης μη αποκλειστικά παραδείγματα υπαρκτών τρίτων μερών (που ενδεχομένως συμπεριλαμβάνουν και τους διαδόχους και εκδοχείς αυτών) στα οποία γνωστοποιούμε επί του παρόντος τα Στοιχεία λογαριασμού σας ή για τα οποία εξετάζουμε το ενδεχόμενο να γνωστοποιήσουμε τα Στοιχεία λογαριασμού σας, μαζί με τον λόγο που προβαίνουμε σε αυτήν την ενέργεια και τις πληροφορίες που γνωστοποιούμε εν τέλει (εκτός αν ορίζεται ρητά ότι η χρήση από τα εν λόγω τρίτα μέρη των πληροφοριών για δευτερεύοντες σκοπούς εκτός των σκοπών για τους οποίους κοινοποιούνται οι πληροφορίες περιορίζεται βάσει νόμου ή ενδοσυμβατικά).

ζ. Γνωστοποίηση απαραίτητων πληροφοριών στον αντιπρόσωπο ή νομικό εκπρόσωπό σας (όπως κάτοχο πληρεξουσίου που παραχωρείτε ή επιμελητή που ορίζετε εσείς).

η. Γνωστοποίηση συγκεντρωτικών στατιστικών δεδομένων στους επιχειρηματικούς συνεργάτες μας ή για λόγους δημοσίων σχέσεων. Για παράδειγμα, μπορεί να γνωστοποιήσουμε ότι ένα συγκεκριμένο ποσοστό των μελών μας διαμένει στο Μάντσεστερ. Ωστόσο, αυτές οι συγκεντρωτικές πληροφορίες δεν συνδέονται με προσωπικές πληροφορίες.

θ. Κοινοποίηση απαραίτητων Στοιχείων λογαριασμού σε μη συνδεδεμένα τρίτα μέρη (παρατίθενται εδώ) προς χρήση για τους ακόλουθους σκοπούς:

 1. Καταπολέμηση απάτης και διαχείριση κινδύνου: για παροχή υποστήριξης στην καταπολέμηση της απάτης ή την αξιολόγηση και τη διαχείριση κινδύνου.
 2. Εξυπηρέτηση πελατών: για σκοπούς εξυπηρέτησης πελατών, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης των λογαριασμών σας ή της επίλυσης αμφισβητήσεων (π.χ. σχετικά με τιμολόγια ή συναλλαγές).
 3. Αποστολή: σε σχέση με την αποστολή και τις σχετικές υπηρεσίες για αγορές που πραγματοποιούνται μέσω PayPal.
 4. Νομική συμμόρφωση: για την υποστήριξη των τρίτων μερών στη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση αντιτρομοκρατικών δραστηριοτήτων.
 5. Πάροχοι υπηρεσιών: για να μπορούν οι πάροχοι υπηρεσιών, στο πλαίσιο σύναψης σύμβασης με την PayPal, να υποστηρίζουν τις επιχειρηματικές λειτουργίες μας, μέσω υπηρεσιών όπως της καταπολέμησης απάτης, της είσπραξης λογαριασμών, του μάρκετινγκ, της εξυπηρέτησης πελατών και μέσω υπηρεσιών τεχνολογίας. Οι συμβάσεις μας υπαγορεύουν ότι οι συγκεκριμένοι πάροχοι υπηρεσιών θα χρησιμοποιούν τις πληροφορίες σας μόνο σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχουν για εμάς και όχι για δικό τους όφελος.

 

17. Ορισμοί

 • Ως Πληροφορίες συσκευής νοούνται τα δεδομένα που μπορούν να συλλέγονται αυτόματα από οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στον Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες. Οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τον τύπο της συσκευής σας, τις συνδέσεις δικτύου της συσκευής, το όνομα της συσκευής, τη διεύθυνση IP της συσκευής, πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης Web και τη σύνδεση στο διαδίκτυο της συσκευής που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στον Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες, Πληροφορίες γεωεντοπισμού, πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές των οποίων έχετε εκτελέσει λήψη στη συσκευή σας καθώς και βιομετρικά δεδομένα.
 • Ως Πληροφορίες γεωεντοπισμού νοούνται οι πληροφορίες που προσδιορίζουν με απόλυτη ακρίβεια την τοποθεσία σας χρησιμοποιώντας, για παράδειγμα, συντεταγμένες γεωγραφικού μήκους και γεωγραφικού πλάτους, οι οποίες λαμβάνονται μέσω GPS ή τις ρυθμίσεις της συσκευής σας.
 • Ως Πληροφορίες τοποθεσίας νοούνται οι πληροφορίες που προσδιορίζουν με εύλογη ακρίβεια την κατά προσέγγιση τοποθεσία σας χρησιμοποιώντας, για παράδειγμα, συντεταγμένες γεωγραφικού μήκους και γεωγραφικού πλάτους, οι οποίες λαμβάνονται μέσω GPS ή Wi-Fi ή εντοπισμού του κινητού τηλεφώνου μέσω τριγωνισμού.
 • Ως Συνεργάτης νοείται ο προμηθευτής ή η επιχείρηση με την οποία συναλλάσσονται οι Χρήστες μας με σκοπό την απόκτηση αγαθών ή υπηρεσιών.
 • Πληρωμή χωρίς λογαριασμό PayPal σημαίνει το ίδιο όπως στην ενότητα Όροι της υπηρεσίας «Πληρωμές χωρίς λογαριασμό PayPal.
 • Ως Εταιρείες PayPal νοούνται εταιρείες που ανήκουν και λειτουργούν από την PayPal και επεξεργάζονται Προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τους όρους παροχής υπηρεσιών και τις πολιτικές απορρήτου τους. Οι εταιρείες PayPal περιλαμβάνουν τις Honey Science LLC, Paidy Inc., Happy Returns, LLC, HyperWallet και Braintree.
 • Ως Προσωπικά δεδομένα νοείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο (άμεσα ή έμμεσα) φυσικό πρόσωπο. Τα «Προσωπικά δεδομένα» μπορεί ενδεικτικά να περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο, την ταχυδρομική διεύθυνση (συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων χρέωσης και αποστολής), τον τηλεφωνικό αριθμό, τη διεύθυνση email, τον αριθμό της κάρτας πληρωμής, άλλα οικονομικά στοιχεία του λογαριασμού, τον αριθμό λογαριασμού, την ημερομηνία γέννησης, επίσημα πιστοποιητικά (π.χ. αριθμός άδειας οδήγησης, αριθμός δελτίου ταυτότητας, αριθμός διαβατηρίου) και βιομετρικά χαρακτηριστικά.
 • Ως Επεξεργασία νοείται οποιαδήποτε μέθοδος ή οποιοσδήποτε τρόπος με τον οποίο διαχειριζόμαστε Προσωπικά δεδομένα ή τα σύνολα Προσωπικών δεδομένων με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μέσων, όπως συλλογή, καταγραφή, κατηγοριοποίηση, δόμηση, αποθήκευση, προσαρμογή ή τροποποίηση, ανάκτηση και πρόσβαση στις πληροφορίες, χρήση, γνωστοποίηση μέσω διαβίβασης, διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, εναρμόνιση ή συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή των Προσωπικών δεδομένων.
 • Ως Υπηρεσίες νοούνται οποιεσδήποτε Υπηρεσίες πληρωμών με την επωνυμία της PayPal ή Υπηρεσίες πληρωμών με κάρτα χωρίς εμπορικό σήμα, η Πληρωμή χωρίς λογαριασμό PayPal, τα πιστωτικά προϊόντα και υπηρεσίες, το περιεχόμενο, οι δυνατότητες, οι τεχνολογίες ή οι λειτουργίες και όλες τις σχετικές σελίδες, εφαρμογές και υπηρεσίες που σας προσφέρονται από την PayPal. Η χρήση των Υπηρεσιών από εσάς περιλαμβάνει τη χρήση των Ιστοτόπων μας.
 • Με τον όρο Ιστότοποι νοούνται οι σελίδες, οι εφαρμογές για κινητές συσκευές, οι επίσημες πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή άλλα ηλεκτρονικά περιουσιακά στοιχεία μέσω των οποίων η PayPal προσφέρει τις Υπηρεσίες και τα οποία έχουν δημοσιευθεί στην παρούσα Δήλωση απορρήτου ή έχουν συνδεθεί με αυτήν.
 • Υπηρεσίες πληρωμών με κάρτα χωρίς εμπορικό σήμα σημαίνει ότι αλληλεπιδράτε και πραγματοποιείτε πληρωμές σε προμηθευτές που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες πληρωμών με κάρτα που δεν φέρουν το εμπορικό σήμα της PayPal.
 • Χρήστης είναι κάθε άτομο που χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες ως καταναλωτής για προσωπική ή οικιακή χρήση. Για τους σκοπούς της παρούσας Δήλωσης, ο όρος «Χρήστης» περιλαμβάνει τις λέξεις «εσείς» και «σας».

 

18. Τα στοιχεία επικοινωνίας μας

Επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (DPO) ηλεκτρονικά ή εκτός σύνδεσης, στην ταχυδρομική διεύθυνση PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Λουξεμβούργο.

Εάν είστε κάτοικος του Ηνωμένου Βασιλείου, επικοινωνήστε με τον εκπρόσωπό μας στην ταχυδρομική διεύθυνση Bird & Bird GDPR Representative UK, 12 New Fetter Lane, Holburn, London EC4A 1JP.

 • Κάντε κλικ εδώ για να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με τον Λογαριασμό ή την Υπηρεσία PayPal
 • Κάντε κλικ εδώ για να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με τον Λογαριασμό ή την Υπηρεσία Xoom