>> Προβολή όλων των νομικών συμφωνιών

 

Συμφωνία PayPal για τις Υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα

Τελευταία επικαιροποίηση: 16 Ιανουαρίου 2024

 

Η παρούσα Συμφωνία PayPal για τις Υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα (εφεξής «Συμφωνία») περιλαμβάνει τους όρους σύμβασης ανάμεσα σε εσάς (αναφερόμενοι επίσης ως «Προμηθευτής») και την PayPal (Europe) Sàrl et Cie, SCA (εφεξής «PayPal» ή «εμείς»).

Η PayPal διαθέτει άδεια λειτουργίας ως πιστωτικό ίδρυμα του Λουξεμβούργου και τελεί υπό την προληπτική εποπτεία της εποπτεύουσας αρχής του Λουξεμβούργου, της Επιτροπής Εποπτείας του Χρηματοπιστωτικού Τομέα (Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF). Η CSSF έχει την καταστατική της έδρα στο Λουξεμβούργο, L-1150.

 

Σχετικά με την παρούσα Συμφωνία

Η παρούσα Συμφωνία ισχύει για εσάς εάν έχετε εγγραφεί στην PayPal ως κάτοικος οποιασδήποτε από τις ακόλουθες χώρες: Βέλγιο, Βουλγαρία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σαν Μαρίνο, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχική Δημοκρατία ή Φινλανδία.

Η παρούσα Συμφωνία ισχύει για εσάς εάν έχετε εγγραφεί στην PayPal ως κάτοικος Ιρλανδίας μετά την κυκλοφορία του Προϊόντος για την Ιρλανδία. Η PayPal μπορεί να ξεκινήσει τη διάθεση του Προϊόντος για την Ιρλανδία με περαιτέρω άμεση ειδοποίηση που θα δημοσιεύσει στη σελίδα «Ενημερώσεις πολιτικής» (προσβάσιμη μέσω του υποσέλιδου με τίτλο «Νομικό περιεχόμενο» που υπάρχει στις περισσότερες σελίδες του ιστότοπου της PayPal) από τις 19 Αυγούστου 2019 και μετά (όπως καθορίσει η PayPal κατά τη διακριτική της ευχέρεια).

Με την ενσωμάτωση ή τη χρήση του Προϊόντος και της Υπηρεσίας ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους όρους της παρούσας Συμφωνίας. Αν σας προσφέρεται και επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε τυχόν Προϊόν, Υπηρεσία ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα ή λειτουργικότητα (συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας) που αναφέρεται στην παρούσα Συμφωνία, ισχύουν οι όροι της παρούσας Συμφωνίας σχετικά με το εν λόγω Προϊόν, την εν λόγω Υπηρεσία ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα ή την εν λόγω λειτουργικότητα.

Το Προϊόν είναι το εξής:

 • Σύνθετες πληρωμές με πιστωτική και χρεωστική κάρτα: μια σουίτα λειτουργικοτήτων που περιλαμβάνει το API σύνθετων πληρωμών με πιστωτική και χρεωστική κάρτα ως βασική υπηρεσία και την Προστασία από απάτη ως προαιρετική επιπρόσθετη υπηρεσία. Μπορεί επίσης να σας προσφέρουμε προαιρετικές επιπρόσθετες υπηρεσίες:
  • οποιαδήποτε λειτουργικότητα Website Payments Pro,
  • το Εργαλείο αποθήκευσης δεδομένων και
  • την Υπηρεσία ενημέρωσης λογαριασμού.

Το Προϊόν περιλαμβάνει μία ή περισσότερες Υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα. Οι Υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα είναι οι εξής:

 • API σύνθετων πληρωμών με πιστωτική και χρεωστική κάρτα: λειτουργικότητα που επιτρέπει την πραγματοποίηση συναλλαγών με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες, όπου τα στοιχεία της κάρτας καταχωρίζονται ηλεκτρονικά από τον κάτοχο της κάρτας.
 • Εικονικό τερματικό: λειτουργικότητα που παρέχεται από την PayPal, προκειμένου να μπορείτε να λαμβάνετε πληρωμές με κάρτα, με μη αυτόματη εισαγωγή Δεδομένων καρτών που σας παρέχονται από τον κάτοχο της κάρτας.

Η Συμφωνία χρήστη για την υπηρεσία PayPal (την οποία ονομάζουμε εδώ Συμφωνία χρήστη), το Συμφωνητικό εμπορικών οντοτήτων (CEA) και η Δήλωση απορρήτου αποτελούν τμήμα της παρούσας Συμφωνίας. Ανατρέξτε στην ενότητα 5 για περισσότερες διατάξεις σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των συγκεκριμένων νομικών εγγράφων.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε, να διαγράψουμε ή να προσθέσουμε όρους στην παρούσα Συμφωνία, σύμφωνα με τη διαδικασία Αλλαγής που ορίζεται στη Συμφωνία χρήστη. Αν δεν συμφωνείτε με οποιαδήποτε αλλαγή, μπορείτε να καταγγείλετε την παρούσα Συμφωνία, όπως ορίζεται στην ενότητα 8 της παρούσας Συμφωνίας.

Διαβάστε, κατεβάστε και αποθηκεύστε την παρούσα Συμφωνία.

 

1. Ρύθμιση και ενεργοποίηση του Προϊόντος σας

1.1 Πρώτα βήματα. Για να αποκτήσετε και να χρησιμοποιήσετε το Προϊόν σας, πρέπει πρώτα να κάνετε όλα τα παρακάτω:

1.1.1 Ολοκληρώστε την ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής αίτησης για το Προϊόν, ανοίξτε έναν λογαριασμό PayPal Business (εάν δεν έχετε ήδη) και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται στην ηλεκτρονική διαδικασία της PayPal, για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Προϊόν σας και να το χρησιμοποιήσετε.

1.1.2 Ενσωματώστε το Προϊόν σας στη διαδικασία πληρωμών του ιστοτόπου σας. Η PayPal δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από την ενσωμάτωση του Προϊόντος στον εν ενεργεία ιστότοπό σας. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για την επιλογή, τη διαμόρφωση, την ενσωμάτωση και την προσαρμογή του Προϊόντος, καθώς και για τη διασφάλιση ότι ταιριάζει στις ανάγκες σας.

1.1.3 Ενεργοποιήστε το Προϊόν χρησιμοποιώντας το σε μια ενεργή συναλλαγή πληρωμής για πρώτη φορά.

Μπορεί να σας επιτρέψουμε να ενσωματώσετε και να χρησιμοποιήσετε το API σύνθετων πληρωμών με πιστωτική και χρεωστική κάρτα ως Ενσωμάτωση φιλοξενίας PayPal ή ως Αυτοφιλοξενούμενη ενσωμάτωση.

Μπορούμε να ορίσουμε οποιαδήποτε Επιλογή φιλοξενίας ως προεπιλογή για την ενσωμάτωση του API σύνθετων πληρωμών με πιστωτική και χρεωστική κάρτα στη διαδικασία πληρωμών του ιστοτόπου σας.

1.2 Ακύρωση. Μπορούμε να απορρίψουμε την αίτησή σας για το Προϊόν, λόγω του πιστωτικού ιστορικού σας, του ιστορικού σας στην PayPal ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο κατά την κρίση της PayPal. Συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ότι εμείς ή/και οι αντιπρόσωποί μας διατηρούμε το δικαίωμα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να απορρίψουμε την αίτησή σας και την εγγραφή σας στο Προϊόν και μπορούμε να περιορίσουμε την πρόσβασή σας στο Προϊόν ή τη χρήση του από εσάς, χωρίς καμία περαιτέρω υποχρέωση προς εσάς. Μπορούμε να τερματίσουμε την πρόσβασή σας στο Προϊόν ή/και τη χρήση του από εσάς ή/και να καταγγείλουμε την παρούσα Συμφωνία οποιαδήποτε στιγμή πριν από την Ημερομηνία ενεργοποίησης, με ειδοποίηση προς εσάς.

Επιστροφή στην αρχή

 

2. Χρεώσεις

2.1 Τρόπος εξόφλησης των χρεώσεων

Συμφωνείτε να εξοφλείτε τις χρεώσεις που ορίζονται στην παρούσα Συμφωνία κατά την ημερομηνία που καθίστανται ληξιπρόθεσμες, χωρίς συμψηφισμούς ή μειώσεις. Εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά στην παρούσα Συμφωνία, μας επιτρέπετε να παρακρατούμε τις Χρεώσεις μας από τα ποσά που μεταφέρουμε, πριν αυτά τα χρήματα πιστωθούν στον λογαριασμό σας.

Εκτός όσων προβλέπονται περαιτέρω στην παρούσα Συμφωνία, συμφωνείτε να εξοφλείτε τις χρεώσεις που ορίζονται στη Συμφωνία χρήστη.

Εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά στην παρούσα Συμφωνία, οι χρεώσεις θα επιβάλλονται στο νόμισμα της ληφθείσας πληρωμής.

2.2 Χρεώσεις συναλλαγών για Κανονικές πληρωμές μέσω PayPal

Οι Χρεώσεις για τη λήψη Εγχώριων συναλλαγών (Πωλήσεις), όπως περιγράφεται στη Συμφωνία χρήστη, ισχύουν για κάθε εγχώρια Κανονική πληρωμή μέσω PayPal που λαμβάνετε.

2.3 Χρεώσεις συναλλαγών για τη λήψη πληρωμών με κάρτα

Οι χρεώσεις που ορίζονται στη Συμφωνία χρήστη για τη λήψη πληρωμών στον λογαριασμό PayPal ισχύουν για κάθε πληρωμή που λαμβάνετε από κάρτα μέσω των Υπηρεσιών ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα. Αν επιλέξετε να χρεώνεστε σύμφωνα με τη Δομή διατραπεζικής προμήθειας Interchange Plus, επιβαρύνεστε με τις χρεώσεις που ορίζονται στη Συμφωνία χρήστη για τη λήψη πληρωμών στον λογαριασμό PayPal συν τη διατραπεζική χρέωση.

Μόνο για χρήστες των Σύνθετων πληρωμών με πιστωτική και χρεωστική κάρτα: μπορείτε να επιλέξετε να χρεώνεστε σύμφωνα με τη Δομή διατραπεζικής προμήθειας Interchange Plus. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Αν επιλέξετε να χρεώνεστε σύμφωνα με τη Δομή διατραπεζικής προμήθειας Interchange Plus Plus, θα ισχύουν οι πρόσθετοι όροι που περιγράφονται στην ενότητα 3.2 παρακάτω.

2.4 Πρόσθετες χρεώσεις συναλλαγών

Η χρέωση για τη λήψη Διακρατικών πληρωμών (Πωλήσεις) ισχύει όπως περιγράφεται στη Συμφωνία χρήστη, με εξαίρεση τις πληρωμές που λαμβάνονται από κάρτες μέσω των Υπηρεσιών ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα στο πλαίσιο της Δομής διατραπεζικής προμήθειας Interchange Plus ή Interchange Plus Plus και τις συναλλαγές με κάρτες American Express.

2.5 Μηνιαίες αναφορές για το κόστος συναλλαγών

Η PayPal παρέχει μηνιαίες αναφορές για το κόστος συναλλαγών (συμπεριλαμβανομένων διατραπεζικών χρεώσεων) για τις συναλλαγές με κάρτα που επεξεργάζεστε με το Προϊόν. Μπορείτε να κάνετε λήψη των εν λόγω αναφορών από τον λογαριασμό PayPal. Οι αναφορές δεν περιλαμβάνουν Κανονικές πληρωμές μέσω PayPal.

Επιστροφή στην αρχή

 

3.1 Επιλογή Δομής διατραπεζικής προμήθειας Interchange Plus και Δομής τιμολόγησης μεικτού προγράμματος χρεώσεων

Μπορείτε να επιλέξετε τη δομή τιμολόγησης που θα ισχύει για τη λήψη πληρωμών με κάρτα μέσω των Υπηρεσιών ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα, με τις μεθόδους ή τις διαδικασίες που σας παρέχει η PayPal. Αν δεν κάνετε επιλογή, θα παραμείνετε στην ισχύουσα δομή τιμολόγησης.

Μπορείτε να επιλέξετε τη δομή τιμολόγησης μόνο για μελλοντικές συναλλαγές και όχι για παρελθοντικές.

Οι διατραπεζικές χρεώσεις καθορίζονται από τη Visa και τη Mastercard. Είναι διαφορετικές ανάλογα με τον τύπο κάρτας (για παράδειγμα, ανά κατηγορία και επωνυμία). Η PayPal σάς επιβαρύνει πάντα με τη Διατραπεζική χρέωση που ορίζεται από τη Visa και τη Mastercard, όπως αυτή ανακοινώνεται από την Αποδέκτρια τράπεζα. Οι μεμονωμένες Διατραπεζικές χρεώσεις μπορεί να αλλάζουν ανά διαστήματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Διατραπεζικές χρεώσεις, ανατρέξτε στους ιστότοπους της Mastercard και της Visa, καθώς και στην απλοποιημένη επισκόπηση που παρέχουμε εμείς.

Αν επιλέξετε να επιβαρυνθείτε σύμφωνα με τη Δομή διατραπεζικής προμήθειας Interchange Plus, συμφωνείτε ότι, όταν η PayPal λαμβάνει για λογαριασμό σας μια πληρωμή με κάρτα μέσω της Υπηρεσίας ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα, μπορεί να δεσμεύσει αυτά τα χρήματα στον Λογαριασμό αποθεματικού σας στην PayPal, προτού φτάσουν στον Λογαριασμού πληρωμών σας στην PayPal. Δίνετε εντολή στην PayPal να καταβάλει αυτά τα χρήματα στον Λογαριασμό πληρωμών μόνο την εργάσιμη ημέρα κατά την οποία λαμβάνει τις πληροφορίες σχετικά με τη διατραπεζική χρέωση που ισχύει για την πληρωμή με κάρτα. Όσο τα χρήματα παραμένουν δεσμευμένα στον Λογαριασμό αποθεματικού σας, η συναλλαγή θα εμφανίζεται ως «Εκκρεμεί» στις λεπτομέρειες του Λογαριασμού σας. Η PayPal δεν θεωρεί ότι τα έσοδα από την πληρωμή με κάρτα στον Λογαριασμό αποθεματικού σας είναι στη διάθεσή σας, έως ότου λάβει τις πληροφορίες για την ισχύουσα διατραπεζική χρέωση από την Εταιρεία επεξεργασίας της (γεγονός που μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας μετά την ημερομηνία εκκίνησης της πληρωμής με κάρτα από τον κάτοχο κάρτας).

 

3.2 Πρόσθετοι όροι για τη Δομή διατραπεζικής προμήθειας Interchange Plus Plus

Όπου διατίθεται, μπορείτε επίσης να επιλέξετε να χρεώνεστε σύμφωνα με τη Δομή διατραπεζικής προμήθειας Interchange Plus Plus (“IC++”). Αν επιλέξετε να χρεώνεστε σύμφωνα με τη Δομή διατραπεζικής προμήθειας Interchange Plus Plus, τότε θα ισχύουν για εσάς οι ακόλουθοι όροι

 1. Διακανονισμός είσπραξης μεικτών πληρωμών. Η PayPal θα σας τιμολογεί σε μηνιαία βάση (“Τιμολόγιο χρέωσης”) για όλα τα τέλη, τις χρεώσεις ή άλλα ποσά που συγκεντρώνονται σε σχέση με τη χρήση από εσάς των Υπηρεσιών ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα (“Διακανονισμός είσπραξης μεικτών πληρωμών”).
 2. Μετατροπή συναλλάγματος. (α) Η PayPal μπορεί να σας επιτρέψει να επιλέξετε το νόμισμα στο οποίο θα χρεώνεται το Τιμολόγιο χρέωσης (“Νόμισμα τιμολογίου χρέωσης”). Αν έχετε αποδεχτεί συναλλαγές σε νομίσματα διαφορετικά από το Νόμισμα τιμολογίου χρέωσης, τότε η PayPal θα μετατρέψει αυτά τα νομίσματα στο Νόμισμα τιμολογίου χρέωσης τη στιγμή της δημιουργίας του Τιμολογίου χρέωσης. (β) Η PayPal μπορεί να σας επιτρέψει να εξοφλήσετε το Τιμολόγιο χρέωσης στο νόμισμα του συνδεδεμένου τραπεζικού λογαριασμού που ορίζετε για χρέωση οφειλόμενων ποσών στην PayPal (“Νόμισμα συνδεδεμένου τραπεζικού λογαριασμού”). Αν το Νόμισμα τιμολογίου χρέωσης είναι διαφορετικό από το Νόμισμα συνδεδεμένου τραπεζικού λογαριασμού, η PayPal θα μετατρέψει το ποσό του Τιμολογίου χρέωσης στο Νόμισμα του συνδεδεμένου τραπεζικού λογαριασμού τη στιγμή της χρέωσης. Αν η PayPal προβεί σε μετατροπή συναλλάγματος σύμφωνα με αυτή την ενότητα, αυτή θα ολοκληρωθεί με βάση την ισοτιμία που έχουμε ορίσει για τη σχετική μετατροπή συναλλάγματος. Η ισοτιμία βασίζεται στις τιμές που διατίθενται στις αγορές συναλλάγματος χονδρικής ή, εάν απαιτείται από νόμο ή κανονισμό, στις σχετικές κυβερνητικές τιμές αναφοράς κατά την ημερομηνία μετατροπής ή την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.
 3. Εξουσιοδοτείτε την PayPal να χρεώνει τον συνδεδεμένο τραπεζικό λογαριασμό σας και συμψηφίζετε από τον εν λόγω τραπεζικό λογαριασμό τυχόν ποσά προς την PayPal βάσει της παρούσας Συμφωνίας και σύμφωνα με τους όρους οποιασδήποτε εντολής (π.χ. άμεση τραπεζική χρέωση) που χρησιμοποιείται από τον πάροχο του εν λόγω τραπεζικού λογαριασμού για τη δημιουργία και τη διατήρηση αυτής της εξουσιοδότησης. Εάν είναι απαραίτητο, εξουσιοδοτείτε επίσης την PayPal να πιστώσει τον λογαριασμό σας για τη διόρθωση εσφαλμένων χρεώσεων και για τέλη, χρεώσεις ή άλλα ποσά που προκύπτουν από τη χρήση από εσάς των Υπηρεσιών ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα. Συμφωνείτε να παρέχετε στην PayPal όλα τα απαραίτητα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού και να παραχωρήσετε στην PayPal άδεια για χρέωση, συμψηφισμό ή πίστωση οφειλόμενων ποσών από τον τραπεζικό λογαριασμό σας σε ημερομηνία που θα κοινοποιηθεί από την PayPal ή, σε περίπτωση αποτυχίας αυτής της πληρωμής, σε περαιτέρω ημερομηνία ή ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν από την PayPal (“Εξουσιοδότηση χρέωσης”). Βεβαιώνετε ότι τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού που παρέχετε στην PayPal ανήκουν σε εσάς.
 4. Αν και οι δύο προσπάθειες χρέωσης αποτύχουν, η PayPal μπορεί:
  • να αφαιρέσει αυτά τα ποσά από το υπόλοιπο του λογαριασμού PayPal που διατηρείτε,
  • να καταβάλει προσπάθειες είσπραξης για την ανάκτηση του οφειλόμενου ποσού από εσάς, ή
  • να προβεί σε οποιαδήποτε ή σε όλες τις άλλες ενέργειες, όπως προβλέπεται στο παρόν ή στη Συμφωνία χρήστη.
 5. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την IC++ ανά πάσα στιγμή από τις ρυθμίσεις του λογαριασμού PayPal. Ωστόσο, η PayPal μπορεί να συνεχίσει να χρεώνει, να πιστώνει ή να συμψηφίζει από τον συνδεδεμένο τραπεζικό λογαριασμό σας τυχόν οφειλόμενα ποσά για τον τελευταίο μήνα.
 6. Κατανοείτε ότι η απενεργοποίηση της IC++ δεν τερματίζει, ακυρώνει, μειώνει ή επηρεάζει με άλλον τρόπο τις υποχρεώσεις που οφείλετε στην PayPal, βάσει της παρούσας Συμφωνίας, της Συμφωνίας χρήστη ή οποιωνδήποτε άλλων συμφωνιών με την PayPal.

Επιστροφή στην αρχή

 

4. Ασφάλεια πληροφοριών - Προστασία δεδομένων - Φορητότητα δεδομένων

4.1 Συμμόρφωση με το Παράρτημα για την προστασία δεδομένων. Συμφωνείτε (ως «Προμηθευτής») να συμμορφώνεστε με το παρακάτω Παράρτημα 1, το οποίο αποτελεί μέρος της παρούσας Συμφωνίας.

4.2 Συμμόρφωση με το Πρότυπο ασφάλειας δεδομένων του κλάδου καρτών πληρωμής (PCI DSS). Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με το Πρότυπο ασφάλειας δεδομένων του κλάδου καρτών πληρωμής (PCI DSS). Οφείλετε να προστατεύετε όλα τα Δεδομένα καρτών που εμπίπτουν στον έλεγχό σας, βάσει του προτύπου PCI DSS και να σχεδιάζετε, διατηρείτε και λειτουργείτε τον ιστότοπό σας και άλλα συστήματα, σε συμμόρφωση με το πρότυπο PCI DSS. Οφείλετε να διασφαλίζετε ότι το προσωπικό σας είναι και παραμένει επαρκώς εκπαιδευμένο, ώστε να γνωρίζει το πρότυπο PCI DSS και να μπορεί να εφαρμόζει τις απαιτούμενες από αυτό ενέργειες. Η PayPal δεν είναι υπεύθυνη για οποιοδήποτε κόστος επιβαρύνεστε κατά τη συμμόρφωση με το πρότυπο PCI DSS. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρότυπο PCI DSS, ανατρέξτε στον ιστότοπο του Συμβουλίου Προτύπων Ασφαλείας του κλάδου καρτών πληρωμής εδώ: https://www.pcisecuritystandards.org/pci_security/

4.3 Συμμόρφωση της PayPal με το πρότυπο PCI DSS. Η PayPal εγγυάται ότι η ίδια και το Προϊόν συμμορφώνονται και θα συνεχίσουν να συμμορφώνονται με το πρότυπο PCI DSS. Ωστόσο, η συμμόρφωση της PayPal και του Προϊόντος δεν επαρκούν για την επίτευξη της δικής σας συμμόρφωσης, καθώς και των συστημάτων και διεργασιών σας με το πρότυπο PCI DSS.

4.4 3D Secure. Οι απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των ρυθμιστικών αρχών των τραπεζών με τις οποίες συνεργάζεται η PayPal προβλέπουν τη χρήση 3D Secure σε ορισμένες περιπτώσεις, ενώ οι Ενώσεις πιστωτικών καρτών ενδέχεται επίσης να το απαιτούν, με σκοπό τη μείωση του υπερβολικού αριθμού Συναλλαγών με κάρτα που δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί από τον κάτοχο της κάρτας. Η PayPal μπορεί μέσω ειδοποίησης προς εσάς να απαιτήσει την εφαρμογή του 3D Secure για όλες ή ορισμένες συναλλαγές με κάρτα. Συμφωνείτε να εφαρμόζετε το 3D Secure, εάν υπάρχει συγκεκριμένη ειδοποίηση που το απαιτεί, εφόσον ο εκδότης μιας συγκεκριμένης κάρτας υποστηρίζει το 3D Secure για αυτήν την κάρτα.

4.5 Τιμή και νόμισμα. Δεν επιτρέπεται να υποβάλλετε συναλλαγές πληρωμών, το ποσό των οποίων είναι αποτέλεσμα δυναμικής μετατροπής συναλλάγματος. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείτε να καταχωρίσετε ένα προϊόν σε ένα νόμισμα και, στη συνέχεια, να αποδεχτείτε πληρωμή σε διαφορετικό νόμισμα. Εάν αποδέχεστε πληρωμές σε περισσότερα από ένα νομίσματα, πρέπει να καταχωρίσετε ξεχωριστά την τιμή για κάθε νόμισμα.

4.6 Συμμόρφωση με το Προσάρτημα προστασίας δεδομένων. Συμφωνείτε (ως «Προμηθευτής») και συμφωνούμε να συμμορφωνόμαστε με το προσάρτημα προστασίας δεδομένων που βρίσκεται εδώ, το οποίο αποτελεί μέρος της παρούσας Συμφωνίας. Οι όροι του προσαρτήματος προστασίας δεδομένων υπερισχύουν έναντι τυχόν αντίθετων όρων στην παρούσα Συμφωνία, οι οποίοι σχετίζονται με την προστασία δεδομένων και το απόρρητο.

4.7 Φορητότητα δεδομένων. Σε περίπτωση λύσης ή λήξης της παρούσας Συμφωνίας, η PayPal συμφωνεί, κατόπιν γραπτού αιτήματος από τον Προμηθευτή, να παρέχει στη νέα τράπεζα ή στον νέο πάροχο υπηρεσιών πληρωμής του Προμηθευτή («Αποδέκτης δεδομένων») όλα τα διαθέσιμα στοιχεία πιστωτικών καρτών, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τους πελάτες του Προμηθευτή («Στοιχεία καρτών»). Για να γίνει αυτό, ο Προμηθευτής πρέπει να παρέχει στην PayPal όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων αποδείξεων ότι ο Αποδέκτης δεδομένων συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Ένωσης ως προς το πρότυπο PCI-DSS και συμμορφώνεται με το PCI επιπέδου 1. Η PayPal συμφωνεί να διαβιβάζει τα Στοιχεία καρτών στον Αποδέκτη δεδομένων, εφόσον ισχύουν τα παρακάτω: (α) ο Προμηθευτής παρέχει στην PayPal αποδείξεις ότι ο Αποδέκτης δεδομένων συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις PCI-DSS της Ένωσης (συμμόρφωση με PCI επιπέδου 1) παρέχοντας στην PayPal πιστοποιητικό ή αναφορά σχετικά με τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις PCI-DSS της Ένωσης από αναγνωρισμένο πάροχο, καθώς και τυχόν άλλες πληροφορίες που εύλογα ζητούνται από την PayPal, (β) η διαβίβαση των εν λόγω Στοιχείων καρτών γίνεται σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκδοση των απαιτήσεων PCI-DSS της Ένωσης, και (γ) η διαβίβαση των εν λόγω Στοιχείων καρτών επιτρέπεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της Ένωσης και τυχόν ισχύοντες νόμους, κανόνες ή κανονισμούς (συμπεριλαμβανομένων των νόμων περί προστασίας δεδομένων).

Επιστροφή στην αρχή

 

5. Πώς ισχύουν τα λοιπά νομικά μας έγγραφα

5.1 Μπορείτε να βρείτε την παρούσα Συμφωνία, τη Συμφωνία χρήστη, τα Συμφωνητικά εμπορικών οντοτήτων (CEA) και τη Δήλωση απορρήτου στη σελίδα «Νομικές συμφωνίες», κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο «Νομικό περιεχόμενο», στο κάτω μέρος οποιασδήποτε ιστοσελίδας της PayPal.

5.2 Συμφωνία χρήστη. Η Συμφωνία χρήστη αποτελεί μέρος της παρούσας Συμφωνίας. Στον βαθμό που είναι δυνατό, η παρούσα Συμφωνία και η Συμφωνία χρήστη πρέπει να ερμηνεύονται ως ενιαίο σύνολο. Σε περίπτωση που προκύψει σύγκρουση ως προς την ερμηνεία, η παρούσα Συμφωνία υπερισχύει της Συμφωνίας χρήστη στο σημείο της σύγκρουσης, εκτός εάν σχετίζεται με τη χρήση του Προϊόντος ή της Υπηρεσίας ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα ως μέρος της νέας μας λύσης ολοκλήρωσης αγοράς, όπως ορίζεται στη Συμφωνία χρήστη.

Οι λέξεις που αναγράφονται με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα και δεν ορίζονται στην παρούσα Συμφωνία, ορίζονται στην εν λόγω Συμφωνία χρήστη. Ο ορισμός των «Υπηρεσιών» και της «Συμφωνίας» στη Συμφωνία χρήστη, όταν διαβάζεται μαζί με τους παρόντες όρους, περιλαμβάνει το Προϊόν και την παρούσα Συμφωνία.

Η Συμφωνία χρήστη περιλαμβάνει σημαντικές διατάξεις οι οποίες:

5.2.1 Επιτρέπουν στην PayPal να λαμβάνει Αποθεματικό, με σκοπό τη διασφάλιση της υποχρέωσής σας να καταβάλλετε Αντιστροφές χρεώσεων, Αντιστροφές πληρωμών και χρεώσεις.

5.2.2 Σας υποχρεώνουν να τηρείτε την Πολιτική αποδεκτής χρήσης της PayPal κατά τη χρήση της PayPal.

5.2.3 Παρέχουν νομική ισχύ στη Δήλωση απορρήτου της PayPal, η οποία διέπει τη χρήση και τη γνωστοποίηση από εμάς των πληροφοριών που αφορούν εσάς και Κοινούς πελάτες και

5.2.4 Επιτρέπουν στην PayPal να θέτει μια πληρωμή ή τον Λογαριασμό σας στην PayPal υπό περιορισμό, στις περιπτώσεις που αναγράφονται στη Συμφωνία χρήστη.

Εσείς ευθύνεστε για τυχόν Αντιστροφές χρεώσεων, Αντιστροφές πληρωμών και λοιπές ακυρωμένες πληρωμές, όπως προβλέπονται στη Συμφωνία χρήστη, ανεξάρτητα από τον τρόπο χρήσης και διαμόρφωσης του Προϊόντος σας, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας φιλτραρίσματος απάτης και παρόμοιων εργαλείων πρόληψης (εάν υπάρχουν). Αυτά τα εργαλεία μπορεί να χρησιμεύουν στην ανίχνευση απάτης και την αποφυγή αδυναμίας πληρωμών, αλλά δεν επηρεάζουν την ευθύνη και την υποχρέωσή σας για αποζημίωση σύμφωνα με τη Συμφωνία χρήστη, για Αντιστροφές χρεώσεων, Αντιστροφές πληρωμών και λοιπές ακυρωμένες πληρωμές.

5.3 Συμφωνητικό εμπορικών οντοτήτων (CEA). Με την αποδοχή της δέσμευσης από την παρούσα Συμφωνία, αποδέχεστε επίσης τα Συμφωνητικά εμπορικών οντοτήτων (CEA). Πρόκειται για τις άμεσες συμφωνίες σας με τα Τραπεζικά ιδρύματα αποδοχής, τους τραπεζικούς συνεργάτες της PayPal, που σας δίνουν τη δυνατότητα να λαμβάνετε πληρωμές με κάρτα και πληρωμές PayPal που χρηματοδοτούνται μέσω κάρτας.

5.4 Δήλωση απορρήτου. Επιβεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει, συναινείτε και συμφωνείτε με τη Δήλωση απορρήτου της PayPal, που εξηγεί τις πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με εσάς και τη διαδικτυακή σας επιχείρηση. Συγκεκριμένα, συναινείτε και συμφωνείτε ότι η PayPal μπορεί να εξασφαλίσει από τρίτα μέρη το πιστωτικό ιστορικό σας και οικονομικά στοιχεία για την ικανότητά σας να εκπληρώνετε τις υποχρεώσεις σας στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας. Στη Δήλωση απορρήτου της PayPal αναγράφονται οι εταιρείες που εμπλέκονται στην ανταλλαγή πληροφοριών σχετικών με το πιστωτικό ιστορικό σας. Η PayPal ελέγχει συνεχώς τον πιστωτικό κίνδυνο καθώς και άλλους παράγοντες κινδύνου του Λογαριασμού σας (αντιστροφές πληρωμών και αντιστροφές χρεώσεων, παράπονα πελατών, διεκδικήσεις και λοιπά) και ενδέχεται επίσης να ελέγχουμε τον ιστότοπό σας και τα προϊόντα που πωλούνται σε αυτόν. Η PayPal αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και γνωστοποιεί όλες τις πληροφορίες σχετικά με εσάς, σε συμμόρφωση με τη Δήλωση απορρήτου της PayPal.

5.5 Πρόσθετοι όροι για αποδοχή κάρτας American Express

Η παρούσα ενότητα 5.5 ισχύει για εσάς μόνο εάν η χώρα στην οποία είναι εγγεγραμμένος ο Λογαριασμός σας στην PayPal είναι η Φινλανδία, η Ολλανδία ή η Σουηδία και σας επιτρέπουμε να λαμβάνετε πληρωμές από κάρτες American Express.

5.5.1 Επικοινωνίες εμπορικού μάρκετινγκ. Η American Express μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που ελήφθησαν στην αίτησή σας τη στιγμή της ρύθμισης, ώστε να σας ελέγχει ή/και να σας παρακολουθεί στο πλαίσιο εμπορικής προώθησης καρτών, καθώς και για διαχειριστικούς σκοπούς. Με την αποδοχή αυτών των όρων, συμφωνείτε να λαμβάνετε επικοινωνίες εμπορικού μάρκετινγκ από την American Express. Μπορείτε να απεγγραφείτε με σχετική ειδοποίηση, επικοινωνώντας μαζί μας. Επισκεφτείτε τη σελίδα του Κέντρου βοήθειας PayPal που είναι προσβάσιμη από τη Συμφωνία χρήστη και τις περισσότερες ιστοσελίδες της PayPal, για να μάθετε πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας. Ακόμη και αν απεγγραφείτε από τις επικοινωνίες εμπορικού μάρκετινγκ, θα εξακολουθείτε να λαμβάνετε σημαντικά μηνύματα συναλλαγών ή σχέσεων από την American Express.

5.5.2 Άμεση αποδοχή καρτών. Αναγνωρίζετε ότι εάν συμπληρώσετε ορισμένους μηνιαίους ή/και ετήσιους όγκους πωλήσεων που σχετίζονται με την American Express, όπως αυτοί ορίζονται από την American Express προς το παρόν και κατά καιρούς, η American Express ενδέχεται να σας ζητήσει να συνάψετε απευθείας συμβατική σχέση μαζί της. Σε αυτήν την περίπτωση, η American Express θα καθορίσει την τιμολόγηση για συναλλαγές μέσω καρτών American Express και θα επιβαρύνεστε με χρέωση για τις συναλλαγές μέσω καρτών American Express απευθείας από την American Express.

5.5.3 Δικαιώματα ελέγχου. Η American Express μπορεί να διεξάγει έλεγχο σε εσάς ανά πάσα στιγμή, με σκοπό τη διαπίστωση της συμμόρφωσης με τους Κανόνες της.

5.5.4 Δικαιώματα υποβολής και διακανονισμού. Εξουσιοδοτείτε την PayPal να υποβάλλει συναλλαγές στην American Express και να λαμβάνει διακανονισμό από αυτήν, καθώς και να γνωστοποιεί πληροφορίες συναλλαγών και προμηθευτών στην American Express, με σκοπό τη διεξαγωγή αναλύσεων δεδομένων και τη δημιουργία αναφορών και για οποιουσδήποτε άλλους νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων των επικοινωνιών εμπορικού μάρκετινγκ ή επικοινωνιών δημιουργίας σχέσεων. Ο Προμηθευτής μπορεί να παύσει να αποδέχεται την American Express ανά πάσα στιγμή κατόπιν ειδοποίησης.

5.5.5 Τρίτος δικαιούχος. Η American Express είναι τρίτος δικαιούχος της παρούσας Συμφωνίας, για τους σκοπούς αποδοχής καρτών American Express. Ως τρίτος δικαιούχος, η American Express έχει το δικαίωμα να επιβάλει σε εσάς απευθείας τους όρους της παρούσας Συμφωνίας, σε σχέση με την αποδοχή καρτών American Express. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η American Express δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς τις υποχρεώσεις της PayPal σε εσάς, δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας.

5.5.6 Προσκόμιση κάρτας, τερματικά χωρίς επιτήρηση και περίπτερα πληρωμής

Δεν θα δέχεστε κάρτες American Express για πληρωμή στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας, όταν η κάρτα (i) προσκομίζεται σε φυσικό σημείο της αγοράς ή της συναλλαγής, (ii) χρησιμοποιείται σε μη επιτηρούμενες εγκαταστάσεις (π.χ. τερματικά που ενεργοποιούνται από τον πελάτη) ή (iii) προσκομίζεται σε περίπτερο πληρωμής. Επιπλέον, απαγορεύεται η παροχή ή η διάθεση υπολογιστή ή ηλεκτρονικού περιβάλλοντος σε οποιοδήποτε μέλος κάρτας American Express που έρχεται στη φυσική τοποθεσία του, η οποία θα επιτρέψει στο μέλος της κάρτας American Express να αποκτήσει πρόσβαση στον λογαριασμό του στην PayPal.

5.6 Όροι τρίτων μερών για δυνατότητες πρόσθετων για πληρωμές μέσω Προηγμένης υπηρεσίας πιστωτικής και χρεωστικής κάρτας

Αν επιλέξετε να ενσωματώσετε ψηφιακά πορτοφόλια τρίτων μερών που πληρούν τις προϋποθέσεις ως δυνατότητες πρόσθετων για πληρωμές μέσω Προηγμένης υπηρεσίας πιστωτικής και χρεωστικής κάρτας (ορίζεται παρακάτω), συμφωνείτε επίσης με τους ακόλουθους ισχύοντες όρους των τρίτων μερών:

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οι δυνατότητες και οι όροι τρίτων μερών παρέχονται, ενημερώνονται και τηρούνται αποκλειστικά από το σχετικό τρίτο μέρος (και όχι από την PayPal) και ότι η PayPal σε καμία περίπτωση δεν θα είναι υπεύθυνη ή υπόλογη για τυχόν ζημίες, απώλειες ή έξοδα που υποστήκατε ή προκαλέσατε ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε χρήσης των εν λόγω δυνατοτήτων τρίτων μερών ή αποδοχής όρων των εν λόγω τρίτων μερών.

Επιστροφή στην αρχή

 

6. Πνευματική ιδιοκτησία και κωδικοί αναγνωριστικών

6.1 Άδεια. Με το παρόν, η PayPal σας παραχωρεί μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, ανακλητή, μη εκχωρούμενη, περιορισμένη άδεια (α) χρήσης του Προϊόντος σας σύμφωνα με τα έγγραφα που παρέχονται στον Ιστότοπο της PayPal και (β) χρήσης των εγγράφων που παρέχονται από την PayPal για το Προϊόν σας και αναπαραγωγής τους για εσωτερική χρήση μόνο στην επιχείρησή σας. Το Προϊόν σας, με την άδεια χρήσης που το συνοδεύει, υπόκειται σε αλλαγές και θα εξελιχθεί μαζί με το υπόλοιπο σύστημα PayPal (ανατρέξτε στην ενότητα 9.1.). Πρέπει να συμμορφώνεστε με τις απαιτήσεις εφαρμογής και χρήσης που περιέχονται σε κάθε έγγραφο της PayPal και τις οδηγίες που συνοδεύουν το Προϊόν και εκδίδονται από την PayPal κατά καιρούς (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των απαιτήσεων εφαρμογής και χρήσης που σας επιβάλλουμε, ώστε να συμμορφώνεστε με τους ισχύοντες νόμους και τους κανόνες και κανονισμούς του συστήματος καρτών).

6.2 Κωδικοί αναγνωριστικών. Η PayPal θα σας παρέχει συγκεκριμένους κωδικούς αναγνώρισης που ισχύουν μόνο για εσάς. Οι κωδικοί σάς ταυτοποιούν και πιστοποιούν τα μηνύματα και τις οδηγίες σας προς εμάς, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργικών οδηγιών στο περιβάλλον λογισμικού της PayPal. Η χρήση των κωδικών ενδέχεται να είναι απαραίτητη, προκειμένου το σύστημα της PayPal να επεξεργαστεί οδηγίες από εσάς (ή από τον ιστότοπό σας). Οφείλετε να διατηρείτε τους κωδικούς ασφαλείς και να τους προστατεύετε από τυχόν γνωστοποίηση σε μέρη που δεν έχετε εξουσιοδοτήσει να ενεργούν εκ μέρους σας στις συναλλαγές με την PayPal. Συμφωνείτε να ακολουθείτε τα εύλογα μέσα προστασίας που προτείνει η PayPal ανά τακτά διαστήματα, προκειμένου να προστατεύετε την ασφάλεια των κωδικών αναγνώρισης. Εάν αποτύχετε να προστατεύσετε την ασφάλεια των κωδικών όπως προτείνεται, οφείλετε να ειδοποιήσετε το συντομότερο δυνατό την PayPal, προκειμένου να ακυρώσει και να επανεκδώσει τους κωδικούς. Η PayPal μπορεί επίσης να ακυρώσει και να επανεκδώσει τους κωδικούς, εάν θεωρήσει ότι η ασφάλειά τους έχει παραβιαστεί και αφού σας ειδοποιήσει, σε εύλογο χρονικό διάστημα.

6.3 Ιδιοκτησία πληροφοριών και υλικού του προϊόντος «Σύνθετες πληρωμές με πιστωτική και χρεωστική κάρτα». Στο πλαίσιο της πρόσβασης και της χρήσης του Προϊόντος, θα σας δοθούν ορισμένες πληροφορίες και υλικό (το «Υλικό Pro») για τη χρήση του Προϊόντος. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με το εν λόγω υλικό παραμένουν στην ιδιοκτησία της PayPal ή του σχετικού Τραπεζικού ιδρύματος αποδοχής (ανάλογα με την περίπτωση). Συμφωνείτε να μη δίνετε, μεταβιβάζετε, εκχωρείτε, ανανεώνετε, πωλείτε, μεταπωλείτε (εξ ολοκλήρου ή εν μέρει) το Υλικό Pro σε οποιονδήποτε τρίτο.

6.4 Ενσωματώσεις φιλοξενίας PayPal και η πνευματική ιδιοκτησία σας. Με το παρόν παραχωρείτε στην PayPal ατελώς μια παγκόσμια, μη αποκλειστική άδεια χρήσης των επωνυμιών, εικόνων, λογοτύπων, εμπορικών σημάτων, σημάτων υπηρεσιών ή/και εμπορικών επωνυμιών που ανήκουν σε εσάς ή θυγατρική σας, που μπορεί να παρέχετε στην PayPal κατά τη χρήστη του Προϊόντος (εφεξής τα «Σήματά σας»), με αποκλειστικό σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης του Προϊόντος (συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της προσαρμογής του Προϊόντος που φιλοξενείτε). Ο τίτλος και η κυριότητα των Σημάτων σας και κάθε υπεραξία που προκύπτει από οποιαδήποτε μετέπειτα χρήση παραμένει σε εσάς. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε την εξουσία να παραχωρήσετε στην PayPal το δικαίωμα χρήσης των Σημάτων σας και θα αποζημιώνετε πλήρως την PayPal σε συνεχή βάση, έναντι τυχόν αξιώσεων ή απωλειών που υφίσταται λόγω χρήσης των Σημάτων σας σε σχέση με το Προϊόν.

Επιστροφή στην αρχή

 

7. Όροι χρήσης για συγκεκριμένες λειτουργικότητες

7.1 Προστασία από απάτη. Οι όροι του Παραρτήματος 2 ισχύουν για τη χρήση της Προστασίας από απάτη.

7.2 Εργαλείο αποθήκευσης δεδομένων. Εάν χρησιμοποιείτε το Εργαλείο αποθήκευσης δεδομένων, πριν συλλέξετε τα Δεδομένα καρτών των πελατών σας οφείλετε να:

7.2.1 ενημερώνετε τους πελάτες σας ότι:

7.2.1.1 οι πληροφορίες που συλλέγονται αποθηκεύονται και μπορούν να ανακτηθούν από εσάς για μελλοντικές πληρωμές από τον πελάτη, συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, πληρωμών «χωρίς παρουσία του αγοραστή»,

7.2.1.2 ο πελάτης μπορεί να επικαιροποιήσει τις πληροφορίες και

7.2.1.3 ο πελάτης μπορεί να ανακαλέσει τη συναίνεση και

7.2.2 λαμβάνετε τη συναίνεση των πελατών σας για τη συλλογή και τη χρήση των εν λόγω πληροφοριών με βάση τα παραπάνω και

7.2.3 διασφαλίζετε ότι, όταν οι πελάτες παρέχουν την παραπάνω συναίνεση και επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν τη δυνατότητα, το κάνουν μέσω εκούσιας και καταγεγραμμένης ενέργειας, για παράδειγμα, κάνουν κλικ σε ένα προαιρετικό κουμπί ή επιλέγουν ένα πλαίσιο το οποίο είναι μη επιλεγμένο από προεπιλογή.

7.3 Υπηρεσία ενημέρωσης λογαριασμού

7.3.1 Περιγραφή. Σύμφωνα με τους όρους της παρούσας ενότητας 7.3, η PayPal μπορεί να σας παρέχει την υπηρεσία Account Updater, για την οποία αποστέλλει τα ισχύοντα Δεδομένα καρτών για κάρτες που πληρούν τις προϋποθέσεις σε μία ή περισσότερες πηγές τρίτων μερών (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, Ενώσεων πιστωτικών καρτών) και χρησιμοποιεί πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της για να ελέγχει και να ενημερώνει τα ισχύοντα Δεδομένα καρτών. Κατόπιν των εν λόγω ελέγχων, η PayPal επεξεργάζεται και αποθηκεύει τα ισχύοντα επικαιροποιημένα Δεδομένα καρτών που αφορούν τους πελάτες σας, εάν υπάρχουν, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και για λογαριασμό σας, ώστε να καταστήσει δυνατή την αποδοχή από εσάς Επαναλαμβανόμενων χρεώσεων, Επαναλαμβανόμενων πληρωμών ή άλλων συναλλαγών που πληρούν τις προϋποθέσεις με τη χρήση των Προϊόντων από τους πελάτες της με τα ισχύοντα επικαιροποιημένα Δεδομένα καρτών. Εάν σας προσφέρεται η υπηρεσία Account Updater, η PayPal σάς αποστέλλει ειδοποίηση μέσω email ότι η υπηρεσία Account Updater έχει ενεργοποιηθεί στον λογαριασμό σας ή σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία Account Updater στον λογαριασμό σας μέσω των ρυθμίσεων λογαριασμού PayPal. Έχετε το δικαίωμα να διακόψετε τη χρήση της υπηρεσίας Account Updater ανά πάσα στιγμή, αποστέλλοντας γραπτή ειδοποίηση στην PayPal για την εν λόγω επιλογή σας ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο που μπορεί να ορίζει η PayPal.

 

7.3.2 Επιτρεπόμενη χρήση. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Υπηρεσία ενημέρωσης λογαριασμού παρέχεται αποκλειστικά με σκοπό την επικαιροποίηση ισχυόντων Δεδομένων καρτών, προκειμένου να μπορείτε να αποδέχεστε συναλλαγές χρησιμοποιώντας τα Προϊόντα. Δεν επιτρέπεται η χρήση της Υπηρεσίας ενημέρωσης λογαριασμού για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της χρήσης οποιουδήποτε τμήματος των δεδομένων της Υπηρεσίας ενημέρωσης λογαριασμού στο πλαίσιο ανάπτυξης οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας ή προϊόντος.

 

7.3.3 Οι υποχρεώσεις σας. Πρέπει να συμμορφώνεστε πλήρως με την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανόνες του συστήματος καρτών, σε σχέση με τη χρήση της Υπηρεσίας ενημέρωσης λογαριασμού. Επιπλέον, πρέπει να παρέχετε στους πελάτες σας που κατέχουν Κάρτα που πληροί τις προϋποθέσεις για ένταξη στην Υπηρεσία ενημέρωσης λογαριασμού όλες τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, ώστε να έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία ενημέρωσης λογαριασμού για να ενημερώνετε την Κάρτα του πελάτη. Στα ανωτέρω περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η άμεση ενσωμάτωση οποιασδήποτε γλωσσικής διατύπωσης στους βασικούς όρους και προϋποθέσεις, τη δήλωση απορρήτου ή/και τα άλλα έγγραφα τεκμηρίωσης που αφορούν τους πελάτες, η οποία απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία ή τους κανόνες του συστήματος καρτών. Πρέπει επίσης να παρέχετε επαρκείς γνωστοποιήσεις, ώστε να είναι σαφές στους πελάτες ότι, εάν δεν επιθυμούν την επικαιροποίηση των ισχυόντων Δεδομένων των καρτών τους, μπορούν να σας ζητήσουν να διαγράψετε την Κάρτα τους που έχει αποθηκευτεί από την PayPal ή/και να καταγγείλουν τη συμφωνία Επαναλαμβανόμενων χρεώσεων ή Επαναλαμβανόμενων πληρωμών που έχουν συνάψει με εσάς.

 

7.3.4 Εμπιστευτικότητα. Συμφωνείτε να διατηρείτε απολύτως εμπιστευτικές όλες τις πληροφορίες και τα Δεδομένα καρτών που παρέχονται μέσω της Υπηρεσίας ενημέρωσης λογαριασμού, εάν υπάρχουν. Δεν επιτρέπεται η γνωστοποίηση οποιωνδήποτε τέτοιων πληροφοριών ή Δεδομένων καρτών σε τρίτα μέρη, καθώς και η χρήση τέτοιων πληροφοριών ή Δεδομένων καρτών για οποιονδήποτε σκοπό, εκτός όσων μπορεί να επιτρέπονται ρητώς.

 

7.3.5 Αποζημίωση. Υποχρεούστε να αποζημιώνετε την PayPal για οποιαδήποτε ζημία που υφίσταται, ως αποτέλεσμα αθέτησης των υποχρεώσεών σας, βάσει της παρούσας Ενότητας σχετικά με τη χρήση της Υπηρεσίας ενημέρωσης λογαριασμού.

 

7.3.6 Ακρίβεια πληροφοριών. Αναγνωρίζετε ότι η ακρίβεια της Υπηρεσίας ενημέρωσης λογαριασμού εξαρτάται από τον βαθμό συμμετοχής της εκάστοτε τράπεζας έκδοσης κάρτας και του πελάτη, και ότι πολλές τράπεζες έκδοσης καρτών και πολλοί πελάτες ενδέχεται να μη συμμετέχουν σε αυτήν. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Υπηρεσία ενημέρωσης λογαριασμού μπορεί να βασίζεται σε πληροφορίες, Δεδομένα καρτών και υπηρεσίες που παρέχονται στην PayPal από τρίτα μέρη.

7.3.7 Τερματισμός και διαθεσιμότητα της υπηρεσίας Account Updater. Η PayPal μπορεί να τερματίσει την υπηρεσία Account Updater ανά πάσα στιγμή, αποστέλλοντάς σας σχετική ειδοποίηση με email. Η PayPal δεν διασφαλίζει ότι η υπηρεσία Account Updater θα είναι διαθέσιμη για όλα τα Δεδομένα καρτών.

Επιστροφή στην αρχή

 

8. Λύση και αναστολή

8.1 Από εσάς.

8.1.1 Μπορείτε να διακόψετε τη χρήση του Προϊόντος ανά πάσα στιγμή, ειδοποιώντας εκ των προτέρων την Εξυπηρέτηση πελατών PayPal για την πρόθεσή σας να διακόψετε μόνο τη χρήση του Προϊόντος. Επισκεφτείτε τη σελίδα του Κέντρου βοήθειας PayPal που είναι προσβάσιμη από τη Συμφωνία χρήστη και τις περισσότερες ιστοσελίδες της PayPal, για να μάθετε πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας. Η Εξυπηρέτηση πελατών PayPal θα επιβεβαιώσει τη διακοπή μέσω email. Με αυτήν την επιλογή διακόπτετε τη χρήση του Προϊόντος και δεν πληρώνετε για οποιεσδήποτε μελλοντικές συναλλαγές, αλλά ο Λογαριασμός PayPal παραμένει ανοιχτός και η παρούσα Συμφωνία και η Συμφωνία χρήστη παραμένουν σε ισχύ. Μπορείτε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το Προϊόν εκ νέου ανά πάσα στιγμή, υπό τους όρους της παρούσας Συμφωνίας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί.

8.1.2 Μπορείτε να διακόψετε την αποδοχή των πληρωμών με κάρτες American Express με χρήση του Προϊόντος ανά πάσα στιγμή, ειδοποιώντας εκ των προτέρων την Εξυπηρέτηση πελατών PayPal. Επισκεφτείτε τη σελίδα του Κέντρου βοήθειας PayPal που είναι προσβάσιμη από τη Συμφωνία χρήστη και τις περισσότερες ιστοσελίδες της PayPal, για να μάθετε πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας.

8.1.3 Μπορείτε να καταγγείλετε την παρούσα Συμφωνία ανά πάσα στιγμή, ειδοποιώντας εκ των προτέρων την Εξυπηρέτηση πελατών PayPal για την πρόθεσή σας να κλείσετε τον Λογαριασμό PayPal που χρησιμοποιείτε με το Προϊόν (ανατρέξτε στη Συμφωνία χρήστη για περισσότερες πληροφορίες). Επισκεφτείτε τη σελίδα του Κέντρου βοήθειας PayPal που είναι προσβάσιμη από τη Συμφωνία χρήστη και τις περισσότερες ιστοσελίδες της PayPal, για να μάθετε πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας. Η Εξυπηρέτηση πελατών PayPal θα επιβεβαιώσει την καταγγελία μέσω email. Με αυτήν την επιλογή λύεται η παρούσα Συμφωνία, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να διακόψετε τη χρήση του Προϊόντος και να μην πληρώνετε για οποιεσδήποτε μελλοντικές συναλλαγές, και ξεκινάει η διαδικασία για το κλείσιμο του Λογαριασμού σας στην PayPal. Ο Λογαριασμός σας στην PayPal παραμένει ανοιχτός και η σχετική Συμφωνία χρήστη εξακολουθεί να ισχύει έως ότου τεθεί σε ισχύ το κλείσιμο του Λογαριασμού PayPal, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις για το κλείσιμο του Λογαριασμού PayPal στη Συμφωνία χρήστη.

8.2 Από την PayPal. Η PayPal μπορεί να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία ή οποιοδήποτε τμήμα της που σχετίζεται με το Προϊόν, κάνοντας οποιοδήποτε από τα παρακάτω:

8.2.1 Παρέχοντάς σας προειδοποίηση 2 μηνών για την πρόθεση να καταγγείλουμε την παρούσα Συμφωνία ή το τμήμα της που σχετίζεται με το Προϊόν, αποστέλλοντας email στην καταχωρισμένη διεύθυνση email που σχετίζεται με τον Λογαριασμό σας στην PayPal. Εκτός εάν ειδοποιηθείτε διαφορετικά, η καταγγελία της παρούσας Συμφωνίας δεν επηρεάζει τη Συμφωνία χρήστη και ο Λογαριασμός σας στην PayPal παραμένει ανοιχτός.

8.2.2 Καταγγέλλοντας τη Συμφωνία χρήστη που ισχύει για τον Λογαριασμό PayPal που χρησιμοποιείται με το Προϊόν σας. Ο Λογαριασμός σας στην PayPal παραμένει ανοιχτός και η σχετική Συμφωνία χρήστη εξακολουθεί να ισχύει έως ότου τεθεί σε ισχύ το κλείσιμο του Λογαριασμού PayPal, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις για το κλείσιμο του Λογαριασμού PayPal στη Συμφωνία χρήστη.

8.3 Από συμβάντα. Η PayPal μπορεί να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία αμέσως, χωρίς προειδοποίηση, εάν:

8.3.1 Παραβείτε την παρούσα Συμφωνία ή τη Συμφωνία χρήστη.

8.3.2 Δεν είστε σε θέση να πληρώσετε ή να εκπληρώσετε τις υποχρεώσεις σας, καθώς αυτές καθίστανται ληξιπρόθεσμες.

8.3.3 Γίνετε αφερέγγυοι βάσει οποιουδήποτε νόμου περί αφερεγγυότητας που ισχύει για εσάς.

8.3.4 Ληφθούν, επιβληθούν ή εφαρμοστούν μέτρα κατάσχεσης, αναγκαστικής εκτέλεσης ή επίσχεσης εναντίον σας ή έναντι των περιουσιακών σας στοιχείων, ή εάν εκδοθεί ή σας επιδοθεί εντολή κατάσχεσης.

8.3.5 Σας υποβληθεί αναφορά, δοθεί εντολή ή εγκριθεί απόφαση για να ξεκινήσει τυχόν διαδικασία σύμφωνα με οποιονδήποτε νόμο περί αφερεγγυότητας που ισχύει για εσάς σε σχέση με το σύνολο ή ένα σημαντικό τμήμα της επιχείρησής σας, εκτός εάν προτείνεται συγχώνευση ή αναδιοργάνωση με όρους που έχουν προηγουμένως εγκριθεί από την PayPal.

8.3.6 Χάσετε τον πλήρη και απεριόριστο έλεγχο του συνόλου ή μέρους των περιουσιακών σας στοιχείων, λόγω διορισμού ενός συνδίκου πτώχευσης, διαχειριστή, επιμελητή, εκκαθαριστή ή παρόμοιου αξιωματούχου.

8.3.7 Συνάψετε ή προτείνετε οποιαδήποτε σύνθεση ή διακανονισμό σχετικά με τα χρέη σας με τους πιστωτές σας (ή οποιαδήποτε κατηγορία πιστωτών σας).

8.3.8 Παρουσιάζεται σημαντική δυσμενής αλλαγή στην επιχείρηση, τις δραστηριότητες ή την οικονομική σας κατάσταση, ή

8.3.9 Δώσετε ανακριβείς πληροφορίες κατά την υποβολή αίτησης για το Προϊόν σας ή στις συναλλαγές σας μαζί μας.

8.4 Συνέπειες λύσης. Όταν λυθεί η παρούσα Συμφωνία ή οποιοδήποτε τμήμα της, θα πρέπει αμέσως να διακόψετε τη χρήση του Προϊόντος που τερματίστηκε και η PayPal μπορεί να αποτρέψει ή να εμποδίσει τη χρήση του μετά τη λύση της Συμφωνίας. Αν, παρ' όλα αυτά, χρησιμοποιείτε το Προϊόν μετά τη λύση της παρούσας Συμφωνίας, η Συμφωνία θα εξακολουθεί να ισχύει για τη χρήση του Προϊόντος μέχρι να διακόψετε τη χρήση του, οπότε τίθεται σε ισχύ η λύση. Οι ακόλουθες ενότητες της παρούσας Συμφωνίας θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και μετά τη λύση της παρούσας Συμφωνίας: ενότητες 2, 4.1, 8.2, 8.4. Η λύση της παρούσας Συμφωνίας ή οποιουδήποτε μέρους της δεν επηρεάζει δικαιώματα, μέτρα αποκατάστασης ή υποχρεώσεις των μερών που έχουν προκύψει ή καταστεί ληξιπρόθεσμα πριν από τη λύση, και δεν θα δικαιούστε επιστροφή χρημάτων οποιασδήποτε Μηνιαίας χρέωσης που ισχύει για οποιαδήποτε περίοδο πριν από τη λύση.

8.5 Παραβίαση και αναστολή. Εάν παραβείτε την παρούσα Συμφωνία, τη Συμφωνία χρήστη ή μια απαίτηση ασφαλείας που επιβάλλεται από το PCI DSS, η PayPal μπορεί να αναστείλει αμέσως τη χρήση του Προϊόντος (με άλλα λόγια, ενδέχεται να καταστήσουμε το Προϊόν προσωρινά μη λειτουργικό). Η PayPal μπορεί να σας ζητήσει να λάβετε συγκεκριμένα διορθωτικά μέτρα για να αποκαταστήσετε την παραβίαση και να άρετε την αναστολή, αν και τίποτα στην παρούσα Συμφωνία δεν εμποδίζει την PayPal να επιδιώξει οποιαδήποτε άλλα ένδικα μέσα μπορεί να έχει στη διάθεσή της για την αντιμετώπιση παραβιάσεων. Επιπλέον, εάν η PayPal έχει εύλογες υποψίες ότι έχετε παραβεί την παρούσα Συμφωνία ή το PCI DSS, μπορεί να αναστείλει τη χρήση του Προϊόντος σας, εν αναμονή περαιτέρω διερεύνησης.

Αν η PayPal αναστείλει την πρόσβασή σας στο Προϊόν, θα σας ειδοποιήσει και θα εξηγήσει τη βάση των ενεργειών της για την αναστολή της χρήσης του Προϊόντος, και μπορεί να καθορίσει διορθωτικές ενέργειες για την αποκατάσταση της παραβίασης και την άρση της αναστολής. Η αναστολή από την PayPal της πρόσβασης ή της χρήσης του Προϊόντος θα παραμείνει σε ισχύ, μέχρι να βεβαιωθεί ότι έχετε αποκαταστήσει τις εν λόγω παραβιάσεις.

 

Επιστροφή στην αρχή

 

9. Διάφορα

9.1 Το μέλλον του Προϊόντος. Η PayPal διατηρεί την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική ευχέρεια να καθορίσει (α) τη μελλοντική πορεία και εξέλιξη του Προϊόντος, (β) τις βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν σε αυτό και τη χρονική στιγμή εφαρμογής τους και (γ) εάν και πότε πρέπει να διορθωθούν τα ελαττώματα και να εισαχθούν νέα χαρακτηριστικά. Η PayPal δέχεται ευχαρίστως τα σχόλια χρηστών όσον αφορά τον σχεδιασμό του μέλλοντος του Προϊόντος, αλλά δεν απαιτείται να ενεργεί με βάση με τα σχόλια που λαμβάνει. Παρέχοντάς μας τα σχόλιά σας, συμφωνείτε ότι δεν θα αξιώσετε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των σχολίων σας.

9.2 Απουσία εγγύησης. Το Προϊόν και κάθε συνοδευτική τεκμηρίωση σάς παρέχονται «ως έχουν».

Η PayPal δεν προσφέρει ούτε παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, εκ νόμου ή με άλλο τρόπο, σχετικά με:

 • το Προϊόν σας,
 • το αδειοδοτημένο λογισμικό και
 • την τεκμηρίωση χρήστη που παρέχεται.

Τίποτα από όσα παρέχονται από την PayPal στο πλαίσιο αυτής της Συμφωνίας ή με άλλο τρόπο για το Προϊόν σας δεν έχει την εξουσιοδότηση της PayPal να περιλαμβάνει εγγύηση.

Καμία υποχρέωση ή ευθύνη δεν προκύπτει από την από μέρους της PayPal παροχή:

 • τεχνικών συμβουλών,
 • συμβουλών προγραμματισμού και
 • άλλων συμβουλών ή υπηρεσιών,

σε σχέση με το Προϊόν, το αδειοδοτημένο λογισμικό και την τεκμηρίωση χρήστη που παρέχονται. Σε αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες που μπορεί να σας βοηθήσουν στην προσαρμογή του Προϊόντος σας.

Η PayPal συνιστά να ελέγξετε την εφαρμογή του Προϊόντος διεξοδικά, καθώς η PayPal δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια προκληθεί από ελάττωμα σε αυτό.

Εάν το Προϊόν σας φιλοξενείται από την PayPal (με άλλα λόγια, «τρέχουμε» το λογισμικό για λογαριασμό σας ως διαδικτυακή υπηρεσία), η PayPal δεν εγγυάται τη διαρκή, αδιάκοπη ή ασφαλή πρόσβαση στο φιλοξενούμενο Προϊόν σας.

Η PayPal δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αποτυχία στη φιλοξενία του Προϊόντος σας.

Αναγνωρίζετε ότι η διαθεσιμότητα του Προϊόντος σας προς χρήση μπορεί περιστασιακά να περιορίζεται, προκειμένου να ολοκληρωθούν επισκευές, συντήρηση ή εισαγωγή νέων λειτουργιών ή υπηρεσιών.

Ορισμένες χώρες δεν επιτρέπουν την αποποίηση σιωπηρών εγγυήσεων, επομένως οι παραπάνω δηλώσεις αποποίησης ευθύνης ενδέχεται να μην ισχύουν στην περίπτωσή σας.

9.3 Αποζημίωση. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε την PayPal και να διατηρήσετε την PayPal πλήρως αποζημιωμένη σε συνεχή βάση για τυχόν άμεση απώλεια, ζημία και ευθύνη, καθώς και για τυχόν αξίωση, απαίτηση ή κόστος (συμπεριλαμβανομένων εύλογων αμοιβών δικηγόρων) που προκύπτουν σε σχέση με οποιοδήποτε τρίτο μέρος (συμπεριλαμβανομένων των Κοινών πελατών) και που προκύπτουν από την παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας, της Συμφωνίας χρήστη και των εγγράφων που ενσωματώνονται σε αυτήν μέσω παραπομπών (συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής αποδεκτής χρήσης) ή της παράβασης οποιουδήποτε νόμου.

9.4 Εκχώρηση, τροποποίηση και παραίτηση. Δεν επιτρέπεται να εκχωρήσετε την παρούσα Συμφωνία χωρίς να λάβετε πρώτα γραπτή συγκατάθεση από την PayPal. Η PayPal μπορεί να εκχωρήσει, να ανανεώσει ή να μεταφέρει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο την παρούσα Συμφωνία χωρίς τη συγκατάθεσή σας, ειδοποιώντας σας. Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν μπορεί να τροποποιήσει την παρούσα Συμφωνία ή να παραιτηθεί από τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτήν, παρά μόνο με έντυπο έγγραφο υπογεγραμμένο και από τα δύο μέρη.

9.5 Αγγλικό δίκαιο και δικαιοδοσία. Η παρούσα Συμφωνία διέπεται από τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας. Υπαγόμαστε και τα δύο μέρη στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αγγλίας και της Ουαλίας.

 

Επιστροφή στην αρχή

 

10. Ορισμοί

Οι όροι με κεφαλαία που δεν περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενότητα ορίζονται στη Συμφωνία χρήστη.

3D Secure: διαδικασία ασφαλείας που επιτρέπει σε μια τράπεζα που εκδίδει κάρτα να επαληθεύσει τον κάτοχο της κάρτας που εξουσιοδοτεί μια συναλλαγή με κάρτα κατά τη στιγμή πραγματοποίησης μιας πληρωμής. Το 3D Secure έχει άλλα εμπορικά σήματα, ανάλογα με την Ένωση πιστωτικών καρτών της οποίας η επωνυμία εμφανίζεται στην κάρτα. Τα εμπορικά σήματα για το 3D Secure περιλαμβάνουν το Verified by Visa και το Mastercard SecureCode.

Υπηρεσία ενημέρωσης λογαριασμού: λειτουργικότητα που ορίζεται περαιτέρω στην ενότητα 7.3.

Τραπεζικό ίδρυμα αποδοχής: το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή η τράπεζα που παρέχει υπηρεσίες σε εσάς και την PayPal για να σας επιτρέπει (α) να αποδέχεστε πληρωμές από κατόχους καρτών που χρησιμοποιούν κάρτες και (β) να εισπράττετε αξία για Συναλλαγές μέσω κάρτας.

Ημερομηνία ενεργοποίησης: η ημερομηνία κατά την οποία ολοκληρώνετε όλα τα «Πρώτα βήματα», όπως αναφέρονται στην ενότητα 1 παραπάνω.

Πληρωμές μέσω Προηγμένης υπηρεσίας πιστωτικής και χρεωστικής κάρτας: μια σουίτα λειτουργικοτήτων που περιλαμβάνει το API πληρωμών μέσω Προηγμένης υπηρεσίας πιστωτικής και χρεωστικής κάρτας (ως βασικό ηλεκτρονικό περιβάλλον) και την Προστασία από απάτη (ως προαιρετική επιπρόσθετη υπηρεσία). Αυτή η σουίτα λειτουργικοτήτων μπορεί επίσης να περιλαμβάνει προαιρετικές δυνατότητες πρόσθετων (π.χ. ενσωμάτωση ψηφιακών πορτοφολιών τρίτων μερών που πληρούν τις προϋποθέσεις) που απαιτούν την αποδοχή επιπρόσθετων όρων τρίτων μερών προτού μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν οι εν λόγω δυνατότητες πρόσθετων. Μπορεί επίσης να επιλέξουμε να σας προσφέρουμε άλλες λειτουργικότητες Υπηρεσιών ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα της PayPal, στο πλαίσιο της σουίτας λειτουργικοτήτων πληρωμών μέσω Προηγμένης υπηρεσίας πιστωτικής και χρεωστικής κάρτας.

API σύνθετων πληρωμών με πιστωτική και χρεωστική κάρτα: υπηρεσία ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα, που ορίζεται περαιτέρω στην ενότητα «Σχετικά με τη Συμφωνία σας».

Σύνθετα φίλτρα διαχείρισης απάτης: τεχνολογία που παρέχεται από την PayPal για να σας επιτρέπει να ελέγχετε μια πληρωμή με κάρτα, βάσει κριτηρίων όπως η διεύθυνση χρέωσης του κατόχου κάρτας (υπηρεσία επαλήθευσης διεύθυνσης ή AVS), τα δεδομένα CVV2 της κάρτας και οι βάσεις δεδομένων ύποπτων διευθύνσεων, αναγνωριστικών και προτύπων. Ανατρέξτε στον Ιστότοπο της PayPal και στα έγγραφα του προϊόντος για περισσότερες πληροφορίες. Τα σύνθετα φίλτρα διαχείρισης απάτης προσφέρουν μεγαλύτερο επίπεδο ελέγχου συναλλαγών και οι συναλλαγές μπορούν να επισημαίνονται, να ελέγχονται ή να απορρίπτονται αυτόματα, ανάλογα με τον τρόπο ρύθμισης των φίλτρων.

Δεδομένα AVS: πληροφορίες που επιστρέφονται από το Σύστημα επαλήθευσης διεύθυνσης που λειτουργεί από ή για λογαριασμό των Ενώσεων πιστωτικών καρτών, το οποίο συγκρίνει τα δεδομένα διεύθυνσης που παρέχονται από έναν φαινομενικό κάτοχο κάρτας με τα δεδομένα διευθύνσεων στο αρχείο της κάρτας που τηρείται από τον εκδότη της κάρτας.

Ένωση πιστωτικών καρτών: εταιρεία ή κοινοπραξία χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που εκδίδει κανόνες οι οποίοι διέπουν τις Συναλλαγές με κάρτες και αφορούν την κάρτα που φέρει την επωνυμία της εταιρείας ή της κοινοπραξίας. Μερικά παραδείγματα Ενώσεων είναι η Visa ΗΠΑ, η Visa Ευρώπης και η Visa σε άλλες περιοχές, η Mastercard International Incorporated, η American Express και παρόμοιοι οργανισμοί.

Δεδομένα κάρτας: όλα τα προσωπικά ή οικονομικά στοιχεία που σχετίζονται με μια Συναλλαγή με κάρτα, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που καταγράφονται στην ίδια την κάρτα (είτε σε μορφή αναγνώσιμη από άνθρωπο είτε ψηφιακά) μαζί με το όνομα και τη διεύθυνση του κατόχου της κάρτας και όποια άλλη πληροφορία είναι απαραίτητη για τη διεκπεραίωση μιας Συναλλαγής με κάρτα.

Συναλλαγή με κάρτα: πληρωμή με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, κάρτα American Express ή με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιεί φυσικό στοιχείο, φέρει δεδομένα και προορίζεται να παραμείνει στην κατοχή του πληρωτή. Τα Προϊόντα υποστηρίζουν μόνο ορισμένους τύπους Συναλλαγών με κάρτα. Ανατρέξτε στον Ιστότοπο της PayPal για περισσότερες πληροφορίες.

Σημαντικά συστήματα: η τεχνολογία πληροφοριών (τόσο ο εξοπλισμός, όσο και το λογισμικό) που χρησιμοποιείτε για τη λειτουργία του Προϊόντος σας, για την προστασία αυτών και των ηλεκτρονικών σημείων πώλησης από εισβολές και παρεμβολές και για την αποθήκευση δεδομένων σχετικών με πληρωμές και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των Δεδομένων κάρτας που διατηρείτε και όλων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με τους Κοινούς πελάτες.

Δεδομένα CVV2: ο τριψήφιος αριθμός που εμφανίζεται στα δεξιά του αριθμού της κάρτας στην περιοχή του πλαισίου υπογραφής στο πίσω μέρος της κάρτας. (Για τις κάρτες American Express, ο κωδικός είναι ένας τετραψήφιος μη ανάγλυφος αριθμός, που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό κάρτας στο μπροστινό μέρος της κάρτας American Express.) Τα δεδομένα CVV2 συνδέονται μοναδικά με κάθε μεμονωμένη πλαστική κάρτα και συνδέουν τον αριθμό λογαριασμού της κάρτας με το πλαστικό.

Παραβίαση δεδομένων: εισβολή σε ή δυσλειτουργία ενός συστήματος ηλεκτρονικών υπολογιστών, στο οποίο αποθηκεύονται Δεδομένα κάρτας και η οποία εισβολή ή δυσλειτουργία είτε (α) εκθέτει, τροποποιεί ή καταστρέφει το σύνολο ή μέρος των Δεδομένων κάρτας στο σύστημα, ή (β) διατρέχει σημαντικό κίνδυνο, κατά την κρίση εξειδικευμένου εμπειρογνώμονα στον τομέα της ασφάλειας πληροφοριών, να εκθέσει, να τροποποιήσει ή να καταστρέψει το σύνολο ή μέρος των Δεδομένων κάρτας στο σύστημα. Τα Δεδομένα κάρτας εκτίθενται όταν αποδεσμεύονται από τους συνήθεις ελέγχους πρόσβασης του συστήματος χωρίς εξουσιοδότηση ή όταν γνωστοποιούνται σε ένα ή περισσότερα μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων: ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) ή οποιοσδήποτε διάδοχος αυτού, μαζί με όλους τους άλλους νόμους σχετικά με το απόρρητο των πολιτών ή κατοίκων του κράτους μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου στο οποίο διαμένετε ή έχετε την έδρα της επιχείρησής σας.

Express Checkout: λειτουργικότητα για τη διευκόλυνση της ολοκλήρωσης ηλεκτρονικών αγορών λιανικού εμπορίου, χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που σας παρέχονται από την PayPal. Λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία Express Checkout εμφανίζονται στον Ιστόποπο της PayPal και στα έγγραφα που παρέχει η PayPal για το Προϊόν.

Προστασία από απάτη: τεχνολογία που παρέχεται από την PayPal για να μπορείτε (α) να ελέγχετε μια πληρωμή με κάρτα βάσει κριτηρίων, όπως η διεύθυνση χρέωσης του κατόχου κάρτας (υπηρεσία επαλήθευσης διεύθυνσης ή AVS), τα Δεδομένα CVV2 της κάρτας και οι βάσεις δεδομένων ύποπτων διευθύνσεων, αναγνωριστικών και προτύπων, που προσφέρονται μαζί με το API σύνθετων πληρωμών με πιστωτική και χρεωστική κάρτα, ως εναλλακτική των Σύνθετων φίλτρων διαχείρισης απάτης.

Επιλογή φιλοξενίας: οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: (i) Ενσωμάτωση φιλοξενίας PayPal ή (ii) Αυτοφιλοξενούμενη ενσωμάτωση.

Υπηρεσία ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα: λειτουργικότητα που παρέχεται ηλεκτρονικά από την PayPal, ώστε να μπορούν οι προμηθευτές να λαμβάνουν πληρωμές απευθείας από την κάρτα του πληρωτή (χωρίς τα χρήματα να περνούν από τον Λογαριασμό PayPal του πληρωτή), χωρίς να εμφανίζεται η κάρτα στον ιστότοπο ή σε άλλο σημείο πώλησης. Οι Υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του Προϊόντος. Ο όρος «Υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα» ορίζεται στην ενότητα «Σχετικά με τη Συμφωνία σας».

Ενσωμάτωση φιλοξενίας PayPal: το API σύνθετων πληρωμών με πιστωτική και χρεωστική κάρτα της PayPal, που είναι ενσωματωμένο στη διαδικασία πληρωμής του ιστοτόπου σας σύμφωνα με την ενότητα 1, με αυτήν τη λειτουργικότητα να πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου στον διακομιστή της PayPal και όχι στον ιστότοπό σας (συμπεριλαμβανομένης φιλοξενίας του πεδίου εισόδου κάρτας).

Ιστότοπος της PayPal: ο ιστότοπος που παρέχει η PayPal για τη χώρα στην οποία διαμένετε. Για παράδειγμα, στην περίπτωση της Γαλλίας, ο Ιστότοπος της PayPal βρίσκεται στη διεύθυνση http://www.paypal.fr, για τη Γερμανία, ο Ιστότοπος της PayPal βρίσκεται στη διεύθυνση www.paypal.de. Μπορείτε να βρείτε αναφορές στους Ιστοτόπους της PayPal για άλλες χώρες μέσω συνδέσμου από οποιονδήποτε άλλο Ιστότοπο της PayPal.

PCI DSS: Πρότυπο ασφάλειας δεδομένων του κλάδου καρτών πληρωμών, το οποίο αποτελείται από προδιαγραφές που καθορίζονται από τις Ενώσεις πιστωτικών καρτών, με σκοπό την εξασφάλιση της ασφάλειας δεδομένων των Συναλλαγών με κάρτες. Μπορείτε να βρείτε αντίγραφο του PCI DSS στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.pcisecuritystandards.org/.

Προϊόν: ως «Προϊόν σας» νοείται το προϊόν στο οποίο έχετε πρόσβαση και χρησιμοποιείτε μετά την αποδοχή της παρούσας Συμφωνίας. Το Προϊόν καθορίζεται περαιτέρω στην ενότητα «Σχετικά με τη Συμφωνία σας».

Ειδικευμένος αξιολογητής ασφαλείας: ο όρος έχει την έννοια που του αποδίδεται στο PCI DSS.

Εργαλείο επαναλαμβανόμενων πληρωμών: τεχνολογία που παρέχεται από την PayPal για τη δημιουργία πληρωμών που επαναλαμβάνονται σε συγκεκριμένα διαστήματα ή συχνότητες με εξουσιοδότηση του πληρωτή. Ανατρέξτε στον Ιστότοπο της PayPal και στα έγγραφα του προϊόντος για περισσότερες πληροφορίες.

Αυτοφιλοξενούμενη ενσωμάτωση: το Προϊόν που ενσωματώνεται στη διαδικασία πληρωμής του ιστοτόπου σας σύμφωνα με την ενότητα 1, με αυτήν τη λειτουργικότητα να πραγματοποιείται τουλάχιστον εν μέρει στον ιστότοπό σας (συμπεριλαμβανομένης φιλοξενίας του πεδίου εισόδου κάρτας).

Κοινός πελάτης: ένα άτομο που διαθέτει Λογαριασμό PayPal και είναι επίσης πελάτης σας.

Κανονικές πληρωμές μέσω PayPal: όλες οι Πληρωμές που λαμβάνετε από άλλο λογαριασμό PayPal ή πληρωμές μέσω της Προαιρετικής υπηρεσίας λογαριασμού PayPal ή από Τοπικές μεθόδους πληρωμής.

Συμφωνία χρήστη: η συμφωνία που συνήφθη ηλεκτρονικά, ως μέρος της ηλεκτρονικής διαδικασίας εγγραφής που απαιτείται για το άνοιγμα ενός Λογαριασμού PayPal. Μπορείτε να βρείτε την τρέχουσα Συμφωνία χρήστη μέσω συνδέσμου στο υποσέλιδο σχεδόν κάθε σελίδας στον Ιστότοπο της PayPal. Περιλαμβάνει ορισμένες πολιτικές, συγκεκριμένα την Πολιτική αποδεκτής χρήσης και την Πολιτική απορρήτου, οι οποίες περιλαμβάνονται επίσης στον Ιστότοπο της PayPal.

Εργαλείο αποθήκευσης δεδομένων: τεχνολογία βάσει API που παρέχεται από την PayPal για να μπορείτε να αποθηκεύετε και να ανακτάτε στοιχεία κάρτας για πληρωμές που επαναλαμβάνονται σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα ή με συγκεκριμένη συχνότητα με την έγκριση του πληρωτή. Ανατρέξτε στον Ιστότοπο της PayPal και στα έγγραφα του προϊόντος για περισσότερες πληροφορίες.

Εικονικό τερματικό: λειτουργικότητα που παρέχεται ως Υπηρεσία ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα, όπως ορίζεται περαιτέρω στην ενότητα «Σχετικά με τη Συμφωνία σας».

Λειτουργικότητα Website Payments Pro: μια σουίτα λειτουργικοτήτων που περιλαμβάνει το Εικονικό τερματικό, τα Φίλτρα διαχείρισης απάτης, την Προστασία από απάτη, τα Σύνθετα φίλτρα διαχείρισης απάτης και το Εργαλείο επαναλαμβανόμενων πληρωμών.

 

Παράρτημα 1

Απαιτήσεις ασφάλειας δεδομένων

 

Οι Σύνθετες πληρωμές με πιστωτική και χρεωστική κάρτα της PayPal σάς επιτρέπουν να δέχεστε πληρωμές ηλεκτρονικά απευθείας από χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες, οι οποίες αποτελούν μέσα πληρωμής και η ασφάλεια των οποίων εξαρτάται από τον έλεγχο της γνωστοποίησης των Δεδομένων καρτών. Ένα άτομο με επαρκή Δεδομένα καρτών μπορεί να στείλει ή να λάβει μια πληρωμή με κάρτα χρεωμένη στον λογαριασμό του κατόχου της κάρτας, χωρίς να έχει απαραίτητα την εξουσιοδότηση του κατόχου της κάρτας για την πληρωμή. Για να αποτρέψετε την κατάχρηση των Δεδομένων καρτών των Κοινών πελατών σας, οφείλετε να διατηρείτε πάντοτε μυστικά τα Δεδομένα καρτών σας. Επίσης, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, υποχρεούστε να διατηρείτε ασφαλή τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των Κοινών πελατών.

Η PayPal συνιστά να λαμβάνετε τις υπηρεσίες αρμόδιου τεχνικού συμβούλου στην ασφάλεια πληροφοριών, για να σας συμβουλεύει και να σας υποστηρίζει ως προς την ασφάλεια του ιστοτόπου σας και τυχόν άλλων σημείων πώλησης.

Αρχές ασφάλειας δεδομένων

 1. Σχεδιασμός και ανάπτυξη. Οφείλετε να σχεδιάζετε και να αναπτύσσετε τα Σημαντικά συστήματά σας και όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται με πληρωμές, ώστε να είναι ασφαλή από εισβολές και παρεμβολές από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Όλοι οι χρήστες των συστημάτων σας πρέπει να απαιτείται να πιστοποιούνται στα Σημαντικά συστήματά σας και τα Συστήματα αυτά πρέπει να περιορίζουν την πρόσβαση και τις δυνατότητες των χρηστών τους. Πρέπει επίσης να οργανώνετε την επιχείρησή σας, ώστε να διαχωρίζετε τα σημαντικά καθήκοντα και να δημιουργείτε ελέγχους και σημεία ελέγχου στις λειτουργίες σας, αντί να παρέχετε υπερβολική, ανεξέλεγκτη εξουσία σε σχέση με τα συστήματα και τις λειτουργίες σας σε ένα άτομο. Μην παρέχετε ποτέ σε έναν χρήστη περισσότερη εξουσία στα συστήματα και στις διαδικασίες σας από την ελάχιστη απαραίτητη που χρειάζεται για να επιτελεί τον ρόλο που του έχει ανατεθεί.
 2. Προστασία από εισβολές. Οφείλετε να χωρίζετε τις λειτουργίες σας σε δύο βασικές κατηγορίες: (1) τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες σε όλους τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται εκτός του οργανισμού σας και (2) τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες μόνο σε αξιόπιστα άτομα εντός του οργανισμού σας. Οφείλετε να χρησιμοποιείτε τείχος προστασίας (firewall) για τον αποκλεισμό μη αξιόπιστων χρηστών από τη χρήση αποκλειστικά εσωτερικών λειτουργιών των Σημαντικών συστημάτων σας. Οι διαδικτυακοί διακομιστές σας και άλλα εξωτερικά τμήματα των Σημαντικών συστημάτων σας πρέπει να χρησιμοποιούν επαρκώς αναπτυγμένη και διεξοδικά δοκιμασμένη τεχνολογία και να διαθέτουν για εξωτερική χρήση μόνο τις λειτουργίες που είναι απαραίτητες στους Κοινούς πελάτες και άλλους εξωτερικούς χρήστες. Καταργήστε όλες τις περιττές λειτουργίες από τους εξωτερικούς διακομιστές σας, προκειμένου να τους προστατεύετε και να μειώνετε τις ευπάθειές τους σε εξωτερικές επιθέσεις.
 3. Στοιχεία ελέγχου πρόσβασης. Τα Σημαντικά συστήματά σας πρέπει να περιορίζουν την πρόσβαση σε Δεδομένα καρτών και σε όλα τα άλλα προσωπικά ή σημαντικά δεδομένα μόνο σε αξιόπιστα άτομα εντός του οργανισμού σας. Κανένα άτομο δεν πρέπει να έχει πρόσβαση υψηλότερου επιπέδου σε αυτά τα δεδομένα από την απαραίτητη προκειμένου να επιτελέσει τον ρόλο του. Τα συστήματά σας πρέπει να παρακολουθούν και να καταγράφουν κάθε πρόσβαση, χρήση, τροποποίηση και διαγραφή Δεδομένων καρτών και άλλων προσωπικών ή σημαντικών δεδομένων, ώστε να διατηρείτε τα ίχνη ελέγχου όλων αυτών των ενεργειών. Οφείλετε επίσης να περιορίζετε την πρόσβαση στα Σημαντικά συστήματά σας και τους πόρους στους οποίους βασίζονται, όπως δίκτυα, τείχη προστασίας και βάσεις δεδομένων.
 4. Ελαχιστοποίηση δεδομένων. Ως γενική αρχή, πρέπει να συγκεντρώνετε και να διατηρείτε μόνο όσα Δεδομένα καρτών ή άλλα ευαίσθητα δεδομένα χρειάζεστε και όχι περισσότερα. Η διατήρηση Δεδομένων καρτών και προσωπικών δεδομένων δημιουργεί τον κίνδυνο να σας καταλογιστούν ευθύνες. Μπορείτε να μειώσετε αυτόν τον κίνδυνο λαμβάνοντας και διατηρώντας λιγότερα δεδομένα. Εάν αποθηκεύετε Δεδομένα καρτών, σκεφτείτε καλά κατά πόσο χρειάζεται να το κάνετε: η PayPal οφείλει να επιστρέφει μια πληρωμή όταν δεν έχει την εξουσιοδότηση του πληρωτή. Αν ένας χρήστης εξουσιοδοτήσει μια περαιτέρω πληρωμή, θα σας δώσει ξανά επικαιροποιημένα Δεδομένα κάρτας, οπότε ενδέχεται να μην χρειάζεται να αποθηκεύσετε τα Δεδομένα καρτών για μελλοντική χρήση. Εάν δεν διαθέτετε Δεδομένα καρτών, δεν μπορούν και να διαρρεύσουν σε περίπτωση Παραβίασης δεδομένων.
 5. Αλλαγές και δοκιμές. Εκτός από περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, αποφεύγετε την αλλαγή των Σημαντικών συστημάτων σας χωρίς πρώτα να έχετε σχεδιάσει, δοκιμάσει και τεκμηριώσει την αλλαγή, εκτός εάν πρόκειται για αλλαγή ρουτίνας (π.χ. προσθήκη χρήστη, αλλαγή κωδικού πρόσβασης, επικαιροποίηση αποθέματος και τιμών). Για μεγάλες συστημικές αλλαγές ή για αλλαγές που μπορεί να επηρεάσουν την ασφάλεια ή τη διαθεσιμότητα των Σημαντικών συστημάτων σας, οι σχεδιαζόμενες αλλαγές πρέπει να παραπέμπονται για έγκριση από υψηλόβαθμα διευθυντικά στελέχη, εκτός των σχεδιαστών των αλλαγών αυτών. Υλοποιείτε τις σχεδιαζόμενες αλλαγές στα συστήματα παραγωγής σας μόνο μετά από διεξοδικές δοκιμές σε περιβάλλον εκτός παραγωγής. Πραγματοποιείτε όλες αυτές τις δοκιμές υπό την επίβλεψη του τμήματος διαχείρισης κινδύνων σας ή άλλων τμημάτων της εταιρείας σας με συγκεκριμένη αρμοδιότητα για τις απώλειες.
 6. Έλεγχοι. Οφείλετε να ελέγχετε τις λειτουργίες και την ασφάλεια των Σημαντικών συστημάτων σας, τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο. Ο εν λόγω έλεγχος των συστημάτων πρέπει να είναι διακριτός από οποιονδήποτε έλεγχο των οικονομικών σας. Χρησιμοποιείτε αξιόπιστους και ανεξάρτητους ειδικούς για τον έλεγχο των Σημαντικών συστημάτων σας και εάν χρησιμοποιείτε τους υπαλλήλους σας ως ελεγκτές, εξασφαλίστε την ανεξαρτησία τους, προστατεύοντας την απασχόλησή τους από πιθανά αντίποινα και απομονώνοντάς τους από το έργο της διαχείρισης, της λειτουργίας, της αλλαγής και της δοκιμής των Σημαντικών συστημάτων σας.
 7. Εξωτερική ανάθεση και οργανωτικός έλεγχος. Οφείλετε να διασφαλίζετε ότι όλα τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα Σημαντικά συστήματά σας ή που σχεδιάζουν, αναπτύσσουν, λειτουργούν, διατηρούν, αλλάζουν, δοκιμάζουν και ελέγχουν τα Σημαντικά συστήματά σας, συμμορφώνονται με την παρούσα Συμφωνία και το PCI DSS. Εσείς έχετε την ευθύνη για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης, ακόμη και όταν αυτά τα άτομα δεν είναι υπάλληλοί σας.

Τι να κάνετε σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων

 1. Παραβίαση δεδομένων. Σε περίπτωση Παραβίασης δεδομένων, συμφωνείτε να προβείτε σε όλες τις παρακάτω ενέργειες:
  1. Προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια μπορείτε, ώστε να σταματήσετε την Παραβίαση δεδομένων και να περιορίσετε τις συνέπειες, αμέσως μετά τον εντοπισμό της.
  2. Ειδοποιήστε την PayPal το συντομότερο δυνατό αφού ανακαλύψετε την Παραβίαση δεδομένων, επικοινωνώντας είτε με τον υπεύθυνο λογαριασμού σας (εάν έχει οριστεί για εσάς) είτε με την Εξυπηρέτηση πελατών (πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους επικοινωνίας θα βρείτε στη σελίδα «Επικοινωνία»). Εάν δεν μπορείτε να προβείτε ταυτόχρονα στην ενέργεια (α) και να ειδοποιήσετε την PayPal, ολοκληρώστε πρώτα την ενέργεια (α) και στη συνέχεια ειδοποιήστε την PayPal.
  3. Ειδοποιήστε όλους τους Κοινούς πελάτες των οποίων τα Δεδομένα καρτών έχουν εκτεθεί ή είναι πιθανό να έχουν εκτεθεί, ώστε να μπορέσουν να προβούν σε ενέργειες για την πρόληψη της κατάχρησης των Δεδομένων καρτών. Συμφωνείτε επίσης να ολοκληρώσετε αυτήν τη γνωστοποίηση αμέσως αφού πραγματοποιήσετε τις ενέργειες (α) και (β) παραπάνω, να ειδοποιήσετε την PayPal όταν ολοκληρώσετε αυτήν τη γνωστοποίηση και να προσκομίσετε έναν κατάλογο με τους Κοινούς πελάτες που έχετε ειδοποιήσει. Εάν δεν ολοκληρώσετε αυτό το βήμα αμέσως μετά την Παραβίαση δεδομένων, η PayPal μπορεί να ειδοποιήσει τους Κοινούς πελάτες για την Παραβίαση δεδομένων, εντοπίζοντάς τους από τα αρχεία του Λογαριασμού PayPal, όπου έχουν καταγραφεί οι πληρωμές με χρήση κάρτας.
  4. Εάν ζητηθεί από την PayPal, οργανώστε διεξαγωγή ελέγχου ασφάλειας των Σημαντικών συστημάτων σας από ανεξάρτητο τρίτο ελεγκτή, εγκεκριμένο από την PayPal και εκδώστε αναφορά. Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με το αίτημα της PayPal στο πλαίσιο της παρούσας ενότητας, με δικές σας δαπάνες. Οφείλετε να παρέχετε αντίγραφο της αναφοράς του ελεγκτή στην PayPal και η PayPal μπορεί να παρέχει αντίγραφα αυτού στις τράπεζες (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των Τραπεζικών ιδρυμάτων αποδοχής) και τις Ενώσεις πιστωτικών καρτών που εμπλέκονται στην επεξεργασία συναλλαγών με κάρτες για την PayPal. Εάν δεν εκκινήσετε έλεγχο ασφάλειας εντός 10 εργάσιμων ημερών κατόπιν του αιτήματος της PayPal, η PayPal μπορεί να πραγματοποιήσει ή να εξασφαλίσει αυτόν τον έλεγχο, με δικές σας δαπάνες. Ανατρέξτε επίσης στο Παράρτημα 1 σχετικά με τον Έλεγχο.
  5. Συνεργαστείτε με την PayPal και ακολουθήστε όλες τις εύλογες υποδείξεις της, προκειμένου να αποφύγετε ή να περιορίσετε τις συνέπειες της Παραβίασης δεδομένων, να βελτιώσετε τα Σημαντικά συστήματα σας ώστε να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της παρούσας Συμφωνίας και να βοηθήσετε στην αποτροπή μελλοντικών Παραβιάσεων δεδομένων. Ωστόσο, η PayPal δεν θα απαιτήσει από εσάς να προβείτε σε ενέργειες που δεν προβλέπονται από την παρούσα Συμφωνία, εκτός αν τα πρόσθετα μέτρα θεωρούνται εύλογα βάσει του κινδύνου για τους Κοινούς πελάτες και των βέλτιστων πρακτικών ηλεκτρονικών πωλήσεων λιανικής.
  6. Συνεχίστε την κανονική λειτουργία των Σημαντικών συστημάτων σας, μόνο αφού έχετε εξακριβώσει τον τρόπο με τον οποίο προέκυψε η Παραβίαση των δεδομένων και έχετε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την κατάργηση των ευπαθειών αυτών που κατέστησαν δυνατή την Παραβίαση των δεδομένων ή που θα μπορούσαν να καταστήσουν δυνατές άλλες τέτοιες παραβιάσεις.
  7. Αναφέρετε την Παραβίαση δεδομένων στις αρχές επιβολής του νόμου, συνεργαστείτε σε κάθε έρευνα που πραγματοποιούν και με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί να σας ζητήσουν, προκειμένου να εντοπιστεί και να συλληφθεί ο δράστης της Παραβίασης δεδομένων.
  8. Αποφύγετε τη χρήση Δεδομένων καρτών που έχουν εκτεθεί ή τροποποιηθεί σε Παραβίαση δεδομένων. Ωστόσο, η παρούσα ενότητα δεν σας εμποδίζει να αποκτήσετε και να χρησιμοποιήσετε ξανά Δεδομένα καρτών από Κοινούς πελάτες που έχουν επηρεαστεί από την Παραβίαση δεδομένων, αφού αντιμετωπιστούν οι ευπάθειες στα Σημαντικά συστήματά σας, σύμφωνα με το εδάφιο (στ) παραπάνω.

Προστασία δεδομένων

 1. Ανατρέξτε στην Ενότητα 4 για τους όρους σχετικά με την Προστασία δεδομένων.
 2. Αφήνεται σκοπίμως κενό.

Δεδομένα κάρτας και PCI DSS

 1. Διατήρηση Δεδομένων καρτών. Χωρίς τη λήψη και καταγραφή της ρητής συναίνεσης του κατόχου της κάρτας, απαγορεύεται να διατηρείτε, παρακολουθείτε, επιτηρείτε ή αποθηκεύετε Δεδομένα καρτών. Οφείλετε να καταστρέφετε πλήρως και με ασφάλεια όλα τα Δεδομένα καρτών που διατηρείτε ή δεσμεύετε, εντός 24 ωρών από τη λήψη απόφασης εξουσιοδότησης από τον εκδότη σχετικά με τα συγκεκριμένα Δεδομένα καρτών.

  Αν, με τη συναίνεση του κατόχου της κάρτας, διατηρείτε για σύντομο χρονικό διάστημα Δεδομένα καρτών, μπορείτε να το πράττετε μόνο στον βαθμό που αυτά είναι απαραίτητα για την επεξεργασία των συναλλαγών πληρωμής, με την εξουσιοδότηση του κατόχου της κάρτας. Απαγορεύεται η παροχή ή γνωστοποίηση των τηρούμενων Δεδομένων καρτών σε οποιονδήποτε, ακόμη και στο πλαίσιο πώλησης της επιχείρησής σας. Επιπλέον και ανεξάρτητα από οποιονδήποτε αντίθετο όρο, απαγορεύεται να διατηρείτε ή να γνωστοποιείτε τα δεδομένα επαλήθευσης και αναγνώρισης της κάρτας που είναι τυπωμένα στη λωρίδα υπογραφής στην πίσω όψη της κάρτας (δηλαδή τα δεδομένα CVV2), ακόμη και εάν έχετε τη συναίνεση του κατόχου της κάρτας.
 2. Δεδομένα καρτών που δεν επιτρέπεται να αποθηκεύετε. Παρά την αμέσως προηγούμενη ενότητα, συμφωνείτε να μην αποθηκεύετε καθόλου δεδομένα αριθμών προσωπικής αναγνώρισης (PIN), δεδομένα AVS, δεδομένα CVV2 ή δεδομένα που λαμβάνονται από τη μαγνητική ταινία ή άλλη λειτουργία ψηφιακής αποθήκευσης στην κάρτα οποιουδήποτε κατόχου (εκτός αν τα δεδομένα είναι επίσης τυπωμένα ή αποτυπωμένα στην μπροστινή όψη της κάρτας). Οι Ενώσεις πιστωτικών καρτών ενδέχεται να επιβάλουν πρόστιμα αν παραβιάσετε αυτόν τον όρο, που αντικατοπτρίζει τους κανόνες των ενώσεων πιστωτικών καρτών. Σε αυτήν την ενότητα, ο όρος «αποθήκευση» αναφέρεται στη διατήρηση με οποιαδήποτε μορφή, ψηφιακή, ηλεκτρονική, έντυπη ή άλλη, αλλά δεν περιλαμβάνει την προσωρινή καταγραφή και διατήρηση δεδομένων στη διάρκεια ενεργούς επεξεργασίας (αλλά όχι κατόπιν αυτής).
 3. Χρήση Δεδομένων κάρτας από τον Προμηθευτή. Συμφωνείτε να μη χρησιμοποιείτε ή να γνωστοποιείτε Δεδομένα καρτών, παρά μόνο για την απόκτηση εξουσιοδότησης από τον εκδότη της κάρτας, ολοκλήρωσης και εκκαθάρισης της Συναλλαγής με κάρτα για την οποία σας δόθηκαν τα Δεδομένα κάρτας, μαζί με την επίλυση τυχόν αμφισβητήσεων που προέκυψαν από Αντιστροφή χρέωσης, Αντιστροφή πληρωμής ή παρόμοια ζητήματα που αφορούν Συναλλαγές με κάρτα. Η PayPal υποχρεούται από τραπεζικούς νόμους να επιστρέφει πληρωμές που δεν διαθέτουν εξουσιοδότηση από τον πληρωτή. Επομένως, η χρήση των Δεδομένων καρτών από εσάς για την πραγματοποίηση Συναλλαγής με κάρτα πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένη από τον κάτοχο της κάρτας, διαφορετικά υπόκειται σε Αντιστροφή πληρωμής.
 4. Ασφαλής αποθήκευση και απόρριψη Δεδομένων καρτών. Συμφωνείτε:
  1. να δημιουργείτε και να διατηρείτε επαρκή μέσα ελέγχου για τον περιορισμό της πρόσβασης σε όλα τα αρχεία που περιέχουν Δεδομένα καρτών,
  2. να μην πωλείτε ή γνωστοποιείτε σε τρίτα μέρη Δεδομένα καρτών ή οποιαδήποτε πληροφορία που έχει ληφθεί σε σχέση με Συναλλαγή μέσω κάρτας,
  3. να μη διατηρείτε Δεδομένα καρτών σε έντυπη μορφή ή σε φορητές συσκευές ψηφιακής αποθήκευσης, όπως συσκευές μνήμης USB ή αφαιρούμενους δίσκους,
  4. να μην αναπαράγετε ηλεκτρονικά καταγεγραμμένη υπογραφή κατόχου κάρτας, παρά μόνο κατόπιν συγκεκριμένου αιτήματος της PayPal και
  5. να καταστρέφετε τα Δεδομένα καρτών, είτε μέσω της καταστροφής του μέσου στο οποίο αποθηκεύονται είτε μέσω της διαγραφής τους ή της μετατροπής τους ολοκληρωτικά και αμετάκλητα σε μη αναγνώσιμα και ανούσια.

   Αν μεταβιβάσετε την επιχείρησή σας, τα Δεδομένα καρτών και τυχόν πληροφορίες που διαθέτετε για Συναλλαγές με κάρτα δεν μεταβιβάζονται, στο πλαίσιο των κανόνων των Ενώσεων πιστωτικών καρτών, ως περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, συμφωνείτε να παρέχετε τα Δεδομένα καρτών και τυχόν δεδομένα συναλλαγών στην PayPal, εφόσον σας ζητηθεί. Αν η PayPal δεν ζητήσει αυτά τα δεδομένα, πρέπει να τα καταστρέψετε κατά τη μεταβίβαση της επιχείρησής σας.
 5. Έλεγχος PCI DSS. Αν ζητηθεί από την PayPal, συμφωνείτε ότι ένας Ειδικευμένος αξιολογητής ασφάλειας μπορεί να διενεργήσει έλεγχο ασφάλειας στα συστήματα, στα μέσα ελέγχου και τις εγκαταστάσεις σας και να εκδώσει αναφορά στην PayPal και στις Ενώσεις πιστωτικών καρτών. Συμφωνείτε να συνεργάζεστε πλήρως για την πραγματοποίηση του εν λόγω ελέγχου και να παρέχετε οποιαδήποτε πληροφορία και πρόσβαση στα συστήματά σας, που απαιτείται από τον ελεγκτή για την πραγματοποίηση του ελέγχου. Συμφωνείτε επίσης να επιβαρυνθείτε με τις εύλογες δαπάνες για τον έλεγχο. Αν δεν ξεκινήσετε αυτόν τον έλεγχο κατόπιν αιτήματος της PayPal, εξουσιοδοτείτε την PayPal να προβεί σε αυτήν την ενέργεια με δαπάνες του Προμηθευτή. Διαφορετικά, η PayPal μπορεί να αναστείλει αμέσως τη χρήση του Προϊόντος. Θα λάβετε αντίγραφο της αναφοράς ελέγχου, το οποίο πρέπει να λάβει και η PayPal και να προσκομίσει αντίγραφο σε κάθε Τραπεζικό ίδρυμα αποδοχής ή Ένωση πιστωτικών καρτών που το αιτείται.

 

Παράρτημα 2

Όροι χρήσης της υπηρεσίας «Προστασία από απάτη» («Εργαλείο ανίχνευσης απάτης»)

1. Πώς λειτουργεί το Εργαλείο ανίχνευσης απάτης

Το Εργαλείο ανίχνευσης απάτης σάς παρέχεται ως εργαλείο διαχείρισης δόλιων συναλλαγών, για να σας βοηθήσει να ελέγχετε πιθανές δόλιες συναλλαγές με βάση τις ρυθμίσεις που ορίζεται στο Εργαλείο ανίχνευσης απάτης. Το εργαλείο σάς επιτρέπει να ορίσετε κανόνες φιλτραρίσματος, δηλαδή να μας καθοδηγήσετε σχετικά με τις συναλλαγές που το εργαλείο θα απορρίπτει εκ μέρους σας, με βάση γενικά κριτήρια.

Ενδέχεται να παρέχουμε προτάσεις σχετικά με τα φίλτρα και τις ρυθμίσεις στο Εργαλείο ανίχνευσης απάτης, που μπορεί να είναι κατάλληλες για την επιχείρησή σας. Για αυτές τις προτάσεις λαμβάνουμε υπόψη το ιστορικό των συναλλαγών σας.

Ο ορισμός των κανόνων φιλτραρίσματος είναι δική σας ευθύνη. Σημείωση: Αν ορίσετε αυστηρούς κανόνες φιλτραρίσματος, ενδέχεται να χάσετε όγκο πωλήσεων. Συνιστούμε να ελέγχετε τους κανόνες και τις ρυθμίσεις φιλτραρίσματος συστηματικά.

2. Χωρίς εγγύηση και Περιορισμός ευθύνης

Δεν δηλώνουμε ούτε εγγυόμαστε ότι το Εργαλείο ανίχνευσης απάτης είναι αλάνθαστο ή ότι θα εντοπίζει όλες τις πιθανές δόλιες συναλλαγές.

Δεν φέρουμε ευθύνη για τις απώλειές σας (όπως απώλεια κερδών) ή για ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση του Εργαλείου ανίχνευσης απάτης ή σχετίζονται με αυτή, στον βαθμό που το επιτρέπει το εφαρμοστέο δίκαιο.

Ισχύουν οι ενότητες 15.3 και 15.4 της Συμφωνίας χρήστη.

3. Προστασία δεδομένων

Έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε το Εργαλείο ανίχνευσης απάτης μόνο για τη διαχείριση του κινδύνου απάτης και για κανέναν άλλον σκοπό.

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το Εργαλείο ανίχνευσης απάτης από κοινού με κανένα άλλο άτομο ούτε να αποκαλύπτετε σε κανέναν τις κατηγορίες που παρέχονται στο Εργαλείο ή τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη χρήση του.

4. Διάφορα

Παρά τις ρυθμίσεις σας στο Εργαλείο ανίχνευσης απάτης, διατηρούμε πάντα το δικαίωμα να απορρίψουμε ή να αναστείλουμε οποιαδήποτε συναλλαγή, σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας χρήστη.

Οι παρόντες όροι συμπληρώνουν τη Συμφωνία χρήστη που διέπει τη χρήση των υπηρεσιών μας από εσάς γενικότερα. Ο όρος «Υπηρεσίες» στη Συμφωνία χρήστη, όταν διαβάζεται μαζί με αυτούς τους όρους, περιλαμβάνει το Εργαλείο ανίχνευσης απάτης.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε, να διαγράψουμε ή να προσθέσουμε όρους στην παρούσα Συμφωνία, σύμφωνα με τη διαδικασία Αλλαγής που ορίζεται στη Συμφωνία χρήστη. Αν δεν συμφωνείτε με οποιαδήποτε Αλλαγή, μπορείτε να καταγγείλετε αυτούς τους όρους.

Μπορείτε να καταγγείλετε τους παρόντες όρους οποιαδήποτε στιγμή, αν καταργήσετε το Εργαλείο ανίχνευσης απάτης από την ενσωμάτωσή σας και αν ακολουθήσετε όλα τα υπόλοιπα βήματα που σχετίζονται με την ενσωμάτωση και ενδέχεται να διαθέσουμε σε εσάς. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το Εργαλείο ανίχνευσης απάτης, αλλά ο Λογαριασμός σας παραμένει ανοιχτός και η Συμφωνία χρήστη (καθώς και οποιεσδήποτε άλλες σχετικές συμφωνίες που αφορούν την παροχή Υπηρεσιών σε εσάς) παραμένει σε ισχύ.

Μπορούμε, ανά πάσα στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο και (όταν είναι δυνατό) κατόπιν προηγούμενης εύλογης ειδοποίησης, να διακόψουμε, να ακυρώσουμε ή να αναστείλουμε την Υπηρεσία, στον βαθμό που αφορά το Εργαλείο ανίχνευσης απάτης, χωρίς να προκύπτει ευθύνη προς εσάς.

Οι παρόντες όροι διατηρούνται σε ισχύ μετά τη λύση τους, στον βαθμό που και για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για: (i) την αντιμετώπιση ζητημάτων που προκύπτουν από την από μέρους σας χρήση του Εργαλείου ανίχνευσης απάτης πριν από τη λύση ή/και (ii) τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.