Συμφωνία χρήστη για την Υπηρεσία PayPal

 

>> Προβολή όλων των νομικών συμφωνιών

Σημειώσεις παραπομπών Συμφωνίας χρήστη

Τελευταία ενημέρωση: 20 Δεκεμβρίου 2019

 

 

 

Αν οποιοδήποτε έγγραφο αναφέρεται σε αριθμούς ενοτήτων ή ορισμούς λέξεων της συμφωνίας χρήστη, χρησιμοποιήστε το παρόν έγγραφο για να εντοπίσετε τη σχετική διάταξη ή τον ορισμό λέξης στη συμφωνία χρήστη που ισχύει από τις 11 Δεκεμβρίου 2019 και μετά.  

1) Ενότητες:

Ενότητα στη συμφωνία χρήστη με ισχύ πριν από τις 11 Δεκεμβρίου 2019

Σημείο όπου βρίσκεται η διάταξη στην τρέχουσα συμφωνία χρήστη

Εισαγωγή

Οι διατάξεις σε αυτήν την ενότητα βρίσκονται στα παρακάτω σημεία:

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας - Καλώς ορίσατε στην PayPal!

 • Άλλοι νομικοί όροι – Επικοινωνία μαζί σας – Γλώσσες και μετάφραση συμφωνίας

 • Άλλοι νομικοί όροι – Αποζημίωση και περιορισμός ευθύνης – Αποδέσμευση της PayPal

 • Λήψη πληρωμών – Επιστροφές χρημάτων και αντιστροφές πληρωμών – Αντιστροφές πληρωμών

 • Λήψη πληρωμών – Προστασία πωλητή PayPal

 • Απαγορευμένες δραστηριότητες και δεσμεύσεις χρηματικών ποσών – Ενέργειες στις οποίες ενδέχεται να προχωρήσουμε αν συμμετέχετε σε τυχόν απαγορευμένες δραστηριότητες

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας - Διατήρηση και χρήση υπολοίπου PayPal

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας - Διατήρηση και χρήση υπολοίπου PayPal – Υπόλοιπο PayPal

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας - Διατήρηση και χρήση υπολοίπου PayPal – Λογαριασμός αποθεματικού

 • Απαγορευμένες δραστηριότητες και δεσμεύσεις χρηματικών ποσών – Δεσμεύσεις χρηματικών ποσών, περιορισμοί και αποθεματικά – Δεσμεύσεις χρηματικών ποσών

 • Πραγματοποίηση πληρωμής – Προστασία αγοραστή PayPal

 • Πραγματοποίηση πληρωμής – Γενικές διατάξεις για πραγματοποίηση πληρωμών – Πόσος χρόνος χρειάζεται για την ολοκλήρωση της πληρωμής μου;

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας - Πληροφορίες για εμάς και την υπηρεσία μας

1. Η σχέση μας μαζί σας
 

1.1 Η PayPal λειτουργεί απλώς ως Πάροχος υπηρεσιών πληρωμής.

Οι διατάξεις σε αυτήν την ενότητα βρίσκονται στα παρακάτω σημεία:

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας – Πληροφορίες για εμάς και την υπηρεσία μας

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας - Διατήρηση και χρήση υπολοίπου PayPal

 • Άλλοι νομικοί όροι – Αποζημίωση και περιορισμός ευθύνης – Ο ρόλος μας ως πάροχος υπηρεσιών πληρωμής

1.2 Το απόρρητό σας

Άλλοι νομικοί όροι – Διάφορα - Απόρρητο

1.3 Ανάθεση.

Άλλοι νομικοί όροι – Διάφορα - Ανάθεση

1.4 Επικοινωνία μαζί σας.

1.4.1 Γλώσσες. 

Άλλοι νομικοί όροι – Διάφορα – Μετάφραση συμφωνίας

1.4.2 Ειδοποιήσεις προς εσάς. 

Άλλοι νομικοί όροι – Επικοινωνία ανάμεσα σε εσάς και εμάς – Ειδοποιήσεις προς εσάς

1.5 Ειδοποιήσεις προς την PayPal

Άλλοι νομικοί όροι – Επικοινωνία ανάμεσα σε εσάς και εμάς – Επικοινωνήστε μαζί μας

1.6 Τροποποιήσεις στην παρούσα Συμφωνία

Σχετικά με τον λογαριασμό σας - Καλώς ορίσατε στην PayPal!

1.7 Καταλληλότητα. 

Σχετικά με τον λογαριασμό σας - Καλώς ορίσατε στην PayPal!

2. Ο Λογαριασμός και τα Υπόλοιπά σας

2.1 Προσωπικοί και επιχειρηματικοί λογαριασμοί. 

Οι διατάξεις σε αυτήν την ενότητα βρίσκονται στα παρακάτω σημεία:

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας – Άνοιγμα λογαριασμού – Προσωπικοί/επιχειρηματικοί λογαριασμοί

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας - Διατήρηση και χρήση υπολοίπου PayPal

2.2 Υπόλοιπο.

Οι διατάξεις σε αυτήν την ενότητα βρίσκονται στα παρακάτω σημεία:

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας – Σύνδεση και αποσύνδεση πηγής χρηματοδότησης

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας - Διατήρηση και χρήση υπολοίπου PayPal

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας - Διατήρηση και χρήση υπολοίπου PayPal – Υπόλοιπο PayPal

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας - Προσθήκη ή μεταφορά χρημάτων – Προσθήκη χρημάτων

2.3 Στοιχεία λογαριασμού (όπως πληροφορίες υπολοίπου και συναλλαγών) 

Σχετικά με τον λογαριασμό σας – Αντίγραφα κινήσεων λογαριασμού και αιτήματα για τα αρχεία του λογαριασμού

2.4 Συμψηφισμός.

Άλλοι νομικοί όροι – Τα δικαιώματά μας – Αποζημίωση για την ευθύνη σας

2.5 Ποσά που μας οφείλετε. 

Σχετικά με τον λογαριασμό σας - Διατήρηση και χρήση υπολοίπου PayPal – Υπόλοιπο PayPal

2.6 Υπόλοιπα σε διάφορα νομίσματα.

Σχετικά με τον λογαριασμό σας - Διαχείριση χρημάτων σε διάφορα νομίσματα

2.7 Εμπράγματη ασφάλεια.

Άλλοι νομικοί όροι – Τα δικαιώματά μας – Εμπράγματη ασφάλεια

3. Πηγές χρηματοδότησης

3.1 Σύνδεση πηγής χρηματοδότησης. 

Σχετικά με τον λογαριασμό σας - Σύνδεση και αποσύνδεση πηγής χρηματοδότησης

3.2 Κάρτες.

Σχετικά με τον λογαριασμό σας - Σύνδεση και αποσύνδεσή πηγής χρηματοδότησης – Αμετάβλητη συγκατάθεση από εσάς για τη χρέωση των πηγών χρηματοδότησης που έχετε ορίσει

3.3 Τραπεζικοί λογαριασμοί. 

Οι διατάξεις σε αυτήν την ενότητα βρίσκονται στα παρακάτω σημεία:

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας - Σύνδεση και αποσύνδεσή πηγής χρηματοδότησης – Αμετάβλητη συγκατάθεση από εσάς για τη χρέωση των πηγών χρηματοδότησης που έχετε ορίσει

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας - Σύνδεση και αποσύνδεση πηγής χρηματοδότησης – Κίνδυνοι αντιστροφών πληρωμών στην πηγή χρηματοδότησης που ορίσατε

 • Πραγματοποίηση πληρωμής – Χρηματοδότηση πληρωμών - Χρηματοδότηση πληρωμών που στέλνετε από τον λογαριασμό σας

3.4 Εντολή άμεσης χρέωσης SEPA (για χρήστες με καταχωρισμένες διευθύνσεις σε Κύπρο, Εσθονία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Σλοβακία και Σλοβενία)

Σχετικά με τον λογαριασμό σας - Σύνδεση και αποσύνδεσή πηγής χρηματοδότησης – Αμετάβλητη συγκατάθεση από εσάς για τη χρέωση των πηγών χρηματοδότησης που έχετε ορίσει

3.5 Ειδικοί διακανονισμοί χρηματοδότησης

Πραγματοποίηση πληρωμής – Χρηματοδότηση πληρωμών – Ειδικοί διακανονισμοί χρηματοδότησης

3.6 Προτιμώμενη πηγή χρηματοδότησης.

Οι διατάξεις σε αυτήν την ενότητα βρίσκονται στα παρακάτω σημεία:

 • Πραγματοποίηση πληρωμής – Χρηματοδότηση πληρωμών – Επιλογή προτιμώμενης πηγής χρηματοδότησης

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας - Σύνδεση και αποσύνδεση πηγής χρηματοδότησης

3.7 Δεν έχει επιλεχθεί/δεν είναι διαθέσιμη προτιμώμενη πηγή χρηματοδότησης; 

Πραγματοποίηση πληρωμής – Χρηματοδότηση πληρωμών - Χρηματοδότηση πληρωμών που στέλνετε από τον λογαριασμό σας

3.8 Περιορισμοί πηγής χρηματοδότησης.

Σχετικά με τον λογαριασμό σας - Σύνδεση και αποσύνδεση πηγής χρηματοδότησης

4. Αποστολή χρημάτων

4.1 Διεκπεραίωση των εντολών πληρωμής σας.

Οι διατάξεις σε αυτήν την ενότητα βρίσκονται στα παρακάτω σημεία:

 • Πραγματοποίηση πληρωμής – Γενικές διατάξεις για πραγματοποίηση πληρωμών – Πόσος χρόνος χρειάζεται για την ολοκλήρωση της πληρωμής μου;

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας - Προσθήκη ή μεταφορά χρημάτων – Μεταφορά χρημάτων

 • Πραγματοποίηση πληρωμής – Γενικές διατάξεις για πραγματοποίηση πληρωμών – Η εντολή πληρωμής που ορίσατε

 • Πραγματοποίηση πληρωμής – Γενικές διατάξεις για πραγματοποίηση πληρωμών – Περιπτώσεις που μπορεί να απορρίψουμε μια πληρωμή

 • Πραγματοποίηση πληρωμής – Γενικές διατάξεις για πραγματοποίηση πληρωμών – Ακύρωση της εντολής πληρωμής σας

 • Πραγματοποίηση πληρωμής – Γενικές διατάξεις για πραγματοποίηση πληρωμών – Περιπτώσεις που μπορεί να απορρίψουμε μια πληρωμή

4.2 Εντολή πληρωμής για πληρωμή σε άλλο χρήστη. 

Σχετικά με τον λογαριασμό σας - Διατήρηση και χρήση υπολοίπου PayPal – Υπόλοιπο PayPal

4.3 Εντολή πληρωμής για μεταφορά

Σχετικά με τον λογαριασμό σας – Προσθήκη ή μεταφορά χρημάτων – Μεταφορά χρημάτων

4.4 Ανεπαρκές χρηματικό ποσό στο υπόλοιπό σας.

Οι διατάξεις σε αυτήν την ενότητα βρίσκονται στα παρακάτω σημεία:

 • Πραγματοποίηση πληρωμής – Γενικές διατάξεις για πραγματοποίηση πληρωμών – Περιπτώσεις που μπορεί να απορρίψουμε μια πληρωμή

 • Πραγματοποίηση πληρωμής – Επιστροφές χρημάτων στον λογαριασμό σας – Αν ο λογαριασμός PayPal λάβει επιστροφή χρημάτων

4.5 Όρια αποστολής.

Πραγματοποίηση πληρωμής – Γενικές διατάξεις για πραγματοποίηση πληρωμών – Όρια αποστολής

4.6 Απορριφθείσες συναλλαγές

Οι διατάξεις σε αυτήν την ενότητα βρίσκονται στα παρακάτω σημεία:

 • Πραγματοποίηση πληρωμής – Γενικές διατάξεις για πραγματοποίηση πληρωμών – Περιπτώσεις που η πληρωμή σας δεν γίνεται αποδεκτή από τον παραλήπτη

 • Πραγματοποίηση πληρωμής – Επιστροφές χρημάτων στον λογαριασμό σας

4.7 Καθυστέρηση επεξεργασίας από τον προμηθευτή. 

Πραγματοποίηση πληρωμής – Ρύθμιση αυτόματων χρεώσεων από τον λογαριασμό σας – Καθυστερημένες πληρωμές πωλητή

4.8 Προεγκεκριμένες πληρωμές (γνωστές και ως αυτόματες πληρωμές).

Οι διατάξεις σε αυτήν την ενότητα βρίσκονται στα παρακάτω σημεία:

 • Πραγματοποίηση πληρωμής – Ρύθμιση αυτόματων χρεώσεων από τον λογαριασμό σας – Πληρωμές που υπόκεινται σε συμφωνία χρέωσης

 • Λήψη πληρωμών - Αποδοχή πληρωμών κατόπιν συμφωνίας χρέωσης

 • Επίλυση προβλημάτων – Περιπτώσεις δεν μπορούμε να σας αποζημιώσουμε – Πίνακας (στήλη «Μη αναμενόμενη πληρωμή που υπόκειται σε συμφωνία χρέωσης»)

4.9 Ακύρωση προεγκεκριμένων πληρωμών.

Πραγματοποίηση πληρωμής – Ρύθμιση αυτόματων χρεώσεων από τον λογαριασμό σας – Πληρωμές που υπόκεινται σε συμφωνία χρέωσης

4.10 Αποστολή ηλεκτρονικών χρημάτων σε διαφορετικά νομίσματα. 

Σχετικά με τον λογαριασμό σας – Διαχείριση χρημάτων σε διάφορα νομίσματα

5. Λήψη χρημάτων

Εισαγωγή

Λήψη πληρωμών - Γενικές διατάξεις για τη λήψη πληρωμών

5.1 Άρση ορίου λήψης

Λήψη πληρωμών - Γενικές διατάξεις για τη λήψη πληρωμών – Όρια λήψης χρημάτων

5.2 Έλεγχος πληρωμής

Απαγορευμένες δραστηριότητες και δεσμεύσεις χρηματικών ποσών – Δεσμεύσεις χρηματικών ποσών, περιορισμοί και αποθεματικά – Έλεγχος πληρωμής

5.3 Κίνδυνος αντιστροφών πληρωμών, αντιστροφών χρέωσης και διεκδικήσεων

Λήψη πληρωμών – Επιστροφές χρημάτων και αντιστροφές πληρωμών - Αντιστροφές πληρωμών

5.4 Η PayPal και οι πελάτες σας (και 5.5 για τους Γερμανούς χρήστες)

Οι διατάξεις σε αυτήν την ενότητα βρίσκονται στα παρακάτω σημεία:

 • Λήψη πληρωμών – Παρουσίαση της PayPal

Λήψη πληρωμών – Κανονισμοί σχετικά με την επιβάρυνση

5.5 Λήψη χρημάτων σε διαφορετικά νομίσματα. (5.6 για Γερμανούς χρήστες)

Οι διατάξεις σε αυτήν την ενότητα βρίσκονται στα παρακάτω σημεία:

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας - Διαχείριση χρημάτων σε διάφορα νομίσματα

 • Λήψη πληρωμών – Γενικές διατάξεις για τη λήψη πληρωμών

5.6 Φόροι. (5.7 για Γερμανούς χρήστες)

Λήψη πληρωμών – Φόροι και πληροφόρηση

5.7 Επιστροφές χρημάτων, πληρωμές που απορρίφθηκαν, πολιτική επιστροφής χρημάτων, προστασία δεδομένων, Δήλωση απορρήτου και ασφάλεια.

(5.8 για Γερμανούς χρήστες)

5.7.1 Επιστροφές χρημάτων και απορριφθείσες πληρωμές

Λήψη πληρωμών – Επιστροφές χρημάτων και αντιστροφές πληρωμών – Επιστροφές χρημάτων – Πολιτική επιστροφής χρημάτων και Δήλωση απορρήτου

5.7.2 Πολιτική επιστροφής χρημάτων

Λήψη πληρωμών – Πολιτική επιστροφής χρημάτων και Δήλωση απορρήτου

5.7.3 Προστασία δεδομένων και Δήλωση απορρήτου

Άλλοι νομικοί όροι – Διάφορα – Χρήση πληροφοριών – Νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων

5.7.4 Ασφάλεια

Απαγορευμένες δραστηριότητες και δεσμεύσεις χρηματικών ποσών – Απαγορευμένες δραστηριότητες – Τελευταία κουκκίδα

5.8 Πληρωμές PayPal Business. [Ηνωμένο Βασίλειο, Βουλγαρία, Κύπρος, Τσεχία, Εσθονία, Ελλάδα, Γκέρνσεϊ, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Νήσος του Μαν, Λετονία, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Μάλτα, Ρουμανία, Άγιος Μαρίνος, Σλοβακία, Σλοβενία («Σχετικές χώρες») μόνο]

Δεν χρησιμοποιήθηκε

5.9 Δεσμεύσεις χρηματικών ποσών σύμφωνα με τις οδηγίες σας. (5.8 εκτός των Σχετικών χωρών, Γερμανίας και Αυστρίας) 

Απαγορευμένες δραστηριότητες και δεσμεύσεις χρηματικών ποσών – Δεσμεύσεις χρηματικών ποσών, περιορισμοί και αποθεματικά – Δεσμεύσεις χρηματικών ποσών σύμφωνα με τις οδηγίες σας

5.10 Νέα λύση ολοκλήρωσης αγοράς (5.9 εκτός των Σχετικών χωρών) 

Λήψη πληρωμών – Νέα λύση ολοκλήρωσης αγοράς

6. Μεταφορά/εξαργύρωση ηλεκτρονικών χρημάτων

6.1 Τρόπος μεταφοράς/εξαργύρωσης ηλεκτρονικών χρημάτων. 

Οι διατάξεις σε αυτήν την ενότητα βρίσκονται στα παρακάτω σημεία:

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας – Προσθήκη ή μεταφορά χρημάτων – Μεταφορά χρημάτων

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας - Διαχείριση χρημάτων σε διάφορα νομίσματα

6.2α Όρια μεταφοράς/εξαργύρωσης.

Οι διατάξεις σε αυτήν την ενότητα βρίσκονται στα παρακάτω σημεία:

 • Άλλοι νομικοί όροι - Τα δικαιώματά μας – Πληροφορίες σχετικά με εσάς

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας – Προσθήκη ή μεταφορά χρημάτων – Μεταφορά χρημάτων

6.2β Μέθοδοι και χρονοδιαγράμματα πραγματοποίησης.

Σχετικά με τον λογαριασμό σας - Προσθήκη ή μεταφορά χρημάτων – Μεταφορά χρημάτων

6.2γ Έλεγχος συναλλαγής. 

Σχετικά με τον λογαριασμό σας – Προσθήκη ή μεταφορά χρημάτων – Μεταφορά χρημάτων

6.3 Άρση ορίου μεταφοράς

Σχετικά με τον λογαριασμό σας – Προσθήκη ή μεταφορά χρημάτων – Μεταφορά χρημάτων

6.4 Μεταφορά χρημάτων σε διάφορα νομίσματα. 

Σχετικά με τον λογαριασμό σας – Προσθήκη ή μεταφορά χρημάτων – Μεταφορά χρημάτων

6α. Αγορές με τιμολόγιο (μόνο για Γερμανία)

Σχετικά με τον λογαριασμό σας - Καλώς ορίσατε στην PayPal!

6β. PayPal PLUS (μόνο για Γερμανία)

Σχετικά με τον λογαριασμό σας - Καλώς ορίσατε στην PayPal!

6γ. Πληρωμή μετά από 14 ημέρες (μόνο για Γερμανία)

Σχετικά με τον λογαριασμό σας - Καλώς ορίσατε στην PayPal!

7. Διάρκεια και κλείσιμο λογαριασμού

Ολόκληρο κείμενο

Σχετικά με τον λογαριασμό σας – Κλείσιμο λογαριασμού PayPal

8. Χρεώσεις και μετατροπή συναλλάγματος

8.1 Χρεώσεις.

Σχετικά με τον λογαριασμό σας – Χρεώσεις

8.2 Μετατροπή συναλλάγματος.

Οι διατάξεις σε αυτήν την ενότητα βρίσκονται στα παρακάτω σημεία:

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας – Διαχείριση χρημάτων σε διάφορα νομίσματα – Τρόπος μετατροπής συναλλάγματος

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας – Διαχείριση χρημάτων σε διάφορα νομίσματα – Επιλογές μετατροπής συναλλάγματος

8.3 Επιλογές μετατροπής συναλλάγματος. 

Οι διατάξεις σε αυτήν την ενότητα βρίσκονται στα παρακάτω σημεία:

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας – Διαχείριση χρημάτων σε διάφορα νομίσματα – Τρόπος μετατροπής συναλλάγματος

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας – Διαχείριση χρημάτων σε διάφορα νομίσματα – Επιλογές μετατροπής συναλλάγματος

9. Απαγορευμένες δραστηριότητες

9.1 Απαγορευμένες δραστηριότητες

Απαγορευμένες δραστηριότητες και δεσμεύσεις χρηματικών ποσών – Απαγορευμένες δραστηριότητες

9.2 Σχετικά με την ασφάλεια του μέσου πληρωμής που έχετε επιλέξει.

Σχετικά με τον λογαριασμό σας – Άνοιγμα λογαριασμού – Ασφαλής χρήση του λογαριασμού PayPal

9.3 Απαγορευμένες δραστηριότητες και άδειες.

Σχετικά με τον λογαριασμό σας – Άνοιγμα λογαριασμού – Ασφαλής χρήση του λογαριασμού PayPal

10. Η ευθύνη σας – Ενέργειες στις οποίες ενδέχεται να προχωρήσουμε

10.1 Η ευθύνη σας.

10.1α

Οι διατάξεις σε αυτήν την ενότητα βρίσκονται στα παρακάτω σημεία:

 • Απαγορευμένες δραστηριότητες και δεσμεύσεις χρηματικών ποσών – Ενέργειες στις οποίες ενδέχεται να προχωρήσουμε αν συμμετέχετε σε τυχόν απαγορευμένες δραστηριότητες

 • Άλλοι νομικοί όροι – Τα δικαιώματά μας – Η ευθύνη σας

10.1β Ευθύνη για διεκδικήσεις στο πλαίσιο της Προστασίας αγοραστή PayPal.

Λήψη πληρωμών – Αντίκτυπος της Προστασίας αγοραστή PayPal στους πωλητές

10.1γ Αποζημίωση για την ευθύνη σας.

Άλλοι νομικοί όροι – Τα δικαιώματά μας – Αποζημίωση για την ευθύνη σας

10.1δ Προσωρινές δεσμεύσεις χρηματικών ποσών για αμφισβητούμενες συναλλαγές

 

Οι διατάξεις σε αυτήν την ενότητα βρίσκονται στα παρακάτω σημεία:

 • Απαγορευμένες δραστηριότητες και δεσμεύσεις χρηματικών ποσών – Δεσμεύσεις χρηματικών ποσών, περιορισμοί και αποθεματικά – Δεσμεύσεις χρηματικών ποσών

 • Λήψη πληρωμών – Πωλητές σε πλατφόρμες αγορών

10.2 Ενέργειες από την PayPal.

Οι διατάξεις σε αυτήν την ενότητα βρίσκονται στα παρακάτω σημεία:

 • Απαγορευμένες δραστηριότητες και δεσμεύσεις χρηματικών ποσών – Ενέργειες στις οποίες ενδέχεται να προχωρήσουμε αν συμμετέχετε σε τυχόν απαγορευμένες δραστηριότητες

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας – Κλείσιμο λογαριασμού PayPal

10.3 Περιορισμένη πρόσβαση

Απαγορευμένες δραστηριότητες και δεσμεύσεις χρηματικών ποσών – Δεσμεύσεις χρηματικών ποσών, περιορισμοί και αποθεματικά – Περιορισμοί λογαριασμών

10.4 Αποθεματικά.

Απαγορευμένες δραστηριότητες και δεσμεύσεις χρηματικών ποσών – Δεσμεύσεις χρηματικών ποσών, περιορισμοί και αποθεματικά – Αποθεματικά

10.5 Δέσμευση πληρωμής

Απαγορευμένες δραστηριότητες και δεσμεύσεις χρηματικών ποσών – Δεσμεύσεις χρηματικών ποσών, περιορισμοί και αποθεματικά – Δεσμεύσεις χρηματικών ποσών

10.6 Πληροφορίες σχετικά με εσάς (10.7 για χρήστες στη Γερμανία)

Άλλοι νομικοί όροι – Τα δικαιώματά μας – Πληροφορίες σχετικά με εσάς

10.6 Δεσμεύσεις χρηματικών ποσών για προϊόντα που διατίθενται στο eBay (μόνο για Γερμανία)

Οι διατάξεις σε αυτήν την ενότητα βρίσκονται στα παρακάτω σημεία:

 • Απαγορευμένες δραστηριότητες και δεσμεύσεις χρηματικών ποσών – Δεσμεύσεις χρηματικών ποσών, περιορισμοί και αποθεματικά – Δεσμεύσεις χρηματικών ποσών

 • Λήψη πληρωμών – Πωλητές σε πλατφόρμες αγορών

10.7 Γνωστοποίηση αιτιολόγησης για τις ενέργειές μας (10.8 για χρήστες στη Γερμανία)

Άλλοι νομικοί όροι – Επικοινωνία ανάμεσα σε εσάς και εμάς – Γνωστοποίηση αιτιολόγησης για τις ενέργειές μας

11. Πρόγραμμα προστασίας πωλητή

Γενικά

Μπορείτε να συνδεθείτε στην παρακάτω ξεχωριστή Πολιτική προστασίας πωλητή από τις ενότητες «Λήψη πληρωμών – Προστασία πωλητή PayPal»

11.1 Τι είναι η Προστασία πωλητή PayPal;

Ανατρέξτε στην ενότητα 1 της ξεχωριστής πλέον Πολιτικής προστασίας πωλητή

11.2 Διαθεσιμότητα Προστασίας πωλητή PayPal

Ανατρέξτε στην ενότητα 2 της ξεχωριστής πλέον Πολιτικής προστασίας πωλητή

11.3 Πόση προστασία παρέχεται από την Προστασία πωλητή PayPal;

Ανατρέξτε στην ενότητα 3 της ξεχωριστής πλέον Πολιτικής προστασίας πωλητή

11.4 Τι συμβαίνει όταν ένας αγοραστής υποβάλλει διεκδίκηση, αντιστροφή χρέωσης ή αντιστροφή πληρωμής;

Ανατρέξτε στην ενότητα 4 της ξεχωριστής πλέον Πολιτικής προστασίας πωλητή

11.5 

Ανατρέξτε στην ενότητα 5 της ξεχωριστής πλέον Πολιτικής προστασίας πωλητή

11.6 Προϋποθέσεις καταλληλότητας

Ανατρέξτε στην ενότητα 6 της ξεχωριστής πλέον Πολιτικής προστασίας πωλητή

11.7 Ποιες είναι οι προϋποθέσεις παράδοσης;

Ανατρέξτε στην ενότητα 7 της ξεχωριστής πλέον Πολιτικής προστασίας πωλητή

11.8 Τι είναι το «Αποδεικτικό ταχυδρομικής αποστολής»;

Ανατρέξτε στην ενότητα 8 της ξεχωριστής πλέον Πολιτικής προστασίας πωλητή

11.9 Τι είναι το «Αποδεικτικό παράδοσης»;

Ανατρέξτε στην ενότητα 9 της ξεχωριστής πλέον Πολιτικής προστασίας πωλητή

11.10 Ποια είναι μερικά παραδείγματα προϊόντων/συναλλαγών/υποθέσεων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την Προστασία πωλητή PayPal;

Ανατρέξτε στην ενότητα 10 της ξεχωριστής πλέον Πολιτικής προστασίας πωλητή

12. Σφάλματα και μη εξουσιοδοτημένες συναλλαγές

12.1 Εντοπισμός σφαλμάτων ή/και μη εξουσιοδοτημένων συναλλαγών

Οι διατάξεις σε αυτήν την ενότητα βρίσκονται στα παρακάτω σημεία:

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας – Αντίγραφα κινήσεων λογαριασμού και αιτήματα για τα αρχεία του λογαριασμού

 • Επίλυση προβλημάτων – Εισαγωγή

 • Επίλυση προβλημάτων – Αν εντοπίσετε πρόβλημα…

 • Επίλυση προβλημάτων – Πώς θα βοηθήσουμε…

 • Επίλυση προβλημάτων – Περιπτώσεις που δεν μπορούμε να σας αποζημιώσουμε…

12.2 Ενημέρωση της PayPal για σφάλματα, μη εξουσιοδοτημένες συναλλαγές ή/και κατάχρηση ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του μέσου πληρωμής που έχετε επιλέξει.

Επίλυση προβλημάτων – Αν εντοπίσετε πρόβλημα… – Βήμα 2: Ενημερώστε μας για το πρόβλημα

12.3 Έλεγχος αναφορών σφαλμάτων

Οι διατάξεις σε αυτήν την ενότητα βρίσκονται στα παρακάτω σημεία:

 • Επίλυση προβλημάτων – Πώς θα βοηθήσουμε…

 • Επίλυση προβλημάτων – Περιπτώσεις που δεν μπορούμε να σας αποζημιώσουμε…

12.4 Ευθύνη για μη εξουσιοδοτημένες συναλλαγές

Οι διατάξεις σε αυτήν την ενότητα βρίσκονται στα παρακάτω σημεία:

 • Επίλυση προβλημάτων – Πώς θα βοηθήσουμε… - Μη εξουσιοδοτημένη πληρωμή σε άλλον λογαριασμό PayPal

 • Επίλυση προβλημάτων – Περιπτώσεις που δεν μπορούμε να σας αποζημιώσουμε…

12.5 Δικαίωμα επιστροφής χρημάτων για συναλλαγή πληρωμής που πραγματοποιήθηκε κατόπιν εξουσιοδότησης

Οι διατάξεις σε αυτήν την ενότητα βρίσκονται στα παρακάτω σημεία:

 • Επίλυση προβλημάτων – Πώς θα βοηθήσουμε… Μη αναμενόμενη πληρωμή που υπόκειται σε συμφωνία χρέωσης

 • Επίλυση προβλημάτων – Περιπτώσεις δεν μπορούμε να σας αποζημιώσουμε… - Μη αναμενόμενη πληρωμή που υπόκειται σε συμφωνία χρέωσης

12.6 Σφάλματα.

Οι διατάξεις σε αυτήν την ενότητα βρίσκονται στα παρακάτω σημεία:

 • Επίλυση προβλημάτων – Πώς θα βοηθήσουμε…

 • Επίλυση προβλημάτων – Πώς θα βοηθήσουμε… - Εσφαλμένη πληρωμή σε άλλον λογαριασμό PayPal

 • Επίλυση προβλημάτων – Περιπτώσεις που δεν μπορούμε να σας αποζημιώσουμε…

13. Προστασία αγοραστή PayPal

Γενικά

Μπορείτε να συνδεθείτε στην παρακάτω ξεχωριστή Πολιτική προστασίας αγοραστή από τις ενότητες:

 • Πραγματοποίηση πληρωμής – Προστασία αγοραστή PayPal

 • Λήψη πληρωμών – Αντίκτυπος της Προστασίας αγοραστή PayPal στους πωλητές

13.1 Τι είναι η Προστασία αγοραστή PayPal; (Σχετικές χώρες μόνο)

Ανατρέξτε στην ενότητα 1 της ξεχωριστής πλέον Πολιτικής προστασίας αγοραστή

13.2 Είναι κατάλληλη για εμένα η Προστασία αγοραστή PayPal; (Σχετικές χώρες μόνο)

Ανατρέξτε στην ενότητα 2 της ξεχωριστής πλέον Πολιτικής προστασίας αγοραστή

13.3 Τι συμβαίνει όταν η PayPal αποφασίζει οριστικά υπέρ του αγοραστή… (Σχετικές χώρες μόνο)

Ανατρέξτε στην ενότητα 3 της ξεχωριστής πλέον Πολιτικής προστασίας αγοραστή

13.4 Προϋποθέσεις αποζημίωσης (Σχετικές χώρες μόνο)

Ανατρέξτε στην ενότητα 4 της ξεχωριστής πλέον Πολιτικής προστασίας αγοραστή

13.5 Πώς μπορώ να επιλύσω το πρόβλημά μου; (Σχετικές χώρες μόνο)

Ανατρέξτε στην ενότητα 5 της ξεχωριστής πλέον Πολιτικής προστασίας αγοραστή

13.6 Συνεργασία με την PayPal για την επίλυση του προβλήματος (Σχετικές χώρες μόνο)

Ανατρέξτε στην ενότητα 5 της ξεχωριστής πλέον Πολιτικής προστασίας αγοραστή

13.7 Τι γίνεται αν η αγορά μου δεν πληροί τις προϋποθέσεις για αποζημίωση στο πλαίσιο της Προστασίας αγοραστή PayPal; (Σχετικές χώρες μόνο)

Ανατρέξτε στην ενότητα 6 της ξεχωριστής πλέον Πολιτικής προστασίας αγοραστή

13.8 Τι σημαίνει η επισήμανση «Διαφέρει σημαντικά από την περιγραφή» (SNAD); (Σχετικές χώρες μόνο)

Ανατρέξτε στην ενότητα 7 της ξεχωριστής πλέον Πολιτικής προστασίας αγοραστή

13.9 Παραδοχή δικαιωμάτων (Σχετικές χώρες μόνο)

Άλλοι νομικοί όροι – Τα δικαιώματά μας – Παραδοχή δικαιωμάτων

13.10 Χωρίς διπλή αποκατάσταση (Σχετικές χώρες μόνο)

Ανατρέξτε στην ενότητα 8 της ξεχωριστής πλέον Πολιτικής προστασίας αγοραστή

13.11 Εισιτήρια εκδήλωσης (Σχετικές χώρες μόνο)

Ανατρέξτε στην ενότητα 9 της ξεχωριστής πλέον Πολιτικής προστασίας αγοραστή

14. Αμφισβητήσεις προς την PayPal

14.1 Επικοινωνήστε πρώτα με την PayPal. 

Επίλυση προβλημάτων - Παράπονα – Αναφορά αμφισβητήσεων ανάμεσα σε εσάς και την PayPal σχετικά με τις υπηρεσίες μας

14.2 ECC-Net, Υπηρεσία Οικονομικού Διαμεσολαβητή και CSSF.

Επίλυση προβλημάτων - Παράπονα – Αν δεν είστε ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα της διαδικασίας υποβολής παραπόνων…

15. Γενικά

15.1 Διέπουσα νομοθεσία και δικαιοδοσία. 

Άλλοι νομικοί όροι – Διάφορα – Διέπουσα νομοθεσία

15.2 Μη αποποίηση δικαιώματος. 

Άλλοι νομικοί όροι – Τα δικαιώματά μας – Μη αποποίηση δικαιώματος

15.3 Περιορισμοί ευθύνης.

Άλλοι νομικοί όροι – Αποζημίωση και περιορισμός ευθύνης – Περιορισμός ευθύνης

15.4 Χωρίς εγγύηση. 

Οι διατάξεις σε αυτήν την ενότητα βρίσκονται στα παρακάτω σημεία:

 • Άλλοι νομικοί όροι – Αποζημίωση και περιορισμός ευθύνης – Χωρίς εγγύηση

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας – Κλείσιμο λογαριασμού PayPal

 • Άλλοι νομικοί όροι – Αποζημίωση και περιορισμός ευθύνης – Αποδέσμευση της PayPal

15.5 Αποζημίωση.

Άλλοι νομικοί όροι – Αποζημίωση και περιορισμός ευθύνης - Αποζημίωση

15.6 Πλήρης συμφωνία και δικαιώματα τρίτων μερών. 

Άλλοι νομικοί όροι – Διάφορα – Πλήρης συμφωνία και δικαιώματα τρίτων μερών

15.7 Πνευματική ιδιοκτησία – Παραχώρηση άδειας λογισμικού. 

Άλλοι νομικοί όροι – Πνευματική ιδιοκτησία – Παραχωρήσεις αδειών, γενικά

15.8 Πνευματική ιδιοκτησία – Παραχώρηση άδειας περιεχομένου.

15.8α Άδειες που παραχωρούνται από την PayPal

Άλλοι νομικοί όροι – Πνευματική ιδιοκτησία – Εμπορικά σήματα της PayPal

15.8β Άδειες που παραχωρούνται από εσάς - Πνευματική ιδιοκτησία που σχετίζεται με την επιχείρησή σας

Άλλοι νομικοί όροι – Πνευματική ιδιοκτησία – Παραχώρηση άδειας από πωλητές προς τις εταιρείες της PayPal

15.8β Άδειες που παραχωρούνται από εσάς - Το περιεχόμενό σας

Άλλοι νομικοί όροι – Πνευματική ιδιοκτησία – Παραχώρηση άδειας από εσάς προς τις εταιρείες της PayPal, εγγυήσεις πνευματικής ιδιοκτησίας

15.9 Άδειες τρίτων μερών.

Σχετικά με τον λογαριασμό σας – Άνοιγμα λογαριασμού – Ασφαλής χρήση του λογαριασμού PayPal

15.10 Η PayPal ως μέθοδος σύνδεσης. 

Άλλοι νομικοί όροι – Διάφορα – PayPal ως μέθοδος σύνδεσης

15.11 Εταιρικοί πελάτες. 

Άλλοι νομικοί όροι – Διάφορα – Εταιρικοί πελάτες

16. Ορισμοί

Όλο το κείμενο

Ανατρέξτε στον πίνακα «Ορισμοί λέξεων» παρακάτω

Παράρτημα 1. Πίνακας χρεώσεων

Εισαγωγή

Σχετικά με τον λογαριασμό σας – Χρεώσεις

Όροι και προϋποθέσεις στην ενότητα Α2.2.3 Ποσοστό προμηθευτή

Οι διατάξεις σε αυτήν την ενότητα βρίσκονται στα παρακάτω σημεία:

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας – Χρεώσεις

 • Λήψη πληρωμών – Ποσοστό προμηθευτή

Υπόλοιπο

Οι διατάξεις αυτού του παραρτήματος πλέον βρίσκονται στην ειδική σελίδα χρεώσεων.  Σύνδεση από:

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας – Χρεώσεις

 

2) Ορισμοί λέξεων:

Ορισμοί λέξεων στη συμφωνία χρήστη με ισχύ πριν από τις 11 Δεκεμβρίου 2019

Χειρισμός των ορισμών λέξεων στη συμφωνία χρήστη με ισχύ πριν από τις 11 Δεκεμβρίου 2019

«Λογαριασμός» ή «Λογαριασμός PayPal» 

Ανατρέξτε στους όρους «λογαριασμός» και «λογαριασμός PayPal»

«Προσθήκη χρημάτων» 

Ανατρέξτε στον όρο «Προσθήκη χρημάτων», όπως ορίζεται στην ενότητα:

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας – Προσθήκη ή μεταφορά χρημάτων – Προσθήκη χρημάτων

«Συμφωνία» 

Ανατρέξτε στον όρο «συμφωνία χρήστη»

«Πάροχος AIS» 

Ανατρέξτε στον όρο «πάροχος τρίτων μερών», όπως ορίζεται στην ενότητα:

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας – Άνοιγμα λογαριασμού – Ασφαλής χρήση του λογαριασμού PayPal

«Εξουσιοδοτώ» ή «Εξουσιοδότηση» 

Ανατρέξτε στους όρους «εξουσιοδοτώ» και «εξουσιοδότηση», όπως ορίζονται στην ενότητα:

 • Πραγματοποίηση πληρωμής – Ρύθμιση αυτόματων χρεώσεων από τον λογαριασμό σας

«Υπόλοιπο» 

Ανατρέξτε στους όρους «χρήματα στον λογαριασμό σας» γενικά και χρήματα στο «υπόλοιπο PayPal», καθώς και στον όρο «λογαριασμός αποθεματικού», ανάλογα με την περίπτωση, καθένας από τους οποίους όπως ορίζεται στην ενότητα:

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας – Διατήρηση και χρήση υπολοίπου PayPal

«Διαδικασία επιβεβαίωσης τραπεζικού λογαριασμού» 

Ανατρέξτε στον όρο «Διαδικασία επιβεβαίωσης τραπεζικού λογαριασμού», όπως ορίζεται στην ενότητα:

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας – Σύνδεση και αποσύνδεση πηγής χρηματοδότησης

 • σελίδες Βοήθεια και Επικοινωνία

«Πληρωμή χρηματοδοτούμενη από τραπεζικό λογαριασμό» 

Ανατρέξτε σε οποιαδήποτε παραπομπή για πληρωμή από τον λογαριασμό σας, η οποία χρηματοδοτείται από πληρωμή από τον τραπεζικό λογαριασμό σας.

«Επιχειρηματικός λογαριασμός» 

Ανατρέξτε στον όρο «επιχειρηματικός λογαριασμός», όπως ορίζεται στην ενότητα:

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας – Άνοιγμα λογαριασμού – Προσωπικοί/επιχειρηματικοί λογαριασμοί

«Εργάσιμες ημέρες» 

Ανατρέξτε στον όρο «Εργάσιμη ημέρα», όπως ορίζεται στην ενότητα:

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας - Προσθήκη ή μεταφορά χρημάτων – Μεταφορά χρημάτων

«αγοραστής» 

Ανατρέξτε στις παραπομπές για «αγοραστής»

«ημερολογιακό έτος» 

Δεν ορίζεται πλέον

«Συμφωνία επεξεργασίας καρτών» 

Ανατρέξτε στον όρο «Συμφωνητικά εμπορικών οντοτήτων (CEA)», όπως ορίζεται στην ενότητα:

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας – Άνοιγμα λογαριασμού – Καθεστώς εμπορικής οντότητας

«Αλλαγή»

Ανατρέξτε στον όρο «αλλαγή», όπως χρησιμοποιείται στην ενότητα:

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας – Καλώς ορίσατε στην PayPal!

«Αντιστροφή χρέωσης» 

Ανατρέξτε στον όρο «αντιστροφή χρέωσης», όπως ορίζεται στην ενότητα:

 • Λήψη πληρωμών – Επιστροφές χρημάτων και αντιστροφές πληρωμών - Αντιστροφές πληρωμών

«Διεκδίκηση» 

Ανατρέξτε στον όρο «διεκδίκηση» όπως ορίζεται στην Πολιτική προστασίας αγοραστή PayPal, στην οποία μπορείτε επίσης να συνδεθείτε από τις ακόλουθες ενότητες της συμφωνίας χρήστη:

 • Πραγματοποίηση πληρωμής – Προστασία αγοραστή PayPal

 • Λήψη πληρωμών - Αντίκτυπος της Προστασίας αγοραστή PayPal στους πωλητές

«Εμπορική συναλλαγή» 

Ανατρέξτε στη σελίδα χρεώσεων

«Περιοχή μεταφοράς μέσω πιστωτικής κάρτας» 

Συμβουλευτείτε τα ακόλουθα στοιχεία για τη διαθεσιμότητα μεταφοράς χρημάτων μέσω πιστωτικής κάρτας:

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας - Προσθήκη ή μεταφορά χρημάτων – Μεταφορά χρημάτων

«Διασυνοριακά»

Ανατρέξτε στη σελίδα χρεώσεων

«Εξυπηρέτηση πελατών» 

Ανατρέξτε στον όρο «επικοινωνήστε μαζί μας» στην ενότητα:

 • Άλλοι νομικοί όροι – Επικοινωνία ανάμεσα σε εσάς και εμάς – Επικοινωνήστε μαζί μας

«υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων» «εκτελών την επεξεργασία δεδομένων» «υποκείμενο των δεδομένων»

Ανατρέξτε σε αυτούς τους όρους, όπως ορίζονται στις ενότητες:

 • Άλλοι νομικοί όροι – Διάφορα – Χρήση πληροφοριών – Νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων

 • Δήλωση απορρήτου

«Νόμοι περί προστασίας δεδομένων»

Ανατρέξτε στις παραπομπές για «νόμους περί προστασίας δεδομένων», όπως ορίζονται στις ενότητες:

 • Άλλοι νομικοί όροι – Διάφορα – Χρήση πληροφοριών – Νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων

 • Δήλωση απορρήτου

«Ημέρες» 

Δεν ορίζεται πλέον

«Προεπιλεγμένες πηγές χρηματοδότησης» 

Ανατρέξτε στον όρο «ακόλουθες πηγές», όπως ορίζεται στην ενότητα:

 • Πραγματοποίηση πληρωμής – Χρηματοδότηση πληρωμών – Χρηματοδότηση πληρωμών που στέλνετε από τον λογαριασμό σας

«Αμφισβήτηση» 

Ανατρέξτε στον όρο «αμφισβήτηση» όπως ορίζεται στην Πολιτική προστασίας αγοραστή PayPal, στην οποία μπορείτε επίσης να συνδεθείτε από τις ακόλουθες ενότητες της συμφωνίας χρήστη:

 • Πραγματοποίηση πληρωμής – Προστασία αγοραστή PayPal

 • Λήψη πληρωμών - Αντίκτυπος της Προστασίας αγοραστή PayPal στους πωλητές

«Εγχώρια»

Ανατρέξτε στη σελίδα χρεώσεων

«eBay» 

Δεν ορίζεται πλέον

«Ηλεκτρονική επιταγή» 

Ανατρέξτε στον όρο «Ηλεκτρονική επιταγή», όπως ορίζεται στην ενότητα:

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας - Σύνδεση και αποσύνδεση πηγής χρηματοδότησης - Κίνδυνος αντιστροφών πληρωμών στην πηγή χρηματοδότησης που ορίσατε και στην περίπτωση που υπάρχουν ηλεκτρονικές επιταγές

«Ηλεκτρονικά χρήματα» 

Ανατρέξτε στον όρο «Ηλεκτρονικά χρήματα», όπως ορίζεται στην ενότητα:

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας - Σύνδεση και αποσύνδεση πηγής χρηματοδότησης – Εισαγωγή

«Ευρώπη I»

Ανατρέξτε στη σελίδα χρεώσεων

«Ευρώπη II»

Ανατρέξτε στη σελίδα χρεώσεων

«Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος» ή «ΕΟΧ» 

Δεν ορίζεται πλέον

«Εκδήλωση» 

Ανατρέξτε στον όρο «Εκδήλωση», όπως ορίζεται στην ενότητα:

 • Πολιτική προστασίας αγοραστή PayPal

«Χρεώσεις» 

Ανατρέξτε στη σελίδα χρεώσεων

«Χρήστης πλήρους προγράμματος» 

Δεν ορίζεται πλέον

«Πηγή χρηματοδότησης» 

Ανατρέξτε στον όρο «πηγή χρηματοδότησης», όπως ορίζεται στην ενότητα:

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας - Σύνδεση και αποσύνδεση πηγής χρηματοδότησης

«Παράνομη πρόσβαση σε λογαριασμό» 

Ανατρέξτε στον όρο «Πρόβλημα ασφάλειας/απάτης», όπως ορίζεται στην ενότητα:

 • Επίλυση προβλημάτων – Αν εντοπίσετε πρόβλημα… - Βήμα 1: Αφιερώστε λίγα λεπτά για να εντοπίσετε το είδος του προβλήματος

«Πληροφορίες» 

Δεν ορίζεται πλέον

«Άμεση μεταφορά» 

Ανατρέξτε στον όρο «άμεση μεταφορά», όπως ορίζεται στην ενότητα:

 • Πραγματοποίηση πληρωμής – Προσθήκη ή μεταφορά χρημάτων - Μεταφορά χρημάτων

 • Πραγματοποίηση πληρωμής – Χρηματοδότηση πληρωμών – Χρηματοδότηση πληρωμών που στέλνετε από τον λογαριασμό σας

«Διαδικασία σύνδεσης και επιβεβαίωσης κάρτας.» 

Ανατρέξτε στον όρο «Διαδικασία σύνδεσης και επιβεβαίωσης κάρτας», όπως ορίζεται στην ενότητα:

 • Πραγματοποίηση πληρωμής – Σύνδεση και αποσύνδεση πηγής χρηματοδότησης

«Μαζικές πληρωμές» 

Δείτε τη σελίδα χρεώσεων

«Καθυστέρηση επεξεργασίας από τον προμηθευτή» 

Ανατρέξτε στον όρο «Καθυστερημένες πληρωμές πωλητή», όπως ορίζεται στην ενότητα:

 • Πραγματοποίηση πληρωμής – Ρύθμιση αυτόματων χρεώσεων από τον λογαριασμό σας – Καθυστερημένες πληρωμές πωλητή

«Μικροεπιχείρηση» 

Ανατρέξτε στον όρο «μικροεπιχείρηση», όπως ορίζεται στην ενότητα:

 • Άλλοι νομικοί όροι – Διάφορα – Εταιρικοί πελάτες

«Βόρεια Ευρώπη»

Δείτε τη σελίδα χρεώσεων

«Δεν λήφθηκε» 

Ανατρέξτε στον όρο «δεν λήφθηκε» όπως ορίζεται στην Πολιτική προστασίας αγοραστή PayPal, στην οποία μπορείτε επίσης να συνδεθείτε από τις ακόλουθες ενότητες της συμφωνίας χρήστη:

 • Πραγματοποίηση πληρωμής – Προστασία αγοραστή PayPal

 • Λήψη πληρωμών - Αντίκτυπος της Προστασίας αγοραστή PayPal στους πωλητές

«Κίνδυνος NSF» 

Ανατρέξτε στον όρο «κίνδυνος αντιστροφής πληρωμών», όπως ορίζεται στην ενότητα:

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας - Σύνδεση και αποσύνδεση πηγής χρηματοδότησης - Κίνδυνος αντιστροφών πληρωμών στην πηγή χρηματοδότησης που ορίσατε και στην περίπτωση που υπάρχουν ηλεκτρονικές επιταγές

«Λογαριασμός πληρωμών» 

Ανατρέξτε στον όρο «υπόλοιπο PayPal», όπως ορίζεται στην ενότητα:

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας – Διατήρηση και χρήση υπολοίπου PayPal – Υπόλοιπο PayPal

«Μέσο πληρωμής» 

Ανατρέξτε στους όρους «λογαριασμός PayPal» και «λογαριασμός».

«Εντολή πληρωμής» 

Ανατρέξτε στον όρο «εντολή πληρωμής», όπως ορίζεται στην ενότητα:

 • Πραγματοποίηση πληρωμής – Γενικές διατάξεις για πραγματοποίηση πληρωμών – Η εντολή πληρωμής που ορίσατε

«Παραλήπτης πληρωμής» 

Ανατρέξτε στον όρο «παραλήπτης πληρωμής», όπως ορίζεται στην ενότητα:

 • Πολιτική προστασίας πωλητή PayPal.

«Έλεγχος πληρωμής» 

Ανατρέξτε στον όρο «έλεγχος πληρωμής», όπως ορίζεται στην ενότητα:

 • Απαγορευμένες δραστηριότητες και δεσμεύσεις χρηματικών ποσών – Δεσμεύσεις χρηματικών ποσών, περιορισμοί και αποθεματικά – Έλεγχος πληρωμής

«PayPal», «εμείς», «εμάς» ή «μας» 

Ανατρέξτε στον όρο «PayPal», όπως ορίζεται στις ενότητες:

 • στην πρώτη παράγραφο της ενότητας «Καλώς ορίσατε στην PayPal»

 • Άλλοι νομικοί όροι – Επικοινωνία ανάμεσα σε εσάς και εμάς – Επικοινωνήστε μαζί μας

Ανατρέξτε στους όρους «εμείς», «εμάς» και «μας» σε όλη τη συμφωνία χρήστη.

«Πληρωμές μέσω PayPal Business» 

Δεν ορίζεται πλέον

«Προστασία αγοραστή PayPal» 

Ανατρέξτε στον όρο «Προστασία αγοραστή PayPal», όπως ορίζεται στην ενότητα:

 • Πολιτική προστασίας αγοραστή PayPal.

«PayPal Credit» 

Ανατρέξτε στον όρο «PayPal Credit» στον ιστότοπο της PayPal

«Όμιλος PayPal»

Ανατρέξτε στον όρο «συνδεόμενες επιχειρήσεις», όπως ορίζεται στην ενότητα:

 • Άλλοι νομικοί όροι – Αποζημίωση και περιορισμός ευθύνης

«Δυνατότητα πληρωμών βάσει τοποθεσίας της PayPal» 

Όπου εξακολουθεί να προσφέρεται από την PayPal και να φέρει την επωνυμία της, αυτή η δυνατότητα επιτρέπει στον χρήστη να λαμβάνει πληρωμές μέσω ενός σημείου πωλήσεων χωρίς τη χρήση τερματικού καρτών. 

«Εφαρμογή PayPal Mobile» 

Δεν χρησιμοποιείται πλέον

«Λειτουργία σημείου πωλήσεων PayPal» 

Δεν χρησιμοποιείται πλέον

«Ιστότοποι της PayPal» 

Ανατρέξτε στους όρους «ιστότοπος της PayPal» ή «ο ιστότοπός μας».

«Προσωπικός λογαριασμός» 

Ανατρέξτε στον όρο «προσωπικός λογαριασμός», όπως ορίζεται στην ενότητα:

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας – Άνοιγμα λογαριασμού – Προσωπικοί λογαριασμοί

«προσωπικά δεδομένα»

Ανατρέξτε στον όρο «προσωπικά δεδομένα», όπως ορίζεται στην ενότητα:

 • Άλλοι νομικοί όροι – Διάφορα – Χρήση πληροφοριών – Νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων

 • Δήλωση απορρήτου

«Προσωπικές συναλλαγές» 

Ανατρέξτε στη σελίδα χρεώσεων

«Πάροχος PIS» 

Ανατρέξτε στον όρο «πάροχος τρίτων μερών», όπως ορίζεται στην ενότητα:

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας – Άνοιγμα λογαριασμού – Ασφαλής χρήση του λογαριασμού PayPal

«Πολιτική» ή «Πολιτικές» 

Ανατρέξτε στον όρο «Πολιτική PayPal», όπως ορίζεται στην ενότητα:

 • Απαγορευμένες δραστηριότητες και δεσμεύσεις χρηματικών ποσών – Δεσμεύσεις χρηματικών ποσών, περιορισμοί και αποθεματικά – Έλεγχος πληρωμής

«Ενημέρωση πολιτικής» 

Ανατρέξτε στην «ειδοποίηση στη σελίδα Ενημερώσεις πολιτικής στον ιστότοπό μας», όπως ορίζεται στην ενότητα:

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας - Καλώς ορίσατε στην PayPal!

«Προεγκεκριμένες πληρωμές»

Ανατρέξτε στον όρο «προεγκεκριμένες πληρωμές», όπως ορίζεται στην ενότητα:

 • Πραγματοποίηση πληρωμής – Ρύθμιση αυτόματων χρεώσεων από τον λογαριασμό σας – Πληρωμές που υπόκεινται σε συμφωνία χρέωσης

«Προτιμώμενη πηγή χρηματοδότησης»

Ανατρέξτε στον όρο «προτιμώμενη πηγή χρηματοδότησης», όπως ορίζεται στην ενότητα:

 • Πραγματοποίηση πληρωμής – Χρηματοδότηση πληρωμών – Επιλογή προτιμώμενης πηγής χρηματοδότησης

«επεξεργασία»

Ανατρέξτε στον όρο «επεξεργασία», όπως ορίζεται και χρησιμοποιείται μόνο στα παρακάτω:

 • Άλλοι νομικοί όροι – Διάφορα – Χρήση πληροφοριών – Νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων

 • Δήλωση απορρήτου

PSD2 

Ανατρέξτε στον όρο «PSD2», όπως ορίζεται στην ενότητα:

 • Άλλοι νομικοί όροι – Διάφορα – Εταιρικοί πελάτες

«Σχετικές χώρες» (όπου χρησιμοποιείται)

Ανατρέξτε στη λίστα με τις χώρες που αναφέρονται στην παρακάτω ενότητα στη συμφωνία χρήστη για το Ηνωμένο Βασίλειο:

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας – Καλώς ορίσατε στην PayPal!

«Αποθεματικό» 

Ανατρέξτε στον όρο «αποθεματικό», όπως ορίζεται στην ενότητα:

 • Απαγορευμένες δραστηριότητες και δεσμεύσεις χρηματικών ποσών – Δεσμεύσεις χρηματικών ποσών, περιορισμοί και αποθεματικά – Αποθεματικά

«Λογαριασμός αποθεματικού» 

Ανατρέξτε στον όρο «λογαριασμός αποθεματικού», όπως ορίζεται στην ενότητα:

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας – Διατήρηση και χρήση υπολοίπου PayPal – Λογαριασμός αποθεματικού

«Κέντρο επίλυσης προβλημάτων» 

Ανατρέξτε στον όρο «Κέντρο επίλυσης προβλημάτων», όπως ορίζεται στην ενότητα:

 • Απαγορευμένες δραστηριότητες και δεσμεύσεις χρηματικών ποσών – Δεσμεύσεις χρηματικών ποσών, περιορισμοί και αποθεματικά – Τι είναι οι δεσμεύσεις χρηματικών ποσών, οι περιορισμοί και τα αποθεματικά;

Δείτε επίσης την Πολιτική προστασίας αγοραστή PayPal.

«Υπόλοιπες χώρες ΕΕ»

Δεν χρησιμοποιείται πλέον και δεν καθορίζεται.

«Απαγορευμένες δραστηριότητες»

Ανατρέξτε στον όρο «απαγορευμένες δραστηριότητες», όπως ορίζεται στην ενότητα:

 • Απαγορευμένες δραστηριότητες και δεσμεύσεις χρηματικών ποσών – Απαγορευμένες δραστηριότητες

«Αντιστροφές πληρωμών» 

Ανατρέξτε στον όρο «αντιστροφές πληρωμών», όπως ορίζεται στην ενότητα:

 • Λήψη πληρωμών – Επιστροφές χρημάτων και αντιστροφές πληρωμών - Αντιστροφές πληρωμών

«πωλητής» και «προμηθευτής» 

Ανατρέξτε στους όρους «πωλητής» και «προμηθευτής», όπως ορίζονται στη συμφωνία χρήστη.

«Αποστολή χρημάτων» 

Ανατρέξτε στον όρο «Αποστολή χρημάτων», όπως ορίζεται στην ενότητα:

 • Πραγματοποίηση πληρωμής – Γενικές διατάξεις για πραγματοποίηση πληρωμών – Η εντολή πληρωμής που ορίσατε

«Υπηρεσίες» 

Ανατρέξτε στον όρο «υπηρεσίες PayPal» ή «οι υπηρεσίες μας», όπως χρησιμοποιούνται στη συμφωνία χρήστη.

«Διαφέρει σημαντικά από την περιγραφή» 

Ανατρέξτε στον όρο «διαφέρει σημαντικά από την περιγραφή» ή «SNAD», όπως ορίζεται στην Πολιτική προστασίας αγοραστή PayPal, στην οποία μπορείτε επίσης να συνδεθείτε από τις ακόλουθες ενότητες της συμφωνίας χρήστη:

 • Πραγματοποίηση πληρωμής – Προστασία αγοραστή PayPal

 • Λήψη πληρωμών - Αντίκτυπος της Προστασίας αγοραστή PayPal στους πωλητές

«Ειδικοί διακανονισμοί χρηματοδότησης» 

Ανατρέξτε στον όρο «ειδικοί διακανονισμοί χρηματοδότησης», όπως ορίζεται στην ενότητα:

 • Πραγματοποίηση πληρωμής – Χρηματοδότηση πληρωμών – Ειδικοί διακανονισμοί χρηματοδότησης

«Κίνδυνοι συναλλαγής» (αναφέρονται μαζί με «κίνδυνοι ή έκθεση που σχετίζονται με τον λογαριασμό σας»)

Ανατρέξτε στη λίστα των συνηθισμένων καταστάσεων που αναφέρονται στην ενότητα:

 • Απαγορευμένες δραστηριότητες και δεσμεύσεις χρηματικών ποσών – Δεσμεύσεις χρηματικών ποσών, περιορισμοί και αποθεματικά – Δεσμεύσεις χρηματικών ποσών

«Μη εξουσιοδοτημένη πληρωμή» (αναφέρεται μόνο στην ενότητα 11)

Ανατρέξτε στον όρο «Μη εξουσιοδοτημένη πληρωμή», όπως ορίζεται και χρησιμοποιείται μόνο στην Πολιτική προστασίας πωλητή PayPal.  Μπορείτε να συνδεθείτε σε αυτήν την πολιτική από την ενότητα:

 • Λήψη πληρωμών – Προστασία πωλητή PayPal

«Μοναδικό αναγνωριστικό» 

Ανατρέξτε στον όρο «υποχρεωτικές πληροφορίες που ζητήθηκαν», όπως χρησιμοποιούνται στην ενότητα:

 • Πραγματοποίηση πληρωμής – Γενικές διατάξεις για πραγματοποίηση πληρωμών – Περιπτώσεις που μπορεί να απορρίψουμε μια πληρωμή

«Ηνωμένο Βασίλειο» ή «ΗΒ» 

Δεν ορίζεται πλέον

«Χρήστης», «εσείς» ή «εσάς» 

Ανατρέξτε στον όρο «χρήστης», «εσείς» ή «εσάς», όπως χρησιμοποιούνται στη συμφωνία χρήστη.

«Επαληθεύτηκε» 

Ανατρέξτε στις υποχρεώσεις σας, όπως ορίζονται στην ενότητα:

 • Άλλοι νομικοί όροι – Τα δικαιώματά μας – Πληροφορίες σχετικά με εσάς