>> Προβολή όλων των νομικών συμφωνιών

 

Όροι και προϋποθέσεις του προγράμματος συγκέντρωσης χρημάτων συνεργατών της PayPal

 

Λήψη PDF

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 1 Απριλίου 2022

 

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις («Όροι») αποτελούν νομική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς, την PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. και, για χρήματα που χορηγούνται από την PayPal Partner Fundraising Platform Ireland, την PayPal Partner Fundraising Platform Ireland, έναν εγγεγραμμένο φιλανθρωπικό οργανισμό (Αρ. 20205692) (συλλογικά, «εμείς» ή «PayPal»). Οι όροι αυτοί διέπουν τη χρήση της πλατφόρμας συγκέντρωσης χρημάτων συνεργατών της PayPal.

Η Συμφωνία χρήστη της PayPal διέπει τη χρήση του λογαριασμού PayPal και των υπηρεσιών PayPal από εσάς. Η ενότητα «Άλλοι νομικοί όροι» της Συμφωνίας χρήστη της PayPal ενσωματώνεται δι' αναφοράς στους παρόντες Όρους.

Με την εγγραφή σας στην πλατφόρμα συγκέντρωσης χρημάτων συνεργατών της PayPal, συμφωνείτε να επιτρέπετε στην PayPal να συγκεντρώνει χρήματα εκ μέρους σας στη σελίδα PayPal (συμπεριλαμβανομένων του ιστότοπου, της εφαρμογής για κινητές συσκευές και άλλων). Όλες οι δωρεές που πραγματοποιούνται μέσω της πλατφόρμας συγκέντρωσης χρημάτων συνεργατών της PayPal θα πιστώνονται απευθείας στον λογαριασμό σας στην PayPal.

 

1. Συμμετέχοντες συνεργάτες

Η εγγραφή στην πλατφόρμα συγκέντρωσης χρημάτων συνεργατών της PayPal επιτρέπει επίσης σε ανεξάρτητους συνεργάτες («Συνεργάτες») να συγκεντρώνουν χρήματα εκ μέρους σας. Όλοι οι εν λόγω Συνεργάτες υποβάλλονται σε διεξοδικό έλεγχο από την PayPal. Μπορείτε να δείτε τη λίστα Συνεργατών, περιγραφή της επιχείρησής τους και τυχόν σχετικές χρεώσεις. Η PayPal θα σας ειδοποιεί για τυχόν νέους Συνεργάτες που έχουν προστεθεί στην πλατφόρμα δύο εβδομάδες νωρίτερα. Μπορείτε να επιλέξετε να μην συνεργαστείτε με έναν συγκεκριμένο Συνεργάτη ή με κανέναν Συνεργάτη, επικοινωνώντας με την Εξυπηρέτηση πελατών PayPal.

 

2. Χρεώσεις

Αν αποδεχτείτε τους Συνεργάτες σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην ενότητα 1 παραπάνω, συμφωνείτε με τις χρεώσεις που επιβαρύνεστε από τους εν λόγω Συνεργάτες και εξουσιοδοτείτε την PayPal να σας δεσμεύσει με σύμβαση με τον εν λόγω Συνεργάτη, αποκλειστικά για αυτόν τον σκοπό.

Για δωρεές που πραγματοποιούνται στη σελίδα PayPal, η PayPal καλύπτει τις χρεώσεις συναλλαγών για δωρεές.

Αν λαμβάνετε δωρεές σε σελίδα Συνεργάτη, ισχύουν οι χρεώσεις συναλλαγών της PayPal. Ανατρέξτε στη σελίδα χρεώσεων προμηθευτή.

Εκτός από τις χρεώσεις της PayPal, αν λαμβάνετε δωρεές σε σελίδα Συνεργάτη, ο Συνεργάτης ενδέχεται να σας επιβαρύνει με χρεώσεις έως και 5% του ποσού της συναλλαγής («Χρεώσεις συνεργατών»). Θα ενημερωθείτε και θα συμφωνήσετε εκ των προτέρων με τις χρεώσεις των Συνεργατών, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην ενότητα 1 παραπάνω.

 

3. Άδειες

Παραχωρείτε στην PayPal τις ακόλουθες άδειες και εξουσιοδοτείτε την PayPal να προωθήσει αυτές τις άδειες (ή ένα υποσύνολο αυτών των αδειών) εκ μέρους σας στους υπάρχοντες και μελλοντικούς Συνεργάτες:

 1. οι εντολές πληρωμής που υποβάλλονται στην PayPal από Συνεργάτη σε σχέση με τις πληρωμές των δωρητών σας θεωρούνται ότι υποβλήθηκαν και εξουσιοδοτήθηκαν από εσάς ή/και εκ μέρους σας,
 2. οι εντολές διαίρεσης της πληρωμής που υποβάλλονται από τον Συνεργάτη θεωρούνται ότι υποβλήθηκαν και εξουσιοδοτήθηκαν από εσάς ή/και εκ μέρους σας. Η εντολή διαίρεσης πληρωμής αποτελεί το αίτημά σας προς εμάς: (i) να αφαιρέσουμε τις χρεώσεις Συνεργάτη (που οφείλετε στον Συνεργάτη) από την πληρωμή που οφείλει η PayPal σε εσάς ως προς τις συναλλαγές πληρωμής δωρεάς και (ii) να μεριμνήσουμε ώστε το συγκεκριμένο ποσό να καταβληθεί από εμάς απευθείας στον Συνεργάτη εκ μέρους σας,
 3. τα αιτήματα επιστροφής χρημάτων που υποβάλλονται σε εμάς από τον Συνεργάτη θεωρείται ότι υποβάλλονται και εξουσιοδοτούνται από εσάς ή/και εκ μέρους σας,
 4. μας εξουσιοδοτείτε να δεσμεύουμε αυτόματα και να καθιστούμε μη διαθέσιμα τα χρήματα συναλλαγής πληρωμής, αφού πιστωθούν στον λογαριασμό ηλεκτρονικών χρημάτων PayPal, μέχρι να πραγματοποιηθεί ένα από τα εξής: (1) να λάβουμε εντολή μαζικής πληρωμής από τον Συνεργάτη ή (2) να ολοκληρωθεί περίοδος είκοσι οκτώ (28) ημερών από την ημερομηνία συναλλαγής πληρωμής,
 5. εξουσιοδοτείτε τον Συνεργάτη να μας δώσει εντολή εκ μέρους σας να αποδεσμεύσουμε τα χρήματα συναλλαγής πληρωμής στον λογαριασμό σας στην PayPal, μετά τη δέσμευσή τους σύμφωνα με τα παραπάνω. Η εντολή από τον Συνεργάτη προς εμάς για αποδέσμευση των χρημάτων συναλλαγής πληρωμής στον λογαριασμό σας στην PayPal δεν μπορεί να είναι επιλεκτική. Ο Συνεργάτης οφείλει να ενεργοποιήσει την αποδέσμευση των χρημάτων, αν δεν υπάρχουν άλλα αντικειμενικά συμφωνηθέντα κριτήρια τα οποία μπορεί η PayPal να συμφωνήσει με τον Συνεργάτη εκ μέρους σας. Σε περίπτωση που ο Συνεργάτης δεν μας έχει δώσει εντολή να αποδεσμεύσουμε τα χρήματα συναλλαγής πληρωμής στον λογαριασμό PayPal μετά την πάροδο είκοσι οκτώ (28) ημερών, θα ξεκινήσουμε αυτόματα την εν λόγω αποδέσμευση, και
 6. εξουσιοδοτείτε την PayPal να κοινοποιεί δεδομένα συναλλαγών και δεδομένα αμφισβητήσεων της PayPal στον Συνεργάτη.

Μπορείτε να ακυρώσετε αυτές τις άδειες ανά πάσα στιγμή για κάθε Συνεργάτη στον οποίο έχουν χορηγηθεί οι άδειες, επικοινωνώντας με την Εξυπηρέτηση πελατών PayPal. Αν θέλετε να ανακαλέσετε την εξουσιοδότησή σας για όλους τους Συνεργάτες σας και να μην συμμετέχετε πλέον στην πλατφόρμα συγκέντρωσης χρημάτων συνεργατών της PayPal, πρέπει να επικοινωνήσετε με την Εξυπηρέτηση πελατών. Σε περίπτωση που ανακαλέσετε μια εξουσιοδότηση ή τη συμμετοχή σας στην πλατφόρμα συγκέντρωσης χρημάτων συνεργατών της PayPal, δεν θα μπορείτε πλέον να λαμβάνετε τις υπηρεσίες μας μέσω της πλατφόρμας συγκέντρωσης χρημάτων συνεργατών της PayPal ή μέσω του συγκεκριμένου Συνεργάτη.

 

4. Προϋποθέσεις καταλληλότητας

Πρέπει να είστε εγγεγραμμένος φιλανθρωπικός οργανισμός για να εγγραφείτε στην πλατφόρμα συγκέντρωσης χρημάτων συνεργατών της PayPal.

Για να γίνει αυτό, πρέπει να καταχωρίσετε όλες τις πληροφορίες που σας ζητήθηκαν κατά την εγγραφή, όπως: περιγραφή, καθεστώς, πρόσκληση σε δράση, λογότυπο και τομείς δράσης του φιλανθρωπικού οργανισμού σας, καθώς και τυχόν λέξεις-κλειδιά που θα βοηθήσουν τους δωρητές να βρουν τον φιλανθρωπικό οργανισμό σας. Συμφωνείτε να παρέχετε ακριβείς πληροφορίες και να τις διατηρείτε ενημερωμένες.

Η PayPal μπορεί να τερματίσει ή να αναστείλει τη συμμετοχή σας στην πλατφόρμα ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, αν θεωρήσουμε εύλογα ότι:

 1. δεν πληροίτε τις προϋποθέσεις της παρούσας ενότητας,
 2. οι πληροφορίες που καταχωρίσατε σύμφωνα με την παρούσα ενότητα δεν είναι ενημερωμένες,
 3. δεν εμπίπτετε πλέον στο καθεστώς φιλανθρωπικού οργανισμού ή δεν μπορείτε να καταχωρίσετε τρέχοντα αποδεικτικά στοιχεία για αυτό, ή
 4. παραβιάσατε οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις σας σύμφωνα με τη Συμφωνία χρήστη PayPal ή οποιαδήποτε άλλη συμφωνία έχετε συνάψει με την PayPal.

Το παρόν δικαίωμα τερματισμού δεν περιορίζει κανένα από τα δικαιώματα της PayPal σύμφωνα με τη Συμφωνία χρήστη PayPal ή οποιαδήποτε άλλη συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την PayPal.

 

5. Άδειες χρήσης

Για το διάστημα που συμμετέχετε στην πλατφόρμα συγκέντρωσης χρημάτων συνεργατών της PayPal, παραχωρείτε στην PayPal μη αποκλειστική άδεια χρήσης του ονόματος, του λογοτύπου σας και της πρόσκλησης σε δράση, με σκοπό την ταυτοποίηση του οργανισμού σας στην πλατφόρμα συγκέντρωσης χρημάτων συνεργατών της PayPal, σε άλλους ιστότοπους και υπηρεσίες με τις οποίες ενδέχεται να συνεργαζόμαστε, καθώς και σε σχετικό υλικό μάρκετινγκ, όπως προωθητικά email. Αναγνωρίζουμε ότι διατηρείτε την κυριότητα των εμπορικών σημάτων, των εμπορικών επωνυμιών και των σημάτων υπηρεσιών σας, καθώς και της σχετικής υπεραξίας.

 

6. Χρήματα που χορηγήθηκαν από την PayPal Partner Fundraising Platform Ireland

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα συγκέντρωσης χρημάτων συνεργατών της PayPal σάς επιτρέπει να επωφελείστε από επιχορηγήσεις που καταβάλλονται από την PayPal Partner Fundraising Platform Ireland σε εσάς, ως αποτέλεσμα δωρεών από δωρητές στην Ιρλανδία και άλλες χώρες που υπόκεινται στις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα ενότητα («Επιχορηγήσεις»). Οι Επιχορηγήσεις μεταφέρονται από την PayPal Partner Fundraising Platform Ireland στον λογαριασμό σας στην PayPal.

Μπορείτε να αποφασίσετε να μην επωφεληθείτε από τις εν λόγω Επιχορηγήσεις της PayPal Partner Fundraising Platform Ireland. Σας δίνεται η επιλογή να απορρίψετε τη διαθεσιμότητα των Επιχορηγήσεων από την PayPal Partner Fundraising Platform Ireland κατά τη διαδικασία εγγραφής στο πρόγραμμα συγκέντρωσης χρημάτων συνεργατών της PayPal. Επίσης, μπορείτε να αρνηθείτε ή να εγγραφείτε ξανά, επικοινωνώντας με την Εξυπηρέτηση πελατών PayPal ανά πάσα στιγμή, κατόπιν ειδοποίησης δύο εβδομάδες πριν.

Οι Επιχορηγήσεις που διατίθενται σύμφωνα με την παρούσα ενότητα πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Τα χρήματα που εμείς, η PayPal Partner Fundraising Platform Ireland, χορηγούμε σε εσάς πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για φιλανθρωπικούς σκοπούς, όπως αυτοί ορίζονται από τη νομοθεσία της Ιρλανδίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτούς τους σκοπούς, ανατρέξτε στις οδηγίες της ρυθμιστικής αρχής φιλανθρωπικών οργανισμών (Charities Regulatory Authoriry – CRA). Προς διευκόλυνσή σας, συνοψίζουμε τις προϋποθέσεις στο Παράρτημα 1 παρακάτω.

Συμφωνείτε να απαντάτε αμέσως σε οποιοδήποτε εύλογο αίτημά μας για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των χρημάτων που σας έχουμε χορηγήσει.

Επιβεβαιώνετε ότι ο οργανισμός σας έχει συσταθεί για φιλανθρωπικό σκοπό στη χώρα που αναφέρεται στον λογαριασμό σας στην PayPal και έχει καταχωριστεί και υπόκειται στο ρυθμιστικό πλαίσιο που ισχύει για τους φιλανθρωπικούς οργανισμούς στην εν λόγω δικαιοδοσία. Αν ο φιλανθρωπικός οργανισμός σας δεν είναι εγγεγραμμένος και έχει σκοπούς που αποκλίνουν από αυτούς που αναγνωρίζονται ως φιλανθρωπικοί στη δική μας σύνοψη ή στις οδηγίες της CRA, πρέπει να ακολουθείτε την ενδεδειγμένη συνιστώμενη λογιστική πρακτική και να αντιμετωπίζετε τα χρήματα που λαμβάνετε από εμάς ως περιορισμένα για λογιστικούς σκοπούς, αναγνωρίζοντάς τα σε τυχόν δημοσιευμένους λογαριασμούς.

Σύμφωνα με το φιλανθρωπικό και εταιρικό δίκαιο της Ιρλανδίας, πρέπει να τηρείτε αρχεία των αποδείξεων και των δαπανών των χρημάτων για τουλάχιστον επτά έτη από την πραγματοποίηση της συναλλαγής.

Συμφωνείτε να απαντάτε σε εύλογες ερωτήσεις που μπορεί να σας θέσουμε και να μας παρέχετε κατάλληλες αποδείξεις, προφορικές ή γραπτές εξηγήσεις, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών αρχείων, σχετικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεών σας με σκοπό τη συζήτηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών σας σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

Ενδέχεται να σας ζητήσουμε να μας επιστρέψετε τα χρήματα μέσα σε 14 ημέρες από την ειδοποίησή μας, αν προκύψει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες συνθήκες:

 1. παύετε να λειτουργείτε, κηρύσσεστε σε πτώχευση, έχετε καταστεί αφερέγγυος ή περιέρχεστε σε καθεστώς διοίκησης, διαχείρισης ή εκκαθάρισης,
 2. ενεργήσατε δόλια, απερίσκεπτα ή ανέντιμα, όπου η εν λόγω απάτη, αμέλεια ή ανεντιμότητα είχε, κατά τη γνώμη μας, σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στη χρήση των χρημάτων που λάβατε από εμάς,
 3. κρίνουμε ότι τα χρήματα που λάβατε από εμάς δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για φιλανθρωπικούς σκοπούς σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ιρλανδίας ή έχετε διαπράξει κάποια άλλη σημαντική παραβίαση των όρων επιχορήγησης, ή
 4. σας έχουμε καταβάλει επιπλέον ποσά και σας έχουμε ειδοποιήσει για αυτό, αλλά δεν μας αποζημιώσατε.

 

7. Αναθεώρηση των παρόντων Όρων και Λύση

Ενδέχεται να αναθεωρήσουμε τους παρόντες όρους ή να καταγγείλουμε τους παρόντες Όρους ή/και να τερματίσουμε τη λειτουργία της πλατφόρμας συγκέντρωσης χρημάτων συνεργατών της PayPal, κατόπιν προειδοποίησης, σύμφωνα με την ίδια διαδικασία που ορίζεται για την αναθεώρηση της Συμφωνίας χρήστη PayPal στην ενότητα «Καλώς ορίσατε στην PayPal» της Συμφωνίας χρήστη PayPal.

Αν παραβιάσετε τους παρόντες Όρους οποιαδήποτε στιγμή, διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε, να αναστείλουμε ή να λάβουμε άλλα μέτρα που σχετίζονται με τον λογαριασμό σας στην PayPal και ενδέχεται να αναστείλουμε την πρόσβασή σας ή να καταργήσουμε τον φιλανθρωπικό οργανισμό σας από την πλατφόρμα συγκέντρωσης χρημάτων συνεργατών της PayPal, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια. Μετά την καταγγελία αυτών των Όρων, θα καταβάλουμε εύλογες προσπάθειες ώστε να καταργήσουμε αμέσως τον φιλανθρωπικό οργανισμό σας από την πλατφόρμα συγκέντρωσης χρημάτων συνεργατών της PayPal.

 

Παράρτημα 1. Σύνοψη φιλανθρωπικών σκοπών σύμφωνα με το ιρλανδικό δίκαιο

 

Ο νόμος περί φιλανθρωπικών οργανισμών του 2009 (ο «Νόμος του 2009») απαριθμεί τέσσερις κατηγορίες φιλανθρωπικού σκοπού σύμφωνα με το ιρλανδικό δίκαιο, και οι φιλανθρωπικές οργανώσεις πρέπει να επιδιώκουν μόνο αυτούς τους σκοπούς, προς δημόσιο όφελος. Οι σκοποί διατηρούν και επεκτείνουν τον ορισμό του κοινού δικαίου που προσδιορίστηκε για πρώτη φορά στην υπόθεση Pemsel 1. Είναι:

 1. Η πρόληψη ή η ανακούφιση της φτώχειας ή η ανακούφιση των οικονομικών δυσκολιών

Περιλαμβάνεται η ανακούφιση από οποιαδήποτε μορφή αναγκαιότητας, ένδειας ή αδυναμίας. Οι δραστηριότητες του οργανισμού και το μετρήσιμο αποτέλεσμα που αφορά την κατηγορία των δικαιούχων η φτώχεια ή η οικονομική δυσκολία των οποίων αποτρέπεται ή ανακουφίζεται πρέπει να συνδέονται επαρκώς.

 1. Η προώθηση της εκπαίδευσης

Περιλαμβάνεται ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων ομάδων προσχολικής εκπαίδευσης, σχολείων, κολεγίων, εκπαίδευσης ενηλίκων, ερευνητικών φορέων, ομάδων προβληματισμού, επαγγελματικών ινστιτούτων, μουσείων και βιβλιοθηκών.

 1. Η προώθηση της θρησκείας

Περιλαμβάνονται οργανισμοί που προωθούν, διατηρούν ή ασκούν θρησκευτικές πρακτικές.

 1. Σκοποί που είναι προς όφελος της κοινότητας, στους οποίους περιλαμβάνονται τα εξής:
 • Προώθηση της ευημερίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης όσων έχουν ανάγκη λόγω ηλικίας, κακής υγείας, αναπηρίας ή λόγω της νεανικής ηλικίας.
 • Προώθηση της κοινοτικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της αγροτικής ή αστικής ανάπλασης.
 • Πρoαγωγή του αισθήματος ευθύνης των πολιτών ή της εθελοντικής εργασίας.
 • Προαγωγή της υγείας, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης ή της ανακούφισης ασθενειών κάθε είδους ή του ανθρώπινου πόνου.
 • Προώθηση της επίλυσης συγκρούσεων ή της συμφιλίωσης.
 • Προώθηση της θρησκευτικής ή φυλετικής ομόνοιας και των αρμονικών διαπροσωπικών σχέσεων.
 • Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
 • Προαγωγή της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.
 • Προώθηση της αποτελεσματικής και αποδοτικής χρήσης της ιδιοκτησίας φιλανθρωπικών οργανισμών.
 • Πρόληψη ή ανακούφιση του πόνου των ζώων.
 • Προαγωγή των τεχνών, του πολιτισμού, της κληρονομιάς ή των επιστημών.
 • Ενσωμάτωση των μειονεκτούντων ατόμων και προώθηση της πλήρους συμμετοχής τους στην κοινωνία.

Τα παρακάτω δεν αναγνωρίζονται ως φιλανθρωπικοί σκοποί σύμφωνα με τον Νόμο του 2009:

 1. προώθηση του αθλητισμού,
 2. προώθηση συνδικαλιστικών οργανώσεων, οργάνων εκπροσώπησης των εργοδοτών ή εμπορικών επιμελητηρίων,
 3. προώθηση πολιτικού κόμματος ή φορέα που προωθεί πολιτικό σκοπό (εκτός εάν σχετίζεται με την προώθηση φιλανθρωπικού σκοπού),
 4. φορέας που προωθεί σκοπούς οι οποίοι είναι παράνομοι ή αντίθετοι προς τα δημόσια ήθη ή τη δημόσια τάξη, ή υποστηρίζουν την τρομοκρατία ή τρομοκρατικές δραστηριότητες, εντός ή εκτός του κράτους, ή προς όφελος οργανισμού, η συμμετοχή στον οποίο είναι παράνομη,
 5. προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της διαφορετικότητας,
 6. υποστήριξη των ενόπλων δυνάμεων.

1 Commissioners for Special Purposes of Income Tax v Pemsel [1891] A.C. 531.

Οι πληροφορίες που περιέχονται εδώ αποτελούν μόνο έναν οδηγό και όχι οριστική ερμηνεία του νόμου. Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, συμβουλευτείτε τη ρυθμιστική αρχή φιλανθρωπικών οργανισμών (www.charitiesregulator.ie) ή ζητήστε επαγγελματική συμβουλή.