Правни споразумения за услуги на PayPal

 

Правни споразумения за услуги на PayPal

 

Когато е приложимо, тези правни споразумения се прилагат за потребителите в България, Кипър, Чехия, Естония, Гърция, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Малта, Румъния, Сан Марино, Словакия и Словения. За да прегледате споразуменията за различна държава или регион, изберете от списъка по-долу.

 

За всички потребители

 

Специфични за продукта споразумения

 

За търговци и бизнес дружества

 

Допълнителна информация

 

Актуализации на Политиката

 

Следните правни споразумения и известия представят правилата и условията, свързани с конкретни услуги на PayPal.