Infringement Report Policy

>> Преглед на всички правни споразумения

Политика за докладване на нарушения на права

Последна актуализация: 6 май 2021 г.

 

В обхвата на политиката на PayPal е да предприема съответните действия, когато е необходимо да премахне от услугите на PayPal или да не позволява използването на услугите на PayPal във връзка с материали, за които се твърди, че са в нарушение. Ако сте собственик на интелектуална собственост и смятате, че даден уеб сайт или уеб страница, които ползват услугите на PayPal, продава, предлага за продажба, предоставя стоки и/или услуги или по друг начин включва съдържание или материали, които нарушават правата върху вашата интелектуална собственост, попълнете изцяло този Доклад за нарушение и го изпратете по имейл на infringementreport@paypal.com.