>> Преглед на всички правни споразумения

 

Правила и условия на Партньорската програма на PayPal за набиране на средства

 

Изтегляне на PDF

Дата на влизане в сила: 1 април 2022 г.

 

Тези Правила и условия („Условия“) представляват правно споразумение между Вас, PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. и (за паричните средства, предоставени от Фонда за дарения на PayPal в Ирландия) още Фонда за дарения на PayPal в Ирландия, регистрирана благотворителна организация (№ 20205692) (наричани заедно „ние“ или „PayPal“). Тези правила и условия уреждат Вашето използване на Партньорската платформа на PayPal за набиране на средства.

Споразумението с потребителя на PayPal урежда Вашето използване на акаунта в PayPal и услугите на PayPal. Раздел „Други правни условия“ от Споразумението с потребителя на PayPal е включен в тези Условия чрез позоваване.

С включването си в Партньорската платформа на PayPal за набиране на средства, Вие се съгласявате да позволите на PayPal да набира средства от Ваше име в сайта на PayPal (вкл. уеб сайт, мобилно приложение и т.н.). Всички дарения, направени чрез Партньорската платформа на PayPal за набиране на средства, ще бъдат кредитирани директно в акаунта Ви в PayPal.

 

1. Участващи партньори

Включването в Партньорската платформа на PayPal за набиране на средства също така позволява на независими партньори („Партньори“) да набират средства за Вас. Всички такива Партньори са обстойно проверени от PayPal. Можете да прегледате списъка с Партньори, описание на техния бизнес и всички свързани такси. PayPal ще Ви уведоми два седмици предварително за всички нови Партньори, които бъдат добавени към платформата. Можете да решите да не работите с конкретен Партньор или с всички Партньори, като се свържете с отдела за обслужване на клиенти на PayPal.

 

2. Такси

Ако приемете Партньорите в съответствие с процеса, който е посочен в Раздел 1 по-горе, Вие се съгласявате с таксите, начислявани от тези Партньори, и упълномощавате PayPal да Ви обвърже с договор с такъв Партньор единствено за тази цел.

За дарения, направени през сайта на PayPal, PayPal покрива таксите за трансакции за дарения.

Ако получите дарения през сайт на Партньор, се начисляват такси за трансакции на PayPal. Вижте нашата страница с такси за търговци.

В допълнение към таксите на PayPal, ако получите дарения през сайт на партньор, партньорът може да Ви начисли такси до 5% от сумата на трансакцията („Такси на Партньори“), като ще бъдете информирани и предварително ще се съгласявате с таксите на Партньорите съгласно процеса, който е посочен в Раздел 1 по-горе.

 

3. Разрешения

Вие давате на PayPal следните разрешения и упълномощавате PayPal да препраща тези разрешения (или поднабор от тези разрешения) от Ваше име на съществуващи и бъдещи Партньори:

 1. инструкциите за плащане, изпратени на PayPal от Партньор във връзка с плащанията на Вашите дарители, ще се считат като изпратени и упълномощени от Вас и/или от Ваше име;
 2. инструкциите за разделни плащания, изпратени от Партньора, ще се считат като изпратени и упълномощени от Вас и/или от Ваше име. Инструкциите за разделни плащания представляват искане от Ваша страна да: (i) приспаднем Таксите на Партньора (които дължите на Партньора) от плащането, дължимо Ви от PayPal във връзка с Вашите трансакции за плащане на дарение, и (ii) да уредим тази конкретна сума да бъде платена от нас директно на Партньора от Ваше име;
 3. искания за възстановяване на суми, подадени към нас от Партньора, да се считат като подадени и упълномощени от Вас и/или от Ваше име;
 4. упълномощавате ни да автоматично да задържаме и да не Ви предоставяме паричните средства по платежната трансакция, след като са кредитирани по Вашия акаунт в PayPal за електронни пари, докато не се случи някоя от следните две събития: (1) не получим инструкция за изплащане от Партньора; или (2) не мине период от двадесет и осем (28) дни от датата на изтичане на платежната трансакция;
 5. упълномощавате Партньора да ни изпраща инструкции от Ваше име за освобождаване на паричните средства от платежните трансакции към Вашия акаунт в PayPal, след като те са били задържани съгласно горепосочената точка. Такива инструкции от Партньора към нас за освобождаването на парични средства от платежните трансакции към Вашия акаунт в PayPal не могат да бъдат по преценка. Партньорът, при липсата на други обективни договорени критерии, за които PayPal може да се споразумее с Партньора от Ваше име, ще задейства освобождаването на паричните средства. Когато Партньорът не ни е инструктирал да освободим паричните средства по платежната трансакция към вашия акаунт в PayPal след изтичането на период от двадесет и осем (28) дни, ние автоматично ще стартираме такова освобождаване; и
 6. упълномощавате PayPal да споделя с Партньора данни за трансакции и данни за спорове с PayPal.

Можете да отмените тези разрешения по всяко време за всеки Партньор, на който са дадени разрешенията, като се свържете с отдела на PayPal за обслужване на клиенти. Ако искате да анулирате разрешението си за всички Партньори и повече да не участвате в Партньорската платформа на PayPal за набиране на средства, трябва да се свържете с отдела за обслужване на клиенти. В случай че анулирате разрешение или прекратите участието си в Партньорската платформа на PayPal за набиране на средства, вече няма да можете да получавате нашите услуги чрез Партньорската платформа на PayPal за набиране на средства или конкретния партньор.

 

4. Допустимост

Трябва да сте регистрирана благотворителна организация, за да се регистрирате в Партньорската платформа на PayPal за набиране на средства.

За целта трябва да предоставите цялата информация, поискана при включването, включително: описание на Вашата благотворителна организация, нейният статус като благотворителна организация, призив за действие за вашата благотворителна дейност, логото на Вашата благотворителна организация, секторите на каузата на Вашата благотворителна организация и всички ключови думи, чрез които дарителите биха могли да намерят Вашата благотворителна организация. Вие се съгласявате да предоставите точна информация и да поддържате нейната актуалност.

PayPal може да прекрати или преустанови Вашето участие в платформата по всяко време без предварително уведомление, ако имаме основание да считаме, че:

 1. не отговаряте на изискванията в настоящия Раздел;
 2. Вашата информация, която е предоставена съгласно настоящия Раздел, не е актуална;
 3. изгубите статуса си на благотворителна организация или не можете да предоставите доказателство за такъв; или
 4. нарушите което и да е от задълженията си по Споразумението с потребителя на PayPal или което и да било друго споразумение, което сте сключили с PayPal.

Това право на прекратяване не ограничава правата на PayPal съгласно Споразумението с потребителя на PayPal или други споразумения между Вас и PayPal.

 

5. Лицензи

За периода, през който участвате в Партньорската платформа на PayPal за набиране на средства, с настоящото предоставяте на PayPal неизключителен лиценз да използва името, логото и призива Ви за действие, за да идентифицира Вашата организация в Партньорската платформа на PayPal за набиране на средства и в други уеб сайтове и услуги, с които можем да си съдействаме, както и в свързани маркетингови материали, като например маркетингови имейли. Ние потвърждаваме, че Вие запазвате собствеността върху Вашите търговски марки, търговски имена и сервизни марки, както и всяка свързана репутация.

 

6. Парични средства, предоставени от Фонда за дарения на PayPal в Ирландия

Участието в Партньорската програма на PayPal за набиране на средства Ви позволява да се възползвате от грантове, преведени Ви от Фонда за дарения на PayPal в Ирландия вследствие на дарения от дарители в Ирландия и други държави съгласно условията, посочени в този Раздел („Грантове“). Грантовете ще Ви бъдат преведени от Фонда за дарения на PayPal в Ирландия по Вашия акаунт в PayPal.

Можете да решите да не се възползвате от такива грантове от Фонда за дарения на PayPal в Ирландия. Ще Ви бъде предложена опция за отхвърляне на наличността на грантовете от Фонда за дарения на PayPal в Ирландия по време на процеса на регистриране към Партньорската програма на PayPal за набиране на средства; също така ще можете да откажете или да се регистрирате отново, като се свържете с отдела за обслужване на клиенти на PayPal по всяко време, съгласно двуседмично предизвестие.

Грантовете, предоставени съгласно настоящия Раздел, трябва да се използват при следните условия:

Паричните средства, които ние, Фонда на PayPal за дарения в Ирландия, Ви предоставяме, трябва да се използват единствено за благотворителни цели, както е признато съгласно законите на Ирландия. За повече информация относно тези цели вижте ръководството на регулаторния орган за благотворителни организации („CRA“). За Ваше удобство изискванията са резюмирани в Приложение 1 по-долу.

Вие се съгласявате да отговаряте своевременно на всички разумни наши искания за информация относно Вашето използване на парични средства, което сме Ви предоставили.

Вие потвърждавате, че Вашата организация е учредена за благотворителна цел в държавата, която е посочена във Вашия акаунт в PayPal, както и че е надлежно регистрирана и регулирана като благотворителна организация в тази юрисдикция. Ако Вашата благотворителна организация не е регистрирана и има цели, които се различават от тези, посочени като благотворителни цели в изготвеното от нас резюме или ръководството на CRA, трябва да следвате препоръчителната счетоводна практика и да третирате паричните средства, които получавате от нас, като ограничени за счетоводни цели, признавайки паричните средства в публикуваните сметки.

Законодателството за фирми и благотворителни организации в Ирландия изисква да поддържате архиви на разписките и разходите на паричните средства за период от най-малко седем години след извършването на трансакцията.

Вие се съгласявате да отговаряте на разумни въпроси, които можем да Ви поставим, и да ни предоставяте съответни доказателства, обяснения в устна или писмена форма, включително съответните записи, относно изпълнението на Вашите задължения с цел обсъждане, проследяване и преценяване на изпълнението на Вашите задължения по тези условия.

Възможно е да поискаме да ни заплатите обратно паричните средства в рамките на 14 дни след дадено предизвестие, ако възникне някое от следните обстоятелства:

 1. спрете дейността си, бъдете обявени в несъстоятелност, изпаднете в неплатежоспособност или навлезете в разпореждане, синдик или ликвидация;
 2. сте действали с измама, небрежност или нечестно, когато такава измама, небрежност или нечестност по наше мнение оказва съществен неблагоприятен ефект върху Вашето използване на парични средства, които сте получили от нас;
 3. преценим, че паричните средства, които сте получили от нас, не са били приложени за цели, които са представляват благотворителна дейност съгласно законите на Ирландия, или сте извършили друго съществено нарушение на условията за грантове; или
 4. сме Ви превели прекомерно голямо плащане и сме Ви уведомили за надплатената сума, но Вие не сте ни възстановили сумата.

 

7. Преразглеждане на настоящите условия и прекратяване

Възможно е да преразгледаме тези условия или да прекратим тези условия и/или Партньорската платформа на PayPal за набиране на средства с предизвестие, като се следва същата процедура, която е посочена за преразглеждане на Споразумението с потребителя на PayPal в раздела „Добре дошли в PayPal“ от Споразумението с потребителя на PayPal.

Ако нарушите тези условия по което и да е време, ние си запазваме правото да прекратим или да преустановим Вашия акаунт в PayPal, или да предприемем други свързани с него действия, като може да спрем Вашия достъп или да премахнем Вашата благотворителна организация от Партньорската платформа на PayPal за набиране на средства по наше усмотрение. След прекратяването на тези условия ще положим разумни усилия за своевременно премахване на Вашата благотворителна организация от Партньорската платформа на PayPal за набиране на средства.

 

Приложение 1. Обобщение на благотворителните цели съгласно законодателството на Ирландия

 

Законът за благотворителните организации от 2009 г. (Законът от 2009 г.) посочва четири категории благотворителни цели съгласно законодателството на Ирландия, като благотворителните организации трябва да преследват единствено тези цели в полза на обществото. Те запазват и разширят определението от общото право, което за първи път е идентифицирано в случая Pemsel 1. Те са:

 1. Предотвратяване или намаляване на бедността или икономическата трудност

Включва намаляване на всякаква форма на необходимост, нищета или безпомощност. Трябва да има достатъчна взаимосвързаност между дейностите на организацията и измерим ефект върху бенефициарния клас, чиято бедност или икономическа трудност се предотвратява или намалява.

 1. Напредък в образованието

Включва широк набор от образователни организации, включително предучилищни групи, училища, колежи, обучения за възрастни, изследователски органи, мозъчни резервоари, професионални институти, музеи и библиотеки.

 1. Напредък на религията

Включва организации, които насърчават или поддържат, или практикуват религия.

 1. Целите, които са в полза на обществото, включват:
 • Напредък в благоденствието на обществото, включително облекчение на изпадналите в нужда поради младост, напреднала възраст, лошо здраве или инвалидност.
 • Напредък в развитието на обществото, включително възстановяване на селските или градските райони.
 • Насърчаване на гражданските отговорности или доброволната работа.
 • Насърчаване на здравето, включително предотвратяването или облекчаването на болести, заболявания или човешко страдание.
 • Напредък в разрешаването или помиряването на конфликти.
 • Насърчаване на религиозната или расовата хармония и хармоничните връзки в обществото.
 • Защита на природната среда.
 • Напредък в екологичната устойчивост.
 • Напредък в ефикасното и ефективно използване на собствеността на благотворителните организации.
 • Предотвратяване или облекчаване на страданието на животните.
 • Напредък в изкуствата, културата, наследството или науките.
 • Приобщаване на лица в неравностойно положение и насърчаване на пълното им участие в обществото.

Следните не се признават за благотворителни цели съгласно Закона от 2009 г.:

 1. напредък в спорта;
 2. напредък на професионалните съюзи, представителните органи на работодателите или търговските камари;
 3. напредък на политическа партия или орган, подкрепящ дадена политическа кауза (освен ако това не е свързано с напредъка на благотворителна цел);
 4. орган, който насърчава цели, които са незаконни или влизащи в противоречие с обществения морал или обществения ред, или който подкрепя тероризъм или терористични дейности, независимо дали са в страната или в чужбина; или в полза на организация, членството в която е незаконно;
 5. напредък в областта на правата на човека, равенството и многообразието;
 6. подкрепа на отбранителните сили.

1 Commissioners for Special Purposes of Income Tax v Pemsel [1891] A.C. 531.

Съдържаната тук информация служи само за ръководство и не представлява окончателно тълкуване на закона. Ако имате някакви съмнения, се консултирайте с Регулаторния орган на благотворителните организации (www.charitiesregulator.ie) или потърсете професионален съвет.