PayPal Acceptable Use Policy

>> Преглед на всички правни споразумения

Политика за допустимо използване на PayPal

Последна актуализация: 17 юли 2023 г.

Изтегляне на PDF

 

Вие сте независимо отговорни за спазването на всички приложими закони във всички Ваши действия, свързани с използването на услугите на PayPal, независимо от целта на използването. Освен това трябва да спазвате условията на тази Политика за допустимо използване. Нарушението на настоящата Политика за допустимо използване.

 

Забранени дейности

Нямате право да използвате услугата PayPal за дейности, които:

  1. нарушават закон, наредба или регламент.
  2. са свързани с трансакции, включващи (а) наркотици, стероиди, някои контролирани вещества или други продукти, които представляват риск за безопасността на потребителите, (б) принадлежности за наркотици, (в) цигари, (г) предмети, които насърчават, популяризират, улесняват или дават указания на други лица да извършват незаконна дейност, (д) откраднати стоки, включително цифрови и виртуални стоки, (е) насърчаване на омраза, насилие, расова или други форми на нетолерантност, която е дискриминираща, или финансова експлоатация на престъпление, (ж) предмети, които се считат за неприлични, (з) предмети, които накърняват или нарушават авторско право, търговска марка, право на публичност или поверителност, или друго право на собственост съгласно законите на която и да е юрисдикция, (и) определени сексуално ориентирани материали или услуги, (й) боеприпаси, огнестрелни оръжия или някои части или аксесоари за огнестрелно оръжие, или (к) определени оръжия или ножове, регламентирани от приложимото законодателство.
  3. са свързани с трансакции, които (a) разкриват личните данни на трети лица в нарушение на приложимото законодателство, (б) подкрепят пирамиди или схеми на Понци, матрични програми, други схеми за „бързо забогатяване“ или някои програми на маркетинг на много нива, (в) са свързани с покупки на анюитетни или лотарийни договори, системи за складиране, офшорно банкиране или сделки за финансиране или рефинансиране на дългове, финансирани с кредитна карта, (г) са за продажбата на определени артикули, преди продавачът да е взел под контрол или във владение артикула, (д) се извършват от шлюзове за обработване на плащания за събиране на плащания от името на търговци, (е) са свързани с продажбата на пътнически чекове или платежни нареждания, (ж) включват бизнеси за обмен на валута или осребряване на чекове, (з) включват някои услуги за реконструкции на кредити, уреждане на задължения, кредитни трансакции или застрахователни дейности, или (и) включват предлагане или получаване на плащания за целите на подкупване или корупция.
  4. включват продажби на продукти или услуги, определени от държавните агенции като имащи голяма вероятност да бъдат измамни.
  5. се отнасят до трансакции, включващи каквато и да е активност, която изисква, но не е получила одобрение.

 

Дейности, изискващи одобрение

PayPal изисква одобрение, за да приема плащания за определени услуги, както е описано в схемата по-долу.

PayPal изисква одобрение за плащания за някои елементи и услуги, посочени по-долу.

Раздел

Категория

Елемент или услуга, за която се изисква одобрение (списъкът не е изчерпателен)

Информация за контакт

1

Транспорт

Авиолинии и редовни или наемани оператори за чартърни самолети/големи пътнически самолети/въздушни таксиметрови услуги.

За общи въпроси се обърнете към нашия Помощен център.

 

Ако имате въпроси относно получаването на одобрение или откриването на нов бизнес акаунт в PayPal, който предлага услуги, изискващи одобрение, се свържете с нашия Екип по продажби.

 

2

Благотворителни/нестопански организации

Събиране на дарения в ролята на благотворителна или нестопанска организация.

3

Артикули с висока стойност

Работа като дилър с бижута и ценни метали и минерали.

4

Посредник за плащания

Предоставяне на услуги за плащания, които попадат в определението на бизнес с парични услуги или електронна парична институция. Услугите биха включвали също и продажба на карти със съхранявана стойност и ескроу услуги.

5

Инвестиции

Купуване, продаване или посредничество с акции, облигации, ценни книжа, опции, фигури, стоки, договори за разлика/форекс взаимни фондове или инвестиционен интерес към всякакъв вид единица или имот.

6

Хазарт, игри, лотарии и състезания

Дейности, включващи хазарт, игри и/или всякакви други дейности с входна такса и награда, която включва, но не е ограничена до награди с имоти/недвижима собственост, казино игри, залагане спортни залагания, надбягвания с коне или хрътки, фентъзи спортове, лотарийни билети, други предприятия, работят с хазарт, игри с умения (независимо дали са или не са законово дефинирани като хазарт) и томболи, ако операторът и клиентите се намират изключително в юрисдикции, където такива дейности са разрешени от закона.

7

Криптовалути

Всякакво цифрово представяне на стойност, която по цифров път може да се търгува, прехвърля или използва за плащания, включително, но не ограничено до криптовалути, виртуални валути в игри или незаменяеми жетони.

8

Предписани продукти

Продажбата на каквито и да е продукти, за които е необходимо предписание или услуги с предписване на рецепта.

рецепта.

9

Телемедицина

Предоставяне на медицински услуги и консултации по отдалечен начин.

 

10

 

Съдържание за възрастни

Всякакво съдържание, което се предоставя по дигитален начин, включително видео по заявка (VOD) и дейности с уеб камери. PayPal може да има ограничение за обработване на плащания в някои юрисдикции за DVD филми, списания и други продукти или услуги с теми за възрастни.

11

Онлайн запознанства

Всякакви услуги за запознанства, чрез които хора могат да намират и да се запознават с други хора с цел развиване на лична или романтична връзка.

12

Поточно предаване на живо/излъчване

Всякакви дейности, при които хора излъчват видео, гласово или текстово съдържание на живо с възможност за взаимодействие с потребители.

13

Споделяне на файлове

Предоставяне на услуги за споделяне на файлове, включително онлайн хранилища и подобни услуги за отдалечено споделяне на файлове, при които каченото съдържание е публично достъпно или услугата плаща на качващите за съдържанието.

14

Алкохол

Продажба на алкохолни напитки.

15

Тютюн

Различни от цигари тютюневи изделия, електронни цигари и пури

16

Медицински изделия или услуги

Всички изделия, които са класифицирани като медицински, както и всички услуги или лечения, предоставени от лице или организация, които услуги за здравеопазване, включително, но не ограничено до всички услуги за здравеопазване, за които е необходим законен лиценз в юрисдикцията, в която се предоставят тези услуги.

В тази категория влиза и т. нар. „Медицински туризъм“, при който медицински услуги се предоставят на пациент извън неговата държава на произход.

17

Организации за маркетинг на много нива и директни продажби

Организациите за директни продажби (DSO) и маркетингът на много нива (MLM) представляват модели за разпространение и маркетинг, при които продукти или услуги се продават чрез мрежа от независими дистрибутори или представители. Моделите на DSO и MLM разчитат на лични продажби и често изискват независимите дистрибутори да наемат нови такива, за да получават по-високо ниво в организацията или възнаграждения.

18

Пазари

Пазарът представлява решение за електронна търговия, при което продавачи от трети страни могат да продават продуктите или услугите си на клиенти.

 

 

Повече информация

За да научите повече за Политиката за допустима употреба, вижте нашия Помощен център.

 

Нарушения на Политиката за допустимо използване

Съветваме ви незабавно да докладвате за нарушения на Политиката за допустима употреба на PayPal. Ако имате въпрос дали даден тип трансакция може да наруши Политиката за допустимо използване или ако искате да подадете доклад, можете да го направите тук.