PayPal Acceptable Use Policy

>> Преглед на всички правни споразумения

Политика за допустимо използване на PayPal

Последна актуализация: 6 май 2021 г.

Вие сте независимо отговорни за спазването на всички приложими закони във всички Ваши действия, свързани с използването на услугите на PayPal, независимо от целта на използването. Освен това трябва да спазвате условията на тази Политика за допустимо използване.

 

 

Забранени дейности

Нямате право да използвате услугата PayPal за дейности, които:

  1. нарушават закон, наредба или регламент.
  2. са свързани с трансакции, включващи (а) наркотици, стероиди, някои контролирани вещества или други продукти, които представляват риск за безопасността на потребителите, (б) принадлежности за наркотици, (в) цигари, (г) предмети, които насърчават, популяризират, улесняват или дават указания на други лица да извършват незаконна дейност, (д) откраднати стоки, включително цифрови и виртуални стоки, (е) насърчаване на омраза, насилие, расова или други форми на нетолерантност, която е дискриминираща, или финансова експлоатация на престъпление, (ж) предмети, които се считат за неприлични, (з) предмети, които накърняват или нарушават авторско право, търговска марка, право на публичност или поверителност, или друго право на собственост съгласно законите на която и да е юрисдикция, (и) определени сексуално ориентирани материали или услуги, (й) боеприпаси, огнестрелни оръжия или някои части или аксесоари за огнестрелно оръжие, или (к) определени оръжия или ножове, регламентирани от приложимото законодателство.
  3. са свързани с трансакции, които (a) разкриват личните данни на трети лица в нарушение на приложимото законодателство, (б) подкрепят пирамиди или схеми на Понци, матрични програми, други схеми за „бързо забогатяване“ или някои програми на маркетинг на много нива, (в) са свързани с покупки на анюитетни или лотарийни договори, системи за складиране, офшорно банкиране или сделки за финансиране или рефинансиране на дългове, финансирани с кредитна карта, (г) са за продажбата на определени артикули, преди продавачът да е взел под контрол или във владение артикула, (д) се извършват от шлюзове за обработване на плащания за събиране на плащания от името на търговци, (е) са свързани с продажбата на пътнически чекове или платежни нареждания, (ж) включват бизнеси за обмен на валута или осребряване на чекове, (з) включват някои услуги за реконструкции на кредити, уреждане на задължения, кредитни трансакции или застрахователни дейности, или (и) включват предлагане или получаване на плащания за целите на подкупване или корупция.
  4. включват продажби на продукти или услуги, определени от държавните агенции като имащи голяма вероятност да бъдат измамни.

 

Дейности, изискващи одобрение

PayPal изисква предварително одобрение, за да приема плащания за определени услуги, както е описано в схемата по-долу.

Услуга, изискваща предварително одобрение

Информация за контакт

Авиокомпании и редовни или нередовни чартъри/джетове/въздушни таксиметрови оператори; събиране на дарения като благотворителна организация или организация с нестопанска цел; търговия с бижута, благородни метали и камъни; действане като предавател за пари или продажба на карти със съхранена стойност; продажба на акции, облигации, ценни книжа, опции, фючърси (forex) или инвестиционни дялове в което и да е предприятие или собственост; или предоставяне на ескроу услуги.

 

 

 

 

Ако имате въпроси относно получаването на предварително одобрение или откриването на нов бизнес акаунт в PayPal, който предлага услуги, изискващи предварително одобрение, се свържете с нашия екип по продажби

Предоставяне на услуги за споделяне на файлове или достъп до дискусионни групи; или продажба на алкохолни напитки, тютюневи изделия, които не са цигари, електронни цигари или лекарства/устройства, отпускани по предписание.

Дейности, включващи хазарт, игри и/или всякакви други дейности с входна такса и награда, включително, но не само, казино игри, спортни залагания, състезания с коне или хрътки, фантастични спортове, лотарийни билети, други събития, които улесняват хазарта, игрите на умения (независимо дали са определени от закона като хазарт) и тотализаторите, ако операторът и клиентите се намират изключително в юрисдикции, където подобни дейности са разрешени от закона.

 

Повече информация

За да научите повече за Политиката за допустима употреба, вижте нашия Помощен център.

 

Нарушения на Политиката за допустимо използване

Съветваме ви незабавно да докладвате за нарушения на Политиката за допустима употреба на PayPal. Ако имате въпрос дали даден тип трансакция може да наруши Политиката за допустимо използване или ако искате да подадете доклад, можете да го направите тук.