>> Преглед на всички правни споразумения

Правила и условия на PayPal.Me

 

Изтегляне на PDF

 

Услуга PayPal.Me („Услуга“) Ви се предоставя от PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. („PayPal“) и Ви позволява да създавате персонализиран URL адрес на PayPal.Me („PPM връзка“), което Ви позволява да създадете персонализирана страница на PayPal.Me, която ще позволи на други да откриват, разпознават и извършват трансакции с Вас (всяка „PPM страница“). Вашата PPM страница ще показва Вашите PPM връзка, име или бизнес име, снимка на профила или лого и града, свързан с Вашия акаунт в PayPal („PPM подробности“). Вашите PPM подробности ще бъдат видими за всеки, който посещава PPM страницата Ви, така че да може по-лесно да провери дали изпраща пари на правилния получател.

Можете да използвате PPM връзка в лично качество или за бизнес, за да искате, събирате и получавате плащания от други лица с помощта на PayPal. Използването на Услугата от Ваша страна се подчинява на настоящите Правила и условия на PayPal.Me, условията на Споразумението с потребителя на PayPalПолитиката за допустима употребаПолитиката за поверителност и всички други споразумения, които съществуват или са сключени между Вас и PayPal (наричани събирателно "Споразумения").

 

Споделяне на лична информация чрез Услугата

PayPal.Me е социална функция, която ви позволява да извършвате по-лесно трансакции с партньори. На други потребители на PayPal може да се покаже вашата PPM връзка, ако те синхронизират адресната си книга и вие сте изброени сред техните контакти или ако се опитат да ви изпратят пари в рамките на PayPal чрез търсене на вашите PPM подробности или PPM връзка.

КОГАТО СЕ РЕГИСТРИРАТЕ ЗА УСЛУГАТА, ВИЕ РАЗРЕШАВАТЕ PAYPAL ДА ПОКАЗВА ПУБЛИЧНО ВАШИТЕ PPM ПОДРОБНОСТИ, PPM ВРЪЗКИ И PPM СТРАНИЦИ И РАЗБИРАТЕ, ЧЕ ТЕ ЩЕ БЪДАТ ВИДИМИ ЗА ВСЕКИ, КОЙТО ОСЪЩЕСТВЯВА ДОСТЪП ДО СЪОТВЕТНИТЕ PPM ПОДРОБНОСТИ.

Можете да актуализирате предпочитанията си и да изключите своята PPM връзка по всяко време, като коригирате настройките в акаунта си в PayPal онлайн или в приложението PayPal. Ако изключите своята PPM връзка, Вашите PPM връзка, PPM страница и PPM подробности вече няма да са откриваеми публично и няма да можете да използвате своята PPM връзка, за да получавате парични средства чрез PayPal.
 

Лични или търговски цели

Когато се регистрирате за Услугата и настроите PPM връзка, ще бъдете помолени да посочите дали основното използване на Вашата PPM връзка ще бъде трансакции с приятели и членове на семейството („Лична“ употреба), или получаване на плащания от клиенти за стоки и услуги („Търговска“ употреба). Докато можете да прекласифицирате Лична PPM връзка за Търговска употреба и може да сте в състояние да прекласифицирате определени Търговски PPM връзки като Лични, ВИЕ НЕ МОЖЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ЛИЧНА PPM ВРЪЗКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯ ЗА ТЪРГОВСКИ ЦЕЛИ, НИТО МОЖЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТЪРГОВСКА PPM ВРЪЗКА ЗА ЛИЧНИ ТРАНСАКЦИИ.

Ако имате бизнес акаунт в PayPal, всякакви и всички PPM, връзки, свързани с този акаунт, ще бъдат идентифицирани като Търговски PPM връзки. Ако PayPal определи, по свое собствено усмотрение, че сте получили плащания за стоки и услуги в Лична PPM връзка, PayPal може със задна дата да Ви начисли съответните такси и да прекласифицира занапред PPM връзката като Търговска. Прегледайте Споразумението с потребителя на PayPal за информация относно начина на преценка на таксите.
 

Насоки за потребителя на PayPal.Me

В допълнение към спазването на Споразуменията ние сме установили няколко основни правила, които да следвате, когато използвате Услугата.
НЯМАТЕ ПРАВО да предоставяте своята парола за PayPal или други идентификационни данни на което и да е друго лице, за да разрешите на такова друго лице да управлява Вашата PPM връзка, нито да използвате потребителско име и парола на титуляр на друг акаунт, за да правите същото.
Освен това НЯМАТЕ ПРАВО ДА УЧАСТВАТЕ в каквато и да било дейност, да публикувате съдържание или да се регистрирате и/или да използвате URL адрес, за да установите PPM връзка, която е или включва материал, който:

  • е обиден, обиден, клеветническо=и, порнографски, заплашителен или нецензурен;
  • е незаконен или предназначен да насърчава или извършва незаконен акт от какъвто и да е вид, включително, но не само, нарушения на права на интелектуална собственост, права на неприкосновеност на личния живот или права на собственост на PayPal, на друг потребител на PayPal или трето лице;
  • включва вашата парола или умишлено включва всяка друга потребителска парола, или умишлено включва лични данни на трети лица, или е предназначен да иска такива лични данни;
  • изобразява или представя по неверен начин вашата връзка с друг потребител, лице или образувание или по друг начин е измамен, неверен, заблуждаващ или подвеждащ; или
  • нарушава или противоречи на Споразуменията, както са определени от PayPal.

Вие потвърждавате и се съгласявате, че нарушаването на което и да било от гореизброените може да доведе до незабавно прекратяване или спиране на Вашите PPM връзки и/или акаунти в PayPal. Също така се съгласявате, че PayPal може да си поиска обратно Вашата PPM връзка по всякаква причина.

PayPal си запазва правото да актуализира настоящите правила и условия по свое собствено усмотрение, поради каквато и да било причина, като публикува актуализирана версия на тези правила и условия на https://www.paypal.me/pages/terms. Актуализираните условия ще влязат в сила, считано от датата на публикуването, и продължаването на използването на всяка PPM връзка от Ваша страна ще представлява Вашето приемане на актуализираните условия.