>> Преглед на всички правни споразумения

 

Декларация за поверителност

Дата на влизане в сила: 6 май 2022 г.

 

 1. Общ преглед
 2. Контакт
 3. Какви лични данни събираме?
 4. Защо съхраняваме лични данни?
 5. Как ще използваме Вашите лични данни? 
 6. Споделяме ли личните данни? 
 7. Как работим с други Услуги и Платформи?
 8. Международни прехвърляния 
 9. Как използваме бисквитките и технологиите за проследяване?
 10. С какви избори за поверителността разполагате?
 11. Какви са Вашите права?
 12. Как защитаваме Вашите лични данни?
 13. Могат ли нашите услуги да се използват от деца? 
 14. Какво друго трябва да знаете?
 15. Дефиниции
 16. Допълнителна информация (включва Уведомление за банкови разпоредби за клиенти в рамките на ЕИП)

 

1. Общ преглед

PayPal разработи настоящата Декларация за поверителност, за да обясни как PayPal, като Администратор на данни, може да събира, задържа, обработва, обменя и прехвърля Вашите Лични данни, когато посещавате нашите Сайтове или използвате нашите Услуги. Настоящата Декларация за поверителност се отнася до Вашите Лични данни, когато посещавате Сайтове или използвате Услуги и не се отнася до онлайн уеб сайтове или услуги, които не притежаваме или контролираме, включително уеб сайтове или услуги на други Потребители на PayPal.

Като Европейска банка, регистрирана в Люксембург, ние спазваме изискванията за защита на данните и финансовите регулаторни изисквания. За да се избегнат съмнения, настоящата Декларация за поверителност не представлява „рамков договор“ за целите на Директивата за платежните услуги на ЕС (2007/64/ЕО) или каквото и да е изпълнение на тази директива в Европейското икономическо пространство.

Настоящата Декларация за поверителност е предназначена да Ви помогне да получите информация за нашите практики за поверителността и да можете да разберете нашите избори по отношение на поверителността, когато използвате нашите Сайтове и Услуги. Имайте предвид, че нашите Услуги могат да се различават в зависимост от региона. Настоящата Декларация за поверителност може да бъде допълнена с допълнителни уведомления в зависимост от съответните Сайтове и Услуги. Можете да намерите допълнителна информация в Декларацията за бисквитките и технологиите за проследяване и Уведомлението за банкови разпоредби.

Предоставили сме дефиниции на някои от термините, които използваме в рамките на Декларацията за поверителност. Можете да намерите значенията на понятията с главни букви в раздел Дефиниции.

Свържете се с нас, ако имате каквито и да било въпроси относно нашите практики по отношение на поверителността, които не са обяснени в настоящата Декларация за поверителност.

 

2. Контакт

Можете да се свързвате с нас, ако имате общи въпроси или опасения относно настоящата Декларация за поверителност и допълващите уведомления, или относно начина, по който боравим с Вашите лични данни.

Ние искаме да се уверим, че Вашите въпроси ще отидат на правилното място:

 • Щракнете тук, за да се свържете с нас относно Вашия акаунт или трансакция в PayPal или относно направено до търговец плащане с карта.
 • Щракнете тук, за да се свържете с нас относно Вашия Акаунт в Xoom

Можете да се свържете с нашия служител по защита на данните онлайн или на адрес PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Люксембург.Също така имате правото да подадете оплакване до надзорния орган, който отговаря за защитата на данните във Вашата държава.

 

3. Какви лични данни събираме?

Ние събираме Лични данни за Вас, когато посещавате нашите Сайтове или използвате нашите Услуги, включително следното:

 • Информация за регистрация и потребление – когато се регистрирате за използване на нашите Услуги, като откриете свой Акаунт, ние ще събираме лични данни според необходимостите на предлагането и изпълняването на заявените от Вас Услуги. В зависимост от Услугите, които сте избрали, ние можем да изискваме от Вас да ни предоставите Вашите име, пощенски адрес, телефонен номер, адрес на електронна поща и идентифицираща информация, за да открием Ваш Акаунт. Можем да изискваме да ни предоставите допълнителни Лични данни, когато използвате нашите Услуги.

 • Информация за трансакции и опит – когато използвате нашите Услуги или влизате в нашите Сайтове, например за да извършвате покупки от търговци, да получавате пари, да извършвате плащания, или да изпращате пари на приятели и роднини, ние събираме информация относно съответните трансакции, включително и друга информация, свързана с трансакциите, като например изпратената или заявената сума, платената сума за продукти или услуги, информация за търговците, включително информация за всички инструменти на финансиране, използвани за извършване на трансакцията, Информация за устройството, Технически данни за употреба и Информация за геолокация.
 • Лични данни на Участник когато използвате нашите Услуги или осъществявате достъп до нашите Сайтове, ние събираме Лични данни, които сте ни предоставили относно другите участници в трансакцията.
 • Изпращане или искане на пари: когато изпращате или поисквате пари чрез Услугите, ние събираме лични данни, като например име, пощенски адрес, телефонен номер и информация за финансова сметка относно участника, който получава пари от Вас или който Ви изпраща пари. Размерът на личните данни, необходими за даден участник, може да се различава в зависимост от Услугите, които използвате, за да изпращате или заявявате пари.
 • Плащане или поискване от някого другиго да плати сметка:  ако използвате нашите Услуги, за да платите сметка от името на друго лице, или ако поискате от Потребител да плати сметка за Вас, ние събираме Лични данни от Вас относно притежателя на акаунт, като например име, пощенски адрес, телефонен номер, адрес на електронна поща и номер на акаунта на сметката, която възнамерявате да платите или сте поискали да бъде платена.
 • Добавяне на стойност към Вашите акаунти: Ако използвате нашите Услуги, за да добавяте стойност към Вашия Акаунт или какъвто и да е друг акаунт, който имате, или ако поискате от Потребител да добави стойност към който и да е от тези акаунти, ние можем да събираме лични данни от Вас относно другата страна или от другата страна относно Вас, за да изпълним заявката. Ако например използвате нашите Услуги, за да презаредите мобилен телефон, или за да заявите добавянето на стойност към Вашия мобилен акаунт, ние можем да събираме лични данни и друга информация, включително номер на мобилен акаунт, от другия участник.
 • Информация за Вашия публичен профил и Вашите приятели и контакти – Може да е по-лесно за нас да Ви помогнем да извършвате сделки с Вашите приятели и контакти, ако изберете да свържете информацията за списъка с контакти с Вашия акаунт или ако профилът на Акаунта Ви е публично достъпен. Ако установите връзка с акаунта между Вашето устройство или платформа на социална мрежа и Вашия акаунт, ние ще използваме информацията от Вашия списък с контакти (например име, адрес, имейл адрес), за да подобрим Вашите впечатления, когато използвате нашите услуги. Когато профилът на акаунта Ви е публичен, други потребители могат да намерят Вашия профил, за да Ви изпращат пари, като Ви търсят по име, потребителско име, имейл или мобилен номер в PayPal и потвърдят, че това сте Вие, след като видят снимката Ви. Можете да направите своя профил частен по всяко време от настройките на PayPal.me.
 • Лични данни, които избирате да ни предоставяте, за да получавате допълнителни Услуги или специфични онлайн Услуги – ако заявите или участвате в избираема услуга за Сайт или ако заявите допълнителни Услуги или друга избираема функционалност, ние можем да събираме допълнителна информация от Вас. Ние ще Ви предоставим допълнително уведомление към момента на събиране, ако използването на съответните лични данни се различава от видовете използване, посочени в настоящата Декларация за поверителност.
 • Лични данни за Вас, ако използвате небрандирани услуги – определени услуги са достъпни без нужда да влизате в системата или да създавате Акаунт. Ние ще събираме лични данни, когато взаимодействате с и извършвате плащания към търговци, като използвате нашите услуги за плащания с карти, които нямат бранда на PayPal, както и когато финализирате сделки с PayPal, без да влизате в акаунт. При услугите за плащания без бранд Вашето взаимодействието става с търговеца на неговата платформа. Ако сте притежател на акаунт или създадете акаунт към по-късна дата, ние можем да съберем информация за трансакции без бранд и да ги свържем с Вашия акаунт, за да подобрим опита Ви като притежател на акаунт и за целите на съответствието и анализите. Ако не сте притежател на акаунт, ние ще събираме и съхраняваме цялата информация, която предоставяте, и ще я използваме в съответствие с настоящата Декларация за поверителност.
 • Лични данни за Вас от източници на трети страни – ние се сдобиваме с информация от източници на трети страни, като например търговци, доставчици на данни и кредитни бюра, където това е разрешено от закона.
 • Друга информация, която събираме във връзка с Вашето използване на нашите Сайтове или Услуги – ние можем да събираме допълнителна информация от или за Вас, когато общувате с нас, когато се свързвате с нашите екипи по поддръжка на клиентите и когато участвате в проучване.
 • Лица, които не са притежатели на акаунти
 • Ако използвате нашите Услуги, без да създавате акаунт или да влизате в акаунт, ние въпреки това ще съберем лични данни, които могат да включват информация за плащането, информация за устройството и местоположението. Когато използвате нашите Услуги, без да създавате акаунт или да влизате в акаунт, ние ще използваме тази информация, за да обработваме трансакции, да предотвратяваме измами и да спазваме законите. Възможно е да свържем тази информация с Вашия акаунт, ако имате такъв или ако по-късно създадете акаунт.

 

4. Защо съхраняваме лични данни?

Ние съхраняваме лични данни в подлежащ на идентифициране формат за минималното време, необходимо за изпълнение на нашите правни или регулаторни задължения, както и за нашите бизнес цели. Ние можем да съхраняваме личните данни за по-дълги от изискваните от закона периоди, ако това е в нашите законни бизнес интереси и е законосъобразно. Ако Вашият Акаунт бъде затворен, ние можем да предприемем стъпки, за да маскираме личните данни и другата информация, но си запазваме възможността да съхраняваме и осъществяваме достъп до данни доколкото е необходимо за съобразяване с приложимите закони. Ние ще продължим да използваме и разкриваме тези лични данни съгласно настоящата Декларация за поверителност.

Бисквитките, които използваме, имат определени срокове на изтичане; освен ако не посещавате нашите Сайтове или използвате нашите Услуги в рамките на този срок, бисквитките се деактивират автоматично, а запазените данни се изтриват. Прегледайте нашата Декларация за бисквитките и технологиите за проследяване за повече информация.

 

5. Как ще използваме Вашите лични данни?

Възможно е да обработваме Вашите лични данни, когато имаме валидно правно основание за това. В зависимост от обстоятелствата може да разчитаме на Вашето съгласие или на факта, че обработването е нужно за изпълнението на сключен с Вас договор или за спазване на закона. Може също така да обработваме Вашите лични данни, когато считаме, че това отговаря на нашите законни интереси или на законните интереси на други лица, като се вземат под внимание Вашите интереси, права и очаквания.

Предоставянето на Услуги, които са необходими за изпълнението на нашето споразумение с Вас, включително за:

 • За да управляваме Сайтовете и да предоставяме Услугите, включително за:

  • Изпълняване на каквито и да е преддоговорни задължения
  • задействане на плащане, изпращане или искане на пари, добавяне на стойност към акаунт или плащане на сметка
  • упълномощаване на Вашия достъп до Акаунт
  • изпращане на комуникация на Вас относно Вашия Акаунт, Сайтовете, Услугите или PayPal
  • създаване на връзка на акаунти между Вашия Акаунт и акаунт или платформа на трета страна
  • извършване на проверки за кредитоспособност и други проверки за финансовата стабилност, оценка на кандидатури и сравняване на информация за целите на точността и проверката,
  • поддържане на Вашия Акаунт и финансова информация актуални.
 • За управляване на нашите бизнес нужди, сред които следене, анализиране и подобряване на производителността и функционалността на Услугите и Сайтовете. Например ние анализираме поведението на Потребителите и изследваме начина, по който Вие използвате нашите Услуги.
 • За управление на риска и защита на Сайтовете, Услугите и Вас от измами, като проверяваме самоличността Ви. Инструментите на PayPal във връзка с риска и измамите използват Лични данниИнформация за устройствотоДанни за техническа употреба и Информация за геолокация от нашите Сайтове и уеб сайтове, които предлагат Услугите на PayPal, за да помогнат за откриване и предотвратяване на измами и злоупотреби с Услугите.
 • За съответствие с нашите задължения и за прилагане на условията на нашите Сайтове и Услуги, включително за съответствие с всички приложими закони и разпоредби.
 • За нашите законни интереси, включително за:
  • прилагане на условията на нашите Сайтове и Услуги;
  • управляване на ежедневните ни бизнес нужди, като например мониторинг и анализ;
  • управляване на рисковете, измамите и злоупотребите, свързани с Услугите на PayPal;
  • анонимизиране на Личните данни, за да се предоставят обобщени статистически данни на трети страни, в това число други предприятия и членове на обществото относно това как, кога и защо Потребителите посещават нашите Сайтове и използват нашите Услуги; и
  • провеждане на маркетинг между предприятия; и
  • предоставяне на персонализирани Услуги (наричани също маркетинг, базиран на интереси), предлагани от PayPal на уеб сайтове и онлайн услуги на трети страни. Ние можем да използваме Вашите лични данни и друга информация, събирана съгласно настоящата Декларация за поверителността, за да ви предоставяме насочено показване, функция или предложение на уеб сайтове на трети страни.
  • Улесняване да намирате други лица и да се свързвате с тях. Например, ако ни позволите да получим достъп до Вашите контакти или когато профилът на акаунта Ви е публичен, можем да Ви предложим връзки с хора, които може да познавате, и да помогнем на другите да се свързват с Вас, за да Ви изпращат пари, като им се позволи да намират профила Ви, когато Ви търсят по име, потребителско име, имейл или мобилен номер в PayPal. Може също така да свържем информация, която сме научили за Вас чрез Вашата и тази на Вашите контакти употреба на услугите, както и информация, която Вие и други лица са предоставили, за да препоръчваме лица, които е възможно да познавате, или такива, с които бихте желали да общувате чрез нашите услуги. Социалната функционалност и функциите, проектирани да улеснят употребата Ви на Услугите с другите лица, зависят от самата услуга.
 • С вашето съгласие, включително за:
  • За да Ви изпращаме маркетинг за продукти и Услуги на PayPal и продукти и услуги на несвързани предприятия. Ние можем също да обработваме Вашите лични данни, за да приспособяваме рекламното съдържание и някои Услуги или Сайтове така, че усещането им да съвпада по-добре с Вашите интереси в уеб сайтовете на PayPal и на други трети страни.
  • Да използва бисквитки и други технологии за проследяване, за да ви предоставя насочено показване, функции и Услуги или да ви предлага и/или да работи съвместно с други страни, като например търговци, рекламни или анализиращи компании, за да предоставя тези персонализирани услуги (наричано също маркетинг, базиран на интереси).
  • Да Ви предоставя специфични за местоположението опции, функционалност или предложения, ако изберете да споделяте своята информация за геолокация чрез Услугите. Ние ще използваме тази информация, за да подобряваме сигурността на Сайтовете и Услугите и да Ви предоставяме базирани на местоположението Услуги, като например реклами, резултати от търсения и друго персонализирано (наричано също „маркетинг, базиран на интереси“) съдържание.
  • Да отговаряме на заявките Ви, например за да се свързваме с Вас във връзка с въпрос, който сте подали към нашия екип за обслужване на клиенти.

Вие можете да оттеглите съгласието си по всяко време и без допълнителни такси. Прегледайте раздела „Вашите избори за поверителността“ за повече информация за това как можете да го направите.

 

6. Споделяме ли личните данни?

Ние можем да споделяме Вашите Лични данни или друга информация за Вас с други страни по различни начини, описани в настоящия раздел на Декларацията за поверителност. Ние можем да споделяме Вашите Лични данни или друга Ваша информация по следните причини:

С други членове от групата на PayPal: Ние можем да споделяме Вашите Лични данни с членове от групата на организациите на PayPal, за да можем, наравно с други неща, да предоставяме Услугите, които сте заявили или упълномощили; да управляваме рисковете; да помагаме при откриването и предотвратяването на потенциално нелегални и измамни действия и други нарушения на нашите политики и споразумения, както и да можем да управляваме наличността и свързаността на продуктите, Услугите и комуникациите на PayPal.

С други компании, които ни предоставят услуги: Ние споделяме лични данни с нашите доставчици на услуги на трети страни, които предоставят услуги и функции по наши насоки и от наше име. Тези доставчици на услуги на трети страни могат например да Ви предоставят Услуги, да потвърждават самоличността Ви, да Ви помагат в обработването на трансакции, да Ви изпращат рекламни материали за нашите продукти и услуги или да предоставят клиентска поддръжка. 

С други финансови институции: Ние споделяме лични данни с други финансови институции, с които си партнираме при съвместното създаване и предлагане на даден продукт. Тези финансови институции могат да използват тази информация, само за да рекламират и предлагат свързани с PayPal продукти, освен ако не сте дали съгласието си и за други употреби. Ние можем също да споделяме лични данни, за да обработваме трансакции, да Ви предоставяме ползи във връзка с Ваши отговарящи на условията карти, както и за да поддържаме актуалността на Вашата финансова информация.

С другите страни по трансакциите, когато използвате Услугите, като например други Потребители, търговци и техните доставчици на услуги: Ние можем да споделяме информация за Вас и Вашия Акаунт с другите страни, участващи в обработването на Вашите трансакции. Това включва други Потребители, на които изпращате или от които получавате парични средства, както и търговци и техните доставчици на услуги. Информацията би могла да включва:

 • Лични данни и информация за Акаунт, необходими за извършването на трансакцията;
 • Лични данни, необходими на други участници да разрешават спорове и да откриват и предотвратяват измами; и
 • Анонимни данни и анализи на производителността, необходими на търговците да разбират по-добре потреблението на нашите Услуги и да подобряват потребителското усещане. 

С други трети страни за целите на нашия бизнес или според разрешенията или изискванията на закона: Ние можем да споделяме информация, засягаща Вас, с други страни, за целите на бизнеса на PayPal или според разрешенията или изискванията на закона, включително:

 • при нужда да се съобразяваме с даден закон, правен процес или разпоредба;
 • за правоприлагащи органи или други правителствени служители или други страни, съгласно призовка, съдебна заповед или друг правен процес или изискване, приложими за PayPal или групата на PayPal;
 • ако по наше усмотрение сметнем, че разкриването на Лични данни е необходимо или подходящо за предотвратяването на физически щети или финансови загуби или във връзка с разследване за предполагаема или действителна нелегална дейност;
 • за защита на основните интереси на дадено лице;
 • при кредитни агенции и обработчици на данни за цели, свързани с кредитните справки, предотвратяването на измами и съответствието;
 • за разследване на нарушения или за прилагане на споразумението с потребителя или други правни условия, приложими за която и да е Услуга;
 • за защита на нашите собственост, Услуги и законни права;
 • за да се улесни цялостната или частична покупка или продажба на бизнеса на PayPal;
 • във връзка с доставки и свързани услуги за покупки, извършени чрез Услуга;
 • за подпомагане и управление на рисковете и предотвратяване на измамите срещу нас, нашите Потребители и измами, засягащи нашите Сайтове или използването на нашите Услуги, включително измами, които настъпват при или включват нашите бизнес партньори, стратегически предприятия или други лица и търговци;
 • за партньори в банкирането, необходими според правилата за асоцииране на карти за включването в техния списък с анулирани търговци;
 • за агенции по докладване и събирания на кредити;
 • за компании, с които планираме сливане или от които планираме да бъдем придобити; и
 • в помощ на нашите функции за проверка, съответствие и корпоративно управление.

С ваше съгласие: ние също така ще споделяме Вашите Лични данни и друга информация с Вашето съгласие или насоки, включително ако упълномощите свързването на акаунт с акаунт или платформа на трета страна.

Освен това PayPal може да предоставя обобщени статистически данни на трети страни, включително други предприятия и членове на обществото относно това как, кога и защо Потребителите посещават нашите Сайтове и използват нашите Услуги. Тези данни няма да Ви идентифицират и няма да предоставят информация за Вашето използване на Сайтовете или Услугите. Ние не споделяме Вашите лични данни с трети страни за техни маркетингови цели, без да имаме Вашето съгласие за това.

 

7. Как работим с други Услуги и Платформи?

Значително предимство и нововъведение от Услугите на PayPal е това, че можете да свържете Вашия Акаунт с акаунт или платформа на трета страна. За целите на настоящата Декларация за поверителност, „свързването на акаунт“ с подобна трета страна представлява връзка, която сте упълномощили или активирали между Вашия Акаунт и акаунт извън PayPal, инструмент за плащане или платформа, която по законен начин управлявате или притежавате. Когато упълномощите установяването на подобна връзка, PayPal и третата страна ще си обменят директно Вашите лични данни и друга информация. Примери за връзки на акаунти включват:

 • свързване на Вашия Акаунт към акаунт в социална мрежа или услуга за съобщения;
 • свързване на Вашия Акаунт към компания на трета страна за събиране на данни или финансови услуги, ако предоставите на въпросната компания вашите данни за вход; или
 • използване на Вашия Акаунт за извършване на плащания на търговец или позволяване на търговец да таксува Вашия Акаунт.

Ако изберете да създадете връзка за акаунт, ние можем да получаваме информация от третата страна за Вас и Вашето използване на услугата на третата страна. Ако например свържете Вашия Акаунт към профил в социална мрежа, ние ще получаваме лични данни от доставчика на социалната мрежа чрез свързания акаунт. Ако свържете Вашия Акаунт към други финансови сметки, директно или чрез доставчик на услуги на трети страни, ние можем да имаме достъп до баланса и информацията за трансакции на Вашия Акаунт, като например покупки и прехвърляния на парични средства. Ние ще използваме всичката информация, получена от трета страна чрез свързан акаунт, по начин, съответстващ на настоящата Декларация за поверителност. 

Информацията, която споделяме с трета страна въз основа на свързан акаунт, ще се използва и разкрива съгласно практиките за поверителност на третата страна. Преди да упълномощите свързването на акаунт, Вие би следвало да прегледате уведомлението за поверителността на съответната трета страна, която сте упълномощили да притежава свързан акаунт с достъп до Вашите лични данни като част от връзката. Например личните данни, които PayPal споделя с акаунт или платформа на трета страна, като профил в социална мрежа, могат от своя страна да се споделят с някои други страни, включително с широката общественост, в зависимост от практиките за поверителност на профила или платформата. 

 

8. Международни прехвърляния

Нашите операции се ползват с подкрепата на мрежа от компютри, базирани в облак сървъри и друга инфраструктурна и информационна технология, включително, но не ограничено до доставчици на услуги на трети страни. 

Възможно е горепосочените страни да са установени в юрисдикции, които да са различни от Вашата и които да се намират извън Европейската икономическа зона, Швейцария и Обединеното кралство („Обединеното кралство“). Тези държави невинаги предоставят еквивалентно ниво на защита на поверителността. Ние сме предприели необходимите стъпки съгласно закона за защита на данните на ЕИЗ, за да защитим Вашите лични данни. В частност за прехвърляния на Ваши лични данни между свързани с PayPal компании ние разчитаме на обвързващи корпоративни правила, които са одобрени от компетентни надзорни органи (налични тук). Други прехвърляния могат да са въз основа на договорни защити. Свържете се с нас за повече информация по този въпрос.

Ако извършвате трансакции със страни извън ЕИЗ, Швейцария, Обединеното кралство или ако свържете нашата Услуга с платформи (например социални мрежи), които се намират извън ЕИЗ, Швейцария или Обединеното кралство, ние трябва да прехвърлим Вашите лични данни на тези страни, за да можем да Ви предоставяме заявената от Вас Услуга.

 

9. Как използваме бисквитките и технологиите за проследяване? 

Когато посещавате нашите Сайтове, използвате нашите Услуги или посещавате уеб сайт на трета страна, за който ние предоставяме онлайн услуги, ние и нашите бизнес партньори и доставчици можем да използваме бисквитки и други технологии за проследяване (общо наричани „Бисквитки“), за да Ви разпознаваме като Потребител, както и за да персонализираме Вашето онлайн усещане, Услугите, които използвате и друго онлайн съдържание и реклами; да измерваме ефективността на промоциите ни и да извършваме анализ; и за да намаляваме рисковете и да предотвратяваме потенциални измами и да подпомагаме доверието и безопасността в нашите Сайтове и Услуги. Някои аспекти и функции на нашите Услуги и Сайтове са налични само с използването на Бисквитки, така че ако изберете да дезактивирате или откажете използването на Бисквитки, Вашето използване на Сайтовете и Услугите може да бъде ограничено или невъзможно.

Настройката „Не проследявай“ (на английски език „Do not track“ или накратко DNT) се задава по избор в браузърите и може да Ви позволи да изявите предпочитанията си по отношение на проследяването от рекламодатели и други трети страни. Ние не отговаряме на сигнали, свързани с DNT.

Прегледайте нашата Декларация за бисквитките и технологиите за проследяване, за да научите повече за това как използваме Бисквитки.

 

10. С какви избори относно поверителността разполагате?

Разполагате с избор по отношение на практиките за поверителност и комуникациите, описани в настоящата Декларация за поверителност. Много от Вашите избори могат да бъдат обяснени в момента, в който се запишете за или използвате Услуга или в контекста на използване на Сайт от Ваша страна. Могат да Ви бъдат предоставени инструкции и съвети като част от изживяването, докато навигирате в Услугите.

 • Избори, свързани със събираните от нас Лични данни
  • Лични данни. Вие можете да откажете да предоставяте Лични данни, поискани от PayPal, но е възможно вследствие на това да нямате достъп до някои или всички Услуги. 
  • Местоположение и друга информация на нивото на устройство. Устройството, което използвате за достъп до Сайтовете или Услугите, може да събира информация за Вас, включително информация за геолокация и информация за потребление на Потребителя, която PayPal може от своя страна да събира и използва. За информация относно възможността Ви да ограничавате събирането и използването на тези данни използвайте наличните в устройството настройки. 
 • Избори, свързани с нашето използване на Вашите Лични данни
 • Откриване и свързване с други хора. При наличност можете да управлявате предпочитанията си за намиране и свързване с други хора от Вашия Акаунт от Услугата, която използвате.
 • Избори по отношение на връзки на акаунти
  • Ако упълномощите връзка на акаунт към акаунт или платформа на трета страна, като например профил в социална мрежа, съществува възможност да управлявате Вашите предпочитания за връзката от Вашия Акаунт или акаунта или платформата на третата страна. Консултирайте се с уведомлението за поверителността, което ръководи платформата на трета страна, за да получите повече информация за евентуалните избори, с които може да разполагате.
 • Избори по отношение на Бисквитки
  • Онлайн проследяване и маркетинг, базиран на интереси. Ние работим с партньори и доставчици на услуги на трети страни, за да Ви доставяме реклами чрез свързани за целта бисквитки и уеб маяци. Можете да се откажете от свързани с реклами от трети страни бисквитки и уеб маяци, като в такъв случай нашите реклами няма да са насочени към Вас. Ще продължите да виждате нашите реклами на уеб сайтове на трети страни.
   • За повече информация относно свързаните с рекламите на трети страни бисквитки и маркетинга, базиран на интереси, както и за да научите как да се откажете от тези практики с компании, участващи в саморегулация на отрасъла, посетете Вашите избори онлайн.
  • Възможно е да разполагате с опции за управление на Вашите предпочитания за браузъра. Възможно е например Вашият браузър или Вашето устройство да Ви позволяват да изтривате, дезактивирате или блокирате определени бисквитки и други технологии за проследяване. Можете да научите повече за това на адрес AboutCookies.org. Можете да изберете да активирате тези опции, но това може да Ви попречи да използвате много от основните функции, налични в дадена Услуга или Сайт.
  • Можете да разполагате с опция по отношение на използването на бисквитки и други технологии за проследяване, когато използвате Услуга или посещавате части от Сайт. Възможно е например да бъдете попитани дали желаете Услугата или Сайта да „запомнят“ някои неща за Вас, като ще използваме бисквитки и други технологии за проследяване до степента, позволена от Вас.
  • Можете да научите повече за нашите бисквитки и технологии за проследяване, като прегледате страницата с Декларацията за бисквитките и технологиите за проследяване.
 • Избори по отношение на Вашите регистрация и информацията за Вашия Акаунт
  • Ако имате акаунт, можете да преглеждате и редактирате личните данни, като влезете и актуализирате директно информацията или като се свържете с нас. Свържете се с нас, ако нямате акаунт или ако имате въпроси относно информацията за Вашия акаунт или други лични данни.
 • Избори по отношение на комуникацията
  • Промоционален маркетинг: Ние можем да Ви изпращаме рекламно съдържание относно нашите Сайтове, Услуги, продукти и съвместно предлагани продукти с други финансови институции, както и продуктите и услугите на несвързани трети страни и членове на групата на PayPal чрез различни комуникационни канали, например имейл, текст, изскачащи прозорци, насочени известия и приложения за съобщения. Вие имате правото да се откажете от тези съобщения за реклами, които Ви изпращаме, като следвате инструкциите за това в самите тях. Ако имате акаунт при нас, можете също да коригирате Вашите предпочитания за съобщенията от настройките на Вашия акаунт. Можете от устройството си да управлявате предпочитанията си за съобщенията, изпратени чрез насочени известия.
  • Информационни и други: Ние ще Ви изпращаме съобщения, които са необходими за предоставянето на нашите Услуги, известия с важна информация и друг тип съобщения, които сте заявили от нас. Нямате възможност да откажете да получавате тези съобщения. Имате възможност обаче да регулирате носителя и формата, през които получавате тези уведомления.

   

  11. Какви са Вашите права?

  В зависимост от ограниченията, определени в законите за защита на данните на ЕИЗ, Вие разполагате с определени права по отношение на Вашите лични данни. По-конкретно имате правото на достъп, коригиране, ограничаване, възражение, изтриване и преносимост на данните. Свържете се с нас, ако желаете да упражните тези права.

  Също така, съгласно конкретни изисквания, имате правото да възразите срещу обработването на личните Ви данни въз основа на легитимни интереси или обществени интереси, или дадена ни официална власт.

  Ако разполагате с акаунт в която и да е от нашите Услуги, Вие можете в общи линии да преглеждате и редактирате личните данни в акаунта, като се впишете и актуализирате директно информацията. Ние можем с Вашето съгласие да използваме системи за автоматично вземане на решения, засягащи кредит, или когато те са необходими сключването или изпълнението на договор или са упълномощени от закони на Съюза или държава-членка. Ако Ви е необходима допълнителна информация за автоматичното вземане на решения, се свържете с нас.

  Ако Ви е необходима допълнителна информация за автоматичното вземане на решения, свържете се с нас.

   

  12. Как защитаваме Вашите лични данни?

  Ние поддържаме технически, физически и административни мерки за сигурност, предназначени да предоставят подходяща защита на Вашите лични данни срещу загуба, злоупотреба, неупълномощен достъп, разкриване и промяна. Тези мерки за сигурност включват защитни стени, шифроване на данни, контроли за физическия достъп до нашите центрове за данни и контроли за упълномощаването на достъпа до информация. Ние сме посветени на това да подсигуряваме нашите системи и Услуги, но Вие носите отговорност да защитавате и поддържате поверителността на Вашите пароли и информация за влизане в Акаунт/профил, както и да потвърждавате, че личните данни, които съхраняваме за Вас, са точни и актуални. Ние не носим отговорност за защитата на каквито и да е лични данни, които споделяме с трета страна въз основа на връзка на акаунт, която Вие сте упълномощили. 

   

  13. Могат ли нашите услуги да се използват от деца?

  Сайтовете и Услугите не са предназначени за деца под 16-годишна възраст. Ние не събираме съзнателно информация, включително лични данни, от деца или други лица, които нямат законовото позволение да използват нашите Сайтове и Услуги. Ако се сдобием с действителна информация, че сме събирали лични данни от дете на възраст под 16 години, ние своевременно ще ги изтрием, освен ако не сме законово задължени да ги запазим. Ако смятате, че по погрешка или неумишлено сме събирали информация от дете под 16-годишна възраст, се свържете с нас.

   

  14. Какво друго трябва да знаете?

  Промени по Декларацията за поверителност. 

  Ние можем периодично да преразглеждаме настоящата Декларация за поверителност, за да отразяваме промени в нашия бизнес, Сайтовете или Услугите, или приложимите закони. Преразгледаната Декларация за поверителност ще е в сила към датата на публикуване. 

  Ако преразгледаната версия включва съществени промени, ние ще Ви предоставим 30-дневно предварително уведомление за тях, което ще публикуваме на страницата „Актуализация на политиката“ на нашия уеб сайт. Ние можем също да уведомяваме Потребителите за промени чрез имейл или други средства. 

   

  15. Дефиниции

  • Акаунт означава акаунт на член в PayPal или Xoom.

  • Администратор на данни означава, че PayPal определя целите и средствата за обработването на Лични данни.

  • Информация за устройството означава данни, които могат да се събират автоматично от което и да е устройство, използвано за достъп до Сайта или Услугите. Тази информация може да включва, но не е ограничена до типа на Вашето устройство; мрежовите връзки на Вашето устройство, името на Вашето устройство, IP адреса на Вашето устройство; информация относно уеб браузъра и интернет връзката на Вашето устройство, които сте използвали за достъп до Сайта или Услугите; информация за Геолокация; информация за изтеглените на Вашето устройство приложения; биометрични данни.

  • Информация за Геолокация означава информация, която идентифицира с приемлива точност Вашето местоположение с помощта например на координати за географска ширина и дължина, получени чрез GPS или Wi-Fi или чрез триангулиране на мобилни клетки. 

  • PayPal се отнася до PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A. и дъщерни дружества, групови компании или филиали. В настоящата Декларация за поверителност PayPal понякога се замества от „ние“, „нас“ или „наш“ и негови производни, в зависимост от контекста.

  • Лични данни означават информация, която може да бъде свързана с идентифицирано или пряко или непряко идентифицируемо физическо лице. „Лични данни“ могат да включват, но не са ограничени до: име, пощенски адрес (включително адреси за таксуване и доставка), телефонен номер, адрес на електронна поща, номер на карта за плащане, друга информация за финансова сметка, номер на акаунт, дата на раждане и издадени от държавата документи за самоличност (напр. номер на шофьорска книжка, лична карта, номер на паспорт). 

  • Обработване означава всеки метод или начин, по който боравим с Лични данни или набори от Лични данни, независимо дали чрез автоматизирани средства, като например събиране, запис, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или изменение, извличане и консултиране, разкриване чрез предаване, разпространение или по друг начин предоставяне в наличност, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване на Лични данни.

  • Услуги означава всички продукти, услуги, съдържание, функционалности, технологии или функции, както и всички свързани уеб сайтове, приложения и услуги, предоставяни Ви от PayPal или Xoom.

  • Сайтове означава уеб сайтовете, мобилните приложения, официалните платформи на социални мрежи или други онлайн обекти, чрез които PayPal предлага Услугите и които е публикувал или е свързал към настоящата Декларация за поверителност.

  • Технически данни за употреба означават информацията, която събираме от Вашия телефон, компютър или друго устройство, което използвате за достъп до Сайтовете или Услугите. Техническите данни за употреба указват начина, по който използвате Сайтовете и Услугите, като например какво сте търсили и преглеждали на Сайтовете и начина, по който сте използвали Услугите ни, включително Вашия IP адрес, статистика по отношение на начина на зареждане или преглед на страници, уеб сайтовете, които сте посетили, преди да посетите нашите Сайтове, както и друга информация за потребление и разглеждане, събирана чрез Бисквитките.

  • Потребител означава физическо лице, което използва услугите или осъществява достъп до сайтовете.

   

  16. Допълнителна информация

  Предоставената в този раздел информация може да е специфична за клиентите в зависимост от техния регион или начина, по който използват Услугите. Тази информация се предоставя на PayPal от трети страни, с които е възможно да взаимодействате, когато използвате Услугите.

  • Уведомление за банкови разпоредби за клиенти в рамките на ЕИП
  • Google ReCaptcha

   

  Уведомление за банкови разпоредби за клиенти в рамките на ЕИП

  Като цяло законите на Люксембург, на които подлежи обработването на потребителски данни от страна на PayPal (защита на данните и банкова тайна), изискват повишено ниво на прозрачност в сравнение с повечето други закони на ЕС. Поради тази причина, за разлика от по-голямата част от доставчиците на базирани в интернет услуги или финансови услуги в ЕС, PayPal е посочила в настоящата Декларация за поверителност доставчиците на услуги на трети страни и бизнес партньорите, пред които бихме могли да разкриваме Вашите данни, заедно с целите на разкриването и вида на разкритата информация. Към тези трети страни е предоставена връзка тук. Чрез приемането на настоящата Декларация за поверителност и поддържането на акаунт в PayPal Вие демонстрирате изричното си съгласие за прехвърлянето на Вашите данни на съответните трети страни за посочените цели.

  PayPal може да актуализира списъка с горепосочените трети страни в първия работен ден на всяко тримесечие (януари, април, юли и октомври). PayPal ще започне да прехвърля каквито и да е данни на всяка от новите организации или за всяка от новите цели или всеки от новите видове данни, посочени във всяка актуализация, след изминаването на 30 дни след датата на публикуване на съответния списък чрез настоящата Декларация за поверителност. От Вас се изисква в началото на всяко тримесечие или на датите, посочени по-горе, да преглеждате този списък от уеб сайта на PayPal. Ако не сте несъгласни с новите условия за разкриване на данни, в рамките на 30 дни след публикуването на актуализирания списък с трети страни ще се смята, че сте приели промените по списъка и по настоящата Декларация за поверителност. Ако не приемате промените, можете да затворите Вашия акаунт и да спрете да използвате нашите услуги.

  За да можем да предоставяме Услугите на PayPal, е възможно част от събираната от нас информация (както е посочено в настоящата Декларация за поверителност) да трябва да се прехвърли на други свързани с PayPal компании или на други организации, включително посочените в настоящия раздел, в качеството им на доставчици на плащания, шлюзове за обработване на плащания или притежатели на акаунти (или подобни). Вие приемате, че съгласно местното им законодателство, тези организации могат да са обект на закони, разпоредби, запитвания, разследвания или разпореждания, които могат да изискват разкриването на информация пред съответните органи на съответната страна. Използването от Ваша страна на Услугите на PayPal представлява Вашето съгласие за това ние да прехвърляме подобна информация, за да Ви предоставяме Услугите на PayPal.

  По-конкретно Вие давате съгласието си и насочвате PayPal да извършва някое или всички от следните неща с Вашата информация:

  1. Разкриване на необходимата информация пред: полиция и други правоприлагащи органи; защитни сили; компетентни правителствени, междуправителствени или наднационални организации; компетентни агенции, отдели, регулаторни органи, саморегулиращи се органи или организации (включително и без ограничения до посочените в раздела „Агенции“ от Списъка с доставчици на трети страни тук) и други трети страни, включително компании от групата на PayPal, с чиито изисквания (i) ние по правен път сме заставени или имаме позволението да се съобразяваме, включително и без ограничения до законите на Люксембург от 24 юли 2015 г. по отношение на Foreign Account Tax Compliance Act („Законът FATCA“) на САЩ и от 18 декември 2015 г. по отношение на общия отчетен стандарт на ОИСР („Законът КСР“); (ii) ние имаме причина да вярваме, че е подходящо за нас да се съобразяваме при разследвания за измами или други незаконни или потенциално незаконни дейности, или (iii) за да провеждаме разследвания на нарушения на нашето Споразумение с потребителя (включително и без ограничение до Вашия източник на финансиране или доставчик на кредитна или дебитна карта).

   Ако попадате в обсега на законите FATCA или CRS, ние трябва да Ви предоставим уведомление за информацията относно Вас, която е възможно да предадем на различни органи. Прочетете повече относно задълженията на PayPal по отношение на законите FATCA и CRS и как те биха могли да Ви повлияят, както и обърнете внимание на информацията, която бихме разкрили в резултат на тях.

   Ние и други организации, включително страните, които приемат PayPal, можем също да споделяме, осъществяваме достъп до и използваме (включително от други държави) необходимата информация (включително и без ограничение до информацията, записана от агенции за предотвратяване на измами), с цел ние и те да можем да оценяваме и управляваме рисковете (включително и без ограничение до предотвратяване на измами, пране на пари и финансиране на терористични организации). Свържете се с нас, ако желаете да получите допълнителна информация за съответните агенции за предотвратяване на измами. За повече информация относно тези Агенции, агенциите за предотвратяване на измами и други трети страни, щракнете тук.

  2. Разкриване на информация за Акаунт за собственици на интелектуална собственост, ако според приложимия закон на държава-членка на ЕС те имат иск срещу PayPal за извънсъдебно разкриване на информация поради нарушение на техни права на интелектуалната собственост, за което са били използвани Услуги на PayPal (например, но без ограничение до раздел 19, алинея 2, подраздел 3 от Немския закон за търговската марка или раздел 101, ал. 2, подраздел 3 от Немския закон за авторското право).

  3. Разкриване на необходимата информация в отговор на изискванията на асоциациите за кредитни карти или на граждански или криминален съдебен процес.

  4. Разкриете името си и връзката към PayPal в потребителската директория на PayPal. Вашите данни ще бъдат потвърдени пред други потребители на PayPal в отговор на потребителски търсения на Вашето име, имейл адрес или телефонен номер, или част от тези данни. Това гарантира, че хората извършват плащания към правилния потребител. Тази функция може да бъде изключена от настройките на профила в PayPal.

  5. Ако Вие в качеството си на търговец използвате трета страна за достъп до или интегриране на PayPal, ние можем да разкрием на всякакъв подобен партньор необходимата информация за целите на улесняването и поддържането на тази договореност (включително и без ограничения до състоянието на интегриране на PayPal, това дали Вие имате активен акаунт в PayPal и това дали е възможно вече да работите с различен партньор в интегрирането на PayPal).

  6. Разкриване на необходимата информация пред шлюзовете за обработване на плащания, одитори, доставчици на клиентски услуги, агенции за кредитна информация и кредитни измами, доставчици на финансови продукти, търговски партньори, компании за маркетинг и връзки с обществеността, доставчици на операционни услуги, компании от групата, агенции, пазари и други трети страни, изброени тук. Целта на настоящото разкриване е предоставянето на Услугите на PayPal на Вас. В списъка с трети страни под всяка „Категория“ сме посочили неизключителни примери за действителни трети страни (които могат да включват техните правоприемници и наследници), на които понастоящем разкриваме информация за Вашия Акаунт, или на които бихме обмислили да разкрием информация за Вашия Акаунт, заедно с целта за това и действително разкритата информация (освен ако не е изрично посочено, тези трети страни са ограничени от закона или от договор да използват информацията за вторични цели отвъд целите, за които тя е била споделена).

  7. Разкриване на необходимата информация на Ваш агент или законен представител (като например притежател на правомощие от адвокат, предоставено от Вас, или настойник, назначен за Вас).

  8. Разкриване на обобщени статистически данни на нашите бизнес партньори или за цели на връзките с обществеността. Ние можем например да разкрием, че известен процент от нашите потребители живеят в Манчестър. Тази обобщена информация обаче не е обвързана с лична информация.

  9. Споделяне на необходимата информация за Акаунт с несвързани трети страни (изброени тук) за тяхна употреба за следните цели:

   1. Предотвратяване на измами и управление на рисковете: за да се спомогне предотвратяването на измами или оценката и управлението на рисковете.

   2. Потребителска поддръжка: за целите на потребителската поддръжка, включително за да можем да обслужваме Вашите акаунти или да разрешаваме спорове (например свързани с таксувания или трансакции).

   3. Доставки: във връзка с доставки и свързани услуги за покупки, извършени чрез PayPal.

   4. Правни изисквания: за да помогнем при спазването на изискванията, свързани с проверките за предотвратяване на пране на пари и финансиране на терористични организации.

   5. Доставчици на услуги: за да могат доставчиците на услуги по договор с нас да поддържат нашите бизнес операции, като например предотвратяване на измами, събиране на задължения, маркетинг, потребителска поддръжка и технологични услуги. Нашите договори налагат тези доставчици на услуги да използват Вашата информация само във връзка с извършваните от тях за нас услуги, но не и за тяхна собствена полза.

   

  Google ReCaptcha

  PayPal използва ReCaptcha на своите Сайтове и Услуги. Вашето използване на ReCaptcha е предмет на Политиката за поверителност и Условията за използване на Google.

  ReCaptcha се използва само за борба със спам и злоупотреби.