>> Преглед на всички правни споразумения

 

Декларация за поверителност на PayPal

Изтегляне на PDF

 

Дата на влизане в сила: 15 април 2024 г.

Моля, свържете се с нас, ако имате някакви въпроси във връзка с тази Декларация за поверителност или ако имате въпроси от общо естество относно Вашите лични данни. Вашата информация ще се използва с цел осигуряване на Услугите и в съответствие с настоящата Декларация за поверителност и съответното Споразумение с потребителя на PayPal.

 

Съдържание

1. Общ преглед

2. Ролята на PayPal като администратор на данни.

3. Лица, които не са притежатели на акаунти

4. Категории лични данни, които събираме относно Вас

5. Какви лични данни се използват и какво е правното основание за това?

6. Споделяме ли личните данни и защо?

7. Колко време PayPal съхранява Вашите лични данни?

8. Международни прехвърляния на лични данни

9. Как използваме бисквитките и технологиите за проследяване?

10. Вашите права за защита на данните

11. Конкретна информация относно автоматизираното вземане на решения и профилирането

12. Защо споделяме Вашите лични данни с агенции за кредитна информация?

13. По какъв начин защитаваме Вашите лични данни?

14. Могат ли нашите услуги да се използват от деца?

15. Актуализации на настоящата Декларация за поверителност.

16. Уведомление за банкови разпоредби за потребители в ЕИЗ и Обединеното кралство

17. Дефиниции

18. Информация за контакт с нас

 

1. Общ преглед

Целта на тази Декларация за поверителност е да Ви осигури достатъчно информация относно използването на Вашите лични данни от наша страна, когато посещавате нашия уеб сайт, кандидатствате за нашите услуги или ги използвате (наричани съвкупно „Услугите“). Силно препоръчваме да прочетете Декларацията за поверителност и да я използвате при вземането на информирани решения.

Някои термини с главна буква, които иначе не са дефинирани в Декларацията, са разяснени в Раздел 17 („Дефиниции“) в края на декларацията.

 

2. Ролята на PayPal като администратор на данни

В Европейската икономическа зона (ЕИЗ) PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A. е администраторът на личните данни, които се събират и обработват във връзка с лични данни, които са получени, когато посещавате нашия уеб сайт, по време на процеса по регистрация и кандидатстване, както и по време на използването на услугите от Ваша страна.

Всички споменавания на „ние“, „нашите“, „нас“, „PayPal“ или „компаниите на PayPal“, включени в тази Декларация за поверителност, се отнасят до PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A. и групата компании, всяка от които пряко или косвено осъществява контрол, е обект на контрол или е под обща съсобственост.

Някои от третите страни, с които споделяме лични данни, са независими администратори на данни. Това означава, че не ние сме лицето, което определя по какъв начин ще се обработват споделяните от нас данни. Примери за такива трети страни са отговорни органи, кредитни бюра, придобиващи лица и други финансови институции. Когато Вашите данни бъдат споделени с независими администратори, ще се прилагат политиките за данните на съответните администратори. Препоръчваме Ви да се запознаете с техните политики за поверителност и да сте наясно с правата си за поверителност, преди да установите взаимоотношения с тях.

За повече информация относно начините, по които защитаваме Вашите лични данни, когато те са прехвърляни извън ЕИЗ, Обединеното кралство и Швейцария, вижте Раздел 8 („Международни прехвърляния на лични данни“)

 

3. Лица, които не са притежатели на акаунти

Възможно е до нашите Услуги да осъществяват достъп лица без акаунт или профил в PayPal. Ние ще събираме лични данни от Вас дори ако не сте притежател на акаунт, когато използвате нашите Услуги, например когато използвате Услугите ни без акаунт в PayPal, използвате небрандирани услуги за плащания (пр. Braintree) или когато получавате плащане през нашите Услуги от притежатели на акаунти („Получател“). Използваме термина „Потребител“ като приложим както за притежатели на акаунти, така и за лица, които не притежават такива. Ако не сте притежател на акаунт, Вашите лични данни ще се използват с цел предоставяне на услугите и в съответствие с тази Декларация за поверителност и съответното Споразумение с потребителя на PayPal.

 

4. Категории лични данни, които събираме относно Вас

Ние събираме следните категории информация за Вас, за да можем да предоставяме Услугите, непрекъснато да подобряваме Вашето потребителско изживяване, както и да ръководим и усъвършенстваме бизнеса си. Видовете лични данни, които събираме относно Вас, са описани по-долу.

Категории лични данни, които се събират от Вас, включително от взаимодействията Ви с нас и използването на Услугите:

Информация за регистрацията и данни за контакт. В зависимост от Услугите, които изберете, ние ще съберем Вашето име, пощенски адрес, имейл адрес, доходи, телефонен номер, данъчен идентификационен номер, информация за плащания, професия, информация за трудова заетост или бизнес информация, както и други данни, които са необходими за учредяването на акаунт и използването на нашите Услуги.

Информация за идентификация и подписване. В зависимост от Услугите, които изберете, ние ще съберем информация за проверка на Вашето име, адрес, имейл адрес, телефонен номер, държавен документ за самоличност, възраст и биометрични данни, както и за да създадем и издадем Вашия електронен подпис.

Информация за плащания. Това са данни като сумата, която изпращате или заявявате, инструмента за плащане, карта или финансов или финансиращ акаунт, използван във връзка с Услугите, в т.ч. името на издателя на картата, вида на картата, код на държава, номер на акаунт за плащания, CVV код, потребителско име и данни за IBAN.

Информация относно импортирани контакти. Ако изберете да импортирате списъците си с контакти, ние ще съберем информация, която въведете или импортирате относно Вашите контакти, например име, адрес, телефонен номер, изображения, имейл адрес или потребителски имена, които са свързани с контактите, които импортирате или въведете ръчно.

Информация в профила на акаунта Ви. Информацията, която решите да въведете, като потребителско име, имейл адрес, номер на мобилен телефон, профилна снимка, предпочитан език или лично описание, като тази информация може да включва чувствителни лични данни, които разкриват религиозни вярвания, политически или философски възгледи, инвалидност, сексуална ориентация, както и биометрични данни. Можете по всяко време да зададете профила си на „Личен“.

Информация, която предоставяте, когато се свързвате с нас. Информация, която разкривате, когато отговаряте на проучвания или се свързвате с нашите екипи за обслужване на клиенти, например какви Услуги сте използвали, записани разговори, разговори по чат с нас, имейл кореспонденция с нас, състояние на акаунта, хронология на погасяванията, гласова идентификация. Това може да включва информация за други лица, ако изберете да споделите такава с нас.

Информация за устройства. Това е информация, която може да се събере автоматично от всички устройства, които се използват за достъп до Сайта или Услугите. Тази информация може да включва, но не е ограничена до типа на Вашето устройство; мрежовите връзки на Вашето устройство, името на Вашето устройство, IP адреса на Вашето устройство; информация относно уеб браузъра и интернет връзката на Вашето устройство, които сте използвали за достъп до Сайта или Услугите; информация за геолокация; информация за изтеглените на Вашето устройство приложения; биометрични данни.

Изведени данни. Възможно е да съставим извлечения от Вашите трансакции и лични данни, когато използвате Услугите. Правим това например за да поддържаме сигурността на Вашия акаунт, както и за да защитим използването на Услугите срещу измами. Възможно е да съставим изводи, които отразяват Вашите поведенчески модели и лични предпочитания, навици за сърфиране и покупки, както и кредитоспособност.

Категории лични данни, събирани от трети страни, включително от доставчици на услуги за проверка на самоличност, брокери на данни, търговци, които ни помагат с откриването на измами, Вашата банка, доставчици или платформи на трети страни, които употребявате при използването на нашите Услуги:

Информация от Вашите свързани акаунти при трети страни. Ако решите да свържете нефинансови или финансови акаунт, например личен имейл адрес, акаунти в социални мрежи, банкови или кредитни сметки, ще съберем информация, която отговаря на оповестената цел, за която акаунтите са били свързани. Например ако изберете да участвате в открито банкиране, ще съберем идентификационни данни за акаунта, баланси по акаунта, трансакции по акаунта и информация относно финансовото Ви положение от Вашите свързани акаунти. Можете по всяко време да промените решението си относно използването на тази функция и да премахнете връзката към свързаните акаунти.

Информация от агенции по докладване на кредити. Когато е позволено от закона, събираме свързана с кредити информация, например непогасени и минали дългове, история на погасяванията, предишни кредитни одобрения, настоящи трудови правоотношения и взаимоотношения с други финансови институции в рамките на използването на Услугите от Ваша страна.

Информация за трансакции. Информация относно Вашите поръчки и покупки, например описание на артикули, количество, цена, валута, адрес за доставка, данни за онлайн пазарски колички, данни за продавачи и купувачи, както и информация за плащания. Това включва данни от Вашите трансакции, при които сте използвали нашите Услуги без акаунт в PayPal (напр. чрез финализиране като гост).

Информация във връзка с правни изисквания. Съгласно приложимото законодателство (напр. законите против прането на пари) това може да включва информация от списъци с външни санкции, като име, дата на раждане, място на раждане, професия и причина защо лицето е включено във въпросния списък.

Приложения на трети страни. Информация от други лица относно Вашето използване на приложения на трети страни, например Apple App Store или Google Play Store, сайтове на социални мрежи, като име, идентификатор в социалната мрежа, данни за местоположение, имейл адрес, идентификатор на устройство, идентификатор на браузър и профилна снимка. Вашето използване на приложения на трети страни е предмет на известието за поверителност и условията за използване на съответните приложения.

Категории лични данни, които се събират автоматично за Вас, в т.ч. относно достъпа Ви до нашия уеб сайт или мобилното приложение, от бисквитки и сходни технологии за проследяване, както и от Вашите устройства:

Технически данни относно потреблението. Информация относно времето за отговор от уеб страници; грешки при изтегляния; дата и час на използване на услугата, например IP адрес, статистически данни относно по какъв начин се зареждат или виждат страниците; уеб сайтовете, които сте посетили, преди да отворите Сайтовете; както и друга информация относно потреблението и сърфирането, събрана чрез бисквитки („Технически данни относно потреблението“).

Информация от Вашето устройство. Информация относно Вашите езикови настройки, IP адрес, идентификатор на браузър, идентификатор на устройство, предпочитания за бисквитки, часова зона, операционна система, платформа, разделителна способност на екрана и сходни данни за настройките на Вашето устройство, както и данни, които се събират от бисквитки или подобни технологии за проследяване.

Информация за местоположението. Информация от базирана на IP адрес геолокация, например географска ширина и географска дължина, както и данни от глобалната система за позициониране (GPS), когато ни дадете разрешение през настройките на устройството.

Изведени данни. Направени изводи за създаване на Ваш профил, който може да отразява поведенчески модели и лични предпочитания, например пол, доходи, навици за сърфиране и покупки, както и кредитоспособност.

 

5. Какви лични данни се използват и какво е правното основание за това?

Възможно е да обработваме Вашите лични данни поради различни причини, позволени съгласно законите за защита на данните, които са приложими в Европейския съюз (ЕС), Обединеното кралство и Швейцария, и в съответствие с правните основания по-долу:

Събираме следните лични данни, които считаме за необходими, за да изпълняваме нашите преддоговорни и договорни задължения към Вас, и без които няма да можете да използвате Услугите.

Необходимите категории лични данни включват:

 • Информация за регистрацията и данни за контакт
 • Информация за идентификация и подписване
 • Информация за плащания
 • Информация във връзка с правни изисквания
 • Информация, която предоставяте, когато се свързвате с нас
 • Информация за трансакции
 • Проследяване на пратка
 • Лични данни, които са специфични спрямо Услугата
 • Информация от агенции по докладване на кредити и финансови институции
 • Информация от Вашите свързани финансови акаунти
 • Информация от Вашето използване на Услугите
 • Технически данни относно потреблението
 • Информация за устройства
 • Данни за местоположението

Тези дейности включват:

 • предоставяне на нашите Услуги, изпълняване на съответните споразумения с Вас и иначе за управление на нашите бизнес взаимоотношения с Вас.
 • администриране на Вашето плащане за продукти и взаимоотношенията с клиента.
 • оценка на кредитоспособността Ви във връзка с Вашата кандидатура, потвърждение на самоличността и информацията Ви за контакт и осигуряване на защита за Вас и останалите от измами.
 • потвърждение на самоличността Ви, също така чрез използване на електронен подпис, и проверка на Вашите лични данни и данни за контакт.
 • за доказване, че трансакциите са изпълнени.
 • за установяване, упражняване или защита на правни претенции или процедури за събиране на вземания.
 • за спазване на вътрешните процедури.
 • за оценка на това кои опции за плащания и услуги да Ви предложим, например чрез извършването на вътрешни и външни кредитни оценки.
 • за анализ на клиента, за администриране на нашите Услуги, както и за вътрешни операции, например отстраняване на неизправности, анализ на данни, тестване, изследвания и статистически цели.
 • за общуване с Вас относно нашите Услуги.
 • за спазване на приложимите закони на ЕС и държавата-членка, например законите за борба с прането на пари, поддържане на регистри и правилата, издадени от упълномощените ни банки и съответните мрежи за карти.

Имаме законен интерес да гарантираме, че PayPal ще остане надеждна финансова услуга и ще продължим да предлагаме услуги, които са иновативни и представляват интерес за Вас. Извършваме изброеното в случаите, когато нашите законни интереси не са засенчени от Вашето право данните Ви да не бъдат обработвани за тази цел.

Тези дейности включват:

 • да се гарантира, че съдържанието се представя по най-ефикасния за Вас и устройството Ви възможен начин.
 • да се предотврати злоупотреба с нашите Услуги като част от усилията да опазим платформата надеждна и безопасна.
 • да се определи дали отговаряте на условията и да се влезе в диалог с Вас относно Услугите, за чиито условия може да отговаряте или които може да представляват интерес за Вас, например чрез провеждане на вътрешни кредитни оценки.
 • анализиране на риска, предотвратяване на измами и управление на риска.
 • подобряване на нашите Услуги и за общи цели за бизнес развитие, като подобряване на рисковите модели за свеждане на измамите до минимум, разработване на нови продукти и функции и проучване на нови бизнес възможности.
 • За поддържане на актуалността на Вашия Акаунт и финансовата Ви информация.
 • за маркетинг, анализиране на продукти и клиенти, вкл. тестове, например с цел подобряване на нашата продуктова гама и оптимизиране на предложенията за нашите клиенти.
 • спазване на приложимите закони, като законите за борба с прането на пари, счетоводните закони и регулаторните изисквания за капитална адекватност и правилата, издадени от упълномощените ни банки и съответните мрежи за карти. Например когато обработваме лични данни във връзка с изискванията за познаване на клиента („KYC“), за да предотвратим, открием и разследваме пране на пари, финансиране на тероризъм и измами. Също така извършваме скрининг за санкции, изпращаме доклади на данъчните органи, полицейските органи, правоприлагащите органи и надзорните органи в случаи, когато не сме задължени да го сторим от законодателството на ЕС и законите на държавата-членка, но добросъвестно смятаме, че споделянето на информацията е необходимо за спазването на приложимите закони.
 • за улесняване на участието Ви в състезания, предложения и събития.
 • за изпълнение на задълженията за управление на финансови рискове, например кредитна ефективност и качество, застрахователни рискове и спазване на изискванията за капитална адекватност съгласно приложимите закони.
 • за обработване на информация относно Вашите контакти, за да можете лесно да ги намирате и да се свързвате с тях, както и за да се подобри точността на плащанията. Когато ни предоставяте информация за Вашите контакти, Вие удостоверявате, че имате разрешение да предадете тази информация на PayPal за целите, които са описани в настоящата Декларация за поверителност.
 • да Ви предоставяме информация, новини и реклами относно нашите Услуги, включително когато си партнираме с други лица, за да предлагаме сходни услуги.
 • за асоцииране на информация относно Вас с цел идентифициране на начина, по който използвате Услугите без акаунт в PayPal (напр. плащания без акаунт в PayPal) или небрандирани услуги за плащания (като Braintree) и за асоцииране на такива трансакции с Вашия акаунт, ако имате или по-късно си създадете такъв.
 • за запомняне на предпочитанията Ви за следващия път, когато използвате Услугите, например кои методи на плащане предпочитате или дали сте избрали да получавате цифрови разписки по имейл или текстови съобщения при финализирането.

По силата на законите на ЕС и държавата-членка сме длъжни да проведем редица дейности по обработката. Правим това в случаите, когато е необходимо за спазване на приложимите закони.

Тези дейности включват:

 • за предоставяне на нашите продукти и Услуги.
 • за удостоверяване на самоличността Ви, също и за целите на подписа, както и за потвърждаване на Вашите лични данни и данни за контакт.
 • за установяване, упражняване или защита на правни претенции или процедури за събиране на вземания.
 • да се предотврати злоупотреба с нашите Услуги като част от усилията да опазим платформата надеждна и безопасна.
 • анализиране на риска, предотвратяване на измами и управление на риска.
 • за спазване на приложимите закони, като законите за борба с прането на пари, счетоводните закони и регулаторните изисквания за капитална адекватност и правилата, издадени от упълномощените ни банки и съответните мрежи за карти. Например когато обработваме лични данни във връзка с изискванията за познаване на клиента („KYC“), за да предотвратим, открием и разследваме пране на пари, финансиране на тероризъм и измами. Също така извършваме скрининг за санкции и изпращаме доклади на данъчните органи, полицейските правоприлагащи органи, правоприлагащите органи, надзорните органи.

Разчитаме на вашето изрично и доброволно съгласие, за да обработваме личните ви данни с цел участие в определени функции, които въпреки че не са необходими за използването на Услугите, може да представляват интерес за вас, като синхронизиране на списъка с контакти с акаунта ви, осигуряване на биометрични данни, целево рекламиране, свързване на имейл акаунта ви с цел проследяване на пратки или свързване към платформа на трето лице. Можете да промените решението си относно използването на тези функции по всяко време от настройките на акаунта. Имайте предвид, че оттеглянето на съгласието няма да повлияе на законността на обработването, което сме извършили преди момента на оттеглянето. Вижте Раздел 10 (“Вашите права за защита на данните”), където ще намерите повече информация относно правото да оттеглите съгласието си.

 

6. Споделяме ли личните данни и защо?

Ние ще споделяме Вашите лични данни с трети страни, когато има законно основание да направим това.

Тези случаи включват:

 • С други компании на PayPal, за да Ви предоставим Услугите, както и за нашите собствени законни интереси за осъществяването на нашия бизнес. Тези интереси са описани по-подробно в Раздел 5 („Какви лични данни се използват и какво е правното основание за това?“). Компанията на PayPal, която получава Вашите лични данни, ще ги обработи в съответствие с настоящата Декларация за поверителност.
 • С компетентните органи, до степента, в която сме задължени по закон да сторим това. Тези органи включват данъчни органи, полицейски органи, правоприлагащи органи и надзорни органи в съответните държави. Може също така да се наложи да предоставим на компетентните органи, например на данъчните или приходни органи, информация относно използването на Услугите от Ваша страна, като това може да включва име, адрес и данни относно картовите трансакции, обработвани от нас от Ваше име през Услугите ни. Правното основание за спазването на задълженията за разкриване съгласно законите на ЕС и на държавата-членка е законно задължение и в случаите, когато се действа по силата на закон не на ЕС или на държава-членка, въз основа на нашия законен интерес за спазване на съответните закони за възпиране на незаконни действия.
 • С други финансови институции и картови мрежи, например за улесняване на обработването на плащания, за съвместно предлагане на продукти или за добавяне на карти към електронния Ви портфейл. Правното основание за разкриването от наша страна е изпълнението на договора ни с Вас. Тези страни може също така да осъществят достъп до Вашите лични данни за други законни цели, например проверка на идентификация, предотвратяване на измами и управление на риска. Правното основание за тази обработка е нашият законен интерес и законният интерес на нашите партньори за възпиране на измамни и незаконни действия.
 • С компетентни органи, отговарящи за предотвратяване на измами и проверки на самоличност, например за да ни съдействат при откриването на действия, които предполагат наличието на измама. Правното основание за тази обработка е нашият законен интерес и законният интерес на нашите партньори за възпиране на измамни и незаконни действия.
 • С агенции за събиране на дългове, например за събиране на дължими просрочени дългове чрез трети страни, като агенция за събиране на дългове. Правим това въз основа на нашия законен интерес за извършване на бизнес дейност и възстановяване на дългове. Имайте предвид, че известието за поверителност на тези страни е в сила за обработването на лични данни, които споделяте пряко с тях, и че те може да съобщят за Вашите неплатени дългове на агенциите по докладване на кредити, което може да повлияе на Вашата кредитоспособност или възможността Ви да си осигурите кредитиране за в бъдеще.
 • С доставчици на услуги, които действат по наши указания и от наше име за извършване на услугите, които им възлагаме в ролята им на подизпълнител, например маркетинг, ИТ разработки, съдействие, хостинг и поддръжка, както и обслужване на клиенти. Правното основание за тази обработка е изпълнението на нашите договорни задължения към Вас.
 • С други потребители в съответствие с настройките на акаунта Ви. Можете да показвате или предоставяте определена информация на други потребители, като профилна снимка, име и фамилия, потребителско име или град, в съответствие с настройките на акаунта Ви. Правното основание за това обработване е Вашето съгласие. Имайте предвид, че по всяко време можете да промените безплатно настройките на профила си.
 • С финансови институции във връзка с участието Ви в открито банкиране, например когато стартирате връзка на акаунта с друга банка, картова сметка или агрегатор. Правим това, за да проверим дали разполагате с достатъчно парични средства или за да потвърдим, че сте собственик на акаунта. Когато изберете да свържете своя акаунт, правното основание за осъществяването на достъп до данните за акаунта е изпълнението на нашите договорни задължения към Вас.
 • С партньори и търговци, техните доставчици на услуги и други лица, участващи в дадена трансакция, например когато използвате Услугите, за да предприемете онлайн покупки, да платите на други потребители или да върнете стоки, е възможно да споделим информация за Вас и Вашия акаунт с останалите страни, които участват в обработването на Вашите трансакции. Правното основание за това обработване е изпълнението на нашите договорни задължения към Вас, както и за удовлетворението на нашите законни интереси. Трябва да имате предвид, че личните данни, които се споделят с партньори и търговци (или техните доставчици на услуги), участващи в дадена трансакция, са предмет на политиката и процедурите за поверителност на съответните партньори и търговци.
 • С трети страни, които са независими администратори на данни, например когато споделяме лични данни с агенции за кредитна информация, придобиващи лица и други финансови институции, или продукти за защита, за да не позволим на ботове достъп до нашите Услуги. Моля, имайте предвид, че относно обработването на личните данни, които споделите директно с тези страни, е в сила тяхното известието за поверителност. Например ние използваме функционалността reCAPTCHA на Google, за да не позволим злоупотреба с нашите Услуги, когато осъществявате достъп до мобилното ни приложение. Политиката за поверителност и Условията за ползване на Google са в сила за обработването на лични данни, които споделяте с тях. За повече информация, която е специфична за агенциите за кредитна информация, с които си партнираме за преценка на Вашата кредитоспособност, вижте Раздел 12 („Информационно уведомление за агенции за кредитна информация“).
 • С купувачи или във връзка с бизнес трансфер, например ако продадем бизнес дейности или активи, е възможно да споделим Вашите лични данни с купувача на съответните бизнес дейности или активи. Ако PayPal или съществена част от активите на PayPal бъдат придобити от трета страна, е възможно личните данни също да бъдат споделени. PayPal има законен интерес да може да осъществи тези трансакции.

 

7. Колко време PayPal съхранява Вашите лични данни?

Ние съхраняваме лични данни за толкова дълго време, колкото е необходимо или позволено в контекста на целта, за която те са били събрани, и съобразно приложимото законодателство.

Критериите, които са използвани за определяне на периода на съхранение, са както следва:

 • Личните данни, които са използвани за продължаване на взаимоотношенията между Вас и PayPal, се съхраняват за продължителността на съответните взаимоотношения плюс период от 10 години
 • Личните данни, които са свързани с правни задължения, с които сме обвързани, се запазват съгласно приложимото законодателство, например съгласно приложимите закони за несъстоятелност и задължения съгласно AML.
 • Съхраняваме личните данни за необходимото минимално време, когато запазването им е препоръчително с оглед на съдебни спорове, разследвания, одити и практики за съответствие, или за защита срещу правни претенции.

 

8. Международни прехвърляния на лични данни

Развиваме дейността си в множество държави и е възможно ние (или нашите доставчици на услуги) да прехвърлим Вашите данни и да ги обработваме извън държавата, в която живеете. Използваме явяващи се трети страни доставчици на услуги, за да обработваме и съхраняваме Вашата информация в САЩ и други държави. Тези държави невинаги предоставят еквивалентно ниво на защита на поверителността. Предприели сме необходимите стъпки съгласно закона за защита на данните на ЕС и Обединеното кралство, за да защитим Вашите лични данни. За прехвърляния на Ваши лични данни в рамките на компании на PayPal разчитаме на обвързващи корпоративни правила, които са одобрени от компетентни надзорни органи (налични тук). Другите прехвърляния се основават на стандартни договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия, за да се гарантира, че Вашата информация е защитена съгласно високи стандарти и че правата Ви за поверителност са спазени.

 

9. Как използваме бисквитките и технологиите за проследяване?

Когато си взаимодействате с нашите Услуги, отваряте имейл съобщения, които сме Ви изпратили, или посещавате уеб сайт на трета страна, за която предоставяме Услуги, ние и нашите партньори използваме бисквитки и други технологии за проследяване, например пикселни маркери, уеб маяци и притурки (наричани съвкупно „Бисквитки“), за да Ви разпознаем като потребител, да персонализираме Вашето онлайн преживяване и онлайн съдържанието, включително за да Ви представяме базирани на интереси реклами; да провеждаме анализи; да намаляваме рисковете и предотвратяваме потенциални измами; както и да насърчим доверието и сигурността към нашите Сайтове и Услуги. Някои аспекти и функции на нашите Услуги и Сайтове са налични само с използването на бисквитки, така че ако откажете използването на определени бисквитки, Вашето използване на Сайтовете и Услугите може да бъде ограничено или невъзможно.

Ние използваме бисквитки, за да събираме информация за Вашето устройство, данни за дейността Ви в интернет и за съставянето на изводи, както е описано по-горе.

Бисквитките ни помагат да направим следното:

 • Да запомним Вашата информация, така че да не се налага да я въвеждате отново
 • Да проследяваме и разбираме по какъв начин използвате и си взаимодействате с нашите онлайн услуги и имейл съобщения
 • Да приспособяваме нашите онлайн услуги съобразно Вашите предпочитания
 • Да измерваме доколко полезни и ефикасно са нашите услуги и съобщения за Вас
 • Да управляваме и подобряваме нашите продукти и услуги по други начини

Настройката „Не проследявай“ (на английски език „Do not track“ или накратко DNT) се задава по избор в браузърите и може да Ви позволи да изявите предпочитанията си по отношение на проследяването от рекламодатели и други трети страни. Към този момент нашите Сайтове не са проектирани да отговарят на DNT сигнали или сходни механизми от браузъри.

Прегледайте нашата Декларация за бисквитките и технологиите за проследяване, за да научите повече за това как използваме бисквитки.

 

10. Вашите права за защита на данните

Съгласно приложимите закони за защита на данните имате определени права за контролиране на събирането и използването на Вашите лични данни от наша страна. Вашите права включват:

Достъп, коригиране, изтриване, възразяване, преносимост и ограничаване на Вашата информация

 • Ние разпознаваме значението на възможността да контролирате използването на Вашите лични данни и осигуряваме няколко начина, по които можете да упражните правата си на достъп (правото на узнаване), коригиране (поправяне или актуализиране), изтриване (заличаване), възразяване, преносимост (прехвърляне) и ограничаване на обработката изцяло или частично.
 • Ако имате акаунт, можете да упражните правата си за защита на данните, като влезете в „Данни и поверителност“ от настройките на акаунта в приложението на PayPal. Дори ако нямате акаунт (например в случаите, когато използвате плащане без акаунт в PayPal), можете да подадете искане за достъп, промяна, коригиране или изтриване на Вашата информация за трансакции по плащания без акаунт в PayPal. Можете да подадете искане, свързано с информацията на друго лице, ако сте негов упълномощен представител, като се свържете с нас. Имайте предвид, че е възможно да поискаме да предоставите допълнителна информация с цел потвърждение.

Вашето право да възразите срещу автоматични решения и профилиране

 • Ако не сте получили одобрение съгласно описаните по-долу автоматични решения, няма да имате достъп до нашите услуги, например методи на плащане. PayPal разполага с няколко механизма за безопасност, за да се гарантира, че решенията са уместни. Тези механизми включват текущи прегледи на моделите за вземане на решения и произволни разглеждания на индивидуални случаи. Ако имате някакви притеснения относно резултата, можете да се свържете с нас и ние ще определим дали процедурата е извършена надлежно.
 • Имате правото да възразите срещу автоматично решение с правни последствия или решения, които биха Ви повлияли съществено по друг начин (заедно със съответното профилиране), като се свържете с нас. След това ще разгледаме решението, като вземем под внимание съответните допълнителни обстоятелства.

Съгласие

 • По принцип, ако използваме личните Ви данни с Вашето съгласие, имате правото да оттеглите съгласието си по всяко време, без това да повлияе на законността на обработването, основаващо се на съгласието преди неговото оттегляне.
 • Оттеглянето на Вашето съгласие няма да повлияе на законността на обработването, което сме извършили преди оттеглянето, нито ще повлияе на обработването на Вашите лични данни, което се извършва въз основа на законно основание, различаващо се от съгласието.

Право на възражение срещу директен маркетинг

 • Ако използваме Вашите лични данни за директен маркетинг, можете по всяко време да промените дадените разрешения, да възразите и да се откажете от бъдещи съобщения с директен маркетинг, като използвате връзката за отказ от абонамент в електронните съобщения или чрез настройките на акаунта.

Право на възражение срещу обработването въз основа на законен интерес

Как да упражните правата си и как можете да се свържете с нас или отговорния орган за защита на данните?

 • Ако поради каквато и да било причина не сте доволни от нашето обработване на личните Ви данни, имате правото да подадете оплакване до надзорния орган за защита на данните във Вашата държава.
 • Можете да се свържете с нашия служител по защита на данните онлайн или по пощата на адрес PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Люксембург.
 • Можете също така да поискате обезщетение чрез местните съдилища, ако считате, че правата Ви са нарушени.
 • Можете още да подадете оплакване до нашия водещ надзорен орган за защита на данните, Националната комисия за защита на данните на Люксембург (CNPD) по пощата на адрес Commission Nationale pour la Protection des Donnees, Service des plaints, 15, Boulevard du Jazz, L-4370 Belvaux, Люксембург.
 • Можете да се свържете с представител на Обединеното кралство по пощата относно всички специфични за Обединеното кралство запитвания относно защитата на данните на адрес Bird & Bird GDPR Representative UK, 12 New Fetter Lane, Holburn, London EC4A 1JP.

 

11. Конкретна информация относно автоматизираното вземане на решения и профилирането

Автоматизираното вземане на решения“ е процесът по вземане на решение чрез напълно автоматизирани средства, без човешко участие. В някои случаи тези решения могат да имат правни или сходни значими последствия за Вас като физическо лице. Под „профилиране“ се разбира анализиране на личността, поведението, интересите и навиците на дадено лице, за да се направят прогнози или вземат решения относно него. Когато е позволено съгласно законите на ЕС или държавата-членка или когато е необходимо за сключването или изпълнението на договор, в някои случаи може да използваме автоматизирано вземане на решения или профилиране за решения. Примерно използване на автоматизираното вземане на решения е оценяването на Вашата кредитоспособност, за да се прецени дали отговаряте на критериите за определени кредитни продукти.

Считаме, че чрез автоматизираното вземане на такива решения PayPal повишава обективността и прозрачността при вземането на решения кои услуги да Ви предложи. Внедрили сме няколко механизма за безопасност, за да се гарантира, че решенията са уместни. Тези механизми включват текущи прегледи на моделите за вземане на решения и произволни разглеждания на индивидуални случаи. Винаги можете да поискате вместо това да се използва ръчен механизъм за вземане на решения, да изразите своето мнение или да оспорите вземането на решения въз основа единствено на автоматична обработка, в т.ч. профилиране, ако такова решение би довело до правни последствия или по друг начин да Ви повлияе в значителна степен. Можете да научите повече за това как да възразите срещу тези решения в Раздел 10 („Вашите права за защита на данните“).

Свържете се с длъжностното лице относно защитата на данните (ДЛЗД) онлайн, ако искате повече информация относно използването на автоматизирани решения или профилиране.

 

12. Защо споделяме Вашите лични данни с агенции за кредитна информация?

Ако сте кандидатствали за нашите кредитни Услуги или ако ги използвате, за да можем да обработим Вашата кандидатура, може да предоставим Вашите лични данни на агенции за кредитна информация (АКИ), които ще ни дадат информация за Вас, например Вашата финансова история. Ние правим това, за да оценяваме кредитоспособността и пригодността на продукта, да проверяваме самоличността Ви, да проследяваме и събираме задължения и да предотвратяваме престъпна дейност.

Правните основания за такива прехвърляния са установени в Член 6, параграф 1, точка б (договорни) и Член 6, параграф 1, точка е (законен интерес) на Общия регламент за защита на данните на ЕС („ОРЗД на ЕС“).

Ние ще продължим също така да обменяме редовно информация за Вас с АКИ, включително за Ваши уредени сметки и каквито и да е задължения, които не са били напълно и навреме изплатени. Тази информация може да се предостави от АКИ на други организации, за да се направят подобни проверки, както и да се проследи местонахождението Ви и да се събират дългове, които дължите.

Вашите данни ще бъдат свързани също с данните на други съвместни кандидати или финансови партньори.

Как да научите повече

Свържете се с длъжностното лице относно защитата на данните (ДЛЗД) онлайн за повече информация относно кои АКИ сме използвали за конкретно търсене.

Можете да намерите пълния списък с АКИ, използвани в Обединеното кралство и ЕИЗ, ето тук, включително самоличността на АКИ, използвани във всяка съответна държава, както и връзка към техните известия за поверителност, от които можете да определите начините, по които те използват и споделят лични данни, включително за колко дълъг период от време ще запазят личните данни. Можете да се свържете направо с агенциите за кредитна информация, които действат в държавата, в която живеете, ако имате някакви въпроси относно техните услуги, Вашата кредитна история или информацията, която са запазили относно Вас, или ако желаете да упражните пред тях правата си на субект на данните.

 

13. По какъв начин защитаваме Вашите лични данни?

Ние поддържаме технически, физически и административни мерки за сигурност, предназначени да предоставят подходяща защита на Вашите лични данни срещу загуба, злоупотреба, неупълномощен достъп, разкриване и промяна. Тези мерки за сигурност включват защитни стени, шифроване на данни, контроли за физическия достъп до нашите центрове за данни и контроли за упълномощаването на достъпа до информация. Ние сме посветени на това да подсигуряваме нашите системи и Услуги, но Вие носите отговорност да защитавате и поддържате поверителността на Вашите пароли и информация за влизане в Акаунт/профил, както и да потвърждавате, че личните данни, които съхраняваме за Вас, са точни и актуални. Ние не носим отговорност за защитата на каквито и да е лични данни, които споделяме с трета страна въз основа на връзка на акаунт, която Вие сте упълномощили.

 

14. Могат ли нашите услуги да се използват от деца?

Ние не събираме съзнателно информация, включително лични данни, от деца на възраст под 16 години или други лица, които нямат законовото позволение да използват нашите Сайтове и Услуги. Ако се сдобием с действителна информация, че сме събирали лични данни от лице, на което не е позволено да използва нашите Услуги, ние своевременно ще ги изтрием, освен ако не сме законово задължени да ги задържим.

Моля, свържете се с нас, ако смятате, че по погрешна или непреднамерено сме събрали информация от лице, на което не е позволено да използва нашите Услуги.

 

15. Актуализации на настоящата Декларация за поверителност.

Периодично преразглеждаме настоящата Декларация за поверителност, за да отразяваме промени в нашия бизнес, Услугите или приложимите закони. Ако редактираната версия изисква да бъде изпратено известие в съответствие с приложимото законодателство, ще Ви изпратим предизвестие 30 дни предварително, като публикуваме уведомлението за промяната на страницата „Актуализации на Политиката“ или „Декларация за поверителност“ на нашия уеб сайт, в противен случай редактираната Декларация за поверителност ще влезе в сила от датата на публикуване.

 

16. Уведомление за банкови разпоредби за потребители в ЕИЗ и Обединеното кралство

Като цяло законите на Люксембург, на които подлежи обработването на потребителски данни от страна на PayPal (защита на данните и банкова тайна), изискват повишено ниво на прозрачност в сравнение с повечето други закони на ЕС. Поради тази причина, за разлика от по-голямата част от доставчиците на базирани в интернет услуги или финансови услуги в ЕС, PayPal е посочила в настоящата Декларация за поверителност доставчиците на услуги на трети страни и бизнес партньорите, пред които бихме могли да разкриваме Вашите данни, заедно с целите на разкриването и вида на разкритата информация. Към тези трети страни е предоставена връзка тук. Чрез приемането на настоящата Декларация за поверителност и поддържането на акаунт в PayPal Вие демонстрирате изричното си съгласие за прехвърлянето на Вашите данни на съответните трети страни за посочените цели.

PayPal може да актуализира списъка с горепосочените трети страни в първия работен ден на всяко тримесечие (януари, април, юли и октомври). PayPal ще започне да прехвърля каквито и да е данни на всяка от новите организации или за всяка от новите цели или всеки от новите видове данни, посочени във всяка актуализация, след изминаването на 30 дни след датата на публикуване на съответния списък чрез настоящата Декларация за поверителност. От Вас се изисква в началото на всяко тримесечие или на датите, посочени по-горе, да преглеждате този списък от уеб сайта на PayPal. Ако не сте несъгласни с новите условия за разкриване на данни, в рамките на 30 дни след публикуването на актуализирания списък с трети страни ще се смята, че сте приели промените по списъка и по настоящата Декларация за поверителност. Ако не приемате промените, можете да затворите Вашия акаунт и да спрете да използвате нашите услуги.

За да можем да предоставяме Услугите на PayPal, е възможно част от събираната от нас информация (както е посочено в настоящата Декларация за поверителност) да трябва да се прехвърли на други свързани с PayPal компании или на други организации, включително посочените в настоящия раздел, в качеството им на доставчици на плащания, шлюзове за обработване на плащания или притежатели на акаунти (или подобни). Вие приемате, че съгласно местното им законодателство, тези организации могат да са обект на закони, разпоредби, запитвания, разследвания или разпореждания, които могат да изискват разкриването на информация пред съответните органи на съответната страна. Използването от Ваша страна на Услугите на PayPal представлява Вашето съгласие за това ние да прехвърляме подобна информация, за да Ви предоставяме Услугите на PayPal.

По-конкретно Вие давате съгласието си и насочвате PayPal да извършва някое или всички от следните неща с Вашата информация:

а. Разкриване на необходимата информация пред: полиция и други правоприлагащи органи; защитни сили; компетентни правителствени, междуправителствени или наднационални организации; компетентни агенции, отдели, регулаторни органи, саморегулиращи органи или организации (включително и без ограничения до посочените в раздела „Агенции“ от Списъка с явяващи се трети страни доставчици тук) ) и други трети страни, включително компании от групата на PayPal, с чиито изисквания (i) ние по правен път сме заставени или имаме позволението да се съобразяваме, включително и без ограничения до законите на Люксембург от 24 юли 2015 г. по отношение на Закона за спазване на данъчното законодателство при откриване на сметки в чужбина („Законът FATCA“) на САЩ и от 18 декември 2015 г. по отношение на общия отчетен стандарт на ОИСР („Законът CRS“); (ii) ние имаме причина да вярваме, че е подходящо за нас да се съобразяваме при разследвания за измами или други незаконни или потенциално незаконни дейности, или (iii) за да провеждаме разследвания на нарушения на нашето Споразумение с потребителя (включително и без ограничение до Вашия източник на финансиране или доставчик на кредитна или дебитна карта).

Ако попадате в обсега на законите FATCA или CRS, ние трябва да Ви предоставим уведомление за информацията относно Вас, която е възможно да предадем на различни органи. Прочетете повече относно задълженията на PayPal по отношение на законите FATCA и CRS и как те биха могли да Ви повлияят, както и обърнете внимание на информацията, която бихме разкрили в резултат на тях.

Ние и други организации, включително страните, които приемат PayPal, можем също да споделяме, осъществяваме достъп до и използваме (включително от други държави) необходимата информация (включително и без ограничение до информацията, записана от агенции за предотвратяване на измами), с цел ние и те да можем да оценяваме и управляваме рисковете (включително и без ограничение до предотвратяване на измами, пране на пари и финансиране на терористични организации). Свържете се с нас, ако желаете да получите допълнителна информация за съответните агенции за предотвратяване на измами. За повече информация относно тези Агенции, агенциите за предотвратяване на измами и други трети страни, щракнете тук.

б. Разкриване на информация за акаунт за собственици на интелектуална собственост, ако според приложимия закон на държава-членка на ЕС те имат иск срещу PayPal за извънсъдебно разкриване на информация поради нарушение на техни права на интелектуалната собственост, за което са били използвани Услуги на PayPal (например, но без ограничение до раздел 19, алинея 2, подраздел 3 от Немския закон за търговската марка или раздел 101, ал. 2, подраздел 3 от Немския закон за авторското право).

в. Разкриване на необходимата информация в отговор на изискванията на асоциациите за кредитни карти или на граждански или криминален съдебен процес.

г. Разкриете името си и връзката към PayPal в потребителската директория на PayPal. Вашите данни ще бъдат потвърдени пред други потребители на PayPal в отговор на потребителски търсения на Вашето име, имейл адрес или телефонен номер, или част от тези данни. Това гарантира, че хората извършват плащания към правилния потребител. Тази функция може да бъде изключена от настройките на профила в PayPal.

д. Ако Вие в качеството си на търговец използвате трета страна за достъп до или интегриране на PayPal, ние можем да разкрием на всякакъв подобен партньор необходимата информация за целите на улесняването и поддържането на тази договореност (включително и без ограничения до състоянието на интегриране на PayPal, това дали Вие имате активен акаунт в PayPal и това дали е възможно вече да работите с различен партньор в интегрирането на PayPal).

е. Разкриване на необходимата информация пред шлюзовете за обработване на плащания, одитори, доставчици на клиентски услуги, агенции за кредитна информация и кредитни измами, доставчици на финансови продукти, търговски партньори, компании за маркетинг и връзки с обществеността, доставчици на операционни услуги, компании от групата, агенции, пазари и други трети страни, изброени тук. Целта на настоящото разкриване е предоставянето на Услугите на PayPal на Вас. В списъка с трети страни под всяка „Категория“ сме посочили неизключителни примери за действителни трети страни (които могат да включват техните правоприемници и наследници), на които понастоящем разкриваме информация за Вашия акаунт, или на които бихме обмислили да разкрием информация за Вашия акаунт, заедно с целта за това и действително разкритата информация (освен ако не е изрично посочено, тези трети страни са ограничени от закона или от договор да използват информацията за вторични цели отвъд целите, за които тя е била споделена).

ж. Разкриване на необходимата информация на Ваш агент или законен представител (като например притежател на правомощие от адвокат, предоставено от Вас, или настойник, назначен за Вас).

з. Разкриване на обобщени статистически данни на нашите бизнес партньори или за цели на връзките с обществеността. Ние можем например да разкрием, че известен процент от нашите потребители живеят в Манчестър. Тази обобщена информация обаче не е обвързана с лични данни.

и. Споделяне на необходимата информация за акаунт с несвързани трети страни (изброени тук) за употреба от тях за следните цели:

 1. Предотвратяване на измами и управление на рисковете: за да се спомогне предотвратяването на измами или оценката и управлението на рисковете.
 2. Потребителска поддръжка: за целите на потребителската поддръжка, включително за да можем да обслужваме Вашите акаунти или да разрешаваме спорове (например свързани с таксувания или трансакции).
 3. Доставки: във връзка с доставки и свързани услуги за покупки, извършени чрез PayPal.
 4. Правни изисквания: за да помогнем при спазването на изискванията, свързани с борбата с прането на пари и финансиране на терористични организации.
 5. Доставчици на услуги: за да могат доставчиците на услуги по договор с нас да поддържат нашите бизнес операции, като например предотвратяване на измами, събиране на задължения, маркетинг, обслужване на клиенти и технологични услуги. Нашите договори налагат тези доставчици на услуги да използват Вашата информация само във връзка с извършваните от тях за нас услуги, но не и за тяхна собствена полза.

 

17. Дефиниции

 • „Информация за устройството“ означава данни, които могат да се събират автоматично от което и да е устройство, използвано за достъп до Сайта или Услугите. Тази информация може да включва, но не е ограничена до типа на Вашето устройство; мрежовите връзки на Вашето устройство, името на Вашето устройство, IP адреса на Вашето устройство; информация относно уеб браузъра и интернет връзката на Вашето устройство, които сте използвали за достъп до Сайта или Услугите; информация за геолокация; информация за изтеглените на Вашето устройство приложения; биометрични данни.
 • „Информация за геолокация“ означава информация, която идентифицира с точност Вашето местоположение с помощта например на координати за географска ширина и дължина, получени чрез Вашия GPS или настройките на устройството.
 • „Информация за местоположение“ означава информация, която идентифицира с приемлива точност приблизителното Ви местоположение с помощта например на координати за географска ширина и дължина, получени чрез GPS или Wi-Fi или чрез триангулиране на мобилни клетки.
 • „Партньор“ означава търговец или фирма, с които нашите потребители осъществяват трансакции с цел придобиването на стоки или услуги.
 • „Плащане без акаунт в PayPal“ има същото значение като в Условията за плащания без акаунт в PayPal.
 • „Компании на PayPal“ означава компании, които са притежавани и управлявани от PayPal и обработват лични данни в съответствие с техните условия за услуги и политики за поверителност. Компаниите на PayPal включват Honey Science LLC, Paidy Inc., Happy Returns, LLC, HyperWallet и Braintree.
 • „Лични данни“ означават информация, която може да бъде свързана с идентифицирано или пряко или непряко идентифицируемо физическо лице. „Лични данни“ могат да включват, но не са ограничени до: име, пощенски адрес (включително адреси за таксуване и доставка), телефонен номер, адрес на електронна поща, номер на карта за плащане, друга информация за финансова сметка, номер на акаунт, дата на раждане и издадени от държавата документи за самоличност (напр. номер на шофьорска книжка, лична карта, номер на паспорт) и биометрични данни.
 • „Обработване“ означава всеки метод или начин, по който боравим с лични данни или набори от лични данни, независимо дали чрез автоматизирани средства, като например събиране, записване, категоризиране, структуриране, съхранение, адаптиране или изменение, извличане и консултиране, използване, разкриване чрез предаване, разпространение или по друг начин предоставяне в наличност, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване на лични данни.
 • „Услуги“ означава всички брандирани или небрандирани от PayPal Услуги за плащания, плащане без акаунт в PayPal, кредитни продукти и услуги, съдържание, функции, технологии или функционалности, както и всички свързани уеб сайтове, приложения и услуги, които Ви се предлагат от PayPal. Използването на Услугите от Ваша страна включва използването на нашите Сайтове.
 • „Сайтове“ означава уеб сайтовете, мобилните приложения, официалните платформи на социални мрежи или други онлайн обекти, чрез които PayPal предлага Услугите и които е публикувала или е свързала към настоящата Декларация за поверителност.
 • „Небрандирани услуги за плащания“ означава, че си взаимодействате с търговците и правите плащания към тях, като използвате нашите услуги за плащане с карта, които не носят марката на PayPal.
 • „Потребител“ е всяко лице, което използва Услугите в ролята на потребител за лична или домашна цел. За целите на настоящото известие „потребител“ също така включва „Вие“ и „Вашите“.

 

18. Информация за контакт с нас

Свържете се с нашето длъжностно лице относно защитата на данните (ДЛЗД) онлайн или офлайн на адрес PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Люксембург.

Ако сте жител на Обединеното кралство, се свържете с нашия представител на адрес Bird & Bird GDPR Representative UK, 12 New Fetter Lane, Holburn, London EC4A 1JP.

 • Щракнете тук, за да се свържете с нас относно Вашия акаунт или Услуга от PayPal
 • Щракнете тук, за да се свържете с нас относно Вашия акаунт или Услуга от Xoom