Актуализации на политиката

 

>> Преглед на всички правни споразумения

>> Преглед на предишни актуализации на политиката

Актуализации на политиката

 

Известие за изменения по споразуменията с PayPal в България, Кипър, Чехия, Естония, Гърция, Унгария, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Малта, Румъния, Сан Марино, Словакия и Словения

Дата на издаване: 29 октомври 2021 г.

 

Тази страница

На тази страница се описват актуализациите за потребителите на PayPal относно промени по споразумение с потребителя на PayPal за България, Кипър, Чехия, Естония, Гърция, Унгария, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Малта, Румъния, Сан Марино, Словакия и Словения, или други онлайн споразумения, политики или декларации, които изискват уведомяване. Можете също така да прегледате известията за предишни актуализации на политиката.

 

Предстоящи промени

Правим промени по определени споразумения (които са посочени по-долу), които уреждат Вашите взаимоотношения с PayPal. Тези промени ще влязат в сила автоматично на съответните дати по-долу.

 

Необходими действия

Моля, внимателно прегледайте известията по-долу и се запознайте с предстоящите промени. С продължаването да използвате услугите ни след влизането в сила на промените се съгласявате да сте обвързани с тези промени. Отвъд това от Вас не се иска никакво допълнително действие за приемането на тези промени. Въпреки това, ако предпочитате да откажете актуализациите, ще трябва да закриете акаунта си в PayPal преди приложимата дата на влизане в сила, както е описано в споразумението с потребителя.

 

Изменения на потребителското споразумение на PayPal

Считано от 28 януари 2022 г. ще:

  • Пренасочим условията на програмата за защита на купувача в PayPal и програмата за защита на продавача в PayPal към отделни уеб страници. Тези условия на програмата са приети от момента, в който сте се съгласили със споразумението с потребителя, и остават част от споразумението с потребителя. Пренасочването има за цел да улесни намирането и навигирането в условията.
  • Редактираме програмата за защита на продавача в PayPal, за да уточним, че доказателството за изпращане и доказателството за доставка също така трябва да включват проверим номер за проследяване онлайн.
  • Уточним, че злоупотребите с нашия процес за разрешаване на спорове онлайн, програмата за защита на купувача в PayPal и/или програмата за защита на продавача в PayPal са ограничени дейности, както е дефинирано в споразумението с потребителя.
  • Уточним, че няма да бъдете таксувани със стандартна такса за спорове, които отговарят на всички изисквания на програмата за защита на продавача в PayPal.
  • Уточним, че минималният резерв се нарича още „предварителен резерв“.
  • Въведем 14 допълнителни валути за тегления от акаунт в PayPal и ще уточним минималните и максималните такси, които могат да се прилагат, когато трансакциите за теглене се извършват в тези валути.
  • Уточним дефиницията за Европейската икономическа зона (ЕИЗ), като въведем списък на пазарите/регионите, които са част от ЕИЗ.

Прегледайте актуализираното споразумение с потребителя