Актуализации на политиката

>> Преглед на всички правни споразумения

>> Преглед на предишни актуализации на политиката

Актуализации на политиката

 

Последна актуализация на 8 юли 2024 г.

Известие за изменения по споразуменията с PayPal в България, Кипър, Чехия, Естония, Гърция, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Малта, Румъния, Сан Марино, Словакия и Словения

 

Тази страница

На тази страница се описват и/или разглеждат актуализациите за потребителите на PayPal относно промени по споразумения с потребителя на PayPal за България, Кипър, Чехия, Естония, Гърция, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Малта, Румъния, Сан Марино, Словакия и Словения, или други онлайн споразумения, политики или декларации, които изискват уведомяване. Можете също така да прегледате известията за предишни актуализации на политиката. Имайте предвид, че е възможно да се направят допълнителни промени на предварително разгледани споразумения на или преди посочените дати на влизане в сила, при условие че са спазени приложимите изисквания за уведомяване.

Предстоящи промени

Правим промени по определени споразумения (които са посочени по-долу), които уреждат Вашите взаимоотношения с PayPal. Тези промени ще влязат в сила автоматично на съответните дати по-долу.

Необходими действия

Моля, внимателно прегледайте известията по-долу и се запознайте с предстоящите промени. С продължаването да използвате услугите ни след влизането в сила на промените се съгласявате да сте обвързани с тези промени. Отвъд това от Вас не се иска никакво допълнително действие за приемането на тези промени. Въпреки това, ако предпочитате да откажете актуализациите, ще трябва да закриете акаунта си в PayPal преди приложимата дата на влизане в сила, както е описано в споразумението с потребителя.

 

Известия

Публикувано на: 8 юли 2024 г.

Изменения на Споразумението с потребителя на PayPal
В сила от: 10 октомври 2024 г.

  • Актуализираме раздел “Използване на лични данни от Ваша страна (като продавач); Закони за защита на данните” от Споразумението с потребителя на PayPal, за да премахнем дублиранията и да го направим по-ясно.
  • Разясняваме, че на търговците се разрешава да споделят личната информация на клиентите, предоставена им от PayPal, с техните доставчици на услуги. Също така молим търговците да потвърдят, че имат правото и разрешението да споделят лични данни с PayPal. Съгласно съществуващото споразумение с потребителя има изискване търговецът да спазва приложимите закони за защита на данните.
  • Премахваме следните документи от страницата „Правни споразумения“: (i) Ключова информация за плащане и услуги и (ii) Референтни бележки към Споразумението с потребителя. Всички препратки към Референтните бележки към Споразумението с потребителя ще бъдат изтрити от Споразумението с потребителя. Pdf версия на документите „Ключова информация за плащане и услуги“ и „Референтни бележки към Споразумението с потребителя“ е налична чрез връзките по-долу.

Прегледайте актуализираното споразумение с потребителя

Ключова информация за плащане и услуги

Референтни бележки към Споразумението с потребителя

 

Изменения на Споразумението за услуги на PayPal за онлайн плащания
В сила от: 10 октомври 2024 г.

  • Променяме споразумението, за да въведем нова услуга – услугата за директен дебит по SEPA, която ще позволи на търговците да приемат директни дебити по SEPA като метод на плащане. В резултат преименуваме това споразумение на Споразумение за услуги на PayPal за онлайн плащания.
  • Също така променяме нашата страница с такси за търговци, за да въведем новите такси, свързани с тази услуга.
  • Въвеждаме нови правила и такси за инструментите за защита от измами като незадължителна допълнителна услуга.

Прегледайте актуализираното Споразумение за услуги на PayPal за онлайн плащания

 

Дребна редакционна корекция на страницата с потребителски такси на PayPal за Гърция
В сила от: 10 октомври 2024 г.

Коригираме следните грешки на страницата с потребителски такси на PayPal.

  • В гръцкия превод на страницата с потребителски такси на PayPal в раздела за картови тегления за CY, EE, LI, LT, LV, MT, SK, & SM добавяме фиксирана такса в арменски драми (AMD) от 1350,00 AMD.

Прегледайте актуализираната страница с потребителски такси на PayPal

 

Дребна редакционна корекция на страницата с търговски такси на PayPal за Словакия
В сила от: 10 октомври 2024 г.

Коригираме следните печатни грешки на страницата с търговски такси на PayPal.

  • В словашкия превод на страницата с търговски такси на PayPal под допълнителната процентна такса за международни търговски трансакции; разделът, озаглавен ‘където пазарът/регионът на подателя е’, се актуализира от SK на Обединеното кралство.

Прегледайте актуализираната страница с търговски такси на PayPal

 

Изменения на Споразумението на PayPal за алтернативни методи на плащане
Валидно от: 8 юли 2024 г.

  • Премахваме следното излишно изречение в раздел 3: “Допълнителната процентна такса за международни търговски трансакции, посочени в Споразумението с потребителя, не се прилага, когато получавате APM плащания”. Тази информация вече е посочена в страницата Такси за търговци на PayPal. Премахването на това изречение не променя начина, по който PayPal таксува плащания с APM, или допълнителните процентни такси за международни търговски трансакции.