>> Zobraziť všetky právne zmluvy

 

Vyhlásenie spoločnosti PayPal o ochrane osobných údajov

Stiahnuť PDF

 

Dátum účinnosti: 15. apríla 2024

Ak máte otázky týkajúce sa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo otázky týkajúce sa vašich osobných údajov, kontaktujte nás. Vaše údaje budú použité na poskytovanie služieb a v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov a príslušnou zmluvou s používateľom služby PayPal.

 

Obsah

1. Prehľad

2. Úloha spoločnosti PayPal ako prevádzkovateľa údajov

3. Osoby, ktoré nie sú majiteľmi účtov

4. Kategórie osobných údajov, ktoré o vás zhromažďujeme

5. Aké osobné údaje sa používajú a na akom právnom základe?

6. Kedy a prečo zdieľame osobné údaje?

7. Ako dlho spoločnosť PayPal uchováva vaše osobné údaje?

8. Medzinárodné prenosy osobných údajov

9. Ako používame súbory cookie a technológie sledovania?

10. Vaše práva na ochranu údajov

11. Konkrétne informácie o automatizovanom rozhodovacom procese a profilovaní

12. Prečo vaše osobné údaje zdieľame s agentúrami úverových referencií?

13. Ako chránime vaše osobné údaje?

14. Môžu naše služby používať deti?

15. Aktualizácie tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov

16. Oznámenie o predpisoch v oblasti bankovníctva pre používateľov v EHP a Spojenom kráľovstve

17. Vymedzenie pojmov

18. Kontaktné údaje

 

1. Prehľad

Cieľom tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov je poskytnúť vám dostatočné informácie o tom, ako môžeme vaše osobné údaje používať pri vašej návšteve nášho webu, pri žiadosti o naše služby alebo pri ich používaní (ďalej spoločne len „služby“).Odporúčame vám, aby ste si toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov prečítali a používali ho ako pomôcku pri prijímaní informovaných rozhodnutí.

Niektoré pojmy, ktoré nie sú vymedzené vo vyhlásení, sú vysvetlené v časti 17 (Vymedzenie pojmov) na konci tohto vyhlásenia.

 

2. Úloha spoločnosti PayPal ako prevádzkovateľa údajov

V Európskom hospodárskom priestore (EHP) je spoločnosť PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A. prevádzkovateľom osobných údajov zhromaždených a spracovaných v súvislosti s osobnými údajmi získanými pri vašej návšteve nášho webu, počas procesu registrácie a žiadosti a ďalšieho používania služieb.

Akýkoľvek odkaz na pojmy „my“, „náš/naša/naše“, „nás/nám/nami“, „PayPal“ alebo „spoločnosti PayPal“ uvedený v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov označuje spoločnosť PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A. a skupinu spoločností, ktorú každá z nich priamo alebo nepriamo kontroluje, ktorou je kontrolovaná alebo ktorá je v spoločnom vlastníctve.

Niektoré z tretích strán, s ktorými zdieľame osobné údaje, sú nezávislými prevádzkovateľmi údajov. To znamená, že my neurčujeme, ako sa budú spracovávať údaje, ktoré zdieľame. Sú to napríklad orgány, úverové registre, nadobúdatelia a iné finančné inštitúcie. Keď sa vaše údaje zdieľajú s nezávislými prevádzkovateľmi údajov, budú sa uplatňovať ich pravidlá týkajúce sa údajov. Skôr než s nimi budete interagovať, odporúčame vám prečítať si ich pravidlá ochrany osobných údajov a oboznámiť sa so svojimi právami na ochranu osobných údajov.

Ďalšie informácie o tom, ako chránime vaše osobné údaje pri prenose mimo EHP, Spojeného kráľovstva a Švajčiarska, nájdete v časti 8 (Medzinárodné prenosy osobných údajov).

 

3. Osoby, ktoré nie sú majiteľmi účtov

K našim službám môžu pristupovať fyzické osoby bez účtu alebo profilu PayPal. Osobné údaje budeme od vás zhromažďovať aj v prípade, ak počas používania našich služieb nie ste majiteľom účtu, napríklad keď používate naše služby bez účtu PayPal, používate neznačkové platobné služby (napr. Braintree), alebo vtedy, keď dostanete platbu cez naše služby od majiteľov účtov („príjemca“). Pojmom „používateľ“ označujeme majiteľov účtu aj osoby, ktoré nie sú majiteľmi účtu. Ak nie ste majiteľom účtu, vaše osobné údaje sa použijú na poskytovanie služieb v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov a príslušnou zmluvou s používateľom služby PayPal.

 

4. Kategórie osobných údajov, ktoré o vás zhromažďujeme

Zhromažďujeme o vás nasledujúce kategórie informácií, aby sme vám mohli poskytovať služby, neustále zlepšovať skúsenosti používateľov, riadiť a zlepšovať naše podnikanie. Nižšie sú uvedené typy osobných údajov, ktoré o vás zhromažďujeme.

Kategórie osobných údajov zhromažďovaných od vás vrátane informácií o vašej interakcii s nami a o používaní služieb:

Registračné a kontaktné údaje. V závislosti od služieb, ktoré si vyberiete, budeme zhromažďovať vaše meno, poštovú adresu, e-mail, príjem, telefónne číslo, daňové identifikačné číslo, platobné údaje, profesiu, údaje o zamestnaní alebo podnikaní a ďalšie údaje potrebné na vytvorenie účtu a používanie našich služieb.

Identifikačné údaje a údaje o podpise. V závislosti od služieb, ktoré si vyberiete, budeme zhromažďovať informácie na overenie vášho mena, adresy, e-mailu, telefónneho čísla, úradne vydaného dokladu totožnosti, veku a biometrických údajov, ako aj informácie na vytvorenie a vydanie elektronického podpisu.

Platobné údaje. Údaje, ako je napríklad odosielaná alebo požadovaná suma, platobný nástroj, karta alebo finančný/zdrojový účet používaný v súvislosti so službami vrátane názvu vydavateľa, typu karty, kódu krajiny, čísla platobného účtu, kódu CVV, mena používateľa a čísla IBAN.

Informácie o importovaných kontaktoch. Ak sa rozhodnete importovať zoznamy kontaktov, budeme zhromažďovať informácie o vašich kontaktoch, ktoré zadáte alebo naimportujete, ako sú napríklad meno, adresa, telefónne číslo, obrázky, e-mailová adresa alebo meno používateľa spojené s kontaktmi, ktoré naimportujete alebo manuálne zadáte.

Informácie vo vašom profile účtu. Informácie, ktoré sa rozhodnete zadať, ako je napríklad meno používateľa, e-mailová adresa, číslo mobilného telefónu, profilový obrázok, uprednostňovaný jazyk alebo osobný opis, ktoré môžu zahŕňať citlivé osobné údaje, ktoré vyjadrujú náboženské presvedčenie, politické alebo filozofické názory, zdravotné postihnutie, sexuálnu orientáciu, ako aj biometrické údaje. Svoj profil môžete kedykoľvek nastaviť ako súkromný.

Informácie, ktoré poskytnete, keď nás kontaktujete. Informácie, ktoré uvediete v prieskumoch alebo pri kontaktovaní nášho oddelenia služieb zákazníkom, ako sú použité služby, zaznamenané konverzácie, chatovanie s nami, e-mailová korešpondencia s nami, stav účtu, história splácania, hlasová identifikácia. Tieto informácie môžu zahŕňať údaje o iných ľuďoch, ak sa rozhodnete nám ich poskytnúť.

Údaje o zariadení. Informácie, ktoré sa môžu automaticky zhromažďovať z ľubovoľného zariadenia používaného na prístup k lokalite alebo službám. Medzi takéto údaje patrí okrem iného typ zariadenia, sieťové pripojenia zariadenia, názov zariadenia, adresa IP zariadenia, údaje o webovom prehliadači a internetovom pripojení v zariadení, ktoré používate na prístup k lokalite alebo službám, geolokalizačné údaje, údaje o aplikáciách stiahnutých do zariadenia a biometrické údaje.

Odvodené údaje. Z vašich transakcií a osobných údajov môžeme pri používaní služieb odvodiť určité informácie. Robíme to napríklad na zabezpečenie vášho účtu a ochranu pred podvodmi počas vášho používania služieb. Môžeme odvodiť závery, ktoré odrážajú vaše vzorce správania a osobné preferencie, zvyklosti pri prehľadávaní a nákupoch a bonitu.

Kategórie osobných údajov zhromažďovaných od tretích strán vrátane dodávateľov na overovanie totožnosti, sprostredkovateľov údajov, dodávateľov, ktorí nám pomáhajú pri odhaľovaní podvodov, vašej banky, obchodníkov alebo platforiem tretích strán, s ktorými spolupracujete pomocou našich služieb:

Informácie z vašich účtov prepojených tretích strán. Ak sa rozhodnete pripojiť nefinančný alebo finančný účet, napríklad osobný e-mail, sociálne médiá alebo bankové či úverové účty, budeme zhromažďovať údaje v súlade s poskytnutými účelmi, na ktoré boli priradené. Ak sa napríklad rozhodnete zapojiť sa do otvoreného bankovníctva, budeme z priradených účtov zhromažďovať poverenia účtu, zostatky na účte, transakcie na účte a informácie o vašom finančnom postavení. Kedykoľvek môžete zmeniť názor na používanie tejto funkcie a zrušiť priradenie prepojených účtov.

Informácie od úverových agentúr. V prípadoch, keď to povoľuje zákon, zhromažďujeme v rámci vášho používania našich služieb informácie o úveroch, ako napríklad nesplatený a historický dlh, históriu splácania, predchádzajúce schválenia úverov, aktuálny zamestnanecký vzťah a vzťah s inými finančnými inštitúciami.

Informácie o transakcii. Informácie o podrobnostiach objednávky a nákupoch, ako napríklad opis tovaru, množstvo, cena, mena, doručovacia adresa, informácie o nákupnom košíku online, informácie o predajcovi a kupujúcom a údaje o platbe. Tieto údaje zahŕňajú údaje z vašich transakcií, pri ktorých používate naše služby bez účtu PayPal (napr. platba uskutočnená neprihláseným používateľom).

Informácie týkajúce sa zákonných požiadaviek. V súlade s platnými právnymi predpismi (napr. právnymi predpismi proti praniu špinavých peňazí) môžu zahŕňať informácie z externých sankčných zoznamov, ako sú meno, dátum narodenia, miesto narodenia, povolanie a dôvod, prečo je osoba na príslušnom zozname.

Aplikácie tretích strán. Informácie od ostatných na základe vášho používania aplikácií tretích strán, napríklad z obchodu Apple App Store, Google Play Store alebo sociálnych sietí, ako napríklad meno, ID sociálnej siete, informácie o polohe, e-mail, identifikátor zariadenia, ID prehliadača a profilová fotografia. Na vaše používanie aplikácií tretích strán sa vzťahuje vyhlásenie o ochrane osobných údajov a podmienky poskytovania služieb pre takéto aplikácie.

Kategórie osobných údajov, ktoré sa o vás automaticky zhromažďujú, a to aj prostredníctvom vášho prístupu k našej webovej lokalite alebo mobilnej aplikácii, zo súborov cookie a podobných technológií sledovania a z vašich zariadení:

Technické údaje o používaní. Informácie o čase odozvy webových stránok, chybách pri sťahovaní a dátume a čase použitia služby, ako napríklad adresa IP, štatistika týkajúca sa spôsobu načítania alebo zobrazenia stránok, webové lokality navštívené pred príchodom na lokality a iné údaje o používaní a prehľadávaní zhromaždené prostredníctvom súborov cookie (ďalej len „technické údaje o používaní“).

Informácie z vášho zariadenia. Informácie o vašich jazykových nastaveniach, adrese IP, ID prehliadača, ID zariadenia, preferenciách súborov cookie, časovom pásme, operačnom systéme, platforme, rozlíšení obrazovky a podobné informácie o nastaveniach vášho zariadenia a údaje získané zo súborov cookie alebo iných technológií sledovania.

Informácie o polohe. Keď nám poskytnete povolenie v nastaveniach svojho zariadenia, geolokalizačné informácie na základe adresy IP, ako napríklad údaje o zemepisnej šírke a dĺžke a informácie z globálneho systému určovania polohy (GPS).

Odvodené údaje. Odvodené údaje slúžia na vytvorenie profilu o vás, ktorý môže odrážať vzorce správania a osobné preferencie, ako napríklad pohlavie, príjem, zvyklosti pri prehľadávaní a nákupoch a bonitu.

 

5. Aké osobné údaje sa používajú a na akom právnom základe?

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať z rôznych dôvodov, ktoré sú povolené podľa právnych predpisov o ochrane údajov platných v Európskej únii (EÚ), Spojenom kráľovstve (UK) a Švajčiarsku a v súlade so zákonnými základmi uvedenými nižšie:

Zhromažďujeme nasledujúce osobné údaje, ktoré považujeme za potrebné na plnenie našich predzmluvných a zmluvných záväzkov voči vám a bez ktorých nebudete môcť služby používať.

Medzi nevyhnutné kategórie osobných údajov patria:

 • registračné a kontaktné údaje;
 • identifikačné údaje a údaje o podpise;
 • platobné údaje;
 • informácie týkajúce sa zákonných požiadaviek;
 • informácie, ktoré poskytnete, keď nás kontaktujete;
 • informácie o transakcii;
 • Sledovanie zásielky
 • osobné údaje špecifické pre službu;
 • informácie od úverových agentúr a finančných inštitúcií;
 • informácie z vašich prepojených finančných účtov;
 • informácie týkajúce sa vášho používania služieb;
 • technické údaje o používaní;
 • údaje o zariadení;
 • údaje o polohe.

Tieto činnosti zahŕňajú:

 • poskytovanie našich služieb, plnenie príslušných zmlúv s vami a spravovanie obchodných vzťahov s vami;
 • spravovanie vašich platieb za produkty a vzťahov so zákazníkmi;
 • posúdenie vašej bonity na základe vašej žiadosti, potvrdenie vašej totožnosti a kontaktných údajov a ochranu vás a ostatných pred podvodmi;
 • potvrdenie vašej totožnosti, a to aj prostredníctvom elektronického podpisu, a overenie vašich osobných a kontaktných údajov;
 • preukázanie vykonania transakcií;
 • stanovenie, uplatnenie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo postupov vymáhania pohľadávok;
 • dodržiavanie interných postupov;
 • posúdenie, ktoré možnosti platby a služby vám ponúknuť, napríklad vykonaním interného a externého posúdenia úverovej bonity;
 • vykonávanie analýzy zákazníkov, spravovanie našich služieb a vykonávanie interných operácií vrátane riešenia problémov, analýzy údajov, testovania, výskumu a štatistických účelov;
 • komunikáciu s vami v súvislosti s našimi službami;
 • zabezpečenie súladu s platnými právnymi predpismi EÚ a členských štátov, ako sú napríklad zákony proti praniu špinavých peňazí a zákony o účtovníctve, a pravidlami vydanými našimi určenými bankami a príslušnými sieťami vydavateľov kariet.

Máme oprávnený záujem zabezpečiť, aby spoločnosť PayPal zostala bezpečnou finančnou službou a naďalej ponúkala služby, ktoré sú inovatívne a pre vás zaujímavé. Robíme to v prípadoch, keď nad našimi oprávnenými záujmami neprevažuje vaše právo na nespracúvanie vašich údajov na tento účel.

Tieto činnosti zahŕňajú:

 • zabezpečenie, aby bol obsah prezentovaný najefektívnejším spôsobom pre vás a vaše zariadenie;
 • predchádzanie zneužitia našich služieb v rámci nášho úsilia o bezpečnosť a ochranu našej platformy;
 • určenie vašej oprávnenosti na služby a na komunikáciu o nich s vami v prípade služieb, na ktoré môžete mať nárok alebo ktoré môžu byť pre vás zaujímavé, napríklad vykonávaním interného posúdenia úverovej bonity;
 • vykonávanie analýzy rizík, predchádzanie podvodom a riadenie rizík;
 • zlepšovanie našich služieb a všeobecný rozvoj podnikania, napríklad zlepšenie modelov rizika s cieľom minimalizovať podvody, vyvíjanie nových produktov a funkcií, ako aj skúmanie nových obchodných príležitostí;
 • aktualizácie údajov vášho účtu a finančných údajov;
 • marketing, analýza produktov a zákazníkov vrátane testovania, napríklad s cieľom zlepšiť sortiment produktov a optimalizovať ponuku pre zákazníkov;
 • zabezpečenie dodržiavania súladu s platnými právnymi predpismi, napríklad s právnymi predpismi týkajúcimi sa boja proti praniu špinavých peňazí a zákonmi o účtovníctve, ako aj s regulačnými požiadavkami na kapitálovú primeranosť a pravidlami vydanými našimi určenými bankami a príslušnými sieťami kariet. Osobné údaje napríklad spracúvame na základe požiadaviek na overenie totožnosti zákazníka (Know Your Customer – KYC), na účely prevencie, odhaľovania a vyšetrovania prípadov prania špinavých peňazí, financovania terorizmu a podvodov. Vykonávame aj kontrolu sankcií a podávame správy daňovým úradom, orgánom činným v trestnom konaní, orgánom presadzovania práva a dozorným orgánom v prípadoch, ktoré nevyplývajú z požiadaviek právnych predpisov EÚ a členských štátov, ale ak sme v dobrej viere presvedčení, že poskytnutie informácií je nevyhnutné na dodržanie platných právnych predpisov;
 • uľahčenie vašej účasti v súťažiach, ponukách a na podujatiach;
 • plnenie povinností v oblasti riadenia finančných rizík, ako sú úverová výkonnosť a kvalita, poistné riziká a dodržiavanie požiadaviek na kapitálovú primeranosť podľa platných právnych predpisov;
 • spracovanie informácií o vašich kontaktoch, aby ste ich mohli jednoducho nájsť, prepojiť a zvýšiť presnosť platieb. Poskytnutím informácií o svojich kontaktoch potvrdzujete, že máte povolenie poskytnúť tieto údaje spoločnosti PayPal na účely uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov;
 • poskytovanie informácií, noviniek a marketingu o našich službách vrátane prípadov, keď spolupracujeme s inými subjektmi, ktorí ponúkajú podobné služby;
 • priradenie informácií o vás na účely identifikácie vášho používania služieb bez účtu PayPal (napr. platba bez účtu PayPal) alebo neznačkových platobných služieb (napr. Braintree) a priradenie takýchto transakcií k vášmu účtu v prípade, ak ho máte alebo si ho neskôr vytvoríte;
 • zapamätanie vašich predvolieb pri ďalšom používaní služieb, napríklad ktorý spôsob platby uprednostňujete alebo či chcete pri platení prijímať digitálne potvrdenky e-mailom alebo cez SMS správu.

Na základe právnych predpisov EÚ a členských štátov máme zákonnú povinnosť vykonávať určité činnosti spracovania. Robíme to v prípadoch, keď je to nevyhnutné na dodržiavanie platných právnych predpisov.

Tieto činnosti zahŕňajú:

 • poskytovanie našich služieb a produktov;
 • potvrdenie vašej totožnosti aj na účely podpisu a overenia vašich osobných a kontaktných údajov;
 • stanovenie, uplatnenie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo postupov vymáhania pohľadávok;
 • predchádzanie zneužitia našich služieb v rámci nášho úsilia o bezpečnosť a ochranu našej platformy;
 • vykonávanie analýzy rizík, predchádzanie podvodom a riadenie rizík;
 • zabezpečenie dodržiavania súladu s platnými právnymi predpismi, napríklad s právnymi predpismi týkajúcimi sa boja proti praniu špinavých peňazí a zákonmi o účtovníctve, ako aj s regulačnými požiadavkami na kapitálovú primeranosť a pravidlami vydanými našimi určenými bankami a príslušnými sieťami kariet. Osobné údaje napríklad spracúvame na základe požiadaviek na overenie totožnosti zákazníka (Know Your Customer – KYC), na účely prevencie, odhaľovania a vyšetrovania prípadov prania špinavých peňazí, financovania terorizmu a podvodov. Vykonávame aj kontrolu sankcií a podávame správy daňovým úradom, orgánom činným v trestnom konaní, orgánom presadzovania práva a dozorným orgánom.

Opierame sa o váš výslovný a dobrovoľný súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov na to, aby ste mohli používať určité funkcie, ktoré síce nie sú nevyhnutné na používanie služieb, ale môžu vás zaujímať, ako napríklad synchronizácia vášho zoznamu kontaktov s vaším účtom, poskytovanie biometrických údajov, cielená reklama, priradenie vášho e-mailového účtu na účely sledovania zásielok alebo pripojenie k platforme tretej strany. V nastaveniach svojho účtu môžete kedykoľvek zmeniť, či chcete tieto funkcie používať. Upozorňujeme, že odvolanie vášho súhlasu neovplyvní zákonnosť akéhokoľvek spracúvania, ktoré sme vykonávali pred odvolaním súhlasu. Viac informácií o svojom práve odvolať súhlas nájdete v časti 10 (“Vaše práva na ochranu údajov”).

 

6. Kedy a prečo zdieľame osobné údaje?

Vaše osobné údaje budeme zdieľať s tretími stranami, ak na to existuje zákonný základ.

To zahŕňa:

 • Iné spoločnosti PayPal, aby sme vám mohli poskytovať služby a v súvislosti s našimi oprávnenými záujmami pri podnikaní. Tieto záujmy sú podrobnejšie opísané v časti 5 (Aké osobné údaje sa používajú a na akom právnom základe?). Prijímajúca spoločnosť PayPal bude spracúvať vaše osobné údaje v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov.
 • Orgány v rozsahu, v akom sme k tomu právne zaviazaní. Tieto orgány zahŕňajú daňové orgány, policajné orgány, orgány presadzovania práva a orgány dohľadu v príslušných krajinách. Príslušným orgánom, napríklad finančným alebo daňovým orgánom, môžeme byť tiež povinní poskytovať informácie o vašom používaní našich služieb, ktoré môžu zahŕňať vaše meno, adresu a informácie o kartových transakciách, ktoré sme spracovali vo vašom mene prostredníctvom našich služieb. Právnym základom na splnenie povinností zverejnenia údajov podľa práva EÚ a členských štátov je zákonná povinnosť a v prípade konania podľa práva krajín mimo EÚ a členských štátov je to na základe nášho oprávneného záujmu dodržiavať príslušné právne predpisy s cieľom zabrániť nezákonnému konaniu.
 • Iné finančné inštitúcie a kartové siete, napríklad s cieľom uľahčiť spracovanie platieb, spoločne ponúkať produkt alebo pridať karty do vašej elektronickej peňaženky. Právnym základom pre naše zverejnenie údajov je plnenie našej zmluvy uzavretej s vami. Tieto strany môžu mať prístup k vašim osobným údajom aj na iné oprávnené účely, napríklad na overenie totožnosti, predchádzanie podvodom a riadenie rizika. Právnym základom tohto spracovania je oprávnený záujem nás a našich partnerov zabrániť podvodnému a nezákonnému konaniu.
 • Organizácie na boj proti podvodom a overovanie totožnosti, napríklad na to, aby nám pomohli pri odhaľovaní činností s podozrením na podvod. Právnym základom tohto spracovania je oprávnený záujem nás a našich partnerov zabrániť podvodnému a nezákonnému konaniu.
 • Agentúry na vymáhanie pohľadávok, napríklad na vymáhanie nezaplatených dlhov po splatnosti prostredníctvom tretej strany, ako je agentúra na vymáhanie pohľadávok. Robíme to na základe nášho oprávneného záujmu vykonávať podnikateľskú činnosť a vymáhať dlhy. Upozorňujeme, že oznámenie týchto strán o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na spracovanie osobných údajov, ktoré im priamo poskytnete, pričom môžu nahlásiť vaše nesplatené dlhy úverovým agentúram, čo môže ovplyvniť vašu bonitu alebo schopnosť získať úver v budúcnosti.
 • Poskytovateľov služieb, ktorí vykonávajú naše pokyny a v našom mene, aby poskytovali určené externé služby, ako je marketing, vývoj IT, údržba, hosťovanie a podpora a služby zákazníkom. Právnym základom tohto spracovania je plnenie našich zmluvných povinností voči vám.
 • Ostatných používateľov v súlade s nastaveniami vášho účtu. V súlade s nastaveniami účtu môžete zobraziť alebo sprístupniť určité informácie iným používateľom, napríklad profilovú fotografiu, meno a priezvisko, používateľské meno alebo mesto. Právnym základom tohto spracovania je váš súhlas. Upozorňujeme, že nastavenia svojho profilu môžete kedykoľvek a bez akýchkoľvek nákladov zmeniť.
 • Finančné inštitúcie v súvislosti s vašou účasťou v otvorenom bankovníctve, napríklad keď iniciujete prepojenie účtu s inou bankou, kartovým účtom alebo agregátorom. Robíme to preto, aby sme skontrolovali, či máte dostatok finančných prostriedkov, alebo potvrdili vaše vlastníctvo účtu. Keď sa rozhodnete priradiť svoj účet, právnym základom na prístup k údajom o vašom účte je plnenie našich zmluvných povinností voči vám.
 • Partnerov a obchodníkov, ich poskytovateľov služieb a ďalšie subjekty zapojené do transakcie, napríklad keď používate služby na iniciovanie online nákupov, platenie iným používateľom alebo vrátenie tovaru, môžeme údaje o vás a vašom účte poskytnúť ďalším stranám zapojeným do spracovania vašich transakcií. Právnym základom tohto spracovania je plnenie našich zmluvných povinností voči vám a naše oprávnené záujmy. Upozorňujeme, že osobné údaje zdieľané s partnermi a obchodníkmi (alebo ich poskytovateľmi služieb) zapojenými do transakcie podliehajú vlastným pravidlám a postupom ochrany osobných údajov partnerov a obchodníkov.
 • Tretie strany, ktoré sú nezávislými prevádzkovateľmi údajov, napríklad keď zdieľame osobné údaje s agentúrami úverových referencií, nadobúdateľmi a inými finančnými inštitúciami alebo s bezpečnostnými produktmi, aby sme zabránili prístupu robotov k našim službám. Upozorňujeme, že vyhlásenie týchto strán o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na spracovanie osobných údajov, ktoré im priamo poskytnete. Napríklad pri prístupe k našej mobilnej aplikácii používame službu reCAPTCHA od spoločnosti Google, aby sme zabránili zneužívaniu svojich služieb. Na spracovanie osobných údajov, ktoré službe poskytnete, sa vzťahujú pravidlá ochrany osobných údajovpodmienky používania spoločnosti Google. Ďalšie informácie špecifické pre agentúry úverových referencií, s ktorými spolupracujeme pri posudzovaní vašej bonity, nájdete v časti 12 (Oznámenie o agentúrach úverových referencií).
 • Kupujúcich alebo v súvislosti s prevodom podniku, napríklad ak predávame podnik alebo aktíva, môžeme vaše osobné údaje poskytnúť kupujúcemu daného podniku alebo aktív. Ak spoločnosť PayPal alebo značnú časť aktív spoločnosti PayPal získa tretia strana, môžu sa zdieľať aj osobné údaje. Spoločnosť PayPal má oprávnený záujem na tom, aby mohla tieto transakcie vykonávať.

 

7. Ako dlho spoločnosť PayPal uchováva vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné alebo povolené v súvislosti s účelom, na ktorý boli zhromaždené, a v súlade s platnými právnymi predpismi.

Kritériá použité na určenie doby uchovávania údajov sú nasledovné:

 • Osobné údaje používané na prebiehajúci vzťah medzi vami a spoločnosťou PayPal sa uchovávajú počas trvania vzťahu a ďalej na dobu 10 rokov.
 • Osobné údaje v súvislosti so zákonnou povinnosťou, ktorá sa na nás vzťahuje, sa uchovávajú v súlade s platnými právnymi predpismi, ako sú napríklad platné právne predpisy o konkurznom konaní a povinnosti v súvislosti s bojom proti praniu špinavých peňazí.
 • Osobné údaje uchovávame čo najkratší nevyhnutný čas, ak je ich uchovávanie vhodné v súvislosti so súdnymi spormi, vyšetrovaním, auditom a postupmi dodržiavania právnych predpisov alebo ochranou pred právnymi nárokmi.

 

8. Medzinárodné prenosy osobných údajov

Pôsobíme v mnohých krajinách a my (alebo naši poskytovatelia služieb) môžeme vaše údaje presúvať a spracúvať mimo krajiny, v ktorej žijete. Na spracúvanie a ukladanie vašich údajov v Spojených štátoch a ďalších krajinách využívame poskytovateľov služieb tretích strán. Tieto krajiny nie vždy zabezpečujú rovnakú úroveň ochrany osobných údajov. V súlade s právnymi predpismi EÚ a Spojeného kráľovstva o ochrane osobných údajov sme prijali určité opatrenia, aby sme vaše osobné údaje chránili. Najmä pri prenose osobných údajov v rámci spoločností PayPal sa opierame o záväzné firemné pravidlá schválené príslušnými dozornými orgánmi (dostupné tu). Ostatné prenosy sú založené na štandardných zmluvných doložkách, ktoré schválila Európska komisia, pričom pomáhajú zabezpečiť vysoký štandard ochrany vašich údajov a dodržiavanie vašich práv na ochranu osobných údajov.

 

9. Ako používame súbory cookie a technológie sledovania?

Keď budete interagovať s našimi službami, otvoríte si e-mail, ktorý vám pošleme, alebo navštívite webovú lokalitu tretej strany, pre ktorú poskytujeme služby, my a naši partneri používame súbory cookie a ďalšie technológie sledovania, ako sú pixelové značky, webové signály a miniaplikácie (ďalej spoločne len „súbory cookie“), aby sme vás rozpoznali ako používateľa, prispôsobili vaše možnosti online a online obsah vrátane poskytovania reklamy založenej na záujmoch, ako aj na analyzovanie, zmiernenie rizík, predchádzanie potenciálnym podvodom a podporu dôvery a bezpečnosti v rámci našich lokalít a služieb. Niektoré aspekty a funkcie našich služieb a lokalít sú dostupné len prostredníctvom používania súborov cookie. Ak teda odmietnete používanie súborov cookie, vaše používanie lokalít a služieb môže byť obmedzené alebo nemožné.

Súbory cookie používame na zhromažďovanie údajov o vašom zariadení, informácií o internetovej aktivite a odvodených informácií opísaných vyššie.

Súbory cookie nám pomáhajú pri týchto činnostiach:

 • zapamätať si vaše údaje, aby ste ich nemuseli znova zadávať;
 • sledovať a mať prehľad o tom, ako používate naše online služby a e-maily a interagujete s nimi;
 • prispôsobiť naše online služby podľa vašich preferencií;
 • merať užitočnosť a efektívnosť našich služieb a komunikácie s vami;
 • iným spôsobom spravovať a vylepšovať naše produkty a služby.

Možnosť nesledovania (Do Not Track – DNT) je nepovinným nastavením prehliadača, ktoré vám umožňuje nastaviť predvoľby v súvislosti so sledovaním zadávateľmi reklamy a tretími stranami. V súčasnosti nie sú naše lokality navrhnuté tak, aby reagovali na signály DNT alebo podobné mechanizmy prehliadačov.

Viac o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v našom vyhlásení o súboroch cookie a technológiách sledovania.

 

10. Vaše práva na ochranu údajov

Podľa platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov máte určité práva na kontrolu nášho zhromažďovania a používania vašich osobných údajov. Vaše práva zahŕňajú:

Prístup k údajom, ich opravu, vymazanie, vznesenie námietky, prenosnosť a obmedzenie vašich údajov.

 • Uvedomujeme si, že je dôležité, aby ste mali možnosť kontrolovať používanie svojich osobných údajov, a poskytujeme vám niekoľko spôsobov, ako si môžete uplatniť právo na prístup k údajom (právo na informácie), opravu (nápravu alebo aktualizáciu), vymazanie (odstránenie), vznesenie námietky, prenosnosť (prevod) a na úplné alebo čiastočné obmedzenie celého procesu.
 • Ak máte účet, môžete svoje práva na ochranu údajov uplatniť v nastaveniach účtu v aplikácii PayPal v časti Údaje a ochrana osobných údajov. Aj keď účet nemáte (napríklad ak používate platbu bez účtu PayPal), môžete podať žiadosť o prístup k svojim údajom, ich úpravu, opravu alebo vymazanie v prípade transakcií bez účtu PayPal. Môžete podať žiadosť týkajúcu sa informácií niekoho iného, ak ste jeho oprávneným zástupcom a kontaktujete nás. Upozorňujeme, že vás môžeme požiadať o poskytnutie ďalších informácií na účely overenia.

Vaše právo namietať proti automatizovaným rozhodnutiam a profilovaniu

 • Ak nezískate schválenie na základe automatizovaných rozhodnutí opísaných nižšie, nebudete mať prístup k našim službám, ako sú napríklad naše spôsoby platby. Služba PayPal má niekoľko bezpečnostných mechanizmov na zabezpečenie primeranosti rozhodnutí. Tieto mechanizmy zahŕňajú priebežné prehľady našich modelov rozhodovania a náhodný výber vzorky v jednotlivých prípadoch. Ak máte akékoľvek nejasnosti o výsledku, môžete nás kontaktovať a my rozhodneme, či bol postup vykonaný správne.
 • Máte právo namietať proti automatizovanému rozhodnutiu s právnymi dôsledkami alebo proti rozhodnutiam, ktoré vás inak môžu významne ovplyvniť (spolu s príslušným profilovaním), a to tak, že nás budete kontaktovať. Rozhodnutie potom preskúmame, pričom zohľadníme ďalšie relevantné okolnosti.

Súhlas

 • Vo všeobecnosti platí, že ak používame vaše osobné údaje s vaším súhlasom, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, pričom to nebude mať vplyv na zákonnosť spracovania založeného na súhlase poskytnutom pred jeho odvolaním.
 • Odvolanie súhlasu neovplyvní zákonnosť žiadneho spracovania, ktoré sme vykonali pred vaším odvolaním súhlasu, ani neovplyvní spracovanie vašich osobných údajov vykonávané na základe iného zákonného dôvodu spracovania, než je súhlas.

Právo namietať proti priamemu marketingu

 • Ak používame vaše osobné údaje na priamy marketing, môžete kedykoľvek upraviť svoje povolenia, vzniesť námietky a zrušiť odber budúcich správ priameho marketingu pomocou odkazu na zrušenie odberu v elektronickej komunikácii alebo prostredníctvom nastavení účtu.

Právo namietať proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu

Ako môžete uplatniť svoje práva a ako sa môžete obrátiť na nás alebo orgán na ochranu údajov?

 • Ak nie ste z akéhokoľvek dôvodu spokojní s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu na ochranu osobných údajov vo svojej krajine.
 • Na osobu zodpovednú za ochranu údajov sa môžete obrátiť online alebo poštou na adrese PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg.
 • Ak sa domnievate, že boli porušené vaše práva, môžete sa domáhať nápravy aj prostredníctvom miestnych súdov.
 • Môžete tiež podať sťažnosť nášmu hlavnému dozornému orgánu na ochranu údajov, Luxemburskej národnej komisii na ochranu údajov (CNPD), a to poštou na adrese Commission Nationale pour la Protection des Donnees, Service des plaints, 15, Boulevard du Jazz, L-4370 Belvaux, Luxembourg.
 • Zástupcu Spojeného kráľovstva môžete kontaktovať poštou v prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany údajov v Spojenom kráľovstve na adrese Bird & Bird GDPR Representative UK, 12 New Fetter Lane, Holburn, London EC4A 1JP.

 

11. Konkrétne informácie o automatizovanom rozhodovacom procese a profilovaní

Automatizované rozhodovanie“ je proces prijímania rozhodnutí plne automatizovanými prostriedkami bez účasti človeka. V niektorých prípadoch by mohli mať tieto rozhodnutia na vás ako fyzickú osobu právny alebo podobne významný vplyv. „Profilovanie“ znamená analýzu osobnosti, správania, záujmov a zvykov jednotlivca s cieľom robiť o ňom predpovede alebo rozhodnutia. Ak to povoľujú právne predpisy EÚ alebo členských štátov, alebo ak je to potrebné na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy, môžeme v niektorých prípadoch pri rozhodovaní používať automatizované rozhodovanie alebo profilovanie. Príkladom využívania automatizovaného rozhodovania je hodnotenie vašej bonity na posúdenie vašej vhodnosti pre určité úverové produkty.

Sme presvedčení, že automatickým rozhodovaním spoločnosť PayPal zvyšuje svoju objektivitu a transparentnosť pri rozhodovaní o tom, ktoré služby vám ponúkne. Služba PayPal má niekoľko bezpečnostných mechanizmov na zabezpečenie primeranosti rozhodnutí. Tieto mechanizmy zahŕňajú priebežné prehľady našich modelov rozhodovania a náhodný výber vzorky v jednotlivých prípadoch. Vždy môžete namiesto toho požiadať o manuálny rozhodovací proces, vyjadriť svoj názor alebo napadnúť rozhodovanie založené výlučne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, ak by takéto rozhodnutie malo právne účinky alebo by vás inak podobne významne ovplyvnilo. Viac informácií o tom, ako namietať proti týmto rozhodnutiam, nájdete v časti 10 (Vaše práva na ochranu údajov).

Ak potrebujete viac informácií o tom, ako používame automatizované rozhodovanie alebo profilovanie, kontaktujte nášho úradníka pre ochranu údajov (DPO) online.

 

12. Prečo vaše osobné údaje zdieľame s agentúrami úverových referencií?

Ak ste požiadali o naše úverové služby alebo ste ich použili, na účely spracovania vašej žiadosti môžeme vaše osobné údaje poskytnúť agentúram úverových referencií, pričom tieto agentúry nám o vás poskytnú informácie, ako je napríklad vaša finančná história. Robíme to, aby sme posúdili úverovú bonitu a vhodnosť produktu, overili vašu totožnosť, sledovali a vymáhali pohľadávky a predchádzali trestnej činnosti.

Právne základy pre takéto prenosy sa nachádzajú v článku 6 ods. 1 písm. b) (na základe zmluvy) a článku 6 ods. 1 písm. f) oprávnený záujem) všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov („GDPR EÚ“).

Aj naďalej si budeme s agentúrami úverových referencií priebežne vymieňať informácie o vás vrátane informácií o vašich vyrovnaných účtoch a dlhoch, ktoré neboli splatené načas. Tieto informácie môžu agentúry úverových referencií poskytnúť iným organizáciám na vykonanie podobných kontrol, zistenie vášho pobytu a vymáhanie záväzkov, ktoré dlhujete.

Vaše údaje budú prepojené aj s údajmi prípadných spoločných žiadateľov alebo iných finančných partnerov.

Ako sa dozvedieť viac

Kontaktujte nášho úradníka pre ochranu údajov (DPO) online, ktorý vám poskytne podrobnosti o tom, ktorú agentúru úverových referencií sme použili na konkrétne vyhľadávanie.

Zoznam agentúr úverových referencií v Spojenom kráľovstve a EHP nájdete tu vrátane identifikačných údajov agentúr úverových referencií v jednotlivých krajinách a odkazu na ich vyhlásenie o ochrane osobných údajov, z ktorého môžete zistiť, akými spôsobmi používajú a zdieľajú osobné údaje a ako dlho takéto osobné údaje uchovávajú. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ich služieb, vášho úverového hodnotenia alebo informácií, ktoré o vás uchovávajú, alebo ak si chcete uplatniť voči nim práva dotknutej osoby, môžete sa obrátiť priamo na agentúry úverových referencií pôsobiace v krajine, v ktorej žijete.

 

13. Ako chránime vaše osobné údaje?

Udržiavame technické, fyzické a administratívne bezpečnostné opatrenia, ktorých účelom je poskytovať primeranú ochranu vašich osobných údajov pred stratou, zneužitím, neoprávneným prístupom, zverejnením a zmenou. Súčasťou týchto bezpečnostných opatrení sú brány firewall, šifrovanie údajov, kontrola fyzického prístupu do našich dátových centier a kontrola oprávnení na prístup k údajom. Zatiaľ čo my sa staráme o zabezpečenie našich systémov a služieb, vy zodpovedáte za zabezpečenie a udržiavanie ochrany svojich hesiel, registračných údajov k účtu/profilu a za overenie toho, že sú vaše osobné údaje v našej evidencii presné a aktuálne. Nenesieme zodpovednosť za ochranu žiadnych osobných údajov, ktoré poskytneme tretej strane na základe prepojenia účtu, na ktoré ste dali oprávnenie.

 

14. Môžu naše služby používať deti?

Od detí mladších ako 16 rokov a ďalších osôb, ktorým zákon neumožňuje používať naše lokality ani služby, vedome nezhromažďujeme žiadne údaje vrátane osobných údajov. Ak sa dozvieme, že sme zhromaždili osobné údaje od niekoho, kto nemá povolenie používať naše služby, takéto údaje okamžite odstránime, pokiaľ nemáme zákonnú povinnosť si ich ponechať.

Ak sa domnievate, že sme omylom alebo neúmyselne zhromaždili informácie od niekoho, kto nemá povolenie používať naše služby, kontaktujte nás.

 

15. Aktualizácie tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov priebežne revidujeme tak, aby sa doň premietli zmeny v našom podnikaní, službách alebo v platných právnych predpisoch. Ak si revidovaná verzia vyžaduje oznámenie v súlade s platnými právnymi predpismi, oznámime vám to 30 dní vopred zverejnením oznámenia o zmene na stránke Aktualizácia pravidiel alebo Vyhlásenie o ochrane osobných údajov na našom webe, inak revidované vyhlásenie o ochrane osobných údajov nadobudne účinnosť od zverejneného dňa nadobudnutia účinnosti.

 

16. Oznámenie o predpisoch v oblasti bankovníctva pre používateľov v EHP a Spojenom kráľovstve

Luxemburské zákony, ktorými sa spoločnosť PayPal riadi pri spracúvaní údajov používateľov (ochrana osobných údajov a bankové tajomstvo), vo všeobecnosti vyžadujú vyšší stupeň transparentnosti než väčšina ostatných právnych predpisov EÚ. Preto na rozdiel od prevažnej väčšiny poskytovateľov internetových alebo finančných služieb v EÚ spoločnosť PayPal v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov uvádza zoznam tretích strán, ktoré jej poskytujú služby, a obchodných partnerov, ktorým môže poskytnúť vaše údaje, ako aj účel poskytnutia údajov a ich typ. Odkaz na zoznam týchto tretích strán nájdete tu. Vyjadrením súhlasu s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov a ďalším používaním účtu PayPal výslovne súhlasíte s prenosom svojich údajov daným tretím stranám na uvedené účely.

Spoločnosť PayPal môže uvedený zoznam tretích strán aktualizovať v prvý pracovný deň každého štvrťroku (v januári, apríli, júli a októbri). Spoločnosť PayPal začne s prenosom údajov niektorému z nových subjektov alebo prenosom údajov na nové účely, prípadne prenosom nových typov údajov, ako sa uvádza v jednotlivých aktualizáciách, po uplynutí 30 dní od dátumu zverejnenia uvedeného zoznamu v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov. Zoznam by ste si mali skontrolovať raz za štvrťrok na webe spoločnosti PayPal vo vyššie uvedených dňoch. Ak proti novým sprístupneným údajom nevznesiete námietka v priebehu 30 dní od zverejnenia aktualizovaného zoznamu tretích strán, budeme to považovať za váš súhlas so zmenami v zozname a so zmenou tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Ak so zmenami nesúhlasíte, môžete zrušiť svoj účet a prestať používať naše služby.

Aby spoločnosť PayPal mohla poskytovať svoje služby, môže sa stať, že niektoré nami zhromaždené údaje (opísané v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov) musíme preniesť do prepojených spoločností PayPal alebo iných subjektov vrátane subjektov uvedených v tejto časti, ktoré plnia úlohu poskytovateľov platobných služieb, spracovateľov platieb alebo majiteľov účtov (alebo podobné úlohy). Beriete na vedomie, že v súlade s miestnou legislatívou sa musia dané subjekty riadiť zákonmi, nariadeniami, prieskumami, vyšetrovaniami alebo príkazmi, ktoré môžu vyžadovať poskytnutie informácií príslušným úradom v relevantnej krajine. Používaním služieb PayPal vyjadrujete súhlas s prenosom týchto údajov, aby sme vám mohli poskytovať služby PayPal.

Spoločnosti PayPal konkrétne dávate svoj súhlas a pokyn, aby vaše údaje použila na nasledujúce účely:

a. Poskytnutie potrebných informácií polícii a ďalším orgánom činným v trestnom konaní, bezpečnostným silám, príslušným vládnym, medzivládnym a nadnárodným orgánom, príslušným agentúram, ministerstvám, regulačným orgánom, samoregulačným orgánom alebo organizáciám (okrem iného tiež agentúram spomenutým v zozname poskytovateľov tretích strán v časti Agentúry, ktorý nájdete tu), a ďalším tretím stranám vrátane skupiny spoločností PayPal v prípadoch, keď i) sme údaje povinní poskytnúť alebo ich poskytnúť môžeme, vrátane, nie však výhradne, na základe luxemburského zákona z 24. júla 2015 o zákone USA o daňovom súlade zahraničných účtov (zákon FATCA) a zákona z 18. decembra 2015 o spoločnom štandarde oznamovania (CRS) OECD (zákon CRS); ii) máme dôvod sa domnievať, že je pre nás vhodné spolupracovať pri vyšetrovaní podvodov alebo inej nezákonnej alebo potenciálne nezákonnej činnosti, prípadne iii) vyšetrujeme porušenia našej zmluvy s používateľom (vrátane, nie však výhradne, aj vášho zdroja financovania alebo vydavateľa kreditnej či debetnej karty).

Ak sa na vás vzťahuje zákon FATCA alebo zákon CRS, sme povinní vám oznámiť, aké údaje o vás môžeme postúpiť rôznym orgánom. Prečítajte si viac o povinnostiach spoločnosti PayPal vyplývajúcich zo zákonov FATCA a CRS a o tom, ako vás môžu ovplyvniť. Pozrite si tiež, aké informácie môžeme na základe týchto zákonov poskytnúť.

Spolu s ďalšími organizáciami vrátane osôb, ktoré akceptujú službu PayPal, môžeme tiež poskytovať, sprístupňovať a používať (aj z iných krajín) potrebné údaje (okrem iného tiež údaje zaznamenané agentúrami špecializujúcimi sa na vyšetrovanie a predchádzanie podvodom), ktoré nám aj druhej strane pomôžu vyhodnotiť a riadiť riziko (okrem iného tiež na predchádzanie podvodom, praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu). Ak chcete získať ďalšie informácie o príslušných agentúrach zameraných na predchádzanie podvodom, kontaktujte nás. Ak chcete získať ďalšie informácie o týchto agentúrach, agentúrach zameraných na predchádzanie podvodom a ďalších tretích stranách, kliknite sem.

b. Poskytnutie údajov o účte majiteľom práv duševného vlastníctva v prípade, že na základe príslušnej vnútroštátnej legislatívy členského štátu EÚ podali na spoločnosť PayPal sťažnosť týkajúcu sa mimosúdneho poskytnutia údajov z dôvodu porušenia ich práv duševného vlastníctva, pri ktorom boli použité služby PayPal (okrem iného napríklad podľa paragrafu 19 odseku 2 bodu 3 nemeckého zákona o ochranných známkach alebo paragrafu 101 odseku 2 bodu 3 nemeckého zákona o autorskom práve).

c. Poskytnutie potrebných údajov v reakcii na požiadavky združení vydavateľov kreditných kariet alebo na účely občianskeho či trestného súdneho konania.

d. Poskytnutie vášho mena a odkazu na profil PayPal v adresári používateľov služby PayPal. Keď niektorý používateľ služby PayPal zadá do vyhľadávania vaše meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo alebo časť týchto údajov, potvrdia sa mu vaše údaje. Cieľom je zabezpečiť, aby používatelia posielali platby správnym príjemcom. Túto funkciu je možné vypnúť v nastaveniach profilu PayPal.

e. Ak ako obchodník používate tretiu stranu na prístup do služby PayPal alebo jej integráciu, môžeme každému takémuto partnerovi poskytnúť potrebné údaje na účely umožnenia a zachovania takéhoto opatrenia (okrem iného môžeme poskytnúť aj údaje o stave vašej integrácie služby PayPal a informácie o tom, či máte aktívny účet PayPal a či už spolupracujete s iným partnerom integrácie služby PayPal).

f. Poskytnutie potrebných údajov spracovateľom platieb, audítorom, poskytovateľom služieb zákazníkom, agentúram úverových referencií a agentúram na boj proti podvodom, poskytovateľom finančných produktov, komerčným partnerom, spoločnostiam pôsobiacim v oblasti marketingu a vzťahov s verejnosťou, poskytovateľom prevádzkových služieb, spoločnostiam v skupine, agentúram, trhom a ďalším tretím stranám, ktoré sú uvedené tu. Účelom tohto zverejnenia je umožniť nám poskytovať vám služby PayPal. V zozname tretích strán v rámci každej kategórie uvádzame nevýhradné príklady skutočných tretích strán (vrátane ich nadobúdateľov a nástupcov), ktorým momentálne poskytujeme údaje o vašom účte alebo pri ktorých takéto poskytovanie zvažujeme, spolu s účelom tohto postupu a skutočnými informáciami, ktoré zverejňujeme (ak sa výslovne neuvádza inak, tieto tretie strany majú zákonom alebo zmluvou obmedzené používanie týchto informácií na sekundárne účely okrem účelov, na ktoré boli tieto informácie poskytnuté).

g. Poskytnutie potrebných údajov vášmu zástupcovi alebo právnemu zástupcovi (napríklad osobe, ktorej ste udelili splnomocnenie alebo vám určenému opatrovníkovi).

h. Sprístupnenie súhrnných (agregovaných) štatistických údajov našim obchodným partnerom alebo na účely vzťahov s verejnosťou. Môžeme napríklad poskytnúť údaje o tom, že konkrétne percento našich používateľov žije v meste Manchester. Tieto súhrnné (agregované) údaje však nie sú spojené s osobnými údajmi.

i. Poskytnutie potrebných údajov o účte nepridruženým tretím stranám (uvedeným tu) na tieto účely:

 1. Predchádzanie podvodom a riadenie rizika: na účely predchádzania podvodom alebo vyhodnocovania a riadenia rizika.
 2. Služby zákazníkom: na účely poskytovania služieb zákazníkom vrátane podpory pre správu vašich účtov či riešenie sporov (napríklad súvisiacich s fakturáciou alebo transakciami).
 3. Doprava: v súvislosti s dopravnými a súvisiacimi službami pre nákupy uskutočnené prostredníctvom služby PayPal.
 4. Súlad s právnymi predpismi: na pomoc pri plnení požiadaviek na overovanie súladu s právnymi predpismi na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.
 5. Poskytovatelia služieb: na umožnenie podpory našich obchodných činností poskytovateľmi služieb, s ktorými máme zmluvný vzťah, napríklad pri predchádzaní podvodom, výbere poplatkov, marketingu, poskytovaní služieb zákazníkom a technologických služieb. Naše zmluvy týchto poskytovateľov služieb zaväzujú, aby vaše údaje využívali iba v súvislosti so službami, ktoré pre nás poskytujú, a nie na svoj vlastný prospech.

 

17. Vymedzenie pojmov

 • Údaje o zariadení predstavujú údaje, ktoré sa môžu automaticky zhromažďovať z ľubovoľného zariadenia používaného na prístup k lokalite alebo službám. Medzi takéto údaje patrí okrem iného typ zariadenia, sieťové pripojenia zariadenia, názov zariadenia, adresa IP zariadenia, údaje o webovom prehliadači a internetovom pripojení v zariadení, ktoré používate na prístup k lokalite alebo službám, geolokalizačné údaje, údaje o aplikáciách stiahnutých do zariadenia a biometrické údaje.
 • Geolokalizačné údaje predstavujú údaje, ktoré s vysokou presnosťou identifikujú polohu napríklad pomocou súradníc zemepisnej dĺžky a šírky získaných zo systému GPS alebo nastavení vášho zariadenia.
 • Informácie o polohe predstavujú údaje, ktoré s primeranou presnosťou identifikujú približnú polohu napríklad pomocou súradníc zemepisnej dĺžky a šírky získaných zo systému GPS alebo na základe triangulácie Wi-Fi či mobilných sietí.
 • Partner je obchodník alebo firma, s ktorou naši používatelia uskutočňujú transakcie na účely získania tovaru alebo služieb.
 • Platba bez účtu PayPal znamená to isté, ako je uvedené v podmienkach pre platby bez účtu PayPal.
 • Spoločnosti PayPal sú spoločnosti, ktoré vlastní a prevádzkuje spoločnosť PayPal a ktoré spracúvajú osobné údaje v súlade s ich zmluvnými podmienkami a pravidlami ochrany osobných údajov. Medzi spoločnosti PayPal patria Honey Science LLC, Paidy Inc., Happy Returns, LLC, HyperWallet a Braintree.
 • Osobné údaje predstavujú údaje, ktoré môžu byť priradené k identifikovanej alebo priamo či nepriamo identifikovateľnej fyzickej osobe. Súčasťou osobných údajov môže byť okrem iného meno, poštová adresa (vrátane fakturačnej a doručovacej adresy), telefónne číslo, e-mailová adresa, číslo platobnej karty, iné finančné údaje o účte, číslo účtu, dátum narodenia a údaje z preukazu totožnosti vydaného štátom (napríklad číslo vodičského preukazu, číslo občianskeho preukazu, číslo cestovného pasu) a biometrické údaje.
 • Spracovanie označuje akúkoľvek metódu alebo spôsob, akým narábame s osobnými údajmi alebo so skupinami osobných údajov, a to aj automatizovane, ako napríklad zhromažďovanie, zaznamenávanie, kategorizáciu, usporadúvanie, uchovávanie, prispôsobovanie alebo zmenu, načítavanie, nahliadanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným zverejnením, zosúladenie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo zničenie osobných údajov.
 • Služby označujú akékoľvek značkové platobné služby PayPal alebo neznačkové platobné služby, platby bez účtu PayPal, úverové produkty a služby, obsah, funkcie, technológie alebo funkcie a všetky súvisiace weby, aplikácie a služby, ktoré vám ponúka spoločnosť PayPal. Vaše používanie služieb zahŕňa používanie našich lokalít.
 • Lokality predstavujú weby, mobilné aplikácie, oficiálne platformy sociálnych médií alebo iné online prostriedky, prostredníctvom ktorých spoločnosť PayPal ponúka služby a ktoré zverejnili toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov, prípadne sa naň odkazujú.
 • Neznačkové platobné služby znamenajú, že budete interagovať s obchodníkmi a posielať im platby pomocou našich služieb platby kartou, ktoré nie sú označené značkou PayPal.
 • Používateľ je akákoľvek osoba, ktorá používa služby ako spotrebiteľ na osobné alebo domáce použitie. Na účely tohto oznámenia pojem „používateľ“ zahŕňa výrazy „vy/vás/vami“ a „váš/vaša/vaše“.

 

18. Kontaktné údaje

Kontaktujte nášho úradníka pre ochranu údajov (DPO) online alebo offline na adrese PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg.

Ak máte bydlisko v Spojenom kráľovstve, kontaktujte nášho zástupcu na adrese Bird & Bird GDPR Representative UK, 12 New Fetter Lane, Holburn, London EC4A 1JP.

 • Kliknite sem, ak nás chcete kontaktovať v súvislosti so svojím účtom alebo službou PayPal.
 • Kliknite sem, ak nás chcete kontaktovať v súvislosti so svojím účtom alebo službou Xoom.