>> Zobraziť všetky právne zmluvy

Zoznam tretích strán (okrem zákazníkov spoločnosti PayPal), ktorým sa môžu poskytovať osobné údaje

Deň nadobudnutia účinnosti: 1. januára 2024

Stiahnuť PDF

Predchádzajúci “Zoznam tretích strán (okrem zákazníkov spoločnosti PayPal), ktorým sa môžu poskytovať osobné údaje,” je k dispozícii tu.

Prečo spoločnosť PayPal poskytuje tento zoznam?

Banková licencia pre spoločnosť PayPal sa vydáva v Luxembursku. To znamená, že okrem iných európskych právnych predpisov musí spoločnosť PayPal dodržiavať luxemburské právne predpisy v oblasti bankovníctva vrátane bankového tajomstva.

Spoločnosť PayPal tento zoznam zverejní v súlade s povinnosťou informovať zákazníkov spoločnosti PayPal v EÚ, EHP a vo Švajčiarsku, na ktorých sa vzťahujú luxemburské právne predpisy v oblasti bankovníctva a ktorí požiadajú o používanie služieb PayPal, o tom, ktoré ďalšie spoločnosti (ďalej len ‘tretie strany’) môžu získať ich údaje.

Prečo sa v zozname uvádza toľko spoločností?

Spoločnosť PayPal má v EÚ, EHP a vo Švajčiarsku veľký počet zákazníkov, ktorí sa spoliehajú na to, že spoločnosť PayPal bezpečne spracuje ich platby. V záujme efektívneho poskytovania služieb je niekedy potrebné, aby spoločnosť PayPal využila služby poskytované inými spoločnosťami.

V tomto zozname sa nachádzajú aj spoločnosti, ktorých služby využívajú aj iní členovia skupiny PayPal, vrátane spoločností Hyperwallet, Zettle a Xoom.

Poznámka týkajúca sa externých služieb: Niektoré tretie strany a spoločnosti skupiny PayPal poskytujú spoločnosti PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (ďalej len PayPal) služby, ktoré jej umožňujú ponúkať služby vám. S týmito stranami môžeme zdieľať informácie, ktoré môžu zahŕňať údaje o účte, ako sú vaše osobné alebo obchodné údaje a podrobnosti o vašich transakciách.Sídla týchto tretích strán sa nachádzajú v rôznych krajinách Európskej únie (vrátane Francúzska, Nemecka, Írska, Španielska, Holandska, Bulharska, Talianska, Poľska, Cyprusu, Švédska a Rakúska), v Spojenom kráľovstve, Tunisku, Egypte, Salvádore, na Filipínach a v Spojených štátoch amerických. V súlade s luxemburskými zákonmi o finančnom sektore sme tento zoznam upravili tak, aby obsahoval údaje, ktoré sú pre takéto prevody povinné.

Kategória

Názov a jurisdikcia subjektu (v zátvorkách)

Účel

Poskytované údaje

1. Spracovatelia platieb

Soft Space Sdn. Bhd. (Malajzia)

Umožnenie spracovania platieb pomocou služieb Zettle a odhaľovanie podvodov.

Podrobnosti o platobných transakciách.

Ratepay GmbH (Nemecko)

Spracovanie transakcií v prípade neuhradených faktúr a odhaľovanie podvodov.

Meno kupujúceho, dátum narodenia, e-mail, telefónne číslo, adresa, podrobnosti transakcie, podrobnosti o obchodníkovi, doklad o odoslaní, podrobnosti prípadu na vybavovanie sporov.

Barclays Bank Plc (Spojené kráľovstvo), HSBC Bank Plc (Spojené kráľovstvo, Írsko), HSBC Merchant Services LLP (Spojené kráľovstvo), Bank of America N.A. (EMEA, USA), Discover Financial Services (USA), JPMorgan Chase Bank (Spojené kráľovstvo, USA), BNP Paribas (Francúzsko), Netgiro (Švédsko), Wells Fargo (Írsko, USA), American Express (USA), National Westminster Bank PLC (Spojené kráľovstvo), OmniPay Limited (Írsko), Australia and New Zealand Banking Group Limited (Austrália), ANZ National Bank Limited (Nový Zéland), Transaction Network Services UK Limited (Spojené kráľovstvo)

Umožnenie poskytovania služieb zúčtovania a spracovania platieb a odhaľovania podvodov.

Meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, údaje o nástrojoch financovania používateľa a údaje o platobných transakciách, identifikačné číslo dokladu.

BNP Paribas (Francúzsko)

Umožnenie spracovania platieb, odhaľovania podvodov a riešenia sporov v prípade transakcií používateľov služby PayPal s obchodníkmi, ktorí používajú službu PayPal prostredníctvom služby BNPP.

Meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, fyzická adresa, adresa IP, dátum narodenia, číslo účtu PayPal, údaje o nástrojoch financovania používateľa a údaje o platobných transakciách.

VTB24 (Rusko)

Umožnenie spracovania platieb, odhaľovania podvodov a riešenia sporov v prípade transakcií používateľov služby PayPal s obchodníkmi, ktorí používajú službu PayPal prostredníctvom služby VTB 24.

Meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, údaje o nástrojoch financovania používateľa a údaje o platobných transakciách.

Deutsche Bank AG (Nemecko, Holandsko, Francúzsko, Španielsko)

Umožnenie spracovania priamych inkás v oblasti SEPA a odhaľovanie podvodov.

Meno, dátum transakcie, suma, mena a údaje o bankovom účte používateľa.

Deutsche India Private Limited (spoločnosť predtým pôsobila pod názvom DBOI Global Services Private Limited),
DB Service Centre Ltd., nebanková dcérska spoločnosť banky Deutsche Bank v Írsku,
Deutsche Bank AG (londýnska pobočka v Anglicku), Deutsche Bank AG (viedenská pobočka v Rakúsku)

Rozšírenie outsourcingu zo spoločnosti Deutsche Bank AG (zürišskej pobočky) do zahraničných subjektov spoločnosti Deutsche Bank AG a odhaľovanie podvodov.

Informácie od spoločnosti PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.

Royal Bank of Scotland plc (ďalej len “RBS”) (Spojené kráľovstvo)

Umožnenie spracovania platieb, odhaľovania podvodov a riešenia sporov v prípade transakcií používateľov služby PayPal s obchodníkmi, ktorí používajú službu PayPal prostredníctvom služby RBS.

Všetky údaje o účte okrem údajov o finančných nástrojoch používateľa.

Visa Europe Ltd (Spojené kráľovstvo) vrátane systému VMAS spoločnosti Visa, Mastercard Europe (Master Card International Incorporated (USA)) vrátane systému MATCH spoločnosti Mastercard

Zdieľanie informácií o rizikách a podvodoch v povinnej databáze spoločnosti vydávajúcej kreditné karty týkajúcich sa vedenia účtu obchodníka, čím sa znižuje miera vystavenia sa podvodu a porušeniam pravidiel a noriem príslušného systému.

Všetky údaje o účte obchodníka, okolnosti v súvislosti s týmto účtom a vedenie účtu.

Global Payments UK LLP (Spojené kráľovstvo)

Umožnenie spracovania platieb, odhaľovania podvodov a riešenia sporov v prípade transakcií používateľov služby PayPal s obchodníkmi, ktorí používajú službu PayPal prostredníctvom služby Global Payments.

Meno, adresa, údaje o nástrojoch financovania používateľa a údaje o platobných transakciách.

WorldPay Limited (Spojené kráľovstvo), Worldpay AP Limited (Spojené kráľovstvo), Worldpay (Holandsko)

Umožnenie spracovania platieb, odhaľovania podvodov a riešenia sporov v prípade transakcií používateľov služby PayPal s obchodníkmi, ktorí používajú službu PayPal prostredníctvom služby Worldpay.

Všetky údaje o účte okrem údajov o finančných nástrojoch používateľa.

American Express Travel Related Services Company, Inc.

Umožnenie poskytovania služieb zúčtovania a spracovania platieb a odhaľovania podvodov.

Jedinečný identifikátor predajcu

Kód MCC predajcu

Obchodné meno predajcu

Osoba s podpisovým oprávnením

Adresa, PSČ a kód krajiny predajcu

Telefónne číslo predajcu

E-mailová adresa predajcu

Adresa URL predajcu

Dátum narodenia (iba v prípade jediných vlastníkov)

Iba v prípade verejne neobchodovaných sponzorovaných obchodníkov (akými sú napríklad súkromná spoločnosť, jediný vlastník). Nasledujúce informácie sa uvádzajú v prípade významného vlastníka (ako sa uvádza nižšie):

  • meno a priezvisko;
  • adresa bydliska, PSČ a kód krajiny;
  • číslo sociálneho poistenia (SSN) alebo dátum narodenia.

Za významného vlastníka sa považuje fyzická osoba, ktorá vlastní aspoň 25 % firmy.

Jedinečný identifikátor predajcu*

Kód kategórie sponzorovaného obchodníka (MCC)

Obchodné meno sponzorovaného obchodníka

Adresa sponzorovaného obchodníka (mesto, ulica, PSČ a kód krajiny)

Telefónne číslo sponzorovaného obchodníka

JPMorgan Chase Bank, N.A. (londýnska pobočka)

Boj proti praniu špinavých peňazí, kontrola sankčných zoznamov, overovanie súladu s predpismi a odhaľovanie podvodov.

Meno obchodníka, krajina trvalého bydliska a obchodná činnosť.

Adyen B.V. (Holandsko), Coinbase Inc. (USA), WorldPay, Inc. (USA), WorldPay Limited. (Spojené kráľovstvo)

Umožnenie poskytovania služieb spracovania platieb, odhaľovania podvodov a vyrovnania platieb na celom svete.

Meno, adresa, údaje o platobných nástrojoch a údaje o platobných transakciách.

Allied Irish Bank PLC (Spojené kráľovstvo)

Umožnenie poskytovania služieb spracovania platieb, odhaľovania podvodov a vyrovnania platieb v Európe.

Meno, adresa, údaje o platobných nástrojoch a údaje o platobných transakciách.

Heartland Payment Systems, Inc. (USA), Merchant e-Solutions, Inc. (USA)

Umožnenie poskytovania služieb spracovania platieb, odhaľovania podvodov a vyrovnania platieb v Spojených štátoch amerických.

Meno, adresa, údaje o platobných nástrojoch a údaje o platobných transakciách.

Moneris Solutions Corporation (Kanada)

Umožnenie poskytovania služieb spracovania platieb, odhaľovania podvodov a vyrovnania platieb v Kanade.

Meno, adresa, údaje o platobných nástrojoch a údaje o platobných transakciách.

National Australia Bank Ltd. (Austrália)

Umožnenie poskytovania služieb spracovania platieb, odhaľovania podvodov a vyrovnania platieb v Austrálii.

Meno, adresa, údaje o platobných nástrojoch a údaje o platobných transakciách.

Network Merchants, LLC. (USA), Network Merchants Inc. (USA)

Umožnenie poskytovania služieb spracovania platieb, odhaľovania podvodov a vyrovnania platieb v Spojených štátoch amerických.

Meno, adresa, údaje o platobných nástrojoch a údaje o platobných transakciách.

Stockholms Enskilda Bank AB (Švédsko), PPRO

Umožnenie poskytovania služieb spracovania platieb, odhaľovania podvodov a vyrovnania platieb v Európe.

Meno, adresa, údaje o platobných nástrojoch a údaje o platobných transakciách.

Nostrum Group Limited (Spojené kráľovstvo)

Spracovanie žiadostí zákazníkov služby PayPal o úverové produkty a odhaľovanie podvodov.

Meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia, dĺžka pobytu na adrese, doklad totožnosti, právna forma, dĺžka vykonávania podnikateľskej činnosti, registračné číslo spoločnosti, identifikačné číslo pre DPH, nástroj financovania vrátane údajov o bankovom účte a kreditnej/debetnej karte (v prípade potreby), ako aj relevantných informácií o transakciách (v prípade potreby). Všetky informácie poskytnuté pri žiadaní o produkt alebo funkciu účtu (vrátane informácií získaných z účtov sociálnych sietí alebo údajov o dobrom mene na internete).

TSYS (Spojené kráľovstvo), TSYS (Nemecko)

Systém evidencie pre revolvingovú úverovú linku (Spojené kráľovstvo) a splátkový produkt (Nemecko) a odhaľovanie podvodov.

Meno zákazníka, dátum narodenia, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne čísla, príjem.

Amex Multi-Currency (prostredníctvom spoločnosti Digital River)

Umožnenie prístupu do služby PayPal a jej používania a odhaľovanie podvodov, ak používateľ využíva služby francúzskych verejných obchodných spoločností a spoločností Amex International, Maestro, Cielo, Redecard alebo Bancomer.

Údaje o autorizácii a vyrovnaní.

Sofort GmbH (Nemecko)

Umožnenie poskytovania služieb zúčtovania a spracovania platieb a odhaľovania podvodov.

Meno a telefónne číslo.

Currence (Holandsko)

Umožnenie poskytovania služieb zúčtovania a spracovania platieb a odhaľovania podvodov.

Meno, adresa, údaje o nástrojoch financovania používateľa a údaje o platobných transakciách.

J.P. Morgan AG. (Nemecko)

Umožnenie spracovania priamych inkás v oblasti SEPA a odhaľovanie podvodov.

Meno, dátum transakcie, suma, mena a údaje o bankovom účte používateľa.

Scotiabank (Kanada), Westpac (USA)

Umožnenie poskytovania služieb zúčtovania a spracovania platieb a odhaľovania podvodov.

Meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, číslo účtu, dátum narodenia, národné identifikačné číslo a účel transakcie.

Swish (Švédsko)

Umožnenie poskytovania služieb spracovania platieb a odhaľovanie podvodov.

Telefónne číslo.

Klarna (Švédsko)

Umožnenie poskytovania služieb spracovania platieb a kontroly rizika podvodov.

Meno, adresa, číslo sociálneho poistenia, adresa IP.

Access Payments System (Grécko), AFEX Transferencias Y Cambios LTDA (Čile), Agente de Cambio Caribe Express (Dominikánska republika), Allied Bank Limited (Pakistan), Axis Bank Ltd (India), Banco Agricola S.A. (Salvádor), Banco America Central SA (Guatemala), Banco Azteca de El Salvador (Salvádor), Banco Azteca de Guatemala S.A. (Guatemala), Banco Azteca de Honduras S.A. (Honduras), Banco BHD, S.A. – Banco Multiple (Dominikánska republika)

Umožnenie poskytovania služieb zúčtovania a spracovania platieb a odhaľovania podvodov.

Meno, adresa, údaje o nástrojoch financovania používateľa a údaje o platobných transakciách.

Banco Davivienda S.A. (Kolumbia), Banco De Credito Del Peru (Peru), Banco de Guayaquil S.A. (Ekvádor), Banco de la Producción (Nikaragua), Banco de Oro – BDO Unibank, Inc (Filipíny), Banco de Reservas de la

Umožnenie poskytovania služieb zúčtovania a spracovania platieb a odhaľovania podvodov.

Meno, adresa, údaje o nástrojoch financovania používateľa a údaje o platobných transakciách.

Republica Dominicana Banco de Servicios Multiples S.A. (Dominikánska republika), Banco Industrial S.A. (Guatemala), Banco Internacional Del Peru S.A. (Peru), Banco Pichincha C.A. (Ekvádor), Banco Popular Dominicano, S.A. – Banco Multiple (Dominikánska republika), Banco Rendimento (Brazília), Bancolombia S.A. (Kolumbia), Bancomer Transfer Services Inc. (Bolívia, Kolumbia, Dominikánska republika, Ekvádor, Guatemala, Honduras, Mexico, Nikaragua, Peru, Salvádor, Uruguaj)

Umožnenie poskytovania služieb zúčtovania a spracovania platieb a odhaľovania podvodov.

Meno, adresa, údaje o nástrojoch financovania používateľa a údaje o platobných transakciách.

Bank Alfalah Limited (Pakistan), Bank Negara Indonesia – BNI (Indonézia), Bank of the Philippine Islands (Filipíny), Barclays Wealth Intermediaries (Rakúsko, Belgicko, Cyprus, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Monako, Holandsko, Portugalsko, San Maríno, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Spojené kráľovstvo)

Umožnenie poskytovania služieb zúčtovania a spracovania platieb a odhaľovania podvodov.

Meno, adresa, údaje o nástrojoch financovania používateľa a údaje o platobných transakciách.

Cebuana Lhuillier Services Corporation, "Continental Exchange Solutions, Inc – ""RIA"" (USA)", Dutch Bangla Bank Ltd (Bangladéš), Earthport (Francúzsko, Hongkong, Írsko, Taliansko, Holandsko, Singapur, Vietnam, Rumunsko, Švédsko, Maďarsko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Chorvátsko, Nórsko)

Umožnenie poskytovania služieb zúčtovania a spracovania platieb a odhaľovania podvodov.

Meno, adresa, údaje o nástrojoch financovania používateľa a údaje o platobných transakciách.

Envoy Services Limited – Worldpay (Kanada, Spolková republika Nemecko, Španielsko, Poľsko, Nový Zéland, Švajčiarsko), eTranzact International PLC (Nigéria), Everest Bank (Nepál), Exchange4Free (Južná Afrika), Extole (USA), Financiera Pagos Internacionales S.A. Compania de Financiamiento Comercial (Kolumbia), First Global Money Inc. (Guyana), GCS Systems, Ltd. (Dominikánska republika), Globalenvios S.A. (Ekvádor), G-Xchange Inc. (Filipíny)

Umožnenie poskytovania služieb zúčtovania a spracovania platieb a odhaľovania podvodov.

Meno, adresa, údaje o nástrojoch financovania používateľa a údaje o platobných transakciách.

Hatton National Bank PLC (Srí Lanka), HDFC Bank Limited (NEFT) (India), JMMB Capital and Credit (CCRL) (Jamajka), Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade Of Vietnam – "Vietcombank" (Vietnam), Landbank of the Philippines (Filipíny), LBC Express, Inc. (Filipíny), Metropolitan Bank and Trust Company (Filipíny), Michel J. Lhuillier Financial Services Inc. (Filipíny)

Umožnenie poskytovania služieb zúčtovania a spracovania platieb a odhaľovania podvodov.

Meno, adresa, údaje o nástrojoch financovania používateľa a údaje o platobných transakciách.

Money Swap Exchange Limited (Čína), More Money Transfer S.A. f.k.a. Gamerly S.A. (Argentína, Bolívia, Čile, Uruguaj), MSBB Money Ltd (Brazília), Muslim Commercial Bank Limited, National Bank of Pakistan, Nepal Investment Bank Ltd. (Nepál), Nueva Elektra del Milenio S.A. de C.V. (Mexiko)

Umožnenie poskytovania služieb zúčtovania a spracovania platieb a odhaľovania podvodov.

Meno, adresa, údaje o nástrojoch financovania používateľa a údaje o platobných transakciách.

Pagos Intermex S.A. De C.V. (Mexiko), PayKii Inc. (Mexiko), Philippine National Bank, Poczta Polska (Poľsko), Prabhu Group (Bangladéš, Nepál), Pronet S.A. (Guatemala), Punjab National Bank (India)

Umožnenie poskytovania služieb zúčtovania a spracovania platieb a odhaľovania podvodov.

Meno, adresa, údaje o nástrojoch financovania používateľa a údaje o platobných transakciách.

Punto Express S.A. de C.V. (Salvádor), Punto Facil S.A. (Nikaragua), Queen Bee Capital Co., Ltd., Rizal Commercial Banking Corporations (RCBC), Red Efectiva S.A. de C.V. (Mexiko), Remesas Teledolar S.A. (Kostarika), Royal Exchange Inc (USA) – "Muthoot" (India), Rupali Bank Limited (Bangladéš), Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank (Vietnam), Sampath (Srí Lanka)

Umožnenie poskytovania služieb zúčtovania a spracovania platieb a odhaľovania podvodov.

Meno, adresa, údaje o nástrojoch financovania používateľa a údaje o platobných transakciách.

SBM Bank Limited (Keňa), Social Islamic Bank Limited (Bangladéš), Sonali Bank Limited (Somálsko), TENGO – Astra Honduras S.A. de C.V., TransferTo Inc. (USA)

Umožnenie poskytovania služieb zúčtovania a spracovania platieb a odhaľovania podvodov.

Meno, adresa, údaje o nástrojoch financovania používateľa a údaje o platobných transakciách.

TransNetwork Corporation (Kolumbia, Ekvádor, Mexiko, Kostarika, Guatemala, Honduras, Nikaragua, Panama, Salvádor)", Ultra Chile Sociedad Anonima (Argentína), United Bank Limited (Pakistan), Uniteller Financial Services, Inc. – Banorte (Guatemala, Mexiko, Honduras), Unitransfer S.A. (Haiti), Vietnam Payment Solution Joint Stock Company, VMBS Money Transfer Services Limited (Jamajka), Westpac Banking Corporation (Austrália), Yes Bank Limited (India)

Umožnenie poskytovania služieb zúčtovania a spracovania platieb a odhaľovania podvodov.

Meno, adresa, údaje o nástrojoch financovania používateľa a údaje o platobných transakciách.

Bank of Montreal (Kanada), Cardpro – FIS (USA), Citibank (USA), D-Local (Spojené kráľovstvo), Danske Bank (Dánsko), Earthport PLC (Spojené kráľovstvo), Fidor Bank AG (Nemecko), FIS (USA), GoCardless (Spojené kráľovstvo), Meta Payment Systems (USA), Moneygram (USA), Valitor (Island), VFX Financial (Spojené kráľovstvo), Western Union (USA), Western Union Business Solutions – WUBS (USA), Skandinaviska Enskilda Banken (Švédsko), Adyen B.V, (Švédsko), Elavon Financial Services Limited, UK Branch, Bambora AB (Švédsko)

Umožnenie poskytovania služieb zúčtovania a spracovania platieb a odhaľovania podvodov.

Meno, adresa, údaje o nástrojoch financovania používateľa a údaje o platobných transakciách.

Chargebee (India)

Spravovanie platieb za produkty a/alebo služby vrátane odhaľovania podvodov a spravovanie vzťahov so zákazníkmi, t. j. plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv uzavretých medzi nami a obchodníkom a poskytovanie informácií, produktov a služieb, o ktoré ste nás požiadali.

Meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, skryté údaje o platbe.

Stripe (USA)

Spravovanie objednávok a/alebo nákupov a vykonávanie odhaľovania podvodov.

Meno, e-mail a údaje o karte (iba posledné štyri číslice, dátum uplynutia platnosti a typ karty).

Modulr Finance Ltd (Spojené kráľovstvo)

Umožnenie spracovania platieb a odhaľovanie podvodov.

Meno, číslo účtu, identifikačný kód banky (sort).

PPRO Financial Ltd (Spojené kráľovstvo)

Umožnenie spracovania platieb a odhaľovanie podvodov pre miestne spôsoby platby.

Názov obchodníka, údaje o účte a informácie.

2. Agentúry úverových referencií a agentúry na boj proti podvodom

Upozorňujeme, že spoločnosť PayPal okrem nižšie uvedených účelov používa vaše osobné údaje na odhaľovanie, prevenciu a/alebo riešenie podvodov či iných protiprávnych činností, prípadne ich používa na odhaľovanie, prevenciu alebo riešenie porušení jednotlivých pravidiel alebo príslušných zmlúv s používateľom.

Onfido Ltd. (Spojené kráľovstvo), FaceTec Inc (USA), Jumio Corporation (USA), iProov Limited (Spojené kráľovstvo), Advance Intelligence Pte Ltd (Singapur), Persona Identities, Inc. (USA), Idemia Identity & Security USA LLC

Overovanie totožnosti, porovnávanie autoportrétov zákazníkov s fotografiami na dokladoch, školenie v oblasti rozpoznávania dokladov.

Meno, adresa, dátum narodenia, doklady potvrdzujúce totožnosť a adresu, fotografie zákazníkov na dokladoch a autoportréty zákazníkov (ak sú poskytnuté).

Paravision Inc (USA)

Overovanie totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti vrátane podvodov a/alebo prania špinavých peňazí, automatická extrakcia údajov zo snímok dokladov, porovnávanie autoportrétov zákazníkov s fotografiami na dokladoch a overovanie dokladov alebo odhaľovanie falzifikátov.

Fotografie zákazníkov na dokladoch a autoportréty zákazníkov (ak sú poskytnuté).

Socure, Inc. (USA)

Overovanie totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti vrátane podvodov a/alebo prania špinavých peňazí, automatická extrakcia údajov zo snímok dokladov, porovnávanie autoportrétov zákazníkov s fotografiami na dokladoch a overovanie dokladov alebo odhaľovanie falzifikátov. Školenie v oblasti rozpoznávania dokladov.

Meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia a adresa IP, právna forma, registračné číslo spoločnosti, identifikačné číslo pre DPH, údaje o zásielke, snímky dokladov potvrdzujúcich totožnosť a adresu, DIČ, vlastníctvo nástroja financovania alebo ďalších dokladov požadovaných spoločnosťou PayPal a údajov v nich zahrnutých na účely vyhodnotenia rizík, dodržiavania právnych predpisov a vyhodnotenia úverovej schopnosti. Fotografie zákazníkov na dokladoch a autoportréty zákazníkov (ak sú poskytnuté).

Explorium Inc. (USA)

Totožnosť firmy a spotrebiteľa.

Meno/názov firmy, adresa, e-mail, telefónne číslo.

Pipl, Inc. (USA)

Overovanie totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti vrátane podvodov a/alebo prania špinavých peňazí.

Meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a dátum narodenia.

Full Contact, Inc. (USA)

Overovanie totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti vrátane podvodov a/alebo prania špinavých peňazí.

E-mailová adresa.

CRIF S.p.A (Taliansko), Synectics Solutions Limited (Spojené kráľovstvo), Capita Plc (Spojené kráľovstvo), UK Data Limited (Spojené kráľovstvo), ICC Information Limited (Spojené kráľovstvo), Payment Trust Limited (Spojené kráľovstvo), 192.com (Spojené kráľovstvo), 192.com Limited (Spojené kráľovstvo), i-CD Publishing (UK) Limited (Spojené kráľovstvo), Experian Netherlands BV (Holandsko), Experian Bureau de Credito SA (Španielsko), CRIBIS D&B S.r.l. (Taliansko), La Banque de France (Francúzsko), Black Tiger Belgium NV/SA (Belgicko), Asiakastieto (Fínsko)

Overovanie totožnosti, overovanie prepojenia medzi zákazníkom a jeho bankovým účtom alebo kreditnou/debetnou kartou, pomoc pri rozhodovaní o úverovej bonite zákazníka (okrem iného tiež v súvislosti s úverovými produktmi ponúkanými spoločnosťou PayPal), vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti vrátane podvodov a/alebo prania špinavých peňazí, pomoc pri vymáhaní pohľadávok, správa účtov PayPal a vykonávanie štatistickej analýzy.

Overovanie totožnosti, automatická extrakcia údajov zo snímok dokladov a overovanie dokladov alebo odhaľovanie falzifikátov.
Upozorňujeme, že údaje poskytnuté týmto agentúram si príslušná agentúra úverových referencií či agentúra na boj proti podvodom môže ponechať na účely auditu a prevencie podvodov.

(Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite príslušných úverových agentúr.)

Meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia, dĺžka pobytu na adrese, doklad totožnosti, právna forma, dĺžka vykonávania podnikateľskej činnosti, miesto narodenia, registračné číslo spoločnosti, identifikačné číslo pre DPH, jedinečné identifikačné číslo firmy, nástroj financovania vrátane údajov o bankovom účte a kreditnej/debetnej karte (v prípade potreby), relevantné informácie o transakciách (v prípade potreby), informácie o splácaní týkajúce sa úverového účtu a daňové identifikačné číslo alebo národné identifikačné číslo (v prípade potreby).

TransUnion International UK Limited (Spojené kráľovstvo) vrátane databázy SHARE spravovanej spoločnosťou TransUnion International UK Limited, Experian Limited (Spojené kráľovstvo) vrátane databáz spravovaných spoločnosťou Experian, ktoré sa používajú na zhromažďovanie údajov o spotrebiteľoch a podnikoch vrátane vyhľadávania úverov CAPS a údajov o výkonnosti úverového účtu CAIS, Equifax Ltd (Spojené kráľovstvo) vrátane databázy Insight spravovanej spoločnosťou Equifax, Dun & Bradstreet Limited (Spojené kráľovstvo), Equifax Ibérica S.L. (Španielsko), Transunion LLC

Overovanie totožnosti, overovanie prepojenia medzi zákazníkom a jeho bankovým účtom alebo kreditnou/debetnou kartou, rozhodovanie o úverovej bonite zákazníka (okrem iného tiež v súvislosti s úverovými produktmi ponúkanými spoločnosťou PayPal), vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti vrátane podvodov a/alebo prania špinavých peňazí, pomoc pri vymáhaní pohľadávok, správa účtov PayPal a vykonávanie štatistickej analýzy, vykonávanie prieskumov, testovanie vhodnosti nových produktov a služieb a kontrola systémov.

Overovanie totožnosti a poskytovanie priebežnej hĺbkovej kontroly údajov o zákazníkoch (právnych subjektoch a členoch predstavenstva, vedúcich pracovníkoch, oprávnených používateľoch a skutočných vlastníkoch).

  • Poskytovanie údajov zapisovaných do obchodného registra a informácií potrebných na registráciu nových subjektov.
  • Poskytovanie údajov tretej strany na preverenie a overenie nových aj existujúcich subjektov.

Posudzovanie rizikovosti subjektu – kontroly na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti vrátane podvodov a/alebo prania špinavých peňazí.

Meno zákazníka, adresa, telefónne číslo, meno oprávneného používateľa, e-mailová adresa, národné identifikačné číslo (v prípade potreby), dátum narodenia, dĺžka pobytu na adrese, doklad totožnosti, právna forma, dĺžka vykonávania podnikateľskej činnosti, registračné číslo spoločnosti, identifikačné číslo pre DPH, nástroj financovania vrátane údajov o bankovom účte a kreditnej/debetnej karte (v prípade potreby), číslo účtu, relevantné informácie o transakciách (v prípade potreby), zostatok na účte, všetky informácie poskytnuté a použité v súvislosti s vašou žiadosťou o produkty určené pre Spojené kráľovstvo ako “Website Payments Pro”, “virtuálny terminál” či “PayPal Here” a finančný nástroj použitý na zaplatenie zariadenia umožňujúceho využívať produkt PayPal Here.

DueDil Limited (Spojené kráľovstvo)

Získavanie firemných údajov na účely posudzovania rizík a dodržiavania súladu s požiadavkami boja proti praniu špinavých peňazí, ako je stanovenie štruktúry spoločnosti a skutočného vlastníctva.

Registračné číslo spoločnosti, názov a adresa firmy, meno, adresa a dátum narodenia členov predstavenstva.

CRIF GmbH (Nemecko), Informa Solutions GmbH (Nemecko)

Overovanie totožnosti, adresy a telefónneho čísla a vyhľadávanie kontaktných telefónnych čísel a adries.

Pomoc pri rozhodovaní o úverovej bonite spotrebiteľov.

Meno, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailová adresa, stav účtu, zostatok na účte a v prípade, že má prenos takýchto informácií právne opodstatnenie, tak aj informácie o zápornom stave účtu zákazníka, u ktorého si spoločnosť PayPal vyžiadala kontrolu bonity z príslušnej databázy, ďalej webová adresa, umsatzsteuerid/IČ DPH a referenčné číslo dodávateľa údajov (ak je to relevantné).

SCHUFA Holding AG (Nemecko), Infoscore Consumer Data GmbH (Nemecko) (Holandsko)

Overovanie totožnosti a adresy, vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania neúspešných platieb inkasom. Kontroly prepojenia medzi zákazníkom a bankovým účtom a určenie bonity.

Odhaľovanie trestnej činnosti vrátane podvodov a/alebo prania špinavých peňazí.

Meno, adresa, e-mailová adresa, dátum narodenia, pohlavie, údaje o bankovom účte (vrátane čísla IBAN a kódu BIC), informácie o neúspešných platbách inkasom z bankového účtu, informácie o zápornom stave účtu.

Creditreform Berlin Wolfram KG (Nemecko), Verband der Vereine Creditreform e.V. (Nemecko), Axesor (Španielsko), Ignios (Portugalsko), UC AB (Švédsko), Dynamic Business Information Limited (Spojené kráľovstvo), Trillium (USA)

Určenie bonity zákazníkov a obchodníkov. Vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti vrátane podvodov a/alebo prania špinavých peňazí, ako aj na účely hodnotenia zlepšení procesu overovania.

Meno (vrátane obchodných mien), adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, jedinečné identifikačné číslo firmy.

RSA Security Inc. (USA) a RSA Security Ireland Limited (Írsko)

Overovanie totožnosti.

Všetky údaje o účte.

Aristotle International, Inc. (USA)

Overovanie totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti vrátane podvodov a/alebo prania špinavých peňazí.

Meno, adresa, dátum narodenia a telefónne číslo.

Creditinfo Decision (Česká republika) a DecisionMetrics Limited (Spojené kráľovstvo)

Pomoc spoločnosti PayPal s posudzovaním rizika obchodníka.

Všetky údaje o účte obchodníka.

ThreatMetrix Inc. (USA)

Získavanie informácií o riziku v súvislosti s adresou IP a zariadeniami, z ktorých zákazníci pristupujú k službe PayPal.

Informácie o adrese IP a hardvéri zariadenia (identifikátor zariadenia, adresa IP používateľa a súbory cookie). E-mailová adresa a ďalšie údaje získané počas registrácie.

TeleSign Corporation (USA, Belgicko), Telesign UK Ltd. (Spojené kráľovstvo), Telesign d.o.o. (Srbsko)

Telefonická služba overovania. Overovanie telefónnych čísel a totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti vrátane podvodov a/alebo prania špinavých peňazí.

Meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa.

AddressDoctor GmbH (Nemecko)

Zmena štruktúry údajov v adrese do normalizovaného formátu.

Meno, adresa, e-mailová adresa.

Deutsche Post Direkt GmbH (Nemecko), AZ Direct GmbH (Nemecko), Deutsche Post Adress GmbH & Co. KG (Nemecko)

Overenie a zmena štruktúry údajov v adrese do normalizovaného formátu a overenie mena a adresy.

Meno, adresa, e-mailová adresa.

Au10tix Limited (Izrael)

Overovanie totožnosti, automatická extrakcia údajov zo snímok dokladov, porovnávanie autoportrétov zákazníkov s fotografiami na dokladoch a overovanie dokladov alebo odhaľovanie falzifikátov. Školenie v oblasti rozpoznávania dokladov.

Meno, adresa, e-mailová adresa, dátum narodenia, právna forma, registračné číslo spoločnosti, identifikačné číslo pre DPH, údaje o zásielke, doklady potvrdzujúce totožnosť a adresu, daňové identifikačné číslo, doklady totožnosti (ak sú poskytnuté), fotografie dokladov o adrese, údaje o vlastníctve nástroja financovania alebo ďalšie doklady požadované spoločnosťou PayPal a údaje v nich zahrnuté na účely vyhodnotenia rizík, dodržiavania právnych predpisov a vyhodnotenia úverovej schopnosti. Fotografie zákazníkov na dokladoch a autoportréty zákazníkov (ak sú poskytnuté).

Telovia SA (Luxembursko)

Overovanie totožnosti a kontroly vychádzajúce z postupu overenia totožnosti zákazníka (Know Your Customer – KYC) uskutočnené na účely boja proti praniu špinavých peňazí.

Meno, adresa, dátum narodenia, doklad potvrdzujúci totožnosť a adresu.

Syniverse Technologies, LLC (USA)

Overovanie a kontrola kvality údajov v prípade telefónnych čísiel. Overovanie totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti vrátane podvodov a/alebo prania špinavých peňazí.

Meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo.

Signicat AS (Nórsko)

Overenie a potvrdenie totožnosti.

Meno, adresa, dátum narodenia a identifikačné číslo.

ArkOwl LLC (USA)

Overovanie e-mailovej adresy.

E-mailová adresa.

Fraudscreen Ltd (Spojené kráľovstvo)

Vyhodnocovanie miery rizika podvodu.

Meno a adresa, ID zákazníka, dátum narodenia, PSČ, e-mailová adresa, telefónne čísla, všetky údaje o účte a okolnosti jeho vedenia, relevantné informácie o transakciách, informácie potrebné pri rozhodovaní a všetky informácie poskytnuté a použité v súvislosti s vašou žiadosťou o produkty určené pre Spojené kráľovstvo.

Trustev Ltd (Írsko)

Zistenie totožnosti prostredníctvom údajov, vzťahov a prihlasovacích údajov zákazníka na sociálnych sieťach.

Meno, adresa, dátum narodenia, e-mailová adresa a číslo účtu.

Tracesmart Ltd (Spojené kráľovstvo)

Identifikácia zákazníkov a pomoc pri odhaľovaní, prevencii či riešení podvodov alebo inej protiprávnej činnosti, prípadne odhaľovanie, prevencia alebo riešenie porušení jednotlivých pravidiel alebo príslušných zmlúv s používateľom. Hodnotenie zlepšení procesu overovania.

Oslovenie, meno, adresa, dátum narodenia a telefónne číslo.

MaxMind, Inc. (USA)

Odhaľovanie podvodov.

Všetky údaje o účte a adrese IP, údaje o kreditnej karte.

Future Route Ltd (Spojené kráľovstvo)

Vykonávanie analýz účtovných údajov našich komerčných používateľov s cieľom vyhodnocovať úverové riziko v reálnom čase.

Meno, adresa, e-mailová adresa a dátum narodenia.

Kount, Inc. (USA)

Zjednodušenie odhaľovania podvodov pri spracúvaní platieb v celosvetovom rozsahu.

Meno, adresa, údaje o odtlačku zariadenia, údaje o platobných nástrojoch a údaje o platobných transakciách.

Artefacts Solutions LLC (USA)

Odhaľovanie podvodov a znižovanie rizika súvisiaceho so spracúvaním transakcií.

Skrátené číslo karty, suma transakcie, pomer chargebackov, pomer poskytnutých úverov a pomer zamietnutí.

Experian Information Solutions, Inc. (USA, Dánsko, Nórsko, Holandsko)

Overovanie totožnosti, pomoc s rozhodovaním o úverovej bonite zákazníka, vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti vrátane podvodov a/alebo prania špinavých peňazí.

Upozorňujeme, že údaje poskytnuté týmto agentúram si príslušná agentúra úverových referencií či agentúra na boj proti podvodom môže ponechať na účely auditu a prevencie podvodov.

Meno, adresa, číslo sociálneho poistenia, dátum narodenia, názov firmy, oficiálny názov firmy, daňové identifikačné číslo, telefónne číslo firmy.

Trulioo Information Services, Inc. (USA)

Overovanie totožnosti, vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti vrátane podvodov a/alebo prania špinavých peňazí.

Meno, dátum narodenia, adresa, telefónne číslo, daňové identifikačné číslo, národné identifikačné číslo, miesto narodenia, údaje z dokladu totožnosti a akékoľvek ďalšie údaje o totožnosti.

Aire Labs Limited (Spojené kráľovstvo), DueDil Limited (Spojené kráľovstvo), Creditsafe (Spojené kráľovstvo), Creditsafe Business Solutions Limited (Spojené kráľovstvo), Creditsafe USA Inc. (USA), Creditsafe Deutschland GMBH (Nemecko), Solvabilite Enterprise (Francúzsko), Creditsafe I Sverige AB (Švédsko), Creditsafe Ireland Limited (Írsko), Creditsafe (Švédsko), Safe Information Group NV (Holandsko), Imagini Europe Limited – spoločnosť obchodujúca pod názvom VisualDNA (Spojené kráľovstvo), Bureau Van Dijk Electronic Publishing Ltd (Spojené kráľovstvo), Company Watch Limited (Spojené kráľovstvo), The Sage Group plc (Spojené kráľovstvo), Xero (Spojené kráľovstvo), Ethoca Limited (Kanada), Xero Inc. (USA)

Overovanie totožnosti, overovanie prepojenia medzi zákazníkom a jeho bankovým účtom alebo kreditnou/debetnou kartou, rozhodovanie o úverovej bonite zákazníka.

Overovanie totožnosti a poskytovanie priebežnej hĺbkovej kontroly údajov o zákazníkoch (právnych subjektoch a členoch predstavenstva, vedúcich pracovníkoch, oprávnených používateľoch a skutočných vlastníkoch).

Poskytovanie údajov zapisovaných do obchodného registra a informácií potrebných na registráciu nových subjektov.

Poskytovanie údajov tretej strany na preverenie a overenie nových aj existujúcich subjektov.

•Posudzovanie rizikovosti subjektu – kontroly na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti vrátane podvodov a/alebo prania špinavých peňazí.

Meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia, miesto narodenia, daňové identifikačné číslo, číslo pasu alebo iné úradne vydané identifikačné číslo. Dĺžka pobytu na adrese, doklad totožnosti, právna forma, dĺžka vykonávania podnikateľskej činnosti, názov spoločnosti vrátane “obchodných” alebo “komerčných” mien, adresa spoločnosti, DIČ spoločnosti alebo iný úradný identifikátor, akým je napríklad registračné číslo spoločnosti, vlastníci spoločnosti, riadiaci manažéri a skutoční vlastníci. Meno, adresa, dátum narodenia členov predstavenstva. Nástroj financovania vrátane údajov o bankovom účte a kreditnej/debetnej karte (v prípade potreby), ako aj relevantných informácií o transakciách (v prípade potreby). Všetky informácie poskytnuté pri žiadaní o produkt alebo funkciu účtu (vrátane informácií získaných z účtov sociálnych sietí alebo údajov o dobrom mene na internete).

National Credit Bureau (Rusko)

Získavanie firemných údajov na účely posudzovania rizík a dodržiavania súladu s požiadavkami boja proti praniu špinavých peňazí, ako je stanovenie štruktúry spoločnosti a skutočného vlastníctva. Pomoc pri rozhodovaní o úverovej bonite zákazníka.

Registračné číslo spoločnosti, názov a adresa firmy, meno, adresa, dátum narodenia členov predstavenstva, všetky 'obchodné' mená, zoznam spoločností, v ktorých figurujú členovia predstavenstva, dátum založenia/registrácie spoločnosti.

Paycasso Verify Limited (Spojené kráľovstvo)

Overovanie totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti vrátane podvodov a/alebo prania špinavých peňazí.

Fotografia zákazníka a snímky dokladov poskytnuté zákazníkom vrátane všetkých informácií, ktoré obsahujú. Informácie z rádiofrekvenčného čipu implementovaného v doklade (ak je to možné).

LexisNexis, LexisNexis Risk Solutions UK Limited (Spojené kráľovstvo), LexisNexis Risk Solutions (USA)

Overovanie totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti vrátane podvodov a/alebo prania špinavých peňazí, pomoc s overovaním zákazníkov.

Meno, adresa, dátum narodenia a telefónne číslo. Fotografia zákazníka a snímky dokladov poskytnuté zákazníkom vrátane všetkých informácií, ktoré obsahujú. Daňové identifikačné číslo, národné identifikačné číslo, miesto narodenia, údaje z dokladu totožnosti a akékoľvek ďalšie údaje o totožnosti požadované spoločnosťou PayPal na účely vyhodnotenia rizík, dodržiavania právnych predpisov a vyhodnotenia úverovej schopnosti.

QGen Limited (Malta)

Overovanie totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti vrátane podvodov a/alebo prania špinavých peňazí.

Fotografia zákazníka a snímky dokladov poskytnuté zákazníkom vrátane všetkých informácií, ktoré obsahujú.

SmartKYC Ltd (Spojené kráľovstvo)

Overovanie totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti vrátane podvodov a/alebo prania špinavých peňazí.

Meno, adresa a dátum narodenia.

Dun & Bradstreet Limited (Spojené kráľovstvo), Dun & Bradstreet, Inc. (USA)

Overovanie totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti vrátane podvodov a/alebo prania špinavých peňazí.

Meno, adresa, dátum narodenia a telefónne číslo.

Refinitiv US LLC. (USA)

Overovanie totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti vrátane podvodov a/alebo prania špinavých peňazí.

Meno, adresa, dátum narodenia a telefónne číslo. Daňové identifikačné číslo, národné identifikačné číslo, miesto narodenia, údaje z dokladu totožnosti a akékoľvek ďalšie údaje o totožnosti požadované spoločnosťou PayPal na účely vyhodnotenia rizík, dodržiavania právnych predpisov a vyhodnotenia úverovej schopnosti.

CRIF GmbH (Rakúsko), CRIF Ltd (Švajčiarsko), CRIF AG (Švajčiarsko), CRIF SO. Z O.O (Poľsko)

Overovanie totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti vrátane podvodov a/alebo prania špinavých peňazí.

Meno, adresa, dátum narodenia a telefónne číslo.

UPC BVK (Belgicko)

Overovanie totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti vrátane podvodov a/alebo prania špinavých peňazí.

Meno, adresa, dátum narodenia a telefónne číslo.

Regulatory Data Corporation (USA), Livingston International (Kanada), LSSI Europe Ltd (Spojené kráľovstvo)

Overovanie totožnosti, vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti a/alebo prania špinavých peňazí, kontrola zoznamov sledovaných osôb a negatívnych správ v médiách.

Názov spoločnosti alebo meno fyzickej osoby, adresa, telefónne číslo.

Soliditet AB (Švédsko)

Overovanie totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti vrátane podvodov a/alebo prania špinavých peňazí.

Meno, adresa, dátum narodenia a telefónne číslo.

Blue Shape SRL (Taliansko)

Overovanie totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti vrátane podvodov a/alebo prania špinavých peňazí.

Meno, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, daňové identifikačné číslo, miesto narodenia, údaje z dokladu totožnosti a ďalšie údaje o totožnosti požadované spoločnosťou PayPal na účely vyhodnotenia rizík, dodržiavania právnych predpisov a vyhodnotenia úverovej schopnosti.

PostNL (Holandsko)

Overovanie totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti vrátane podvodov a/alebo prania špinavých peňazí.

Meno, adresa, dátum narodenia a telefónne číslo.

Compta S.A. (Portugalsko)

Overovanie totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti vrátane podvodov a/alebo prania špinavých peňazí.

Meno, adresa, dátum narodenia a telefónne číslo.

Global Business Register Limited, T/A Kyckr (Írsko)

Overovanie totožnosti a poskytovanie priebežnej hĺbkovej kontroly údajov o zákazníkoch.

Poskytovanie údajov zapisovaných do obchodného registra a informácií potrebných na registráciu nových zákazníkov.

Poskytovanie údajov tretej strany na preverenie a overenie nových aj existujúcich zákazníkov.

Posudzovanie rizikovosti zákazníka. Vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti vrátane podvodov a/alebo prania špinavých peňazí.

Meno, adresa, e-mailová adresa, dátum narodenia, právna forma, registračné číslo spoločnosti, identifikačné číslo pre DPH, daňové identifikačné číslo alebo iné úradne vydané identifikačné číslo, doklad totožnosti, právny status adresy, názov spoločnosti, známe aliasy, obchodné meno, telefónne číslo, vlastníci spoločnosti, riadiaci pracovníci a skutoční vlastníci. Meno, adresa, dátum narodenia členov predstavenstva.

.

Simunix Ltd (Spojené kráľovstvo)

Overovanie totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti vrátane podvodov a/alebo prania špinavých peňazí.

Meno, adresa, dátum narodenia a telefónne číslo.

Royal Mail Group Ltd (Spojené kráľovstvo)

Overenie a zmena štruktúry údajov v adrese do normalizovaného formátu a overenie mena a adresy.

Meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne čísla.

Credit Kudos Limited (Spojené kráľovstvo)

Vyhodnocovanie miery rizika podvodu a úverového rizika, overovanie príjmov a výdavkov.

Meno a adresa, ID zákazníka, dátum narodenia, PSČ, e-mailová adresa, telefónne čísla, všetky údaje o účte a okolnosti jeho vedenia, relevantné informácie o transakciách, informácie potrebné pri rozhodovaní a všetky informácie poskytnuté a použité v súvislosti s vašou žiadosťou o produkty určené pre Spojené kráľovstvo.

Bisnode Norge AS (Nórsko), Bisnode Finland Oy (Fínsko), B&C Technologies (Francúzsko), Bisnode Belgium NV/SA (Belgicko), Bisnode Deutschland GmbH (Nemecko), Deltavista International AG (Švajčiarsko)

Overovanie totožnosti, pomoc s rozhodovaním o úverovej bonite zákazníka, vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti vrátane podvodov a/alebo prania špinavých peňazí.

Meno, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo.

KAPITOL S.A. / NV (Belgicko), Orange Espagne S.A.U, SDS (Holandsko)

Overovanie totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti vrátane podvodov a/alebo prania špinavých peňazí.

Meno, adresa a telefónne číslo.

Dataxcel Ltd. (Írsko)

Overovanie totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti vrátane podvodov a/alebo prania špinavých peňazí.

Meno, adresa, dátum narodenia. Daňové identifikačné číslo a národné identifikačné číslo (v prípade potreby).

Telefónica SA (Španielsko)

Overovanie totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti vrátane podvodov a/alebo prania špinavých peňazí.

Meno, adresa, dátum narodenia, číslo mobilného zariadenia IMEI, dátum otvorenia účtu a telefónne číslo.

FrescoData LLC (USA)

Overovanie totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti vrátane podvodov a/alebo prania špinavých peňazí.

Meno, adresa, dátum narodenia a telefónne číslo.

Precision Marketing Information Ltd. (Írsko)

Overovanie totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti vrátane podvodov a/alebo prania špinavých peňazí.

Meno a adresa.

Liteshell Holdings Ltd (Rusko)

Overovanie totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti vrátane podvodov a/alebo prania špinavých peňazí.

Meno, adresa, dátum narodenia a národné identifikačné číslo.

Infocore, Inc. (USA)

Overovanie totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti vrátane podvodov a/alebo prania špinavých peňazí.

Meno, adresa a dátum narodenia.

LexisNexis Risk Solutions FL Inc. (USA)

Overovanie identifikátora podpory a úverovej schopnosti existujúcich aj potenciálnych zákazníkov.

Meno, adresa, dátum narodenia, národné identifikačné číslo, telefónne číslo, snímky úradne vydaných dokladov totožnosti: pasu, národného dokladu totožnosti a vodičského preukazu.

Neustar Inc. (USA)

Overovanie totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti vrátane podvodov a/alebo prania špinavých peňazí. Stanovenie najvhodnejšej lehoty na vymáhanie pohľadávok od zákazníkov.

Meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa IP a identifikačné číslo dokladu.

Tradle Inc (USA)

Získavanie údajov o zákazníkoch na účely posudzovania rizík a dodržiavania súladu s požiadavkami boja proti praniu špinavých peňazí, ako je stanovenie štruktúry spoločnosti a skutočného vlastníctva. Overovanie totožnosti, automatická extrakcia údajov zo snímok dokladov a overovanie dokladov alebo odhaľovanie falzifikátov.

Meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia, dĺžka pobytu na adrese, doklad totožnosti, právna forma, dĺžka vykonávania podnikateľskej činnosti, registračné číslo spoločnosti, identifikačné číslo pre DPH, jedinečné identifikačné číslo firmy, nástroj financovania vrátane údajov o bankovom účte a kreditnej/debetnej karte (v prípade potreby), ako aj relevantných informácií o transakciách (v prípade potreby) a daňového kódu (v prípade potreby). Doklady potvrdzujúce totožnosť a adresu, vlastníctvo nástroja financovania.

BankID (Švédsko), Zetes SA (Belgicko), SK ID Solutions AS (Estónsko), iDIN B.V. (Holandsko), Nets DanID AS (Dánsko), BankID Norge AS (Nórsko), D-Trust GmbH (Nemecko), Verimi GmbH (Nemecko), Yes.com (Nemecko), Electronic Identification S.L. (Španielsko), iTSME Belgian Mobile ID SA/NV (Belgicko), Evry AS (Nórsko)

Umožnenie overovania totožnosti.

Meno, adresa, dátum narodenia, číslo sociálneho poistenia (SSN) alebo národné identifikačné číslo.

Synnex-Concentrix Limited (Spojené kráľovstvo)

Overovanie totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti vrátane podvodov a/alebo prania špinavých peňazí.

Meno, adresa, e-mailová adresa, dátum narodenia, právna forma, registračné číslo spoločnosti, identifikačné číslo pre DPH, doklady potvrdzujúce totožnosť a adresu, vlastníctvo nástroja financovania alebo ďalšie doklady požadované spoločnosťou PayPal a údaje v nich zahrnuté na účely vyhodnotenia rizík a dodržiavania právnych predpisov.

BBB.org (USA)

Poskytovanie firemných údajov a informácií potrebných na registráciu nových zákazníkov.

Poskytovanie údajov tretej strany na preverenie a overenie nových aj existujúcich zákazníkov.

Posudzovanie rizikovosti zákazníka. Vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti vrátane podvodov a/alebo prania špinavých peňazí a dodržiavanie súladu s požiadavkami boja proti praniu špinavých peňazí, ako je stanovenie štruktúry spoločnosti a skutočného vlastníctva.

Názov firmy, adresa, telefónne číslo, e-mail, adresa URL a ďalšie doplňujúce informácie o firme, ako napríklad (okrem iného) meno kontaktnej osoby, kategória obchodnej činnosti, hodnotenie organizácie BBB.

AgFe LLP (Spojené kráľovstvo)

Vykonávanie štatistických analýz, výskum a testovanie vhodnosti nových produktov a služieb a kontrola systémov. Podporné služby v oblasti finančného poradenstva, najmä pokiaľ ide o rozhodovanie o úverovej bonite zákazníka (okrem iného tiež v súvislosti s úverovými produktmi ponúkanými spoločnosťou PayPal), vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti vrátane podvodov a/alebo prania špinavých peňazí a pomoc pri vymáhaní pohľadávok.

Názov spoločnosti vrátane “obchodných” alebo “komerčných” mien, adresa spoločnosti, DIČ spoločnosti alebo iný úradný identifikátor, akým je napríklad registračné číslo spoločnosti, vlastníci spoločnosti, členovia predstavenstva spoločnosti a skutoční vlastníci. Meno, adresa a dátum narodenia členov predstavenstva. Meno, adresa a dátum narodenia žiadateľa o účet PayPal. Všetky informácie poskytnuté pri žiadaní o produkt alebo funkciu účtu.

Free Mobile (Francúzsko), Bouygues Telecom (Francúzsko), T-Mobile Polska S.A. (Poľsko), Orange Espagne SAU (Španielsko), Vodafone España, S.A.U a Vodafone Ono, S.A.U (Španielsko), Swisscom (Schweiz) AG (Švajčiarsko), Telefónica UK Limited (Spojené kráľovstvo), JT (Jersey) Limited (Jersey), Voxbone (Belgicko)

Overovanie údajov o telefóne na účely prevencie podvodov, ako aj zaistenie kontaktu so zákazníkmi (prostredníctvom telefonátov a SMS správ).

Meno, adresa, dátum narodenia, číslo mobilného zariadenia IMEI a telefónne číslo.

Telefónica Germany GmbH & Co. OHG (Nemecko)

Overovanie údajov o telefóne na účely prevencie podvodov, ako aj zaistenie kontaktu so zákazníkmi (prostredníctvom telefonátov a SMS správ).

Meno, adresa, dátum narodenia, číslo mobilného zariadenia IMEI a telefónne číslo.

Vodafone (Spojené kráľovstvo)

Overovanie telefónnych čísel a totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti vrátane podvodov a/alebo prania špinavých peňazí.

Meno, dátum narodenia, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, číslo mobilného zariadenia IMEI, dátum otvorenia účtu, adresa IP, daňové identifikačné číslo, národné identifikačné číslo, miesto narodenia, údaje z dokladu totožnosti a ďalšie údaje o totožnosti požadované spoločnosťou PayPal na účely vyhodnotenia rizík, dodržiavania právnych predpisov a overovania totožnosti.

Jersey Telecom (Jersey)

Overovanie telefónnych čísel a totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti vrátane podvodov a/alebo prania špinavých peňazí.

Meno, dátum narodenia, adresa, číslo mobilného zariadenia IMEI, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa IP, daňové identifikačné číslo, národné identifikačné číslo, miesto narodenia, údaje z dokladu totožnosti a ďalšie údaje o totožnosti požadované spoločnosťou PayPal na účely vyhodnotenia rizík, dodržiavania právnych predpisov a overovania totožnosti.

iConectiv (USA)

Overovanie telefónnych čísel a totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti vrátane podvodov a/alebo prania špinavých peňazí.

Meno, dátum narodenia, adresa, číslo mobilného zariadenia IMEI, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa IP, daňové identifikačné číslo, národné identifikačné číslo, miesto narodenia, údaje z dokladu totožnosti a ďalšie údaje o totožnosti požadované spoločnosťou PayPal na účely vyhodnotenia rizík, dodržiavania právnych predpisov a overovania totožnosti.

DNB ID Solutions AS (Nórsko)

Overovanie totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti vrátane podvodov a/alebo prania špinavých peňazí.

Údaje z dokladu totožnosti vrátane elektronických údajov uchovávaných v pase s čipom (ak ho zákazník poskytol).

EZMCOM, Inc (USA)

Overovanie totožnosti, extrakcia údajov zo snímok dokladov a overovanie dokladov alebo odhaľovanie falzifikátov.

Meno, adresa, e-mailová adresa, dátum narodenia, právna forma, registračné číslo spoločnosti, identifikačné číslo pre DPH, údaje o zásielke, doklady potvrdzujúce totožnosť a adresu, daňové identifikačné číslo, doklady totožnosti (ak sú poskytnuté), fotografie dokladov o adrese, údaje o vlastníctve nástroja financovania alebo ďalšie doklady požadované spoločnosťou PayPal a údaje v nich zahrnuté na účely vyhodnotenia rizík, dodržiavania právnych predpisov a vyhodnotenia úverovej schopnosti.

Ocrolus, Inc. (USA)

Hodnotenie finančnej situácie a prevencia podvodov.

Snímky výpisov z bankového účtu a dokladov totožnosti poskytnuté zákazníkmi.

Veriff OU (Estónsko)

Overovanie snímok dokladov totožnosti, rozpoznávanie dokladov, porovnávanie autoportrétov zákazníkov s fotografiami na dokladoch, testovanie funkcií overovania, overovanie nástrojov financovania, zaznamenávanie údajov. Školenie v oblasti rozpoznávania dokladov.

Meno, adresa, dátum narodenia, doklady totožnosti, snímky dokladu o adrese, daňové identifikačné číslo alebo ďalšie doklady požadované spoločnosťou PayPal a údaje v nich zahrnuté na účely vyhodnotenia rizík, dodržiavania právnych predpisov a vyhodnotenia úverovej schopnosti. Fotografie zákazníkov na dokladoch a autoportréty zákazníkov (ak sú poskytnuté).

Transunion International UK Ltd. (predtým Callcredit plc.) vrátane databázy SHARE spravovanej spoločnosťou Transunion, Experian Limited vrátane databáz spravovaných spoločnosťou Experian, ktoré sa používajú na zhromažďovanie údajov o spotrebiteľoch a podnikoch vrátane vyhľadávania úverov CAPS a údajov o výkonnosti úverového účtu CAIS, Equifax Ltd (Spojené kráľovstvo) vrátane databázy Insight spravovanej spoločnosťou Equifax, Dun & Bradstreet Limited (Spojené kráľovstvo), Equifax Ibérica S.L. (Španielsko), Transunion LLC, Transworld Services (Čile), Fidelitas (Argentína), World Box (UK Limited), Assessbr Ltd, Risk Consult Limited, Cristal Credit International, Cheers Interactive, Eurocredit, ASNEF-Equifax, Servicos de Information Sobre, Solvencia y Credito S.L. (Španielsko), Data Zoo (Európa)

Overovanie totožnosti, overovanie prepojenia medzi zákazníkom a jeho bankovým účtom alebo kreditnou/debetnou kartou, rozhodovanie o úverovej bonite zákazníka (okrem iného tiež v súvislosti s úverovými produktmi ponúkanými spoločnosťou PayPal), vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti vrátane podvodov a/alebo prania špinavých peňazí, pomoc pri vymáhaní pohľadávok, správa účtov PayPal a vykonávanie štatistickej analýzy, vykonávanie prieskumov a testovanie vhodnosti nových produktov a služieb a kontrola systémov.

Meno zákazníka, adresa, telefónne číslo, meno oprávneného používateľa, e-mailová adresa, národné identifikačné číslo (v prípade potreby), dátum narodenia, dĺžka pobytu na adrese, doklad totožnosti, právna forma, dĺžka vykonávania podnikateľskej činnosti, registračné číslo spoločnosti, identifikačné číslo pre DPH, nástroj financovania vrátane údajov o bankovom účte a kreditnej/debetnej karte (v prípade potreby), číslo účtu, relevantné informácie o transakciách (v prípade potreby), informácie o splácaní týkajúce sa úverového účtu, zostatok na účte, všetky informácie poskytnuté a použité v súvislosti s vašou žiadosťou o produkty určené pre Spojené kráľovstvo ako “Website Payments Pro”, “virtuálny terminál” či “PayPal Here” a finančný nástroj použitý na zaplatenie zariadenia umožňujúceho využívať produkt PayPal Here.

iovation Inc (USA), Ekata (USA)

Overovanie totožnosti, autentifikácia, predchádzanie podvodom.

Meno, adresa, e-mailová adresa, dátum narodenia, právna forma, registračné číslo spoločnosti, adresa IP, identifikačné číslo pre DPH, údaje o zásielke, doklady potvrdzujúce totožnosť a adresu a všetky ďalšie údaje na účely vyhodnotenia rizík, dodržiavania právnych predpisov a vyhodnotenia úverovej schopnosti.

Capita Identity (Spojené kráľovstvo)

Vykonávanie analýz rizík, predchádzanie podvodom a riadenie rizík.

Meno, dátum narodenia, adresa, telefónne číslo, daňové identifikačné číslo, národné identifikačné číslo, miesto narodenia, údaje z dokladu totožnosti a akékoľvek ďalšie údaje o totožnosti požadované na účely vyhodnotenia rizík a dodržiavania právnych predpisov.

DUO Security (Spojené kráľovstvo)

Vykonávanie analýz rizík, predchádzanie podvodom a riadenie rizík.

Meno, e-mail a telefón.

KYC SiteScan

Vykonávanie analýz rizík, predchádzanie podvodom a riadenie rizík.

Meno a adresa.

PhishMe (USA)

Vykonávanie analýz rizík, predchádzanie podvodom a riadenie rizík.

Meno, adresa, e-mail.

Sift Science (USA)

Vykonávanie analýz rizík, predchádzanie podvodom a riadenie rizík.

Meno, adresa, telefónne číslo, identifikátor organizácie UUID, údaje o držiteľovi karty (číslo karty), údaje o transakciách CNP (miesto, čas, suma, referencia).

Xero (Spojené kráľovstvo)

Pomoc pri vedení účtovníctva.

Názov obchodníka, e-mailová Adresa.

UC (Švédsko)

Úverové kontroly.

Meno, obchodný názov, adresa.

Skatteverket SPAR (Švédsko), Skattekontoret Folkeregiste (Nórsko),

CPR-kontoret (Dánsko), Finnish Transport and Communications Agency (Fínsko), The Finnish Digital Population Data Services Agency (Fínsko)

Overovanie totožnosti.

Meno, adresa, dátum narodenia a identifikačné číslo.

WindTre Mobile (Taliansko)

Overovanie údajov o telefóne na účely prevencie podvodov, ako aj zaistenie kontaktu so zákazníkmi (prostredníctvom telefonátov a SMS správ).

Meno, adresa, číslo mobilného zariadenia IMEI a telefónne číslo.

Adroiti Technologies (Litva, USA), Equinix (Holandsko, Spojené kráľovstvo, USA)

Overovanie telefónnych čísel a totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti vrátane podvodov a/alebo prania špinavých peňazí.

Meno, adresa a telefónne číslo.

3. Finančné produkty

Akýkoľvek nástupca veriteľa v prípade pôžičiek, ktoré boli zákazníkovi poskytnuté spoločnosťou PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A [Luxembursko]

Ak bola zákaznícka pôžička alebo podkladová pohľadávka v rámci zákazníckej pôžičky postúpená tretej strane a spoločnosť PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A (a) je insolventná; (b) žiada o zmenu veriteľa alebo jej zákon, súd alebo regulačný orgán prikazuje upozorniť zákazníka na takúto zmenu; (c) nesplnila svoje záväzky vyplývajúce z dokumentov uzavretých v súvislosti s predajom zákazníckej pôžičky; (d) prestáva spravovať a riadiť pôžičky; (e) významná časť portfólia pôžičiek, ktorá bola predaná tretej strane, (f) je vystavená riziku zabavenia alebo je v inom ohrození alebo (g) PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A požiadala, aby bola zmena veriteľa oznámená zákazníkovi s cieľom umožniť overovanie totožnosti; vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti vrátane prania špinavých peňazí; poskytovanie pôžičiek; vymáhanie a inkasovanie pohľadávok.

Informácie zhromaždené spoločnosťou PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A v súvislosti s pôžičkami, ktoré spoločnosť PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A poskytla zákazníkovi, môžu obsahovať meno, adresu, telefónne číslo, číslo účtu, dátum narodenia, e-mailovú adresu, typ účtu, stav účtu (ďalšie informácie o tom, ktoré informácie zhromažďujeme a spracúvame v súvislosti so zákazníckymi pôžičkami, nájdete v časti s právnymi zmluvami pre služby PayPal).

Argus Information and Advisory Services (USA), FIS Avantguard LLC (USA)

Poskytovanie finančných analýz, riešení pre hodnotenie a poradenských služieb.

Meno, suma platby a číslo šeku.

La Poste (Francúzsko)

Riešenie technických problémov a sťažností používateľov (keď službu PayPal ponúka obchodník prostredníctvom platobného riešenia spoločnosti La Poste).

Akékoľvek údaje o účte potrebné na vyriešenie problému alebo sťažnosti.

Santander UK Cards Limited (Spojené kráľovstvo)

Realizácia spoločných marketingových kampaní pre produkty PayPal Credit a PayPal Mastercard, modelovanie rizík, presadzovanie zmluvných podmienok v prípade produktov PayPal Credit a PayPal Mastercard.

Meno, adresa, e-mailová adresa a údaje o účte (okrem iného vrátane stavu účtu).

PrePay Technologies Limited (spoločnosť obchodujúca pod názvom PrePay Solutions) (Spojené kráľovstvo)

Realizácia spoločných marketingových kampaní pre predplatenú kartu PayPal, modelovanie rizík a podvodov a presadzovanie zmluvných podmienok v prípade predplatenej karty PayPal.

Meno, adresa, e-mailová adresa, dátum narodenia a údaje o účte.

Société Générale (Francúzsko), La Banque Postale (Francúzsko), BNP Paribas (Francúzsko) a Crédit Mutuel (Francúzsko)

Fakturácia.

Platí len pre obchodníkov používajúcich službu PayPal prostredníctvom platobného riešenia partnera: ID obchodníka, počet transakcií v službe PayPal, objem transakcií v službe PayPal a prípadne aj zrušenie účtu PayPal.

Findomestic Banca (Taliansko), Cetelem S.A., Cofidis (Francúzsko) a Cofinoga S.A. (Francúzsko)

Registrácia kreditnej karty vydanej úverovou spoločnosťou k účtu PayPal používateľa a spracovanie žiadostí o financovanie podaných tým istým používateľom.

Meno, e-mailová adresa, dátum narodenia (podľa situácie), číslo kreditnej karty, dátum uplynutia platnosti, trojciferný bezpečnostný kód karty (podľa situácie), suma uvedená v žiadosti o financovanie a akékoľvek údaje o účte potrebné na vyriešenie podvodu alebo sporu.

Cofidis (Francúzsko)

Umožnenie spracovania platieb, odhaľovania podvodov a riešenia sporov v prípade transakcií uskutočnených prostredníctvom spoločnosti Cofidis.

Meno, e-mailová adresa, doručovacia a fakturačná adresa, telefónne číslo, dátum registrácie, počet platieb prijatých od overených používateľov služby PayPal, údaj o tom, či má zákazník overený bankový účet, údaje o transakciách a o neúspešných platbách.

Deloitte Consulting Inc. (USA)

Podporné služby v oblasti finančného poradenstva.

Meno zákazníka alebo názov firmy, adresa zákazníka alebo firmy, identifikačné číslo platcu dane, e-mailová adresa, telefónne číslo, číslo účtu, zostatok na účte, dátum vytvorenia účtu, typ právneho subjektu, status občianstva.

Fichier des Incidents de Remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) (Francúzsko)

Umožnenie oznamovania o nadmernej zadlženosti.

Meno a príslušné údaje o účte a úverovej histórii.

4. Obchodné partnerstvá

FingerPrint JS Inc (USA)

Poskytovanie prispôsobených služieb a podpory obchodníkom a spotrebiteľom, ktorí používajú službu PayPal.

Adresa IP.

XLN PayLimited (Spojené kráľovstvo)

Podpora spoločného marketingu, registrácie a služieb zákazníkom.

Názov firmy, meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo. Stav registrácie účtu, dátum 10. a poslednej transakcie, dátum a stav objednávky čítačky, objem platieb kartou Zettle.

Good Hood GmbH

Umožnenie riadenia spoločného programu odporúčaní.

E-mailová adresa.

Royal Mail Group Plc. (Spojené kráľovstvo) a Pitney Bowes Inc. (USA)

Poskytovanie automatizovanej tlače štítkov pre predajcov prostredníctvom služby PayPal na jednoduchšie využívanie poštových a doručovacích služieb.

Meno, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa.

Packlink Shipping S.L. (Španielsko)

Umožnenie predajcom nákup prepravných štítkov.

Meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa kupujúceho, telefónne číslo kupujúceho, zoznam transakcií pripravených na odoslanie, hodnota transakcií pripravených na odoslanie, informácie o tovare.

Trustwave (USA) (Spojené kráľovstvo)

Poskytovanie prispôsobených služieb a pomoci obchodníkom používajúcim službu PayPal a zjednodušenie procesu na dosiahnutie súladu s normou PCI DSS.

Meno, e-mailová adresa a číslo účtu PayPal.

Stubhub Services S.à.r.l. (Luxembursko)

Na účely plnenia povinností, ktoré vyplývajú z požiadaviek v súvislosti s bojom proti praniu špinavých peňazí a postupom overovania totožnosti zákazníkov (Know Your Customer – KYC).

Meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, národnosť, číslo občianskeho preukazu alebo pasu.

Harrow Council (Spojené kráľovstvo)

Vyplácanie finančných prostriedkov poberateľom dávok používajúcim službu PayPal.

Všetky údaje o účte.

Cloud IQ (Spojené kráľovstvo)

Telepredaj a podpora pre firemných zákazníkov.

Meno zákazníka, názov firmy, telefónne čísla, kontaktné e-mailové adresy, webová lokalita, oblasť podnikania, počet transakcií v službe PayPal, objem transakcií v službe PayPal, pomer domácich a zahraničných transakcií, údaje o doručení, údaje o karte použitej na platbu.

Borderlinx (Spojené kráľovstvo)

Poskytovanie prispôsobených služieb a pomoci firemným zákazníkom používajúcim službu PayPal.

Meno zákazníka, názov firmy, telefónne čísla, kontaktné e-mailové adresy, webová lokalita, oblasť podnikania, počet transakcií v službe PayPal, objem transakcií v službe PayPal, pomer domácich a zahraničných transakcií, údaje o doručení, údaje o karte použitej na platbu.

WebInterpret (Francúzsko)

Pomoc s poskytovaním služieb PayPal firemným zákazníkom.

Meno zákazníka, názov firmy, telefónne čísla, kontaktné e-mailové adresy, webová lokalita, oblasť podnikania, počet transakcií v službe PayPal, objem transakcií v službe PayPal, pomer domácich a zahraničných transakcií, údaje o doručení, údaje o karte použitej na platbu.

Apple Inc. (USA)

Overovanie totožnosti a vykonávanie kontrol na účely riadenia rizík, prevencie a odhaľovania trestnej činnosti vrátane podvodov.

Meno, priezvisko, e-mail, údaj o tom, či je e-mailová adresa overená, telefónne číslo, adresa, stav účtu, typ účtu, údaj o tom, kedy bol účet otvorený, či si zákazník prostredníctvom služby PayPal zakúpil počas posledných 30 dní nejaký tovar (áno alebo nie), či počas posledných 30 dní došlo k zmene fakturačných údajov (áno alebo nie).

Schenker (Švédsko)

Sprostredkovanie dopravy a zjednodušenie doručovania tovaru predaného alebo kúpeného na webovej lokalite.

Meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo.

DHL (Švédsko)

Sprostredkovanie dopravy a zjednodušenie doručovania tovaru predaného alebo kúpeného na webovej lokalite.

Meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo.

Sello (Švédsko)

Poskytovanie služieb väčším predajcom, umožnenie nakupovania tovaru, umožnenie hromadných zápisov a spravovania objednávok.

Meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, alias.

Twilio Inc (USA)

Overovanie totožnosti zákazníkov a nadväzovanie kontaktu prostredníctvom telefónu, SMS správ alebo alternatívnej služby odosielania správ.

Meno, adresa, dátum narodenia, číslo mobilného zariadenia IMEI, telefónne číslo a e-mailová adresa.

Sutherland Global Services Inc. (USA a Filipíny)

Umožnenie používania telefonickej a e-mailovej podpory pre zákazníkov a marketingových služieb.

Meno, adresa, telefónne číslo, e-mailové adresy, stručné a obmedzené alebo úplné informácie o zdroji financovania (podľa konkrétneho prípadu), dátumy skončenia platnosti zdrojov financovania, typ účtu PayPal, doklad totožnosti, zostatok na účte a informácie o transakciách, výpisy a prehľady zákazníka, korešpondencia súvisiaca s účtom, údaje o zásielke a propagačné informácie.

Nuance Communications Inc. (USA)

Kalibrácia a optimalizácia funkcie rozpoznávania reči pre služby telefonickej podpory pre zákazníkov.

Záznamy ukážok telefonátov podpory pre zákazníkov, ktorých súčasťou môžu byť niektoré alebo všetky údaje o účte poskytnuté počas hovoru.

ICT Group Inc. (USA)

Vykonávanie a zjednodušovanie služby telefonickej podpory pre zákazníkov.

Meno, adresa, telefónne číslo a číslo účtu PayPal.

Lithium Technologies Inc. (USA) (známa aj ako Khoros, LLC.)

Poskytovanie služieb zákazníkom, ktorí spoločnosť PayPal kontaktujú na sociálnych sieťach.

Informácie poskytované zákazníkmi prostredníctvom sociálnych sietí, medzi ktoré môže patriť meno, adresa, telefónne číslo, e-mailové adresy, používateľské mená na sociálnych sieťach, stručné a obmedzené alebo úplné informácie o zdroji financovania (podľa konkrétneho prípadu), dátumy skončenia platnosti zdrojov financovania, typ účtu PayPal, doklad totožnosti, zostatok na účte a informácie o transakciách, výpisy a prehľady zákazníka, korešpondencia súvisiaca s účtom, údaje o zásielke a propagačné informácie.

Attensity Europe GmbH

Poskytovanie služieb zákazníkom, ktorí spoločnosť PayPal kontaktujú na sociálnych sieťach.

Informácie poskytované zákazníkmi prostredníctvom sociálnych sietí, medzi ktoré môže patriť meno, adresa, telefónne číslo, e-mailové adresy, používateľské mená na sociálnych sieťach, stručné a obmedzené alebo úplné informácie o zdroji financovania (podľa konkrétneho prípadu), dátumy skončenia platnosti zdrojov financovania, typ účtu PayPal, doklad totožnosti, zostatok na účte a informácie o transakciách, výpisy a prehľady zákazníka, korešpondencia súvisiaca s účtom, údaje o zásielke a propagačné informácie.

ILinc Communications, Inc. (USA)

Poskytovanie webinárov (online seminárov) obchodníkom na platforme spoločnosti ILinc.

Meno, e-mailová adresa obchodníkov.

ePerformax Contact Centers & BPO (USA)

Poskytovanie služieb zákazníkom týkajúcich sa platieb v celosvetovom rozsahu.

Meno, adresa, telefónne číslo, e-mailové adresy, stručné a obmedzené alebo úplné informácie o zdroji financovania (podľa konkrétneho prípadu), dátumy skončenia platnosti zdrojov financovania, typ účtu PayPal, doklad totožnosti, zostatok na účte a informácie o transakciách, výpisy a prehľady zákazníka, korešpondencia súvisiaca s účtom, údaje o zásielke a propagačné informácie.

CallPoint New Europe AD s obchodným menom TELUS International Europe (Bulharsko)

Prevádzkovanie služby preplatenia nákladov na vrátenie tovaru.

Meno, e-mailová adresa, ID transakcie PayPal, informácie o vrátení (kategória vráteného tovaru, dôvod vrátenia, vrátená suma, mena, krajina, v ktorej došlo k vráteniu, typ vrátenia) a prepravné doklady.

Key Performance Group SAS (Francúzsko)

Správa programu odporúčaní pre používateľov služby PayPal.

Meno, priezvisko, e-mail, identifikátor zákazníka, informácie o transakciách týkajúce sa odmien za odporúčania.

New Relic, Inc. (USA)

Poskytovanie analýz, ktoré nám umožňujú riešiť chyby služby v celosvetovom rozsahu.

Údaje z protokolov a agregované údaje o výkonnosti služby.

PagerDuty, Inc. (USA)

Upozorňovanie pohotovostných technikov na prijatie e-mailov v celosvetovom rozsahu.

Predmet príslušného e-mailu.

Sumologic, Inc. (USA)

Poskytovanie analýz, ktoré nám umožňujú riešiť chyby služby v celosvetovom rozsahu.

Údaje z protokolov a agregované údaje o výkonnosti služby.

IPSA International

Podpora pri vyšetrovaní podozrivých aktivít súvisiacich s praním špinavých peňazí, financovaním terorizmu a/alebo s porušovaním globálnych sankcií a odosielanie príslušných hlásení regulačným úradom.

Meno, aliasy, adresa, e-mailová adresa, telefónne čísla, časové pásmo, číslo pasu, štátna príslušnosť, dátum narodenia, miesto narodenia, pohlavie, rodinný stav, číslo vodičského preukazu, číslo sociálneho poistenia alebo iný úradný identifikátor, údaje o transakciách a aktivite na účte, nástroj financovania (bankový účet, číslo kreditnej karty).

CCC Leipzig (Nemecko),

CCC GmbH (Nemecko)

Outsourcing globálnej prevádzky služieb zákazníkom pre nemecký trh.

Celé meno, dátum narodenia, e-mailová adresa, fyzická adresa, telefónne číslo, finančné údaje – bankový účet, história debetných a kreditných transakcií, údaje o firme vrátane adries URL, čísla sociálneho poistenia (SSN)/daňového identifikačného čísla (TIN)/identifikačného čísla zamestnávateľa (EIN), adresa IP.

Údaje o protistrane.

Telus international Europe

Kontaktné centrum služieb zákazníkom na kontrolu príčin nečinnosti a vyšetrovanie prípadných technických chýb či problémov.

Meno, telefónne číslo, typ používateľa (na základe počtu transakcií), e-mailová adresa, historické technické údaje používateľa.

24/7 (Filipíny)

Chat naživo a získavanie potenciálnych zákazníkov.

Informácie poskytnuté zákazníkom, napríklad meno, adresa, telefónne číslo, e-mailové adresy, história predchádzajúcich chatov.

Teleperformance (SE) (Nemecko) (Malajzia), Teleperformance Germany S.A r.l. & Co. [Nemecko, Albánsko], YPIRESIA 800 – Teleperformance Single Member S.A [Grécko]., Teleperformance Portugal, S.A. [Portugalsko], Teleperformance Nordic AB. [Švédsko]

Odpovedanie na otázky zákazníkov cez telefón, chat a e-mail.

Všetky údaje o účte.

Kundo (Švédsko)

Umožnenie poskytovania služieb zákazníkom cez e-mail.

Meno, e-mailová adresa, adresy IP a obsah e-mailov.

Servit (Švédsko)

Umožnenie poskytovania služieb zákazníkom cez e-mail.

Meno, e-mailová adresa, adresy IP a obsah e-mailov.

Livechat (Poľsko)

Chat naživo a získavanie potenciálnych zákazníkov.

Informácie poskytnuté zákazníkom, napríklad meno, adresa, telefónne číslo, e-mailové adresy, história predchádzajúcich chatov.

Giesecke+Devrient Mobile Security GB Ltd (Spojené kráľovstvo, Nemecko, Rakúsko, Francúzsko, Španielsko, Taliansko, Irán), Giesecke+Devrient Mobile Security America, Inc (Spojené kráľovstvo, Nemecko, Rakúsko, Francúzsko, Španielsko, Taliansko, Irán), Giesecke+Devrient Mobile Security Iberia S.A. (Spojené kráľovstvo, Nemecko, Rakúsko, Francúzsko, Španielsko, Taliansko, Irán)

Výroba debetných kariet a ich zasielanie poštou.

Meno, doručovacia adresa, číslo karty, dátum uplynutia platnosti karty, kód CVV, šifrovaný PIN kód karty.

Aplazame SL. (Španielsko)

Úverové služby.

Meno, e-mailová adresa, typ účtu, relevantné údaje o transakciách.

Notive B.V. (Holandsko)

Zjednodušenie registrácie a transakcií obchodníkov.

Meno, dátum narodenia, adresa, e-mailová adresa, adresa IP, telefónne číslo, identifikátor zariadenia.

Facebook Inc (USA)

Zjednodušenie spracovania platieb v službe Facebook pre spoločných zákazníkov spoločností Facebook a PayPal.

Meno zákazníka, e-mailová adresa, história účtu a transakcií.

Matrix Global Services EAD (Bulharsko)

Poskytovanie služieb upisovania zákazníkom spoločnosti PayPal, ktorí žiadajú o financovanie podnikania. Služby riadenia, predchádzania rizikám a služby výskumu a vývoja, implementačné služby a technická podpora v prípade poskytovania služieb upisovania.

Názov obchodníka, adresa obchodníka, registračné číslo spoločnosti, údaje o členoch predstavenstva, finančné údaje firmy, názov firmy, telefónne číslo, PSČ, e-mailová adresa a PayPal ID.

Land Registry Office (Spojené kráľovstvo)

Poskytnutie potvrdenia fyzickej adresy.

Adresa.

SendGrid Inc (USA)

Umožnenie komunikácie so zákazníkmi v súvislosti s transakčnými a marketingovými e-mailmi.

Meno, e-mailová adresa, referenčné číslo pôžičky, názov spoločnosti, faktúra sprostredkovateľa, názov sprostredkovateľskej spoločnosti, číslo bankového účtu, identifikačný kód banky (sort), výška provízie, spôsob platby a posledné štyri číslice.

Interactions Inc (USA)

Odosielanie automatizovaných e-mailov a SMS správ zákazníkom.

Celé meno, dátum narodenia, pohlavie, adresa, telefónne číslo, údaje o spoločnosti.

Logical Glue Limited (Spojené kráľovstvo)

Umožnenie vytvárania modelov a povolenie systému pre rozhodovanie s kritériami na zamietanie a referenčnými kritériami v prípade financií.

Referenčné číslo spoločnosti, meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa, výška mesačnej platby.

Impetus Technologies Inc (USA), Parkar Consulting Services (USA), Blue Ally (USA)

Rozšírenie zdrojov pre partnerov spoločnosti PayPal.

Údaje o účte.

Mitto (Švajčiarsko), Tyntec (Spojené kráľovstvo), Infobip (Spojené kráľovstvo)

Umožnenie poskytovania kódu mobilnej siete prevádzkovateľa mobilnej siete spájaného s číslom MSISDN poskytnutým spoločnosťou.

Telefónne číslo.

5. Marketing a vzťahy s verejnosťou

Acxiom Ltd (Spojené kráľovstvo), Acxiom Deutschland GmbH (Nemecko) a Acxiom France SAS (Francúzsko)

Výskum a identifikácia potenciálnych marketingových príležitostí pre spoločnosť PayPal; výskum trhovej pozície produktov spoločnosti PayPal z demografického hľadiska.

Meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, číslo účtu PayPal, dátum otvorenia účtu a pohlavie.

Syzygy

Optimalizácia pre vyhľadávacie nástroje s cieľom podpory marketingových tímov spoločnosti PayPal a poskytovania spätnej väzby týkajúcej sa webového dizajnu a problémov s lokalitou.

Identifikátory súborov cookie, identifikátor zákazníka, krajina, typ účtu, adresa IP.

Northstar Research Partners (USA)

Vykonávanie prieskumov v oblasti služieb zákazníkom.

Meno, e-mailová adresa, typ účtu, typ a charakter ponúkaných alebo používaných služieb PayPal a relevantné informácie o transakciách.

Ipsos Mori UK Limited (Spojené kráľovstvo), Ipsos GmbH (Nemecko), Ipsos SAS (Francúzsko) a FactWorks GmbH (Nemecko), TNS Deutschland GmbH (Nemecko), The Tryst Market Research Limited (Spojené kráľovstvo), The Modellers LLC (USA), Hall and Partners Europe Ltd. (Spojené kráľovstvo), Hall and Partners LLC (USA), Factworks LLC (USA)

Vykonávanie prieskumov v oblasti služieb zákazníkom a marketingu.

Meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, krajina trvalého pobytu alebo krajina, v ktorej osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrovaný identifikátor, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, klasifikácia obchodníka alebo spotrebiteľa, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania, ďalšie relevantné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

Lieberman Research Worldwide LLC (USA)

Vykonávanie prieskumov v oblasti služieb zákazníkom a marketingu.

Meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, krajina trvalého pobytu alebo krajina, v ktorej osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrovaný identifikátor, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, klasifikácia obchodníka alebo spotrebiteľa, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania, ďalšie relevantné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

Forrester Research, Inc. (USA), Forrester Switzerland GmbH/Forrester Research BV (Švajčiarsko)

Vykonávanie prieskumov v oblasti služieb zákazníkom a marketingu.

Meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, krajina alebo mesto trvalého pobytu, prípadne krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrovaný identifikátor, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, klasifikácia obchodníka alebo spotrebiteľa, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania, ďalšie relevantné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

Opinion Labs Inc. (USA), Sky Consulting (Francúzsko), Acuity ETS Ltd. (Spojené kráľovstvo), I + E Research (Nemecko)

Vykonávanie prieskumov v oblasti služieb zákazníkom a marketingu.

Meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, krajina alebo mesto trvalého pobytu, prípadne krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrovaný identifikátor, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, klasifikácia obchodníka alebo spotrebiteľa, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania, ďalšie relevantné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

Adwise (Francúzsko) a Axance (Francúzsko)

Vykonávanie prieskumov v oblasti marketingu.

Meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, typ účtu, typ a charakter ponúkaných alebo používaných služieb PayPal a relevantné údaje o transakciách.

BD Network Limited (Spojené kráľovstvo), Tullo Marshall Warren Limited (Spojené kráľovstvo), MyCash (Francúzsko), Crowd Guru (Nemecko)

Príprava a realizácia propagačných akcií pre zákazníkov.

Meno, adresa a e-mailová adresa.

Salesforce.com, Inc. (USA)

Uchovávanie kontaktných informácií obchodníka spolu s ďalšími doplňujúcimi informáciami o obchodnom vzťahu.

Meno, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa, názov firmy, adresa URL, ID účtu PayPal a ďalšie doplňujúce informácie o obchodnom vzťahu, ako sú (okrem iného) meno kontaktnej osoby a kontaktné údaje obchodníka a/alebo partnera, pomocou ktorých sa obchodník zaregistroval, opis produktov predávaných cez PayPal, poznámky z komunikácie a informácie o registrácii, interné rozhodnutia týkajúce sa obchodníka, výpočty výnosov a ďalšie informácie týkajúce sa firmy obchodníka poskytnuté dotyčným obchodníkom, informácie dôležité pre osobitné integrácie obchodníkov, názov a adresa banky.

Clue PR (Poľsko), Daniel J Edelman Ltd (Spojené kráľovstvo), Edelman.ergo GmbH (Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko), Edelman Spain, S.A. (Španielsko), Edelman S.A. (Francúzsko), Edelman S.r.l. (Taliansko), Edelman Public Relations Worldwide B.V. (Holandsko), Southpaw Productions, s.r.o. (Česká republika), Clue PR (Maďarsko), Georgia-Niki Christoula, Public Relations Consultant (Grécko), Comit Communications & Marketing Limited (Írsko), Spotlight PR AB (Švédsko, Nórsko, Dánsko)

Odpovedanie na dotazy médií týkajúce sa otázok zákazníkov a pomoc spoločnosti PayPal v aktivitách na sociálnych sieťach.

Meno, adresa a všetky údaje o účte zákazníka, ktoré sú relevantné pre otázky zákazníka.

Alchemy Worx Ltd (Spojené kráľovstvo)

Umožnenie prípravy správ týkajúcich sa marketingových kampaní pre vedenie.

Meno, e-mailová adresa a údaje o interakcii zákazníka s kampaňou.

Carrenza Limited (Spojené kráľovstvo)

Hosťovanie marketingovej databázy.

Meno, adresa, e-mailová adresa, názov firmy, názov domény, stav účtu, predvoľby účtu, typ a charakter ponúkaných alebo používaných služieb PayPal a relevantné informácie o transakciách.

Dataprovider B.V (Holandsko)

Získavanie marketingových a firemných údajov na účely predaja a marketingu získavaním a dopĺňaním firemných údajov a údajových profilov nových aj existujúcich zákazníkov.

ID žiadosti, adresa URL, doména, názov spoločnosti.

1000Mercis SA (Francúzsko) a 1000Mercis Ltd (Spojené kráľovstvo)

Uchovávanie údajov používateľov na realizáciu marketingových kampaní v mene spoločnosti PayPal.

Meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, typ účtu, typ a charakter ponúkaných alebo používaných služieb PayPal a relevantné údaje o transakciách.

A McLay & Company Limited (Spojené kráľovstvo), TNT Post Italia (Taliansko)

Pomoc s realizáciou priamych poštových a marketingových offline kampaní.

Meno, adresa, e-mailová adresa, názov firmy, názov domény, stav účtu, predvoľby účtu, typ a charakter ponúkaných alebo používaných služieb PayPal a relevantné informácie o transakciách.

Datacolor Dialog-Medien GmbH (Nemecko), MEILLERGHP GmbH (Nemecko) a W & J Linney Ltd (Spojené kráľovstvo)

Pomoc s realizáciou priamych poštových a marketingových offline kampaní.

Meno, e-mailová adresa, adresa, názov firmy, názov domény, stav účtu, predvoľby účtu, typ a charakter ponúkaných alebo používaných služieb PayPal.

Medallia, Inc. (USA)

Vykonávanie prieskumov v oblasti služieb zákazníkom.

Meno, e-mailová adresa, typ účtu, typ a charakter ponúkaných alebo používaných služieb PayPal a relevantné informácie o transakciách.

Endlichsommer – werbung in bester gesellschaft mbh (Nemecko) a Crossover Communication GmbH (Nemecko)

Pomoc s realizáciou priamych poštových a marketingových offline kampaní.

Meno, adresa, názov firmy, typ a charakter ponúkaných alebo používaných služieb PayPal.

optivo GmbH (Nemecko)

Odosielanie e-mailov, e-mailový marketing.

Názov obchodníka, meno kontaktnej osoby, e-mailová adresa, adresa, stav, identifikátor klienta a obchodný systém.

Rapp (Francúzsko), Rapp (Spojené kráľovstvo), Partner Path

Príprava, meranie a realizácia marketingových kampaní.

Meno, názov firmy, adresa a registračné číslo obchodníka alebo partnera, meno, pracovná pozícia, oslovenie, e-mailová adresa, telefónne číslo kontaktnej osoby obchodníka, adresa URL webovej lokality obchodníka, číslo účtu PayPal, aplikácie tretích strán používané obchodníkom, správanie na webovej lokalite služby PayPal.

DemandGen AG (Nemecko)

Realizácia e-mailových marketingových kampaní.

Meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, typ účtu, typ a charakter ponúkaných alebo používaných služieb PayPal a relevantné údaje o transakciách.

Business support services – b2s, SAS (Francúzsko), Foule Access SAS (Francúzsko)

Uchovávanie kontaktných informácií obchodníkov na marketingovú komunikáciu s týmito obchodníkmi.

Názov obchodníka, meno kontaktnej osoby, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa URL webovej lokality obchodníka.

Consultix (Francúzsko a Španielsko) a Quadro Srl (Taliansko)

Hosťovanie informácií poskytnutých obchodníkmi a zobrazovanie časti týchto informácií na stránkach webovej lokality PayPal so zoznamom webových lokalít akceptujúcich PayPal a ponúkajúcich špeciálne ponuky používateľom služby PayPal.

Všetky informácie poskytnuté obchodníkmi v súvislosti s ich používaním týchto stránok webovej lokality PayPal (predovšetkým vrátane názvu obchodníka, mena kontaktnej osoby, e-mailovej adresy, loga a informácií súvisiacich s propagačnými akciami ponúkanými používateľom služby PayPal).

Appnexus, Inc. (USA), BlueKai, Inc. (USA), Adobe Systems Incorporated (USA), Mediamath Inc. (USA), Criteo SA (Francúzsko) (Švédsko), TubeMogul Inc (USA), AdaptTV

Realizácia retargetingových kampaní s cieľom doručovať personalizovanú reklamu.

Anonymné identifikátory generované súbormi cookie, pixelovými značkami alebo podobnými technológiami vloženými do webových stránok, reklám a e-mailov doručovaných používateľom. Šifrované e-mailové adresy priradené k používateľom služby PayPal (bez uvedenia vzťahu k účtu).

Google Inc., Google Ireland, Ltd. (Írsko), Google (Švédsko), DoubleClick Europe Ltd (Spojené kráľovstvo), DoubleClick, divízia spoločnosti Google, Inc, Google Asia Pacific Pte. Ltd. (Singapur)

Realizácia retargetingových kampaní s cieľom doručovať personalizovanú reklamu.

Anonymné identifikátory generované súbormi cookie, pixelovými značkami alebo podobnými technológiami vloženými do webových stránok, reklám a e-mailov doručovaných používateľom. Reklamný identifikátor a identifikátor zariadenia, šifrovaná e-mailová adresa, šifrovaný identifikátor zákazníka, šifrované ID obchodníka, hodnota transakcie.

Conversant Inc. (USA), Commission Junction (USA), Conversant GmbH (Nemecko), Conversant International Ltd. (Írsko)

Realizácia a meranie retargetingových kampaní s cieľom identifikovať návštevníkov a presmerovať ich prostredníctvom personalizovaných reklamných kampaní.

Hašovaný identifikátor účtu PayPal (v prípade potreby), ako aj identifikátor zariadenia používaného konkrétnou osobou, obsah reklám určených na doručenie a rozdelenie používateľských skupín na reklamné účely.

LinkedIn Ireland Unlimited Company (Írsko), LinkedIn Corporation (USA), LinkedIn Singapore Pte. Ltd. (Singapur)

Realizácia retargetingových kampaní s cieľom doručovať personalizovanú reklamu.

Názov firmy, šifrované e-mailové adresy priradené k používateľom služby PayPal (bez uvedenia vzťahu k účtu).

StrikeAd UK Ltd. (Spojené kráľovstvo), Criteo Ltd. (Spojené kráľovstvo), Criteo Singapore Pte. Ltd (Singapur), Tapjoy Inc (USA)., Supersonic Ltd., StrikeAd Inc. (USA), Exponential Interactive Inc (USA), InMobi (USA), MoPub Inc. (USA), AdMob Inc (USA), Millenial Media Inc (USA), Tapad Inc, Drawbridge Inc, Mobkoi, (Spojené kráľovstvo) Fiksu, Inc. (USA), Nanigans, Inc. (USA), Criteo SA (Francúzsko), Rocket Fuel

Realizácia a meranie retargetingových kampaní s cieľom rozdeliť používateľov do segmentov pre marketingové kampane.

Anonymné identifikátory súborov cookie, reklamy a/alebo identifikátor zariadenia na rozdelenie používateľských skupín na marketingové účely.

Fiksu, Inc. (USA)

Realizácia a meranie retargetingových kampaní s cieľom rozdeliť používateľov do segmentov pre marketingové kampane, pri ktorých sa využívajú mobilné aplikácie PayPal.

Identifikátor zariadenia používaný pre operačný systém iOS spoločnosti Apple, keď používateľ nainštaluje aplikáciu, zaregistruje sa do služieb PayPal, prihlási sa, zaregistruje sa na predajnom mieste alebo nastaví profilovú fotografiu.

Heaven SAS (Francúzsko)

Realizácia marketingových kampaní pre obchodníkov.

Názov obchodníka, adresa URL webovej lokality obchodníka, opis zakúpeného tovaru a jeho cena.

Wire Stone LLC (USA)

Výber výhercov, ich informovanie o výhre a odovzdávanie cien výhercom súťaží v rámci prieskumov. Vykonávanie prieskumov v oblasti služieb zákazníkom a marketingu.

Meno, e-mailová adresa, šifrovaný identifikátor, krajina alebo mesto trvalého pobytu, prípadne krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, klasifikácia obchodníka alebo spotrebiteľa, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania, ďalšie relevantné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

Sotiaf Telematiques Associes SAS (Francúzsko)

Uchovávanie údajov používateľov pre marketingové kampane a realizácia kampaní priameho marketingu.

Meno, e-mailová adresa a telefónne číslo.

2engage (Nemecko) a Quo Vadis (Nemecko)

Vykonávanie prieskumov trhu.

Meno, názov spoločnosti, adresa, telefónne číslo, názov domény, e-mailová adresa, typ a charakter používania služieb PayPal, segment trhu a zovšeobecnená kategorizácia veľkosti spoločnosti a informácie o účasti na predchádzajúcich prieskumoch.

Facebook, Inc (USA), Facebook Ireland Limited (Írsko), Twitter, Inc. (USA) (Írsko), AdRoll, Yahoo, Facebook Business Manager (Švédsko).

Realizácia retargetingových kampaní s cieľom doručovať personalizovanú reklamu.

Reklamný identifikátor a identifikátor zariadenia na rozdelenie používateľských skupín do segmentov na základe ich správania v aplikácii, šifrovaná e-mailová adresa priradená k používateľom služby PayPal (bez uvedenia vzťahu k účtu), adresa IP, anonymné identifikátory generované súbormi cookie, pixelovými značkami alebo podobnými technológiami vloženými do webových stránok, reklám a e-mailov doručovaných používateľom. Identifikátor mobilného inzerenta, adresa IP a ďalšie metaúdaje cez súpravu Facebook SDK v mobilných aplikáciách.

SurveyMonkey (Švédsko) (Španielsko) (USA) (Portugalsko)

Pomoc s realizáciou prieskumov medzi používateľmi, vykonávaním analýz rizík, predchádzaním podvodom a riadením rizík.

Meno, e-mailová adresa a údaje o interakcii zákazníka s kampaňou, názov obchodníka, dátum registrácie, dátum založenia, webová lokalita, aktuálna a očakávaná hodnota CPV, účel a charakter firmy, analýza rizík obchodníka, požadované limity na transakcie.

.

Marketing and Planning Systems, LLC. USA (USA), Dynamic Logic, Inc. (USA), GfK Custom Research LLC (USA), GfK Polonia Sp. z o.o. (Poľsko), Millward Brown, Inc. (USA) a Radius Global Market Research, LLC (USA)

Vykonávanie prieskumov v oblasti služieb zákazníkom a marketingu.

Meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, krajina alebo mesto trvalého pobytu, prípadne krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrovaný identifikátor, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, klasifikácia obchodníka alebo spotrebiteľa, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania, ďalšie relevantné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

Oracle America Inc. (USA),

Oracle Corporation UK Ltd

Príprava, meranie a realizácia marketingových kampaní.

Meno, názov firmy, adresa a registračné číslo obchodníka, meno, pracovná pozícia, e-mailová adresa, telefónne číslo kontaktnej osoby obchodníka, adresa URL webovej lokality obchodníka, číslo účtu PayPal, aplikácie tretích strán používané obchodníkom, správanie na webovej lokalite PayPal.

Nanigans, Inc. (USA), Fiksu, Inc. (USA), Ad– X Limited (Spojené kráľovstvo), Criteo Ltd. (Spojené kráľovstvo), Criteo Singapore Pte. Ltd

Pomoc s identifikáciou správania v mobilnej aplikácii s cieľom usmerniť rozhodnutia o cielenom marketingu, pomoc s efektívnym vedením a optimalizáciou kampaní cielených na mobilné zariadenia na sociálnych sieťach a inde na webe.

Anonymné identifikátory súborov cookie, reklamný identifikátor a identifikátor zariadenia používaného konkrétnou osobou, udalosti v mobilnej aplikácii týkajúce sa jej používania konkrétnym používateľom (okrem iného vrátane prihlásenia, úspešného dokončenia transakcie), avšak bez údajov o platbe a finančných informácií.

Obsah reklám, ktoré majú byť doručené konkrétnym používateľom, prípadne skupine v segmente, do ktorej daná osoba patrí, a to na reklamné účely.

Zeuner S.p.A. (Taliansko), Accueil Srl (Taliansko) a CallCenterNet Italy s.r.l. (Taliansko)

Uchovávanie kontaktných informácií obchodníkov na marketingovú komunikáciu s týmito obchodníkmi.

Názov obchodníka, meno kontaktnej osoby, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa URL webovej lokality obchodníka.

Purepromoter Ltd t/a Pure360

Odosielanie SMS správ súvisiacich so službou a odosielanie (v závislosti od nastavení povolení) propagačných SMS správ používateľom služby PayPal.

Číslo mobilného telefónu, meno, adresa, e-mailová adresa, názov firmy, kontaktné údaje firmy, názov domény, stav účtu, typ účtu, predvoľby účtu, typ a charakter ponúkaných alebo používaných služieb PayPal a relevantné informácie o transakciách a účte.

Iris (Nemecko)

Príprava, meranie a realizácia marketingových kampaní.

Meno, názov firmy, adresa a registračné číslo obchodníka alebo partnera, meno, pracovná pozícia, e-mailová adresa, telefónne číslo kontaktnej osoby obchodníka, adresa URL webovej lokality obchodníka, číslo účtu PayPal, aplikácie tretích strán používané obchodníkom, správanie na webovej lokalite PayPal.

OC&C Strategy Consultants Limited (Spojené kráľovstvo)

Vykonávanie prieskumov trhu a získanie prehľadu.

Anonymizované údaje o účte a transakciách.

PaketPLUS Marketing GmbH (Nemecko)

Riadenie marketingových kampaní, distribúcia letákov obchodníkom a následné činnosti po realizácii kampaní.

Meno spotrebiteľa, miesto, povaha a rozsah podvodu na účte, názov firmy.

Eye square GmbH (Nemecko)

Vykonávanie prieskumov v oblasti služieb zákazníkom a marketingu.

Vykonávanie prieskumov v oblasti služieb zákazníkom a marketingu.

Alliance Data FHC, Inc. – spoločnosť obchodujúca pod názvom Epsilon International a/alebo Epsilon Communication Solutions, S.L

Realizácia jednosmerných outbound komunikačných kampaní vrátane, nie však výhradne, prostredníctvom e-mailov a zobrazovania oznámení.

Kontaktné údaje okrem iného vrátane mena, e-mailu, telefónneho čísla. Anonymné identifikátory súborov cookie, reklamné identifikátory. Obsah komunikácie, ktorá má byť doručená konkrétnym používateľom, prípadne skupine v segmente, do ktorej daná osoba patrí, a to na účely komunikácie.

Visual IQ, Inc (USA), Visual IQ (Kanada)

Meranie účinnosti medzi zariadeniami a kanálmi.

Reklamný identifikátor a identifikátor zariadenia na rozdelenie používateľských skupín do segmentov na základe ich správania v aplikácii, šifrovaná e-mailová adresa priradená k používateľom služby PayPal (bez uvedenia vzťahu k účtu). Anonymné identifikátory generované súbormi cookie, pixelovými značkami alebo podobnými technológiami vloženými do webových stránok, reklám a e-mailov doručovaných používateľom.

aklamio GmbH (Nemecko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Francúzsko)

Spoločnosť aklamio získava nových aktívnych spotrebiteľov služby PayPal pomocou referenčného marketingu a programu cashback.

Šifrovaný identifikátor spotrebiteľa, čas registrácie a prvej zrealizovanej transakcie.

Rakuten (globálna spoločnosť)

Realizácia retargetingových kampaní s cieľom doručovať personalizovanú reklamu.

Anonymné identifikátory generované súbormi cookie, pixelovými značkami alebo podobnými technológiami vloženými do webových stránok a e-mailov doručovaných používateľom.

Realzeit GmbH (Nemecko)

Realizácia a meranie retargetingových kampaní s cieľom rozdeliť používateľov pre marketingové kampane a doručovanie personalizovanej reklamy.

Anonymné identifikátory súborov cookie, reklamný identifikátor a/alebo identifikátor zariadenia.

Trademob GmbH (Nemecko)

Realizácia a meranie retargetingových kampaní s cieľom rozdeliť používateľov pre marketingové kampane a doručovanie personalizovanej reklamy.

Anonymné identifikátory súborov cookie, reklamný identifikátor a/alebo identifikátor zariadenia.

Maple Team Limited (Izrael), Unique Digital Marketing Limited (Spojené kráľovstvo), Havas Media (Francúzsko), Havas Media Limited, Webguerillas GmbH (Nemecko), Spark Foundry GmbH (Nemecko)

Online mediálne agentúry, ktoré nakupujú digitálne médiá s cieľom inzerovania služieb a produktov spoločnosti PayPal.

E-mailová adresa, identifikátory zariadení.

Affiperf Conversion Tag (trading desk spoločnosti Havas) – EMEA

Realizácia retargetingových kampaní s cieľom doručovať personalizovanú reklamu.

Anonymné identifikátory generované súbormi cookie, pixelovými značkami alebo podobnými technológiami vloženými do webových stránok a e-mailov doručovaných používateľom.

Pandora

Realizácia retargetingových kampaní s cieľom doručovať personalizovanú reklamu.

Anonymné identifikátory generované súbormi cookie, pixelovými značkami alebo podobnými technológiami vloženými do webových stránok a e-mailov doručovaných používateľom.

Affilio

Realizácia retargetingových kampaní s cieľom doručovať personalizovanú reklamu.

Anonymné identifikátory generované súbormi cookie, pixelovými značkami alebo podobnými technológiami vloženými do webových stránok a e-mailov doručovaných používateľom.

Resultados Digitais

Realizácia retargetingových kampaní s cieľom doručovať personalizovanú reklamu.

Anonymné identifikátory generované súbormi cookie, pixelovými značkami alebo podobnými technológiami vloženými do webových stránok a e-mailov doručovaných používateľom.

Netfluential Ltd. (Spojené kráľovstvo), LatentView Analytics Corporation (USA, Spojené kráľovstvo, India), Firefish Ltd. (Spojené kráľovstvo), FocusVision Worldwide Inc. (USA), Focus Vision Inc (Spojené kráľovstvo)

Vykonávanie prieskumov v oblasti služieb zákazníkom a marketingu.

Meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, krajina alebo mesto trvalého pobytu, prípadne krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrovaný identifikátor, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, klasifikácia obchodníka alebo spotrebiteľa, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania, ďalšie relevantné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

Greenberg Inc. (USA)

Vykonávanie prieskumov v oblasti služieb zákazníkom a marketingu.

Meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, typ účtu, typ a charakter ponúkaných alebo používaných služieb PayPal a relevantné údaje o transakciách.

Hall & Partners Europe Ltd. (Spojené kráľovstvo)

Vykonávanie prieskumov v oblasti služieb zákazníkom a marketingu.

Meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, typ účtu, typ a charakter ponúkaných alebo používaných služieb PayPal a relevantné údaje o transakciách.

Clear Score Technology Ltd. (Spojené kráľovstvo)

Realizácia cielených kampaní s cieľom doručovať personalizovanú reklamu.

Anonymné identifikátory generované súbormi cookie, pixelovými značkami alebo podobnými technológiami vloženými do webových stránok, reklám a e-mailov doručovaných používateľom.

VivaKi GmbH (Nemecko)

Zhromažďovanie anonymných informácií o používateľovi s cieľom efektívnej optimalizácie marketingových kampaní. Pomoc s identifikáciou správania na webových lokalitách PayPal s cieľom usmerniť rozhodnutia o cielenom marketingu a prispôsobenej reklame.

Anonymné identifikátory generované súbormi cookie, pixelovými značkami alebo podobnými technológiami vloženými do webových stránok, reklám, aplikácií a e-mailov doručovaných používateľom. Informácie o zariadení, prehliadači a navštívených webových lokalitách PayPal.

Adjust GmbH (Nemecko)

Pomoc s identifikáciou správania v mobilnej aplikácii s cieľom usmerniť rozhodnutia o cielenom marketingu, pomoc s efektívnym vedením a optimalizáciou kampaní cielených na mobilné zariadenia na sociálnych sieťach a inde na webe.

Anonymné identifikátory súborov cookie, reklamný identifikátor, šifrovaný identifikátor zákazníka a identifikátor zariadenia používaného konkrétnou osobou, udalosti v mobilnej aplikácii týkajúce sa jej používania konkrétnym používateľom (okrem iného vrátane prihlásenia, úspešného dokončenia transakcie), avšak bez údajov o platbe a finančných informácií.

Obsah reklám, ktoré majú byť doručené konkrétnym používateľom, prípadne skupine v segmente, do ktorej daná osoba patrí, a to na reklamné účely.

Quiller Consultants (Spojené kráľovstvo)

Podpora práce v oblasti vzťahov so štátnymi inštitúciami v Spojenom kráľovstve.

Marketingové materiály spoločnosti PayPal a prehľady produktov. Príležitostná prípadová štúdia obchodníka. Všetky ostatné zdieľané údaje budú predstavovať verejný záznam, ako napríklad odpoveď na otázku položenú v rámci konzultácie. Nebudú sa zdieľať žiadne údaje o konkrétnom zákazníkovi či obchodníkovi.

iProspect

Optimalizácia pre vyhľadávacie nástroje s cieľom podpory marketingových tímov spoločnosti PayPal a poskytovania spätnej väzby týkajúcej sa webového dizajnu a problémov s lokalitou.

Identifikátory súborov cookie, identifikátor zákazníka, krajina, typ účtu, adresa IP.

Mozoo UK LTD, LoopMe Ltd., 4th Screen Advertising Ltd

Realizácia a meranie retargetingových kampaní s cieľom rozdeliť používateľov do segmentov pre marketingové kampane a doručovať personalizované reklamy.

Anonymné identifikátory súborov cookie, reklamné identifikátory, agregované údaje o inštaláciách, registráciách a prepočtoch.

Crispin Porter Bogusky CP+B (Spojené kráľovstvo)

Realizácia a meranie reklamných kampaní.

Hodnota transakcie (iba pri príspevkoch), ID obchodníka.

Altares D&B (EMEA), Informa (EMEA), Cerved (EMEA), Cribis D&B (EMEA), Dun & Bradstreet (EMEA)

Marketingové a firemné údaje na účely predaja a získavanie a dopĺňanie firemných údajov nových aj existujúcich klientov.

Externí potenciálni zákazníci (údaje o potenciálnej firme).

Fiksu Inc (USA)

Realizácia a meranie retargetingových kampaní s cieľom rozdeliť používateľov do segmentov pre marketingové kampane, pri ktorých sa využívajú mobilné aplikácie PayPal.

Identifikátor zariadenia používaný pre operačný systém iOS spoločnosti Apple, keď používateľ nainštaluje aplikáciu, zaregistruje sa do služieb PayPal, prihlási sa, zaregistruje sa na predajnom mieste alebo nastaví profilovú fotografiu.

Market Bridge (USA)

Segmentácia zákazníkov s cieľom lepšieho poskytovania služieb.

Identifikátor účtu, adresa, PSČ, história účtu, údaje o raste vrátane údajov o používaní produktu a všetkých údajov o transakciách.

Select Media Ltd (Spojené kráľovstvo), AdCompass Ltd (Spojené kráľovstvo), Cheetah Mobile Inc. (Čína), Fyber GmbH (Nemecko)

Realizácia a meranie retargetingových kampaní s cieľom rozdeliť používateľov do segmentov pre marketingové kampane.

Anonymné identifikátory súborov cookie, reklamný identifikátor a/alebo identifikátor zariadenia na rozdelenie používateľských skupín do segmentov na marketingové účely.

Debby and Ron digital LTD (Izrael),

LLC Havas Digital (Havas, Rusko)

Online mediálna agentúra, ktorá nakupuje digitálne médiá s cieľom inzerovania služieb a produktov spoločnosti PayPal.

Tieto agentúry často spracúvajú anonymné súbory cookie, identifikátory zariadení, zoznamy zacielených používateľov alebo hašované zoznamy e-mailov, aby oslovili našich spotrebiteľov prostredníctvom sietí sociálnych médií.

Ogury Ltd (Spojené kráľovstvo), Adara, Inc (USA), RadiumOne, Inc (USA),

Microsoft Online Inc, Commission Junction (USA)

Realizácia a meranie retargetingových kampaní s cieľom rozdeliť používateľov pre marketingové kampane a doručovanie personalizovanej reklamy.

Anonymné identifikátory generované súbormi cookie, pixelovými značkami alebo podobnými technológiami vloženými do webových stránok a e-mailov doručovaných používateľom, reklamný identifikátor a/alebo identifikátor zariadenia.

Integral Ad Science, Inc. (USA), Moat, Inc (USA)

Služby overovania reklám tretích strán.

Behaviorálne signály nezahŕňajúce osobné identifikačné údaje týkajúce sa online reklamnej aktivity.

Hypothesis Inc.

Vykonávanie prieskumov v oblasti služieb zákazníkom a marketingu.

Meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, krajina trvalého pobytu alebo krajina, v ktorej osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrovaný identifikátor, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, klasifikácia obchodníka alebo spotrebiteľa, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania, ďalšie relevantné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

Borek media GmbH (Nemecko)

Pomoc s realizáciou priamych poštových a marketingových offline kampaní.

Meno, ID zákazníka, e-mailová adresa, poštová adresa, názov firmy, názov domény, stav účtu, predvoľby účtu, typ a charakter ponúkaných alebo používaných služieb PayPal.

LookBookHQ (Kanada)

Poskytovanie služieb súvisiacich s produktmi spoločnosti LookbookHQ na zlepšenie používateľskej skúsenosti s obsahom.

Adresa IP zákazníka a potenciálneho zákazníka, e-mailová adresa zákazníka.

Purestone TFM Limited (Spojené kráľovstvo)

Realizácia prieskumov a rozhovorov so zákazníkmi a potenciálnymi zákazníkmi s cieľom vytvoriť marketingovú komunikáciu, napríklad v podobe prípadových štúdií či príbehov o úspechu.

Názov firmy zákazníka, meno kontaktnej osoby, telefónne číslo kontaktnej osoby.

Snap Inc. (USA), Teads SA (Francúzsko), Spotify AB (Švédsko)

Realizácia retargetingových kampaní s cieľom doručovať personalizovanú reklamu.

Reklamný identifikátor a identifikátor zariadenia používaného konkrétnou osobou, údaje o inštalácii a údaje v aplikácii vychádzajúce z týchto identifikátorov.

Mobext (Spojené kráľovstvo)

Realizácia retargetingových kampaní s cieľom doručovať personalizovanú reklamu.

Reklamný identifikátor a identifikátor zariadenia používaného konkrétnou osobou.

Apple Search Ads (USA) (Spojené kráľovstvo)

Vytvorenie, realizácia a meranie reklamných kampaní na platforme Apple Search Ads. Spoločnosť Apple bude poskytovať reklamný obsah používateľom softvérových aplikácií Apple a zariadení Apple.

Reklamný identifikátor a identifikátor zariadenia používaného konkrétnou osobou, údaje o inštalácii a údaje v aplikácii vychádzajúce z týchto identifikátorov.

Batch Media GmbH (Nemecko)

Overovanie reklám a meranie ich viditeľnosti.

Údaje vychádzajúce z kampane (čas, informácie o kampani, miesto, geografické informácie, informácie o prehliadači), ako aj kreatívne údaje čitateľné v jazyku JavaScript a adresa IP.

Qualtrics (USA)

Zhromažďovanie spätnej väzby od návštevníkov webovej lokality paypal.com a zisťovanie miery ich spokojnosti a konkrétnych odporúčaní na zlepšenie lokality a nahlasovanie problémov s lokalitou priamo jej návštevníkmi.

Adresa IP, agent používateľa, prehliadač, typ zariadenia, rozlíšenie obrazovky, veľkosť prehliadača, stránka URL, odkazujúca adresa stránky, odkazujúca adresa lokality, počet stránok, čas strávený na webovej lokalite, čas a dátum zamerania na webovú lokalitu, deň, čas, stav prieskumu (poskytnutý, začatý, dokončený) a vyplnený obsah v prípade dokončenia, zašifrované ID zákazníka, názov stránky.

RadiumOne (USA)

Realizácia a meranie správania používateľov (registrácie a transakcie) a retargetingových kampaní s cieľom identifikovať návštevníkov a presmerovať ich prostredníctvom personalizovaných reklamných kampaní.

Anonymné identifikátory generované súbormi cookie, pixelovými značkami alebo podobnými technológiami vloženými do webových stránok, reklám a e-mailov doručovaných používateľom. Reklamný identifikátor a identifikátor zariadenia, šifrovaná e-mailová adresa, identifikátor zákazníka, ID obchodníka, hodnota transakcie, ID transakcie, výška schválenej pôžičky.

XING AG (Nemecko)

Realizácia retargetingových kampaní s cieľom doručovať personalizovanú reklamu.

Názvy spoločností existujúcich obchodníkov na porovnanie s používateľskou základňou platformy.

Cosine (Spojené kráľovstvo)

Marketing služby PayPal Here.

Meno, priezvisko, názov firmy, celkový objem platieb, počet transakcií, adresa, e-mailová adresa.

Blueshift (USA)

Umožnenie automatizácie a prispôsobenia marketingu.

Meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, pohlavie, dátum narodenia, identifikátor člena, mesto, krajina, navštívená stránka a história nákupov.

Smartly (Švédsko) (Fínsko)

Umožnenie poskytovania reklám pre konkrétne segmenty zákazníkov a hľadanie nových potenciálnych zákazníkov. Marketing, analýza produktov a zákazníkov.

E-mailová adresa, anonymné identifikátory generované súbormi cookie, pixelovými značkami alebo podobnými technológiami vloženými do webových stránok, reklám a e-mailov doručovaných používateľom. Reklamný identifikátor a identifikátor zariadenia, šifrovaná e-mailová adresa, šifrované meno, šifrované telefónne číslo, šifrovaný identifikátor zákazníka, šifrované ID obchodníka, hodnota transakcie.

Precis Digital (Švédsko)

Umožnenie prispôsobenej reklamy cez AdWords.

E-mailová adresa.

Pipedrive (Švédsko)

Umožnenie priameho predaja.

Identifikátor zákazníka, názov spoločnosti, e-mailová adresa spoločnosti.

Wunderman (Nemecko)

Analýzy údajov a stratégia CRM.

Kontaktné údaje a údaje o účte okrem iného vrátane mena, adresy, e-mailu, telefónneho čísla, identifikátora zákazníka, dátumu narodenia, anonymných identifikátorov súborov cookie, reklamných identifikátorov, skupiny v segmente, do ktorej daná osoba patrí, ID transakcie, počtu transakcií PayPal, pomeru domácich a zahraničných transakcií, frekvencie, aktuálnosti a objemu transakcií, typu účtu, vystavenia marketingovým materiálom, vystavenia produktovým tokom, typu a charakteru ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontaktu na oddelenie služieb zákazníkom, klasifikácie obchodníka alebo spotrebiteľa, počtu transakcií obchodníka, počtu mesiacov aktívneho používania a ďalších relevantných údajov o účte alebo transakciách.

Marketbridge Corporation (USA)

Vykonávanie prieskumov v oblasti služieb zákazníkom a marketingu.

Krajina alebo mesto trvalého pobytu, prípadne krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrovaný identifikátor, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, klasifikácia obchodníka alebo spotrebiteľa, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania, ďalšie relevantné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

Decipher Inc. (USA), Maru Group Llc (USA), Comscore (USA), The Nielsen Company (USA), Factsworks (USA), Business Insider (USA), Aite Group, Llc (USA), Meadowlands Consumer Center Inc (USA), Chadwick Martin Bailey (USA), 360I Llc (USA), Mmr Research Associates (USA)

Vykonávanie prieskumov v oblasti služieb zákazníkom a marketingu.

Krajina alebo mesto trvalého pobytu, prípadne krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrovaný identifikátor, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, klasifikácia obchodníka alebo spotrebiteľa, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania, ďalšie relevantné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

Tw Lrw Holdings, Llc (USA), Galileo Kaleidoscope Pty Ltd (USA)

Vykonávanie prieskumov v oblasti služieb zákazníkom a marketingu.

Hlavný prieskum: Žiadne osobné identifikačné údaje sa neposkytujú. Krajina alebo mesto trvalého pobytu, prípadne krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrovaný identifikátor, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, klasifikácia obchodníka alebo spotrebiteľa, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania, ďalšie relevantné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

Vykonávanie prieskumov v oblasti služieb zákazníkom a marketingu.

Krajina alebo mesto trvalého pobytu, prípadne krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrovaný identifikátor, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, klasifikácia obchodníka alebo spotrebiteľa, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania, ďalšie relevantné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

Vykonávanie prieskumov v oblasti služieb zákazníkom a marketingu.

Hlavný prieskum: Žiadne osobné identifikačné údaje sa neposkytujú. Krajina alebo mesto trvalého pobytu, prípadne krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrovaný identifikátor, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, klasifikácia obchodníka alebo spotrebiteľa, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania, ďalšie relevantné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

Euromonitor International (USA)

Vykonávanie prieskumov v oblasti služieb zákazníkom a marketingu.

Hlavný prieskum: Žiadne osobné identifikačné údaje sa neposkytujú. Krajina alebo mesto trvalého pobytu, prípadne krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrovaný identifikátor, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, klasifikácia obchodníka alebo spotrebiteľa, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania, ďalšie relevantné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

Statista (USA)

Vykonávanie prieskumov v oblasti služieb zákazníkom a marketingu.

Krajina alebo mesto trvalého pobytu, prípadne krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrovaný identifikátor, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, klasifikácia obchodníka alebo spotrebiteľa, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania, ďalšie relevantné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

Zpo_Ac Nielson (USA)

Vykonávanie prieskumov v oblasti služieb zákazníkom a marketingu.

Krajina alebo mesto trvalého pobytu, prípadne krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrovaný identifikátor, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, klasifikácia obchodníka alebo spotrebiteľa, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania, ďalšie relevantné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

IDC (USA)

Vykonávanie prieskumov v oblasti služieb zákazníkom a marketingu.

Krajina alebo mesto trvalého pobytu, prípadne krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrovaný identifikátor, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, klasifikácia obchodníka alebo spotrebiteľa, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania, ďalšie relevantné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

Aditi Consulting (USA)

Vykonávanie prieskumov v oblasti služieb zákazníkom a marketingu.

Krajina alebo mesto trvalého pobytu, prípadne krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrovaný identifikátor, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, klasifikácia obchodníka alebo spotrebiteľa, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania, ďalšie relevantné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

The Tryst Market Research Limited (USA)

Vykonávanie prieskumov v oblasti služieb zákazníkom a marketingu.

Hlavný prieskum: Žiadne osobné identifikačné údaje sa neposkytujú. Krajina alebo mesto trvalého pobytu, prípadne krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrovaný identifikátor, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, klasifikácia obchodníka alebo spotrebiteľa, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania, ďalšie relevantné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

Mercator Advisory Group (USA)

Vykonávanie prieskumov v oblasti služieb zákazníkom a marketingu.

Hlavný prieskum: Žiadne osobné identifikačné údaje sa neposkytujú. Krajina alebo mesto trvalého pobytu, prípadne krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrovaný identifikátor, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, klasifikácia obchodníka alebo spotrebiteľa, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania, ďalšie relevantné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

Decision Point Research Inc (USA)

Vykonávanie prieskumov v oblasti služieb zákazníkom a marketingu.

Hlavný prieskum: Žiadne osobné identifikačné údaje sa neposkytujú. Krajina alebo mesto trvalého pobytu, prípadne krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrovaný identifikátor, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, klasifikácia obchodníka alebo spotrebiteľa, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania, ďalšie relevantné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

Highgate Research Ltd (USA)

Vykonávanie prieskumov v oblasti služieb zákazníkom a marketingu.

Hlavný prieskum: Žiadne osobné identifikačné údaje sa neposkytujú. Krajina alebo mesto trvalého pobytu, prípadne krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrovaný identifikátor, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, klasifikácia obchodníka alebo spotrebiteľa, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania, ďalšie relevantné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

Nepa Ab (USA)

Vykonávanie prieskumov v oblasti služieb zákazníkom a marketingu.

Hlavný prieskum: Žiadne osobné identifikačné údaje sa neposkytujú. Krajina alebo mesto trvalého pobytu, prípadne krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrovaný identifikátor, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, klasifikácia obchodníka alebo spotrebiteľa, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania, ďalšie relevantné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

Siriusdecisions Inc. (USA)

Vykonávanie prieskumov v oblasti služieb zákazníkom a marketingu.

Hlavný prieskum: Žiadne osobné identifikačné údaje sa neposkytujú. Krajina alebo mesto trvalého pobytu, prípadne krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrovaný identifikátor, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, klasifikácia obchodníka alebo spotrebiteľa, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania, ďalšie relevantné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

Pr Uk Ltd (USA)

Vykonávanie prieskumov v oblasti služieb zákazníkom a marketingu.

Krajina alebo mesto trvalého pobytu, prípadne krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrovaný identifikátor, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, klasifikácia obchodníka alebo spotrebiteľa, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania, ďalšie relevantné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

Consumer Search Hong Kong Ltd. (USA)

Vykonávanie prieskumov v oblasti služieb zákazníkom a marketingu.

Krajina alebo mesto trvalého pobytu, prípadne krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrovaný identifikátor, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, klasifikácia obchodníka alebo spotrebiteľa, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania, ďalšie relevantné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

Launchbox, Llc. (USA)

Vykonávanie prieskumov v oblasti služieb zákazníkom a marketingu.

Krajina alebo mesto trvalého pobytu, prípadne krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrovaný identifikátor, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, klasifikácia obchodníka alebo spotrebiteľa, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania, ďalšie relevantné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

Wire Stone (USA)

Vykonávanie prieskumov v oblasti služieb zákazníkom a marketingu.

Krajina alebo mesto trvalého pobytu, prípadne krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrovaný identifikátor, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, klasifikácia obchodníka alebo spotrebiteľa, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania, ďalšie relevantné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

Kae:Marketing Intelligence Ltd (USA)

Vykonávanie prieskumov v oblasti služieb zákazníkom a marketingu.

Krajina alebo mesto trvalého pobytu, prípadne krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrovaný identifikátor, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, klasifikácia obchodníka alebo spotrebiteľa, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania, ďalšie relevantné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

Macromill, Inc. (USA)

Vykonávanie prieskumov v oblasti služieb zákazníkom a marketingu.

Krajina alebo mesto trvalého pobytu, prípadne krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrovaný identifikátor, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, klasifikácia obchodníka alebo spotrebiteľa, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania, ďalšie relevantné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

Wavelengths Consulting (USA)

Vykonávanie prieskumov v oblasti služieb zákazníkom a marketingu.

Krajina alebo mesto trvalého pobytu, prípadne krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrovaný identifikátor, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, klasifikácia obchodníka alebo spotrebiteľa, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania, ďalšie relevantné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

Dialogue Research, Inc. (USA)

Vykonávanie prieskumov v oblasti služieb zákazníkom a marketingu.

Krajina alebo mesto trvalého pobytu, prípadne krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrovaný identifikátor, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, klasifikácia obchodníka alebo spotrebiteľa, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania, ďalšie relevantné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

Statista Gmbh (USA)

Vykonávanie prieskumov v oblasti služieb zákazníkom a marketingu.

Krajina alebo mesto trvalého pobytu, prípadne krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrovaný identifikátor, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, klasifikácia obchodníka alebo spotrebiteľa, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania, ďalšie relevantné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

Adcreasians, Inc. (USA)

Vykonávanie prieskumov v oblasti služieb zákazníkom a marketingu.

Hlavný prieskum: Žiadne osobné identifikačné údaje sa neposkytujú. Krajina alebo mesto trvalého pobytu, prípadne krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrovaný identifikátor, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, klasifikácia obchodníka alebo spotrebiteľa, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania, ďalšie relevantné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

Sic Em Advertising Inc (USA)

Vykonávanie prieskumov v oblasti služieb zákazníkom a marketingu.

Krajina alebo mesto trvalého pobytu, prípadne krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrovaný identifikátor, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, klasifikácia obchodníka alebo spotrebiteľa, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania, ďalšie relevantné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

KPMG

Vykonávanie prieskumov v oblasti služieb zákazníkom a marketingu.

Krajina alebo mesto trvalého pobytu, prípadne krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrovaný identifikátor, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, klasifikácia obchodníka alebo spotrebiteľa, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania, ďalšie relevantné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

Access Markets Int'L (Ami) Partners (USA)

Vykonávanie prieskumov v oblasti služieb zákazníkom a marketingu.

Krajina alebo mesto trvalého pobytu, prípadne krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrovaný identifikátor, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, klasifikácia obchodníka alebo spotrebiteľa, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania, ďalšie relevantné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

Tenthwave Digital Ll (USA)

Vykonávanie prieskumov v oblasti služieb zákazníkom a marketingu.

Krajina alebo mesto trvalého pobytu, prípadne krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrovaný identifikátor, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, klasifikácia obchodníka alebo spotrebiteľa, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania, ďalšie relevantné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

Juniper Research Limited (USA)

Vykonávanie prieskumov v oblasti služieb zákazníkom a marketingu.

Krajina alebo mesto trvalého pobytu, prípadne krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrovaný identifikátor, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, klasifikácia obchodníka alebo spotrebiteľa, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania, ďalšie relevantné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

Reflect Foretagsutveckling Ab (USA)

Vykonávanie prieskumov v oblasti služieb zákazníkom a marketingu.

Krajina alebo mesto trvalého pobytu, prípadne krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrovaný identifikátor, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, klasifikácia obchodníka alebo spotrebiteľa, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania, ďalšie relevantné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

Market Resonance (USA)

Vykonávanie prieskumov v oblasti služieb zákazníkom a marketingu.

Krajina alebo mesto trvalého pobytu, prípadne krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrovaný identifikátor, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, klasifikácia obchodníka alebo spotrebiteľa, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania, ďalšie relevantné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

Duepuntozero Research Srl (USA)

Vykonávanie prieskumov v oblasti služieb zákazníkom a marketingu.

Krajina alebo mesto trvalého pobytu, prípadne krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrovaný identifikátor, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, klasifikácia obchodníka alebo spotrebiteľa, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania, ďalšie relevantné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

Ivc Research Center (USA)

Vykonávanie prieskumov v oblasti služieb zákazníkom a marketingu.

Krajina alebo mesto trvalého pobytu, prípadne krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrovaný identifikátor, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, klasifikácia obchodníka alebo spotrebiteľa, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania, ďalšie relevantné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

Lonergan Research (USA)

Vykonávanie prieskumov v oblasti služieb zákazníkom a marketingu.

Krajina alebo mesto trvalého pobytu, prípadne krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrovaný identifikátor, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, klasifikácia obchodníka alebo spotrebiteľa, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania, ďalšie relevantné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

Delphi Consumer Insights (USA)

Vykonávanie prieskumov v oblasti služieb zákazníkom a marketingu.

Hlavný prieskum: Žiadne osobné identifikačné údaje sa neposkytujú. Krajina alebo mesto trvalého pobytu, prípadne krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrovaný identifikátor, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, klasifikácia obchodníka alebo spotrebiteľa, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania, ďalšie relevantné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

Aquent (USA)

Vykonávanie prieskumov v oblasti služieb zákazníkom a marketingu.

Krajina alebo mesto trvalého pobytu, prípadne krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrovaný identifikátor, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, klasifikácia obchodníka alebo spotrebiteľa, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania, ďalšie relevantné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

Markmonitor Inc. (USA)

Vykonávanie prieskumov v oblasti služieb zákazníkom a marketingu.

Krajina alebo mesto trvalého pobytu, prípadne krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrovaný identifikátor, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, klasifikácia obchodníka alebo spotrebiteľa, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania, ďalšie relevantné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

TRC (USA)

Vykonávanie prieskumov v oblasti služieb zákazníkom a marketingu.

Meno, e-mailová adresa a telefónne číslo. Tiež prístup k týmto údajom: krajina alebo mesto trvalého pobytu, prípadne krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrovaný identifikátor, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, klasifikácia obchodníka alebo spotrebiteľa, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania, ďalšie relevantné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

InSites (USA)

Vykonávanie prieskumov v oblasti služieb zákazníkom a marketingu.

Krajina alebo mesto trvalého pobytu, prípadne krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrovaný identifikátor, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, klasifikácia obchodníka alebo spotrebiteľa, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania, ďalšie relevantné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

Momentive Europe UC (Írsko)

Poskytovanie zákazníckych prieskumov s cieľom získania spätnej väzby od zákazníkov v mene spoločnosti PayPal.

Meno zákazníka, názov firmy, telefónne čísla, kontaktné e-mailové adresy, webová lokalita, informácie poskytnuté zákazníkom.

Accuity Inc. (USA), AdCreasians (USA), Admerasia, Inc. (USA), Madad Marketing LLC (USA), Mixpanel Inc. (USA), Pierry Inc (USA), SixthSense Communications LLC (Singapur), Stewardship Marketing Services (USA)

Kreatívna stratégia a vývoj vrátane výskumu, kreatívnych služieb, prieskumu trhu a marketingu.

V prípade potreby: meno, e-mailová adresa, názov firmy, adresa, krajina trvalého pobytu alebo krajina, v ktorej osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrovaný identifikátor, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, klasifikácia obchodníka alebo spotrebiteľa, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania, ďalšie relevantné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

CallRail Inc (USA)

Poskytovanie marketingových služieb.

Telefónne číslo a poloha.

Chili Piper (USA)

Poskytovanie marketingových služieb.

Meno, e-mailová adresa, telefónne číslo a názov spoločnosti.

Marketo (USA)

Poskytovanie marketingových služieb.

Elektronické identifikačné údaje.

Zapier (USA)

Poskytovanie marketingových služieb.

Telefónne číslo a poloha.

Mixpanel (USA)

Marketing, analýza produktov a zákazníkov. Toto spracovanie tvorí základ pre marketing, vývoj procesov a systémov vrátane testovania. Cieľom je zlepšenie nášho sortimentu produktov a optimalizácia ponuky pre zákazníkov.

Meno používateľa, mesto, krajina, oblasť.

Appointed (Spojené kráľovstvo)

Pomoc so správou zákazníkov a marketingom.

Meno existujúceho alebo potenciálneho zákazníka a e-mailová adresa na dohadovanie stretnutí s tímom predaja. E-mailová adresa a meno zamestnanca.

Eventbrite

Spravovanie súťaží a podujatí.

Meno a e-mailová adresa.

HotJar

Marketing, analýza produktov a zákazníkov.

Adresa IP zariadenia (získaná a uložená v anonymizovanom formáte), rozlíšenie obrazovky zariadenia, typ zariadenia, operačný systém a typ prehliadača, zemepisná poloha (iba krajina), preferovaný jazyk zobrazenia.

Scholz & Friends Group GmbH (Nemecko)

Príprava, meranie a realizácia marketingových kampaní na sociálnych sieťach.

Meno, názov firmy, adresa a registračné číslo obchodníka alebo partnera, meno, pracovná pozícia, oslovenie, e-mailová adresa, telefónne číslo kontaktnej osoby obchodníka, adresa URL webovej lokality obchodníka, číslo účtu PayPal, aplikácie tretích strán používané obchodníkom, správanie na webovej lokalite služby PayPal.

Satrix Solutions, LLC (USA)

Vykonávanie prieskumov v oblasti služieb zákazníkom a marketingu.

Meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, typ účtu, typ a charakter ponúkaných alebo používaných služieb PayPal a relevantné údaje o transakciách.

Prophet Brand Strategy, Inc. (USA)

Vykonávanie prieskumov v oblasti služieb zákazníkom a marketingu.

Meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, typ účtu, typ a charakter ponúkaných alebo používaných služieb PayPal a relevantné údaje o transakciách.

SensorTower, Inc. (USA)

Vykonávanie prieskumov v oblasti služieb zákazníkom a marketingu.

Krajina alebo mesto trvalého pobytu, prípadne krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrovaný identifikátor, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, klasifikácia obchodníka alebo spotrebiteľa, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania, ďalšie relevantné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

6. Prevádzkové služby

Transcom Worldwide Tunisie S.A.R.L (Tunisko), Transcom Worldwide S.P.A (Tunisko, Taliansko)

Odpovedanie na otázky zákazníkov cez telefón, chat a e-mail.

Všetky údaje o účte.

Majorel Polska Spolka Z Ograniczona [Senegal, Poľsko]

Odpovedanie na otázky zákazníkov cez telefón, chat a e-mail.

Všetky údaje o účte.

ePerformax Centers, Inc. [Filipíny]

Odpovedanie na otázky zákazníkov cez telefón, chat a e-mail.

Všetky údaje o účte.

NICE Systems Inc (USA)

Poskytovanie platformy zaznamenávania a ďalších služieb pre naše interakcie so zákazníkmi v podobe telefonickej/e-mailovej/chatovej komunikácie. Tieto záznamy sa prijímajú a ukladajú na účely dodržiavania právnych predpisov, referencií, analýz, koučingu a riešenia problémov a sťažností zákazníkov.

Hovory so zákazníkmi sa nahrávajú a ukladajú.

Maileva (Francúzsko)

Správa a odosielanie poštových listov na účely vymáhania pohľadávok.

Meno a priezvisko zákazníka, adresa, údaje o pôžičke (referenčné číslo pôžičky, suma pôžičky, výška nesplatenej splátky pôžičky, dátum nesplatenia splátky pôžičky, typ produktu, dátum splatnosti splátky), podrobnosti o obchodníkovi, dátum, ku ktorému môže byť zákazník nahlásený do negatívneho spisu francúzskej centrálnej banky (FICP).

Wescot Credit Services (Spojené kráľovstvo)

Australian Receivables Limited (Austrália)

KSP Kanzlei Dr. Seegers, Dr. Frankenheim Rechtsanwaltsgesellschaft mbH (Nemecko)

CFR Recouvrement (Francúzsko)

Vymáhanie pohľadávok.

Meno, adresa, telefónne číslo, číslo účtu, dátum narodenia, e-mailová adresa, typ účtu, stav účtu, posledné štyri číslice účtu finančných nástrojov, identifikačný kód banky (sort), zostatok na účte, údaje o transakciách a pasívach účtu, meno poskytovateľa zdroja financovania a kópie všetkej korešpondencie v súvislosti s každým prípadom týkajúcim sa súm, ktoré nám dlhujete (alebo ktoré nám dlhuje iná osoba).

People Data Labs (USA, Spojené kráľovstvo, Kanada)

Skúmanie údajov spoločnosti PDL v prípade platobných modelov – optimalizácia transakcií a predpovedanie vracania peňazí.

E-mail, meno používateľa, adresa, telefónne číslo.

The ID Co Limited (globálna spoločnosť) t/a DirectID

Poskytovanie bankových transakcií prostredníctvom licencie AISP. Umožnenie prepojenia medzi bankovým účtom spotrebiteľa/MSP a spoločnosťou PayPal. Poskytnuté údaje sa môžu používať v nespracovanom formáte alebo prostredníctvom analytických prehľadov v prípade úverového rizika, ako aj počas celého životného cyklu úveru na účely riadenia účtov a vymáhania pohľadávok. Overenie bankového účtu a príjmu, ako aj kategorizácia transakcií.

Meno a priezvisko, názov bankového účtu, číslo a identifikačný kód banky alebo smerový kód banky.

WhatsApp od spoločnosti Meta (USA)

Posielanie jednorazových hesiel na účely overenia

Telefónne číslo.

Sendbird, Inc.

Poskytovanie možností chatovania v reálnom čase.

Meno, profilová fotografia a obsah chatových správ.

Zoot Enterprises Inc (USA), Zoot Enterprises Ltd (Spojené kráľovstvo), Zoot Deutschland GmbH (Nemecko)

Poskytovanie služieb dátových brán a integrácie údajov tretích strán s cieľom zjednodušenia a vylepšenia pohybu informácií medzi spoločnosťou PayPal a zdrojmi údajov, ktoré sa používajú pri udeľovaní úverov, riadení rizík, odhaľovaní podvodov, identifikácii a overovaní.

Údaje o totožnosti zákazníka vrátane dokladov, ktoré potvrdzujú jeho totožnosť a adresu, údaje o účte a kontaktné informácie, potvrdenie finančných údajov, údaje o výkonnosti úverového účtu.

Taxbit Inc (USA)

Spoločnosť Taxbit poskytuje spoločnosti PayPal a jej zákazníkom služby výpočtu dane z kryptomien. Podporuje výpočty ziskov a strát v prípade kryptomien v reálnom čase, ako aj informácie o dani z kryptomien v našej aplikácii a na webe. Tiež vypĺňa daňové formuláre pre kryptomeny, ktoré od spoločnosti PayPal vyžadujú príslušné daňové orgány.

Meno a priezvisko, e-mail, údaje o kryptomenových transakciách.

Help Scout (USA)

Spoločnosť Help Scout poskytuje funkcie e-mailovej podpory služieb zákazníkom na prevádzkovanie e-mailových otázok služby Honey. Honey podporuje nákupné lokality v USA, Kanade, Austrálii a Spojenom kráľovstve.

Člen tímu (oddelenie služieb zákazníkom PayPal a outsourceri) sa prihlási na platforme Help Scout (na základe licencie) a odpovie na e-maily a otázky zákazníkov.

Unbabel

Prekladateľské služby.

Meno a e-mailová adresa.

Rackspace Inc (USA)

Poskytovanie služieb hosťovania a úložiska s cieľom pomôcť a/alebo umožniť spoločnosti PayPal poskytovať služby zákazníkom.

Meno, adresa a e-mailová adresa.

Riverty Services GmbH (predtým Paigo GmbH), Riverty Services Netherlands B.V (Holandsko, Francúzsko a Belgicko), Riverty Sweden AB (Švédsko), Riverty Norway AS (Nórsko), Riverty Services Denmark A/S (Dánsko), Riverty Finland Oy (Fínsko)

Poskytovanie služieb vymáhania pohľadávok.


Pomoc pri vymáhaní pohľadávok vrátane odosielania korešpondencie a informovanie úverových agentúr o klientoch, ktorí si neplnia záväzky.

Meno, adresa, telefónne číslo, číslo účtu, dátum narodenia, e-mailová adresa, typ účtu, stav účtu, posledné štyri číslice účtu spôsobu platby, kód pobočky, zostatok na účte, údaje o transakciách a pasívach účtu, názov poskytovateľa spôsobu platby, príslušné údaje o vedení účtu a kópie všetkej korešpondencie (okrem iného vrátane všetkej korešpondencie týkajúcej sa informovania úverových registrov) týkajúcej sa súm, ktoré nám dlhujete (alebo ktoré nám dlhuje niekto iný).

Team 4 Collection and Consulting (Španielsko), S.C. Fire Credit S.R.L. (Rumunsko), Gothia Financial Group AB (Švédsko), Gothia AS (Nórsko), Gothia A/S (Dánsko), Gothia Oy (Fínsko), Credit Solutions Ltd (Spojené kráľovstvo).

Pomoc s procesmi vymáhania pohľadávok vrátane odosielania korešpondencie a informovanie agentúr úverových referencií o zákazníkoch neplniacich si svoje záväzky.

Meno, adresa, telefónne číslo, číslo účtu, dátum narodenia, e-mailová adresa, typ účtu, stav účtu, posledné štyri číslice účtu finančných nástrojov, identifikačný kód banky (sort), zostatok na účte, údaje o transakciách a pasívach účtu, meno poskytovateľa zdroja financovania, príslušné údaje o správaní na účte a kópie všetkej korešpondencie (okrem iného vrátane všetkej korešpondencie týkajúcej sa informovania agentúr úverových referencií) v súvislosti s každým prípadom týkajúcim sa súm, ktoré nám dlhujete (alebo ktoré nám dlhuje iná osoba).

Begbies Traynor Group plc (Spojené kráľovstvo), Moore Stephens LLP (Spojené kráľovstvo), Moore Stephens Ltd (Spojené kráľovstvo), Moore Stephens International Ltd (Spojené kráľovstvo), Moorhead James LLP (Spojené kráľovstvo), Comas Srl (Taliansko), RBS RoeverBroennerSusat GmbH & Co. KG (Nemecko), LLC Elitaudit (Rusko), National Recovery Service (Rusko), TDX Group Limited (Spojené kráľovstvo)

Vyšetrovanie (okrem iného vrátane vykonávania inšpekcií majetku a/alebo pracovísk či hodnotenia firmy) a/alebo vymáhanie (alebo pomoc s vymáhaním) pohľadávok od potenciálne aj skutočne insolventných zákazníkov.

Meno, adresa, telefónne číslo, číslo účtu, dátum narodenia, e-mailová adresa, typ účtu, stav účtu, posledné štyri číslice účtu finančných nástrojov, identifikačný kód banky (sort), zostatok na účte, údaje o transakciách a pasívach účtu, meno poskytovateľa zdroja financovania a kópie všetkej korešpondencie v súvislosti s každým prípadom týkajúcim sa súm, ktoré nám dlhujete (alebo ktoré nám dlhuje iná osoba).

Webbank (USA)

Len pre zákazníkov, ktorí sú zároveň zákazníkmi spoločnosti Bill Me Later, Inc.: pomoc s účtovníckymi službami a službami vymáhania pohľadávok.

Meno, adresa, telefónne číslo, číslo účtu, dátum narodenia, e-mailová adresa, typ účtu, stav účtu, posledné štyri číslice účtu finančných nástrojov, identifikačný kód banky (sort), zostatok na účte, údaje o transakciách a pasívach účtu a meno poskytovateľa zdroja financovania.

Research in Motion Limited (USA)

Umožnenie prístupu do služby PayPal a jej používania prostredníctvom mobilného zariadenia (napríklad cez mobilný telefón alebo PDA).

Príslušné údaje o vašom účte, ktoré sa prenášajú v rámci vášho používania služby PayPal v mobilnom zariadení.

Digital River Inc. (USA)

Umožnenie prístupu do služby PayPal a jej používania, ak využívate služby francúzskych verejných obchodných spoločností a spoločností Amex International, Maestro, Cielo, Redecard alebo Bancomer.

Prístup k údajom o autorizácii a vyrovnaní.

mediafinanz AG (Nemecko)

Vymáhanie pohľadávok, požadovanie informácií od spoločností Schufa, Buergel a ďalších agentúr úverových referencií, ako aj agentúr na boj proti podvodom a poskytovanie informácií týmto spoločnostiam a agentúram za spoločnosť PayPal.

Meno, adresa, telefónne číslo, číslo účtu, dátum narodenia, názov firmy, e-mailová adresa, typ účtu, stav účtu, posledné štyri číslice účtu finančných nástrojov, zostatok na účte, údaje o transakciách a pasívach účtu, meno poskytovateľa zdroja financovania, úverové hodnotenie získané od agentúry, údaje o výkonnosti účtu.

Zyklop Inkasso Deutschland GmbH (Nemecko), PNO inkasso AG (Nemecko), Hanseatische Inkasso-Treuhand GmbH (Nemecko)

Vymáhanie a spravovanie pohľadávok, podpora tímov vymáhajúcich pohľadávky v prípade insolventných zákazníkov.

Meno, adresa, telefónne číslo, číslo účtu, e-mailová adresa, typ účtu, stav účtu, posledné štyri číslice účtu finančných nástrojov, identifikačný kód banky (sort) a meno poskytovateľa zdroja financovania, zostatok na účte, dátum a suma poslednej platby, výsledky kontrol bonity.

Informa Solutions GmbH (Nemecko)

Požadovanie informácií od spoločností Schufa, Buergel a ďalších agentúr úverových referencií, ako aj agentúr na boj proti podvodom a poskytovanie informácií týmto spoločnostiam a agentúram v systémoch spoločnosti ID Checker, z týchto systémov a pre tieto systémy.

Meno, dátum narodenia, názov firmy, právna forma, adresa, e-mailová adresa, registračné číslo spoločnosti, identifikačné číslo pre DPH, telefónne číslo, dĺžka pobytu na adrese, dĺžka vykonávania podnikateľskej činnosti, dĺžka využívania služieb PayPal, nástroj financovania vrátane údajov o bankovom účte a kreditnej/debetnej karte a relevantné údaje o transakciách, úverové hodnotenie prijaté v mene spoločnosti PayPal od agentúry úverových referencií, číslo účtu, typ účtu, stav účtu, zostatok na účte, údaje o transakciách a pasívach účtu, údaje o zápornom stave účtu.

Na účely overovania totožnosti: aj ďalšie údaje nachádzajúce sa v dokladoch, ktoré spoločnosť PayPal vyžaduje na účely hodnotenia rizík alebo dodržiavania právnych predpisov.

P K Consultancy Limited (Spojené kráľovstvo)

Vyhodnocovanie rizík a pomoc pri odhaľovaní a prevencii potenciálne protiprávnej činnosti a porušení pravidiel.

Meno, adresa, telefónne číslo, číslo účtu, e-mailová adresa, typ účtu, posledné štyri číslice účtu finančných nástrojov, zostatok na účte, údaje o transakciách a pasívach účtu, stav účtu a údaje o výkonnosti účtu, ako si vyžaduje daný účel.

Robertson Taylor Insurance Brokers Limited (Spojené kráľovstvo)

Poradenstvo v súvislosti s posudzovaním rizika v prípade konkrétnych obchodníkov a transakcií obchodníkov.

Meno, adresa, telefónne číslo, číslo účtu, kontaktné údaje firmy, názov domény, e-mailová adresa, typ účtu, zostatok na účte, údaje o transakciách a pasívach účtu, stav účtu a údaje o výkonnosti účtu, ako si vyžaduje daný účel.

Accenture (Spojené kráľovstvo)

Konzultácie a kontrola/analýza údajov v súvislosti s údajmi kľúčových ukazovateľov výkonu služieb zákazníkom v rámci globálnej prevádzky a zapracovaním spätnej väzby a sťažností zákazníkov a s výkonnosťou členov tímu vo vzťahu k metrikám, ako sú CSAT, početnosť prevodov či opakované kontakty.

Meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, číslo účtu, kontaktné údaje, typ účtu, zostatok na účte, údaje o transakciách a pasívach účtu, stav účtu a údaje o výkonnosti účtu, ako si vyžaduje daný účel.

Yesmail Inc. (USA), Responsys (USA), Silverpop Systems Inc. (USA) a e-Dialog, Inc. (USA), Oracle America Inc. (USA), Adobe Systems Incorporated (USA), Teradata Corporation

Realizácia e-mailovej komunikácie v súvislosti so službami PayPal (okrem iného vrátane operácií, služieb zákazníkom, vymáhania pohľadávok, marketingových programov a propagačných akcií).

Meno, adresa, e-mailová adresa, názov firmy, kontaktné údaje firmy, názov domény, stav účtu, typ účtu, predvoľby účtu, typ a charakter ponúkaných alebo používaných služieb PayPal a relevantné údaje o transakciách a účte.

Salesforce, Inc. (USA)

Realizácia e-mailovej komunikácie v súvislosti so službami PayPal (okrem iného vrátane operácií, služieb zákazníkom, vymáhania pohľadávok, marketingových programov a propagačných akcií).

Meno, adresa, e-mailová adresa, názov firmy, kontaktné údaje firmy, názov domény, stav účtu, typ účtu, predvoľby účtu, typ a charakter ponúkaných alebo používaných služieb PayPal a relevantné údaje o transakciách a účte. Identifikátory UUID kontaktov a zákazníkov spoločnosti iZettle a ďalšie doplňujúce informácie o obchodnom vzťahu.

Blue Media S.A. (Poľsko)

Overovanie totožnosti a kontrola toho, či je používateľ majiteľom účtu PayPal. Spracúvanie žiadostí o okamžité poskytnutie prostriedkov, ktoré používateľ odoslal prostredníctvom služieb spoločnosti Blue Media.

Meno a e-mailová adresa.

Consultix GmbH (Nemecko)

Pomoc pri vytváraní firemných účtov PayPal pre obchodníkov, ktorí prichádzajú ako noví zákazníci cez platobnú bránu alebo bránu služby svojej banky či iného zmluvného partnera.

Všetky informácie poskytnuté obchodníkom (priamo alebo prostredníctvom jeho banky či iného zmluvného partnera) na účely vytvorenia firemného účtu PayPal (okrem iného vrátane e-mailovej adresy, adresy, názvu firmy, kontaktných údajov firmy a údajov o bankovom účte).

azionare GmbH (Nemecko)

Rozdeľovanie cien v rámci výherných propagačných akcií na sieti Facebook.

Meno a e-mailová adresa.

ITELLIUM mobile Solutions GmbH (Nemecko), CartaSi S.p.A – Gruppo ICBPI (Taliansko)

Pomoc s vytváraním inovatívnych spôsobov platby (napr. aplikácií) a spracovanie platieb prostredníctvom týchto inovatívnych spôsobov platby.

Všetky údaje o účte.

Trustwave Holdings Inc. (USA)

Poskytovanie služieb overovania súladu s normou PCI v prípade účtov obchodníkov a integrácií obchodníkov.

Názov firmy, adresa, číslo účtu, typ obchodníka, použitý program dodržiavania súladu, úroveň PCI, stav PCI, dátum skončenia platnosti PCI, meno, e-mailová adresa, telefónne číslo kontaktnej osoby obchodníka.

RR Donnelley and Sons Company (USA)

Poskytovanie tlačiarenských služieb, ako napríklad tlač výpisov a ďalších materiálov.

Meno, adresa, e-mailová adresa a údaje o účte.

Scorex (UK) Limited (Spojené kráľovstvo)

Poskytovanie technologického riešenia, ktoré spoločnosti PayPal umožní spracúvať, odosielať a prijímať informácie o úveroch používateľov prostredníctvom zmluvných agentúr úverových referencií.

Meno, adresa, e-mailová adresa, dátum narodenia, dĺžka pobytu na adrese, telefónne číslo, právna forma, dĺžka vykonávania podnikateľskej činnosti, registračné číslo spoločnosti, identifikačné číslo pre DPH (v prípade potreby).

OXID eSales AG (Nemecko)

Služby súvisiace s vývojom a prevádzkou platobného systému pre fyzické predajne (predajné miesta).

Všetky údaje o účte a transakciách (v prípade potreby).

Ordermotion, Inc. (USA)

Zhromažďovanie údajov a vytváranie alebo doručovanie objednávok (priamo zákazníkovi) v súvislosti s produktom PayPal Here (okrem iného vrátane zariadenia umožňujúceho využívať produkt PayPal Here).

Meno, adresa, e-mail, telefónne číslo, údaje o kreditnej karte a ID platiteľa PayPal.

Ingram Micro, Inc. (USA) a Ingram Micro (UK) Limited (Spojené kráľovstvo)

Pôsobenie ako distribútor spoločnosti PayPal zabezpečujúci vykonávanie obchodných aktivít pre produkt PayPal Here (okrem iného vrátane zariadenia umožňujúceho využívať produkt PayPal Here).

Meno a adresa.

Interxion Datacenters B.V.

Poskytovanie podpory pre prevádzkovanie údajových centier v prípade úverového produktu spoločnosti BillSafe.

Všetky relevantné údaje o účte a transakciách (v prípade potreby).

Lattice Engines, Inc. (USA)

Vývoj a optimalizácia prediktívnych modelov.

Názov obchodníka, meno kontaktnej osoby, adresa, e-mailová adresa, adresa URL webovej lokality obchodníka.

Interact CC Ltd (Spojené kráľovstvo)

Pomoc s poskytovaním služby PayPal zákazníkom.

Meno zákazníka, názov firmy, telefónne čísla, kontaktný e-mail, webová lokalita, oblasť podnikania, údaje o doručení, údaje o karte použitej na platbu.

D+S communication center management GmbH (Nemecko)

Pomoc s poskytovaním služieb PayPal firemným zákazníkom.

Meno zákazníka, názov firmy, telefónne čísla, kontaktné e-mailové adresy, webová lokalita, oblasť podnikania, počet transakcií v službe PayPal, objem transakcií v službe PayPal, pomer domácich a zahraničných transakcií, údaje o doručení, údaje o karte použitej na platbu.

The unbelievable Machine Company GmbH

Hosťovanie aplikácie BillSafe na vlastných serveroch.

Všetky údaje o účte.

Globalcollect (Holandsko)

Spracovanie transakcií PayPal, zjednodušenie vyrovnania prostriedkov mimo systému PayPal a vykazovanie.

Meno, adresa, telefónne číslo, e-mailové adresy, stručné a obmedzené alebo úplné informácie o zdroji financovania, dátumy skončenia platnosti zdroja financovania, typ účtu PayPal, stav účtu, posledné štyri číslice účtu finančných nástrojov, identifikačný kód banky (sort), zostatok na účte, údaje o transakciách na účte.

Zevas Communications Ltd (Írsko)

Výber trhov, kde sa má vykonávať marketing, a poskytovanie obchodnej interakcie s firemnými zákazníkmi spoločnosti PayPal.

Meno zákazníka, názov firmy, telefónne čísla, kontaktné e-mailové adresy, webová lokalita, oblasť podnikania, počet transakcií v službe PayPal, objem transakcií v službe PayPal, pomer domácich a zahraničných transakcií, údaje o doručení, údaje o karte použitej na platbu.

VoiceSage UK (Spojené kráľovstvo)

Umožnenie poskytovania služieb kontaktovania podpory cez SMS správy.

Meno a telefónne číslo.

Trustly Group AB

Umožnenie zákazníkom okamžite previesť peniaze zo svojho bankového účtu na účet PayPal, overovanie totožnosti a kontrola toho, či je používateľ majiteľom účtu PayPal, spracúvanie žiadostí o okamžité poskytnutie prostriedkov, ktoré používateľ odoslal prostredníctvom služby okamžitého doplnenia prostriedkov poskytovanej partnerom.

Meno, e-mailová adresa, adresa IP, stav KYC/KYB, údaje o aktivite na účte, kód krajiny, ID účtu PayPal, obmedzenie účtu.

Mediamedics BV

Umožnenie zákazníkom okamžite previesť peniaze zo svojho bankového účtu na účet PayPal.

Meno, e-mailová adresa a adresa IP.

Applause App Quality, Inc. (USA)

Poskytovanie možnosti stiahnutia aplikácií PayPal na beta testovanie.

E-mailová adresa a krajina, v ktorej sa používateľ nachádza.

Google, Inc. (USA)

Poskytovanie služieb cloudového hosťovania, úložiska a spracovania s cieľom pomôcť a/alebo umožniť spoločnosti PayPal spravovať informácie o účtoch používateľov, ako aj údaje generované pri používaní služieb PayPal, a poskytovať, analyzovať a vylepšovať služby PayPal.

Všetky údaje o účte, údaje generované pri používaní služieb PayPal (alebo nevyhnutné na ich poskytovanie) a všeobecne aj všetky informácie zmienené v pravidlách ochrany osobných údajov (v každom prípade zmienené v tejto sekcii (časť 8) v revidovanej alebo šifrovanej forme).

Accenture (Írsko)

Optimalizácia technológií a procesov smerovania telefonických hovorov.

Krajina zákazníka, tímy, ktoré boli v kontakte so zákazníkom, jedinečný identifikátor koncového zákazníka služby PayPal.

Deloitte Tax LLP (USA, Spojené kráľovstvo, Luxembursko)

Deloitte Tax LLP je externý partner spoločnosti PayPal pre zabezpečovanie súladu s predpismi. Spoločnosť Deloitte bude kontrolovať údaje o účtoch PayPal zákazníkov aj obchodníkov s cieľom určiť, či je potrebné nahlásiť majiteľa účtu luxemburským úradom na účely zákona FATCA, a umožní predloženie príslušnej správy luxemburským úradom.

Účet zákazníka služby PayPal a údaje o obchodníkovi a banke, meno, adresa, e-mailová adresa. Meno zákazníka alebo názov firmy, adresa zákazníka alebo firmy, identifikačné číslo platcu dane, účet zákazníka a daňové dokumenty (W-9, W8-BEN-E), e-mailová adresa, telefónne číslo, číslo účtu, zostatok na účte, dátum vytvorenia účtu, typ právneho subjektu, status občianstva.

iManage LLC (USA)

Úložisko dokumentov pre právne oddelenie.

Dokumenty uložené v systéme budú obsahovať aj také informácie o zákazníkovi, ktoré môže obsahovať napríklad sťažnosť zákazníka.

Syniverse ICX Corporation (USA)

Odosielanie SMS správ zákazníkom.

Čísla mobilných telefónov zákazníka, medzinárodná identita mobilného účastníka (International Mobile Subscriber Identity – IMSI) a obsah SMS správ.

McKinsey & Company, Inc. (USA)

Monitorovanie služieb zákazníkom, kontrola prevádzky.

Meno, adresa, e-mail, telefón.

VXI Global Holdings BV (Spojené kráľovstvo)

Získavanie informácií na účely odpovedania na otázky v rámci služieb zákazníkom.

Celé meno

Dátum narodenia

E-mailová adresa.

Fyzická adresa

Telefónne číslo.

Finančné údaje – bankový účet, kreditné a debetné karty

História transakcií

Údaje o firme vrátane adries URL

Číslo sociálneho poistenia (SSN)/daňové identifikačné číslo (TIN)/identifikačné číslo zamestnávateľa (EIN)

Adresa IP

Údaje o protistrane

BeRuby (Španielsko)

Údržba a podpora platformy na interakciu so zákazníkmi.

(Rovnaké údaje, aké sa poskytujú obchodníkovi) Celé meno, dátum narodenia, veková skupina, e-mailová adresa, ulica, mesto, štát, krajina, PSČ, stav účtu (overený), typ účtu, dátum vytvorenia účtu, časové pásmo, miestne nastavenie, jazyk.

Gevekom GmbH (Nemecko)

Pomoc s poskytovaním služieb PayPal firemným zákazníkom.

Názov spoločnosti, meno a priezvisko, e-mailová adresa, adresa URL obchodu, systém obchodu, odvetvie, telefónne číslo, dátum registrácie v službe PP PLUS, oprávnenosť na využívanie služby PUI, ID účtu PP.

US Direct E-Commerce Limited (Írsko)

Obchodníkom v službe PayPal umožňuje nakupovať prepravné štítky a odosielať tovar do tuzemska aj do zahraničia. Obchodníkom v službe PayPal a ich zákazníkom umožňuje sledovať zásielky v reálnom čase.

Meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, zoznam podrobností transakcií týkajúcich sa tovaru pripraveného na odoslanie, hodnota tovaru pripraveného na odoslanie, informácie o tovare.

Genesys Telecommunications Laboratories Inc (USA), Performance Technology Partners LLC (USA)

Pomoc technickým tímom spoločnosti PayPal s riešením problémov týkajúcich sa služieb smerovania alebo telefonovania.

Meno zákazníka, telefónne číslo, číslo účtu.

Fire Spa Consulting & Debt Management (Taliansko),

Lowell Investment GmbH (Nemecko),

Simon Bidco Limited (Spojené kráľovstvo)


Vymáhanie pohľadávok, požadovanie informácií od spoločností Schufa, Buergel a ďalších agentúr úverových referencií, ako aj agentúr na boj proti podvodom a poskytovanie informácií týmto spoločnostiam a agentúram za spoločnosť PayPal.

Meno, adresa, telefónne číslo, číslo účtu, dátum narodenia, názov firmy, e-mailová adresa, typ účtu, stav účtu, posledné štyri číslice účtu finančných nástrojov, zostatok na účte, údaje o transakciách a pasívach účtu, meno poskytovateľa zdroja financovania, úverové hodnotenie získané od agentúry, údaje o výkonnosti účtu.

figo GmbH (Nemecko), Tink AB (Švédsko)

Overovanie totožnosti, overovanie prepojenia medzi zákazníkom a bankovým účtom, rozhodovanie o úverovej bonite zákazníka, určenie rizikového profilu zákazníka, vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti vrátane podvodov a/alebo prania špinavých peňazí, správa účtov PayPal a vykonávanie štatistickej analýzy, umožnenie pripojenia účtu a informačnej služby a/alebo služby iniciovania platieb.

Meno a priezvisko, história transakcií na účte, dostupný zostatok, mena existujúceho účtu a adresa IP.

Amazon.com Inc – Alexa Web Information Service (USA)

Posudzovanie dôveryhodnosti webovej lokality predajcu.

Meno, e-mailová adresa, fyzická adresa.

Optima Legal Services Limited (Spojené kráľovstvo)

Vymáhanie pohľadávok, požadovanie informácií od spoločností Schufa, Buergel a ďalších agentúr úverových referencií, ako aj agentúr na boj proti podvodom a poskytovanie informácií týmto spoločnostiam a agentúram za spoločnosť PayPal.

Meno, adresa, telefónne číslo, číslo účtu, dátum narodenia, názov firmy, e-mailová adresa, typ účtu, stav účtu, posledné štyri číslice účtu finančných nástrojov, zostatok na účte, údaje o transakciách a pasívach účtu, meno poskytovateľa zdroja financovania, úverové hodnotenie získané od agentúry, údaje o výkonnosti účtu.

Behaviometrics AB t/a BehavioSec (Švédsko)

Vyhodnocovanie rizika podvodu. Odhaľovanie podvodného neoprávneného prístupu k účtu.

E-mailová adresa, správanie zákazníka na internete.

WNS Global Services Limited (Spojené kráľovstvo)

Overovanie totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti vrátane podvodov a/alebo prania špinavých peňazí.

Meno, adresa, e-mailová adresa, dátum narodenia, právna forma, registračné číslo spoločnosti, identifikačné číslo pre DPH, doklady potvrdzujúce totožnosť a adresu, vlastníctvo nástroja financovania alebo ďalšie doklady požadované spoločnosťou PayPal a údaje v nich zahrnuté na účely vyhodnotenia rizík a dodržiavania právnych predpisov.

Gigya, Inc. (USA)

Overovanie totožnosti, vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti vrátane podvodov a/alebo prania špinavých peňazí, výskum a testovanie vhodnosti nových produktov.

Meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, spôsob, akým zákazník na webovej lokalite alebo v aplikácii PayPal používa hovorené slová, klávesnicu a kurzor, prihlasovacie údaje a tokeny totožnosti na sociálnych sieťach (podľa rozhodnutia zákazníka).

Boku Identity, Inc (USA)

Overovanie totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti vrátane podvodov a/alebo prania špinavých peňazí.

Meno, adresa, dátum narodenia, číslo mobilného zariadenia IMEI, telefónne číslo, e-mailová adresa.

Early Warning Services LLC

Telefonická služba overovania. Overovanie totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti vrátane podvodov a/alebo prania špinavých peňazí.

Meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa.

Intrum (Švédsko)

Vymáhanie dlhov za nezaplatené faktúry.

Meno, adresa, číslo sociálneho poistenia, údaje z faktúry.

Crashlytics (USA)

Umožnenie analýzy aplikácie, hlásení o zlyhaniach a štatistík.

Identifikátor člena, alias, e-mailová adresa.

LynkMobility (Nemecko)

Odosielanie SMS správ zákazníkom.

Čísla mobilných telefónov zákazníkov.

Datanomers (USA)

Posudzovanie rizika obchodníka. Výskum sociálneho sentimentu.

Meno, registrovaný názov firmy, dátum narodenia, adresa, telefónne číslo, daňové identifikačné číslo, národné identifikačné číslo, e-mailová adresa, firemná webová lokalita, majiteľ firmy alebo firemné vzťahy, hodnotenie firmy a sociálny sentiment.

Booyami, Inc (spoločnosť obchodujúca pod názvom Finagraph) (USA)

Posudzovanie rizika obchodníka. Skúmanie finančných výkazov.

Názov firmy, finančné výkazy.

BESS Software Solutions GmbH (Nemecko)

Poskytovanie softvéru spoločnosti PayPal v záujme splnenia regulačných vykazovacích povinností.

Meno, všetky údaje o účte, informácie o úvere pre obchodníkov.

Lowell Group (Spojené kráľovstvo), Moorcroft Debt Recovery (Spojené kráľovstvo), Robinson Way Limited (Spojené kráľovstvo), Moreton Smith Receivables (Spojené kráľovstvo), Fire Spa Consulting & Debt Management (Taliansko), HFG Inkasso GmbH (Nemecko)

Vymáhanie a spravovanie pohľadávok vrátane hodnotenia iniciatív prvej a tretej strany v oblasti vymáhania.

Meno, adresa, telefónne číslo, číslo účtu, dátum narodenia, e-mailová adresa, typ účtu, stav účtu, posledné štyri číslice účtu finančných nástrojov, identifikačný kód banky (sort), zostatok na účte, údaje o transakciách a pasívach účtu, meno poskytovateľa zdroja financovania a kópie všetkej korešpondencie v súvislosti s každým prípadom týkajúcim sa súm, ktoré nám dlhujete (alebo ktoré nám dlhuje iná osoba).

Credit Management Outsource Solutions (CMOS) Ltd. (Írsko), Lucas Credit Services Ltd (Spojené kráľovstvo), Bridgewood Financial Solutions Limited (Spojené kráľovstvo), ARC (Europe) Ltd (Spojené kráľovstvo)

Vymáhanie pohľadávok.

Meno, adresa, telefónne číslo, číslo účtu, dátum narodenia, e-mailová adresa, typ účtu, stav účtu, posledné štyri číslice účtu finančných nástrojov, identifikačný kód banky (sort), zostatok na účte, údaje o transakciách a pasívach účtu, meno poskytovateľa zdroja financovania a kópie korešpondencie.

Lowell Financial Ltd (Spojené kráľovstvo),

Lowell Portfolio I Ltd (Spojené kráľovstvo)

Lowell UK Shared Services Limited (Spojené kráľovstvo)

Lowell Group Shared Services Limited (Spojené kráľovstvo)

Cabot Financial (Spojené kráľovstvo)

Cabot Financial (Europe) Limited (Spojené kráľovstvo)

Cabot UK Holdco Limited (Spojené kráľovstvo)

Cabot Financial France (Francúzsko)

Cabot Financial Securitisation Limited (Írsko)

Získavanie informácií o účtoch a pohľadávkach na účely vymáhania a podporu hodnotenia a posudzovania predaja účtov.

Meno, adresa, telefónne číslo, číslo účtu, dátum narodenia, e-mailová adresa, typ účtu, stav účtu, podrobnosti transakcie na účte, údaje o pasívach účtu, záväzky a sumy, ktoré nám dlhujete, údaje o úverovej histórii, história splátok, informácie vrátane zapojených tretích strán, kópie všetkej korešpondencie týkajúcej sa dlžných súm.

Thomson Reuters GRC In. – spoločnosť obchodujúca pod názvom

Refinitiv (USA)

Posudzovanie regulačných rizík a rizík spojených s trestnou činnosťou. Overenie a kontrola totožnosti zákazníka (sankcie, politicky exponovaná osoba). Základ pre medzinárodné vyšetrovania.

Meno, priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, krajina, miesto narodenia a štátna príslušnosť.

Sitel Group, Sitel Gmbh (Nemecko), Sitel Operating Corporation (Kolumbia, Salvádor, Egypt)

Pomoc s poskytovaním služieb PayPal zákazníkom.

Meno zákazníka, názov firmy, telefónne čísla, kontaktné e-mailové adresy, webová lokalita.

Emailage Corp (USA)

Overovanie totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti vrátane podvodov a/alebo prania špinavých peňazí.

Meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum otvorenia účtu a adresa IP.

Amazon Web Services (USA), Apptimize, Inc. (USA), Atlassian Corporation Plc (Austrália), Bodega Technologies, LLC (USA), Call Copy/Uptivity (USA), Caribbean Airmail (USA), Contentful (USA), DataSafe, Inc (USA), Dropbox (USA), Duo Security (USA), Elasticsearch, Inc. (USA)

Poskytovanie služieb hosťovania a zálohovania, poradenských služieb a služieb súvisiacich so spotrebiteľmi vrátane správy a analýzy telefonických hovorov, správy rozhraní API, uchovávania údajov, zdieľania dokumentov, overovania, riadenia spoločnosti, kuriérskych služieb, mobilných riešení, zobrazovania správ v mobilných zariadeniach, e-mailového a všeobecného testovania.

Meno zákazníka, názov firmy, telefónne čísla, kontaktné e-mailové adresy, všetky údaje o účte a súvisiace informácie.

ePlus Technology, Inc. (USA), F5 NETWORKS, Inc, Genpact International Inc. (USA), Golden Gate BBB, Internap Corporation, JAMF Software, LLC (USA), JetBrains Americas, Inc. (USA), Level 3 Communications, Inc (USA), Microsoft Corporation (USA), NCC Group Security Services Inc. (Spojené kráľovstvo), Nutanix, Optimizely, Inc., Packet Fusion (ShoreTel), PayKii, Inc., Quality Technology Services, Quantum Corporation, Segment.io, Inc, Signed & Delivered (Filipíny), Soluciones BK SA (Guatemala), Splunk Inc., Sykes Enterprises Incorporated (Salvádor), SynapsIndia (India), TWILIO, Inc. (USA), Urban Airship, Inc., Usable Net, VXI Global Solutions, LLC (Filipíny)

Poskytovanie služieb hosťovania a zálohovania, poradenských služieb a služieb súvisiacich so spotrebiteľmi vrátane správy a analýzy telefonických hovorov, správy rozhraní API, uchovávania údajov, zdieľania dokumentov, overovania, riadenia spoločnosti, kuriérskych služieb, mobilných riešení, zobrazovania správ v mobilných zariadeniach, e-mailového a všeobecného testovania.

Meno zákazníka, názov firmy, telefónne čísla, kontaktné e-mailové adresy, všetky údaje o účte a súvisiace informácie.

1099 Pro, Inc. (USA)

Služby týkajúce sa daní.

Meno, adresa, údaje o nástrojoch financovania používateľa a úradne vydaný doklad totožnosti.

Agreement Express (USA)

Registrácia zákazníkov.

Meno, dátum narodenia, adresa, e-mail, telefón, daňové identifikačné čísla, údaje o platobných kartách a bankových účtoch a úradne vydané doklady totožnosti.

Arroweye (USA)

Výroba a distribúcia kariet.

Meno, adresa, údaje o spôsobe platby kartou, ktorý používateľ používa.

BC Records Management Services (Kanada)

Spravovanie záznamov.

Meno a údaje o účte.

Blackline (USA)

Účtovnícke služby.

Meno a údaje o nástrojoch financovania.

Caseware (Kanada)

Poskytovanie riešení na boj proti praniu špinavých peňazí.

Meno, adresa, e-mail, identifikačné údaje, údaje o nástrojoch financovania používateľa a údaje o platobných transakciách.

Citrix Sharefile, LLC (USA)

Účtovnícke služby.

Meno, adresa, e-mail, identifikačné údaje, údaje o nástrojoch financovania používateľa a o platobných transakciách.

IRS Compliance (USA)

Služby týkajúce sa daní.

Meno, adresa, údaje o nástrojoch financovania používateľa a úradne vydaný doklad totožnosti.

Kyriba Corp (USA)

Správa financií.

Údaje o účte.

Logmein (USA)

Softvér pre vzdialený prístup.

Meno, adresa a e-mail.

Netsuite, Inc. (USA)

Účtovnícke služby.

Meno, adresa, e-mail, telefón a číslo bankového účtu.

Peer 1 Network Enterprises, Inc. (Kanada), Switch Ltd. (USA)

Vybavenie dátových centier.

Meno, e-mail, telefón, identifikačné údaje, údaje o nástrojoch financovania a údaje o platobných transakciách.

Thames Card Technology Limited (Spojené kráľovstvo)

Meno, adresa, údaje o spôsobe platby kartou, ktorý používateľ používa.

TransPerfect (USA)

Prekladateľské služby.

Meno, adresa, e-mail, identifikačné údaje, údaje o nástrojoch financovania používateľa a údaje o platobných transakciách.

Venio LLC (USA)

Služby súvisiace s nenárokovaným majetkom.

Meno, adresa, údaje o účte a zostatok na účte.

WalkMe (USA)

Vytváranie prehľadov a vykonávanie analýz.

Meno používateľa.

Textalk (Švédsko)

Spravovanie objednávok a/alebo nákupov.

Meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, identifikačné číslo pre DPH, údaje o karte alebo platbe.

Tableau (USA)

Vytváranie prehľadov a vykonávanie analýz.

Identifikátory organizácie UUID, transakcie, hodnota transakcií.

Smartling (USA)

Pomoc s používateľským prostredím.

Názov spoločnosti, meno obchodníka, akýkoľvek obsah na verejných webových lokalitách, e-mail, údaje o polohe.

Sinch (globálna spoločnosť)

Poskytovanie našich služieb a produktov, plnenie príslušných zmlúv s obchodníkmi a spravovanie obchodných vzťahov s našimi obchodníkmi.

Obchodné meno obchodníka, telefónne číslo koncového zákazníka.

Sentry.io (USA), Papertrail (USA), Fabric Inc (USA), AppSignal (Holandsko)

Vykonávanie zákazníckych analýz, spravovanie služieb spoločnosti iZettle a vykonávanie vnútorných operácií vrátane riešenia problémov, analýzy údajov, testovania, výskumu a štatistických účelov.

Protokoly obchodníkov.

Mandrill (USA)

Poskytovanie našich služieb a produktov, plnenie príslušných zmlúv s obchodníkmi a spravovanie obchodných vzťahov s našimi obchodníkmi.

Meno a e-mail.

Mailchimp

Komunikácia s obchodníkom.

Meno a e-mail.

Webbhuset (Švédsko), Magento (USA)

Platforma elektronického obchodu – správa online objednávok od zákazníkov, ako aj interná správa objednávok od používateľov.

Meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, identifikačné číslo pre DPH, údaje o karte alebo platbe.

Grafana

Zlepšovanie našich služieb a všeobecný rozvoj podnikania, napríklad zlepšenie modelov úverového rizika s cieľom minimalizovať podvody, vyvíjať nové produkty a funkcie, ako aj skúmať nové obchodné príležitosti.

Informácie o obchodníkovi a história účtu.

Google Cloud Platform (USA)

Služby cloudového hosťovania a spracovania.

Informácie o účte a údaje vygenerované pri používaní služieb iZettle a poskytovaní, analyzovaní a zlepšovaní služieb iZettle.

InfluxData

Zlepšovanie našich služieb a všeobecný rozvoj podnikania, napríklad zlepšenie modelov úverového rizika s cieľom minimalizovať podvody, vyvíjať nové produkty a funkcie, ako aj skúmať nové obchodné príležitosti.

Informácie o obchodníkovi a história účtu.

Google Firebase (USA)

Vykonávanie zákazníckych analýz, spravovanie služieb spoločnosti iZettle a vykonávanie vnútorných operácií vrátane riešenia problémov, analýzy údajov, testovania, výskumu a štatistických účelov.

Informácie o obchodníkovi a história účtu.

Online Partner AB – G Suite (USA)

Dodržiavanie interných postupov.

Všetky údaje o účte, údaje generované pri používaní služieb iZettle (alebo nevyhnutné na ich poskytovanie) a všeobecne aj všetky informácie zmienené v pravidlách ochrany osobných údajov.

Hunter.io, Vitamina

Komunikácia s našimi obchodníkmi v súvislosti s našimi službami.

Meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, údaje o prehliadači, adresa IP.

Infrasec Sweden AB (Švédsko)

Zabezpečenie dodržiavania súladu s platnými právnymi predpismi, napríklad s právnymi predpismi týkajúcimi sa boja proti praniu špinavých peňazí a zákonmi o účtovníctve, ako aj s regulačnými požiadavkami na kapitálovú primeranosť a pravidlami vydanými našimi určenými bankami a príslušnými sieťami kariet. To znamená, že osobné údaje spracúvame na základe požiadaviek na overenie totožnosti zákazníka (Know Your Customer – “KYC”), na účely prevencie, odhaľovania a vyšetrovania prípadov prania špinavých peňazí, financovania terorizmu a podvodov. Tiež vykonávame kontrolu sankcií a podávame správy daňovým úradom, orgánom činným v trestnom konaní, orgánom presadzovania práva a dozorným orgánom.

Číslo organizácie obchodníka, názov firmy obchodníka, adresa firmy, finančné transakcie, informácie súvisiace s faktúrami.

Jeeves Information Systems AB (Švédsko)

Zabezpečenie dodržiavania súladu s platnými právnymi predpismi, napríklad s právnymi predpismi týkajúcimi sa boja proti praniu špinavých peňazí a zákonmi o účtovníctve, ako aj s regulačnými požiadavkami na kapitálovú primeranosť a pravidlami vydanými našimi určenými bankami a príslušnými sieťami kariet. To znamená, že osobné údaje spracúvame na základe požiadaviek na overenie totožnosti zákazníka (Know Your Customer – “KYC”), na účely prevencie, odhaľovania a vyšetrovania prípadov prania špinavých peňazí, financovania terorizmu a podvodov. Tiež vykonávame kontrolu sankcií a podávame správy daňovým úradom, orgánom činným v trestnom konaní, orgánom presadzovania práva a dozorným orgánom.

Informácie o zákazníkoch spoločnosti iZettle s osobnými účtami, ktoré obsahujú celé meno, meno používateľa, e-mailovú adresu a telefónne číslo.

Atlassian (Austrália)

Dodržiavanie interných postupov.

Meno a e-mail.

Looker (USA)

Interné rozhodovanie alebo podávanie správ.

Identifikátory organizácie UUID, transakcie, hodnota transakcií.

FreeIPA

Systém na správu totožností.

Názov obchodníka, e-mailová adresa, údaje o účte.

Amplitude Inc. (USA), RStudio

Analýza zákazníkov.

Správanie aplikácií, udalosti na webovom portáli.

24 Solutions AB (Švédsko)

Zabezpečenie dodržiavania súladu s platnými právnymi predpismi, napríklad s právnymi predpismi týkajúcimi sa boja proti praniu špinavých peňazí a zákonmi o účtovníctve, ako aj s regulačnými požiadavkami na kapitálovú primeranosť a pravidlami vydanými našimi určenými bankami a príslušnými sieťami kariet. To znamená, že osobné údaje spracúvame na základe požiadaviek na overenie totožnosti zákazníka (Know Your Customer – “KYC”), na účely prevencie, odhaľovania a vyšetrovania prípadov prania špinavých peňazí, financovania terorizmu a podvodov. Tiež vykonávame kontrolu sankcií a podávame správy daňovým úradom, orgánom činným v trestnom konaní, orgánom presadzovania práva a dozorným orgánom.

Informácie o zákazníkoch spoločnosti iZettle s osobnými účtami, ktoré obsahujú celé meno, meno používateľa, e-mailovú adresu a telefónne číslo.

Skopenow Inc. (USA)

Overovanie totožnosti, vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti vrátane podvodov a/alebo prania špinavých peňazí.

Meno, lokalita, telefónne číslo, e-mailová adresa, meno používateľa, dátum narodenia, pracovné pozície, školy.

Selz.com Pty Ltd. (Austrália)

Umožnenie našim obchodníkom používať platformu a služby elektronického obchodu.

Meno, e-mail, adresa IP, telefónne číslo, názov firmy, ID firmy, majiteľ firmy.

Scrive AB (Švédsko)

Riešenie pre elektronický podpis.

E-mail a meno.

Redpill Linpro MS AS (Nórsko)

Prevádzka IT (služby ukladania údajov v prípade nórskych registračných pokladníc).

Adresa IP, meno používateľa, identifikačné údaje zariadenia.

Codat Limited (Spojené kráľovstvo), Sharespine AB (Švédsko)

Štandardizácia integrácie účtovného softvéru s cieľom prenosu údajov medzi účtovnými softvérovými balíkmi a službou iZettle.

E-mail, mená a účtovné údaje.

Selz.com Pty Ltd. (Austrália)

Umožnenie našim obchodníkom používať platformu a služby elektronického obchodu.

Meno, e-mail, adresa IP, telefónne číslo, názov firmy, identifikátor firmy, majiteľ firmy.

Mailgun Technologies Inc. (USA)

Potvrdenie presnosti e-mailovej adresy.

E-mailová adresa.

Zecible (Francúzsko), iCOVER (Francúzsko),

Overovanie totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti vrátane podvodov a/alebo prania špinavých peňazí.

Meno, adresa, dátum narodenia.

Temenos AG (Francúzsko)

Systém záznamov pre produkt s uzavretou splátkou (Francúzsko).

Meno zákazníka, dátum narodenia, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne čísla, príjem.

Integreon Managed Solutions Inc. (USA)

Podporné služby v oblasti právneho poradenstva.

Meno, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa, názov firmy, adresa URL, ID účtu PayPal a ďalšie doplňujúce informácie o obchodnom vzťahu, ako sú (okrem iného) meno kontaktnej osoby a kontaktné údaje obchodníka a/alebo partnera, pomocou ktorých sa obchodník zaregistroval, opis produktov predávaných cez PayPal, poznámky z komunikácie a informácie o registrácii, interné rozhodnutia týkajúce sa obchodníka, výpočty výnosov a ďalšie informácie týkajúce sa firmy obchodníka poskytnuté dotyčným obchodníkom, informácie dôležité pre osobitné integrácie obchodníkov, názov a adresa banky.

Cisco Systems Inc (USA)

Umožnenie zabezpečeného prenosu údajov.

Údaje o účte.

GiroSolution AG (Nemecko)

Umožnenie používateľom v Nemecku okamžite si pridať prostriedky na účet PayPal prostredníctvom systému Giropay (internetového platobného systému v Nemecku).

Meno, e-mailová adresa, adresa IP.

Nordea Bank Plc (Fínsko), Swedbank LC&I, Svenska Handelsbanken AB (Švédsko)

Umožnenie overovania totožnosti.

Meno, adresa, dátum narodenia a identifikačné číslo.

Belgian Mobile ID NV (Belgicko), Telia Sverige AB (Švédsko)

Umožnenie overovania totožnosti.

Meno, adresa, dátum narodenia a identifikačné číslo.

Vonage Holdings Corp. (USA), Nexmo Ltd. (Spojené kráľovstvo), NewVoiceMedia Ltd. (Spojené kráľovstvo), Vonage Business, Inc. (USA), Nexmo Inc. (USA), Plivo, Inc. (USA), Mitto AG (Švajčiarsko)

Overovanie totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti vrátane podvodov a/alebo prania špinavých peňazí.

Meno, adresa, dátum narodenia, číslo mobilného zariadenia IMEI, telefónne číslo, e-mailová adresa.

Intrado Corporation (USA)

Overovanie totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti vrátane podvodov a/alebo prania špinavých peňazí.

Meno, adresa, telefónne číslo, dátum narodenia, číslo mobilného zariadenia IMEI a e-mailová adresa.

Zumigo Inc. (USA), Payfone Inc. (USA), Prove Inc. (USA)

Telefonická služba overovania. Overovanie telefónnych čísel a totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti vrátane podvodov a/alebo prania špinavých peňazí.

Meno, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailová adresa.

iconectiv LLC (USA), Netnumber Inc. (USA), Twilio, Inc. (USA), Tyntec, LTD (Spojené kráľovstvo), X-Connect (Spojené kráľovstvo), Open Market (USA), TMT Analytics (Spojené kráľovstvo)

Telefonická služba overovania. Overovanie telefónnych čísel a totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti vrátane podvodov a/alebo prania špinavých peňazí.

Telefónne číslo.

TMT Analysis LTD (Spojené kráľovstvo), Hi3G (Dánsko), Vodafone Ukraine (Ukrajina), Vodafone GmbH (Nemecko), Vodafone Netherlands (Holandsko), T-Mobile (Nemecko), BICS SA/NV (Belgicko)

Telefonická služba overovania. Overovanie telefónnych čísel a totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti vrátane podvodov a/alebo prania špinavých peňazí.

Telefónne číslo, meno, adresa.

Google Inc. (USA), Google Ireland, Ltd. (Írsko), Google Asia Pacific Pte. Ltd. (Singapur)

Overovanie totožnosti, automatická extrakcia údajov zo snímok dokladov a overovanie dokladov alebo odhaľovanie falzifikátov. Výskum a testovanie vhodnosti nových produktov a služieb, školenie v oblasti rozpoznávania dokladov, rozpoznávanie a porovnávanie tvárí. Na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti vrátane podvodov a/alebo prania špinavých peňazí. Overovanie totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti vrátane podvodov a/alebo prania špinavých peňazí.

Meno, adresa, e-mailová adresa, dátum narodenia, právna forma, registračné číslo spoločnosti, identifikačné číslo pre DPH, obrázok zákazníka, doklad totožnosti, adresa alebo ďalšie doklady požadované spoločnosťou PayPal a údaje v nich zahrnuté na účely vyhodnotenia rizík a dodržiavania právnych predpisov.

EE (Spojené kráľovstvo), Three (Hongkong), O2 (Spojené kráľovstvo, Grécko), Telekom Deutschland (Nemecko, Grécko), Eircom Limited (Írsko), Grupo MásMóvil – Yoigo (Španielsko), Telecom Italia TIM S.p.A. (Taliansko), Wind Tre S.p.A. (Taliansko), PJSC VimpelCom – Beeline (Rusko), MegaFon (Rusko)

Overovanie totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti vrátane podvodov a/alebo prania špinavých peňazí.

Meno, adresa, dátum narodenia, číslo mobilného zariadenia IMEI, telefónne číslo, dátum otvorenia účtu.

Play (Luxembursko), Polkomtel – Plus (Írsko), Millicom International Cellular SA (Luxembursko), Mobile TeleSystems – MTS (Rusko), Rostelecom – Tele2 (Rusko), Deutsche Telekom AG (Nemecko, Grécko), Virgin Group Ltd – Virgin Mobile (Spojené kráľovstvo)

Overovanie totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti vrátane podvodov a/alebo prania špinavých peňazí.

Meno, adresa, dátum narodenia, číslo mobilného zariadenia IMEI, telefónne číslo, dátum otvorenia účtu.

Cardinal Commerce Corporation (USA)

Overovanie totožnosti a poskytovanie zabezpečených služieb overovania.

Meno, adresa, podrobnosti transakcie, kód krajiny, informácie o finančnom nástroji, informácie o zariadení, kód meny, ID obchodníka.

Paigo GmbH (Nemecko),
Arvato Financial Solutions

Vymáhanie pohľadávok.

Meno, adresa, telefónne číslo, číslo účtu, dátum narodenia, e-mailová adresa, typ účtu, stav účtu, posledné štyri číslice účtu finančných nástrojov, identifikačný kód banky (sort), zostatok na účte, údaje o transakciách a pasívach účtu, meno poskytovateľa zdroja financovania a kópie všetkej korešpondencie v súvislosti s každým prípadom týkajúcim sa dlžných súm.

7. Spoločnosti skupiny

Služba PayPal môže interne zdieľať údaje s globálnymi subjektmi v rámci skupiny. Ďalšie informácie nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov v časti Medzinárodný prenos údajov.

8. Obchodní partneri

EOS Deutscher Inkasso-Dienst GmbH (Nemecko), Coeo Inkasso GmbH (Nemecko)

Poskytovanie prispôsobených služieb a pomoci firemným zákazníkom používajúcim službu PayPal.

ID transakcie, ID účtu PayPal, suma, dátum transakcie, zdroj financovania.

Pokiaľ ide o stĺpec "Účel", každá tretia strana (s výnimkou regulačných agentúr, určitých spracovateľov platieb, agentúr úverových referencií a agentúr na boj proti podvodom, ako aj spoločností skupiny uvedených na konci tejto tabuľky) plní daný účel plnením záväzkov, ktoré jej vyplývajú zo zmluvy, voči spoločnosti PayPal. Regulačné agentúry plnia svoj účel v súlade s vlastnými regulačnými cieľmi a požiadavkami. Ak je to v tabuľke výslovne uvedené, spracovatelia platieb, agentúry úverových referencií a agentúry na boj proti podvodom môžu tieto informácie používať vo svojich príslušných databázach a poskytovať ich tretím stranám na účely prevencie podvodov a hodnotenia bonity, a to v súlade s platnými podmienkami.