Náš záväzok k prístupnosti

Spoločnosti PayPal záleží na tom, aby bol obsah na jej weboch prístupný pre všetkých. Ak máte problémy so zobrazením obsahu alebo navigáciou na našich weboch, alebo ste si všimli obsah alebo funkciu, ktorá podľa vás nie je úplne prístupná ľuďom so zdravotným postihnutím, kontaktujte nása poskytnite nám opis konkrétnej funkcie, ktorá podľa vás nie je úplne prístupná spolu s návrhom na zlepšenie. Vašu spätnú väzbu si vážime a berieme ju vážne, pretože sa neustále snažíme byť prístupní všetkým našim zákazníkom. Dodatočne, hoci nad nimi nemáme kontrolu, apelujeme na dodávateľov digitálneho obsahu tretích strán, aby poskytovali obsah, ktorý je prístupný a používateľsky prívetivý.