Poplatky obchodníkov PayPal

Spolupráca s nami vám ponúka možnosť získať pri predaji skutočne výhodné sadzby pre obchodníkov.


Posledná aktualizácia: 28. mája 2024

Podrobnosti o tom, ako sa zmenili naše sadzby a poplatky a kedy sa zmeny začnú uplatňovať, nájdete na stránke Aktualizácia pravidiel. Tieto zmeny môžete skontrolovať aj tak, že kliknete na položku Právne informácie v dolnej časti ktorejkoľvek webovej stránky a potom na položku Aktualizácia pravidiel.

Domáce transakcie: Transakcie, pri ktorých majú odosielateľ aj príjemca účet PayPal zaregistrovaný v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), resp. PayPal ich eviduje ako rezidentov EHP.


Medzinárodné transakcie: Transakcie, pri ktorých majú odosielateľ a príjemca účet PayPal zaregistrovaný v rôznych trhoch (resp. PayPal ich eviduje ako rezidentov rôznych trhov). Niektoré trhy sú pri výpočte sadzby za medzinárodné transakcie zaradené do spoločných skupín. Zoznam týchto skupín nájdete v tabuľke so skupinami trhov alebo oblastí .

Tabuľka kódov trhov: : Na stránkach venovaných poplatkom označujeme trhy pomocou kódov. Úplný zoznam týchto kódov používaných v službe PayPal nájdete v tabuľke kódov trhov.

Relevantné trhy alebo oblasti

Sadzby, ktoré uvádzame nižšie, platia pre účty PayPal používateľov s bydliskom alebo so sídlom v týchto trhoch alebo oblastiach:

Zoznam trhov alebo oblastí

Bulharsko (BG)Lotyšsko (LV)San Maríno (SM)
Cyprus (CY)Lichtenštajnsko (LI)Slovensko (SK)
Česká republika (CZ)Litva (LT)Slovinsko (SI)
Estónsko (EE)Malta (MT)
Grécko (GR)Rumunsko (RO)

Späť na začiatok

Sadzby za komerčné transakcie

Každý nákup alebo predaj tovaru či služieb, príjem platieb cez kódy QR, akýkoľvek iný komerčný typ transakcie, posielanie a prijímanie príspevkov, ako aj prijatie platby na základe žiadosti o platbu cez PayPal označujeme ako komerčnú transakciu.

Štandardná sadzba za prijímanie platieb v rámci domácich transakcií

Krajina/teritórium, kde má príjemca adresuSadzba
Alternatívny spôsob platby (APM) Uplatňujú sa sadzby za transakcie uskutočnené cez alternatívny spôsob platby
Platba kartou od používateľa našich ppodmienok pre platby bez účtu PayPal 1,90 % + fixný poplatok
Transakcie s využitím kódu QR – 10,01 EUR a viac v prípade CY, CZ, EE, GR, LV, MT, SI a SK0,90 % + fixný poplatok
Transakcie s využitím kódu QR – 10,00 EUR a menej v prípade CY, CZ, EE, GR, LV, MT, SI a SK1,40 % + fixný poplatok
Všetky ostatné komerčné transakcie3,40 % + fixný poplatok

Prijímanie platieb v rámci medzinárodných transakcií

Uplatní sa poplatok za prijímanie platieb v rámci domácich komerčných transakcií a transakcií s QR kódom navýšený o dodatočný percentuálny poplatok za medzinárodné komerčné transakcie.

Dodatočný percentuálny poplatok za medzinárodné komerčné transakcie

Trh alebo oblasť odosielateľaPoplatok
EHPBez poplatku
SK1,29 %
Všetky ostatné trhy1,99 %

Dodatočný poplatok za služby účtovaný príjemcom medzinárodných komerčných transakcií zo Spojeného kráľovstva

Tento poplatok sa vzťahuje len na obchodníkov, ktorí so spoločnosťou PayPal uzavreli osobitné zmluvy. Na základe zmeny v platných právnych predpisoch, nariadeniach alebo pravidlách používania kariet týkajúcej sa odosielania alebo prijímania komerčných transakcií sa môže uplatňovať dodatočný poplatok za službu na sumu komerčnej transakcie prijatej obchodníkom, ktorého účet PayPal je zaregistrovaný na trhu/v oblasti EHP, a uskutočnenej odosielateľom, ktorého účet je zaregistrovaný na trhu/v oblasti Spojeného kráľovstva, prípadne ho tak spoločnosť PayPal identifikuje.

Typ platbyPoplatok
Komerčné transakcie, v prípade ktorých je trh alebo oblasť príjemcu zaregistrovaná ako EHP, prípadne ju tak spoločnosť PayPal identifikuje1,29 %

Fixný poplatok za komerčné transakcie (podľa meny, v ktorej bola platba prijatá)

MenaPoplatok
Austrálsky dolár0,30 AUD
Brazílsky real0,60 BRL
Kanadský dolár0,30 CAD
Česká koruna10,00 CZK
Dánska koruna2,60 DKK
Euro0,35 EUR
Hongkonský dolár2,35 HKD
Maďarský forint90,00 HUF
Nový izraelský šekel1,20 ILS
Japonský jen40,00 JPY
Malajzijský ringgit2,00 MYR
Mexické peso4,00 MXN
MenaPoplatok
Nový taiwanský dolár10,00 TWD
Novozélandský dolár0,45 NZD
Nórska koruna2,80 NOK
Filipínske peso15,00 PHP
Poľský zlotý1,35 PLN
Ruský rubeľ10,00 RUB
Singapurský dolár0,50 SGD
Švédska koruna3,25 SEK
Švajčiarsky frank0,55 CHF
Thajský baht11,00 THB
Libra šterlingov0,30 GBP
Americký dolár0,30 USD

Fixný poplatok za transakcie s využitím kódu QR v hodnote 10,01 EUR a vyššej (podľa meny, v ktorej bola platba prijatá)

MenaPoplatok
Austrálsky dolár0,10 AUD
Brazílsky real0,20 BRL
Kanadský dolár0,10 CAD
Česká koruna3,00 CZK
Dánska koruna0,70 DKK
Euro0,10 EUR
Hongkonský dolár0,80 HKD
Maďarský forint30,00 HUF
Nový izraelský šekel0,40 ILS
Japonský jen12,00 JPY
Malajzijský ringgit0,70 MYR
Mexické peso2,00 MXN
MenaPoplatok
Nový taiwanský dolár3,00 TWD
Novozélandský dolár0,15 NZD
Nórska koruna1,00 NOK
Filipínske peso5,00 PHP
Poľský zlotý0,50 PLN
Ruský rubeľ3,00 RUB
Singapurský dolár0,20 SGD
Švédska koruna1,00 SEK
Švajčiarsky frank0,10 CHF
Thajský baht4,00 THB
Libra šterlingov0,10 GBP
Americký dolár0,10 USD

Fixný poplatok za transakcie s využitím kódu QR v hodnote 10,00 EUR a nižšej (podľa meny, v ktorej bola platba prijatá)

MenaPoplatok
Austrálsky dolár0,05 AUD
Brazílsky real0,10 BRL
Kanadský dolár0,05 CAD
Česká koruna1,50 CZK
Dánska koruna0,35 DKK
Euro0,05 EUR
Hongkonský dolár0,39 HKD
Maďarský forint15,00 HUF
Nový izraelský šekel0,20 ILS
Japonský jen6,00 JPY
Malajzijský ringgit0,20 MYR
Mexické peso0,55 MXN
MenaPoplatok
Nový taiwanský dolár2,00 TWD
Novozélandský dolár0,08 NZD
Nórska koruna0,47 NOK
Filipínske peso2,50 PHP
Poľský zlotý0,23 PLN
Ruský rubeľ1,50 RUB
Singapurský dolár0,08 SGD
Švédska koruna0,50 SEK
Švajčiarsky frank0,05 CHF
Thajský baht1,80 THB
Libra šterlingov0,05 GBP
Americký dolár0,05 USD

Späť na začiatok

Prijímanie a odosielanie príspevkov

Keď prijmete zmluvu s používateľom alebo zmluvné podmienky zbierok služby PayPal s cieľom odosielania alebo prijímania prostriedkov (pomocou jedného z nižšie uvedených typov platby), hovoríme o príspevkoch. Prostriedky odoslané alebo prijaté cez iné produkty alebo služby (neuvedené nižšie) sa za príspevky nepovažujú a nevzťahuje sa na ne cenník príspevkov. V týchto prípadoch platia príslušné sadzby za transakcie a účtujú sa poplatky, ktoré sú pre dané produkty alebo služby uvedené na príslušnej stránke s poplatkami.

Štandardná sadzba za prijímanie domácich príspevkov

Typ transakcieSadzba
Príspevok3,40% + fixný poplatok
Transakcie s využitím kódu QR – 10,01 EUR a viac v prípade CY, CZ, EE, GR, LV, MT, SI a SKUplatňujú sa sadzby za komerčné transakcie
Transakcie s využitím kódu QR – 10,00 EUR a menej v prípade CY, CZ, EE, GR, LV, MT, SI a SKUplatňujú sa sadzby za komerčné transakcie
Zbierky služby PayPal (evidované zbierky) pre GRUplatňujú sa sadzby za komerčné transakcie (GR)
Zbierky služby PayPal (neevidované zbierky) pre GRBez poplatku

Prijímanie medzinárodných príspevkov

Uplatňuje sa príslušný poplatok za prijímanie domácich príspevkov navýšený o dodatočný percentuálny poplatok za medzinárodné príspevky.

Dodatočný percentuálny poplatok za medzinárodné príspevky

Trh alebo oblasť odosielateľaPoplatok
EHPBez poplatku
SK1,29%
Všetky ostatné trhy1,99%

Fixný poplatok za príspevky (podľa meny, v ktorej bol príspevok prijatý)

MenaPoplatok
Austrálsky dolár0,30 AUD
Brazílsky real0,60 BRL
Kanadský dolár0,30 CAD
Česká koruna10,00 CZK
Dánska koruna2,60 DKK
Euro0,35 EUR
Hongkonský dolár2,35 HKD
Maďarský forint90,00 HUF
Nový izraelský šekel1,20 ILS
Japonský jen40,00 JPY
Malajzijský ringgit2,00 MYR
Mexické peso4,00 MXN
MenaPoplatok
Nový taiwanský dolár10,00 TWD
Novozélandský dolár0,45 NZD
Nórska koruna2,80 NOK
Filipínske peso15,00 PHP
Poľský zlotý1,35 PLN
Ruský rubeľ10,00 RUB
Singapurský dolár0,50 SGD
Švédska koruna3,25 SEK
Švajčiarsky frank0,55 CHF
Thajský baht11,00 THB
Britská libra šterlingov0,20 GBP
Americký dolár0,30 USD

Štandardná sadzba za odosielanie domácich príspevkov pre GR

Typ platbySadzba
Zbierky služby PayPal (neevidované zbierky)Sadzby za odosielanie a prijímanie peňazí (t. j. sadzby za odosielanie domácich osobných transakcií)
Všetky ostatné príspevkyBez poplatku

Štandardná sadzba za odosielanie medzinárodných príspevkov pre GR

Uplatňuje sa príslušný poplatok za odosielanie domácich príspevkov navýšený o príslušný dodatočný percentuálny poplatok za medzinárodné príspevky (medzinárodný poplatok).

Typ platbySadzba
Zbierky služby PayPal (neevidované zbierky)Sadzby za odosielanie a prijímanie peňazí (t. j. sadzby za odosielanie medzinárodných osobných transakcií)
Všetky ostatné príspevkyBez poplatku (ak sa nevykoná prepočet meny)

Sadzby za transakcie spojené s charitatívnymi príspevkami

Sadzby za transakcie spojené s charitatívnymi príspevkami podliehajú žiadosti a predbežnému schváleniu spoločnosťou PayPal. Keď spoločnosť PayPal tieto sadzby schváli, budú sa vzťahovať na všetky komerčné platobné transakcie a príspevky prijaté v účte PayPal. Výrazom „fixný poplatok“ označujeme fixne stanovený poplatok za transakcie spojené s charitatívnymi príspevkami.

Prijímanie platieb v rámci domácich transakcií spojených s charitatívnymi príspevkami

TransakciaSadzba
Transakcie spojené s charitatívnymi príspevkami 1,90 % + fixný poplatok

Prijímanie platieb v rámci medzinárodných transakcií spojených s charitatívnymi príspevkami

Uplatní sa poplatok za prijímanie platieb v rámci domácich transakcií spojených s charitatívnymi príspevkami navýšený o dodatočný percentuálny poplatok za medzinárodné komerčné transakcie.

Fixný poplatok za transakcie spojené s charitatívnymi príspevkami (podľa meny, v ktorej bola platba prijatá)

MenaPoplatok
Austrálsky dolár0,30 AUD
Brazílsky real0,60 BRL
Kanadský dolár0,30 CAD
Česká koruna10,00 CZK
Dánska koruna2,60 DKK
Euro0,35 EUR
Hongkonský dolár2,35 HKD
Maďarský forint90,00 HUF
Nový izraelský šekel1,20 ILS
Japonský jen40,00 JPY
Malajzijský ringgit2,00 MYR
Mexické peso4,00 MXN
MenaPoplatok
Nový taiwanský dolár10,00 TWD
Novozélandský dolár0,45 NZD
Nórska koruna2,80 NOK
Filipínske peso15,00 PHP
Poľský zlotý1,35 PLN
Ruský rubeľ10,00 RUB
Singapurský dolár0,50 SGD
Švédska koruna3,25 SEK
Švajčiarsky frank0,55 CHF
Thajský baht11,00 THB
Libra šterlingov0,20 GBP
Americký dolár0,30 USD

Späť na začiatok

Sadzby za alternatívne spôsoby platby

Vaši zákazníci môžu mať pri platbe za nákup u vás možnosť vybrať si ktorýkoľvek z alternatívnych spôsobov platby (APM) uvedených v našej zmluve o APM.

Úplný zoznam podporovaných alternatívnych spôsobov platby nájdete v prílohe č. 1 zmluvy o alternatívnych spôsoboch platby pre váš trh. Ak chcete začať prijímať alternatívne spôsoby platby, musíte súhlasiť s podmienkami zmluvy o alternatívnych spôsoboch platby pre váš trh.

Prijímanie domácich transakcií

Typ platbySadzba
Alternatívny spôsob platby (APM)1,90 % + fixný poplatok

Späť na začiatok

Prijímanie platieb v rámci medzinárodných transakcií

Pri prijímaní alternatívnych spôsobov platby sa neuplatňuje dodatočný percentuálny poplatok za prijímanie medzinárodných transakcií.

Späť na začiatok

Fixný poplatok za transakcie uskutočnené cez alternatívny spôsob platby (podľa meny, v ktorej bola platba prijatá)

MenaPoplatok
Austrálsky dolár0,30 AUD
Brazílsky real0,60 BRL
Kanadský dolár0,30 CAD
Česká koruna10,00 CZK
Dánska koruna2,60 DKK
Euro0,35 EUR
Hongkonský dolár2,35 HKD
Maďarský forint90,00 HUF
Nový izraelský šekel1,20 ILS
Japonský jen40,00 JPY
Malajzijský ringgit2,00 MYR
Mexické peso4,00 MXN
MenaPoplatok
Nový taiwanský dolár10,00 TWD
Novozélandský dolár0,45 NZD
Nórska koruna2,80 NOK
Filipínske peso15,00 PHP
Poľský zlotý1,35 PLN
Ruský rubeľ10,00 RUB
Singapurský dolár0,50 SGD
Švédska koruna3,25 SEK
Švajčiarsky frank0,55 CHF
Thajský baht11,00 THB
Libra šterlingov0,30 GBP
Americký dolár0,30 USD

Späť na začiatok

Služby PayPal pre platby kartou online

Používanie príslušných služieb podlieha splneniu kritérií, žiadosti, schváleniu spoločnosťou PayPal a vášmu súhlasu s podmienkami zmluvy o službách PayPal pre online platby kartou. . Tieto sadzby sa vzťahujú na všetky komerčné platobné transakcie prijaté pomocou služieb PayPal pre online platby kartou.

Pojmy uvedené v tejto časti sú vymedzené v zmluve o službách PayPal pre online platby kartou.

Prijímanie domácich transakcií prostredníctvom služieb PayPal pre online platby kartou

Typ platbySadzba
Rozšírené možnosti platieb kreditnými a debetnými kartami – štruktúra poplatkov s kombinovanými sadzbami:
  • Typy kariet Visa a Mastercard
1,90 % + fixný poplatok
Rozšírené možnosti platieb kreditnými a debetnými kartami – štruktúra poplatkov Interchange Plus:
  • Typy kariet Visa a Mastercard
Výmenný poplatok + 1,90 % + fixný poplatok
kartami Rozšírené možnosti platieb kreditnými a debetnými
  • Typy kariet American Express
3,50 %
Ostatné platbyUplatňujú sa sadzby za komerčné transakcie

Sadzby výmenných poplatkov: Výška sa pohybuje od 0,2 % do 2,0 %. Pozrite si zmluvu o služieb PayPal pre platby kartou online, kde sa dozviete viac informácií o štruktúre poplatkov Interchange Plus, o štruktúre poplatkov s kombinovanými sadzbami, ako aj o svojich možnostiach.

Len pre používateľov rozšírených možností platieb kreditnými a debetnými kartami: môžete sa rozhodnúť, že vám budú účtované poplatky podľa v rámci štruktúry poplatkov Interchange Plus Plus. Ak potrebujete ďalšie informácie, kontaktujte nás. Uplatňujú sa dodatočné podmienky uvedené v zmluve o službách PayPal pre online platby kartou.

Späť na začiatok

Prijímanie platieb v rámci medzinárodných transakcií prostredníctvom nového platobného riešenia

Uplatní sa poplatok za prijímanie platieb v rámci domácich transakcií prostredníctvom služieb PayPal pre online platby kartou navýšený o dodatočný percentuálny poplatok za medzinárodné komerčné transakcie. Dodatočný poplatok sa nevzťahuje na výmenné poplatky v rámci štruktúry poplatkov Interchange Plus alebo Interchange Plus Plus, transakcie s kartami typu American Express a alternatívne spôsoby platby (podľa potreby).

Sadzby výmenných poplatkov: Výška sa pohybuje od 0,2 % do 2,0 %. Pozrite si zmluvu o poskytovaní služieb PayPal pre platby kartou online, kde sa dozviete viac informácií o štruktúre poplatkov Interchange Plus a štruktúre poplatkov s kombinovanými sadzbami, ako aj o vašich možnostiach.

Späť na začiatok

Fixný poplatok za transakcie uskutočnené pomocou služieb PayPal pre online platby kartou (podľa meny, v ktorej bola platba prijatá)

MenaPoplatok
Austrálsky dolár0,30 AUD
Brazílsky real0,60 BRL
Kanadský dolár0,30 CAD
Česká koruna10,00 CZK
Dánska koruna2,60 DKK
Euro0,35 EUR
Hongkonský dolár2,35 HKD
Maďarský forint90,00 HUF
Nový izraelský šekel1,20 ILS
Japonský jen40,00 JPY
Malajzijský ringgit2,00 MYR
Mexické peso4,00 MXN
MenaPoplatok
Nový taiwanský dolár10,00 TWD
Novozélandský dolár0,45 NZD
Nórska koruna2,80 NOK
Filipínske peso15,00 PHP
Poľský zlotý1,35 PLN
Ruský rubeľ10,00 RUB
Singapurský dolár0,50 SGD
Švédska koruna3,25 SEK
Švajčiarsky frank0,55 CHF
Thajský baht11,00 THB
Libra šterlingov0,30 GBP
Americký dolár0,30 USD

Späť na začiatok

Vyplatenia PayPal

Vyplatenia PayPal (ktoré zahŕňajú službu v minulosti známu ako hromadná platba) vám umožňujú jednoducho posielať platby viacerým príjemcom naraz. Za každú platbu odoslanú cez vyplatenia PayPal vám účtujeme poplatok. Jeho výška závisí od typu platby a meny, v ktorej platba prebehla.

Odosielanie vyplatení PayPal

TransakciaSadzba
Domáce vyplatenia PayPal2,00 % z celkovej sumy transakcie (sadzba však neprevýši maximálnu výšku poplatku za domáce platby uvedenú nižšie)
Ostatné medzinárodné vyplatenia PayPal2,00 % z celkovej sumy transakcie (sadzba však neprevýši maximálnu výšku poplatku za medzinárodné platby uvedenú nižšie)

Maximálna výška poplatkov za vyplatenia PayPal

Podľa meny, v ktorej sa vykoná platba:

MenaMaximálna výška poplatku za domáce platbyMaximálna výška poplatku za medzinárodné platby
Austrálsky dolár16,00 AUD100,00 AUD
Brazílsky real24,00 BRL150,00 BRL
Kanadský dolár14,00 CAD90,00 CAD
Česká koruna280,00 CZK1700,00 CZK
Dánska koruna84,00 DKK500,00 DKK
Euro12,00 EUR70,00 EUR
Hongkonský dolár110,00 HKD660,00 HKD
Maďarský forint3080,00 HUF18 500,00 HUF
Nový izraelský šekel50,00 ILS320,00 ILS
Japonský jen1200,00 JPY8000,00 JPY
Malajzijský ringgit50,00 MYR300,00 MYR
Mexické peso170,00 MXN1080,00 MXN
Nový taiwanský dolár440,00 TWD2700,00 TWD
Novozélandský dolár20,00 NZD120,00 NZD
Nórska koruna90,00 NOK540,00 NOK
Filipínske peso640,00 PHP3800,00 PHP
Poľský zlotý46,00 PLN280,00 PLN
Ruský rubeľ480,00 RUB2800,00 RUB
Singapurský dolár20,00 SGD120,00 SGD
Švédska koruna100,00 SEK640,00 SEK
Švajčiarsky frank16,00 CHF100,00 CHF
Thajský baht460,00 THB2800,00 THB
Libra šterlingov10,00 GBP60,00 GBP
Americký dolár14,00 USD90,00 USD

Späť na začiatok

Mikroplatby

Na základe žiadosti a predbežného schválenia spoločnosťou PayPal môžete svoj súčasný typ účtu zmeniť tak, aby ste získali sadzby pre mikroplatby. Sadzby pre mikroplatby môžu byť ideálnou alternatívou k štandardným sadzbám za komerčné transakcie pre podniky, ktoré spracúvajú platby nižšie ako 5,00 EUR. Ak si zmeníte typ účtu tak, aby ste mohli využívať sadzbu pre mikroplatby, táto sadzba bude platiť pre všetky komerčné platobné transakcie prijaté v účte PayPal. Ak máte záujem o sadzbu pre mikroplatby, kontaktujte nás.

Prijímanie mikroplatieb

TransakciaSadzba
Domáce mikroplatby5,0 % + fixný poplatok za mikroplatby
Ostatné medzinárodné mikroplatby6,0 % + fixný poplatok za mikroplatby

Fixný poplatok za mikroplatby

Podľa meny, v ktorej sa vykoná platba:

MenaPoplatok
Austrálsky dolár0,05 AUD
Brazílsky real0,10 BRL
Kanadský dolár0,05 CAD
Česká koruna1,67 CZK
Dánska koruna0,43 DKK
Euro0,05 EUR
Hongkonský dolár0,39 HKD
Maďarský forint15,00 HUF
Nový izraelský šekel0,20 ILS
Japonský jen7,00 JPY
Malajzijský ringgit0,20 MYR
Mexické peso0,55 MXN
MenaPoplatok
Nový taiwanský dolár2,00 TWD
Novozélandský dolár0,08 NZD
Nórska koruna0,47 NOK
Filipínske peso2,50 PHP
Poľský zlotý0,23 PLN
Ruský rubeľ2,00 RUB
Singapurský dolár0,08 SGD
Švédska koruna0,54 SEK
Švajčiarsky frank0,09 CHF
Thajský baht1,80 THB
Libra šterlingov0,05 GBP
Americký dolár0,05 USD

Späť na začiatok

Poplatky za chargeback

Pri transakciách, ktoré nie sú spracované prostredníctvom účtu PayPal kupujúceho ani prostredníctvom platby za nákup uskutočnenej hosťom, stanovujeme pre predajcov poplatok za zúčtovanie chargebackov v prípade transakcií čerpaných z kreditných a debetných kariet (chargeback môže nastať, keď kupujúci prostredníctvom vydavateľa karty odmietne alebo stornuje zaúčtovanie úhrady).

Poplatok za chargeback sa odvíja od meny, v ktorej bola platba prijatá:

Poplatky za chargeback

MenaPoplatok
Austrálsky dolár22,00 AUD
Brazílsky real35,00 BRL
Kanadský dolár20,00 CAD
Česká koruna400,00 CZK
Dánska koruna120,00 DKK
Euro16,00 EUR
Hongkonský dolár155,00 HKD
Maďarský forint4 325,00 HUF
Nový izraelský šekel75,00 ILS
Japonský jen1 875,00 JPY
Malajzijský ringgit65,00 MYR
Mexické peso250,00 MXN
MenaPoplatok
Nový taiwanský dolár625,00 TWD
Novozélandský dolár28,00 NZD
Nórska koruna125,00 NOK
Filipínske peso900,00 PHP
Poľský zlotý65,00 PLN
Ruský rubeľ640,00 RUB
Singapurský dolár28,00 SGD
Švédska koruna150,00 SEK
Švajčiarsky frank22,00 CHF
Thajský baht650,00 THB
Libra šterlingov14,00 GBP
Americký dolár20,00 USD

Späť na začiatok

Poplatky za spor

Poplatok za spor môžeme účtovať, keď kupujúci podá sťažnosť alebo žiadosť o chargeback pri transakcii, ktorá bola spracovaná prostredníctvom účtu PayPal kupujúceho alebo platobného riešenia PayPal. Ďalšie informácie o štandardných poplatkoch za spory a poplatkoch za vysoké množstvo sporov nájdete v zmluve s používateľom.

Poplatky za spor budú účtované v mene pôvodnej transakcie.

Štandardné poplatky za spory

MenaPoplatok
Austrálsky dolár25,00 AUD
Brazílsky real65,00 BRL
Kanadský dolár20,00 CAD
Česká koruna350,00 CZK
Dánska koruna100,00 DKK
Euro14,00 EUR
Hongkonský dolár115,00 HKD
Maďarský forint4 585,00 HUF
Indická rupia1 080,00 INR
Nový izraelský šekel55,00 ILS
Japonský jen1 630,00 JPY
Malajzijský ringgit65,00 MYR
Mexické peso300,00 MXN
MenaPoplatok
Nový taiwanský dolár455,00 TWD
Novozélandský dolár25,00 NZD
Nórska koruna140,00 NOK
Filipínske peso760,00 PHP
Poľský zlotý60,00 PLN
Ruský rubeľ1 125,00 RUB
Singapurský dolár20,00 SGD
Švédska koruna145,00 SEK
Švajčiarsky frank15,00 CHF
Thajský baht465,00 THB
Libra šterlingov12,00 GBP
Americký dolár15,00 USD
  

Poplatky za vysoké množstvo sporov

MenaPoplatok
Austrálsky dolár50,00 AUD
Brazílsky real130,00 BRL
Kanadský dolár40,00 CAD
Česká koruna700,00 CZK
Dánska koruna200,00 DKK
Euro28,00 EUR
Hongkonský dolár230,00 HKD
Maďarský forint9 170,00 HUF
Indická rupia2 160,00 INR
Nový izraelský šekel110,00 ILS
Japonský jen3 260,00 JPY
Malajzijský ringgit130,00 MYR
Mexické peso600,00 MXN
MenaPoplatok
Nový taiwanský dolár910,00 TWD
Novozélandský dolár50,00 NZD
Nórska koruna280,00 NOK
Filipínske peso1 520,00 PHP
Poľský zlotý120,00 PLN
Ruský rubeľ2 250,00 RUB
Singapurský dolár40,00 SGD
Švédska koruna290,00 SEK
Švajčiarsky frank30,00 CHF
Thajský baht930,00 THB
Libra šterlingov24,00 GBP
Americký dolár30,00 USD
  

Späť na začiatok

Prepočet meny

Informácie o prepočte meny nájdete v zmluve s používateľom.

Ak chcete uviesť príslušný kurz, ktorý sa môže vzťahovať na vašu transakciu, prejdite nižšie do prevodníka mien. Všetky uvedené kurzy sa môžu meniť podľa času a dátumu dokončenia transakcie.

Prevodník mien

Prepočet zostatku pre firemný účet a transakcie, v prípade ktorých príjemca súhlasil, že bude znášať prepočet meny

Sadzba
3,00 % nad rámec základného výmenného kurzu

Späť na začiatok

Poplatky za elektronické šeky

Môže sa stať, že odosielateľ platby, ktorú ste prijali, použije na jej odoslanie zo svojho účtu PayPal elektronický šek, ktorý slúži na získanie prostriedkov z bankového účtu odosielateľa na uhradenie danej platby. Ďalšie informácie o elektronických šekoch nájdete v zmluve s používateľom. Pri prijímaní platieb zabezpečených elektronickým šekom účtujeme poplatok, s ktorého uhradením ste dali súhlas, aby ste mohli prijať danú platbu, pričom tento poplatok nepresiahne maximálnu výšku uvedenú v nasledujúcej tabuľke (podľa meny, v ktorej bola platba prijatá):

Poplatky za prijímanie elektronických šekov

Typ platbySadzba
Za každú platobnú transakciuSadzby za komerčné transakcie

Maximálna výška poplatkov za elektronické šeky

MenaMaximálna výška poplatku
Austrálsky dolár50,00 AUD
Brazílsky real75,00 BRL
Kanadský dolár45,00 CAD
Česká koruna850,00 CZK
Dánska koruna250,00 DKK
Euro35,00 EUR
Hongkonský dolár330,00 HKD
Maďarský forint9 250,00 HUF
Nový izraelský šekel160,00 ILS
Japonský jen4 000,00 JPY
Malajzijský ringgit150,00 MYR
Mexické peso540,00 MXN
Nový taiwanský dolár1 350,00 TWD
Novozélandský dolár60,00 NZD
Nórska koruna270,00 NOK
Filipínske peso1 900,00 PHP
Poľský zlotý140,00 PLN
Ruský rubeľ1 400,00 RUB
Singapurský dolár60,00 SGD
Švédska koruna320,00 SEK
Švajčiarsky frank50,00 CHF
Thajský baht1 400,00 THB
Libra šterlingov30,00 GBP
Americký dolár45,00 USD

Späť na začiatok

Výbery z účtu PayPal

Možnosť vybrať si prostriedky z účtu PayPal máte bežne k dispozícii prostredníctvom štandardných výberov/prevodov na priradený bankový účet alebo na oprávnené karty. Možnosť prevodu na bankový účet alebo kartu nemusí byť sprístupnená vo všetkých trhoch. Takisto môže byť potrebné použiť prepočet meny (pričom sa uplatňujú poplatky za prepočet meny).

Výber prostriedkov z firemného účtu PayPal

Výber alebo prevod naTrh alebo oblasťSadzba
Bankový účetVšetky (v relevantných prípadoch)Zadarmo (ak sa nevykoná prepočet meny)
Bankový účet v USACZ, EE, GR, LT, LV, MT, SI, SK a SM3,00 % (ak sa nevykoná prepočet meny)
BG, CY, LI a ROZadarmo (ak sa nevykoná prepočet meny)
Karty
BG, RO a SI1,00 % z prevádzanej sumy
CY, EE, LI, LT, LV, MT, SK a SMZa každý prevod sa účtuje fixný poplatok za prevod na kartu
Ostatné trhy alebo oblasti (v relevantných prípadoch)2,00 EUR

BG, RO a SI – minimálne a maximálne poplatky za prevod z karty

Podľa meny, v ktorej sa vykoná prevod na kartu:

MenaMinimálny poplatokMaximálny poplatok
Afganské afghání25,00 AFN1 050,00 AFN
Arménsky dram135,00 AMD5250,00 AMD
Austrálsky dolár0,25 AUD10,00 AUD
Azerbajdžanský manat0,45 AZN17,50 AZN
Bahrajnský dinár0,10 BHD4,00 BHD
Bangladéšska taka22,00 BDT880,00 BDT
Belizský dolár0,50 BZD20,00 BZD
Bulharský lev0,50 BGN20,00 BGN
Kanadský dolár0,25 CAD10,00 CAD
Frank CFA135,00 XOF5400,00 XOF
Česká koruna5,70 CZK230,00 CZK
Dánska koruna1,80 DKK70,00 DKK
Eritrejská nakfa3,75 ERN150,00 ERN
Euro0,25 EUR10,00 EUR
Ghanské cedi1,55 GHS62,50 GHS
Haitský gourde25,00 HTG1 000,00 HTG
Hongkonský dolár2,00 HKD80,00 HKD
Maďarský forint70,00 HUF2900,00 HUF
Iracký dinár365,00 IQD14 500,00 IQD
Nový izraelský šekel1,00 ILS40,00 ILS
Japonský jen30,00 JPY1100,00 JPY
Jordánsky dinár0,20 JOD7,25 JOD
Kuvajtský dinár1 KWDneuplatňuje sa max. poplatok
Kirgizský som22,50 KGS850,00 KGS
Libanonská libra380,00 LBP15 250,00 LBP
Lesothský loti4,00 LSL160,00 LSL
Libérijský dolár37,50 LRD1 500,00 LRD
Macauská pataca2,00 MOP80,00 MOP
Malajzijský ringgit1,00 MYR40,00 MYR
Mauritánska ouguiya9 MRU360,00 MRU
Mexické peso5,00 MXN200,00 MXN
Mozambický metical20,00 MZN750,00 MZN
Mjanmarský kyat450,00 MMK18 000,00 MMK
Novozélandský dolár0,40 NZD15,00 NZD
Nórska koruna1,00 NOK40,00 NOK
Ománsky rial0,10 OMR4,00 OMR
Pakistanská rupia45,00 PKR1 800,00 PKR
Filipínske peso10,00 PHP500,00 PHP
Poľský zlotý1,00 PLN40,00 PLN
Katarský rial1,00 QAR40,00 QAR
Nový rumunský lei1,00 RON40,00 RON
Ruský rubeľ20,00 RUB700,00 RUB
Rwandský frank250,00 RWF10000,00 RWF
Salvádorský colón2,25 SVC90,00 SVC
Svätotomášska dobra5,50 STN220,00 STN
Srbský dinár25,00 RSD1000,00 RSD
Singapurský dolár0,50 SGD15,00 SGD
Juhoafrický rand3,60 ZAR145,00 ZAR
Srílanská rupia50,00 LKR1800,00 LKR
Švédska koruna2,50 SEK100,00 SEK
Thajský baht8,00 THB320,00 THB
Tuniský dinár0,75 TND27,50 TND
Turecká líra3,50 TRY140,00 TRY
Turkménsky manat1,00 TMT40,00 TMT
Ugandský šiling930,00 UGX37500,00 UGX
SAE dirham0,90 AED36,70 AED
Libra šterlingov0,20 GBP8,00 GBP
Americký dolár0,25 USD10,00 USD
Uzbecký som3 000,00 UZS120 000,00 UZS
Venezuelský bolívar2000000,00 VES60000000,00 VES
Zambijská kwacha5,50 ZMW215,00 ZMW
Všetky ostatné menyneuplatňuje sa min. poplatokneuplatňuje sa max. poplatok

CY, EE, LI, LT, LV, MT, SK a SM – fixný poplatok za prevod na kartu

Podľa meny, v ktorej sa vykoná prevod na kartu:

MenaPoplatok
Afganské afghání262,50 AFN
Albánsky lek276,00 ALL
Alžírsky dinár300,00 DZD
Angolská kwanza1 233,00 AOA
Argentínske peso8,00 ARS
Arménsky dram1 350,00 AMD
Arubský florin5,00 AWG
Austrálsky dolár3,50 AUD
Azerbajdžanský manat4,50 AZN
Bahamský dolár3,00 BSD
Bahrajnský dinár1,00 BHD
Balboa2,50 PAB
Bangladéšska taka220,00 BDT
Barbadoský dolár5,00 BBD
Belizský dolár5,00 BZD
Bermudský dolár3,00 BMD
Bhutánsky ngultrum178,00 BTN
Boliviano17,00 BOB
Botswanská pula27,00 BWP
Brazílsky real4,50 BRL
Brunejský dolár3,00 BND
Bulharský lev3,50 BGN
Burundský frank4 725,00 BIF
Kapverdské escudo249,00 CVE
Kanadský dolár3,00 CAD
Kajmanský dolár2,00 KYD
Frank CFA (BEAC)1 478,00 XAF
Frank CFA1 350,00 XOF
Čilské peso1 200,00 CLP
Komorský frank1 109,00 KMF
Córdoba oro85,00 NIO
Kolumbijské peso8 329,00 COP
Konžský frank4 226,00 CDF
Konvertibilná marka4,00 BAM
Kostarický kolón1 408,00 CRC
Cyperská libra1,20 CYP
Česká koruna55,00 CZK
Dalasi128,00 GMD
MenaPoplatok
Dánska koruna15,00 DKK
Denár139,00 MKD
Džibutský frank444,00 DJF
Dominikánske peso133,00 DOP
Dong57 937,00 VND
Východokaribský dolár7,00 XCD
Egyptská libra40,00 EGP
Eritrejská nakfa37,50 ERN
Estónska koruna30,00 EEK
Etiópsky birr80,00 ETB
Euro2,00 EUR
Falklandská libra2,00 FKP
Fidžijský dolár5,00 FJD
Ghanské cedi15,50 GHS
Gibraltárska libra1,50 GIP
Guaraní16 312,00 PYG
Guinejský frank23 848,00 GNF
Guyanský dolár522,00 GYD
Haitský gourde250,00 HTG
Hongkonský dolár20,00 HKD
Hrivna61,00 UAH
Maďarský forint500,00 HUF
Islandská koruna170,00 ISK
Indická rupia100,00 INR
Iracký dinár3 625,00 IQD
Nový izraelský šekel11,00 ILS
Japonský jen300,00 JPY
Jamajský dolár335,00 JMD
Jordánsky dinár2,00 JOD
Kenský šiling252,00 KES
Kina9,00 PGK
Kip22 196,00 LAK
Kuvajtský dinár2,50 KWD
Kwacha1 842,00 MWK
Kirgizský som225,00 KGS
Lari7,00 GEL
Lotyšský lat1,50 LVL
Libanonská libra3 800,00 LBP
MenaPoplatok
Leone24 662,00 SLL
Lempira62,00 HNL
Lesothský loti40,00 LSL
Libérijský dolár375,00 LRD
Lilangeni36,00 SZL
Litovský litas7,00 LTL
Macauská pataca20,00 MOP
Malajzijský ringgit8,00 MYR
Madagaskarský ariary9 129,00 MGA
Maltská líra0,90 MTL
Mauritánska ukija90,00 MRU
Maurícijská rupia92,00 MUR
Mexické peso30,00 MXN
Moldavský leu44,00 MDL
Marocký dirham24,00 MAD
Mozambický metical200,00 MZN
Mjanmarský kyat4 500,00 MMK
Naira906,00 NGN
Namíbijský dolár36,00 NAD
Nepálska rupia286,00 NPR
Antilský gulden4,00 ANG
Nový taiwanský dolár87,50 TWD
Novozélandský dolár4,00 NZD
Nórska koruna16,00 NOK
Nuevo Sol8,00 PEN
Ománsky rial1,00 OMR
Pakistanská rupia450,00 PKR
Pa’anga6,00 TOP
Filipínske peso100,00 PHP
Poľský zlotý8,00 PLN
Katarský rial9,00 QAR
Quetzal19,00 GTQ
Rand20,00 ZAR
Riel10 300,00 KHR
Rumunské leu6,00 RON
Rufiyaa39,00 MVR
Rupia23 000,00 IDR
Ruský rubeľ150,00 RUB
MenaPoplatok
Rwandský frank2 500,00 RWF
Svätohelenská libra2,00 SHP
Salvádorský colón22,50 SVC
Svätotomášska dobra55 STN
Saudský rial9,00 SAR
Srbský dinár265,00 RSD
Seychelská rupia34,00 SCR
Singapurský dolár4,00 SGD
Slovenská koruna70,00 SKK
Šalamúnsky dolár21,00 SBD
Somálsky šiling1 449,00 SOS
Somoni26,00 TJS
Srílanská rupia454,00 LKR
Surinamský dolár19,00 SRD
Švédska koruna18,00 SEK
Švajčiarsky frank3,50 CHF
Tala7,00 WST
Tanzánsky šiling5 760,00 TZS
Tenge943,00 KZT
Thajský baht90,00 THB
Trinidadsko-tobažský dolár17,00 TTD
Tugrik6 867,00 MNT
Tuniský dinár7,50 TND
Turecká líra35 TRY
Turkménsky manat10,00 TMT
Ugandský šiling9 194,00 UGX
Emirátsky dirham10,00 AED
Libra šterlingov1,50 GBP
Americký dolár2,50 USD
Uruguajské peso50,00 UYI/UYU
Uzbecký som30 000,00 UZS
Vatu291,00 VUV
Venezuelský bolívar15 000 000,00 VES
Won2 915,00 KRW
Jemenský rial626,00 YER
Juan renminbi17,00 CNY
Zambijská kwacha55,00 ZMW

Späť na začiatok

Ostatné poplatky obchodníka

Ďalej uvádzame poplatky súvisiace s udalosťami, požiadavkami alebo akciami, ktoré sa môžu vyskytnúť pri používaní účtu.

Ostatné poplatky

AktivitaOpisSadzba
Vrátenie sumy pri výbere/prevode z účtu PayPalTento poplatok bude účtovaný v prípade neúspešného pokusu používateľa o výber/prevod z účtu PayPal, keď je dôvodom zlyhania poskytnutie nesprávnych údajov o bankovom účte alebo o dodaní.Pozrite si tabuľku poplatkov za vrátenie sumy pri výbere/prevode z účtu PayPal uvedenú nižšie.
Vrátenie peňazí za komerčné transakcieÚplné vrátenie peňazí
  • Ak vrátite peniaze za komerčnú platobnú transakciu, neúčtuje sa žiaden poplatok za vrátenie peňazí. Poplatky, ktoré ste pôvodne zaplatili za prijatie platby, sa vám však nevrátia.
Čiastočné vrátenie peňazí
  • Ak vrátite peniaze za komerčnú platobnú transakciu, neúčtuje sa žiaden poplatok za vrátenie peňazí. Poplatky, ktoré ste pôvodne zaplatili za prijatie platby, sa vám však nevrátia.
Overenie kreditnej a debetnej kartyNiektorým používateľom môže byť z dôvodu navýšenia limitu na odoslané platby alebo podľa vlastného uváženia spoločnosti PayPal zaúčtovaný poplatok za overenie a priradenie kreditnej a debetnej karty. Táto suma bude vrátená po úspešnom dokončení overovacieho procesu kreditnej alebo debetnej karty.Pozri tabuľku poplatkov za overenie a priradenie kreditnej a debetnej karty ďalej.
Neaktívny účet PayPalPoplatok za neaktivitu sa bude účtovať podľa toho, ktorá z nasledujúcich hodnôt je nižšia: poplatok uvedený nižšie alebo zostávajúci zostatok na vašom účte.Nižšie si môžete pozrieť tabuľku poplatkov za neaktívny účet PayPal.
Žiadosť o záznamyTento poplatok sa vzťahuje na žiadosti o poskytnutie dôvodu zamietnutia vášho platobného príkazu. Nebudeme vám účtovať poplatok za záznamy, ktoré ste si v dobrej viere vyžiadali v súvislosti s chybou na svojom účte PayPal.10,00 GBP alebo 12,00 EUR (za položku)

Tabuľka poplatkov za overenie a priradenie kreditnej a debetnej karty

MenaPoplatok
Austrálsky dolár2,00 AUD
Brazílsky real4,00 BRL
Kanadský dolár2,45 CAD
Česká koruna50,00 CZK
Dánska koruna12,50 DKK
Euro1,50 EUR
Hongkonský dolár15,00 HKD
Maďarský forint400,00 HUF
Nový izraelský šekel8,00 ILS
Japonský jen200,00 JPY
Malajzijský ringgitNevzťahuje sa
Mexické peso20,00 MXN
MenaPoplatok
Nový taiwanský dolár70,00 TWD
Novozélandský dolár3,00 NZD
Nórska koruna15,00 NOK
Filipínske peso100,00 PHP
Poľský zlotý6,50 PLN
Ruský rubeľ60,00 RUB
Singapurský dolár3,00 SGD
Švédska koruna15,00 SEK
Švajčiarsky frank3,00 CHF
Thajský baht70,00 THB
Libra šterlingov1,00 GBP
Americký dolár1,95 USD

Tabuľka poplatkov za neaktívny účet PayPal

MenaPoplatok
Česká koruna270,00 CZK
Dánska koruna75,00 DKK
Euro10,00 EUR
Maďarský forint3 600,00 HUF
Nórska koruna105,00 NOK
Poľský zlotý45,00 PLN
Švédska koruna100,00 SEK
Švajčiarsky frank10,00 CHF
Libra šterlingov9,00 GBP

Späť na začiatok