Ochrana kupujúceho

Ak ste položku spĺňajúcu kritériá, ktorú ste si kúpili online, nedostali alebo nezodpovedá opisu predajcu, vďaka ochrane kupujúceho PayPal môžete získať náhradu celej sumy položky vrátane poštovného. Ochrana kupujúceho sa môže vzťahovať na vaše online nákupy cez PayPal, ktoré spĺňajú kritériá, na portáli eBay alebo ľubovoľnej inej webovej lokalite. Platia príslušné podmienky.

Ďalšie informácie o ochrane kupujúceho

Ďalšie informácie o konkrétnych podmienkach ochrany kupujúceho, ktoré sa na vás vzťahujú, nájdete v našej zmluve s používateľom

Na čo sa ochrana vzťahuje?

Nákup väčšiny druhov tovaru, ktoré možno zasielať poštou a neporušujú pravidlá služby PayPal. Tu je niekoľko prípadov, keď tovar nezodpovedá opisu predajcu: kúpili ste si knihu a dostali ste DVD disk, kúpili ste si nový tovar, ale dostali ste používaný, kúpili ste tri položky, ale dostali ste len dve, tovar sa pri doručovaní poškodil, chýbajú mu dôležité súčasti (čo predajca neuviedol) alebo ste kúpili tovar originálnej značky, ale dostali ste falšovaný.

Na čo sa ochrana nevzťahuje?

Ide o nehnuteľnosti, motorové vozidlá (akéhokoľvek druhu), tovar vyrobený na mieru, priemyselné stroje (určené na výrobu), predplatené alebo darčekové karty, čokoľvek zakúpené osobne alebo tovar porušujúci pravidlá služby PayPal. Otvoriť spor je nutné do 180 dní, inak sa ochrana neuplatní.

Všeobecné pravidlá

 • Spor je možné otvoriť v súvislosti s konkrétnymi hmotnými a nehmotnými položkami.
 • Celá cena položky musí byť uhradená jednou platbou.
 • Kupujúci môže otvoriť spor do 180 dní od uskutočnenia platby.
 • Ak kupujúci a predajca nedosiahnu vzájomnú dohodu, do 20 dní od otvorenia sporu je možné spor zmeniť na sťažnosť.
 • Kupujúci nemôžu v súvislosti s tou istou platbou otvoriť viac sporov.

Vrátenia peňazí

Ak nedostanete tovar alebo nezodpovedá opisu, pričom vaša platba spĺňa kritériá, nahradíme vám celú sumu zaplatenú za nákupy vrátane prepravných nákladov.

Sme tu pre vás

Získajte našu komplexnú podporu pri nepovolených transakciách, sťažnostiach či iných problémoch, ktoré sa môžu vyskytnúť. Stačí sa obrátiť na naše oddelenie služieb zákazníkom.

Kontaktujte nás

Ochrana predajcu

Ak ste dostali nepovolenú platbu alebo kupujúci tvrdí, že vôbec nedostal tovar, naša ochrana predajcu vám môže pomôcť získať plnú sumu platby spĺňajúcej kritériá, ktorá je predmetom sťažnosti, žiadosti o vrátenie platby alebo vrátenie platby. Ochranu môžete získať za predpokladu, že spĺňate príslušné kritériá.

Ďalšie informácie nájdete v našej zmluve s používateľom.

Zmluvné podmienky

Ochrana predajcu sa môže vzťahovať na hmotné a nehmotné položky (vrátane služieb, cestovania a lístkov) zaplatené cez PayPal jednou splátkou a v príslušných prípadoch doručené na doručovaciu adresu zaregistrovanú počas transakcie. Prečítajte si tiež zmluvu s používateľom.

Dokumentácia, ktorú je potrebné poskytnúť

A – hmotné položky:
Ponechajte si potvrdenie o odoslaní a potvrdenie o doručení tovaru, ktorý predávate. Môžu sa požadovať v prípade otvorenia sporu.
B – nehmotné položky (vrátanie služieb, lístkov a cestovania):
Požiadame vás o poskytnutie potvrdenia o doručení alebo použití predávaného predmetu zákazníkom, prípadne podľa situácie o potvrdenie, že poskytovaná služba bola správne vykonaná.

Výnimky z programu

Náš program ochrany predajcu sa nevzťahuje na:

 • položky, ktoré nepovoľujú naše pravidlá používania služby alebo zakazuje zákon,
 • licencie na digitálny obsah a digitálny tovar,
 • sťažnosti, žiadosti o vrátenie platby a vrátenia platby, ak sa tovar výrazne líši od opisu,
 • Tovar, ktorý doručujete (alebo sa vyzdvihuje) osobne
 • transakcie uskutočnené cez Zong alebo virtuálny terminál (ak je k dispozícii),
 • položky ekvivalentné finančnej hotovosti (vrátane položiek uchovávajúcich hodnotu, napríklad darčekových alebo predplatených kariet),
 • platby týkajúce sa finančných produktov a investícií,
 • dary,
 • položky zakúpené prostredníctvom inzercií,
 • platby týkajúce sa zlata (či už vo fyzickej podobe alebo v podobe výmenného obchodu),
 • hromadné platobné transakcie PayPal,
 • spory otvorené priamo voči spoločnosti PayPal v centre riešenia problémov.

Naše tipy

 • Skontrolujte doručovaciu adresu: zásielku nikdy neposielajte na adresu, ktorá sa líši od adresy poskytnutej spoločnosťou PayPal.
 • Sledujte zásielku: vždy využívajte prepravnú službu, ktorej súčasťou je online systém sledovania zásielok a potvrdenie o doručení, aby ste mohli zákazníkom, ktorí majú obavy, poskytnúť číslo sledovania zásielky.
 • Informujte zákazníkov: ak dôjde k neočakávanému oneskoreniu doručenia, nezabudnite informovať zákazníkov.
 • Rozpoznávajte správanie s vysokou mierou rizika: viaceré objednávky na rovnakú adresu v krátkom časovom období, objednávky z mimoriadne rizikových krajín atď. Ak máte pochybnosti, neváhajte zákazníkovi zavolať a overiť si kontaktné údaje a totožnosť majiteľa karty. Ak sa domnievate, že ide o podvod, zrušte transakciu a objednávku neposielajte.

Sme pripravení pomôcť

Pomôžeme vám nájsť riešenie v prípade nepovolených transakcií, sťažností kupujúcich alebo iných problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť. Kontaktujte naše oddelenie služieb zákazníkom.
Kontaktujte nás

Vaša bezpečnosť je našou prioritou

Vždy vám poskytneme rovnaké zabezpečenie bez ohľadu na to, kde nakupujete. Môžete teda bez obáv nakupovať v tisícoch online obchodov po celom svete. Celý svet je váš.

Spätné úhrady (chargeback)

Kupujúci môže požiadať o spätnú úhradu (chargeback) alebo vrátenie finančných prostriedkov spoločnosť PayPal alebo vydavateľa svojej kreditnej karty, nesmie však žiadať oba subjekty súčasne ani žiadať o dvojitú náhradu. Spoločnosť PayPal môže finančné prostriedky zadržať na účte predajcu, aby žiadosti vyhovela. Naším cieľom je vám pomôcť a budeme vás informovať o každom kroku v procese riešenia prípadu.

Nepretržité zabezpečenie

Nepretržite monitorujeme všetky transakcie, aby sme zabránili podvodom, e-mailovému phishingu a odcudzeniu identity. Každá transakcia je dôkladne chránená naším šifrovaním novej generácie. Ak niečo vyzerá podozrivo, náš tím odborníkov na zabezpečenie začne problém ihneď skúmať, aby vás ochránil pred podvodnými transakciami. Pamätajte si tiež, že nikdy od vás nepožadujeme žiadne citlivé údaje v e-maile.

Vaše údaje sú v bezpečí

Keď platíte cez PayPal, vaše finančné údaje sa nikdy neposkytujú predajcovi, pričom na platbu vám stačí len e-mailová adresa a heslo. Ak zabudnete prihlasovacie meno, môžete ho obnoviť sami alebo nás kontaktovať so žiadosťou o pomoc.