>> Zobraziť všetky právne zmluvy

Vyhlásenie o súboroch cookie a technológiách sledovania

Dátum poslednej aktualizácie: 25. mája 2018

 

Stiahnuť PDF

 

Počas prehliadania alebo interakcie s našimi webovými lokalitami, službami, aplikáciami, nástrojmi alebo správami môžeme my alebo naši poskytovatelia služieb používať súbory cookie, webové signály alebo ďalšie podobné technológie na účely ukladania informácií na poskytnutie lepších, rýchlejších a bezpečnejších služieb a na reklamné účely.

Cieľom tejto stránky je pomôcť vám lepšie porozumieť týmto technológiám a tomu, ako ich používame na našich webových stránkach a v našich službách, aplikáciách a nástrojoch. Nižšie uvádzame zhrnutie niekoľkých kľúčových informácií, ktoré by ste mali mať o tom, ako používame tieto technológie. Celý obsah nášho Oznámenia o súboroch cookie si môžete prečítať nižšie.

Naše súbory cookie a podobné technológie majú rôzne funkcie. Buď sú potrebné na fungovanie našich služieb, pomáhajú nám zlepšovať ich výkonnosť, pridávajú pre vás doplnkové funkcie, alebo nám pomáhajú zobrazovať vám relevantné a cielené reklamy. Používame súbory cookie a podobné technológie, ktoré zostávajú vo vašom zariadení, iba pokiaľ máte otvorený prehliadač (v rámci relácie) a súbory cookie a podobné technológie, ktoré zostávajú vo vašom zariadení dlhší čas (natrvalo). Ak to vaše zariadenie dovoľuje, môžete tieto súbory zablokovať, odstrániť alebo deaktivovať. Súbory cookie a ich nastavenia môžete spravovať vo svojom prehliadači alebo v nastaveniach svojho zariadenia.

Tam, kde je to možné, máme nastavené bezpečnostné opatrenia na znemožnenie neoprávneného prístupu k našim súborom cookie a podobným technológiám. Unikátny identifikátor zaručuje, že prístup k údajom súborov cookie máme iba my alebo naši oprávnení poskytovatelia služieb.

Poskytovatelia služieb sú spoločnosti, ktoré nám poskytujú pomoc pri rôznych aspektoch nášho podnikania, napríklad pri prevádzkovaní webovej lokality, službách, aplikáciách, reklame a nástrojoch. Niektorých oprávnených poskytovateľov služieb používame na to, aby sme vám zobrazovali relevantné reklamy na naše služby a iné webové stránky. Títo poskytovatelia služieb môžu taktiež uložiť na vaše zariadenia súbory cookie prostredníctvom našich služieb (súbory cookie tretích strán). Môžu tiež zhromažďovať informácie, ktoré im pomáhajú identifikovať vaše zariadenie, napríklad IP adresu alebo iné unikátne identifikátory alebo identifikátory zariadenia.

 

Čo sú to súbory cookie, webové signály a podobné technológie?

Tak ako väčšina webových lokalít, aj my používame technológie, ktoré sú v zásade malé súbory s údajmi umiestnené do vášho počítača, tabletu, mobilného telefónu alebo iného zariadenia (spoločne ďalej ako „zariadenie“), ktoré nám umožňujú získavať určité informácie vždy, keď navštívite alebo používate naše webové lokality, služby, aplikácie, služby odosielania správ a nástroje.

Konkrétne názvy a typy súborov cookie, webových signálov a iných podobných technológií, ktoré používame, sa môžu priebežne meniť. Chceme vám pomôcť lepšie pochopiť tieto pravidlá a náš spôsob používania týchto technológií, a preto nižšie uvádzame niekoľko termínov a definícií:

Súbory cookie – malé textové súbory (zvyčajne pozostávajúce z písmen a čísel), ktoré sa umiestňujú do pamäti vášho prehliadača alebo zariadenia, keď navštívite webové lokality alebo zobrazíte správu. Súbory cookie umožňujú webovej lokalite rozpoznať konkrétne zariadenie alebo prehliadač. Existuje niekoľko typov súborov cookie:

  • Súbory cookie relácie majú exspiráciu na konci relácie prehliadača a umožňujú nám prepojiť vaše aktivity počas tejto konkrétnej relácie prehliadača.
  • Trvalé súbory cookie sa ukladajú do vášho zariadenia medzi jednotlivými reláciami prehliadača a umožňujú nám zapamätať si vaše nastavenia a akcie pre viaceré webové lokality.
  • Súbory cookie prvých strán sú nastavené webovými lokalitami, ktoré navštevujete.
  • Súbory cookie tretích strán sú nastavené webovými lokalitami tretích strán, oddelených od webových lokalít, ktoré navštevujete.

Súbory cookie môžu byť deaktivované alebo odstránené pomocou nástrojov, ktoré sú k dispozícii vo väčšine komerčne používaných prehliadačov. Každý prehliadač, ktorý používate musíte nastaviť samostatne a rôzne prehliadače ponúkajú rôzne funkcie a možnosti.

Webové signály – malé grafické obrázky (známe tiež ako „pixelové značky“ alebo „clear GIF“), ktoré môžu byť obsiahnuté v našich webových lokalitách, službách, aplikáciách, správach a nástrojoch, a ktoré zvyčajne fungujú spolu so súbormi cookie na identifikáciu našich používateľov a používateľského správania.

Podobné technológie – technológie, ktoré ukladajú informácie do vášho prehliadača alebo zariadenia pomocou lokálne zdieľaných objektov alebo lokálnych úložísk, napríklad súbory cookie vo formáte Flash, súbory cookie vo formáte HTML 5 a iné softvérové metódy webových aplikácií. Tieto technológie dokážu fungovať vo všetkých prehliadačoch a v niektorých prípadoch nemusia byť v plnej miere riadené vašim prehliadačom, čo si môže vyžiadať ich priame riadenie pomocou vašich nainštalovaných aplikácií či vášho zariadenia. Tieto technológie nepoužívame na ukladanie informácií na poskytovanie cielenej reklamy pre vás na našich webových lokalitách ani mimo nich.

V našich dokumentoch môžeme používať pojmy „súbory cookie“ alebo „podobné technológie“ zameniteľne, pričom nimi označujeme všetky technológie, ktoré používame na ukladanie údajov vo vašom prehliadači alebo zariadení alebo na zhromažďovanie informácií, ktoré nám pomáhajú vás identifikovať spôsobom uvedeným vyššie.

Prečo používame súbory cookie
Naše súbory cookie a podobné technológie majú rôzne funkcie. Buď sú potrebné na fungovanie našich služieb, pomáhajú nám zlepšovať ich výkonnosť, pridávajú pre vás doplnkové funkcie, alebo nám pomáhajú zobrazovať vám relevantné a cielené reklamy. Používame dočasné aj trvalé súbory cookie a podobné technológie.


Tieto technológie umožňujú našim webovým lokalitám, službám, aplikáciám a nástrojom ukladať relevantné informácie vo vašom prehliadači alebo zariadení a neskôr ich použijeme na to, aby vás naše servery a interné systémy dokázali identifikovať. Tam, kde je to možné, chránime naše súbory cookie a iné podobné technológie, aby sme zabezpečili, že interpretovať ich dokážeme iba my a/alebo naši oprávnení poskytovatelia služieb, a to tým, že im priradíme im unikátny identifikátor, ktorý dokážeme interpretovať iba my.


Používanie týchto technológií sa dá zaradiť do nasledujúcich kategórií:

  1. Základné. Môžeme používať súbory cookie, webové signály a iné podobné technológie, ktoré sú nevyhnutné na prevádzku našich webových lokalít, služieb, aplikácií a nástrojov. Súčasťou uvedeného sú aj technológie, ktoré vám umožňujú prístup k našim webovým lokalitám, službám, aplikáciám a nástrojom, ďalej technológie, ktoré sú potrebné na identifikáciu nezvyčajného správania na lokalitách, bránia podvodným aktivitám a zlepšujú bezpečnosť či technológie, ktoré vám umožňujú používať naše funkcie, napríklad nákupné košíky, uložené vyhľadávanie a podobné funkcie;
  2. Súvisiace s výkonnosťou. Súbory cookie, webové signály alebo iné podobné technológie môžeme používať na zlepšenie výkonnosti na našich webových lokalitách, v aplikáciách, službách alebo nástrojoch, ako aj pri našich analýzach, ktoré nám pomáhajú porozumieť tomu, ako naši návštevníci používajú naše webové lokality, a určiť, či ste používali systém odosielania správ, stanoviť, či ste zobrazili nejaký tovar či odkaz alebo zlepšiť obsah webových lokalít, aplikácie, služby alebo nástroje;
  3. Súvisiace s funkciami. Môžeme používať súbory cookie, webové signály a iné podobné technológie, ktoré umožňujú vylepšenú funkciu počas prístupu k našim webovým lokalitám, službám, aplikáciám a nástrojom. V rámci toho ide o vašu identifikáciu po prihlásení sa na naše webové lokality alebo zachovanie vašich nastavení, informácií o vašich záujmoch alebo tovare prehliadanom v minulosti, aby sme zlepšili prezentáciu obsahu na našich webových lokalitách;
  4. Súvisiace s reklamou a jej zacielením. Na našich webových lokalitách alebo webových lokalitách tretích strán môžeme použiť súbory cookie a webové signály prvej alebo tretej strany na doručenie obsahu vrátane personalizovanej reklamy a inzercie. V rámci toho používame technológie, aby sme vedeli, ako užitočné jednotlivé reklamy a obsah, ktorý vám bol doručený je pre vás, napríklad, či ste na príslušnú reklamu klikli.

Všetky osobné údaje, ktoré zhromažďujeme a ukladáme pomocou týchto technológií v rámci vyššie uvedených kategórií 2 až 4 sú založené na vašom súhlase, ktorý sme od vás získali pomocou viditeľného oznamu počas vašej prvej návštevy na našej webovej lokalite.Tento súhlas môžete stiahnuť prostredníctvom nastavení vášho prehliadača, ako je to nižšie vysvetlené.

 

Ak si chcete informácie o prispôsobení konfigurácie súborov cookie na jednotlivých prehliadačoch, kliknite na príslušný odkaz uvedený nižšie:

- Internet Explorer

Firefox

- Chrome

- Safari

- OSX/Mac OS

- iOS

 

 

Používanie týchto technológií oprávnenými tretími stranami - poskytovateľmi služieb

Spolupracujeme s nezávislými spoločnosťami (ktoré sú známe ako poskytovatelia služieb), ktoré sú oprávnené umiestniť súbory cookie tretích strán, webové signály alebo podobné technológie na ukladanie informácií na naše webové lokality alebo do našich služieb, aplikácií a nástrojov s naším povolením. Títo poskytovatelia služieb nám pomáhajú poskytovať lepšie, rýchlejšie a bezpečnejšie služby našim používateľom.

Títo poskytovatelia môžu používať technológie, ktoré nám pomôžu zobrazovať náš vlastný obsah a reklamu, a zhromažďovať anonymné metriky a štatistiky o webových lokalitách. Majú zakázané zhromažďovať akékoľvek vaše osobné údaje na našich webových lokalitách a v našich službách, aplikáciách alebo nástrojoch na svoje vlastné účely. Títo poskytovatelia služieb sú viazané dohodami o mlčanlivosti a inými právnymi obmedzeniami týkajúcimi sa zhromažďovania osobných údajov alebo ich používania. Používanie súborov cookie tretích strán je upravené v pravidlách tretích strán týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

Okrem používania týchto technológií našimi poskytovateľmi služieb alebo inými oprávnenými tretími stranami nepovoľujeme na našich webových lokalitách žiadny obsah tretích strán (napríklad tovarové listingy, priamu komunikáciu medzi používateľmi, inzertné oznámenia, komentáre, hodnotenia atď.), ktorý by obsahoval alebo používal súbory cookie, webové signály, lokálne úložisko alebo podobné technológie na účely sledovania alebo zhromažďovania osobných informácií. Ak máte podozrenie, že sa na niektorej z našich webových lokalít nachádza zoznam alebo iný obsah tretích strán, ktorý môže zhromažďovať osobné údaje alebo používať technológie na sledovanie, nahláste to na adrese phishing@paypal.com.

 

Reklamné siete a burzy prevádzkované oprávnenými tretími stranami pre personalizovanú reklamu a inzerciu

Môžeme používať tretie strany, akými sú napríklad reklamné siete a burzy, aby nám umožnili zobrazovať vám reklamu. Tieto tretie strany - poskytovatelia reklamných sietí a búrz môžu používať súbory cookie tretích strán, webové signály alebo iné podobné technológie na zhromažďovanie informácií o vašej návšteve na našich a iných webových lokalitách. Môžu tiež zhromažďovať identifikátory vášho zariadenia, vašu IP adresu alebo identifikátory IDFA pre inzerentov. Informácie, ktoré tieto tretie strany zhromažďujú, môžu byť použité na zobrazovanie relevantnejších reklám na našich a iných webových lokalitách. Používanie súborov cookie tretích strán je upravené v pravidlách tretích strán o ochrane osobných údajov. 

Ďalšie informácie o súboroch cookie súvisiacich s reklamou tretích strán, personalizovanou reklamou a inzerciou a o spôsobe deaktivácie týchto postupov prostredníctvom spoločností, ktoré majú účasť na samoregulačných opatreniach v tomto sektore, si prečítate na príslušných webových stránkach na základe krajiny vášho pôvodu:

 

Požiadavky „Do Not Track“(„Nesledovať“)

Podľa zákonov štátu Kalifornia máme povinnosť vás informovať o tom, ako reagujeme na požiadavky Do Not Track (DNT) od webového prehliadača. Keďže v súčasnosti neexistuje žiaden štandard ani právna úprava pre rozoznávanie alebo rešpektovanie požiadaviek DNT, v súčasnosti na ne nereagujeme. Čakáme na výsledky práce príslušných expertov zaoberajúcich sa ochranou osobných údajov, z ktorých vyplynie, kedy je takáto reakcia vhodná a akú formu by mala mať.