Aktualizácie pravidiel

 

>> Zobraziť všetky právne zmluvy

>> Zobraziť staršie aktualizácie pravidiel

Aktualizácie pravidiel

 

Dátum poslednej aktualizácie: 28. marca 2024

Oznámenie o zmenách v zmluvách PayPal platných pre Bulharsko, Cyprus, Českú republiku, Estónsko, Grécko, Lichtenštajnsko, Litvu, Lotyšsko, Maltu, Rumunsko, San Maríno, Slovensko a Slovinsko

 

Táto stránka

Na tejto stránke sa uvádzajú podrobnosti a/alebo ukážky aktualizácií, ktoré používateľov služby PayPal informujú o zmenách v zmluvách s používateľom služby PayPal platných pre Bulharsko, Cyprus, Českú republiku, Estónsko, Grécko, Lichtenštajnsko, Litvu, Lotyšsko, Maltu, Rumunsko, San Maríno, Slovensko a Slovinsko, ako aj v iných online zmluvách, pravidlách či vyhláseniach, a ktoré si vyžadujú pozornosť. Tiež si môžete prečítať staršie oznámenia o aktualizácii pravidiel. Upozorňujeme, že v ukážkach zmlúv môžu byť ešte v deň nadobudnutia účinnosti alebo pred ním vykonané dodatočné zmeny, pokiaľ boli splnené príslušné požiadavky týkajúce sa oznámení.

Nadchádzajúce zmeny

Meníme isté zmluvy (uvedené nižšie), podľa ktorých sa riadi váš vzťah so spoločnosťou PayPal. Tieto zmeny vstúpia do platnosti automaticky v príslušné dni nadobudnutia účinnosti uvedené nižšie.

Požadované akcie

Pozorne si prečítajte oznámenia uvedené nižšie a oboznámte sa s nadchádzajúcimi zmenami. Ak budete pokračovať v používaní našich služieb aj po tom, ako zmeny nadobudnú účinnosť, vyjadrujete súhlas s tým, že ste týmito zmenami viazaní. Okrem toho sa od vás nevyžaduje žiadna ďalšia akcia na prijatie týchto zmien. Ak však s danými zmenami nesúhlasíte, budete musieť svoj účet PayPal zrušiť pred príslušným dňom nadobudnutia účinnosti, ako sa uvádza v zmluve s používateľom.

 

Oznámenia

Dátum vydania: 28. marca 2024

Odstránenie možnosti SOFORT ako alternatívneho spôsobu platby a odstránenie súvisiacich podmienok
Dátum účinnosti: 28. mája 2024

 • SOFORT už nie je k dispozícii ako alternatívny spôsob platby a je odstránený zo zoznamu poskytovateľov alternatívnych spôsobov platby uvedeného v Prílohe č. 1 zmluvy o alternatívnych spôsoboch platby PayPal.

 

Dátum vydania: 11. marca 2024

Zmeny Vyhlásenia o ochrane osobných údajov pre služby PayPal
Dátum účinnosti: 15. aprila 2024:

 • Ponúkame teraz sledovanie zásielok ako súčasť služieb PayPal a aktualizujeme naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov, aby sme objasnili, že môžeme od obchodníkov dostávať informácie o sledovaní zásielky, keď zaplatíte cez PayPal alebo z vášho e-mailu, ak na to poskytnete súhlas.

 

Dátum vydania: 21. februára 2024

Zmeny zmluvy s používateľom služby PayPal
Účinné od 28. mája 2024:

 • Objasňujeme naše podmienky pre Dane a podávanie informácií a podmienky prepočtu meny.
 • Meníme doložky o odškodnení a obmedzení zodpovednosti a o rozhodnom práve a jurisdikcii, aby sme objasnili, ktoré ustanovenia sa vzťahujú na spotrebiteľov, resp. nespotrebiteľov, a aby sme rozlíšili našu zodpovednosť a záruky voči spotrebiteľom a nespotrebiteľom.

Pozrite si aktualizovanú Zmluvu s používateľom služby PayPal

 

Zmeny programu ochrany kupujúceho PayPal
Účinné od 28. mája 2024:

 • Program ochrany kupujúceho PayPal revidujeme tak, aby sme z oprávnenosti vyňali tokeny NFT (Non-Fungible Tokens).
 • Okrem splnenia všetkých ostatných podmienok oprávnenosti pre program ochrany kupujúceho PayPal musí kupujúci spory pre sťažnosti typu „výrazne sa líši od opisu“ otvoriť v centre riešenia problémov do 30 dní od doručenia alebo splnenia objednávky alebo do 180 dní od dátumu, keď kupujúci odoslal platbu predávajúcemu, podľa toho, čo nastane skôr. Lehoty na otvorenie iných sporov pre iné typy sťažností (vrátane typov „nedoručený tovar“, „neautorizované transakcie“ a iných chýb) sa momentálne nemenia.

Pozrite si aktualizovaný program ochrany kupujúceho PayPal

 

Zmeny programu ochrany predajcu
Účinné od 28. mája 2024:

 • Program ochrany kupujúceho PayPal revidujeme tak, aby sme z oprávnenosti vyňali tokeny NFT (Non-Fungible Tokens) so sumou transakcie: 
  • 10 000,01 USD alebo vyššou (alebo s ekvivalentnou hodnotou v miestnej mene vypočítanou v čase transakcie); 
  • 10 000,00 USD alebo nižšou (alebo s ekvivalentnou hodnotou v miestnej mene vypočítanou v čase transakcie), pokiaľ kupujúci netvrdí, že išlo o neautorizovanú transakciu, pričom transakcia spĺňa všetky ostatné kritériá oprávnenosti.

Pozrite si aktualizovaný program ochrany predajcu PayPal

 

Menšie redakčné zmeny niektorých pomocných prekladov stránky spotrebiteľských poplatkov a stránky poplatkov obchodníkov
Účinné od 28. mája 2024:

Robíme určité typografické opravy na niektorých stránkach poplatkov, ktoré sú ako pomôcka pre našich zákazníkov preložené do iných jazykov než angličtiny. Aby sa predišlo pochybnostiam, Tabuľka poplatkov uvedená v zmluve s používateľom služby PayPal má prednosť vo všetkých prípadoch:

 • v českom preklade stránky spotrebiteľských poplatkov odstraňujeme v časti s názvom “Výběr zůstatku z osobního účtu PayPal” písmená “(GI)” z riadka s názvom “Karty”.
 • v gréckom preklade stránky spotrebiteľských poplatkov pridávame v časti s názvom “Αποστολή και λήψη πληρωμών” vetu “Οι χρεώσεις που σχετίζονται με προσωπικές συναλλαγές αναφέρονται παρακάτω”. Znenie tejto vety v angličtine je “The fees for personal transactions are listed below”.
 • v gréckom preklade stránky spotrebiteľských poplatkov sa v časti s názvom “CY, EE, LI, LT, LV, MT, SK και SM: Σταθερή χρέωση για μεταφορά σε κάρτα” vypúšťa riadok “Ρούβλι Ρωσίας 150,00 RUB”, ktorý bol neúmyselne publikovaný duplicitne.
 • v gréckom preklade stránky poplatkov obchodníkov sa v tabuľke s názvom “Βασική χρέωση για τη λήψη εγχώριων δωρεών” pridávajú písmená “(GR)” po slovnom spojení “PayPal Fundraisers (Εμφανιζόμενοι έρανοι) για την Ελλάδα” a v tabuľke s názvom “Ανάληψη υπολοίπου από επιχειρηματικό λογαριασμό PayPal” sa v riadku “Τραπεζικός λογαριασμός ΗΠΑ” písmená “BG, RO και SI” nahrádzajú písmenami “BG, CY, LI, RO”.
 • v slovenskom preklade stránky spotrebiteľských poplatkov sa v časti s názvom “Posielanie a prijímanie platieb” pridáva veta “Ďalej uvádzame sadzby za osobné transakcie”. Znenie tejto vety v angličtine je “The fees for personal transactions are listed below”.
 • v slovenskom preklade stránky poplatkov obchodníkov, sa v tabuľke s názvom “CY, EE, LI, LT, LV, MT, SK a SM – fixný poplatok za prevod na kartu” pridáva riadok “Marocký dirham 24,00 MAD”.