Aktualizácie pravidiel

 

>> Zobraziť všetky právne zmluvy

>> Zobraziť staršie aktualizácie pravidiel

Aktualizácie pravidiel

 

Oznámenie o zmenách v zmluvách PayPal platných pre Bulharsko, Cyprus, Českú republiku, Estónsko, Grécko, Lichtenštajnsko, Litvu, Lotyšsko, Maltu, Rumunsko, San Maríno, Slovensko a Slovinsko

Dátum vydania: 9. augusta 2022

 

Táto stránka

Na tejto stránke sa uvádzajú podrobnosti a/alebo ukážky aktualizácií, ktoré používateľov služby PayPal informujú o zmenách v zmluvách s používateľom služby PayPal platných pre Bulharsko, Cyprus, Českú republiku, Estónsko, Grécko, Lichtenštajnsko, Litvu, Lotyšsko, Maltu, Rumunsko, San Maríno, Slovensko a Slovinsko, ako aj v iných online zmluvách, pravidlách či vyhláseniach, a ktoré si vyžadujú pozornosť. Tiež si môžete prečítať staršie oznámenia o aktualizácii pravidiel. Upozorňujeme, že v ukážkach zmlúv môžu byť ešte v deň nadobudnutia účinnosti alebo pred ním vykonané dodatočné zmeny, pokiaľ boli splnené príslušné požiadavky týkajúce sa oznámení.

 

Nadchádzajúce zmeny

Meníme isté zmluvy (uvedené nižšie), podľa ktorých sa riadi váš vzťah so spoločnosťou PayPal. Tieto zmeny vstúpia do platnosti automaticky v príslušné dni nadobudnutia účinnosti uvedené nižšie.

 

Požadované akcie

Pozorne si prečítajte oznámenia uvedené nižšie a oboznámte sa s nadchádzajúcimi zmenami. Ak budete pokračovať v používaní našich služieb aj po tom, ako zmeny nadobudnú účinnosť, vyjadrujete súhlas s tým, že ste týmito zmenami viazaní. Okrem toho sa od vás nevyžaduje žiadna ďalšia akcia na prijatie týchto zmien. Ak však s danými zmenami nesúhlasíte, budete musieť svoj účet PayPal zrušiť pred príslušným dňom nadobudnutia účinnosti, ako sa uvádza v zmluve s používateľom.

 

Zmeny v zmluve s používateľom služby PayPal

Deň nadobudnutia účinnosti: 31. októbra 2022:

  • Firemné účty nemôžu prijímať osobné transakcie. Majitelia firemných účtov budú musieť na prijímanie osobných transakcií používať osobný účet.
  • Ak do svojej webovej lokality integrujete služby PayPal alebo na ne budete odkazovať, objasňujeme, že spoločnosť PayPal môže používať automatizované technológie (napríklad na prehľadávanie webových lokalít) na získanie prístupu k vašej webovej lokalite na účely zabezpečenia dodržiavania zmluvy s používateľom, ako aj na účely boja s podvodmi.
  • Tiež aktualizujeme cenník týkajúci sa prijímania a odosielania príspevkov. To bude mať za následok zvýšenie poplatkov v prípade určitých transakcií. Môžete si pozrieť stránku so spotrebiteľskými poplatkamistránku s poplatkami obchodníkov, ktoré začnú platiť po vykonaní spomínaných zmien.
  • Objasňujeme, že spoločnosť PayPal môže stornovať platbu, ak od svojej banky dostanete odškodnenie.
  • Prinášame 18 ďalších mien, ktoré môžete vyberať z účtu PayPal, a objasňujeme minimálne a maximálne poplatky, ktoré sa môžu účtovať v prípade výberov v týchto menách.

Prečítajte si aktualizovanú zmluvu s používateľom služby PayPal