Aktualizácie pravidiel

 

>> Zobraziť všetky právne zmluvy

>> Zobraziť staršie aktualizácie pravidiel

Aktualizácie pravidiel

 

Oznámenie o zmene zmlúv platných pre Bulharsko, Cyprus, Českú republiku, Estónsko, Grécko, Lichtenštajnsko, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko, Maltu, Rumunsko, San Maríno, Slovensko a Slovinsko

Dátum vydania: 11. augusta 2021

 

Táto stránka

Na tejto stránke sú uvedené aktualizácie pravidiel, ktoré používateľov informujú o dôležitých zmenách v zmluvách s používateľom služby PayPal platných pre Bulharsko, Cyprus, Českú republiku, Estónsko, Grécko, Lichtenštajnsko, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko, Maltu, Rumunsko, San Maríno, Slovensko a Slovinsko, ako aj v iných online zmluvách, pravidlách či vyhláseniach. Ak si chcete zobraziť prechádzajúce aktualizácie pravidiel, prejdite do časti Staršie aktualizácie pravidiel.

 

Nadchádzajúce zmeny

Meníme isté zmluvy (uvedené nižšie), podľa ktorých sa riadi váš vzťah so spoločnosťou PayPal. Tieto zmeny vstúpia do platnosti automaticky v príslušné dni nadobudnutia účinnosti uvedené nižšie.

 

Požadované akcie

Pozorne si prečítajte oznámenia uvedené nižšie a oboznámte sa s nadchádzajúcimi zmenami. Ak budete pokračovať v používaní našich služieb aj po tom, ako zmeny nadobudnú účinnosť, vyjadrujete súhlas s tým, že ste týmito zmenami viazaní. Okrem toho sa od vás nevyžaduje žiadna ďalšia akcia. Ak s danými zmenami nesúhlasíte, budete musieť svoj účet PayPal zrušiť pred príslušným dňom nadobudnutia účinnosti.

 

Zmeny v zmluve s používateľom služby PayPal

Deň nadobudnutia účinnosti: 10. novembra 2021

  • Revidujeme znenie programu ochrany predajcu PayPal, aby sme lepšie ozrejmili kritéria oprávnenosti v prípade istých sťažností zahŕňajúcich cestovné lístky predávané dopravnou spoločnosťou.
  • Požadujeme od predajcov, ktorí sú podnikovými zákazníkmi, aby nás informovali o prípadných chybách či nezrovnalostiach v cenách do šesťdesiatich (60) dní od získania prístupu k výpisom z účtu alebo k iným informáciám o aktivite na účte.
  • Odstraňujeme časť o vyplateniach PayPal a nahrádzame ju samostatnou zmluvou s názvom Zmluva o službe vyplatení PayPal v centre s právnymi dokumentmi.
  • Objasňujeme typy nákladov použité na výpočet primeraného minimálneho odhadu, ktorý môžeme vymáhať, ak sa zúčastníte na zakázanej činnosti.
  • Zavádzame dodatočný poplatok za službu vo výške 1,29 % v prípade istých medzinárodných komerčných transakcií medzi EHP a Spojeným kráľovstvom.
  • Meníme dodatočné percentuálne poplatky za medzinárodné komerčné transakcie a zjednodušujeme naše klasifikácie trhov/oblastí krajín v prípade daných poplatkov. Sadzby poplatkov uvedené v aktuálnej zmluve s používateľom sa menia na nové sadzby, ktoré budú uvedené na aktualizovanej stránke s poplatkami obchodníkov TU. Zmeny nadobudnú účinnosť 10. novembra 2021.

Ak si chcete prečítať aktualizovanú zmluvu s používateľom, kliknite SEM.

 

Zmeny v pravidlách používania služby PayPal

  • Revidujeme znenie pravidiel, aby sme lepšie ozrejmili, že porušenia môžu viesť k vzniku škôd. Tiež rozširujeme existujúci zoznam zakázaných činností a objasňujeme obchodné aktivity vyžadujúce schválenie.

 

Zmeny v dodatku o prevádzkovateľovi ochrany údajov pre produkty na priame spracovanie kariet

  • Tento dodatok sme upravili, aby sme zabezpečili, že odkazy na produkty a služby sú konzistentné v celom rozsahu.

 

Zmeny v zmluve o alternatívnych spôsoboch platby spoločnosti PayPal

  • Revidujeme znenie zmluvy, aby sme zakázali prijímanie platieb za istý tovar a služby.