„PAYPAL“ NAUDOTOJO SUTARTIS

Apie jūsų paskyrą

Ši „PayPal“ naudotojo sutartis įsigalios visiems naudotojams nuo 2024 m. gegužės 28 d.

Sveiki prisijungę prie „PayPal“!

Šios jūsų ir „PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.“ (toliau – „PayPal“) sudarytos sutarties sąlygos, kurias mes vadiname naudotojo sutartimi, nustato Jūsų naudojimosi „PayPal“ paskyra ir „PayPal“ paslaugomis sąlygas. Naudotojo sutartis taikoma tik tam tikrų šalių gyventojų „PayPal“ paskyroms. Šios šalys yra:

Bulgarija

Kipras

Čekija

Estija

Graikija

Latvija

Lichtenšteinas

Lietuva

Malta

Rumunija

San Marinas

Slovakija

Slovėnija

 

Ši naudotojo sutartis netaikoma „PayPal“ „Xoom“ paslaugoms, kurios reglamentuojamos atskirais „Xoom“ teisiniais susitarimais.

Jei esate fizinis asmuo, sutartį dėl „PayPal“ paskyros atidarymo ir „PayPal“ paslaugų naudojimo galite sudaryti, jeigu Jums yra ne mažiau kaip 18 metų ir esate visiškai veiksnus. Jei esate juridinis asmuo, Jūsų įmonė turi būti registruota vienoje iš pirmiau nurodytų šalių.

Norėdami naudotis „PayPal“ paslaugomis, turite atidaryti „PayPal“ paskyrą. Atidarydami ir naudodami „PayPal“ paskyrą, Jūs sutinkate laikytis visų šios naudotojo sutarties sąlygų, kurios galios visą sutarties galiojimo laikotarpį. Jūs taip pat sutinkate laikytis toliau nurodytų papildomų dokumentų ir visų kitų Jums taikytinų dokumentų, nurodytų Teisinių susitarimų puslapyje, sąlygų:

Atidžiai perskaitykite visas šios naudotojo sutarties sąlygas ir visus kitus jums taikytinus dokumentus.

Prireikus mes galime peržiūrėti šią naudotojo sutartį ir bet kuriuos pirmiau išvardytus dokumentus. Mes paskelbsime pranešimą savo svetainės atnaujintos politikos puslapyje ir įspėsime Jus ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius (bet ne vėliau nei prieš 60 dienų). Toliau naudodamiesi mūsų paslaugomis po to, kai įsigalios bet kokie šios naudotojo sutarties pakeitimai, Jūs sutinkate jų laikytis. Apie savo nesutikimą su siūlomais pakeitimais galite pranešti „PayPal“ arba uždaryti paskyrą prieš įsigaliojant siūlomiems pakeitimams. Bet kokios būtinos korekcijos, įskaitant rašybos ar skaičiavimo klaidų ištaisymą, nelaikomos naudotojo sutarties pakeitimais. Jei nesutinkate su jokiais pakeitimais, galite uždaryti paskyrą nemokamai prieš įsigaliojant pakeitimams.

Informacija apie mus

Paslaugas registruotiems naudotojams Europos ekonominėje erdvėje teikia „PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.“ („R.C.S. Luxembourg B 118 349“). Daugiau informacijos apie tai, kaip susisiekti su „PayPal“, rasite šiame Klientų aptarnavimo puslapyje.

„PayPal“ turi Liuksemburge gautą banko (arba teisiniu terminu „kredito įstaigos“) licenciją. Mus prižiūri Liuksemburgo finansų priežiūros institucija „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ arba CSSF. CSSF registruota buveinė yra adresu: 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg (Liuksemburgas). CSSF prižiūri jų reguliuojamų organizacijų registrą (https://supervisedentities.apps.cssf.lu/index.html?language=en#Home). „PayPal“ numeris registre yra B00000351, tačiau registre mus galite rasti ir pagal mūsų pavadinimą. Numeris įmonių registre: R.C.S. Luxembourg B 118 349.

Mūsų paslauga

„PayPal“ pagrindinė veikla yra elektroninių pinigų išleidimas ir mokėjimo paslaugų atsiskaitant tais elektroniniais pinigais teikimas. Naudodamiesi mūsų paslaugomis, galite atlikti mokėjimus internetu ir parduotuvėje, aukoti, siųsti, prašyti ir gauti elektroninius pinigus. „PayPal“ taip pat teikia kitas finansines ir susijusias paslaugas, kurias galima rasti „PayPal“ paslaugų teisinių susitarimų puslapyje. Šios paslaugos kartu vadinamos „Paslauga“.

Šią naudotojo sutartį ir kitas teisines sąlygas ir informaciją, susijusią su Jūsų naudojimusi mūsų paslaugomis, kurią privalome atskleisti pagal teisinius reikalavimus, visada galėsite rasti „PayPal“ svetainėje (paprastai ji pateikiama puslapyje „Teisiniai susitarimai“). Mes taip pat galime Jums šią informaciją atsiųsti.

Jūs galite prašyti, kad pateiktume Jums bet kokios informacijos, kurią privalome atskleisti pagal teisinius reikalavimus (įskaitant šią naudotojo sutartį) kopiją, ir mes Jums ją pateiksime tokiu formatu, kad galėtumėte tą informaciją išsaugoti ir atkurti (pvz., el. paštu).

Ko reikia norint naudotis „PayPal“ paslauga?

Kad galėtumėte naudotis mūsų paslauga, Jums reikės prieigos prie išmaniojo telefono ir kompiuterio ar planšetinio kompiuterio ir interneto ryšio.

Paskyros atidarymas

Siūlome dviejų tipų paskyras: asmenines ir verslo. Norėdami pas mus turėti paskyrą, turite:

  \t
 • būti individualus asmuo (ne jaunesnis kaip 18 metų) arba įmonė, galintys sudaryti teisiškai įpareigojančią sutartį;
 • \t
 • užbaigti mūsų registracijos procesą.

Per registracijos procesą turite:

 • užregistruoti el. pašto adresą ir mobiliojo telefono numerį;
 • nustatyti slaptažodį, kurį naudosite prisijungdami;
 • atitikti mūsų tinkamumo reikalavimus;
 • \t
 • sutikti su mūsų Privatumo pareiškimu ir naudotojo sutartimi, įskaitant galiojančius dokumentus teisinių susitarimų puslapyje.

Asmeninės paskyros

Naudodami asmeninę paskyrą galite siųsti ir prašyti pinigų iš draugų bei šeimos narių ir mokėti internetu už pirkinius.

Tam tikrų esamų asmeninių paskyrų turėtojams gali reikėti atnaujinti savo paskyras (įskaitant galimą papildomos informacijos pateikimą „PayPal“), kad jie galėtų naudotis visomis dabartinėmis asmeninių paskyrų funkcijomis.

Norėdami naudoti savo „PayPal“ paskyrą daiktams parduoti, turite atsidaryti verslo paskyrą arba savo asmeninę paskyrą konvertuoti į verslo paskyrą.

Verslo paskyros

Verslo sąskaitos skirtos asmenims ir organizacijoms (įregistruotoms ar neįregistruotoms), kurios naudoja „PayPal“ visų pirma tam, kad gautų mokėjimus internetu už parduodamas prekes ar aukojamus pinigus. Verslo sąskaitos neatitinka reikalavimų, kurie taikomi asmeninėms operacijoms gauti.

Verslo paskyroms gali būti taikomi mokesčiai, kurie skiriasi nuo asmeninių paskyrų mokesčių. Daugiau informacijos rasite mūsų puslapyje Paslaugų mokesčiai.

Atidarydami verslo paskyrą arba konvertuodami asmeninę paskyrą į verslo paskyrą patvirtinate, kad ją naudojate pirmiausia verslo ar komerciniams tikslams.

Komercinės veiklos subjekto statusas

Jei, vykdoma naudojant Jūsų verslo „PayPal“ paskyrą, pasiekia tam tikras nustatytas ribas arba apima tam tikrus verslo segmentus ar veiklą, pagal mokėjimo kortelių sistemų reikalavimus privalote sutikti su Komercinės veiklos subjektų sutarčių, kurios sudaromos tiesiogiai su mūsų mokėjimų vykdymo partneriais, sąlygomis, kad galėtumėte toliau priimti mokėjimus kortele. Tokiu atveju tokios Komercinės veiklos subjektų sutartys kartu su šia naudotojo sutartimi bus taikomos bet kuriam „PayPal“ Jūsų vardu apdorojamam mokėjimui.

Saugus „PayPal“ paskyros naudojimas

Jūs turite imtis pagrįstai reikalingų veiksmų, kad sustabdytumėte neteisėtą naudojimąsi savo „PayPal“ paskyra. Jūs privalote rūpintis visų įrenginių, prietaisų, naudotojo vardų, slaptažodžių ir asmens identifikavimo numerių / kodų, kuriuos naudojate jungdamiesi prie savo „PayPal“ paskyros ir „PayPal“ paslaugų, saugumą ir kontrolę.

Turite laikytis visų pagrįstų nurodymų, kuriuos galime pateikti dėl jūsų mokėjimo priemonės saugumo užtikrinimo.

Mes galime pareikalauti patvirtinti bet kurio nurodymo autentiškumą (t. y. pateikti mums informaciją, kad galėtume įsitikinti, jog tai tikrai yra Jūsų nurodymas, pavyzdžiui, pateikti teisingus savo prisijungimo duomenis, įskaitant el. pašto adresą ir slaptažodį) arba sėkmingai prisijungti prie savo „PayPal“ paskyros ir pateikti mums nurodymą.

Saugokite savo pašto adresą, el. pašto adresą, telefono numerį to telefono, kuriuo naudojatės kaip pagrindinis naudotojas, ir kitą kontaktinę informaciją, nurodytą Jūsų „PayPal“ paskyros profilyje.

Galite suteikti, panaikinti ir valdyti leidimus trečiosioms šalims, kuriais vadovaudamosi jos gali atlikti tam tikrus veiksmus jūsų vardu. Kai kuriais atvejais tai galite padaryti prisijungę prie savo paskyros; kitais atvejais tai galite padaryti tiesiogiai komunikuodami su trečiąja šalimi. Jūs patvirtinate, kad, kai suteikiate leidimą trečiajai šaliai atlikti veiksmus jūsų vardu, mes tokiai trečiajai šaliai galime atskleisti tam tikrą informaciją apie jūsų paskyrą.

Jūs galite leisti pagal galiojančius įstatymus licencijuotiems trečiųjų šalių paslaugų teikėjams:

 • Teikti paskyros informacijos paslaugas, kad būtų galima Jūsų vardu gauti informaciją apie Jūsų paskyrą.
 • Patvirtinti, kad Jūsų paskyros likutis yra pakankamas mokėjimo kortele operacijai atlikti.
 • Teikti mokėjimo inicijavimo paslaugas, kad būtų galima Jūsų vardu inicijuoti mokėjimus iš Jūsų paskyros.

Suteikę leidimą bet kuriai trečiajai šaliai pasiekti jūsų paskyrą bet kuriuo būdu, jūs neatleidžiami nuo atsakomybės pagal šią naudotojo sutartį. Jūs prisiimate atsakomybę už veiksmus, kuriuos leidžiate atlikti trečiosioms šalims. Nelaikysite mūsų atsakingais už bet kokias prievoles, susijusias su tokių trečiųjų šalių veiksmais ar neveikimu atsižvelgiant į jūsų suteiktus leidimus, ir atleisite nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės, laikantis privalomų jūsų juridinių teisių.

„PayPal“ paskyros uždarymas

Paskyrą galite uždaryti bet kuriuo metu. Kaip tai padaryti, žr. „PayPal“ pagalbos centre.

Mes galime uždaryti jūsų paskyrą savo nuožiūra, iš anksto apie tai įspėję prieš 2 mėnesius (bet ne vėliau nei prieš 60 dienų). Taip pat galime bet kada uždaryti Jūsų paskyrą, jei:

 1. Jūs pažeidžiate šią naudotojo sutartį ir (arba) mes dėl kitų priežasčių turime teisę uždaryti Jūsų paskyrą pagal šią naudotojo sutartį.
 2. Neprisijungiate prie savo paskyros 3 (trejus) metus.
 3. Įtariame, kad jūsų paskyra buvo naudotasi be jūsų leidimo.

Jei nuspręsime jūsų paskyrą uždaryti, mes Jums apie tai pranešime ir, jei įmanoma, nurodysime Jūsų paskyros uždarymo priežastis ir suteiksime galimybę išimti bet kokias mūsų saugomas neginčytinas lėšas.

Uždarius Jūsų paskyrą:

 • Ši naudotojo sutartis bus nedelsiant nutraukta, išskyrus ta apimtimi ir tokiam laikotarpiui, kol mes uždarysime Jūsų paskyrą ir įvykdysime taikomų įstatymų ir teisės aktų reikalavimus.
 • Mes galime atšaukti bet kokias nebaigtas vykdyti operacijas, ir Jūs prarasite bet kokias likučio sumas, susijusias su specialiomis finansavimo priemonėmis.
 • Mes galime sustabdyti, apriboti ar panaikinti Jūsų prieigą prie mūsų paslaugų, interneto svetainių, programinės įrangos, sistemų (įskaitant visus paslaugoms teikti naudojamus tinklus ir serverius), kurias valdome mes arba mūsų vardu valdo kiti asmenys, taip pat kai kurių ar visų paslaugų.
 • Jūs išliksite atsakingi už visus neįvykdytus su Jūsų paskyra susijusius įsipareigojimus pagal šią naudotojo sutartį, atsiradusius iki paskyros uždarymo.
 • Jūsų paskyros informaciją galime saugoti savo duomenų bazėje, kad galėtume įvykdyti savo teisinius įsipareigojimus.
 • Po paskyros uždarymo mes galime laikyti tokią Jūsų elektroninių pinigų sumą ir tiek laiko, kiek pagrįstai reikia siekiant apsaugoti mus ir (arba) bet kurią trečiąją šalį nuo rizikų, susijusių su bet kokio pobūdžio mokėjimo panaikinimu, paslaugų mokesčiais, baudomis, netesybomis ir bet kokiais kitais įsipareigojimais. Vėliau galėsite atsiimti bet kokias mūsų saugomas neginčytinas sumas. Prašome susisiekti su mumis, jei turite kokių nors klausimų dėl paskyros uždarymo metu paskyroje laikomų lėšų.
  Jei esate neveiksnaus arba mirusio paskyros turėtojo teisinis atstovas, prireikus pagalbos susisiekite su mumis.

Jei nuspręsime nutraukti bet kurios iš mūsų paslaugų ar bet kurios jų dalies ar funkcijos teikimą dėl bet kokios priežasties, apie tai pranešime Jums ne vėliau kaip prieš du mėnesius (bet ne vėliau nei prieš 60 dienų) iki paslaugos ar funkcijos teikimo nutraukimo, išskyrus, kai sąžiningai nustatysime, kad:

 • Paslaugos ar funkcijos prieinamumas turi būti nutrauktas anksčiau remiantis įstatymų reikalavimais arba santykiais su trečiąja šalimi.
 • Dėl to galėtų kilti saugumo rizika arba atsirasti didelių ekonominių ar esminių techninių sunkumų.

Teisė atsisakyti sutarties

Jei esate vartotojas, turite teisę nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas sankcijų, atsisakyti Naudotojo sutarties per 14 dienų nuo jūsų paskyros atidarymo. Jei norite šia teise pasinaudoti, per šias 14 dienų turite inicijuoti paskyros uždarymo procesą, kurį užbaigus Naudotojo sutartis bus nutraukta. „PayPal“ mano, kad vartotojai turi turėti galimybę rinktis, ar naudotis mūsų paslaugomis, ar ne, todėl neketiname saistyti jūsų sutartimi. Dėl šios priežasties, uždarius paskyrą sutartį nutraukti galite ir pasibaigus 14 dienų laikotarpiui. Naudodamiesi mūsų paslaugomis per 14 dienų sutarties atsisakymo laikotarpį, jūs reikalaujate, kad mūsų paslaugos būtų suteiktos iki 14 dienų sutarties atsisakymo laikotarpio pabaigos. Už paslaugas, kuriomis naudojotės (taip pat ir per 14 dienų sutarties atsisakymo laikotarpį) iki paskyros uždarymo, turėsite sumokėti mokesčius ir išsiimti sąskaitos likutį, jei toks yra. Uždarius paskyrą visos laukiančios operacijos bus atšauktos. Daugiau informacijos rasite Naudotojo sutarties skyriuje „PayPal“ paskyros uždarymas“.

Finansavimo šaltinio susiejimas ir atsiejimas

Pinigai jūsų „PayPal“ paskyroje teisiškai vadinami „elektroniniais pinigais“, kurie visoje Europos ekonominėje erdvėje pripažįstami kaip pinigų forma, tinkama naudoti internete.

Finansavimo šaltinį galite naudoti tam, kad sumokėtumėte mums už elektroninius pinigus arba perverstumėte pinigus iš savo paskyros, kaip išsamiau aptarta šioje naudotojo sutartyje (žr. visų pirma puslapius Pinigų įnešimas arba išėmimas ir Mokėjimo finansavimas.

Savo kredito kortelę, debeto kortelę, išankstinio apmokėjimo kortelę (jei turite), banko sąskaitą arba „PayPal“ kreditą (jei turite) kaip finansavimo šaltinį galite susieti su savo „PayPal“ paskyra arba nuo jos atsieti.

Mes galime apriboti Jūsų finansavimo šaltinių prieinamumą, kad galėtume valdyti savo riziką.

Prašome nuolat atnaujinti savo finansavimo šaltinio informaciją (pvz., kredito kortelės numerį ir galiojimo pabaigos datą). Jei ši informacija pasikeičia, mes galime ją atnaujinti naudodami mums prieinamą informaciją ir trečiųjų šalių šaltinius be jokių jūsų veiksmų. Jei nenorite, kad atnaujintume jūsų kortelės informaciją, galite dėl to kreiptis į kortelę išdavusią instituciją arba pašalinti finansavimo šaltinį iš „PayPal“ paskyros. Jei atnaujinsime jūsų finansavimo šaltinį, mes išsaugosime bet kokį su juo susijusių nuostatų parametrą. Galite patvirtinti savo kortelę arba banko sąskaitą, kad galėtume patikrinti, ar kortelė arba banko sąskaita galioja ir jūs esate jos savininkas (-ė). Gavę mūsų leidimą galite tai padaryti vykdydami kortelių susiejimo ir patvirtinimo procesą (kortelių atveju) arba banko patvirtinimo procesą (banko sąskaitų atveju), taip pat kitus veiksmus, apie kuriuos galime jums pranešti arba atitinkamai paskelbti.

Jūsų daugkartinis leidimas nurašyti lėšas iš Jūsų finansavimo šaltinių

Susiedami finansavimo šaltinį su savo „PayPal“ paskyra, Jūs suteikiate mums daugkartinį leidimą automatiškai nurašyti reikiamos vertės elektroninių pinigų sumą iš to finansavimo šaltinio (pagal šią naudotojo sutartį ir bet kokį pavedimą (pvz., banko tiesioginio debeto sutartį), kurį tokio finansavimo šaltinio teikėjas naudoja tokiam pavedimui sukurti ir vykdyti):

 • Skirtą padengti:
  • mokėjimo sumai (kartu su visais mums mokamais operacijų mokesčiais), kai norite iš savo paskyros atlikti mokėjimą kitam naudotojui;
  • visoms sumoms, kurias esate skolingi mums už Jūsų gaunamus mokėjimus naudojantis mūsų paslaugomis.
 • Papildyti paskyrą, kai naudojate paskyros sąsajos funkciją „Įnešti lėšų“.

Jei pirmuoju bandymu nepavyksta nurašyti lėšų, galime pakartotinai nurašyti lėšas iš Jūsų finansavimo šaltinio. Jei panaikinsite daugkartinį leidimą nurašyti lėšas iš Jūsų finansavimo šaltinio, turėsite kompensuoti mums elektroninių pinigų, kuriuos jau išleidome ir už kuriuos mokestis iš tokio finansavimo šaltinio liko neapmokėtas, vertę.

Jūs galite sustabdyti leidimą atsiedami finansavimo šaltinį nuo „PayPal“ paskyros.

SEPA yra Europos Komisijos ir Europos bankų sektoriaus iniciatyva, kuria siekiama, kad sandoriai Europos Sąjungoje būtų veiksmingesni. Jei esate naudotojas, turintis registruotą adresą Kipre, Estijoje, Graikijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Maltoje, Slovakijoje ir Slovėnijoje, kai registruojate banko sąskaitą „PayPal“ paskyroje arba pirmą kartą kaip finansavimo šaltinį registruojate banko sąskaitą, suteikiate „PayPal“ SEPA tiesioginio debeto įgaliojimą. Jei naudojate SEPA tiesioginio debeto įgaliojimą be galiojimo termino:

 • Savo „PayPal“ paskyros profilyje galite bet kada rasti pavedimą ir pavedimo numerį (MRN) ir atšaukti arba pakeisti būsimų operacijų pavedimus.
 • „PayPal“ informuos Jus apie SEPA tiesioginio debeto mokėjimo sumą ir\nlaikotarpį, per kurį „PayPal“ nurašys atitinkamą sumą iš banko sąskaitos kartu su pirkimo patvirtinimu. Jei „PayPal“ pakartotinai pateikia bet kokį SEPA tiesioginio debeto nurodymą dėl to, kad buvo panaikintas pradinis mokėjimas, nebus pateikiama (papildoma) informacija apie sumą ir laikotarpį prieš pakartotinį pateikimą.
 • Jūs galite bet kada, bet ne vėliau kaip per 8 savaites nuo SEPA tiesioginio debeto mokėjimo dienos, kreiptis į savo banką, kad Jums būtų grąžinti pinigai pagal banko taikomas sąlygas.

Jūsų finansavimo šaltinio panaikinimo rizika, dėl kurios gali atsirasti el. čekiai

Kai gauname mokėjimą iš Jūsų finansavimo šaltinio, gautus elektroninius pinigus galime Jūsų rezervo sąskaitoje laikyti tol, kol turime pagrindo manyti, kad finansavimo šaltinio teikėjas gali panaikinti mokėjimą. Taip yra todėl, kad mes neturime visos informacijos, kad galėtume Jūsų mokėjimo lėšas pervesti į Jūsų „PayPal“ likutį, kol egzistuoja tokia panaikinimo rizika.

Kai nurodote atlikti mokėjimą iš savo paskyros kitam naudotojui ir toks mokėjimas finansuojamas iš Jūsų banko sąskaitos, o mes saugome gautus elektroninius pinigus minėtu būdu, tokio tipo mokėjimą iš Jūsų banko sąskaitos vadiname „eCheque“ mokėjimu. Informaciją apie tai, kaip naudojame „eCheques“, rasite toliau pateiktame skyriuje Iš paskyros siunčiamų mokėjimų finansavimas.

„PayPal“ likučio laikymas ir naudojimas

Jūs negausite palūkanų ar kitų pajamų iš savo sąskaitos pinigų. Taip yra todėl, kad Jūsų paskyroje esantys pinigai yra elektroniniai pinigai, o taikomi įstatymai draudžia mokėti palūkanas už elektroninius pinigus (pavyzdžiui, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/110/EB 12 straipsnis). Be to, elektroniniai pinigai nėra indėlis ar investicija pagal Liuksemburgo teisę, todėl Liuksemburgo indėlių garantijų ar investuotojų nuostolių atlyginimo sistemos, kurias administruoja „Conseil des Protection des Deposants et des Investisseurs“, arba bet kuri lygiavertė sistema EEE negali Jūsų apsaugoti.

Mes galime laikyti ir perkelti Jūsų paskyroje esančius pinigus į (ir tarp):

bet kuriuo metu, pagal šią naudotojo sutartį.

„PayPal“ likutis

Jūsų paskyroje yra jūsų „PayPal“ likutis, kuris yra turimų pinigų, skirtų mokėjimams ir išgryninimui, likutis.

Kai naudojatės mūsų mokėjimo paslauga, kad sumokėtumėte kitam naudotojui, nurodote mums pervesti pinigus iš jūsų „PayPal“ likučio į gavėjo sąskaitą.

Jūsų „PayPal“ likutis turi būti pakankamas, kad įskaitytų lėšų pakaktų bet kokiam atliekamam mokėjimui padengti ir operacijų mokesčiams, mokėtiniems operacijos metu, sumokėti. Taip pat gali būti taikomi kiti reikalavimai, žr. toliau esantį skyrių Mokėjimas. Jei Jūsų „PayPal“ likutis nepakankamas arba pasirinkote pageidaujamą lėšų skyrimo šaltinį, Jūs taip pat įgaliojate mus gauti lėšas savo vardu iš Jūsų atitinkamo finansavimo šaltinio ir įskaityti elektroninius pinigus į Jūsų „PayPal“ likutį, kad galėtumėte atlikti mokėjimą.

Kai norite išgryninti savo pinigus, jūsų „PayPal“ likutis turi būti pakankamas, kad galėtumėte padengti bet kokios sumos išgryninimą.

Žr. skyrių „Pinigų papildymas arba išėmimas“ ir sužinokite, kaip papildyti „PayPal“ likutį ir jį išsiimti.

Jei jūsų „PayPal“ likutis yra neigiamas, tokia yra grynoji suma, kurią esate skolingi mums atitinkamu momentu.

Rezervo sąskaita

Pinigai, kurie jūsų paskyros apžvalgoje pažymėti kaip „laukiami“, „nepadengti“, „laikomi“ ar kitaip apriboti bet kuriuo metu, yra laikomi jūsų rezervo sąskaitoje. Negalite pasiekti ir naudoti rezervo sąskaitoje saugomų pinigų.

Pinigų įnešimas arba išėmimas

Pinigų papildymas

Norėdami gauti elektroninius pinigus į savo sąskaitą, pagal šią naudotojo sutartį galite:

 • priimti mokėjimą savo paskyroje iš kito asmens. Už tai galime imti mokesčius;
 • gauti elektroninius pinigus iš mūsų už lygiavertę sumą.

Elektroninius pinigus iš mūsų galite gauti:

 • automatiškai naudodami taikomą (-us) finansavimo šaltinį (-ius), kad padengtumėte mokėjimų, kuriuos mums nurodote siųsti kitiems naudotojams, sumą (ir mums mokamus sandorio mokesčius);
 • rankiniu būdu, naudodami savo paskyros sąsajos funkciją „Įnešti pinigus“, kad sumokėtumėte mums arba nurodytumėte mums nuskaičiuoti sumą už elektroninius pinigus iš jūsų finansavimo šaltinio.

Už bet kokio mokėjimo mums įvykdymą iš jūsų finansavimo šaltinio teisiškai atsako jūsų finansavimo šaltinio teikėjas. Mes nekontroliuojame, kiek laiko užtruks mokėjimo vykdymas.

Išsiimti pinigus

Jei Jūsų „PayPal“ likutyje yra pinigų, galite išsiimti bet kokią sumą, pervesdami ją į savo paskirtą finansavimo šaltinį, susietą su jJūsų „PayPal“ paskyra, gavę mūsų leidimą. Tokie finansavimo šaltiniai gali būti Jūsų banko sąskaita arba debeto ar kredito kortelė, priklausomai nuo šalies, kurioje registruota jūsų „PayPal“ paskyra.

Kai nurodote mums išgryninti bet kokią jūsų „PayPal“ likučio sumą, pagal šią naudotojo sutartį mes:

 • konvertuosime elektroninius pinigus į pinigus ir pervesime juos į jūsų nurodytą finansavimo šaltinį;
 • nurodysime savo bankui pervesti tuos pinigus į jūsų pasirinktą finansavimo šaltinį.

Stengiamės išsiųsti grynųjų pinigų išėmimo nurodymą savo bankui iki kitos darbo dienos pabaigos („darbo diena“ reiškia Liuksemburgo bankų darbo dieną, kai jie aptarnauja klientus), jei nėra kito vėlavimo pagal šią naudotojo sutartį. Kai mūsų bankas gauna mokėjimo nurodymą, mes nekontroliuojame, kiek laiko užtruks mokėjimo vykdymas. Šiame etape mūsų bankas, jūsų finansavimo šaltinio teikėjas ir mokėjimo sistemos, kuriomis jie remiasi, perima atsakomybę už pinigų įskaitymą į jūsų paskirtą finansavimo šaltinį ir nuo to gali priklausyti laikas, per kurį gausite savo pinigus. Mes galime leisti jums išsiimti grynųjų pinigų pervesdami juos į:

 • tinkamą banko sąskaitą (kai leidžiame):
  • standartiniu pavedimu į Jūsų banko sąskaitą, susietą su Jūsų paskyra (ši išėmimo / išpirkimo funkcija kartais vadinama „pavedimu į banką“);
  • momentiniu pervedimu į banko sąskaitą, susietą su jūsų paskyra;
   galime leisti atlikti minėtus pavedimus per debeto kortelę, susietą su banko sąskaita;
 • jūsų „MasterCard“ arba „Visa“ kortelę (jei yra).

Grynųjų pinigų išėmimas yra apmokestinamas mokesčiais. Apie juos pranešime iš anksto kiekvieną kartą, kai inicijuosite išėmimą.

Finansavimo šaltinis (pvz., banko sąskaita arba kortelė), į kurį pageidaujate gauti pinigus, turi būti pradinė Jūsų paskyros atidarymo valiuta arba kita valiuta, suderinama su „PayPal“ pinigų išėmimo operacijomis Jūsų gyvenamosios vietos šalyje.

Jūs galite išsiimti „PayPal“ likutį tik savo sąskaitos atidarymo valiuta, nebent mes sutinkame kitaip. Norėdami išsiimti „PayPal“ likutį, laikomą kita valiuta, turėsite konvertuoti valiutą į savo sąskaitos pradinę valiutą arba jis bus konvertuotas išėmimo operacijos metu. Bus taikomas mūsų valiutos keitimo kursas.

Tai reiškia, kad, jei išsiimsite:

 • Jei „PayPal“ likutis laikomas ne pradine jūsų paskyros atidarymo valiuta, konvertavimas į pradinę paskyros atidarymo valiutą bus atliekamas naudojant mūsų operacijos valiutos keitimo kursą.
 • Jei finansavimo šaltinis (pvz., banko sąskaita arba kortelė) yra ne pradine jūsų paskyros atidarymo valiuta, konvertavimas į pradinę finansavimo šaltinio valiutą bus atliekamas naudojant mūsų operacijos valiutos keitimo kursą.

Kortelę išdavusi įstaiga gali taikyti mokestį, jei reikalingas valiutos konvertavimas į valiutą, kuria buvo išduota jūsų kortelė.

Jei turite verslo sąskaitą, šis operacijų valiutos keitimo kursas nebus taikomas. Vietoje to mokėsite valiutos konvertavimo mokestį, taikomą išoriniam baziniam valiutos keitimo kursui, kaip aprašyta mokesčių puslapyje (taip pat žr. skyrių „Kaip mes konvertuojame valiutą“).

Siekdami apsaugoti Jus, kitus naudotojus ir save nuo nuostolių bei laikydamiesi pinigų plovimo prevencijos ir kitų teisinių įsipareigojimų, tam tikrais atvejais galime atidėti pinigų išėmimą, įskaitant atvejus, kai mums reikia patvirtinti, kad patvirtinote pinigų išėmimą, arba jei mokėjimai į Jūsų „PayPal“ paskyrą buvo atšaukti (pavyzdžiui, dėl pinigų grąžinimo, banko operacijos panaikinimo arba pirkėjo pateikto ginčo). Jei Jūsų „PayPal“ paskyrai pritaikome apribojimą, mokėjimas yra sulaikytas, Jūsų paskyros arba susietos paskyros likutis bet kuria valiuta yra neigiamas, kol laukiama išėmimo iš „PayPal“ paskyros, turėsite iš naujo inicijuoti pinigų išėmimą, kai apribojimas arba sulaikymas bus panaikintas arba bus visiškai padengtas neigiamas likutis.

Mes galime nustatyti pinigų išgryninimo limitą, jį galite peržiūrėti prisijungę prie savo „PayPal“ paskyros. Turite atlikti veiksmus, apie kuriuos Jums pranešime arba paskelbsime (galime nurodyti paskyros apžvalgoje), kad atšauktumėme pinigų išgryninimo limitą.

Pinigų valdymas keliomis valiutomis

Kai atidarote paskyrą, joje naudojama paskyros atidarymo valiuta.

Jūsų paskyros atidarymo valiuta yra euras (EUR), išskyrus toliau nurodytas aplinkybes, jei esate registruotas vienos iš šių šalių gyventojas:

 • Čekija: Čekijos krona (CZK).

Galima nustatyti savo kortelės valiutą.

Mes galime papildomai konfigūruoti Jūsų paskyrą, kad galėtumėte ją naudoti pinigams saugoti bei mokėjimams siųsti ir gauti kitomis valiutomis nei Jūsų paskyros atidarymo valiuta. Jei turite „PayPal“ likutį, galime leisti Jums jį konvertuoti į likutį kita valiuta.

Jei Jūsų „PayPal“ likučio nepakanka mokėjimo, kurį nurodote atlikti tam tikra valiuta, sumai, galime atlikti valiutos konvertavimą iš bet kurio „PayPal“ likučio kita valiuta, kad padengtume trūkumą. Gali būti taikomi tam tikri apribojimai, pagal kuriuos galite siųsti mokėjimus atitinkamomis valiutomis.

Galime leisti Jums pasirinkti, kaip Jūsų paskyroje bus valdomi ir (arba) konvertuojami mokėjimai, gauti kitomis valiutomis nei Jūsų paskyros atidarymo valiuta. Norint gauti pinigus kita valiuta nei Jūsų paskyros atidarymo valiuta, gali prireikti sukurti likutį ta valiuta arba konvertuoti pinigus į kitą palaikomą valiutą.

Mokėjimus tam tikromis valiutomis galima gauti tik automatiškai konvertuojant pinigus į kitą palaikomą valiutą.

Jei gaunate mokėjimą iš asmenų, kurie neturi „PayPal“ paskyros, ir mokėjimai yra valiuta, kurios Jūsų paskyroje šiuo metu nėra galimybės naudoti, galime automatiškai konvertuoti gautą sumą į valiutą, kurią Jūsų paskyroje galima naudoti mokėjimo metu.

Žiūrėkite ankstesnį skyrių „Pinigų išėmimas“, kad sužinotumėte, kaip galima išgryninti pinigus skirtingomis valiutomis.

Jei pagal vieną iš valiutų likučių savo paskyroje dėl kokios nors priežasties esate mums skolingi, galime užskaityti skolos sumą naudodami lėšas, kurias laikote likutyje kita valiuta, arba išskaičiuodami skolos sumas iš lėšų, kurias gaunate į savo paskyrą, arba pinigų, kuriuos bandote išimti ar siųsti iš savo paskyros, taip pat panaudodami lėšas, kurias laikote kitoje paskyroje, arba išskaičiuodami lėšas iš bet kokių pinigų sumų, kurias bandote išgryninti. Jei „PayPal“ likutis kita valiuta, nei buvo pradinė paskyros valiuta, atitinkantis mums mokėtiną sumą, išlieka 21 dieną, mes galime konvertuoti skolos sumą į tą valiutą, kuria atidarėte paskyrą.

Savo nuožiūra galime nustatyti pinigų sumos, kurią galite konvertuoti, arba konvertavimo operacijų, kurias galite atlikti, skaičiaus apribojimus. Jūs esate atsakingi už visą riziką, susijusią su sumų keliomis valiutomis saugojimą „PayPal“ paskyroje. Jūs negalite valdyti ar konvertuoti valiutų spekuliacinės prekybos, konvertavimo arbitražo, konvertavimo parinkčių ar bet kokios kitos veiklos tikslais. Jei nustatome, kad tokia veikla visų pirma siekiama gauti ar uždirbti pinigų iš valiutos konvertavimo kurso, galime sulaikyti, panaikinti arba atšaukti bet kokią operaciją, kai nusprendžiame, kad ji atliekama pažeidžiant šią politiką.

Kaip mes konvertuojame valiutą

Išskyrus, kaip numatyta toliau ir mokesčių puslapyje, jei „PayPal“ konvertuoja valiutą, bus taikomas nustatytas atitinkamos operacijos valiutos keitimo kursas.

Operacijos valiutos keitimo kursas reguliariai koreguojamas, paprastai nuo 17 iki 19 val. pagal EST („Eastern Standard Time“) (Niujorko, JAV, laiku) kiekvieną darbo dieną, o pakeitimai taikomi iš karto.

Norint patikrinti operacijos valiutos keitimo kursą, kuris gali būti taikomas tam tikroms valiutos konvertavimo operacijoms, galite pasinaudoti „Valiutų kursų skaičiuokle“. Bet kokie kursai, rodomi naudojant valiutų kursų skaičiuoklę, rodo tik tuo metu, kai naudojate įrankį, galiojančius kursus ir jie gali keistis. Atsižvelgiant į kitas naudotojo sutarties nuostatas, vykdant operaciją jums rodomas operacijai taikomas operacijos valiutos keitimo kursas, kad galėtumėte nuspręsti, ar vykdyti mokėjimą tokiu kursu. Tam tikromis aplinkybėmis toks operacijos valiutos keitimo kursas gali būti taikomas mokėjimui už operaciją, kai ji apdorojama; arba toks kursas gali galioti tik tuo atveju, jei pardavėjas operaciją apdoroja per nustatytą ribotą laiką, kaip buvo nurodyta prieš pradedant operaciją. Po šio riboto laiko galime naudoti operacijos valiutos keitimo kursą, galiojantį pardavėjui apdorojant mokėjimo operaciją, arba nevykdyti valiutos konvertavimo.

Jei patvirtinote mokėjimą pagal atsiskaitymo sutartį, o mes tokiam mokėjimui atliekame valiutos konvertavimą, jums bus taikomas operacijos valiutos keitimo kursas, galiojantis pardavėjui apdorojant mokėjimo operaciją. Todėl kiekvieno mokėjimo pagal atsiskaitymo sutartį operacijos valiutos keitimo kursas gali skirtis.

Dėl sulaikymų ar apribojimų gali būti atidėtas sumų valiutų konvertavimas, kol tokie sulaikymai ar apribojimai bus panaikinti. Dėl to gali būti taikomas kitoks valiutos konvertavimas, nei operacijos valiutos keitimo kursas, kuris būtų buvęs taikomas, jei nebūtų buvę sąskaitos sulaikymo (-ų) ar apribojimo (-ų). Valiutos konvertavimas tokiomis aplinkybėmis Jums gali būti palankesnis arba mažiau palankus.

Jei esate pardavėjas ir sutinkate vietoje pirkėjo padengti operacijos valiutos keitimo kursą arba jei turite verslo sąskaitą ir konvertuojate valiutą savo „PayPal“ paskyroje ir toks kovertavimas nėra konkrečios operacijos į jūsų sąskaitą arba iš jos dalis (pvz., keičiate sąskaitos likučio valiutą), operacijos valiutos keitimo kursas nebus taikomas. Vietoje to mokėsite valiutos konvertavimo mokestį, taikomą išoriniam baziniam valiutos keitimo kursui, kaip aprašyta Mokesčių puslapyje. Išorinis bazinis valiutos keitimo kursas grindžiamas didmeninių valiutų rinkų kursu konvertavimo dieną arba prieš tai buvusią darbo dieną.

Valiutos konvertavimo pasirinkimai

Kai jūsų mokėjimas finansuojamas debeto arba kredito kortele ir „PayPal“ nustato valiutos konvertavimo poreikį, jūs sutinkate ir įgaliojate mus konvertuoti valiutą debeto ar kredito kortelės išdavėjo vietoje.

Jūs galite turėti teisę reikalauti, kad jūsų kortelės išdavėjas konvertuotų mokėjimo kortele valiutą į valiutą, kuria siunčiate mokėjimą iš savo „PayPal“ paskyros, jei atitinkamas kortelės išdavėjas ir tinklas taiko tokią paslaugą. Šis pasirinkimas gali būti jums pateiktas įvairiomis formomis, įskaitant jūsų kortelės valiutos nustatymą, operacijos valiutos pasirinkimą, neatsižvelgiant į tai, konvertavimą atliekame mes ar jūsų kortelės išdavėjas arba, be kita ko, į operacijai taikomo konvertavimo kurso pasirinkimą. Jei jūsų kortelės išdavėjas konvertuoja valiutą, kortelės išdavėjas nustatys valiutos konvertavimo kursą ir galimus taikomus mokesčius.

„PayPal“ visada atliks operacijų, kurioms finansuoti naudojate esamą likutį arba susietą banko sąskaitą, konvertavimą.

Jei „PayPal“ nustato, kad operacijai reikalingas valiutos konvertavimas ir papildomo finansavimo šaltinis, gali būti, kad negalėsite pasirinkti, kas konvertuos mokėjimo iš Jūsų papildomo finansavimo šaltinio valiutą – „PayPal“ ar Jūsų kortelės išdavėjas.

Kai valiutos konvertavimas siūlomas prekybininko pardavimo vietoje, o ne „PayPal“, o jūs pasirenkate suteikti leidimą mokėjimo operacijai atlikti taikant prekybininko valiutos keitimo kursą ir mokesčius, „PayPal“ neprisiima atsakomybės už tokį valiutos konvertavimą.

Mokesčiai ir informacijos teikimas

Bendroji informacija

Mūsų vartotojo mokesčiai ir prekybininko mokesčiai neapima jokių mokesčių, rinkliavų ar panašių bet kokio pobūdžio prievolių, įskaitant, be kita ko, pridėtinės vertės, pardavimo, skaitmeninių paslaugų, žyminius, pervedimo ar išskaičiuojamuosius mokesčius, kuriuos gali nustatyti bet kuri jurisdikcija ar vyriausybinė institucija (bendrai – „mokesčiai“).

Kiekvienas iš mūsų yra atsakingas už savo mokesčių, atsirandančių vykdant atitinkamus įsipareigojimus, susijusius su Jūsų naudojimusi „PayPal“ paslaugomis, sumokėjimą.

Mokėjimas už „PayPal“ paslaugas

Jei mokate už „PayPal“ paslaugą, sutinkate sumokėti „PayPal“ visus teisiškai taikomus mokesčius, apskaičiuotus nuo bet kokios sumos, kurią turite sumokėti „PayPal“.

Sutinkate neišskaičiuoti jokių mokesčių nuo sumų, kurias turite sumokėti „PayPal“, išskyrus atvejus, kai to iš Jūsų reikalaujama pagal įstatymus. Jei išskaičiuosite kokius nors mokesčius, suma, kurią turite sumokėti „PayPal“, nebus sumažinta išskaičiuota suma. Sutinkate, kad „PayPal“ turi teisę gauti visą sumą, kuri būtų gauta, jei nebūtų išskaičiuoti jokie mokesčiai. „PayPal“ pareikalavus, laiku pateiksite „PayPal“ visus rašytinius dokumentus, patvirtinančius, kad sumokėjote mokesčius atitinkamoms institucijoms.

Jūsų papildomos pareigos ir patvirtinimai

Jūs pats turite nustatyti, kokie mokesčiai taikomi mokėjimams (jeigu taikomi), kuriuos atliekate ar gaunate, ir tik jūs atsakote už teisingą mokesčių vertinimą, rinkimą, ataskaitų apie juos teikimą ir pervedimą atitinkamai institucijai. „PayPal“ nėra atsakinga už nustatymą, ar kokie nors mokesčiai taikomi Jūsų operacijai, taip pat už jokių operacijų mokesčių apskaičiavimą, rinkimą, ataskaitų apie juos teikimą arba jų pervedimą.

Jūs pripažįstate, kad „PayPal“ gali būti teisiškai įpareigota teikti ataskaitas mokesčių institucijoms apie operacijas, kurias tvarkome Jūsų vardu, ir tokias ataskaitas teiks. Papildomos informacijos galite rasti pagalbos centre.

Informacijos teikimas

Galime paprašyti Jūsų pateikti savo mokesčių mokėtojo kodą ir (arba) kitus su mokesčiais susijusius dokumentus ar informaciją. Jei nepateiksite „PayPal“ prašomos informacijos arba „PayPal“ paskyroje neatnaujinsite dokumentų, Jums gali būti taikomi paskyros sulaikymas ar apribojimai, o mokesčiai išskaičiuojami pagal taikomus tarifus nuo gautų bendrųjų mokėjimų. „PayPal“ perves visus tokius išskaičiuojamuosius mokesčius atitinkamoms mokesčių institucijoms ir Jūs patvirtinate, kad „PayPal“ gali būti neleidžiama grąžinti Jums jokių sumų po to, kai jos bus nusiųstos atitinkamoms mokesčių institucijoms.

Jei norint sumokėti išskaičiuojamuosius mokesčius reikia konvertuoti valiutą, „PayPal“ apskaičiuos atitinkamai mokesčių institucijai mokėtiną sumą pagal mūsų valiutos konvertavimo sąlygas, kai apdorosime išskaičiuojamuosius mokesčius. Norėdami sumažinti riziką, susijusią su valiutų kursų svyravimais, sąskaitų sulaikymais ir apribojimais, mokesčių išskaičiavimu ir pervedimais atitinkamai mokesčių institucijai, turėtumėte pridėti arba patvirtinti savo mokesčių mokėtojo informaciją „PayPal“.

Paskyros išrašai ir sąskaitos duomenų užklausa

Jei jūsų paskyra nėra apribota, galite peržiūrėti ir atsisiųsti savo „PayPal“ paskyros išrašą, prisijungę prie savo „PayPal“ paskyros. Jūs sutinkate peržiūrėti savo operacijas savo „PayPal“ paskyros istorijos puslapyje vietoje periodinių išrašų gavimo el. paštu.

Svarbią informaciją apie savo mokėjimus ir mokėjimo kvitus gausite el. paštu iš karto po operacijos. Jūsų operacijų istorija bus atnaujinta ir pateikiama Jums prisijungus prie Jūsų paskyros. Prisijungę prie savo „PayPal“ paskyros taip pat galite atsisiųsti ataskaitą. Joje rodomi visi mokesčiai ir kitos sumos, kurias „PayPal“ nuskaičiavo iš Jūsų paskyros per atitinkamą laikotarpį. Ataskaita bus atnaujinta ir pateikta tik tuo atveju, jei Jūsų „PayPal“ paskyroje per atitinkamą laikotarpį buvo vykdoma kokia nors veikla arba nuskaičiuoti kokie nors mokesčiai. Naudodami mūsų pateikiamą operacijos informacijos formatą, galėsite ją laikyti ir atkurti nepakeistą, pavyzdžiui, išsispausdinti kopiją.

Mes pasiliekame teisę imti mokestį už papildomos informacijos arba už operacijų istorijos ir kitos informacijos apie mokesčius kitokiu formatu pateikimą, tačiau mes neimsime mokesčio už prašomus pateikti įrašus, susijusius su Jūsų sąžiningu patvirtinimu apie klaidą, aptiktą Jūsų „PayPal“ paskyroje.

Paslaugų mokesčiai

Už savo paslaugas imame mokesčius, kurie nurodyti mokesčių puslapyje, atsižvelgdami į šalį, kurioje esate registruotas kaip rezidentas.

Jūs esate atsakingi už telefono mokesčius ir visus mokesčius, kuriuos gaunate iš interneto paslaugų teikėjo, ar kitus panašius arba susijusius mokesčius, susidarančius jums naudojant mūsų paslaugas.

Mes galime nuskaityti savo mokesčius iš Jūsų „PayPal“ likučio. Mes galime nuskaityti mokesčius už operacijas iš sumų, kurias pervedame, prieš įskaitydami šias lėšas į Jūsų „PayPal“ likutį.

Išsamią informaciją apie Jūsų gaunamas sumas ir mūsų mokesčius Jums pateikiame el. paštu arba Jūsų operacijų istorijoje (ją galite peržiūrėti prisijungę prie savo „PayPal“ paskyros).

Jei pagal Jūsų mokėjimą bus reikalaujamas mums mokamas mokestis, mes (vadovaudamiesi likusiomis naudotojo sutarties nuostatomis) atskleisime šį mokestį Jums, kai pateiksite mums savo mokėjimo nurodymą.

Jūs negalite užskaityti ar atskaityti jokių sumų iš mūsų mokesčių.

Už papildomas paslaugas, kurias teikiame ne pagal šią naudotojo sutartį, mes galime imti mokestį. Apie šiuos mokesčius jums pranešime, kai paprašysite paslaugos.

„PAYPAL“ NAUDOTOJO SUTARTIS

Mokėjimas

Bendrosios mokėjimo atlikimo nuostatos

Jūsų mokėjimo nurodymas

Mes galime leisti jums pateikti savo mokėjimo nurodymą mums bet kokiu būdu, apie kurį reguliariai informuojame. Mokėjimo nurodymo pateikimo būdas gali priklausyti nuo jūsų mokėjimo tipo, pvz.:

 • Jei mokate už pirkinį ar aukojate pinigų, daugelis pardavėjų ir (arba) fondų leidžia jums pateikti savo mokėjimo nurodymą mums skirta „PayPal“ atsiskaitymų ar kitų „PayPal“ mokėjimo surinkimo forma, kuri integruota jų svetainėje.
 • Norėdami kam nors pervesti pinigų, prisijungę prie savo „PayPal“ paskyros galite naudoti funkciją „Siųsti pinigus“.

Galime pareikalauti, kad autentifikuotumėte bet kokį mokėjimo nurodymą (t. y. pateiktumėte mums informaciją, kad būtume tikri, jog tai tikrai jūsų nurodymas, pavyzdžiui, pateiktumėte savo tikslią prisijungimo informaciją, įskaitant el. pašto adresą ir slaptažodį) ir sėkmingai prisijungtumėte prie savo „PayPal“ paskyros, kad pateiktumėte mums mokėjimo nurodymą.

Galime pasiūlyti pasirinkti tam tikrus gavėjus, kad suteiktume spartesnių mokėjimų patirtį, ir, kai ateityje atliksite mokėjimus tiems gavėjams, jie bus priskirti prie „patikimų gavėjų“. Kai atliksite tokius mokėjimus, dažniausiai neprašysime prisijungti (su slaptažodžiu, PIN ar panašiu būdu). Patikimų gavėjų sąrašą galite bet kada rasti ir redaguoti savo „PayPal“ paskyroje.

Bet koks sutikimas, priėmimas, patvirtinimas ir kiti pareiškimai, pateikti naudojantis mūsų svetaine ar programėle, turės tokią pačią teisinę galią kaip parašas ant rašytinio dokumento.

Mokėjimo nurodymo atšaukimas

Pateikę mums mokėjimo nurodymą negalėsite jo atšaukti, išskyrus atvejus, kai tai yra mokėjimo nurodymas pagal atsiskaitymo sutartį (daugiau informacijos rasite toliau).

Kiek laiko užtruks mano mokėjimas?

Mokėjimas kitam naudotojui bus išsiųstas iš Jūsų sąskaitos per darbo dieną po to, kai gausime išsamų Jūsų mokėjimo nurodymą. Mokėjimo nurodymas laikomas gautu iš mūsų pusės, kai mus pasiekia visi duomenys, reikalingi operacijai įvykdyti.

Mokėjimas bus išsiųstas iš jūsų paskyros per 2 (dvi) darbo dienas, jei gausime jūsų išsamų mokėjimo nurodymą:

 • ne darbo dieną,
 • pasibaigus toliau išvardytiems vietos darbo dienos operacijų vykdymo laikotarpiams, taikomiems paskyroms, registruotoms toliau nurodytose šalyse: 17.00 val. Graikijoje, 14.00 val. Čekijoje, 16.00 val. kitur.

Galime suteikti jums galimybę prašyti atlikti mokėjimą atitinkamą vėlesnę dieną; tokiu atveju mokėjimas bus išsiųstas iš paskyros jūsų nurodytą vėlesnę dieną.

Pirmiau nurodyti terminai gali būti pratęsti dėl kitų šios naudotojo sutarties nuostatų.

Atvejai, kai galime atsisakyti atlikti jūsų mokėjimą

Jūsų mokėjimo nurodymą galime laikyti neišsamiu ir galime atsisakyti atlikti mokėjimą, jeigu:

 • jūsų „PayPal“ likutis nėra pakankamas;
 • turime pagrindo manyti, kad jūsų susijusiuose finansavimo šaltiniuose nepakanka lėšų jūsų mokėjimui atlikti;
 • nepateikėte mums visos privalomos informacijos, kurios prašoma atitinkamuose mokėjimo ar atsiskaitymo kanaluose, kuriuos naudojame jūsų mokėjimo nurodymams gauti (pvz., trūksta informacijos apie gavėją arba jūsų mokėjimo nurodymo autentiškumo patvirtinimo);
 • mokėjimo suma viršija siuntimo limitą, apie kurį jus informuojame, kai bandote atlikti mokėjimą;
 • turime pagrindo manyti, kad jūsų paskyroje buvo vykdoma neleistina veikla arba jūs kitaip pažeidėte šią naudotojo sutartį.

Atvejai, kai gavėjas nepriima jūsų mokėjimo

Jei mes leidžiame jums siųsti mokėjimą kam nors, kas neturi „PayPal“ paskyros, gavėjas gali pareikalauti pinigų atidarydamas „PayPal“ paskyrą.

Jei gavėjas jau turi „PayPal“ paskyrą, jis gali atsisakyti priimti pinigus.

Jei gavėjas atsisako priimti pinigus arba neatidaro „PayPal“ paskyros ir per 30 dienų nuo mokėjimo išsiuntimo dienos nepareikalauja pinigų, pinigai (įskaitant visus mokesčius, kuriuos sumokėjote) bus grąžinti į Jūsų „PayPal“ paskyrą. Informacijos apie galimus veiksmus, kai į Jūsų „PayPal“ paskyrą grąžinami pinigai, ieškokite skyriuje Į Jūsų paskyrą grąžinamos sumos.

Siuntimo limitai

Savo nuožiūra galime nustatyti mokėjimų, kuriuos galite gauti, sumos ir vertės limitus, įskaitant pinigų sumas, kurias gaunate už pirkinius. Visus siuntimo limitus galite peržiūrėti prisijungę prie savo „PayPal“ paskyros. Norėdami padidinti siuntimo limitą, turite atlikti veiksmus, apie kuriuos Jums pranešime arba retkarčiais paskelbsime (kuriuos galime nurodyti savo paskyros apžvalgoje).

Automatinio paslaugų mokesčių nurašymo iš paskyros nustatymas

Atidėti mokėjimai pardavėjui

Kai mokate tam tikriems pardavėjams arba mokate už tam tikrus pirkinius (pvz., pirkinius, kurie turi būti išsiųsti jums arba kuriuos pardavėjas gali atnaujinti ir užbaigti), jūs suteikiate:

 • leidimą pardavėjui atsiimti mokėjimą vėliau;
 • nurodymą mums automatiškai sumokėti tam pardavėjui, kai pardavėjas prašo mokėjimo.

Jūsų patvirtinimas paprastai galioja iki 30 dienų, tačiau gali galioti ilgiau. Jei turite likutį, jame galime sulaikyti reikiamą mokėjimo sumą, kol pardavėjas pasiims jūsų mokėjimą. Jei mokėjimui taikomas valiutos konvertavimas, operacijos valiutos keitimo kursas bus nustatytas ir taikomas (kaip aprašyta skyriuje Valiutos konvertavimas) tuo metu, kai mokėjimas bus apdorojamas.

Jūsų leidimas suteikia pardavėjui teisę atnaujinti mokėjimo sumą prieš pardavėjui ją pasiimant (siekiant atsižvelgti į bet kokius pirkinio pakeitimus, dėl kurių galite susitarti su pardavėju, pvz., papildomus mokesčius, siuntimo ar pašto mokesčius ar nuolaidas). Mes neprivalome jokiu momentu tikrinti jokių pakeitimų (įskaitant mokėjimo sumos pervedimo metu). Mes galime pervesti bet kokią sumą remdamiesi Jūsų leidimu ir gavę pardavėjo nurodymus dėl galutinio mokėjimo sumos.

Mokėjimai pagal lėšų nurašymo sutartį

Galite naudoti lėšų nurašymo sutartį, kad nuolat automatiškai valdytumėte mokėjimus tiems patiems gavėjams. Kai sudarote lėšų nurašymo sutartį:

 1. Jūs leidžiate nurodytam (-iems) gavėjui (-ams) gauti gavėjo nustatytas mokėtinas sumas iš jūsų paskyros (tai gali būti sumos, kurias esate skolingi gavėjui už įsigytas prekes ar paslaugas pagal atskirą sutartį su gavėju).
 2. Nurodote „PayPal“ sumokėti atitinkamam (-iems) gavėjui (-ams) (arba kitam (-iems) gavėjui (-ams), kurį (-iuos) nurodytas (-i) gavėjas (-ai) nukreipia), kai įvardytas (-i) gavėjas (-ai) prašo „PayPal“ atlikti mokėjimą.

Taip gavėjas priskiriamas prie „patikimų gavėjų“ visiems Jūsų mokėjimams, kuriuos pervedate šiam gavėjui, todėl paprastai neprašysime Jūsų prisijungti (su slaptažodžiu, PIN ar panašiu būdu), kad patvirtintumėte šiuos tolesnius mokėjimus, kai jie atliekami.

Mokėjimų pagal lėšų nurašymo sutartį sumos gali būti kintamos ir gali būti mokamos įvairiomis dienomis. Mes esame tik mokėjimo paslaugų teikėjas, todėl negalime žinoti (o jūs negalite tikėtis, kad mes žinosime), ką sutarėte ar ko nesutarėte su gavėju arba kodėl gavėjas nusprendė jūsų mokėjimą atsiimti. Mes neprivalome tikrinti ar patvirtinti sumos, kurią mums pateikia gavėjas, prieš apdorodami mokėjimų operacijas pagal lėšų nurašymo sutartį.

Mokėjimams, kuriuos galima valdyti pagal atsiskaitymo sutartį, įvardyti naudojame kelias sąvokas: „automatiniai mokėjimai“, „prenumeratos mokėjimai“, „periodiniai mokėjimai“, „šabloninės operacijos“, „iš anksto autorizuoti pavedimai“ arba „iš anksto patvirtintas mokėjimas“.

Atsiskaitymo sutartį galite bet kuriuo metu atšaukti per savo paskyros sąsają arba susisiekę su mumis. Kai mokėjimas pagal atsiskaitymo sutartį planuojamas atlikti iki kitos darbo dienos pabaigos, atsiskaitymo sutartį, kai mums pranešite apie norą ją atšaukti, galime atšaukti po to, kai bus atliktas tas mokėjimas. Jei atsiskaitymo sutartį atšauksite, vis tiek galite likti skolingi gavėjui už gautas prekes ar paslaugas, kurių neapmokėjote.

Jei nustatysime, kad mokėjimui pagal atsiskaitymo sutartį reikalingas valiutos konvertavimas, ir atliksime valiutos konvertavimą, bus taikomas operacijos valiutos keitimo kursas, galiojantis mokėjimo operacijos apdorojimo metu. Kiekvieno mokėjimo operacijos valiutos keitimo kursas gali skirtis.

Pinigų grąžinimas į jūsų paskyrą

Kaip grąžinami pinigai

Galime leisti jūsų mokėjimo gavėjui:

 • atsisakyti jį priimti;
 • nuspręsti jį priimti ir tada pasinaudoti mūsų paslauga, kad vėliau galėtų jums pateikti prašymą dėl visos ar dalies sumos grąžinimo.

Į Jūsų likutį grąžinsime visus atšauktus mokėjimus arba grąžinamąsias sumas. Nepareikalauto mokėjimo sumą į Jūsų likutį grąžinsime per 30 dienų nuo mokėjimo inicijavimo dienos. Jei kuri nors mokėjimo suma Jums grąžinama bet kuriuo iš pirmiau nurodytų būdų, galime konvertuoti Jums grąžintą sumą į:

 • likučio, kurį naudojote pradiniam mokėjimui, valiutą (prieš konvertavimą į gavėjo gautos sumos valiutą);
 • paskyros atidarymo valiutą;
 • JAV dolerius (jūsų vardu sukuriamas likutis ta valiuta, jei jo dar neturite).

Jei pradiniam mokėjimui išsiųsti reikėjo konvertuoti valiutą, mes konvertuosime grąžintą sumą iš gavėjo gautos sumos valiutos taip:

 • Jei suma grąžinama per vieną dieną nuo pradinio mokėjimo dienos, naudosime savo operacijos valiutos keitimo kursą, taikytą mokėjimo dieną, kad gautumėte pradinę sumą pradine valiuta, į kurią konvertavote pradinį mokėjimą.
 • Jei suma grąžinama praėjus vienai dienai nuo pradinio mokėjimo dienos, mes naudosime ir jūs sutinkate priimti mūsų operacijos valiutos keitimo kursą, taikomą grąžinamos sumos konvertavimo metu.

Valiutos keitimo kursas gali būti Jums taikomas nedelsiant ir be įspėjimo.

Taip pat galime automatiškai išskaityti grąžintą sumą iš jūsų likučio ir pervesti lėšas į lėšų finansavimo šaltinį, kurį naudojote pradiniam mokėjimui atlikti. Tokio išskaitymo metu gali būti atliekamas ir valiutos konvertavimas (žr. skyrių apie pinigų išėmimą).

Su grąžinamųjų sumų gavimu susijusi rizika

Grąžinta suma gali būti mažesnė nei pradinė mokėjimo suma. Taip gali nutikti, kai:

 • Gavėjas grąžino jums mažesnę grąžinamąją sumą už pradinę mokėjimo sumą. Kadangi esame tik mokėjimo paslaugų teikėjas, mes negalime žinoti, į kokią grąžinamąją sumą turite teisę iš pradinio mokėjimo gavėjo arba kodėl gavėjas sumokėjo atitinkamą grąžinamąją sumą.
 • Vyksta operacijų valiutos keitimo kurso svyravimai.

„PayPal“ neatsako už jokius nuostolius, atsiradusius dėl gavėjo sprendimo atsisakyti arba grąžinti jūsų mokėjimą, išskyrus atvejus, kai gavėjo pervesta grąžinamoji suma yra netinkamai „PayPal“ įvykdytas mokėjimas.

Mes neatsakome už skirtumą tarp Jūsų pradinio mokėjimo vertės ir gautos grąžinamosios sumos vertės, išskyrus atvejus, kai grąžinama netiksli mokėjimo suma (žr. skyrių Problemų sprendimas).

Jūsų mokėjimų finansavimas

Pageidaujamo lėšų skyrimo šaltinio pasirinkimas

Prisijungę prie paskyros galite pasirinkti pageidaujamą lėšų skyrimo šaltinį. Pagal šią naudotojo sutartį pageidaujamas lėšų skyrimo šaltinis bus naudojamas kaip numatytasis mokėjimų, kuriuos siunčiate iš savo paskyros, finansavimo šaltinis.

Tam tikriems mokėjimams pagal lėšų nurašymo sutartį galite nustatyti atskirus pageidaujamus lėšų skyrimo šaltinius.

Specialūs finansavimo susitarimai

Kai kurie mokėjimai gali būti finansuojami pagal specialius finansavimo susitarimus, susijusius su Jūsų „PayPal“ paskyra, pvz., prekybininko / operacijos likučiu, dovanų kuponais ar kitomis skatinamojo finansavimo priemonėmis. Šių specialių finansavimo susitarimų naudojimui ir prioritetui taikomos toliau nurodytos sąlygos, dėl kurių susitariame. Paskyros apžvalgoje gali būti rodoma sąlyginė suma, prieinama pagal specialius finansavimo susitarimus, kad galėtumėte bet kada finansuoti reikalavimus atitinkančius mokėjimus. Ši suma nėra elektroniniai pinigai, ji nėra Jūsų „PayPal“ likučio dalis ir negali būti išperkama grynaisiais pinigais – ji atspindi tik elektroninių pinigų sumą, kurią siūlome išleisti ir įskaityti į Jūsų paskyrą (ir tik iš karto finansuoti) atliekant reikalavimus atitinkantį mokėjimą pagal toliau išvardytas specialaus finansinio susitarimo naudojimo sąlygas (ir tik jose nurodytu laikotarpiu). Jei Jūsų mokėjimas, finansuojamas pagal specialų finansavimo susitarimą, vėliau dėl bet kurios priežasties bus atšauktas, mes išsaugosime sumą, kuri atitinka mokėjimo dalį, kuri buvo finansuojama pagal Jūsų specialų finansavimo susitarimą, ir atkursime specialų finansavimo susitarimą, jei jo galiojimas dar nebus pasibaigęs.

Iš Jūsų paskyros siunčiamų mokėjimų finansavimas

Mes gausime elektroninius pinigus už mokėjimą, kurį siunčiate iš savo paskyros, iš toliau nurodytų šaltinių toliau nurodyta eilės tvarka, jei jie yra prieinami.

 1. Specialūs finansavimo susitarimai (jei taikomi atitinkamai operacijai).
 2. Pageidaujamas lėšų skyrimo šaltinis (jei pasirinktas ir prieinamas).
 3. Prieš mokėjimą prieinamas „PayPal“ likutis.
 4. Banko sąskaita (momentinis pervedimas pagal banko pavedimą).
 5. „PayPal Credit“ (jei yra).
 6. „PayPal“ prekių ženklo debeto kortelė (jei yra).
 7. „PayPal“ prekių ženklo kredito kortelė (jei yra).
 8. Debeto kortelė
 9. Kredito kortelė
 10. Banko sąskaita („eCheque“).

„PayPal“ pirkėjų apsaugos programa

Kai ką nors perkate iš pardavėjo, kuris priima mokėjimą „PayPal“, jums gali būti taikoma pinigų grąžinimo paslauga pagal „PayPal“ pirkėjų apsaugos programą. Jei taikoma, „PayPal“ pirkėjų apsaugos programa suteikia jums teisę susigrąžinti visą prekės pirkimo kainą ir pradines siuntimo išlaidas, kurias sumokėjote, jei tokių buvo. „PayPal“ savo nuožiūra nustato, ar jūsų pretenzija atitinka „PayPal“ pirkėjų apsaugos programos sąlygas. „PayPal“ pirminis sprendimas laikomas galutiniu, tačiau jums gali būti suteikta galimybė pateikti apeliaciją dėl sprendimo, jei turite naujos ar įtikinamos informacijos, kurios nebuvo priimant pirminį sprendimą, arba manote, kad sprendimų priėmimo procese įsivėlė klaida.

Programos sąlygos nurodytos „PayPal“ pirkėjų apsaugos programos puslapyje ir yra šios naudotojo sutarties dalis.

„PAYPAL“ NAUDOTOJO SUTARTIS

Mokėjimų gavimas

Bendrosios mokėjimų gavimo nuostatos

„PayPal“ gali leisti visiems (turintiems „PayPal“ paskyrą ar jos neturintiems) atlikti mokėjimo nurodymą, po kurio elektroniniai pinigai bus įskaityti arba pervesti į jūsų paskyrą.

Integruodami (įskaitant jau integruotą) į savo internetinę mokėjimo platformą bet kokias funkcijas, skirtas tam, kad „PayPal“ paskyros neturintis mokėtojas galėtų siųsti mokėjimą į Jūsų „PayPal“ paskyrą, Jūs sutinkate su visomis tolesnėmis tos funkcijos naudojimo sąlygomis, kurias „PayPal“ pateikia visuose „PayPal“ arba „Braintree“ svetainės puslapiuose (įskaitant visus kūrėjams skirtus puslapius ir mūsų Teisinių susitarimų puslapį) arba interneto platformoje. Tokios papildomos sąlygos apima ir „PayPal“ alternatyvių mokėjimo būdų sutartį.

Mokėjimo gavimas į Jūsų paskyrą neprilygsta įskaitytų lėšų gavimui. Pranešimas, kad jums išsiųstas mokėjimas, nereiškia, kad gausite elektroninius pinigus į savo paskyrą, nebent sutikote su mokėjimu.

Retkarčiais mes galime leisti jums priimti mokėjimus bet kuria valiuta, kuri suderinama su mūsų paslauga.

Jei mokėtojui pardavimo vietoje (vietoj „PayPal“) siūlote konvertuoti valiutą tos sumos, kurią gausite per „PayPal“, informuokite pirkėją apie valiutos keitimo kursą ir visus mokesčius, kurie bus taikomi mokėjimo operacijai. „PayPal“ neprisiima atsakomybės, jei pirkėjui nepateikiate informacijos apie valiutos keitimo kursą ir mokesčius. Jūs patvirtinate, kad, jei neinformuosite pirkėjo apie valiutos keitimo kursą ir mokesčius, tai gali būti traktuojama kaip jūsų padaryta nusikalstama veika.

Bet koks Jums išsiųstas mokėjimas gali būti atšauktas, peržiūrėtas, apribotas, rezervuotas arba užlaikytas mums leidus pagal šią naudotojo sutartį.

Gavimo limitai

Savo nuožiūra galime nustatyti mokėjimų, kuriuos galite gauti, sumos ir vertės limitus, įskaitant pinigaus, kuriuos gaunate už pirkinius. Norėdami padidinti gavimo ribą, turite atlikti veiksmus, apie kuriuos jums pranešime arba retkarčiais paskelbsime (kuriuos galime nurodyti savo paskyros apžvalgoje).

Atsiskaitymo sprendimas

Mūsų naują atsiskaitymo sprendimą sudaro:

 • Mūsų speciali susietoji mokėjimo funkcija jūsų internetinio mokėjimo platformoje, kad pirkėjas, turintis sąskaitą arba jos neturintis, galėtų išsiųsti mokėjimą į Jūsų paskyrą.
 • Mūsų pagalbinė kovos su sukčiavimu priemonė.

Mes galime jums pasiūlyti visus naujo mokėjimo sprendimo elementus, bet kurią sprendimo dalį ar dalių derinį kaip mūsų naują mokėjimo sprendimo paslaugą. Jei nuspręsite naudoti mūsų siūlomą mokėjimo paslaugą, be šios naudotojo sutarties, turėsite sutikti su toliau nurodytomis papildomomis sąlygomis, susijusiomis su tokia parinktimi:

 • Kai naudojate mūsų APM funkcijas kaip mokėjimo sprendimo dalį, taikomos „PayPal“ alternatyvių mokėjimo būdų sutarties sąlygos.
 • Kai naudojatės:
  • mūsų išplėstine kredito ir debeto kortelės mokėjimo paslauga kaip naujo mokėjimo sprendimo dalimi;
  • apsauga nuo sukčiavimo kaip mokėjimo sprendimo dalimi,

atsižvelgiant į šalį, kurioje registruota jūsų „PayPal“ paskyra:

Mokesčiai, kurie gali būti nustatyti „PayPal“ alternatyvių mokėjimo būdų sutartyje ir „PayPal“ internetinių mokėjimų kortele paslaugų sutartyje, netaikomi naudojant naująjį atsiskaitymo sprendimą. Tačiau, naudojant naują atsiskaitymo sprendimą, taikomi specialūs mūsų mokesčiai.

Papildomų mokesčių už\natsiskaitymus taisyklės

„PayPal“ neskatina papildomo mokesčio taikymo, nes tai yra komercinė praktika, dėl kurios naudotojas gali atsidurti nepalankioje padėtyje ir atsirasti nereikalinga painiava, nesutarimai ir mokėjimų atšaukimas.

Papildomą mokestį už naudojimąsi mūsų paslaugomis galite taikyti tik laikantis visų jums taikomų įstatymų ir neviršijant kitų mokesčių, kuriuos taikote už naudojimąsi kitais mokėjimo būdais.

Jei pirkėjui taikote papildomą mokestį, ne mes, o Jūs turite informuoti pirkėją apie taikomą mokestį. Mes neprisiimame jokios atsakomybės, jei neinformavote pirkėjo apie papildomą mokestį. Jūs patvirtinate, kad, jei pirkėjui pritaikysite papildomą mokestį ir (arba) jo neinformuosite apie papildomą mokestį, tai gali būti traktuojama kaip Jūsų padaryta nusikalstama veika.

„PayPal“ pristatymas

„PayPal“ turite laikyti mokėjimo būdu arba ženklu, bent jau lygiaverčiu bet kokiems kitiems mokėjimo būdams, siūlomiems jūsų pardavimo vietose, įskaitant jūsų svetaines ar mobiliąsias programas. Tai apima bent jau vienodą arba iš esmės panašų:

 • logotipo išdėstymą;
 • poziciją bet kurioje pardavimo vietoje;
 • traktavimą mokėjimo srauto, sąlygų, apribojimų ar mokesčių atžvilgiu, kiekvienu atveju lyginant su kitais ženklais ir mokėjimo būdais Jūsų pardavimo vietose.

Pareiškimuose savo klientams ar viešuose pranešimuose negalite klaidinamai apibūdinti jokių „PayPal“ paslaugų kaip mokėjimo būdo arba teikti pirmenybės kitiems mokėjimo būdams, o ne kuriai nors „PayPal“ paslaugai.

Jūsų pinigų grąžinimo politika ir privatumo politika

Privalote paskelbti grąžinimo ir privatumo politiką.

Mokėjimai parduotuvėje ir QR kodo operacijos

Jei savo fizinėje parduotuvėje priimate „PayPal“ mokėjimus, prieš atliekant operaciją turite informuoti klientą apie bendrą operacijos sumą. Galite nuskaičiuoti nuo kliento paskyros sumas tik už tas operacijas, kurias jis patvirtino. Taip pat turite pateikti pirkėjams popierinį kvitą, jei jie jo prašo. Jūs sutinkate, kad, atliekant bet kokią operaciją, turi būti nurodytas tikslus ir teisingas perkamų prekių ir paslaugų aprašymas.

Jei naudojate QR kodą mokėjimams fizinėje parduotuvėje priimti, turite naudoti QR kodą, skirtą prekių ir paslaugų operacijoms. QR kodo negalima naudoti asmeninėms operacijoms atsiskaitant už internetu įsigytas prekes ir paslaugas. Pirkėjui pateiktus bet kokią pretenziją, susijusią su QR kodo operacijomis, iš jūsų gali būti pareikalauta pateikti mums alternatyvius pristatymo įrodymus arba papildomus dokumentus ar informaciją, susijusią su operaciją.

Rinkos pardavėjai

Jei vykdote pardavimo veiklą prekyvietėje arba naudodami trečiosios šalies programėlę, kurioje siūlomas „PayPal“ mokėjimo būdas, parduodami prekes ar paslaugas privalote laikytis visų taisyklių, taikomų prekyvietės arba trečiosios šalies programėlės pirkėjų apsaugos programai. Taikant bet kokią apsaugos programą gali prireikti imtis tam tikrų veiksmų, ir tai gali paveikti pretenzijų nagrinėjimą.

Mes galime Jums leisti suteikti tam tikroms prekyvietėms įgaliojimą naudotis Jūsų paskyra, kad sumokėtumėte sumas, kurias esate skolingi prekyvietei arba pirkėjui (priklauso nuo atvejo) išsprendus pretenziją pagal pačios prekyvietės sąlygas (toliau – „Prekyvietei mokėtinos sumos“). Jei suteiksite tokį įgaliojimą ir prekyvietė informuos mus apie pretenziją, nurodote mums nurašyti visas susijusias prekyvietei arba pirkėjui (priklauso nuo konkretaus atvejo) mokėtinas sumas nuo savo „PayPal“ paskyros pagal prekyvietės mums pateiktus nurodymus. Jūsų nurodymą sumokėti bet kurią prekyvietei mokėtiną sumą galime laikyti atšauktu, jei nuspręsime, kad pretenzija būtų buvusi išspręsta Jūsų naudai, jei ji būtų pateikta tiesiogiai mums. Taip pat galite atšaukti šį nurodymą susisiekę su mumis. Visoms pretenzijoms, pateiktoms tiesiogiai prekyvietėje, taikoma tik prekyvietės politika. „PayPal“ pardavėjų apsaugos sąlygos netaikomos pretenzijoms, kurias jūsų pirkėjai pateikė tiesiogiai prekyvietei.

Mokėjimų pagal lėšų nurašymo sutartį priėmimas

Jei leisime jums priimti mokėjimus iš mokėtojo pagal lėšų nurašymo sutartį, kai pateiksite mums mokėjimo nurodymą pagal tą lėšų nurašymo sutartį, jūs:

 • Garantuojate mums, kad mokėtojas, iš kurio sąskaitos bus išskaičiuotas mokėjimas, suderino ir sutiko su jūsų pateiktomis sumomis (įskaitant tų sumų pakeitimus) ir kad iš anksto įspėsite mokėtoją apie išskaitymą.
 • Sutinkate informuoti mokėtoją mažiausiai prieš 4 savaites apie jo išimamą sumą, jei ši suma padidėjo taip, kad mokėtojas negalėjo pagrįstai tikėtis sumokėti tokią sumą, atsižvelgdami į mokėtojo ankstesnių išlaidų pobūdį ir mokėjimo aplinkybes, taip pat tai, kad atsakote mums už bet kokį šios grąžinamosios sumos grąžinimą pagal šios naudotojo sutarties sąlygas.

„PayPal“ išmokos

Jei naudojate „PayPal“ išmokas (anksčiau „Mokėjimo keliems gavėjams“ paslauga), taikomos „PayPal“ išmokų sutarties sąlygos.

Jūsų, kaip verslo kliento, atsakomybė yra pranešti „PayPal“ apie kainodaros arba mokesčių klaidas

Gavus bet kokį sąskaitos išrašą (-us) ar kitą „PayPal“ Jums kaip verslo sąskaitos turėtojui teikiamą informaciją apie Jūsų paskyros veiklą, turėsite 60 dienų raštu pranešti „PayPal“ apie bet kokias klaidas ar neatitikimus, susijusius su „PayPal“ taikoma kainodara ar kitais mokesčiais. Jei per šį laikotarpį nepateiksite pranešimo „PayPal“, laikysime, kad sutinkate, jog pateikta informacija yra tiksli ir „PayPal“ neprivalo atlikti jokių pataisymų. Taikant šią nuostatą, kainodaros ar mokesčių taikymo klaidos ar neatitikimai skiriasi nuo neleistinų operacijų ir kitų elektroninio pavedimo klaidų, kurioms taikomi skirtingi pranešimo terminai, nei nustatyta šiame dokumente.

Pinigų grąžinimas ir mokėjimų panaikinimas

Kai gaunate mokėjimą, jis gali būti grąžintas arba panaikintas. Mes galime leisti Jums išsiųsti mokėtojui to mokėjimo grąžinamąją sumą. Tam tikromis aplinkybėmis mes galime panaikinti Jūsų mokėjimą. Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite likusią šio skyriaus dalį.

Pinigų grąžinimas

Tik Jūs esate atsakingi („PayPal“ neatsako) už:

 • savo teisinius ir sutartinius įsipareigojimus mokėtojui už bet kokią sumą, kurią grąžinate mokėtojui;
 • bet kokį skirtumą tarp pirkėjo išlaidų, susijusių su pirminiu mokėjimu, ir pirkėjui grąžintos sumos (pavyzdžiui, susidariusį dėl operacijos valiutos keitimo kurso svyravimų), išskyrus atvejus, kai pinigai grąžinami dėl klaidingo mokėjimo (žr. skyrių „Problemų sprendimas“).

Skyriuje „Mokesčiai“ galite sužinoti daugiau apie mokesčius, kuriuos mokate mums kaip pradinio mokėjimo gavėjas, kai savo „PayPal“ paskyroje naudojate specialią komercinių lėšų grąžinimo funkciją, kuria leidžiama laikas nuo laiko pasinaudoti, išskyrus atvejus, kai lėšos grąžinamos kaip neteisingas mokėjimas (žr. skyrių „Problemų sprendimas“).

Panaikinimas

Jei gausite mokėjimą į savo paskyrą, būsite mums skolingas visą mokėjimo sumą ir mūsų patirtų nuostolių, atsirandančių dėl mokėjimo apdorojimo, sumą (įskaitant bet kokį pinigų grąžinimo mokestį arba ginčų sprendimo mokestį). Tai gali apimti mūsų atsakomybę (įskaitant visus mokesčius, rinkliavas ir baudas) bet kuriai trečiajai šaliai (įskaitant mokėtoją ir mokėtojo finansavimo šaltinio teikėją).

Atvirkštinė operacija įvyksta tada, kai mes pasinaudojame savo teise išskaičiuoti pirmiau nurodytas sumas iš jūsų paskyros pagal šios naudotojo sutarties skyriaus „Jūsų atsakomybės kompensavimas“ sąlygas. Jei jūsų „PayPal“ likutis tam tikra valiuta yra nepakankamas sumai, kurią esate skolingi mums ta valiuta, padengti, mes galime atlikti bet kurio „PayPal“ likučio kita valiuta konvertavimą, kad padengtume trūkumą, ir jums bus taikomas atvirkštinės operacijos apdorojimo metu galiojantis operacijos valiutos keitimo kursas. Tai reiškia, kad, pvz., jei esate pardavėjas, gautų mokėjimų sumos gali būti pašalintos iš jūsų paskyros po to, kai pristatote parduotas prekes ar paslaugas.

Panaikinimas gali įvykti, kai:

 • Mes kompensuojame mokėtojui reikalavimo, pateikto jums pagal „PayPal“ pirkėjų apsaugos programą, sumą.
 • Mes kompensuojame mokėtojui arba mokėtojo bankui ar teikėjui gavę bet kurio iš šių asmenų reikalavimą grąžinti mokėjimą pagal tokio banko arba teikėjo naudojamą atvirkštinės operacijos procedūrą. Tai taikoma visiems reikalavimams, susijusiems su neleistinais ar neteisingais mokėjimais, atliktais į Jūsų paskyrą.

Pavyzdžiai.

 • Jei vykdydamas mokėjimą mokėtojas naudojo kortelę, jis gali siekti susigrąžinti lėšas pateikdamas prašymą kortelės išdavėjui. Ne mes, o kortelės išdavėjas nustato, ar tenkinti mokėtojo prašymą grąžinti sumokėtus pinigus. Daugiau apie pinigų grąžinimo procedūras skaitykite „Pinigų grąžinimo vadovo“, kurį galite rasti „PayPal“ saugumo centre, skyriuje „Saugus pardavimas“. Prie „PayPal“ saugumo centro galima prisijungti „PayPal“ interneto svetainėje. Gavus pinigų grąžinimo pretenziją jums bus taikomas mokestis.
 • Jei mokėtojas mokėdamas naudojo banko sąskaitą, mokėtojas arba bankas galėjo siekti atgauti mokėjimą.

Prašoma suma gali būti didesnė už pradinę sumą, kurią gavote dėl valiutos keitimo kurso svyravimo tarp mokėjimo ir pretenzijos pateikimo laiko.

 • Mums gali tekti grąžinti mokėtojui jo sumokėtas lėšas tais atvejais, kai mokėtojas pareiškia, kad dėl mokėjimo kilo problemų (pavyzdžiui, kad mokėjimas buvo neleistina operacija arba mokėjimo suma buvo neteisinga arba kad mokėtojas nesitikėjo mokėjimo pagal atsiskaitymų sutartį) (žr. „Problemų sprendimas“).
 • Mes turime teisę panaikinti mokėjimą pagal šią naudotojo sutartį dėl bet kokios kitos priežasties, įskaitant nuostatą „Veiksmai, kurių galime imtis Jums vykdant neleistiną veiklą“.

Ginčų sprendimo mokesčiai

„PayPal“ taiko ginčų sprendimo mokestį pardavėjams, kad palengvintų internetinį ginčų sprendimo procesą toms operacijoms, kurios apdorojamos per pirkėjo „PayPal“ paskyrą arba naudojantis paslauga „mokėjimai be „PayPal“ paskyros“. Ginčų sprendimo mokestis taikomas tada, kai pirkėjas pareiškia pretenziją tiesiogiai per „PayPal“, pateikia pinigų grąžinimo reikalavimą savo kortelės išdavėjui arba atšaukia operaciją per savo banką. Ginčų sprendimo mokestis bus taikomas remiantis standartinių ginčų sprendimo mokesčio tarifu arba didelės apimties ginčų sprendimo mokesčio tarifu. Ginčų sprendimo mokestis bus taikomas ta valiuta, kurią pasirinkote pradinei operacijai. Jei operacija buvo ta valiuta, kuri nėra nurodyta ginčų sprendimo mokesčio lentelėje, mokestis bus taikomas Jūsų pagrindine valiuta. Išsprendus pretenziją, ginčų sprendimo mokestis bus išskaičiuotas iš Jūsų „PayPal“ paskyros.

Ginčų sprendimo mokesčio suma nustatoma tada, kai sukuriama ginčo byla. Mokestis yra grindžiamas visų gautų pretenzijų, kai negauta prekė ir iš esmės neatitiko aprašymo , ir bendros pardavimų sumos per paskutinius tris kalendorinius mėnesius santykiu (ginčų santykis). Bendras pretenzijų skaičius apima visas pretenzijas dėl negautų prekių arba kai prekė iš esmės neatitiko aprašymo, kurios buvo pateiktos tiesiogiai „PayPal“ arba perduotos „PayPal“ arba pirkėjo kortelės išdavėjui ar bankui. Į bendrą pretenzijų skaičių neįtraukiamos pretenzijos dėl neleistinų operacijų. Pavyzdžiui, rugsėjo mėnesį jūsų ginčų santykis bus apskaičiuojamas įvertinus visų pretenzijų ir pardavimų santykį birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesiais. Rugsėjo mėnesio ginčų santykis lems ginčų sprendimo mokesčio dydį pretenzijoms, kurios bus pateiktos spalio mėnesį.

Jei Jūsų ginčų sprendimo santykis yra 1,5 % arba didesnis ir per paskutinius tris kalendorinius mėnesius atlikote daugiau nei 100 pardavimų operacijų, Jums bus taikomas didelės apimties ginčų sprendimo mokestis kiekvienam ginčui spręsti. Priešingu atveju kiekvienam ginčui spręsti Jums bus taikomas standartinis ginčų sprendimo mokestis.

Standartinis ginčų sprendimo mokestis nebus taikomas tokiems ginčams:

 • kurie tėra užklausos „PayPal“ sprendimų centre, kurios neperauga į pretenziją, kurią turi spręsti „PayPal“;
 • kuriuos Jūs ir pirkėjas tiesiogiai išsprendžiate ir jie neperauga į pretenziją, kurią turi spręsti „PayPal“;
 • kuriuos pirkėjas pateikė kaip neteisėtą operaciją tiesiogiai „PayPal“;
 • kurie „PayPal“ nuožiūra pripažinti atitinkantys visus „PayPal“ pardavėjo apsaugos programos reikalavimus;
 • kurių operacijos vertė yra mažesnė nei dvigubas standartinis ginčo sprendimo mokestis;
 • kurių sprendimą Jūsų naudai priėmė „PayPal“ arba tas, kuris pateikė ginčą.

Didelės apimties ginčų sprendimo mokestis nebus taikomas tokiems ginčams:

 • kurie tėra užklausos „PayPal“ sprendimų centre ir neperauga į pretenziją, kurią turi spręsti „PayPal“;
 • kuriuos Jūs ir pirkėjas tiesiogiai išsprendžiate ir jie neperauga į pretenziją, kurią turi spręsti „PayPal“;
 • kuriuos pirkėjas pateikė kaip neteisėtą operaciją tiesiogiai „PayPal“.

Pardavėjams, kuriems taikomi didelės apimties ginčų sprendimo mokesčiai, gali tekti pateikti mums informaciją, įskaitant priežastis, dėl ko padidėjo ginčų rodiklis.

Pirmiau nurodytiems ginčams gali būti netaikomas standartinis ginčų sprendimo mokestis arba didelės apimties ginčų sprendimo mokestis, tačiau pati pretenzija vis tiek gali būti įtraukta, apskaičiuojant bendrą Jūsų ginčų sprendimų santykį.

Mokesčiai už grąžinimą

Operacijoms, kurios nėra apdorojamos per pirkėjo „PayPal“ paskyrą arba naudojantis mokėjimų neturint „PayPal“ paskyros paslauga, ir kai pirkėjas iš savo kortelės išdavėjo siekia susigrąžinti sumokėtus pinigus, „PayPal“ taikys pinigų grąžinimo mokestį, kad palengvintų pinigų grąžinimo procesą. Pinigų grąžinimo mokestis bus taikomas neatsižvelgiant į tai, ar pirkėjas sėkmingai atgavo pinigus iš kortelės išdavėjo.

Taikomas mokestis už atgalinę operaciją bus išskaičiuotas iš Jūsų „PayPal“ paskyros. Mokestis už atgalinę operaciją taikomas taip, kaip nurodyta lentelėje Mokestis už atgalinę operaciją, ir bus nuskaičiuotas ta valiuta, kurią pasirinkote pradinei operacijai. Jei operacija buvo ta valiuta, kuri nėra nurodyta lentelėje Mokestis už atgalinę operaciją, mokestis bus taikomas Jūsų pagrindine valiuta.

„PayPal“ pirkėjų apsaugos programos poveikis pardavėjams

Turėtumėte perskaityti mūsų nuostatas dėl „PayPal“ pirkėjų apsaugos programos ir, jei parduodate prekes ir paslaugas pirkėjams, turintiems „PayPal“ paskyras kitame nei Jūsų regione, taip pat turėtumėte susipažinti su pirkinių apsauga, kurią „PayPal“ teikia pirkėjams kiekviename iš šių regionų, nes pirkėjų teisės pagal šias programas gali turėti įtakos Jums kaip pardavėjui. Informacijos apie „PayPal“ pirkėjų apsaugos programą galite rasti puslapyje Teisiniai susitarimai pasirinkę savo pirkėjo vietą puslapio viršuje ir peržiūrėję atitinkamas „PayPal“ pirkėjų apsaugos programos nuostatas, nurodytas atitinkamoje naudotojo sutartyje.

Jei Jūsų pretenzija pagal „PayPal“ pirkėjų apsaugos programą bus atmesta bet kurioje šalyje:

 • Prarasite visą prekės įsigijimo ar operacijos kainą bei pirminio siuntimo išlaidas. Tai taikoma, kai esate pirminis pardavėjas arba antrinis prekių ar paslaugų pardavėjas. Pavyzdžiui, renginių bilietų pardavimo agentai arba internetiniai kelionių agentai gaus visą pirkėjo sumokėtą pirkinio sumą. Kai kuriais atvejais galite neatgauti prekės.
 • Pretenzija pagal pirkėjų apsaugą laikoma visiškai išspręsta, kai:
  • Pinigų grąžinimas pirkėjui įforminamas per „PayPal“ arba
  • Pateikiate „PayPal“ nuožiūra priimtinus įrodymus, kad pirkėjas sutiko su pateiktu alternatyviu sprendimu.
 • Neatgausite „PayPal“ mokesčių, kuriuos sumokėjote už pardavimą, grąžinamosios sumos.
 • Jei pretenzijoje nurodyta, kad gauta prekė reikšmingai skyrėsi nuo aprašytosios, prekės galite neatgauti arba jums gali tekti atsiimti prekę ir padengti grąžinimo siuntimo pašto išlaidas.
 • Jei pretenzijoje nurodyta, kad gauta prekė reikšmingai skyrėsi nuo aprašytosios ir yra susijusi su suklastota preke, pirkėjui turėsite grąžinti visą jo sumokėtą sumą ir neatgausite prekės.

„PayPal“ pardavėjų apsaugos programa

Kas atitinka programos reikalavimus

Jei ką nors pardavėte pirkėjui ir jau išsiuntėte fizinę prekę arba jei prekė yra nemateriali, o sandoris vėliau ginčijamas ar buvo atšauktas vadovaujantis atvirkštinių operacijų, pretenzijų ar pinigų grąžinimo nuostatomis, jums gali būti taikoma „PayPal“ pardavėjų apsaugos programa. Kai ši apsauga taikoma, pagal „PayPal“ pardavėjų apsaugos programą jums gali būti paliekama visa pirkinio suma. Mokėjimų, už kuriuos galite gauti kompensaciją, skaičius neribojamas. Savo „PayPal“ paskyros puslapyje su išsamia operacijos informacija galite matyti, ar sandoriui gali būti taikoma apsauga pagal šią programą.

Programos sąlygos nurodytos „PayPal“ pardavėjų apsaugos programos puslapyje ir yra šios naudotojo sutarties dalis.

„PAYPAL“ NAUDOTOJO SUTARTIS

DRAUDŽIAMA VEIKLA, LĖŠŲ SULAIKYMAS IR KITI VEIKSMAI, KURIŲ GALIME IMTIS

Ribota veikla

Naudodami mūsų interneto svetaines, savo „PayPal“ paskyrą, „PayPal“ paslaugas arba bendraudami su „PayPal“, kitais „PayPal“ klientais arba trečiosiomis šalimis privalote:

 • Nepažeisti šios naudotojo sutarties, „PayPal“ Priimtino naudojimo politikos, Komercinės veiklos subjekto sutarčių (jei jos Jums taikomos) ir jokios kitos sutarties, kurią mes su Jumis esame sudarę.
 • Nepažeisti įstatymų, įstatų, įsakų ar nuostatų (pavyzdžiui, reglamentuojančių finansines paslaugas, vartotojų apsaugą, nesąžiningą konkurenciją, kovą su diskriminacija ar klaidinančia reklama).
 • Nepažeisti „PayPal“ ar kitų trečiųjų šalių autorių teisių, patentų, prekių ženklų, komercinių paslapčių ar kitų intelektinės nuosavybės teisių arba teisių į viešumą ar privatumą.
 • Neparduoti suklastotų prekių.
 • Neįžeidinėti, neužsiimti komerciniu šmeižimu, negrasinti ir nepriekabiauti.
 • Neteikti melagingos, netikslios ar klaidinančios informacijos.
 • Nesiųsti ir nepriimti lėšų, kurios, mūsų pagrįsta nuomone, yra galimai nesąžiningai įgytos arba neteisėtos.
 • Neatsisakyti bendradarbiauti atliekant tyrimą arba patvirtinti savo tapatybę ar informaciją, kurią mums pateikiate.
 • Ginčo atveju nebandyti dvigubai pasipelnyti už tą pačią operaciją gaunant arba bandant gauti lėšų iš „PayPal“ ir pardavėjo, banko arba kortelės išdavėjo.
 • Nevaldyti sąskaitos, susietos su kita sąskaita, iš kurios užsiimama šiomis ribotomis veiklomis.
 • Nevykdyti savo verslo ir nenaudoti „PayPal“ paslaugų taip, kad atsirastų:
  • Skundų.
  • Pirkėjų reikalavimų (pateiktų mums arba kortelių išdavėjams) panaikinti jums išsiųstus mokėjimus.
  • Mokesčių, baudų, sankcijų ar kitų prievolių arba nuostolių bendrovei „PayPal“, kitiems „PayPal“ klientams, trečiosioms šalims arba jums.
 • Nenaudoti savo „PayPal“ paskyros ar „PayPal“ paslaugų taip, kad „PayPal“, „Visa“, „MasterCard“, „American Express“, „Discover“ ar kitas elektroninio lėšų pervedimo tinklas būtų pagrįstai įsitikinęs, kad neteisėtai naudojama kortelių sistema arba pažeidžiamos kortelių asociacijos ar tinklo taisyklės.
 • Neleisti, kad Jūsų „PayPal“ paskyroje likutis būtų lygus sumai, kurią esate mums skolingi.
 • Neimti avanso grynaisiais pinigais iš savo kredito kortelės (ir nepadėti kitiems taip daryti).
 • Nesijungti prie „PayPal“ paslaugų iš šalies, kuri neįtraukta į mūsų sudarytą leidžiamųjų šalių sąrašą.
 • Nesiimti veiksmų, kuriais nesaikingai arba neproporcingai būtų apkraunamos mūsų interneto svetainės, programinė įranga, sistemos (įskaitant visus „PayPal“ paslaugoms teikti naudojamus tinklus ir serverius), kurias valdome mes arba mūsų vardu valdo kiti asmenys, arba „PayPal“ paslaugos.
 • Nesudaryti lengvesnių sąlygų virusams, „Trojos arkliams“, kenkėjiškai programinei įrangai, „kirminams“ (savaime plintančioms kenksmingoms kompiuterinėms programoms) ar kitoms kompiuterinėms programoms, kuriomis siekiama arba galima sugadinti, suardyti, iškraipyti, netinkamai naudoti bet kokią sistemą, duomenis, informaciją arba „PayPal“ paslaugas ar kuriomis galima joms kenkti, slapta jas perimti ar nusavinti arba gauti prie jų neteisėtą prieigą.
 • Nenaudoti anonimizuojančio įgaliotojo serverio; nenaudoti roboto, paieškos serverio, kito automatinio įrenginio ar rankinio proceso mūsų interneto svetainėms stebėti ar kopijuoti, jei tam nesame davę išankstinio raštiško leidimo; taip pat nenaudoti įrenginio, programinės įrangos ar programos, skirtos apeiti mūsų taikomoms robotų išvengimo antraštėms.
 • Netrukdyti ar nežlugdyti arba nebandyti trukdyti ar žlugdyti mūsų interneto svetainių, programinės įrangos, sistemų (įskaitant visus „PayPal“ paslaugoms teikti naudojamus tinklus ir serverius), kurias valdome mes arba mūsų vardu valdo kiti asmenys, jokių „PayPal“ paslaugų ar „PayPal“ paslaugų naudojimo proceso.
 • Nesiimti veiksmų, dėl kurių mums kiltų pavojus prarasti bet kurias paslaugas, kurias gauname iš savo interneto paslaugų teikėjų, mokėjimo procesorių ar kitų tiekėjų arba paslaugų teikėjų.
 • Nenaudoti „PayPal“ paslaugų kredito kortelių veikimo pobūdžiui bandyti.
 • Apeiti bet kurią „PayPal“ politiką ar sprendimus dėl jūsų „PayPal“ paskyros, pavyzdžiui, laikiną arba neterminuotą suspendavimą ar kitą paskyros sulaikymą, galimybių apribojimą ar suvaržymą, įskaitant, be kita ko, toliau nurodytus veiksmus: pastangas atidaryti naują (-as) ar papildomą (-as) „PayPal“ paskyrą (-as), kai pagal paskyrą esate mums skolingi (neigiamas likutis) arba kai paskyra suvaržyta, sustabdyta ar kitaip apribotos jos galimybės; naujų ar papildomų „PayPal“ paskyrų atidarymą naudojant ne savo informaciją (pvz., vardą ir pavardę, adresą, el. pašto adresą ir pan.) arba kito asmens „PayPal“ paskyros naudojimą.
 • Nepriekabiauti prie mūsų darbuotojų, agentų ir kitų naudotojų ir (arba) jiems negrasinti.
 • Piktnaudžiavimas mūsų elektroninio ginčų sprendimo procesu ir (arba) „PayPal“ pirkėjų apsaugos programa ir (arba) „PayPal“ pardavėjų apsaugos programa.
 • Nesudaryti sąlygų, kurioms esant mes gautume neproporcingai daug pretenzijų dėl Jūsų „PayPal“ paskyros ar verslo, kurios būtų išspręstos reikalavimą pateikusio asmens naudai.
 • Neturėti tokio kreditingumo indekso, pateikiamo kreditingumo vertinimo agentūros, kuris rodytų didelę riziką, susijusią su tuo, kad naudojatės „PayPal“ paslaugomis.
 • Nenaudoti kredito kortelės su savo „PayPal“ paskyra, kad galėtumėte pasiimti avansą grynaisiais pinigais (ar padėti kitiems tai padaryti).
 • Neatskleisti ir neišplatinti kito naudotojo informacijos trečiajai šaliai ir nenaudoti tokios informacijos rinkodaros reikmėms, nebent gaunate aiškų to naudotojo sutikimą tai daryti.
 • Nesiųsti nepageidaujamų el. laiškų naudotojui ir nenaudoti „PayPal“ paslaugų rinkti mokėjimams už nepageidaujamų el. laiškų siuntimą ar pagalbą juos siunčiantiems.
 • Nekopijuoti, neatkurti, neperduoti jokiai trečiajai šaliai, nekeisti, nemodifikuoti, nekurti išvestinių darbų, neviešinti ir rėmeliuose neteikti turinio iš „PayPal“ interneto svetainės (-ių), jei nėra duotas mūsų ar bet kurios atitinkamos trečiosios šalies rašytinis sutikimas.
 • Niekam kitam neatskleisti savo paskyros slaptažodžio (-ių) ir nesinaudoti niekieno kito slaptažodžiu. Mes neatsakome už Jūsų patiriamus nuostolius, įskaitant, be kita ko, kito asmens naudojimąsi Jūsų paskyra, jei jų atsiranda dėl netinkamo slaptažodžių naudojimo.
 • Nesiimti arba nebandyti imtis kitų veiksmų ar veiklos arba, kai to reikia, imtis arba bandyti imtis veiksmų ar veiklos, susijusių su trukdymu tinkamai veikti „PayPal“ paslaugoms arba trukdymu veiklai, kuri įeina į „PayPal“ paslaugų apimtį, arba kitaip prieštaraujančių šios naudotojo sutarties nuostatoms.
 • Neprašyti apmokėti ir nesiųsti mokėjimo atliekant asmeninę operaciją, kai ji turi būti komercinė.
 • Nenaudoti „PayPal“ paslaugų taip, kad „PayPal“ kiltų rizika pažeisti „PayPal“ įsipareigojimus dėl pinigų plovimo prevencijos, dėl kovos su terorizmo finansavimu ir kitus panašius reguliuojamuosius įsipareigojimus (įskaitant, be kita ko, atvejus, kai mes negalime patvirtinti jūsų tapatybės arba kai jūs neatliekate veiksmų, kurių reikia siuntimo, gavimo arba pinigų išgryninimo limitui padidinti, arba kai jūs sukeliate „PayPal“ pavojų gauti Europos, JAV ar kitų reguliavimo institucijų baudą už jūsų operacijų vykdymą).
 • Neintegruoti ir nenaudoti „PayPal“ paslaugų, jei neįvykdote visų privalomų reikalavimų, kurie jums perduodami bet kuriame integravimo ar programuotojų vadove arba kituose dokumentuose, kuriuos kartkartėmis išleidžia „PayPal“.
 • Nereklamuoti, nesiūlyti ir neapibūdinti savo klientams „PayPal Credit“ ar „PayPal“ naudojamo kitu prekių ženklu ženklinamo kreditinių mokėjimų instrumento, jei neturite: 1) išankstinio reikiamo reguliavimo institucijų leidimo tai daryti ir 2) išankstinio raštiško „PayPal“ ir kredito kortelės išdavėjo (jei jis yra ne „PayPal“) leidimo tai daryti.
 • Neleisti (ar nesudaryti mums preteksto manyti, kad yra tikimybė) pažeisti savo interneto svetainės ar sistemų saugumo, jei toks pažeidimas sukeltų pavojų neteisėtai atskleisti klientų informaciją.

Jūs sutinkate, kad užsiimdami pirmiau minėta neleistina veikla pažeidžiate savo ar mūsų kitų klientų saugumą jungiantis ir (arba) trikdote savo paskyros ir bendrai visų mūsų paslaugų naudojimą.

Veiksmai, kurių galime imtis jums vykdant neleistiną veiklą

Jei manysime, kad užsiimate kuria nors iš šių veiklų, galime bet kuriuo metu savo nuožiūra imtis įvairių veiksmų, kad apsaugotume „PayPal“, jos klientus ir kitus asmenis. Veiksmai, kurių, be kita ko, galime imtis:

 • Nedelsdami ir be jokių mums tenkančių sankcijų bet kuriuo metu savo nuožiūra nutraukti šią naudotojo sutartį (nesikreipiant į jokį teismą), apriboti Jūsų paskyrą ir (arba) uždaryti ar suspenduoti Jūsų paskyrą.
 • Atsisakyti jums ateityje teikti „PayPal“ paslaugas.
 • Bet kuriuo metu ir be jokios atsakomybės suspenduoti, apriboti arba panaikinti Jūsų prieigą prie mūsų interneto svetainių, programinės įrangos, sistemų (įskaitant visus „PayPal“ paslaugoms teikti naudojamus tinklus ir serverius), kurias valdome mes arba mūsų vardu valdo kiti asmenys, Jūsų „PayPal“ paskyros ar bet kurių „PayPal“ paslaugų, įskaitant Jūsų galimybių mokėti arba siųsti pinigus bet kuriais mokėjimo būdais, susietais su Jūsų „PayPal“ paskyra, ribojimą, Jūsų galimybių siųsti pinigus arba juos išgryninti suvaržymą.
 • Sulaikyti Jūsų pinigus tokia apimtimi ir tiek laiko, kiek pagrįstai reikia siekiant apsisaugoti nuo atsakomybės rizikos. Jūs pripažįstate, kad (informacija nebaigtinė):
 • „PayPal“ atsakomybės rizika dėl jūsų gautų mokėjimų, kurie buvo atlikti naudojant mokėjimo kortelę, išlieka iki priimamas sprendimas dėl pinigų grąžinimo mokėtojo arba pirkėjo naudai (vadovaujantis mokėjimo kortelių sistemos taisyklėmis). Tai priklauso, be kita ko, nuo tam tikrų veiksnių:
  • Prekių ar paslaugų, už kurias gaunate mokėjimą, tipo.
  • Prekių ar paslaugų, už kurias gaunate mokėjimą, pristatymo arba suteikimo trukmę (pvz., bilietų į renginį pardavimas iki renginio datos likus ne vienam mėnesiui gali reikšti didesnę ir ilgiau trunkančią pinigų grąžinimo riziką nei daugumos kitų prekių ar paslaugų pardavimas).
 • „PayPal“ atsakomybės rizika gauti pretenziją arba įsivelti į ginčą dėl Jūsų gauto mokėjimo gali tęstis tiek laiko, kiek jo reikia šalims pagal „PayPal“ pirkėjų apsaugos nuostatus išspręsti pretenzijai arba ginčui ir visoms su ta pretenzija ar ginču susijusioms apeliacijoms.
 • „PayPal“ atsakomybės rizika, susijusi su kiekvienu nemokumo atveju, kuris Jus ištinka, gali trukti tiek laiko ir būti tokios apimties, kiek Jūsų nemokumui taikomi įstatymai neleidžia „PayPal“ prieš Jus imtis teisinių veiksmų.
 • Jei leisite, kad Jūsų „PayPal“ paskyros likutis būtų lygus sumai, kurią esate skolingi „PayPal“, „PayPal“ atsakomybės rizika gali trukti tiek laiko ir būti tokios apimties, kuri atitiks Jūsų skolos „PayPal“ sumą.
 • Blokuoti Jūsų „PayPal“ paskyrą ir (arba) sulaikyti lėšas rezervo sąskaitoje (pavyzdžiui, be kita ko, ilgiau nei 180 dienų, jei to reikia „PayPal“, kai „PayPal“ įgyja tokias teisės dėl to, kad užsiimate neleistina veikla).
 • Bet kuriuo metu ir dėl bet kurios priežasties atsisakyti vykdyti kurią nors konkrečią mokėjimo operaciją ir tokiu atveju, pareikalavus ir su sąlyga, kad tai nedraudžiama įstatymų, jei įmanoma, bendrovė privalės tik pranešti apie atsisakymo faktą, atsisakymo priežastis ir priemones, kuriomis problemą galite išspręsti.
 • Grąžinti mokėjimą (įskaitant atitinkamais atvejais grąžinimą siuntėjo finansavimo šaltiniui).
 • Imtis teisinių veiksmų prieš jus.
 • Sustabdyti Jūsų teisę naudotis „PayPal“ pirkėjų apsaugos programa ir (arba) „PayPal“ pardavėjo apsaugos programa (taip pat ir retrospektyviai).
 • Susisiekti su trečiosiomis šalimis ir mūsų Privatumo pareiškime nustatytu būdu atskleisti išsamią informaciją apie neleistiną veiklą.
 • Pareikalauti, kad būtų atnaujinta, arba atnaujinti netikslią informaciją, kurią mums pateikėte.
 • Pareikalauti iš Jūsų informacijos ar dokumentų Jūsų tapatybei nustatyti ir (arba) informacijos ar dokumentų, susijusių su prekėmis ar paslaugomis, kurias teikėte ir kurioms skirta atitinkama operacija.
 • Jei mūsų svetainėje (-ėse) arba naudodami mūsų paslaugas paskelbiate turinį, kurį „PayPal“, savo nuožiūra, laiko pažeidžiančiu įstatymus, nuostatus, potvarkius ir (arba) taisykles, „PayPal“ gali imtis atitinkamų priemonių, įskaitant tokio turinio ištrynimą ar pašalinimą. Tokio turinio pavyzdys yra teroristinis turinys. „PayPal“ neatsako už tokį turinį, kurį skelbia naudotojai, – už tokį turinį atsako tik jį paskelbę „PayPal“ naudotojai.

Taip pat žiūrėkite toliau esantį skyrių Jūsų atsakomybė.

Jei mes nenurodėme kitaip, Jūs turite nenaudoti ir nebandyti naudoti savo paskyros, kol ji suspenduota ar uždaryta. Turite užtikrinti, kad visos sutartys su pardavėjais ar kitomis trečiosiomis šalimis, susijusios su trečiosios šalies inicijuotais mokėjimais (įskaitant mokėjimus pagal lėšų nurašymo sutartį), nustatytomis iš Jūsų paskyros, būtų atšauktos iš karto, kai Jūsų paskyra nutraukiama, sustabdoma arba uždaroma. Jūs atsakote pagal šią naudotojo sutartį dėl visų mokesčių ir kitų sumų, atsiradusių naudojant Jūsų paskyrą bet kuriuo metu, neatsižvelgiant į nutraukimą, sustabdymą ar uždarymą.

Lėšų sulaikymai, apribojimai ir rezervai

Kas yra sulaikymai, galimybių apribojimai ir rezervai?

Tam tikrais atvejais, kad būtų galima apsaugoti „PayPal“ ir užtikrinti „PayPal“ paslaugas naudojančių pirkėjų bei pardavėjų saugumą ir tinklų vientisumą, „PayPal“ gali imtis veiksmų sąskaitos arba operacijos lygmeniu. Jei mes imsimės bet kurių čia aprašytų veiksmų, mes apie savo veiksmus paprastai jums pranešime, tačiau galime, jei tai bus pagrįsta (pavyzdžiui, jei pažeisite šią naudotojo sutartį arba mes manysime, kad tai yra tikslinga dėl saugumo), imtis bet kurių šių veiksmų iš anksto jūsų neįspėdami.

Jei norite pateikti prašymą gauti informacijos, susijusios su ribojamu naudojimusi paskyra, sulaikymu ar rezervavimu, apsilankykite Sprendimų centre arba vykdykite nurodymus, pateikiamus el. laiške, kurį atsiuntėme dėl ribojimų, sulaikymo arba rezervavimo.

Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad visos lėšos, laikomos pagal šią naudotojo sutartį, gali būti perkeltos į jūsų rezervo sąskaitą ir kad jūs pateiksite mums visą informaciją, kurios galime pagrįstai paprašyti, kad galėtume nustatyti, ar rizikos nebeliko.

Sulaikymai

Sulaikymas yra veiksmas, kurio „PayPal“ tam tikromis aplinkybėmis gali imtis operacijos arba sąskaitos lygmeniu. Kai „PayPal“ sulaiko mokėjimo sumą, pinigai neprieinami nei siuntėjui, nei gavėjui. Prieš sulaikydama mokėjimą „PayPal“ peržiūri daugelį veiksnių, įskaitant sąskaitos valdymą, operacijų veiklą, įmonės tipą, buvusius kliento ginčus ir bendrą klientų pasitenkinimą. Kai kuriais bendrais atvejais mokėjimus „PayPal“ sulaikys, jei manysime, kad:

 • Operacijos yra rizikingesnės; taip gali būti, jei operacija susijusi su didelės rizikos kategorijai priskiriamų prekių ar paslaugų pardavimu ar kitais mums žinomais atvejais, kuriais dažniau tenka grąžinti pinigus, gaunama kitų pretenzijų ar įsiveliama į ginčus arba kurie dažnai būna susiję su apgaule ar neteisėta veikla.
 • Staiga arba neįprastai pakinta „PayPal“ paskyros turėtojo pardavimo veikla, įskaitant pinigų grąžinimo, sandorių panaikinimo ar pirkėjų skundų, susijusių su atitinkama „PayPal“ paskyra, padaugėjimą.
 • Bet kuri „PayPal“ paskyra naudojama neleistinai veiklai.
 • Su operacija susijusi „PayPal“ paskyra galėjo būti sukompromituota arba mokėjimas atliktas naudojant pavogtą finansinę informaciją (banko arba kredito kortelės), arba operacija įvykdyta neužtikrinus jos tinkamo teisėtumo.
 • Naudotojas bando siųsti arba išsigryninti lėšas, gautas apgavikiškai.
 • Naudotojas nepateikia mums pakankamai informacijos, kad galėtume patvirtinti jo tapatybę arba jo verslo ar naudotojo tapatybė turi ribotą prekybos naudojant „PayPal“ istoriją.
 • Mokėjimas, kuris jums išsiųstas kaip pardavėjui, užginčijamas teigiant, kad jis turi būti pripažintas negaliojančiu ir panaikintas.
 • Jūsų pirkėjas dėl mokėjimo, kurį gavote, pateikia pretenziją reikalaudamas grąžinti pinigus, panaikinti mokėjimą ar pasinaudoti „PayPal“ pirkėjų apsauga.
 • Jūsų pirkėjas pateikia ieškinį pagal rinkoje galiojantį sprendimų procesą.
 • Kyla rizika, kad lėšos iš jūsų paskyros bus grąžintos Jūsų finansavimo šaltiniui.
 • Kyla atsakomybės rizika (nebaigtinis tokios rizikos pavyzdžių sąrašas pateikiamas skyriuje Veiksmai, kurių galime imtis Jums vykdant bet kokią neleistiną veiklą).

Mokėjimo peržiūra

Jei nustatome, kad vykdoma labai rizikinga operacija, mes ją vykdyti leidžiame tik po nuodugnesnės peržiūros. Taip gali būti tais atvejais, kai mums kyla pagrįstų įtarimų, kad mokėtojo „PayPal“ paskyra naudojama neleistinai veiklai vykdyti, arba dėl kitų priežasčių, dėl kurių pagrįstai sprendžiame savo nuožiūra. Tai gali būti atvejai, kai kyla atsakomybės rizika (nebaigtinis tokios rizikos pavyzdžių sąrašas pateikiamas skyriuje Veiksmai, kurių galime imtis Jums vykdant bet kokią neleistiną veiklą).

Jei mokėjimui taikoma mokėjimo peržiūros procedūra, mes galime:

 • Įvykdyti pirkėjo inicijuotą mokėjimo nurodymą.
 • Iš karto po minėtojo įvykdymo savo nuožiūra apriboti mokėtojo sąskaitos galimybes.
 • Sulaikyti mokėjimą mokėtojo sąskaitoje.
 • Pranešti gavėjui, kad šis kol kas nesiųstų pirkinio, už kurį buvo sumokėta minėtu mokėjimu.

Jei esate pirkėjas, gali būti, kad įsigytą prekę gausite vėliau. Jei operaciją įskaitysime, pranešime apie tai pardavėjui ir nurodysime jam išsiųsti prekę.

Jei operacijos neįskaitysime, ją atšauksime ir lėšas jums grąžinsime, nebent pagal įstatymus privalėsime imtis kitų veiksmų.

Visi mokėjimai, kuriems taikoma mokėjimo peržiūra, vis dar gali būti grąžinti pagal šios naudotojo sutarties nuostatas, tačiau jiems bus galima taikyti „PayPal“ pardavėjo apsaugos programą, jei tik jie atitiks „PayPal“ pardavėjo apsaugos programos reikalavimus. „PayPal“ praneš Jums apie tai el. paštu ir (arba) „PayPal“ paskyroje esančioje operacijų istorijos kortelėje. Jei mokėjimui taikoma mokėjimo peržiūra, peržiūrimas tik konkretus mokėjimas ir tai daroma tik tam, kad „PayPal“ naudotojams sumažėtų rizikingų operacijų rizika. Jei mokėjimui taikoma mokėjimo peržiūra, tai jokiu būdu nereiškia, kad „PayPal“ peržiūri ir išreiškia savo nuomonę apie komercinius sandorius, su mokėjimo operacija susijusios šalies reputaciją ar gerą vardą, ir neturėtų būti laikoma pagarbą asmeniui menkinančiu veiksmu.

Sulaikymai, susiję su jūsų nurodymais

Tam tikromis „PayPal“ funkcijomis galite (tiesiogiai arba per kažką, kam suteikiate įgaliojimus veikti jūsų vardu, pavyzdžiui, internetinei rinkos platformai, kurioje veikiate kaip pardavėjas) nurodyti mums savo rezervo sąskaitoje sulaikyti jūsų lėšas (įskaitant pajamas, kurias gaunate mokėjimais per „PayPal“).

Tokiu atveju Jūsų paskyroje bus rodomas tų lėšų prieinamumas. Būsenos aprašymas gali priklausyti nuo funkcijos, kurią naudodami nurodėte mums lėšas sulaikyti. Lėšų sulaikymą panaikinsime vadovaudamiesi nurodymu, kurį Jūs (arba subjektas, kuriam suteikėte teisę veikti savo vardu) davėte, ir kitomis šios naudotojo sutarties nuostatomis.

Sąskaitos galimybių apribojimas

Galimybės apribojamos siekiant apsaugoti „PayPal“, pirkėjus ir pardavėjus, kai pastebime neleistiną veiklą, padidėjusią finansinę riziką arba veiklą, kuri mums atrodo neįprasta arba įtartina. Galimybių apribojimai taip pat padeda mums rinkti informaciją, kuri būtina siekiant išlaikyti Jūsų „PayPal“ paskyrą atidarytą.

Jūsų „PayPal“ paskyros galimybės gali būti apribotos dėl keleto priežasčių, įskaitant atvejus, kai mes turime pagrindo manyti, kad:

 • Kažkas gali naudoti Jūsų „PayPal“ paskyrą be Jūsų žinios; tokiu atveju Jums apsaugoti mes apribosime jos galimybes ir pabandysime išsiaiškinti, ar veikla yra apgavikiška.
 • Kažkas naudojo jūsų kortelę ar banko sąskaitą be jūsų leidimo, pavyzdžiui, jei jūsų debeto ar kredito kortelės išdavėjas ar bankas mus apie tai įspėja.
 • Pažeidėte šią naudotojo sutartį arba pažeidėte Priimtino naudojimo politiką.
 • Jei esate pardavėjas, pagal Jūsų veiksmus galima spręsti, kad Jūsų „PayPal“ paskyra yra labai rizikinga. Pavyzdžiai: prasti pardavimo rodikliai, nes sulaukėte neįprastai daug pretenzijų ir pinigų grąžinimo reikalavimo atvejų, parduodate visiškai naują ar daug kainuojančią prekę arba staiga išauga Jūsų pardavimo apimtis.
 • Kyla atsakomybės rizika (nebaigtinis tokios rizikos pavyzdžių sąrašas pateikiamas skyriuje Veiksmai, kurių galime imtis Jums vykdant bet kokią neleistiną veiklą).

Jūsų „PayPal“ paskyros galimybes taip pat galime apriboti laikydamiesi galiojančių įstatymų.

Galimybių apribojimą bus galima pašalinti tik jums išsprendus visas savo sąskaitos problemas. Paprastai pakanka, kad pateiktumėte mums informaciją, kurios prašome. Vis dėlto, jei jums pateikus informaciją mes vis tiek pagrįstai manysime, kad rizika liko, mes galime imtis veiksmų, kad apsaugotume „PayPal“, savo naudotojus, trečiąją šalį ar jus nuo operacijų panaikinimo, mokesčių, baudų, sankcijų, teisinės ir (arba) reguliavimo rizikos ir bet kurios kitos atsakomybės.

Rezervai

Laikantis galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų, rezervą Jūsų „PayPal“ paskyrai galime pritaikyti bet kuriuo metu, jei būsime įsitikinę, kad tai, kas susiję su Jumis, Jūsų „PayPal“ paskyra, Jūsų verslo modeliu ar Jūsų operacijomis, yra labai rizikinga. Jei Jūsų „PayPal“ paskyrai pritaikome rezervą, tai reiškia, kad Jūsų „PayPal“ paskyroje esančios visos lėšos arba jų dalis yra rezervuojamos ir jų negalima išimti. Taip Jūs apsaugomi nuo rizikos, kad Jūsų atliktos operacijos bus grąžintos ar pripažintos negaliojančiomis, arba nuo kitos rizikos, susijusios su Jūsų „PayPal“ paskyra ir „PayPal“ paslaugų naudojimu. Sprendimus dėl rezervo taikymo priimame atsižvelgdami į įvairius veiksnius, įskaitant informaciją, kurią gauname iš vidaus šaltinių ir iš trečiųjų šalių.

„PayPal“ atsižvelgia į daugelį neišimtinių veiksnių ir į tai, ar šie veiksniai laikui bėgant kinta ir kaip jie kinta, įskaitant:

 • Kiek laiko buvote versle.
 • Ar jūsų veiklos srityje yra didesnė pinigų grąžinimo tikimybė.
 • Jūsų mokėjimų apdorojimo istoriją „PayPal“ ir kitų paslaugų teikėjų sistemose.
 • Jūsų verslo ir (arba) asmeninę kredito istoriją.
 • Jūsų pristatymo terminus.
 • Galbūt jums tenkančių prekių grąžinimo, pinigų grąžinimo, pretenzijų ar ginčų skaičius viršija vidurkį.

Jūsų „PayPal“ paskyrai gali būti taikomi dviejų tipų rezervai, kurie gali būti taikomi po vieną arba abu iš karto:

 • „Atnaujinamasis rezervas“ yra toks rezervas, kuriame sulaikoma tam tikra procentinė dalis nuo kiekvienos operacijos, kurias gaunate kasdien, ir tada ta dalis išleidžiama pagal grafiką. Pavyzdžiui, galima nustatyti 10 % rezervą 90-ies dienų laikotarpiui. Tai reiškia, kad 10 % pirmą dieną gautų pinigų bus sulaikoma iki 91-os dienos, 10 % antrą dieną gautų pinigų sulaikoma iki 92-os dienos ir t. t. Atnaujinamieji rezervai yra dažniausia naudojama rezervų rūšis.
 • „Minimalus rezervas“ yra konkreti lėšų suma, kuri nuolat turi būti Jūsų sąskaitoje. Minimalus rezervas rezervuojamas kaip visas iš karto įneštas avansas (dar vadinamas išankstiniu rezervu) arba yra kaupiamas palaipsniui nuo pardavimo pajamų atidedant procentinę dalį, kol sukaupiamas minimalus rezervas, panašiai kaip ir atnaujinamasis rezervas.

Jei Jūsų „PayPal“ paskyroje esančioms lėšoms pritaikome rezervą, pinigai perkeliami į Jūsų rezervo sąskaitą ir rodomi kaip „pending“ (laukia), be to, mes apie tai Jums pranešame.

Jei, pasikeitus mūsų atliktam rizikos įvertinimui, rezervą pakeisime, mes apie tai jums taip pat pranešime.

Jūs įsipareigojate savo lėšomis imtis tolesnių veiksmų, kurių reikia rezervui ar kitai saugumo priemonei įgyvendinti tokiu būdu, kokį mes pagrįstai nurodome. Pavyzdžiui, galbūt prireiks parengti tam tikrus būtinus dokumentus ir įregistruoti juos reikiama forma, kaip mes pagrįstai pareikalausime, kad galėtume pagerinti bet kurio pobūdžio saugumo interesą.

„PAYPAL“ NAUDOTOJO SUTARTIS

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Primygtinai rekomenduojame nuolat atidžiai stebėti savo sąskaitą.

Jei susidūrėte su problema...

Jei turite pagrindo manyti, kad su Jūsų paskyra ar mūsų paslaugomis yra problemų, imkitės toliau nurodytų veiksmų:

1 veiksmas. Skirkite šiek tiek laiko problemos tipui nustatyti:

 • Netikėtas mokėjimas pagal lėšų nurašymo sutartį

  Tai yra atvejis, kai sudarote lėšų nurašymo sutartį, ir mokėjimas iš Jūsų „PayPal“ paskyros į kitą „PayPal“ paskyrą pagal tą lėšų nurašymo sutartį išsiunčiamas, tačiau:

  • Su gavėju iš anksto nesate sutarę dėl tikslios mokėjimo sumos.
  • Mokėjimo suma galų gale susidarė didesnė, nei galėjote pagrįstai tikėtis mokėti pagal tai, kokie buvo ankstesni nuskaitymai ir kitos aplinkybės.
 • Neteisingas mokėjimas

  Tai yra atvejis, kai mokėjimas iš Jūsų paskyros į kitą „PayPal“ paskyrą išsiųstas ne taip, kaip nurodėte, kai prašėte mūsų jį atlikti (pvz., netiksli suma, vėlavimas, ne tas gavėjas) arba Jūs gavote tokį mokėjimą.

 • Saugumo / apgaulės problema
  • Neleistina operacija

   Tai atvejis, kai mokėjimo iš savo paskyros jūs (ar kažkas kitas, kam suteikėte teisę už jus atlikti mokėjimus) nesankcionavote.

  • Kitos rūšies saugumo / apgaulės problema

   Tai atvejis, kai atsiranda kita saugumo ar apgaulės problema, pavyzdžiui:

   • Įvyko kokia nors neteisėta prieiga prie jūsų paskyros.
   • Pažeistas Jūsų slaptažodžio arba PIN kodo saugumas.
   • Pamestas, pavogtas arba deaktyvintas įrenginys, kurį naudojote jungdamiesi prie mūsų paslaugų.
 • Kitos rūšies problemos

  Tai atvejis, kai su Jūsų paskyra arba mūsų paslaugomis kyla kitos rūšies problema, kuri pirmiau nepaminėta. Pavyzdžiui, Jums įnešant pinigų arba išimant pinigus iš savo „PayPal“ paskyros mes galėjome padaryti su Jūsų „PayPal“ susijusią faktinę, skaičiavimo ar matematinę klaidą.

  Jei pirkinys, už kurį sumokėjote per „PayPal“, neatitiko aprašymo arba pirkinio negavote, gali būti taikomos ne šio skyriaus, o „PayPal“ pirkėjų apsaugos nuostatos. Apie tai, kaip spręsti šias konkrečias problemas, rašoma skyriuje „PayPal“ pirkėjų apsauga.

2 veiksmas. Papasakokite mums apie problemą

Kuo skubiau kreipkitės į mus ir papasakokite mums apie problemą (įskaitant problemos, dėl kurios kreipiatės į mus, rūšį, kad galėtume kuo greičiau Jums padėti). Čia galite pranešti apie iškilusią problemą arba inicijuoti ginčą arba atsakyti į kito Sprendimų centro naudotojo inicijuotą ginčą.

Jūs privalote pateikti mums visą informaciją apie problemos aplinkybes, kurios pagrįstai prašome, ir imtis visų protingų veiksmų, kuriuos liepiame padaryti, kad mums būtų lengviau atlikti tyrimą.

Jei apie problemą mums papasakojate žodžiu, mes galime paprašyti, kad po to per dešimt darbo dienų informaciją apie problemą pateiktumėte raštu.

Tokiomis aplinkybėmis informaciją, kurią manysime esant reikalinga, galime pateikti trečiosioms šalims, kaip nustatyta mūsų Privatumo pareiškime.

Kaip mes galime padėti...

Kaip aprašyta likusioje šios naudotojo sutarties dalyje, mes stengsimės ištirti problemą ir kartu su Jumis išspręsti ją per 60 dienų. Jei problema kilo dėl to, kad mes nesuteikėme paslaugų taip, kaip nurodyta šioje naudotojo sutartyje, pavyzdžiui, kaip paaiškinta pirmiau, buvo atliktas neteisingas mokėjimas, tokiu atveju, atsižvelgiant į šį naudotojo susitarimą ir toliau nurodytus reikalavimus, mes galime:

 • ištaisyti Jūsų pastebėtą klaidą;
 • grąžinti dalį bet kokių mokesčių, kuriuos sumokėjote, proporcingai padarytai klaidai;
 • atlikti paslaugą dar kartą;
 • grąžinti sumokėtą sumą.

Be to, jei Jūsų problema yra:

 • Netikėtas mokėjimas pagal lėšų nurašymo sutartį, per dešimt darbo dienų nuo pranešimo gavimo dienos mes padarysime vieną iš toliau nurodytų dalykų:
  • Grąžinsime jums mokėjimo sumą.
  • Paaiškinsime, kodėl negalime jums grąžinti pinigų.
 • Neteisingas mokėjimas į kitą „PayPal“ paskyrą, ir mes:
  • Nedelsdami imsimės veiksmų mokėjimui atsekti ir nemokamai pranešime jums rezultatus.
  • Kuo skubiau (jokiu būdu ne vėliau kaip iki darbo dienos pabaigos po to, kai gausime Jūsų pranešimą apie problemą) kompensuosime Jums pakeisdami Jūsų paskyros būseną į tokią, kuri būtų buvusi, jei neteisingas mokėjimas būtų buvęs išsiųstas taip, kaip iš tikrųjų nurodė siuntėjas. Tai reiškia:
   • Jei dėl neteisingo mokėjimo Jūs pinigų turėsite mažiau, nei būtumėte turėję, jei mokėjimas būtų buvęs atliktas, kaip iš tikrųjų nurodyta, skirtumą mes įskaitysime į Jūsų paskyrą.
   • Jei dėl neteisingo mokėjimo jūs pinigų turėsite daugiau, nei būtumėte turėję, jei mokėjimas būtų buvęs atliktas, kaip iš tikrųjų nurodyta, papildomas lėšas iš Jūsų paskyros galime nurašyti.
  • Atlyginti Jūsų paskyroje Jūsų patirtus nuostolius arba žalą, kurią tiesiogiai ir pagrįstai iš anksto numatomai sukelia neteisingas mokėjimas.
 • Neleistina operacija į kitą „PayPal“ paskyrą, ir mes kuo skubiau (jokiu būdu ne vėliau kaip iki darbo dienos pabaigos po to, kai gausime jūsų pranešimą apie problemą) grąžinsime jūsų paskyros būseną į tokią, kokia ji būtų buvusi, jei mokėjimo nebūtų buvę. Viena iš priemonių gali būti jūsų mokėjimo kompensavimas.

Kai mes negalime jums kompensuoti...

Teisės į jokią finansinę kompensaciją, kaip išdėstyta pirmiau, Jūs neturite ir būsite mums skolingi (ir iš Jūsų paskyros mes galime susigrąžinti) kompensaciją, kurią iš mūsų jau gavote, jeigu:

 • Jūs apie problemos aplinkybes nepateikiate visos informacijos, kurios pagrįstai prašome (įskaitant atvejus, kai apie problemą mums papasakojate žodžiu, tačiau neįvykdote mūsų prašymo apibūdinti problemą raštu per 10 (dešimt) darbo dienų).
 • Jūs nesiimate visų pagrįstų veiksmų, kurių prašome, kad mums būtų lengviau atlikti tyrimą.
 • Iš savo banko gaunate (gavote) kompensaciją.
 • Galime įrodyti, kad veikėte apgavikiškai.
 • Galime įrodyti, kad problema, nepaisant mūsų pagrįstų atsargumo priemonių, atsirado dėl aplinkybių, kurios nuo mūsų nepriklausė (pavyzdžiui, gaisras, potvynis ar interneto ryšio dingimas).
 • Turime pagrindo manyti, kad yra priešingai, tai yra nėra problemos, suteikiančios jums teisę gauti kompensaciją.
 • Iškilus tam tikroms toliau nurodytoms problemoms:

Netikėtas mokėjimas lėšų nurašymo sutartį

Neteisingas mokėjimas

Neleistina operacija

Apie problemą mums papasakojate nuo mokėjimo praėjus daugiau nei 8 (aštuonioms) savaitėms arba

Jūs sutikote, kad mes įvykdytume mokėjimą, ir mes arba prekybininkas išsamią informaciją jums pateikėme ne vėliau kaip prieš 4 (keturias) savaites iki mokėjimo vykdymo dienos.

Apie problemą mums papasakojate nuo mokėjimo praėjus daugiau nei 13 mėnesių arba

galime įrodyti, kad jūs pateikėte neteisingus mokėjimo duomenis, arba

galime įrodyti, kad mokėjimas išsiųstas taip, kaip mokėtojas mums nurodė teikdamas mums prašymą atlikti mokėjimą, arba

jūsų „PayPal“ likutis ne dėl mūsų kaltės buvo per mažas, kad būtų galima atlikti mokėjimą, arba

mes galime įrodyti, kad mūsų sistemos tinkamas veikimas buvo sutrikęs ir kad jūs, pradėdami operaciją, apie gedimą žinojote, arba

vėlavimas, dėl kurio Jūsų teigimu atsirado neteisingas mokėjimas, iš tikrųjų atsirado dėl to, kad „PayPal“ lėšas sulaikė, apribojo paskyros galimybes arba lėšas rezervavo pagal šią naudotojo sutartį.

Apie problemą mums papasakojate nuo mokėjimo praėjus daugiau nei 13 mėnesių arba

mes galime įrodyti, kad mokėjimas įvykdytas, nes Jūs tyčia arba dėl didelio aplaidumo neužtikrinote savo paskyros saugumo (pavyzdžiui, Jūs labai neatsargiai kažkam kitam atskleidėte savo „PayPal“ ID ir (arba) slaptažodį / PIN kodą), arba

buvo kita saugumo / apgaulės problema, apie kurią mums nepapasakojote. Kompensacijos už jokias neleistinas operacijas, įvykdytas iš jūsų paskyros, jums nemokėsime, kol nepapasakosite apie tą problemą.

Kartais mes problemą pastebėti galime pirmi. Jei mes turime pranešti jums apie problemą, paprastai tai darome per Saugių pranešimų centrą, prie kurio prieiga suteikiama prisijungus prie savo paskyros. Jei veiksmų jums imtis reikės skubiai, mes galime naudoti ir kitas priemones, pavyzdžiui, atsiųsti el. laišką, ragindami imtis veiksmų.

Jei mes mokėjimą per klaidą išsiųstume Jūsų finansavimo šaltiniui ir (arba) be kompensacijos, kurią gaunate (gavote) iš savo banko, klaidą (klaidingą mokėjimą) galime ištaisyti lėšas nuskaitydami arba įskaitydami (nelygu, koks atvejis) Jūsų atitinkamam vienam ar keliams finansavimo šaltiniams. Jei nepavyksta nurašyti pinigų iš atitinkamo Jūsų finansavimo šaltinio, mes taip pat galime naudoti kitus mokėjimo šaltinius, kuriuos esate įtraukę savo „PayPal“ paskyroje, kad atgautume mokėjimo sumą. Bus taikoma mokėjimo šaltinių hierarchija, kaip apibrėžta skiltyje „Iš Jūsų paskyros siunčiamų mokėjimų finansavimas“. Jei vis tiek negalėsime atgauti operacijos sumos, galime pasinaudoti savo teisėmis pagal skyriaus „Mūsų teisės“ nuostatas.

Skundai

Pranešimas apie jūsų ir „PayPal“ ginčus dėl mūsų paslaugų

Susisiekite su mumis, jei norite pranešti apie savo ginčus su „PayPal“ dėl mūsų paslaugų.

Jei kyla jūsų ir „PayPal“ ginčas, mūsų tikslas yra sužinoti, kas jums kelia nerimą, ir problemą išspręsti arba, jei mums to padaryti nepavyksta, kad liktumėte patenkinti, – nurodyti jums priemones, kaip neutraliai ir ekonomiškai bei sparčiai išspręsti ginčą.

Stengsimės kuo greičiau atsakyti į Jūsų skundą. Jei Jūsų skundas susijęs su mokėjimo paslaugomis, kurias Jums teikiame, į tokį skundą tikimės atsakyti per 15 darbo dienų, tačiau šis laikotarpis gali būti pratęstas iki 35 darbo dienų tais atvejais, kai atsakyti negalime dėl nuo mūsų nepriklausančių priežasčių. Į skundus, nesusijusius su mokėjimo paslaugomis, atsakysime kuo greičiau laikydamiesi teisės aktuose nustatytų terminų. Jei vėluosime atsakyti į Jūsų skundą, atsiųsime Jums naujausią informaciją ir informuosime apie terminą, iki kurio galite tikėtis mūsų atsakymo. Bet kokius skundus nagrinėjame nemokamai.

Jei skundų nagrinėjimo proceso rezultatai jūsų netenkina...

Jei skundo dėl mūsų paslaugų rezultatas, pabaigus skundo eskalavimo procesą, Jūsų netenkina, skundą galite eskaluoti susisiekę su viena iš toliau nurodytų nepriklausomų tarnybų:

 • Europos vartotojų centras (ECC-Net)(jei esate vartotojas). Daugiau informacijos apie „ECC-Net“ ir kaip su jais susisiekti dėl alternatyvaus ginčų sprendimo pateikiama adresu (https://commission.europa.eu/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_lt).
 • Finansinio sektoriaus priežiūros komisija (pranc. „Commission de Surveillance du Secteur Financier“, CSSF). CSSF yra institucija, atsakinga už Liuksemburgo finansų sektoriuje veikiančių bendrovių, tokių kaip mes, prudencinę priežiūrą. Su CSSF susisiekti galima adresu: 283 Route d'Arlon, 1150 Liuksembourg (Liuksemburgas). Daugiau informacijos apie CSSF ir kaip su jais susisiekti pateikiama svetainėje https://www.cssf.lu arba ES elektroninio ginčų sprendimo svetainėje https://ec.europa.eu/consumers/odr.
 • Klientams, gyvenantiems Čekijos Respublikoje, alternatyvaus ginčų sprendimo institucija dėl ginčų su mokėjimo paslaugų teikėjais yra Finansinis arbitras ir Finansinio arbitro biuras (www.finarbitr.cz) tokia apimtimi, kokia nustatyta Įstatyme Nr. 229/2002 Sb. su pakeitimais dėl finansinių arbitrų.
 • Lietuvos gyventojams – Lietuvos bankas (jei esate vartotojas). Skundą galite pateikti atitinkamai neteisminio ginčų sprendimo institucijai, kuri nagrinėja vartotojų skundus Lietuvoje, kur teikiame paslaugas. Su Lietuvos banku galima susisiekti adresu: Žalgirio g. 90, LT-09303, Vilnius, Lietuva. Daugiau informacijos apie Lietuvos banką ir kaip su juo susisiekti pateikiama svetainėje https://www.lb.lt arba ES elektroninio ginčų sprendimo svetainėje  https://ec.europa.eu/consumers/odr.
 • Latvijos gyventojams:
  • Finansų ir kapitalo rinkų komisija (lat. „Finanšu un kapitāla tirgus komisija“) (jei esate ne vartotojas). Finansų ir kapitalo rinkų komisija yra institucija, atsakinga už Latvijos finansų sektoriuje veikiančių bendrovių, tokių kaip mes, priežiūrą. Daugiau informacijos apie Finansų ir kapitalo rinkų komisiją ir kaip su ja susisiekti pateikiama svetainėje https://www.fktk.lv/en/.
  • Vartotojų teisių apsaugos centras (lat. „Patērētāju tiesību aizsardzības centrs“) (jei esate vartotojas). Daugiau informacijos apie Vartotojų teisių apsaugos centrą ir kaip su juo susisiekti pateikiama svetainėje https://www.ptac.gov.lv/lv/iesniegt-sudzibu.
  • Latvijos finansų asociacijos ombudsmenas (lat. „Finanšu Nozares Asociācija“). Daugiau informacijos apie Latvijos Finansų asociacijos ombudsmeną ir kaip su juo susisiekti pateikiama svetainėje https://www.financelatvia.eu/en/ombudsman/.
 • Rumunijos gyventojams:
  • Nacionalinė vartotojų apsaugos institucija (ANPC) (jei esate vartotojas). Daugiau informacijos apie ANPC ir kaip su ja susisiekti pateikiama svetainėje https://anpc.ro/.
  • Rumunijos nacionalinis bankas (BNR). Su BNR galima susisiekti adresu: 25 Lipscani Street., District 3, Bucharest, Romania (Rumunija). Daugiau informacijos apie BNR ir kaip su juo susisiekti pateikiama svetainėje https://www.bnr.ro/Home.aspx.

„PayPal“ netaikys Jums mokesčio už Jūsų skundo dėl mokėjimo paslaugų teikimo eskalavimo bet kuriai iš pirmiau nurodytų nepriklausomų institucijų.

„PAYPAL“ NAUDOTOJO SUTARTIS

Kitos teisinės sąlygos

Mūsų tarpusavio bendravimas

Susisiekite su mumis

Kaip su mumis susisiekti:

 • Parašyti mums laišką pagrindinės būstinės adresu: „PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.“, Attention: Legal Department, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg (Liuksemburgas).
 • Apsilankyti puslapyje Susisiekite su mumis, kuriame galima:
  • Spustelėti nuorodą „Rašykite mums el. laišką“, jei su mumis norite susisiekti internetu.
  • Spustelėti mūsų telefono numerio nuorodą „Skambinkite mums“, jei su mumis norite pakalbėti telefonu.
 • Parašyti mums el. paštu enquiry@paypal.com.

Teisinius pranešimus dėl šios naudotojo sutarties mums siųskite paprastuoju paštu.

Pranešimai jums

Jūs sutinkate, kad pranešimus ir kitą informaciją jums galime teikti paskelbdami ją „PayPal“ interneto svetainėje (-ėse) (įskaitant paskelbimą tos informacijos, kurią jūs galite pasiekti tik prisijungę prie savo paskyros), išsiųsdami el. laišką el. pašto adresu, nurodytu jūsų paskyroje, išsiųsdami paprastąjį laišką pašto adresu, nurodytu jūsų paskyroje, paskambindami jums telefonu arba išsiųsdami jums tekstinę / SMS žinutę. Su mūsų paslaugomis susijusiems pranešimams ir informacijai gauti jums reikia prieigos prie interneto ir el. pašto paskyros. Tokie pranešimai, išskyrus pranešimus apie pakeistą šią naudotojo sutartį, laikomi gautais praėjus 24 valandoms nuo paskelbimo „PayPal“ interneto svetainėje (-ėse) dienos arba nuo jų išsiuntimo jums el. paštu dienos. Jei pranešimas siunčiamas paprastuoju paštu, laikysime, kad jį gavote, kai nuo jo išsiuntimo praeis 3 (trys) darbo dienos. Mes pasiliekame teisę uždaryti jūsų „PayPal“ paskyrą, jei savo sutikimą gauti elektroninius pranešimus atšauksite.

Mūsų veiksmų priežasčių atskleidimas

Mūsų sprendimai dėl sulaikymo, galimybių apribojimo, rezervavimo ir kitų veiksmų, kurių imamės pagal šią naudotojo sutartį ir kuriais suvaržoma arba išplečiama Jūsų prieiga prie mūsų paslaugos, mūsų infrastruktūros, mūsų interneto svetainių, mūsų programinės įrangos arba mūsų sistemų (įskaitant visus „PayPal“ paslaugoms teikti naudojamus tinklus ir serverius), kurias valdome mes arba mūsų vardu valdo kiti asmenys, įskaitant, be kita ko, blokavimą, galimybių apribojimą, suspendavimą, nutraukimą, sulaikymą ir rezervavimą, gali būti pagrįsti konfidencialiais kriterijais, kurie yra labai svarbi mūsų taikomo rizikos valdymo ir „PayPal“, mūsų klientų ir (arba) paslaugų teikėjų apsaugos proceso dalis. Vertindami riziką, susijusią su Jūsų „PayPal“ paskyra, galime taikyti mūsų sukurtą apgaulės ir rizikos modelį. Be to, informaciją apie minėtus sprendimus Jums atskleisti mums gali drausti reglamentai arba vyriausybės institucija. Mes neprivalome Jums atskleisti išsamios informacijos apie mūsų taikomas rizikos valdymo ar saugumo procedūras.

Mūsų teisės

Saugumo interesai

Kaip garantą, kad laikysitės šios sutarties, Jūs suteikiate mums juridinę teisę į savo „PayPal“ paskyroje esančias lėšas, kuriomis būtų užtikrinama suma, kurią mums būsite skolingi. Teisiniais terminais tai būtų Jūsų „PayPal“ paskyrai taikoma kreditorinio reikalavimo pirmumo teisė ir užtikrinimo teisė.

Neaktyvios paskyros

Jei Jūsų „PayPal“ paskyra neaktyvi bent 12 mėnesių iš eilės, mes galime imti metinį neaktyvios paskyros administravimo mokestį. „Neaktyvi“ reiškia, kad Jūs neprisijungėte prie savo „PayPal“ paskyros arba nenaudojote savo „PayPal“ paskyros, kad galėtumėte siųsti, gauti arba išsiimti pinigų.

Ši nuostata ir neaktyvios paskyros administravimo mokestis netaikomi Graikijoje įregistruotoms asmeninėms paskyroms bei Maltoje įregistruotoms paskyroms.

Jūsų atsakomybė

Jūs atsakote už visus panaikinimus, pinigų grąžinimus, pretenzijas, mokesčius, baudas, sankcijas ir kitas prievoles, kurias „PayPal“, bet kuris „PayPal“ naudotojas ar bet kuri trečioji šalis patiria dėl to, kad jūs pažeidžiate šią naudotojo sutartį, ir (arba) dėl to, kaip jūs naudojate „PayPal“ paslaugas nepriklausomai nuo nutraukimo, suspendavimo ar uždarymo. Jūs sutinkate kompensuoti „PayPal“, naudotojui ar trečiajai šaliai už bet kurią iš minėtų arba už visas minėtas prievoles.

Kompensavimas už jūsų prievoles

Jūs sutinkate, kad mes galime nurašyti Jūsų turimose ar valdomose sąskaitose laikomas visas sumas su visais mokesčiais, rinkliavomis ar kitomis sumomis, kurias mums esate skolingi, ir visas tokias sumas, kurias esate skolingi su mumis susijusioms įmonėms (ir be jokių apribojimų įskaitant visa, kas susiję su minėtų susijusių įmonių teikiamomis paslaugomis), kaip nustatyta toliau esančiame skyriuje „Nuostolių atlyginimas ir atsakomybės ribojimas“. Paprastai tariant, mes turime teisę iš Jūsų turimos arba Jūsų valdomos „PayPal“ paskyros likučio nuskaityti mokesčius, rinkliavas ir kitas sumas, minėtas šiame skyriuje.

Jei Jūsų įsipareigojimams padengti lėšų likutis Jūsų paskyroje nepakankamas, mes pasiliekame teisę nurašyti sumą, kurią mums esate skolingi, nurašydami ją (arba dalį jos) nuo mokėjimų, kuriuos gaunate, arba pinigų, kuriuos įnešate į „PayPal“ paskyrą. Priešingu atveju Jūs sutinkate atlyginti mums kitomis priemonėmis. Be to, sumas, kurias mums esate skolingi, galime atsiimti teisinėmis priemonėmis, įskaitant, be kita ko, skolų išieškojimo įmonę.

Teisių įgijimas

Jei mokėjimą, kurį siunčiate gavėjui, „PayPal“ pripažįsta negaliojančiu ir pinigus grąžina (jūsų iniciatyva ar kitaip), jūs sutinkate, kad „PayPal“ įgys jūsų teises prieš gavėją ir trečiąsias šalis, susijusias su mokėjimu, ir gali tas teises „PayPal“ nuožiūra panaudoti tiesiogiai jūsų vardu. Teisiniais terminais tai yra subrogacija arba jūsų teisių prieš gavėją ir trečiąsias šalis, susijusias su mokėjimu, perdavimas „PayPal“.

Teisių neatsisakymas

Jei jums ar kitiems pažeidus jūsų įsipareigojimus pagal šią naudotojo sutartį mes atitinkamų veiksmų nesiimame, tai nereiškia, kad atsisakome savo teisės veikti paskesnių ar panašių pažeidimų atvejais.

Informacija apie jus

Galime paprašyti informacijos iš jūsų, kurios mums pagrįstai reikia siekiant supaprastinti šioje naudotojo sutartyje aprašytus veiksmus, sumažinti sukčiavimo riziką arba vykdyti savo reguliavimo (įskaitant pinigų plovimo prevencijos) įsipareigojimus. Jūs privalote laiku reaguoti į šiuos prašymus. Jums gali reikėti savo lėšomis išsiųsti mums faksu, el. paštu ar kitaip pateikti identifikavimo dokumentus ir informaciją apie jūsų finansus ir operacijas (pavyzdžiui, savo naujausias finansines ataskaitas ir prekybininko operacijų ataskaitas).

Nuostolių atlyginimas ir atsakomybės apribojimas

Šiame skyriuje ir skyriuje „Intelektinė nuosavybė“ vartojame terminą „PayPal“, kuris reiškia mus („PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.“) arba mūsų pagrindinę bendrovę „PayPal Holdings, Inc.“, su mumis susijusias įmones ir visus, kurie dirba mums arba jiems, arba tuos, kurie įgalioti veikti mūsų arba jų vardu. Į su mumis susijusių įmonių sąvoką įeina kiekvienas subjektas, kurį valdome, kuris valdo mus arba kuris yra valdomos bendrai su mumis. Į visų mums arba su mumis susijusioms įmonėms dirbančių arba mūsų ar jų vardu veikti įgaliotų asmenų sąvoką įeina visi atitinkami mūsų arba jų direktoriai, specialistai, darbuotojai, agentai, bendrųjų įmonių atstovai, paslaugų teikėjai ir tiekėjai.

Nuostolių atlyginimas, jei nesate vartotojas

Jei esate ne vartotojas, privalote „PayPal“ atlyginti nuostolius, susidariusius dėl veiksmų, susijusių su Jūsų „PayPal“ paskyra ir su tuo, kaip Jūs naudojate „PayPal“ paslaugas.

Jūs sutinkate ginti, atlyginti žalą ir saugoti „PayPal“ nuo visų pretenzijų ir reikalavimų (įskaitant pagrįstus teisinius mokesčius), kuriuos pateikia arba gauna bet kuri trečioji šalis dėl to, kad:

 • Jūs pažeidžiate šią naudotojo sutartį.
 • Jūs netinkamai naudojate „PayPal“ paslaugas.
 • Jūs pažeidžiate kurį nors įstatymą ar trečiosios šalies teises.
 • Trečioji šalis, kuriai suteikiate leidimus mūsų vardu naudoti savo „PayPal“ paskyrą ar prieiti prie mūsų interneto svetainių, programinės įrangos, sistemų (įskaitant visus „PayPal“ paslaugoms teikti naudojamus tinklus ir serverius), kurias valdome mes arba mūsų vardu valdo kiti asmenys, arba bet kurias „PayPal“ paslaugas savo vardu.

Jūsų atsakomybė už nuostolius ir išlaidas, jei esate vartotojas

Jei esate vartotojas, būsite atsakingas už visus „PayPal“ patirtus nuostolius, išlaidas ar kitas sąnaudas, atsiradusius dėl Jūsų tyčinių veiksmų ar aplaidumo:

 • kai pažeidžiate šią naudotojo sutartį,
 • netinkamai naudojate „PayPal“ paslaugas,
 • pažeidžiate bet kokį įstatymą; arba
 • pažeidžiate trečiosios šalies teises (tai gali apimti, pavyzdžiui, jei pažeidėte kito asmens autorių teises ar prekių ženklus).

Jūs taip pat būsite atsakingi už bet kokius nuostolius, kitas „PayPal“ patirtas išlaidas, atsiradusias dėl bet kurios trečiosios šalies, kuriai tyčia ar dėl neatsargumo suteikiate leidimus naudoti savo „PayPal“ paskyrą arba prisijungti prie mūsų svetainių, programinės įrangos, sistemų (įskaitant bet kokius tinklus ir serverius, naudojamus bet kokioms „PayPal“ paslaugoms teikti), kurias valdome mes arba kurios naudojamos mūsų vardu, arba naudoti bet kurią „PayPal“ paslaugą Jūsų vardu, veiksmų ar neveikimo.

Jūs nebūsite atsakingi už jokius „PayPal“ patirtus nuostolius, išlaidas ar kitas sąnaudas, kurių negalima numatyti arba kurios nėra tipinės pagal šią naudotojo sutartį.

Atsakomybės apribojimas

Jei esate vartotojas, šis skyrius Jums netaikomas

„PayPal“ atsakomybė už Jūsų „PayPal“ paskyrą ir už tai, kaip Jūs naudojate „PayPal“ paslaugas, yra ribota. „PayPal“ jokiu būdu neatsako už:

 • Tiesiogiai ar netiesiogiai prarastą pelną.
 • Bet kokią specialiąją, atsitiktinę ar netiesioginę žalą (įskaitant, be kita ko, žalą dėl prarastų duomenų arba prarasto verslo),

susijusią su mūsų interneto svetainėmis, programine įranga, sistemomis (įskaitant visus „PayPal“ paslaugoms teikti naudojamus tinklus ir serverius), kurias valdome mes arba mūsų vardu valdo kiti asmenys, su „PayPal“ paslaugomis arba šia naudotojo sutartimi (kad ir kaip ji kiltų, įskaitant aplaidumą), ar iš šitų dalykų kylančią, tačiau tik tais atvejais, jei taip daryti leidžiama, ir tik tiek, kiek leidžiama pagal įstatymus.

Mūsų atsakomybė:

 • Jums arba
 • bet kurioms trečiosioms šalims

visais atvejais yra ne didesnė už tikrąją tiesioginės žalos sumą (neįskaitant tiesioginio pelno praradimo), tačiau tik tada, jei taip daryti leidžiama, ir tik tiek, kiek leidžiama pagal įstatymus.

Be to, kiek leidžia įstatymai, „PayPal“ neprisiima atsakomybės ir jūs sutinkate nelaikyti „PayPal“ atsakinga už žalą ar nuostolius (įskaitant, be kita ko, prarastus pinigus, prestižą ar reputaciją, pelną ar kitus nematerialius nuostolius arba kitą specialią ir netiesioginę žalą), kurie tiesiogiai arba netiesiogiai kyla:

 • Iš to, kaip jūs naudojate, arba dėl to, kad negalite naudoti mūsų interneto svetainių, programinės įrangos, sistemų (įskaitant visus tinklus ir serverius, kurie naudojami bet kurioms „PayPal“ paslaugoms teikti), kurias eksploatuojame mes arba mūsų vardu eksploatuoja kiti, arba „PayPal“ paslaugų.
 • Dėl mūsų interneto svetainių, programinės įrangos, sistemų (įskaitant visus „PayPal“ paslaugoms teikti naudojamus tinklus ir serverius), kurias valdome mes arba mūsų vardu valdo kiti asmenys, ir „PayPal“ paslaugų vėlavimo ar veikimo pertrūkių.
 • Dėl virusų ar kitos kenkimo programinės įrangos, kuri perduodama naudojant mūsų interneto svetaines, programinę įrangą, sistemas (įskaitant visus „PayPal“ paslaugoms teikti naudojamus tinklus ir serverius), kurias valdome mes arba mūsų vardu valdo kiti asmenys, arba bet kurias „PayPal“ paslaugas ar bet kurias interneto svetaines arba paslaugas, susietas su mūsų interneto svetainėmis, programine įranga ar bet kuriomis „PayPal“ paslaugomis.
 • Dėl trikčių, riktų, klaidų ar bet kokios rūšies netikslumų, galinčių būti mūsų interneto svetainėse, programinėje įrangoje, sistemose (įskaitant visus „PayPal“ paslaugoms teikti naudojamus tinklus ir serverius), kurias valdome mes arba mūsų vardu valdo kiti asmenys, arba „PayPal“ iš jų gaunamoje informacijoje ir grafinėje medžiagoje.
 • Dėl trečiųjų šalių turinio, veiksmų arba neveikimo.
 • Dėl suspendavimo ar kitų veiksmų, kurių imamasi jūsų „PayPal“ paskyros atžvilgiu.
 • Dėl to, kad, pakeitus šią naudotojo sutartį arba „PayPal“ politiką, jums reikia keisti įprastinę praktiką, turinį arba elgseną, arba dėl to, kad prarandate verslą arba nebegalite juo užsiimti.

Mūsų atsakomybė vartotojų atžvilgiu

Vartotojai negali reikalauti iš mūsų atlyginti žalą, išskyrus žalą, kurią sukeliame dėl:

 • mirtinų sužeidimų, kūno ar sveikatos sužalojimų;
 • tyčinio ar dėl didelio aplaidumo padaryto mūsų įsipareigojimų Jums pažeidimo;
 • aplaidaus esminių sutartinių įsipareigojimų (t. y. įsipareigojimų, kurie yra būtini, kad galėtume teikti jums paslaugas, kaip nustatyta šioje naudotojo sutartyje) pažeidimo;

Mes atsakome už žalą pagal trečiąjį punktą tik tuo atveju, jei ją galima numatyti arba ji tipiška pagal šią naudotojo sutartį. Pavyzdžiui, žala laikoma numatoma, jei ji yra akivaizdi „PayPal“ pažeidimo pasekmė arba jei Jūs ir „PayPal“ ją numatėte sudarydami šią naudotojo sutartį.

Mes taip pat nebūsime atsakingi už nuostolius, kilusius dėl:

 • Jūsų šios sutarties pažeidimo ar neteisėto veikimo; arba
 • neišvengiamų, neprognozuojamų įvykių, kurių negalime kontroliuoti.

Jokių garantijų

Jei esate vartotojas, šis skyrius netaikomas.

„PayPal“ paslaugos teikiamos pagal principą „kaip yra“, neteikiant jokių, t. y. nei aiškiai išreikštų, nei numanomų ar teisės aktų nustatytų, pažadų ar garantijų. „PayPal“ ypač atsisako numanomų garantijų dėl:

 • nuosavybės teisių,
 • tinkamumo prekybai,
 • tinkamumo konkrečiam tikslui,
 • pažeidimo nebuvimo.

„PayPal“ neturi jokios įtakos prekėms ar paslaugoms, parduodamoms pardavėjų, kurių pasirinktas mokėjimo būdas yra „PayPal“, ir „PayPal“ negali užtikrinti, kad pirkėjas arba pardavėjas, su kuriuo turite reikalų, iš tikrųjų įvykdys operaciją ar turi tam reikiamus įgaliojimus.

„PayPal“ negarantuoja, kad galimybė prisijungti prie bet kurios „PayPal“ paslaugų dalies bus nepertraukiama, nuolatinė ar saugi.

Mūsų interneto svetainių, programinės įrangos, sistemų (įskaitant visus „PayPal“ paslaugoms teikti naudojamus tinklus ir serverius), kurias valdome mes arba mūsų vardu valdo kiti asmenys, veikimas gali sutrikti dėl įvairiausių veiksnių, kuriems įtakos mes neturime.

„PayPal“ dės protingas pastangas siekdama užtikrinti, kad užklausos dėl elektroninių debeto ir kredito operacijų, kuriose naudojamos banko sąskaitos, debeto kortelės, kredito kortelės ir išduoti čekiai, būtų vykdomos laiku, tačiau „PayPal“ nepažada ir negarantuoja konkretaus laiko, kiek užtruks vykdymas, nes „PayPal“ paslaugos priklauso nuo daugelio veiksnių, kuriems įtakos mes neturime, pavyzdžiui, vėlavimas bankų ar tarptautinėje pašto sistemoje.

Kai kuriose šalyse atsakomybės dėl numanomų garantijų apriboti neleidžiama, todėl toliau išdėstyti atsakomybės apribojimai jūsų atveju gali negalioti.

Mes negalime garantuoti, kad informacija mūsų korespondencijoje, pranešimuose ar interneto svetainėje (-ėse) ir žodiškai mūsų direktorių, specialistų ir personalo pateikiama informacija visais atvejais ir visame kontekste bus tiksli, todėl tokia informacija jūs pasikliauti negalite.

Jūs privalote tikrinti visą susirašinėjimą su mumis ir kuo skubiau mums pranešti, jei ten aptiksite ką nors, kas jums pasirodys klaidinga arba atlikta ne taip, kaip nurodėte.

Garantija vartotojui

Jei esate vartotojas:

„PayPal“ nekontroliuoja prekių ar paslaugų, kurias teikia pardavėjai, kurių pasirinktas mokėjimo būdas yra „PayPal“, ir „PayPal“ negali užtikrinti, kad pirkėjas arba pardavėjas, su kuriuo turite reikalų, iš tikrųjų įvykdys operaciją ar turi tam reikiamus įgaliojimus.

„PayPal“ negarantuoja nuolatinės ar nepertraukiamos prieigos prie jokios „PayPal“ paslaugų dalies arba laiko, per kurį bus atlikti mokėjimai. Mūsų paslaugos gali priklausyti nuo trečiųjų šalių ir kitų veiksnių, kurių mes negalime kontroliuoti, pavyzdžiui, tarptautinės bankų sistemos, ir dėl to gali būti vėlavimų ar trikdžių.

„PayPal“ atleidimas

Jei susiginčijate su kitu „PayPal“ paskyros turėtoju, jūs atleidžiate „PayPal“ nuo visų:

 • pretenzijų,
 • reikalavimų,
 • žalos (faktinės ir netiesioginės),

kad ir kokia būtų jų rūšis ir pobūdis, žinomų ir nežinomų, kylančių iš tokių ginčų arba bet kuriuo būdu su jais susijusių.

Jei esate vartotojas, šie skyriai Jums netaikomi:

Įsipareigodami dėl šio atleidimo jūs aiškiai atsisakote visų apsaugos priemonių, kurios kitaip ribotų šio atleidimo aprėptį taip, kad būtų įtrauktos tik tos pretenzijos, kurios tuo metu, kai sutikote dėl šio atleidimo, jūsų žiniomis ar spėjimu, buvo jums palankios.

Tik jums (ne „PayPal“) tenka atsakomybė už tai, kad visi atitinkamos Jūsų jurisdikcijos įstatymai, taisyklės ir reglamentai, kurie gali būti taikomi ryšium su tuo, kaip Jūs naudojate mūsų paslaugas (pavyzdžiui, susiję su reguliuojama veikla, licencijuojama veikla, eksporto ar importo veikla, mokesčiais ar operacijomis užsienio valiuta), Jums būtų suprantami, ir už tai, kad jų laikysitės.

Intelektinė nuosavybė

„PayPal“ prekių ženklai

„PayPal.com“, „PayPal“ ir visi logotipai, susiję su „PayPal“ paslaugomis, yra „PayPal“ arba „PayPal“ licenciarų paprastieji arba registruotieji prekių ženklai. Be išankstinio raštiško „PayPal“ sutikimo jūs neturite teisės jų kopijuoti, imituoti, modifikuoti ar naudoti. Be to, visos puslapių antraštės, individualizuotas grafikos turinys, mygtukų piktogramos ir scenarijai yra „PayPal“ paslaugų ženklai, prekių ženklai ir (arba) apipavidalinimas. Be išankstinio raštiško mūsų sutikimo jūs neturite teisės jų kopijuoti, imituoti, modifikuoti ar naudoti. Jūs turite teisę naudoti HTML logotipus, kuriuos „PayPal“ pateikia žiniatinklio srautui nukreipti į „PayPal“ paslaugas. Jūs neturite teisės šių HTML logotipų jokiu būdu perdirbti, modifikuoti ar keisti, naudoti jų taip, kad jie klaidinamai apibūdintų „PayPal“ ar „PayPal“ paslaugas, ir demonstruoti jų taip, kad būtų galima susidaryti nuomonę, jog „PayPal“ ką nors remia arba palaiko. Visos teisės, nuosavybės teisė ir turtinės teisės į „PayPal“ interneto svetaines, jų turinį, „PayPal“ paslaugas, su „PayPal“ paslaugomis susijusias technologijas ir visas technologijas bei visą turinį, sukurtą arba išvestą iš bet kurio pirmiau minėto dalyko, yra išskirtinė „PayPal“ ir jos licenciarų nuosavybė.

Bendrosios licencijų suteikimo nuostatos

Jei naudojate „PayPal“ programinę įrangą, kurią atsisiunčiate arba kitaip prie jos prieinate per internetinę arba mobiliąją platformą, pavyzdžiui, API, programuotojo priemonių rinkinį ar kitą programinės įrangos programą, kurioje gali būti programinės įrangos, kurią pateikia mūsų paslaugų teikėjai arba kuri būna integruota į jų programinę įrangą, sistemas ar paslaugas, „PayPal“ suteikia jums atšaukiamą, neišskirtinę, nesublicencijuojamą, neperduodamą, naudojimosi turtu mokesčiais neapmokestinamą ribotąją licenciją, suteikiančią teisę prieiti prie „PayPal“ programinės įrangos ir (arba) ją naudoti, kaip nurodyta prie tokios programinės įrangos pridedamuose dokumentuose. Ši suteikta licencija taikoma programinei įrangai ir visiems naujiniams, naujovintiems leidimams, naujoms versijoms ir pakaitinei programinei įrangai. Jums draudžiama savo teises į programinę įrangą išnuomoti ar kitaip perleisti trečiajai šaliai. Jūs privalote laikytis visų diegimo, jungimosi ir naudojimo reikalavimų, kurie pateikiami prie „PayPal“ paslaugų pridedamuose dokumentuose. Jei diegimo, jungimosi ir naudojimo reikalavimų nesilaikysite, jums teks atsakomybė už visą iš to kilusią žalą, kurią patirsite Jūs, „PayPal“ ir trečiosios šalys. „PayPal“, jums pranešusi, turi teisę programinę įrangą atnaujinti arba nutraukti jos naudojimą. Tai atvejais, kai „PayPal“ gali būti 1) į bet kurią internetinę ar kitą programą, įskaitant savo programinę įrangą, integravusi tam tikrą trečiųjų šalių medžiagą ir technologiją ir (arba) 2) gali turėti prieigą ir naudoti tam tikrą trečiųjų šalių medžiagą ir technologiją, kad būtų lengviau jums teikti „PayPal“ paslaugas, jums nesuteikiama teisė ir Jūs jokiais kitais būdais neįgyjate teisės į tokią trečiųjų šalių medžiagą. Jūs sutinkate nemodifikuoti, nekeisti, negadinti, netaisyti, nekopijuoti, neatkurti, nepritaikyti, neplatinti, nedemonstruoti, nepublikuoti, netaikyti atvirkštinės inžinerijos metodų, neversti, nedeasembliuoti, nedekompiliuoti ir kitaip nebandyti sukurti jokio pirminio programos teksto, kuris būtų gautas iš programinės įrangos ar bet kurios trečiųjų šalių medžiagos arba technologijos, ir kitaip nekurti jokių išvestinių darbų iš jokios programinės įrangos ar trečiųjų šalių medžiagos arba technologijos. Jūs pripažįstate, kad visos teisės, nuosavybės teisė ir interesas į „PayPal“ programinę įrangą priklauso „PayPal“ ir į ją integruota visa trečiųjų šalių medžiaga priklauso trečiųjų šalių teikėjams, kurie paslaugas teikia „PayPal“. Visoms kitoms trečiųjų šalių programinės įrangos programoms, kurias naudojate „PayPal“ interneto svetainėse, taikomos licencijos, dėl kurių susitarėte su trečiąja šalimi, kuri pateikė jums šią programinę įrangą. Jūs pripažįstate, kad „PayPal“ nuosavybės teise neturi tokių trečiųjų šalių programinės įrangos programų, kurias Jūs nusprendžiate naudoti bet kurioje mūsų interneto svetainėje, programinėje įrangoje ir (arba) ryšium su „PayPal“ paslaugomis, taip pat tokių programų nekontroliuoja ir nėra už jas atsakinga ar dėl jų įsipareigojusi.

Jums suteikiama „PayPal“ licencija; intelektinės nuosavybės garantijos

„PayPal“ neperima turinio, kurį pateikiate, įkeliate arba išsiunčiate „PayPal“, teisių. „PayPal“ neperima turinio, kurį laikote trečiųjų šalių interneto svetainėse arba programose, kuriose naudojamos „PayPal“ paslaugos su Jūsų turiniu susijusioms mokėjimo paslaugoms teikti, teisių. Kaip nustatyta toliau esančiame punkte, tais atvejais, kai Jūs turinį pateikiate „PayPal“ įmonėms arba jį paskelbiate naudodamiesi „PayPal“ paslaugomis, Jūs suteikiate „PayPal“ (ir trečiosioms šalims, su kuriomis dirbame) neišskirtinę, neatšaukiamą, mokesčiais neapmokestinamą, perleidžiamą ir tarptautinę licenciją naudoti Jūsų turinį ir su juo susijusią intelektinę nuosavybę bei viešumo teises, kad mums būtų lengviau tobulinti, eksploatuoti ir reklamuoti dabartines savo paslaugas ir kurti naujas. „PayPal“ už jokį Jūsų turinį Jums kompensacijos nemokės. Jūs pripažįstate, kad „PayPal“, naudodama Jūsų turinį, nepažeis jokių intelektinės nuosavybės arba viešumo teisių. Be to, Jūs pripažįstate ir garantuojate, kad Jūs turite arba kaip nors kitaip valdote visas teises į turinį, kurį pateikiate, ir sutinkate atsisakyti savo moralinių teisių, taip pat pažadate jų neginti prieš „PayPal“.

Pardavėjų licencijų suteikimas „PayPal“

Jei Jūs esate pardavėjas ir priimdamas mokėjimus už prekes ir paslaugas naudojatės „PayPal“ paslaugomis, nepaisant ankstesniojo punkto nuostatų Jūs suteikiate „PayPal“ tarptautinę, neišskirtinę, perleidžiamą, sublicencijuojamą (daugeliu pakopų) ir mokesčiais neapmokestintą, visiškai apmokėtą teisę per visą šios naudotojo sutarties galiojimo laikotarpį naudoti ir viešinti savo prekių ženklą (-us) (įskaitant, be kita ko, prekių ženklus, prekių pavadinimus, paslaugų ženklus, logotipus, domenų vardus ir kitus pavadinimus, kurie Jums priklauso, turite jų licenciją arba juos naudojate), kad būtų galima 1) identifikuoti Jus kaip prekybininką, priimantį mokėjimus per „PayPal“ paslaugas, ir 2) kitoms naudojimo reikmėms, dėl kurių duodate konkretų sutikimą.

Kita informacija

Perleidimas

Be išankstinio rašytinio „PayPal“ sutikimo Jums draudžiama perduoti ar perleisti teises ar įsipareigojimus, kuriuos turite pagal šią naudotojo sutartį. „PayPal“ turi teisę bet kada perduoti ar perleisti šią naudotojo sutartį ar bet kurią teisę arba įsipareigojimą pagal šią naudotojo sutartį.

Taikoma teisė ir jurisdikcija

Šiai naudotojo sutarčiai ir ryšiams su mumis taikomi Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės įstatymai.

Jei esate vartotojas, Jūsų gyvenamojoje šalyje galiojančios privalomos vartotojų apsaugos taisyklės taikomos neatsižvelgiant į pasirinktą Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės teisę. Kaip vartotojas, dėl bet kokių teisminių procesų, susijusių su šia naudotojo sutartimi, galite kreiptis į savo gyvenamosios vietos kompetentingą teismą arba Liuksemburgo miesto, kuriame įsikūrusi „PayPal“, kompetentingą teismą.

Jei veikiate kaip įmonė, sutinkate paklusti neišimtinei Liuksemburgo miesto teismų jurisdikcijai.

Jūsų interneto svetainės vertinimas

Jei savo svetainėje integruojate arba kaip nors kitaip nurodote „PayPal“ paslaugas, „PayPal“ gali naudoti automatizuotas technologijas (pvz., interneto svetainės nuskaitymą) jūsų interneto svetainei įvertinti ir viešai prieinamiems duomenims rinkti siekiant užtikrinti, kad jūsų interneto svetainė atitinka šios sutarties sąlygas, ir užkirsti kelią kenkėjiškai ar apgaulingai veiklai.

„PayPal“ šių technologijų nenaudoja jūsų klientų asmens duomenims rinkti. Vis dėlto, kai kuriais atvejais renkame su jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos skelbiate savo interneto svetainėse. Tokie asmens duomenys tvarkomi šiame skyriuje aprašytais tikslais ir jiems taikomas mūsų privatumo pareiškimas.

Privatumas

Jūsų privatumo apsauga mums yra labai svarbi. Perskaitykite mūsų Privatumo pareiškimą, kad geriau suprastumėte mūsų siekį rūpintis Jūsų privatumu ir tai, kaip mes naudojame ir atskleidžiame Jūsų informaciją.

Kalbos ir sutarties vertimas

Mes su Jumis bendrausime anglų kalba. Galime bandyti bendrauti su Jumis Jūsų vietine kalba, kai tai įmanoma.

Ši naudotojo sutartis parengta tik anglų kalba. Šios naudotojo sutarties vertimas skirtas tik tam, kad Jums būtų patogiau, o ne modifikuoti šios naudotojo sutarties sąlygoms. Jei šios naudotojo sutarties versija anglų kalba ir versija kita kalba prieštarautų viena kitai, vadovaujamasi versija anglų kalba.

Kaip Jūs (kaip pardavėjas) naudojate asmens duomenis. Duomenų apsaugos teisės aktai

Jei jūs (kaip pardavėjas) gaunate kito „PayPal“ kliento asmens duomenų, tokius asmens duomenis privalote laikyti konfidencialiais ir naudoti juos tik tiek, kiek tai susiję su „PayPal“ paslaugomis. Jūs neturite teisės atskleisti ar perduoti „PayPal“ klientų asmens duomenų trečiajai šaliai arba naudoti tokius asmens duomenis rinkodaros reikmėms, išskyrus atvejus, kai gaunate aiškų kliento sutikimą tai daryti. Jūs neturite teisės „PayPal“ klientui siųsti nepageidaujamų el. laiškų ar naudoti „PayPal“ paslaugas rinkti mokėjimams už nepageidaujamų el. laiškų siuntimą trečiosioms šalims ar pagalbą juos siunčiantiems.

Jei pagal šią naudotojo sutartį tvarkote kokius nors „PayPal“ klientų asmens duomenis, Jūs ir „PayPal“ veikiate kaip nepriklausomi duomenų valdytojai (ne bendri duomenų valdytojai), o tai reiškia, kad kiekvienas atskirai nustatome tokių asmens duomenų tvarkymo tikslus ir būdus. Kiekvienas sutinkame laikytis visų galiojančių privatumo ir duomenų apsaugos įstatymų reikalavimų, įskaitant visus galiojančius reglamentus, direktyvas, praktikos kodeksus ir norminius reikalavimus, taikomus duomenų valdytojams pagal šią sutartį. Kiekvienas turime savo nepriklausomai parengtus privatumo pareiškimus, pranešimus, politikas ir procedūras ir jais vadovaujamės tvarkydami asmens duomenis.

Laikydamiesi galiojančių duomenų apsaugos įstatymų, mes kiekvienas atskirai:

 • Diegsime ir nuolat taikysime visas reikiamas asmens duomenų tvarkymo saugumo priemones;
 • Registruosime visą tvarkymo veiklą, vykdomą pagal šią naudotojo sutartį;
 • Sąmoningai ar tyčia patys nesiimsime veiksmų ir sąmoningai ar tyčia neleisime kitiems imtis veiksmų, dėl kurių kita šalis galėtų pažeisti galiojančius duomenų apsaugos įstatymus.

Visus su „PayPal“ paslaugomis susijusius asmens duomenis (nesugeneruotus, nesukauptus ir negautus per atskirus santykius su klientu, kai nenaudojamos „PayPal“ paslaugos) naudosite tik tiek, kiek tai būtina ir susiję su „PayPal“ paslaugomis, ir nenaudosite jų jokiems kitiems tikslams, išskyrus atvejus, kai gaunamas išankstinis aiškus kliento sutikimas.

Pertvarkymas ir atkūrimas

Šis skyrius taikomas tik tuo atveju, jei turite „PayPal“ verslo sąskaitą. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad bet kokiems mūsų įsipareigojimams, susijusiems su Jūsų „PayPal“ paskyra ir „PayPal“ produktais ir paslaugomis, kuriuos Jums galime teikti, gali būti taikomas nurašymas ir konvertavimas pagal mus prižiūrinčios kompetentingos reguliavimo institucijos įgaliojimus, nepaisant bet kokio kito susitarimo ar mūsų tarpusavio susitarimo terminų. Taip yra dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (2014/59/ES) (perkeltoje į atitinkamą nacionalinę teisę) nustatyto reikalavimo, kuriuo reguliavimo institucijoms suteikiami tokie įgaliojimai valdyti atitinkamų finansų įstaigų, tokių kaip „PayPal“, pertvarkymą. Šiais įgaliojimais siekiama išvengti arba sumažinti vyriausybėms ir mokesčių mokėtojams tenkančią naštą išperkant atitinkamas žlungančias finansų įstaigas.

Naudodamiesi savo „PayPal“ paskyra ir bet kokiais „PayPal“ produktais ir paslaugomis, Jūs pripažįstate ir sutinkate būti saistomi tokių nurašymo ir konvertavimo įgaliojimų poveikio, kuris apima (be kita ko): a) bet kokių sumų, kurias Jums gali įsiskolinti „PayPal“, sumažinimą visiškai arba iš dalies; b) bet kokio tokio įsipareigojimo arba jo dalies konvertavimą į „PayPal“ akcijas; c) bet kokio tokio įsipareigojimo panaikinimą; d) bet kurio atitinkamo (-ų) mūsų susitarimo (-ų), susijusio (-ių) su Jūsų „PayPal“ paskyra ir bet kokiais „PayPal“ produktais ir paslaugomis, termino keitimą siekiant veiksmingai pasinaudoti šiais įgaliojimais. Pavyzdžiui, pinigai, kuriuos „PayPal“ skolingi Jums, gali būti konvertuojami į „PayPal“ akcijas, o ne išmokami Jums grynaisiais pinigais.

Skaitmeninių paslaugų aktas

Remiantis ES reglamentu (2022/2065) dėl bendrosios skaitmeninių paslaugų rinkos (Skaitmeninių paslaugų aktu), jei „PayPal“ priklausančiose svetainėse ar mobiliosiose programėlėse sukursite ir įkelsite turinį (įskaitant vaizdus, produktų aprašymus ir žinutes), kuris pažeidžia galiojančius įstatymus, trečiųjų šalių teises arba šią naudotojo sutartį, „PayPal“ gali imtis tinkamų ir proporcingų priemonių, įskaitant skubų tokio turinio pašalinimą. Apie kitų naudotojų’ turinį „PayPal“ galite pranešti naudodami specialų mygtuką „Pranešti“, jei toks yra, arba naudodami mūsų pranešimo formą čia. Tokiam turiniui aptikti ir tinkamoms priemonėms nustatyti galime (bet neprivalome) naudoti automatines priemones (pvz., raktažodžių ir vaizdų filtrus), žmogaus atliekamą peržiūrą arba taikyti abi šias priemones. Jei manote, kad neturėjome imtis tokių priemonių, galite pateikti skundą. Daugiau informacijos apie skundų nagrinėjimo procesą rasite čia.

Visa sutartis ir trečiųjų šalių teisės

Šioje naudotojo sutartyje išdėstytas visas Jūsų ir mūsų susitarimas dėl mūsų paslaugų.

Jei kuri nors šios naudotojo sutarties nuostata būtų pripažinta negaliojančia arba neįgyvendinama, tokia nuostata būtų išbraukiama, o kitos nuostatos liktų galioti.

Asmuo, kuris nėra šios naudotojo sutarties šalis, pagal 1999 m. sutarčių įstatymą (trečiųjų šalių teisės) neturi teisių remtis nė viena šios naudotojo sutarties sąlyga ar ją taikyti (išskyrus trečiąsias šalis, kurios patenka į „PayPal“ sąvoką, aprašytą pirmiau esančiame skyriuje Žalos atlyginimas ir atsakomybės apribojimas, atsižvelgiant į jų teises, nurodytas šioje naudotojo sutartyje), tačiau tai neturi įtakos jokioms trečiųjų šalių teisėms ar įsipareigojimams, kurie egzistuoja ar gali būti naudojami neatsižvelgiant į nurodytą įstatymą.

„PayPal“ – prisijungimo metodas

Prireikus prisijungti prie tam tikrų išorinių interneto svetainių ar mobiliųjų programėlių, mes galime leisti jums savo tapatybę patvirtinti per „PayPal“. Tokiais atvejais turėsime teisę trečiosioms šalims, kurios jums suteikia galimybę taip prisijungti, bendrinti jūsų asmeninę ir kitą sąskaitos informaciją, kurią jūs leidžiate bendrinti tam, kad trečioji šalis galėtų jus atpažinti. „PayPal“ trečiajai šaliai nesuteiks prieigos prie jūsų paskyros ir mokėjimus iš jūsų paskyros šiai trečiajai šaliai atliks tik gavusi jūsų konkretų patvirtinimą ir nurodymą.

Jei lankytojams leidžiate patvirtinti tapatybę su „PayPal“, kai jie jungiasi prie Jūsų interneto svetainės, programėlės arba Jūsų klientų paskyrų, Jūs turite sutikti su visomis konkrečiomis sąlygomis, kurios taikomos, kai Jums suteikiama teisė naudoti šią funkciją, ir laikytis visų nurodymų, pateikiamų integravimo instrukcijoje ar gairėse. Mes negarantuojame ir kitaip nereprezentuojame šiuo prisijungimo metodu besinaudojančio naudotojo tapatybės. Mes Jums nebendrinsime jokios „PayPal“ turimos naudotojo asmeninės arba paskyros informacijos (įskaitant prisijungimo būseną), nebent naudotojas neprieštaraus, kad mes tą informaciją Jums atskleistume.

Verslo klientai

Šiame skyriuje vartojama santrumpa MPD2 reiškia antrąją ES mokėjimo paslaugų direktyvą ((ES)2015/2366).

Mes laikome jus „verslo klientu“, jei tą dieną, kai su mumis sudarote šią naudotojo sutartį, jūs nesate:

 • Vartotojas (fizinis asmuo, kurio veiklos pobūdis nėra prekyba, verslas ar profesija).
 • Mikroįmonė (įmonė, kurioje dirba ne daugiau kaip 10 žmonių ir kurios metinis likutis neviršija 2 milijonų EUR).

Mes su Jumis galime sutarti, kad tam tikros AMPD nuostatos (įgyvendintos vietos teisės aktais) nebus taikomos Jums naudojantis mūsų paslauga, jei esate verslo klientas. Jei esate verslo klientas, sutinkate, kad:

 • Jūs neturite teisės susigrąžinti pinigų pagal lėšų nurašymo sutartį.
 • Jei aptinkate problemą, apie ją mums pranešti privalote ne vėliau kaip per 60 dienų nuo tos dienos, kai problema atsirado. Praėjus šiam laikotarpiui, atlikti tyrimo ir grąžinti Jums lėšų mes neprivalėsime.
 • Mes neprivalome laikytis informacijos reikalavimų, išdėstytų MPD2 III antraštinėje dalyje ir jų atitikmenų bet kuriame MPD2 perkėlimo įstatyme, priimtame bet kurioje Europos ekonominės zonos valstybėje, kurio nuostatos Jums gali būti taikomos (MPD2 perkėlimas į nacionalinę teisę).
 • 72 ir 89 MPD2 straipsniai ir atitinkamos nuostatos nacionaliniuose teisės aktuose, į kuriuos perkelta MPD2, netaikomos reglamentuoti Jūsų naudojimuisi mūsų paslaugomis. Taigi nesame Jums atsakingi, net jeigu šioje naudotojo sutartyje gali būti teigiama priešingai, už nuostolius ar žalą, kurią Jūs galite patirti pagal minėtus straipsnius ir nuostatas.

Skyrių numeriai ir sąvokos

Jei kituose dokumentuose (pavyzdžiui, sąlygose) yra nuorodų į šios naudotojo sutarties skyrių numerius arba sąvokas, atitinkamą nuostatą arba sąvoką rasite mūsų dokumente Papildoma informacija apie naudotojo sutartį.

1 priedas. Mokesčių lentelė

Jūs sutinkate, kad mes turime teisę nuskaityti savo Mokesčius nuo sumų, kurias pervedame, tačiau dar prieš įskaitant tas lėšas į Jūsų „PayPal“ paskyrą.

Kai Jūs siunčiate arba gaunate mokėjimą, taikomi mūsų Mokesčiai priklauso nuo to:

 • Kokio tipo yra operacija, su kuria susijęs mokėjimas (komercinė mokėjimo operacija, asmeninė operacija ar kita).
 • Ar mokėjimas yra tarptautinis ar vietinis, ir (arba) nuo to, iš kokio finansavimo šaltinio mokėjimas finansuojamas.

Už kitą paskyros veiklą ar įvykius, aprašytus šioje naudotojo sutartyje, taikomi mūsų paslaugų mokesčiai.

Daugiau informacijos pateikiama šio 1 priedo A4 skirsnyje esančiame žodynėlyje.

Į nurodytus mūsų paslaugų mokesčius įeina visi taikomi valstybiniai mokesčiai; vis dėlto gali būti ir kitų valstybinių mokesčių, kurie mokami ne per „PayPal“ ir taikomi ne mūsų. Jūs esate atsakingi už telefono mokesčius ir visus mokesčius, kuriuos gaunate iš interneto paslaugų teikėjo, ar kitus panašius arba susijusius mokesčius, susidarančius jums naudojant Paslaugas.

Išsamią informaciją apie sumas, kurias gaunate, ir mūsų mokesčius mes Jums pateikiame el. paštu arba Jūsų operacijų istorijoje (ją galite peržiūrėti prisijungę prie savo „PayPal“ paskyros). Išskyrus atvejus, kai įrodoma, kad mes padarėme klaidą, Jūs sumokate visus mūsų paslaugų mokesčius, kol suma dar neįskaityta ir nuo jos neatskaitytos kitos sumos. Už papildomas paslaugas, kurias teikiame ne pagal šią sutartį, mes galime imti mokestį. Apie šiuos mokesčius Jums pranešime, kai paprašysite paslaugos.

A1. Asmeninių mokėjimo operacijų mokesčiai

Atminkite, kad Mokestį moka siuntėjas. Daugiau informacijos pateikiama šio 1 priedo A4.2.3 skyriuje.

Asmeninių mokėjimo operacijų mokestis rodomas mokėjimo metu.

Jei nurodyta, kad mokestis bus procentinis ir (arba) bus fiksuoto mokesčio dalis, daugiau informacijos rasite šio 1 priedo A4.5, A4.6 ir A4.7 skyriuose.

A1.1 Vietinių asmeninių mokėjimo operacijų mokesčiai

Veikla

Mokestis

Vietinė asmeninio mokėjimo siuntimo operacija

Nemokama (tačiau jei reikalingas valiutos konvertavimas, taikomos skyriaus „Kaip mes konvertuojame valiutą“ nuostatos)

A1.2 Tarpvalstybinių asmeninių mokėjimo operacijų mokesčiai

A1.2.1 Tarpvalstybinės asmeninės mokėjimo operacijos, kai lėšos siunčiamos į EEE eurais arba Švedijos kronomis

Veikla

Mokestis

Tarpvalstybinė asmeninė mokėjimo siuntimo operacija į EEE eurais arba Švedijos kronomis

Nemokama (tačiau jei reikalingas valiutos konvertavimas, taikomos skyriaus „Kaip mes konvertuojame valiutą“ nuostatos)

A1.2.2 Kitos tarpvalstybinės asmeninės mokėjimo operacijos

Norėdami apskaičiuoti mokestį už tarpvalstybinę asmeninę mokėjimo operaciją, kai lėšos siunčiamos naudotojui į tam tikrą šalį, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1 veiksmas. Susiraskite šalį arba šalių grupę, kurioje yra gavėjo registracijos adresas. Daugiau informacijos pateikiama šio 1 priedo A4.4 skyriuje. Paklauskite gavėjo, jei nesate tikri (antras stulpelis).

2 veiksmas. Susiraskite atitinkamą mokestį (trečias stulpelis).

Veikla

Gavėjo sąskaitos šalis

Mokestis

^^

Tarptautinių asmeninių operacijų mokėjimo siuntimas

JAV, Kanada, Šiaurės Europa, Europa I, Europa II

1,99 EUR

Bet kuri kita šalis^

3,99 EUR

^ Priklauso nuo galimybės paslaugas teikti gavėjui, registruotam atitinkamoje šalyje.

^^ Žr. toliau esantį šio 1 priedo skyrių A4.7.

A2. Komercinių mokėjimo operacijų mokesčiai

Jei nurodytas fiksuoto mokesčio komponentas, žr. šio 1 priedo A4.6 skyrių.

Veikla arba įvykis

Mokestis

A2.1. Siuntimas (pirkimas)

Nemokama (tačiau jei reikalingas valiutos konvertavimas, taikomos skyriaus „Kaip mes konvertuojame valiutą“ nuostatos)

A2.2. Vietinių mokėjimų gavimas (pardavimas)

A2.2.1 Standartinis tarifas

Mokėjimai naudotojams, kurie „PayPal“ sistemoje registruoti kaip Bulgarijos, Čekijos, Estijos, Graikijos, Kipro, Latvijos, Lichtenšteino, Lietuvos, Maltos, Rumunijos, San Marino, Slovakijos ir Slovėnijos gyventojai:

3,40 % + fiksuotas mokestis

A2.2.2 Mokesčiai už naudojimąsi naująja mokėjimo sistema, įeinančia į „PayPal Commerce Platform“ sudėtį

Mokėjimai kortelėmis („Visa“ arba „Mastercard“) naudojantis mūsų išplėstine mokėjimo kredito ir debeto kortelėmis paslauga *

Kortele finansuojami mokėjimai, kuriuos atlieka besinaudojantieji mūsų teikiama mokėjimo neturint „PayPal“ paskyros paslauga (kitaip dar vadinama pagrindinių mokėjimų kredito ir debeto kortele paslauga)

Mokėjimai alternatyviais mokėjimo būdais

Kiti mokėjimai

Mišrios kainodaros mokesčių planas

„Interchange Plus“ mokesčių planas

Mokestis

1,90 % + fiksuotas mokestis

Tarpbankinis mokestis + 1,90 % + fiksuotas mokestis

1,90 % + fiksuotas mokestis

1,90 % + fiksuotas mokestis

Standartinis tarifas, nurodytas A2.2.1 skyriuje.

* Žr. „PayPal“ mokėjimo kortele internetu paslaugų sutartį, kurioje pateikiama daugiau informacijos apie „Interchange Plus“ mokesčių struktūrą bei mišrios kainodaros mokesčių struktūrą ir Jūsų parinktis.

Tik išplėstinių mokėjimų kredito ir debeto kortelėmis naudotojams: galite pasirinkti, kad mokesčiai Jums būtų taikomi pagal mokesčių planą „Interchange Plus Plus“. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su mumis. Taikomos papildomos „PayPal“ mokėjimų internetu naudojant mokėjimo korteles paslaugų sutartyje išdėstytos sąlygos.

A2.3. Tarptautinių mokėjimų (pardavimo) gavimas

Mokestis už vietinių gaunamų komercinių mokėjimų operacijas taikomas kartu su papildomu procentiniu tarpvalstybiniu mokesčiu, kaip nurodyta toliau pateikiamoje lentelėje (priklauso nuo siuntėjo šalies).

Siuntėjo šalis

Mokestis

Europos ekonominė erdvė

0 %

JK

1,29 %

Visos kitos rinkos

1,99 %

Papildomas paslaugų mokestis Jungtinės Karalystės tarptautinių komercinių operacijų gavėjams

Šis mokestis taikomas tik prekybininkams, kurie yra sudarę atskirus susitarimus su „PayPal“. Pakeitus galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus ar kortelių sistemos taisykles, susijusius su komercinių operacijų siuntimu ar gavimu, gali būti taikomas papildomas paslaugų mokestis, nustatomas sumai, kurią prekybininkai, turintys EEE rinkoje arba regione registruotą „PayPal“ paskyrą, gauna iš siuntėjo, kurio sąskaita registruota Jungtinės Karalystės rinkoje / regione arba „PayPal“ ją identifikuoja kaip registruotą JK rinkoje / regione.

Mokėjimo tipas

Mokestis

Komerciniai sandoriai, kai gavėjo rinkos / regiono duomenis „PayPal“ įregistravo arba nustatė kaip EEE

1,29 %

A2.4. Vietinių mokėjimų gavimas naudojant QR kodus asmeniškai

Jei lėšas į savo „PayPal“ paskyrą naudodami QR kodus asmeniškai gaunate vietinėmis mokėjimo operacijomis, „PayPal“ taiko kintamąjį mokestį, kurį sudaro toliau lentelėje pateikiama procentinė vertė nuo atitinkamos mokėjimo operacijos sumos, priklausančios nuo šalies, kurioje registruota Jūsų „PayPal“ paskyra („Kintamasis QR mokestis“), ir fiksuotas QR mokestis.

Šalis

Kintamasis QR mokestis

Latvija

0,90 %

Malta

0,90 %

Estija

0,90 %

Slovėnija

0,90 %

Slovakija

0,90 %

Kipras

0,90 %

Graikija

0,90 %

Čekija

0,90 %

Jei šalies, kurioje registruota Jūsų „PayPal“ paskyra, pirmiau pateikiamoje lentelėje nėra, minėta funkcija Jūsų šalyje naudotis nėra galimybės.

Fiksuotas QR mokestis reiškia fiksuotą mokestį, kurio suma atitinkama operacijos valiuta už mokėjimus, gaunamus naudojant QR kodus asmeniškai, išdėstyta toliau:

FIKSUOTAS QR MOKESTIS OPERACIJOS VALIUTA

Australijos doleriai

0,10 AUD

Meksikos pesai

2,00 MXN

Brazilijos realai

0,20 BRL

Naujieji Taivano doleriai

3,00 TWD

Didžiosios Britanijos svarai

0,10 GBP

Naujosios Zelandijos doleriai

0,15 NZD

Kanados doleriai

0,10 CAD

Norvegijos kronos

1,00 NOK

Čekijos kronos

3,00 CZK

Filipinų pesai

5,00 PHP

Danijos kronos

0,70 DKK

Lenkijos zlotai

0,50 PLN

Eurai

0,10 EUR

Rusijos rubliai

3,00 RUB

Honkongo doleriai

0,80 HKD

Švedijos kronos

1,00 SEK

Vengrijos forintai

30,00 HUF

Šveicarijos frankai

0,10 CHF

Izraelio naujieji šekeliai

0,40 ILS

Singapūro doleriai

0,20 SGD

Japonijos jenos

12,00 JPY

Tailando batai

4,00 THB

Malaizijos ringitai

0,70 MYR

JAV doleriai

0,10 USD

A2.5. Tarptautinių mokėjimų gavimas naudojant QR kodus asmeniškai

Taikomas kintamasis QR mokestis, fiksuotas QR mokestis ir papildoma procentinė dalis, pagrįsta tarptautiniu mokesčiu (tarptautinis QR mokestis), kaip išdėstyta toliau pateiktoje lentelėje (priklauso nuo siuntėjo šalies)

Siuntėjo šalis

Tarptautinis QR mokestis

Šiaurės Europa / Europa I

0,50 %

Europa II / JAV / Kanada / bet kuri kita šalis

2,00 %

A3. Kiti mokesčiai

Veikla arba įvykis

Mokestis

A3.1. Valiutos konvertavimas

A3.1.1 Valiutos konvertavimas sumoms jūsų „PayPal“ verslo sąskaitoje, kurios nėra konkrečios operacijos į jūsų sąskaitą ar iš jos dalis (pvz., konvertuojant savo sąskaitos likučio valiutą), ir atliekant operacijas, kurių metu atliekamas valiutos konvertavimas, o operacijos valiutos keitimo kursą vietoje pirkėjo sutiko padengti pardavėjas:

3,0 % didesnis nei išorinis bazinis valiutos keitimo kursas, kaip aprašyta skyriuje „Kaip mes konvertuojame valiutą“.

A3.1.2 Visos kitos operacijos, kurių metu atliekamas valiutos konvertavimas (įskaitant sumų, kurios jums grąžinamos kaip pinigų grąžinimas arba kaip atmesti mokėjimai, valiutos keitimą):

4,0 % didesnis nei išorinis bazinis valiutos keitimo kursas, kaip aprašyta skyriuje „Kaip mes konvertuojame valiutą“.

A3.2. Likučio išėmimas

A3.2.1. Išėmimas tiesiai į banko sąskaitą (jei yra*)

Nemokama (tačiau jei reikalingas valiutos konvertavimas, taikomos skyriaus „Kaip mes konvertuojame valiutą“ nuostatos)

Pervedimas tiesiai į JAV banko sąskaitą

3,00 % (tačiau jei reikalingas valiutos konvertavimas, taikomos skyriaus „Kaip mes konvertuojame valiutą“ nuostatos)

Jei išimsite savo likutį kita valiuta nei ta, kuria išreikštas jūsų paskyros likutis, konvertavimo operacijai taikysime operacijos valiutos keitimo kursą. Jei turite verslo sąskaitą, jums bus taikomas didesnis valiutos konvertavimo mokestis už išorinį valiutos keitimo kursą, kaip numatyta A3.1.1 punkte.

* Pinigų pervedimas į banko sąskaitą gali būti įmanomas ne visose šalyse.

A3.2.2. Išėmimas į kortelę arba per ją (jei yra*)

A3.2.2.1 Naudotojai Rumunijoje, Slovėnijoje, Bulgarijoje

1 % pervestos sumos, kai minimalus ir maksimalus mokestis priklauso nuo kortelės valiutos (vadinamosios pinigų išėmimo valiutos) **, tokia tvarka:

Pinigų išėmimo valiuta

Minimalus mokestis

Maksimalus mokestis

Afganistano afganis

25,00 AFN

1 050,00 AFN

Armėnijos dramas

135,00 AMD

5 250,00 AMD

Australijos doleris

0,25 AUD

10,00 AUD

Azerbaidžano manatas

0,45 AZN

17,50 AZN

Bahreino dinaras

0,10 BHD

4,00 BHD

Bangladešo taka

22,00 BDT

880,00 BDT

Belizo doleris

0,50 BZD

20,00 BZD

Bulgarijos levas

0,50 BGN

20,00 BGN

Kanados doleris

0,25 CAD

10,00 CAD

CFA BCEAO frankas

135,00 XOF

5 400,00 XOF

Šveicarijos frankas

0,25 CHF

10,00 CHF

Čekijos krona

5,70 CZK

230,00 CZK

Danijos krona

1,80 DKK

70,00 DKK

Eritrėjos nakfa

3,75 ERN

150,00 ERN

EUR

0,25 EUR

10,00 EUR

Ganos sedis

1,55 GHS

62,50 GHS

Haičio gurdas

25,00 HTG

1 000,00 HTG

Honkongo doleris

2,00 HKD

80,00 HKD

Vengrijos forintas

70,00 HUF

2900,00 HUF

Irako dinaras

365,00 IQD

14 500,00 IQD

Izraelio naujasis šekelis

1,00 ILS

40,00 ILS

Japonijos jena

30 JPY

1100 JPY

Jordanijos dinaras

0,20 JOD

7,25 JOD

Kuveito dinaras

1,00 KWD

Nėra maks.

Kirgizijos somas

22,50 KGS

850,00 KGS

Libano svaras

380,00 LBP

15 250,00 LBP

Lesoto lotis

4,00 LSL

160,00 LSL

Liberijos doleris

37,50 LRD

1 500,00 LRD

Makao pataka

2,00 MOP

80,00 MOP

Malaizijos ringitas

1,00 MYR

40,00 MYR

Mauritanijos ugija

9 MRU

360,00 MRU

Meksikos pesas

5,00 MXN

200,00 MXN

Mozambiko metikalis

20,00 MZN

750,00 MZN

Naujosios Zelandijos doleris

0,40 NZD

15,00 NZD

Norvegijos krona

1,00 NOK

40,00 NOK

Omano rialas

0,10 OMR

4,00 OMR

Pakistano rupija

45,00 PKR

1 800,00 PKR

Filipinų pesas

10,00 PHP

500,00 PHP

Lenkijos zlotai

1,00 PLN

40,00 PLN

Kataro rialas

1,00 QAR

40,00 QAR

Naujoji Rumunijos lėja

1,00 RON

40,00 RON

Rusijos rublis

20,00 RUB

700,00 RUB

Ruandos frankas

250,00 RWF

10 000,00 RWF

Salvadoro kolonas

2,25 SVC

90,00 SVC

San Tomės ir Prinsipės dobra

5,50 STN

220,00 STN

Serbijos dinaras

25,00 RSD

1000,00 RSD

Singapūro doleris

0,50 SGD

15,00 SGD

Pietų Afrikos Respublikos randas

3,60 ZAR

145,00 ZAR

Šri Lankos rupija

50,00 LKR

1800,00 LKR

Švedijos krona

2,50 SEK

100,00 SEK

Tailando batas

8,00 THB

320,00 THB

Tuniso dinaras

0,75 TND

27,50 TND

Turkijos lira

1,50 TRY

60,00 TRY

Turkmėnistano naujasis manatas

1,00 TMT

40,00 TMT

Ugandos šilingas

930,00 UGX

37 500,00 UGX

Jungtinių Arabų Emyratų dirhamas

0,90 AED

36,70 AED

Didžiosios Britanijos svaras sterlingų

0,20 GBP

8,00 GBP

USD

0,25 USD

10,00 USD

Uzbekistano sumas

3 000,00 UZS

120 000,00 UZS

Venesuelos bolivaras sobernas

2 000 000,00 VES

60 000 000,00 VES

Zambijos kvača

5,50 ZMW

215,00 ZMW

Visos kitos valiutos

Nėra minimalaus / maksimalaus mokesčio

A3.2.2.2 Naudotojai Estijoje, Gibraltare, Kipre, Latvijoje, Lichtenšteine, Lietuvoje, Maltoje, San Marine ir Slovakijoje*:

Už išėmimą taikomas mokestis, priklausantis nuo kortelės valiutos (vadinamosios pinigų išėmimo valiutos).

Valiuta

Mokestis už operaciją

AED

10

AFN

262,50

Visos

276

ANG

4

AOA

1 233

ARS

8

AUD

3,50

AWG

5

BAM

4

BBD

5

BDT

220,00

BGN

3,50

BIF

4 725

BMD

3

BND

3

BOB

17

BRL

4,50

BSD

3

BTN

178

BWP

27

CAD

3

CDF

4 226

CHF

3,50

CLP

1200,00

CNY

17

COP

8 329

CRC

1 408

CVE

249

CYP

1,20

CZK

55

DJF

444

DKK

15

DOP

133

DZD

300

EEK

30,00

EGP

40

ERN

37,50

ETB

80

EUR

2

FJD

5

FKP

2

GBP

1,50

GEL

7

GHS

15,50

GIP

1,50

GMD

128

GNF

23 848

GTQ

19

GYD

522

HKD

20

HNL

62

HTG

250,00

HUF

500

IDR

23 000,00

ILS

11

INR

100,00

ISK

170,00

IQD

3 625,00

JMD

335

JPY

300

KES

252

KHR

10 300,00

KMF

1 109

KRW

2 915

KYD

2

KZT

943

LAK

22 196

LBP

3 800,00

LKR

454

LRD

375,00

LSL

40,00

LTL

7,00

LVL

1,50

MAD

24

MDL

44

MGA

9 129

MKD

139

MMK

4 500,00

MNT

6 867

MOP

20,00

MRU

90

MTL

0,90

MUR

92

MVR

39

MWK

1 842

MXN

30

MYR

8

NAD

36

NGN

906

NIO

85

NOK

16

NPR

286

NZD

4

PAB

2,50

PEN

8

PGK

9

PHP

100

PKR

450,00

PLN

8

PYG

16 312

QAR

9

RON

6

RSD

265

RUB

150,00

SAR

9

SBD

21

SCR

34

SEK

18

SGD

4

SHP

2

SKK

70,00

SLL

24 662

SOS

1 449

SRD

19

STN

55

SVC

22,50

SZL

36

THB

90,00

TJS

26,00

TMT

10,00

TOP

6

TRY

35

TTD

17

TWD

87,50

TZS

5 760

UAH

61

UGX

9 194

USD

2,5

UYU

50

UYU

50,00

UZS

30 000,00

VND

57 937

VUV

291

WST

7

XAF

1 478

XCD

7

YER

626

ZAR

20

* Pinigų pervedimas į kortelę gali būti įmanomas ne visose šalyse.

A3.3.1 Pinigų grąžinimai

Pinigų grąžinimo proceso išlaidoms padengti „PayPal“ nustato pardavėjams taikomą atsiskaitymo mokestį už grąžinamus kredito ir debeto kortelėmis sumokėtus pinigus. (Pinigai gali būti grąžinami, kai pirkėjas per kortelės išdavėją atmeta arba panaikina pinigų nuskaitymo iš jo kortelės operaciją).

Toliau nurodytas mokestis už pinigų grąžinimą, kuris priklauso nuo gautų lėšų valiutos:

Australijos doleris:

22,00 AUD

Brazilijos realas:

35,00 BRL

Kanados doleris:

20,00 CAD

Čekijos krona:

400,00 CZK

Danijos krona:

120,00 DKK

EUR:

16 EUR

Honkongo doleris:

155,00 HKD

Vengrijos forintas:

4 325 HUF

Izraelio šekelis:

75,00 ILS

Japonijos jena:

1 875 JPY

Malaizijos ringitas:

65,00 MYR

Meksikos pesas:

250,00 MXN

Naujosios Zelandijos doleris:

28,00 NZD

Norvegijos krona:

125,00 NOK

Filipinų pesas:

900,00 PHP

Lenkijos zlotas:

65,00 PLN

Rusijos rublis:

640,00 RUB

Singapūro doleris:

28,00 SGD

Švedijos krona:

150,00 SEK

Šveicarijos frankas:

22,00 CHF

Taivano naujasis doleris:

625,00 TWD

Tailando batas:

650,00 THB

Jungtinės Karalystės svarai sterlingų:

14,00 GBP

USD

20,00 USD

A3.3.2 Ginčų sprendimo mokestis

Mes galime imti mokestį už ginčų sprendimą, kai pirkėjas pateikia pretenziją arba reikalauja pinigų grąžinimo už operaciją, kuri buvo atlikta naudojant pirkėjo „PayPal“ paskyrą arba „PayPal“ atsiskaitymo sprendimą. Daugiau informacijos apie standartinius ginčų sprendimo mokesčius ir didelės apimties ginčų mokesčius rasite Naudotojo sutartyje.

STANDARTINIAI GINČŲ SPRENDIMO MOKESČIAI

Australijos doleriai

25,00 AUD

Naujieji Taivano doleriai

455,00 TWD

Brazilijos realai:

65,00 BRL

Naujosios Zelandijos doleriai

25,00 NZD

Kanados doleriai

20,00 CAD

Norvegijos kronos

140,00 NOK

Čekijos kronos:

350,00 CZK

Filipinų pesai

760,00 PHP

Danijos kronos

100,00 DKK

Lenkijos zlotai:

60,00 PLN

Eurai

14,00 EUR

Rusijos rubliai

640,00 RUB

Honkongo doleriai

115,00 HKD

Singapūro doleriai

20,00 SGD

Vengrijos forintai

4 585,00 HUF

Švedijos kronos

145,00 SEK

Izraelio naujieji šekeliai

55,00 ILS

Šveicarijos frankai

CHF 15,00

Japonijos jenos

1 630,00 JPY

Tailando batai

465,00 THB

Malaizijos ringitai

65,00 MYR

Didžiosios Britanijos svarai

12,00 GBP

Meksikos pesai

300,00 MXN

JAV doleriai

15,00 USD

Standartiniai ginčų sprendimo mokesčiai: ginčo sprendimo mokestis bus taikomas pradinės operacijos valiuta.

DIDELĖS APIMTIES GINČŲ SPRENDIMO MOKESČIAI

Australijos doleriai

50,00 AUD

Naujieji Taivano doleriai

910,00 TWD

Brazilijos realai:

130,00 BRL

Naujosios Zelandijos doleriai

50,00 NZD

Kanados doleriai

40,00 CAD

Norvegijos kronos

280,00 NOK

Čekijos kronos:

700,00 CZK

Filipinų pesai

1 520,00 PHP

Danijos kronos

200,00 DKK

Lenkijos zlotai:

120,00 PLN

Eurai

28,00 EUR

Rusijos rubliai:

640,00 RUB

Honkongo doleriai

230,00 HKD

Singapūro doleriai

40,00 SGD

Vengrijos forintai

9 170,00 HUF

Švedijos kronos

290,00 SEK

Izraelio naujieji šekeliai

110,00 ILS

Šveicarijos frankai

30,00 CHF

Japonijos jenos

3 260,00 JPY

Tailando batai

930,00 THB

Malaizijos ringitai

130,00 MYR

Didžiosios Britanijos svarai

24,00 GBP

Meksikos pesai

600,00 MXN

JAV doleriai

30,00 USD

Didelės apimties ginčų sprendimo mokesčiai: ginčo sprendimo mokestis bus taikomas pradinės operacijos valiuta.

A3.4. Komercinių mokėjimo operacijų grąžinamosios sumos

Jei grąžinate komercinių operacijų mokėjimą, grąžinimas nemokamas, tačiau mokesčiai, kuriuos iš pradžių sumokėjote priimdami mokėjimą, Jums negrąžinami.

A3.5 Mokėjimų siuntimas naudojant „PayPal“ išmokų ir mokėjimo keliems gavėjams paslaugas

Naudojant „PayPal“ išmokų ir mokėjimo keliems gavėjams paslaugas paprasta siųsti išmokas keliems gavėjams viename pakete. Už kiekvieną mokėjimą, kuris atliekamas naudojant mokėjimo keliems gavėjams paslaugą, taikome mokestį, kurio viršutinė riba, kaip parodyta toliau, priklauso nuo mokėjimo tipo ir valiutos, kuria siunčiamas mokėjimas.

A3.5.1. Mokestis

2 % visos mokėjimo sumos

A3.5.2 Mokesčio už vietinę mokėjimo operaciją naudojant „PayPal“ išmokų ir mokėjimo keliems gavėjams paslaugas viršutinė riba

Didžiausia mokesčio už vietines mokėjimo operacijas viršutinė riba (pagal mokėjimo valiutą):

Australijos doleris:

16,00 EUR

Brazilijos realas:

24,00 BRL

Kanados doleris:

14,00 CAD

Čekijos krona:

280,00 CZK

Danijos krona:

84,00 DKK

EUR:

12,00 EUR

Honkongo doleris:

110,00 HKD

Vengrijos forintas:

3 080,00 HUF

Izraelio šekelis:

50,00 ILS

Japonijos jena:

1 200,00 JPY

Malaizijos ringitas:

50,00 MYR

Meksikos pesas:

170,00 MXN

Naujosios Zelandijos doleris:

20,00 NZD

Norvegijos krona:

90,00 NOK

Filipinų pesas:

640,00 PHP

Lenkijos zlotas:

46,00 PLN

Rusijos rublis:

480,00 RUB

Singapūro doleris:

20,00 SGD

Švedijos krona:

100,00 SEK

Šveicarijos frankas:

16,00 CHF

Taivano naujasis doleris:

440,00 TWD

Tailando batas:

460,00 THB

Jungtinės Karalystės svarai sterlingų:

10,00 GBP

USD

14,00 USDA3.5.3 Mokesčio viršutinė riba atliekant kitas „PayPal“ išmokų ir mokėjimo keliems gavėjams operacijas

Visoms kitoms operacijoms (pagrįstoms mokėjimo valiuta) taikoma maksimali mokesčio viršutinė riba vienam individualiam mokėjimui:

Australijos doleris:

100,00 AUD

Brazilijos realas:

150,00 BRL

Kanados doleris:

90,00 CAD

Čekijos krona:

1 700,00 CZK

Danijos krona:

500,00 DKK

EUR:

70,00 EUR

Honkongo doleris:

660,00 HKD

Vengrijos forintas:

1 8500,00 HUF

Izraelio šekelis:

320,00 ILS

Japonijos jena:

8 000,00 JPY

Malaizijos ringitas:

300,00 MYR

Meksikos pesas:

1 080,00 MXN

Naujosios Zelandijos doleris:

120,00 NZD

Norvegijos krona:

540,00 NOK

Filipinų pesas:

3 800,00 PHP

Lenkijos zlotas:

280,00 PLN

Rusijos rublis:

2 800,00 RUB

Singapūro doleris:

120,00 SGD

Švedijos krona:

640,00 SEK

Šveicarijos frankas:

100,00 CHF

Taivano naujasis doleris:

2 700.00 TWD

Tailando batas:

2 800,00 THB

Jungtinės Karalystės svarai sterlingų:

60,00 GBP

USD

90,00 JAV doleriųPastaba. Tarptautiniams mokėjimams eurais (EUR) arba Švedijos kronomis (SEK), kurie pervedami tarp Europos Sąjungoje arba EEE registruotų paskyrų, taikomas vietinis operacijos mokestis.

A3.6 Kredito ir debeto kortelės susiejimas ir patvirtinimas (kredito arba debeto kortelės duomenų tikrinimas).

Kai kuriems naudotojams, kurie nori padidinti savo siuntimo limitą, arba „PayPal“ nusprendus gali būti taikomas kredito ir debeto kortelės susiejimo ir patvirtinimo mokestis.

Priklausomai nuo valiutos

Australijos doleris:

2,00 AUD

Brazilijos realas:

4,00 BRL

Kanados doleris:

2,45 CAD

Čekijos krona:

50,00 CZK

Danijos krona:

12,50 DKK

EUR:

1,50 EUR

Honkongo doleris:

15,00 HKD

Vengrijos forintas:

400 HUF

Izraelio šekelis:

8,00 ILS

Japonijos jena:

200,00 JPY

Meksikos pesas:

20,00 MXN

Naujosios Zelandijos doleris:

3,00 NZD

Norvegijos krona:

15,00 NOK

Filipinų pesas:

100,00 PHP

Lenkijos zlotas:

6,50 PLN

Rusijos rublis:

60 RUB

Singapūro doleris:

3,00 SGD

Švedijos krona:

15,00 SEK

Šveicarijos frankas:

3,00 CHF (CHF)

Taivano naujasis doleris:

70,00 TWD

Tailando batas:

70,00 THB

Jungtinės Karalystės svarai sterlingų:

1,00 GBP

USD

1,95 USD


Ši suma bus grąžinta, kai sėkmingai atliksite kredito arba debeto kortelės patvirtinimo procesą.

A3.7 Ataskaitų užklausa

10,00 GBP arba 12,00 EUR (už vieną)

Šis mokestis taikomas pateikus užklausą dėl informacijos, kodėl mes turėjome pagrįstą pagrindimą atmesti Jūsų mokėjimo nurodymą. Mokesčio netaikysime ataskaitoms, susijusioms su Jūsų sąžiningu klaidos pripažinimu savo paskyroje.

A3.8 Banko grąža pinigams pervesti į Jūsų paskyrą

Šis mokestis imamas, kai naudotojas mėgina pervesti pinigų į savo paskyrą, tačiau nepavyksta to padaryti dėl netiksliai pateiktos banko sąskaitos arba pristatymo informacijos.
Čekijos Respublikos naudotojai: 200 CZK

Euro zonoje registruoti naudotojai: 3 EUR.

A3.9 Labdaros kainodara

Priklausomai nuo prašymo ir išankstinio „PayPal“ patvirtinimo

A3.9.1 Vietinis įkainis labdarai

1,9 % + fiksuotas labdaros organizacijos mokestis už kiekvieną mokėjimo operaciją.

A3.9.2 Fiksuotas labdaros organizacijos mokestis

Priklausomai nuo gauto mokėjimo valiutos:

Australijos doleris:

0,30 AUD

Brazilijos realas:

0,60 BRL

Kanados doleris:

0,30 CAD

Čekijos krona:

10,00 CZK

Danijos krona:

2,60 DKK

EUR:

0,35 EUR

Honkongo doleris:

2,35 HKD

Vengrijos forintas:

90 HUF

Izraelio šekelis:

1,20 ILS

Japonijos jena:

40 JPY

Malaizijos ringitas:

2 MYR

Meksikos pesas:

4,00 MXN

Naujosios Zelandijos doleris:

0,45 NZD

Norvegijos krona:

2,80 NOK

Filipinų pesas:

15,00 PHP

Lenkijos zlotas:

1,35 PLN

Rusijos rublis:

10,00 RUB

Singapūro doleris:

0,50 SGD

Švedijos krona:

3,25 SEK

Šveicarijos frankas:

0,55 CHF

Taivano naujasis doleris:

10,00 TWD

Tailando batas:

11,00 THB

Jungtinės Karalystės svarai sterlingų:

0,20 GBP

USD

0,30 USD


A3.9.3 Tarptautinis įkainis labdaros organizacijai

Tarptautinis labdaros organizacijos kainodaros mokestis yra toks pats, kaip ir tarptautinėms komercinėms mokėjimų operacijoms taikomas mokestis.

Pastaba. Tarptautiniams mokėjimams eurais (EUR) arba Švedijos kronomis (SEK), kurie pervedami tarp Europos Sąjungoje arba EEE registruotų paskyrų, taikomas vietinis įkainis.

A3.10 El. čekių priėmimas

Didžiausia mokesčio riba už mokėjimą el. čekiu (pagal gautą valiutą) taikoma taip:

Australijos doleris:

50,00 AUD

Brazilijos realas:

75,00 BRL

Kanados doleris:

45,00 CAD

Čekijos krona:

850,00 CZK

Danijos krona:

250,00 DKK

EUR:

35,00 EUR

Honkongo doleris:

330,00 HKD

Vengrijos forintas:

9 250 HUF

Izraelio šekelis:

160,00 ILS

Japonijos jena:

4 000 JPY

Malaizijos ringitas

150,00 MYR

Meksikos pesas:

540,00 MXN

Naujosios Zelandijos doleris:

60,00 NZD

Norvegijos krona:

270,00 NOK

Filipinų pesas:

1 900,00 PHP

Lenkijos zlotas:

140,00 PLN

Rusijos rublis:

1 400,00 RUB

Singapūro doleris:

60,00 SGD

Švedijos krona:

320,00 SEK

Šveicarijos frankas:

50,00 CHF

Taivano naujasis doleris:

1 350,00 TWD

Tailando batas:

1 400,00 THB

Jungtinės Karalystės svarai sterlingų:

30,00 GBP

USD

45,00 USD

A3.11 Mikromokėjimų gavimas

Remdamiesi prašymu ir išankstiniu „PayPal“ patvirtinimu, galite atnaujinti esamą paskyrą, kad jai būtų pritaikytas mikromokėjimų įkainis, – tam susisiekite su mumis. Šis įkainis bus taikoma visoms komercinių mokėjimų, kuriuos Jūs gausite į savo „PayPal“ paskyrą, operacijoms.

A3.11.1 Vietinis mikromokėjimų mokestis

5 % + fiksuotas mikromokėjimų mokestis

A3.11.2 Tarptautinis mikromokėjimų mokestis

6 % + fiksuotas mikromokėjimų mokestis

A3.11.3 Fiksuotas mikromokėjimų mokestis

Nurodomas gauta valiuta.

Australijos doleris:

0,05 AUD

Brazilijos realas:

0,10 BRL

Kanados doleris:

0,05 CAD

Čekijos krona:

1,67 CZK

Danijos krona:

0.43 DKK

EUR:

0,05 EUR

Honkongo doleris:

0,39 HKD

Vengrijos forintas:

15 HUF

Izraelio šekelis:

0,20 ILS

Japonijos jena:

7 JPY

Malaizijos ringitas

0,20 MYR

Meksikos pesas:

0,55 MXN

Naujosios Zelandijos doleris:

0,08 NZD

Norvegijos krona:

0,47 NOK

Filipinų pesas:

2,50 PHP

Lenkijos zlotas:

0,23 PLN

Rusijos rublis:

2,00 RUB

Singapūro doleris:

0,08 SGD

Švedijos krona:

0,54 SEK

Šveicarijos frankas:

0,09 CHF

Taivano naujasis doleris:

2 TWD

Tailando batas:

1,80 THB

Jungtinės Karalystės svarai sterlingų:

0,05 GBP

USD

0,05 USD


Pastaba. Tarptautiniams mokėjimams eurais (EUR) arba Švedijos kronomis (SEK), kurie pervedami tarp Europos Sąjungoje arba EEE registruotų paskyrų, taikomas vietinis įkainis.

A3.12

Neaktyvi „PayPal“ paskyra

Neaktyvios paskyros administravimo mokestis bus mažesnis už toliau pateiktą mokestį arba Jūsų paskyros likutį. Neaktyvios paskyros administravimo mokestis netaikomas Graikijoje įregistruotoms asmeninėms paskyroms bei Maltoje įregistruotoms paskyroms.

EUR:

10,00 EUR

Čekijos krona:

270,00 CZK

Vengrijos forintas:

3 600,00 HUF

Šveicarijos frankai:

10,00 CHF

A4. Žodynėlis

A4.1 Sąvoka „Komercinė mokėjimo operacija“ apima prekių ir paslaugų pirkimą ir pardavimą, bet kurių kitų komercinių operacijų atlikimą ar mokėjimų gavimą, kai paprašote pinigų per „PayPal“.

A4.2 Sąvoka „Asmeninė mokėjimo operacija“ apima pinigų siuntimą (inicijuojamą kortelėje „Draugai ir šeima“ arba veiksmų sekoje „Siųsti pinigus“) draugams ir šeimos nariams arba pinigų iš jų gavimą į savo „PayPal“ paskyrą su sąlyga, kad tai nėra užslėpta komercinė operacija (tai yra mokama ne už perkamas prekes arba paslaugas ir neatliekama jokia kita komercinė mokėjimo operacija).

Jei atliekate komercinę mokėjimo operaciją (pavyzdžiui, parduodate prekes ar paslaugas), Jūs neturite teisės prašyti, kad pirkėjas už pirkinį mokėtų atlikdamas asmeninę mokėjimo operaciją. Jei taip padarysite, „PayPal“ įgis teisę panaikinti jums galimybę priimti visas kitas asmenines operacijas. Taip pat atminkite, kad:

A4.2.1 Jūs neturite galimybės kai kuriose šalyse (įskaitant Kiniją ir (kai kuriais atvejais) Vokietiją) siųsti pinigų atlikdami asmeninę operaciją.

A4.2.2 Brazilijoje ir Indijoje registruotų paskyrų turėtojai neturi teisės siųsti ir gauti pinigų asmeninėmis mokėjimo operacijomis. Tai reiškia, kad išsiųsti pinigų atliekant asmeninę mokėjimo operaciją į Brazilijoje ar Indijoje registruotą paskyrą yra neįmanoma.

A4.2.3 Mokestį moka siuntėjas.

A4.3 Mokėjimas laikomas vietiniu, kai siuntėjas ir gavėjas „PayPal“ sistemoje registruoti kaip tos pačios šalies gyventojai.

A4.4 Mokėjimas laikomas tarptautiniu, kai siuntėjas ir gavėjas „PayPal“ sistemoje registruoti kaip skirtingų šalių gyventojai. Kad būtų lengviau apskaičiuoti tarptautinių mokėjimų mokesčius, kai kurios šalys sugrupuotos, kaip nurodyta toliau.

Grupės pavadinimas

Šalys

Europos ekonominė erdvė (EEE)

Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Gvadelupa, Islandija, Ispanija, Italija, Kipras, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lichtenšteinas, Lietuva, Liuksemburgas, Majotas, Malta, Martinika, Monakas, Nyderlandai, Norvegija, Portugalija, Prancūzija, Prancūzijos Gviana, Reunjonas, Rumunija, San Marinas, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Vatikano Miesto Valstybė, Vengrija, Vokietija.

Šiaurės Europa

Alandų Salos, Danija, Farerų Salos, Suomija, Grenlandija, Islandija, Norvegija, Švedija.

Europa I

Airija, Austrija, Belgija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Jungtinė Karalystė, Juodkalnija, Kipras, Liuksemburgas, Malta, Meno sala, Monakas, Nyderlandai, Normandijos salos, Portugalija, Prancūzija (įskaitant Gvadelupą, Majotą, Martiniką, Prancūzijos Gvianą ir Reunjoną), San Marinas, Slovakija, Slovėnija, Vatikano Miesto Valstybė, Vokietija.

Europa II

Albanija, Andora, Baltarusija, Bosnija ir Hercegovina, Bulgarija, Čekija, Kosovas, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lichtenšteinas, Lietuva, Moldova, Rumunija, Rusijos Federacija, Sakartvelas, Serbija, Šiaurės Makedonija, Šveicarija, Ukraina.

Jungtinė Karalystė (JK)

Džersis, Gernsis, Jungtinė Karalystė ir Meno sala.

A4.5 Procentiniai mokesčiai (pavyzdžiui, 2,90 %) reiškia sumą, lygią procentinei mokėjimo sumos daliai (nebent nurodyta kitaip), kuriais mokėjimas apmokestinamas ta valiuta, kuria gaunamas.

A4.6 Fiksuoti mokesčiai už komercines mokėjimo operacijas ir asmenines mokėjimo operacijas (nebent nurodyta kitaip) apskaičiuojami ta valiuta, kuria gaunamas mokėjimas, kaip nurodyta toliau.

Valiuta

Mokestis

Valiuta

Mokestis

Australijos doleris:

0,30 AUD

Naujosios Zelandijos doleris:

0,45 NZD

Brazilijos realas:

0,60 BRL

Norvegijos krona:

2,80 NOK

Kanados doleris:

0,30 CAD

Filipinų pesas:

15,00 PHP

Čekijos krona:

10,00 CZK

Lenkijos zlotas:

1,35 PLN

Danijos krona:

2,60 DKK

Rusijos rublis:

10,00 RUB

EUR:

0,35 EUR

Singapūro doleris:

0,50 SGD

Honkongo doleris:

2,35 HKD

Švedijos krona:

3,25 SEK

Vengrijos forintas:

90,00 HUF

Šveicarijos frankas:

0,55 CHF

Izraelio naujasis šekelis:

1,20 ILS

Naujasis Taivano doleris:

10,00 TWD

Japonijos jena:

40,00 JPY

Tailando batas:

11,00 THB

Malaizijos ringitas:

2,00 MYR

Jungtinės Karalystės svarai sterlingų:

0,30 GBP

Meksikos pesas:

4,00 MXN

USD

0,30 USD

A4.7 Skirtingomis valiutomis nuskaitomi mokesčiai už mokėjimus: kai kuriuos mokesčius „PayPal“ turite mokėti ne likučio (-ių), iš kurio (-ių) pervedate mokėjimo sumas, o kita valiuta. Tokiu atveju atliksime valiutos konvertavimą (vadovaujantis skyriaus „Kaip mes konvertuojame valiutą“ ir, kur taikoma, A3.1 punkto nuostatomis) iš kiekvieno atitinkamo pradinio likučio valiutos į valiutą, kuria turi būti sumokėtas mokestis, ir jūsų mokėtinus mokesčius nuskaitysime iš konvertuoto likučio.