Politikos naujinimai

 

>> Peržiūrėti visus teisinius susitarimus

>> Peržiūrėti ankstesnius politikos naujinimus

Politikos naujinimai

 

Pranešimas apie Bulgarijoje, Čekijoje, Estijoje, Graikijoje, Kipre, Latvijoje, Lichtenšteine, Lietuvoje, Maltoje, Rumunijoje, San Marine, Slovakijoje, Slovėnijoje ir Vengrijoje naudojamų „PayPal“ susitarimų pakeitimus

 

Patikslinta: 2021 m. gruodžio 16 d.

„PayPal“ naudotojo sutarties pakeitimai

Nuo 2021 m. gruodžio 16 d. mes:

  • Keičiame sumą, kuri bus išskaičiuota kaip neaktyvios paskyros administravimo mokestis (nurodydami teisingą mažesnę sumą), taip pat patiksliname, kuriais atvejais mokestis nebus taikomas. Taip pat patiksliname kai kurias mokesčio aprašymo formuluotes.

Peržiūrėkite atnaujintą naudotojo sutartį

 

Paskelbta: 2021 m. spalio 29 d.

 

Šis puslapis

Šiame puslapyje „PayPal“ naudotojams pateikiama išsamios informacijos apie Bulgarijoje, Čekijoje, Estijoje, Graikijoje, Kipre, Latvijoje, Lichtenšteine, Lietuvoje, Maltoje, Rumunijoje, San Marine, Slovakijoje, Slovėnijoje ir Vengrijoje naudojamų „PayPal“ naudotojo sutarčių ar kitų internetinių sutarčių, politikų ar pareiškimų pakeitimus, apie kuriuos reikia pranešti. Taip pat galite peržiūrėti ankstesnius pranešimus apie atnaujintas politikas.

 

Būsimi pakeitimai

Mes keičiame tam tikrus susitarimus (kurie nurodyti toliau), kuriais reglamentuojami Jūsų santykiai su „PayPal“. Šie pakeitimai bus atliekami automatiškai toliau nurodytomis įsigaliojimo datomis.

 

Reikalingi veiksmai

Atidžiai peržiūrėkite toliau pateiktus pranešimus ir susipažinkite su būsimais pakeitimais. Jei ir toliau naudositės mūsų paslaugomis po pakeitimų įsigaliojimo, Jūs sutinkate jų laikytis. Tam, kad sutiktumėte su šiais pakeitimais, daugiau jokių papildomų veiksmų Jums atlikti nereikia. Jei pageidaujate juos atmesti, savo „PayPal“ paskyrą turėsite uždaryti iki nurodytos pakeitimų įsigaliojimo datos, kaip aprašyta naudotojo sutartyje.

 

„PayPal“ naudotojo sutarties pakeitimai

Nuo 2022 m. sausio 28 d. mes:

  • Perkeliame „PayPal“ pirkėjų apsaugos programos ir pardavėjo apsaugos programos sąlygas į atskirus tinklalapius. Su šių programų sąlygomis, kurios yra neatsiejama naudotojo sutarties dalis, sutikote, kai sutikote laikytis naudotojo sutarties sąlygų. Šiuo perkėlimu siekiama užtikrinti, kad sąlygas būtų lengviau rasti ir peržiūrėti.
  • Patiksliname „PayPal“ pardavėjų apsaugos programą paaiškindami, kad išsiuntimo įrodyme ir pristatymo įrodyme taip pat turi būti nurodytas internetinis patikrinamas sekimo numeris.
  • Paaiškiname, kad piktnaudžiavimas mūsų elektroniniu ginčų sprendimo procesu, „PayPal“ pirkėjų apsaugos programa ir (arba) „PayPal“ pardavėjo apsaugos programa yra draudžiama veikla, kaip tai apibrėžta naudotojo sutartyje.
  • Paaiškiname, kad standartinis ginčų sprendimo mokestis Jums nebus taikomas ginčams, kurie atitinka visus „PayPal“ pardavėjo apsaugos programos reikalavimus.
  • Paaiškiname, kad minimalus rezervas taip pat žinomas kaip išankstinis rezervas.
  • Įtraukiame 14 papildomų valiutų, kuriomis galima išimti pinigus iš „PayPal“ paskyros, ir paaiškiname, kokie mažiausi ir didžiausi mokesčiai gali būti taikomi atliekant pinigų išėmimo operacijas šiomis valiutomis.
  • Paaiškiname Europos ekonominės erdvės (EEE) apibrėžtį pateikdami EEE sudarančių rinkų ir (arba) regionų sąrašą.

Peržiūrėkite atnaujintą naudotojo sutartį