Politikos naujinimai

 

>> Peržiūrėti visus teisinius susitarimus

>> Peržiūrėti ankstesnius politikos naujinimus

Politikos naujinimai

 

Paskutinį kartą atnaujinta 2023 m. spalio 12 d.

Pranešimas apie Bulgarijoje, Čekijoje, Estijoje, Graikijoje, Kipre, Latvijoje, Lichtenšteine, Lietuvoje, Maltoje, Rumunijoje, San Marine, Slovakijoje ir Slovėnijoje naudojamo (-ų) „PayPal“ susitarimo (-ų) pakeitimą (-us)

 

Šis puslapis

Šiame puslapyje „PayPal“ naudotojai gali susipažinti su Bulgarijoje, Čekijoje, Estijoje, Graikijoje, Kipre, Latvijoje, Lichtenšteine, Lietuvoje, Maltoje, Rumunijoje, San Marine, Slovakijoje ir Slovėnijoje naudojamų „PayPal“ naudotojo sutarčių ar kitų internetinių sutarčių, politikų ar pareiškimų pakeitimais, apie kuriuos reikia pranešti, ir (arba) juos peržiūrėti. Taip pat galite peržiūrėti ankstesnius pranešimus apie atnaujintas politikas. Atkreipkite dėmesį, kad peržiūrimose sutartyse įsigaliojimo datomis ar anksčiau gali būti atliekama papildomų pakeitimų, jei laikomasi taikomų informavimo reikalavimų.

Būsimi pakeitimai

Mes keičiame tam tikrus susitarimus (kurie nurodyti toliau), kuriais reglamentuojami Jūsų santykiai su „PayPal“. Šie pakeitimai bus atliekami automatiškai toliau nurodytomis įsigaliojimo datomis.

Reikalingi veiksmai

Atidžiai peržiūrėkite toliau pateiktus pranešimus ir susipažinkite su būsimais pakeitimais. Jei ir toliau naudositės mūsų paslaugomis po pakeitimų įsigaliojimo, Jūs sutinkate jų laikytis. Tam, kad sutiktumėte su šiais pakeitimais, daugiau jokių papildomų veiksmų Jums atlikti nereikia. Jei pageidaujate juos atmesti, savo „PayPal“ paskyrą turėsite uždaryti iki nurodytos pakeitimų įsigaliojimo datos, kaip aprašyta „PayPal“ naudotojo sutartyje.

 

Pranešimai

Paskelbta: 2023 m. spalio 12 d.

„PayPal“ naudotojo sutarties pakeitimai
Įsigalioja 2024 m. sausio 16 d.:

 • Vadovaudamiesi ES’ skaitmeninių paslaugų aktu, paaiškiname būdus, kaip naudotojai gali teikti skundus dėl kitų sukurto turinio ir veiksmus, kurių galime imtis.
 • Paaiškiname, kad „PayPal“ gali tekti apriboti naudojimąsi jūsų paskyra ir (arba) sulaikyti tam tikrus gaunamus bendruosius mokėjimus, jei nepateiksite reikiamos su mokesčiais susijusios informacijos.

Peržiūrėkite atnaujintą „PayPal “ naudotojo sutartį

 

„PayPal“ pardavėjų apsaugos programos
pakeitimai, įsigaliosiantys 2024 m. sausio 16 d.:

 • Keičiame „PayPal“ pardavėjų apsaugos programos sąlygas ir paaiškiname, kad ji nėra taikoma:
  • Pretenzijoms dėl negautų prekių, kurias pirkėjai pateikia savo kortelių išdavėjams kaip prašymus grąžinti pinigus už kortele finansuotas operacijas.

Peržiūrėkite atnaujintą Pardavėjų apsaugos programą

 

„PayPal“ išmokų sąlygų pakeitimai

Įsigalioja 2024 m. sausio 16 d.

 • „PayPal“ išmokų sąlygos atnaujinamos siekiant paaiškinti esamas produkto funkcijas, įskaitant:
  • tinkamumo reikalavimus išmokų gavėjams siekiant sėkmingai gauti išmokas ir
  • paaiškinama atitinkama „PayPal“ ir siuntėjų atsakomybė, susijusi su išmokų siuntimu naudojantis „PayPal“ išmokų produktu.
 • Be to, pakeitimuose numatyta, kad:
  • „PayPal“ gali reikalauti įrodymo, kad gavėjas aiškiai sutiko gauti su išmokomis susijusius pranešimus;
  • Klientai privalo patvirtinti, kad informacijos teikimas „PayPal“ nėra duomenų pardavimas „PayPal“ pagal galiojančius įstatymus; ir
  • Klientai be išankstinio leidimo negali leisti suprasti, kad „PayPal“ kaip nors remia ar patvirtina jų veiklą; klientai taip pat negali siekti gauti „PayPal“ naudotojo kredencialų.

Peržiūrėkite atnaujintas „PayPal“ išmokų sąlygas

 

PayPal“ internetinių mokėjimo kortele paslaugų sutarties pakeitimai

Įsigalioja 2024 m. sausio 16 d.

 • Į išplėstinių mokėjimų kredito ir debeto kortele funkcijų paketą gali būti įtraukta galimybė integruoti tinkamas trečiųjų šalių pinigines kaip papildomas funkcijas. Keičiame savo sąlygas ir nurodome, kad jei nuspręsite integruoti tokias papildomas funkcijas, sutikdami su „PayPal“ internetinių mokėjimo kortele paslaugų sutarties sąlygomis sutinkate ir su taikomomis trečiųjų šalių sąlygomis. Toks sutikimas apima Jūsų patvirtinimą ir sutikimą, kad tokias trečiosios šalies funkcijas ir sąlygas teikia, atnaujina ir pranešimus apie jas teikia tik atitinkama trečioji šalis, o ne „PayPal“.
 • Pristatome naujas sąlygas ir mokesčius išplėstinių mokėjimų kredito ir debeto kortelėmis naudotojams, kurie pasirenka būti apmokestinami pagal mokesčių planą „Interchange Plus“.

Peržiūrėkite atnaujintą „PayPal“ internetinių mokėjimo kortele paslaugų sutartį

Peržiūrėkite atnaujintą Prekybininko mokesčių puslapį

 

Pranešimai

Paskelbta: 2023 m. liepos 24 d.

PayPal“ internetinių mokėjimo kortele paslaugų sutarties pakeitimai

Įsigalioja 2023 m. spalio 19 d 2023:

 • Į išplėstinių mokėjimų kredito ir debeto kortele funkcijų paketą gali būti įtraukta galimybė integruoti tinkamas trečiųjų šalių pinigines kaip papildomas funkcijas. Keičiame savo sąlygas ir nurodome, kad jei nuspręsite integruoti tokias papildomas funkcijas, sutikdami su „PayPal“ internetinių mokėjimo kortele paslaugų sutarties sąlygomis sutinkate ir su taikomomis trečiųjų šalių sąlygomis. Toks sutikimas apima Jūsų patvirtinimą ir sutikimą, kad tokias trečiosios šalies funkcijas ir sąlygas teikia, atnaujina ir pranešimus apie jas teikia tik atitinkama trečioji šalis, o ne „PayPal“.
 • Paaiškiname, kokiais atvejais galima naudotis sąskaitos atnaujinimo paslauga.

Peržiūrėkite atnaujintą „PayPal“ internetinių mokėjimo kortele paslaugų sutartį