Politikos naujinimai

 

>> Peržiūrėti visus teisinius susitarimus

>> Peržiūrėti ankstesnius politikos naujinimus

Politikos naujinimai

 

 

Pranešimas apie Bulgarijoje, Čekijoje, Estijoje, Graikijoje, Kipre, Latvijoje, Lichtenšteine, Lietuvoje, Maltoje, Rumunijoje, San Marine, Slovakijoje ir Slovėnijoje naudojamo (-ų) „PayPal“ susitarimo (-ų) pakeitimą (-us)

Paskelbta: 2022 m. gegužės 10 d.

 

Šis puslapis

Šiame puslapyje „PayPal“ naudotojai gali susipažinti su Bulgarijoje, Čekijoje, Estijoje, Graikijoje, Kipre, Latvijoje, Lichtenšteine, Lietuvoje, Maltoje, Rumunijoje, San Marine, Slovakijoje ir Slovėnijoje naudojamų „PayPal“ naudotojo sutarčių ar kitų internetinių sutarčių, politikų ar pareiškimų pakeitimais, apie kuriuos reikia pranešti, ir (arba) juos peržiūrėti. Taip pat galite peržiūrėti ankstesnius pranešimus apie atnaujintas politikas.

 

Būsimi pakeitimai

Mes keičiame tam tikrus susitarimus (kurie nurodyti toliau), kuriais reglamentuojami Jūsų santykiai su „PayPal“. Šie pakeitimai bus atliekami automatiškai toliau nurodytomis įsigaliojimo datomis.

 

Reikalingi veiksmai

Atidžiai peržiūrėkite toliau pateiktus pranešimus ir susipažinkite su būsimais pakeitimais. Jei ir toliau naudositės mūsų paslaugomis po pakeitimų įsigaliojimo, Jūs sutinkate jų laikytis. Tam, kad sutiktumėte su šiais pakeitimais, daugiau jokių papildomų veiksmų Jums atlikti nereikia. Jei pageidaujate juos atmesti, savo „PayPal“ paskyrą turėsite uždaryti iki nurodytos pakeitimų įsigaliojimo datos, kaip aprašyta naudotojo sutartyje.

 

„PayPal“ naudotojo sutarties pakeitimai

Nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. patiksliname:

  • skyrių apie taikomą teisę ir jurisdikciją formuluotes. Pakartojama, kad vartotojai turi neginčijamas teises pareikšti ieškinius prieš mus vietos teismuose.
  • Naudotojo sutarties skyrių apie Atvirkštines operacijas, aiškiau įvardydami, kokiais atvejais „PayPal“ gali panaikinti mokėjimą.

Peržiūrėkite atnaujintą Naudotojo sutartį.

 

Svarbus pranešimas visiems klientams ES ir JK

„PayPal“ toliau įgyvendinant tam tikrus būtinus pakeitimus, susijusius su Jungtinės Karalystės pasitraukimu iš Europos Sąjungos, 2022 m. gruodžio 1 d. pasitraukiame iš JK finansinių paslaugų ombudsmeno tarnybos (FOS) savanoriškos jurisdikcijos. Dėl Jungtinės Karalystės taisyklių pakeitimų, nuo 2021 m. sausio 1 d. mes priklausome ir toliau priklausysime FOS Privalomajai jurisdikcijai sprendžiant tam tikrų JK klientų (vartotojų ir tam tikrų smulkiųjų verslų, kurie laikomi labai mažomis įmonėmis, smulkiuoju verslu, labdaros organizacijomis, patikėtiniais ar laiduotojais) skundus dėl įvykių, įvykusių šią dieną arba vėliau, ir šie klientai toliau turi teisę pateikti savo skundus FOS.

Jei turite skundą, susijusį su atveju, kuris įvyko iki 2021 m. sausio 1 d., ir esate nepatenkinti tuo, kaip „PayPal“ išsprendė šį skundą savo galutiniame atsakyme, šį skundą turite pateikti FOS iki 2022 m. gruodžio 1 d.

 

„PayPal“ „Generosity Network“ sąlygų (taikomos tik Graikijoje) įvedimas

Nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. mes:

Graikijoje įvedame „PayPal“ „Generosity Network“ sąlygas ir atitinkamus mokesčius.

Peržiūrėkite „PayPal“ „Generosity Network“ sąlygas

Peržiūrėkite atnaujintus vartotojų mokesčius.

Peržiūrėkite atnaujintus prekybininko mokesčius.

 

Jūsų atnaujintas SEPA tiesioginio debeto įgaliojimas (taikomas Estijoje, Graikijoje, Kipre, Latvijoje, Lietuvoje, Maltoje, Slovakijoje ir Slovėnijoje)

Įsigalioja: 2022 m. gegužės 31 d.

Atnaujiname jūsų SEPA tiesioginio debeto įgaliojimą įtraukdami lauką „Mokėjimo tipas“ ir pažymėdami jį kaip „Pasikartojantį“, kuris atitinka Naudotojo sutartį, pagal kurią jūs suteikiate mums nuolatinį įgaliojimą susieję banko sąskaitą kaip finansavimo šaltinį su savo „PayPal“ paskyra. Taip pat atnaujinsime jūsų SEPA tiesioginio debeto įgaliojimą, įtraukdami jūsų adresą.

Ir toliau, kaip įprasta, galėsite naudotis SEPA tiesioginio debeto įgaliojimo teikiamais privalumais. Galite būti ramūs, kad šis atnaujinimas neturės jokios įtakos jūsų gaunamai paslaugai.