Politikos naujinimai

 

>> Peržiūrėti visus teisinius susitarimus

>> Peržiūrėti ankstesnius politikos naujinimus

Politikos naujinimai

 

Pranešimas apie Bulgarijoje, Čekijoje, Estijoje, Graikijoje, Kipre, Latvijoje, Lichtenšteine, Lietuvoje, Maltoje, Rumunijoje, San Marine, Slovakijoje ir Slovėnijoje naudojamo (-ų) „PayPal“ susitarimo (-ų) pakeitimą (-us)

Paskelbta: 2022 m. rugpjūčio 9 d.

 

Šis puslapis

Šiame puslapyje „PayPal“ naudotojai gali susipažinti su Bulgarijoje, Čekijoje, Estijoje, Graikijoje, Kipre, Latvijoje, Lichtenšteine, Lietuvoje, Maltoje, Rumunijoje, San Marine, Slovakijoje ir Slovėnijoje naudojamų „PayPal“ naudotojo sutarčių ar kitų internetinių sutarčių, politikų ar pareiškimų pakeitimais, apie kuriuos reikia pranešti, ir (arba) juos peržiūrėti. Taip pat galite peržiūrėti ankstesnius pranešimus apie atnaujintas politikas. Atkreipkite dėmesį, kad peržiūrimose sutartyse įsigaliojimo datomis ar anksčiau gali būti atliekama papildomų pakeitimų, jei laikomasi taikomų informavimo reikalavimų.

 

Būsimi pakeitimai

Mes keičiame tam tikrus susitarimus (kurie nurodyti toliau), kuriais reglamentuojami Jūsų santykiai su „PayPal“. Šie pakeitimai bus atliekami automatiškai toliau nurodytomis įsigaliojimo datomis.

 

Reikalingi veiksmai

Atidžiai peržiūrėkite toliau pateiktus pranešimus ir susipažinkite su būsimais pakeitimais. Jei ir toliau naudositės mūsų paslaugomis po pakeitimų įsigaliojimo, Jūs sutinkate jų laikytis. Tam, kad sutiktumėte su šiais pakeitimais, daugiau jokių papildomų veiksmų Jums atlikti nereikia. Jei pageidaujate juos atmesti, savo „PayPal“ paskyrą turėsite uždaryti iki nurodytos pakeitimų įsigaliojimo datos, kaip aprašyta naudotojo sutartyje.

 

„PayPal“ naudotojo sutarties pakeitimai

Įsigalioja 2022 m. spalio 31 d.:

  • Verslo paskyrose negali būti priimamos asmeninės operacijos. Verslo paskyrų savininkai, pageidaujantys priimti asmenines operacijas, turės naudotis asmeninėmis paskyromis.
  • Jei savo svetainėje integruojate arba įtraukiate „PayPal“ paslaugas, paaiškiname, kad „PayPal“ gali naudoti automatizuotas technologijas (pvz., interneto svetainės nuskaitymą) siekiant įvertinti, ar jūsų interneto svetainė atitinka naudotojo sutarties sąlygas, ir užkirsti kelią sukčiavimui.
  • Taip pat atnaujinama aukų siuntimo ir priėmimo kainodara. Dėl naujos kainodaros padidės mokesčiai už kai kurias operacijas. Galite peržiūrėti, kaip atrodys Vartotojų mokesčių puslapis ir Prekybininko mokesčių puslapis po to, kai įsigalios šie pakeitimai.
  • Paaiškiname, kad „PayPal“ gali atšaukti mokėjimą, jei iš savo banko gaunate (gavote) kompensaciją.
  • Įtraukiame 18 papildomų valiutų, kuriomis galima išimti pinigus iš „PayPal“ paskyros, ir paaiškiname, kokie mažiausi ir didžiausi mokesčiai gali būti taikomi atliekant pinigų išėmimo operacijas šiomis valiutomis.

Peržiūrėkite atnaujintą „PayPal“ naudotojo sutartį