Politikos naujinimai

 

>> Peržiūrėti visus teisinius susitarimus

>> Peržiūrėti ankstesnius politikos naujinimus

Politikos naujinimai

 

Pranešimas apie Bulgarijoje, Čekijoje, Estijoje, Graikijoje, Kipre, Latvijoje, Lichtenšteine, Lietuvoje, Maltoje, Rumunijoje, San Marine, Slovakijoje ir Slovėnijoje naudojamo (-ų) „PayPal“ susitarimo (-ų) pakeitimą (-us)

Paskelbta: 2023 m. birželio 8 d.

 

Šis puslapis

Šiame puslapyje „PayPal“ naudotojai gali susipažinti su Bulgarijoje, Čekijoje, Estijoje, Graikijoje, Kipre, Latvijoje, Lichtenšteine, Lietuvoje, Maltoje, Rumunijoje, San Marine, Slovakijoje ir Slovėnijoje naudojamų „PayPal“ naudotojo sutarčių ar kitų internetinių sutarčių, politikų ar pareiškimų pakeitimais, apie kuriuos reikia pranešti, ir (arba) juos peržiūrėti. Taip pat galite peržiūrėti ankstesnius pranešimus apie atnaujintas politikas. Atkreipkite dėmesį, kad peržiūrimose sutartyse įsigaliojimo datomis ar anksčiau gali būti atliekama papildomų pakeitimų, jei laikomasi taikomų informavimo reikalavimų.

Būsimi pakeitimai

Mes keičiame tam tikrus susitarimus (nurodyti toliau), kuriais reglamentuojami Jūsų santykiai su „PayPal“. Šie pakeitimai įsigalios toliau nurodytomis įsigaliojimo datomis.

Reikalingi veiksmai

Atidžiai peržiūrėkite toliau pateiktą pranešimą ir susipažinkite su būsimais pakeitimais. Jei ir toliau naudositės mūsų paslaugomis po pakeitimų įsigaliojimo, sutinkate jų laikytis. Daugiau jokių papildomų veiksmų atlikti nereikia.

Jei pageidaujate tokius pakeitimus atmesti, savo „PayPal“ paskyrą turėsite uždaryti iki nurodytos pakeitimų įsigaliojimo datos.

 

„PayPal“ naudotojo sutarties pakeitimai

Iš „PayPal“ naudotojo sutarties skyriaus „Veiksmai, kurių galime imtis Jums vykdant draudžiamą veiklą“ pašaliname nuostatą, pagal kurią, jei savo „PayPal“ paskyrą naudojate pirmiausia savo prekybos, verslo, amatų ar profesijos tikslais ir pažeidžiate Priimtino naudojimo politiką, „PayPal“ už Priimtino naudojimo politikos pažeidimą iš bet kurios Jūsų valdomos „PayPal“ paskyros likučio gali nuskaityti 2 500 USD sumą (arba atitinkamą sumą šalies, kurioje gyvenate, pagrindine valiuta) (toliau – „Sąlyga“). Taip pat naikiname nuorodas į šią Sąlygą atitinkamoje antraštėje ir pašaliname nereikalingas formuluotes, susijusias su žala. Ši Sąlyga bus pašalinta 2023 m. liepos 17 d. Tuo tarpu, jei po šio pranešimo paskelbimo dienos „PayPal“ turės naujų pretenzijų, kylančių pagal šią Sąlygą, teisių pagal tokias nuostatas įgyvendinimas vykdomas nebus.

Peržiūrėkite atnaujintą „PayPal“ naudotojo sutartį

 

„PayPal“ alternatyvių mokėjimo būdų sutarties pakeitimai 

Įsigalioja 2023 m. rugpjūčio 7 d. 

  • „Apple Pay“ bus siūlomas kaip alternatyvus mokėjimo būdas sąskaitai faktūrai apmokėti.  

Peržiūrėkite atnaujintą „PayPal“ alternatyvių mokėjimo būdų sutartį