>> Peržiūrėti visus teisinius susitarimus

 

„PayPal“ privatumo pareiškimas

Atsisiųsti PDF

 

Įsigaliojimo data: 2024 m. balandžio 15 d.

Susisiekite su mumis, jei turite kokių nors klausimų dėl šio privatumo pareiškimo arba bendro pobūdžio klausimų dėl savo asmens duomenų. Jūsų informacija bus naudojama paslaugoms teikti pagal šį privatumo pareiškimą ir atitinkamą „PayPal“ naudotojo sutartį.

 

Turinys

1. Apžvalga

2. „PayPal“ duomenų valdytojo vaidmuo.

3. Paskyros neturintys asmenys

4. Asmens duomenų, kuriuos renkame apie Jus, kategorijos

5. Kokie ir kokiu teisiniu pagrindu naudojami asmens duomenys?

6. Ar dalijamės asmens duomenimis ir kodėl?

7. Kiek laiko „PayPal“ saugo Jūsų asmens duomenis?

8. Tarptautinis asmens duomenų perdavimas

9. Kaip naudojame slapukus ir sekimo technologijas?

10. Jūsų duomenų apsaugos teisės

11. Konkreti informacija apie automatizuotą sprendimų priėmimą ir profiliavimą

12. Kodėl dalijamės Jūsų asmens duomenimis su kreditų informacijos teikimo agentūromis?

13. Kaip saugome Jūsų asmens duomenis?

14. Ar vaikai gali naudotis mūsų paslaugomis?

15. Šio privatumo pareiškimo atnaujinimai.

16. Pranešimas dėl bankininkystės taisyklių naudotojams EEE ir JK

17. Sąvokų apibrėžtys

18. Mūsų kontaktinė informacija

 

1. Apžvalga

Šiuo privatumo pareiškimu siekiama suteikti Jums pakankamai informacijos apie tai, kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis, kai lankotės mūsų svetainėje, teikiate paraišką dėl mūsų paslaugų (kartu – „paslaugos“) arba jomis naudojatės. Raginame perskaityti šį privatumo pareiškimą ir naudotis juo, kad galėtumėte priimti pagrįstus sprendimus.

Kai kurios sąvokos, kitaip neapibrėžtos šiame pareiškime, paaiškintos 17 skyriuje („Sąvokų apibrėžtys“) šio pareiškimo pabaigoje.

 

2. „PayPal“ duomenų valdytojo vaidmuo

Europos ekonominėje erdvėje (EEE ) „PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A.“ yra duomenų valdytojas, atsakingas už asmens duomenis, surinktus ir tvarkomus naudojant asmens duomenis, gautus Jums apsilankius mūsų svetainėje, registracijos ir paraiškos teikimo proceso metu ir toliau naudojantis paslaugomis.

„Mes“, „mūsų“, „mus“, „PayPal“ arba „PayPal“ įmonės šiame privatumo pareiškime reiškia „PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A.“ ir įmones, kurios yra mūsų tiesiogiai ar netiesiogiai valdomos, valdo mus arba kurios yra valdomos bendrai su mumis.

Kai kurios trečiosios šalys, su kuriomis dalijamės asmens duomenimis, yra nepriklausomi duomenų valdytojai. Tai reiškia, kad ne mes nustatome, kaip bus tvarkomi duomenys, kuriais dalijamės. Tai gali būti valdžios institucijos, kreditų biurai, įgijėjai ir kitos finansų įstaigos. Kai Jūsų duomenimis dalijamasi su nepriklausomais duomenų valdytojais, taikomos jų duomenų tvarkymo taisyklės. Prieš bendraujant su tokiomis įstaigomis raginame perskaityti jų privatumo taisykles ir susipažinti su savo teisėmis į privatumą.

Daugiau informacijos apie tai, kaip saugome Jūsų asmens duomenis, kai jie perduodami už EEE, Jungtinės Karalystės ir Šveicarijos ribų, rasite 8 skyriuje („Tarptautinis asmens duomenų perdavimas“)

 

3. Paskyros neturintys asmenys

Mūsų paslaugomis gali naudotis asmenys, neturintys „PayPal“ paskyros ar profilio. Rinksime Jūsų asmens duomenis Jums naudojantis mūsų paslaugomis, net jei neturite paskyros, pavyzdžiui, kai naudositės mūsų paslaugomis neturėdami „PayPal“ paskyros, naudositės ne mūsų prekės ženklo mokėjimo paslaugomis (pvz., „Braintree“) arba kai gausite mokėjimą iš paskyrų turėtojų jiems naudojantis mūsų paslaugomis (toliau – „gavėjas“). Terminą „naudotojas“ vartojame tiek kalbėdami apie paskyros savininkus, tiek apie paskyros neturinčius asmenis. Jei neturite paskyros, Jūsų asmens duomenys bus naudojami paslaugoms teikti pagal šį privatumo pareiškimą ir atitinkamą „PayPal“ naudotojo sutartį.

 

4. Asmens duomenų, kuriuos renkame apie Jus, kategorijos

Renkame toliau nurodytų kategorijų informaciją apie Jus, kad galėtume teikti paslaugas, nuolat gerinti Jūsų naudotojo patirtį, valdyti ir tobulinti savo verslą. Toliau aprašomi asmens duomenų, kuriuos renkame apie Jus, tipai.

Asmens duomenų, kuriuos renkame iš Jūsų, kai bendraujate su mumis ir naudojatės mūsų paslaugomis, kategorijos:

Registracijos ir kontaktinė informacija. Atsižvelgiant į Jūsų pasirinktas Paslaugas, rinksime šią informaciją: Jūsų vardą ir pavardę, pašto adresą, el. pašto adresą, pajamų informaciją, telefono numerį, mokesčių mokėtojo kodą, mokėjimų informaciją, profesiją, darbo arba įmonės informaciją bei kitą informaciją, reikalingą norint susikurti paskyrą ir naudotis mūsų paslaugomis.

Tapatybės nustatymo ir parašo informacija. Atsižvelgiant į Jūsų pasirinktas Paslaugas, rinksime informaciją, kad galėtume patikrinti Jūsų vardą, pavardę, adresą, el. pašto adresą, telefono numerį, vyriausybės išduotą asmens tapatybės dokumentą, amžių ir biometrinius duomenis, taip pat kad galėtume sukurti ir išduoti Jums el. parašą.

Mokėjimų informacija. Tai gali būti, pvz., pinigų suma, kurią siunčiate arba kurios prašote, naudojama mokėjimo priemonė, kortelė ar finansinė ar finansavimo sąskaita, naudojama teikiant paslaugas, įskaitant išdavėjo pavadinimą, kortelės tipą, šalies kodą, mokėjimo sąskaitos numerį, CVV, naudotojo vardą ir IBAN informaciją.

Informacija apie Jūsų importuotus kontaktus. Jei pasirinksite importuoti kontaktų sąrašus, rinksime informaciją, kurią įvedate arba importuojate apie savo kontaktus, pvz., vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, vaizdus, el. pašto adresą arba naudotojų vardus, susietus su kontaktais, kuriuos importuojate arba įvedate rankiniu būdu.

Informacija Jūsų paskyros profilyje. Tai informacija, kurią pasirenkate įvesti, pvz., naudotojo vardas, el. pašto adresas, mobiliojo telefono numeris, profilio nuotrauka, pageidaujama kalba arba prisistatymas, įskaitant neskelbtinus asmens duomenis, atskleidžiančius religinius įsitikinimus, politines ar filosofines pažiūras, negalią, seksualinę orientaciją, taip pat biometriniai duomenys. Bet kuriuo metu galite nustatyti, kad Jūsų profilis būtų „Privatus“.

Informacija, kurią pateikiate, kai su mumis susisiekiate. Tai informacija, kurią atskleidžiate dalyvaudami apklausose arba susisiekę su mūsų klientų aptarnavimo komanda, pvz., Jūsų naudojamos paslaugos, įrašyti pokalbiai, pokalbiai su mumis, el. paštu siunčiami laiškai mums, paskyros būsena, grąžinimo istorija, balso identifikavimo duomenys. Gali apimti informaciją apie kitus asmenis, jei nuspręsite ją bendrinti su mumis.

Įrenginio informacija. Tai informacija, kuri gali būti automatiškai renkama iš bet kurio įrenginio, per kurį jungiamasi prie svetainės arba paslaugų. Tokia informacija, be kita ko, gali apimti Jūsų įrenginio tipą, įrenginio prisijungimą prie tinklo, įrenginio pavadinimą, įrenginio IP adresą, informaciją apie Jūsų įrenginio interneto naršyklę ir interneto ryšį, kurį naudojate jungdamiesi prie svetainės ar paslaugų, geografinės vietos informaciją, informaciją apie į Jūsų įrenginį atsisiųstas programas, biometrinius duomenis.

Išvestiniai duomenys. Kai naudojatės paslaugomis, remdamiesi Jūsų operacijomis ir asmens duomenimis galime daryti tam tikras išvadas. Taip darome, pavyzdžiui, siekdami užtikrinti Jūsų paskyros saugumą ir apsaugoti nuo sukčiavimo Jums naudojantis paslaugomis. Galime daryti išvadas apie Jūsų elgesio modelius ir asmeninius pomėgius, naršymo ir pirkimo įpročius bei kreditingumą.

Asmens duomenų, surinktų iš trečiųjų šalių, įskaitant tapatybės tikrinimo paslaugų teikėjus, duomenų tarpininkus, paslaugų teikėjus, padedančius mums nustatyti sukčiavimo atvejus, Jūsų banką, prekybininkus ar trečiųjų šalių platformas, kuriose naudojatės mūsų paslaugomis, kategorijos:

Informacija iš Jūsų susietų trečiųjų šalių paskyrų. Jei pasirinksite susieti nefinansinę ar finansinę paskyrą, pavyzdžiui, savo asmeninį el. paštą, socialinius tinklus arba banko ar kredito sąskaitas, rinksime informaciją, atitinkančią aiškiai nurodytą tikslą, dėl kurio tokia paskyra buvo susieta. Pavyzdžiui, jei nuspręsite prisijungti prie atvirosios bankininkystės sistemos, rinksime Jūsų prisijungimo prie sąskaitų duomenis, informaciją apie sąskaitų likučius, operacijas sąskaitose, taip pat informaciją apie Jūsų finansinę būklę susietose sąskaitose. Dėl šios funkcijos naudojimo galite bet kada persigalvoti ir atsieti susietas paskyras.

Informacija iš kreditines ataskaitas teikiančių institucijų. Kai tai leidžiama pagal įstatymus, renkame su kreditu susijusią informaciją, pvz., informaciją apie neapmokėtą ar ankstesnę skolą, grąžinimo istoriją, ankstesnius kredito patvirtinimo atvejus, dabartinius darbo santykius ir santykius su kitomis finansų įstaigomis Jums naudojantis mūsų paslaugomis.

Operacijų informacija. Tai informacija apie Jūsų užsakymus ir pirkinius, pvz., prekės aprašymas, kiekis, kaina, valiuta, pristatymo adresas, internetinio pirkinių krepšelio informacija, pardavėjo ir pirkėjo informacija ir mokėjimo informacija. Apima informaciją apie Jūsų operacijas, kai naudojatės mūsų paslaugomis neprisijungę prie „PayPal“ paskyros (pvz., svečių atsiskaitymas).

Informacija, susijusi su teisiniais reikalavimais. Pagal galiojančius įstatymus (pvz., pinigų plovimo prevencijos teisės aktus) tai gali būti informacija iš išorinių sankcijų sąrašų, pvz., vardas, pavardė, gimimo data, gimimo vieta, profesija ir priežastis, dėl kurios asmuo įtrauktas į atitinkamą sąrašą.

Trečiųjų šalių programos. Tai informacija iš kitų asmenų, gauta Jums naudojantis trečiųjų šalių programomis, pvz., „Apple App Store“ arba „Google Play Store“, socialinių tinklų svetainėmis, pvz., Jūsų vardas, pavardė, socialinio tinklo ID, vietos informacija, el. pašto adresas, įrenginio ID, naršyklės ID ir profilio nuotrauka. Jums naudojantis trečiųjų šalių programomis galioja tokių programų privatumo pranešimas ir paslaugų teikimo sąlygos.

Asmens duomenų, kurie apie Jus renkami automatiškai, pvz., Jums jungiantis prie mūsų svetainės ar mobiliosios programos, taip pat gaunamų naudojant slapukus ir panašias sekimo technologijas bei Jūsų įrenginius, kategorijos:

Techniniai naudojimo duomenys. Tai informacija apie tinklalapių atsako laiką, atsisiuntimo klaidas, datą ir laiką, kada naudojotės paslauga, pvz., Jūsų IP adresas, statistiniai duomenys apie tai, kaip įkeliami ar peržiūrimi puslapiai, kokiose svetainėse lankėtės prieš apsilankydami mūsų svetainėse, ir kita naudojimo ir naršymo informacija, surinkta naudojant slapukus („Techniniai naudojimo duomenys“).

Informacija iš Jūsų įrenginio. Tai informacija apie Jūsų kalbos nuostatas, IP adresas, naršyklės ID, įrenginio ID, slapukų nuostatos, laiko juosta, operacinė sistema, platforma, ekrano skiriamoji geba ir panaši informacija apie Jūsų įrenginio nuostatas, taip pat duomenys, surinkti naudojant slapukus ar kitas sekimo technologijas.

Vietos informacija. IP pagrįstos geografinės vietos nustatymo informacija, pvz., platumos ir ilgumos duomenys, ir pasaulinės padėties nustatymo sistemos (GPS) informacija, kai savo įrenginio parametruose suteikiate mums leidimą rinkti tokią informaciją.

Išvestiniai duomenys. Išvestiniai duomenys, kuriais remiantis sukuriamas Jūsų profilis, galintis atspindėti Jūsų elgsenos modelius ir asmeninius pomėgius, pavyzdžiui, lytis, pajamos, naršymo ir pirkimo įpročiai, kreditingumas.

 

5. Kokie ir kokiu teisiniu pagrindu naudojami asmens duomenys?

Jūsų asmens duomenis galime tvarkyti dėl įvairių priežasčių, numatytų pagal Europos Sąjungoje (ES), Jungtinėje Karalystėje (JK) ir Šveicarijoje galiojančius duomenų apsaugos įstatymus, ir vadovaudamiesi toliau nurodytais teisėtais pagrindais:

Renkame toliau nurodytus asmens duomenis, kurie, mūsų nuomone, yra būtini, kad galėtume įvykdyti savo ikisutartinius ir sutartinius įsipareigojimus Jums ir be kurių negalėsite naudotis paslaugomis.

Būtinų asmens duomenų kategorijos:

 • Registracijos ir kontaktinė informacija
 • Tapatybės nustatymo ir parašo informacija
 • Mokėjimų informacija
 • Informacija, susijusi su teisiniais reikalavimais
 • Informacija, kurią pateikiate, kai su mumis susisiekiate
 • Operacijų informacija
 • Siuntų sekimas
 • Konkrečiai paslaugai suteikti reikalingi asmens duomenys
 • Informacija iš kreditines ataskaitas teikiančių institucijų ir finansų įstaigų
 • Informacija iš Jūsų susietų finansinių sąskaitų
 • Informacija, gauta Jums naudojantis paslaugomis
 • Techniniai naudojimo duomenys
 • Įrenginio informacija
 • Vietos duomenys

Veikla:

 • Teikti paslaugas, vykdyti atitinkamus susitarimus su Jumis ir kitaip administruoti mūsų verslo santykius su Jumis.
 • Administruoti Jūsų mokėjimus už produktus ir santykius su klientais.
 • Įvertinti Jūsų kreditingumą Jums teikiant paraišką, patvirtinti Jūsų tapatybę ir kontaktinę informaciją bei apsaugoti Jus ir kitus asmenis nuo sukčiavimo.
 • Patvirtinti Jūsų tapatybę, įskaitant atvejus, kai naudojamas elektroninis parašas, ir patikrinti Jūsų asmeninę bei kontaktinę informaciją.
 • Įrodyti, kad operacijos buvo įvykdytos.
 • Inicijuoti, įgyvendinti ar užginčyti teisinę pretenziją ar išieškojimo procedūrą.
 • Užtikrinti vidaus procedūrų laikymąsi.
 • Įvertinti, kuriuos mokėjimo būdus ir paslaugas Jums pasiūlyti, pvz., atliekant vidinį ir išorinį kredito vertinimą.
 • Atlikti klientų analizę, administruoti paslaugas ir vykdyti vidaus operacijas, pavyzdžiui, trikčių šalinimo, duomenų analizės, testavimo, mokslinių tyrimų ir statistikos tikslais.
 • Bendrauti su Jumis dėl mūsų paslaugų.
 • Užtikrinti, kad būtų laikomasi galiojančių ES ir valstybių narių įstatymų, pvz., pinigų plovimo prevencijos ir buhalterinės apskaitos įstatymų ir taisyklių, kurias išleido mūsų nurodyti bankai ir atitinkami kortelių tinklai.

Mūsų teisėtas interesas – užtikrinti, kad „PayPal“ ir toliau būtų saugi finansinė paslauga, o mes ir toliau galėtume teikti naujoviškas ir Jums aktualias paslaugas. Tai darome, kai mūsų teisėti interesai nėra viršesni už Jūsų teisę nesutikti, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi šiuo tikslu.

Veikla:

 • Užtikrinti, kad turinys Jums būtų pateiktas efektyviausiu būdu ir atsižvelgiant į Jūsų naudojamą įrenginį.
 • Užkirsti kelią netinkamam mūsų paslaugų naudojimui siekiant užtikrinti mūsų platformos saugumą.
 • Nustatyti, ar atitinkate keliamus reikalavimus, ir susisiekti su Jumis dėl paslaugų, kurioms galėtumėte naudotis arba kurios galėtų jus dominti, pavyzdžiui, atliekant vidinį kreditingumo vertinimą.
 • Atlikti rizikos analizę, sukčiavimo prevenciją ir rizikos valdymą.
 • Gerinti mūsų paslaugas ir plėsti verslą, pvz., gerinti rizikos modelius siekiant sumažinti sukčiavimą, kurti naujus produktus ir funkcijas bei ieškoti naujų verslo galimybių.
 • Atnaujinti Jūsų paskyros ir finansinę informaciją.
 • Vykdyti rinkodaros, produktų ir klientų analizę, įskaitant testavimą, pavyzdžiui, siekiant pagerinti mūsų produktų asortimentą ir optimizuoti pasiūlymus klientams.
 • Užtikrinti, kad būtų laikomasi galiojančių įstatymų, pvz., pinigų plovimo prevencijos ir buhalterinės apskaitos įstatymų, reguliuojamojo kapitalo pakankamumo reikalavimų ir taisyklių, kurias išleido mūsų nurodyti bankai ir atitinkami kortelių tinklai. Pavyzdžiui, kai tvarkome asmens duomenis laikydamiesi KYC („pažink savo klientą“) reikalavimų, kad galėtume užkirsti kelią pinigų plovimui, teroristų finansavimui ir sukčiavimui, taip pat kad galėtume tokius atvejus nustatyti ir ištirti. Taip pat tikriname sankcijas, teikiame ataskaitas mokesčių institucijoms, policijos institucijoms, teisėsaugos institucijoms, priežiūros institucijoms, kai to daryti mūsų neįpareigoja ES ir valstybių narių teisės aktai, bet kai geranoriškai manome, kad dalytis informacija būtina siekiant laikytis galiojančių teisės aktų.
 • Palengvinti Jūsų dalyvavimą konkursuose, akcijose ir renginiuose.
 • Vykdyti finansinės rizikos valdymo prievoles, pavyzdžiui, susijusias su kredito rezultatais ir kokybe, draudimo rizika ir kapitalo pakankamumo reikalavimų laikymusi pagal galiojančius teisės aktus.
 • Tvarkyti informaciją apie Jūsų kontaktus, kad Jums būtų lengviau juos rasti, susieti ir pagerinti mokėjimų tikslumą. Pateikdami mums informaciją apie savo kontaktus patvirtinate, kad turite leidimą pateikti šią informaciją „PayPal“ šiame privatumo pareiškime aprašytais tikslais.
 • Teikti Jums informaciją, naujienas ir rinkodaros medžiagą apie mūsų paslaugas, įskaitant atvejus, kai bendradarbiaujame su kitais subjektais, kad galėtume teikti panašias paslaugas.
 • Susieti informaciją apie Jus, kad galėtume nustatyti, kai naudojatės paslaugomis neprisijungę prie „PayPal“ paskyros (pvz., mokate neprisijungę prie „PayPal“ paskyros) arba naudojatės ne mūsų prekės ženklo mokėjimo paslaugomis (pvz., „Braintree“), ir susieti tokias operacijas su Jūsų paskyra, jei tokią turite arba susikursite vėliau.
 • Įsiminti Jūsų nuostatas ir taikyti jas, kai kitą kartą naudositės paslaugomis, pvz., kurį mokėjimo būdą dažniausiai pasirenkate arba ar atsiskaitę norite gauti skaitmeninius kvitus el. paštu arba tekstine žinute.

Pagal ES ir valstybių narių įstatymus esame teisiškai įpareigoti vykdyti tam tikrą duomenų tvarkymo veiklą. Tai darome, kai tai būtina siekiant laikytis galiojančių įstatymų.

Veikla:

 • Teikti mūsų paslaugas ir produktus.
 • Patvirtinti Jūsų tapatybę, įskaitant atvejus, kai naudojamas parašas, ir patikrinti Jūsų asmeninę bei kontaktinę informaciją.
 • Inicijuoti, įgyvendinti ar užginčyti teisinę pretenziją ar išieškojimo procedūrą.
 • Užkirsti kelią netinkamam mūsų paslaugų naudojimui siekiant užtikrinti mūsų platformos saugumą.
 • Atlikti rizikos analizę, sukčiavimo prevenciją ir rizikos valdymą.
 • Užtikrinti, kad būtų laikomasi galiojančių įstatymų, pvz., pinigų plovimo prevencijos ir buhalterinės apskaitos įstatymų, reguliuojamojo kapitalo pakankamumo reikalavimų ir taisyklių, kurias išleido mūsų nurodyti bankai ir atitinkami kortelių tinklai. Pavyzdžiui, kai tvarkome asmens duomenis laikydamiesi KYC („pažink savo klientą“) reikalavimų, kad galėtume užkirsti kelią pinigų plovimui, teroristų finansavimui ir sukčiavimui, taip pat kad galėtume tokius atvejus nustatyti ir ištirti. Taip pat tikriname sankcijas, teikiame ataskaitas mokesčių institucijoms, policijos institucijoms, teisėsaugos institucijoms ir priežiūros institucijoms.

Remdamiesi Jūsų aiškiu ir savanorišku sutikimu tvarkome Jūsų asmens duomenis, kad galėtume pasiūlyti tam tikras funkcijas, kurios, nors ir nėra būtinos norint naudotis paslaugomis, gali jus sudominti, pavyzdžiui, kontaktų sąrašo sinchronizavimas su Jūsų paskyra, biometrinių duomenų teikimas, tikslinė reklama, Jūsų el. pašto paskyros susiejimas siuntų sekimo tikslais arba prisijungimas prie trečiosios šalies platformos. Savo nuomonę dėl šių funkcijų naudojimo galite bet kada pakeisti savo paskyros nuostatose. Atkreipkite dėmesį, kad atšaukus sutikimą, tai neturės įtakos bet kokio duomenų tvarkymo, kurį vykdėme iki atšaukimo, teisėtumui. Daugiau informacijos apie Jūsų teisę atšaukti sutikimą rasite 10 skyriuje („Jūsų teisės į duomenų apsaugą“).

 

6. Ar dalijamės asmens duomenimis ir kodėl?

Dalinsimės Jūsų asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis, jei tam bus teisėtas pagrindas.

Tai apima:

 • Su kitomis „PayPal“ įmonėmis, kad galėtume teikti Jums paslaugas ir dėl savo teisėtų interesų vykdydami savo verslą. Šie interesai išsamiau aprašyti 5 skyriuje („Kokie ir kokiu teisiniu pagrindu naudojami asmens duomenys?“). Gaunančioji „PayPal“ įmonė Jūsų asmens duomenis tvarkys pagal šį privatumo pareiškimą.
 • Su valdžios institucijomis – tiek, kiek esame teisiškai įpareigoti tai daryti. Tokios institucijos apima atitinkamų šalių mokesčių institucijas, policijos institucijas, teisėsaugos institucijas ir priežiūros institucijas. Mums taip pat gali tekti pateikti kompetentingoms institucijoms, pvz., pajamų ar mokesčių institucijoms, informaciją apie tai, kaip Jūs naudojatės mūsų paslaugomis, kuri gali apimti Jūsų vardą, pavardę, adresą ir informaciją apie kortelių operacijas, kurias apdorojame Jūsų vardu, kai naudojatės mūsų paslaugomis. Teisinis pagrindas vykdyti atskleidimo prievoles pagal ES ir valstybių narių teisę yra teisinė prievolė, o tais atvejais, kai veikiama pagal ne ES ir ne valstybių narių teisę, remiamasi teisėtu interesu laikytis atitinkamų įstatymų, kad būtų užkirstas kelias neteisėtam elgesiui.
 • Su kitomis finansų įstaigomis ir kortelių tinklais, pavyzdžiui, siekiant palengvinti mokėjimų apdorojimą, kartu pasiūlyti produktą arba pridėti korteles prie Jūsų elektroninės piniginės. Teisinis pagrindas, kuriuo remdamiesi atskleidžiame duomenis, yra mūsų sutarties su Jumis vykdymas. Šios šalys taip pat gali gauti prieigą prie Jūsų asmens duomenų kitais teisėtais tikslais, pavyzdžiui, tapatybei patikrinti, sukčiavimo prevencijai ir rizikai valdyti. Šio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra teisėtas mūsų ir mūsų partnerių interesas atgrasyti nuo apgaulingo ir neteisėto elgesio.
 • Su sukčiavimo prevencijos ir tapatybės tikrinimo agentūromis, pvz., talkinant mums nustatant sukčiavimo veiklą. Šio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra teisėtas mūsų ir mūsų partnerių interesas atgrasyti nuo apgaulingo ir neteisėto elgesio.
 • Su skolų išieškojimo agentūromis , pvz., išieškant pradelstas skolas per trečiąją šalį, pvz., skolų išieškojimo agentūrą. Tai darome savo teisėto intereso vykdyti verslą ir susigrąžinti skolas pagrindu. Atkreipkite dėmesį, kad asmens duomenys, kuriais dalijatės tiesiogiai su šiomis šalimis, tvarkomi pagal šių šalių privatumo pranešimus, ir kad jos gali pranešti apie Jūsų nesumokėtas skolas kreditines ataskaitas teikiančioms institucijoms, o tai gali turėti įtakos Jūsų kreditingumui arba galimybėms gauti kreditą ateityje.
 • Su paslaugų teikėjais, kurie veikia mūsų pavedimu ir mūsų vardu, kad galėtų įvykdyti jiems pavestas užduotis, pavyzdžiui, rinkodaros, IT kūrimo, techninės priežiūros, prieglobos ir techninės pagalbos bei klientų aptarnavimo operacijas. Tokio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra mūsų sutartinių įsipareigojimų Jums vykdymas.
 • Su kitais naudotojais pagal Jūsų paskyros nuostatas. Pagal savo paskyros nuostatas galite rodyti arba padaryti kitiems naudotojams prieinamą tam tikrą informaciją, pavyzdžiui, savo profilio nuotrauką, vardą ir pavardę, naudotojo vardą arba miestą. Šio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Jūsų sutikimas. Atkreipkite dėmesį, kad savo profilio parametrus galite bet kada nemokamai pakeisti.
 • Su finansų įstaigomis dėl Jūsų prisijungimo prie atvirosios bankininkystės, pavyzdžiui, kai inicijuojate paskyros susiejimą su kitu banku, kortelės sąskaita ar agregatoriumi. Tai darome norėdami patikrinti, ar turite pakankamai lėšų, arba įsitikinti, kad sąskaita priklauso Jums. Kai nusprendžiate susieti savo paskyrą, prieigos prie Jūsų paskyros duomenų teisinis pagrindas yra mūsų sutartinių įsipareigojimų Jums vykdymas.
 • Su partneriais ir prekybininkais, jų paslaugų teikėjais ir kitais subjektais, dalyvaujančiais atliekant operaciją, pvz., kai naudojatės paslaugomis norėdami inicijuoti pirkimus internetu, sumokėti kitiems naudotojams ar grąžinti prekes, galime dalytis informacija apie Jus ir Jūsų paskyrą su kitomis šalimis, dalyvaujančiomis apdorojant Jūsų operacijas. Tokio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra mūsų sutartinių įsipareigojimų Jums vykdymas ir mūsų teisėti interesai. Atkreipkite dėmesį, kad tvarkant asmens duomenis, kuriais dalijamasi su partneriais ir prekybininkais (arba jų paslaugų teikėjais), dalyvaujančiais vykdant operaciją, taikoma partnerių ir prekybininkų privatumo politika ir procedūros.
 • Su trečiosiomis šalimis, kurios yra nepriklausomi duomenų valdytojai, pvz., kai dalijamės asmens duomenimis su kreditų informacijos teikimo agentūromis, įgijėjais ir kitomis finansų įstaigomis arba saugos produktais, kad mūsų paslaugomis negalėtų pasinaudoti kompiuterinių programų robotai. Atkreipkite dėmesį, kad asmens duomenys, kuriais dalijatės tiesiogiai su šiomis šalimis, tvarkomi pagal šių šalių privatumo pranešimus. Pavyzdžiui, kai jungiatės prie mūsų mobiliosios programos, naudojame „Google reCAPTCHA“, kad užkirstume kelią piktnaudžiavimui mūsų paslaugomis. Asmens duomenys, kuriais su jais dalijatės, tvarkomi laikantis „Google“ privatumo politikos ir naudojimo sąlygų. Daugiau informacijos apie kredito informacijos agentūras, su kuriomis bendradarbiaujame vertindami Jūsų kreditingumą, rasite 12 skyriuje („Pranešimas apie kredito informacijos agentūras“).
 • Su pirkėjais arba perleidžiant verslą, pavyzdžiui, jei parduodame verslą ar turtą, Jūsų asmens duomenimis galime dalytis su parduodamo verslo ar turto pirkėju. Jei „PayPal“ arba didelę „PayPal“ turto dalį įsigyja trečioji šalis, asmens duomenys taip pat gali būti perduoti. „PayPal“ turi teisėtą interesą vykdyti šias operacijas.

 

7. Kiek laiko „PayPal“ saugo Jūsų asmens duomenis?

Asmens duomenis saugome tiek laiko, kiek tai būtina arba leidžiama atsižvelgiant į tikslą, kuriam jie buvo surinkti, ir laikantis galiojančių įstatymų.

Saugojimo laikotarpis nustatomas vadovaujantis šiais kriterijais:

 • Asmens duomenys, naudojami tęstiniams Jūsų ir „PayPal“ santykiams, saugomi tiek laiko, kiek trunka santykiai, ir dar 10 metų.
 • Asmens duomenys, susiję su mums taikoma teisine prievole, saugomi pagal taikomus įstatymus, pavyzdžiui, pagal taikomus bankroto įstatymus ir kovos su pinigų plovimu prievoles.
 • Asmens duomenis saugome tik tiek, kiek būtina, kai saugoti duomenis tikslinga dėl teisminių ginčų, tyrimų, audito ir atitikties užtikrinimo procedūrų arba siekiant apsisaugoti nuo teisinių pretenzijų.

 

8. Tarptautinis asmens duomenų perdavimas

Mes veikiame daugelyje šalių, todėl mes (arba mūsų paslaugų teikėjai) galime perkelti Jūsų duomenis ir tvarkyti juos ne toje šalyje, kurioje gyvenate. Jūsų informacijai apdoroti ir saugoti Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse pasitelkiame trečiųjų šalių paslaugų teikėjus. Šios šalys ne visada gali užtikrinti lygiavertį privatumo apsaugos lygį. Vadovaudamiesi ES ir JK duomenų apsaugos teisės aktais ėmėmės konkrečių veiksmų, kad apsaugotume Jūsų asmens duomenis. Kai perduodame Jūsų asmens duomenis su „PayPal“ susijusioms įmonėms, vadovaujamės kompetentingų priežiūros institucijų patvirtintomis įmonėms privalomomis taisyklėmis (jas galima rasti čia). Kitais atvejais duomenys perduodami remiantis Europos Komisijos patvirtintomis standartinėmis sutartinėmis sąlygomis, siekiant užtikrinti, kad Jūsų informacijai būtų taikomi aukšti apsaugos standartai ir gerbiamos Jūsų teisės į privatumą.

 

9. Kaip naudojame slapukus ir sekimo technologijas?

Kai naudojatės mūsų paslaugomis, atveriate mūsų siunčiamus el. laiškus arba lankotės trečiosios šalies svetainėje, kurioje teikiame savo paslaugas, mes ir mūsų partneriai naudojame slapukus ir kitas sekimo technologijas, tokias kaip pikselių žymos, žiniatinklio indikatoriai ir valdikliai (kartu –„slapukai“), kad atpažintume jus kaip naudotoją, pritaikytume Jūsų patirtį internete ir internetinį turinį, įskaitant reklamą pagal interesus, atliktume analizę, sumažintume riziką ir užkirstume kelią galimam sukčiavimui, taip pat didintume pasitikėjimą ir saugumą mūsų svetainėse ir paslaugose. Tam tikri mūsų paslaugų ir svetainių aspektai ir funkcijos pasiekiami tik naudojant slapukus, todėl, jei nuspręsite tam tikrų slapukų atsisakyti, svetainėmis ir paslaugomis galėsite naudotis tik ribotai arba nebegalėsite jomis naudotis visai.

Slapukus naudojame Jūsų įrenginio informacijai, veiklos internete informacijai ir išvestiniams duomenims rinkti, kaip aprašyta pirmiau.

Slapukai padeda mums atlikti šiuos veiksmus:

 • Įsiminti Jūsų informaciją, kad Jums nereikėtų jos iš naujo įvesti.
 • Sekti ir suprasti, kaip naudojatės mūsų internetinėmis paslaugomis ir kaip elgiatės su mūsų siųstais el. laiškais.
 • Pritaikyti mūsų internetines paslaugas pagal Jūsų pageidavimus.
 • Įvertinti, kiek naudingos ir veiksmingos yra mūsų paslaugos ir Jums siunčiami pranešimai.
 • Kitaip valdyti ir tobulinti mūsų produktus ir paslaugas.

DNT („Nesekti“) yra pasirinktinis naršyklės parametras, leidžiantis pasirinkti nuostatas dėl reklamuotojų ir kitų trečiųjų asmenų vykdomo stebėjimo. Šiuo metu mūsų svetainės nėra sukurtos taip, kad reaguotų į DNT signalus ar panašius naršyklių mechanizmus.

Jei norite daugiau sužinoti apie tai, kaip naudojame slapukus, peržiūrėkite mūsų pareiškimą dėl slapukų ir sekimo technologijų.

 

10. Jūsų duomenų apsaugos teisės

Pagal galiojančius duomenų apsaugos teisės aktus turite tam tikras teises kontroliuoti, kaip renkame ir naudojame jūsų asmens duomenis. Jūsų teisės:

Teisė susipažinti su savo informacija, ją ištaisyti, pašalinti, teisė nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, teisė į duomenų perkeliamumą ir teisė apriboti duomenų tvarkymą

 • Suprantame, kaip svarbu, kad galėtumėte kontroliuoti savo asmens duomenų naudojimą, ir nurodome keletą būdų, kaip galite pasinaudoti savo teisėmis susipažinti (teise žinoti), ištaisyti (pataisyti ar atnaujinti), pašalinti (ištrinti) savo asmens duomenis, teise nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų duomenys, teise į duomenų perkeliamumą ir teise visiškai ar iš dalies apriboti duomenų tvarkymą.
 • Jei turite paskyrą, galite pasinaudoti savo duomenų apsaugos teisėmis „PayPal“ programoje spustelėję „Duomenys ir privatumas“. Net jei neturite Paskyros (pavyzdžiui, kai naudojatės mokėjimo be „PayPal“ paskyros paslauga), galite pateikti prašymą susipažinti su savo informacija, gauta vykdant mokėjimų be „PayPal“ paskyros operacijas, ją pakeisti, ištaisyti ir pašalinti. Jei esate įgaliotasis atstovas, susisiekę su mumis galite pateikti prašymą, susijusį su kito asmens informacija. Atkreipkite dėmesį, kad patikrinimo metu galime paprašyti pateikti papildomos informacijos.

Teisė nesutikti, kad asmeniui būtų taikomas automatizuotas sprendimų priėmimas ir profiliavimas

 • Be patvirtinimo pagal toliau aprašytus automatizuotus sprendimus negalėsite naudotis mūsų paslaugomis, pvz., mokėjimo būdais. „PayPal“ naudoja keletą saugumo mechanizmų, užtikrinančių, kad sprendimai būtų tinkami. Šie mechanizmai apima nuolatines mūsų sprendimų modelių peržiūras, o atskirais atvejais ir atsitiktinę atranką. Jei dėl rezultato kyla kokių nors abejonių, galite su mumis susisiekti ir mes nustatysime, ar procedūra buvo atlikta tinkamai.
 • Turite teisę nesutikti su automatizuotu sprendimu, turinčiu teisinių pasekmių, arba su sprendimais, kurie gali kitaip reikšmingai paveikti Jus (bei atitinkamą profiliavimą), susisiekę su mumis. Mes peržiūrėsime sprendimą, atsižvelgdami į atitinkamas papildomas aplinkybes.

Sutikimas

 • Jei naudojame Jūsų asmens duomenis Jūsų sutikimo pagrindu, paprastai turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą, tačiau tai neturės įtakos sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo iki jo atšaukimo teisėtumui.
 • Jūsų sutikimo atšaukimas neturės įtakos prieš atšaukimą vykdyto duomenų tvarkymo teisėtumui, taip pat neturės įtakos Jūsų asmens duomenų tvarkymui, vykdomam remiantis kitu teisėtu duomenų tvarkymo pagrindu nei sutikimas.

Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais

 • Jei Jūsų asmens duomenis naudojame tiesioginės rinkodaros tikslais, savo leidimus visada galite pakeisti, nesutikti su tokiu duomenų naudojimu ir atsisakyti būsimų tiesioginės rinkodaros pranešimų naudodami elektroniniuose pranešimuose esančią atsisakymo nuorodą arba savo paskyros nuostatose.

Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu teisėtų interesų pagrindu

Kaip pasinaudoti savo teisėmis ir kaip susisiekti su mumis arba duomenų apsaugos institucija?

 • Jei dėl kokios nors priežasties esate nepatenkinti tuo, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, turite teisę pateikti skundą savo šalies duomenų apsaugos priežiūros institucijai.
 • Su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu galima susisiekti internetu arba adresu: „PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A.“, 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg (Liuksemburgas).
 • Taip pat, jei manote, kad Jūsų teisės buvo pažeistos, galite kreiptis į vietos teismus.
 • Skundą taip pat galite pateikti mūsų pagrindinei duomenų apsaugos priežiūros institucijai– Liuksemburgo duomenų apsaugos nacionalinei duomenų apsaugos komisijai (CNPD) adresu Commission Nationale pour la Protection des Donnees, Service des plaints, 15, Boulevard du Jazz, L-4370 Belvaux, Luxembourg (Liuksemburgas).
 • Dėl bet kokių su JK susijusių duomenų apsaugos klausimų su JK atstovu galima susisiekti adresu Bird & Bird GDPR Representative UK, 12 New Fetter Lane, Holburn, London EC4A 1JP.

 

11. Konkreti informacija apie automatizuotą sprendimų priėmimą ir profiliavimą

Automatizuotas sprendimų priėmimas – tai procesas, kai sprendimas priimamas visiškai automatizuotomis priemonėmis, nedalyvaujant žmogui. Kai kuriais atvejais šie sprendimai gali turėti teisinį arba kitokį reikšmingą poveikį Jums kaip asmeniui. Profiliavimas – tai individo asmenybės, elgsenos, interesų ir įpročių analizė siekiant apie jį daryti prognozes ar priimti sprendimus. Kai tai leidžiama pagal ES ar valstybės narės teisės aktus arba kai tai būtina sutarčiai sudaryti ar vykdyti, tam tikrais atvejais galime naudoti automatizuotą sprendimų priėmimą arba profiliavimą sprendimams priimti. Automatizuoto sprendimų priėmimo pavyzdys – Jūsų kreditingumo vertinimas siekiant nustatyti Jūsų tinkamumą gauti tam tikrus kredito produktus.

Manome, kad automatinis tokių sprendimų priėmimas padidina „PayPal“ objektyvumą ir skaidrumą sprendžiant, kokias paslaugas Jums siūlyti. „PayPal“ naudoja keletą saugumo mechanizmų, užtikrinančių, kad sprendimai būtų tinkami. Šie mechanizmai apima nuolatines mūsų sprendimų modelių peržiūras, o atskirais atvejais ir atsitiktinę atranką. Visada galite prašyti, kad būtų taikomas neautomatinis sprendimų priėmimo procesas, pareikšti savo nuomonę arba nesutikti, kad sprendimai būtų priimami vien tik automatizuotomis priemonėmis, įskaitant profiliavimą, jei toks sprendimas turėtų teisinį poveikį arba kitaip Jus reikšmingai paveiktų. Daugiau apie tai, kaip išreikšti savo nesutikimą dėl tokio sprendimų priėmimo, galite sužinoti 10 skyriuje („Jūsų duomenų apsaugos teisės“).

Jei norite gauti daugiau informacijos apie tai, kaip naudojame automatizuotą sprendimų priėmimą arba profiliavimą, susisiekite su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu (DAP) internetu.

 

12. Kodėl dalijamės Jūsų asmens duomenimis su kreditų informacijos teikimo agentūromis?

Jei pateikėte paraišką gauti mūsų kredito paslaugas arba jomis naudojatės, kad galėtume apdoroti Jūsų paraišką, Jūsų asmens duomenis galime pateikti kredito informacijos teikimo agentūroms ir jos suteiks mums informacijos apie Jus, pavyzdžiui, Jūsų finansinę istoriją. Tai darome norėdami įvertinti kreditingumą ir produkto tinkamumą, patikrinti Jūsų tapatybę, atsekti ir išieškoti skolas bei užkirsti kelią nusikalstamai veiklai.

Tokio duomenų perdavimo teisinis pagrindas yra ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – „ES BDAR“) 6 straipsnio 1 dalies b punktas (sutartiniai įsipareigojimai) ir 6 straipsnio 1 dalies f punktas (teisėtas interesas).

Be to, nuolat keisimės informacija apie Jus su kredito informacijos teikimo agentūromis, įskaitant informaciją apie Jūsų apmokėtas sąskaitas ir laiku negrąžintas skolas. Šią informaciją kredito informacijos teikimo agentūros gali teikti kitoms organizacijoms, kad jos galėtų atlikti panašius patikrinimus, nustatyti Jūsų buvimo vietą ir išieškoti iš Jūsų skolas.

Jūsų duomenys taip pat bus susieti su visų bendrų pareiškėjų ar kitų finansinių partnerių duomenimis.

Kaip sužinoti daugiau

Jei norite sužinoti, kurios kredito informacijos teikimo agentūros paslaugomis naudojomės konkrečiai paieškai, susisiekite su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu (DAP) internetu.

Kredito informacijos teikimo agentūrų, kurių paslaugomis naudojamės Jungtinėje Karalystėje ir EEE, sąrašą galima rasti čia. Taip pat pateikiami konkrečiose šalyse pasitelkiamų kredito informacijos teikimo agentūrų pavadinimai bei nuorodos į jų privatumo pranešimus, kuriuose galite sužinoti, kaip jie naudoja asmens duomenis ir jais dalijasi, taip pat kiek laiko saugo tokius asmens duomenis. Į kredito informacijos teikimo agentūras, veikiančias šalyje, kurioje gyvenate, galite kreiptis tiesiogiai, jei turite klausimų dėl jų teikiamų paslaugų, Jūsų kredito reitingo ar jų turimos informacijos apie Jus, arba jei norite pasinaudoti savo duomenų subjekto teisėmis jų atžvilgiu.

 

13. Kaip saugome Jūsų asmens duomenis?

Taikome technines, fizines ir administracines saugumo priemones, skirtas tinkamai apsaugoti Jūsų asmens duomenims nuo praradimo, netinkamo naudojimo, neteisėtos prieigos prie jų, jų atskleidimo ir pakeitimo. Saugumo priemonės apima užkardas, duomenų šifravimą, fizinės prieigos prie mūsų duomenų centrų kontrolę ir leidimų prieigai prie informacijos kontrolę. Esame pasiryžę apsaugoti savo sistemas ir paslaugas, tačiau Jūs esate atsakingi už savo slaptažodžio (-ių) ir paskyros arba profilio registracijos informacijos privatumo užtikrinimą, palaikymą ir patvirtinimą, kad mūsų saugomi Jūsų asmens duomenys yra tikslūs ir atnaujinti. Mes neatsakome už asmens duomenų, kuriais dalijamės su trečiuoju asmeniu per Jūsų leidžiamą paskyros susiejimą, apsaugą.

 

14. Ar vaikai gali naudotis mūsų paslaugomis?

Mes sąmoningai nerenkame informacijos (įskaitant asmens duomenis) iš jaunesnių nei 16 metų amžiaus vaikų ar kitų asmenų, kurie teisiškai negali naudotis mūsų svetainėmis ir paslaugomis. Jei sužinome, kad gavome asmens duomenis iš asmens, kuriam neleidžiama naudotis mūsų paslaugomis, nedelsdami juos ištriname, nebent esame teisiškai įpareigoti tokius duomenis saugoti.

Jei manote, kad klaidingai ar netyčia surinkome informaciją iš asmens, kuriam neleidžiama naudotis mūsų paslaugomis, susisiekite su mumis.

 

15. Šio privatumo pareiškimo atnaujinimai.

Kartais peržiūrime šį privatumo pareiškimą, kad jis atspindėtų mūsų verslo, paslaugų arba galiojančių įstatymų pakeitimus. Jei pagal galiojančius teisės aktus apie pakeistą versiją reikia pranešti, apie pakeitimus įspėsime jus prieš 30 dienų, paskelbdami pranešimą savo svetainės puslapyje „Atnaujinta politika“ arba „Privatumo pareiškimas“. Kitu atveju atnaujintas privatumo pareiškimas įsigalios nuo paskelbtos įsigaliojimo datos.

 

16. Pranešimas dėl bankininkystės taisyklių naudotojams EEE ir JK

Apskritai pagal Liuksemburgo įstatymus, kurie reglamentuoja „PayPal“ vykdomą naudotojo duomenų tvarkymą (duomenų apsaugą ir banko slaptumą), reikalaujamas aukštesnio lygio skaidrumas nei pagal daugumą kitų ES teisės aktų. Todėl, skirtingai nei didžioji dauguma internetinių paslaugų ar finansinių paslaugų teikėjų ES, „PayPal“ šiame privatumo pareiškime nurodė trečiųjų šalių paslaugų teikėjus ir verslo partnerius, kuriems galime atskleisti Jūsų duomenis, taip pat atskleidimo tikslą ir atskleidžiamos informacijos tipą. Nuorodą į minėtų trečiųjų asmenų sąrašą rasite čia. Sutikdami su šiuo privatumo pareiškimu ir turėdami „PayPal“ paskyrą, Jūs aiškiai sutinkate, kad Jūsų duomenys būtų perduoti tiems tretiesiems asmenims nurodytais tikslais.

„PayPal“ gali atnaujinti minėtų trečiųjų šalių sąrašą kiekvieno ketvirčio (sausio, balandžio, liepos, spalio) pirmąją darbo dieną. „PayPal“ pradės perduoti bet kokius duomenis bet kuriam naujam subjektui arba pagal naujus tikslus ar duomenų tipus, nurodytus atnaujintame sąraše, tik praėjus 30 dienų nuo tos dienos, kai šis sąrašas bus viešai paskelbtas pasinaudojant šiuo privatumo pareiškimu. Šį sąrašą turėtumėte peržiūrėti „PayPal“ svetainėje kiekvieno ketvirčio nurodytą dieną. Jei per 30 dienų nuo atnaujinto trečiųjų šalių sąrašo paskelbimo nepaprieštaraujate naujoms duomenų atskleidimo sąlygoms, laikoma, kad su sąrašo ir šio privatumo pareiškimo pakeitimais sutinkate. Jei su pakeitimais nesutinkate, galite uždaryti savo paskyrą ir nustoti naudotis mūsų paslaugomis.

Norint teikti „PayPal“ paslaugas, tam tikrą mūsų renkamą informaciją (kuri nurodyta šiame privatumo pareiškime) gali reikėti perduoti kitoms su „PayPal“ susijusioms įmonėms arba kitiems subjektams, įskaitant tuos, kurie šiame skyriuje nurodyti kaip mokėjimo paslaugų teikėjai, mokėjimų apdorojimo paslaugų teikėjai arba paskyrų savininkai (ar panašūs subjektai). Jūs pripažįstate, kad, atsižvelgiant į jų vietinius teisės aktus, tokiems subjektams gali būti taikomi įstatymai, reglamentai, teikiamos užklausos, atliekami tyrimai ar teikiami įsakymai, dėl kurių gali reikėti atskleisti informaciją atitinkamos šalies atitinkamoms institucijoms. Naudodamiesi „PayPal“ paslaugomis sutinkate, kad mes perduotume tokią informaciją siekdami Jums suteikti „PayPal“ paslaugas.

Tiksliau, Jūs sutinkate ir nurodote „PayPal“ su Jūsų informacija atlikti visus toliau nurodytus veiksmus:

a. Atskleisti reikalingą informaciją policijai ir kitoms teisėsaugos institucijoms, saugumo pajėgoms, kompetentingoms vyriausybinėms, tarpvyriausybinėms ar viršvalstybinėms įstaigoms, kompetentingoms agentūroms, departamentams, reguliavimo institucijoms, savireguliavimo institucijoms ar organizacijoms (įskaitant, be kita ko, agentūras, kurios nurodytos trečiųjų asmenų teikėjų sąrašo skyriuje „Agentūros“, pateiktame čia) ir kitiems tretiesiems asmenims, įskaitant „PayPal“ grupės įmones, (i) kurių nurodymus esame teisiškai priversti vykdyti ir kurių nurodymus vykdyti mums teisiškai leidžiama, įskaitant, be kita ko, 2015 m. liepos 24 d. Liuksemburgo įstatymą dėl JAV užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto (FATCA įstatymas) ir 2015 m. gruodžio 18 d. Liuksemburgo įstatymą dėl EBPO bendro duomenų teikimo standarto (CRS įstatymas), (ii) kai turime pagrindą manyti, kad mums tikslinga bendradarbiauti atliekant tyrimus dėl sukčiavimo arba kitos neteisėtos veiklos ar galbūt neteisėtos veiklos, (iii) taip pat kai reikia atlikti tyrimus dėl mūsų naudotojo sutarties pažeidimų (įskaitant, be kita ko, Jūsų finansavimo šaltinio arba kredito ar debeto kortelės teikėjo tyrimus).

Jei Jums taikomas FATCA arba CRS įstatymas, mes privalome Jums pranešti apie Jūsų informaciją, kurią galime perduoti įvairioms institucijoms. Skaitykite daugiau apie „PayPal“ įsipareigojimus pagal FATCA įstatymą ir CRS įstatymą bei apie tai, kokią įtaką jie gali Jums turėti, taip pat atkreipkite dėmesį į informaciją, kurią dėl to galime atskleisti.

Mes ir kitos organizacijos, įskaitant šalis, priimančias „PayPal“, taip pat galime dalytis būtina informacija, gauti prieigą prie jos ir ją naudoti (taip pat ir iš kitų valstybių) (įskaitant, be kita ko, sukčiavimo prevencijos agentūrų užfiksuotą informaciją), kad mes ir jie galėtų įvertinti ir valdyti riziką (įskaitant, be kita ko, sukčiavimo, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos tikslais). Susisiekite su mumis, jei norite gauti daugiau informacijos apie atitinkamas sukčiavimo prevencijos agentūras. Jei norite gauti daugiau informacijos apie pirmiau minėtas agentūras, sukčiavimo prevencijos agentūras ir kitus trečiuosius asmenis, spauskite čia.

Atskleisti paskyros informaciją intelektinės nuosavybės teisių savininkams, jei pagal galiojančią ES valstybės narės nacionalinę teisę jie „PayPal“ pareiškia pretenziją dėl informacijos atskleidimo ne teisme pažeidžiant jų intelektinės nuosavybės teises, kai pažeidimas įvyko naudojantis „PayPal“ paslaugomis (žr., pvz., Vokietijos prekių ženklų įstatymo 19 straipsnio 2 dalies 3 punktą arba Vokietijos autorių teisių įstatymo 101 straipsnio 2 dalies 3 punktą).

c. Atskleisti būtiną informaciją pagal kredito kortelių asociacijų arba civilinio ar baudžiamojo teisinio proceso reikalavimus.

d. Atskleisti Jūsų vardą ir „PayPal“ nuorodą „PayPal“ naudotojų kataloge. Jūsų duomenys bus patvirtinti kitiems „PayPal“ naudotojams, jiems vykdant naudotojo paiešką pagal Jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį arba šios informacijos dalį. Taip siekiama užtikrinti, kad žmonės atliktų mokėjimus reikiamam naudotojui. Šią funkciją galima išjungti „PayPal“ profilio parametruose.

e. Jei Jūs kaip prekybininkas prie „PayPal“ jungiatės ir atliekate integravimą per trečiąją šalį, mes tokiam partneriui galime atskleisti būtiną informaciją, kad galėtume užtikrinti ir palaikyti tokį susitarimą (tai apima, be kita ko, Jūsų „PayPal“ integracijos statusą, informaciją, ar turite aktyvią „PayPal“ paskyrą, ir informaciją, ar jau dirbate su kitu „PayPal“ integracijos partneriu).

Atskleisti būtiną informaciją mokėjimų apdorojimo paslaugų teikėjams, auditoriams, klientų aptarnavimo paslaugų teikėjams, kredito informacijos ir sukčiavimo prevencijos agentūroms, finansinių produktų teikėjams, prekybos partneriams, rinkodaros ir viešųjų ryšių įmonėms, operacinių paslaugų teikėjams, grupės įmonėms, agentūroms, prekyvietėms ir kitiems čia išvardytiems tretiesiems asmenims. Tokios informacijos atskleidimas mums sudaro galimybę teikti Jums „PayPal“ paslaugas. Trečiųjų asmenų sąraše pagal kiekvieną kategoriją pateikėme neišimtinius realių trečiųjų asmenų (kurie gali apimti jų teisių perėmėjus ir paveldėtojus), kuriems šiuo metu atskleidžiame Jūsų paskyros informaciją arba kuriems galime atskleisti Jūsų paskyros informaciją, pavyzdžius, taip pat nurodėme tokio atskleidimo tikslą ir konkrečią informaciją, kurią atskleidžiame (išskyrus aiškiai nurodytus atvejus, įstatymai arba sutartys riboja šių trečiųjų asmenų teisę naudoti tokią informaciją kitais tikslais, nei tie, kuriais tokia informacija buvo pasidalyta).

g. Atskleisti būtiną informaciją Jūsų tarpininkui arba įgaliotajam atstovui (pavyzdžiui, asmeniui, kuriam suteikėte įgaliojimą, arba Jums paskirtam globėjui).

h. Atskleisti agreguotus statistinius duomenis savo verslo partneriams arba viešųjų ryšių tikslais. Pavyzdžiui, galime atskleisti, kad tam tikras procentas mūsų naudotojų gyvena Mančesteryje. Tačiau tokia agreguota informacija nėra susieta su asmens duomenimis.

i. Dalytis reikiama paskyros informacija su nesusijusiais trečiaisiais asmenimis (kurie nurodyti čia), kad jie galėtų ją naudoti šiais tikslais:

 1. Sukčiavimo prevencijai ir rizikos valdymui: kad būtų galima užkirsti kelią sukčiavimui, įvertinti ir valdyti riziką.
 2. Klientų aptarnavimui: kad galėtume aptarnauti klientus, taip taip padėti tvarkyti Jūsų paskyras arba spręsti ginčus (pavyzdžiui, dėl sąskaitų arba operacijų).
 3. Prekių siuntimui: dėl prekių siuntimo ir susijusių paslaugų, kai perkama per „PayPal“.
 4. Teisinės atitikties užtikrinimui: kad padėtume jiems laikytis pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų.
 5. Paslaugų teikėjams: kad sudarytume sąlygas su mumis pagal sutartį dirbantiems paslaugų teikėjams padėti užtikrinti mūsų verslo operacijas, pvz., vykdant sukčiavimo prevenciją, sąskaitų surinkimą, rinkodarą, klientų aptarnavimą ir teikiant technologijų paslaugas. Mūsų sutartyse numatyta, kad šie paslaugų teikėjai Jūsų informaciją gali naudoti tik tiek, kiek to reikia dėl paslaugų, kurias jie mums teikia, bet ne savo pačių naudai.

 

17. Sąvokų apibrėžtys

 • Įrenginio informacija – duomenys, kurie gali būti automatiškai renkami iš bet kurio įrenginio, per kurį jungiamasi prie svetainės arba paslaugų. Tokia informacija, be kita ko, gali apimti Jūsų įrenginio tipą, įrenginio prisijungimą prie tinklo, įrenginio pavadinimą, įrenginio IP adresą, informaciją apie Jūsų įrenginio interneto naršyklę ir interneto ryšį, kurį naudojate jungdamiesi prie svetainės ar paslaugų, geografinės vietos informaciją, informaciją apie į Jūsų įrenginį atsisiųstas programas, biometrinius duomenis.
 • Geografinės vietos informacija – informacija, kuri leidžia tiksliai nustatyti Jūsų buvimo vietą, pavyzdžiui, naudojant ilgumos ir platumos koordinates, gautas naudojant GPS arba Jūsų įrenginio parametrus.
 • Vietos informacija – informacija, kuri leidžia nustatyti apytikslę Jūsų buvimo vietą, pavyzdžiui, naudojant ilgumos ir platumos koordinates, gautas per GPS ar „Wi-Fi“ arba atliekant telefono vietos trianguliaciją.
 • Partneris – prekybininkas ar įmonė, su kuriais mūsų naudotojai sudaro sandorius siekdami įsigyti prekių ar paslaugų.
 • Mokėti be „PayPal“ paskyros reiškia tą patį, kaip nurodyta mokėjimų be „PayPal“ paskyros sąlygose.
 • „PayPal“ įmonės – tai „PayPal“ priklausančios ir valdomos įmonės, kurios tvarko asmens duomenis pagal savo paslaugų teikimo sąlygas ir privatumo taisykles. „PayPal“ įmonės apima „Honey Science LLC“, „Paidy Inc.“, „Happy Returns, LLC“, „HyperWallet“ ir „Braintree“.
 • Asmens duomenys – informacija, kuri gali būti susieta su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta. Asmens duomenys, be kita ko, gali apimti vardą, pavardę, pašto adresą (įskaitant atsiskaitymo ir pristatymo adresus), telefono numerį, el. pašto adresą, mokėjimo kortelės numerį, kitą finansinę sąskaitos informaciją, sąskaitos numerį, gimimo datą, valstybės išduotus identifikacinius duomenis (pavyzdžiui, vairuotojo pažymėjimo numerį, nacionalinį asmens kodą, paso numerį) ir biometrinius duomenis.
 • Tvarkymas – tai bet koks automatinėmis ir neautomatinėmis priemonėmis vykdomas asmens duomenų ar asmens duomenų rinkinių tvarkymas, pavyzdžiui, kai juos renkame, įrašome, kategorizuojame, struktūrizuojame, saugome, pritaikome ar keičiame, atgaminame ir peržiūrime, naudojame, atskleidžiame perduodami, platiname ar kitaip padarome prieinamus, lyginame ar sujungiame, apribojame jų tvarkymą, ištriname ar sunaikiname.
 • Paslaugos – bet kokios „PayPal“ prekės ženklo arba ne „PayPal“ prekės ženklo mokėjimo paslaugos, mokėjimo be „PayPal“ paskyros paslauga, kredito produktai ir paslaugos, turinys, savybės, technologijos arba funkcijos ir visos susijusios interneto svetainės, programos ir paslaugos, kurias Jums siūlo „PayPal“. Naudojimasis paslaugomis apima naudojimąsi mūsų svetainėmis.
 • Svetainės – interneto svetainės, mobiliosios programos, oficialios socialinių tinklų platformos arba kitos internetinės vietos, per kurias „PayPal“ siūlo paslaugas ir kuriose paskelbtas šis privatumo pareiškimas arba nuoroda į jį.
 • Ne mūsų prekės ženklo mokėjimų paslaugos reiškia, kad bendrausite su prekybininkais ir jiems atliksite mokėjimus naudodamiesi mūsų mokėjimų kortelėmis paslaugomis, kurios nėra pažymėtos „PayPal“ prekių ženklu.
 • Naudotojas – tai asmuo, kuris naudojasi paslaugomis kaip vartotojas asmeninėms ar namų ūkio reikmėms. Šiame pranešime sąvoka „Naudotojas“ apima „Jus“ ir „Jūsų“.

 

18. Mūsų kontaktinė informacija

Su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu galima susisiekti internetu arba adresu: „PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A.“, 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg (Liuksemburgas).

Jei esate JK gyventojas, susisiekite su mūsų atstovu: Bird & Bird GDPR Representative UK, 12 New Fetter Lane, Holburn, London EC4A 1JP.

 • Spauskite čia, jei norite susisiekti su mumis dėl savo „PayPal“ paskyros arba paslaugų
 • Spauskite čia, jei norite susisiekti su mumis dėl savo „Xoom“ paskyros arba paslaugų