„PayPal“ paslaugos naudotojo sutartis

 

>> Peržiūrėti visus teisinius susitarimus

Nuorodos į susitarimus prie Naudotojo sutarties

Paskutinis atnaujinimas: 2019 m. gruodžio 20 d.

 

 

 

Jei kuriame nors dokumente pateikta nuoroda į skyriaus numerius arba apibrėžtus naudotojo sutarties žodžius, šiame dokumente galite surasti atitinkamą nuostatą arba žodį, apibrėžtą nuo 2019 m. gruodžio 11 d. galiojančioje naudotojo sutartyje. 

1) Skyriai:

Naudotojo sutarties skyrius, galiojantis iki 2019 m. gruodžio 11 d.

Nuostatos vieta galiojančioje naudotojo sutartyje

Įžanga

Šio skyriaus nuostatos dabar pateikiamos šiose vietose:

 • Jūsų paskyros informacija – Sveiki prisijungę prie „PayPal“!

 • Kitos teisinės sąlygos – Bendravimas su Jumis – Kalbos ir sutarties vertimas

 • Kitos teisinės sąlygos – Nuostolių atlyginimas ir atsakomybės apribojimas – „PayPal“ atleidimas nuo atsakomybės

 • Mokėjimų gavimas – Mokėjimų grąžinimas ir atšaukimas – Atšaukimas

 • Mokėjimų gavimas – „PayPal“ pardavėjų apsauga

 • Neleistina veikla ir lėšų sulaikymas – Galimi veiksmai, kai vykdoma kokia nors neleistina veikla

 • Jūsų paskyros informacija – Lėšų laikymas ir „PayPal“ likučio naudojimas

 • Jūsų paskyros informacija – Lėšų laikymas ir „PayPal“ likučio naudojimas – „PayPal“ likutis

 • Apie jūsų paskyrą – „PayPal“ likučio laikymas ir naudojimas – Rezervo sąskaita

 • Neleistina veikla ir lėšų sulaikymai – Lėšų sulaikymai, apribojimai ir rezervai – Triumai

 • Mokėjimas – „PayPal“ pirkėjų apsauga

 • Mokėjimas – Bendrosios mokėjimo nuostatos – Kiek laiko užtruks mano mokėjimas?

 • Apie jūsų paskyrą – Informacija apie mus ir mūsų paslaugas

1. Mūsų santykiai su Jumis
 

1.1 „PayPal“ yra tik mokėjimo paslaugų teikėjas.

Šio skyriaus nuostatos dabar pateikiamos šiose vietose:

 • Apie jūsų paskyrą – Informacija apie mus ir mūsų paslaugas

 • Jūsų paskyros informacija – Lėšų laikymas ir „PayPal“ likučio naudojimas

 • Kitos teisinės sąlygos – Nuostolių atlyginimas ir atsakomybės apribojimas – Mūsų, kaip mokėjimo paslaugų teikėjos, vaidmuo

1.2 Jūsų privatumas.

Kitos teisinės sąlygos – Kita informacija – Privatumas

1.3 Priskyrimas.

Kitos teisinės sąlygos – Kita informacija – Priskyrimas

1.4 Bendravimas su Jumis.

1.4.1 Kalbos. 

Kitos teisinės sąlygos – Kita – Sutarties vertimas

1.4.2 Pranešimai Jums. 

Kitos teisinės sąlygos – Mūsų tarpusavio bendravimas – Pranešimai jums

1.5 Pranešimai PayPal.

Kitos teisinės sąlygos – Mūsų tarpusavio bendravimas – Susisiekite su mumis

1.6 Šio susitarimo pakeitimai.

Jūsų paskyros informacija – Sveiki prisijungę prie „PayPal“!

1.7 Tinkamumas. 

Jūsų paskyros informacija – Sveiki prisijungę prie „PayPal“!

2. Jūsų paskyra ir likučiai

2.1 Asmeninės ir verslo paskyros. 

Šio skyriaus nuostatos dabar pateikiamos šiose vietose:

 • Apie jūsų paskyrą – Paskyros atidarymas – Asmeninės paskyros / verslo paskyros

 • Jūsų paskyros informacija – Lėšų laikymas ir „PayPal“ likučio naudojimas

2.2 Likutis.

Šio skyriaus nuostatos dabar pateikiamos šiose vietose:

 • Apie paskyrą – Lėšų skyrimo šaltinio susiejimas ir atsiejimas

 • Jūsų paskyros informacija – Lėšų laikymas ir „PayPal“ likučio naudojimas

 • Jūsų paskyros informacija – Lėšų laikymas ir „PayPal“ likučio naudojimas – „PayPal“ likutis

 • Apie jūsų paskyrą. Pinigų įnešimas arba išėmimas – Pinigų įnešimas

2.3 Sąskaitos informacija (įskaitant informaciją apie likutį ir sandorius) 

Apie paskyrą – Paskyros išrašai ir sąskaitos duomenų užklausa

2.4 Įskaitymas.

Kitos teisinės sąlygos – Mūsų teisės – Jūsų atsakomybės kompensavimas

2.5 Sumos, kurias esate skolingi mums. 

Jūsų paskyros informacija – Lėšų laikymas ir „PayPal“ likučio naudojimas – „PayPal“ likutis

2.6 Likučiai keliomis valiutomis.

Apie paskyrą – Pinigų valdymas keliomis valiutomis

2.7 Užstato palūkanos.

Kitos teisinės sąlygos – Mūsų teisės – Saugumo interesai

3. Finansavimo šaltiniai

3.1 Finansavimo šaltinio susiejimas. 

Jūsų paskyros informacija – Lėšų šaltinio susiejimas ir atsiejimas

3.2 Kortelės.

Apie jūsų paskyrą – Finansavimo šaltinio susiejimas ir atsiejimas – Jūsų daugkartinis leidimas apmokestinti jūsų finansavimo šaltinius

3.3 Banko sąskaitos. 

Šio skyriaus nuostatos dabar pateikiamos šiose vietose:

 • Apie jūsų paskyrą – Finansavimo šaltinio susiejimas ir atsiejimas – Jūsų daugkartinis leidimas apmokestinti jūsų finansavimo šaltinius

 • Apie jūsų paskyrą – Finansavimo šaltinio susiejimas ir atsiejimas – atšaukimo į finansavimo šaltinį rizika

 • Mokėjimas – Jūsų mokėjimų finansavimas – Iš paskyros siunčiamų mokėjimų finansavimas

3.4 SEPA tiesioginis debetas (naudotojams, turintiems registruotus adresus Kipre, Estijoje, Graikijoje, Airijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Maltoje, Slovakijoje ir Slovėnijoje)

Apie jūsų paskyrą – Finansavimo šaltinio susiejimas ir atsiejimas – Jūsų daugkartinis leidimas apmokestinti jūsų finansavimo šaltinius

3.5 Specialūs finansavimo susitarimai

Mokėjimas – Jūsų mokėjimų finansavimas – Specialūs finansavimo susitarimai

3.6 Pageidaujamas lėšų skyrimo šaltinis.

Šio skyriaus nuostatos dabar pateikiamos šiose vietose:

 • Mokėjimas – Jūsų mokėjimų finansavimas – Pageidaujamo lėšų skyrimo šaltinio pasirinkimas)

 • Jūsų paskyros informacija – Lėšų šaltinio susiejimas ir atsiejimas

3.7 Nėra pasirinkto / prieinamo pageidaujamo lėšų skyrimo šaltinio?

Mokėjimas – Jūsų mokėjimų finansavimas – Iš paskyros siunčiamų mokėjimų finansavimas

3.8 Finansavimo šaltinio apribojimai.

Jūsų paskyros informacija – Lėšų šaltinio susiejimas ir atsiejimas

4. Pinigų siuntimas

4.1 Mes vykdome jūsų mokėjimo nurodymus.

Šio skyriaus nuostatos dabar pateikiamos šiose vietose:

 • Mokėjimas – Bendrosios mokėjimo nuostatos – Kiek laiko užtruks mano mokėjimas?

 • Apie jūsų paskyrą. Pinigų įnešimas arba išėmimas – Pinigų išėmimas

 • Mokėjimas – Bendrosios mokėjimo atlikimo nuostatos – Jūsų mokėjimo nurodymas

 • Mokėjimas – Bendrosios mokėjimo atlikimo nuostatos – Kai galime atsisakyti atlikti mokėjimą

 • Mokėjimas – Bendrosios mokėjimo atlikimo nuostatos – Mokėjimo nurodymo atšaukimas

 • Mokėjimas – Bendrosios mokėjimo atlikimo nuostatos – Kai galime atsisakyti atlikti mokėjimą

4.2 Jūsų mokėjimo nurodymas dėl apmokėjimo kitam naudotojui.

Jūsų paskyros informacija – Lėšų laikymas ir „PayPal“ likučio naudojimas – „PayPal“ likutis

4.3 Jūsų mokėjimo nurodymas dėl pinigų išėmimo.

Apie jūsų paskyrą. Pinigų įnešimas arba išėmimas – Pinigų išėmimas

4.4 Nepakankamas lėšų kiekis jūsų likutyje.

Šio skyriaus nuostatos dabar pateikiamos šiose vietose:

 • Mokėjimas – Bendrosios mokėjimo atlikimo nuostatos – Kai galime atsisakyti atlikti mokėjimą

 • Mokėjimas – Pinigų grąžinimas į Jūsų paskyrą – Jei jūsų „PayPal“ paskyra gauna grąžinamąją sumą

4.5 Limitų siuntimas.

Mokėjimas – Bendrosios mokėjimo atlikimo nuostatos – Limitų siuntimas

4.6 Atsisakyta sudaryti sandorius.

Šio skyriaus nuostatos dabar pateikiamos šiose vietose:

 • Mokėjimas – Bendrosios mokėjimo atlikimo nuostatos – Kai gavėjas nepriima mokėjimo

 • Mokėjimas – Lėšų grąžinimas į sąskaitą

4.7 Prekybininkų apdorojimo delsa. 

Mokėjimas – Automatinių mokesčių nustatymas iš paskyros – Pardavėjo atidėti mokėjimai

4.8 Iš anksto patvirtinti mokėjimai (dar vadinami automatiniais mokėjimais).

Šio skyriaus nuostatos dabar pateikiamos šiose vietose:

 • Mokėjimas – Automatinio paslaugų mokesčių nurašymo iš paskyros nustatymas – Mokėjimai pagal lėšų nurašymo sutartį

 • Mokėjimų gavimas – Mokėjimų pagal lėšų nurašymo sutartį priėmimas

 • Problemų sprendimas – Kur negalime jums kompensuoti – Lentelė (stulpelis „Netikėtas atsiskaitymo sutarties mokėjimas“)

4.9 Iš anksto patvirtintų mokėjimų atšaukimas.

Mokėjimas – Automatinio paslaugų mokesčių nurašymo iš paskyros nustatymas – Mokėjimai pagal lėšų nurašymo sutartį

4.10 El. pinigų siuntimas skirtingomis valiutomis. 

Apie jūsų paskyrą - Jūsų pinigų valdymas keliomis valiutomis

5. Pinigų gavimas

Įžanga

Mokėjimų gavimas – bendrosios mokėjimų gavimo nuostatos

5.1 Gavimo ribos kėlimas.

Mokėjimų gavimas – Bendrosios išmokų gavimo nuostatos – Gavimo apribojimai

5.2 Mokėjimų peržiūra.

Neleistina veikla ir lėšų sulaikymai – Lėšų sulaikymai, apribojimai ir rezervai – Mokėjimo peržiūra

55.3 Atleidimo nuo pinigų, grąžinimų ir pretenzijų rizika.

Mokėjimų gavimas – Mokėjimų grąžinimas ir atšaukimas – Atšaukimas

5.4 „PayPal“ ir jūsų klientai (ir 5.5 naudotojams Vokietijoje)

Šio skyriaus nuostatos dabar pateikiamos šiose vietose:

 • Mokėjimų gavimas – Informacija apie „PayPal“

Mokėjimų gavimas – Papildomų mokesčių taikymo taisyklės

5.5 Pinigų gavimas skirtingomis valiutomis. (5.6 Vokietijos naudotojams)

Šio skyriaus nuostatos dabar pateikiamos šiose vietose:

 • Apie paskyrą – Pinigų valdymas keliomis valiutomis

 • Mokėjimų gavimas – Bendrosios mokėjimų gavimo nuostatos

5.6 Mokesčiai. (5.7 naudotojams Vokietijoje)

Mokėjimų gavimas – Mokesčiai ir informacijos teikimas

5.7. Pinigų grąžinimas, atmesti mokėjimai,  jūsų taikoma pinigų grąžinimo politika, duomenų apsauga, privatumo politika ir saugumas.

(5.8 naudotojams Vokietijoje)

5.7.1. Grąžinamosios sumos ir atmesti mokėjimai

Mokėjimų gavimas – Pinigų grąžinimas ir mokėjimų atšaukimas – Grąžinamosios sumos – Jūsų taikoma pinigų grąžinimo politika ir privatumo politika

5.7.2. Pinigų grąžinimo politika

Mokėjimų gavimas – Jūsų taikoma pinigų grąžinimo politika ir privatumo politika

5.7.3. Duomenų apsaugos ir privatumo politika

Kitos teisinės sąlygos – Kita – Jūsų turimos informacijos naudojimas; duomenų apsaugos teisės aktai

5.7.4. Saugumas

Neleistinos veiklos ir lėšų sulaikymai – Neleistinos veiklos – Paskutinė įtrauka

5.8 „PayPal“ verslo mokėjimai. (Galimi tik Airijoje, Bulgarijoje, Čekijoje, Džersyje, Estijoje, Gernsyje, Graikijoje, JK, Kipre, Latvijoje, Lichtenšteine, Lietuvoje, Maltoje, Meno saloje, Rumunijoje, San Marine, Slovakijoje, Slovėnijoje, Vengrijoje (atitinkamos šalys)

Nenaudojama

5.9 Sulaikymai pagal jūsų nurodymus. (5.8 ne atitinkamose šalyse, Vokietijoje ir Austrijoje) 

Neleistinos veiklos ir lėšų sulaikymai – Lėšų sulaikymai, galimybių apribojimai ir rezervai – Lėšų sulaikymai, susiję su jūsų nurodymais

5.10Naujas atsiskaitymo sprendimas (5.9 ne atitinkamose šalyse)  

Mokėjimų gavimas – Naujas atsiskaitymo sprendimas

6. El. pinigų išėmimas ir (arba) išpirkimas

6.1. Kaip išsiimti ir (arba) išpirkti el. pinigus

Šio skyriaus nuostatos dabar pateikiamos šiose vietose:

 • Apie jūsų paskyrą. Pinigų įnešimas arba išėmimas – Pinigų išėmimas

 • Apie paskyrą – Pinigų valdymas keliomis valiutomis

6.2a Išėmimo ir (arba) išpirkimo limitai.

Šio skyriaus nuostatos dabar pateikiamos šiose vietose:

 • Kitos teisinės sąlygos – Mūsų teisės – Informacija apie jus

 • Apie jūsų paskyrą. Pinigų įnešimas arba išėmimas – Pinigų išėmimas

6.2b Vykdymo būdai ir terminai.

Apie jūsų paskyrą. Pinigų įnešimas arba išėmimas – Pinigų išėmimas

6.2c Operacijų peržiūra. 

Apie jūsų paskyrą. Pinigų įnešimas arba išėmimas – Pinigų išėmimas

6.3 Pinigų išgryninimo limitas

Apie jūsų paskyrą. Pinigų įnešimas arba išėmimas – Pinigų išėmimas

6.4 Pinigų išėmimas keliomis valiutomis. 

Apie jūsų paskyrą. Pinigų įnešimas arba išėmimas – Pinigų išėmimas

6a. Kauf auf Rechnung (tik Vokietijoje)

Jūsų paskyros informacija – Sveiki prisijungę prie „PayPal“!

6b. „PayPal PLUS“ (tik Vokietijoje)

Jūsų paskyros informacija – Sveiki prisijungę prie „PayPal“!

6c. Mokėjimas po 14 dienų (tik Vokietijoje)

Jūsų paskyros informacija – Sveiki prisijungę prie „PayPal“!

7. Sutarties galiojimo terminas ir Jūsų paskyros uždarymas

Visas tekstas

Informacija apie Jūsų paskyrą – „PayPal“ paskyros uždarymas

8. Mokesčiai ir valiutos konvertavimas

8.1 Paslaugų mokesčiai.

Informacija apie jūsų paskyrą – Paslaugų mokesčiai

8.2. Valiutos konvertavimas.

Šio skyriaus nuostatos dabar pateikiamos šiose vietose:

 • Informacija apie jūsų paskyrą – pinigų keliomis valiutomis valdymas – valiutos konvertavimo sąlygos

 • Informacija apie jūsų paskyrą – pinigų valdymas keliomis valiutomis – valiutos konvertavimo pasirinkimai

8.3 Valiutos konvertavimo pasirinkimai. 

Šio skyriaus nuostatos dabar pateikiamos šiose vietose:

 • Informacija apie jūsų paskyrą – pinigų keliomis valiutomis valdymas – valiutos konvertavimo sąlygos

 • Informacija apie jūsų paskyrą – pinigų valdymas keliomis valiutomis – valiutos konvertavimo pasirinkimai

Neleistinos veiklos

9.1 Neleistinos veiklos

Neleistinos veiklos ir lėšų sulaikymai – Neleistinos veiklos

9.2 Mokėjimo priemonės saugumo užtikrinimas.

Informacija apie Jūsų paskyrą – Paskyros atidarymas – Kaip saugiai naudotis „PayPal“ paskyra

9.3 Neleistinos veiklos ir leidimai.

Informacija apie Jūsų paskyrą – Paskyros atidarymas – Kaip saugiai naudotis „PayPal“ paskyra

10. Jūsų atsakomybė – Veiksmai, kurių galime imtis

10.1. Jūsų atsakomybė.

10.1a

Šio skyriaus nuostatos dabar pateikiamos šiose vietose:

 • Neleistinos veiklos ir lėšų sulaikymai – Veiksmai, kurių galime imtis, kai vykdomos neleistinos veiklos

 • Kitos teisinės sąlygos – „PayPal“ teisės – Jūsų atsakomybė

10.1b Atsakomybė dėl pretenzijų pagal „PayPal“ pirkėjų apsaugos taisykles.

Mokėjimų gavimas – „PayPal“ pirkėjų apsaugos nuostatų poveikis pardavėjams

10.1c Su jūsų atsakomybe susijusios kompensacijos.

Kitos teisinės sąlygos – Mūsų teisės – Jūsų atsakomybės kompensavimas

10.1d Laikini ginčijamų operacijų sulaikymai

 

Šio skyriaus nuostatos dabar pateikiamos šiose vietose:

 • Neleistina veikla ir lėšų sulaikymai – Lėšų sulaikymai, apribojimai ir rezervai – Triumai

 • Mokėjimų gavimas – Pardavėjai rinkoje

10.2 „PayPal“ veiksmai.

Šio skyriaus nuostatos dabar pateikiamos šiose vietose:

 • Neleistinos veiklos ir lėšų sulaikymai – Veiksmai, kurių galime imtis, kai vykdomos neleistinos veiklos

 • Informacija apie Jūsų paskyrą – „PayPal“ paskyros uždarymas

10.3 Ribota prieiga

Neleistinos veiklos ir lėšų sulaikymai – Lėšų sulaikymai, apribojimai ir rezervai – Sąskaitos galimybių apribojimai

10.4 Rezervai.

Neleistinos veiklos ir lėšų sulaikymai – Lėšų sulaikymai, apribojimai ir rezervai – Rezervai

10.5 Sulaikytas mokėjimas

Neleistina veikla ir lėšų sulaikymai – Lėšų sulaikymai, apribojimai ir rezervai – Triumai

10.6 Informacija apie jus (10.7 naudotojams Vokietijoje)

2. Kitos teisinės sąlygos – „PayPal“ teisės – Informacija apie jus

10.6 „eBay“ prekės sulaikymas (tik Vokietijoje)

Šio skyriaus nuostatos dabar pateikiamos šiose vietose:

 • Neleistina veikla ir lėšų sulaikymai – Lėšų sulaikymai, apribojimai ir rezervai – Triumai

 • Mokėjimų gavimas – Pardavėjai rinkoje

10.7 Mūsų veiksmų motyvai (10.8 naudotojams Vokietijoje)

Kitos teisinės sąlygos – Mūsų tarpusavio bendravimas – Mūsų veiksmų motyvai

11. Pardavėjo apsaugos programa

Bendra informacija

Nuoroda į atskirą toliau nurodytą pardavėjo apsaugos politiką pateikta „Mokėjimų gavimas“ – Pardavėjo apsauga „PayPal“ sistemoje

11.1 Kas yra „PayPal“ pardavėjų apsauga?

Žiūrėkite Pardavėjo apsaugos politikos, kuri dabar pateikta atskirai, 1 skyrių

11.2 Kam taikoma „PayPal“ pardavėjų apsauga

Žiūrėkite Pardavėjo apsaugos politikos, kuri dabar pateikta atskirai, 2 skyrių

11.3 Kokia apsauga užtikrinama pagal pardavėjo apsaugą „PayPal“ sistemoje?

Žiūrėkite Pardavėjo apsaugos politikos, kuri dabar pateikta atskirai, 3 skyrių

11.4 Kas nutinka, kai pirkėjas pateikia pretenziją, paprašo atlikti pinigų grąžinimą arba mokėjimą panaikina?

Žiūrėkite Pardavėjo apsaugos politikos, kuri dabar pateikta atskirai, 4 skyrių

11.5 

Žiūrėkite Pardavėjo apsaugos politikos, kuri dabar pateikta atskirai, 5 skyrių

11.6 Tinkamumo reikalavimai

Žiūrėkite Pardavėjo apsaugos politikos, kuri dabar pateikta atskirai, 6 skyrių

11.7 Kokie yra pristatymo reikalavimai?

Žiūrėkite Pardavėjo apsaugos politikos, kuri dabar pateikta atskirai, 7 skyrių

11.8 Kas yra išsiuntimo įrodymas?

Žiūrėkite Pardavėjo apsaugos politikos, kuri dabar pateikta atskirai, 8 skyrių

11.9 Kas yra pristatymo įrodymas?

Žiūrėkite Pardavėjo apsaugos politikos, kuri dabar pateikta atskirai, 9 skyrių

11.10 Kokie yra prekių, operacijų, atvejų, kuriems „PayPal“ pardavėjų apsauga netaikoma, pavyzdžiai?

Žiūrėkite Pardavėjo apsaugos politikos, kuri dabar pateikta atskirai, 10 skyrių

12. Klaidos ir neteisėtos operacijos

12.1 Klaidų ir (arba) neteisėtų operacijų nustatymas

Šio skyriaus nuostatos dabar pateikiamos šiose vietose:

 • Apie paskyrą – Paskyros išrašai ir sąskaitos duomenų užklausa

 • Problemų sprendimas – Įžanga

 • Problemų sprendimas – Jei susidūrėte su problema...

 • Problemų sprendimas – Kuo galime padėti...

 • Problemų sprendimas – Kai negalime jums kompensuoti...

12.2 Pranešimas „PayPal“ apie klaidas, neteisėtas operacijas ir (arba) pasisavintą ar neteisėtą jūsų mokėjimo priemonės naudojimą.

Problemų sprendimas – Jei susidūrėte su problema... – 2 veiksmas: papasakokite mums apie problemą

12.3 Klaidų ataskaitų peržiūra

Šio skyriaus nuostatos dabar pateikiamos šiose vietose:

 • Problemų sprendimas – Kuo galime padėti...

 • Problemų sprendimas – Kai negalime jums kompensuoti...

12.4 Atsakomybė už neteisėtas operacijas

Šio skyriaus nuostatos dabar pateikiamos šiose vietose:

 • Problemų sprendimas – Kuo galime padėti... –neteisėtas mokėjimas į kitą „PayPal“ paskyrą

 • Problemų sprendimas – Kai negalime jums kompensuoti...

12.5 Teisė susigrąžinti pinigus, kai mokėjimo operacija atlikta gavus leidimą

Šio skyriaus nuostatos dabar pateikiamos šiose vietose:

 • Problemų sprendimas – Kuo galime padėti... netikėtas mokėjimas pagal lėšų nurašymo sutartį

 • Problemų sprendimas – Kai negalime jums kompensuoti... – netikėtas mokėjimas pagal atsiskaitymo sutartį

12.6 Klaidos.

Šio skyriaus nuostatos dabar pateikiamos šiose vietose:

 • Problemų sprendimas – Kuo galime padėti...

 • Problemų sprendimas – Kuo galime padėti... – neteisingas mokėjimas į kitą „PayPal“ paskyrą

 • Problemų sprendimas – Kai negalime jums kompensuoti...

13. „PayPal“ pirkėjų apsauga

Bendra informacija

Nuoroda į atskirą toliau nurodytą Pirkėjų apsaugos politiką pateikta iš:

 • Mokėjimas – „PayPal“ pirkėjų apsauga

 • Mokėjimų gavimas – „PayPal“ pirkėjų apsaugos nuostatų poveikis pardavėjams

13.1 Kas yra „PayPal“ pirkėjų apsauga? (tik tam tikros šalys)

Žiūrėkite Pirkėjų apsaugos politikos, kuri dabar pateikta atskirai, 1 skyrių

13.2 Ar „PayPal“ pirkėjų apsauga man tinkama? (tik tam tikros šalys)

Žiūrėkite Pirkėjų apsaugos politikos, kuri dabar pateikta atskirai, 2 skyrių

13.3 Kas nutinka, kai „PayPal“ priima galutinį sprendimą pirkėjo naudai... (tik tam tikros šalys)

Žiūrėkite Pirkėjų apsaugos politikos, kuri dabar pateikta atskirai, 3 skyrių

13.4 Kompensavimo sąlygos (tik tam tikros šalys)

Žiūrėkite Pirkėjų apsaugos politikos, kuri dabar pateikta atskirai, 4 skyrių

13.5 Kaip man išspręsti savo problemą? (tik tam tikros šalys)

Žiūrėkite Pirkėjų apsaugos politikos, kuri dabar pateikta atskirai, 5 skyrių

13.6 Bendradarbiavimas su „PayPal“ siekiant išspręsti problemą (tik tam tikros šalys)

Žiūrėkite Pirkėjų apsaugos politikos, kuri dabar pateikta atskirai, 5 skyrių

13.7 Ką daryti, jei pagal „PayPal“ pirkėjų apsaugą mano pirkinys nėra tinkamas, kad už jį būtų kompensuota? (tik tam tikros šalys)

Žiūrėkite Pirkėjų apsaugos politikos, kuri dabar pateikta atskirai, 6 skyrių

13.8 Ką reiškia „Reikšmingai ne taip, kaip aprašyta“ (SNAD)? (tik tam tikros šalys)

Žiūrėkite Pirkėjų apsaugos politikos, kuri dabar pateikta atskirai, 7 skyrių

13.9 Teisių įgijimas (tik tam tikros šalys)

Kitos teisinės sąlygos – Mūsų teisės – Teisių įgijimas

13.10 Dviguba kompensacija negalima (tik tam tikros šalys)

Žiūrėkite Pirkėjų apsaugos politikos, kuri dabar pateikta atskirai, 8 skyrių

13.11 Renginių bilietai (tik tam tikros šalys)

Žiūrėkite Pirkėjų apsaugos politikos, kuri dabar pateikta atskirai, 9 skyrių

14. Ginčai su „PayPal“

14.1 Pirmiausia susisiekite su mumis. 

Problemų sprendimas – Skundai – Pranešimas apie jūsų ir „PayPal“ ginčus dėl mūsų paslaugų

14.2 ECC-Net, Finansų ombudsmeno tarnyba ir CSSF.

Problemų sprendimas – Skundai –Jei skundų nagrinėjimo proceso rezultatai jūsų netenkina...

15. Bendroji informacija

15.1 Taikoma teisė ir jurisdikcija 

Kitos teisinės sąlygos – Kita – Taikoma teisė

15.2 Teisių neatsisakymas 

Kitos teisinės sąlygos – Mūsų teisės – Teisių neatsisakymas

15.3 Atsakomybės apribojimas

Kitos teisinės sąlygos – Nuostolių atlyginimas ir atsakomybės apribojimas – Atsakomybės apribojimas

15.4 Jokių garantijų 

Šio skyriaus nuostatos dabar pateikiamos šiose vietose:

 • Kitos teisinės sąlygos – Nuostolių atlyginimas ir atsakomybės apribojimas – Jokių garantijų

 • Informacija apie Jūsų paskyrą – „PayPal“ paskyros uždarymas

 • Kitos teisinės sąlygos – Nuostolių atlyginimas ir atsakomybės apribojimas – „PayPal“ atleidimas nuo atsakomybės

15.5 Nuostolių atlyginimas ir (arba) kompensacija

Kitos teisinės sąlygos – Nuostolių atlyginimas ir atsakomybės apribojimas – Nuostolių atlyginimas

15.6 Visa sutartis ir trečiųjų šalių teisės 

Kitos teisinės sąlygos – Kita – Visa sutartis ir trečiųjų šalių teisės

15.7 Intelektinė nuosavybė – Programinės įrangos licencijos suteikimas 

Kitos teisinės sąlygos – Intelektinė nuosavybė – Bendrosios licencijų suteikimo nuostatos

15.8 Intelektinė nuosavybė – Turinio licencijos suteikimas

15.8a „PayPal“ išduotos licencijos

Kitos teisinės sąlygos – Intelektinė nuosavybė – „PayPal“ prekių ženklai

15.8b Jūsų suteiktos licencijos – Jūsų su verslu susijusi intelektinė nuosavybė

Kitos teisinės sąlygos – Intelektinė nuosavybė – Pardavėjų suteikiama licencija „PayPal“ įmonėms

15.8b Jūsų suteiktos licencijos – Jūsų turinys

Kitos teisinės sąlygos – Intelektinė nuosavybė – Jūsų „PayPal“ įmonėms suteikiama licencija; intelektinės nuosavybės garantijos

15.9 Trečiųjų šalių leidimai

Informacija apie Jūsų paskyrą – Paskyros atidarymas – Kaip saugiai naudotis „PayPal“ paskyra

15.10 „PayPal“ – prisijungimo metodas 

Kitos teisinės sąlygos – Kita – „PayPal“ prisijungimo metodas

15.11 Verslo klientai 

Kitos teisinės sąlygos – Kita – Verslo klientai

16. Sąvokų apibrėžtys

Visas tekstas

Žr. Sąvokos“ toliau pateiktoje lentelėje

1 priedas. Mokesčių lentelė

Įžanga

Informacija apie jūsų paskyrą – Paslaugų mokesčiai

A2.2.3 Prekybininko tarifo sąlygos

Šio skyriaus nuostatos dabar pateikiamos šiose vietose:

 • Informacija apie jūsų paskyrą – Paslaugų mokesčiai

 • Mokėjimų gavimas – Prekybininko tarifas

Kitos nuostatos

Šios dalies nuostatos dabar pateikiamos mūsų specialiame mokesčių puslapyje.  Nuorodos:

 • Informacija apie jūsų paskyrą – Paslaugų mokesčiai

 

2) Sąvokos:

Iki 2019 m. gruodžio 11 d. galiojusioje naudotojo sutartyje pateiktos sąvokos

Sąvokos aiškinimas 2019 m. gruodžio 11 d. įsigaliojusioje naudotojo sutartyje

„Paskyra“ arba „PayPal“ paskyra“ 

Vartoti „paskyra“ ir „PayPal“ paskyra“

„Įnešti pinigus“ 

Naudoti „Įnešti pinigus“, kaip nurodyta:

 • Informacija apie jūsų paskyrą – Pinigų papildymas arba išsiėmimas – Pinigų papildymas

„Sutartis“ 

Naudoti „naudotojo sutartis“

„AIS teikėjas“ 

Naudoti „trečiosios šalies paslaugų teikėjas“, kaip nurodyta:

 • Informacija apie Jūsų paskyrą – Paskyros atidarymas – Kaip saugiai naudotis „PayPal“ paskyra

„Leisti“ arba „Leidimas“ 

Naudokite  „leisti“ ir „leidimas“, kaip nurodyta:

 • Mokėjimo atlikimas – Automatinio paslaugų mokesčių nurašymo iš paskyros nustatymas

„Likutis“ 

Naudokite „pinigai Jūsų paskyroje“ bendruoju atveju ir „PayPal“ likučio pinigai“ ir „rezervo sąskaita“, priklausomai nuo aplinkybių, kiekvienu atveju, kaip nustatyta:

 • Jūsų paskyros informacija – „PayPal“ likučio laikymas ir naudojimas

„Banko patvirtinimo procesas“ 

Naudokite „banko patvirtinimo procesas“, kaip nurodyta:

 • Apie paskyrą – Lėšų skyrimo šaltinio susiejimas ir atsiejimas

 • Mūsų pagalbos ir kontaktų puslapiai

„Banko finansuojamas mokėjimas“ 

Naudokite bet kurią nuorodą į mokėjimą iš paskyros, finansuojamą mokėjimu iš jūsų banko sąskaitos.

„Verslo paskyra“ 

Naudokite „verslo paskyrą“, kaip nurodyta:

 • Apie jūsų paskyrą – Paskyros atidarymas – Asmeninės paskyros / verslo paskyros

„Darbo dienos“ 

Naudokite „darbo diena“, kaip nurodyta:

 • Apie jūsų paskyrą. Pinigų įnešimas arba išėmimas – Pinigų išėmimas

„Pirkėjas“ 

Naudokite nuorodas į „pirkėjas“

„Kalendoriniai metai“ 

Nebėra apibrėžta

„Sutartis dėl kortelės apdorojimo“ 

Naudokite „komercinio subjekto sutartys“, kaip nurodyta:

 • Informacija apie jūsų paskyrą – Paskyros atidarymas – Komercinės veiklos subjekto statusas

„Keisti“

Naudokite „keisti“, kaip naudojama:

 • Informacija apie jūsų paskyrą – Sveiki prisijungę prie „PayPal“!

„Pinigų grąžinimas“ 

Naudokite „pinigų grąžinimas“, kaip nurodyta:

 • Mokėjimų gavimas – Mokėjimų grąžinimas ir panaikinimas – Panaikinimas

„Pretenzija“ 

Naudokite „pretenzija“, kaip nurodyta „PayPal“ pirkėjų apsaugos politikoje, į kurią taip pat pateikiama nuoroda iš šių naudotojo sutarties skyrių:

 • Mokėjimo atlikimas – „PayPal“ pirkėjų apsauga

 • Mokėjimų gavimas – „PayPal“ pirkėjų apsaugos taisyklių poveikis pardavėjams

„Komercinė mokėjimo operacija“

Naudokitės mūsų mokesčių puslapyje pateikta informacija

„Pervedimo į kredito kortelės sąskaitą regionas“ 

Dėl galimybės atlikti pervedimą į kredito kortelę naudokitės toliau nurodyta informacija:

 • Apie jūsų paskyrą. Pinigų įnešimas arba išėmimas – Pinigų išėmimas

„Tarpvalstybinis“

Naudokitės mūsų mokesčių puslapyje pateikta informacija

„Klientų aptarnavimas“ 

Naudokite „susisiekite su mumis“, kaip nurodyta:

 • Kitos teisinės sąlygos – Mūsų tarpusavio bendravimas – Susisiekite su mumis

Duomenų valdytojas“,  „duomenų tvarkytojas“, „duomenų subjektas

Naudokite šiuos terminus, kaip nurodyta:

 • Kitos teisinės sąlygos – Kita – Jūsų turimos informacijos naudojimas; duomenų apsaugos teisės aktai

 • Privatumo pareiškimas

„Duomenų apsaugos teisės aktai“

Naudokite nuorodas į „duomenų apsaugos teisės aktai“, kaip nurodyta:

 • Kitos teisinės sąlygos – Kita – Jūsų turimos informacijos naudojimas; duomenų apsaugos teisės aktai

 • Privatumo pareiškimas

„Dienos“ 

Nebėra apibrėžta

„Numatytieji finansavimo šaltiniai“ 

Naudokite „šie šaltiniai“, kaip nurodyta:

 • Mokėjimas – Jūsų mokėjimų finansavimas – Iš paskyros siunčiamų mokėjimų finansavimas

„Ginčas“ 

Naudokite „ginčas“, kaip nurodyta „PayPal“ pirkėjų apsaugos politikoje, į kurią nuoroda taip pat pateikta šiuose naudotojo sutarties skyriuose:

 • Mokėjimo atlikimas – „PayPal“ pirkėjų apsauga

 • Mokėjimų gavimas – „PayPal“ pirkėjų apsaugos taisyklių poveikis pardavėjams

„Šalies“

Naudokitės mūsų mokesčių puslapyje pateikta informacija

„eBay“ 

Nebėra apibrėžta

„eCheque“ 

Naudokite „eCheque“, kaip nurodyta:

 • Apie jūsų paskyrą – Finansavimo šaltinio susiejimas ir atsiejimas – Rizika, kad lėšos bus grąžintos finansavimo šaltiniui, ir el. čekių atsiradimo galimybės

„El. pinigai“ 

Naudokite „elektroniniai pinigai“, kaip nurodyta:

 • Apie paskyrą – Finansavimo šaltinio susiejimas ir atsiejimas – Įžanga

„Europa I“

Naudokitės mūsų mokesčių puslapyje pateikta informacija

„Europa II“

Naudokitės mūsų mokesčių puslapyje pateikta informacija

„Europos ekonominė erdvė“ arba „EEE“ 

Nebėra apibrėžta

„Įvykis“ 

Naudokite „įvykis“, kaip nurodyta:

 • „PayPal“ pirkėjų apsaugos politika

„Mokesčiai“ 

Naudokitės mūsų mokesčių puslapyje pateikta informacija

„Visos programos naudotojas“ 

Nebėra apibrėžta

„Finansavimo šaltinis“ 

Naudokite „finansavimo šaltinis“, kaip nurodyta:

 • Jūsų paskyros informacija – Lėšų šaltinio susiejimas ir atsiejimas

„Netinkama prieiga prie paskyros“ 

Naudokite „Saugumo / apgaulės problema“, kaip nurodyta:

 • Problemų sprendimas – Jei susidūrėte su problema... – 1 žingsnis. Skirkite šiek tiek laiko problemos tipui nustatyti

„Informacija“ 

Nebėra apibrėžta

„Momentinis pervedimas“ 

Naudokite „momentinis pervedimas“ arba „Momentinis pervedimas“, kaip nurodyta:

 • Mokėjimo atlikimas – Pinigų papildymas arba išėmimas – Pinigų išėmimas

 • Mokėjimas – Jūsų mokėjimų finansavimas – Iš paskyros siunčiamų mokėjimų finansavimas

„Susieti ir patvirtinti kortelės procesą“ 

Naudokite „susieti ir patvirtinti kortelės procesą“, kaip nurodyta:

 • Mokėjimas – Finansavimo šaltinio susiejimas ir atsiejimas

„Masiniai mokėjimai“ (kitaip „išmokos“) 

Žr. mūsų mokesčių puslapyje

„Atidėtas prekybininkų apdorojimas“ 

Naudokite „pardavėjo atidėti mokėjimai“, kaip nurodyta:

 • Mokėjimas – Automatinio paslaugų mokesčių nurašymo iš paskyros nustatymas – Pardavėjo atidėti mokėjimai

„Mikroįmonė“ 

Naudokite „mikroįmonė“, kaip nurodyta:

 • Kitos teisinės sąlygos – Kita – Verslo klientai

„Šiaurės Europa“

Žr. mūsų mokesčių puslapyje

„Negautas“ 

Naudokite „negautas“, kaip nurodyta „PayPal“ pirkėjų apsaugos politikoje, į kurią taip pat pateikta nuoroda iš toliau nurodytų naudotojo sutarties skyrių:

 • Mokėjimo atlikimas – „PayPal“ pirkėjų apsauga

 • Mokėjimų gavimas – „PayPal“ pirkėjų apsaugos taisyklių poveikis pardavėjams

„Lėšų nepakankamumo rizika“ 

Naudokite „panaikinimo rizika“, kaip nurodyta:

 • Apie jūsų paskyrą – Finansavimo šaltinio susiejimas ir atsiejimas – Rizika, kad lėšos bus grąžintos finansavimo šaltiniui, ir el. čekių atsiradimo galimybės

„Mokėjimo sąskaita“ 

Naudokite „PayPal“ likutis“, kaip nurodyta:

 • Jūsų paskyros informacija – „PayPal“ likučio laikymas ir naudojimas – „PayPal“ likutis

„Mokėjimo priemonė“ 

Vartoti „PayPal“ paskyra“ ir „paskyra“

„Mokėjimo nurodymas“ 

Naudokite  „mokėjimo nurodymas“, kaip nurodyta:

 • Mokėjimas – Bendrosios mokėjimo atlikimo nuostatos – Jūsų mokėjimo nurodymas

„Mokėjimo gavėjas“ 

Naudokite „mokėjimo gavėjas“, kaip nurodyta ir naudojama:

 • „PayPal“ pardavėjų apsaugos politika

„Mokėjimo peržiūra“ 

Naudokit „mokėjimo peržiūra“, kaip nurodyta:

 • Neleistina veikla ir lėšų sulaikymai – Lėšų sulaikymai, apribojimai ir rezervai – Mokėjimo peržiūra

„PayPal“, „mes“, „mus“ arba „mūsų“ 

Naudokite „PayPal“, kaip nurodyta:

 • Pirma pastraipa skyriuje „Sveiki prisijungę prie „PayPal“

 • Kitos teisinės sąlygos – Mūsų tarpusavio bendravimas – Susisiekite su mumis

Visoje naudotojo sutartyje naudokite „mes“, „mus“ ir „mūsų“.

„PayPal“ paskyros verslui mokėjimas“ 

Nebėra apibrėžta

„PayPal“ pirkėjų apsauga“ 

Naudokite „PayPal“ pirkėjų apsauga“, kaip nurodyta:

 • „PayPal“ pirkėjų apsaugos politika

„PayPal Credit“ 

Naudokite „PayPal Credit“, kaip nurodyta „PayPal“ interneto svetainėje

„PayPal“ grupė“

Naudokite „filialai“, kaip nurodyta:

 • Kitos teisinės sąlygos – Nuostolių atlyginimas ir atsakomybės apribojimas

„PayPal“ mokėjimų pagal vietą funkcija“ 

Kai tokia „PayPal“ funkcija vis dar veikia ir ją „PayPal“ atitinkamai pažymi, tokia funkcija leidžia naudotojui gauti mokėjimą iš pardavimo vietos nenaudojant kortelių terminalo. 

„PayPal“ mobilioji programa 

Nebenaudojama

„PayPal“ POS funkcija“ 

Nebenaudojama

„PayPal“ interneto svetainė (-ės)“ 

Naudokite „PayPal“ interneto svetainė“ arba „mūsų interneto svetainė“

„Asmeninė paskyra“ 

Naudokite „asmeninė paskyra“, kaip nurodyta:

 • Apie paskyrą – Paskyros sukūrimas – Asmeninės paskyros

„Asmens duomenys“

Naudokite „asmens duomenys“, kaip nurodyta:

 • Kitos teisinės sąlygos – Kita – Jūsų turimos informacijos naudojimas; duomenų apsaugos teisės aktai

 • Privatumo pareiškimas

„Asmeninės operacijos“ 

Naudokitės mūsų mokesčių puslapyje pateikta informacija

„MIP teikėjas“ 

Naudoti „trečiosios šalies paslaugų teikėjas“, kaip nurodyta:

 • Informacija apie Jūsų paskyrą – Paskyros atidarymas – Kaip saugiai naudotis „PayPal“ paskyra

„Politika“ arba „politikos“ 

Naudokite „PayPal“ politika“, kaip nurodyta:

 • Neleistina veikla ir lėšų sulaikymai – Lėšų sulaikymai, apribojimai ir rezervai – Mokėjimo peržiūra

„Politikos atnaujinimai“ 

Naudokite „pranešimas mūsų interneto svetainės politikos atnaujinimų puslapyje, kaip nurodyta:

 • Jūsų paskyros informacija – Sveiki prisijungę prie „PayPal“!

„Iš anksto patvirtintas mokėjimas“

Naudokite „iš anksto patvirtintas mokėjimas“, kaip nurodyta:

 • Mokėjimas – Automatinio paslaugų mokesčių nurašymo iš paskyros nustatymas – Mokėjimai pagal lėšų nurašymo sutartį

„Pageidaujamas lėšų skyrimo šaltinis“

Naudokite „pageidaujamas lėšų skyrimo šaltinis“, kaip nurodyta:

 • Mokėjimas – Jūsų mokėjimų finansavimas – Pageidaujamo lėšų skyrimo šaltinio pasirinkimas

„Apdorojimas“

Naudokite „apdorojimas“, kaip nurodyta ir naudojama:

 • Kitos teisinės sąlygos – Kita – Jūsų turimos informacijos naudojimas; duomenų apsaugos teisės aktai

 • Privatumo pareiškimas

„MPD2“ 

Naudokite „MPD2“, kaip nurodyta:

 • Kitos teisinės sąlygos – Kita – Verslo klientai

„Atitinkamos šalys“ (kai naudojama)

Naudokite šalis, nurodytas šiame Jungtinės Karalystės naudotojo sutarties skyriuje:

 • Informacija apie jūsų paskyrą – Sveiki prisijungę prie „PayPal“!

„Rezervas“ 

Naudokite „rezervas“, kaip nurodyta:

 • Neleistinos veiklos ir lėšų sulaikymai – Lėšų sulaikymai, apribojimai ir rezervai – Rezervai

„Rezervo sąskaita“ 

Naudokite „rezervo sąskaita“, kaip nurodyta:

 • Jūsų paskyros informacija – „PayPal“ likučio laikymas ir naudojimas – Rezervo sąskaita

„Sprendimo centras“ 

Naudokite „sprendimo centras“, kaip nurodyta:

 • Neleistinos veiklos ir lėtų sulaikymai – Lėšų sulaikymai, galimybių apribojimai ir rezervai – Kas yra lėšų sulaikymai, galimybių apribojimai ir rezervai?

Taip pat žr. „PayPal“ pirkėjų apsaugos politiką.

„Kitos ES šalys“

Nebenaudojama ir neapibrėžta

„Neleistinos veiklos“

Naudokite „Neleistinos veiklos“, kaip nurodyta:

 • Neleistinos veiklos ir lėšų sulaikymai – Neleistinos veiklos

„Panaikinimas“ 

Naudokite „panaikinimas“, kaip nurodyta:

 • Mokėjimų gavimas – Mokėjimų grąžinimas ir panaikinimas – Panaikinimas

„Pardavėjas“ ir „prekybininkas“ 

Naudokite „pardavėjas“ ir „prekybininkas“, kaip naudojama visoje naudotojo sutartyje

„Siųsti pinigus“ 

Naudokite „siųsti pinigus“, kaip nurodyta:

 • Mokėjimas – Bendrosios mokėjimo atlikimo nuostatos – Jūsų mokėjimo nurodymas

„Paslaugos“ 

Naudokite „PayPal“ paslauga (-os)“ arba „mūsų paslauga (-os)“, kaip naudojama visoje naudotojo sutartyje

„Reikšmingai ne taip, kaip aprašyta“ 

Naudokite „reikšmingai ne taip, kaip aprašyta“ arba „SNAD“, kaip nurodyta „PayPal“ pirkėjų apsaugos politikoje, į kurią nuoroda taip pat pateikta šiuose naudotojo sutarties skyriuose:

 • Mokėjimo atlikimas – „PayPal“ pirkėjų apsauga

 • Mokėjimų gavimas – „PayPal“ pirkėjų apsaugos taisyklių poveikis pardavėjams

„Specialūs finansavimo susitarimai“ 

Naudokite „specialūs finansavimo susitarimai“, kaip nurodyta:

 • Mokėjimas – Jūsų mokėjimų finansavimas – Specialūs finansavimo susitarimai

„Sandorio rizika“ (naudojama kartu su „su Jūsų paskyra susijusi rizika ar poveikis“)

Naudokitės bendrų atvejų sąrašu, pateiktu:

 • Neleistina veikla ir lėšų sulaikymai – Lėšų sulaikymai, apribojimai ir rezervai – Triumai

„Nesankcionuotas mokėjimas“ (nurodytas tik 11 skyriuje)

Naudokite „nesankcionuotas mokėjimas“, kaip nurodyta ir naudojama tik „PayPal“ pardavėjų apsaugos politikoje.  Nuoroda į šią politiką pateikta:

 • Mokėjimų gavimas – „PayPal“ pardavėjų apsauga

„Unikalus identifikatorius“ 

Naudokite „prašoma pateikti privalomoji informacija“, kaip naudojama:

 • Mokėjimas – Bendrosios mokėjimo atlikimo nuostatos – Kai galime atsisakyti atlikti mokėjimą

„Jungtinė Karalystė“ arba „JK“ 

Nebėra apibrėžta

„Naudotojas“, „jūs“ arba „jūsų“ 

Naudotojo sutartyje naudokite „naudotojas“, „jūs“ arba „jūsų“.

„Patvirtinta“ 

Žr. savo įsipareigojimus šiame skyriuje:

 • 2. Kitos teisinės sąlygos – „PayPal“ teisės – Informacija apie jus