„PayPal“

>> Peržiūrėti visus susitarimus

„PayPal“ alternatyvių mokėjimo būdų sutartis

Paskutinį kartą atnaujinta 2021 m. birželio 7 d.

Spausdinti

Tai yra jūsų ir „PayPal (Europe) S.à r.l et Cie, S.C.A.“, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg („PayPal“, „mes“ arba „mums“), sutarties sąlygos.

1. Apie šias sąlygas

Šios sąlygos taikomos Jūsų naudojimuisi bet kuria iš mūsų APM funkcijų.

Kaip nurodyta:

 • APM funkcija yra mūsų teikiama funkcija, kurią integravus į Jūsų internetinę atsiskaitymo sistemą Jūsų klientas galės pasirinkti ir naudoti bet kurį alternatyvų mokėjimo būdą (APM) (kurį naudoti mes retkarčiais leidžiame), kad galėtų Jums sumokėti.
 • Alternatyvus mokėjimo būdas (APM) yra bet kuris 1 priede nurodytas mokėjimo būdas, kurį galime leisti naudoti bet kuriam paskyros neturinčiam asmeniui, kad jis galėtų atlikti pavedimą į Jūsų paskyrą pagal šias sąlygas.

Šalies, kurią registruodamiesi „PayPal“ nurodėte kaip savo gyvenamąją, naudotojo sutartis sudaro šių sąlygų dalį. Didžiosiomis raidėmis rašomi žodžiai, kurie nėra apibrėžti šiose sąlygose, apibrėžiami toje naudotojo sutartyje. Šios sąlygos ir naudotojo sutartis kiek įmanoma turi būti interpretuojamos kaip nuosekli visuma. Kilus konfliktui dėl interpretacijos, šioms sąlygoms, kiek tai susiję su konfliktu, teikiama pirmenybė prieš naudotojo sutartį.

Mūsų paslaugų apibrėžimas naudotojo sutartyje, skaitant ją kartu su šiomis sąlygomis, apima ir APM funkciją.

2. Šių sąlygų priėmimas

Jūs sutinkate su šiomis sąlygomis integruodami mūsų APM funkciją į savo internetinę atsiskaitymo sistemą / platformą.

Jeigu integruojate mūsų APM funkciją kito fizinio arba juridinio asmens paskyrai:

 • Patvirtinate, kad turite šio fizinio ar juridinio asmens leidimą jo vardu jį teisiškai įpareigoti pagal šias sąlygas.
 • Pagal šias sąlygas bus teisiškai įpareigotas minėtas fizinis ar juridinis asmuo, o ne jūs.

3. APM funkcijos naudojimas

Kai integruojate mūsų APM funkciją į savo internetinę atsiskaitymo sistemą, mes galime (bet neprivalome) visiems leisti atlikti Jums mokėjimus naudojant APM.

Šių sąlygų 1 priede nurodyta kiekvienas APM, kurį mes retkarčiais galime suteikti Jūsų klientams, ir papildomos nuostatos, susijusios su mokėjimais, kuriuos gaunate iš tą APM naudojančių klientų. Šių nuostatų privalote laikytis visada.

Jei mokėtojas nenaudoja „PayPal“ paskyros APM mokėjimui atlikti, negalite naudoti „PayPal“, kad savo iniciatyva grąžintumėte APM mokėjimus, nebent šių sąlygų 1 priede nurodyta kitaip.

Negalite gauti APM mokėjimų kitomis valiutomis, išskyrus konkrečiam APM priskirtą valiutą, nurodytą šių sąlygų 1 priede.

Mūsų APM funkciją galite naudoti tik su verslo, o ne su asmenine paskyra.

Naudotojo sutartyje numatytas papildomas procentinis mokestis už tarptautinių komercinių operacijų gavimą gaunamiems APM mokėjimams netaikomas.

4. Jūsų atsakomybė mums

Su APM teikėjais ir mokėjimų tvarkytojais, kurie mums padeda suteikti Jums galimybę gauti APM mokėjimus, galime elgtis taip pat, kaip elgiamės su savo bankų / kortelių tvarkytojais ir (arba) kitais mokėjimų tvarkytojais pagal šią naudotojo sutartį.

Egzistuoja rizika, kad APM mokėjimus APM teikėjas panaikins, nebent 1 priede nurodyta kitaip. Jūsų įsipareigojimai ir atsakomybė dėl tokių panaikinimų yra tokia pati, kaip ir Jūsų atsakomybė dėl mokėjimų panaikinimo ir (arba) pinigų grąžinimo pagal naudotojo sutartį. APM teikėjas gali paveikti APM mokėjimo panaikinimą tokiu pačiu būdu, kaip mokėtojo bankas gali paveikti mokėjimo panaikinimą ir (arba) mokėtojo kortelės įmonė gali paveikti pinigų grąžinimą. APM mokėjimams pardavėjo apsauga netaikoma.

Pasibaigus šių sąlygų galiojimui, Jūs ir toliau būsite atsakingas pagal šias sąlygas už APM teikėjo vykdomus APM mokėjimų panaikinimus ir už visus savo įsipareigojimus, kurie atsirado Jums naudojantis APM funkcija iki galiojimo pabaigos.

5. Pakeitimai ir nutraukimas

Šių sąlygų 1 priede pateiktą APM / APM teikėjų sąrašą galime bet kuriuo metu papildyti arba sumažinti apie tai iš anksto neįspėję.

Taip pat galime šias sąlygas keisti, pašalinti arba papildyti kurias nors iš jų pagal naudotojo sutartyje numatytą keitimo procesą. Jei su kuriuo nors pakeitimu nesutinkate, galite šių sąlygų galiojimą nutraukti.

Šių sąlygų galiojimą galite bet kada nutraukti pašalinę APM funkciją iš savo internetinio atsiskaitymo sistemos ir įvykdę bet kokius kitus su integracija susijusius veiksmus, kuriuos „PayPal“ retkarčiais gali Jums leisti atlikti. Todėl galite nebeleisti savo klientams Jums mokėti naudojant APM, tačiau Jūsų paskyra liks atidaryta, o naudotojo sutartis ir toliau galios.

Mes galime bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties iš anksto įspėję (jei tai įmanoma) nutraukti, atšaukti arba sustabdyti paslaugos teikimą tiek, kiek ji yra susijusi su mūsų APM funkcija ir (arba) APM, neprisiimdami jokios atsakomybės.

Šios sąlygos lieka galioti po bet kokio nutraukimo tokiu mastu ir tiek laiko, kiek mums reikia siekiant: i) sutvarkyti visus reikalus, susijusius su jūsų APM funkcijos naudojimu iki nutraukimo, ir (arba) ii) laikytis galiojančių įstatymų ir teisės aktų.

1 priedas

APM

„Apple Pay Web“
Mokėjimo tipas „Apple Pay Wallet“
Pinigų grąžinimo rizika Taip
Mokėjimo garantija Taip (pagal kredito kortelės apdorojimo procedūras)
Pinigų grąžinimo galimybė Taip
Minimali operacijos suma Nėra
Maksimali operacijos suma Nėra
Konkrečios draudžiamos prekės ir paslaugos Draudžiamų prekių ir paslaugų sąrašą rasite „Apple Pay Web“ bendrosiose sąlygose, pateiktose https://developer.apple.com/terms/apple-pay-web/
Papildomos sąlygos

Papildomos sąlygos pateiktos https://developer.apple.com/terms/apple-pay-web/

„Bancontact“

Mokėjimo tipas

Debeto kortelė

„Bancontact“ yra debeto kortelės mokėjimo būdas, pagal kurį debeto kortelę išduoda įgaliota kredito įstaiga, leidžianti klientams tiesiogiai mokėti už prekes ir paslaugas iš savo banko sąskaitų.

Pinigų grąžinimo rizika

Ne

Mokėjimo garantija

Ne

Pinigų grąžinimo galimybė

Taip

Minimali operacijos suma

1,00 € už vieną operaciją

Maksimali operacijos suma

Nėra

Konkrečios draudžiamos prekės ir paslaugos

Tik tos draudžiamos prekės ir paslaugos, kurios nurodytos naudotojo sutartyje

Papildomos sąlygos

Nėra

BLIK

Mokėjimo tipas

Banko pavedimas realiuoju laiku

BLIK yra mokėjimo būdas bankiniu pavedimu. Gavėjai gali gauti operacijos patvirtinimą realiuoju laiku.

Pinigų grąžinimo rizika

Ne

Mokėjimo garantija

Ne

Pinigų grąžinimo galimybė

Taip

Minimali operacijos suma

0,01 PLN už vieną operaciją

Maksimali operacijos suma

10 000,00 PLN už vieną operaciją

Konkrečios draudžiamos prekės ir paslaugos

Tik tos draudžiamos prekės ir paslaugos, kurios nurodytos naudotojo sutartyje

Papildomos sąlygos

Savo svetainėje arba įrenginyje (pagal situaciją) turite aiškiai pateikti BLIK pavadinimą arba prekių ženklus pagal BLIK prekių ženklo gaires.

EPS

Mokėjimo tipas

Banko pavedimas realiuoju laiku

EPS yra mokėjimo būdas bankiniu pavedimu. Gavėjai gali gauti operacijos patvirtinimą realiuoju laiku. EPS užtikrina EPS dalyvaujantys bankai.

Pinigų grąžinimo rizika

Ne

Mokėjimo garantija

Taip, mokėjimo garantija reiškia, kad kiekvienos operacijos, kuri pažymėta kaip užbaigta arba sėkminga (pagal situaciją), lėšos bus sumokėtos į Jūsų paskyrą ir negalės būti atšauktos atsižvelgiant į šias sąlygas, naudotojo sutartį ir tai, kaip Jūs jų laikotės.

Pinigų grąžinimo galimybė

Taip

Minimali operacijos suma

1,00 € už vieną operaciją

Maksimali operacijos suma

Nėra

Konkrečios draudžiamos prekės ir paslaugos

Tik tos draudžiamos prekės ir paslaugos, kurios nurodytos naudotojo sutartyje

Papildomos sąlygos

Apie visus atvejus, dėl kurių reikalinga EPS mokėjimo garantija, privalote nedelsdami pranešti „PayPal“.

Suomijos  bankinis pavedimas internetu (Verkkopankki)

Mokėjimo tipas

Banko pavedimas realiuoju laiku

Suomijos bankinis pavedimas internetu yra mokėjimo bankiniu pavedimu būdas.

Gavėjai gali gauti operacijos patvirtinimą realiuoju laiku.

Pinigų grąžinimo rizika

Ne

Mokėjimo garantija

Ne

Pinigų grąžinimo galimybė

Taip

Minimali operacijos suma

0,65 EUR už vieną operaciją

Maksimali operacijos suma

20 000,00 EUR už vieną operaciją

Konkrečios draudžiamos prekės ir paslaugos

Be kitų sutartyje išvardytų draudžiamų prekių ir paslaugų: neteisėtas lošimas, prostitucija, suklastotos prekės, produktų piratavimas, neteisėtas tabako gaminių arba pornografijos pardavimas ar platinimas arba sunkių smurtinių veiksmų vaizdavimas; „Nordea Bank“ neleidžia įkelti piniginių arba iš anksto apmokėtų produktų.

Papildomos sąlygos

1. Turite pateikti visus reikalingus duomenis, atitinkančius „PayPal“ pateiktas specifikacijas. Nesilaikant duomenų pateikimo specifikacijų, įvykdytų pardavimų apdorojimas gali būti atidėtas, sustabdytas arba atšauktas.

2. Privalote kompensuoti „PayPal“ pagrįstas išlaidas, patirtas dėl su operacija susijusio ginčo, jei „PayPal“ tenka aktyviai dalyvauti tarpininkavimo arba kituose panašiuose tarp kliento ir Jūsų vykstančiuose procesuose.

3. Maksimalus atsakomybės limitas yra sąskaitos už pardavimą (prekių ar paslaugų, kurias Jūs parduodate klientui), su kuriuo žala yra tiesiogiai susijusi, suma arba 1 000 EUR, atsižvelgiant į tai, kuri suma yra mažesnė. Tačiau bendra atsakomybė negali viršyti 5 000 EUR. Šie apribojimai netaikomi, jei nuostoliai atsirado dėl tyčinių veiksmų arba didelio aplaidumo.

„Giropay“

Mokėjimo tipas

Banko pavedimas realiuoju laiku

„Giropay“ yra mokėjimo bankiniu pavedimu būdas. Gavėjai gali gauti operacijos patvirtinimą realiuoju laiku.

Pinigų grąžinimo rizika

Ne

Mokėjimo garantija

Taip, mokėjimo garantija reiškia, kad kiekvienos operacijos, kuri pažymėta kaip užbaigta arba sėkminga (pagal situaciją), lėšos bus sumokėtos į Jūsų paskyrą ir negalės būti atšauktos atsižvelgiant į šias sąlygas, naudotojo sutartį ir tai, kaip Jūs jų laikotės.

Pinigų grąžinimo galimybė

Taip

Minimali operacijos suma

1,00 € už vieną operaciją

Maksimali operacijos suma

Nėra

Konkrečios draudžiamos prekės ir paslaugos

Be naudotojo sutartyje nurodytų draudžiamų prekių ar paslaugų:

Mokėjimo priemonės (grynieji pinigai, santaupos ar el. pinigai, valiutos, įskaitant virtualiąsias valiutas, pvz., bitkoinus, taip pat čekiai), jei mokėjimo priemonės gavėjo tapatybė negali būti nustatyta, išskyrus kuponus ar sukauptosios vertės produktus.

Papildomos sąlygos

 1. „Giropay“ gali naudotis tik tie klientai, kurie turi prieigą prie internetinės bankininkystės sąskaitos Vokietijoje esančioje įgaliotoje kredito įstaigoje. „PayPal“ negarantuoja, kad visos Vokietijos banko sąskaitos suderinamos su „Giropay“.
 2. Privalote laikytis visų „Giropay“ taisyklių ir reglamentų sąlygų, įskaitant ir reglamentuojančias „Giropay“ logotipo naudojimą, kuris skirtas tik Europos regionui.
 3. Kaip mokėjimo būdą naudodami „Giropay“, jūs negalite prašysite jokių klientų duomenų, ypač asmens duomenų, pvz., IBAN ar vardų bei pavardžių.
 4. „Giropay“ mokėjimo garantija yra ne didesnė nei 10 000 EUR už operaciją.
 5. Apie visus atvejus, dėl kurių reikia naudoti „Giropay“ mokėjimo garantiją, privalote nedelsdami pranešti „Giropay“.
 6. „Giropay“ mokėjimo garantija baigia galioti praėjus 6 savaitėms nuo konkrečios operacijos, pažymėtos kaip užbaigtos arba sėkmingos (pagal situaciją), gavimo dienos, nebent nesibaigus minėtam 6 savaičių laikotarpiui raštu pateiksite pretenziją.

„Mercado Pago“ 

Mokėjimo tipas 

„Mercado Pago“ yra mokėjimų internetu teikėjas, kuris leidžia pirkėjams Brazilijoje ir Meksikoje atlikti mokėjimus naudojant kredito korteles, debeto korteles, išankstinio mokėjimo korteles, „Mercado Pago“ piniginės likutį ir kitus mokėjimo būdus. 

Pinigų grąžinimo rizika 

Taip 

Mokėjimo garantija 

Taip. Mokėjimo garantija reiškia, kad kiekvienos operacijos, kuri pažymėta kaip užbaigta arba sėkminga (pagal situaciją), lėšos bus pervestos į Jūsų paskyrą ir negalės būti atšauktos atsižvelgiant į šias sąlygas, naudotojo sutartį ir tai, kaip Jūs jų laikotės. 

Pinigų grąžinimo galimybė 

Taip 

Minimali operacijos suma 

0,01 MXN už vieną operaciją 

0,01 BRL už vieną operaciją 

Maksimali operacijos suma 

1 000 000,00 MXN už operaciją 

10 000 000,00 BRL už operaciją 

Tam tikros draudžiamos prekės ir paslaugos 

Meksikoje  

Be kitų naudotojo sutartyje nustatytų draudžiamų prekių ar paslaugų: prekės ir paslaugos, draudžiamos pagal „Mercado Pago“  sąlygas, taip pat: receptiniai vaistai, farmacijos produktai, maisto papildai, kurių neleidžiama parduoti, bet kokios rūšies lošimai, finansiniai produktai ir paslaugos, kuriems nepritarė kompetentingos finansų priežiūros institucijos, kenkėjiška programa (pavyzdžiui, netikros antivirusinės programos, virusai ir kt.), politinių partijų arba jų veiklos finansavimas, tiesioginė rinkodara, pašto siuntų operacijos, banko vekseliai ir pervedimai paštu, didmeninės prekybos klubai, daugiapakopės piramidės pardavimai, pakaitinis naudojimasis, išieškojimo agentūros, gamybos įmonės, likvidatoriai, obligacijų užstato bendrovės, bankroto advokatai, finansiniai patarėjai, akcijos, investiciniai patikos fondai, investicijų fondai, valiutos keitimas, ne finansinių įstaigų mokėjimo pavedimai, garantijų ir pinigų keitimo biurai, kelionės čekiai, su kelionėmis susijusios paslaugos ir kruizinės linijos (išskyrus kelionių agentūras), monetų kolekcijos, pašto ženklai, monetų parduotuvės, filatelija, „AirTran Airways“, “AirTran Air“, čekių išgryninimas, automatiniai mokėjimai ir prenumeratos, įdarbinimo agentūros ir avansas grynaisiais pinigais arba kreditai. 

 

Brazilijoje  

Be kitų naudotojo sutartyje nustatytų draudžiamų prekių ar paslaugų: paslaugos yra draudžiamos.  

Kai kurias prekes „Mercado Pago“ draudžia pagal savo sąlygas. Išsamų draudžiamų prekių ir paslaugų sąrašą rasite: https://www.mercadopago.com.br/Ajuda/3264 

Papildomos sąlygos 

Meksikoje:  „Mercado  Pago“ mokėjimams taikomos „Mercado Pago“ sąlygos Meksikai.  

 

Brazilijoje: „Mercado Pago“ mokėjimo paslaugoms taikomos „Mercado Pago“ sąlygos Brazilijai.  

 

Brazilijoje ir Meksikoje 

Jūs negalite naudoti „Mercado  Pago“ prekių ženklo, logotipo, komercinio pavadinimo ir papildomų intelektinės nuosavybės teisių, leidžiama tik nurodyti „Mercado Pago“ kaip mokėjimą būdą. Jei bandysite naudoti „Mercado Pago“ intelektinės nuosavybės teises neleistinu būdu, pasiliekame teisę atšaukti mūsų paslaugas. 

 

„Mercado Pago“ neatsako už jokius papildomus mokesčius dėl Jūsų nesugebėjimo pateikti teisingus banko duomenis. 

 

Naudotojas negali perparduoti atsiskaitymo valdymo paslaugų trečiosioms šalims. 

„iDEAL“

Mokėjimo tipas

Banko pavedimas realiuoju laiku

„iDEAL“ yra mokėjimo būdas bankiniu pavedimu. Gavėjai gali gauti operacijos patvirtinimą realiuoju laiku. „iDEAL“ gali naudotis tik tie klientai, kuriems buvo atidaryta su „iDEAL“ suderinama internetinė banko sąskaita Nyderlanduose įsikūrusiame banke.

Pinigų grąžinimo rizika

Ne

Mokėjimo garantija

Taip, mokėjimo garantija reiškia, kad kiekvienos operacijos, kuri pažymėta kaip užbaigta arba sėkminga (pagal situaciją), lėšos bus sumokėtos į Jūsų paskyrą ir negalės būti atšauktos, atsižvelgiant į šias sąlygas, naudotojo sutartį ir tai, kaip Jūs jų laikotės.

Pinigų grąžinimo galimybė

Taip

Minimali operacijos suma

Nėra

Maksimali operacijos suma

Nėra

Konkrečios draudžiamos prekės ir paslaugos

Tik tos draudžiamos prekės ir paslaugos, kurios nurodytos naudotojo sutartyje

Papildomos sąlygos

 1. Informaciją apie skundų nagrinėjimo procedūrą turite pateikti savo interneto svetainėje, klientams lengvai matomoje vietoje.
 2. Jums draudžiama siūlyti „iDEAL“ mokėjimo būdą pasirinkus el. pašto nuorodų paslaugas, nebent gaunate išankstinį rašytinį „PayPal“ leidimą. „iDEAL“ mokėjimo nuoroda yra URL adresas, kuris veda į jūsų mokėjimo puslapį – jame klientas gali inicijuoti „iDEAL“ operaciją.
 3. Turite bendradarbiauti, kai „PayPal“ arba jūs gaunate prašymus pateikti informaciją konkrečiais atvejais, dėl kurių reikia papildomai patikrinti „iDEAL“ mokėjimo būdą.
 4. „iDEAL“ prekybininko integracijos vadovą galima rasti čia: https://betaalvereniging.atlassian.net/wiki/spaces/IPD/overview; privalote laikytis „iDEAL“ naudojimo sąlygų, įskaitant reglamentuojančias „iDEAL“ logotipo naudojimą, kaip aprašyta www.ideal.nl/en/payee/logos-banners/.
 5. Apie visus atvejus, dėl kurių reikia naudoti „iDEAL“ mokėjimo garantiją, privalote nedelsdami pranešti „PayPal“.
 6. Kai „PayPal“ savo nuožiūra įvertina, kad kyla didelė rizika, „PayPal“ pasilieka teisę prašyti jūsų įgyvendinti kliento registracijos procesą, kuris fiksuotų bent toliau nurodytus su klientu susijusius duomenis:

a) Vardas, pavardė ir el. pašto adresas.

b) Banko sąskaitos pavadinimas ir numeris, naudojamas pirkimams vykdyti „iDEAL“ mokėjimo būdu.

c) Papildoma informacija, kurią reikia patikrinti 2 etape ir kuri skirta operacijų stebėsenai, pavyzdžiui:

i. IP adresas

ii. Naršyklės piršto atspaudas

iii. Mobiliojo telefono numeris

„Multibanco“

Mokėjimo tipas

Banko pavedimas realiuoju laiku

„Multibanco“ yra mokėjimo būdas, kurį gali naudoti tik Portugalijoje esantys klientai. Jis suteikia dvi mokėjimų alternatyvas: viena iš alternatyvų yra bankinis pavedimas per kliento internetinės bankininkystės portalą, kita alternatyva yra mokėjimas grynaisiais pinigais įvairių Portugalijos bankų filialų bankomatuose.

Pinigų grąžinimo rizika

Ne

Mokėjimo garantija

Ne

Pinigų grąžinimo galimybė

Nėra

Minimali operacijos suma

Nėra

Maksimali operacijos suma

99 999,99 EUR už vieną operaciją

Konkrečios draudžiamos prekės ir paslaugos

Tik tos draudžiamos prekės ir paslaugos, kurios nurodytos naudotojo sutartyje

Papildomos sąlygos

Nėra

„MyBank“

Mokėjimo tipas

Banko pavedimas realiuoju laiku

„MyBank“ yra mokėjimo būdas bankiniu pavedimu. Gavėjai gali gauti operacijos patvirtinimą realiuoju laiku.

Pinigų grąžinimo rizika

Ne

Mokėjimo garantija

Ne

Pinigų grąžinimo galimybė

Taip

Minimali operacijos suma

Nėra

Maksimali operacijos suma

Nėra

Konkrečios draudžiamos prekės ir paslaugos

Siekiant išvengti abejonių ir papildomai, be naudotojo sutartyje nurodytų draudžiamų prekių ar paslaugų: veikla, už kurią gali būti baudžiama kaip už pavojingą nepilnamečiams, pedofilija, pornografija, intelektinės nuosavybės teisėmis saugomų teisių į kūrinius ir mokėjimo priemonių pažeidimas, asmens duomenų apsaugos reikalavimų nesilaikymas atliekant sistemų automatizuotą duomenų tvarkymą, pinigų plovimas, su lošimais ir lažybomis, žirgų lenktynėmis, loterijomis ir reglamentuojamų profesijų vykdymo sąlygomis susijusių reikalavimų nesilaikymas.

Papildomos sąlygos

Jūs negalite naudoti „My Bank“ logotipo ir papildomų intelektinės nuosavybės teisių kitaip, nei leidžiama naudojant šias alternatyvių mokėjimo būdų paslaugas. Dėl bet kokio tolesnio naudojimo laikykitės  „MyBank“  verslo įmonėms skirtų gairių rekomendacijų, pateiktų šioje svetainėje: https://www.mybank.eu/mybank/mybank-style-guidelines-for-merchant-websites/. Jei mėginsite „MyBank“ logotipą naudoti neteisėtu būdu, ne pagal paskirtį, neleistinai arba reikšmingai pažeisdami šiuos reikalavimus, pasiliekame teisę savo paslaugų teikimą atšaukti.

„PayU“

Mokėjimo tipas

Banko pavedimas realiuoju laiku

„PayU“ yra mokėjimo banko pavedimu būdas. Gavėjai gali gauti operacijos patvirtinimą realiuoju laiku.

Pinigų grąžinimo rizika

Ne

Mokėjimo garantija

Ne

Pinigų grąžinimo galimybė

Taip

Minimali operacijos suma

0,01 PLN vienai operacijai; 0,01 CZK vienai operacijai

Maksimali operacijos suma

Nėra

Konkrečios draudžiamos prekės ir paslaugos

Be kitų sutartyje išvardytų draudžiamų prekių ir paslaugų: receptiniai vaistai, farmacijos produktai ir maisto papildai, kurių neleidžiama parduoti; narkotikai, svaigalai, įskaitant pakeistos struktūros vaistus, taip pat jiems auginti, gaminti, jais prekiauti ir kt. naudojama įranga ir technologijos; azartiniai lošimai neturint teisinių įgaliojimų; ginklai, šaudmenys ir dujų paleidimo įrenginiai; internetinės paslaugos teikiant pornografinį turinį, pavyzdžiui, pokalbių kambariai, vaizdo kameros, užsakomieji filmai; finansiniai produktai ir paslaugos, jei jie siūlomi vykdant veiklą, kurios nekontroliuoja kompetentingos finansų priežiūros institucijos; kenkėjiškos programos, pavyzdžiui, netikros antivirusinės programos, virusai ir kt.; politinės partijos ir susijusios interneto svetainės, naudojamos joms remti arba lėšoms politinei veiklai rinkti; sutelktinis finansavimas; tarpininkų veikla, kai priimami mokėjimai daugelio gavėjų vardu neturint teisinių įgaliojimų arba nevykdant mokėjimo kortelių asociacijų ir (arba) tarpinių institucijų reikalavimų.

Papildomos sąlygos

1. Privalote užtikrinti, kad klientas yra informuotas aiškiai suprantama ir lengvai prieinama forma, kad operacijos, atliktos naudojant „PayU“ mokėjimo būdą, yra neatšaukiamos.

2. „PayPal“ ir „PayU“ neatsako už jokias papildomas išlaidas, patirtas dėl neteisingų banko duomenų, jei neužtikrinote, kad būtų pateikti tik teisingi banko duomenys.

3. „PayU“ mokėjimo būdą naudojantys prekybininkai atsako už visas neleistinas ar neteisėtas operacijas, atliktas naudojant šį mokėjimo būdą.

4. Jūs įsipareigojate užtikrinti, kad:

a) bet kokie kliento tapatybės nustatymo ir (arba) autentiškumo nustatymo duomenys, kurie galėtų būti naudojami užsakymams pateikti, nebūtų saugomi elektroniniu būdu ar užrašomi kita forma;

b) įvedant kliento tapatybės nustatymo ir (arba) autentiškumo patvirtinimo duomenis, kurie galėtų būti naudojami užsakymams pateikti, tokių duomenų negalėtų gauti trečiosios šalys.

Griežtai draudžiama atskleisti kliento tapatybę ir (arba) autentiškumą patvirtinančius duomenis trečiosioms šalims.

„POLi“

Mokėjimo tipas

Banko pavedimas realiuoju laiku

„POLi“ yra mokėjimo banko pavedimu būdas. Gavėjai gali gauti operacijos patvirtinimą realiuoju laiku. „POLi“ gali naudotis tik klientai, turintys sąskaitas Australijos ir Naujosios Zelandijos bankuose. „PayPal“ negarantuoja, kad visos Naujosios Zelandijos arba Australijos banko sąskaitos suderinamos su „POLi“ mokėjimo būdu.

Pinigų grąžinimo rizika

Ne

Mokėjimo garantija

Ne

Pinigų grąžinimo galimybė

Ne

Minimali operacijos suma

1,00 AUD / NZD vienai operacijai

Maksimali operacijos suma

10 000,00 AUD / NZD vienai operacijai

Konkrečios draudžiamos prekės ir paslaugos

Be naudotojo sutartyje išdėstytų draudžiamų prekių ar paslaugų: azartiniai lošimai.

Papildomos sąlygos

Nėra

„Przelewy24“ (P24)

Mokėjimo tipas

Banko pavedimas realiuoju laiku

„Przelewy24“ yra mokėjimo banko pavedimu būdas. Gavėjai gali gauti operacijos patvirtinimą realiuoju laiku.

Pinigų grąžinimo rizika

Ne

Mokėjimo garantija

Ne

Pinigų grąžinimo galimybė

Taip

Minimali operacijos suma

0,05 PLN vienai operacijai

Maksimali operacijos suma

Nėra

Konkrečios draudžiamos prekės ir paslaugos

Tik tos draudžiamos prekės ir paslaugos, kurios nurodytos naudotojo sutartyje

Papildomos sąlygos

Kiekviena operacija susiejama su unikaliu operacijos numeriu ir kita informacija (išsami operacijos informacija), siekiant palengvinti užklausų ar galimų skundų sprendimą. Išsami operacijos informacija turi būti patikimai saugoma. Bet kokie skundai, susiję su netinkamai įvykdytomis operacijomis, teikiami tiesiogiai „PayPal“, o „PayPal“ perduoda klausimą ištirti „Pzrelewy24“ mokėjimo platformai. Teikiant tokius skundus būtina pateikti toliau nurodytus duomenis:

a) el. pašto adresą;

b) operacijos numerį;

c) operacijos sumą;

d) banko sąskaitos, iš kurios turėjo būti pervesta Operacijos suma, turėtojo vardą ir pavardę;

e) banko, kuriam priklauso sąskaita, iš kurios atitinkamai turėjo būti pervesta operacijos suma arba į kurią operacijos suma buvo pervesta, pavadinimą;

f) operacijos datą;

g) mokėjimo kortele atveju: kortelės pavadinimą;

h) mokėjimo trumpąja (SMS) žinute atveju: kliento mobiliojo telefono numerį.

Nepaisant to, kas išdėstyta, „Przelewy24“ mokėjimų platforma gali atsisakyti svarstyti bet kokį skundą, jei

jis susijęs su operacijomis, atliktomis 90 ar daugiau dienų iki tokio skundo pateikimo.

„Safetypay“

Mokėjimo tipas

Banko pavedimas realiuoju laiku

„Safetypay“ yra mokėjimo bankiniu pavedimu būdas. Gavėjai gali gauti operacijos patvirtinimą realiuoju laiku.

Pinigų grąžinimo rizika

Ne

Mokėjimo garantija

Taip

Pinigų grąžinimo galimybė

Taip

Minimali operacijos suma

Nėra

Maksimali operacijos suma

15 000 EUR

Konkrečios draudžiamos prekės ir paslaugos

Be pirmiau nurodytų draudžiamų prekių ir paslaugų, draudžiama naudoti „Safetypay“ norint priimti, atlikti ar inicijuoti mokėjimus už nelegalius įrašus, klastotes, prekes, kurioms taikomas embargas, nelegalias narkotines medžiagas ir asmeninius daiktus, įžeidžiančią ar rasiniu ar kultūriniu požiūriu netaktišką medžiagą, suaugusiesiems skirtą turinį, medžiagą ir (arba) paslaugas, įskaitant suaugusiesiems skirtas knygas ir vaizdo įrašus, suaugusiesiems skirtus telefoninius pokalbius, suaugusiesiems skirtas interneto svetaines, palydovų ir (arba) eskorto paslaugas, pasimatymų paslaugas (sekso tikslais), paštu užsakomas nuotakas, kitas suaugusiesiems skirtas pramogas, grynuosius pinigus, kompensacijas, nuostolius, baudas, išlaidas ir mokesčius greta įprastos Prekybininko prekių ir paslaugų kainos (taikomus mokesčius) ar mokesčius, su kuriais Klientas aiškiai nesutiko, laiku nesumokėtas sumas ar sumas, dengiančias grąžintų ar atšauktų čekių sumas, trečiųjų šalių vykdomą pardavimą, taip pat sumas, kurios nėra siejamos su sąžiningu Prekybininko prekių ir paslaugų pardavimu (pavyzdžiui, Prekybininko savininkų (ar jų šeimos narių) ar darbuotojų pirkinius), nelegalius verslo sandėrius, pinigų plovimą ar teroristinės veiklos finansavimą.

Papildomos sąlygos

Nėra

„Satispay“

Mokėjimo tipas

Piniginė

„Satispay“ yra su banko sąskaita susieta mobilioji mokėjimų platforma.

Pinigų grąžinimo rizika

Ne

Mokėjimo garantija

Taip

Pinigų grąžinimo galimybė

Taip

Minimali operacijos suma

0,01 EUR

Maksimali operacijos suma

Nėra

Konkrečios draudžiamos prekės ir paslaugos

Be pirmiau nurodytų draudžiamų prekių ir paslaugų, draudžiama naudoti „Satispay“ norint priimti, atlikti ar inicijuoti:

a)  mokėjimus už telekomunikacijų paslaugas, įskaitant vietos ir tolimojo ryšio skambučius, skambučius naudojant kredito kortelę, skambučiams naudojant magnetinės juostelės nuskaitymo telefonus ir fakso aparatus;

b)  pinigų pervedimus ir pavedimus;

c)  mokėjimus lombardo parduotuvėse;

d)  mokėjimus už aktyvios telerinkodaros paslaugas;

e)  mokėjimus už pasyvios telerinkodaros paslaugas;

f)  mokėjimus bilietų pardavimo agentūroms (kitur nepriskirtiems radijo, televizijos ir kitiems tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjams);

g)  mokėjimus finansų įstaigoms: neautomatinį grynųjų pinigų išmokėjimą;

h)  mokėjimus finansų įstaigoms: automatinį grynųjų pinigų išmokėjimą;

i)  paskolų mokėjimą įstaigoms;

j)  mokėjimus ne finansų įstaigoms: užsienio valiuta, pinigų pavedimai (neelektroniniai pervedimai), kvitai ir keliautojų čekiai;

k)  mokėjimus pardavėjams: vertybiniai popieriai, investiciniai fondai, akcijos, prekės, obligacijos;

l)  mokėjimus už pakaitinį naudojimąsi nuosavybe;

m)  mokėjimus už pažinčių ir eskorto paslaugas;

n)  mokėjimus už pirkimo ir apsipirkimo paslaugas ir klubus;

o)  mokėjimus agentūroms, teikiančioms ataskaitas apie vartotojų kreditus;

p)  mokėjimus įdarbinimo agentūroms ir laikinosios pagalbos tarnyboms;

q)  mokėjimus, susijusius su lažybomis (įskaitant loterijos bilietus, kazino lošimo žetonus, „Off-Track Betting“ ir kitų tipų lažybas).

Papildomos sąlygos

Prekybininkai pripažįsta ir sutinka, kad operacijų tvarkymo tikslais „Satispay“ būtų perduodami asmens duomenys. Tokius asmens duomenis „Satispay“ tvarko vadovaujantis privatumo pranešimu, pateiktu adresu https://static-www-satispay-com.s3.amazonaws.com/privacy/Payment-Scheme/Satispay-Payment- Scheme_Privacy-en.pdf

„SOFORT“

Mokėjimo tipas

Banko pavedimas realiuoju laiku

„SOFORT Banking“ / „SOFORT Überweisung“ yra mokėjimo banko pavedimu būdas. Gavėjai gali gauti operacijos patvirtinimą realiuoju laiku.

Pinigų grąžinimo rizika

Ne

Mokėjimo garantija

Ne

Pinigų grąžinimo galimybė

Taip

Minimali operacijos suma

1,00 € už vieną operaciją

Maksimali operacijos suma

Nėra

Konkrečios draudžiamos prekės ir paslaugos

Tik tos draudžiamos prekės ir paslaugos, kurios nurodytos naudotojo sutartyje

Papildomos sąlygos

Nėra

„Trustly“

Mokėjimo tipas

Banko pavedimas realiuoju laiku

Pinigų grąžinimo rizika

Ne (kai pinigai atsiduria prekybininko sąskaitoje)

Mokėjimo garantija

Ne

Pinigų grąžinimo galimybė

Taip

Minimali operacijos suma

0,01 EUR vienai operacijai (priklauso nuo kliento banko nustatytų sąlygų).

Maksimali operacijos suma

Priklauso nuo kliento banko nustatytų sąlygų

Konkrečios draudžiamos prekės ir paslaugos

Be kitų sutartyje išdėstytų draudžiamų prekių ar paslaugų: bitkoinai

Papildomos sąlygos

1) Įsipareigojate užtikrinti, kad „Trustly“ logotipas (-ai) ir prekių ženklas (-ai) būtų rodomi ir pateikiami patraukliu ir tinkamu būdu, laikantis taikomų paslaugų pateikimo reikalavimų, išdėstytų https://trustly.com/en/developer/documents..

2) Pripažįstate ir sutinkate, kad: a) paslauga „Trustly“ priklauso nuo trečiųjų šalių sistemų, visų pirma bankų, veikimo, o „Trustly“ negarantuoja savo paslaugos funkcionalumo tokių trečiųjų šalių sistemų gedimo, netinkamo veikimo ar derinimo atvejais; b) operacijos vykdymo sparta gali sumažėti reikšmingai padidėjus operacijų apimčiai arba planinės „Trustly“ paslaugos techninės priežiūros metu; taip pat c) „PayPal“ ir „Trustly“ neatsako už jokius nuostolius arba žalą, kilusius dėl bet kokio trečiųjų šalių sistemų funkcionalumo pablogėjimo, kaip aprašyta a punkte, arba reikšmingai išaugus operacijų apimtims, taip pat kai atliekama planinė „Trustly“ paslaugų techninė priežiūra, kaip aprašyta b punkte.

„Trustpay“

Mokėjimo tipas

Banko pavedimas realiuoju laiku

„Trustpay“ yra mokėjimo banko pavedimu būdas. Gavėjai gali gauti operacijos patvirtinimą realiuoju laiku.

Pinigų grąžinimo rizika

Ne

Mokėjimo garantija

Ne

Pinigų grąžinimo galimybė

Nėra

Minimali operacijos suma

0,01 EUR vienai operacijai

Maksimali operacijos suma

Nėra

Konkrečios draudžiamos prekės ir paslaugos

Be visų naudotojo sutartyje nurodytų draudžiamų prekių ar paslaugų: ginklai ar susiję daiktai (pvz., šautuvai, šautuvų detalės, šaudmenys, peiliai), finansiniai produktai, panašūs į Ponzi (finansinės piramidės) schemą, neteisėti vaistai ir vaistų gamybos įranga, internetinių antikvarinių daiktų prekeivių ir istorinių vertybių pardavėjų paslaugos.

Papildomos sąlygos

 1. Leisite „PayPal“ pasiekti jūsų svetainę rankiniu būdu, automatizuotu šnipinėjimo ar kitais automatinės paieškos metodais, siekiant patvirtinti turinio tikslumą. Tačiau „PayPal“ neprivalo stebėti jūsų svetainės turinio tikslumo.
 2. Jūsų standartinėje Prekybininko sutartyje turi būti numatytos nuostatos dėl sutarties nutraukimo, kuris įsigalioja nedelsiant, jei prekybininkas nepristato nupirktų prekių ar paslaugų, be pateisinamos priežasties atmeta skundus dėl prekių ar paslaugų arba be pateisinamos priežasties atsisako suteikti galimybę grąžinti prekes.
 3. „TrustPay“ paslaugos teikimas gali būti nutrauktas nenurodant priežasties, apie tai pranešus prieš tris (3) savaites.
 4. Įsipareigojate visais atvejais bendradarbiauti su „PayPal“ tiriant bet kokią įtariamą neteisėtą, apgaulingą ar netinkamą bet kurio asmens, naudojančio „TrustPay“ paslauga, veiklą.
 5. Jūsų svetainėje turi būti aiškiai pateikiama ši informacija:
  1. jus kaip prekybininką identifikuojantys duomenys;
  2. išsami siūlomų prekių ir (arba) paslaugų specifikacija, įskaitant kainas ir atsiskaitymo valiutą;
  3. skundų nagrinėjimo procedūros ir (arba) prekių ar paslaugų grąžinimo procedūros aprašymas, įskaitant informaciją apie vartotojų teises;
  4. iš prekybininko klientų gautų mokėjimų grąžinimo būdas;
  5. klientų aptarnavimo skyriaus kontaktinė informacija;
  6. siūlomoms prekėms taikomi eksporto apribojimai, jei tokių yra;
  7. siūlomų prekių ir (arba) paslaugų pristatymo būdas.
 6. Jūs garantuojate, kad nei jūs, nei jūsų direktoriai, nei jūsų tikrieji savininkai nesate įtraukti į Europos Komisijos ir Europos išorės veiksmų tarnybos paskelbtą konsoliduotą asmenų, grupių ir subjektų, kuriems taikomos ES finansinės sankcijos, sąrašą.
 7. „TrustPay“ turi teisę atsisakyti kredituoti arba pervesti lėšas „PayPal“ jūsų naudai, jei: 1) mokėtojo duomenys nėra aiškūs, suprantami ir pakankamai konkretūs, jei 2) operacija prieštarauja taikomai teisei arba jei 3) yra pagrįstas įtarimas, kad atitinkama operacija susijusi su pinigų plovimu, teroristinės veiklos finansavimu ar kita nusikalstama veikla.