>> Peržiūrėti visus susitarimus

„PayPal“ išmokų sąlygos

Paskutinis atnaujinimas: 2024 m. sausio 16 d.

 

Šios „PayPal“ išmokų sąlygos reglamentuoja Jūsų naudojimąsi „PayPal“ išmokų paslauga (anksčiau vadinta „mokėjimu keliems gavėjams“). Naudojantis „PayPal“ išmokų paslauga taip pat taikomos „PayPal“ naudotojo sutarties sąlygos, privatumo pareiškimas ir kiti galiojantys teisiniai Jūsų ir „PayPal“ susitarimai.

 

Sąlygos, taikomos norint naudotis „PayPal“ išmokų paslauga

Norėdami naudotis šia paslauga, turite turėti veikiančią „PayPal“ verslo paskyrą, pateikti prašymą ir gauti mūsų leidimą naudotis „PayPal“ išmokų paslauga. Galime nustatyti papildomus kriterijus arba dar labiau apriboti „PayPal“ išmokų paslaugos pasiekiamumą.

Kai gausite patvirtinimą galėsite naudotis „PayPal“ išmokų paslauga ir siųsti su Jūsų verslu susijusias išmokas, pvz., komisinius, permokų grąžinamąsias sumas, premijas, paskatas arba mokėjimus keliems gavėjams. Jums gali būti suteikta galimybė siųsti išmokas į reikalavimus atitinkančias „PayPal“ paskyras.

„PayPal“ išmokų paslauga skirta verslo klientams, kuriems reikia siųsti mokėjimus keliems gavėjams, masinius mokėjimus ir periodinius mokėjimus. Jei norite atlikti pavienius mokėjimus, naudokitės šiam tikslui skirtomis „PayPal“ paslaugomis. „PayPal“ išmokų paslauga negali būti naudojama norint išmokėti atlyginimą, parduoti produktą, nusiųsti pinigų šeimai ir draugams, sumokėti prekybininkui už pirkinį, įsigyti aktyvavimo kodų arba bet kokiam kitam tikslui, kuris, mūsų nuomone, kelia didesnę riziką nei priimtina. Bet kuriuo metu savo nuožiūra galime nustatyti papildomų apribojimų.

 

Paslaugų mokesčiai

„PayPal“ išmokų mokesčiai nurodyti Mokesčių puslapyje.

 

Reikalavimai išmokų gavėjams

Kad gautų išmoką, kiekvienas gavėjas turi turėti „PayPal“ paskyrą, atitinkančią šiuos kriterijus (“tinkama paskyra”):

  • yra reikalavimus atitinkančioje jurisdikcijoje,
  • leidžia gavėjui gauti mokėjimus,
  • atitinka visus taikomus „PayPal“ patvirtinimo reikalavimus, įskaitant el. pašto adreso patvirtinimą ir, jei reikalaujama, mobiliojo telefono numerio patvirtinimą,
  • yra veikianti (pavyzdžiui, nėra apribotas naudojimasis paskyra).

Išmokų apdorojimo laikas priklauso nuo įvairių veiksnių, įskaitant Jūsų naudojamą integraciją (pavyzdžiui, ar išmokas atliekate naudodami paketinę, ar API integraciją), gavėjo ’vietą, pateiktų išmokų skaičių ir gavėjo ’„PayPal“ paskyros tipą bei būseną. Jūsų išmokų gavėjams bus taikomos visos jų „PayPal“ paskyrai taikomos sąlygos, įskaitant galiojančius jų ir mūsų tarpusavio susitarimus. Jūs nesate naudos gavėjas pagal jokius mūsų ir Jūsų gavėjo sudarytus susitarimus ir pagal tokius susitarimus neturite jokių teisių.

Pasiliekame teisę laikinai arba visam laikui neleisti gavėjui naudotis „PayPal“ išmokoms gauti dėl bet kurios iš šių priežasčių:

  • Gavėjas neturi tinkamos paskyros.
  • Gavėjas nesilaikė galiojančių įstatymų arba sutarties su „PayPal“ sąlygų arba kelia nepriimtiną riziką „PayPal“ ar kitiems „PayPal“ paslaugų naudotojams.
  • Paslaugų teikimas nutraukiamas arba sustabdomas vadovaujantis „PayPal“’politika ir procedūromis, įskaitant susijusias su saugumu, sukčiavimu ir rizika.
  • Gavėjo ’el. pašto adresas nepatvirtintas arba gavėjo ’telefono numeris neįjungtas mokėjimams mobiliaisiais įrenginiais.
  • „PayPal“ nutraukia atitinkamų paslaugų teikimą tokiam gavėjui.

 

Nepareikalautos išmokos, grąžinamosios sumos ir atvirkštinės operacijos

Jei tuo metu, kai siunčiate išmokos nurodymą, Jūsų numatytas išmokos gavėjas neturi tinkamos paskyros, jis gali pareikalauti išmokos susikūręs paskyrą (jei tai leidžiama jo gyvenamojoje šalyje) arba imdamasis veiksmų, kad per 30 dienų pašalintų visus paskyrai taikomus apribojimus. Jei gavėjas per šį laikotarpį nepareikalaus išmokos, „PayPal“ grąžins nepareikalautos išmokos sumą Jums, atskaičiavus visus taikomus mokesčius. Galite mums nurodyti atšaukti nepareikalautą išmoką, tačiau „PayPal“ nebus atsakinga už bet kokios išmokos atšaukimą ir nebus atsakinga, jei nepavyks atšaukti ar susigrąžinti nepareikalautos išmokos nepasibaigus 30 dienų laikotarpiui. „PayPal“ nebus atsakinga prieš Jus ar Jūsų gavėją už bet kokią nepareikalautą išmoką po to, kai grąžinsime Jums nepareikalautą likutį.

 

Atsakomybė už išmokų nurodymus, mokėjimo klaidos

Tik Jūs esate atsakingi už visų išmokų nurodymų, kuriuos mums perduodate, tikslumą. Mes neatsakome už nepateiktus, neišsamius ar netikslius išmokų nurodymus arba už neteisingą lėšų nukreipimą dėl tokių nepateiktų, neišsamių ar netikslių išmokų nurodymų. Jei išmoka išsiunčiama ne tam gavėjui arba prarandama dėl to, kad gavėjo naudotojo ID (pvz., „PayPal“ mokėtojo ID), el. pašto adresas arba mobiliojo telefono numeris, kurį mums pateikėte, yra netikslūs arba nurodo kitą „PayPal“ naudotoją, o ne Jūsų numatytą gavėją, atsakomybė už tai tenka Jums.

Galime remtis tik naudotojo ID, el. pašto adresu, mobiliojo telefono numeriu ar kita informacija, nurodyta išmokos nurodyme, neatsižvelgdami į tai, ar šie identifikatoriai sutampa su kita išmokos nurodyme pateikta informacija arba naudotojo patvirtinimo informacija (pvz., su gavėjo el. paštu susietos paskyros pavadinimu). Mes neprivalome patvirtinti jokios išmokų nurodymuose pateiktos informacijos ir jokiomis aplinkybėmis nebūsime atsakingi už bet kokias išmokas, kurias atliksime pagal iš Jūsų gautuose išmokų nurodymuose pateiktą informaciją. Jei dėl mūsų klaidos išmoka pervedama ne tam gavėjui arba neteisingai pritaikoma, vienintelė mūsų pareiga yra grąžinti neteisingai pervestą arba prarastą išmokos sumą.

 

Gavėjo sutikimas dėl pranešimų siuntimo elektroninėmis priemonėmis

Jūs esate atsakingi už tai, kad kiekvienas Jūsų išmokų gavėjas būtų sutikęs priimti mokėjimus iš Jūsų naudojant atitinkamas paslaugas ir sutikęs, kad su juo susisiektume el. paštu arba SMS žinute. Naudodami „PayPal“ išmokų paslaugą patvirtinate ir garantuojate, kad visus el. pašto adresus ar telefono numerius, kuriuos naudojate susisiekti su savo klientais, Jums pateikė išmokų gavėjai ir kad Jūsų naudojimasis paslaugomis siekiant susisiekti su klientais atitinka galiojančius įstatymus ir teisės aktus. Galime peržiūrėti, kaip naudojatės paslauga, arba pareikalauti Jūsų pateikti įrodymų, kad gavėjai davė aiškų sutikimą gauti iš Jūsų išmokas ir susijusius el. laiškus ar tekstinius pranešimus, o Jūs sutinkate paprašius pateikti tokius įrodymus. Gavę šį aiškų sutikimą, Jūs sutinkate, kad dalijimasis tokia informacija su mumis nėra “pardavimas” pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus.

 

Jokių ryšių ar patvirtinimų

Tik Jūs esate atsakingi už savo santykius su išmokų gavėjais. Mes neatsakome už Jūsų produktus, paslaugas, Jūsų bendravimą su išmokų gavėjais su Jūsų verslu ar naudojimusi „PayPal“ išmokomis susijusiais klausimais. Naudodamiesi „PayPal“ išmokų paslauga negalite leisti kitiems manyti, kad „PayPal“ ar bet kuris „PayPal“ filialas finansuoja ar kitaip remia Jūsų produktus, paslaugas ar bet kokią reklaminę kampaniją. „PayPal“ gali būti pristatomas tik kaip išmokėjimo būdas ir be mūsų aiškaus rašytinio leidimo negali būti minimas kaip atliekantis kokią nors kitą funkciją. Be to, savo rinkodaros medžiagoje negalite reklamuoti „PayPal“ ar skatinti gavėjų susikurti „PayPal“ paskyrą be išankstinio „PayPal“’ sutikimo. Jei „PayPal“ paprašytų pašalinti bet kokią medžiagą, susijusią su tuo, kas išdėstyta pirmiau, Jūs sutinkate nedelsdami pašalinti tokią medžiagą per 48 valandas nuo tokio „PayPal“’ prašymo pateikimo.

Negalite prašyti, kad išmokos gavėjas pateiktų savo „PayPal“ slaptažodį, ir kitaip tiesiogiai ar netiesiogiai mėginti jį gauti arba kurti „PayPal“ paskyras ar nustatyti slaptažodžius savo klientų vardu.

 

Išmokų paskirtis, papildomi apribojimai

Tik Jūs atsakote už tikslios informacijos apie išmokų paskirtį pateikimą. Jūsų pateikta informacija, be kita ko, bus naudojama JAV mokesčių ataskaitoms teikti ir kitiems teisės aktų reikalavimams vykdyti. „PayPal“ gali remtis Jūsų pateikta informacija visais tikslais, taip pat ir siekiant nustatyti pareigą pranešti ir taikyti išskaičiavimą pagal galiojančius teisės aktus, įskaitant JAV vidaus pajamų kodekso (IRC) 6050W ir 3406 skyrius. Jei atlikdami išmoką nenurodysite išmokos tipo, „PayPal“ gali tekti laikyti išmoką mokėjimu, apie kurį reikia pranešti pagal galiojančius teisės aktus, įskaitant IRC 6050W ir 3406 skyrius.

Neapribodami kitų savo teisių ir teisių gynimo priemonių, galime laikinai sustabdyti arba panaikinti Jūsų prieigą prie „PayPal“ išmokų paslaugos ar Jūsų „PayPal“ paskyros, jei nustatysime, kad piktnaudžiaujate „PayPal“ arba „PayPal“ išmokų paslaugomis, su Jūsų „PayPal“ arba „PayPal“ išmokų paslaugos naudojimu siejamas didesnis už priimtiną rizikos lygis, arba pažeidėte šias sąlygas.