PAYPALI KASUTAJALEPING

Teave teie konto kohta

See kasutajaleping kehtib kõigile kasutajatele alates 28. maist 2024.

Tere tulemast PayPali!

Need on teie ja ettevõtte PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (PayPal) vahelise lepingu tingimused, millega reguleeritakse teie PayPali konto ja PayPali teenuste kasutamist. Me nimetame neid kasutajalepinguks. Lepingut kohaldatakse üksnes järgmiste riikide residentide PayPali kontode suhtes.

Bulgaaria

Küpros

Tšehhi Vabariik

Eesti

Kreeka

Läti

Liechtenstein

Leedu

Malta

Rumeenia

San Marino

Slovakkia

Sloveenia

 

See kasutajaleping ei kehti PayPali teenuse Xoom kasutamise kohta, mida reguleerivad eraldi Xoomi juriidilised lepingud.

Kui olete eraisik, peate olema vähemalt 18-aastane ja täielikult teovõimeline, et sõlmida leping PayPali konto avamiseks ja kasutada PayPali teenuseid. Kui olete juriidiline isik, peab äri olema registreeritud ühes eespool nimetatud riikidest.

PayPali teenuste kasutamiseks peate avama PayPali konto. PayPali konto avamise ja kasutamisega nõustute järgima kõiki selle kasutajalepingu tingimusi, mis kehtivad kuni lõpetamiseni. Nõustute järgima ka järgmisi lisadokumente ja kõiki muid lehel juriidilised lepingud olevaid dokumente, mis teie kohta kehtivad.

Lugege hoolikalt kõiki selle kasutajalepingu ja kõikide teiste teie kohta kehtivate dokumentide tingimusi.

Võime seda kasutajalepingut ja teisi eespool loetletud dokumente aeg-ajalt muuta. Postitame teatise oma veebisaidi lehele Põhimõtete uuendused ja teavitame teid vähemalt 2 kuud (kuid mitte vähem kui 60 päeva) ette. Kui te jätkate meie teenuste kasutamist pärast kasutajalepingu muudatuste jõustumist, nõustute, et need muudatused on teile siduvad. Võite PayPali teavitada oma vastuväidetest kavandatavatele muudatustele või sulgeda oma konto enne kavandatud muudatuste jõustumist. Kõik vajalikud muudatused, sealhulgas trüki- või arvutusvigade või muude ilmsete vigade puhul, ei kujuta endast kasutuslepingu muudatust. Kui te muudatustega ei nõustu, võite oma konto enne muudatuste jõustumist tasuta sulgeda.

Teave meie kohta

Meie teenuseid pakub PayPal (Europe) S.à r.l.et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349) registreeritud kasutajatele, kes asuvad Euroopa Majanduspiirkonnas. Lisateavet PayPaliga ühendust võtmise kohta leiate lehelt Klienditeenindus.

PayPal on Luksemburgis nõuetekohaselt litsentseeritud pangana (või juriidilises mõttes „krediidiasutusena“). Meie üle teostab järelevalvet Luksemburgi finantsjärelevalveasutus Commission de Surveillance du Secteur Financier ehk CSSF. CSSF-i registrijärgne asukoht: 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg. CSSF peab oma reguleeritavate organisatsioonide registrit veebiaadressil https://supervisedentities.apps.cssf.lu/index.html?language=en#Home. PayPal on registris numbri all B00000351, kuid võite meid registrist üles otsida ka meie nime järgi. Äriregistri number: R.C.S. Luxembourg B 118 349.

Meie teenus

PayPali põhitegevus on e-raha väljastamine ja selle e-raha abil makseteenuste osutamine. Meie teenuste kaudu saate teha veebis ja poes makseid, annetada ning saata, taotleda ja vastu võtta e-raha. PayPal pakub ka muid finants- ja seonduvaid teenuseid, mille leiate PayPali teenuste lehelt Juriidilised lepingud. Neid teenuseid nimetatakse edaspidi ühiselt „teenuseks“.

See kasutajaleping koos muude õiguslike tingimuste ja seadusega nõutud teabega teenuste kasutamise kohta on teile alati kättesaadav PayPali veebisaidil (tavaliselt asub see lehel "Juriidilised lepingud"). Võime selle teabe teile ka saata.

Teil on õigus saada meilt igasuguse seadustega ettenähtud teabe (sh selle kasutajalepingu teabe) koopia, mille me edastame teile vormis, mis võimaldab teavet hoiustada ja taasesitada (näiteks e-posti teel).

Mida läheb PayPali teenuse kasutamiseks vaja?

Meie teenuse kasutamiseks vajate juurdepääsu nutitelefonile ja arvutile või tahvelarvutile, samuti peab teil olema internetiühendus.

Konto avamine

Pakume kahte tüüpi kontosid: isiklik konto ja ettevõtte konto. Konto avamiseks meie juures peate:

  \t
 • olema kas üksikisik (vähemalt 18-aastane) või ettevõte, kes on võimeline sõlmima õiguslikult siduva lepingu; ja
 • \t
 • viima lõpule meie registreerumisprotsessi.

Osana meie registreerumisprotsessist peate:

 • registreerima oma e-posti aadressi ja mobiiltelefoni numbri;
 • määrama parooli, mida kasutatakse teie sisselogimiseks;
 • täitma meie nõuetele vastamise nõudeid; ja
 • \t
 • nõustuma meie privaatsusavalduse ja kasutajalepinguga, sealhulgas kohaldatavate dokumentidega lehel Juriidilised lepingud.

Isiklik konto

Isikliku konto kaudu saate saata raha sõpradele ja perele, neilt raha vastu võtta ja veebiostude eest tasuda.

Mõnelt avatud isikliku konto omanikult võidakse nõuda konto uuendamist (sealhulgas lisateabe esitamist PayPalile), et oleks võimalik kasutada kõiki isikliku konto pakutavaid võimalusi.

Kui soovite kasutada PayPali kontot peamiselt müügitegevuseks, peate avama ettevõtte konto või muutma oma isikliku konto ettevõtte kontoks.

Ettevõtte konto

Ettevõtte konto on mõeldud üksikisikutele ja ühingutele (aktsiaseltsiks ühinenud või mitte), kes kasutavad PayPali peamiselt annetuste või müüdud kauba eest saadud maksete vastuvõtmiseks. Ettevõtte konto ei vasta isiklike tehingute saamise tingimustele.

Ettevõtte kontole võidakse kehtestada tasud, mis erinevad isikliku konto suhtes kohaldatavatest tasudest. Lisateavet leiate lehelt Tasud.

Avades ettevõtte konto või muutes isikliku konto ettevõtte kontoks, kinnitate meile, et kasutate seda peamiselt ärilisel või kaubanduslikul eesmärgil.

Äriüksuse staatus

Kui teie mis tahes PayPali konto kaudu tehtavad tehingud ületavad teatavat künnist või hõlmavad teatavaid ärisegmente või tegevusi, peate kaardimaksevõrgustike nõudmisel nõustuma äriüksuste lepingutega otse meie töötlemispartnerite juures, et saaksite jätkata kaardiga rahastatavate maksete vastuvõtmist. Sellisel juhul kehtivad kõikidele maksetele, mida PayPal teie nimel töötleb, selle kasutajalepingu kõrval ka nimetatud äriüksuste lepingud.

PayPali konto turvaline kasutamine

Et teie PayPali kontot ei kuritarvitataks, soovitame rakendada mõistlikke ettevaatusabinõusid. Peate tagama kõikide selliste seadmete, esemete, ID-de, paroolide ja isikukoodide / numbrite turvalisuse ja kontrolli, mida kasutate juurdepääsuks oma PayPali kontole ja PayPali teenustele.

Olete kohustatud järgima kõiki mõistlikke juhiseid, mida me võime avaldada makseinstrumentide turvalisuse kohta.

Meil on õigus nõuda teilt teie kontoga seotud juhiste autentimist (st anda meile teavet, mis tagab, et juhiseid annate just teie, näiteks esitades oma õiged sisselogimisandmed, sealhulgas oma e-posti aadressi ja parooli) ja muul viisil teie PayPali kontole sisselogimist, et anda meile oma juhiseid.

Oma PayPali konto profiilil peate säilitama oma postiaadressi, e-posti aadressi, telefoninumbri telefonil, mille esmane kasutaja te olete, ning muu ajakohase kontaktteabe.

Võite selgesõnaliselt anda, eemaldada ja hallata kolmandatele isikutele antud luba teie nimel teatud toiminguid teha. Mõnel juhul saate seda teha, kui olete oma kontole sisse loginud, teisel juhul saate seda teha otse kolmanda isikuga. Te mõistate, et kui annate kolmandale isikule loa teha teie nimel toiminguid, võime avaldada sellele kolmandale poolele teatavaid andmeid teie konto kohta.

Võite anda kohaldatava õigusega litsentseeritud kolmandast isikust teenusepakkujatele loa:

 • osutada konto teabe teenuseid, et pääseda teie nimel ligi teie konto teabele;
 • kinnitada, kas kaardipõhise maksetehingu tegemiseks vajalik summa on teie kontol saadaval;
 • osutada makse algatamise teenuseid, et algatada teie kontolt makseid teie nimel.

Asjaolu, et annate mis tahes kolmandale isikule loa pääseda mis tahes viisil ligi teie kontole, ei vabasta teid ühestki selle kasutajalepinguga sätestatud kohustustest. Teie vastutate meie ees tegevuste eest, mida volitate kolmandat isikut tegema. Te ei pea meid vastutavaks kohustuste eest, mis tulenevad nimetatud kolmandate isikute tegevusest või tegevusetusest seoses teie antud lubadega, ning hüvitate meile asjakohased kulud teie kehtivate seaduslike õiguste kohaselt.

PayPali konto sulgemine

Teil on õigus konto igal ajal sulgeda. Selle kohta leiate teavet PayPali abikeskusest.

Meil on õigus teie konto oma äranägemisel sulgeda, teavitades teid sellest 2 kuud (kuid mitte vähem kui 60 päeva) ette. Me võime teie konto igal ajal sulgeda ka juhul, kui:

 1. te rikute seda kasutajalepingut ja/või meil on muu õigus teie konto selle kasutajalepingu kohaselt sulgeda;
 2. te ei logi oma kontole kolme aasta jooksul sisse;
 3. meil on kahtlus, et teie kontot on kasutatud ilma teie loata.

Kui otsustame teie konto sulgeda, teavitame teid konto sulgemisest ja võimalusel konto sulgemise põhjustest ning selgitame, kuidas saate välja võtta kogu vaba raha, mis meie juures hoiul on.

Kui teie konto on suletud:

 • lõpeb see kasutajaleping kohe, kuid jääb siiski kehtima pärast lõppemist sellises ulatuses ja nii kaua, kui on vaja teie konto sulgemiseks ning kohalduvate seaduste ja määruste järgimiseks;
 • on meil õigus tühistada kõik ootel olevad tehingud ja te kaotate kõik rahastamise erikokkulepetega seotud saldod;
 • võime peatada, piirata või lõpetada teie juurdepääsu meie kõikidele või osadele teenustele, veebisaitidele, tarkvarale ning meie poolt või meie nimel käitatavatele süsteemidele (sh võrkudele ja serveritele, mida kasutatakse teenuste osutamiseks);
 • vastutate teie kõigi selle kasutajalepingu kohaselt täitmata kohustuste eest, mis on seotud teie kontoga enne selle sulgemist;
 • on meil õigus säilitada teie konto teave oma andmebaasis, et täita meie õiguslikke kohustusi;
 • võime säilitada teie e-raha pärast konto sulgemist ulatuses ja aja jooksul, mida peame mõistlikuks, et kaitsta end ja/või kolmandaid isikuid mis tahes tühistamiste, tasude, trahvide, leppetrahvide ja muude kohustuste eest. Pärast seda on teil võimalik välja võtta kõik mittevaidlustatud raha, mis meie juues hoiul on. Palun võtke meiega ühendust, kui teil on küsimusi sulgemise hetkel kontol olevate vahendite kohta.
  Kui olete teovõimetu või surnud kontoomaniku seaduslik esindaja, võtke abi saamiseks meiega ühendust.

Juhul, kui otsustame mingil põhjusel oma teenuste või teenuste mis tahes osa või funktsiooni pakkumise lõpetada, teavitame teid sellest enne teenuse või funktsiooni pakkumise lõpetamist vähemalt 2 kuud (kuid mitte vähem kui 60 päeva) ette, välja arvatud juhul, kui me otsustame heauskselt, et:

 • teenus või funktsioon tuleb lõpetada varem, nagu on seaduse või kolmanda isiku poolt ette nähtud;
 • see võib põhjustada turvariski või olulise majandusliku või tehnilise koormuse.

Taganemisõigus

Kui olete tarbija, on teil õigus kasutajalepingust taganeda ilma põhjust andmata ja ilma trahvita 14 päeva jooksul pärast konto avamist. Selleks peate nende 14 päeva jooksul järgima konto sulgemiseks protsessi, mis lõpetab kasutajalepingu. PayPal arvab, et tarbijatel peaks olema valik meie teenuseid kasutada või mitte, nii et me ei seo teid pöördumatult lepinguga. Seetõttu saate lisaks nendele kohustuslikele õigustele isegi pärast 14 päeva möödumist oma lepingu lõpetada, sulgedes oma konto. Kasutades meie teenuseid 14-päevase taganemisperioodi jooksul, peavad meie teenused saama osutatud enne 14-päevase taganemisperioodi lõppu. Peate maksma tasu teenuste eest, mida kasutasite (sh 14-päevase taganemisperioodi jooksul), kuni olete oma konto sulgenud ja oma saldo (selle olemasolul) välja võtnud. Kõik ootel tehingud tühistatakse, kui sulgete oma konto. Lisateavet leiate kasutajalepingu jaost „PayPali konto sulgemine“.

Rahastamisallika sidumine ja lahtisidumine

Kogu teie kontol oleva raha õiguslik nimetus on "e-raha", mida tunnustatakse kogu Euroopa Majanduspiirkonnas rahavormina, mis sobib internetis kasutamiseks.

Rahastamisallikat saate kasutada viisina meile maksmiseks, et saada e-raha oma kontole, või oma kontolt väljamaksete tegemiseks, nagu on täpsemalt kirjeldatud selles kasutajalepingus (vt eelkõige jaotisi Raha lisamine või väljavõtmine ja Makse rahastamine).

Rahastamisallikana saate oma PayPali kontoga siduda või sellest lahti siduda krediitkaardi, deebetkaardi, ettemaksukaardi (kui see on olemas), pangakonto või PayPal Crediti (kui see on olemas).

Enda riskide juhtimise eesmärgil võime piirata teie rahastamisallikate kättesaadavust.

Tagage oma rahastamisallika andmete ajakohasus (nt krediitkaardi number ja aegumiskuupäev). Kui see teave muutub, võime seda teist sõltumatult ajakohastada, kasutades meile kättesaadavat teavet ja kolmandate isikute allikaid. Kui te ei soovi, et me teie kaardi andmeid ajakohastaksime, võite esitada sellekohase taotluse oma kaardi väljastajale või siduda rahastamisallika PayPali kontost lahti. Kui ajakohastame teie rahastamisallikat, hoiame selle rahastamisallikaga seotud eelistuste seaded alles. Võite valida oma kaardi või pangakonto kinnitamise, et saaksime kontrollida, kas kaart või pangakonto on kehtiv ja teie olete selle omanik. Selleks tuleb teil järgida kaardi sidumise ja kinnitamise (kaardi puhul) või panga kinnitamise toiminguid (pangakonto puhul) või muid protsesse, millest võime teile teatada või mille võime aeg-ajalt avaldada.

Teie tähtajatu luba meile võtta tasu teie rahastamisallikast

Kui seote rahastamisallika oma PayPali kontoga, annate meile tähtajatu loa kasutada automaatselt seda rahastamisallikat (selle kasutajalepingu ja mis tahes muu volituse tingimuste põhjal (nt panga otsekorraldus), mida selle rahastamisallika pakkuja kasutab vastava õiguse loomiseks ja säilitamiseks) e-raha vajalikus väärtuses selleks, et:

 • katta:
  • maksesumma (ja kõik meile makstavad tehingutasud), kui kasutate kontot makse tegemiseks teisele kasutajale,
  • Kõik summad, mille olete meile võlgu, tulenevalt teie tegevusest maksete saajana meie teenuseid kasutades.
 • lisada kontole raha, kui kasutate konto liideses raha lisamise funktsiooni.

Võime rahastamisallikat korduvalt kasutada, kui eelmine katse ebaõnnestus. Kui tühistate oma tähtajatu loa rahastamisallika kasutamise kohta, peate hüvitama meile juba väljastatud e-raha väärtuse, mille eest on sellest rahastamisallikast veel tasumata.

Loa peatamiseks siduge rahastamisallikas oma PayPali kontost lahti.

SEPA on Euroopa Komisjoni ja Euroopa pangandussektori algatus, mille eesmärk on muuta Euroopa Liidus tehtavad tehingud tõhusamaks. Kui olete kasutaja, kelle registreeritud aadress asub Küprosel, Eestis, Kreekas, Lätis, Leedus, Maltal, Slovakkias või Sloveenias, ning te registreerite oma pangakonto PayPalis või kasutate uut pangakontot esimest korda rahastamisallikana, annate PayPalile SEPA otsekorralduslepingu volituse. Kui kasutate SEPA otsekorralduslepingut alalise volitusena:

 • pääsete igal ajal oma lepingule ja lepingu viitenumbrile (MRN) PayPali konto profiilis ligi ning saate tühistada või muuta volitust tulevaste tehingute jaoks;
 • teavitab PayPal teid SEPA otsekorraldusmakse summast ja ajavahemikust, mille jooksul arvab PayPal summa pangakontolt maha, ning esitab ostukinnituse. Kui PayPal esitab SEPA otsekorralduse maksetaotluse uuesti, kuna algne makse pöörati tagasi, ei edastata enne taotluse uuesti esitamist mingit (täiendavat) teavet summa ja ajavahemiku kohta;
 • on teil igal ajal õigus taotleda oma pangalt tagasimakset teie panga tingimuste kohaselt kaheksa nädala jooksul alates SEPA otsekorraldusmakse tegemise kuupäevast.

Rahastamisallika makse tagasipööramise oht ja e-tšekkide kasutamine

Kui saame teie rahastamisallikast makse, võime sellest tulenevat e-raha hoida teie reservikontol seni, kuni meil on põhjust uskuda, et rahastamisallika pakkuja võib selle makse tagasi pöörata. Selle põhjus on asjaolu, et meil ei ole kogu vajalikku teavet, et anda teie maksest saadud vahendid teie käsutusse PayPali saldol, kuni tagasipööramise oht on olemas.

Kui te annate meile korralduse teha makse teie kontolt teisele kasutajale, mida rahastatakse teie pangakontolt tehtud maksega, ja me säilitame saadud e-raha kirjeldatud viisil, on tegemist maksega, mida me nimetame "e-tšeki" makseks. Lisateavet e-tšekkide kasutamise kohta leiate jaotisest Teie kontolt saadetavate maksete rahastamine.

PayPali saldo hoidmine ja kasutamine

Te ei teeni oma kontol olevalt rahalt intressi ega muud tulu. Seda seetõttu, et teie kontol olev raha on e-raha ja kehtivad seadused keelavad e-rahalt intressi maksta (näiteks Euroopa Liidu direktiivi 2009/110/EÜ artikkel 12). Samuti ei ole elektrooniline raha Luksemburgi seaduste kohaselt hoius ega investeering, seega ei saa teid kaitsta Luksemburgi hoiuste tagamise või investori hüvitise skeemid, mida haldab Conseil des Protection des Deposants et des Investisseurs või mis tahes samaväärne skeem EMPs.

Me võime igal ajal hoiustada ja liigutada teie kontol olevat raha:

vahel ja nende siseselt selle kasutuslepingu kohaselt.

PayPali saldo

Teie konto kasutatav osa koosneb PayPali saldost, mis tähendab rahajääki, mida saate maksete või väljamaksete jaoks kasutada.

Kui kasutate meie makseteenust, et teha makse teisele kasutajale, annate meile korralduse kanda raha teie PayPali saldost saaja kontole.

Teie PayPali vaba saldo peab olema piisav, et saaksite katta mis tahes maksesumma ja tehingutasud, mis te meile makse tegemise ajal võlgnete. Kehtivad ka muud nõuded – vt allpool jagu Makse tegemine. Kui teie PayPali saldo on ebapiisav või olete valinud eelistatud rahastamisallika, esitate meile sellega ühtlasi taotluse võtta raha teie nimel teie asjakohasest rahastamisallikast ja väljastada e-raha teie PayPali saldole, et saaksite oma makse teha.

Kui võtate raha välja, peab PayPali saldo olema piisav, et katta mis tahes väljavõetava summa väärtus väljavõtmise ajal.

Lugege jaotisest Raha lisamine või väljavõtmine, kuidas PayPali saldot täiendada ja raha välja võtta.

Kui teie PayPali saldol on negatiivne summa, on see netosumma, mida meile sel hetkel võlgnete.

Reservikonto

Raha, mis on konto ülevaates märgitud kui "ootel", "sooritamata" või "kinni peetud" või on mis tahes ajal muul viisil piiratud, hoitakse teie konto selles osas, mida kasutatakse reservikontona. Te ei pääse ligi reservikontol olevale rahale ega saa seda kasutada.

Raha lisamine või väljavõtmine

Raha lisamine

Et saada e-raha oma kontole, saate selle kasutajalepingu kohaselt:

 • võtta oma kontole vastu teise isiku makset. Selle eest võime võtta teilt tasusid;
 • saada e-raha meie käest, makstes meile samaväärse summa.

Meie käest saate e-raha järgmisel viisil:

 • kasutage automaatselt sobivat rahastamisallikat/rahastamisallikaid, et katta maksete summa (sh tehingutasud, mida te meile võlgnete), mille meie kanname teie korralduse alusel teisele kasutajale;
 • kasutage oma konto liideses käsitsi funktsiooni "Lisa raha", et maksta meile või anda korraldus võtta e-raha jaoks summa teie rahastamisallikast.

Makse tegemine meile teie rahastamisallika pakkujalt on teie rahastamisallika pakkuja õiguslik vastutus. Meil puudub kontroll selle üle, kui kaua võtab aega makse jõudmine meieni.

Raha väljavõtmine

Kui teil on PayPali saldo, võite sellelt mis tahes summa välja võtta, kandes selle üle oma määratud rahastamisallikale, mis on seotud PayPali kontoga, nagu me seda aeg-ajalt võimaldame. See võib olla teie pangakonto või deebet- või krediitkaart, olenevalt riigist, kus teie PayPali konto on registreeritud.

Kui annate meile korralduse võtta mis tahes summa teie PayPali saldolt välja, teeme selle kasutajalepingu alusel järgmist:

 • konverteerime e-raha rahaks, mille saame kanda teie määratud rahastamisallikasse;
 • esitame oma pangale korralduse kanda see raha teie määratud rahastamisallikasse.

Püüame saata väljamaksekorralduse oma panka järgmise tööpäeva lõpuks ("tööpäev" tähendab päeva, mil Luksemburgi pangad on üldsusele avatud), kui käesoleva kasutajalepinguga ei kaasne muid viivitusi. Kui meie pank on maksekorralduse kätte saanud, ei ole meil enam kontrolli selle üle, millal makse teieni jõuab. Sellest hetkest vastutavad meie pank, teie rahastamisallika pakkuja ja nende maksesüsteemid selle eest, et kanda raha teie määratud rahastamisallikasse, ja see võib mõjutada aega, mille jooksul raha teile laekub. Võime lubada teil raha välja võtta, kandes raha:

 • sobivale pangakontole (kus me selle kättesaadavaks teeme):
  • tavaline ülekanne teie kontoga seotud pangakontole (seda väljamakse-/väljavõtmisfunktsiooni nimetatakse ka „pangaülekandeks“); või
  • välkülekandega teie pangakontole, mis on seotud teie kontoga.
   Mõnel juhul võimaldame ülaltoodud ülekandeid teha selle pangakontoga seotud deebetkaardi kaudu;
 • teie MasterCardi või Visa märgiga kaardile (kus me selle kättesaadavaks teeme).

Väljavõtmisele kehtivad tasud. Teavitame teid tasudest ette iga kord, kui algatate raha väljavõtmise.

Rahastamisallikas (nt pangakonto või kaart), kuhu te väljavõtmist taotlete, peab olema teie konto algses, konto avamisel kasutatud valuutas või muus valuutas, mida PayPal teie elukohariigis raha väljavõtmiseks toetab.

Paypali saldo võite välja võtta üksnes oma konto avamise valuutas, kui me ei ole teisiti kokku leppinud. Selleks, et võtta välja muus valuutas hoitav PayPali saldo, peate selle konverteerima oma konto avamise valuutasse või see konverteeritakse teie eest raha väljavõtmise ajal. Konverteerimiseks kasutatakse meie tehingu vahetuskurssi.

Teisisõnu, kui võtate välja:

 • PayPali saldo, mida hoitakse muus valuutas kui teie konto avamisel kasutatud valuuta, konverteeritakse konto avamisel kasutatud valuutasse, kasutades meie tehingu vahetuskurssi.
 • rahastamisallikale (nt pangakontole või -kaardile), mis on teie konto algsest valuutast erineva nominatsiooniga valuutas, konverteeritakse valuuta rahastamisallikal nomineeritud valuutasse, kasutades meie tehingu vahetuskurssi.

Ka teie kaardi väljastaja võib võtta teilt tasu, kui on vaja valuutavahetust sellesse valuutasse, milles kaart väljastati.

Kui teil on ettevõtte konto, siis seda tehingute vahetuskurssi ei rakendata. Selle asemel peate maksma valuuta konverteerimise tasu, mida kohaldatakse välisele vahetuskursile, nagu on kirjeldatud tasud lehel (vt ka jagu „Kuidas me valuutat konverteerime“).

Et saaksime kaitsta teid, meie teisi kasutajaid ja meid ennast kahju eest ning täita rahapesu tõkestamisega seotud ja muid õiguslikke kohustusi, võime teatud olukordades väljamaksega viivitada, sealhulgas juhul, kui peame veenduma, et väljamakse autoriseerisite teie või kui maksed teie PayPali kontole lükatakse tagasi (nt tagasinõude, panga tagasipööramisnõude või ostja algatatud vaidluse tõttu). Kui me kehtestame teie PayPali kontole piirangu, makse on pandud ootele või teie kontol või sellega seotud kontol on negatiivne saldo mis tahes valuutas, samal ajal kui teie PayPali konto väljamakse on pooleli, peate väljamakse uuesti algatama, kui piirang või ootelepanek tühistatakse või negatiivne saldo on täielikult ära makstud.

Võime seada väljavõetavale summale piirangud ja väljavõtmise limiiti saate vaadata, kui logite sisse oma PayPal kontole. Väljavõtmise limiidi suurendamiseks peate järgima juhiseid, mille teile edastama või aeg-ajalt avaldame (mille võime sätestada teie konto ülevaates).

Raha haldamine mitmes valuutas

Kui avate konto, on see seadistatud kasutama konto avamisel määratud valuutat.

Teie konto avamise valuuta on euro (EUR), välja arvatud juhul, kui registreerute meie juures mõne järgmise riigi kodanikuna:

 • Tšehhi Vabariik: Tšehhi kroon (CZK).

Võite määrata oma kaardi valuuta.

Võime lisada teie kontole seadistused, et saaksite seda kasutada raha hoiustamiseks ning maksete saatmiseks ja vastuvõtmiseks muus valuutas kui teie konto avamise valuuta. Kui teil on PayPali saldo, võime lubada teil konverteerida see muusse valuutasse.

Kui teie PayPali saldost ei piisa, et katta teie algatatud makse summat konkreetses valuutas, võime konverteerida valuuta teises vääringus olevalt PayPali saldolt, et katta tekkinud puudujääk. Sellele, kuhu te saate konkreetses valuutas makseid saata, võivad kehtida mõned piirangud.

Võime anda teile võimaluse valida, kuidas teie konto käsitleb ja/või konverteerib makseid, mis on vastu võetud muus valuutas kui teie konto avamise valuuta. Et võtta raha vastu muus valuutas kui teie konto avamise valuuta, võib juhtuda, et peate looma saldo selles valuutas või konverteerima raha teise valuutasse, mida teil on lubatud hoida.

Teatavas valuutas tehtud makseid saab vastu võtta üksnes raha automaatse konverteerimise teel teise valuutasse, mida teil on lubatud hoida.

Kui saate makse kelleltki, kellel ei ole PayPali kontot, ja see makse on valuutas, mille kasutamine ei ole teie kontol seadistatud, võime vastuvõetud summa automaatselt konverteerida valuutasse, mida teie konto on makse vastuvõtmise ajal seadistatud kasutama.

Lisateavet selle kohta, kuidas võtta raha välja eri valuutades, leiate jaos Raha väljavõtmine.

Kui mõnest teie konto valuutasaldost nähtub, et võlgnete meile mingil põhjusel raha, võime võlgnetava summa tasaarvestada, kasutades eri valuutasaldodel hoitavat raha või arvates võlgnetavad summad maha kontole laekuvast rahast või rahast, mida püüate välja võtta või oma kontolt saata, või muult kontolt, arvates raha maha mis tahes väljamaksetest, mida kavatsete teha. Kui teil on 21 päeva jooksul olemas PayPali saldo, mis kajastab meile võlgnetavat summat, mis ei ole teie konto avamise valuutas, võime konverteerida meile võlgnetava summa avamisvaluutasse.

Võime oma äranägemisel kehtestada piiranguid konverteeritavale rahasummale või konverteerimiste arvule. Teie vastutate kõikide riskide eest, mis on seotud eri valuutade haldamisega PayPali kontol. Teil ei ole õigust hallata ega konverteerida valuutat spekulatiivsel kauplemiseesmärgil, konverteerimise arbitraaži, vahetusvõimaluste ega muul eesmärgil, mille puhul me teeme kindlaks, et tegevuse peamine eesmärk on saada või teenida raha valuuta konverteerimise pealt. Meil on õigus pidada kinni, tühistada või pöörata ümber iga tehing, mis rikub seda põhimõtet.

Kuidas me valuutat vahetame?

Valuutavahetusel rakendab PayPal vastavale valuutavahetusele määratud tehingu vahetuskurssi, kui see pole allpool või tasude lehel määratud.

Tehingu vahetuskurssi korrigeeritakse regulaarselt, tavaliselt igal tööpäeval vahemikus 17.00–19.00 Idaranniku standardaja (EST) (New York, USA) järgi, ning need muudatused rakendatakse kohe.

Saate kasutada „Valuutakalkulaatorit“, et näha, milline tehingu vahetuskurss võib teatud valuutavahetusel kehtida. Kõik Valuutakalkulaatoris kuvatavad kursid näitavad tööriista kasutamise ajal kehtivaid kursse ja võivad muutuda. Vastavalt kasutajalepingu muudele sätetele kuvatakse tehingu sooritamisel teile tehingu\n suhtes kohaldatav tehingu vahetuskurss, nii saate otsustada, kas teha oma makse selle kursiga või mitte. Teatud asjaoludel võib see tehingu vahetuskurss rakenduda hoolimata ajast, millal tehingut töödeldakse; või see kurss võib kehtida ainult juhul, kui müüja töötleb tehingut piiratud aja jooksul, nagu on märgitud enne tehingu algatamist. Pärast seda piiratud aja möödumist võime kasutada tehingu vahetuskurssi, mis kehtis ajal, mil müüja tehingu sooritas, või valuuta konverteerimata jätta.

Kui autoriseerite makse arvelduslepingu alusel ja me konverteerime selle makse jaoks valuutat, kasutame selleks tehingu vahetuskurssi, mis kehtib hetkel, kui müüja tehingut töötleb. Seetõttu võib arvelduslepingu alusel tehtud maksete vahetuskurss erineda.

Ootelolekud või piirangud võivad summade valuuta konverteerimisega viivitada, kuni sellised ootelepanekud või piirangud vabastatakse. Selle tulemusena võib rakendada valuuta konverteerimist, mis erineb tehingu vahetuskursist, mida oleks kohaldatud, kui konto ootelolekut või piirangut ei ole kehtestatud. Valuutavahetus võib neil asjaoludel olla teile soodsam või vähem soodne.

Kui olete müüja ja olete nõustunud tehingu vahetuskursi ostja asemel ise maksmisega, või kui teil on ettevõtte konto ja te konverteerite oma PayPali kontol valuutat, mis pole konkreetse kontole laekuva või väljamineva tehingu osa (nt saldo konverteerimine teise valuutasse), siis tehingu vahetuskurssi ei rakendata. Selle asemel peate maksma valuuta konverteerimise tasu, mida rakendatakse välise baasvahetuskursiga, nagu on kirjeldatud lehel Tasud. Väline baasvahetuskurss põhineb konverteerimispäeval või sellele eelneval tööpäeval hulgiturgudel kehtinud valuutakurssidel.

Valuuta konverteerimise võimalused

Kui teie makset rahastatakse deebet- või krediitkaardiga ja PayPal tuvastab valuuta konverteerimise vajaduse, annate oma nõusoleku ja volitate meid konverteerima valuutat teie deebet- või krediitkaardi väljastaja asemel.

Teil võib olla õigus lasta oma kaardi väljaandjal konverteerida kaardimakse valuuta valuutasse, milles teete makse oma PayPali kontolt, kui see on kaardi väljastaja ja võrgu jaoks kohaldatav. Seda valikut võidakse teile pakkuda mitmel kujul, määrates kaardi valuuta, muu hulgas võite valida, millist valuutat tehingu jaoks kasutatakse, kas konverteerimise teeb PayPal või teie kaardi väljastaja või millist ümberarvestuskurssi tehingu jaoks kasutatakse. Kui valuuta konverteerib teie kaardi väljaandja, määrab ta vahetuskursi ning teenustasu liigi ja suuruse.

Tehingute puhul, kus kasutate olemasolevat saldot või teie seotud pangakonto on rahastamisallikas, konverteerib valuuta alati PayPal.

Kui PayPal teeb kindlaks valuuta konverteerimise vajaduse tehingu jaoks, kus tuleb valida ka tagavara rahastamisallikas, siis ei pruugi teil olla võimalik eraldi valida, kas teie tagavara rahastamisallikast tehtava makse valuuta konverteerib PayPal või teie kaardi väljastaja.

Kui valuutavahetust pakub müügikohas kaupmees, mitte PayPal, ja te otsustate autoriseerida maksetehingu kaupmehe vahetuskursi ja tasude alusel, ei vastuta PayPal selle valuutavahetuse eest.

Maksud ja teabe esitamine

Üldteave

Meie tarbijatasud ja kaupmehetasud ei sisalda mis tahes laadi makse, tasusid või muid sarnaseid hinnanguid, sealhulgas piiramata lisandväärtust, müüki, digitaalteenuseid, templit, ülekannet või maksude kinnipidamist, mida hindab mis tahes jurisdiktsioon või valitsusasutus (kollektiivselt “maksud”).

Igaüks vastutab selle eest, et maksate enda maksud, mis on tekkinud seoses oma vastavate kohustuste täitmisega PayPail teenuste kasutamisest.

PayPali teenuste eest maksmine

Kui maksate PayPali teenuse eest, nõustute maksma PayPal mis tahes teie poolt PayPal tasumisele kuuluvale summale kehtestatud õiguslikult kohaldatavate maksude summa.

Nõustute mitte kinni pidama mis tahes makse summadelt, mida te PayPali maksate, välja arvatud juhul, kui olete õiguslikult kohustatud seda tegema. Kui te maksu kinni peate, ei vähendata teie PayPali makstavat summat kinnipeetava summa võrra. Nõustute, et PayPalil on õigus saada kogu laekunud summa, kui ühtegi maksu ei oleks kinni peetud. PayPali taotlusel esitate PayPali õigeaegselt kõik kirjalikud dokumendid, mis kinnitavad, et maksate maksud asjaomastele asutustele.

Teie täiendavad kohustused ja teated

Teie kohustus on kindlaks määrata, kas ja millised maksud kehtivad teie tehtavatele või vastuvõetavatele maksetele ning ainult teie vastutate korrektsete maksude hindamise, kogumise, teavitamise ja asjakohastele asutustele edastamise eest. PayPal ei vastuta selle määramise eest, kas teie tehingule kohaldatakse mis tahes makse, ega mis tahes tehingust tulenevate maksude arvutamise, kogumise, teavitamise ega edastamise eest.

Te tunnistate, et PayPalil võib olla juriidiline kohustus esitada aruandeid ja koostada neid maksuametitele seoses tehingutega, mida me teie nimel töötleme. Lisateavet leiate meie abikeskusest.

Teabe esitamine

Võime olenemata ülaltoodust taotleda, et esitaksite PayPalile oma maksukohustuslase numbri ja/või muu maksuga seotud dokumendi või teabe. Kui te ei esita PayPali nõutud teavet või te ei hoia oma PayPali kontol dokumente ajakohastena, võidakse teile kohaldada konto kinnipidamisi või kasutuse piiranguid ja kinnipidamismaksu saadud brutomaksete kohaldatavate määrade alusel. PayPal edastab kõik sellised maksud asjakohasele maksuametile ja te kinnitate, PayPalil võidakse keelata teile summade tagastamine, kui need on asjakohasele maksuametile saadetud.

Kui maksude kinnipidamise puhul on vaja valuutavahetust, arvutatakse asjaomasele maksuametile makstav summa PayPali poolt vastavalt meie valuuta konverteerimise tingimustele, kui me maksu kinni peame. Vahetuskursi kõikumiste, konto ootelepanekute ja piirangute, maksude kinnipidamise ja asjakohasele maksuametile tehtud rahaülekandega seotud riskide minimeerimiseks peaksite lisama või kinnitama oma maksumaksja teabe PayPalile.

Kontoväljavõtted ja kontodokumentide taotlemine

Kui olete oma PayPali kontole sisse loginud, saate vaadata ja laadida alla PayPali konto väljavõtteid, v.a juhul, kui teie PayPali konto on piiratud. E-postiga saadetavate korrapäraste väljavõtete asemel nõustute vaatama oma tehinguid PayPali konto ajaloo kaudu.

Saate olulist teavet oma maksete ja maksekviitungite kohta e-posti teel kohe pärast tehingu sooritamist. Oma kontole sisse logides ajakohastatakse ka teie tehingute ajalugu ja see tehakse teile igal ajal kättesaadavaks. PayPali kontolt leiate ka allalaaditava aruande. See kajastab kõiki võetud tasusid ja muid summasid, mis on teie PayPali kontolt konkreetsel perioodil maha arvatud. Aruanne ajakohastatakse ja tehakse kättesaadavaks üksnes juhul, kui olete oma PayPali kontot kasutanud või kui konkreetsel perioodil on võetud mis tahes tasusid. Tehinguteabe esitamise viis võimaldab teil teavet säilitada ja muutmata kujul taasesitada, näiteks printida aruande koopia.

Jätame endale õiguse võtta teilt tasu lisateabe esitamise või tehinguajaloo ja muu tasusid puudutava teabe esitamise eest teistsugusel viisil, kuid me ei võta teilt tasu dokumentide eest, mida olete taotlenud seoses heauskse väitega teie PayPali kontol esineva vea kohta.

Tasud

Me võtame teenuste eest tasu tasude lehel kirjeldatud korras olenevalt riigist, mille elanikuna te meie kasutajaks registreerusite.

Teie vastutate telefonitasude ja mis tahes tasude eest, mida nõuab teie internetiteenuse pakkuja, või teiepoolse teenuse kasutamisega seotud sarnaste tasude eest.

Meil on õigus arvata tasud maha teie PayPali saldolt. Meil on õigus arvata tehinguga seotud tasud maha ülekantavatest summadest enne, kui see raha teie PayPali saldole kantakse.

Teavitame teid saadud summadest ja meie tasudest e-posti teel või teie tehinguajaloo kaudu (millele pääsete ligi oma PayPali kontole sisse logides).

Kui peate oma maksega seoses maksma meile tasu, siis me teavitame teid sellest (vastavalt ülejäänud kasutajalepingule), kui esitate meile oma maksejuhise.

Te ei saa meie tasudest maha arvata mingeid summasid.

Meil on õigus võtta tasu lisateenuste eest, mida osutame väljaspool seda kasutajalepingut. Kui te soovite sellist teenust, teavitame teid nendest tasudest.

PAYPALI KASUTAJALEPING

Makse tegemine

Makse tegemise üldsätted

Teie maksejuhis

Võime lubada teil edastada meile maksejuhis mis tahes viisil, millest võime teid aeg-ajalt teavitada. Maksejuhise esitamise viis võib sõltuda tehtava makse liigist, nagu on toodud järgmistes näidetes.

 • Kui maksate ostu eest või teete annetuse, võimaldavad paljud müüjad ja/või heategevusorganisatsioonid esitada meile maksejuhis spetsiaalse PayPali kassa või muu PayPali makse kogumise liidese kaudu nende veebilehel.
 • Kui logite sisse oma PayPali kontole, saate kasutada funktsiooni "Saada raha", et teha teisele isikule makse.

Võime teilt nõuda maksekorralduse autentimist (st peate meile andma teavet, mis tagab, et juhiseid annate just teie, näiteks esitades oma õiged sisselogimisandmed, sealhulgas oma e-posti aadressi ja parooli) ja muul viisil teie PayPali kontole sisselogimist, et anda meile oma maksejuhised.

Võime pakkuda teile kiirema maksekogemuse jaoks võimalust valida konkreetsed saajad, mis muudab nad teilt nende suunas liikuvate tulevaste maksetehingute puhul usaldatavateks makse saajateks. Tavaliselt ei palu me teil nende maksete tegemisel sisse logida (parooli, PIN-koodi või muuga). Oma PayPali kontol on teil võimalik igal hetkel näha ja muuta usaldatavate makse saajate loendit.

Kõigil meie veebisaidil või rakenduses antud nõusolekutel, kinnitustel ja muudel avaldustel on kirjalikule dokumendile antud allkirjaga sarnane õiguslik mõju.

Maksejuhise tühistamine

Kui olete meile maksejuhise esitanud, ei saa te seda tühistada, välja arvatud juhul, kui tegemist on arvelduslepingu kohase maksejuhisega (vt lisateavet allpool).

Kui kaua minu makse aega võtab?

Teie makse läheb teie kontolt teele ühe tööpäeva jooksul pärast seda, kui oleme saanud teilt korrektse maksejuhise. Maksejuhis loetakse meie poolt kättesaatuks, kui tehingu tegemiseks vajalikud täielikud andmed jõuavad meieni.

Makse edastatakse kahe tööpäeva jooksul, kui saame teilt korrektse maksejuhise:

 • päeval, mis ei ole tööpäev;
 • Pärast järgmisi kohalikke arveldusaegu tööpäeval kontode puhul, mis on registreeritud järgmistes riikides: 17.00 Kreekas, 14.00 Tšehhi Vabariigis ja 16.00 mujal.

Teil võib olla õigus taotleda makse tegemist konkreetsel hilisemal kuupäeval ja sellisel juhul edastatakse makse teie kontolt sellel hilisemal kuupäeval.

Selle kasutajalepingu muude sätetega võidakse eespool nimetatud tähtaegu pikendada.

Millisel juhul võime makse tegemisest keelduda?

Võime käsitleda teie maksejuhist ebakorrektsena ja keelduda teie makse tegemisest, kui:

 • teie PayPali saldol ei ole piisavalt raha;
 • meil on põhjust uskuda, et teie seotud rahastamisallikatel ei ole piisavalt raha, et teha soovitud makset;
 • te ei esita meile kõiki andmeid, mida nõutakse asjaomastes makse- või kassavoogudes, mida kasutame teie maksejuhiste saamiseks (näiteks piisavad andmed saaja kohta, mida me vajame, ja teie maksejuhise autentimine);
 • makse ületab limiiti, millest me anname teile teada, kui proovite makset teha;
 • meil on põhjust uskuda, et teie konto abil on tehtud piiratud tegevust või te rikute muul viisil seda kasutajalepingut.

Kui saaja ei võta teie makset vastu

Kui võimaldame teil teha makse isikule, kellel ei ole PayPali kontot, saab saaja raha kätte, kui avab PayPali konto.

Kui saajal juba on PayPali konto, võib ta raha vastuvõtmisest keelduda.

Kui saaja keeldub raha vastu võtmast ega ava PayPali kontot ega ei nõua raha 30 päeva jooksul pärast selle saatmist, tagastatakse raha (koos kõigi tasudega, mis teilt võeti) teie PayPali kontole. Lugege jaost Tagasimaksed kontole, mis võib juhtuda, kui raha tagastatakse PayPali kontole.

Saatmislimiit

Võime oma äranägemisel kehtestada limiidid tehtavate maksete summadele ja väärtusele, sealhulgas ostude eest makstavale rahale. Saatmislimiiti saate vaadata, kui logite sisse oma PayPali kontole. Saatmislimiidi suurendamiseks peate järgima juhiseid, mille teile edastame või aeg-ajalt avaldame (mille võime sätestada teie konto ülevaates).

Automaatsete tasude seadistamine kontolt

Müüja ajatatud maksed

Kui maksate teatud müüjatele või tasute teatud ostude eest (näiteks ostud, mis tuleb teile saata või mille müüja ajakohastab ja lõpule viib), annate:

 • müüjale loa saada teie makse hiljem kätte;
 • meile korralduse maksta sellele müüjale automaatselt, kui müüja makset taotleb.

Teie luba kehtib tavaliselt kuni 30 päeva, kuid võib kehtida ka sellest kauem. Kui teil on saldo, võime panna maksesumma ootele, kuni müüja teie makse kätte saab. Kui peame teie makse tegemiseks valuutat konverteerima, määratakse makse töötlemise ajal ja rakendub tehingu vahetuskurss (nagu on kirjeldatud jaos Valuuta konverteerimine).

Teie luba võimaldab müüjal maksesummat ajakohastada enne, kui müüja makse kätte saab (et võtta arvesse ostus tehtud muudatusi, milles olete müüjaga kokku leppinud, näiteks lisamaksud, posti- või transpordikulud või soodustused). Me ei ole ühelgi ajahetkel (sh makse tegemise ajal) kohustatud muudatusi kontrollima. Võime kanda üle mis tahes summa, lähtudes teie loast ja müüjalt saadud juhistest lõppmakse summa kohta.

Arvelduslepingu maksed

Arvelduslepingut saate kasutada sama(de)le saaja(te)le tehtavate maksete pidevaks automaatseks haldamiseks. Arvelduslepingu sõlmimine tähendab järgmist.

 1. Te lubate määratud saaja(te)l võtta teie kontolt makseid saaja määratud ulatuses (need võivad olla summad, mida te saajale võlgnete kaupade või teenuste ostmise eest eraldi lepingu alusel, mille olete saajaga sõlminud).
 2. Te annate PayPalile korralduse maksta määratud saaja(te)le (või muu(de)le saaja(te)le, kellele määratud saaja(d) viitab (viitavad)), kui määratud saaja(d) taotleb (taotlevad) PayPalilt teie makse tegemist.

See teeb saajast usaldusväärse makse saaja kõigi maksete puhul, mida sellele saajale teete, seega ei palu me teil tavaliselt sisse logida (parooli, PIN-koodi või muuga), et edasisi makseid nende tegemisel heaks kiita.

Arvelduslepingu alusel tehtud maksed võivad olla eri summas ja tehtud eri kuupäevadel. Kuna oleme vaid makseteenuse pakkuja, ei saa me teada (ja ärge oodake meilt seda), milles olete või ei ole saajaga kokku leppinud või miks saaja otsustas teie makset taotleda. Me ei ole kohustatud kontrollima ega kinnitama summat, mille saaja meile arvelduslepingu alusel tehtud maksete töötlemiseks esitab.

Kasutame arvelduslepinguga hallatavate maksete jaoks mitut nime, muu hulgas "automaatsed maksed", "tellimusmaksed", "korduvad maksed", "võrdlustehingud", "eelautoriseeritud ülekanded" või "eelkinnitatud maksed".

Arvelduslepingu saate oma konto liideses või meiega ühendust võttes igal ajal tühistada. Kui arvelduslepingu alusel tehtav makse on kavas teha enne järgmise tööpäeva lõppu pärast seda, kui olete teavitanud meid lepingu tühistamisest, võime tühistada teie arvelduslepingu pärast selle makse tegemist. Kui tühistate arvelduslepingu, võite siiski võlgneda saajale raha kaupade või teenuste eest, mille olete kätte saanud, kuid mille eest on tasumata.

Kui me leiame, et arvelduslepingu makse tegemiseks tuleb valuutat konverteerida, ja me konverteerime seda, siis kasutame makse töötlemise ajal kehtivat vahetuskurssi. Maksetehingute vahetuskurss võib erineda.

Raha tagastamine kontole

Kuidas võib tagasimakse toimuda?

Võime lubada teie makse saajal:

 • keelduda selle vastuvõtmisest;
 • otsustada see vastu võtta ja kasutada seejärel meie teenust, et saata makse kogusumma või selle mis tahes osa teile hiljem tagasi.

Tagastame tagasilükatud makse või tagastatud makse summa teie saldosse. Tagastame teie välja nõudmata makse summa 30 päeva jooksul pärast makse algatamise kuupäeva. Kui mis tahes makse mis tahes summa tagastatakse teile mis tahes eespool kirjeldatud viisil, võime tagastatud summa teie eest konverteerida kas:

 • algse makse jaoks kasutatud saldo valuutasse (enne konverteerimist valuutasse, mille saab saaja);
 • teie konto avamise valuutasse;
 • USA dollaritesse (avades teile selles valuutas saldo, kui teil seda veel ei ole).

Kui teie saadetud algne makse hõlmas valuuta konverteerimist, konverteerime tagastatud summa saaja saadud valuutast järgmiselt.

 • Kui summa tagastatakse ühe päeva jooksul alates algse makse kuupäevast, siis kasutame algse makse kuupäeval kehtinud tehingu vahetuskurssi, et te saaksite algses valuutas tagasi algsumma, mille te algse makse jaoks konverteerisite.
 • Kui summa tagastatakse hiljem kui päev pärast algse makse kuupäeva, siis kasutame tagastatud summa konverteerimise ajal meie kehtivat tehingu vahetuskurssi ja te nõustute sellega.

Tehingu vahetuskurssi võidakse rakendada kohe ja ette teatamata.

Samuti võime tagastatud summa teie kontolt automaatselt maha võtta ja kanda raha tagasi rahastamisallikale, mida te kasutasite algse makse tegemiseks. Väljavõtmised võivad hõlmata ka valuuta konverteerimist – vt eespool jaotist Raha väljavõtmine.

Tagastamisega seotud riskid

Tagastatud summa väärtus võib olla väiksem kui teie algse makse summa. See võib juhtuda, kui:

 • saaja saadab teile tagasimakse, mis on väiksem kui teie algne maksesumma. Kuna me oleme ainult makseteenuse pakkuja, ei saa me teada, mida teil on õigus algselt maksesaajalt tagasimaksena saada või miks saatis saaja tagasimakse konkreetses summas;
 • tehingu vahetuskurss kõigub.

PayPal ei vastuta kahju eest, mis tuleneb saaja otsusest teie maksest keelduda või see tagasi maksta, välja arvatud juhul, kui saaja saadetud tagasimakse on PayPali poolt valesti täidetud makse.

Me ei vastuta teie ees algse makse väärtuse ja sellest tuleneva tagasimakse väärtuse erinevuse eest, välja arvatud juhul, kui tagasimakse on valesti täidetud makse (vt jagu Probleemide lahendamine).

Makse rahastamine

Eelistatud rahastamise allika valimine

Kui olete kontole sisse loginud, saate valida eelistatud rahastamise allika. Selle kasutajalepingu kohaselt kasutatakse teie kontolt saadetavate maksete vaikimisi rahastamise allikana eelistatud rahastamise allikat.

Osade arveldusleppe maksete jaoks saate määrata eraldiseisvad eelistatud rahastamise allikad.

Rahastamise erikokkulepped

Mõnda makset saab rahastada teie PayPali kontoga seotud rahastamise erikokkulepete kaudu, näiteks kaupmehe/tehingu põhine saldo, kinkekaardid või muud reklaamiotstarbelised rahastamiskokkulepped. Nende rahastamise erikokkulepete kasutamise ja prioriteedi suhtes kehtivad teie ja meie vahel sõlmitavad täiendavad tingimused. Teie konto ülevaates võib kajastuda tinglik summa, mis on saadaval teie rahastamise erikokkuleppe raames, et sellega rahastada sobivaid makseid mis tahes ajahetkel. See summa ei ole e-raha, seda ei loeta teie PayPali saldo osaks ja seda ei saa sularahas lunastada – see tähistab üksnes e-raha summat, mida me pakume teie kontole väljastamiseks ja krediteerimiseks nõuetele vastava makse tegemise ajal (ja üksnes kohe rahastamiseks) ning selle suhtes kehtivad (ainult märgitud perioodi ajal) selle rahastamise erikokkuleppe kasutamise täiendavad tingimused. Kui teie rahastamise erikokkuleppe alusel rahastatud makse pööratakse hiljem mingil põhjusel tagasi, säilitame summa, mis esindab seda osa maksest, mida rahastati teie rahastamise erikokkuleppe alusel (eeldusel, et rahastamise erikokkulepe ei ole aegunud), ja taastame rahastamise erikokkuleppe.

Teie kontolt saadetavate maksete rahastamine

Makse eest, mida te oma kontolt saadate, saame meie e-raha järgmistest allikatest nimetatud järjekorras ulatuses, milles need on kättesaadavad.

 1. Rahastamise erikokkulepe (kui see on konkreetse tehingu jaoks olemas)
 2. Eelistatud rahastamise allikas (kui see on valitud ja saadaval)
 3. Olemasolev PayPali saldo
 4. Pangakonto (välkülekanne pangavolituse kaudu)
 5. PayPal Credit (kui on olemas)
 6. PayPali kaubamärgiga deebetkaart (kui on olemas)
 7. PayPali kaubamärgiga krediitkaart (kui on olemas)
 8. Deebetkaart
 9. Krediitkaart
 10. Pangakonto (e-tšekk)

PayPali ostjakaitse programm

Kui ostate kaupa müüjalt, kes aktsepteerib PayPali makseid, võib teil olla PayPali ostjakaitse järgi õigus tagasimakse saamiseks. Kui see on kohaldatav, annab PayPali ostjakaitse teile õiguse saada tagasi ostetud kauba täishind ja algsed saatmiskulud, kui te need maksite. PayPal otsustab oma äranägemisel, kas teie nõue kvalifitseerub PayPali ostjakaitse saamiseks. PayPali esmast otsust peetakse lõplikuks, kuid teil võib olla õigus esitada PayPali otsuse peale kaebus, kui teil on uut või kaalukat teavet, mis ei olnud esmase otsuse tegemise ajal kättesaadav, või kui arvate, et otsustusprotsessis tehti viga.

Programmi tingimused on sätestatud PayPali ostjakaitse programmi lehel ja on osa sellest kasutajalepingust.

PAYPALI KASUTAJALEPING

Maksete vastuvõtmine

Maksete vastuvõtmise üldsätted

PayPal võib lubada kõigil isikutel (kontoga või ilma) teha maksekorraldus, mille tulemuseks on elektroonne raha väljastamine või ülekandmine teie kontole.

Integreerides (sealhulgas olles juba integreerinud) oma veebipõhisesse kassasse/platvormi mis tahes funktsiooni, mille eesmärk on võimaldada ilma PayPali kontota maksjal saata makset teie PayPali kontole, nõustute selle funktsiooni kõigi täiendavate kasutustingimustega, mille PayPal teeb teile kättesaadavaks PayPali või Braintree veebisaidi mis tahes leheküljel (sealhulgas mis tahes arendajatele mõeldud leheküljel ja meie leheküljel "Juriidilised lepingud") või veebiplatvormil. Sellised täiendavad tingimused hõlmavad PayPali alternatiivsete makseviiside lepingut.

Makse vastuvõtmine teie kontole ei võrdu vabade vahendite vastuvõtmisega. Teade, et teile on saadetud makse, ei tähenda, et elektroonne raha on teie kontole vastu võetud enne, kui olete makse aktsepteerinud.

Võime aeg-ajalt lubada teil võtta makseid vastu mis tahes valuutas, mis on meie teenusega võimalik.

Kui teie (mitte PayPal) pakute maksjale müügikohas summa osas, mille te saate PayPali kaudu, valuuta konverteerimist, siis te teavitate ostjat vahetuskursist ja mis tahes tasudest, mida kohaldatakse maksetehingule. PayPal ei vastuta ühegi ostja ees, kui te ei teavita ostjat vahetuskursist ja tasudest. Te olete teadlik, et kui te ei avalda ostjale vahetuskurssi ja tasusid, võib see tähendada, et panete toime kuriteo.

Teile saadetud mis tahes makseid võidakse selles kasutajalepingus lubatud juhtudel ümber pöörata, läbi vaadata, piirata, reserveerida või ootele panna.

Vastuvõtmise limiidid

Võime oma äranägemisel kehtestada limiidid maksete arvule ja väärtusele, mida te saate vastu võtta, sealhulgas ostude eest vastuvõetavale rahale. Vastuvõtulimiidi suurendamiseks peate järgima juhiseid, mis teile edastame või aeg-ajalt avaldame (mille võime sätestada teie konto ülevaates).

Kassalahendus

Meie kassalahendus koosneb järgnevast:

 • teie veebipõhise kassa/platvormi spetsiaalsest koondfunktsioonist, mis võimaldab teie kontole makseid edastada nii kontoga kui ka kontota ostjal;
 • toetavast pettuste vältimise tööriistast.

Võime teenusena pakkuda kogu uut kassalahendust, selle mis tahes osa või osade mis tahes kombinatsiooni. Kui pakume Teile uut kassalahenduse teenust ja otsustate seda kasutada, kehtivad teile lisaks sellele kasutajalepingule järgmiste funktsioonidega seotud järgmised lisatingimused:

 • kui kasutate uue kassalahenduse osana meie alternatiivsete makseviiside funktsiooni, siis PayPali alternatiivsete makseviiside leping;
 • kui kasutate:
  • uue kassalahenduse osana meie krediit- ja deebetkaardimaksete teenust;
  • kassalahenduse osana pettuste kaitset;

siis järgmised tingimused sõltuvalt riigist, kus teie konto on PayPalis registreeritud:

Tasud, mis võidakse sätestada PayPali alternatiivsete makseviiside lepingus, ja PayPali online-kaardimakseteenuse leping ei kehti uue kassalahenduse kasutamise puhul. Selle asemel kehtivad uue kassalahenduse kasutamisele meie eritasud.

Reeglid lisatasude kohta

PayPal ei soovita lisatasude võtmist, kuna tegemist on kaubandustavaga, mis võib karistada tarbijat ja tekitada kassas tarbetut segadust, vastumeelsust ja ostust loobumist.

Muudel juhtudel võite meie teenuste kasutamise eest lisatasu küsida ainult teie suhtes kohaldatavate seaduste alusel ja mitte suuremas summas kui lisatasud, mida küsite teiste makseviiside kasutamise eest.

Kui võtate ostjalt lisatasu, teavitate ostjat lisatasu küsimisest teie ise, mitte meie. Me ei vastuta ühegi ostja ees, kui te ei ole ostjat teavitanud mis tahes lisatasust. Te olete teadlik, et võite panna toime kuriteo, kui küsite lisatasu ja/või ei avalda ostjale mis tahes vormis lisatasu.

PayPali esitlemine

Te peate kohtlema PayPali makseviisi või märki oma müügikohas, sealhulgas oma veebisaitidel ja mobiilirakendustes, pakutavate mis tahes teiste makseviisidega vähemalt samal viisil. See hõlmab vähemalt võrdset või sisuliselt sarnast:

 • logo paigutamist;
 • asukohta mis tahes müügikohas;
 • kohtlemist maksevoo, tingimuste, piirangute või tasude osas võrreldes teie müügikoha teiste märkide ja makseviisidega.

Te ei tohi klientidele esitades ja avalikus suhtluses mis tahes PayPali teenust kui makseviisi valesti tutvustada ega väljendada mis tahes PayPali teenusega võrreldes eelistust mõne teise makseviisi suhtes.

Teie raha tagastamise põhimõtted ja privaatsuspõhimõtted

Peate avaldama tagasimaksete ja tagastamispõhimõtted ning privaatsuspoliitika.

Kaupluses tehtavad maksed ja QR-koodi tehingud

Kui võtate oma füüsilises poes vastu PayPali makseid, peate tehingu kogusumma kliendile teada andma enne tehingu toimumist. Võite kliendi kontolt küsida tasu ainult selliste tehingute eest, mida klient on lubanud. Kui klient küsib füüsilist kviitungit, peate selle talle andma. Te nõustute, et igal teie tehtud tehingul on ostetavate kaupade ja teenuste täpne ning tõene kirjeldus.

Kui kasutate oma füüsilises poes maksete aktsepteerimiseks QR-koodi, peate kasutama kaupade ja teenuste tehingute jaoks mõeldud QR-koodi. Lisaks ei tohi te aktsepteerida isiklikult tehtavate tehingute QR-koode meetodina maksta veebis toimuvate kaupade ja teenuste tehingute eest. Ostja mis tahes nõuete puhul, mis on seotud QR-koodi tehingutega, võidakse teilt nõuda, et te esitaksite meile alternatiivse tõendi kohaletoimetamise kohta või sellised tehinguga seotud täiendavad dokumendid või teabe.

Turumüüjad

Kui müüte turul või läbi kolmanda isiku rakenduse, kus pakutakse PayPali, peate kõigi sellisel viisil tehtavate müükide puhul järgima kõiki eeskirju, mis kehtivad vastava turu või kolmanda isiku rakenduse ostja kaitse programmile. Mis tahes sellise kaitse kohaselt võib olla nõutud, et rakendate teatud meetmeid, ja selline kaitse võib mõjutada nõuete töötlemist.

Võime lubada teil volitada teatud turge kasutama teie kontot, et maksta summasid, mida te võlgnete turule või ostjale (olenevalt olukorrast), mis on tingitud turu enda lahendusprotsessi tingimuste alusel esitatud nõudest, mida nimetame turule võlgnetavateks summadeks. Kui annate sellise volituse ja turg on meid nõudest teavitanud, palute te meil kanda teie PayPali kontolt kõik selle nõudega seotud turule võlgnetavate summade maksed kas sellele turule või ostjale (olenevalt olukorrast), järgides turu poolt meile esitatud juhiseid. Võime käsitleda teie mis tahes juhist turule võlgnevate summade maksmiseks tühistatuna, kui otsustame, et nõue oleks lahendatud teie kasuks, kui see oleks esitatud nõudena meile. Võite juhise tühistamiseks ka meiega ühendust võtta. Kõigile otse turule esitatud nõuetele kohaldatakse ainult turu põhimõtteid. PayPali müüjakaitse tingimused ei kehti teile selliste nõuete puhul, mille teie ostjad on esitanud otse turule.

Arvelduslepingu maksete vastuvõtmine

Kui lubame teil võtta maksja makseid vastu arvelduslepingu alusel, peate juhul, kui esitate meile maksetaotluse sellise arvelduslepingu alusel:

 • garanteerima meile, et teie esitatavad summad on kokku lepitud maksjaga, kelle kontolt need maha arvatakse, ja maksja on nendega nõus (sealhulgas selliste summade muudatustega) ning te teavitate maksjat mahaarvamisest eelnevalt;
 • nõustuma, et teavitate maksjat vähemalt neli nädalat ette summast, mida ta kogub, kui see summa on suurenenud ulatuses, mille maksmist maksja ei saanud mõistlikult eeldada, võttes arvesse maksja varasemaid kulutamismustreid ja makse asjaolusid ning seda, et te vastutate selle maksega seotud mis tahes tagasimaksete eest meie ees selle kasutajalepingu tingimuste alusel.

PayPali väljamaksed

Kui kasutate PayPali väljamakseid (varem massmaksed), kehtivad PayPali väljamaksete lepingu tingimused.

Teie kui ärikliendi kohustus on teavitada PayPali hinnakirja või tasu vigadest

Kui teil on juurdepääs mis tahes konto väljavõttele (väljavõtetele) või muule konto tegevust puudutavale teabele, mille PayPal tegi teile kättesaadavaks seoses teie ärikonto(de)ga, on teil 60 päeva aega, et teavitada PayPali kirjalikult mis tahes vigadest või lahknevustest seoses hinnakirja või muude PayPali kehtestatud tasudega. Kui te ei teavita PayPali selle aja jooksul, nõustute, et selline teave on täpne ja PayPal ei ole kohustatud parandusi tegema. Selle sätte tähenduses erinevad sellised hinnakujundus- või tasuvead või lahknevused volitamata tehingutest ja muudest elektroonilise ülekande vigadest, mille kohta kehtivad siin sätestatud erinevad teavitustähtajad.

Raha tagastamine ja maksete tühistamine

Kui võtate vastu makse, võidakse see tagasi maksta või ümber pöörata. Võime lubada teil saata maksjale makse eest tagasimakse. Teatud juhtudel võime teie makse ümber pöörata. Lisateavet leiate selle jao ülejäänud osast.

Tagastamised

Teie üksi (mitte PayPal) vastutate:

 • oma juriidiliste ja lepinguliste kohustuste eest maksja ees seoses mis tahes summaga, mille te maksjale tagastate;
 • mis tahes erinevuse eest maksjale algse makse tegemisest tingitud kulu ja maksjale tagastatud summa väärtuse vahel (näiteks tehingu vahetuskursi kõikumiste tõttu), välja arvatud juhul, kui tagasimakse on valesti tehtud makse (vt jaotis "Probleemide lahendamine").

Vaadake meie tasusid, et näha üksikasju tasude kohta, mille tasusite meile algse makse saajana ja mille me säilitame, kui kasutate oma PayPali kontol spetsiaalset äritehingute tagasimakse funktsiooni, mida võime aeg-ajalt lubada, välja arvatud juhul, kui tagasimakse on valesti tehtud makse (vt jagu „Probleemide lahendamine“).

Ümberpööramised

Kui võtate oma kontol vastu makse, võlgnete meile kogu makse summa ja meile makse töötlemisest tulenevad kahjud (sealhulgas tagasinõude tasu või vaidluse lahendamise tasu). See võib hõlmata meie vastutust (sealhulgas mis tahes makseid, tasusid ja trahve) mis tahes kolmanda isiku (sealhulgas maksja ja maksja rahastamisallika osutaja) ees.

Tagasipööramine toimub siis, kui kasutame oma õigust ülaltoodud summad teie kontolt selle kasutajalepingu jao „Teie vastutuse hüvitamine“ alusel tasaarvestada. Kui teie konkreetse valuuta PayPali saldost ei piisa meile selles valuutas võlgnevuse maksmiseks, siis võime puudujäägi katmiseks vahetada mistahes valuutas PayPali saldolt valuutat, kasutades selleks tagasipööramise töötlemise ajal kehtivat vahetuskurssi. See tähendab, et kui olete näiteks müüja, võidakse pärast seda, kui olete mistahes müüdud kaubad või teenused tarninud, teie kontolt sinna laekunud maksesummad eemaldada.

Ümberpööramine võib toimuda, kui:

 • hüvitame maksjale sellise PayPali ostja kaitse nõude alusel, mille maksja esitas teie vastu;
 • Hüvitame maksjale, maksja pangale või teenusepakkujale, kuna saame kummaltki neist nõude makse tagastamiseks selle panga või teenusepakkuja kasutatud tühistamisprotsessi alusel. See hõlmab mis tahes nõudeid teie kontole tehtud volitamata või valede maksete eest.

Näiteks:

 • kui maksja kasutas teile maksmise rahastamiseks kaarti, võib maksja esitada kaardi väljastajale tagasinõude. Kaardi väljastaja, mitte meie, otsustab, kas maksja tagasinõue rahuldatakse. Lisateavet tagasinõuete kohta leiate meie tagasinõuete juhendist, mis on kättesaadav PayPali turvakeskuses ja jaos "Ohutu müük". PayPali turvakeskus on kättesaadav PayPali veebisaidi kaudu. Me võtame teilt tagasinõude nõude saamise eest tasu.
 • kui maksja kasutas makse rahastamiseks pangakontot, võib maksja või pank nõuda panga ümberpööramist.

Nõutav summa võib olla teie algselt saadud summast suurem tulenevalt makse tegemise aja ja nõude esitamise aja vahelistest valuuta vahetuskursi kõikumistest.

Vaidluse lahendamise tasu

Veebipõhise vaidluste lahendamise protsessi hõlbustamise korral tehingute puhul, mida töödeldakse kas ostja PayPali konto või teenuse "Maksed ilma PayPali kontota" kaudu, võtab PayPal müüjatelt vaidluse lahendamise tasu. Vaidluse lahendamise tasu kohaldatakse, kui ostja esitab nõude otse PayPali kaudu, teeb tagasinõude oma kaardi väljastaja kaudu või ümberpööramise oma panga kaudu. Vaidluse lahendamise tasu võetakse kas standardse vaidluse lahendamise tasu määra või suuremahulise vaidluse lahendamise tasu määra alusel. Vaidluse lahendamise tasu võetakse algsele tehingule valitud valuutas. Kui tehing oli valuutas, mida pole vaidluse lahendamise tasu tabelis loetletud, võetakse tasu teie konto peamises valuutas. Vaidluse lahendamise tasu arvatakse teie PayPali kontolt maha pärast nõude üle otsustamist.

Vaidluse lahendamise tasu summa määratakse vaidlusjuhtumi loomisel. Tasu põhineb kõigil tehingutel, kus te saate nõudeks, et eset ei ole saadud või see ei vasta suurel määral kirjeldusele, võrreldes teie eelmise kolme kalendrikuu müügi kogusummaga (vaidluste suhe). Teie nõuete koguarv hõlmab kõiki laekumisi, kus eset ei ole saadud või see ei vasta suurel määral kirjeldusele, mis on kas edastatud otse PayPalile või ostja kaardi väljaandjale või pangale. Teie nõuete koguarv ei hõlma volitamata tehingute nõudeid. Näiteks septembrikuu puhul arvutatakse teie vaidluste suhe, võttes arvesse teie kogu nõuete ja müügi suhet juuni, juuli ja augusti jooksul. Nõuete suhte septembris määrab vaidlustustasu kõigile oktoobris esitatud nõuetele.

Kui teie vaidluste suhtarv on 1,5% või suurem ning teil on viimase kolme täieliku kalendrikuu jooksul tehtud rohkem kui 100 tehingut, võetakse teilt iga vaidluse eest suuremahulise vaidluse lahendamise tasu. Vastasel juhul võetakse teilt iga vaidluse eest standardset vaidluse lahendamise tasu.

Teilt ei võeta standardset vaidluse lahendamise tasu järgnevate vaidluste puhul:

 • PayPali vaidluste lahenduskeskuse päringud, mida ei tõstatata nõudeks PayPali vastu;
 • mis lahendatakse otse teie ja ostja vahel ega tõstatata nõudeks PayPali vastu;
 • millest ostja on teatanud otse PayPalile kui volitamata tehingust;
 • PayPal on omal äranägemisel otsustanud, et on täitnud kõik PayPali müüjakaitse programmi nõuded.
 • nõuded tehingu väärtusega, mis on rohkem kui kaks korda väiksem standardsest vaidluse lahendamise tasust;
 • mille PayPal või väljastaja otsustas teie kasuks.

Teilt ei võeta suuremahulise vaidluse lahendamise tasu järgnevate vaidluste eest:

 • PayPali vaidluste lahenduskeskuse päringud, mida ei tõstatata nõudeks PayPali vastu;
 • mis lahendatakse otse teie ja ostja vahel ega tõstatata nõudeks PayPali vastu;
 • millest ostja on teatanud otse PayPalile kui volitamata tehingust.

Suuremahulise vaidluse lahendamise tasu maksma kohustatud müüjatelt võidakse nõuda meile teabe esitamist, muuhulgas põhjust, miks nende vaidluste määr on suurenenud.

Eespool loetletud vaidluste korral võib vaidluse lahendamise tasu või suuremahulise vaidluse lahendamise tasu küsimine olla välistatud, kuid nõue ise võib siiski sisalduda teie vaidluste suhtarvu üldises arvutuses.

Tagasinõude tasu

Tehingute puhul, mida ei töödelda ostja PayPali konto või teenuse "Maksed ilma PayPali kontota" kaudu, ning kus ostja teeb tehingu tagasinõude oma kaardi väljastaja kaudu, võtab PayPal teilt tagasinõudeprotsessi hõlbustamise eest tagasinõude tasu. Tagasinõude tasu kehtib sõltumata sellest, kas ostja on kaardi väljastaja juures tagasinõude esitamisel edukas.

Kohaldatav tagasinõude tasu arvatakse maha teie PayPali kontolt. Tagasinõude tasu rakendatakse tagasinõude tasu tabelis määratu järgi ja võetakse algsele tehingule valitud valuutas. Kui tehing oli valuutas, mida pole tagasinõude tasu tabelis loetletud, võetakse tasu teie konto peamises valuutas.

PayPal ostjakaitse programmi mõju müüjatele

Peaksite lugema PayPali ostjakaitse programmi sätteid ja juhul, kui müüte kaupu ja teenuseid PayPali kontodega ostjatele piirkondades, mis ei ole teie enda piirkond, peaksite tutvuma ka PayPali poolt iga sellise piirkonna ostjatele pakutava ostukaitsega, kuna nende programmide kohased ostjate õigused võivad mõjutada teid kui müüjat. Teavet PayPali ostjakaitse kohta leiate leheküljel Juriidilised lepingud, valides lehe ülaosas oma ostja asukoha ja lähtudes sellel lehel või vastavas kasutajalepingus esitatud PayPali ostjakaitse põhimõtetest.

Kui teie PayPali ostjakaitse alusel esitatud nõuet mõnes riigis ei rahuldata:

 • Peate loobuma eseme või tehingu kogu ostuhinnast koos algse tarnekuluga. See kehtib, kui olete kaupade või teenuste peamine müüja või teisene müüja. Näiteks ürituse piletimüüjad või veebis tegutsevad reisibürood loobuvad kogu ostja makstud ostusummast. Mõnel juhul ei pruugi te eset tagasi saada.
 • Ostjakaitse nõue loetakse täielikult lahendatuks ainult siis, kui:
  • ostjale tagasimakset töödeldakse PayPali kaudu või
  • esitate tõendid, mis on Paypalile sobivad tema enda äranägemisel, et ostja nõustus pakutud alternatiivse lahendusega.
 • ei saa te tagasi müügiga seoses tasutud PayPali makse;
 • kui nõue oli tingitud sellest, et ese ei vastanud suurel määral kirjeldusele, ei pruugi te eset tagasi saada või teilt võidakse nõuda, et võtate kauba tagasi ja tasute tagastamise tarnekulud;
 • kui nõue oli tingitud sellest, et ese ei vastanud suurel määral kirjeldusele, ja nõue on seotud teie müüdud võltsitud esemega, peate tagastama ostjale kogu summa ja te ei pruugi eset tagasi saada.

PayPali müüjakaitse programm

Mis on sobiv?

Kui olete müünud ostjale midagi ja olete juba tarninud füüsilise eseme või andnud immateriaalse kauba või kui tehing hiljem vaidlustatakse või tühistatakse osa Tagasipööramised, nõuded või tagasinõuded järgi, võib teil olla õigus saada hüvitist vastavalt PayPal müüjakaitsele. Kui see kehtib, võib PayPali müüjakaitse programmi tulemuseks olla kogu ostusumma säilitamine. Maksete arv, millele kaitse kehtib, ei ole piiratud. Pääsedes oma PayPali konto tehingu üksikasjade lehele näete tehinguid, mis võivad olla selle programmi alusel kaitstud.

Programmi tingimused on sätestatud PayPali müüjakaitse programmi lehel ja on osa sellest kasutajalepingust.

PAYPALI KASUTAJALEPING

PIIRATUD TEGEVUSED, OOTELEPANEKUD JA MUUD MEETMED, MIDA VÕIME VÕTTA

Piiratud tegevused

Meie veebisaitide, teie PayPali konto ja PayPali teenuste kasutamise või PayPali, PayPali teiste klientide või kolmandate isikutega suhtlemisega seoses ei tohi te:

 • rikkuda seda kasutajalepingut, PayPali lubatud kasutuse põhimõtteid, äriüksuse lepinguid (kui need kehtivad teie suhtes) või teie ja meie vahelist mis tahes muud lepingut;
 • rikkuda mis tahes seadust, põhikirja, käskkirja või määrust (näiteks selliseid, mis reguleerivad finantsteenuseid, tarbijakaitset, kõlvatut konkurentsi, diskrimineerimisvastasust või valereklaami);
 • rikkuda PayPali või mis tahes kolmanda isiku autoriõigust, patenti, kaubamärki, ärisaladust või muid intellektuaalomandi õiguseid või avalikustamis- või privaatsusõiguseid;
 • müüa võltsitud kaupu;
 • käituda halvustaval, laimaval, ähvardaval või ahistaval viisil;
 • esitada valet, ebatäpset või eksitavat teavet;
 • saata või võtta vastu midagi, mida me põhjendatult peame potentsiaalselt pettusega seotud või volitamata varaks;
 • keelduda uurimisel koostöö tegemisest või oma isiku või meile esitatava mis tahes teabe kinnitamisest;
 • proovida vaidluse käigus topelthüvitist saada, saades või püüdes saada sama tehingu eest raha nii PayPalilt kui ka müüjalt, pangalt või kaardi väljastajalt;
 • kontrollida kontot, mis on seotud mõne muu kontoga, mis on seotud mõnega neist piiratud tegevustest;
 • teostada oma äritegevust või kasutada PayPali teenuseid viisil, mis tingib või võib tingida:
  • kaebuseid;
  • ostjate poolt (kas meile või kaardi väljastajatele) esitatud taotluseid teile tehtud maksete kehtetuks tunnistamiseks;
  • makseid, trahve, karistusi või muid vastutusi või kahjusid PayPalile, PayPali teistele klientidele, kolmandatele isikutele või teile;
 • kasutada oma PayPali kontot või PayPali teenuseid viisil, mida PayPal, Visa, MasterCard, American Express, Discover või mis tahes muu elektrooniline rahaülekandevõrk peab põhjendatult kaardisüsteemi kuritarvitamiseks või kaardiühingu või -võrgu reeglite rikkumiseks;
 • lasta oma PayPali kontol olla saldol, mis kajastab meile võlgu olevat summat;
 • teha endale oma krediitkaardilt sularaha ettemakset (või aidata teistel seda teha);
 • pääseda PayPali teenustele juurde riigis, mis ei kuulu meie lubatud riikide nimekirja;
 • rakendada mis tahes meetmeid, mis tingivad põhjendamatult või ebaproportsionaalselt suure koormuse meie poolt või meie nimel hallatavatele meie veebisaitidele, tarkvarale, süsteemidele (sealhulgas mis tahes võrkudele ja serveritele, mida kasutatakse mis tahes PayPali teenuste pakkumiseks) või PayPali teenustele;
 • soodustada mis tahes viiruste, troojanite, pahavara, usside või muude arvutiprogrammide levikut, mis püüavad või võivad kahjustada, häirida, rikkuda, kuritarvitada, kahjustavalt sekkuda, varjatult peatada või võõrandada või saada volitamata juurdepääsu mis tahes süsteemile, andmetele, teabele või PayPali teenustele;
 • kasutada anonüümseks muutvat vaheserverit, kasutada mis tahes robotit, ämblikku, muud automaatseadet või manuaalset protsessi meie veebisaitide jälgimiseks või kopeerimiseks ilma meie eelneva kirjaliku loata või kasutada mis tahes seadet, tarkvara või rutiini, et vältida meie robotite välistamise päiseid;
 • segada või häirida või üritada segada või häirida meie poolt või meie nimel hallatavaid meie veebisaite, tarkvara, süsteeme (sealhulgas mis tahes võrke ja servereid, mida kasutatakse mis tahes PayPali teenuste pakkumiseks), mis tahes PayPal teenuseid või mis tahes PayPali teenuste kasutamist teiste kasutajate poolt;
 • teha mis tahes tegevusi, mis võivad põhjustada meie Interneti-teenuse pakkujate, makse töötlejate või muude tarnijate või teenusepakkujate teenuste kaotamise;
 • kasutada PayPali teenuseid krediitkaardi käitumise testimiseks;
 • vältida oma PayPali kontoga seotud mis tahes PayPali põhimõtete või otsuste järgimist, näiteks konto ajutisi või tähtajatuid peatamisi või konto muid ooteid või piiranguid, sealhulgas järgmisteks tegevusteks: uu(t)e või täiendava(te) PayPali konto/kontode avamise proovimine, kui kontol on negatiivne saldo või konto on peatatud või muul viisil piiratud; uute või täiendavate PayPali kontode avamise proovimine, kasutades teavet, mis ei ole teie oma (nt nime, aadressi, e-posti aadressi jne); või kasutada kellegi teise PayPali kontot;
 • ahistada ja/või ähvardada meie töötajaid, agente või teisi kasutajaid;
 • Meie veebipõhiste vaidluste lahendamise protsessi ja/või PayPali ostjakaitse programmi ja/või PayPali müüjakaitse programmi kuritarvitamine.
 • põhjustada meile ebaproportsionaalselt palju nõudeid teie PayPali konto või äri kohta, mis on lahendatud nõuete esitaja.
 • omada krediidiinfoasutuse krediidiskoori, mis näitab kõrget riskitaset seoses PayPali teenuste kasutamisega teie poolt;
 • kasutada oma PayPali kontoga krediitkaarti, et endale sularaha ettemakset võimaldada (või aidata teistel seda teha);
 • avaldada või levitada teise kasutaja teavet kolmandale poolele või kasutada seda teavet turunduslikel eesmärkidel, kui te pole saanud selleks kasutaja selgesõnalist nõusolekut;
 • saata kasutajale soovimatuid meilisõnumeid või kasutada PayPali teenuseid, et koguda makseid soovimatute meilide saatmiseks, või nende saatmise abistamiseks, kolmandatele pooltele;
 • kopeerida, paljundada, edastada kolmandale poolele, muuta, luua tuletatud teoseid või avalikult kuvada või raamida mis tahes PayPali veebisaidi sisu ilma meie või vajadusel mis tahes kolmanda poole kirjaliku nõusolekuta;
 • avaldada oma konto parooli (paroole) kellelegi teisele või kasutada kellegi teise parooli. Me ei vastuta teie kahjude eest, sealhulgas teie konto kasutamise eest, mis on tekkinud paroolide väärkasutuse tõttu mis tahes isiku poolt peale teie;
 • teha, jätta tegemata, üritada teha või jätta üritamata teha mis tahes tegu või asja, mis võib häirida nõuetekohast PayPali teenuste või tegevuste toimimist, mida teostatakse PayPali teenuste osana vastavalt käesoleva kasutajalepingu tingimustele;
 • taotleda või saata äritehingu eest personaalse tehingumakse;
 • lasta oma PayPali teenuste kasutamisega tekkida PayPalile rahapesu, terrorismi rahastamise ja sarnaste regulatiivsete kohustuste rikkumise riski (sealhulgas, kui me ei saa teie isikut kinnitada või te ei suuda täita samme kaotamaks oma saatmise, vastuvõtmise või väljavõtmise limiiti või kui teie tehingute töötlemise eest tekib PayPalile oht saada Euroopa, USA või muudelt võimudelt trahvi);
 • integreerida või kasutada mis tahes PayPali teenuseid, ilma et te täidaksite täielikult kõiki kohustuslikke nõudeid, mis on teile edastatud integratsiooni- või programmeerimisjuhendi või muu dokumentatsiooni kaudu, mida PayPal võib aeg-ajalt väljastada;
 • reklaamida, propageerite, tutvustate või kirjeldate PayPal Creditit või mis tahes PayPaliga seotud krediidipõhist maksevahendit oma klientidele ilma: 1) eelnevalt vajalikku regulatiivset luba saamata; ja (2) ilma PayPali (kui see ei ole PayPal, siis krediidiandja) eelneva kirjalikku loata seda teha.
 • lubada (või põhjustada meil kindlaks teha, et selleks on olemas mõistlik tõenäosus) turvarikkumist oma veebilehel või süsteemides, mis võib põhjustada klienditeabe loata avalikustamist.

Te nõustute, et eespool nimetatud piiratud tegevustega tegelemine vähendab teie või meie teiste klientide turvalist ligipääsu teie kontole ja meie teenustele üldiselt.

Meetmed, mida võime rakendada, kui osalete mis tahes piiratud tegevustes

Kui me arvame, et olete tegelenud mõnega neist tegevustest, võime igal ajal võtta kasutusele erinevaid meetmeid meie äranägemise järgi, et kaitsta PayPali, selle kliente ja teisi. Meetmed, mida me võime kasutusele võtta, on muu hulgas järgmised:

 • lõpetada antud kasutajaleping mis tahes ajal meie äranägemisel, piirama teie kontot ja/või sulgema või peatama teie konto kohe ja ilma leppetrahvita.
 • Keelduda tulevikus teile PayPali teenuste pakkumisest.
 • Igal ajal ja ilma vastutuseta peatada, piirata või lõpetada teie juurdepääs meie veebisaitidele, tarkvarale ja süsteemidele (sealhulgas mis tahes võrkudele ja serveritele, mida kasutatakse pakkumaks mis tahes PayPali teenuseid), mida hallatakse meie poolt või meie nimel, teie PayPali kontole või mis tahes PayPali teenustele, sealhulgas võime me piirata teie võimalusi maksta või saata raha kasutades mis tahes makseviisi, mis on seotud teie PayPali kontoga, piirates seeläbi teie võimet saata raha või teha väljamakseid.
 • Hoida teie raha selles ulatuses ja nii kaua, kui see on mõistlikult vajalik, et kaitsta end vastutusriski eest. Te nõustute, et mitteammendava juhendina:
 • PayPali vastutusrisk kaardi kaudu rahastatavate maksete eest, mida te saate, võib kesta kuni risk tagasinõude sulgemiseks maksja/ostja kasuks (nagu on kaardiskeemi reeglitega kindlaks määratud) on möödunud. See sõltub teatavatest teguritest, sealhulgas:
  • kaupade või teenuste liigist, mille eest te makse saate;
  • kaupade tarnimise või nende teenuste osutamise ajakavast, mille eest te tasu te saate (nt piletite müük sündmusele mitu kuud enne sündmuse kuupäeva võib tekitada suurema ja kestvama tagasinõude riski kui enamiku muude kaupade või teenuste müük).
 • PayPali vastutusrisk seoses nõude või vaidlusega, mis tuleneb teie saadud maksest, võib kesta selle aja, mis kulub osapooltel sulgemaks nõude või vaidluse ning kõik selle nõude või vaidlusega seotud kaebused PayPal ostja kaitse põhjal.
 • Teie maksejõuetuse korral võib PayPali vastutusrisk kesta nii kaua ja selles ulatuses, mil määral teie maksejõuetuse suhtes kohaldatavad seadused piiravad PayPalil võtmast õiguslikke meetmeid teie vastu.
 • Kui te lubate oma PayPali kontole saldot, mis kajastab PayPalile võlgnevat summat, võib PayPali vastutusrisk kesta nii kaua, kuniks te selle summa PayPalile võlgnete.
 • Blokeerida teie PayPali konto ja/või hoida mis tahes raha konto reservis (sh kauem kui 180 päeva, kui PayPal seda nõuab, juhul kui PayPali õigused tulenevad teie seotusest piiratud tegevusega).
 • Keelduda mis tahes konkreetsest maksetehingust mis tahes põhjusel ning teha kättesaadavaks teabe keeldumise faktist, põhjustest ning sellest, kuidas te võite probleemi võimaluse korral lahendada, ainult taotluse korral ja siis, kui see ei ole seadusega keelatud.
 • Makse tagasi pöörata (sealhulgas vajaduse korral saatja rahastamisallikale).
 • Võtta teie vastu õiguslikke meetmeid.
 • Peatada teie kuulumine PayPali ostjakaitse programmi ja/või PayPali müüjakaitse programmi alla (sh tagantjärele).
 • Võtta ühendust kolmandate osapooltega ja avaldada neile piiratud tegevuste üksikasju meie privaatsusavalduses sätestatud viisil.
 • Küsida või värskendada teie meile antud ebatäpset teavet.
 • Küsida teilt teavet või dokumente, et kontrollida teie isikut ja/või tehingul põhinevaid teie pakutud kaupade või teenustega seotud andmeid või dokumente.
 • Kui avaldate sisu meie veebilehtedel või meie teenuste kasutamisel, mida PayPal peab oma äranägemise järgi, rikute seadust, põhikirja, käskkirja ja/või määrust, võib PayPal võtta asjakohaseid meetmeid, sh sellise sisu kustutamine või eemaldamine. Sellise sisu näide on terroristlik sisu. PayPal ei vastuta sellise kasutajate avaldatud sisu eest, mille eest vastutavad ainult PayPali kasutajad.

Palun vaadake ka allolevat jagu Teie vastutus.

Kui meie ei ole teisiti suunanud, ei tohi te oma kontot kasutada ega üritada seda kasutada, kui see on peatatud või suletud. Te peate tagama, et kõik lepingud müüjate või muude kolmandate osapooltega, mis hõlmavad teie kontolt seadistatud kolmanda osapoole algatatud makseid (sh arvelduslepingu maksed), tühistatakse kohe pärast konto lõpetamist, peatamist või sulgemist. Selle kasutuslepingu alusel vastutate teie igal ajal kõikide konto kasutamisega seotud tasude ja muude summade eest, sõltumata selle lõpetamisest, peatamisest või sulgemisest.

Ootelepanekud, piirangud ja reserveerimised

Mis on ootelolekud, piirangud ja reservid?

Teatud tingimustel, kaitsmaks PayPali ja PayPali teenuseid kasutavate ostjate ning müüjate võrgustiku turvalisust ja terviklikkust, võib PayPal võtta kasutusele meetmeid konto või tehingu tasandil. Kui me viime ellu mõne siin kirjeldatud toimingu, anname me tavaliselt teile oma tegevusest teada, kuid kui see on mõistlik (näiteks kui te rikute antud kasutajalepingut või kui me peame seda turvakaalutlustel soovitatavaks), viime need toimingud ellu ilma teid sellest eelnevalt teavitamata.

Konto piiramise, külmutamise või reserveerimisega seotud teabe taotlemiseks peaksite külastama lahenduskeskust või järgima meie e-posti teates toodud juhiseid seoses piirangu, külmutamise või reserveerimisega.

Te tunnistate ja nõustute, et kõik selle kasutajalepingu alusel hoitavad vahendid võidakse paigutada teie reservkontole ja et te annate meile kogu teabe, mida me võime mõistlikkuse piires nõuda, et saaksime kindlaks teha, kas risk on möödas.

Ootelolekud

Ootelolek on toiming, mida PayPal võib teatud tingimustel viia ellu kas tehingu või konto tasandil. Kui PayPal paneb maksesumma ootele, ei ole raha ei saatjale ega saajale kättesaadav. PayPal vaatab enne makse ootelepanemist läbi mitmeid tegureid, sealhulgas: konto staaži, tehingutegevust, ettevõtte tüüpi, varasemaid vaidlusi klientidega ja üldist klientide rahulolu. Mõned tavalised olukorrad, kus PayPal paneb maksed ootele, on olukorrad, kus meil on põhjust arvata, et:

 • tehingutel on kõrgem risk, mis võib juhtuda siis, kui tehing hõlmab kõrge riskitasemega kategooria kaupade või teenuste müüki või muid meile teadaolevaid fakte, mille tulemuseks on tavalisest suurem arv tagasinõudeid, muid nõudeid või vaidlusi või mis on sageli seotud pettuse või ebaseadusliku tegevusega;
 • PayPali konto omaniku müügitegevuses toimub ootamatu ja ebanormaalne muutus, sealhulgas selle PayPali kontoga seotud tagasinõuete, tagasipööramiste või ostjate kaebuste arvu suurenemine;
 • mis tahes PayPali kontot kasutatakse piiratud tegevusteks.
 • tehinguga seotud PayPali konto võib olla ohustatud, makseks kasutatakse varastatud finantsandmeid (pangakaarti või krediitkaarti) või tehing ei ole muul põhjusel nõuetekohaselt autoriseeritud;
 • kasutaja üritab saata või välja võtta raha, mille ta sai pettuse teel;
 • kasutaja ei ole esitanud meile piisavalt teavet, võimaldamaks meil kontrollida tema identiteeti või tema ettevõtte identiteeti ja/või kasutajal on PayPaliga piiratud kauplemise ajalugu;
 • teile müüjana saadetud makse vaidlustatakse kui makse, mis tuleks kehtetuks tunnistada ja tagasi pöörata;
 • teie ostja esitab tagasinõude, tagasipööramise või PayPal ostja kaitse nõude maksele, mille te olete saanud;
 • teie ostja esitab nõude turu solveerimisprotsessi alusel;
 • on oht, et teie konto raha pööratakse tagasi teie rahastamisallikasse;
 • tekib vastutusrisk (mittetäielik loetelu selliste riskide näidetest on esitatud eespool olevas jaos Meetmed, mida me võime võtta kasutusele, kui te tegelete mis tahes keelatud tegevusega).

Makse läbivaatamine

Kui me tuvastame potentsiaalselt kõrge riskiga tehingu, vaatame tehingu enne tehingu jätkamist lähemalt üle. See võib tuleneda sellest, et meil on põhjendatud kahtlus, et maksja PayPali kontot kasutatakse piiratud tegevuseks, või muudest põhjustest, mille me oleme oma mõistliku äranägemise järgi kindlaks määranud. See võib hõlmata olukordi, kus tekib vastutusrisk (mittetäielik loetelu selliste riskide näidetest on esitatud eespool olevas jaos Meetmed, mida me võime võtta kasutusele, kui te tegelete mis tahes piiratud tegevusega).

Kui makse kuulub makse läbivaatamisele, võime me:

 • ellu viia ostja algatatud maksekorralduse;
 • piirata kohe maksja kontot pärast maksekorralduse elluviimist meie äranägemise järgi;
 • panna maksja kontol oleva makse ootele;
 • teavitada saajat viivitama maksega makstud ostu tarnega.

Ostjana võib see teie ostetud kauba kättesaamist edasi lükata. Kui me tehingu õigeks tunnistame, teavitame sellest müüjat ja palume neil hakata eset tarnima.

Kui me ei tunnista tehingut õigeks, siis me tühistame selle ja tagastame raha teile, välja arvatud juhul, kui oleme õiguslikult kohustatud võtma kasutusele muud meetmed.

Kõik maksed, mis läbivad makse läbivaatamise, võidakse käesoleva kasutuslepingu tingimuste kohaselt siiski tühistada, aga neile rakendub PayPali müüjakaitse programm, kui need vastavad PayPali müüjakaitse programmi nõuetele. PayPal teavitab teid meili teel ja/või teie PayPali konto tehingute ajaloo vahekaardil. Makse läbivaatamine on ainult makse läbivaatamine ja seda rakendatakse selleks, et PayPali kasutajad saaksid vähem kõrge riskiga tehinguid. Makse läbivaatamine ei tähenda, et PayPal uurib maksetehingu osapoole äritehinguid, iseloomu või mainet ning seda ei tohiks pidada lugupidamatuseks ühegi isiku suhtes.

Ootelolekud, mis on pandud vastavalt teie juhistele

Teatud PayPali funktsioonid võivad võimaldada teil (kas otse või kellegi kaudu, keda te lubate enda nimel tegutseda, nagu näiteks internetipõhine turuplatvorm, kus te müüjana tegutsete) juhendada meid teie raha (sealhulgas PayPali kaudu saadud maksete) ootelepanekut teie reservkontole.

Sellisel juhul näitame teile nende vahendite kättesaadavust teie saldol – oleku kirjeldused võivad erineda vastavalt teie kasutatud funktsioonidele, millega te juhendasite meid raha ootelolekusse panema. Me vabastame raha vastavalt juhistele, mille teie (või üksus, millel olete lubanud enda nimel tegutseda) annate meile ülejäänud kasutuslepingu põhjal.

Konto piiramine

Piiranguid rakendatakse selleks, et kaitsta PayPali, ostjaid ja müüjaid olukorras, kus me märkame piiratud tegevust, suurenenud finantsriski või tegevust, mis tundub meile ebatavaline või kahtlane. Lisaks aitavad piirangud meil koguda teavet, mis on vajalik teie PayPali konto avatuna hoidmiseks.

On mitmeid põhjusi, miks teie PayPali kontot võidakse piirata, sealhulgas siis, kui meil on põhjust uskuda, et:

 • keegi võib kasutada teie PayPali kontot ilma teie teadmata, siis me paneme sellele teie kaitseks limiidi ning uurime pettust lähemalt;
 • keegi on kasutanud teie kaarti või pangakontot ilma teie loata, näiteks kui teie deebet- või krediitkaardi väljastaja või pank meid sellest teavitab;
 • te olete rikkunud antud kasutajalepingut või lubatud kasutuse põhimõtteid;
 • teie tegevus müüjana osutab sellele, et teie PayPali kontol on suur risk, nagu näiteks on märke kehvast müügijõudlusest, sest olete saanud ebatavaliselt suurel hulgal nõudeid ja tagasinõudeid, olete hakanud müüma täiesti uut või kallihinnalist tootetüüpi või teie tavapärane müügimaht hakkab kiirelt kasvama;
 • tekib vastutusrisk (mittetäielik loetelu selliste riskide näidetest on esitatud eespool olevas jaos Meetmed, mida me võime võtta kasutusele, kui te tegelete mis tahes keelatud tegevusega).

Samuti võime me panna teie PayPali kontole limiidi, et järgida kohaldatavaid seadusi.

Limiiti ei saa enne eemaldada, kui olete oma kontoga seotud probleemid lahendanud. Tavaliselt tehakse seda pärast seda, kui olete meie soovitud teabe meile esitanud. Ent kui me usume, et risk on endiselt olemas pärast seda, kui olete meile selle teabe esitanud, võime võtta kasutusele meetmeid kaitsmaks PayPali, meie kasutajaid, kolmandaid osapooli või teid ümberpööramiste, tasude, trahvide, õiguslike ja/või regulatiivsete riskide ja mis tahes muu vastutuse eest.

Reservid

Vastavalt kohaldatavatele seadustele ja määrustele võime me igal hetkel teie PayPali kontole reservi paigutada, kui me usume, et teiega, teie PayPali kontoga, teie ärimudeliga või teie tehingutega võib olla seotud kõrge riskitase. Kui me paigutame teie PayPali kontole reservi, tähendab see, et kõik või osa teie PayPali kontol olevast rahast on reserveeritud ja väljavõtmiseks kättesaamatu, kaitsmaks teid teie tehtud tehingute tagasipööramiste või kehtetuks tunnistamiste eest või mis tahes muude teie PayPali kontoga või PayPali teenuste kasutamisega seotud riskide eest. Meie otsus reservi paigutamise kohta põhineb mitmel teguril, sealhulgas meile kättesaadaval teabel, mis on saadud nii sisemistest allikatest kui ka kolmandatelt isikutelt.

PayPal võtab arvesse mitmeid mitteainuesinduslikke tegureid ja seda, kas ja kuidas need tegurid on aja jooksul muutunud, sealhulgas:

 • kui kaua te olete äriga tegelenud;
 • kas teie tööstuses on suurem tagasinõuete tõenäosus;
 • teie maksete töötlemise ajalugu PayPalis ja teiste pakkujate juures;
 • teie äri ja/või isiklik krediidiajalugu;
 • teie tarnetähtajad;
 • kas teil on keskmisest rohkem tagastamisi, tagasinõudeid, nõudeid või vaidlusi.

Teie PayPali kontole võib paigutada kahte tüüpi reserve ja need võivad kehtida samal ajal.

 • Jooksev reserv on reserv, kus hoitakse protsenti igast päeva jooksul tehtud tehingust ja see vabastatakse hiljem plaanipäraselt. Näiteks võib teie reserviks määrata 10% ja seda võib hoida 90-päevase jooksva perioodi jooksul – mis tähendab, et esimesel päeval saadud rahast pannakse hoiule 10% ja see vabastatakse üheksakümne esimesel päeval, teisel päeval saadud rahast pannakse hoiule 10% ja see vabastatakse üheksakümne teisel päeval jne. Jooksvad reservid on kõige enam levinud reservid.
 • Kohustuslik reserv on konkreetne minimaalne summa raha, mida peate kogu aeg oma saldol hoidma. Kohustuslik reserv võetakse kas ettemakstud summana, mis on deponeeritud korraga, või see kogutakse jooksvalt kindlate müügiprotsentide pealt, kuniks kohustuslik reserv on saavutatud, sarnaselt jooksvale reservile.

Kui me paigutame teie PayPali kontole reservi, viiakse raha teie reservkontole ja seda kuvatakse kui "ootel" ja me teavitame teid sellest.

Kui me muudame oma riskihindamise muutmise tõttu reservi, anname ka sellest teile teada.

Te kohustute omal kulul võtma kasutusele täiendavaid meetmeid, mis on vajalikud reservi või muu tagatise loomiseks, meie poolt mõistlikult määratud viisil. See võib hõlmata vajalike dokumentide täitmist ja mis tahes vormis dokumentide registreerimist, mida me mõistlikult nõuame, et saaksime täiustada mis tahes liiki julgeolekuhuvisid.

PAYPALI KASUTAJALEPING

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Soovitame teil tungivalt jälgida oma kontot regulaarselt ja hoolikalt.

Kui leiate probleemi…

Kui teil on põhjust arvata, et teie konto või meie teenusega on probleeme, toimige järgmiselt:

1. samm: võtke hetk, et tuvastada probleemi tüüp:

 • Ootamatu arveldusleppe makse

  See on olukord, kus te sõlmisite arvelduslepingu, kuid makse saadeti teie kontolt teisele PayPali kontole antud arvelduslepingu alusel, kuid:

  • te ei leppinud saajaga eelnevalt kokku täpses maksesummas;
  • maksesumma osutus suuremaks kui te võisite varasemate tasude ja muude asjaolude alusel mõistlikult eeldada.
 • Vale makse

  See on olukord, kus teie kontolt saadetud makse teisele PayPali kontole ei saadetud nii, nagu teie selle määrasite (nt vale summa, makse hilines, vale saaja) või kus teie olete sellise makse saanud.

 • Turvalisus / Pettuseprobleem
  • Volitamata tehing

   See on olukord, kus teie (ega keegi teine, kellel on õigus teie eest makseid teha) pole autoriseerinud teie kontolt saadetud makset.

  • Teist tüüpi turva- ja pettuseprobleem

   See on olukord, kus toimus teistsugune turva- või pettuseprobleem, näiteks:

   • teie kontole avanes volitamata juurdepääs;
   • teie parool või PIN-kood sattus võõrastesse kätesse;
   • seade, mida kasutasite meie teenustele juurdepääsuks, läks kaotsi, varastati või deaktiveeriti.
 • Teist tüüpi probleem

  See on olukord, kus teie konto või meie teenusega tekkis teist tüüpi probleem, mida ei ole eespool nimetatud. Näiteks olukord, kus te olete lisanud raha oma PayPali kontole või võtnud raha välja ning meie oleme teinud faktilise, arvutusliku või matemaatilise vea, mis on seotud teie PayPaliga.

  Olukorrale, kus teie PayPaliga tehtud ost ei vastanud ostu kirjeldusele või te pole oma ostu kätte saanud, võib kehtida PayPali ostjakaitse, mitte käesolev jaotis. Nende konkreetsete probleemide lahendamiseks vaadake palun jaotist PayPali ostjakaitse.

2. samm: teavitage meid probleemist

Võtke meiega esimesel võimalusel ühendust, et meid probleemist teavitada (kirjeldage probleemi tüüpi, et me saaksime teid võimalikult kiiresti aidata). Võite probleemist teatada, algatada vaidluse või vastata teise kasutaja tõstatatud vaidlusele lahenduskeskuses.

Te peate andma meile kogu teabe, mida me mõistlikkuse piires probleemi asjaolude kohta küsime, ja võtma tarvitusele kõik mõistlikud meetmed, mida me uurimise käigus enda abistamiseks teilt palume.

Kui te teatate meile oma probleemist suuliselt, võime me nõuda, et te teataksite oma probleemist kümne tööpäeva jooksul kirjalikult.

Me võime anda kolmandatele osapooltele teavet, mida peame sellistel asjaoludel asjakohaseks vastavalt meie privaatsusavaldusele.

Kuidas me aitame ...

Vastavalt ülejäänud kasutajalepingule püüame probleemi uurida ja teha teiega koostööd, et probleem 60 päeva jooksul lahendada. Kui probleemi põhjuseks on meie suutmatus osutada teenuseid käesoleva kasutajalepingu alusel kokkulepitud viisil, näiteks on tehtud vale makse, nagu ülal selgitatud, siis vastavalt käesolevale kasutajalepingule ja alltoodud nõuetele võime:

 • parandada teie tuvastatud ebaõnnestumist;
 • tagastama osa tasudest, mida olete maksnud võrdeliselt ebaõnnestumisega;
 • teenust uuesti sooritada; või
 • tagastama makstud summa.

Lisaks, kui teie probleem on:

 • Ootamatu arvelduslepingu makse, siis kümne tööpäeva jooksul pärast sellest teatamist me kas:
  • hüvitame teile maksesumma;
  • selgitame, miks me ei saa seda teile hüvitada.
 • Vale makse teisele Paypali kontole, siis me:
  • teeme koheseid jõupingutusi, et makse välja otsida ja anda teile tulemusest tasuta teada;
  • pakume teile võimalikult kiiresti (ja igal juhul hiljemalt sama tööpäeva lõpuks, mil te meid probleemist teavitasite) kompensatsiooni, pannes teie konto sellesse seisu, mis see oleks olnud ilma vale makse tegemiseta. See tähendab järgmist.
   • Kui vale makse tulemusena jääb teile vähem raha kui oleks jäänud tegelikult määratud makse puhul, siis me krediteerime teie kontot erinevuse ulatuses.
   • Kui vale makse tulemusena jääb teile rohkem raha kui oleks jäänud tegelikult määratud makse puhul, siis me võime teie kontolt lisaraha debiteerida.
  • hüvitame teile teie konto peale kahjud, mis on otseselt ja silmnähtavalt vale makse poolt põhjustatud.
 • Autoriseerimata makse teisele PayPali kontole, siis me paneme niipea kui võimalik (ja igal juhul hiljemalt sama tööpäeva lõpuks, mil te meid probleemist teavitasite) teie konto tagasi sellesse seisu, mis see oleks olnud ilma antud makseta. See võib hõlmata teie makse hüvitamist.

Kui me ei saa hüvitada ...

Teil ei ole õigust saada meilt eespool kirjeldatud rahalist hüvitist ja te võlgnete meile (ja me võime teie kontolt tagasi võtta) mis tahes hüvitise, mille olete meilt juba saanud, kui:

 • te ei anna meile kogu teavet probleemi asjaolude kohta, mida me mõistlikkuse piires küsisime (sh kui te räägite meile oma probleemist suuliselt, ei täida te meie nõuet teavitada oma probleemist kirjalikult kümne tööpäeva jooksul);
 • te ei astu kõiki mõistlikke samme, mida me palume teil teha meie aitamiseks;
 • Saate oma pangast hüvitist.
 • me saame tõendada, et te olete pettusega tegelenud;
 • me saame tõendada, et vaatamata meie mõistlikele ettevaatusabinõudele põhjustasid probleemi asjaolud, mis ei allu meie kontrollile (nagu tulekahju või üleujutus või internetiühenduse kadumine);
 • meil on põhjust uskuda, et tegelikkuses ei ole probleemi, mis annab teile õiguse hüvitiseks;
 • seoses järgmiste konkreetsete probleemidega:

Ootamatu arveldusleppe makse

Vale makse

Volitamata tehing

Teil läheb makse sooritamise järel enam kui kaheksa nädalat aega, et meid probleemist teavitada; või

te nõustusite makse tegemisega ning meie või kaupmees tegime makse andmed teile kättesaadavaks vähemalt neli nädalat enne makse sooritamist.

Teil kulub makse sooritamise järel enam kui 13 kuud, et meid probleemist teavitada; või

me saame tõendada, et te andsite meile valed makse andmed; või

me saame tõendada, et makse sooritati sel hetkel, mil maksja palus meil seda sooritada vastavalt maksja juhtnööridele; või

teil ei olnud PayPali kontol piisavalt vahendeid makse sooritamiseks ning selles polnud meie süüdi; või

me saame tõendada, et meie süsteem ei töötanud korralikult ja te teadsite sellest enne tehingu alustamist; või

viivitus, mis teie väitel vale makse põhjustas, tulenes tegelikult PayPali kohaldatud ootest, piirangust või reservist selle kasutajalepingu alusel

Teil kulub makse sooritamise järel enam kui 13 kuud, et meid probleemist teavitada; või

me saame tõendada, et makse tehti, sest teie ei hoolitsenud oma konto ohutuse eest kas tahtlikult või hooletuse tagajärjel (näiteks otsustasite te hooletult jagada oma PayPali ID-d ja/või parooli/PIN-i kellegi teisega); või

esines veel üks turva-/pettuseprobleem ja te ei teavitanud meid sellest. Me ei maksa teile hüvitist teie kontolt tehtud autoriseerimata maksete eest enne, kui olete meid sellest probleemist teavitanud.

Mõnikord võime meie probleemi esimesena märgata. Kui meil on vaja teid probleemist teavitada, teeme seda tavaliselt turvalise sõnumsidekeskuse kaudu, millele ligipääsemiseks peate oma kontole sisse logima. Kui teil on vaja kiiresti tegutseda, võime toimingu taotlemiseks kasutada ka muid vahendeid, näiteks e-posti.

Kui me tegime makse teie rahastamisallikale eksikombel ja/või lisaks pangalt saadud hüvitisele, võime vea/makse parandada, debiteerides või krediteerides (vastavalt olukorrale) teie asjakohaseid rahastamisallikaid. Kui teie sobiva rahastamisallika debiteerimine ei õnnestu, võime makse summa tagasimaksmiseks kasutada ka teisi makseallikaid, mille olete oma PayPali kontole esitanud. Rakendatakse makseallikate hierarhiat, nagu on määratletud teie konto jaotisest „Teie kontolt saadetavad maksed “. Kui meil ei õnnestu tehingu summat ikka tagasi saada, võime kasutada oma õigusi vastavalt jaotise Meie õigused sätetele.

Kaebused

Teie ja PayPali vahelistest meie teenustega seotud vaidlustest teavitamine

Võtke meiega ühendust, et teatada teie ja PayPali vahelistest vaidlustest seoses meie teenustega.

Kui teie ja PayPali vahel tekib vaidlus, on meie eesmärk tutvuda teie murega ja lahendada see ning, juhul kui me ei suuda sellega teid rahuldada, pakkuda teile neutraalseid ja kulutõhusaid vahendeid vaidluse kiireks lahendamiseks.

Püüame vastata teie kaebusele nii kiiresti kui võimalik. Kui teie kaebus on seotud makseteenustega, mida teile osutame, peame vastama 15 tööpäeva jooksul, kuid seda võidakse pikendada 35 tööpäevani, kui me ei suuda vastata põhjustel, mis ei sõltu meist. Makseteenustega mitte seotud kaebuste puhul vastame teile nii kiiresti kui võimalik ja mis tahes seadusega ettenähtud aja jooksul. Kui teie kaebusele vastamisel viivitatakse, saadame teile vastava teate, milles teid teavitatakse tähtajast, mil võite meie vastust oodata. Me käsitleme kõiki kaebusi tasuta.

Kui te ei ole rahul kaebuse menetlemise tulemustega...

Kui meie teenuste kohta esitatud kaebus ei ole pärast kaebuse eskalatsiooniprotsessi lõpetamist teile rahuldaval viisil lahendatud, saate seda eskaleerida, võttes ühendust ühega järgmistest sõltumatutest teenustest:

 • Euroopa tarbijakeskus(ECC-Net) (kui olete tarbija). Lisateavet ECC-Neti ja selle kohta, kuidas nendega alternatiivsete vaidluste lahendamise eesmärgil ühendust võtta (https://commission.europa.eu/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_et).
 • Finantssektori järelevalvekomisjon (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF). CSSF on asutus, mis vastutab Luksemburgis meiega sarnanevate finantssektori ettevõtete usaldatavusnormatiivide täitmise järelevalve eest CSSFiga saab ühendust võtta aadressil 283 Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg. Lisateavet CSSFi ja nendega ühendust võtmise kohta leiate aadressilt https://www.cssf.lu või külastades ELi veebipõhist vaidluste lahendamise veebilehte https://ec.europa.eu/consumers/odr.
 • Tšehhi Vabariigi tarbijatest elanike jaoks on alternatiivseks vaidluste lahendamise asutuseks makseteenuste pakkujatega vaidluste lahendamisel finantsvahekohtunik ja finantsvahekohtunike büroo (www.finarbitr.cz) seaduse nr 229/2002 kogumikus (muudetud kujul) finantsarbitraaži kohta sätestatud ulatuses.
 • Leedu residentide puhul Leedu Pank (kui olete tarbija). Saate esitada kaebuse vastavale kohtuvälisele vaidluste lahendamise asutusele, mis käsitleb tarbijate kaebusi Leedus, kus me oma teenuseid osutame. Võite võtta ühendust Leedu Pangaga aadressil Žalgirio g. 90, LT-09303, Vilnius, Lithuania. Lisateavet Leedu Panga ja nendega ühenduse võtmise kohta leiate aadressilt https://www.lb.lt või külastades ELi vaidluste lahendamise veebilehte aadressil​  https://ec.europa.eu/consumers/odr.
 • Läti elanike puhul:
  • Finants- ja kapitaliturgude komisjon (Lätis – Finanšu un kapitāla tirgus komisija) (kui te olete mittetarbija). Finants- ja kapitaliturgude komisjon on asutus, mis vastutab Lätis meiega sarnanevate finantssektori ettevõtete järelevalve eest. Lisateavet finants - ja kapitaliturgude komisjoni kohta ning selle kohta, kuidas nendega ühendust võtta (https://www.fktk.lv/en/).
  • Tarbijakaitsekeskus (läti keeles – Patērētāju tiesību aizsardzības centrs) (kui olete tarbija). Lisateavet tarbijakaitsekeskuse ja selle kohta, kuidas nendega ühendust võtta, leiate (https://www.ptac.gov.lv/lv/iesniegt-sudzibu).
  • Läti finantsühingu ombudsman (läti keeles – Finanšu Nozares Asociācija). Lisateavet Läti finantsühingu ombudsmani ja selle kohta, kuidas nendega ühendust võtta, leiate (https://www.financelatvia.eu/en/ombudsman/).
 • Rumeenia elanike puhul:
  • Riiklik tarbijakaitseasutus (ANPC) (kui olete tarbija). ANPC ja selle kohta, kuidas nendega ühendust võtta, leiate https://anpc.ro/.
  • Rumeenia Rahvuspank (BNR). BNR-iga saab ühendust võtta aadressil 25 Lipscani Street., District 3, Bucharest, Romania. Lisateavet BNR-i ja selle kohta, kuidas nendega ühendust võtta, leiate: https://www.bnr.ro/Home.aspx.

PayPal ei võta teilt tasu teie kaebuse edastamise eest makseteenuste osutamise kohta mis tahes eespool nimetatud sõltumatule teenusele.

PAYPALI KASUTAJALEPING

Muud juriidilised tingimused

Teie ja meie vaheline suhtlus

Võtke meiega ühendust

Meiega saate ühendust võtta järgmiselt:

 • kirjutades meile posti teel meie peakontorisse: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., Attention: Legal Department, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg.
 • külastades meie Võtke meiega ühendust lehte, kus te saate:
  • klõpsata lingile "Saada e-mail", et meiega veebis ühendust võtta;
  • klõpsata meie telefoninumbri lingile "Helistage meile", kui soovite meile helistada.
 • Saatke e-kiri e-posti aadressile enquiry@paypal.com.

Selle kasutajalepinguga seotud juriidilised teated peate saatma meile posti teel.

Teavitused teile

Te nõustute sellega, et me võime saata teile teadaandeid või muud teavet, postitades selle PayPali veebisaidile (-dele) (sh postitades teavet, millele pääsete juurde ainult teie kontosse sisselogituna), saates selle teie kontol olevale e-posti aadressile, saates selle teie kontol olevale aadressile, helistades teile telefoni teel või saates teile SMS-sõnumi. Meie teenustega seotud suhtluseks ja teabe saamiseks peab teil olema internetiühendus ja e-post. Sellised teated, välja arvatud selle kasutajalepingu muudatused, loetakse teile laekunuks 24 tunni jooksul alates selle postitamisest PayPali veebisaidile(-tidele) või selle saatmisest teie e-postile. Kui teade saadetakse posti teel, siis loeme selle kättetoimetatuks kolme tööpäeva jooksul pärast selle väljasaatmist. Jätame endale õiguse sulgeda teie PayPali konto, kui võtate tagasi oma nõusoleku elektrooniliste teadete vastuvõtmiseks.

Meie tegevuse põhjuste avalikustamine

Meie otsused oodete, piirangute, reservide ja muude meetmete osas, mida me selle kasutajalepingu alusel määrame, olenemata sellest, kas need piiravad või laiendavad teie juurdepääsu meie teenusele, meie infrastruktuurile, meie veebisaitidele, meie tarkvarale või meie süsteemidele (sealhulgas mis tahes võrkudele ja serveritele, mida kasutatakse meie teenuste osutamiseks) ning olenemata sellest, kas neid hallatakse meie poolt või meie nimel (kaasa arvatud mis tahes takistused, piirangud, peatamised, lõpetamised, ooted ja reservid), võivad põhineda konfidentsiaalsetel kriteeriumidel, mis on olulised meie riskijuhtimise ning PayPali, meie klientide ja/või teenusepakkujate kaitse jaoks. Me võime kasutada teie PayPali kontoga seotud riski hindamisel varalist pettust ja riskide modelleerimist. Lisaks võivad määrused või valitsusasutused piirata meid avaldamast teile teatud teavet selliste otsuste kohta. Meil ei ole kohustust avaldada teile oma riskijuhtimise või turvaprotseduuride üksikasju.

Meie õigused

Nõudeõigus

Selle kasutajalepingu täitmise tagamiseks annate te meile juriidilise nõude oma PayPali konto rahaliste vahendite vastu tagatisena mis tahes summale, mida võite meile võlgneda. See on juriidiliselt tuntud kui "kinnipidamisõigus" ja "nõudeõigus" teie PayPali kontole.

Inaktiivsed kontod

Kui teie PayPal konto on inaktiivne vähemalt 12 järjestikuse kuu jooksul, võime nõuda aastast inaktiivsuse teenustasu. Inaktiivsus tähendab, et te pole oma PayPali kontole sisse loginud või oma PayPali kontot muul viisil raha saatmiseks, vastuvõtmiseks või väljavõtmiseks kasutanud.

Seda sätet ja inaktiivsustasu ei kohaldata Kreekas registreeritud isiklike kontode ja Maltal registreeritud kontode suhtes.

Teie vastutus

Teie vastutate kõikide PayPali, PayPali kasutajate või kolmanda isiku poolt tekkinud tagasipööramiste, tagasimaksete, nõuete, tasude, trahvide ja muude vastutuste eest, mis on põhjustatud või tulenevad teiepoolsest käesoleva kasutajalepingu rikkumisest ja/või PayPali teenuste kasutamisest, sõltumata lõpetamisest, peatamisest või sulgemisest. Te nõustute hüvitama PayPalile, kasutajale või kolmandale isikule kõik, mis sellest vastutusest tuleneb.

Teie vastutuse hüvitamine

Te nõustute, et me võime tasaarvestada kõik teie poolt hoitavatel või kontrollitavatel kontodel olevad summad mis tahes tasude või muude summade eest, mis te meile võlgnete, ja mis tahes summad, mis te võlgnete meie sidusettevõtetele, nagu on määratletud allpool jaotises "Hüvitamine ja vastutuse piiramine" (sealhulgas mis tahes teenuste puhul, mida selline sidusettevõte osutab). Lihtsamalt öeldes tähendab meie õigus tasaarvestada seda, et me võime maha arvata käesolevas paragrahvis mainitud tasud või muud summad teie poolt kontrollitud PayPali konto saldolt.

Kui teie saldol ei ole piisavalt vahendeid teie vastutuse katmiseks, jätame endale õiguse koguda võlgnetava summa, lahutades selle summa (või selle mis tahes osa) mis tahes laekunud maksetelt või rahalt, mille te oma PayPali kontole lisate. Vastasel juhul nõustute te andma meile hüvitust mõnel muul viisil. Samuti võime nõuda teie võlgnetava summa sisse seaduslike vahenditega, sealhulgas kasutades inkassofirmat.

Õiguste ülevõtmine

Kui PayPal tühistab ja tagastab makse, mille te sooritasite saajale (kas teie algatusel või muul viisil), nõustute te, et PayPal võtab omale teie õiguse saaja ja maksega seotud kolmandate isikute suhtes ja võib PayPali äranägemisel neid õigusi otse või teie nimel kohtus taga nõuda. See on juriidiliselt tuntud kui teie nõude saaja või maksega seotud kolmanda isiku vastu "üleminek" või "loovutamine" PayPalile.

Tasumisest vabastamise puudumine

Meie suutmatus võtta teid või teisi vastutusele sellest lepingust tulenevate kohustuste rikkumise eest ei tähenda, et meil pole õigust seda teha edaspidi järgnevate või sarnaste rikkumiste korral.

Teave teie kohta

Me võime taotleda teilt teavet vastavalt oma mõistlikele vajadustele, et hõlbustada selles kasutuslepingus kirjeldatud meiepoolseid tegevusi, võimaldada meil vähendada pettuseohtu või täita meie regulatiivseid (sealhulgas rahapesu tõkestamist puudutavaid) kohustusi. Te olete kohustatud neid taotlusi õigeaegselt täitma. See võib hõlmata meile oma isikut tõendavate dokumentide ning teie rahalikku seisu ja tehinguid puudutavate dokumentide faksimist, e-postiga saatmist või muul viisil edastamist (nt teie viimased finantsaruanded ja kaupmehe töötlemise väljavõtted).

Hüvitamine ja vastutuse piiramine

Selles paragrahvis ja intellektuaalomandi paragrahvis kasutame terminit "PayPal", et viidata meile (PayPal (Euroopa) S.à r.l. et Cie, S.C.A.), meie emaettevõttele PayPal Holdings, Inc. ja igaühele, kes töötab meie või nende heaks või kes on volitatud tegutsema meie või nende nimel. Meie sidusettevõtete hulka kuuluvad kõik üksused, mida me kontrollime, mis kontrollib meid või mille ühise kontrolli all me oleme. Meie või meie sidusettevõtete heaks töötavate isikute hulka ning isikute hulka, kellel on õigus tegutseda meie või nende nimel, kuuluvad kõik meie või nende direktorid, ametnikud, töötajad, agendid, ühisettevõtjad, teenusepakkujad ja tarnijad.

Hüvitamine, kui te ei ole tarbija

Kui te pole tarbija, peate hüvitama PayPalile toimingud, mis on seotud teie PayPali kontoga ja teie kasutatud PayPali teenustega.

Te nõustute hüvitama ja kaitsma PayPali kõikide kahjunõuete eest (sealhulgas õigusabiteenuste osutamise eest mõistlikus ulatuses), mille on põhjustanud või mis on tekkinud mis tahes kolmanda isiku poolt seoses või tulenevalt:

 • selle kasutajalepingu rikkumisest;
 • PayPali teenuste valest kasutamisest teie poolt;
 • teie seaduserikkumisest või kolmanda isiku õiguste rikkumisest;
 • tegevusest või tegevusetusest mis tahes kolmanda osapoole poolt, kellele te olete andnud loa kasutada oma PayPali kontot või andnud juurdepääsu meie poolt või meie nimel hallatavatele veebisaitidele, tarkvarale ja süsteemidele (sealhulgas mis tahes võrkudele ja serveritele, mida kasutatakse PayPali teenuste osutamiseks) või mis tahes teile mõeldud PayPali teenust.

Teie vastutus kahjude ja kulude eest, kui olete tarbija

Kui olete tarbija, vastutate te mistahes PayPalile tekkinud kahjude, kulude või muude kulude eest, mis on põhjustatud teie tahtlikust käitumisest või hooletusest:

 • selle kasutajalepingu rikkumisest;
 • PayPali teenuste valest kasutamisest;
 • mis tahes seaduse rikkumine; või
 • kolmanda isiku õiguste rikkumine (see võib hõlmata näiteks seda, kui olete rikkunud teise isiku autoriõigust või kaubamärke).

Samuti vastutate mis tahes PayPalile tekkinud kulude eest, mis on põhjustatud mis tahes kolmanda osapoole tegevusest või tegevusetusest, kellele te tahtlikult või hooletusest annate loa oma PayPali konto kasutamiseks või juurdepääsuks meie veebisaitidele, tarkvarale, süsteemidele (sh mis tahes PayPali teenuste pakkumiseks kasutatavatele võrgule ja serveritele), mida me haldame või meie nimel, või teie nimel mõnda PayPali teenust.

Te ei vastuta PayPalile tekkinud kahjude, kulude ega muude summade eest, mis ei ole selle kasutajalepingu kohaselt prognoositavad või tüüpilised.

Vastutuse piiramine

Kui olete tarbija, siis seda jagu ei kohaldata

PayPali vastutus piirdub teie PayPali konto ja PayPali teenuste kasutamisega.PayPal ei vastuta mitte mingil juhul:

 • otsese või kaudse saamata jäänud kasumi eest;
 • mis tahes eriliste, juhuslike või kaudsete kahjude eest (sealhulgas andmete kaotsimineku või äritegevuse raskustega seotud kahjud),

mis tulenevad või on seoses meie poolt või meie nimel hallatavate veebisaitide, tarkvara või süsteemidega (sealhulgas mis tahes võrkude ja serveritega, mis kasutavad mis tahes PayPali teenuseid), mis tahes PayPali teenustega või selle kasutajalepinguga (kuidas iganes need tekivad, kaasa arvatud läbi hooletuse), välja arvatud seaduserikkumise puhul ja seaduste ulatuses.

Meie kohustus:

 • teie ees või
 • kolmandate isikute ees

mis tahes juhul piirdub otsese kahju tegeliku summaga (välja arvatud otsene saamata jäänud tulu), välja arvatud seaduserikkumise puhul ja seaduste ulatuses.

Lisaks ei ole PayPal seadusega lubatud ulatuses vastutav, ja te nõustute mitte võtma PayPali vastutusele, mis tahes kahjude või kaotuste eest (sealhulgas raha, maine või kasumi kaotuse eest, muu immateriaalse kahju eest või mis tahes erilise, kaudse või muu kahju eest), mis tuleneb otseselt või kaudselt:

 • meie poolt või meie nimel hallatavate veebisaitide, tarkvara ja süsteemide (sealhulgas mis tahes võrke ja servereid, mida kasutatakse mistahes PayPali teenuste pakkumiseks) või mis tahes PayPali teenuste kasutusest teie poolt või teie suutmatusest neid kasutada;
 • viivitustest või häiretest meie poolt või meie nimel hallatavatel veebisaitidel, tarkvaras ja süsteemides (sh mis tahes võrkudes ja serverites, mida kasutatakse, et pakkuda mis tahes PayPali teenuseid) ja mis tahes PayPali teenustes;
 • viirustest või muust ründetarkvarast, mis on saadud meie poolt või meie nimel hallatavatelt veebisaitidelt, tarkvarast ja süsteemidest (sealhulgas mis tahes võrgust või serverist, mida kasutatakse PayPali teenuste osutamiseks) või mis tahes PayPali teenustest või veebisaidilt või teenuse kaudu, mis on seotud meie veebisaitide, tarkvara või mis tahes PayPali teenustega;
 • tõrgetest, vigadest või ebatäpsustest meie poolt või meie nimel hallatavatel veebisaitidel, tarkvaras ja süsteemides (sh mis tahes võrkudes ja serverites, mida kasutatakse mis tahes PayPali teenuste osutamiseks) või mis tahes PayPali teenustest või teabest ja graafikast, mis neist on saadud;
 • kolmandate isikute sisust, tegevusest või tegevusetusest;
 • teie PayPali konto peatamisest või muust toimingust;
 • teie vajadusest muuta oma toiminguid, sisu või käitumist või teie äritegevuse kaotusest või suutmatusest teha äri selle kasutajalepingu või PayPali eeskirjade muutmise järel.

Meie vastutus tarbijate ees

Tarbijad ei saa meilt kahju nõuda, välja arvatud kahjud, mille me tekitame:

 • elu-, jäseme- või tervisevigastus;
 • tahtlik või äärmisest hooletusest meie kohustuste rikkumine teie suhtes;
 • meie ebavajalik lepinguliste kohustuste rikkumine (st kohustused, mis on vajalikud teile meie teenuste osutamiseks vastavalt sellele kasutajalepingule);

Me vastutame kahjude eest eespool nimetatud kolmanda punkti alusel ainult juhul, kui need on selle kasutajalepingu kohaselt prognoositavad või tüüpilised. Näiteks on kahju prognoositav, kui see on PayPali rikkumise ilmselge tagajärg või kui kaalusite seda PayPaliga selle kasutajalepingu sõlmimise ajal.

Samuti ei vastuta me kahjude eest, mis tulenevad järgnevast:

 • kui rikute seda lepingut või tegutsete ebaseaduslikult; või
 • vältimatud ja ettenägematud sündmused väljaspool meie kontrolli.

Garantii puudumine

Kui olete tarbija, siis seda jagu ei kohaldata.

PayPali teenuseid osutatakse "nagu on" põhimõttel ja ilma esinduse või garantiita, olgu need siis otsesed, kaudsed või kohustuslikud. PayPal ütleb konkreetselt lahti igasugusest garantiist:

 • pealkirjadele;
 • kaubastatavusele;
 • sobivusele kindlaks otstarbeks;
 • autoriõiguste rikkumisele.

PayPalil ei ole mingit kontrolli toodete või teenuste üle, mida pakuvad müüjad, kes aktsepteerivad PayPali makseviisina ja PayPal ei saa tagada, et ostja või müüja, kellega teil on tegemist, viib tehingu päriselt lõpule või et tal on õigus seda teha.

PayPal ei garanteeri pidevat, katkematut või turvalist ligipääsu mis tahes PayPali teenuste osale.

Meie poolt või meie nimel hallatavate veebisaitide, tarkvara või süsteemide (sh mis tahes võrkude ja serverite, mida kasutatakse PayPali teenuste osutamiseks) toimimist võivad häirida mitmed tegurid, mis ei ole meie kontrolli all.

PayPal teeb mõistlikke jõupingutusi tagamaks, et elektrooniliste deebetite ja krediitide taotlusi, mis on seotud pangakontode, deebetkaartide, krediitkaartide ja tšekiemissioonidega, töödeldakse õigeaegselt, kuid PayPal ei anna mingeid kinnitusi ega garantiisid töötlemise lõpetamiseks vajaliku aja jooksul, sest PayPali teenused sõltuvad paljudest meie kontrolli alt välja jäävatest teguritest, näiteks viivitustest pangandussüsteemis või rahvusvahelises postiteenuses.

Mõned riigid ei luba kaudsetest garantiidest lahti ütelda, seega ei pruugi eespool nimetatud lahtiütlused teile kehtida.

Me ei saa igas olukorras ja kontekstis tagada täpsuse meie kirjavahetuses, aruannetes, veebisaitidel ja meie direktorite, ametnike ning töötajate suuliselt antud teabes ning te ei tohiks tugineda sellisele teabele.

Te peate hoolikalt kontrollima kogu meievahelist kirjavahetust ja teatama meile niipea kui võimalik, kas see sisaldab midagi, mis tundub teile vale või ei ole tehtud vastavalt teie juhistele.

Tarbija garantii

Kui olete tarbija:

PayPalil ei ole mingit kontrolli toodete või teenuste üle, mida pakuvad müüjad, kes aktsepteerivad PayPali makseviisina ja PayPal ei saa tagada, et ostja või müüja, kellega teil on tegemist, viib tehingu päriselt lõpule või et tal on õigus seda teha.

PayPal ei taga pidevat või katkematut juurdepääsu mis tahes PayPali teenuste osale ega maksete lõpuleviimise aega. Meie teenused võivad sõltuda kolmandatest osapooltest ja muudest teguritest, mis ei ole meie kontrolli all, näiteks rahvusvaheline pangandussüsteem, mis võib põhjustada viivitusi või katkestusi.

PayPali vabastamine

Kui teil tekib vaidlus mõne teise PayPali konto omanikuga, siis te vabastate PayPali mis tahes:

 • nõuetest,
 • nõudmistest,
 • kahjudest (tegelikest ja tulenevatest),

mis võivad esile kerkida seoses selliste vaidlustega.

Kui olete tarbija, ei kehti järgmised jaod:

Selle vabastamisega loobute te selgesõnaliselt mis tahes kaitsest, mis muidu piiraks selle vabastamise ulatust vaid nende nõueteni, mida te võite selle vabastamisega nõustumise hetkel teada või kahtlustada.

Ainult teie (mitte PayPal) vastutate teie konkreetse jurisdiktsiooni seaduste, eeskirjade ja regulatsioonide eest, mis võivad olla teie suhtes kohaldatavad seoses meie teenuste kasutamisega (näiteks seoses reguleeritud tegevuse, litsentsitud tegevuse, ekspordi- või imporditegevuse, maksude või välisvaluutatehingutega), mõistmise ja järgimise eest.

Intellektuaalomand

PayPali kaubamärgid

"PayPal.com," "PayPal," ja kõik PayPali teenustega seotud logod on kas PayPali või PayPali litsentsiandjate kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Te ei tohi neid kopeerida, jäljendada, muuta ega kasutada ilma PayPali eelneva kirjaliku nõusolekuta. Lisaks on kõik lehepäised, kohandatud graafika, nupuikoonid ja skriptid PayPali teenindusmärgid, kaubamärgid ja/või pakendi välisilmed. Te ei tohi neid kopeerida, jäljendada, muuta ega kasutada ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta. Te võite kasutada PayPali pakutavaid HTML-logosid veebiliikluse suunamiseks PayPali teenustele. Te ei tohi muuta neid HTML logosid mingil viisil, kasutada neid viisil, mis PayPali või PayPali teenuseid vääralt iseloomustab ega kuvada neid viisil, mis viitab PayPali sponsorlusele või toetusele. Kõik õigused, pealkirjad ja huvi PayPali veebilehtede vastu, mis tahes seal kuvatud sisu, PayPali teenused, PayPali teenustega seotud tehnoloogia ning kogu tehnoloogia ja mis tahes sisu, mis on loodud või tuleneb eespool nimetatust, on PayPali ja selle litsentsiandjate ainuomand.

Litsentsi kasutamise õigus, üldine

Kui te kasutate PayPali tarkvara, näiteks API-d, arenduskomplekti või muud tarkvararakendust, mis võib sisaldada tarkvara, mida pakub või mis on integreeritud meie teenusepakkujate tarkvara, süsteemide või teenustega, mille olete alla laadinud või millele olete muul viisil juurde pääsenud veebi- või mobiiliplatvormi kaudu, siis PayPal annab teile tühistatava, mitteeksklusiivse, mitteülekantava, kasutustasuta piiratud litsentsi PayPali tarkvarale juurdepääsuks ja/või kasutamiseks vastavalt sellise tarkvaraga kaasas olevale dokumentatsioonile. See litsentsi kasutamise õigus kehtib tarkvara ja kõigi värskenduste, täienduste, uute versioonide ja asendustarkvara kohta. Te ei tohi rentida, liisida ega muul viisil anda oma tarkvara õigusi üle kolmandale osapoolele. Te peate järgima kõigis PayPali teenustega kaasas olevates dokumentides sisalduvaid rakendamise, juurdepääsu ja kasutamise nõudeid. Kui te ei järgi rakendamise, juurdepääsu ja kasutamise nõudeid, siis vastutate te kõigi kahjude eest, mis saab osaks teile, PayPalile ja kolmandatele isikutele. PayPal võib pärast teie teavitamist mis tahes tarkvara uuendada või katkestada selle kasutamise. Kuigi PayPal võib 1) integreerida teatud kolmanda osapoole materjale ja tehnoloogiat mis tahes veebi- või muu rakendusega, sealhulgas selle tarkvaraga, ja/või 2) pääseda ligi ja kasutada teatud kolmanda osapoole materjale ja tehnoloogiat, et hõlbustada PayPali teenuste pakkumist teile, pole teile antud õigusi mis tahes sellise kolmanda osapoole materjalidele. Te nõustute mitte muutma, võltsima, parandama, kopeerima, paljundama, kohandama, levitama, kuvama, avaldama, pöördprojekteerima, tõlkima, lahti võtma, dekompileerima või muul viisil üritama luua lähtekoodi, mis on saadud tarkvarast või kolmanda osapoole materjalidest või tehnoloogiast, või muul viisil luua mis tahes tarkvarast või kolmanda osapoole materjalidest või tehnoloogiast tuletatud teoseid. Te tunnistate, et kõik õigused, pealkirjad ja PayPali tarkvara huvid kuuluvad PayPalile ja kõik nendega integreeritud kolmanda osapoole materjalid kuuluvad PayPali kolmandast osapoolest teenusepakkujatele. Mis tahes muule kolmanda osapoole tarkvararakendusele, mida te kasutate PayPali veebisaitidel, kehtib litsents, millega te nõustusite seda tarkvara pakkuva kolmanda osapoolega. Te tunnistate, et PayPal ei oma, kontrolli ega vastuta ühegi sellise kolmanda osapoole tarkvararakenduse eest, mida otsustate kasutada meie veebisaitidel, tarkvaras ja/või seoses PayPali teenustega.

Teie litsentsi kasutamise õigus PayPalile; intellektuaalomandi garantiid

PayPal ei taotle omandiõigust teie poolt PayPalile pakutud, üles laetud, esitatud või saadetud sisule. Samuti ei taotle PayPal omandiõigust sisule, mida te hoiate kolmanda osapoole veebilehtedel või rakendustes, mis kasutavad PayPali teenuseid pakkumaks teie sisule makseteenust. Vastavalt järgmisele lõigule, kui te esitate sisu PayPali ettevõtetele või postitate sisu PayPali teenuste abil, annate te PayPalile (ja osapooltele, kellega me töötame) mitteeksklusiivse, tühistamatu, kasutustasuta, ülekantava ja ülemaailmse litsentsi kasutamaks teie sisu ja sellega seotud intellektuaalomandit ja reklaamiõigusi, et aidata meil täiustada, hallata ja reklaamida meie praeguseid teenuseid ning arendada välja uusi teenuseid. PayPal ei kompenseeri teile teie sisust mitte midagi. Te tunnistate, et teie sisu kasutades ei riku PayPal intellektuaalomandi ega avaldamisõigusi. Lisaks te tunnistate ja kinnitate, et te omate või kontrollite muul viisil kõiki teie esitatud sisu õigusi ning te nõustute loobuma oma moraalsetest õigustest ja lubate selliseid õigusi PayPali vastu mitte kasutada.

Litsentsi andmine müüjatelt PayPalile

Olenemata eelneva lõigusätetest, kui te olete müüja, kes kasutab PayPali teenuseid võtmaks vastu kaupade ja teenuste eest tasusid, annate te PayPalile ülemaailmse, mitteeksklusiivse, ülekantava (mitme astme kaudu) ja kasutustasuta, täielikult sissemakstud õiguse kasutada ja kuvada käesoleva kasutajalepingu kehtivuse jooksul teie kaubamärke (sealhulgas registreeritud ja registreerimata kaubamärke, kaubanimesid, teenindusmärke, logosid, domeeninimesid ja muid nimetusi, mida te omate, kasutate või millele olete loa väljastanud) selleks, et (1) identifitseerida teid kaupmehena, kes aktsepteerib PayPali teenust maksevormina, ja (2) mis tahes muuks kasutuseks, millega te konkreetselt nõustute.

Muu

Loovutamine

Te ei tohi ilma PayPali eelneva kirjaliku nõusolekuta loovutada õigusi ega kohustusi, mis teile selle kasutajalepingu alusel kehtivad. PayPal võib igal ajal üle kanda või loovutada selle kasutajalepingu või sellest tuleneva mis tahes õiguse või kohustuse.

Kohaldatav õigus ja jurisdiktsioon

Seda kasutajalepingut ja meievahelisi suhteid reguleerivad Luksemburgi Suurhertsogiriigi seadused.

Kui olete tarbija, kehtivad teie elukohariigi kohustuslikud tarbijakaitsenormid Luksemburgi Suurhertsogkonna seaduste valimisest olenemata. Tarbijana võite algatada selle kasutajalepinguga seotud kohtumenetluse oma elukoha pädevale kohtule või Luksemburgi linna pädevale kohtule, kus PayPal asub.

Kui te tegutsete ettevõtjana, nõustute alluma Luksemburgi linna kohtute mitteainuõiguslikule jurisdiktsioonile.

Veebisaidi hindamine

Kui integreerite oma veebisaidile PayPali teenuseid või viitate neile muul viisil, võib PayPal kasutada automaatseid tehnoloogiaid (nt veebisaidi analüüsimist), et hinnata teie veebisaiti ja koguda avalikult juurdepääsetavaid või saadaolevaid andmeid, tagamaks käesoleva lepingu järgimine ning võidelda pahatahtliku või petturliku tegevusega.

Selliste tehnoloogiatega seoses ei kogu PayPal klientide isikuandmeid. Siiski võib juhtuda, et kogume teie kohta isikuandmeid, mille olete oma veebisaitidel AVALDANUD. Neid isikuandmeid töödeldakse käesolevas jaos kirjeldatud eesmärkidel ning nende suhtes kohaldatakse meie privaatsusavaldust.

Privaatsus

Teie privaatsuse kaitsmine on meile väga oluline. Palun vaadake üle meie privaatsusavaldus, et paremini mõista meie pühendumust säilitada teie privaatsust ning seda, kuidas me kasutame ja avalikustame teie andmeid.

Keeled ja lepingu tõlkimine

Meie suhtleme teiega inglise keeles. Võimaluse korral võime proovida teiega suhelda ka teie kohalikus keeles.

See kasutajaleping sõlmitakse ainult inglise keeles. Selle kasutajalepingu mis tahes tõlge on ette nähtud ainult teie mugavuse huvides ja selle eesmärk ei ole muuta selle kasutajalepingu tingimusi. Kui käesoleva kasutajalepingu ingliskeelne versioon on vastuolus muu keele kui inglise keele versiooniga, on lõplikuks versiooniks ingliskeelne versioon.

Isikuandmete kasutamine (müüjana); Andmekaitseseadused

Kui te (müüjana) saate isikuandmeid teise PayPali kliendi kohta, peate säilitama need isikuandmed konfidentsiaalsena ja kasutama seda ainult seoses PayPali teenustega. Te ei tohi avaldada ega levitada teavet PayPali klientide kohta kolmandale osapoolele ega kasutada seda teavet turunduslikel eesmärkidel, välja arvatud juhul, kui saate selleks kasutaja selgesõnalise nõusoleku. Te ei tohi saata PayPali kliendile soovimatuid e-kirju ega kasutada PayPali teenuseid, et koguda makseid soovimatute meilide saatmiseks kolmandatele isikutele.

Sel määral, mil töötlete PayPali klientide isikuandmeid vastavalt sellele kasutajalepingule, on teie ja PayPal mõlemad sõltumatud andmetöötlejad (ja mitte ühised vastutavad andmetöötlejad), mis tähendab, et me määrame eraldi kindlaks selliste isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid. Me nõustume kõigi kohaldatavate eraelu puutumatuse ja andmekaitse seaduste, sealhulgas kohaldatavate määruste, direktiivide, tegevusjuhiste ja regulatiivsete nõuete täitmisega, mida kohaldatakse käesoleva lepinguga seotud vastutavate töötlejate suhtes. Meil kummalgil on ja järgime oma sõltumatult määratletud eraelu puutumatuse avaldusi, teateid, põhimõtteid ja menetlusi selliste isikuandmete kohta, mida me iga selle lepinguga seoses töötleme.

Me mõlemad, järgides kohaldatavaid andmekaitsealaseid õigusakte:

 • rakendame ja säilitame kõiki asjakohaseid turvameetmed seoses selliste isikuandmete töötlemisega; ja
 • hoiame alles kõigi selle kasutajaleppe alusel tehtud töötlemistegevuste protokolli; ja
 • ei tee teadlikult või tahtlikult midagi, või teadlikult või tahtlikult ei luba midagi teha, mis võib viia kohaldatavate andmekaitsealaste õigusaktide rikkumiseni teise lepinguosalise poolt.

Kõiki isikuandmeid, mida kogute seoses PayPali teenustega (ja mida te pole muul viisil genereerinud, kogunud ega hankinud väljaspool PayPali teenuste kasutamist kliendiga eraldi suheldes), kasutate ainult piiratud ulatuses, mis on vajalik ja asjakohane PayPali teenuste jaoks ning mitte mingil muul eesmärgil, välja arvatud juhul, kui olete saanud kliendi eelneva selgesõnalise nõusoleku.

Lahendamine ja taastamine

Seda jagu kohaldatakse ainult juhul, kui teil on PayPali ettevõtte konto. Te mõistate ja nõustute, et mis tahes vastutusel, mis meil seoses teie PayPali kontoga ning PayPali toodete ja teenustega, mida me teile aeg-ajalt pakkuda võime, võib kehtida allakirjutamise ja ümberarvestusvolituste õigus pädeva reguleeriva asutuse poolt, kes meid kontrollib, olenemata mis tahes muu meievahelise lepingu või kokkuleppe tingimusest. See on tingitud Euroopa Liidu direktiivi (2014/59/EL) nõudest (nagu see on üle võetud asjakohastesse riiklikesse õigusaktidesse), mis annab reguleerivatele asutustele volitused seotud finantsasutuste, nagu PayPal, kriisilahenduse haldamiseks. Need volitused on mõeldud selleks, et vältida või vähendada valitsuste ja maksumaksjate vajadust päästa seotud raskustesse sattunud finantsasutusi.

kui kasutate oma PayPali kontot ning mis tahes PayPali tooteid ja teenuseid, mõistate ja nõustute olema seotud selliste allahindluste ja konverteerimisvolituste mõjuga, mis hõlmavad järgnevat: a) summade täielik või osaline vähendamine, mida PayPal võib teile maksta; b) sellise kohustuse täielik või osaline konverteerimine PayPali aktsiateks; c) sellise kohustuse tühistamine; ja d) meie asjakohaste lepingu(te) mis tahes tingimuse muudatus seoses teie PayPali kontoga ning mis tahes PayPali toodete ja teenustega, et võimaldada nende volituste tõhusat kasutamist. Näiteks raha, mis PayPal teile võlgneb, võidakse konverteerida PayPal aktsiateks, selle asemel, et teile sularahas maksta.

Digiteenuste määrus

Vastavalt ELi digitaalsete teenuste ühtset turgu käsitlevale määrusele (2022/2065) (digitaalteenuste seadus) võib PayPal võtta asjakohaseid ja proportsionaalseid meetmeid, sealhulgas viivitamatult eemaldada sellise sisu, kui te tekitate ja laadite PayPalile kuuluvatele veebisaitidele või mobiilirakendustele sisu (sealhulgas pilte, tootekirjeldusi ja sõnumeid), mis rikub kehtivaid seadusi, kolmandate isikute õigusi või käesolevat kasutajakokkulepet. Saate teatada teiste kasutajate’ sisust PayPali spetsiaalse aruandenupu abil, kui see on saadaval, või meie aruandlusvormi kaudu siin. Me võime (kuid ei ole kohustatud) kasutama automatiseeritud vahendeid (nt märksõna ja pildifiltreid), inimkontrolli või mõlema kombinatsiooni, et avastada selline sisu ja määrata asjakohased meetmed. Kui arvate, et me ei oleks pidanud selliseid meetmeid kasutama, võite esitada kaebuse. Lisateavet kaebuste menetlemise kohta leiate siit.

Täielik leping ja kolmandate isikute õigused

See kasutajaleping paneb paika kogu teie ja meie vahelise arusaama meie teenusest.

Kui leitakse, et mõni selle kasutajalepingu säte on kehtetu või jõustamatu, jäetakse see säte kehtetuks ja ülejäänud sätted jõustatakse.

1999. aasta Ühendkuningriigi lepinguseaduse ("kolmandate osapoolte õigused") alusel ei ole isikul, kes ei ole käesoleva kasutajalepingu osaline, mingit õigust selle kasutajalepingu sätteid jõustada (välja arvatud kolmandatel osapooltel, kes on defineeritud kui "PayPal" ülaltoodud kahjuhüvitamise ja vastutuse piiramise paragrahvis, mis sätestab nende õigused selles kasutajalepingus), kuid see ei mõjuta kolmandate osapoolte mis tahes õigusi või abinõusid, mis eksisteerivad väljaspool seda seadust.

PayPal kui sisselogimise meetod

Me võime lubada teil kasutada PayPali autentimiseks, kui te logite sisse teatud välistele veebisaitidele või mobiilirakendustele. Kui me seda teeme, võime jagada teie sisselogimisolekut mis tahes kolmanda osapoolega, kes võimaldab teil sel viisil sisse logida, samuti isikliku ja muu kontoteabega, mida te nõustute jagama, et kolmas osapool teid ära tunneks. PayPal ei anna kolmandale osapoolele juurdepääsu teie kontole ning teeb teie kontolt vaid makseid kolmandale osapoolele teie konkreetse loa ja juhendamise alusel.

Kui te lubate külastajatel teie veebisaidile, rakendusse või kliendikontodele sisse logides autentimiseks PayPali kasutada, siis peate te nõustuma mis tahes konkreetsete tingimustega, mis selle funktsiooniga kaasnevad ning järgima mis tahes integratsioonikäsiraamatu või juhiste sätteid. Me ei garanteeri ega esinda muul viisil ühegi kasutaja identiteeti, kes sellist sisselogimismeetodit kasutab. Me ei jaga teiega PayPali kasutaja isiklikku- ega muud kontoteavet (sh sisselogimisstaatust), välja arvatud juhul, kui kasutaja on nõustunud teile seda teavet avalikustama.

Ärikliendid

Käesolevas jaos peame me "PSD2" all silmas teist ELi makseteenuste direktiivi ((EL)2015/2366).

Me peame teid "ärikliendiks", kui te selle kasutajalepingu sõlmimise kuupäeval ei ole:

 • tarbija (eraisik, kes tegutseb muul eesmärgil kui kaubandus-, majandus- või kutsetegevus);
 • mikroettevõte (ettevõte, kus töötab vähem kui 10 inimest ja mille aastabilanss ei ületa 2 miljonit eurot);

Meie ja teie võime kokku leppida, et teatud PSD2 sätted (nagu on rakendatud kohalike seadustega) ei kehti meie teenuse kasutamisel, kui olete äriklient. Kui olete äriklient, nõustute järgnevaga.

 • Ei ole teil õigust saada arvelduslepingu maksete eest tagasimakset.
 • Kui te tuvastate probleemi, peate sellest meid teavitama 60 päeva jooksul pärast probleemi tekkimist, pärast mida ei ole meil kohustust seda uurida ja teile tagasimakset teha.
 • PSD2 rakendamisel Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides ei ole me kohustatud täitma PSD2 III jaotises sätestatud teabenõudeid ja nendega samaväärseid nõudeid, mis võivad kehtida teie suhtes ("PSD2 ülevõtmine").
 • PSD2 artiklid 72 ja 89 ning samaväärsed sätted PSD2 ülevõtmises ei kehti teiepoolsele meie teenuse kasutamisele, mis tähendab, et isegi kui me võime selles kasutajalepingus teisiti öelda, ei vastuta me teie ees nende artiklite ja sätete alusel tekkida võiva kahju eest.

Sektsiooninumbrid ja määratletud sõnad

Kui muud dokumendid (nt tingimused) viitavad selle kasutajalepingu jaotisenumbritele või määratletud sõnadele, palun tutvuge meie kasutuslepingu viitemärkustega, et leida vastav säte või määratletud sõna.

Lisa 1: Tasude tabel

Te nõustute, et me võime oma tasud ülekandavatest summadest maha arvata, kuid enne nende vahendite krediteerimist teie PayPali kontole.

Makse saatmisel või vastuvõtmisel kehtivad tasud sõltuvalt:

 • maksega seotud tehingu liigist (kas äritehing, isiklik tehing või midagi muud);
 • kas makse on piiriülene või siseriiklik ja/või millise rahastamisallikaga makset rahastatakse.

Muud konto tegevuste või sündmuste tasud kehtivad vastavalt sellele kasutajalepingule.

Lisateabe jaoks vt käesoleva 1. osa jaos A4 olevat sõnastikku.

Noteeritud tasud sisaldavad kõiki kohaldatavaid makse, ent võib esineda muid makse või kulusid, mis ei ole makstud läbi PayPal või pole meie poolt kehtestatud. Teie vastutate telefonitasude ja mis tahes tasude eest, mida nõuab teie internetiteenuse pakkuja, või teiepoolse teenuse kasutamisega seotud tasude eest.

Me pakume teile üksikasju saadud summade ja meie tasude kohta kas e-posti teel või teie tehinguajaloos (millele pääsete ligi oma PayPali kontole sisse logides). Kui ei ole tõestatud, et me oleme vea teinud, tuleb kõik tasud maksta ilma mahaarvamisteta. Me võime võtta tasu mis tahes lisateenuste eest, mida me osutame väljaspool seda lepingut. Kui te soovite antud teenust, teavitame teid nendest tasudest.

A1. Isikliku tehingu makse tasud

Pange tähele, et tasu maksab saatja. Lisateabe saamiseks vaadake käesoleva 1. osa jagu A4.2.3.

Isikliku tehingu makse tasu kuvatakse maksmise ajal.

Kui on märgitud protsentuaalne tasu ja/või fikseeritud tasu komponent, vaadake siinse 1. osa jagusid A4.5, A4.6 ja A4.7.

A1.1 Riigisisese isikliku tehingu makse tasud

Tegevus

Tasu

Riigisisese isikliku tehingu makse tegemine

Tasuta (aga kui kaasneb valuutavahetus, siis rakendub jagu „Kuidas me valuutat vahetame“)

A1.2 Piiriülese isikliku tehingu makse tasud

A1.2.1 EMP-sse saadetud eurodes või Rootsi kroonides tehtud piiriülese isikliku tehingu maksed

Tegevus

Tasu

Piiriülese isikliku tehingu makse saatmine EMP-sse eurodes või Rootsi kroonides

Tasuta (aga kui kaasneb valuutavahetus, siis rakendub jagu „Kuidas me valuutat vahetame“)

A1.2.2 Muud piiriülesed isikliku tehingu maksed

Konkreetses riigis kasutajale saadetud piiriülese isikliku tehingu makse tasu määramiseks järgige allolevaid juhiseid.

1. samm. Leidke riik või riikide rühm, kus asub saaja registreeritud aadress. Lisateabe saamiseks vt käesoleva 1. osa jagu A4.4. Küsige adressaadilt, kui te pole kindel (teine veerg).

2. samm. Leidke kohaldatav tasu (kolmas veerg).

Tegevus

Saaja konto riik

Tasu

^^

Piiriülese isikliku tehingu makse saatmine

USA, Kanada, Põhja-Euroopa, Euroopa I, Euroopa II

1,99 EUR

Mis tahes muu riik^

3,99 EUR

^ Vastavalt teenuse kättesaadavusele antud riigis registreeritud saajale.

^^ Vt käesoleva 1. osa jagu A.4.7.

A2. Äritehingu makse tasud

Kui on märgitud fikseeritud tasu komponent, vaadake siinse 1. osa jagu A4.6.

Tegevus või sündmus

Tasu

A2.1 Saatmine (ostmine)

Tasuta (aga kui kaasneb valuutavahetus, siis rakendub jagu „Kuidas me valuutat vahetame“)

A2.2 Riigisiseste maksete vastuvõtmine (müük)

A2.2.1 Standardmäär

Maksed kasutajatele, kes on registreeritud PayPalis Bulgaaria, Küprose, Tšehhi, Eesti, Kreeka, Läti, Liechtensteini, Leedu, Malta, Rumeenia, San Marino, Slovakkia või Sloveenia elanikena:

3,40% + fikseeritud tasu

A2.2.2 Tasud PayPal Commerce Platformis sisalduva uue kassalahenduse kasutamise eest

Maksed kaartidelt (Visa või Mastercard) kasutades meie täiustatud krediit- ja deebetkaardimaksete teenust *

Kaardiga rahastatud maksed meie PayPali kontota maksete kasutajatelt (tuntud ka kui meie peamine krediit- ja deebetkaardimaksete teenus)

Maksed alternatiivsetelt makseviisidelt

Muud maksed

Kombineeritud hinnakujunduse tasu struktuur

Interchange Plusi tasu struktuur

Tasu

1,90% + fikseeritud tasu

Vahendustasu + 1,90% + fikseeritud tasu

1,90% + fikseeritud tasu

1,90% + fikseeritud tasu

Standardmäär jaos A2.2.1

* Vt PayPali veebipõhiste kaardimakseteenuste lepingut leidmaks teavet Interchange Plusi tasu struktuuri ja kombineeritud hinnakujunduse tasu struktuuri ja teie valikute kohta.

Ainult täiustatud krediit- ja deebetkaardimaksete kasutajate puhul: võite valida, kas teilt võetakse tasu Interchange Plus Plus tasu struktuuri alusel. Lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust. Kehtivad PayPali veebipõhiste kaardimakseteenuste lepingus sätestatud täiendavad tingimused.

A2.3 Piiriüleste maksete vastuvõtmine (müük)

Riigisiseste äritehingu maksete vastuvõtmise tasu kehtib lisaks täiendavale protsendipõhisele piiriülesele tasule, nagu on sätestatud allolevas tabelis (sõltuvalt saatja riigist).

Saatja riik

Tasu

Euroopa Majanduspiirkond

0%

ÜK

1,29%

Kõik muud turud

1,99%

Täiendav teenustasu Ühendkuningriigis asuvate rahvusvaheliste äritehingute saajatele

Seda tasu kohaldatakse ainult kaupmeestele, kellel on PayPaliga eraldi lepingud. Pärast kohaldatavate seaduste, määruste või kaardiskeemi eeskirjade muutmist, mis on seotud äritehingute saatmise või vastuvõtmisega, võib kohaldada täiendavat teenustasu äritehingu summa suhtes, mille kaupmehed on saanud EMP turul/piirkonnas registreeritud PayPali kontoga saatjalt, kelle konto on registreeritud või kelle PayPal on tuvastanud Ühendkuningriigi turul/piirkonnas.

Makse liik

Tasu

Äritehingud, mille saaja turu/piirkonna on PayPal registreerinud või tuvastanud EMP-na

1,29%

A2.4 Isiklik riigisiseste maksete vastuvõtmine QR-koodide kaudu

Riigisiseste QR-koodide kaudu isiklikult saadud tehingute eest teie PayPali kontol võtab PayPal muutuvat tasu summas, mis võrdub allolevas tabelis toodud protsendiga, mis põhineb riigil, kus teie PayPali konto on registreeritud („QRi muutuv tasu“), vastava maksetehingu summalt pluss QRi fikseeritud tasu.

Riik

QRi muutuv tasu

Läti

0,90%

Malta

0,90%

Eesti

0,90%

Sloveenia

0,90%

Slovakkia

0,90%

Küpros

0,90%

Kreeka

0,90%

Tšehhi Vabariik

0,90%

Kui riik, kus teie PayPali konto on registreeritud, ei ole ülaltoodud tabelis loetletud, ei ole see funktsioon teie riigis saadaval.

QRi fikseeritud tasu“ on fikseeritud tasu vastavas tehinguvaluutas, mis on isiklikult saadud QR-koodide kaudu järgmiselt.

FIKSEERITUD QRi TASU ÜLEKANDE VALUUTAS

Austraalia dollar

AUD 0,10

Mehhiko peeso

MXN 2,00

Brasiilia reaal

BRL 0,20

Uus Taiwani dollar

TWD 3,00

Briti nael

GBP 0,10

Uus-Meremaa dollar

NZD 0,15

Kanada dollar

CAD 0,10

Norra kroon

NOK 1,00

Tšehhi kroon

CZK 3,00

Filipiinide peeso

PHP 5,00

Taani kroon

DKK 0,70

Poola zlott

PLN 0,50

Euro

EUR 0,10

Vene rubla

RUB 3,00

Hongkongi dollar

HKD 0,80

Rootsi kroon

SEK 1,00

Ungari forint

HUF 30,00

Šveitsi frank

CHF 0,10

Iisraeli uus seekel

ILS 0,40

Singapuri dollar

SGD 0,20

Jaapani jeen

JPY 12,00

Tai baat

THB 4,00

Malaisia ringgit

MYR 0,70

USA dollar

USD 0,10

A2.5 Isiklik piiriüleste maksete vastuvõtmine QR-koodide kaudu

Kehtib QRi muutuv tasu pluss QRi fikseeritud tasu pluss täiendav protsentuaalne piiriülene tasu („piiriülene QRi tasu“), nagu on sätestatud järgmises tabelis (sõltuvalt saatja riigist).

Saatja riik

Piiriülene QR tasu

Põhja-Euroopa / Euroopa I

0,50%

Euroopa II / USA / Kanada / mis tahes muu riik

2,00%

A3. Muud tasud

Tegevus või sündmus

Tasu

A3.1 Valuuta konverteerimine

A3.1.1 Teie PayPali ettevõtte konto summade konverteerimisel, mis pole osa konkreetsest teie kontole laekuvast või sellelt väljuvast tehingust (nt teie saldo konverteerimine teise valuutasse) ja valuutavahetusega tehingute puhul, kus müüja on nõustunud ostja asemel vahetustasu maksma:

3,0% üle välise baasvahetuskursi, nagu on kirjeldatud meie jaos „Kuidas me valuutat konverteerime“.

A3.1.2 Kõigi muude valuutavahetusega seotud tehingute puhul (sh teile tagastatud summade vahetamine tagasimaksete või tagasilükatud maksetena):

4,0% üle välise baasvahetuskursi, nagu on kirjeldatud jaos „Kuidas me valuutat konverteerime“.

A3.2 Saldo väljavõtmine

A3.2.1 Väljamakse otse pangakontole (kus see on võimalik*)

Tasuta (aga kui kaasneb valuutavahetus, siis rakendub jagu „Kuidas me valuutat vahetame“)

Väljamakse otse USA pangakontole

3,00% (aga kui kaasneb valuutavahetus, siis rakendub meie jagu „Kuidas me valuutat vahetame“)

Kui võtate oma kontolt raha muus valuutas kui see, milles teie konto saldo on nomineeritud, siis rakendame konverteerimisel oma tehingute vahetuskurssi. Kui teil on ettevõtte konto, peate selle asemel tasuma valuuta konverteerimise tasu, mis ületab eespool punktis A3.1.1 sätestatud välist baasvahetuskurssi.

* Väljamakse pangakontole ei pruugi olla võimalik kõigis riikides.

A3.2.2 Väljamakse kaardile või kaardi kaudu (kus see on võimalik*)

A3.2.2.1 Kasutajad Rumeenias, Sloveenias, Bulgaarias

1% ülekantud summast, sealjuures sõltuvad minimaalne ja maksimaalne tasu valuutast, mida kaart kasutab (me nimetame seda väljavõtuvaluutaks) **, järgmiselt.

Väljavõtuvaluuta

Minimaalne tasu

Maksimaalne tasu

Afganistani afgaani

25.00 AFN

1 050.00 AFN

Armeenia dramm

135,00 AMD

5250,00 AMD

Austraalia dollar

0,25 AUD

10,00 AUD

Aserbaidžaani manat

0,45 AZN

17,50 AZN

Bahreini dinaar

0,10 BHD

4,00 BHD

Bangladeshi taka

22.00 BDT

880.00 BDT

Belize'i dollar

0,50 BZD

20,00 BZD

Bulgaaria leev

0,50 BGN

20,00 BGN

Kanada dollar

0,25 CAD

10,00 CAD

CFA frank

135,00 XOF

5400,00 XOF

Šveitsi frank

0,25 CHF

10,00 CHF

Tšehhi kroon

5,70 CZK

230,00 CZK

Taani kroon

1,80 DKK

70,00 DKK

Eritrea nakfa

3.75 ERN

150.00 ERN

Euro

0,25 EUR

10,00 EUR

Ghana sedi

1.55 GHS

62.50 GHS

Haiti gurd

25.00 HTG

1 000,00 HTG

Hongkongi dollar

2,00 HKD

80,00 HKD

Ungari forint

70,00 HUF

2900,00 HUF

Iraagi dinaar

365.00 IQD

14 500.00 IQD

Iisraeli seekel

1,00 ILS

40,00 ILS

Jaapani jeen

30 JPY

1100 JPY

Jordaania dinaar

0,20 JOD

7,25 JOD

Kuveidi dinaar

1,00 KWD

Ülempiir puudub

Kõrgõzstani somm

22,50 KGS

850,00 KGS

Liibanoni nael

380,00 LBP

15 250,00 LBP

Lesotho loti

4,00 LSL

160,00 ILS

Libeeria dollar

37.50 LRD

1500,00 LRD

Macau pataaka

2.00 MOP

80.00 MOP

Malaisia ringgit

1,00 MYR

40,00 MYR

Mauritaania ouguiya

9 MRU

360.00 MRU

Mehhiko peeso

5,00 MXN

200,00 MXN

Mosambiigi metikal

20,00 MZN

750,00 MZN

Uus-Meremaa dollar

0,40 NZD

15,00 NZD

Norra kroon

1,00 NOK

40,00 NOK

Omaani riaal

0,10 OMR

4,00 OMR

Pakistani ruupia

45.00 PKR

1800,00 PKR

Filipiinide peeso

10,00 PHP

500,00 PHP

Poola zlott

1,00 PLN

40,00 PLN

Katari riaal

1,00 QAR

40,00 QAR

Rumeenia uus leu

1,00 RON

40,00 RON

Vene rubla

20,00 RUB

700,00 RUB

Rwanda frank

250,00 RWF

10 000,00 RWF

El Salvadori kolon

2.25 SVC

90.00 SVC

São Tomé ja Príncipe dobra

5.50 STN

220.00 STN

Serbia dinaar

25,00 RSD

1000,00 RSD

Singapuri dollar

0,50 SGD

15,00 SGD

Lõuna-Aafrika rand

3,60 ZAR

145,00 ZAR

Sri Lanka ruupia

50,00 LKR

1800,00 LKR

Rootsi kroon

2,50 SEK

100,00 SEK

Tai baat

8,00 THB

320,00 THB

Tuneesia dinaar

0,75 TND

27,50 TND

Türgi liir

1,50 TRY

60,00 TRY

Türkmenistani manat

1.00 TMT

40.00 TMT

Uganda šilling

930,00 UGX

37 500,00 UGX

Araabia Ühendemiraatide dirhem

0,90 AED

36,70 AED

Suurbritannia naelsterling

0,20 GBP

8,00 GBP

USA dollar

$0,25 USD

$10,00 USD

Usbekistani somm

30 000,00 UZS

120 000.00 UZS

Venezuela boliivar

2 000 000,00 VES

60 000 000,00 VES

Sambia kwacha

5,50 ZMW

215,.00 ZMW

Kõik muud valuutad

Miinimum-/maksimumtasu puudub

A3.2.2.2 Kasutajad Küprosel, Eestis, Liechtensteinis, Leedus, Lätis, Maltal, Slovakkias ja San Marinos*

Järgnev tasu kehtib iga väljavõtmise kohta, sõltuvalt valuutast, mida kaart kasutab (me nimetame seda väljavõtuvaluutaks).

Valuuta

Tasu tehingu kohta

AED

10

AFN

262.50

ALL

276

ANG

4

AOA

1233

ARS

8

AUD

3,50

AWG

5

BAM

4

BBD

5

BDT

220.00

BGN

3,50

BIF

4725

BMD

3

BND

3

BOB

17

BRL

4,50

BSD

3

BTN

178

BWP

27

CAD

3

CDF

4226

CHF

3,50

CLP

1200,00

CNY

17

COP

8329

CRC

1408

CVE

249

CYP

1,20

CZK

55

DJF

444

DKK

15

DOP

133

DZD

300

EEK

30,00

EGP

40

ERN

37.50

ETB

80

EUR

2

FJD

5

FKP

2

GBP

1,50

GEL

7

GHS

15.50

GIP

1,50

GMD

128

GNF

23848

GTQ

19

GYD

522

HKD

20

HNL

62

HTG

250.00

HUF

500

IDR

23000,00

ILS

11

INR

100,00

ISK

170,00

IQD

3625.00

JMD

335

JPY

300

KES

252

KHR

10 300,00

KMF

1109

KRW

2915

KYD

2

KZT

943

LAK

22 196

LBP

3800.00

LKR

454

LRD

375.00

LSL

40.00

LTL

7,00

LVL

1,50

MAD

24

MDL

44

MGA

9129

MKD

139

MMK

4500.00

MNT

6867

MOP

20.00

MRU

90

MTL

0,90

MUR

92

MVR

39

MWK

1842

MXN

30

MYR

8

NAD

36

NGN

906

NIO

85

NOK

16

NPR

286

NZD

4

PAB

2,50

PEN

8

PGK

9

PHP

100

PKR

450.00

PLN

8

PYG

16 312

QAR

9

RON

6

RSD

265

RUB

150,00

SAR

9

SBD

21

SCR

34

SEK

18

SGD

4

SHP

2

SKK

70,00

SLL

24 662

SOS

1449

SRD

19

STN

55

SVC

22.50

SZL

36

THB

90,00

TJS

26,00

TMT

10.00

TOP

6

TRY

35

TTD

17

TWD

87,50

TZS

5760

UAH

61

UGX

9194

USD

2,5

UYU

50

UYU

50,00

UZS

30 000.00

VND

57 937

VUV

291

WST

7

XAF

1478

XCD

7

YER

626

ZAR

20

* Väljamakse kaardile ei pruugi olla võimalik kõigis riikides.

A3.3.1 Tagasinõuded

Tagasinõuete töötlemise kulude katmiseks määrab PayPal müüjatele krediit- ja deebetkaardi makse tagasinõuete jaoks arveldustasu. (Tagasinõue võib toimuda siis, kui ostja tühistab või pöörab tasu kaardi väljastaja kaudu ümber).

Tagasinõude tasu on järgmine ja põhineb saadud valuutal järgmiselt.

Austraalia dollar:

22,00 AUD

Brasiilia reaal:

35,00 BRL

Kanada dollar:

20,00 CAD

Tšehhi kroon:

400,00 CZK

Taani kroon

120,00 DKK

Euro:

16 EUR

Hongkongi dollar:

155,00 HKD

Ungari forint:

4325 HUF

Iisraeli seekel

75,00 ILS

Jaapani jeen

1875 JPY

Malaisia ringgit:

65,00 MYR

Mehhiko peeso

250,00 MXN

Uus-Meremaa dollar:

28,00 NZD

Norra kroon

125,00 NOK

Filipiinide peeso:

900,00 PHP

Poola zlott:

65,00 PLN

Vene rubla

640,00 RUB

Singapuri dollar:

28,00 SGD

Rootsi kroon

150,00 SEK

Šveitsi frank

22,00 CHF

Taiwani uus dollar

625,00 TWD

Tai baat:

650,00 THB

Suurbritannia naelsterlingid

14,00 GBP

USA dollar

20,00 USD

A3.3.2 Vaidluse lahendamise tasu

Võime nõuda vaidluste lahendamise tasu, kui ostja esitas vaidluse nõude või tagasinõude tehingu eest, mida töödeldi ostja PayPali konto või PayPali kassalahenduse kaudu. Vaadake kasutajalepingut, et saada lisateavetstandardsete vaidluse lahendamise tasude ja suuremahuliste vaidluste tasude kohta.

STANDARDSED VAIDLUSE LAHENDAMISE TASUD

Austraalia dollar

AUD 25,00

Uus Taiwani dollar

TWD 455,00

Brasiilia reaalid:

BRL 65,00

Uus-Meremaa dollar

NZD 25,00

Kanada dollar

CAD 20,00

Norra kroon

NOK 140,00

Tšehhi kroonid:

CZK 350,00

Filipiinide peeso

PHP 760,00

Taani kroon

DKK 100,00

Poola zlotid:

PLN 60,00

Euro

EUR 14,00

Vene rubla

RUB 640,00

Hongkongi dollar

HKD 115,00

Singapuri dollar

SGD 20,00

Ungari forint

HUF 4585,00

Rootsi kroon

SEK 145,00

Iisraeli uus seekel

ILS 55,00

Šveitsi frank

CHF 15,00

Jaapani jeen

JPY 1 630,00

Tai baat

THB 465,00

Malaisia ringgit

MYR 65,00

Briti nael

GBP 12,00

Mehhiko peeso

MXN 300,00

USA dollar

USD 15,00

Standardsed vaidluse lahendamise tasud: vaidluse lahendamise tasu on algse tehingu valuutas.

SUUREMAHULISE VAIDLUSE LAHENDAMISE TASUD

Austraalia dollar

AUD 50,00

Uus Taiwani dollar

TWD 910,00

Brasiilia reaalid:

BRL 130,00

Uus-Meremaa dollar

NZD 50,00

Kanada dollar

CAD 40,00

Norra kroon

NOK 280,00

Tšehhi kroonid:

CZK 700,00

Filipiinide peeso

PHP 1 520,00

Taani kroon

DKK 200,00

Poola zlotid:

PLN 120,00

Euro

EUR 28,00

Vene rublad

RUB 640,00

Hongkongi dollar

HKD 230,00

Singapuri dollar

SGD 40,00

Ungari forint

HUF 9 170,00

Rootsi kroon

SEK 290,00

Iisraeli uus seekel

ILS 110,00

Šveitsi frank

CHF 30,00

Jaapani jeen

JPY 3 260,00

Tai baat

THB 930,00

Malaisia ringgit

MYR 130,00

Briti nael

GBP 24,00

Mehhiko peeso

MXN 600,00

USA dollar

USD 30,00

Suuremahulise vaidluse lahendamise tasud: vaidluse lahendamise tasu on algse tehingu valuutas.

A3.4 Äritehingute maksete tagastamine

Kui tagastate äritehingu makse, ei ole tagasimakse tegemise eest tasu, kuid algselt makse vastu võtmiseks makstud tasusid teile ei tagastata.

A3.5 Maksete saatmine PayPali väljamaksete ja massmakse kaudu

PayPali väljamaksed ja massmaksed teevad korraga mitmele saajale väljamaksete saatmise lihtsaks. Nõuame teilt iga massmaksena saadetud makse eest allpool näidatud tasu, mille suurus sõltub makseliigist ja valuutast, milles see on saadetud.

A3.5.1 Tasu

2% kogu maksesummast

A3.5.2 Riigisisese PayPali väljamakse või massmaksetehingu tasu ülempiir

Maksimaalne tasu ülempiir ühe makse kohta riigisiseste tehingute puhul (maksevaluuta põhjal)

Austraalia dollar:

16,00 AUD

Brasiilia reaal:

24,00 BRL

Kanada dollar:

14,00 CAD

Tšehhi kroon:

280,00 CZK

Taani kroon

84,00 DKK

Euro:

12,00 EUR

Hongkongi dollar:

110,00 HKD

Ungari forint:

3080,00 HUF

Iisraeli seekel

50,00 ILS

Jaapani jeen

1200,00 JPY

Malaisia ringgit:

50,00 MYR

Mehhiko peeso

170,00 MXN

Uus-Meremaa dollar:

20,00 NZD

Norra kroon

90,00 NOK

Filipiinide peeso:

640,00 PHP

Poola zlott:

46,00 PLN

Vene rubla

480,00 RUB

Singapuri dollar:

20,00 SGD

Rootsi kroon

100,00 SEK

Šveitsi frank

16,00 CHF

Taiwani uus dollar

440,00 TWD

Tai baat:

460,00 THB

Suurbritannia naelsterlingid

10,00 GBP

USA dollar

14,00 USD3.5.3 Tasu ülempiir muude PayPali väljamaksete või massmaksetehingute eest

Maksimaalne tasu ülempiir iga üksiku makse kohta kõigi muude tehingute puhul (maksevaluuta põhjal)

Austraalia dollar:

100,00 AUD

Brasiilia reaal:

150,00 BRL

Kanada dollar:

90,00 CAD

Tšehhi kroon:

1700,00 CZK

Taani kroon

500,00 DKK

Euro:

70,00 EUR

Hongkongi dollar:

660,00 HKD

Ungari forint:

18 500,00 HUF

Iisraeli seekel

320,00 ILS

Jaapani jeen

8000,00 JPY

Malaisia ringgit:

300,00 MYR

Mehhiko peeso

1080,00 MXN

Uus-Meremaa dollar:

120,00 NZD

Norra kroon

540,00 NOK

Filipiinide peeso:

3800,00 PHP

Poola zlott:

280,00 PLN

Vene rubla

2800,00 RUB

Singapuri dollar:

120,00 SGD

Rootsi kroon

640,00 SEK

Šveitsi frank

100,00 CHF

Taiwani uus dollar

2700,00 TWD

Tai baat:

2800,00 THB

Suurbritannia naelsterlingid

60,00 GBP

USA dollar

90,00 USDMärkus: Euroopa Liidus või EMPs registreeritud kontode vahel eurodes või Rootsi kroonides tehtavate piiriüleste maksete puhul kohaldatakse riigisisest tehingutasu.

A3.6 Krediitkaardi ja deebetkaardi ühendamine ja kinnitus (krediit- või deebetkaardi andmete kontrollimine)

Et suurendada saatelimiiti või PayPali äranägemise järgi, võidakse mõnelt kasutajalt küsida krediitkaardi ja deebetkaardi ühendamise ja kinnituse tasu.

Sõltuvalt valuutast

Austraalia dollar:

2,00 AUD

Brasiilia reaal:

4,00 BRL

Kanada dollar:

2,45 CAD

Tšehhi kroon:

50,00 CZK

Taani kroon

12,50 DKK

Euro:

1,50 EUR

Hongkongi dollar:

15,00 HKD

Ungari forint:

400 HUF

Iisraeli seekel

8,00 ILS

Jaapani jeen

200,00 JPY

Mehhiko peeso

20,00 MXN

Uus-Meremaa dollar:

3,00 NZD

Norra kroon

15,00 NOK

Filipiinide peeso:

100,00 PHP

Poola zlott:

6,50 PLN

Vene rubla

60 RUB

Singapuri dollar:

3,00 SGD

Rootsi kroon:

15,00 SEK

Šveitsi frank

3,00 CHF

Taiwani uus dollar

70,00 TWD

Tai baat:

70,00 THB

Suurbritannia naelsterlingid

1,00 GBP

USA dollar

1,95 USD


See summa tagastatakse teile, kui olete edukalt lõpetanud krediitkaardi või deebetkaardi kontrollimise protsessi.

A3.7 Dokumentide päring

10,00 GBP või 12,00 EUR (kauba kohta)

See tasu kehtib teabenõuetele, et uurida, miks meil oli mõistlik põhjendus teie maksekorraldusest keeldumiseks. Me ei võta teilt tasu dokumentide eest, mida on taotletud seoses teie heas usus tehtud kinnitusega teie kontol sisalduva vea kohta.

A3.8 Tagastamine väljamaksega panka

Järgnev tasu võetakse, kui kasutaja üritab raha välja võtta ja see nurjub, kuna on esitatud vale pangakonto või kohaletoimetamise teave.Tšehhi Vabariigi kasutajad: 200 CZK

Eurotsoonis registreeritud kasutajad: 3 EUR.

A3.9 Heategevuse hinnakujundus

Taotluse ja PayPali eelneva heakskiidu alusel

A3.9.1 Riigisisene heategevuste määr

1,9% + fikseeritud heategevuse tasu iga maksetehingu kohta.

A3.9.1.3 Fikseeritud heategevuse tasu

Sõltuvalt saadud maksevaluutast:

Austraalia dollar:

0,30 AUD

Brasiilia reaal:

0,60 BRL

Kanada dollar:

0,30 CAD

Tšehhi kroon:

10,00 CZK

Taani kroon

2,60 DKK

Euro:

0,35 EUR

Hongkongi dollar:

2,35 HKD

Ungari forint:

90 HUF

Iisraeli seekel

1,20 ILS

Jaapani jeen

40 JPY

Malaisia ringgit:

2 MYR

Mehhiko peeso

4,00 MXN

Uus-Meremaa dollar:

0,45 NZD

Norra kroon

2,80 NOK

Filipiinide peeso:

15,00 PHP

Poola zlott:

1,35 PLN

Vene rubla

10,00 RUB

Singapuri dollar:

0,50 SGD

Rootsi kroon

3,25 SEK

Šveitsi frank

0,55 CHF

Taiwani uus dollar

10,00 TWD

Tai baat:

11,00 THB

Suurbritannia naelsterlingid

0,20 GBP

USA dollar

0,30 USD


A3.9.3 Piiriülene määr heategevustele

Hinnakujundus heategevuse piiriülesele tasule on sama, mis piiriüleste äritehingute maksete vastuvõtmise tasu.

Märkus: Euroopa Liidus või EMPs registreeritud kontode vahel eurodes või Rootsi kroonides tehtavate piiriüleste maksete puhul kohaldatakse siseriiklikku tasu.

A3.10 E-tšekkide vastuvõtmine

E-tšeki makse tasu ülempiirid (saadud valuuta alusel) on järgmised:

Austraalia dollar:

50,00 AUD

Brasiilia reaal:

75,00 BRL

Kanada dollar:

45,00 CAD

Tšehhi kroon:

850,00 CZK

Taani kroon

250,00 DKK

Euro:

35,00 EUR

Hongkongi dollar:

330,00 HKD

Ungari forint:

9250 HUF

Iisraeli seekel

160,00 ILS

Jaapani jeen

4000 JPY

Malaisia ringgit

150,00 MYR

Mehhiko peeso

540,00 MXN

Uus-Meremaa dollar:

60,00 NZD

Norra kroon

270,00 NOK

Filipiinide peeso:

1900,00 PHP

Poola zlott:

140,00 PLN

Vene rubla

1400,00 RUB

Singapuri dollar:

60,00 SGD

Rootsi kroon

320,00 SEK

Šveitsi frank

50,00 CHF

Taiwani uus dollar

1350,00 TWD

Tai baat:

1400,00 THB

Suurbritannia naelsterlingid

30,00 GBP

USA dollar

45,00 USD

A3.11 Mikromaksete vastuvõtmine

Tuginedes PayPali taotlusele ja eelnevale heakskiidule võite te uuendada olemasolevat kontot, et saada mikromakse määr – palun võtke meiega ühendust, kui soovite seda teha. See määr kehtib kõigile teie PayPali kontole saabunud äritehingute maksetele.

A3.11.1 Riigisiseste mikromaksete tasu

5% + mikromaksete fikseeritud tasu

A3.11.2 Piiriüleste mikromaksete tasu

6% + Mikromaksete fikseeritud tasu

A3.11.3 Mikromaksete fikseeritud tasu

Saadud valuuta põhjal.

Austraalia dollar:

0,05 AUD

Brasiilia reaal:

0,10 BRL

Kanada dollar:

0,05 CAD

Tšehhi kroon:

1,67 CZK

Taani kroon

0,43 DKK

Euro:

0,05 EUR

Hongkongi dollar:

0,39 HKD

Ungari forint:

15 HUF

Iisraeli seekel

0,20 ILS

Jaapani jeen

7 JPY

Malaisia ringgit

0,20 MYR

Mehhiko peeso

0,55 MXN

Uus-Meremaa dollar:

0,08 NZD

Norra kroon

0,47 NOK

Filipiinide peeso:

2,50 PHP

Poola zlott:

0,23 PLN

Vene rubla

2,00 RUB

Singapuri dollar:

0,08 SGD

Rootsi kroon

0,54 SEK

Šveitsi frank

0,09 CHF

Taiwani uus dollar

2 TWD

Tai baat:

1,80 THB

Suurbritannia naelsterlingid

0,05 GBP

USA dollar

0,05 USD


Märkus: Euroopa Liidus või EMPs registreeritud kontode vahel eurodes (EUR) või Rootsi kroonides (SEK) tehtavate piiriüleste maksete puhul kohaldatakse siseriiklikku tasu.

A3.12

Passiivne PayPali konto

Inaktiivsustasu on väiksem alltoodud tasu ja teie konto järelejäänud saldo võrdluses. Inaktiivsuse teenustasu ei rakendata Kreekas registreeritud isiklikele kontodele ning Maltal registreeritud kontodele.

Euro:

10,00 EUR

Tšehhi kroon:

270,00 CZK

Ungari forint:

3600,00 HUF

Šveitsi frank

10,00 CHF

A4. Sõnastik

A4.1 Äritehingu makse hõlmab kaupade ja teenuste ostmist ja müümist, mis tahes muude äritehingute tegemist või maksete saamist, kui te küsite raha läbi PayPali.

A4.2 Personaalse tehingu makse hõlmab raha saatmist (valides "Sõprade ja pere" lahtrist käskluse "Saatke raha") ja raha laekumist teie PayPali kontole sõpradelt ja pereliikmetelt ilma ärialast tehingut tegemata (st makse ei ole mõeldud kaupade või teenuste ostmiseks või muudeks äritehinguteks).

Kui te teete äritehingu (näiteks müüte kaupu või teenuseid), ei tohi te paluda ostjal saata teile ostu eest personaalset tehingumakset. Kui te seda teete, võib PayPal eemaldada teilt võime aktsepteerida makseid kui personaalseid tehinguid. Palun pange lisaks tähele, et:

A4.2.1 mõnest riigist (sh Hiinast ja (mõnel juhul) Saksamaalt) ei saa te saata raha personaalseks tehingu jaoks;

A4.2.2 Brasiilias ja Indias registreeritud kontod ei tohi saata ega vastu võtta personaalsete tehingute makseid. See tähendab, et te ei saa saata personaalsete tehingute makseid Brasiilias või Indias registreeritud kontodele; ja

A4.2.3 tasu eest maksab saatja.

A4.3 Riigisise makse leiab aset siis, kui nii saatja kui ka saaja on PayPalis registreeritud sama riigi residendina.

A4.4 Piiriülene makse leiab aset siis, kui saatja ja saaja on PayPalis registreeritud eri riikide residendina. Et lihtsustada piiriüleste maksetasude arvestamist, on teatud riigid rühmitatud järgmiselt:

Rühma nimi

Riigid

Euroopa Majanduspiirkond (EMP)

Austria, Belgia, Bulgaaria, Horvaatia, Küpros, Tšehhi Vabariik, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Prantsuse Guajaana, Saksamaa, Kreeka, Guadeloupe, Ungari, Island, Iirimaa, Itaalia, Läti, Liechtenstein, Leedu, Luksemburg, Malta, Martinique, Mayotte, Monaco, Holland, Norra, Poola, Portugal, Reunion, Rumeenia, San Marino, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Rootsi ja Vaticani Linnriik.

Põhja-Euroopa

Ahvenamaa, Taani, Fääri saared, Soome, Gröönimaa, Island, Norra, Rootsi.

Euroopa I

Austria, Belgia, Kanalisaared, Küpros, Eesti, Prantsusmaa (sealhulgas Prantsuse Guajaana, Guadeloupe, Martinique, Réunion ja Mayotte), Saksamaa, Kreeka, Iirimaa, Mani saar, Itaalia, Luksemburg, Malta, Monaco, Montenegro, Holland, Portugal, San Marino, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Ühendkuningriik, Vatikani Linnriik.

Euroopa II

Albaania, Andorra, Valgevene, Bosnia ja Hertsegoviina, Bulgaaria, Horvaatia, Tšehhi Vabariik, Gruusia, Kosovo, Läti, Liechtenstein, Leedu, Makedoonia, Moldova, Poola, Rumeenia, Venemaa Föderatsioon, Serbia, Šveits, Ukraina.

Ühendkuningriik (UK)

Guernsey, Man'i saar, Jersey ja Ühendkuningriik.

A4.5 Protsendipõhine tasu (nt 2,90%) tähendab maksesummat, mis võrdub maksesumma protsendiga, mida (kui ei ole teisiti sätestatud) võetakse makse laekumise valuutas.

A4.6 Fikseeritud tasud äritehingumaksete ja personaalsete tehingute maksete puhul (kui ei ole teisiti sätestatud) põhinevad valuutal, milles makse laekub, järgmiselt:

Valuuta

Tasu

Valuuta

Tasu

Austraalia dollar:

0,30 AUD

Uus-Meremaa dollar:

0,45 NZD

Brasiilia reaal:

0,60 BRL

Norra kroon

2,80 NOK

Kanada dollar:

0,30 CAD

Filipiinide peeso:

15,00 PHP

Tšehhi kroon:

10,00 CZK

Poola zlott:

1,35 PLN

Taani kroon:

2,60 DKK

Vene rubla

10,00 RUB

Euro:

0,35 EUR

Singapuri dollar:

0,50 SGD

Hongkongi dollar:

2,35 HKD

Rootsi kroon

3,25 SEK

Ungari forint:

90,00 HUF

Šveitsi frank

0,55 CHF

Iisraeli uus seekel:

1,20 ILS

Uus Taiwani dollar

10,00 TWD

Jaapani jeen

40,00 JPY

Tai baat:

11,00 THB

Malaisia ringgit:

2,00 MYR

Suurbritannia naelsterlingid

0,30 GBP

Mehhiko peeso

4,00 MXN

USA dollar

0,30 USD

A4.7 Maksete saatmise tasud erinevates valuutades: mõned tasud peate maksma PayPalile valuutades, mis erinevad nende saldode valuutast, kust te maksesumma saadate. Sellisel juhul konverteerime iga vastava algsaldo valuuta (vastavalt jaole „Kuidas me valuutat konverteerime“ ja vajadusel punktile A3.1 eespool) sellesse valuutasse, milles tasu tuleb maksta, ja me võtame teie tasud konverteeritud saldolt.