PayPal Acceptable Use Policy

>> Vaata kõiki juriidilisi lepinguid

PayPali lubatud kasutuse põhimõtted

Viimati uuendatud: 6. mai 2021

Te vastutate sõltumatult kehtivate seaduste järgimise eest kõigis PayPali teenuste kasutamisega seotud toimingutes sõltumata kasutamise eesmärgist. Lisaks peate järgima selles dokumendis toodud tingimusi.

 

 

Keelatud tegevused

Te ei tohi kasutada PayPali teenust tegevusteks, mis:

  1. rikuvad seadusi, põhikirja, käskkirja või määrust;
  2. on seotud tehingutega, mis hõlmavad a) narkootilisi aineid, steroide, teatud kontrollitavaid aineid või muid tooteid, mis ohustavad tarbija ohutust, b) uimastitarvikuid, c) sigarette, d) esemeid, mis julgustavad, toetavad, abistavad või juhendavad teisi osalema ebaseaduslikes tegevustes, e) varastatud kaupu, sealhulgas digitaalseid ja virtuaalseid kaupu, f) vihkamise, vägivalla, rassilise või muu diskrimineeriva sallimatuse propageerimine või kuriteo rahaline ärakasutamine, g) esemeid, mida peetakse ropuks, h) esemeid, mis rikuvad mis tahes jurisdiktsiooni seaduste alusel autoriõigust, kaubamärki, reklaamiõigust, avalikku tähelepanu või privaatsust või mis tahes muud omandiõigust, i) teatud seksuaalse suunitlusega materjale või teenuseid, j) laskemoona, tulirelvi või teatud tulirelvaosi või -tarvikuid või k) kohaldatava õigusega reguleeritud teatud relvi või nuge;
  3. on seotud tehingutega, mis a) näitavad kolmandate isikute isikuandmeid, rikkudes kehtivaid seadusi, b) toetavad püramiid- või Ponzi skeeme, maatriksprogramme, muid kiiresti rikastumise skeeme või teatud mitmetasandilisi turundusprogramme, c) on seotud annuiteedi- või loteriilepingute ostmise, arveldussüsteemide, maksuvaba panganduse või krediitkaardiga rahastatavate võlgade rahastamiseks või taasrahastamiseks tehtavate tehingutega, d) on ette nähtud teatud esemete müügiks enne, kui müüjal on kauba üle kontroll või see on tema valduses, e) milles makse töötlejad peavad koguma makseid kaupmeeste nimel, f) on seotud reisitšekkide või -korralduste müügiga, g) kaasavad valuutavahetus- või sularahaettevõtjaid, h) hõlmavad teatud krediidiabi- või laenude tasumise teenuseid, krediiditehinguid või kindlustustegevusi või i) hõlmavad maksete pakkumist või saamist altkäemaksu või korruptsiooni eesmärgil;
  4. hõlmavad selliste toodete või teenuste müüki, mille valitsusasutused on määranud suure tõenäosusega pettusteks.

 

Kinnitust vajavad tegevused

PayPal nõuab eelnevat kinnitust, et võtta vastu makseid teatud teenuste eest, mis on üksikasjalikult kirjeldatud allolevas tabelis.

Eelnevat kinnitust nõudev teenus

Kontaktandmed

Lennuettevõtjad ja regulaarsed või mitteregulaarsed tšarterlennud / reaktiivlennukid / lennutaksoettevõtjad; annetuste kogumine heategevus- või mittetulundusühinguna; juveelide, väärismetallide ja kividega kauplemine; rahaülekannete tegijana tegutsemine või ettemaksekaartide müümine; aktsiate, võlakirjade, väärtpaberite, optsioonide, futuuride (välisraha ja -väärtpaberid) või investeeringu osaluse müümine mis tahes üksusesse või varasse; või tagatisteenuste pakkumine.

 

 

 

 

Kui teil on küsimusi eelkinnituse saamise või uue PayPal Businessi konto avamise kohta, mis pakub eelkinnitust vajavaid teenuseid, võtke ühendust meie müügimeeskonnaga

Failijagamisteenuste või uudistegruppidele juurdepääsu pakkumine; alkohoolsete jookide, muude tubakatoodete kui sigarettide, e-sigarettide või retseptiravimite/-seadmete müük.

Hasartmängud, mängurlus ja/või muud osavõtutasu ja auhinnaga tegevused, sealhulgas, kuid mitte ainult kasiinomängud, spordiennustused, hobuste või koerte võiduajamised, fantaasiasport, loteriipiletid, muud hasartmänge hõlbustavad ettevõtmised, osavusmängud (kas juriidiliselt hasartmängudena määratletud või mitte) ja loteriid, kui operaator ja kliendid asuvad eranditult jurisdiktsioonides, kus selline tegevus on seadusega lubatud.

 

Lisateave

Lisateavet lubatud kasutuse põhimõtete kohta leiate meie abist.

 

Lubatud kasutuse põhimõtete rikkumised

Soovitame lubatud kasutuse põhimõtete rikkumisest PayPalile kohe teatada. Kui teil on küsimusi selle kohta, kas tehingu tüüp võib rikkuda aktsepteeritava kasutamise põhimõtteid või soovite esitada teate, saate seda teha siin.