>> Vaata kõiki lepinguid

PayPal väljamaksete tingimused

Viimati uuendatud: 16. jaanuar 2024

 

Need PayPal väljamaksete tingimused reguleerivad PayPal väljamaksete teenuse (varem massmakse) kasutamist. Teie PayPali väljamaksete kasutamisele kehtivad ka PayPali kasutajalepingu,Aktsepteeritava kasutuse poliitika,Privaatsusavalduseja muude kohaldatavate juriidiliste lepingute tingimused teie ja PayPali vahel.

 

Sobivus PayPali väljamakseteks

Selle teenuse kasutamiseks peab teil olema heas seisus ettevõtte PayPal konto ning te peate taotlema ja saama meie loa PayPali väljamaksete kasutamiseks. Võime kehtestada täiendavaid sobivuskriteeriumeid või veelgi piirata PayPali väljamaksete kättesaadavust.

Pärast kinnitamist võite kasutada PayPal väljamaksete teenust, et saata seoses teie ettevõttega laiaulatuslikke väljamakseid, nagu vahendustasud, mahahindlused, preemiad, motivatsioonitasud või maksed mitmele saajale. Võimalik, et saate saata väljamakseid PayPali kontodele.

PayPali väljamaksete funktsioon on välja töötatud klientide jaoks, kellel on vaja teha mitmik- või hulgimakseid ja korduvaid makseid. Kui soovite teha ühekordseid makseid, kasutage selleks ettenähtud PayPali teenuseid. PayPali väljamakseid ei tohi kasutada palga maksmiseks, toodete müümiseks, perele ja sõpradele raha saatmiseks, ostu eest kaupmehele tasumiseks, avamiskoodide ostmiseks ega mis tahes eesmärgil, millega kaasneb meie arvates vastuvõetavast suurem risk. Võime oma äranägemisel lisada igal ajal täiendavaid piiranguid.

 

Tasud

PayPali väljamaksete tasud leiate Tasude lehelt.

 

Saajatele esitatavad nõuded

Väljamakse saamiseks peab igal teie saajal olema PayPali konto, mis vastab järgmistele kriteeriumidele (“sobiv konto”):

  • Asub sobivas jurisdiktsioonis
  • Võimaldab saajal makseid vastu võtta
  • Vastab kõigile kohaldatavatele PayPali kontrollimise nõuetele, sealhulgas e-posti aadressi kinnitamisele ja mobiiltelefoni numbrite kontrollimisele, kui see on vajalik
  • Püsib heas seisus (näiteks ei ole see tõkestatud või piiratud)

Väljamaksete töötlemise ajad sõltuvad erinevatest teguritest, sealhulgas teie integratsioonist (näiteks kas teete väljamakseid partii või API integratsiooniga), teie saaja asukohast, esitatud väljamaksete arvust ja saaja PayPali konto tüübist ja olekust. Teie saajatele kehtivad kõik nende PayPali kontot reguleerivad kehtivad tingimused, sealhulgas nende ja meie vahelised kohaldatavad kliendilepingud. Te ei ole abisaaja ühegi meie ja teie saaja vahelise lepingu alusel ning teil ei ole nende lepingute alusel õigusi.

Jätame endale õiguse väljamaksete tegemiseks lõpetada, peatada või takistada saajal kasutada PayPali väljamaksete tegemiseks, sealhulgas järgmistel põhjustel:

  • Saajal pole sobivat kontot
  • Saaja ei ole järginud kohaldatavaid seadusi või PayPaliga sõlmitud lepingu tingimusi või kujutab endast vastuvõetamatut riski PayPalile või PayPali teenuste teistele kasutajatele
  • Lepingu lõpetamist või peatamist osutatakse PayPali poliitikatele ja menetlustele, sealhulgas turvalisuse, pettuse ja riskiga seotutele
  • Saaja e-posti aadress pole kinnitatud või adressaadi telefoninumber pole mobiilimaksete puhul lubatud
  • PayPal lõpetab asjaomased teenused, mis on sellise saaja jaoks kättesaadavad

 

Välja nõudmata väljamaksed, tagastused ja tagasipööramised

Kui teie kavandatud väljamakse saajal ei ole väljamakse juhiste saatmise ajal sobivat kontot, võib ta väljamakse välja võtta, avades selle (kui see on lubatud nende elukohariigis) või astudes samme kohaldatavate konto piirangute eemaldamiseks 30 päeva jooksul. Kui saaja selle aja jooksul väljamakset ei nõua, tagastab PayPal teile välja nõudmata väljamakse summa, millest on maha arvatud kõik kehtivad tasud. Võite anda meile korralduse tühistada väljamakse, mida pole veel taotletud, kuid PayPal ei vastuta ühegi väljamakse tühistamise eest ja ei vastuta sissenõudmata väljamakse tühistamise või tagasipööramise eest enne 30 päeva möödumist. PayPal ei vastuta teie ega teie saaja ees seoses väljanõudmata väljamaksega pärast seda, kui oleme teile välja nõudmata saldo tagastanud.

 

Vastutus väljamakse korralduste eest; maksevead

Vastutate ainuisikuliselt kõigi meile edastatavate väljamaksejuhiste täpsuse eest. Me ei vastuta puuduvate, mittetäielike või ebatäpsete väljamaksejuhiste ega selliste puuduvate, mittetäielike või ebatäpsete väljamaksejuhiste väära tegemise tõttu valesti suunatud raha eest. Vastutate ise, kui väljamakse on valesti suunatud või kaotsi läinud, kuna saaja kasutaja ID (nt PayPal maksja ID), e-posti aadress või mobiiltelefoni number, mille meile esitate, on ebatäpne või viitab PayPali kasutajale, kes ei ole teie määratud saaja.

Võime tugineda ainult väljamakse juhistes sätestatud kasutaja ID-le, e-posti aadressile, mobiiltelefoni numbrile või muule teabele, olenemata sellest, kui sellised tunnused ei ole kooskõlas väljamakse juhiste või kasutaja kinnitusteabega (näiteks saaja e-posti aadressiga seotud konto nimi). Meil ei ole kohustust kinnitada väljamakse juhtnöörides sisalduvat teavet ja mitte mingil juhul ei vastuta me kõigi väljamaksete eest, mille teeme vastavalt teabele, mis on esitatud mistahes väljamaksejuhistes, mille teilt saame. Kui väljamakse on meie vea tõttu valesti suunatud või rakendatud, on meie ainus kohustus hüvitada valesti makstud või kaotatud väljamakse summa.

 

Saaja nõusolek elektroonilise sidega

Vastutate ainuisikuliselt selle eest, et kõik teie väljamaksete saajad oleksid valinud teilt vastavate teenuste kaudu makse saamise ja oleksid nõus sellega, et nendega võetakse vajaduse korral e-posti või tekstsõnumi teel ühendust. PayPali väljamakseid kasutades kinnitate ja garanteerite, et e-posti aadressid või telefoninumbrid, mida klientidega kontakteerumiseks kasutate, pärinevad väljamaksete saajailt ja te kasutate neid teenuseid oma klientidega kontakteerumiseks vastavalt kehtivatele seadustele ja määrustele. Võime teie teenuse kasutamist üle vaadata või nõuda teilt tõendite esitamist, et teie saajad on esitanud selgesõnalise nõusoleku saada teilt väljamakseid ja nendega seotud e-kirju või tekstsõnumeid ning te nõustute esitama nende taotlusel selliseid tõendeid. Selle selgesõnalise nõusoleku saamisel nõustute, et sellise teabe jagamine meiega ei ole “müük” kohaldatavate andmekaitseseaduste alusel.

 

Seotus või kinnitus puudub

Vastutate ainuisikuliselt oma suhte eest oma väljamakse saajatega. Me ei vastuta teie toodete, teenuste, teie suhtluse eest väljamakse saajatega seoses teie ettevõttega ega PayPali väljamaksete kasutamise eest. PayPali väljamaksete kasutamisel ei tohi te viidata, et PayPal või selle mis tahes sidusettevõte sponsoreerib teie tooteid, teenuseid või kampaaniaid või toetab neid muul viisil. PayPali võib kirjeldada ainult väljamakseviisina ja seda ei tohi ilma meie selgesõnalise kirjaliku loata mainida ning te ei tohi reklaamida PayPali ega julgustada saajaid looma oma turundusmaterjalides PayPali kontot ilma PayPali eelneva nõusolekuta. Kui PayPal taotleb eespool nimetatud materjali eemaldamist, nõustute sellise materjali kohe eemaldama 48 tunni jooksul pärast PayPali taotlust.

Te ei tohi paluda oma väljamakse saajal esitada ega muul viisil otseselt või kaudselt hankida nende PayPali parooli, luua PayPal kontosid ega määrata paroole oma teenindavate klientide nimel.

 

väljamaksete eesmärk; täiendavad piirangud

Vastutate ainuisikuliselt oma väljamaksete eesmärgi kohta täpse teabe esitamise eest. Teie esitatud teavet kasutatakse muu hulgas USA maksuaruandluseks ja muude regulatiivsete nõuete täitmiseks. PayPal võib tugineda teie valikule kõigil eesmärkidel, sealhulgas kohaldatavatest õigusaktidest tulenevate aruandlus- ja kinnipidamiskohustuste, sealhulgas Ameerika Ühendriikide maksukoodi (IRC) jagude 6050W ja 3406 kindlaksmääramiseks. Kui te ei näita väljamakse tegemisel väljamakse tüüpi, võidakse PayPali nõuda väljamakse käsitlemist teavitatava maksena kohaldatava regulatsiooniga, sealhulgas IRCi jaotistega 6050W ja 3406.

Ilma oma muid õigusi ja õiguskaitsevahendeid piiramata võime peatada või lõpetada teie juurdepääsu PayPali väljamaksetele või teie PayPali kontole, kui teeme kindlaks, et te väärkasutate PayPali või PayPali väljamaksete teenuseid, et PayPali või PayPali väljamaksete teenuste kasutamisega on seotud suurem kui aktsepteeritav risk või olete neid tingimusi rikkunud.