Põhimõtete uuendused

 

>> Vaata kõiki juriidilisi lepinguid

>> Vaata varasemaid põhimõtete uuendusi

Põhimõtete uuendused

 

Teade muudatus(t)e kohta Bulgaaria, Küprose, Tšehhi Vabariigi, Eesti, Kreeka, Läti, Liechtensteini, Leedu, Malta, Rumeenia, San Marino, Slovakkia ja Sloveenia PayPali lepingu(te)s

Välja antud: 9. augustil 2022

 

See leht

Sellel lehel kirjeldatakse ja/või vaadatakse üle PayPali kasutajatele üksikasjalikult muudatusi Bulgaaria, Küprose, Tšehhi Vabariigi, Eesti, Kreeka, Läti, Liechtensteini, Leedu, Malta, Rumeenia, San Marino, Slovakkia ja Sloveenia PayPali kasutajalepingus või muudes veebilepingutes, põhimõtetes või avaldustes, mis nõuavad teavitamist. Samuti saate vaadata varasemaid põhimõtete uuendusi. Pange tähele, et eelvaates loetletud lepingutele võib teha täiendavaid muudatusi loetletud jõustumiskuupäevadel või enne seda, kui asjakohased teavitamisnõuded on täidetud.

 

Tulevased muudatused

Muudame teatud lepinguid (allpool loetletud), mis reguleerivad teie suhet PayPaliga. Need muudatused rakenduvad automaatselt allpool näidatud vastaval jõustumiskuupäeval (kuupäevadel).

 

Vajalikud meetmed

Palun vaadake alltoodud teated hoolikalt üle ja tutvuge tulevaste muudatustega. Kui jätkate meie teenuste kasutamist pärast nende muudatuste jõustumist, siis nõustute, et muudatused on teie jaoks siduvad. Te ei pea nende muudatustega nõustumiseks rohkem midagi tegema. Aga kui soovite nendest keelduda, siis peate oma PayPali konto enne rakenduvat jõustumiskuupäeva sulgema, nagu on kirjeldatud kasutajalepingus.

 

PayPali kasutajalepingu muudatused

Alates 31. oktoobrist 2022:

  • Ettevõtte konto ei saa vastu võtta isiklikke tehinguid. Isiklikke tehinguid saada soovivad ettevõtte konto omanikud peavad kasutama isiklikku kontot.
  • Kui integreerite või viitate PayPali teenustele oma veebisaidil, selgitame, et PayPal võib kasutada automatiseeritud tehnoloogiaid (nt veebisaidi analüüsimist), et hinnata teie veebisaiti, tagada kasutajalepingu järgimine ja võidelda pettustega.
  • Ajakohastatakse ka annetuste saatmise ja vastuvõtmise hinnakujundust. Uue hinnakujunduse tulemusena mõnede tehingute tasud tõusevad. Võite vaadata pärast selliseid muudatusi jõustuvat tarbijatasude lehte ja kaupmehe tasude lehte.
  • Selgitame, et PayPal võib makse tühistada, kui saate/saite oma pangalt hüvitist.
  • Lisame PayPali kontolt väljavõtmiseks 18 täiendavat valuutat ja selgitades nendes valuutades väljavõtmisel rakenduda võivaid miinimum- ja maksimumtasusid.

Vaadake ajakohastatud PayPali kasutajaleping üle