Põhimõtete uuendused

 

>> Vaata kõiki juriidilisi lepinguid

>> Vaata varasemaid põhimõtete uuendusi

Põhimõtete uuendused

 

Viimati uuendatud 28. märtsil 2024

Teade muudatus(t)e kohta Bulgaaria, Küprose, Tšehhi Vabariigi, Eesti, Kreeka, Läti, Liechtensteini, Leedu, Malta, Rumeenia, San Marino, Slovakkia ja Sloveenia PayPali lepingu(te)s

 

See leht

Sellel lehel kirjeldatakse ja/või vaadatakse üle PayPali kasutajatele muudatusi Bulgaaria, Küprose, Tšehhi Vabariigi, Eesti, Kreeka, Läti, Liechtensteini, Leedu, Malta, Rumeenia, San Marino, Slovakkia ja Sloveenia PayPali kasutajalepingus või muudes veebilepingutes, põhimõtetes või avaldustes, mis nõuavad teavitamist. Samuti saate vaadata varasemaid põhimõtete muudatusi. Pange tähele, et eelvaates loetletud lepingutele võib teha täiendavaid muudatusi loetletud jõustumiskuupäevadel või enne seda, kui asjakohased teavitamisnõuded on täidetud.

Tulevased muudatused

Muudame teatud lepinguid (allpool loetletud), mis reguleerivad teie suhet PayPaliga. Need muudatused rakenduvad automaatselt allpool näidatud vastaval jõustumiskuupäeval (kuupäevadel).

Vajalikud meetmed

Palun vaadake alltoodud teated hoolikalt üle ja tutvuge tulevaste muudatustega. Kui jätkate meie teenuste kasutamist pärast nende muudatuste jõustumist, siis nõustute, et muudatused on teie jaoks siduvad. Te ei pea nende muudatustega nõustumiseks rohkem midagi tegema. Aga kui soovite nendest keelduda, siis peate oma PayPali konto enne rakenduvat jõustumiskuupäeva sulgema, nagu on kirjeldatud kasutajalepingus.

 

Teavitused

Välja antud: 28. märts 2024

SOFORTi eemaldamine alternatiivse makseviisina ja seotud tingimuste kustutamine
Jõustub: 28. mai 2024

 • SOFORT ei ole enam alternatiivse makseviisina saadaval ja see on eemaldatud PayPali alternatiivsete makseviiside lepingu 1. lisas esitatud alternatiivsete makseviiside pakkujate nimekirjast.

 

Välja antud: 11. märts 2024

PayPali teenuste privaatsusavalduse muudatused
Alates 15. aprillist 2024:

 • Pakume nüüd PayPali teenuste osana paki jälgimist ja uuendame oma privaatsusavaldust, et selgitada, et me võime saada paki jälgimisteavet kaupmeestelt, kui maksate PayPaliga, või teie e-postilt, kui annate selleks nõusoleku.

 

Välja antud: 21. veebruar 2024

PayPali kasutajalepingu muudatused
Alates 28. mai 2024:

 • Selgitame oma maksu- ja teabearuandluse tingimusi ning oma valuuta konverteerimise tingimusi.
 • Muudame klausleid "Vastutuse hüvitamine ja piiramine" ja "Kohaldatav seadus ja jurisdiktsioon", et selgitada, milliseid sätteid kohaldatakse tarbijate või mittetarbijate suhtes ning eristada meie vastutust ja garantiisid tarbijate ja mittetarbijate suhtes.

Vaadake uuendatud PayPali kasutajaleping üle

 

PayPali ostjakaitse programmi muudatused
Alates 28. mai 2024:

 • Vaatame PayPali ostjakaitse programmi üle, et mittevahetatav vara (NFTs) sobivusest välja jätta.
 • Lisaks kõigile muudele PayPali ostjakaitseprogrammi tingimustele vastamise nõuetele peab ostja algatama vaidlused, mis käsitlevad nõudeid, mis ei vasta suures osas kirjeldusele, lahenduskeskuses 30 päeva jooksul alates tellimuse üleandmisest või täitmisest või 180 päeva jooksul alates kuupäevast, mil ostja saatis müüjale makse, olenevalt sellest, kumb kuupäev on varasem. Muude vaidluste avamise tähtajad, mis käsitlevad muid nõudeid (sh mitte kätte saadud artikkel, volitamata tehingud või muud vead), praegu ei muutu.

Vaadake uuendatud PayPali ostjakaitse programm üle

 

Müüjakaitse programmi muudatused
Alates 28. mai 2024:

 • Vaatame PayPali müüjakaitse programmi üle, et välistada sobivusest mitteasendatav vara (NFTd), mille tehingusumma on: 
  • 10 000,01 USD või rohkem (või samaväärne summa kohalikus valuutas, nagu arvutatakse tehingu ajal); 
  • 10 000,00 USD või vähem (või samaväärne väärtus kohalikus valuutas, nagu arvutatakse tehingu ajal), välja arvatud juhul, kui ostja väidab, et tegemist oli volitamata tehinguga ja tehing vastab kõigile muudele nõuetele.

Vaadake uuendatud PayPali müüjakaitse programm üle

 

Väikesed toimetusmuudatused tarbijatasu lehe ja kaupmehe tasu lehe mugavate tõlgete puhul
Alates 28. maist 2024:

Teeme mõned trükiparandused mõnedele tasulehtedele, mis on klientide mugavuse huvides tõlgitud teistesse keeltesse kui inglise keelde. Kahtluse vältimiseks on PayPali kasutajalepingus esitatud tasude tabel ülimuslik kõikidel juhtudel:

 • Tarbijatasude lehe tšehhikeelses tõlkes, jaos pealkirjaga “Výběr zůstatku z osobního účtu PayPal”, eemaldades tähed “(GI)” “Karty-ks” nimetatud realt.
 • Tarbijatasude lehe kreekakeelses tõlkes, jaotises pealkirjaga “Αποστολή και λήψη πληρωμών” lisame lause “Οι χρεώσεις που σχετίζονται με προσωπικές συναλλαγές αναφέρονται παρακάτω”. See lause kõlab eesti keeles “Isiklike tehingute tasud on loetletud allpool”.
 • Tarbijatasude lehe kreekakeelses tõlkes, jaos pealkirjaga “CY, EE, LI, LT, LV, MT, SK και SM: Σταθερή χρέωση για μεταφορά σε κάρτα”, eemaldades rea “Ρούβλι Ρωσίας 150,00 RUB”, mis on kogemata avaldatud topelt.
 • Kaupmehe tasu lehe kreekakeelses tõlkes tabelis pealkirjaga “Βασική χρέωση για τη λήψη εγχώριων δωρεών”, lisame tähed “(GR)” pärast fraasi “PayPali annetuskampaaniad (Εμφανιζόμενοι έρανοι) για την Ελλάδα”; ja tabelis nimega “Ανάληψη υπολοίπου από επιχειρηματικό λογαριασμό PayPal”, reas “Τραπεζικός λογαριασμός ΗΠΑ” vahetades tähed “BG, RO και SI” tähtedega “BG, CY, LI, RO”.
 • Tarbijatasude lehe slovakkiakeelses tõlkes, jaotises pealkirjaga “Posielanie a prijímanie platieb”, lisades lause “Ďalej uvádzame sadzby za osobné transakcie”. See lause kõlab inglise keeles “Isiklike tehingute tasud on loetletud allpool”.
 • Kaupmehe tasu lehe slovakkiakeelses tõlkes tabelis pealkirjaga “CY, EE, LI, LT, LV, MT, SK a SM – fixný poplatok za prevod na kartu”, lisades rea “Marocký dirham 24,00 MAD”.