Policy Updates

>> Vaata kõiki juriidilisi lepinguid

>> Vaata tulevasi põhimõtete uuendusi

Varasemad põhimõtete uuendused

Sellel lehel kuvatakse varasemad põhimõtete uuendused (meie saidil avaldatud dokumendid, mis teavitavad kasutajaid eelnevalt PayPali teenuse, selle kasutajalepingu või muude põhimõtete olulistest muudatustest). Iga põhimõtete uuendus näitab muudatuse jõustumise kuupäeva.

 

*Et näha varasemaid põhimõtete uuendusi, mis puudutavad enne 2013. aasta detsembrit jõustunud muudatusi, vaadake seda PDF-i.

*Et näha varasemaid põhimõtete uuendusi ajavahemikust 2014. a jaanuar kuni 2018. a detsember, vaadake seda PDF-i.

 

Teade muudatus(t)e kohta Bulgaaria, Küprose, Tšehhi Vabariigi, Eesti, Kreeka, Ungari, Läti, Liechtensteini, Leedu, Malta, Rumeenia, San Marino, Slovakkia ja Sloveenia lepingu(te)s

Välja antud: 21. juuni 2021

 

See leht

Sellel lehel kuvatakse põhimõtete uuendused, mis teavitavad kasutajaid olulistest muudatustest PayPali Bulgaaria, Küprose, Tšehhi Vabariigi, Eesti, Kreeka, Ungari, Läti, Liechtensteini, Leedu, Malta, Rumeenia, San Marino, Slovakkia ja Sloveenia kasutajalepingutes või muudes veeebilepingutes, põhimõtetes või avaldustes. Eelmiste põhimõtete uuenduste vaatamiseks minge jaotisse "Varasemad põhimõtete uuendused".

 

Tulevased muudatused

Muudame teatud lepinguid (allpool loetletud), mis reguleerivad teie suhet PayPaliga. Need muudatused rakenduvad automaatselt allpool näidatud vastaval jõustumiskuupäeval (kuupäevadel).

 

Vajalikud meetmed

Palun vaadake alltoodud teated hoolikalt üle ja tutvuge tulevaste muudatustega. Muu tegevus pole vajalik. Kui soovite nendest muudatustest keelduda, peate oma PayPali konto enne jõustumiskuupäeva sulgema.

 

PayPali kasutajalepingu muudatused

Jõustub: 20. august 2021

Oleme PayPali valuuta konverteerimise viisi, et kasutada PayPali oma vahetuskurssi, mida pakub valuutakalkulaator

Uuendatud kasutajalepingu läbivaatamiseks klõpsake SIIA

 

Teade muudatus(t)e kohta Bulgaaria, Küprose, Tšehhi Vabariigi, Eesti, Kreeka, Ungari, Läti, Liechtensteini, Leedu, Malta, Rumeenia, San Marino, Slovakkia ja Sloveenia lepingu(te)s

Välja antud: 29. aprill 2021

 

See leht

Sellel lehel kuvatakse põhimõtete uuendused, mis teavitavad kasutajaid olulistest muudatustest PayPali Bulgaaria, Küprose, Tšehhi Vabariigi, Eesti, Kreeka, Ungari, Läti, Liechtensteini, Leedu, Malta, Rumeenia, San Marino, Slovakkia ja Sloveenia kasutajalepingutes või muudes veeebilepingutes, põhimõtetes või avaldustes. Eelmiste põhimõtete uuenduste vaatamiseks minge jaotisse "Varasemad põhimõtete uuendused".

 

Tulevased muudatused

Muudame teatud lepinguid (allpool loetletud), mis reguleerivad teie suhet PayPaliga. Need muudatused rakenduvad automaatselt allpool näidatud vastaval jõustumiskuupäeval (kuupäevadel).

 

Vajalikud meetmed

Palun vaadake alltoodud teated hoolikalt üle ja tutvuge tulevaste muudatustega. Muu tegevus pole vajalik. Kui soovite nendest muudatustest keelduda, peate oma PayPali konto enne jõustumiskuupäeva sulgema.

 

PayPali kasutajalepingu muudatused

Jõustub: 30. juulil 2021

  • Lisaks vaatame üle PayPali ostjakaitse ja müüjakaitse, et olla ülemaailmselt järjepidev ja täpsustada, millised tehingud vastavad kaitsmise tingimustele.
  • Selgitame, kuidas annetusi saata või vastu võtta.
  • Muudame tegevusetuse tasuks Tšehhi Vabariigis registreeritud kontodel 270,00 CZK ja Liechtensteinis registreeritud kontodel 10,00 CHF. Tegevusetuse tasu ei rakendata Kreekas registreeritud isiklikele kontodele.
  • Selgitame, et võite oma kaardi valuuta määrata.

Uuendatud kasutajalepingu läbivaatamiseks klõpsake SIIA.

 

Rahareservide kasutustingimuste muudatused

Muutsime rahareservide kasutustingimusi, kajastamaks, et olemasolevaid rahareserve ei säilitata, kui rahareservide teenus lõpetatakse.

 

Teadaanne PayPali juriidiliste lepingute muutmise kohta

Välja antud: 29. jaanuar 2021

Palun lugege seda dokumenti

Me teeme muudatusi juriidilistes lepingutes, mis reguleerivad teie suhet PayPaliga.

Soovitame teil allolevad teadaanded hoolikalt üle vaadata, et oleksite nende tulevaste muudatustega kursis.

Teilt ei vajata edasisi toiminguid, kuna need muudatused toimuvad automaatselt jõustumiskuupäeval.

 

30. aprill 2021.

Juhul, kui eelistate neist muudatustest keelduda ja oma konto sulgeda, saate seda teha enne 30. aprilli 2021, ilma et sellega kaasneks täiendavaid tasusid.

Siin dokumendis ei ole mainitud muudatusi, mis on tehtud keelelise kohandamise jaoks, ortograafiliste ja grammatiliste vigade parandamise või eemaldamise jaoks või vormingu muutmiseks. See kehtib ka siis, kui oleme parandanud või ühtlustanud viiteid.

 

PAYPALI KASUTAJALEPINGU UUENDUSED

Jõustumiskuupäev: 30. aprill 2021

  • Klõpsake SIIA, et vaadata ajakohastatud kavandatud muudatuste teksti.

Hetkel kehtiva PayPali kasutajalepingu leiate siia klõpsates, samuti saate sellele juurde pääseda enamiku PayPali saidi lehekülgede jaluses, klõpsates lingil „Õigusteave“ või „Juriidilised lepingud“.

Teave teie konto kohta – Tere tulemast PayPali!

Oleme sõnastuses täpsustanud, et meie kasutajaleping ei kehti Xoomi teenuste suhtes, mida reguleerivad eraldi Xoomi juriidilised lepingud.

Makse tegemine – PayPali ostjakaitse – PayPali ostjakaitse alla mittekuuluvad esemed ja tehingud

Selles jaotises oleme ümber korraldanud ja standardiseeritud oma ebasobivate esemete ja tehingute nimekirja.

Maksete saamine – PayPali müüjakaitse – Mis selle alla kuulub

Oleme lisanud täpsustuse juba tarnitud füüsiliste esemete või immateriaalsete kaupade kohta.

Maksete saamine – PayPali müüjakaitse – Põhinõuded

Oleme lisanud uue teise punkti volitamata tehingute nõuete kohta.

Maksete saamine – PayPali müüjakaitse – Kõlbmatud esemed ja tehingud

Oleme muutunud ja kogu maailmas standardiseeritud oma kaupade nimekirja ja tehinguid, mis ei vasta PayPali müüjakaitsele.

Muud õiguslikud tingimused – Meie õigused – Passiivsed kontod

Tegevusetuse tasu kehtib nüüd ka Liechtensteinis registreeritud kasutajate puhul ja oleme lisanud vastavalt summa Šveitsi frankides (CHF).

Muud õiguslikud tingimused – Mitmesugust – Teie isikuandmete kasutus (müüjana) ja andmekaitseseadused

Oleme selle jaotise ümber nimetanud ja sõnastanud, et see kajastaks müüjate isikuandmete kasutamist täpsemalt.

 

Teadaanne PayPali juriidiliste lepingute muutmise kohta

Välja antud: 29. september 2020

Palun lugege seda dokumenti

Me teeme muudatusi juriidilistes lepingutes, mis reguleerivad teie suhet PayPaliga.

Soovitame teil allolevad teadaanded hoolikalt üle vaadata, et oleksite nende tulevaste muudatustega kursis.

Teilt ei vajata edasisi toiminguid, kuna need muudatused toimuvad automaatselt jõustumiskuupäeval.

16. detsember 2020.

 

Juhul, kui eelistate neist muudatustest keelduda ja oma konto sulgeda, saate seda teha enne 16. detsembrit 2020, ilma et sellega kaasneks täiendavaid tasusid.

Siin dokumendis ei ole mainitud muudatusi, mis on tehtud keelelise kohandamise jaoks, ortograafiliste ja grammatiliste vigade parandamise või eemaldamise jaoks või vormingu muutmiseks. See kehtib ka siis, kui oleme parandanud või ühtlustanud numeratsiooni ja viiteid.

 

PAYPALI KASUTAJALEPINGU UUENDUSED

Jõustumiskuupäev: 16. detsember 2020

  • Klõpsake SIIA, et vaadata ajakohastatud kavandatud muudatuste teksti.

Hetkel kehtiva PayPali kasutajalepingu leiate siia klõpsates, samuti saate sellele juurde pääseda enamiku PayPali saidi lehekülgede jaluses, klõpsates lingil „Õigusteave“ või „Juriidilised lepingud“.

Teave teie konto kohta – Konto avamine – Äriüksuse olek

Oleme muutnud jao sõnastust, kajastamaks, et teatud piirmäärade saavutamisel või teatavate ärisegmentide või tegevuste puhul võivad äriüksuste lepingud kehtida mis tahes PayPali kontole, mida omate.

Teave teie konto kohta – Konto avamine – PayPali konto turvaline kasutamine

Siia jakku oleme lisanud nõude, et peate oma PayPali konto profiilil säilitama telefoninumbrit telefonil, mille esmane kasutaja te olete.

Teave teie konto kohta – Tasud

Selles jaos oleme eemaldanud viimase lõigu kaupmehe määra kohta, kuna lõpetame kaupmehe määra kaupmeestele pakkumise.

Makse tegemine – Makse tegemise üldsätted – Teie maksejuhis

Selle jao lõppu lisasime uue lõigu, andes teile kiirema maksekogemuse jaoks võimaluse määrata mõned saajad usaldatavateks makse saajateks.

Maksete vastuvõtmine – Tagastamised ja maksete tühistamine – Vaidluse lahendamise tasud

Me kehtestame müüjatele vaidluse lahendamise tasu ja selle tingimused.

Maksete vastuvõtmine – Tagastamised ja maksete tühistamine – Tagasinõude tasu

Oleme lisanud uue jao, mis käsitleb selgitamise eesmärgil tagasinõude tasu.

Maksete vastuvõtmine – Lisatasude reeglid

Selles jaos oleme eemaldanud viimase lõigu kaupmehe kohta, kuna lõpetame kaupmehe määra kaupmeestele pakkumise.

Maksete vastuvõtmine – PayPal Giving Fund

Oleme lisanud kaks uut jagu PayPal Giving Fundi kohta, mis kehtivad ainult vastavate Iirimaa ja Ühendkuningriigi heategevusorganisatsioonide kohta.

Maksete vastuvõtmine – Kaupmehe määr

See jagu on eemaldatud, kuna lõpetame kaupmehe määra kaupmeestele pakkumise.

Muud õiguslikud tingimused – Meie õigused – Inaktiivsustasu

Kehtestame inaktiivsustasu kontodele, mis on olnud inaktiivsed vähemalt 12 järjestikuse kuu jooksul.

MÄRKUS. Seda sätet ei kohaldata Iirimaal registreeritud PayPali kasutajate ja Ungaris registreeritud isiklike kontode puhul.

Lisa 1: Tasude tabel

A2.2.2 Tasud PayPal Commerce Platformis sisalduva kassalahenduse kasutamise eest

Jaos A2.2.2.3. oleme eemaldanud viite kaupmehe määrale ning jagudele A 2.2.3. ja A 2.2.4., kuna lõpetame kaupmeestele kaupmehe määra pakkumise.

A2.2.3. Kaupmehe määr

Jagu A2.2.3. on eemaldatud, kuna lõpetame kaupmeestele kaupmehe määra pakkumise.

A3.1. Valuuta konverteerimine

Jaos A3.1.1 muutsime valuuta konverteerimise tasu teie PayPali kontol asuvate summade puhul, mis ei moodusta osa konkreetsest teie kontole laekuvast või sealt väljuvast tehingust (nt teie saldo konverteerimine teise valuutasse), ja tehingute puhul, mis hõlmavad valuuta konverteerimist, mille puhul müüja on nõustunud kandma 3,0% suurust konverteerimistasu.

Jagu A3.1.2. on muudetud kohalduma kõigi selles kasutajalepingus olevate riikide kohta ning valuuta konverteerimise tasu kohta tehingute puhul, kus müüja pole nõustunud tavapäraselt 4,00% suurust tasu kandma.

A3.2. Saldo väljavõtmine

Jaos A3.2.1. oleme kehtestanud tasu raha väljavõtmise eest teie PayPali kontoga seotud USA pangakontole.

A3.3. Tagasinõude tasu ja vaidluse lahendamise tasu

Oleme jaganud jao A3.3. kahte alamjakku: A3.3.1. Tagasinõude tasu, mida ei muudeta, ja A3.3.2. Vaidluse lahendamise tasu, mis käsitleb meie asja kehtestatud vaidluse tasu.

MÄRKUS. Seda tasu ei kohaldata Iirimaal registreeritud PayPali kasutajate puhul.

A3.13 Inaktiivsed PayPali kontod

Oleme lisanud uue jao A3.13, mis käsitleb äsja kehtestatud inaktiivsustasu.

 

PAYPALI VEEBIPÕHISTE KAARDIMAKSETEENUSTE LEPINGU UUENDUSED

4. Infoturve; andmekaitse; andmete ülekantavus

Oleme muutnud jagu 4.6., et rääkida andmekaitse addendum'ist, mitte lisast (seetõttu on lisa 2 eemaldatud) ning oleme lisanud uue jao 4.7., mis käsitleb andmete ülekantavust.

 

ÄRIÜKSUSE LEPINGU UUENDUSED

Oleme eemaldanud äriüksuse lepingu esimesest lõigust PayPal Premieri ja ettevõttekontode piirangu.

 

PRIVAATSUSAVALDUSE UUENDUSED

Uuendame oma andmetöötluse tingimusi, kajastamaks, et PayPal on maksete töötlemise ja pettusevastaste teenuste vastutav andmetöötleja.

 

PAYPAL BUSINESSI MASTERCARDI DEEBETKAARDI VALDAJA LEPINGU UUENDUSED (AINULT ÜHENDKUNINGRIIK)

Jaos 11 lisasime hüperlingi Mastercardi valuuta konverteerimise kalkulaatori ja EKP määra kohta ning oleme selgitanud, et me ei ole kohustatud saatma teile teadet piiriülese tasu määruse (määrus (EÜ) 924/2009) alusel.

 

iZETTLE

Oleme lisanud uusi tingimusi meie iZettle'i teenuse kohta meie Ühendkuningriigi juriidiliste lepingute leheküljele.