PayPali teenuse kasutajaleping

 

>> Vaata kõiki juriidilisi lepinguid

Kasutajalepingu viitemärkused

Viimati muudetud: 20.12.2019

 

 

 

Kui mõni dokument viitab kasutajalepingu jao numbritele või määratletud sõnadele, kasutage seda dokumenti, et leida vastav säte või määratletud sõna kasutajalepingus, mis kehtib alates 11.12.2019.  

1) Jaod:

Enne 11.12.2019 kehtinud kasutajalepingu jagu

Sätte asukoht praeguses kasutajalepingus

Sissejuhatus

Selle jao sätted on nüüd leitavad järgmistes asukohtades.

 • Teave teie konto kohta – Tere tulemast PayPali!

 • Muud õiguslikud tingimused – Teiega suhtlemine – Keeled ja lepingu tõlkimine

 • Muud õiguslikud tingimused – Hüvitamine ja vastutuse piiramine – PayPali vabastamine

 • Maksete vastuvõtmine – Tagasimaksed ja maksete tagasipööramine – Tühistamised

 • Maksete vastuvõtmine – PayPali ostjakaitse

 • Piiratud tegevused ja ootelolekud – meetmed, mida võime võtta, kui osalete mis tahes piiratud tegevustes

 • Konto kohta – PayPali saldo hoidmine ja kasutamine

 • Konto kohta – PayPali saldo hoidmine ja kasutamine – PayPali saldo

 • Konto kohta – PayPali saldo hoidmine ja kasutamine – Konto reserveerimine

 • Piiratud tegevused ja ootelolekud – ootelolekud, piirangud ja reservid – ootelolekud

 • Makse tegemine – PayPal ostja kaitse

 • Makse tegemine – Makse tegemise üldsätted – Kui kaua minu makse tegemine võtab?

 • Teie konto kohta – Teave meie ja meie teenuse kohta

1. Meievaheline suhe
 

1.1 PayPal on ainult makseteenuse pakkuja.

Selle jao sätted on nüüd leitavad järgmistes asukohtades.

 • Teie konto kohta – Teave meie ja meie teenuse kohta

 • Konto kohta – PayPali saldo hoidmine ja kasutamine

 • Muud õiguslikud tingimused – Hüvitamine ja vastutuse piiramine – Meie osa makseteenuse pakkujana

1.2 Teie privaatsus

Muud õiguslikud tingimused – Mitmesugust - Privaatsus

1.3 Loovutamine.

Muud õiguslikud tingimused – Mitmesugust – Loovutamine

1.4 Teiega suhtlemine.

1.4.1 Keeled 

Muud õiguslikud tingimused – Mitmesugust– Lepingu tõlkimine

1.4.2 Teated teile 

Muud õiguslikud tingimused – Meievaheline suhtlus – Teated teile

1.5 Teated PayPalile

Muud õiguslikud tingimused – Meievaheline suhtlus – Võta meiega ühendust

1.6 Selle lepingu muudatused

Teave teie konto kohta – Tere tulemast PayPali!

1.7 Vastuvõetavus 

Teave teie konto kohta – Tere tulemast PayPali!

2. Teie konto ja saldod

2.1 Isiklikud ja ettevõtte kontod. 

Selle jao sätted on nüüd leitavad järgmistes asukohtades.

 • Konto kohta – Konto avamine – Isiklikud kontod / Ettevõtte kontod

 • Konto kohta – PayPali saldo hoidmine ja kasutamine

2.2 Saldo

Selle jao sätted on nüüd leitavad järgmistes asukohtades.

 • Konto kohta – Rahastamisallika sidumine ja sidumise tühistamine

 • Konto kohta – PayPali saldo hoidmine ja kasutamine

 • Konto kohta – PayPali saldo hoidmine ja kasutamine – PayPali saldo

 • Konto kohta – Raha lisamine või väljavõtmine – Raha lisamine

2.3 Konto teave (sh saldo- ja tehinguteave) 

Teave konto kohta – Kontoväljavõtted ja kontokirjete taotlemine

2.4 Tasaarvestus

Muud õiguslikud tingimused – Meie õigused – Teie vastutuse hüvitamine

2.5 Summad, mis te meile võlgnete. 

Konto kohta – PayPali saldo hoidmine ja kasutamine – PayPali saldo

2.6 Saldod mitmes valuutas

Teave konto kohta – Raha haldamine mitmes valuutas

2.7 Väärtpaberiõigus

Muud õiguslikud tingimused – Meie õigused – Väärtpaberiõigus

3. Rahastamisallikad

3.1 Rahastamisallika sidumine 

Teave konto kohta – Rahastamisallika sidumine ja sidumise tühistamine

3.2 Kaardid

Teave konto kohta – Rahastamisallika sidumine ja sidumise tühistamine – Teie pidev luba teie rahastamisallikatelt tasu saamiseks

3.3 Pangakontod 

Selle jao sätted on nüüd leitavad järgmistes asukohtades.

 • Teave konto kohta – Rahastamisallika sidumine ja sidumise tühistamine – Teie pidev luba teie rahastamisallikatelt tasu saamiseks

 • Teave teie konto kohta – Rahastamisallika sidumine ja sidumise tühistamine – Makse tagastamise oht teie rahastamisallikasse

 • Makse sooritamine – Makse rahastamine – Kontolt saadetavate maksete rahastamine

3.4 SEPA otsekorraldus (kasutajatele, kellel on registreeritud aadress Küprosel, Eestis, Kreekas, Iirimaal, Lätis, Leedus, Maltal, Slovakkias ja Sloveenias)

Teave konto kohta – Rahastamisallika sidumine ja sidumise tühistamine – Teie pidev luba teie rahastamisallikatelt tasu saamiseks

3.5 Rahastamise erikokkulepped

Makse tegemine – Makse rahastamine – Rahastamise erikokkulepped

3.6 Eelistatud rahastamise allikas

Selle jao sätted on nüüd leitavad järgmistes asukohtades.

 • Makse tegemine – Makse rahastamine – Eelistatud rahastamise allika valimine)

 • Teave konto kohta – Rahastamisallika sidumine ja sidumise tühistamine

3.7 Eelistatud rahastamise allikat pole valitud/saadaval? 

Makse sooritamine – Makse rahastamine – Kontolt saadetavate maksete rahastamine

3.8 Rahastamisallika piirangud

Teave konto kohta – Rahastamisallika sidumine ja sidumise tühistamine

4. Raha saatmine

4.1 Teie maksekorralduste täitmine

Selle jao sätted on nüüd leitavad järgmistes asukohtades.

 • Makse tegemine – Makse tegemise üldsätted – Kui kaua minu makse tegemine võtab?

 • Teave teie konto kohta – Raha lisamine või väljavõtmine – Raha väljavõtmine

 • Makse tegemine – Makse tegemise üldsätted – Teie maksejuhis

 • Makse tegemine – Makse tegemise üldsätted – Kui võime teie makse tegemisest keelduda

 • Makse tegemine – Makse tegemise üldsätted – Maksejuhise tühistamine

 • Makse tegemine – Makse tegemise üldsätted – Kui võime teie makse tegemisest keelduda

4.2 Teie maksekorraldus teisele Kasutajale makse tegemiseks 

Konto kohta – PayPali saldo hoidmine ja kasutamine – PayPali saldo

4.3 Teie väljamakse maksekorraldus 

Teave teie konto kohta – Raha lisamine või väljavõtmine – Raha väljavõtmine

4.4 Ebapiisav raha teie saldos

Selle jao sätted on nüüd leitavad järgmistes asukohtades.

 • Makse tegemine – Makse tegemise üldsätted – Kui võime teie makse tegemisest keelduda

 • Makse tegemine – Tagastamised kontole – Kui teie PayPali konto saab raha tagasi

4.5 Saatmise limiidid

Makse tegemine – Makse tegemise üldsätted – Limiidide saatmine

4.6 Tagasilükatud Tehingud 

Selle jao sätted on nüüd leitavad järgmistes asukohtades.

 • Makse tegemine – Makse tegemise üldsätted – Kui saaja ei aktsepteeri teie makset

 • Makse tegemine– Tagastamised kontole

4.7 Kaupmehe töötlemise viivitus 

Makse tegemine – Automaatsete tasude seadistamine teie kontolt – Müüja viivitab maksetega

4.8 Eelkinnitatud maksed (tuntud ka kui automaatsed maksed)

Selle jao sätted on nüüd leitavad järgmistes asukohtades.

 • Makse tegemine – Automaatsete tasude seadistamine kontolt – Arvelduslepingu maksed

 • Maksete vastuvõtmine – Arvelduslepingu maksete vastuvõtmine

 • Probleemide lahendamine – Kus me ei saa teile hüvitist maksta – tabel (veerg "Ootamatu arvelduslepingu makse")

4.9 Eelnevalt kinnitatud maksete tühistamine

Makse tegemine – Automaatsete tasude seadistamine kontolt – Arvelduslepingu maksed

4.10 E-raha saatmine erinevates valuutades 

Teave teie konto kohta – Raha haldamine mitmes valuutas

5. Raha vastuvõtmine

Sissejuhatus

Maksete vastuvõtmine – Maksete vastuvõtmise üldsätted

5.1 Vastuvõtmise limiidi tõstmine 

Maksete vastuvõtmine – Maksete vastuvõtmise üldsätted – Limiitide vastuvõtmine

5.2 Makse läbivaatamine

Piiratud tegevused ja ootelolekud – Ootelolekud, piirangud ja reservid – Makse läbivaatamine

5.3 Tühistamiste, tagasinõuete ja nõuete oht 

Maksete vastuvõtmine – Tagastamised ja maksete tühistamine – Tühistamised

5.4 PayPal ja teie kliendid (ja 5.5 Saksa kasutajatele)

Selle jao sätted on nüüd leitavad järgmistes asukohtades.

 • Maksete vastuvõtmine – PayPali esitlemine

Maksete vastuvõtmine – Lisatasude reeglid

5.5 Raha vastuvõtmine erinevates valuutades (5.6 Saksa kasutajatele)

Selle jao sätted on nüüd leitavad järgmistes asukohtades.

 • Teave konto kohta – Raha haldamine mitmes valuutas

 • Maksete vastuvõtmine – Maksete vastuvõtmise üldsätted

5.6 Maksud (5.7 Saksa kasutajatele)

Maksete vastuvõtmine – Maksud ja teabe esitamine

5.7 Tagastamised, tagasilükatud maksed, tagastamise poliitika, andmekaitse, privaatsuspoliitika ja turvalisus.

(5.8 Saksa kasutajatele)

5.7.1 Tagastamised ja tagasilükatud maksed

Maksete vastuvõtmine – Tagastamised ja maksete tühistamine – Tagastamiste poliitika ja privaatsuspoliitika

5.7.2 Tagastamise kord

Maksete vastuvõtmine – Tagastamiste poliitika ja privaatsuspoliitika

5.7.3 Andmekaitse ja privaatsuspoliitika

Muud õiguslikud tingimused – Mitmesugust – Teie teabe kasutamine; andmekaitseseadused

5.7.4 Turvalisus

Piiratud tegevused ja ootelolekud – Piiratud tegevused – Viimane loetelupunkt

5.8 Ainult PayPal Business maksed  (Ühendkuningriik, Bulgaaria, Küpros, Tšehhi Vabariik, Eesti, Kreeka, Guernsey, Ungari, Iirimaa, Mani saared, Jersey, Läti, Liechtenstein, Leedu, Malta, Rumeenia San Marino, Slovakkia, Sloveenia (edaspidi "asjaomased riigid")

Ei kasutata

5.9 Ootel vastavalt teie juhistele (5.8 väljaspool asjaomaseid riike, Saksamaad ja Austriat) 

Piiratud tegevused ja ootelolekud – Ootelolekud, piirangud ja reservid – Teie juhistega seotud ootelolekud

5.10 Uus kassalahendus (5.9 väljaspool asjaomaseid riike) 

Maksete vastuvõtmine – Uus kassalahendus

6. E-raha väljavõtmine/lunastamine

6.1 Kuidas E-raha välja võtta / lunastada 

Selle jao sätted on nüüd leitavad järgmistes asukohtades.

 • Teave teie konto kohta – Raha lisamine või väljavõtmine – Raha väljavõtmine

 • Teave konto kohta – Raha haldamine mitmes valuutas

6.2a Väljavõtmise/tagasivõtmise limiidid

Selle jao sätted on nüüd leitavad järgmistes asukohtades.

 • Muud õiguslikud tingimused – Meie õigused – Teave teie kohta

 • Teave teie konto kohta – Raha lisamine või väljavõtmine – Raha väljavõtmine

6.2b Täitmise viisid ja tähtajad.

Teave teie konto kohta – Raha lisamine või väljavõtmine – Raha väljavõtmine

6.2c Tehingu ülevaade. 

Teave teie konto kohta – Raha lisamine või väljavõtmine – Raha väljavõtmine

6.3 Väljavõtmise limiidi tõstmine 

Teave teie konto kohta – Raha lisamine või väljavõtmine – Raha väljavõtmine

6.4 Raha väljavõtmine mitmes valuutas 

Teave teie konto kohta – Raha lisamine või väljavõtmine – Raha väljavõtmine

6a. Kauf auf Rechnung (ainult Saksamaal)

Teave teie konto kohta – Tere tulemast PayPali!

6b. PayPal PLUS (ainult Saksamaal)

Teave teie konto kohta – Tere tulemast PayPali!

6c. Makse 14 päeva pärast (ainult Saksamaa)

Teave teie konto kohta – Tere tulemast PayPali!

7. Tähtaeg ja konto sulgemine

Kogu tekst

Teave teie konto kohta – PayPali konto sulgemine

8. Tasud ja valuuta konverteerimine

8.1 Tasud.

Teave teie konto kohta – Tasud

8.2 Valuuta konverteerimine

Selle jao sätted on nüüd leitavad järgmistes asukohtades.

 • Teave teie konto kohta – Raha haldamine mitmes valuutas – Kuidas me valuutat konverteerime

 • Teave teie konto kohta – Raha haldamine mitmes valuutas – Valuuta konverteerimise valikud

8.3 Valuuta konverteerimise valikud 

Selle jao sätted on nüüd leitavad järgmistes asukohtades.

 • Teave teie konto kohta – Raha haldamine mitmes valuutas – Kuidas me valuutat konverteerime

 • Teave teie konto kohta – Raha haldamine mitmes valuutas – Valuuta konverteerimise valikud

9. Piiratud tegevused

9.1 Piiratud tegevused 

Piiratud tegevused ja ootelolekud – Piiratud tegevused

9.2 Maksevahendi turvalisuse tagamine

Teave teie konto kohta – Konto avamine – PayPali konto turvaline kasutamine

9.3 Piiratud tegevused ja Load

Teave teie konto kohta – Konto avamine – PayPali konto turvaline kasutamine

10. Teie vastutus – meetmed, mida võime võtta

10.1 Teie vastutus

10.1a

Selle jao sätted on nüüd leitavad järgmistes asukohtades.

 • Piiratud tegevused ja ootelolekud - Meetmed, mida võime võtta, kui osalete piiratud tegevustes

 • Muud õiguslikud tingimused – Meie õigused – Teie vastutus

10.1b Vastutus PayPal ostja kaitse alla kuuluvate nõuete eest

Maksete vastuvõtmine – PayPal ostja kaitse mõju müüjatele

10.1c Teie vastutuse hüvitamine

Muud õiguslikud tingimused – Meie õigused – Teie vastutuse hüvitamine

10.1d Vaidlustatud tehingute ajutised ootelepanekud

 

Selle jao sätted on nüüd leitavad järgmistes asukohtades.

 • Piiratud tegevused ja ootelolekud – ootelolekud, piirangud ja reservid – ootelolekud

 • Maksete vastuvõtmine – Turu müüjad

10.2 PayPali meetmed

Selle jao sätted on nüüd leitavad järgmistes asukohtades.

 • Piiratud tegevused ja ootelolekud - Meetmed, mida võime võtta, kui osalete piiratud tegevustes

 • Teave teie konto kohta – PayPali konto sulgemine

10.3 Piiratud juurdepääs 

Piiratud tegevused ja ootelolekud – Ootelolekud, piirangud ja reservid – Konto piirangud

10.4 Reserveerimine

Piiratud tegevused ja ootelolekud – Ootelolekud, piirangud ja reservid – Reservid

10.5 Makse ootel

Piiratud tegevused ja ootelolekud – ootelolekud, piirangud ja reservid – ootelolekud

10.6 Teave teie kohta (10.7 kasutajatele Saksamaal)

Muud õiguslikud tingimused – Meie õigused – Teave teie kohta

10.6 eBay eseme ootelepanek (ainult Saksamaal)

Selle jao sätted on nüüd leitavad järgmistes asukohtades.

 • Piiratud tegevused ja ootelolekud – ootelolekud, piirangud ja reservid – ootelolekud

 • Maksete vastuvõtmine – Turu müüjad

10.7 Meie meetmete põhjuste avalikustamine (10.8 Saksamaa kasutajatele)

Muud õiguslikud tingimused – Suhtlus teie ja meie vahel – Meie meetmete põhjuste avalikustamine

11. Müüja kaitse programm

Üldiselt

Allpool nimetatud eraldiseisev müüja kaitse poliitika on seotud maksete vastuvõtmisega - PayPali ostjakaitse

11.1 Mis on PayPali ostjakaitse?

Vt nüüd eraldiseisva müüja kaitse poliitika jagu 1

11.2 PayPali ostjakaitse kättesaadavus

Vt nüüd eraldiseisva müüja kaitse poliitika jagu 2

3 Kui palju kaitset pakub PayPali ostjakaitse?

Vt nüüd eraldiseisva müüja kaitse poliitika jagu 3

11.4 Mis juhtub, kui ostja esitab nõude, tagasinõude või tühistamise?

Vt nüüd eraldiseisva müüja kaitse poliitika jagu 4

11.5 

Vt nüüd eraldiseisva müüja kaitse poliitika jagu 5

6 Sobivuse nõuded

Vt nüüd eraldiseisva müüja kaitse poliitika jagu 6

7 Millised on tarnenõuded?

Vt nüüd eraldiseisva müüja kaitse poliitika jagu 7

8 Mis on "Postitamise tõend"?

Vt nüüd eraldiseisva müüja kaitse poliitika jagu 8

9 Mis on "Tarnetõend"?

Vt nüüd eraldiseisva müüja kaitse poliitika jagu 9

11.10 Millised on näited esemetest/tehingutest/juhtumitest, mis ei vasta PayPali ostjakaitsele?

Vt nüüd eraldiseisva müüja kaitse poliitika jagu 10

12. Vead ja autoriseerimata tehingud

12.1 Vigade ja/või autoriseerimata tehingute tuvastamine

Selle jao sätted on nüüd leitavad järgmistes asukohtades.

 • Teave teie konto kohta – Kontoväljavõtted ja kontokirjete taotlemine

 • Probleemide lahendamine – sissejuhatus

 • Probleemide lahendamine – Kui leiate probleemi...

 • Probleemide lahendamine – Kuidas me aitame...

 • Probleemide lahendamine – Kus me ei saa teile hüvitist maksta...

12.2 PayPali teavitamine vigadest, autoriseerimata tehingutest ja/või teie makseviisi väärkasutamisest või omavolilisest kasutamisest.

Probleemide lahendamine – Kui leiate probleemi... - 2. samm: Rääkige meile probleemist

12.3 Vigade aruannete läbivaatamine

Selle jao sätted on nüüd leitavad järgmistes asukohtades.

 • Probleemide lahendamine – Kuidas me aitame...

 • Probleemide lahendamine – Kus me ei saa teile hüvitist maksta...

12.4 Vastutus autoriseerimata tehingute eest

Selle jao sätted on nüüd leitavad järgmistes asukohtades.

 • Probleemide lahendamine – Kuidas me aitame... - volitamata makse teisele PayPal kontole

 • Probleemide lahendamine – Kus me ei saa teile hüvitist maksta...

12.5 Õigus autoriseeringu alusel tehtud maksetehingu tagastamisele

Selle jao sätted on nüüd leitavad järgmistes asukohtades.

 • Probleemide lahendamine – Kuidas me aitame... Ootamatu arvelduslepingu makse

 • Probleemide lahendamine – Kus me ei saa teile hüvitist maksta... – ootamatu arvelduslepingu makse

12.6 Vead

Selle jao sätted on nüüd leitavad järgmistes asukohtades.

 • Probleemide lahendamine – Kuidas me aitame...

 • Probleemide lahendamine – Kuidas me aitame... – vale makse teisele PayPal kontole

 • Probleemide lahendamine – Kus me ei saa teile hüvitist maksta...

13. PayPal ostja kaitse

Üldiselt

Allpool eraldiseisev ostja kaitse poliitika on seotud järgmisega.

 • Makse tegemine – PayPal ostja kaitse

 • Maksete vastuvõtmine – PayPal ostja kaitse mõju müüjatele

13.1 Mis on PayPal ostja kaitse? (ainult asjaomased riigid)

Vt nüüd eraldiseisva ostja kaitse poliitika jagu 1.

13.2 Kas PayPal ostja kaitse sobib mulle? (ainult asjaomased riigid)

Vt nüüd eraldiseisva ostja kaitse poliitika jagu 2

13.3 Mis juhtub, kui PayPal teeb lõpliku otsuse ostja kasuks... (ainult asjaomased riigid)

Vt nüüd eraldiseisva ostja kaitse poliitika jagu 3

13.4 Hüvitamise tingimused (ainult asjaomased riigid)

Vt nüüd eraldiseisva ostja kaitse poliitika jagu 4

13.5 Kuidas probleemi lahendada? (ainult asjaomased riigid)

Vt nüüd eraldiseisva ostja kaitse poliitika jagu 5

13.6 Koostöö PayPaliga probleemi lahendamiseks (ainult asjaomased riigid)

Vt nüüd eraldiseisva ostja kaitse poliitika jagu 5

13.7 Mis siis, kui minu ost ei kuulu PayPal ostja kaitse alusel tagastamisele? (ainult asjaomased riigid)

Vt nüüd eraldiseisva ostja kaitse poliitika jagu 6

13.8 Mida tähendab ei vasta suurel määral kirjeldusele (SNAD)? (ainult asjaomased riigid)

Vt nüüd eraldiseisva ostja kaitse poliitika jagu 7

13.9 Õiguste ülevõtmine (ainult asjaomased riigid)

Muud õiguslikud tingimused – Meie õigused – Õiguste ülevõtmine

13.10 Topelt tagastamist ei toimu (ainult asjaomased riigid)

Vt nüüd eraldi ostja kaitse poliitika jagu 8

13.11 Ürituste piletid (ainult asjakohased riigid)

Vt nüüd eraldiseisva ostja kaitse poliitika jagu 9

14. Vaidlused PayPaliga

14.1 Pöörduge esmalt PayPali poole 

Probleemide lahendamine – Kaebused – Teie ja PayPali vahelistest vaidlustest teatamine seoses meie teenustega

14.2 ECC-Net, Finantsombudsmani teenistus ja CSSF

Probleemide lahendamine – Kaebused – Kui te ei ole rahul kaebuse menetluse tulemustega...

15. Üldine

15.1 Kohaldatav õigus ja jurisdiktsioon 

Muud õiguslikud tingimused – Mitmesugust – Kohaldatav õigus

15.2 Tasumisest vabastamise puudumine 

Muud õiguslikud tingimused – Meie õigused - Tasumisestvabastamise puudumine

15.3 Vastutuse piirangud

Muud õiguslikud tingimused – Hüvitamine ja vastutuse piiramine – Vastutuse piiramine

15.4 Garantii puudub 

Selle jao sätted on nüüd leitavad järgmistes asukohtades.

 • Muud õiguslikud tingimused – Hüvitamine ja vastutuse piiramine – Garantii puudub

 • Teave teie konto kohta – PayPali konto sulgemine

 • Muud õiguslikud tingimused – Hüvitamine ja vastutuse piiramine – PayPali vabastamine

15.5 Hüvitamine/tagasimaksmine

Muud õiguslikud tingimused – Hüvitamine ja vastutuse piiramine – Hüvitamine

Täielik leping ja kolmandate isikute õigused. 

Muud õiguslikud tingimused – Mitmesugust– Täielik leping ja kolmandate isikute õigused

15.7 Intellektuaalomand – Tarkvara litsentsi andmine 

Muud õiguslikud tingimused – intellektuaalomand – Litsentsi andmised, üldiselt

15.8 Intellektuaalomand – Sisu litsentsi andmine

15.8a PayPali antud litsentsid

Muud õiguslikud tingimused – Intellektuaalomand – PayPali kaubamärgid

15.8b Teie antud litsentsid – Teie äriga seotud intellektuaalomand

Muud õiguslikud tingimused – Intellektuaalne omand – Müüjate antud litsentsid PayPali ettevõtetele

15.8b Teie antud litsentsid – Teie sisu

Muud õiguslikud tingimused – Intellektuaalomand – Teie antud litsents PayPali ettevõtetele; intellektuaalomandi garantiid

15.9 Kolmanda isiku load

Teave teie konto kohta – Konto avamine – PayPali konto turvaline kasutamine

15,10 PayPal sisselogimise viisina 

Muud õiguslikud tingimused – Mitmesugust – PayPal sisselogimise viisina

15.11 Ärikliendid 

Muud õiguslikud tingimused – Mitmesugust – Ärikliendid

16. Mõisted

Kogu tekst

Vt allpool esitatud tabelit Määratletud sõnad”

1. ajakava. Tasude tabel

Sissejuhatus

Teave teie konto kohta – Tasud

Tingimused osas A2.2.3 Kaupmehe määr

Selle jao sätted on nüüd leitavad järgmistes asukohtades.

 • Teave teie konto kohta – Tasud

 • Maksete vastuvõtmine – Kaupmehe määr

Ülejäänud

Selle ajakava sätted leiab nüüd meie eritasude lehel.  Lingitud asukohast:

 • Teave teie konto kohta – Tasud

 

2) Määratletud sõnad:

enne 11.12.2019 kehtinud kasutajalepingus määratletud sõnad

Pärast 11. detsembrit 2019 kehtinud kasutajalepingus määratletud sõna käsitlemine

"Konto" või "PayPali konto" 

Selle asemel vt "konto" ja "PayPali konto"

"Lisa raha" 

Selle asemel vt "Lisa raha", nagu need on esitatud

 • Teave teie konto kohta – Raha lisamine või väljavõtmine – Raha lisamine

"Leping" 

Selle asemel vaadake "kasutajaleping"

"AIS-i pakkuja" 

Selle asemel vaadake "kolmandast osapoolest teenusepakkujat", nagu need on esitatud

 • Teave teie konto kohta – Konto avamine – PayPali konto turvaline kasutamine

"Autoriseeri" või "Luba" 

Selle asemel viidake  "autoriseeringule" ja "loale", nagu need on esitatud

 • Makse tegemine – Automaatsete tasude seadistamine teie kontolt

"Saldo" 

Selle asemel vaadake viidet "Raha oma kontol" ja raha "PayPali saldos" ja "Reservkonto" sõltuvalt asjaoludest, nagu need on esitatud

 • Teave teie konto kohta – PayPali saldo hoidmine ja kasutamine

"Panga kinnitusprotsess" 

Selle asemel vaadake "Panga kinnitusprotsess", nagu on esitatud

 • Konto kohta – Rahastamisallika sidumine ja sidumise tühistamine

 • Meie Abi ja Kontakti lehtedel

"Panga rahastatud makse" 

Selle asemel vaadake mis tahes viidet makse kohta teie kontolt, mida rahastatakse teie pangakontolt saadud maksega.

"Ettevõtte konto" 

Selle asemel vaadake "ettevõtte konto", nagu on esitatud

 • Konto kohta – Konto avamine – Isiklikud kontod / Ettevõtte kontod

"Tööpäevad" 

Selle asemel vaadake "Tööpäev", nagu on esitatud

 • Teave teie konto kohta – Raha lisamine või väljavõtmine – Raha väljavõtmine

"Ostja" 

Selle asemel vaadake viidet "ostja"

"Kalendriaasta" 

Enam ei määratleta

"Kaardi töötlemise leping" 

Selle asemel vt "Äriüksuste lepingud", nagu on esitatud:

 • Teave teie konto kohta – Konto avamine – Äriüksuse olek

„Muudatused“

Selle asemel vt "muudatus", nagu on esitatud

 • Teave teie konto kohta - Tere tulemast PayPali!

"Tagasinõue" 

Selle asemel vt "tagasinõue", nagu on esitatud

 • Maksete vastuvõtmine – Tagastamised ja maksete tühistamine – Tühistamised

"Nõue" 

Selle asemel vt "nõue", nagu on esitatud PayPal ostja kaitse poliitikas, mis on seotud ka kasutajalepingu järgmiste jagudega

 • Makse tegemine – PayPal Ostja kaitse

 • Maksete vastuvõtmine – PayPal ostja kaitse mõju müüjatele

"Äritehing" 

Vaadake selle asemel meie tasude lehte

"Krediitkaardi väljavõtmise piirkond" 

Selle asemel vaadake järgmist, et saada krediitkaardilt välja raha võtta

 • Teave teie konto kohta – Raha lisamine või väljavõtmine – Raha väljavõtmine

"Piiriülene"

Vaadake selle asemel meie tasude lehte

“Klienditeenindus” 

Selle asemel vaadake "Võtke meiega ühendust"

 • Muud õiguslikud tingimused – Meievaheline suhtlus – Võta meiega ühendust

"Vastutav töötleja"  "Volitatud töötleja" "Andmesubjekt"

Selle asemel viidake nendele terminitele, nagu on esitatud:

 • Muud õiguslikud tingimused – Mitmesugust – Teie teabe kasutamine; andmekaitseseadused

 • Meie privaatsusavaldus

"Andmekaitse seadused"

Selle asemel viidake "Andmekaitseseadustele", nagu on esitatud

 • Muud õiguslikud tingimused – Mitmesugust – Teie teabe kasutamine; andmekaitseseadused

 • Meie privaatsusavaldus

"Päevad" 

Enam ei määratleta

"Vaikimisi rahastamisallikad" 

Selle asemel vt "järgmised allikad"

 • Makse sooritamine – Makse rahastamine – Teie kontolt saadetavate maksete rahastamine

"Vaidlus" 

Selle asemel vt "vaidlus", nagu on esitatud PayPal ostja kaitse poliitikas, mis on seotud ka kasutajalepingu järgmiste jagudega

 • Makse tegemine – PayPal Ostja kaitse

 • Maksete vastuvõtmine – PayPal ostja kaitse mõju müüjatele

"Siseriiklik"

Vaadake selle asemel meie tasude lehte

"eBay" 

Enam ei määratleta

"eTšekk" 

Selle asemel vt "eCheque", nagu on esitatud

 • Teave teie konto kohta – Rahastamisallika sidumine ja sidumise tühistamine – Tagastamise oht teie rahastamisallikasse ja kui eTšekid võivad tekkida

"E-raha" 

Selle asemel vt "e-raha":

 • Teave teie konto kohta – Rahastamisallika sidumine ja sidumise tühistamine – Sissejuhatus

"Euroopa I"

Vaadake selle asemel meie tasude lehte

"Euroopa II"

Vaadake selle asemel meie tasude lehte

"Euroopa Majanduspiirkond" või "EMP" 

Enam ei määratleta

"Sündmus" 

Selle asemel vt "Sündmus", nagu on esitatud

 • PayPal ostja kaitse poliitika

"Tasud" 

Vaadake selle asemel meie tasude lehte

"Täieliku programmi kasutaja" 

Enam ei määratleta

"Rahastamisallikas" 

Selle asemel vt "rahastamisallikas", nagu on esitatud

 • Teave konto kohta – Rahastamisallika sidumine ja sidumise tühistamine

"Loata juurdepääs kontole" 

Selle asemel vt "Turvalisuse / pettuse probleem", nagu on esitatud

 • Probleemide lahendamine – Kui leiate probleemi... – 1. samm: võtke mõni hetk, et tuvastada probleemi tüüp

"Teave" 

Enam ei määratleta

"Välkülekanne" 

Selle asemel vt "välkülekanne" või "Välkülekanne", nagu on esitatud

 • Makse tegemine – Raha lisamine või väljavõtmine – Raha väljavõtmine

 • Makse sooritamine – Makse rahastamine – Teie kontolt saadetavate maksete rahastamine

"Seo ja kinnita kaardi protsess" .

Selle asemel vt "Seo ja kinnita kaardi protsess", nagu on esitatud

 • Makse tegemine – Rahastamisallika sidumine ja sidumise tühistamine

"Massmaksed" (tuntud ka kui "Väljamaksed") 

Vaata meie tasude lehte

"Kaupmehe töötlemise viivitus" 

Selle asemel vt "Müüja hilinenud maksed", nagu on esitatud

 • Makse tegemine – Automaatsete tasude seadistamine teie kontolt – Müüja hilinenud maksed

"Mikroettevõtlus" 

Selle asemel vt "Mikroettevõtja", nagu see on esitatud

 • Muud õiguslikud tingimused – Mitmesugust – Ärikliendid

"Põhja-Euroopa"

Vaata meie tasude lehte

"Ei ole kätte saadud" 

Selle asemel vt "ei ole kätte saadud", nagu on esitatud PayPal ostja kaitse poliitikas, mis on seotud ka kasutajalepingu järgmiste jagudega

 • Makse tegemine – PayPal Ostja kaitse

 • Maksete vastuvõtmine – PayPal ostja kaitse mõju müüjatele

"NSF risk" 

Selle asemel vt "Tagastamise risk", nagu on esitatud

 • Teave teie konto kohta – Rahastamisallika sidumine ja sidumise tühistamine – Tagastamise oht teie rahastamisallikasse ja kui eTšekid võivad tekkida

"Maksekonto" 

Selle asemel vt "PayPali saldo", nagu on esitatud

 • Teave teie konto kohta – PayPali saldo hoidmine ja kasutamine – PayPali saldo

"Maksevahend" 

Selle asemel vt "PayPali konto" ja "Konto".

"Maksekorraldus" 

Selle asemel vt  "Maksejuhis", nagu on esitatud

 • Makse tegemine – Makse tegemise üldsätted – Teie maksejuhis

"Makse saaja" 

Selle asemel vt "makse saaja", nagu on esitatud ja kasutatud

 • PayPali ostjakaitse poliitika.

"Makse läbivaatamine" 

Selle asemel vt "makse läbivaatamine", nagu on esitatud

 • Piiratud tegevused ja ootelolekud – Ootelolekud, piirangud ja reservid – Makse läbivaatamine

"PayPal", "Me", "Meid" või "Meie" 

Selle asemel vt "PayPal", nagu on esitatud

 • Esimeses lõikes jaos Tere tulemast PayPali

 • Muud õiguslikud tingimused – Suhtlus teie ja meie vahel – Võta meiega ühendust

Vaadake "me", "meid" ja "meie" kogu kasutajalepingus.

"PayPal Business maksed" 

Enam ei määratleta

"PayPal ostja kaitse" 

Selle asemel vt "PayPal ostja kaitse", nagu on esitatud

 • PayPal ostja kaitse poliitikas.

"PayPal Credit" 

Selle asemel vt "PayPal Credit" PayPali veebisaidil

"PayPal Grupp"

Selle asemel vt "sidusettevõtted", nagu on esitatud

 • Muud õiguslikud tingimused – Hüvitamine ja vastutuse piiramine

"PayPali asukohapõhiste maksete funktsionaalsus" 

Kui PayPal seda sellisena endiselt pakub ja nii nimetab, siis on see funktsioon, mis võimaldab kasutajal saada müügikoha makse ilma kaarditerminali kasutamata. 

"PayPali Mobile rakendus" 

Enam ei kasutata

"PayPali POSi funktsionaalsus" 

Enam ei kasutata

"PayPali veebisaidid" 

Selle asemel vt "PayPali veebisait" või "meie veebisait".

"Isiklik konto" 

Selle asemel vt "isiklik konto", nagu on esitatud

 • Teave teie konto kohta – Konto avamine – Isiklikud kontod

"Isikuandmed"

Selle asemel vt "isikuandmeid", nagu on esitatud

 • Muud õiguslikud tingimused – Mitmesugust – Teie teabe kasutamine; andmekaitseseadused

 • Meie privaatsusavaldus

"Isiklik tehing" 

Selle asemel vt meie tasude lehte

"AIS-i pakkuja" 

Selle asemel vaadake "kolmandast osapoolest teenusepakkujat", nagu need on esitatud

 • Teave teie konto kohta – Konto avamine – PayPali konto turvaline kasutamine

"Põhimõte" või "Põhimõtted" 

Selle asemel vt "PayPali poliitika" nagu on esitatud

 • Piiratud tegevused ja ootelolekud – Ootelolekud, piirangud ja reservid – Makse läbivaatamine

"Põhimõtete uuendused" 

Selle asemel vt "Teade meie veebisaidi põhimõtete uuenduste lehte", nagu on esitatud

 • Teave teie konto kohta – Tere tulemast PayPali!

"Eelkinnitatud makse"

Selle asemel vt "Eelkinnitatud makset", nagu on esitatud

 • Makse tegemine – Automaatsete tasude seadistamine kontolt – Arvelduslepingu maksed

"Eelistatud rahastamise allikas"

Selle asemel vt "Eelistatud rahastamise allikas", nagu on sätestatud

 • Makse tegemine – Makse rahastamine – Eelistatud rahastamise allika valimine

"Töötlemine"

Selle asemel vt "Töötlemine", nagu on esitatud ja kasutatakse ainult

 • Muud õiguslikud tingimused – Mitmesugust – Teie teabe kasutamine; andmekaitseseadused

 • Meie privaatsusavaldus

"PSD2" 

Selle asemel vt "PSD2", nagu on esitatud

 • Muud õiguslikud tingimused – Mitmesugust – Ärikliendid

"Asjaomased riigid"  (kus neid kasutatakse)

Selle asemel vaadake Ühendkuningriigi kasutajalepingu järgmises jaos loetletud riike

 • Teave teie konto kohta - Tere tulemast PayPali!

"Reserveerimine" 

Selle asemel vt "Reserveerimine", nagu on esitatud

 • Piiratud tegevused ja ootelolekud – Ootelolekud, piirangud ja reservid – Reservid

"Reservkonto" 

Selle asemel vt "Reservkonto", nagu on esitatud

 • Teave teie konto kohta – PayPali saldo hoidmine ja kasutamine – Reservkonto

"Lahenduskeskus" 

Selle asemel vt "Lahenduskeskus", nagu on esitatud

 • Piiratud tegevused ja ootelepanekud – Ootelepanekud, piirangud ja reservid – Mis on ootel, piirangud ja reservid?

Vaata ka PayPal ostja kaitse poliitikat.

"Ülejäänud EL"

Enam ei kasutata ega määratleta.

"Piiratud tegevused"

Selle asemel vt "Piiratud tegevused", nagu on esitatud

 • Piiratud tegevused ja ootelolekud – Piiratud tegevused

"Tagastamine" 

Selle asemel vt "Tagastamine", nagu on esitatud

 • Maksete vastuvõtmine – Tagastamised ja maksete tühistamine – Tühistamised

"Müüja"  ja  "Kaupmees" 

Selle asemel vt "Müüja" ja "Kaupmees", nagu kasutatud kogu kasutajalepingus.

"Saatke raha" 

Selle asemel vt "Saatke raha", nagu on esitatud

 • Makse tegemine – Makse tegemise üldsätted – Teie maksejuhis

"Teenused" 

Selle asemel vt "PayPali teenus(ed)" või "Meie teenus(ed)", mida kasutatakse kogu kasutajalepingus.

"Ei vasta suurel määral kirjeldusele" 

Selle asemel vt "Ei vasta suurel määral kirjeldusele" või "SNAD", nagu on esitatud PayPal ostja kaitse poliitikas, mis on seotud ka järgmiste kasutajalepingu jagudega

 • Makse tegemine – PayPal Ostja kaitse

 • Maksete vastuvõtmine – PayPal ostja kaitse mõju müüjatele

"Rahastamise erikord" 

Selle asemel vt "Rahastamise erikord", nagu see on esitatud

 • Makse tegemine – Makse rahastamine – Rahastamise erikokkulepped

"Tehingurisk"  (millele viidatakse koos "Teie kontoga seotud riski või riskipositsiooniga")

Vaadake selle asemel levinud olukordade loendit, mis on toodud

 • Piiratud tegevused ja ootelolekud – ootelolekud, piirangud ja reservid – ootelolekud

"Autoriseerimata makse"  (viidatud ainult jaos 11)

Selle asemel vt "Autoriseerimata makse", nagu esitatud ja mida kasutatud ainult PayPali ostjakaitse poliitikas.  Need põhimõtted on seotud:

 • Maksete vastuvõtmine – PayPali ostjakaitse

"Kordumatu tunnus" 

Selle asemel vt "Nõutav kohustuslik teave", nagu seda kasutatakse

 • Makse tegemine – Makse tegemise üldsätted – Millal me võime teie makse tegemisest keelduda

"Ühendkuningriik" või "UK" 

Enam ei määratleta

"Kasutaja", "Sina" või "Teie" 

Selle asemel vaadake "Kasutaja", "Sina" või "Teie" kogu kasutaja lepingu.

"Kontrollitud" 

Selle asemel vaadake oma kohustusi

 • Muud õiguslikud tingimused – Meie õigused – Teave teie kohta