>> Vaata kõiki lepinguid

PayPali alternatiivsete makseviiside leping

Viimati muudetud: 7. august 2023

Laadi PDF alla

Need on teie ja PayPali (Euroopa), aadressiga S.à r.l et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ("PayPal", "meie" või "meie"), vahelise lepingu tingimused.

1. Teave nende tingimuste kohta

Need tingimused kohalduvad, kui kasutate meie mis tahes alternatiivse makseviisi funktsiooni.

Teadmiseks:

 • Alternatiivse makseviisi funktsioonid on meie pakutavad funktsioonid, mis teie veebikassasse integreerimisel või arve maksenõudena saatmisel võimaldavad teie kliendil teile maksmisel valida ja kasutada mis tahes alternatiivset makseviisi (inglise keeles APM) (nagu me aeg-ajalt võime võimaldada); ja
 • alternatiivne makseviis (inglise keeles APM) on mis tahes lisas 1 loetletud makseviis, mida me võime lubada kasutada igaühel, kel pole kontot, et saata makse teie kontole siinsete tingimuste alusel.

Sellele riigile mõeldud kasutajaleping, kus te olete PayPalis registreeritud residendina, moodustab osa nendest tingimustest. Suurte algustähtedega sõnad, mida ei ole siinsetes tingimustes määratletud, on määratletud selles kasutuslepingus. Neid tingimusi ja kasutuslepingut tuleks tõlgendada nii palju kui võimalik ühtse tervikuna. Kui tekib tõlgendamiskonflikt, on need tingimused kasutajalepingu suhtes ülimuslikud.

Meie teenuste määratlus kasutuslepingus koos nende tingimustega sisaldab meie alternatiivsete makseviiside funktsioone.

2. Nende tingimustega nõustumine

Nõustute nende tingimustega, kui integreerite meie alternatiivse makseviisi funktsiooni oma veebikassa/platvormiga või saates arve maksetaotlusena.

Kui te integreerite meie alternatiivsete makseviiside funktsiooni teise isiku või juriidilise isiku konto jaoks:

 • kinnitate, et teil on selle teise isiku või juriidilise isiku luba siduda nad õiguslikult nende tingimustega; ja
 • et teine isik või juriidiline isik on teie asemel siinsete tingimustega õiguslikult seotud.

3. Alternatiivsete makseviiside funktsiooni kasutamine

Kui integreerite meie alternatiivse makseviisi funktsiooni oma veebikassaga või saadate arve maksetaotlusena, võime (kuid ei ole kohustatud) lubada kõigil kasutada teile maksmiseks alternatiivset makseviisi .

Nende tingimuste lisa 1 loetleb üles kõik alternatiivsed makseviisid, mida me võime aeg-ajalt teie klientidele pakkuda, ja täiendavad sätted seoses teie maksete vastuvõtmisega klientidelt, kes kasutavad neid alternatiivseid makseviise. Te peate alati neid sätteid järgima.

Kuna maksja ei kasuta alternatiivse makseviisiga makse saatmiseks PayPali kontot, ei tohi te kasutada PayPali, et ennetavalt tagastada alternatiivse makseviisi maksed, kui siinsete tingimuste lisas 1 pole teisiti sätestatud.

Te ei tohi võtta vastu alternatiivse makseviisi makseid muudes vääringutes kui neis, mis on antud alternatiivsete makseviiside kohta esitatud siinsete tingimuste lisas 1.

Meie alternatiivsete makseviiside funktsioone võite kasutada ainult ettevõtte konto, mitte isikliku kontoga, välja arvatud isikliku konto kasutamine arve saatmiseks kaupade ja teenuste maksetaotlusena.

Alternatiivse makseviisi makset saades ei kohaldu täiendavat kasutajalepingus sätestatud protsentuaalset tasu rahvusvaheliste äritehingute eest.

4. Teie vastutus meie ees

Me võime käsitleda alternatiivse makseviisi pakkujaid ja makse töötlejaid, kes aitavad teil alternatiivse makseviisi makseid kätte saada, samamoodi nagu vastuvõtvaid panku/kaarte ja/või teisi makse töötlejaid selles kasutajalepingus.

Alternatiivse makseviisi makseid võib alternatiivse makseviisi osutaja tagasi pöörata, kui lisas 1 ei ole sätestatud teisiti. Teie kohustused ja vastutus meie ees nende tühistamiste eest on samad, mis teil on meie suhtes kasutajalepingu alusel tagasipööramiste ja/või tagasimaksete puhul. Alternatiivsete makseviiside pakkuja võib mõjutada alternatiivse makseviisi makse tagasipööramist samamoodi nagu maksja pank võib mõjutada tagasipööramist ja/või maksja kaardiettevõte võib mõjutada tagasinõuet. Müüja kaitse ei kehti alternatiivsete makseviisidega maksetele.

Pärast nende tingimuste aegumist vastutate te jätkuvalt meie ees nende tingimuste alusel alternatiivse makseviisi maksete tagasipööramiste eest alternatiivse makseviisi pakkuja poolt ja kõigi teie täitmata kohustuste eest, mis tulenevad alternatiivsete makseviiside funktsiooni kasutamisest enne tingimuste aegumist.

5. Muudatused ja lõpetamine

Me võime igal ajal ja ilma ette teatamata nende kasutustingimuste lisas 1 toodud nimekirja lisada alternatiivsete makseviiside/alternatiivse makseviisi pakkujaid, või neid sealt eemaldada.

Me võime kooskõlas kasutuslepingus sätestatud muudatuste protsessiga neid tingimusi muuta, kustutada või neile lisandusi teha. Kui te ei nõustu muudatustega, võite need tingimused tühistada.

Te võite need tingimused igal ajal lõpetada, eemaldades oma veebikassast meie alternatiivse makseviisi funktsiooni ja järgides muid integratsiooniga seotud samme, mis PayPal võib teile aeg-ajalt kättesaadavaks teha, või kui see on asjakohane, lõpetades teile PayPal kättesaadavaks tehtud arveldustoote kasutamise. Seeläbi ei saa teie kliendid enam kasutada alternatiivset makseviisi teile maksmiseks, kuid muidu jääb teie konto avatuks ja kasutajaleping jääb kehtima.

Me võime igal ajal mis tahes põhjusel ja (võimaluse korral) mõistliku etteteatamisega antud teenuse lõpetada, tühistada või peatada niivõrd, kuivõrd see on seotud meie alternatiivsete makseviiside funktsioonidega ja/või alternatiivsete makseviisidega, ilma et teie selle eest vastutaks.

Need tingimused jäävad kehtima mis tahes lepingu lõpetamisel selles ulatuses ja nii kauaks, kuni me: (i) tegeleme küsimustega, mis tulenevad teie alternatiivsete makseviiside funktsiooni kasutamisest enne lepingu lõpetamist; ja/või (ii) täidame kohaldatavaid seadusi ja määrusi.

Lisa 1

Alternatiivsed makseviisid

AliPay
Makse liik

Rahakott

Alipay on digitaalne rahakott, mida saavad kasutada kõik Alipay liikmena registreeritud kliendid.

Tagasinõude risk Ei
Maksegarantii Ei
Tagastamise võimalus Jah
Minimaalne tehing Puudub
Maksimaalne tehing RMB 50 000 päevas
Keelatud kaubad ja teenused Vt täiendavaid tingimusi
Täiendavad tingimused

Tagate, et Alipay teenuseid ei kasutata järgnevaks:

 1. ebaseaduslikud poliitilised audiovisuaaltooted ja -väljaanded, ebaseaduslikud taustkaardid ja programmikanalid, riigisaladuse dokumendid ja teave, muud reaktsiooniartiklid ja kõned;
 2. hasartmängude tööriistad, eraloteriid, hasartmänguteenused, loteriipiletid, püramiidmüük, kulla futuurid, õnneloos ja kõrge riskiga teenused;
 3. narkootikumidega seotud tarvikud, laskemoon, relvad/tulirelvad ja tarvikud, kontrollitud töövahendid, kuritegevusega seotud esemed, ilutulestikud ja raketid, mürgised tooted ja ohtlikud kemikaalid, täiskasvanutele mõeldud narkootikumid (nt afrodisiaakumid);
 4. krediidi spekuleerimisteenused (sh Taobao krediidireitingu spekuleerimine), krediitkaardi sularahateenused, ühisrahastamise veebisaidid, võltsvaluuta, pangakonto tehingud (pangakaardid), aktsia, fond, kindlustus, kindlustusplatvorm, perioodiline investeering kuld, panga finantstooted, rahatagastusteenused, ühekordsed ettemaksukaardid, väärtpaberid, ebaseadusliku raha kogumine, välisvaluuta teenused, virtuaalne valuuta väliskontodel, kviitungid (arved), Bitcoin, Litecoin, YBcoin ja muu virtuaalne valuuta, tehingud, MCard jne, oksjon, pant, makseasutused, ringlev RMB, välisvaluutad;
 5. loote soo diagnoos, inimorganid, kirurgiateenused, arstliku läbivaatamise teenused, meditsiiniseadmed, kontaktläätsed;
 6. häkkimisega seotu, ründevara, muud tarkvarateenused, mis ohustavad Alibabat ja Alibaba tütarettevõtteid, videovestlusteenused, usulised veebisaidid, veebikalmistud ja palve- ja muud teenused, arvuti privaatsusteabe seire, satelliitantennid jms, luuramisvahendid, muud isiklikku privaatsust kahjustavad tooted või teenuseid, ID-kaardi teave ja muu teave, mis rikub teise isiku privaatsust, sertifikaatide väljastamine ja templite valmistamine;
 7. välisriigist kosjasobitamisteenused, tooted ja teenused, mis rikuvad asjakohaseid riigi seaduseid, kehva kvaliteediga (võlts) toit, tubakas, toornafta, heategevusorganisatsioonid, salakaubad, eriperioodide erisätted (nt Olümpiamängud), kultuuriväärtused, luksuskaubad, autode müügi- ja renditeenused.
Apple Pay veebirakendus
Makse liik Apple Pay rahakott
Tagasinõude risk Jah
Maksegarantii Jah (vastavalt krediitkaardi töötlemise juhistele)
Tagastamise võimalus Jah
Minimaalne tehing Puudub
Maksimaalne tehing Puudub
Keelatud kaubad ja teenused Vaadake keelatud kaupade ja teenuste loendit, mis on esitatud Apple Pay veebirakenduse tingimustes aadressil https://developer.apple.com/terms/apple-pay-web/
Täiendavad tingimused

Lisateavet selle kohta, kuidas integreerida alternatiivne makseviisi funktsioon oma veebikassa/platvormiga https://developer.apple.com/terms/apple-pay-web/

Bancontact

Makse liik

Deebetkaart

Bancontact on deebetkaardi makseviis, mille puhul väljastab volitatud krediidiasutus deebetkaardi, mis võimaldab klientidel maksta kaupade ja teenuste eest otse oma pangakontolt.

Tagasinõude risk

Ei

Maksegarantii

Ei

Tagastamise võimalus

Jah

Minimaalne tehing

1,00 EUR tehingu kohta

Maksimaalne tehing

Puudub

Keelatud kaubad ja teenused

Ainult kasutuslepingus sätestatud keelatud kaubad ja teenused

Täiendavad tingimused

Puudub

Bancomat Pay

Makse liik

Reaalajas tehtud pangaülekanne

Tagasinõude risk

Jah

Maksegarantii

Ei

Tagastamise võimalus

Jah

Minimaalne tehing

1,00 EUR tehingu kohta

Maksimaalne tehing

Limiit puudub, sõltuvalt kliendiga sõlmitud pangalepingust maksimaalse limiidi summa kohta

Keelatud kaubad ja teenused

Ainult kasutuslepingus sätestatud keelatud kaubad ja teenused

Täiendavad tingimused

 1. Bancomat Pay piirdub Itaalia, Vatikani ja San Marino klientidega.
 2. Peate tagama, et Bancomat Pay kaubamärki kuvatakse ja kasutatakse ainult vastavalt kohaldatavatele nõuetele, mis on sätestatud Bancomat Pay kaubamärkide kasutamise määruses: https://bancomat.it/it/bancomat/brandbook-guidelines
 3. Enne makse kinnitamist peate esitama kliendile järgmised andmed:

i) teenuse või ostetud kauba täpne kirjeldus;

ii) makse kogusumma;

iii) kviitung (paberil või elektrooniline), millel on makse üksikasjad.

BLIK

Makse liik

Reaalajas tehtud pangaülekanne

BLIK on pangaülekande makseviis. Saajad võivad tehingu kohta reaalajas kinnituse saada.

Tagasinõude risk

Ei

Maksegarantii

Ei

Tagastamise võimalus

Jah

Minimaalne tehing

0,01 PLN tehingu kohta

Maksimaalne tehing

10 000,00 PLN tehingu kohta

Keelatud kaubad ja teenused

Ainult kasutuslepingus sätestatud keelatud kaubad ja teenused

Täiendavad tingimused

Te peate oma veebisaidil või seadmel esitama BLIKi nime või kaubamärke nähtavalt ja viisil, mis on kooskõlas BLIKi brändiraamatuga.

EPS

Makse liik

Reaalajas tehtud pangaülekanne

EPS on pangaülekande makseviis. Saajad võivad tehingu kohta reaalajas kinnituse saada. EPSi võimaldavad EPSis osalevad pangad.

Tagasinõude risk

Ei

Maksegarantii

Jah – maksegarantii tähendab, et iga õnnestunuks või edukaks (sõltuvalt sellest, kumb on asjakohane) märgitud tehing makstakse teie kontole ning siinsete tingimuste põhjal, kasutuslepingule ja nende täitmisele teie poolt ei saa seda raha tühistada.

Tagastamise võimalus

Jah

Minimaalne tehing

1,00 EUR tehingu kohta

Maksimaalne tehing

Puudub

Keelatud kaubad ja teenused

Ainult kasutuslepingus sätestatud keelatud kaubad ja teenused

Täiendavad tingimused

Te peate PayPali viivitamatult teatama kõigist sündmustest, mis nõuavad EPSi maksegarantiile tuginemist.

Soome veebipõhine pangaülekanne (Verkkopankki)

Makse liik

Reaalajas tehtud pangaülekanne

Soome veebipõhine pangaülekanne on pangaülekande makseviis.

Saajad võivad tehingu kohta reaalajas kinnituse saada.

Tagasinõude risk

Ei

Maksegarantii

Ei

Tagastamise võimalus

Jah

Minimaalne tehing

0,65 EUR tehingu kohta

Maksimaalne tehing

20 000,00 EUR tehingu kohta

Keelatud kaubad ja teenused

Lisaks lepingus loetletud keelatud kaupadele ja teenustele: ebaseaduslikud hasartmängud, prostitutsioon, võltsitud kaubad, tootepiraatlus, tubakatoodete ebaseaduslik müük või levitamine ja pornograafia või raskete vägivaldsete tegude kujutamine; Nordea Pank ei luba rahakottide ega ettemakstud toodete laadimist.

Täiendavad tingimused

1. Te peate esitama kõik vajalikud andmed vastavalt PayPali esitatud nõuetele. Andmete edastamise nõuete täitmata jätmine võib kaasa tuua toimunud müügitehingute töötlemise hilinemise, peatamise või tühistamise.

2. Te peate hüvitama PayPalile mõistlikud kulud, mis tekivad tehinguga seotud vaidlustest, kui PayPal peaks aktiivselt osalema kliendi ja teie vahelises vahendus- või muus sarnases menetluses.

3. Kohustuse ülempiir on kliendile esitatud müügiarve (kaubad või teenused, mille kliendile müüsite), millega kahjud on otseselt seotud, või 1000 eurot, olenevalt sellest, kumb summa on väiksem. Ent kohustuste kogusumma ei tohi ületada 5000 eurot. Need piirangud ei kehti, kui kahju on tekkinud tahtliku tegevuse või raske hooletuse tagajärjel.

Giropay

Makse liik

Reaalajas tehtud pangaülekanne

Giropay on pangaülekande makseviis. Saajad võivad tehingu kohta saada reaalajas kinnituse.

Tagasinõude risk

Ei

Maksegarantii

Jah – maksegarantii tähendab, et iga õnnestunuks või edukaks (sõltuvalt sellest, kumb on asjakohane) märgitud tehing makstakse teie kontole ning siinsete tingimuste põhjal, kasutuslepingule ja nende täitmisele teie poolt ei saa seda raha tühistada.

Tagastamise võimalus

Jah

Minimaalne tehing

1,00 EUR tehingu kohta

Maksimaalne tehing

Puudub

Keelatud kaubad ja teenused

Lisaks kasutuslepingus sätestatud keelatud kaupadele või teenustele:

makseinstrumendid (sularaha, säästud või e-raha, valuutad, sealhulgas virtuaalsed valuutad nagu bitcoin'id, ja tšekid), kui teie ei saa makseinstrumendi saajat tuvastada, välja arvatud vautšerid või talletatud väärtusega tooted.

Täiendavad tingimused

 1. Giropay maksesüsteemi kasutamine piirdub klientidega, kellel on juurdepääs Saksamaal asuvas volitatud krediidiasutuses hoitavale internetipangaga ühilduvale kontole. PayPal ei garanteeri, et kõik saksa pangakontod ühilduvad Giropay maksesüsteemiga.
 2. Te peate järgima kõiki Giropay eeskirjade tingimusi, sealhulgas Euroopa piirkonnaga piirduvaid Giropay logo kasutamise tingimusi.
 3. Giropayd makseviisina kasutades ei taotle te kliendiandmeid, iseäranis isikuandmeid nagu IBAN-koodi või nimesid.
 4. Giropay maksegarantii on piiratud 10 000 euroga tehingu kohta.
 5. Te peate viivitamatult teavitama PayPali kõigist sündmustest, mis nõuavad Giropay maksegarantiile tuginemist.
 6. Giropay maksegarantii aegub 6 nädalat pärast täielikuks või edukaks (olenevalt sellest, kumb on kohaldatav) märgitud tehingu kättesaamist, välja arvatud juhul, kui olete nõudest kirjalikult teatanud enne 6-nädalase perioodi lõppu.

GrabPay

Makse liik

Rahakott

Tagasinõude risk

Ei

Maksegarantii

Jah – maksegarantii tähendab, et iga õnnestunuks või edukaks (sõltuvalt sellest, kumb on asjakohane) märgitud tehing makstakse teie kontole ning siinsete tingimuste põhjal, kasutuslepingule ja nende täitmisele teie poolt ei saa seda raha tühistada.

Tagastamise võimalus

Jah

Minimaalne tehing

SGD 0,01

Maksimaalne tehing

5000,00 SGD

Keelatud kaubad ja teenused

Lisaks kasutuslepingus sätestatud keelatud kaupadele ja teenustele vaadake allpool olevaid lisatingimusi. 

Täiendavad tingimused

 1. Kaupmees järgib GrabPay teenusetingimusi, mis sisaldavad GrabPay privaatsusteatist (selle leiate aadressil https://www.grab.com/sg/terms-policies/).
 2. Kaupmees ei kehtesta GrabPay makseviisina aktsepteerimise eest lisatasu ega muid tasusid ilma GrabPay eelneva kirjaliku nõusolekuta. See ei takista kaupmeestel kaupade või teenuste müügiga seoses teenustasu küsimast.
 3. Tagasimakseid algatatakse ainult APM-i pakkuja pakutava GrabPay süsteemiliidese kaudu. Kui kaupmees kasutab raha tagasimaksmiseks mõnda alternatiivset meetodit, sealhulgas pangaülekannet või sularaha tagasimakset, ei ole GrabPay mingil viisil osapooleks ja selline tagasimakse toimub kaupmehe ja kliendi vahel.
 4. Taotluse korral teeb kaupmees tehingu uurimiseks vajalikul määral koostööd, sealhulgas esitab APM-i pakkujale kõik tehinguga seotud dokumendid ja/või teabe neljateistkümne (14) päeva jooksul ning vajaduse korral tagab kõik selle koostöönõude täitmiseks vajalikud sammud.
 5. Selle uurimise põhjal otsustab GrabPay, kas tehing tuleb kliendile tagasi maksta. Kaupmees on teadlik ja nõustub, et GrabPay otsus on lõplik ning APM-i pakkuja kannab raha tagasi vastavalt GrabPay juhendamisele. Kui kliendile on tuleb raha tagasi maksta, vastutavad PayPal ja kaupmees täielikult mis tahes tagasimaksesumma ning ka muude sellise tagasimaksega otseselt seotud kulude eest.
 6. GrabPay jätab endale õiguse kehtestada teenusele igal ajal piirangud, sealhulgas tehingute tagasilükkamine või piiramine.
 7. Kaupmees kohtleb GrabPayd samaväärselt kõigi teiste pakutavate makseviisidega kaupmeeste veebisaitidel, oma reklaami- ja reklaammaterjalides ning muudes välistes väljaannetes. Eelkõige:
  1. GrabPay logo ja valikunuppude paigutus on sisuliselt sarnane alternatiivsete maksevahendite paigutusega ning GrabPay logo ja valikunuppude silmapaistvus on võrdne muude maksevahendite omaga;
  2. GrabPayd käsitletakse samaväärselt alternatiivsete maksevahenditega kaupmeesaupmehe müügikoha kassavoos ning kaupmeeste poolt klientidele pakutavate või määratud tingimuste, piirangute või tasude alusel;
  3. Miski ei takista ega kahjusta kliendi GrabPay valikut, ei heiduta kasutajat GrabPayd kasutamast ega julgusta klienti kasutama alternatiivset makseviisi.
 8. Kaupmehed, kes pakuvad oma klientidele GrabPayd, kohustuvad mitte tegema järgnevat: (i) valesti kirjeldama või halvustama GrabPayd kui makseviisi või ettevõtet; või\n(ii) väitma, et mõni muu makseviis on GrabPayst parem või eelistatum, või eelistada GrabPayle teisi makseviise.
 9. Kaupmees lõpetab GrabPay logode, kaubamärkide või muude märkide („GrabPay märgid“) kasutamise 30 päeva jooksul pärast vastava taotluse saamist, kui GrabPay teeb oma mõistliku äranägemise järgi kindlaks, et kasutamine halvendab, hägustab või lahjendab GrabPay märke või vähendab sellega seotud firmaväärtust.
 10. Makseviisi GrabPay ei tohi kasutada teatud kaupade ja teenuste puhul, mis on loetletud allpool ja GrabPay teenusetingimustes. GrabPay jätab endale õiguse GrabPay teenusetingimusi igal ajal muuta ning kui alloleva loendi ja GrabPay teenusetingimuste vahel esineb lahknevusi, kohaldatakse GrabPay teenusetingimusi.

a)  täiskasvanutele mõeldud meedia, mis kujutab või on seotud ebaseadusliku tegevusega, nagu lapsporno, vägistamine, verepilastus jne; seksuaalse suunitlusega materjalid või teenused; mis tahes kaubad või teenused, mis õhutavad mis tahes kujul vihkamist, vägivalda, kahju või sallimatust;

b)  igat liiki lennufirmad, sh tavalised kommertslennufirmad, odavlennufirmad, tšarter- ja lennureiside korraldajad, eralennukid ja helikoptertaksod; litsentseerimata reisibürood; hotellid ja mis tahes majutusteenused (nagu hostelid, korterid, teenindusega korterid, motellid, kuurordid, villad); kinnisvara jagamine, osaajalise kasutamise õigused, majade vahetamine, allüürileandmine, hommikusöögiga majutus jms ärid; ürituste korraldajad, piletite müük/edasimüük, ürituste planeerimine ja seonduvad teenused;

c)  alkohoolsed tooted ja joogid; tubakatooted, sigaretid, sigarid, elektroonilised sigaretid ja nendega seotud tooted (nt varuosad ja laadijad); ehted, kalliskivid, kivid ja väärismetallid; autode müük (igat liiki uued ja kasutatud mootorsõidukid); õli ja gaas, nafta ja nendest saadud tooted; ettemakstud telefonikaardid, telefoniteenused ja mobiiltelefonid; spaad, lõõgastus- ja massaažiteenused;

d)  mis tahes kaubamärgi, brändi või autoriõigusega kaitstud kaubad, v.a kui müüja on intellektuaalomandi/autoriõiguste omanik või litsentsisaaja; seadusest möödahiilimiseks või autoriõiguste kaitse eemaldamiseks kasutatavad kõrvalehoidmisteenused, seadmed või tarkvara; asjad, mis rikuvad või häirivad mis tahes autoriõigust, kaubamärki, avalikustamisõigust või privaatsust või mis tahes muud omandiõigust vastavalt Singapuri või mis tahes jurisdiktsiooni seadustele; esseeveskid, paberivabrikud ja kodutööde teenused;

e)  arvutite tehniline tugi ja IT-tugi; failijagamine ja sellega seotud teenused; sotsiaalmeedia tegevuste müük, klikifarmid, sh Facebooki meeldimiste, Twitteri jälgijate, YouTube'i vaatamiste müük; tellimused, liikmesused, tasuta prooviversioonid ja muud sarnased ärimudelid, mille puhul on ostu tingimuseks tellimus;

f)  petlikud äritavad, nagu Ponzi/püramiidskeemid, mitmetasandiline turundus, garanteeritud tulemused, investeerimis- või kauplemiskursused ja -teenused; maksete pakkumine või vastuvõtmine altkäemaksu või korruptsiooni eesmärgil; asjad, mis julgustavad, edendavad, hõlbustavad või juhendavad teisi osalema ebaseaduslikus tegevuses; varastatud kaup, sealhulgas ebaseaduslikult omandatud või kopeeritud digitaalsed ja virtuaalsed kaubad; toodete või teenuste müük, mille Singapuri valitsusasutused on tuvastanud, et need on suure tõenäosusega petturlikud või mida kliendid sooritavad Singapuri seadusi rikkudes; kolmandate isikute isikuandmed, mis rikuvad Singapuri seadusi; mis tahes lisandväärtuseta teenused, sealhulgas valitsuse pakkumiste edasimüük ilma loata või lisaväärtusega; teenused, mis on tarbijate suhtes ebaausad, petlikud või röövellikud;

g)  igasugused finantsteenused, nagu laenamine, mikrolaenud, investeerimisskeemid, tingdeponeeringud, inkassoagentuurid, kautsjonivõlakirjateenused, inkassoteenused, krediidi koondamine, konsolideerimisteenused, krediitkaardi kaitse jms teenused; ühishanke ja ühisrahastamise ettevõtted, laenuklubid, aktsiate või mis tahes hüvede pakkumine; krüptovaluuta, Bitcoin, võrguvaluuta, mängumündid, võrgukuld ja sarnased virtuaalsed varad; teatud krediidiparanduse-, võlgade tasumise teenused, krediiditehingud või kindlustustegevused; rahateenindusettevõtted, nagu rahaülekanded, ülekanded, maksekorraldused, ettemakstud kinkekaardid, salvestatud väärtusega vahendid, kvaasisularaha, valuutade välisvahetus ja sarnased teenused (v.a GrabPay teenusetingimustes kirjeldatud rahvusvaheliste rahaülekannete äriteenused ); reisitšekkide või rahakaartide müük; juriidilised ja maksualased konsultatsioonid, pankroti- ja muud sarnased teenused;

h)  välisriigi valitsusasutused, sealhulgas saatkonnad ja konsulid; valitsuse, õiguskaitse ja sõjaväe väljastatud esemed, sealhulgas vormirõivad, märgid, sisekujundused, v.a ajalooline ja/või selgelt ehtne või ametlik (nt mänguasjad);

i)  hasartmängud, mängimine ja/või mis tahes muu tegevus, millega kaasneb osavõtutasu ja auhind, sealhulgas kasiinomängud, spordiennustused, hobuste või hurtade võiduajamine, fantaasiasport, loteriipiletid, muud hasartmänge hõlbustavad ettevõtmised, oskused (olenemata sellest, kas need on juriidiliselt määratletud kui hasartmängud) ja loteriid;

j)  mis tahes kaubad või teenused, mille suhtes kohaldatakse ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioone; mis tahes liiki inimosad, sealhulgas elundid, kehaosad, inimjäägid, kehavedelikud, tüvirakukoed ja embrüod;

k)  tervishoid, farmaatsiatooted, toidulisandid, igasugused toitumistooted ja meditsiinitarbed; narkootikumid, steroidid, teatud kontrollitavad ained või muud tooted, mis kujutavad endast ohtu tarbija turvalisusele; ebaseaduslikud uimastid, tubakas või tervisetooted; ained, mis on loodud nende mõju jäljendamiseks; seotud tarvikud ja tooted, mida kasutatakse nende loomiseks või tarbimiseks, nagu bongid, vesipiibud ja sarnased vahendid; eraarstipraksised ja e-arstid;

l) igat liiki poliitilised, usulised, vaimsed, heategevuslikud ja mittetulundusühingud; ennustajad, astroloogia, kaartide lugemine, tarot, hüpnoos ja sarnased teenused;

m)   loomade ja lemmikloomade müük; looduslike liikidega kaubitsemise, ebaseadusliku jahipidamise ja ohustatud liikide salaküttimise saadused nagu mereimetajad, haiuimed, ninasarvikusarved, elevandiluu, hirvesarved, karusapp, tiigripeenis ja muud sarnased tooted;

n)  relvad, sealhulgas tulirelvad, laskemoon, noad, karatee pulgad ja sarnased tooted, osad või tarvikud; Singapuri seaduste alusel reguleeritud relvad või noad; igat tüüpi mänguasjad, kingitused ja koopiad, mis sarnanevad hoolikalt mõnega sellistest esemetest; tuleohtlikud ained, lõhkeained, pürotehnika, mürgised ja ohtlikud materjalid, sealhulgas ilutulestik, lõhkekehad, radioaktiivsed materjalid ja ained ning püssirohi.

iDEAL

Makse liik

Reaalajas tehtud pangaülekanne

iDEAL on pangaülekande makseviis. Saajad võivad tehingu kohta reaalajas kinnituse saada. iDEALi kasutamine piirdub klientidega, kellele on antud välja internetipanga konto, mis ühildub iDEALiga ja mille pank asub Madalmaades.

Tagasinõude risk

Ei

Maksegarantii

Jah – maksegarantii tähendab, et iga tehing, mis on märgitud täielikuks või edukaks (olenevalt sellest, kumb on kohaldatav), makstakse teie kontole ning siinsete tingimuste põhjal, kasutuslepingule ja nende täitmisele teie poolt ei saa seda raha tühistada.

Tagastamise võimalus

Jah

Minimaalne tehing

Puudub

Maksimaalne tehing

Puudub

Keelatud kaubad ja teenused

Ainult kasutuslepingus sätestatud keelatud kaubad ja teenused

Täiendavad tingimused

 1. Te peate tegema kaebuste menetlemise teabe oma veebisaidil klientidele kergesti kättesaadavaks.
 2. Teil ei ole lubatud pakkuda iDEALi makseviisi e-posti lingina, kui te ei saa PayPalilt selleks eelnevalt kirjalikku luba. iDEALi makselink on URL, mis viib teie makse leheküljele, kust klient saab algatada iDEAL tehingu.
 3. Te peate tegema koostööd teabenõuetele vastamisel konkreetsetes olukordades, mis nõuavad täiendavat iDEALi makseviiside uurimist; sellest võidakse PayPali või teid aeg-ajalt teavitada.
 4. iDEALi kaupmehe integreerimise juhise leiate siit: https://betaalvereniging.atlassian.net/wiki/spaces/IPD/overview; te peate järgima iDEALi kasutamise tingimusi, sealhulgas iDEALi logo kasutamist, nagu on kirjeldatud leheküljel www.ideal.nl/en/payee/logos-banners/.
 5. Te peate viivitamatult teavitama PayPali kõigist sündmustest, mis nõuavad iDEALi maksegarantiile tuginemist.
 6. Kui PayPali äranägemisel loetakse teid kõrge riskiga kasutajaks, jätab PayPal endale õiguse nõuda teilt kliendi registreerimise protsessi rakendamist, et registreerida vähemalt järgmised kliendiga seotud andmed:

a) nimi ja e-posti aadress;

b) iDEAL makseviisi kaudu ostude tegemiseks kasutatava pangakonto number ja kontonumbri nimi;

c) täiendav teave punkti b kontrollimiseks ja tehingute monitoorimiseks, näiteks:

i. IP-aadress

ii. brauseri sõrmejälg;

iii. mobiiltelefoni number.

MB Way

Makse liik

Rahakott

MB Way on Portugali klientidega piiratud makseviis. MB Way tehakse kättesaadavaks, kui kaart on seotud ühe või mitme pseudonüümiga (mobiiltelefoni number, e-posti aadress või muu, mida PayPal võib sobivaks pidada).

Tagasinõude risk

Ei

Maksegarantii

Ei

Tagastamise võimalus

Jah

Minimaalne tehing

Puudub

Maksimaalne tehing

Sõltub pangast ja kasutajalimiidist

Keelatud kaubad ja teenused

Ainult kasutuslepingus sätestatud keelatud kaubad ja teenused

Täiendavad tingimused

Puudub

Mercado Pago

Makse liik

Mercado Pago on internetimakseteenuse pakkuja, mis võimaldab ostjatel Brasiilias ja Mehhikos makseid teha, kasutades krediitkaarte, deebetkaarte, ettemaksukaarte, Mercado Pago rahakoti saldot ja muid makseviise.

Tagasinõude risk

Jah

Maksegarantii

Jah – maksegarantii tähendab, et iga õnnestunuks või edukaks märgitud tehing (sõltuvalt sellest, kumb on asjakohane) makstakse teie kontole ning seda raha ei saa tagasi võtta, sõltuvalt siinsetest tingimustest, kasutuslepingust ja nende täitmisest teie poolt.

Tagastamise võimalus

Jah

Minimaalne tehing

MXN 0,01 tehingu kohta

BRL 0,01 tehingu kohta

Maksimaalne tehing

MXN 1 000 000,00 tehingu kohta

BRL 10 000 000,00 tehingu kohta

Keelatud kaubad ja teenused

Mehhiko puhul:

Lisaks keelatud kaupadele või teenustele, mis on sätestatud kasutajalepingus: Mercado Pago tingimustes keelatud kaubad ja teenused, samuti järgnevad: retseptiravimid, farmaatsiatooted, müügikeeluga toidulisandid, igasugused hasartmängud, pädeva finantsjärelevalveasutuse heakskiiduta finantstooted ja -teenused, pahavara (nt kelmvara, viirused jne), erakondade või poliitiliste tegevuste rahastamine, otseturundus, sihtnumbritoimingud, pangatšekid ja posti teel ülekanded, hulgimüügiklubid, mitmetasandiline püramiidmüük, osaajalise kasutamise õigused, inkassoteenused, faktooringettevõtjad, likvideerijad, kautsjonibürood, pankrotijuristid, finantsnõunikud, kaudne omandus vaheettevõtte osakute kaudu, investeerimis-usaldusfondid, investeerimisfondid, valuutavahetus, mittefinantsasutuste maksekorraldused, garantii- ja rahavahetusbürood, reisitšekid, reisimisega seotud teenused ja kruiisiliinid (välja arvatud reisibürood), mündikogud, margi- ja mündipoed, filateelia, Airtran Airways, Airtran Air, tšekkide rahaks vahetamine, automaatmaksed ja -tellimused, tööhõiveagentuurid, ning sularaha ettemakse või krediit.

 

Brasiilia puhul:

Lisaks kasutajalepingus sätestatud keelatud kaupadele või teenustele: teenused on keelatud.

Mõned kaubad on keelatud Mercado Pago poolt selle tingimuste alusel. Keelatud kaupade ja teenuste täieliku loetelu leiate: https://www.mercadopago.com.br/Ajuda/3264

Täiendavad tingimused

Mehhiko puhul: Mercado Pago makseteenuste suhtes kohaldatakse Mercado Pago Mehhiko tingimusi.

 

Brasiilia puhul: Mercado Pago makseteenuste suhtes kohaldatakse Mercado Pago Brasiilia tingimusi.

 

Brasiilia ja Mehhiko puhul:

Teil ei ole lubatud kasutada Mercado Pago tootemarki, logo, ärinime ega täiendavaid intellektuaalomandi õigusi, välja arvatud Mercado Pago maksemeetodina loetlemiseks. Kui proovite kasutada Mercado Pago intellektuaalomandi õigusi volitamata viisil, jätame endale õiguse tühistada meie teenused.

 

Mercado Pago ei vastuta korrektsete pangaandmete esitamata jätmise tõttu tekkinud lisatasude eest.

 

Kasutaja ei saa maksete haldamise teenuseid kolmandatele isikutele edasi müüa. 

Multibanco

Makse liik

Reaalajas tehtud pangaülekanne

Multibanco on makseviis, mille kasutus piirdub Portugali klientidega ning mis pakub maksete tegemiseks kahte alternatiivi: üks võimalus on pangaülekanne kliendi internetipanga portaali kaudu, teine võimalus on sularahamakse erinevate Portugali pangakontorite pangaautomaatide kaudu.

Tagasinõude risk

Ei

Maksegarantii

Ei

Tagastamise võimalus

Puudub

Minimaalne tehing

Puudub

Maksimaalne tehing

99 999,99 eurot tehingu kohta

Keelatud kaubad ja teenused

Ainult kasutuslepingus sätestatud keelatud kaubad ja teenused

Täiendavad tingimused

Puudub

MyBank

Makse liik

Reaalajas tehtud pangaülekanne

MyBank on pangaülekande makseviis. Saajad võivad tehingu kohta reaalajas kinnituse saada.

Tagasinõude risk

Ei

Maksegarantii

Ei

Tagastamise võimalus

Jah

Minimaalne tehing

Puudub

Maksimaalne tehing

Puudub

Keelatud kaubad ja teenused

Kahtluste vältimiseks ja lisaks kasutajalepingus sätestatud keelatud kaupadele või teenustele: tegevused, mis võivad olla karistatavad kui alaealiste ohtuseadmine, pedofiilia, pornograafia, intellektuaalomandi õiguste ja maksevahenditega kaitstud teoste rikkumine, isikuandmete kaitse või süsteemide automatiseeritud andmetöötluse reeglite mittejärgimine, rahapesu ning hasartmängudega, kihlvedudega, hobuste võiduajamistega, loteriidega ja reguleeritud kutsealadel tegutsemise tingimustega seotud sätete rikkumine.

Täiendavad tingimused

Teil ei ole lubatud kasutada MyBanki logo ja täiendavaid intellektuaalomandi õigusi, välja arvatud nii, nagu on alternatiivsete makseviiside teenuste tarbeks lubatud kasutada. Edasiseks kasutamiseks järgige MyBanki äridele mõeldud stiilijuhendit, mille leiate järgmiselt veebisaidilt: https://www.mybank.eu/mybank/mybank-style-guidelines-for-merchant-websites/. Me jätame endale õiguse oma teenused tühistada, kui te proovite kasutada MyBanki logo omavoliliselt viisil, mis ei ole ette nähtud või lubatud, või siinsete nõuete olulise rikkumise korral.

PayU

Makse liik

Reaalajas tehtud pangaülekanne

PayU on pangaülekande makseviis. Saajad võivad tehingu kohta reaalajas kinnituse saada.

Tagasinõude risk

Ei

Maksegarantii

Ei

Tagastamise võimalus

Jah

Minimaalne tehing

PLN 0,01/tehing; CZK 0,01/tehing

Maksimaalne tehing

Puudub

Keelatud kaubad ja teenused

Lisaks lepingus loetletud keelatud kaupadele ja teenustele: retseptiravimid, farmaatsiatooted ja toidulisandid, mida ei ole lubatud müüa; uimastid, joobeained, sealhulgas disain-uimastid, samuti nende kasvatamiseks, tootmiseks, kaubanduseks jne kasutatavad seadmed ja tehnoloogia; loata hasartmängud; relvad, laskemoon ja gaasiheitjad; pornograafilise sisuga internetipõhised teenused, nt jututoad, videokaamerad, nõudevideod; finantstooted ja -teenused, kui neid pakutakse osana tegevusest, mille üle ei teosta järelevalvet pädevad finantsjärelevalve asutused; pahavara, nt kelmvara, viirused jne; erakonnad ja nendega seotud veebilehed, mida kasutatakse nende toetamiseks või rahaliste vahendite kogumiseks poliitiliste tegevuste eesmärgil; ühisrahastamine; vahendajad, kes võtavad paljude saajate nimel vastu makseid, aga kellel puudub selleks luba või kes ei vasta kaardiühingute/vahendusasutuste nõuetele.

Täiendavad tingimused

1. Teie tagate, et klienti teavitatakse selgelt äratuntavas ja kergesti juurdepääsetavas vormis, et PayU makseviisi kaudu tehtud tehingud on tagasivõtmatud.

2. PayPal ja PayU ei vastuta mis tahes valedest panga andmetest põhjustatud lisatasude eest, kui te ei ole taganud, et esitatud on vaid õiged panga andmed.

3. PayU makseviisi kasutavad kaupmehed vastutavad kõigi makseviisiga tehtud autoriseerimata või pettusega seotud tehingute eest.

4. Teie tagate, et:

a) kliendi isikutuvastamist ja/või autentimisandmeid, mida saaks kasutada tellimuste esitamiseks, ei hoiustata elektrooniliselt ega muul kujul;

b) kliendi isiku tuvastamise ja/või tellimuste esitamiseks kasutatavate andmete autentimise ajal ei ole kolmandatel osapooltel võimalik neid andmeid saada.

Kliendi isiku tuvastamise andmeid ja/või autentimisandmeid on rangelt keelatud kolmandatele isikutele avalikustada.

POLi

Makse liik

Reaalajas tehtud pangaülekanne

POLi on pangaülekande makseviis. Saajad võivad tehingu kohta reaalajas kinnituse saada. POLi kasutamine piirdub klientidega, kellel on Austraalia ja Uus-Meremaa pangandusasutuste kontod. PayPal ei garanteeri, et kõik Uus-Meremaa või Austraalia pangakontod ühilduvad POLiga.

Tagasinõude risk

Ei

Maksegarantii

Ei

Tagastamise võimalus

Ei

Minimaalne tehing

1,00 AUD/NZD tehingu kohta

Maksimaalne tehing

10 000,00 AUD/NZD tehingu kohta

Keelatud kaubad ja teenused

Lisaks kasutajalepingus sätestatud keelatud kaupadele või teenustele: hasartmängud.

Täiendavad tingimused

Puudub

Przelewy24 (P24)

Makse liik

Reaalajas tehtud pangaülekanne

Przelewy24 on pangaülekandega makseviis. Saajad võivad tehingu kohta reaalajas kinnituse saada.

Tagasinõude risk

Ei

Maksegarantii

Ei

Tagastamise võimalus

Jah

Minimaalne tehing

0,05 PLN tehingu kohta

Maksimaalne tehing

Puudub

Keelatud kaubad ja teenused

Ainult kasutuslepingus sätestatud keelatud kaubad ja teenused

Täiendavad tingimused

Igale tehingule lisatakse unikaalne tehingunumber ja muud üksikasjad (tehingu üksikasjad), et hõlbustada järelepärimisi või võimalikke kaebusi. Te peate tehingu üksikasjad turvaliselt salvestama. Kõik valesti täidetud tehingutega seotud kaebused esitatakse otse PayPalile, kes seejärel edastab asja Pzrelewy24 maksete andmebaasile uurimiseks. Selliste kaebuste puhul peate esitama järgmised üksikasjad.

a) E-posti aadress

b) Tehingu number

c) Tehingu summa

d) Selle pangakonto omaniku täielik nimi, kellelt tehingu summa üle kanti

e) Selle panga nimi, kellel on konto, millelt tehingusumma üle kanti või kuhu tehing vastavalt vajadusele üle kanti

f) Tehingu kuupäev

g) Kaardimakse korral kaardi nimi

h) SMS-makse korral kliendi mobiiltelefoni number.

Vaatamata eelmainitule võib Przelewy24 maksesüsteem keelduda läbi vaatamast kaebusi tehingute kohta,

mis on tehtud 90 päeva enne esitatud kaebust või veel varem.

SafetyPay

Makse liik

Reaalajas tehtud pangaülekanne

SafetyPay on pangaülekande makseviis. Saajad võivad tehingu kohta saada reaalajas kinnituse.

Tagasinõude risk

Ei

Maksegarantii

Jah

Tagastamise võimalus

Jah

Minimaalne tehing

Puudub

Maksimaalne tehing

15 000 eurot

Keelatud kaubad ja teenused

Lisaks eespool loetletud keelatud kaupadele või teenustele ei tohi te kasutada SafetyPayd, et võtta vastu makseid, teha makseid või otseselt või kaudselt hõlbustada järgmise sisuga kaupade või teenustega kauplemist: illegaalsed salvestised; võltsitud esemed; embargoga kaubad; ebaseaduslikud uimastid ja narkootikumide kasutusvahendid; solvav, rassiliselt või kultuuriliselt hoolimatu materjal; täiskasvanutele mõeldud sisu, materjalid ja/või teenused, sealhulgas, kuid mitte ainult, täiskasvanute raamatud ja videod, täiskasvanute telefonivestlused, täiskasvanute veebisaidid, kaaslaste/saatjate teenused, tutvumisteenused (seksuaalse suunitlusega), postiga tellitavad pruudid, mitmesugused täiskasvanute meelelahutused; sularaha; mis tahes kahjud, karistused või trahvid; kulud või tasud, mis on suuremad kui kaupmehe kaupade või teenuste tavahinnale lisanduvad kulud või tasud (rakenduvad maksud) või tasud, mida klient pole konkreetselt heaks kiitnud; tähtaja ületamise summad või summad kehtetute või peatatud väljamaksega tšekkide eest; kolmandate isikute tehtud müügitehingud; summad, mis pole seotud kaupmehe äri kaupade ja teenuste heauskse müügiga (nt kaupmehe omanike või nende pereliikmete või töötajate ostud); ebaseaduslik äritehing; rahapesu või terrorismi rahastamine.

Täiendavad tingimused

Puudub

Satispay

Makse liik

Rahakott

Satispay pakub pangakontotoega mobiilimakse platvormi.

Tagasinõude risk

Ei

Maksegarantii

Jah

Tagastamise võimalus

Jah

Minimaalne tehing

0,01 eurot

Maksimaalne tehing

Puudub

Keelatud kaubad ja teenused

Lisaks eespool loetletud keelatud kaupadele ja teenustele ei tohi te Satispayd kasutada järgmiste tegevuste eest makse saamiseks, makse tegemiseks ega neid otseselt või kaudselt soodustada:

a)  telekommunikatsiooniteenused, sealhulgas kohalikud ja kaugekõned, krediitkaardi kõned, kõned magnetriba lugevate telefonide ja fakside abil;

b)  maksekorraldused – pangaülekanne;

c)  pandimajad;

d)  väljaminevad telefonimüügikõned;

e)  sissetulevad telefonimüügikõned;

f)  piletiagentuurid (raadio ja televisiooni teel tehtav turundus ning otseturundajad, keda pole mujal märgitud);

g)  finantsasutused – käsitsi tehtavad sularaha väljamaksed;

h)  finantsasutused – automatiseeritud sularaha väljamaksed;

i)  laenumaksed, asutus;

j)  mittefinantsasutused – välisvaluuta, maksekorraldused (mitte pangaülekanded), maksutähed ja reisitšekid;

k)  müüjad – väärtpaberid, investeerimisfondid, aktsiad, kaubad, võlakirjad;

l)  osaajalise kasutamise õigused;

m)  tutvumis- ja saatjateenused;

n)  ostuteenused ja -klubid;

o)  tarbijakrediidiinfo asutused;

p)  tööhõiveagentuurid ja ajutised abiteenused;

q)  kihlveod (sh loteriipiletid, kasiinožetoonid, kihlveod ja panustamised).

Täiendavad tingimused

Kaupmehed tunnistavad ja nõustuvad, et isikuandmed edastatakse tehingute töötlemiseks Satispayle. Neid isikuandmeid töötleb Satispay vastavalt oma privaatsusteatisele, mille leiate aadressilt https://static-www-satispay-com.s3.amazonaws.com/privacy/Payment-Scheme/Satispay-Payment- Scheme_Privacy-en.pdf

SOFORT

Makse liik

Reaalajas tehtud pangaülekanne

SOFORT Banking/SOFORT Überweisung on pangaülekande makseviis. Saajad võivad tehingu kohta reaalajas kinnituse saada.

Tagasinõude risk

Ei

Maksegarantii

Ei

Tagastamise võimalus

Jah

Minimaalne tehing

1,00 EUR tehingu kohta

Maksimaalne tehing

Puudub

Keelatud kaubad ja teenused

Ainult kasutuslepingus sätestatud keelatud kaubad ja teenused

Täiendavad tingimused

Puudub

Trustly

Makse liik

Reaalajas tehtud pangaülekanne

Tagasinõude risk

Ei (kui raha on juba kaupmehe kontole jõudnud)

Maksegarantii

Ei

Tagastamise võimalus

Jah

Minimaalne tehing

0,01 eurot tehingu kohta (vastavalt kliendi panga kehtestatud tingimustele)

Maksimaalne tehing

Vastavalt kliendi panga kehtestatud tingimustele

Keelatud kaubad ja teenused

Lisaks lepingus loetletud keelatud kaupadele ja teenustele: bitcoin

Täiendavad tingimused

(1) Peate tagama, et Trustly logo(d) ja kaubamärk (kaubamärgid) oleksid nähtaval ja neid esitataks ilusal ja sobival viisil ning kooskõlas kohaldatavate teenuse esitamise nõuetega, mis on sätestatud aadressil https://trustly.com/en/developer/documents.

(2) Te kinnitate ja nõustute, et: (a) Trustly teenus sõltub kolmandate osapoolte, eelkõige pankade, süsteemidest ja Trustly ei garanteeri oma teenuse toimimist nende kolmandate osapoolte süsteemide rikete või kohandamiste puhul; (b) tehingumahtude kõrghetked ja Trustly teenuse plaanipärased hooldustööd võivad tehingute kiirust negatiivselt mõjutada; ja (c) PayPal ja Trustly ei vastuta kahju eest, mis on tingitud kolmandate osapoolte süsteemide talitluse halvenemisest, nagu on kirjeldatud alajaos (a), või tehingumahtude kõrghetkedest või Trustly teenuse plaanipärastest hooldustöödest, nagu on kirjeldatud alajaos (b).

Trustpay

Makse liik

Reaalajas tehtud pangaülekanne

Trustpay on pangaülekande makseviis. Saajad võivad tehingu kohta reaalajas kinnituse saada.

Tagasinõude risk

Ei

Maksegarantii

Ei

Tagastamise võimalus

Puudub

Minimaalne tehing

0,01 eurot tehingu kohta

Maksimaalne tehing

Puudub

Keelatud kaubad ja teenused

Lisaks kasutajalepingus sätestatud keelatud kaupadele ja teenustele: relvad või nendega seotud esemed (nt relvad, relvaosad, laskemoon, noad), Ponzi skeemiga sarnanevad finantstooted, ebaseaduslikud uimastid ja narkootikumide kasutusvahendid, veebis antiikesemetega kauplejad ja ajalooliste esemete koopiate müüjad.

Täiendavad tingimused

 1. Te võimaldate PayPalile ligipääsu oma veebisaidile läbi manuaalse vaatluse, automatiseeritud spidering'i või muu automatiseeritud otsingutehnika, et kinnitada sisu täpsust. Ent PayPal ei ole kohustatud jälgima teie veebisaidi täpsust.
 2. Teie tavapärane kaupmehe leping peab sisaldama lepingu lõpetamise sätteid, mis jõustuvad kohe juhul, kui kaupmees ei tarni ostetud kaupu või teenuseid, lükkab põhjendamatult tagasi kauba või teenusega seotud kaebused või ei võimalda kauba tagastamist.
 3. TrustPay teenuse võib põhjuseta lõpetada, teatades sellest ette kolm (3) nädalat.
 4. Te peate alati abistama PayPali, kui uurimise all on mis tahes ebaseaduslikus, pettusega seotud või sobimatus tegevuses kahtlustatav TrustPay teenust kasutav isik.
 5. Te peate selgelt avalikustama oma veebisaidil:
  1. teie kaupmehe identifitseerimisandmed;
  2. täieliku teabe pakutavatest kaupadest ja/või teenustest, sealhulgas nende hind ja kliirimisvaluuta;
  3. kaebuste esitamise ning kaupade või teenuste tagastamise menetluse kirjelduse, sealhulgas teabe tarbija õiguste kohta;
  4. kaupmehe klientidelt saadud maksete tagasimaksmise (tagastamise) meetodi;
  5. klienditeeninduse kontaktandmed;
  6. pakutavatele kaupadele kehtestatud ekspordipiirangud, kui neid on; ja
  7. pakutavate kaupade/teenuste kohaletoimetamise viisi.
 6. Garanteerite, et teie, teie direktorid ega tegelikud kasusaajad ei ole nende Euroopa Komisjoni ja Euroopa välisteenistuse avaldatud isikute, rühmituste ja üksuste koondnimekirjas, kelle suhtes kohaldatakse ELi finantssanktsioone.
 7. TrustPayl on õigus mitte krediteerida ega teie kasuks PayPali raha kanda, kui: (1) maksja andmed ei ole selged, arusaadavad ega piisavalt spetsiifilised, (2) tehing on vastuolus kohaldatava õigusega või (3) on põhjendatud kahtlus, et asjassepuutuv tehing on seotud rahapesu, terrorismi rahastamise või muu kuritegeliku tegevusega.
WeChat Pay
Makse liik

Rahakott

WeChat Pay on e-rahakott, mida saavad kasutada kõik WeChat Pay kasutajaks registreeritud kliendid.

Tagasinõude risk Ei
Maksegarantii Ei
Tagastamise võimalus Jah
Minimaalne tehing 0.10 RMB tehingu kohta
Maksimaalne tehing 10 000.00 USD tehingu kohta, 20 000.00 USD päevas/kliendi kohta, 50 000.00 USD aastas/kliendi kohta
Keelatud kaubad ja teenused Vt täiendavaid tingimusi
Täiendavad tingimused
 1. Tagate, et WeChat Payd kasutatakse ainult järgmiste kaupade puhul:

a) rõivad, tarvikud ja kotid;

b) kingitused, lilled ja suveniirid;

c) väli-, spordi- ja fitness-seadmed, turvalisus ja kaitse;

d) muusikariistad;

e) käekellad, kellad, prillid ja kosmeetilised läätsesid;

f) ehted ja tarvikud;

g) kodusisustus, ehitusmaterjalid, sisekujundus ja kangad;

h) toit;

i) tervishoiutooted ja toidulisandid;

j) kodumasinad;

k) hügieenitooted ja rasestumisvastased vahendid;

l) ilu- ja nahahooldus, isiklik hooldus;

m) käsitöö, voolimine ja sisekujundus;

n) autod, mootorrattad, jalgrattad, varuosad ja ümberehitatud sõidukid;

o) digitaaltooted;

p) kontoritarbed;

q) rasedus- ja beebitooted, laste mänguasjad;

r) ema ja lapse (veebi)poed;

s) raamatud, heli- ja kirjatarbed; või

t) lemmikloomatoit.

 1. Peate oma ametlikul veebisaidil seoses Hiina LPM-i (Local Payment Methods) Teenuste kasutamisega kuvama PayPali logo.
 2. Te ei võta klientidelt lisatasu ega osuta madalamat teenust, kui klient kasutab makseviisina WeChat Payd.
 3. Säilitate algseid kviitungeid ja asjakohaseid tehinguandmeid vähemalt viie (5) aasta jooksul alates tehingu kuupäevast.
 4. Mõistate ja nõustute, et WeChat Pay teenus lõpetatakse ja te võtate endale kogu vastutuse, kui:
 1. rikute asjakohaseid reegleid ja keeldute pärast nõuet paranduste tegemisest;
 2. pühendute mis tahes tegevusele, mis kahjustab WeChat Pay huve; või
 3. on seotud WeChat Pay mõistliku äranägemise järgi riskisündmuste või ebatavapäraste tehingutega.