Legal Agreements for PayPal Services

Právní smlouvy ke službám PayPal

 

Není-li v tomto dokumentu uvedeno jinak, vztahují se tyto právní smlouvy na uživatele v zemích Evropské unie (kromě Belgie, Dánska, Finska, Francie, Chorvatska, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Polska, Portugalska, Rakouska a Španělska), v Lichtenštejnsku a San Marinu. Chcete-li zobrazit smlouvy pro konkrétní země nebo oblasti, vyberte je v seznamu níže.

 

Pro všechny uživatele

 

Smlouvy o konkrétních produktech

 

Pro obchodníky a firmy

 

Další informace

 

Aktualizace zásad

 

Tyto právní smlouvy a oznámení stanoví smluvní podmínky týkající se konkrétních služeb PayPal.