accessibility-logo

Náš závazek týkající se usnadnění přístupu

Ve společnosti PayPal dbáme na to, aby byl obsah našich webových stránek přístupný a intuitivní pro každého. Pokud máte se zobrazením obsahu na tomto webu nebo s navigací na něm potíže nebo pokud si všimnete nějakého obsahu, funkce či součásti, o nichž se domníváte, že nejsou pro osoby se zdravotním postižením v plném rozsahu přístupné, kontaktujte nás a popište nám příslušnou funkci, která není podle vašeho názoru zcela přístupná, případně nám navrhněte, co a jak by se dalo zlepšit. K vaší zpětné vazbě přistupujeme velmi zodpovědně a při procesu vyhodnocování způsobů přizpůsobení obsahu pro všechny naše zákazníky a našich obecných zásad usnadnění přístupu ji určitě budeme brát v úvahu. Poskytování obsahu, který bude přístupný a intuitivní, navíc důrazně doporučujeme i dodavatelům digitálního obsahu třetích stran. Nařídit jim to však nemůžeme.

Pokud budete v procházení pokračovat, budeme používat soubory cookie, díky kterým naše stránky fungují a jsou výkonnější a můžeme vám pomocí nich přizpůsobit prostředí. Jestliže soubory cookie přijmete, budeme je používat také k přizpůsobení reklam. Spravovat soubory cookie