Policy Updates

>> Zobrazit všechny právní smlouvy

>> Zobrazit dřívější aktualizace zásad

Aktualizace zásad

 

Oznámení o změnách právních smluv PayPal

Vydáno: 29. září 2020

Přečtěte si tento dokument.

Provádíme změny právních smluv, kterými se řídí váš vztah se společností PayPal.

Doporučujeme vám, abyste si níže uvedená oznámení pečlivě prostudovali a seznámili se s chystanými změnami.

Není potřeba, abyste v této souvislosti cokoli dělali. Tyto změny začnou platit automaticky od

16. prosince 2020.

 

V případě, že byste chtěli tyto změny odmítnout a svůj účet zrušit, můžete tak bez jakýchkoli dalších poplatků učinit do 16. prosince 2020.

V tomto dokumentu nejsou zmíněny lingvistické úpravy, úpravy opravující či odstraňující pravopisné chyby, ani změny formátování. To platí i v případech, kdy jsme opravili nebo standardizovali číslování a odkazy.

 

AKTUALIZACE SMLOUVY S UŽIVATELEM SLUŽBY PAYPAL

Datum začátku platnosti: 16. prosince 2019

  • Aktualizované znění zamýšlených změn si můžete prohlédnout kliknutím SEM.

Aktuální smlouvu s uživatelem služby PayPal můžete zobrazit kliknutím sem nebo prostřednictvím odkazu „Právní informace“ nebo „Právní smlouvy“ v zápatí většiny webových stránek společnosti PayPal.

Váš účet – Založení účtu – Status obchodního subjektu

Znění tohoto oddílu jsme upravili tak, aby bylo jasné, že po dosažení určité hranice nebo zapojení se do určitých obchodních sektorů či aktivit se mohou smlouvy s obchodními subjekty uplatnit na jakýkoli typ účtu, jehož jste držitelem.

Váš účet – Založení účtu – Bezpečné používání účtu PayPal

V tomto oddílu jsme přidali požadavek na to, aby bylo v profilu vašeho účtu PayPal vždy aktuální telefonní číslo, které jako primární uživatel používáte.

Váš účet – Poplatky

V tomto oddílu jsme odstranili poslední odstavec týkající se sazby pro obchodníky, protože tuto sazbu již nebudeme obchodníkům nabízet.

Provádění plateb – Obecná ustanovení pro provádění plateb – Váš příkaz k provedení platby

Na konec tohoto oddílu jsme vložili nový odstavec, který vám za účelem rychlejšího provedení platby dává možnost vybrat určité příjemce jako „důvěryhodné příjemce“.

Přijímání plateb – Vrácení peněz a storna plateb – Poplatky za spory

Zavádíme poplatek za spor a s ním související smluvní podmínky pro prodejce.

Přijímání plateb – Vrácení peněz a storna plateb – Poplatky za chargeback

Přidali jsme nový oddíl, který se zabývá poplatkem za chargeback a vysvětluje jej.

Přijímání plateb – Pravidla týkající se příplatků

V tomto oddílu jsme odstranili poslední odstavec týkající se obchodníků, protože sazbu pro obchodníky již nebudeme obchodníkům nabízet.

Přijímání plateb – PayPal Giving Fund

Přidali jsme dva nové oddíly týkající se fondu PayPal Giving Fund, které platí pouze pro charitativní organizace v Irsku a ve Velké Británii.

Přijímání plateb – Sazba pro obchodníky

Tento oddíl byl odstraněn, protože obchodníkům již nebudeme nabízet sazbu pro obchodníky.

Řešení problémů – stížnosti

Přidali jsme nový oddíl věnovaný stížnostem, který se vztahuje na uživatele registrované ve Velké Británii, na Guernsey, Jersey a ostrově Man.

Další právní podmínky – Naše práva – Poplatek za neaktivitu

Zavádíme poplatek za neaktivitu pro účty, které nebyly aktivní po dobu minimálně 12 po sobě jdoucích měsíců.

POZNÁMKA: Tato ustanovení se nevztahují na uživatele služby PayPal registrované v Irsku a na osobní účty registrované v Maďarsku.

Příloha 1: Tabulka poplatků

A2.2.2. Poplatky za používání platebního řešení zahrnutého v PayPal Commerce Platform

V oddílu A2.2.2.3. jsme odstranili odkaz na sazbu pro obchodníky a oddíly A2.2.3. a A2.2.4., protože již nebudeme obchodníkům nabízet sazbu pro obchodníky.

A2.2.3. Sazba pro obchodníky

Oddíl A2.2.3. byl odstraněn, protože obchodníkům již nebudeme nabízet sazbu pro obchodníky.

A3.1. Převod měny

V oddílu A3.1.1. jsme změnili poplatek za převod měn částek na vašem účtu PayPal, které nejsou součástí konkrétní transakce na váš účet nebo z něj (např. převod zůstatku na jinou měnu) a transakcí zahrnujících převod měny, u kterých prodejce souhlasil s poplatkem za převod na 3,0 %.

Oddíl A3.1.2. byl změněn tak, aby platil pro všechny země na základě této smlouvy s uživatelem a kvůli poplatkům za převod měny pro transakce, u kterých prodejce nesouhlasil s tím, že bude poplatek hradit obecně ve výši 4,00 %.

A3.2. Výběr zůstatku

V oddílu A3.2.1. jsme zavedli poplatek za výběry na americký bankovní účet spojený s vaším účtem PayPal.

A3.3. Poplatek za chargeback a poplatek za spor

Rozdělili jsme oddíl A3.3. do dvou dílčích oddílů: A3.3.1. Poplatek za chargeback, který zůstává nezměněn, a A3.3.2. Poplatek za spor, který se zabývá nově zavedeným poplatkem za spor.

POZNÁMKA: Tento poplatek se nevztahuje na uživatele služby PayPal registrované v Irsku.

A3.13 Neaktivní účty PayPal

Přidali jsme novou část A3.13, která se zabývá nově zavedeným poplatkem za nečinnost.

 

AKTUALIZACE SMLOUVY O SLUŽBÁCH PAYPAL PRO ONLINE PLATBY KARTOU

4. Zabezpečení informací; ochrana údajů; přenositelnost údajů

Změnili jsme oddíl 4.6., který místo plánů popisuje dodatek o ochraně údajů (v důsledku toho byl plán 2 odstraněn). Přidali jsme také nový oddíl 4.7. o přenositelnosti údajů.

 

AKTUALIZACE SMLOUVY S OBCHODNÍM SUBJEKTEM

Odstranili jsme omezení služby PayPal Premier nebo firemních účtů z prvního odstavce smlouvy s obchodním subjektem.

 

AKTUALIZACE PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Aktualizujeme naše podmínky zpracování údajů tak, aby bylo zřejmé, že pro účely služeb zpracování plateb a služeb na ochranu proti podvodům je správcem údajů společnost PayPal.

 

AKTUALIZACE SMLOUVY S DRŽITELEM KARTY PAYPAL BUSINESS DEBIT MASTERCARD (POUZE VELKÁ BRITÁNIE)

V části 11. jsme přidali hypertextový odkaz na kalkulačku pro převod měn Mastercard a kurz ECB a objasnili jsme, že nejsme povinni vám poslat zprávu dle „nařízení o přeshraničních platbách“ (nařízení (ES) č. 924/2009).

 

iZETTLE

Na naší stránce právních smluv pro Velkou Británii jsme přidali nové podmínky pro naši službu iZettle.