Giữ tài khoản của bạn an toàn.

Hãy chắc chắn rằng mật khẩu của bạn mạnh và dành riêng cho PayPal để ngay cả khi một trang web khác bạn sử dụng bị xâm hại, thì tài khoản của bạn vẫn không bị ảnh hưởng.

Bạn chưa có tài khoản PayPal? Đăng ký miễn phí

Mật khẩu mạnh

Mã PIN mạnh

Nhiều cách khác giúp bảo đảm an toàn cho tài khoản.

Sử dụng công nghệ sinh trắc học

Thiết lập câu hỏi bảo mật

Quản lý mật khẩu

PayPal nỗ lực để bạn luôn an toàn.

Bảo mật hệ thống

Tìm hiểu thêm

Nhận diện các hành vi lừa đảo

Tìm hiểu thêm

Tránh hành vi lừa đảo

Tìm hiểu thêm

Bắt đầu thanh toán an toàn với PayPal.

Đăng ký miễn phí