Không có phí giao dịch khi bạn thanh toán với PayPal

Miễn phí khi sử dụng PayPal để mua sắm và có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ thường dùng

Đăng ký miễn phí

Mua sắm đơn giản và rõ ràng

Đăng ký tài khoản PayPal miễn phí và không có phí giao dịch khi sử dụng PayPal để mua sắm. Chỉ có phí chuyển đổi ngoại tệ khi bạn mua hàng ở nước ngoài. Bạn luôn biết số tiền phải trả.

Hãy xem Thỏa thuận Người dùng của chúng tôi để biết thêm chi tiết về phí chuyển đổi tiền tệ

Thêm lý do để sử dụng PayPal

Thanh toán với thẻ ưa thích của bạn

Chúng tôi hợp tác với các ngân hàng lớn tại Việt Nam và nước ngoài để bạn có thể thanh toán với thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ thường dùng của mình và tiếp tục tích luỹ điểm thưởng.

An tâm mua sắm

Chúng tôi mã hóa thông tin tài chính của bạn nên bạn có thể tự tin mua sắm trực tuyến. Bạn cũng có thể tận hưởng chính sách Bảo vệ Người mua hàngHoàn tiền khi trả hàng của chúng tôi.

Liên kết thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ của bạn để mua sắm với PayPal


1

Điền thông tin về thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ vào tài khoản PayPal của bạn. Thông tin này sẽ được lưu trữ bảo mật.

2

Theo quy trình tiêu chuẩn, một ủy quyền giao dịch 1,95 USD sẽ được trừ vào thẻ của bạn. Khoản tiền này sẽ được hoàn lại ngay lập tức sau khi bạn xác minh thẻ tín dụng của mình trong tài khoản PayPal.

3

Bây giờ bạn đã sẵn sàng để mua sắm.

Sử dụng PayPal để nhận thanh toán?

Xem Biểu phí cho Người bán

Mua sắm an toàn và đơn giản hơn

Đăng ký miễn phí