Cập nhật về chính sách

>> Xem tất cả thỏa thuận pháp lý

>> Xem các cập nhật về chính sách trước đây

Cập nhật về chính sách

 

 

Thông báo về Sửa đổi đối với (các) Thỏa thuận cho Châu Á Thái Bình Dương, một số quốc gia Châu Âu và Châu Mỹ La-tinh, Trung Đông và Châu Phi

Ngày phát hành: 11 tháng 8 năm 2021

 

Trang này

Trang này hiển thị các cập nhật về chính sách để thông báo cho người dùng những thay đổi quan trọng đối với Thỏa thuận người dùng PayPal tại Châu Á Thái Bình Dương, một số quốc gia Châu Âu và Châu Mỹ La-tinh, Trung Đông và Châu Phi hoặc các thỏa thuận, chính sách hay tuyên bố trực tuyến khác. Vui lòng truy cập “Cập nhật về chính sách trước đây” để xem các cập nhật về chính sách trước đó.

 

Những thay đổi sắp tới

Chúng tôi đang thực hiện thay đổi đối với một số thỏa thuận nhất định (được liệt kê bên dưới) điều chỉnh mối quan hệ của bạn với PayPal. Những thay đổi này sẽ tự động diễn ra vào (các) ngày có hiệu lực tương ứng được hiển thị bên dưới.

 

Những hành động cần thiết

Vui lòng xem kỹ các thông báo bên dưới và làm quen với những thay đổi sắp tới. Bằng việc tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi sau khi các thay đổi có hiệu lực, bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi những thay đổi đó. Nếu không, bạn không cần thực hiện hành động nào khác. Nếu muốn từ chối những thay đổi này, bạn sẽ cần đóng tài khoản PayPal của mình trước ngày có hiệu lực được áp dụng.

 

Các sửa đổi đối với Thỏa thuận người dùng PayPal

Ngày có hiệu lực: 10 tháng 9 năm 2021 (Ngày có hiệu lực áp dụng cho người dùng sinh sống tại Malaysia và Thái Lan sẽ là 27 tháng 9 năm 2021. Ngày có hiệu lực áp dụng cho người dùng sinh sống tại Trung Quốc Đại Lục sẽ là 14 tháng 10 năm 2021.)

  • Chúng tôi đang sửa đổi chương trình Bảo vệ người bán của PayPal để giải thích rõ hơn tính đủ điều kiện cho một số khiếu nại liên quan đến vé du lịch mà hãng lữ hành đã bán.
  • Chúng tôi đang yêu cầu người bán thông báo cho chúng tôi bất kỳ lỗi hoặc sai lệch nào về biểu phí trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ khi có quyền truy cập vào (các) bảng sao kê tài khoản hoặc thông tin khác về hoạt động của tài khoản.
  • Chúng tôi đang giải thích rõ hơn các loại chi phí được dùng để ước tính chi phí tối thiểu hợp lý mà chúng tôi có thể thu hồi nếu bạn tham gia vào bất kỳ hoạt động bị hạn chế nào.
  • Chúng tôi đang cập nhật các Điều khoản dành cho quốc gia/khu vực cụ thể đối với Singapore để tuân thủ các quy định/yêu cầu hiện hành của Singapore.

Để xem lại Thỏa thuận người dùng đã cập nhật, vui lòng nhấp vào ĐÂY.

 

Sửa đổi mức phí trong thỏa thuận người dùng

Hiệu lực: ngày 10 tháng 11 năm 2021 (Cư dân Andorra, Albania, Bosnia & Herzegovina, Georgia, Croatia, Iceland, Monaco, Moldova, Serbia và Đảo Faroe).

  • Chúng tôi sẽ áp dụng mức phí dịch vụ bổ sung là 1,29% đối với một số giao dịch thương mại quốc tế giữa EEA và Vương Quốc Anh.
  • Chúng tôi đang thay đổi mức phí bổ sung dựa trên tỷ lệ phần trăm đối với các giao dịch thương mại quốc tế cũng như đơn giản hóa việc phân loại thị trường/quốc gia khu vực của chúng tôi cho các khoản phí này. Các khoản phí sẽ thay đổi từ mức phí được trình bày trong Thỏa thuận người dùng hiện tại sang mức mới được hiển thị trên trang Mức phí người bán cập nhật sẽ công bố vào hoặc sau ngày 7 tháng 9 năm 2021, theo như chúng tôi đề cập dưới đây.

Trang Mức phí người bán cập nhật sẽ hoạt động vào hoặc sau ngày 7 tháng 9 năm 2021. Vui lòng nhấp vào ĐÂY để xem sau khi trang này hoạt động.

 

Các sửa đổi đối với Chính sách sử dụng PayPal được chấp nhận

  • Chúng tôi đang sửa đổi chính sách để giải thích rõ hơn việc bạn có thể phải bồi thường thiệt hại cho các vi phạm. Chúng tôi cũng mở rộng danh sách hiện tại về các hoạt động bị cấm và giải thích rõ hơn các hoạt động thương mại cần có sự phê duyệt trước.

 

Sửa đổi thỏa thuận về phương thức thanh toán thay thế của PayPal
  • Chúng tôi đang sửa đổi Thỏa thuận để ngăn cấm việc chấp nhận thanh toán cho một số hàng hóa và dịch vụ nhất định.