Cập nhật về chính sách

 

>> Xem tất cả thỏa thuận pháp lý

>> Xem các cập nhật về chính sách trước đây

Cập nhật về chính sách

 

Thông báo Sửa đổi (các) Thỏa thuận của PayPal cho khu vực Châu Á Thái Bình Dương, một số quốc gia Châu Âu và Châu Mỹ La-tinh, Trung Đông và Châu Phi

Ngày phát hành: 29 tháng 10 năm 2021

 

Trang này

Trang này đề cập các cập nhật chi tiết cho người dùng PayPal về các thay đổi đối với Thỏa thuận người dùng PayPal ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương, một số quốc gia Châu Âu và Châu Mỹ La-tinh, Trung Đông và Châu Phi hoặc các thỏa thuận, chính sách hoặc tuyên bố trực tuyến khác cần thông báo. Bạn cũng có thể xem lại các thông báo Cập nhật về chính sách trước đây.

 

Những thay đổi sắp tới

Chúng tôi đang thực hiện thay đổi đối với một số thỏa thuận nhất định (được liệt kê bên dưới) điều chỉnh mối quan hệ của bạn với PayPal. Những thay đổi này sẽ tự động diễn ra vào (các) ngày có hiệu lực tương ứng được hiển thị bên dưới.

 

Những hành động cần thiết

Vui lòng xem kỹ các thông báo bên dưới và nắm rõ các thay đổi sắp tới. Ngoài ra, bạn không cần thực hiện hành động nào khác để chấp nhận những thay đổi này. Tuy nhiên, nếu muốn từ chối thì bạn sẽ cần đóng tài khoản PayPal trước ngày có hiệu lực áp dụng, như mô tả trong thỏa thuận người dùng.

 

Các sửa đổi đối với Thỏa thuận người dùng PayPal

Kể từ ngày có hiệu lực 1 tháng 12 năm 2021 (Ngày có hiệu lực áp dụng cho cư dân Malaysia, Thái Lan và Trung Quốc Đại Lục sẽ là ngày 17 tháng 12 năm 2021), chúng tôi sẽ:

  • Chuyển điều khoản chương trình Bảo vệ người muaBảo vệ người bán của PayPal sang các trang web riêng. Các điều khoản chương trình này được chấp nhận tại thời điểm bạn đồng ý với Thỏa thuận người dùng và vẫn là một phần của Thỏa thuận người dùng. Việc di chuyển này nhằm giúp bạn dễ dàng tìm kiếm và điều hướng các điều khoản hơn.
  • Sửa đổi chương trình Bảo vệ người bán của PayPal để làm rõ rằng bằng chứng vận chuyển và bằng chứng giao hàng cũng phải bao gồm số theo dõi có thể xác minh trực tuyến.
  • Làm rõ rằng việc lạm dụng quy trình giải quyết tranh chấp trực tuyến của chúng tôi, chương trình Bảo vệ người mua của PayPal và/hoặc chương trình Bảo vệ người bán của PayPal là các hoạt động bị hạn chế theo thỏa thuận người dùng.

Xem lại bản cập nhật Thỏa thuận người dùng

 

Sửa đổi về các khoản phí

Kể từ ngày có hiệu lực: 28 tháng 1 năm 2022, chúng tôi sẽ

  • Đơn giản hóa mức phí khi gửi Thanh toán hàng loạt qua PayPal và nhận thanh toán vi mô quốc tế cho người dùng tại Andorra, Albania, Bosnia & Herzegovina, Georgia, Croatia, Iceland, Monaco, Moldova, Serbia, Quần đảo Faroe.
  • Cập nhật phần Phụ phí bằng cách bổ sung các loại tiền tệ khác và mức phí áp dụng cho giao dịch rút tiền về thẻ của bạn (còn được gọi là Chuyển tiền về tài khoản chủ thẻ).

Sửa đổi trang Phí dành cho người tiêu dùng và trang Phí dành cho người bán

 

Các sửa đổi đối với Phụ lục bảo vệ dữ liệu cho các sản phẩm xử lý thẻ

Kể từ ngày có hiệu lực 1 tháng 12 năm 2021, chúng tôi sẽ:

  • Cập nhật Phụ lục bảo vệ dữ liệu cho các sản phẩm xử lý thẻ của chúng tôi và đưa vào các Điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn mới được Ủy ban Châu Âu thông qua vào tháng 6 năm 2021.

Xem lại bản cập nhật Phụ lục bảo vệ dữ liệu cho các sản phẩm xử lý thẻ