Phí dành cho Người bán PayPal

Khi bán hàng với chúng tôi, bạn có thể nhận được một số mức phí cạnh tranh nhất trong hoạt động kinh doanh.


Cập nhật lần cuối: Ngày 31 tháng 5 năm 2021

Bạn có thể xem chi tiết về các thay đổi đối với biểu phí của chúng tôi và thời gian áp dụng thay đổi trên Trang Cập nhật về chính sách của chúng tôi. Bạn cũng có thể xem các thay đổi này bằng cách nhấp vào ‘Pháp lý’ ở cuối bất kỳ trang nào, rồi chọn ‘Cập nhật về chính sách’.

Trong nước: Một giao dịch diễn ra khi cả người gửi và người nhận đều được đăng ký với PayPal hoặc được PayPal xác định là cư dân của cùng một thị trường.


Quốc tế: Một giao dịch xảy ra khi người gửi và người nhận được đăng ký với PayPal hoặc được PayPal xác định là cư dân của các thị trường khác nhau. Một số thị trường được nhóm lại với nhau khi tính phí giao dịch quốc tế. Để xem danh sách các nhóm của chúng tôi, vui lòng truy cập Bảng Nhóm thị trường/khu vực của chúng tôi.

Bảng Mã thị trường: Chúng tôi có thể tham chiếu các mã thị trường gồm hai chữ cái trong suốt các trang phí của chúng tôi. Để biết danh sách đầy đủ các mã thị trường PayPal, vui lòng truy cập Bảng Mã thị trường của chúng tôi.

Thị trường/
khu vực liên quan

Biểu phí công bố dưới đây áp dụng cho các tài khoản PayPal của cư dân thuộc thị trường/khu vực sau đây:

Danh sách thị trường/khu vực

Việt Nam (VN)

Về đầu trang

Phí giao dịch thương mại

Khi bạn mua hoặc bán hàng hóa hoặc dịch vụ, thực hiện bất kỳ loại giao dịch thương mại nào khác, gửi hoặc nhận khoản quyên góp từ thiện hoặc nhận thanh toán khi bạn “yêu cầu chuyển tiền” thông qua PayPal, chúng tôi gọi đó là “giao dịch thương mại”.

Nhận giao dịch quốc tế

Địa điểm thị trường/khu vực của người gửiPhí
Các giao dịch thương mại bên ngoài lãnh thổ Việt Nam (VN)4,40% + phí cố định

Phí cố định áp dụng cho các giao dịch thương mại (dựa trên loại tiền tệ nhận được)

Tiền tệPhí
Đô la Úc0,30 AUD
Real Brazil0,60 BRL
Đô la Canada0,30 CAD
Koruna Séc10,00 CZK
Krone Đan Mạch2,60 DKK
Euro0,35 EUR
Đô la Hồng Kông2,35 HKD
Forint Hungary90,00 HUF
Shekel Israel mới1,20 ILS
Yên Nhật40,00 JPY
Ringgit Malaysia2,00 MYR
Peso Mexico4,00 MXN
Tiền tệPhí
Tân Đài tệ10,00 TWD
Đô la New Zealand0,45 NZD
Krone Na Uy2,80 NOK
Peso Philippines15,00 PHP
Zloty Ba Lan1,35 PLN
Rúp Nga10,00 RUB
Đô la Singapore0,50 SGD
Krona Thụy Điển3,25 SEK
Franc Thụy Sĩ0,55 CHF
Baht Thái11,00 THB
Bảng Anh0,20 GBP
Đô la Mỹ0,30 USD

Về đầu trang

Phí áp dụng cho Phương thức thanh toán thay thế

Chúng tôi có thể cho phép khách hàng của bạn chọn bất kỳ phương thức thanh toán thay thế (APM) nào được liệt kê trong thỏa thuận APM của chúng tôi khi thanh toán để thanh toán giao dịch mua hàng cho bạn.

Để xem danh sách đầy đủ các APM mà chúng tôi hỗ trợ, vui lòng tham khảo Phụ lục 1 trong thỏa thuận APM của thị trường của bạn. Bạn phải chấp nhận các điều khoản trong thỏa thuận APM của thị trường củ bạn trước khi nhận thanh toán APM.

Phí giao dịch thương mại của chúng tôi áp dụng khi bạn nhận thanh toán bằng APM.

Về đầu trang

Thanh toán hàng loạt qua PayPal

Thanh toán hàng loạt qua PayPal (gồm dịch vụ trước đây gọi là Xuất chi hàng loạt) cho phép bạn dễ dàng gửi khoản thanh toán cùng lúc cho nhiều người nhận. Chúng tôi tính một khoản phí cho mỗi thanh toán bạn gửi bằng cách sử dụng dịch vụ Thanh toán hàng loạt qua PayPal. Phí này được tính dựa trên loại thanh toán và đơn vị tiền tệ gửi đi.

Gửi Thanh toán hàng loạt qua PayPal

Giao dịchPhí
Thanh toán hàng loạt qua PayPal2,00% tổng khoản tiền giao dịch (không vượt quá hạn mức phí tối đa bên dưới)

Hạn mức phí tối đa cho Thanh toán hàng loạt qua PayPal

Dựa trên đồng tiền thanh toán:

Tiền tệHạn mức phí tối đa
Đô la Úc1,25 AUD
Real Brazil2,00 BRL
Đô la Canada1,25 CAD
Koruna Séc24,00 CZK
Krone Đan Mạch6,00 DKK
Euro0,85 EUR
Đô la Hồng Kông7,00 HKD
Forint Hungary210,00 HUF
Shekel Israel mới4,00 ILS
Yên Nhật120,00 JPY
Ringgit Malaysia4,00 MYR
Peso Mexico11,00 MXN
Tân Đài tệ33,00 TWD
Đô la New Zealand1,50 NZD
Krone Na Uy6,75 NOK
Peso Philippines50,00 PHP
Zloty Ba Lan3,00 PLN
Rúp Nga30,00 RUB
Đô la Singapore1,60 SGD
Krona Thụy Điển9,00 SEK
Franc Thụy Sĩ1,30 CHF
Baht Thái36,00 THB
Bảng Anh0,65 GBP
Đô la Mỹ1,00 USD

Về đầu trang

Thanh toán vi mô

Tùy thuộc vào việc đăng ký và phê duyệt trước của PayPal, bạn có thể nâng cấp tài khoản hiện có để nhận mức phí Thanh toán vi mô. Phí Thanh toán vi mô có thể là một giải pháp lý tưởng thay thế cho phí giao dịch thương mại tiêu chuẩn cho doanh nghiệp xử lý các khoản thanh toán dưới 5,00 VNĐ. Nếu bạn nâng cấp lên phí Thanh toán vi mô thì biểu phí này sẽ áp dụng cho tất cả các khoản thanh toán giao dịch thương mại vào tài khoản PayPal của bạn. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để đăng ký phí Thanh toán vi mô.

Nhận thanh toán vi mô

Giao dịchPhí
Các khoản thanh toán vi mô quốc tế khác6,00% + phí cố định cho các khoản thanh toán vi mô
Các khoản thanh toán vi mô quốc tế khác cho Sản phẩm kỹ thuật số6,00% + phí cố định cho các khoản thanh toán vi mô

Phí cố định cho các khoản thanh toán vi mô

Dựa trên đồng tiền thanh toán:

Tiền tệPhí
Đô la Úc0,05 AUD
Real Brazil0,10 BRL
Đô la Canada0,05 CAD
Koruna Séc1,67 CZK
Krone Đan Mạch0,43 DKK
Euro0,05 EUR
Đô la Hồng Kông0,39 HKD
Forint Hungary15,00 HUF
Shekel Israel mới0,20 ILS
Yên Nhật7,00 JPY
Ringgit Malaysia0,20 MYR
Peso Mexico0,55 MXN
Tiền tệPhí
Tân Đài tệ2,00 TWD
Đô la New Zealand0,08 NZD
Krone Na Uy0,47 NOK
Peso Philippines2,50 PHP
Zloty Ba Lan0,23 PLN
Rúp Nga2,00 RUB
Đô la Singapore0,08 SGD
Krona Thụy Điển0,54 SEK
Franc Thụy Sĩ0,09 CHF
Baht Thái1,80 THB
Bảng Anh0,05 GBP
Đô la Mỹ0,05 USD

Về đầu trang

Phí yêu cầu bồi hoàn

Đối với các giao dịch không được xử lý qua tài khoản PayPal của người mua hoặc qua quy trình thanh toán dành cho khách, chúng tôi sẽ tính phí quyết toán cho người bán đối với các yêu cầu bồi hoàn giao dịch thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ (yêu cầu bồi hoàn có thể xảy ra khi người mua từ chối hoặc đảo ngược khoản phí tính trên thẻ thông qua tổ chức phát hành thẻ).

Phí yêu cầu bồi hoàn dựa trên đồng tiền nhận được như sau:

Phí yêu cầu bồi hoàn

Tiền tệPhí
Đô la Úc15,00 AUD
Real Brazil20,00 BRL
Đô la Canada15,00 CAD
Koruna Séc250,00 CZK
Krone Đan Mạch60,00 DKK
Euro11,25 EUR
Đô la Hồng Kông75,00 HKD
Forint Hungary2.000,00 HUF
Shekel Israel mới40,00 ILS
Yên Nhật1.300,00 JPY
Ringgit Malaysia40,00 MYR
Peso Mexico110,00 MXN
Tiền tệPhí
Tân Đài tệ330,00 TWD
Đô la New Zealand15,00 NZD
Krone Na Uy65,00 NOK
Peso Philippines500,00 PHP
Zloty Ba Lan30,00 PLN
Rúp Nga320,00 RUB
Đô la Singapore15,00 SGD
Krona Thụy Điển80,00 SEK
Franc Thụy Sĩ10,00 CHF
Baht Thái360,00 THB
Bảng Anh7,00 GBP
Đô la Mỹ10,00 USD

Về đầu trang

Phí tranh chấp

Chúng tôi có thể tính Phí tranh chấp khi người mua gửi khiếu nại tranh chấp hoặc yêu cầu bồi hoàn cho giao dịch được xử lý thông qua tài khoản PayPal của người mua hoặc giải pháp thanh toán của PayPal. Vui lòng tham khảo Thỏa thuận người dùng để biết thêm thông tin về phí Tranh chấp tiêu chuẩn và khối lượng lớn.

Phí tranh chấp sẽ được áp dụng bằng đơn vị tiền tệ của giao dịch ban đầu.

Phí tranh chấp tiêu chuẩn

Tiền tệPhí
Đô la Úc12,00 AUD
Real Brazil35,00 BRL
Đô la Canada10,00 CAD
Koruna Séc185,00 CZK
Krone Đan Mạch55,00 DKK
Euro7,00 EUR
Đô la Hồng Kông65,00 HKD
Forint Hungary2.450,00 HUF
Rupee Ấn Độ580,00 INR
Shekel Israel mới30,00 ILS
Yên Nhật870,00 JPY
Ringgit Malaysia35,00 MYR
Peso Mexico160,00 MXN
Tiền tệPhí
Tân Đài tệ250,00 TWD
Đô la New Zealand13,00 NZD
Krone Na Uy75,00 NOK
Peso Philippines405,00 PHP
Zloty Ba Lan30,00 PLN
Rúp Nga600,00 RUB
Đô la Singapore11,00 SGD
Krona Thụy Điển75,00 SEK
Franc Thụy Sĩ8,00 CHF
Baht Thái250,00 THB
Bảng Anh6,00 GBP
Đô la Mỹ8,00 USD


Phí tranh chấp khối lượng lớn

Tiền tệPhí
Đô la Úc24,00 AUD
Real Brazil70,00 BRL
Đô la Canada20,00 CAD
Koruna Séc370,00 CZK
Krone Đan Mạch110,00 DKK
Euro14,00 EUR
Đô la Hồng Kông130,00 HKD
Forint Hungary4.900,00 HUF
Rupee Ấn Độ1160,00 INR
Shekel Israel mới60,00 ILS
Yên Nhật1.740,00 JPY
Ringgit Malaysia70,00 MYR
Peso Mexico320,00 MXN
Tiền tệPhí
Tân Đài tệ500,00 TWD
Đô la New Zealand26,00 NZD
Krone Na Uy150,00 NOK
Peso Philippines810,00 PHP
Zloty Ba Lan60,00 PLN
Rúp Nga1.200,00 RUB
Đô la Singapore22,00 SGD
Krona Thụy Điển150,00 SEK
Franc Thụy Sĩ16,00 CHF
Baht Thái500,00 THB
Bảng Anh12,00 GBP
Đô la Mỹ16,00 USD


Về đầu trang

Quy đổi tiền tệ

Để biết thông tin về cách chúng tôi quy đổi tiền tệ, vui lòng tham khảo thỏa thuận người dùng.

Tỷ giá hối đoái giao dịch được sử dụng để quy đổi tiền tệ cho bạn bao gồm một khoản phí mà chúng tôi tính trên tỷ giá hối đoái cơ sở. Mức phí phụ thuộc vào loại quy đổi tiền tệ, cụ thể như sau:

Quy đổi khi gửi thanh toán hoặc nhận (các) khoản hoàn tiền

Đối với mọi giao dịch quy đổi tiền tệ được thực hiện khi tiến hành thanh toán cá nhân hoặc giao dịch thương mại và nhận hoàn tiền quá 1 ngày kể từ ngày thanh toán ban đầu.

Tiền tệPhí trên tỷ giá hối đoái cơ sở
(để tạo thành tỷ giá hối đoái giao dịch)
Tiền tệPhí trên tỷ giá hối đoái cơ sở
(để tạo thành tỷ giá hối đoái giao dịch)
Đô la Úc (AUD)4,00%Tân Đài tệ (TWD)4,00%
Real Brazil (BRL)4,00%Đô la New Zealand (NZD)4,00%
Đô la Canada (CAD)4,00%Krone Na Uy (NOK)4,00%
Koruna Séc (CZK)4,00%Peso Philippines (PHP)4,00%
Krone Đan Mạch (DKK)4,00%Zloty Ba Lan (PLN)4,00%
Euro (EUR)4,00%Rúp Nga (RUB)4,00%
Đô la Hồng Kông (HKD)4,00%Đô la Singapore (SGD)4,00%
Forint Hungary (HUF)4,00%Krona Thụy Điển (SEK)4,00%
Shekel Israel mới (ILS)4,00%Franc Thụy Sĩ (CHF)4,00%
Yên Nhật (JPY)4,00%Baht Thái (THB)4,00%
Ringgit Malaysia (MYR)4,00%Bảng Anh (GBP)4,00%
Peso Mexico (MXN)4,00%Đô la Mỹ (USD)4,00%

Quy đổi trong tất cả các trường hợp khác

Mức phí cho tất cả giao dịch quy đổi tiền tệ khác:

Phí
3,00%

Về đầu trang

Phí Séc điện tử

Đôi khi, người gửi khoản thanh toán mà bạn nhận được có thể sử dụng Séc điện tử làm phương tiện chi trả cho khoản thanh toán đó từ tài khoản ngân hàng của họ, để gửi từ tài khoản PayPal của họ. Vui lòng xem thỏa thuận người dùng để biết thêm thông tin về Séc điện tử. Khi bạn nhận được khoản thanh toán bằng Séc điện tử, chúng tôi áp dụng khoản phí bạn đã đồng ý chi trả để nhận thanh toán lên đến hạn mức tiền tệ được quy định bên dưới (dựa trên loại tiền tệ nhận được):

Phí nhận Séc điện tử

Loại hình thanh toánPhí
Trên mỗi giao dịch thanh toánPhí giao dịch thương mại

Hạn mức phí tối đa cho Séc điện tử

Tiền tệHạn mức phí tối đa
Đô la Úc50,00 AUD
Real Brazil75,00 BRL
Đô la Canada45,00 CAD
Koruna Séc850,00 CZK
Krone Đan Mạch250,00 DKK
Euro35,00 EUR
Đô la Hồng Kông330,00 HKD
Forint Hungary9.250,00 HUF
Shekel Israel mới160,00 ILS
Yên Nhật4.000,00 JPY
Ringgit Malaysia150,00 MYR
Peso Mexico540,00 MXN
Tân Đài tệ1.350,00 TWD
Đô la New Zealand60,00 NZD
Krone Na Uy270,00 NOK
Peso Philippines1.900,00 PHP
Zloty Ba Lan140,00 PLN
Rúp Nga1.400,00 RUB
Đô la Singapore60,00 SGD
Krona Thụy Điển320,00 SEK
Franc Thụy Sĩ50,00 CHF
Baht Thái1.400,00 THB
Bảng Anh30,00 GBP
Đô la Mỹ45,00 USD

Về đầu trang

Rút tiền từ PayPal

Thông thường, bạn có thể rút tiền từ PayPal bằng giao dịch rút tiền/chuyển khoản tiêu chuẩn vào tài khoản ngân hàng đã liên kết của bạn. Giao dịch này có thể áp dụng việc quy đổi tiền tệ (và phí quy đổi tiền tệ).

Rút số dư từ tài khoản PayPal cho doanh nghiệp

Rút tiền/chuyển khoản vàoLoại rút tiền/chuyển khoảnPhí
Tài khoản ngân hàngRút tiền về tài khoản ngân hàng mở tại Việt Nam60.000,00 VNĐ (khi không cần quy đổi tiền tệ)

Về đầu trang

Phí khác dành cho Người bán

Bên dưới là các khoản phí liên quan đến sự kiện, yêu cầu hoặc hành động có thể xảy ra khi bạn sử dụng tài khoản của mình.

Phí khác

Hoạt độngMô tảPhí
Ngân hàng trả lại tiền khi rút tiền/chuyển khoản từ PayPalPhí này được tính khi người dùng thực hiện giao dịch rút tiền/chuyển khoản từ PayPal, nhưng giao dịch không thành công do thông tin tài khoản ngân hàng hoặc thông tin giao hàng được cung cấp không chính xác.70.000,00 VNĐ
(Các) xác nhận thẻ tín dụng và thẻ ghi nợĐể tăng hạn mức gửi tiền hoặc theo xác định của PayPal, một số người dùng có thể bị tính phí liên kết và xác nhận thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ. Khoản tiền này sẽ được hoàn trả khi bạn hoàn thành quy trình xác minh thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ thành công.Xem Bảng Liên kết và xác nhận thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ bên dưới.
Hoàn tiền giao dịch thương mạiHoàn tiền toàn bộ
  • Nếu bạn hoàn trả một khoản thanh toán Giao dịch thương mại thì sẽ không bị tính phí hoàn tiền, nhưng các khoản phí mà bạn đã thanh toán ban đầu để nhận khoản thanh toán này sẽ không được trả lại cho bạn.
Hoàn tiền một phần
  • Nếu bạn hoàn trả một khoản thanh toán Giao dịch thương mại thì sẽ không bị tính phí hoàn tiền, nhưng các khoản phí mà bạn đã thanh toán ban đầu để nhận khoản thanh toán này sẽ không được trả lại cho bạn.
Yêu cầu hồ sơPhí này sẽ áp dụng khi bạn yêu cầu thông tin về việc tại sao chúng tôi có lý do hợp lý để từ chối lệnh thanh toán của bạn. Chúng tôi sẽ không tính phí cho bạn khi yêu cầu các hồ sơ liên quan đến việc bạn xác nhận sai sót trong tài khoản PayPal của mình trên tinh thần thiện chí.10,00 SGD hoặc loại tiền tệ tương đương khác (trên từng mục)

Bảng Liên kết và xác nhận thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ

Tiền tệPhí
Đô la Úc2,00 AUD
Real Brazil4,00 BRL
Đô la Canada2,45 CAD
Koruna Séc50,00 CZK
Krone Đan Mạch12,50 DKK
Euro1,50 EUR
Đô la Hồng Kông15,00 HKD
Forint Hungary400,00 HUF
Shekel Israel mới8,00 ILS
Yên Nhật200,00 JPY
Ringgit Malaysia10,00 MYR
Peso Mexico20,00 MXN
Tiền tệPhí
Tân Đài tệ70,00 TWD
Đô la New Zealand3,00 NZD
Krone Na Uy15,00 NOK
Peso Philippines100,00 PHP
Zloty Ba Lan6,50 PLN
Rúp Nga60,00 RUB
Đô la Singapore3,00 SGD
Krona Thụy Điển15,00 SEK
Franc Thụy Sĩ3,00 CHF
Baht Thái70,00 THB
Bảng Anh1,00 GBP
Đô la Mỹ1,95 USD

Về đầu trang