Bắt đầu với PayPal cho doanh nghiệp của bạn.

Từ đăng ký tài khoản đến chọn một giải pháp thanh toán phù hợp – mọi điều bạn cần biết về cách thức bắt đầu với tài khoản doanh nghiệp PayPal.

Đăng ký ngay

Bạn cần hỗ trợ? Liên hệ đội ngũ bán hàng của chúng tôi

Bốn bước đơn giản để bắt đầu.

Dù bạn là cá nhân, chủ doanh nghiệp hay một tập đoàn, thật dễ dàng để đăng ký tài khoản doanh nghiệp và bắt đầu nhận thanh toán bằng cách cung cấp một số thông tin cơ bản:

  • Địa chỉ email của bạn
  • Thông tin cơ bản về doanh nghiệp
  • Thông tin của chủ tài khoản

Lệ phí đơn giản, rõ ràng

Khi bạn bán hàng với PayPal sẽ không có gì gây bất ngờ. Không có lệ phí hàng tháng, phí thiết lập hoặc hủy bỏ, chúng tôi chỉ tính phí dựa trên doanh số bán hàng của bạn.

Thông tin thêm về lệ phí với bên bán

Dữ liệu kinh doanh hữu ích

Tài nguyên kinh doanh hữu ích

Trung tâm Doanh nghiệp PayPal Tìm tất cả những thông tin bạn cần để bắt đầu với tài khoản doanh nghiệp PayPal. Trung tâm Phát triển Thông tin về các giao diện API của chúng tôi và hướng dẫn để hoàn thành các giao dịch thử nghiệm.

Bắt đầu nhận thanh toán.

Đăng ký miễn phí