Biểu phí cho doanh nghiệp đơn giản và rõ ràng

Đăng ký cho doanh nghiệp

Nhận thanh toán và các hóa đơn trên web

Biểu phí

4,4% + $0,30 USD

Xem bảng phí chi tiết

Chúng tôi sẽ giúp bạn sử dụng nguồn tiền của mình dễ dàng hơn.

Tận hưởng truy cập dễ dàng hơn vào số dư PayPal của bạn bằng cách liên kết tài khoản ngân hàng Việt Nam với tài khoản PayPal của bạn.

Địa điểm ngân hàng

Loại tiền

Phí rút tiền

Phí hoàn trả*

Việt NamVND60.000 VND70.000 VND

Bạn đã sẵn sàng tạo tài khoản doanh nghiệp?

Đăng ký cho doanh nghiệp