>> Zobraziť všetky právne zmluvy

Zmluvné podmienky služby PayPal.Me

 

Stiahnuť PDF

 

Službu PayPal.Me ("") vám poskytuje spoločnosť PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. ("PayPal"), a umožňuje vám vytvoriť individualizovanú adresu URL PayPal.Me ("odkaz na PayPal.Me"), ktorá vám umožní vytvoriť individualizovanú stránku PayPal.Me. Vďaka nej vás iní nájdu, spoznajú a môžu s vami uskutočňovať transakcie (každá "stránka PPM"). Na stránke PayPal.Me sa bude zobrazovať váš odkaz PayPal.Me, meno alebo názov firmy, profilový obrázok alebo logo a mesto priradené k vášmu účtu PayPal ("detaily týkajúce sa odkazu PayPal.Me"”). Podrobnosti odkazu PayPal.Me budú viditeľné pre všetkých, ktorí navštívia vašu stránku PayPal.Me, aby si tak mohli ľahko overiť, že peniaze posielajú správnemu príjemcovi.

Odkaz PayPal.Me môžete používať na osobné alebo obchodné účely na žiadanie, zbieranie a prijímanie platieb od ostatných používateľov služby PayPal. Vaše používanie služby podlieha týmto zmluvným podmienkam pre službu PayPal.Me, ako aj podmienkam zmluvy s používateľom PayPal, pravidlám používania služby, pravidlám ochrany osobných údajov, a všetkým ostatným zmluvám, ktoré existujú alebo sú uzatvorené medzi vami a spoločnosťou PayPal (ďalej spoločne len "Zmluvy").

 

Poskytovanie osobných údajov prostredníctvom tejto služby

PayPal.Me je spoločenská funkcia, ktorá vám umožňuje jednoduchšie uskutočňovať transakcie s inými. Iným používateľom služby PayPal sa váš odkaz môže zobraziť po synchronizácii adresára, ak vás majú medzi svojimi kontaktmi, alebo keď sa pokúsia poslať vám platbu cez PayPal tak, že vyhľadajú vaše údaje alebo odkaz PayPal.Me.

PRI REGISTRÁCII DO TEJTO SLUŽBY DÁVATE SPOLOČNOSTI PAYPAL OPRÁVNENIE NA VEREJNÉ ZOBRAZENIE SVOJICH ÚDAJOV, ODKAZOV A STRÁNOK PAYPAL.ME A BERIETE NA VEDOMIE, ŽE BUDÚ VIDITEĽNÉ PRE KAŽDÉHO, KTO ZÍSKA PRÍSTUP K PRÍSLUŠNÝM ÚDAJOM.

Svoje predvoľby môžete kedykoľvek aktualizovať alebo odkaz PayPal.Me deaktivovať tak, že v online účte PayPal alebo v aplikácii PayPal upravíte príslušné nastavenia.Ak deaktivujete svoj odkaz na PayPal.Me, tento odkaz, stránku a údaje PayPal.Me už nebude možné verejne vyhľadať a nebudete ho môcť používať na prijímanie finančných prostriedkov cez PayPal.
 

Osobné alebo komerčné účely

Pri registrácii do Služby a vytváraní odkazu PayPal.Me sa od vás bude požadovať, aby ste špecifikovali, či svoj odkaz PayPal.Me budete používať prvotne na transakcie s priateľmi a rodinou (ďalej len „osobné použitie“) alebo na prijímanie platieb od zákazníkov za tovar a služby (ďalej len „komerčné použitie“). Hoci osobný odkaz PayPal.Me môžete zmeniť na komerčný a komerčný odkaz na osobný, OSOBNÝ ODKAZ NESMIETE POUŽÍVAŤ NA PRIJÍMANIE PLATIEB NA KOMERČNÉ ÚČELY A KOMERČNÝ ODKAZ NESMIETE POUŽÍVAŤ NA OSOBNÉ TRANSAKCIE.

Ak máte firemný účet PayPal, všetky odkazy PayPal.Me prepojené s týmto účtom budú identifikované ako komerčné odkazy PayPal.Me. Ak spoločnosť PayPal na základe vlastného uváženia určí, že ste cez osobný odkaz PayPal.Me prijali platby za tovary a služby, môže vám spätne zaúčtovať príslušné poplatky a odkaz PayPal.Me preklasifikovať na komerčný odkaz. Prečítajte si zmluvu s používateľom PayPal pre informácie o spôsobe posudzovania poplatkov.
 

Usmernenia pre používateľov služby PayPal.Me

Okrem dodržiavania zmlúv sme stanovili niekoľko základných pravidiel ktoré musíte pri používaní služby nasledovať.
Svoje heslo a poverenia PayPal NESMIETE poskytnúť žiadnej inej osobe, ktorá by vďaka tomu mohla spravovať vaše odkazy PayPal.Me, a taktiež na tento účel nemôžete použiť používateľské meno a heslo majiteľa iného účtu.
Okrem toho sa nesmiete zapojiť do žiadnej činnosti, zverejniť žiaden obsah ani zaregistrovať alebo používať adresu URL na vytvorenie odkazu PayPal.Me, ktorý je alebo obsahuje materiál, ktorý je:

  • urážlivý, vulgárny, hanlivý, pornografický, ohrozujúci alebo nemravný;
  • nezákonný alebo určený na propagáciu alebo spáchanie nezákonného činu akéhokoľvek druhu vrátane porušení práv duševného vlastníctva, práv na ochranu osobných údajov alebo vlastníckych práv spoločnosti PayPal, iného používateľa služby PayPal alebo inej tretej strany;
  • obsahuje vaše heslo alebo úmyselne obsahuje heslo iného používateľa alebo osobné údaje tretích strán alebo je určené na získanie takýchto osobných údajov;
  • napodobňuje alebo skresľuje vaše prepojenie s iným používateľom, osobou alebo subjektom alebo je inak podvodné, falošné, klamlivé alebo zavádzajúce alebo
  • porušuje alebo v rozpore s dohodami, podľa rozhodnutia spoločnosti PayPal.

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že porušenie ktoréhokoľvek z vyššie uvedených pravidiel môže viesť k zrušeniu alebo pozastaveniu vašich odkazov PPM a alebo účtov PayPal. Súhlasíte tiež s tým, že spoločnosť PayPal môže žiadať o navrátenie odkazu PPM z akéhokoľvek dôvodu.

Spoločnosť PayPal si vyhradzuje právo aktualizovať tieto zmluvné podmienky na základe vlastného uváženia, z akéhokoľvek dôvodu, a to zverejnením aktualizovanej verzie týchto zmluvných podmienok na stránke https://www.paypal.me/pages/terms. Aktualizované podmienky nadobúdajú účinnosť dňom zverejnenia a vašim následným používaním odkazu na PPM sa aktualizované podmienky prijali.