PayPal Acceptable Use Policy

>> Zobraziť všetky právne zmluvy

Pravidlá používania služby PayPal

Dátum poslednej aktualizácie: 17. júla 2023

Stiahnuť PDF

 

Pri všetkých svojich úkonoch v súvislosti s používaním služieb PayPal samostatne zodpovedáte za dodržiavanie všetkých platných právnych predpisov bez ohľadu na účel používania. Zároveň musíte dodržiavať podmienky uvedené v týchto pravidlách používania služby. Porušenie týchto pravidiel používania služby predstavuje porušenie vašej zmluvy s používateľom služby PayPal.

 

Zakázané aktivity

Službu PayPal nie je povolené používať na aktivity, ktoré:

  1. porušujú akýkoľvek zákon, právny predpis, nariadenie alebo usmernenie;
  2. súvisia s transakciami zahŕňajúcimi (a) drogy, steroidy, určité kontrolované látky a iné produkty, ktoré predstavujú bezpečnostné riziko pre spotrebiteľa, (b) príslušenstvo na manipuláciu s drogami, (c) cigarety, (d) tovar, ktorý propaguje, umožňuje alebo vyzýva druhých na účasť na nezákonných aktivitách, (e) kradnutý tovar vrátane digitálneho a virtuálneho tovaru, (f) propagovanie nenávisti, násilia, rasovej neznášanlivosti alebo iných foriem intolerancie, ktoré sú diskriminačné, alebo finančné obohacovanie sa na trestnej činnosti, (g) tovar považovaný za obscénny, (h) tovar, ktorý porušuje alebo nedodržiava akékoľvek autorské právo, ochrannú známku, právo na ochranu osobnosti, právo na súkromie alebo iné výhradné právo podľa zákonov akejkoľvek jurisdikcie, (i) určité sexuálne orientované materiály a služby, (j) zbrane, strelivo alebo určité časti zbraní a príslušenstvo k nim, prípadne (k) určité zbrane a nože, ktoré sú regulované v zmysle platnej právnej úpravy;
  3. súvisia s transakciami, ktoré (a) zobrazujú osobné údaje tretích strán v rozpore s platnými právnymi predpismi, (b) podporujú pyramídové či Ponziho schémy, rebríkové programy a iné schémy na rýchle obohatenie sa alebo určité programy viacúrovňového marketingu, (c) sa spájajú s nákupmi anuít (výplatou renty) alebo zmlúv s lotériami, so zmluvami s postupnými platbami za tovar, na základe ktorých prevzatie tovaru nastáva pri úhrade celej kúpnej ceny, bankovníctvom v daňových rajoch alebo transakciami na financovanie alebo refinancovanie dlhov kreditnou kartou, (d) predávajú určitý tovar bez toho, aby bol predajca jeho právoplatným vlastníkom, (e) vykonávajú spracovatelia platieb na výber platieb v mene obchodníkov, (f) sa spájajú s predajom cestovných šekov a peňažných poukážok, (g) zahŕňajú obchody s výmenou meny alebo šekov za hotovosť, (h) zahŕňajú určité služby vylepšenia úverového profilu, vyrovnania dlhov, úverových transakcií či poisťovacích aktivít, prípadne (i) sa týkajú ponúkania alebo prijímania platieb na účely úplatkárstva a korupcie;
  4. sa týkajú predaja produktov alebo služieb, pri ktorých vládne agentúry zistili vysokú pravdepodobnosť podvodu.
  5. sa týkajú transakcií zahŕňajúcich akúkoľvek aktivitu, ktorá vyžaduje schválenie, bez toho, aby ste dané schválenie získali.

 

Aktivity vyžadujúce schválenie

Spoločnosť PayPal vyžaduje schválenie prijatia platieb za určité služby uvedené v tabuľke nižšie.

Spoločnosť PayPal vyžaduje schválenie prijatia platieb za určitý tovar a služby uvedené nižšie.

Časť

Kategória

Tovar alebo služba vyžadujúca schválenie (zoznam neobsahuje všetky možnosti)

Kontaktné údaje

1

Doprava

Letecké spoločnosti a prevádzkovatelia pravidelných alebo nepravidelných charterových letov/prúdových lietadiel/služieb aerotaxi.

V prípade všeobecných otázok prejdite do nášho centra pomoci.

 

Ak máte otázky týkajúce sa získania schválenia alebo otvorenia nového firemného účtu PayPal, ktorý ponúka služby vyžadujúce schválenie, kontaktujte náš tím predaja.

 

2

Charitatívne/neziskové organizácie

Prijímanie príspevkov charitatívnou alebo neziskovou organizáciou.

3

Tovar s vysokou hodnotou

Obchodník so šperkami, drahými kameňmi a kovmi.

4

Sprostredkovateľ platieb

Poskytovanie platobných služieb, ktoré by mohli spadať pod definíciu podnikov poskytujúcich finančné služby alebo inštitúcií elektronických peňazí. Služby by tiež zahŕňali predaj kariet s uloženou hodnotou a poskytovanie služieb úschovy.

5

Investície

Nákup, predaj, sprostredkovanie akcií, dlhopisov, cenných papierov, opcií, výpočtov, komodít, zmlúv o rozdiele/forexných operáciách, vzájomných investičných fondov alebo investičných podielov v akomkoľvek subjekte či majetku.

6

Hazardné hry, stávky, losovania a súťaže

Aktivity zahŕňajúce hazard, hazardné hry a/alebo iné aktivity so vstupným poplatkom a výhrou vrátane, nie však výhradne, cien v podobe nehnuteľnosti, hier v kasínach, športových stávok, konských a psích dostihov, fantasy športov, lotérií, iných foriem umožňujúcich hazardné hry, hier založených na schopnostiach (bez ohľadu na to, či sú právne definované ako hazard) a lotérií na bank, ak sa prevádzkovateľ a zákazníci nachádzajú výlučne v jurisdikcii, kde sú tieto aktivity povolené zákonom.

7

Kryptomena

Akékoľvek digitálne vyjadrenie hodnoty, ktoré sa dá digitálnym spôsobom obchodovať, prevádzať alebo používať na platenie vrátane, nie však výhradne, kryptomien, virtuálnych mien v hrách alebo nezastupiteľných tokenov.

8

Položky na predpis

Predaj akýchkoľvek produktov viazaných na predpis alebo služby vydávania produktov

na predpis.

9

Telemedicínske služby

Poskytovanie lekárskych a poradenských služieb na diaľku.

 

10

 

Obsah pre dospelých divákov

Akýkoľvek obsah pre dospelých poskytovaný digitálne vrátane videí na požiadanie (VOD) a aktivít cez webovú kameru. Spoločnosť PayPal môže mať v určitých jurisdikciách zakázané spracúvať platby za disky DVD, časopisy a iné produkty a služby určené pre dospelých.

11

Online zoznamovacie služby

Akékoľvek zoznamovacie služby, ktoré umožňujú jednotlivcom spoznať nových ľudí s cieľom nadviazania osobného alebo romantického vzťahu.

12

Prenos obsahu alebo vysielanie naživo

Akékoľvek aktivity, počas ktorých ľudia vysielajú zvukový, textový alebo video obsah naživo s možnosťou interakcie s používateľmi.

13

Zdieľanie súborov

Poskytovanie služieb zdieľania súborov vrátane kybernetických úložísk a podobných digitálnych služieb zdieľania súborov na diaľku, keď je nahratý obsah dostupný verejnosti, prípadne keď služba platí osobám, ktoré nahrávajú obsah.

14

Alkohol

Predaj alkoholických nápojov.

15

Tabak

Tabakové výrobky iné ako cigarety, elektronické cigarety, cigary.

16

Zdravotnícke potreby alebo služby

Všetky položky klasifikované ako zdravotnícke zariadenia, ako aj všetky služby alebo liečba poskytovaná osobou alebo organizáciou, ktorá sa považuje za poskytovateľa služieb zdravotnej starostlivosti vrátane, nie však výhradne, všetkých služieb zdravotnej starostlivosti, v prípade ktorých sa v jurisdikcii poskytovateľa, prípadne v jurisdikcii, kde sa dané služby poskytujú, vyžaduje licencia vydaná vládou.

Do tejto kategórie patrí aj zdravotnícka turistika, ktorá zahŕňa poskytovanie zdravotníckych služieb pacientom mimo ich domovskej krajiny.

17

Viacúrovňový marketing a organizácie priameho predaja

Organizácie priameho predaja (ďalej len „DSO“) a viacúrovňový marketing (ďalej len „MLM“) predstavujú distribučné a marketingové modely, v rámci ktorých sa produkty alebo služby predávajú prostredníctvom siete nezávislých distribútorov alebo zástupcov. Modely DSO a MLM sa spoliehajú na osobný predaj a často vyžadujú od nezávislých distribútorov, aby získali ďalších distribútorov, čím sa posunú na vyššiu pozíciu v organizácii alebo získajú motivačnú odmenu.

18

Trhy

Trh predstavuje riešenie v oblasti elektronického obchodu, v rámci ktorého môžu predajcovia tretích strán predávať svoje produkty alebo služby zákazníkom.

 

 

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o pravidlách používania služby nájdete v centre pomoci.

 

Porušenia pravidiel používania služby

Žiadame vás, aby ste akékoľvek porušenie pravidiel používania služby PayPal okamžite nahlásili. Ak máte otázky týkajúce sa toho, či určité typy transakcií môžu porušovať pravidlá používania služby, alebo chcete nahlásiť transakciu, môžete tak urobiť tu.