PayPal Acceptable Use Policy

>> Zobraziť všetky právne zmluvy

Pravidlá používania služby PayPal

Dátum poslednej aktualizácie: 6. mája 2021

Pri všetkých svojich úkonoch v súvislosti s používaním služieb PayPal samostatne zodpovedáte za dodržiavanie všetkých platných právnych predpisov bez ohľadu na účel používania. Zároveň musíte dodržiavať podmienky uvedené v týchto pravidlách používania služby.

 

 

Zakázané aktivity

Službu PayPal nie je povolené používať na aktivity, ktoré:

  1. porušujú akýkoľvek zákon, právny predpis, nariadenie alebo usmernenie;
  2. súvisia s transakciami zahŕňajúcimi (a) drogy, steroidy, určité kontrolované látky a iné produkty, ktoré predstavujú bezpečnostné riziko pre spotrebiteľa, (b) príslušenstvo na manipuláciu s drogami, (c) cigarety, (d) tovar, ktorý propaguje, umožňuje alebo vyzýva druhých na účasť na nezákonných aktivitách, (e) kradnutý tovar vrátane digitálneho a virtuálneho tovaru, (f) propagovanie nenávisti, násilia, rasovej neznášanlivosti alebo iných foriem intolerancie, ktoré sú diskriminačné, alebo finančné obohacovanie sa na trestnej činnosti, (g) tovar považovaný za obscénny, (h) tovar, ktorý porušuje alebo nedodržiava akékoľvek autorské právo, ochrannú známku, právo na ochranu osobnosti, právo na súkromie alebo iné výhradné právo podľa zákonov akejkoľvek jurisdikcie, (i) určité sexuálne orientované materiály a služby, (j) zbrane, strelivo alebo určité časti zbraní a príslušenstvo k nim, prípadne (k) určité zbrane a nože, ktoré sú regulované v zmysle platnej právnej úpravy;
  3. súvisia s transakciami, ktoré (a) zobrazujú osobné údaje tretích strán v rozpore s platnými právnymi predpismi, (b) podporujú pyramídové či Ponziho schémy, rebríkové programy a iné schémy na rýchle obohatenie sa alebo určité programy viacúrovňového marketingu, (c) sa spájajú s nákupmi anuít (výplatou renty) alebo zmlúv s lotériami, so zmluvami s postupnými platbami za tovar, na základe ktorých prevzatie tovaru nastáva pri úhrade celej kúpnej ceny, bankovníctvom v daňových rajoch alebo transakciami na financovanie alebo refinancovanie dlhov kreditnou kartou, (d) predávajú určitý tovar bez toho, aby bol predajca jeho právoplatným vlastníkom, (e) vykonávajú spracovatelia platieb na výber platieb v mene obchodníkov, (f) sa spájajú s predajom cestovných šekov a peňažných poukážok, (g) zahŕňajú obchody s výmenou meny alebo šekov za hotovosť, (h) zahŕňajú určité služby vylepšenia úverového profilu, vyrovnania dlhov, úverových transakcií či poisťovacích aktivít, prípadne (i) sa týkajú ponúkania alebo prijímania platieb na účely úplatkárstva a korupcie;
  4. sa týkajú predaja produktov alebo služieb, pri ktorých vládne agentúry zistili vysokú pravdepodobnosť podvodu.

 

Aktivity vyžadujúce schválenie

Spoločnosť PayPal vyžaduje predbežné schválenie prijatia platieb za určité služby uvedené v tabuľke nižšie.

Služby vyžadujúce predbežné schválenie

Kontaktné údaje

Letecké spoločnosti a prevádzkovatelia pravidelných alebo nepravidelných charterových letov/prúdových lietadiel/služieb aerotaxi; prijímanie príspevkov charitatívnou alebo neziskovou organizáciou; obchodovanie so šperkami, drahými kameňmi a kovmi; prevod peňazí alebo predaj kariet s uloženou hodnotou; predaj akcií, dlhopisov, cenných papierov, opcií, futurít (forexových operácií) alebo investičných podielov v akomkoľvek subjekte či majetku; poskytovanie služieb úschovy.

 

 

 

 

Ak máte otázky týkajúce sa získania predbežného schválenia alebo otvorenia nového firemného účtu PayPal, ktorý ponúka služby vyžadujúce predbežné schválenie, kontaktujte náš tím predaja.

Poskytovanie služieb zdieľania súborov alebo prístupu k diskusným fóram; alebo predaj alkoholických nápojov a tabakových výrobkov iných ako cigarety, elektronických cigariet alebo liekov/zdravotných pomôcok vydávaných na predpis.

Aktivity zahŕňajúce hazard, hazardné hry a/alebo iné aktivity so vstupným poplatkom a výhrou vrátane, nie však výhradne, hier v kasínach, športových stávok, konských a psích dostihov, fantasy športov, lotérií, iných foriem umožňujúcich hazardné hry, hier založených na schopnostiach (bez ohľadu na to, či sú právne definované ako hazard) a lotérií na bank, ak sa prevádzkovateľ a zákazníci nachádzajú výlučne v jurisdikcii, kde sú tieto aktivity povolené zákonom.

 

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o pravidlách používania služby nájdete v centre pomoci.

 

Porušenia pravidiel používania služby

Žiadame vás, aby ste akékoľvek porušenie pravidiel používania služby PayPal okamžite nahlásili. Ak máte otázky týkajúce sa toho, či určité typy transakcií môžu porušovať pravidlá používania služby, alebo chcete nahlásiť transakciu, môžete tak urobiť tu.