PAYPAL LIETOTĀJA LĪGUMS

Par jūsu kontu

Šis lietotāja līgums stāsies spēkā visiem lietotājiem no 2021. gada 30. jūlija.

Laipni lūdzam “PayPal”!

Šie ir līguma noteikumi līgumam starp jums un “PayPal” (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (““PayPal””), kas nosaka jūsu “PayPal” konta un “PayPal” pakalpojumu lietošanu, turpmāk - “lietotāja līgums”. Šis līgums attiecas tikai uz šādu valstu rezidentu “PayPal” kontiem:

Bulgārija

Kipra

Čehija

Igaunija

Grieķija

Ungārija

Latvija

Lihtenšteina

Lietuva

Malta

Rumānija

Sanmarīno

Slovākija

Slovēnija

Šis lietotāja līgums neattiecas uz PayPal Xoom pakalpojuma lietojumu, ko atsevišķi reglamentē Xoom juridiskie līgumi.

Ja esat fiziska persona, lai noslēgtu līgumu par “PayPal” konta atvēršanu un “PayPal” pakalpojumu izmantošanu, jums ir jābūt vismaz 18 gadus vecam ar pilnu tiesībspēju un rīcībspēju. Ja esat uzņēmums, uzņēmumam jābūt reģistrētam kādā no iepriekš minētajām valstīm.

Lai izmantotu PayPal pakalpojumus, jums jāatver PayPal konts. Atverot un izmantojot PayPal kontu, jūs piekrītat ievērot visus šī lietotāja līguma noteikumus. Tāpat jūs piekrītat ievērot arī visus turpmāk minētajos papildu dokumentos un visos pārējos lapā “Līgumi” publicētajos dokumentos noteikto, kas attiecas uz jums:

Lūdzu, rūpīgi izlasiet visus šī lietotāja līguma noteikumus un nosacījumus, kā arī visus pārējos dokumentus, kas attiecas uz jums.

Mēs laiku pa laikam varam pārskatīt šo lietotāja līgumu un jebkuru no iepriekš minētajiem dokumentiem. Pārskatītā versija būs spēkā no brīža, kad mēs to publicējam, ja vien nav norādīts citādi. Ja mūsu izmaiņas samazina jūsu tiesības vai palielina jūsu pienākumus, mēs publicējam paziņojumu mūsu tīmekļa vietnes lapā Politikas atjauninājumi un paziņojam jums par to vismaz 2 mēnešus iepriekš. Turpinot izmantot mūsu pakalpojumus pēc tam, kad jebkādas izmaiņas šajā lietotāja līgumā stājas spēkā, jūs piekrītat ievērot šīs izmaiņas. Ja nepiekrītat jebkādām izmaiņām, kontu varat slēgt pirms izmaiņas stājas spēkā.

Informācija par mums un mūsu pakalpojumu

“PayPal” galvenais komercdarbības veids ir elektroniskās naudas emisija un maksājumu pakalpojumu sniegšana, izmantojot šo elektronisko naudu.

Lai iegūtu vairāk informācijas par mums un mūsu pakalpojumu, jūs varat iepazīties ar mūsu Pamatinformāciju par maksājumiem un pakalpojumiem.

Šis lietotāja līgums kopā ar citiem juridiskajiem noteikumiem un juridiski noteiktās informācijas atklāšanu par to, kā jūs izmantojat mūsu pakalpojumu, jums vienmēr būs pieejams PayPal tīmekļa vietnē (parasti atrodas lapā „Juridiskie līgumi”). Mēs varam arī nosūtīt jums šo informāciju.

Jūs varat pieprasīt no mums jebkādas juridiski noteiktās informācijas atklāšanas kopiju (tostarp šo lietotāja līgumu un Pamatinformāciju par maksājumiem un pakalpojumiem), un mēs jums to nodrošinām veidā, kas ļauj jums glabāt un reproducēt informāciju (piemēram, e-pastā).

Konta atvēršana

Mēs piedāvājam 2 veidu kontus: personiskos kontus un uzņēmuma kontus.

Personiskie konti

Izmantojot personisko kontu, jūs varat nosūtīt un pieprasīt naudu no draugiem un ģimenes un maksāt par pirkumiem tiešsaistē.

Noteiktu esošo personisko kontu turētājiem, lai varētu izmantot visu pašreizējo funkcionalitāti, kas pieejama personiskajā kontā, var būt nepieciešama kontu kategorijas maiņa (kas var ietvert papildu informācijas sniegšanu PayPal).

Lai izmantotu savu PayPal kontu galvenokārt lietu pārdošanai, jums ir jāatver uzņēmuma konts vai jāpārveido jūsu personiskais konts par uzņēmuma kontu.

Uzņēmuma konti

Uzņēmuma konti ir paredzēti cilvēkiem un organizācijām (neatkarīgi no to reģistrācijas fakta), kas galvenokārt izmanto PayPal, lai saņemtu tiešsaistes maksājumus par pirkumiem vai ziedojumiem.

Par uzņēmuma kontiem var tikt piemērotas komisijas maksas, kas atšķiras no personiskajiem kontiem piemērojamajiem maksājumiem. Papildinformāciju skatiet sadaļā Komisijas maksas.

Atverot uzņēmuma kontu vai pārveidojot personisko kontu par uzņēmuma kontu, jūs apliecināt, ka izmantosiet galvenokārt saimnieciskās darbības vai komerciāliem mērķiem.

Komersanta statuss

Ja darbība, ko veicat, izmantojot jebkāda veida PayPal kontu, sasniedz noteiktus sliekšņus vai ietver noteiktus uzņēmējdarbības segmentus vai darbības, karšu tīkli pieprasa, lai jūs piekrītat komersantu līgumiem tieši ar mūsu apstrādes partneriem un līdz ar to jūs varat turpināt pieņemt karšu finansētus maksājumus. Šādā gadījumā šie komersantu līgumi attiecas uz visiem maksājumiem, ko PayPal apstrādā jūsu vārdā papildus šim lietotāja līgumam.

Jūsu PayPal konta droša lietošana

Jums jāveic saprātīgi soļi, lai novērstu jūsu PayPal konta izmantošanu ļaunprātīgos nolūkos. Jums jāuztur atbilstoša drošība un kontrole pār jebkuru un visām ierīcēm, vienībām, ID, parolēm un personas identifikācijas numuriem vai kodiem, ko jūs izmantojat, lai piekļūtu savam PayPal kontam un PayPal pakalpojumiem. Lūdzu, skatiet norādes mūsu Pamatinformācijā par maksājumiem un pakalpojumiem.

Jums ir jāievēro visi mūsu izdotie racionāli pamatotie norādījumi par to, kā jūs varat nodrošināt jūsu maksājumu instrumenta drošību.

Mēs varam pieprasīt, lai jūs autentificētu jebkuru rīkojumu saistībā ar jūsu kontu (t.i., sniegtu mums informāciju, kas nepieciešama, lai pārliecinātos, ka tieši jūs mums dodat rīkojumu, piemēram, ievadot pareizu pierakstīšanās informāciju – tā varētu būt jūsu e-pasta adrese un parole) un lai citādi veiksmīgi pierakstītos jūsu PayPal kontā jūsu rīkojuma nodrošināšanas nolūkos.

Jums jāglabā uzziņai sava pasta adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs tālrunim, kura primārais lietotājs jūs esat, un cita kontaktinformācija, kas ir aktuāla jūsu PayPal konta profilā.

Jūs varat skaidri piešķirt, noņemt un pārvaldīt atļaujas dažām trešām personām, lai tās jūsu vārdā varētu veikt noteiktas darbības. Dažos gadījumos to var izdarīt, pierakstoties savā kontā, – citos gadījumos to var izdarīt tieši pie trešās personas. Jūs apstiprināt, ka, ja piešķirat atļauju trešai personai veikt darbības jūsu vārdā, mēs šai trešai personai varam izpaust noteiktu informāciju par jūsu kontu.

Jūs varat atļaut trešo personu pakalpojumu sniedzējiem, kas licencēti saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem:

 • sniegt pakalpojumus saistībā ar informāciju par kontu, lai piekļūtu informācijai par jūsu kontu jūsu vārdā;
 • apstiprināt, vai jūsu kontā ir pieejama summa, kas nepieciešama kartei piesaistīta maksājuma darījuma izpildei;
 • sniegt maksājumu uzsākšanas pakalpojumus, lai uzsāktu maksājumus no jūsu konta jūsu vārdā.

Atļaujas piešķiršana jebkurai trešai personai, lai piekļūtu jūsu kontam jebkādā veidā, neatbrīvo jūs no jūsu pienākumiem saskaņā ar šo lietotāja līgumu. Jūs esat atbildīgs par darbībām, kuru veikšanai jūs pilnvarojat trešās personas. Jūs nesaucat mūs pie atbildības un nepieprasāt mūs atlīdzināt par jebkādām saistībām, kas izriet no šādu trešo personu darbībām vai bezdarbības saistībā ar jūsu piešķirtajām atļaujām, ievērojot jūsu obligātās likumīgās tiesības.

Jūsu PayPal konta slēgšana

Jūs varat slēgt savu kontu jebkurā laikā. Dodieties uz PayPal palīdzības centru, lai uzzinātu, kā to izdarīt.

Mēs varam slēgt jūsu kontu pēc saviem ieskatiem, par to paziņojot 2 mēnešus iepriekš. Mēs arī varam slēgt jūsu kontu jebkurā laikā, ja:

 1. jūs pārkāpjat šī lietotāja līguma noteikumus un/vai saskaņā ar šo lietotāja līgumu ir cits pamats, kas dod mums tiesības slēgt jūsu kontu;
 2. jūs nepiekļūstat savam kontam 3 gadus;
 3. mums ir aizdomas, ka jūsu kontam ir piekļūts bez jūsu atļaujas.

Ja mēs nolemjam slēgt jūsu kontu, mēs paziņosim par konta slēgšanu un, ja iespējams, par konta slēgšanas iemesliem, un iespēju izņemt naudas līdzekļus, ko mēs turam un par kuriem nav strīda.

Ja jūsu konts ir slēgts:

 • šis lietotāja līgums nekavējoties tiek izbeigts, izņemot turpmāk noteikto. Pēc konta slēgšanas šis lietotāja līgums paliek spēkā tādā mērā un tik ilgi, kā ir nepieciešams mums, lai slēgtu jūsu kontu un veiktu ar to saistītās darbības, un ievērotu piemērojamās tiesību aktu prasības;
 • mums ir tiesības atcelt visus neizpildītos darījumus, un jūs zaudējat visus atlikumus, kas saistīti ar īpašiem finansējuma veidiem;
 • mums ir tiesības apturēt, ierobežot vai pārtraukt jūsu piekļuvi mūsu pakalpojumiem, tīmekļa vietnēm, programmatūrai, sistēmām (tostarp tīkliem un serveriem, kas tiek izmantoti, lai sniegtu kādu no pakalpojumiem), ko mēs pārvaldām vai kas tiek pārvaldīti mūsu vārdā, vai dažiem vai visiem pakalpojumiem, vai to lietošanu.
 • jūs atbildat par visām neizpildītajām saistībām, kas izriet no šī lietotāja līguma un ir saistītas ar jūsu kontu pirms tā slēgšanas;
 • mums ir tiesības saglabāt informāciju par jūsu kontu mūsu datu bāzē tādiem mērķiem, kas saistīti ar mūsu pienākumu izpildi;
 • mēs varam saglabāt jūsu elektronisko naudu pēc slēgšanas tādā apjomā un uz laiku, kas mums pamatoti nepieciešams, lai aizsargātu mūs un/vai jebkuru trešo personu pret kļūdainu maksājumu atgriešanu, komisijas maksām, naudas sodiem, citu veidu sodiem un citām jebkāda veida saistībām. Pēc šī laika jūs varat izņemt mūsu rīcībā esošo neapstrīdamo naudu. Lūdzu, sazinieties ar mums, ja jums rodas jautājumi par naudu, kas tiek turēta jūsu kontā slēgšanas brīdī.
  Ja esat rīcībnespējīga vai miruša konta turētāja likumīgais pārstāvis, lūdzu, sazinieties ar mums, lai saņemtu palīdzību.

Gadījumā, kad jebkāda iemesla dēļ nolemjam pārtraukt sniegt kādu no mūsu pakalpojumiem, kādu pakalpojuma daļu vai funkciju, mēs paziņosim jums par to vismaz divus mēnešus pirms pakalpojums, pakalpojuma daļas vai funkcijas sniegšanas pārtraukšanas, izņemot, ja mēs, rīkojoties labticīgi, konstatējam, ka:

 • pakalpojums vai funkcija ir jāpārtrauc ātrāk sakarā ar tiesību aktu prasībām vai mūsu saistībām pret trešajām personām;
 • šādi rīkojoties tiktu radīts drošības risks vai būtisks ekonomiskais vai materiāltehniskais slogs.

Finansējuma avota piesaistīšana un atsaistīšana

Visa nauda jūsu kontā tiek juridiski saukta par „elektronisko naudu”, kas visā Eiropas Ekonomikas zonā ir atzīta par naudas veidu, kas ir piemērots lietošanai tiešsaistē.

Jūs varat izmantot finansējuma avotu, lai samaksātu mums par elektroniskās naudas saņemšanu savā kontā vai izņemšanu no jūsu konta, kā detalizētāk aprakstīts šajā lietotāja līgumā (jo īpaši skatīt “Naudas pievienošana vai izņemšana” un “Maksājuma finansēšana”.

Jūs varat piesaistīt vai atsaistīt kredītkarti, debetkarti, priekšapmaksas karti (ja tā ir pieejama), bankas kontu vai “PayPal” Kredītu (ja tas ir pieejams) savam “PayPal” kontam kā finansējuma avotu.

Mēs varam ierobežot jūsu finansējuma avotu pieejamību, lai pārvaldītu mūsu risku.

Lūdzu, saglabājiet aktuālu informāciju par finansējuma avotu (piemēram, kredītkartes numuru un derīguma termiņu). Ja šī informācija mainās, mēs varam to atjaunināt, izmantojot mums pieejamo informāciju un trešo pušu avotus bez jebkādas darbības no jūsu puses. Ja nevēlaties, lai mēs atjauninām jūsu kartes informāciju, jūs varat sazināties ar savu izdevēju, lai to pieprasītu, vai noņemt jūsu finansējuma avotu no sava PayPal konta. Ja mēs atjauninām jūsu finansējuma avotu, mēs saglabājam visus šim finansējuma avotam pievienotos preferenču iestatījumus. Jūs varat izvēlēties apstiprināt savu karti vai bankas kontu, lai mēs varam pārbaudīt, vai karte vai bankas konts ir derīgs un vai esat tā īpašnieks. Mēs varam jums atļaut veikt šo darbību, ievērojot „Karšu sasaistes un apstiprināšanas" procesu (kartēm) vai „Bankas apstiprināšanas" procesu (bankas kontiem) vai citus procesus, par kuriem mēs varam jums paziņot vai kurus mēs laiku pa laikam varam publicēt.

Valūtas iestatīšana kartē

Valūtu, ko izmantot darījumiem ar jūsu karti, PayPal nosaka atbilstoši tā rīcībā esošajai informācijai. Mēs varam arī ļaut jums izvēlēties valūtu, ko PayPal jāizmanto darījumiem ar jūsu karti un kas var atšķirties no tās valūtas, ko PayPal reģistrējis šai kartei. Ja izvēlēsieties mainīt kartes valūtu, PayPal darījumiem ar karti izmantos jūsu norādīto valūtu. Tādēļ jūs piekrītat valūtas konvertācijai, atļaujat to veikt, kā arī piekrītat atbilstošajām komisijas maksām, ko PayPal vai jūsu kartes izdevējiestāde var iekasēt saistībā ar valūtu, ko PayPal izmantoja darījumiem ar jūsu karti.

Jūsu pastāvīgā atļauja mums iekasēt maksu no jūsu finansējuma avotiem

Piesaistot finansējuma avotu jūsu “PayPal” kontam, jūs piešķirat mums pastāvīgu atļauju automātiski iekasēt maksu no šī finansējuma avota (saskaņā ar šo lietotāja līgumu un jebkura pilnvarojuma noteikumiem (piemēram, bankas tiešā debeta), ko izmanto šī finansējuma avota nodrošinātājs, lai izveidotu un uzturētu šo pilnvaru) nepieciešamās elektroniskās naudas vērtības apmērā:

 • lai segtu:
  • maksājuma summu (un visas mums maksājamās darījuma komisijas maksas), kad izmantojat savu kontu, lai nosūtītu maksājumu citam lietotājam;
  • visas summas, kas jums jāmaksā mums par darbību kā maksājumu saņēmējam par mūsu pakalpojumu lietošanu.
 • lai papildinātu savu kontu, izmantojot funkciju „Pievienot naudu“ konta saskarnē.

Mēs varam iekasēt maksu no finansējuma avota vēlreiz, ja iepriekšējais mēģinājums neizdodas. Ja jūs atceļat jebkādu pastāvīgu atļauju no sava finansējuma avota, jūs atmaksājat mums elektroniskās naudas vērtības apmērā, ko mēs jau esam izsnieguši un par kuru maksa no šī finansējuma avota paliek nesamaksāta.

Jūs varat pārtraukt atļauju, atsaistot finansējuma avotu no sava “PayPal” konta.

SEPA ir Eiropas Komisijas un Eiropas banku nozares iniciatīva, kuras mērķis ir padarīt darījumus Eiropas Savienībā efektīvākus. Ja esat lietotājs ar juridisko adresi Kiprā, Igaunijā, Grieķijā, Latvijā, Lietuvā, Maltā, Slovākijā un Slovēnijā, kad jūs reģistrējat bankas kontu PayPal vai izmantojat jaunu bankas kontu pirmo reizi kā finansējuma avotu, jūs piešķirat PayPal SEPA tiešā debeta pilnvaru. Ja izmantojat SEPA tiešā debeta pilnvaru pastāvīgai pilnvarai:

 • jūs varat piekļūt pilnvarai un pilnvarojuma atsauces numuram (PAN) jūsu “PayPal” konta profilā jebkurā laikā un atcelt vai mainīt pilnvaru nākotnes darījumiem;
 • “PayPal” jūs informē par SEPA tiešā debeta maksājuma summu un laika periodu, kurā “PayPal” iekasē summu no bankas konta kopā ar pirkuma apstiprinājumu; ja “PayPal” atkārtoti iesniedz jebkuru SEPA tiešā debeta maksājuma pieprasījumu sākotnējā maksājuma apakaļ nosūtīšanas dēļ, netiek sniegta (papildu) informācija par summu un laika periodu pirms atkārtotās iesniegšanas;
 • jūs varat pieprasīt atmaksu no savas bankas jebkurā laikā līdz 8 nedēļām pēc dienas, kad ir veikts SEPA tiešā debeta maksājums saskaņā ar jūsu bankas noteikumiem un nosacījumiem.

Atpakaļ nosūtīšanas risks attiecībā uz jūsu finansējuma avotu un eCheque rašanās gadījumā

Kad mēs saņemam maksājumu no jūsu finansējuma avota, mēs varam uzglabāt iegūto elektronisko naudu jūsu rezerves kontā tik ilgi, kamēr mums ir iemesls uzskatīt, ka finansējuma avota nodrošinātājam pastāv kļūdaina maksājuma atgriešanas risks. Tā notiek tāpēc, ka mums nav visas nepieciešamās informācijas, lai jūsu maksājuma naudu nodotu jūsu rīcībā, iekļaujot to jūsu PayPal konta atlikumā, kamēr pastāv šāds kļūdaina maksājuma atgriešanas risks.

Kad dodat mums rīkojumu veikt maksājumu no jūsu konta citam lietotājam, kas tiek finansēts ar maksājumu no jūsu bankas konta, un mēs uzglabājam iegūto elektronisko naudu minētajā veidā, mēs šāda veida maksājumu no jūsu bankas konta saucam par “eCheque” maksājumu. Lai uzzinātu, kā mēs izmantojam “eCheque” maksājumus, skatiet sadaļu No jūsu konta nosūtīto maksājumu finansēšana.

PayPal konta atlikuma turēšana un izmantošana

Jūs nesaņemat procentus vai citus ienākumus no naudas jūsu kontā. Tas ir tāpēc, ka nauda jūsu kontā ir elektroniskā nauda, un Eiropas tiesību akti aizliedz maksāt procentus par elektronisko naudu. Elektroniskā nauda nav arī noguldījums vai ieguldījums saskaņā ar Luksemburgas tiesību aktiem, tāpēc Luksemburgas noguldījumu garantija vai ieguldītāju kompensācijas sistēmas, ko pārvalda Noguldītāju un investoru aizsardzības padome ( Conseil des Protection des Deposants et des Investisseurs, CPDI), nevar jūs aizsargāt.

Mēs varam uzglabāt un pārvietot naudu jūsu kontā un starp:

jebkurā laikā, kas ir saskaņā ar šī lietotāja līguma noteikumiem.

PayPal bilance

Jūsu konta operatīvajā daļā ir jūsu PayPal konta atlikums, kas ir maksājumiem vai izņemšanai pieejamais naudas atlikums.

Kad jūs izmantojat mūsu maksājumu pakalpojumu, lai samaksātu citam lietotājam, jūs dodat mums rīkojumu pārskaitīt naudu no jūsu PayPal konta atlikuma uz saņēmēja kontu.

Jums ir nepieciešams pietiekams PayPal konta likvīdo maksāšanas līdzekļu atlikums, lai segtu jebkāda jūsu veiktā maksājuma summu un darījuma komisijas maksas, kas maksājamas mums maksājuma veikšanas brīdī. Tiek piemērotas arī citas prasības — skatiet sadaļu “Maksājuma veikšana” tālāk. Ja jums ir nepietiekams PayPal konta atlikums vai esat izvēlējies finansējuma avota preferenci, jūs arī pieprasāt mums saņemt naudu jūsu vārdā no jūsu piemērojamā finansējuma avota un izsniegt elektronisko naudu jūsu PayPal konta atlikumā, lai varētu veikt jūsu maksājumu.

Kad jūs izņemt savu naudu, jums ir nepieciešams pietiekams PayPal konta atlikums, lai izņemšanas brīdī segtu jebkādas vērtības izņemšanu.

Skatiet sadaļu “Naudas pievienošana vai izņemšana”, lai uzzinātu, kā iegūt PayPal konta atlikumu un kā to izņemt.

Ja jūsu PayPal konta atlikums rāda negatīvu summu, šī ir neto summa, ko jūs esat mums parādā konkrētajā brīdī.

Rezerves konts

Naudas līdzekļi, kas jūsu konta pārskatā ir atzīmēti kā “apstrādē”, “neizpildīti”, “aizturēti” vai kā citādi ierobežoti jebkurā brīdī, tiek glabāti konta daļā, kas darbojas kā rezerves konts. Jūs nevarat piekļūt rezerves kontā glabātajiem naudas līdzekļiem un tos izmantot.

Naudas pievienošana vai izņemšana

Naudas līdzekļu pievienošana

Lai papildinātu savā kontā esošos naudas līdzekļus, jūs varat, saskaņā ar šo lietotāja līgumu:

 • pieņemt maksājumu savā kontā no kādas citas personas. Mēs par to varam piemērot komisijas maksas;
 • saņemt elektronisko naudu no mums, iemaksājot mums līdzvērtīgu summu.

Elektronisko naudu no mums var saņemt:

 • automātiski, izmantojot attiecīgo finansējuma avotu(-us), lai segtu to maksājumu summu, ko jūs mums uzdodat nosūtīt citiem lietotājiem (un darījuma komisijas maksu, kas jums ir jāmaksā mums);
 • manuāli, izmantojot jūsu konta saskarnē esošo funkciju "Pievienot līdzekļus", lai veiktu maksājumu mums vai sniegtu mums norādījumu iekasēt elektroniskās naudas summu no jūsu finansējuma avota.

Jūsu finansējuma avota sniedzējs uzņemas juridisko atbildību par mums veikto maksājumu izpildi. Mēs nevaram ietekmēt maksājuma izpildei nepieciešamo laiku.

Naudas līdzekļu izņemšana

Ja jūsu “PayPal” kontā ir pieejams atlikums, jūs varat izņemt jebkuru summu, pārskaitot to uz jūsu norādīto finansējuma avotu, kas saistīts ar jūsu “PayPal” kontu, kā mēs varam atļaut attiecīgajā brīdī. Tas var būt jūsu bankas konts, debetkarte vai kredītkarte atkarībā no valsts, kurā reģistrēts jūsu “PayPal” konts.

Kad jūs mums sniedzat norādījumu izņemt jebkādu summu no jūsu “PayPal” konta atlikuma, saskaņā ar šo lietotāja līgumu, mēs:

 • konvertēsim elektronisko naudu valūtā, ko mēs varam pārskaitīt uz jūsu norādīto finansējuma avotu;
 • uzdosim mūsu bankai pārskaitīt attiecīgo summu uz jūsu norādīto finansējuma avotu.

Mēs tiecamies nosūtīt maksājuma rīkojumu mūsu bankai līdz nākamās darbdienas beigām ("darbdiena" ir diena, kurā Luksemburgas bankas ir atvērtas klientiem), ja saskaņā ar šo lietotāja līgumu nepastāv citi kavējumi. Mēs nevaram ietekmēt maksājuma veikšanai nepieciešamo laiku no brīža, kad mūsu banka ir saņēmusi maksājuma uzdevumu. Šajā brīdī mūsu banka, jūsu finansējuma avota nodrošinātājs un to izmantotās maksājumu sistēmas pārņem atbildību par naudas līdzekļu pārskaitīšanu uz jūsu norādīto finansējuma avotu, un tas var ietekmēt jūsu naudas līdzekļu saņemšanai nepieciešamo laiku. Jums var būt pieejama iespēja izņemt naudas līdzekļus, pārskaitot tos uz:

 • atbilstīgu bankas kontu (ja šī iespēja ir pieejama), izmantojot:
  • standarta pārskaitījumu uz bankas kontu, kas saistīts ar jūsu kontu (šo līdzekļu izņemšanas/izmaksas darbību dažkārt sauc par "pārskaitījumu uz banku");
  • tūlītēju pārskaitījumu uz bankas kontu, kas saistīts ar jūsu kontu.
   Mēs varam ļaut jums veikt iepriekšminētos pārskaitījumus, izmantojot ar attiecīgo bankas kontu saistīto debetkarti.
 • jebkāda zīmola MasterCard vai Visa karti (ja šī iespēja ir pieejama).

Par līdzekļu izņemšanu tiek piemērotas komisijas maksas. Mēs norādīsim jums attiecīgās komisijas maksas ikreiz pirms attiecīgā izņemšanas darījuma veikšanas.

Finansējuma avotam (piemēram, bankas kontam vai kartei), kurā jūs pieprasāt saņemt līdzekļus, ir jābūt jūsu konta sākotnējā valūtā vai citā valūtā, kurā “PayPal” ļauj izņemt līdzekļus jūsu dzīvesvietas valstī.

“PayPal” konta atlikumu var izņemt tikai konta sākotnējā valūtā, ja vien netiek panākta vienošanās par pretējo. Lai izņemtu “PayPal” konta atlikumu citā valūtā, tā ir jākonvertē uz konta sākotnējo valūtu, vai arī tā tiks konvertēta brīdī, kad jūs izņemat līdzekļus. Darījumam tiks piemērots mūsu darījumu valūtas maiņas kurss.

Tas nozīmē, ka izņemot:

 • no PayPal konta naudu, kas tajā tiek glabāta valūtā, kura nav jūsu konta sākotnējā valūta, tā tiks konvertēta sākotnējā valūtā pēc mūsu darījuma valūtas maiņas kursa.
 • naudu, lai pārskaitītu to uz finansējuma avotu (piemēram, bankas kontu vai karti), kura valūta atšķiras no jūsu konta sākotnējās valūtas, konvertācija uz attiecīgā finansējuma avota valūtu tiks veikta pēc mūsu darījuma valūtas maiņas kursa.

Kartes izdevējiestāde arī var iekasēt no jums maksu, ja būs nepieciešama konvertēšana uz valūtu, kurā karte tika izsniegta.

Ja jums ir uzņēmuma konts, šis darījuma valūtas maiņas kurss netiks piemērots. Tā vietā jūs maksāsiet valūtas konvertācijas maksu, kas tiks piemērota ārējam valūtas maiņas bāzes kursam, kā aprakstīts lapā Komisijas maksas (skatiet arī sadaļu "Kā mēs konvertējam valūtu").

Lai pasargātu jūs, citus lietotājus un mūs no zaudējumiem un mēs varētu pildīt mūsu pienākumus saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu un citus juridiskos pienākumus, dažos gadījumos mēs varam atlikt naudas līdzekļu izņemšanu, tostarp, ja ir nepieciešams apliecinājums tam, ka esat apstiprinājis līdzekļu izņemšanu vai ja maksājumi ir atgriezti jūsu PayPal kontā (piemēram, maksājuma atprasījuma, bankas veiktas kļūdaina maksājuma atgriešanas vai pircēja pieteikta strīda rezultātā). Ja jūsu PayPal kontam tiek noteikti ierobežojumi, maksājums tiek aizturēts vai jūsu konta vai saistīta konta atlikums ir negatīvs jebkurā valūtā, kamēr tiek apstrādāta naudas līdzekļu izņemšana no jūsu PayPal konta, jums būs atkārtoti jāuzsāk izņemšana pēc tam, kad ierobežojums vai aizturēšana tiks atcelta vai negatīvais atlikums tiks pilnībā atmaksāts.

Mēs varam piemērot skaidras naudas izņemšanas ierobežojumus, kurus jūs varat apskatīt, pierakstoties savā “PayPal” kontā. Lai atceltu skaidras naudas izņemšanas ierobežojumus, jums jāveic darbības, par kurām mēs jums attiecīgajā brīdi paziņosim vai kuras publicēsim (tās var tikt ietvertas jūsu konta pārskatā).

Naudas pārvaldīšana vairākās valūtās

Kad jūs atverat jaunu kontu, tas tiek konfigurēts lietošanai ar attiecīgā konta sākotnējo valūtu.

Jūsu konta sākotnējā valūta ir eiro (EUR), izņemot, ja esat reģistrējies kā pastāvīgais iedzīvotājs kādā no šīm valstīm:

 • Čehijas Republika: Čehijas krona (CZK);
 • Ungārija: Ungārijas forints (HUF);

Jūs varat iestatīt valūtu savas kartes izmantošanai.

Mēs varam konfigurēt jūsu kontu, lai jūs varētu to izmantot naudas līdzekļu glabāšanai un maksājumu veikšanai un saņemšanai valūtās, kas nav jūsu konta sākotnējā valūta. Ja jūsu PayPal kontā ir atlikums, mēs varam ļaut jums to konvertēt uz atlikumu citā valūtā.

Ja jūsu PayPal konta atlikums ir nepietiekams maksājuma segšanai noteiktā valūtā, mēs varam konvertēt valūtu no jebkura PayPal konta atlikuma citā valūtā, lai segtu starpību. Maksājumiem noteiktās valūtās var tikt piemēroti ierobežojumi.

Mēs varam ļaut jums izvēlēties veidu, kā jūsu kontā tiek apstrādāti un/vai konvertēti maksājumi, kas saņemti valūtās, kas nav jūsu konta sākotnējā valūta. Lai saņemtu naudu valūtā, kas nav jūsu konta sākotnējā valūta, jums var būt nepieciešams izveidot atlikumu šajā valūtā vai konvertēt naudas līdzekļus citā valūtā, ko mēs jums ļaujam glabāt savā kontā.

Maksājumus noteiktās valūtās var saņemt tikai automātiski konvertējot naudu valūtā, ko mēs jums ļaujam glabāt savā kontā.

Ja jūs saņemat maksājumu no personas, kam nav PayPal konta, un maksājums tiek veikts valūtā, kuru pašlaik nav iespējams izmantot jūsu kontā, mēs varam automātiski konvertēt saņemto summu valūtā, kuru maksājuma veikšanas brīdī var izmantot jūsu kontā.

Lai uzzinātu, kā veikt līdzekļu izņemšanu dažādās valūtās, lūdzam skatīt sadaļu Naudas izņemšana.

Ja kāds no jūsu konta valūtas atlikumiem ir negatīvs un jebkāda iemesla dēļ jūs esat mums parādā naudas summu, mēs varam atskaitīt attiecīgo summu no līdzekļiem, ko jūs glabājat citā valūtā, vai atskaitīt to no līdzekļiem, ko saņemat savā kontā, vai līdzekļiem, ko izņemat vai nosūtāt no sava konta vai cita konta, kā arī atskaitot attiecīgo summu no jebkādiem izņemšanas darījumiem, ko veicat. Ja 21 dienu jums ir PayPal konta atlikums, kas atbilst summai, kuru esat mums parādā, bet kura neparādās jūsu konta sākuma valūtā, mēs varam pārvērst summu, kuru esat mums parādā, sākuma valūtā.

Mēs varam pēc saviem ieskatiem ierobežot naudas summu, kuru jūs varat konvertēt, vai valūtas konvertāciju skaitu, ko jūs varat veikt. Jūs pilnībā uzņematies risku, kas saistīts ar vairāku valūtu glabāšanu PayPal kontā. Jūs nedrīkstat pārvaldīt vai konvertēt valūtas spekulatīvas tirdzniecības, konvertācijas arbitrāžas, konversijas iespēju mērķiem vai citu darbību veikšanai, kuras, kā mēs konstatējam, galvenokārt tiek veiktas naudas pelnīšanas mērķiem, pamatojoties uz valūtas konvertācijas koeficientiem. Mēs varam aizturēt, atcelt vai atsaukt jebkuru darījumu, kurā mēs konstatējam šīs politikas pārkāpumu.

Kā mēs konvertējam valūtu

Izņemot gadījumus, kas norādīti turpmāk un lapā Komisijas maksas, PayPal valūtas konvertācijai izmanto darījuma valūtas maiņas kursu, ko esam noteikuši attiecīgajai valūtas maiņai.

Darījuma valūtas maiņas kurss tiek regulāri koriģēts, parasti katru Darbdienu laikā starp 17.00 un 19.00 pēc Austrumu standarta laika (EST) (Ņujorkā, ASV), un šīs korekcijas nekavējoties stājas spēkā.

Jūs varat piekļūt "Valūtas konvertētājam", lai redzētu, kāds darījuma valūtas maiņas kurss var tikt piemērots konkrētu valūtu konvertācijai. Visi Valūtas konvertētāja rīkā redzamie maiņas kursi ir spēkā vienīgi rīka lietošanas brīdī un var mainīties. Pirms darījuma pabeigšanas jums tiks parādīts valūtas maiņas kurss, kurš tiks piemērots darījumam, lai jūs varētu izlemt, vai vēlaties veikt maksājumu pēc šāda kursa, bet tas ir atkarīgs arī no citiem lietotāja līgumā iekļautajiem noteikumiem. Noteiktos gadījumos attiecīgais darījuma valūtas maiņas kurss var tikt piemērots maksājumam darījuma apstrādes laikā; vai arī šis kurss var būt spēkā vienīgi tad, ja pārdevējs apstrādā darījumu konkrētā laika posmā, kas tiek norādīts pirms darījuma uzsākšanas. Ja šis termiņš ir pagājis, mēs varam izmantot darījuma valūtas maiņas kursu, kurš ir spēkā darījuma apstrādes brīdī, vai neveikt valūtas konvertāciju.

Ja esat apstiprinājis maksājumu saskaņā ar norēķinu līgumu un mēs veicam šī maksājuma valūtas konvertāciju, mēs izmantosim to darījuma valūtas maiņas kursu, kas ir spēkā brīdī, kad pārdevējs apstrādā maksājumu. Tāpēc katram maksājumam, kas tiek veikts saskaņā ar norēķinu līgumu, var tikt piemērots atšķirīgs darījuma valūtas maiņas kurss.

Ja kā pārdevējs esat piekritis segt konvertācijas maksu pircēja vietā, vai arī jums ir uzņēmuma konts un jūsu PayPal kontā esošās valūtas konvertācija nav saistīta ar maksājuma saņemšanu vai veikšanu konkrēta darījuma ietvaros (piemēram, jūs konvertējat konta atlikumu citā valūtā), darījuma valūtas maiņas kurss netiks piemērots. Tā vietā jūs maksāsiet valūtas konvertācijas maksu, kas tiks piemērota ārējam valūtas maiņas bāzes kursam, kā aprakstīts lapā Komisijas maksas. Ārējais valūtas maiņas bāzes kurss ir balstīts uz likmēm valūtas vairumtirdzniecības tirgos konvertācijas dienā vai iepriekšējā darbdienā.

Valūtas konvertācijas iespējas

Ja jūsu maksājums tiek veikts ar debetkarti vai kredītkarti un PayPal konstatē, ka ir jāveic valūtas konvertācija, jūs piekrītat un pilnvarojat mūs konvertēt valūtu jūsu debetkartes vai kredītkartes izdevēja vietā.

Jums var būt tiesības lūgt kartes izdevējam konvertēt kartes maksājuma valūtu valūtā, kurā jūs veicat maksājumu no sava PayPal konta, ja šī iespēja ir piemērojama attiecīgajam kartes izdevējam un tīklam. Šī iespēja var būt pieejama dažādos veidos, cita starpā ieskaitot iespēju izvēlēties darījumā izmantoto valūtu neatkarīgi no tā, vai konvertāciju veicam mēs vai jūsu kartes izdevējs, vai arī darījumam piemēroto konvertācijas koeficients. Ja valūtu konvertē jūsu kartes izdevējs, tas noteiks valūtas konvertācijas koeficientu un piemērojamās komisijas maksas.

PayPal vienmēr veiks valūtas konvertāciju darījumiem, kuros jūs kā finansējuma avotu izmantojat esošo atlikumu vai saistīto bankas kontu.

Ja PayPal konstatē, ka valūtas konvertācija ir jāveic darījumam, kurā jāizvēlas arī rezerves finansējuma avots, jūs, iespējams, nevarēsiet izvēlēties, vai valūtas konvertāciju maksājumam no rezerves finansējuma avota veic PayPal vai jūsu kartes izsniedzējs.

Ja tirgotājs, nevis PayPal, piedāvā valūtas konvertāciju tirdzniecības vietā, un jūs apstiprināt maksājuma darījumu, kam piemērots tirgotāja valūtas maiņas kurss un maksas, PayPal neuzņemas atbildību attiecībā pret jums par šo valūtas konvertāciju.

Kontu pārskati un kontu izrakstu pieprasīšana

Ja vien jūsu kontam nav piemēroti ierobežojumi, jūs varat apskatīt un lejupielādēt sava "PayPal" konta izrakstu, pierakstoties savā "PayPal" kontā. Jūs piekrītat pārskatīt savus darījumus, izmantojot "PayPal" konta vēsturi, nevis saņemot regulārus pārskatus e-pastā.

Galvenā informācija par jūsu maksājumiem tiks nosūtīta uz jūsu e-pastu un jūsu darījumu vēsture tiks atjaunināta un būs jums pieejama jebkurā laikā, pierakstoties savā kontā. Jūsu “PayPal” kontā ir pieejams arī lejupielādējams pārskats. Tajā tiks ietvertas visas piemērotās komisijas maksas un citas summas, kas attiecīgajā periodā būs iekasētas no jūsu “PayPal” konta. Pārskats tiks atjaunināts un būs pieejams tikai tad, ja jūsu “PayPal” kontā attiecīgajā periodā būs veiktas darbības vai piemērotas komisijas maksas. Veids, kādā mēs sniedzam informāciju par darījumiem, ļaus jums saglabāt un reproducēt informāciju nemainītā veidā, piemēram, izdrukājot pārskata kopiju.

Mēs paturam tiesības iekasēt komisijas maksu par papildu informācijas sniegšanu vai par darījumu vēstures un citas informācijas par komisijas maksām sniegšanu citādā veidā, bet mēs neiekasēsim no jums komisijas maksu par ierakstiem, kas pieprasīti saistībā ar jūsu labticīgu apgalvojumu par kļūdu jūsu PayPal kontā.

Komisijas maksas

Mēs piemērojam komisijas maksas par mūsu pakalpojumiem, kā norādīts tās valsts komisijas maksu lapā, kuru mums norādījāt kā savu pastāvīgās dzīvesvietas valsti.

Norādītās komisijas maksas ietver visus piemērojamos nodokļus; tomēr var pastāvēt arī citi nodokļi vai izmaksas, kuru apmaksa netiek veikta ar mūsu starpniecību vai kuras mēs nepiemērojam.

Jūs esat atbildīgs par komisijas maksām, kas saistītas ar tālruņa izmantošanu, un visām citām jūsu interneta pakalpojumu sniedzēja piemērotajām komisijas maksām vai līdzīgām vai saistītām maksām, kas jums radušās mūsu pakalpojumu izmantošanas rezultātā.

Mēs varam atskaitīt mūsu piemērotās komisijas maksas no jūsu PayPal konta atlikuma. Mēs varam atskaitīt ar darījumu saistītās komisijas maksas no summām, kuras mēs pārskaitām, pirms attiecīgie līdzekļi tiek ieskaitīti jūsu PayPal konta atlikumā.

Mēs sniegsim jums informāciju par jūsu saņemtajām summām un mūsu piemērotajām komisijas maksām e-pastā vai jūsu darījumu vēsturē (kurai varat piekļūt, pierakstoties savā kontā).

Ja, veicot maksājumu, jums ir jāmaksā mums komisijas maksa, mēs, iespējams norādīsim attiecīgo maksu, kad iesniegsiet mums maksājuma rīkojumu.

Jūs nevarat ieskaitīt vai atskaitīt nekādas summas no mūsu piemērotajām komisijas maksām.

Mēs varam iekasēt maksu par jebkādiem papildu pakalpojumiem, ko sniedzam ārpus šī lietotāja līguma. Mēs paziņosim jums par šīm maksām, kad pieprasīsiet attiecīgo pakalpojumu.

PAYPAL LIETOTĀJA LĪGUMS

Maksājuma veikšana

Vispārīgi noteikumi maksājuma veikšanai

Jūsu maksājuma rīkojums

Mēs varam ļaut jums iesniegt maksājuma rīkojumu jebkurā veidā, par kuru mēs varam jums attiecīgajā brīdī paziņot. Veids, kādā jūs iesniedzat maksājuma rīkojumu, var būt atkarīgs no jūsu veiktā maksājuma veida – piemēram:

 • Ja jūs maksājat par pirkumu vai veicat ziedojumu, daudzi pārdevēji un/vai līdzekļu vācēji ļauj jums iesniegt mums maksājuma rīkojumu, izmantojot “PayPal” norēķināšanās iespēju vai citu “PayPal” maksājumu veikšanas iespēju to vietnē.
 • Lai veiktu maksājumu, jūs varat izmantot funkciju “Sūtīt naudu”, pierakstoties savā “PayPal” kontā.

Mēs varam pieprasīt, lai jūs autentificētu jebkuru rīkojumu saistībā ar savu maksājumu (t.i., sniegt mums nepieciešamo informāciju, lai mēs pārliecinātos, ka tieši jūs mums sniedzat rīkojumu, piemēram, ievadot pareizu pierakstīšanās informāciju – tā varētu būt jūsu e-pasta adrese un parole) un pierakstīties savā PayPal kontā, lai iesniegtu maksājuma rīkojumu.

Mēs varam jums piedāvāt izvēlēties noteiktus saņēmējus ātrākai norēķinu pieredzei, kas padara tos par “uzticamu saņēmēju” turpmākajiem maksājumiem, kuri veikti šim saņēmējam. Mēs parasti nelūgsim jūs pieteikties (ar paroli, PIN vai līdzīgiem datiem) attiecībā uz šādiem maksājumiem to veikšanas brīdī. Jūs jebkurā laikā varat piekļūt savam uzticamo saņēmēju sarakstam jūsu PayPal kontā un rediģēt tos jebkurā laikā.

Maksājuma rīkojuma atcelšana

Kad iesniedzat mums maksājuma rīkojumu, jūs to nevarat atcelt, izņemot gadījumus, ja maksājuma rīkojums tiek iesniegts saskaņā ar norēķinu līgumu (sīkāku informāciju skatīt zemāk).

Cik ilgs laiks ir nepieciešams maksājuma izpildei?

Jūsu maksājums tiks pārskaitīts no jūsu konta darbdienā pēc tam, kad saņemsim pilnīgu maksājuma rīkojumu.

Maksājums tiks pārskaitīts no jūsu konta 2 darbdienu laikā, ja mēs saņemsim pilnīgu maksājuma rīkojumu:

 • dienā, kas nav darbdiena;
 • pēc šāda laika darbdienā šādās valstīs reģistrētiem kontiem: 17.00 Grieķijā, 14.45 Ungārijā, 14.00 Čehijā, 16.00 citur.

Mēs varam ļaut jums veikt maksājumu noteiktā vēlākā datumā; tādā gadījumā maksājums no jūsu konta tiks veikts attiecīgajā datumā.

Iepriekš norādītie termiņi var tikt pagarināti citu šī lietotāja līguma noteikumu dēļ.

Kad jūsu maksājums var tikt atteikts

Mēs varam uzskatīt jūsu maksājuma rīkojumu par nepilnīgu un atteikties veikt jūsu maksājumu, ja:

 • jūsu “PayPal” konta atlikumā nav pietiekami daudz līdzekļu;
 • mums ir iemesls uzskatīt, ka jūsu saistītajos finansējuma avotos nav pietiekami daudz līdzekļu, lai segtu maksājuma veikšanai nepieciešamo summu;
 • nav sniegta mums nepieciešamā visa obligātā informācija, kas pieprasīta attiecīgajās maksājumu vai norēķinu plūsmās, kuras mēs izmantojam, lai saņemtu jūsu maksājuma norādījumus (piemēram, informācija par saņēmēju, ko mēs varam pieprasīt, un jūsu maksājuma rīkojuma apliecinājums);
 • maksājums pārsniedz nosūtīšanas ierobežojumu, kas tiek norādīts, mēģinot veikt maksājumu;
 • mums ir iemesls uzskatīt, ka ar jūsu kontu tiek veiktas aizliegtas darbības vai jūs kā citādi pārkāpjat šo lietotāja līgumu.

Ja saņēmējs nepieņem jūsu maksājumu

Ja mēs ļaujam jums nosūtīt maksājumu kādam, kam nav “PayPal” konta, saņēmējs var saņemt naudu, atverot “PayPal” kontu.

Ja saņēmējam jau ir “PayPal” konts, viņš/viņa var atteikties pieņemt naudu.

Ja saņēmējs atsakās pieņemt naudu vai neatver PayPal kontu un neiesniedz pretenziju par naudas saņemšanu 30 dienu laikā pēc tās nosūtīšanas, tā (tai skaitā visas no jums iekasētās komisijas maksas) tiks atgriezta jūsu PayPal kontā. Lai uzzinātu, kas var notikt, kad maksājums tiek atmaksāts jūsu PayPal kontā, skatiet sadaļu “Naudas atmaksa jūsu kontā”.

Naudas pārskaitījumu ierobežojums

Mēs varam pēc saviem ieskatiem piemērot ierobežojumus jūsu veikto maksājumu summai un vērtībai, tostarp par pirkumiem. Pārskaitījumu ierobežojumus varat apskatīt, pierakstoties savā “PayPal” kontā. Lai atceltu pārskaitījumu ierobežojumu, jums jāveic darbības, par kurām mēs jums attiecīgajā brīdī paziņosim vai kuras publicēsim (tās var tikt ietvertas jūsu konta pārskatā).

Automātisko maksu iestatīšana no konta

Pārdevēju kavēti maksājumi

Kad veicat maksājumus noteiktiem pārdevējiem vai maksājat par noteiktiem pirkumiem (piemēram, jums piegādājami pirkumi vai pirkumi, ko pārdevējs var mainīt un pabeigt), jūs sniedzat:

 • pārdevējam atļauju iekasēt jūsu maksājumu vēlāk;
 • rīkojumu mums automātiski veikt maksājumu attiecīgajam pārdevējam, kad pārdevējs pieprasa maksājumu.

Jūsu autorizācija parasti ir derīga ne ilgāk kā 30 dienas, bet tā var būt derīga arī ilgāk. Ja jūsu bilancē ir nauda, mēs varam aizturēt maksājuma summu kā apstrādē esošu, līdz pārdevējs iekasēs jūsu maksājumu. Ja mums jāveic valūtas konvertācija, lai izpildītu jūsu maksājumu, darījuma valūtas maiņas kurss tiks noteikts un piemērots (kā aprakstīts sadaļā “Valūtas konvertācija”) maksājuma apstrādes brīdī.

Jūsu atļauja ļauj pārdevējam atjaunināt maksājuma summu, pirms pārdevējs iekasē maksājumu (lai piemērotu jebkādas izmaiņas pirkumā, par kurām jūs vienojaties ar pārdevēju, piemēram, papildu nodokļus, piegādes vai pasta izmaksas vai atlaides). Jebkādu izmaiņu veikšanai (arī maksājuma pārskaitīšanas brīdī) nav nepieciešams mūsu apstiprinājums. Mēs varam pārskaitīt jebkādu summu, pamatojoties uz jūsu atļauju un pēc norādījumu saņemšanas par galīgo maksājuma summu no pārdevēja.

Norēķinu līguma maksājumi

Ar norēķinu līgumu starpniecību jūs varat pārvaldīt vienam(-iem) un tam(-iem) pašam(-iem) saņēmējam(-iem) veiktos maksājumus. Noslēdzot norēķinu līgumu:

 1. jūs atļaujat norādītajam(-iem) saņēmējam(-iem) iekasēt maksājumus no jūsu konta, kā to nosaka saņēmējs (tie var būt maksājumi, kas jums jāveic saņēmējam par preču vai pakalpojumu iegādi saskaņā ar atsevišķu līgumu, kas noslēgts ar saņēmēju);
 2. jūs sniedzat “PayPal” rīkojumu veikt maksājumu norādītajam(-iem) saņēmējam(-iem) (vai citam(-iem) minētā(-o) saņēmēja(-u) norādītajam(-iem) saņēmējam(-iem)), kad norādītais(-ie) saņēmējs(-i) pieprasa “PayPal” veikt jūsu maksājumu.

Tas padara saņēmēju par visu jūsu šim saņēmējam veikto maksājumu “uzticamu saņēmēju”, tāpēc mēs parasti nelūgsim jūs pieteikties (ar paroli, PIN kodu vai tamlīdzīgi), lai apstiprinātu šos nākamos maksājumus to veikšanas brīdī.

Saskaņā ar norēķinu līgumu veiktie maksājumi var atšķirties un tos var veikt dažādos datumos. Mēs esam tikai norēķinu pakalpojumu sniedzējs, tādēļ mēs nevaram (un, lūdzu, negaidiet to no mums) zināt, par ko jūs esat vai neesat vienojies ar saņēmēju, vai zināt, kādēļ saņēmējs iekasē jūsu maksājumu. Mums nav jāpārbauda vai jāapstiprina saņēmēja norādītā summa, lai apstrādātu saskaņā ar norēķinu līgumu veiktos maksājumus.

Mēs lietojam dažādus nosaukumus, lai apzīmētu norēķinu līguma ietvaros veiktos maksājumus – „automātiskie maksājumi”, „abonēšanas maksājumi”, „regulārie maksājumi”, „atsauces darījumi”, „iepriekš apstiprinātie pārskaitījumi” vai „iepriekš apstiprinātie maksājumi”.

Jūs varat atcelt norēķinu līgumu jebkurā laikā, izmantojot jūsu konta saskarni vai sazinoties ar mums. Ja saskaņā ar attiecīgo norēķinu līgumu maksājums jāveic līdz nākamās darbdienas beigām pēc dienas, kad atcēlāt līgumu, mēs, iespējams, atcelsim jūsu norēķinu līgumu pēc attiecīgā maksājuma veikšanas. Ja atceļat norēķinu līgumu, jums joprojām var būt jāveic maksājumi, kas pienākas saņēmējam par precēm vai pakalpojumiem, ko saņēmāt, bet par kurām vēl neesat norēķinājies.

Ja konstatēsim, ka maksājuma izpildei saskaņā norēķinu līgumu ir nepieciešama valūtas konvertācija un veiksim to, mēs izmantosim to darījuma valūtas maiņas kursu, kurš ir spēkā maksājuma apstrādes brīdī. Katram maksājumam var tikt piemērots atšķirīgs darījuma valūtas maiņas kurss.

Naudas atmaksa uz jūsu kontu

Kā var tikt veikta naudas atmaksa

Mēs varam ļaut jūsu maksājuma saņēmējam:

 • atteikties to pieņemt;
 • pieņemt maksājumu un pēc tam izmantot mūsu pakalpojumus, lai vēlāk nosūtītu jums visu vai daļu no maksājuma summas.

Jebkura atteikta vai atmaksāta maksājuma summa tiks iemaksāta jūsu bilancē. Nepieteikta maksājuma summa tiks atgriezta jūsu konta bilancē 30 dienu laikā pēc maksājuma uzsākšanas. Ja jebkāda maksājuma summa tiek atmaksāta kādā no iepriekš norādītajiem veidiem, mēs varam konvertēt attiecīgo summu:

 • sākotnējā maksājuma veikšanai izmantotā atlikuma valūtā (pirms tika veikta konvertācija saņēmēja saņemtajā valūtā);
 • jūsu konta sākotnējā valūtā;
 • ASV dolāros (izveidojot atlikumu šajā valūtā, ja tāda nav).

Ja jūsu sākotnējā maksājuma izpildei bija jāveic valūtas konvertācija, mēs konvertēsim atmaksāto summu no saņēmēja saņemtās valūtas šādi:

 • Ja summa tiek atmaksāta vienas dienas laikā pēc sākotnējā maksājuma datuma, mēs izmantosim sākotnējā maksājuma datumā spēkā esošo darījuma valūtas maiņas kursu, lai jūs saņemtu atpakaļ sākotnējā valūtā to summu, ko konvertējāt sākotnējā maksājuma izpildei.
 • Ja summa tiek atmaksāta vēlāk nekā vienu dienu pēc sākotnējā maksājuma datuma, mēs piemērosim darījuma valūtas maiņas kursu, kurš ir spēkā atmaksātās summas konvertācijas brīdī, un jūs tam piekrītat.

Darījuma valūtas maiņas kurss var tikt piemērots nekavējoties un bez iepriekšēja paziņojuma.

Mēs varam arī automātiski atskaitīt atmaksāto summu no jūsu bilances un pārskaitīt līdzekļus uz sākotnējā maksājuma veikšanai izmantoto finansējuma avotu. Līdzekļu izņemšana var ietvert arī valūtas konvertāciju — skatīt sadaļu “Naudas līdzekļu izņemšana” iepriekš.

Riski, saņemot naudas atmaksu

Atmaksātā summa var būt zemāka par sākotnējā maksājuma summu. Tas var notikt turpmāk minēto iemeslu dēļ.

 • Saņēmējs jums atmaksā summu, kas ir zemāka par jūsu sākotnējā maksājuma summu. Tā kā mēs esam tikai norēķinu pakalpojumu sniedzējs, mēs nevaram zināt, kādu atmaksu jūs esat tiesīgs saņemt no sākotnējā maksājuma saņēmēja vai to, kāpēc saņēmējs ir atmaksājis noteiktu summu.
 • Svārstoties darījuma valūtas maiņas kursam.

“PayPal” neatbild par zaudējumiem, kas radušies no saņēmēja lēmuma atmaksāt jūsu maksājumu vai atteikties no tā saņemšanas, izņemot gadījumus, kad saņēmēja veikto naudas atmaksu ir kļūdaini veicis “PayPal”.

Mēs neesam atbildīgi attiecībā pret jums par starpību starp jūsu sākotnējā maksājuma vērtību un saņemtās naudas atmaksas vērtību, izņemot gadījumu, kad naudas atmaksa ir kļūdains maksājums (skatīt sadaļu “Problēmu risināšana”).

Jūsu maksājuma finansēšana

Finansējuma avota preference

Jūs varat izvēlēties finansējuma avota preferenci, ja esat pierakstījies savā kontā. Saskaņā ar šo lietotāja līgumu finansējuma avota preference tiks izmantota kā noklusējuma finansējuma avots maksājumiem, ko veicat no jūsu konta.

Dažiem norēķinu līguma maksājumiem var iestatīt atšķirīgas finansējuma avota preferences.

Īpaši finansējuma veidi

Dažu maksājumu segšanai var izmantot īpašus finansējuma veidus, kas saistīti ar jūsu PayPal kontu, piemēram, ar tirgotājam/darījumam piesaistītu bilanci, dāvanu kuponiem vai citiem komerciāliem finansējuma veidiem. Šo īpašo finansējuma veidu izmantošana un prioritāte ir atkarīga no papildu noteikumiem un nosacījumiem, par ko jūs vienojaties ar mums. Jūsu konta pārskatā var tikt parādīta nosacītā no īpašajiem finansējuma veidiem pieejamā summa, ar ko attiecīgajā brīdī varat segt atbilstošus maksājumus. Šī summa nav elektroniskā nauda; tā nav uzskatāma par daļu no jūsu PayPal konta atlikuma un nav izmaksājama skaidrā naudā – tā ir elektroniskās naudas summa, ko mēs piedāvājam izsniegt un kreditēt jūsu kontā atbilstoša maksājuma veikšanas brīdī (lai to nekavējoties segtu), ņemot vērā turpmākos īpašā finansējuma veida lietošanas noteikumus un nosacījumus (un tikai attiecībā uz tajos norādīto periodu). Ja jūsu maksājums, kas segts, izmantojot īpašu finansējuma veidu, kāda iemesla dēļ tiek atmaksāts, mēs paturēsim summu, kas tika segta ar attiecīgo īpašo finansējuma veidu (ar nosacījumu, ka īpašā finansējuma veida derīguma termiņš nav beidzies) un atjaunosim īpašo finansējuma veidu.

No jūsu konta veikto maksājumu finansēšana

Mēs iegūsim elektronisko naudu, kas nepieciešama no jūsu konta veiktā maksājuma izpildei, no šādiem avotiem šādā secībā, ja tie ir pieejami.

 1. Īpaši finansējuma veidi (ja pieejami attiecīgajam darījumam).
 2. Finansējuma avota preference (ja izvēlēta un pieejama).
 3. Jau esošs PayPal konta atlikums.
 4. Bankas konts (tūlītējs pārskaitījums, izmantojot bankas pilnvarojumu).
 5. PayPal Credit (ja pieejams).
 6. PayPal debetkarte (ja pieejama).
 7. PayPal kredītkarte (ja pieejama).
 8. Debetkarte
 9. Kredītkarte
 10. Bankas konts (e-čeks).

Ja esat piesaistījis bankas kontu kā finansējuma avotu, mēs varam sniegt jums piekļuvi pakalpojumam “Samaksa pēc piegādes”, kas ļauj jums uz laiku atlikt samaksu uz šo bankas kontu. Ja jums tiek piedāvāts šāds pakalpojums un jūs izvēlaties to izmantot, tiks piemēroti noteikumi par samaksu pēc piegādes.

PayPal Pircēju aizsardzība

Ja iegādājaties kaut ko no pārdevēja, kurš pieņem PayPal, jums var būt tiesības saņemt naudas atmaksu saskaņā ar PayPal Pircēju aizsardzību. Atbilstīgos gadījumos PayPal Pircēju aizsardzība dod jums tiesības saņemt atpakaļ pilnu preces pirkuma cenu, kā arī jebkādas sākotnēji veiktās piegādes izmaksas. To, vai jūsu pretenzija atbilst PayPal Pircēju aizsardzības nosacījumiem, izlemj PayPal pilnībā pēc saviem ieskatiem. PayPal sākotnējais lēmums tiek uzskatīts par galīgu, bet jūs varat to pārsūdzēt PayPal, ja jūsu rīcībā ir jauna vai pārliecinoša informācija, kas nebija pieejama sākotnējā lēmuma pieņemšanas brīdī, vai arī uzskatāt, ka lēmuma pieņemšanas procesā ir pieļauta kļūda.

SVARĪGI! Iespējams, jums būs jāatdod vienība pārdevējam vai citai pusei, ja mēs to norādām kā daļu no jūsu prasības apmierināšanas. “PayPal” Pircēju aizsardzība nedod jums tiesības saņemt atlīdzību par atgriezto preču pārvadāšanas izmaksām, kas jums var rasties.

“PayPal” pircēju aizsardzību var piemērot saistībā ar šādām problēmām, ar ko jūs saskaraties darījuma ietvaros:

 • jūs nesaņemat vienību no pārdevēja (prasība “Prece nav saņemta”);
 • jūs saņematpreci, bet ne to, ko jūs pasūtījāt (pretenzija “Būtiski neatbilst aprakstam”).

Ja uzskatāt, ka neesat apstiprinājis ar jūsu PayPal konta starpniecību veiktu darījumu, šāda veida pretenzija neietilpst PayPal pircēju aizsardzībā un ir aprakstīta sadaļā Problēmu risināšana.

QR koda darījumi

Ja jūs iegādājaties kaut ko no pārdevēja klātienē, izmantojot “PayPal” preču un pakalpojumu QR kodu, jūsu darījumam var tikt piemērota “PayPal” Pircēju aizsardzība.

Pretenzijas “Prece nav saņemta”

Par jūsu pretenziju “Prece nav saņemta” nevar piešķirt naudas atmaksu saskaņā ar “PayPal” pircēju aizsardzību, ja:

 • jūs personiski saņemat preci vai organizējat tās saņemšanu savā vārdā, tostarp ja izmantojat PayPal pakalpojumu pārdevēja tirdzniecības vietā, izņemot klātienē veiktus preču un pakalpojumu darījumus ar PayPal QR kodu;
 • pārdevējs ir iesniedzis piegādes apliecinājumu.

Ja pārdevējs sniedz pierādījumus par preču piegādi jums, PayPal var pieņemt pārdevējam labvēlīgu lēmumu saistībā ar pretenziju “Prece nav saņemta”, pat ja jūs apgalvojat, ka neesat saņēmis preces.

Pretenzijas “Būtiski neatbilst aprakstam”

Var uzskatīt, ka vienība būtiski neatbilst aprakstam, ja:

 • vienība būtiski atšķiras no pārdevēja sniegtā apraksta;
 • esat saņēmuši pavisam citu vienību;
 • vienības stāvoklis ir aprakstīts maldīgi, piemēram, vienība tika aprakstīta kā “jauna”, bet tā ir lietota;
 • vienība tika reklamēta kā oriģināls, bet tā tāda nav (t.i., viltota);
 • trūkst svarīgu vienības daļu vai iezīmju, un tas netika atklāts vienības aprakstā, kad to iegādājāties;
 • jūs iegādājāties noteiktu skaitu preču, bet nesaņēmāt tās visas;
 • vienība tika bojāta tās piegādes laikā;
 • saņemtā prece ir nelietojama un tas netika iepriekš atklāts.

Var neuzskatīt, ka prece būtiski neatbilst aprakstam, ja:

 • pārdevējs ir pareizi aprakstījis vienības defektu tās aprakstā;
 • vienība tika pareizi aprakstīta, bet jūs pēc tās saņemšanas to nevēlējāties;
 • vienība tika aprakstīta pareizi, bet neatbilda gaidītajam;
 • vienībai ir nelieli skrāpējumi, un tā tika aprakstīta kā “lietota”.

Neatbilstīgas vienības un darījumi

PayPal Pircēju aizsardzībai neatbilst šādas preces vai darījumi:

 • nekustamo īpašumu, ieskaitot dzīvojamo īpašumu;
 • transportlīdzekļiem, tostarp, bet ne tikai, mehāniskajiem transportlīdzekļiem, motocikliem, atpūtas transportlīdzekļiem, gaisa kuģiem un laivām, izņemot pārnēsājamus personīgos vieglos transportlīdzekļus atpūtas nolūkiem, piemēram, velosipēdus un giroskūterus;
 • uzņēmumiem (uzņēmuma iegāde vai ieguldījumi tajā);
 • ražošanā izmantotām rūpniecības iekārtām;
 • maksājumiem, kas līdzvērtīgi naudai, ieskaitot nemainīgas vērtības vienības, piemēram, dāvanu kartes un priekšapmaksas kartes;
 • Maksājumi, kas veikti par zeltu (fiziskā vai biržā tirgotā).
 • finanšu produktiem vai jebkāda veida ieguldījumiem;
 • azartspēlēm, spēlēm un/vai citām aktivitātēm ar dalības maksu un laimestu;
 • ziedojumiem, tostarp maksājumiem kolektīvās finansēšanas platformās, kā arī maksājumiem kolektīvo aizdevumu platformās;
 • maksājumiem valsts iestādei (izņemot valstij piederošus uzņēmumus) vai trešai pusei, kas rīkojas valsts iestāžu vai valsts aģentūru uzdevumā;
 • maksājumiem, kas ar PayPal starpniecību nosūtīti jebkuram rēķinu apmaksas pakalpojuma sniedzējam;
 • pretenzijām Būtiski neatbilst aprakstam par pilnībā vai daļēji pēc pasūtījuma izgatavotām vienībām;
 • pretenzijām Prece nav saņemta par fiziskām, materiālām precēm, kuras jūs esat saņēmis personīgi vai tā ir saņemta personīgi jūsu vārdā. Tas ietver preces, kas iegādātas tirdzniecības vietā, izņemot klātienē veiktus preču un pakalpojumu darījumus, izmantojot PayPal QR kodu.
 • jebkas, kas ir aizliegts saskaņā ar PayPal Atļautas lietošanas politiku;
 • Maksājumi, kas veikti, izmantojot PayPal Izmaksas (iepriekš Masveida maksājums).
 • personiskie maksājumi, tostarp maksājumi, kas nosūtīti, izmantojot funkcionalitāti PayPal draugiem un ģimenei;
 • maksājumi, kurus neesat nosūtījis, izmantojot savu PayPal kontu;
 • vienībām, kas paredzētas tālākpārdošanai, tostarp darījumiem, kas ietver vienu vai vairākas vienības;

Darījuma atbilstība “PayPal” Pircēju aizsardzībai

Lai kvalificētos “PayPal” Pircēju aizsardzībai, jums ir jāizpilda visi šie nosacījumi:

 • jūsu “PayPal” kontam ir jābūt labā stāvoklī;
 • jāveic maksājums par attiecīgo vienību no sava “PayPal” konta;
 • jāmēģina sazināties ar pārdevēju, lai atrisinātu problēmu tieši pirms pretenzijas iesniegšanas Strīdu izšķiršanas centra sadaļā saskaņā ar PayPal Pircēju aizsardzības noteikumiem;
 • jāatbild uz “PayPal” pieprasījumu iesniegt dokumentāciju un citu informāciju norādītajā laikā;
 • 180 dienu laikā pēc maksājuma veikšanas jāpiesaka strīds Strīdu izšķiršanas centrā un jāseko līdzi mūsu tiešsaistes strīdu izšķiršanas procesam;
 • jūs neesat saņēmis maksājuma atmaksu vai piekritis citam risinājumam saistībā ar pirkumu no cita avota.

Strīdu izšķiršanas process tiešsaistē

Ja nevarat atrisināt ar darījumu saistītu problēmu ar pārdevēju, jums jāievēro tiešsaistes strīdu izšķiršanas process, izmantojot Strīdu izšķiršanas centra sadaļu, lai iesniegtu pretenziju saskaņā ar PayPal Pircēju aizsardzības noteikumiem. Jūs varat arī iesniegt pretenziju (2. darbība zemāk), zvanot mums un runājot ar mūsu pārstāvi. Jums jāveic tālāk aprakstītās darbības, jo, tās neveicot, jūsu pretenzija var tikt noraidīta.

1. darbība. Piesakiet strīdu, iesniedzot pieteikumu 180 dienu laikā no maksājuma veikšanas dienas. Tādējādi, iespējams, varēsiet sākt tiešu dialogu ar pārdevēju par problēmu, kas radusies saistībā ar darījumu, un atrisināt strīdu. Ja nevarat atrisināt strīdu ar pārdevēju, pārejiet pie 2. darbības. Mēs aizturēsim visus pārdevēja PayPal kontā esošos ar darījumu saistītos līdzekļus līdz strīda atrisināšanai vai slēgšanai.

2. darbība. Eskalējiet strīdu, iesniedzot pretenziju par izdevumu atlīdzināšanu 20 dienu laikā pēc strīda pieteikšanas, ja jūs un pārdevējs nespējat vienoties par risinājumu, vai arī mēs automātiski slēgsim strīdu. Strīdu var eskalēt, iesniedzot pretenziju par izdevumu atlīdzināšanu Strīdu izšķiršanas centra sadaļā. Šajā posmā arī pārdevējs vai PayPal var eskalēt strīdu, iesniedzot pretenziju. Ja iesniedzat pretenziju “Prece nav saņemta”, PayPal var lūgt jūs nogaidīt vismaz 7 dienas no strīda pieteikšanas datuma, lai eskalētu strīdu.

3. darbība. Atbildiet uz “PayPal” lūgumiem iesniegt dokumentus vai citu informāciju pēc tam, kad jūs, pārdevējs vai “PayPal” eskalē jūsu strīdu līdz prasībai par izdevumu atlīdzināšanu. “PayPal” var lūgt jums iesniegt čekus, trešo pušu novērtējumus, policijas ziņojumus vai citus dokumentus, ko “PayPal” ir norādījis. Jums ir savlaicīgi jāatbild uz šiem lūgumiem, kā tas norādīts mūsu sarakstē ar jums.

4. darbība. Laikus izpildiet “PayPal” nosūtīšanas lūgumus, ja iesniedzat prasību “Būtiski neatbilst aprakstam”. “PayPal” var lūgt jums uz sava rēķina nosūtīt vienību atpakaļ pārdevējam, “PayPal” vai trešajai personai (kā to noteiks “PayPal”) un iesniegt piegādes apliecinājumu.

5. darbība: PayPal pieņems galīgo lēmumu (tostarp par strīda vai pretenzijas automātisku slēgšanu) pilnībā pēc saviem ieskatiem, pamatojoties uz iepriekš minētajām atbilstīguma prasībām, tiešsaistes strīdu izšķiršanas procesā iesniegtu papildinformāciju vai citu informāciju, ko PayPal attiecīgajos apstākļos uzskata par būtisku un atbilstošu.

Strīds ar mums vai jūsu kartes izdevēju

Ja izmantojat debetkarti vai kredītkarti kā norēķinu veidu darījumam ar PayPal konta starpniecību un neesat apmierināts ar darījumu, jums var būt tiesības apstrīdēt darījumu ar savas kartes izdevēju. Piemērojamās karšu maksājumu atprasījuma tiesības var būt plašākas nekā tās, kas jums pieejamas saskaņā ar PayPal pircēju aizsardzības programmu. Piemēram, ja jūs apstrīdat darījumu ar savas kartes izdevēju, jūs, iespējams, varēsiet atgūt summas, kuras esat samaksājis par neapmierinošām vienībām, pat ja tās nekvalificēsies aizsardzībai saskaņā ar mums iesniegtu pretenziju Būtiski neatbilst aprakstam.

Jums jāizvēlas, vai iesniegt strīdu “PayPal” saskaņā ar “PayPal” pircēju aizsardzību vai turpināt strīdu ar savas kartes izdevēju. Jūs nevarat veikt abas darbības vienlaicīgi vai pieprasīt divkāršu atmaksu. Ja jūs iesniedzat strīdu/prasību mums un apstrīdat to pašu darījumu ar savas kartes iesniedzēju, mēs slēgsim strīdu/prasību, ko būsiet iesnieguši mums. Tas neietekmēs ar jūsu kartes izdevēju uzsāktā strīda procesu. Turklāt, ja jūs turpināt strīdu ar kartes izdevēju, jūs nevarat pēc tam iesniegt strīdu/prasību mums.

Ja jūs izvēlaties apstrīdēt darījumu ar “PayPal” un mēs pieņemam jums nelabvēlīgu lēmumu, jūs varat pēc tam pieteikt strīdu ar savas kartes izdevēju. Ja “PayPal” nepieņem galīgo lēmumu par jūsu prasību līdz jūsu kartes izdevēja noteiktajam termiņam strīda pieteikšanai un mūsu kavēšanās dēļ jūs saņemat summu, kas ir mazāka par pilnu summu, kuru jūs būtu bijis tiesīgs atgūt no kartes izdevēja, mēs atlīdzināsim jums atlikušo zaudēto summu (atskaitot summu, ko jūs jau esat atguvis no pārdevēja vai jūsu kartes izdevēja).

Pirms sazināties ar kartes izdevēju vai pieteikt strīdu ar “PayPal”, jums jāsazinās ar pārdevēju, lai mēģinātu atrisināt problēmu saskaņā ar pārdevēja atgriešanas politiku.

PAYPAL LIETOTĀJA LĪGUMS

Maksājumu saņemšana

Vispārīgi noteikumi maksājumu saņemšanai

PayPal var ļaut ikvienam (ar PayPal kontu vai bez tā) veikt maksājumu, pēc kura elektroniskā nauda tiek izsniegta vai pārskaitīta uz jūsu kontu.

Integrējot jūsu tiešsaistes norēķināšanās sistēmā/platformā jebkādu funkciju, kas paredzēta, lai maksātājs bez PayPal konta varētu nosūtīt maksājumu uz jūsu PayPal kontu (tostarp ja šāda funkcija ir jau integrēta), jūs piekrītat visiem turpmākajiem šīs funkcijas lietošanas noteikumiem, kurus PayPal jums darīs pieejamus jebkurā PayPal vai Braintree tīmekļa vietnes lapā (tostarp jebkurā izstrādātājiem paredzētajā lapā un mūsu juridisko līgumu lapā) vai tiešsaistes platformā. Šādi papildu noteikumi ietver PayPal alternatīvo maksāšanas metožu līgumu.

Maksājuma saņemšana jūsu kontā nav pielīdzināma apstiprināto līdzekļu saņemšanai. Paziņojums par jums nosūtītu maksājumu nenozīmē, ka jūsu kontā ir ieskaitīta elektroniskā nauda, ja vien neesat pieņēmis maksājumu.

Mēs varam ļaut jums attiecīgajā brīdī pieņemt maksājumus jebkurā valūtā, ko atbalsta mūsu pakalpojums.

Ja jūs (“PayPal” vietā) tirdzniecības vietā piedāvājat maksātājam iespēju konvertēt summu, ko saņemat ar “PayPal” starpniecību, jums ir jāinformē pircējs par valūtas maiņas kursu un visām maksām, kas tiks piemērotas maksājuma darījumam. “PayPal” nav atbildīgs pircēju priekšā, ja jūs neinformējat tos par valūtas maiņas kursu un maksām. Jūs apliecināt, ka gadījumā, ja neatklājat pircējam valūtas maiņas kursu un maksas, tas var tikt kvalificēts kā jūsu izdarīts noziedzīgs nodarījums.

Jebkurš jūsu veiktais maksājums var tikt nosūtīts atpakaļ, pārskatīts, ierobežots, rezervēts vai aizturēts, kā tas atļauts saskaņā ar šo lietotāja līgumu.

Saņemšanas limiti

Mēs varam pēc saviem ieskatiem piemērot ierobežojumus jūsu saņemto maksājumu summai un vērtībai, tostarp par pirkumiem. Lai atceltu saņemšanas limitu, jums jāveic darbības, par kurām jums tiks attiecīgajā brīdi paziņots vai kuras tiks publicētas (tās var tikt ietvertas jūsu konta pārskatā).

Jaunais norēķināšanās risinājums

Mūsu jaunais norēķināšanās risinājums sastāv no:

 • mūsu kompleksās norēķināšanās iespējas jūsu tiešsaistes norēķinu sistēmā/platformā, lai pircējs ar kontu vai bez tā varētu nosūtīt maksājumu uz jūsu kontu;
 • mūsu atbalstošā Krāpšanas novēršanas rīka.

Mēs jums varam piedāvāt visu norēķināšanās risinājumu, jebkuru tā daļu vai jebkādu tā daļu kombināciju. Ja mēs jums piedāvājam norēķināšanās risinājumu un jūs izvēlaties to izmantot, papildus šim lietotāja līgumam jūs piekrītat tālāk norādītajiem papildu noteikumiem saistībā ar šīm iespējām:

 • ja izmantojat mūsu APM funkcionalitāti kā daļu no norēķinu risinājuma — PayPal alternatīvo maksāšanas metožu līgums;
 • ja jūs izmantojat:
  • mūsu Uzlaboto kredītkaršu un debetkaršu maksājumu pakalpojumu kā jaunā norēķināšanās risinājuma daļu;
  • Aizsardzību pret krāpšanu kā norēķināšanās risinājuma daļu;

Tālāk norādītajiem noteikumiem atkarībā no valsts, kurā ir reģistrēts jūsu “PayPal” konts:

Komisijas maksas, kas var būt noteiktas PayPal alternatīvo maksāšanas metožu līgumā un PayPal tiešsaistes karšu maksājumu pakalpojumu līgumā, netiek piemērotas jūsu jaunā norēķinu vietas risinājuma lietojumam. Tā vietā tiek piemērotas mūsu īpašās komisijas maksas par jaunā norēķinu vietas risinājuma lietošanu.

Noteikumi par papildmaksām

PayPal neatbalsta papildmaksu piemērošanu, jo šāda komercprakse var sodīt patērētāju un radīt nevajadzīgas neskaidrības, domstarpības un atteikšanos no iegādes norēķināšanās posmā.

Jūs drīkstat piemērot papildmaksas tikai par mūsu pakalpojumu izmantošanu saskaņā ar visiem jums piemērojamiem tiesību aktiem un nepārsniedzot papildmaksas, ko jūs piemērojat par citu norēķinu veidu izmantošanu.

Ja jūs piemērojat pircējam papildmaksu, jums, nevis mums ir jāinformē pircējs par pieprasīto maksu. Mēs neesam atbildīgi neviena pircēja priekšā, ja jūs neesat informējis pircēju par papildmaksām. Jūs atzīstat, ka piemērojot papildmaksas un/vai neinformējot pircēju par jebkāda veida papildmaksām, jūs, iespējams, izdarāt noziedzīgu nodarījumu.

“PayPal” reprezentācija

Jums ir jāuzskata “PayPal” par norēķinu veidu vai jāatzīst tas kā vismaz līdzvērtīgs jebkuram citam norēķinu veidam, kas tiek piedāvāts jūsu tirdzniecības vietās, ieskaitot jūsu tīmekļa vietnes vai mobilās lietotnes. Tas ietver vismaz vienādu vai būtībā līdzīgu:

 • logotipa izvietojumu;
 • novietojumu jebkurā tirdzniecības vietā;
 • apstrādi saistībā ar maksājumu plūsmu, noteikumiem, ierobežojumiem vai komisijas maksām salīdzinājumā ar citām jūsu tirdzniecības vietās pieejamajām preču zīmēm un norēķinu veidiem.

Sazinoties ar klientiem, kā arī publiskajā saziņā jūs nedrīkstat nepareizi raksturot kādu PayPal pakalpojumu kā norēķinu veidu vai dot priekšroku citiem norēķinu veidiem salīdzinājumā ar jebkuru PayPal pakalpojumu.

Nodokļi un informācijas sniegšana

Jūsu pienākums ir noteikt, kādi nodokļi, ja tādi ir, ir piemērojami jūsu veiktajiem vai saņemtajiem maksājumiem, un tikai jūs esat atbildīgs par attiecīgo nodokļu novērtēšanu, iekasēšanu, deklarēšanu un apmaksu attiecīgajai iestādei. Mēs neesam atbildīgi par jūsu darījumam piemērojamā nodokļa noteikšanu vai par jebkādu nodokļu aprēķinu, iekasēšanu, atskaitīšanu vai atsaukšanu, kas radušies no jebkura darījuma. Kā bankas pakalpojumu sniedzējam, “PayPal” pakalpojumiem ES netiek piemērots PVN.

Jūsu naudas atmaksas politika un paziņojums par konfidencialitāti

Jums ir jāpublicē naudas atmaksas un atgriešanas politika, kā arī paziņojums par konfidencialitāti.

Maksājumi veikalā un darījumi, izmantojot QR kodu

Ja jūs pieņemat PayPal maksājumus savā veikalā klātienē, jums ir jāpaziņo klientam kopējā darījuma summa, pirms tā izpildes. Jūs varat iekasēt maksu no klienta konta tikai par tiem darījumiem, kurus klients ir apstiprinājis. Jums ir jāizsniedz klientam kvīts, ja klients to pieprasa. Jūs apliecināt, ka ikviens jūsu veiktais darījums ietver precīzu un patiesu iegādāto preču un pakalpojumu aprakstu.

Ja jūs izmantojat QR kodu, lai pieņemtu maksājumus veikalā klātienē, jums ir jāizmanto QR kods, kas paredzēts preču un pakalpojumu darījumiem. QR kodus nedrīkst izmantot darījumiem klātienē kā veidu maksājumu pieņemšanai par tiešsaistē veiktiem preču un pakalpojumu darījumiem. Attiecībā uz jebkuru pircēja prasību saistībā ar QR kodu darījumiem, jums var būt jāiesniedz mums cits piegādes apliecinājums vai papildu dokumentācija, vai informācija par darījumu.

Tiešsaistes tirdzniecības vietu pārdevēji

Ja jūs darbojaties kā pārdevējs tiešsaistes tirdzniecības vietā vai trešās puses lietotnē, kur ir pieejami norēķini ar “PayPal”, jums jāievēro visi noteikumi, kas attiecas uz tiešsaistes tirdzniecības vietas vai trešās puses lietotnes pircēju aizsardzības programmu attiecībā uz darījumiem, ko veicat šādā veidā. Jebkura šāda aizsardzība var ietvert noteiktas darbības un ietekmēt prasību apstrādi.

Mēs varam ļaut jums pilnvarot noteiktas tiešsaistes tirdzniecības vietas izmantot jūsu kontu, lai veiktu maksājumus, kas jums attiecīgi jāmaksā tiešsaistes tirdzniecības vietai vai pircējam un kas izriet no prasības saskaņā ar tiešsaistes tirdzniecības vietas strīdu izšķiršanas procesa noteikumiem, un ko mēs saucam par tiešsaistes tirdzniecības vietā nenomaksātām summām. Ja sniedzat šādu pilnvarojumu un tiešsaistes tirdzniecības vieta ir informējusi mūs par pretenziju, jūs dodat mums rīkojumu apmaksāt visas un jebkuras ar pretenziju saistītās tiešsaistes tirdzniecības vietā nenomaksātās summas no jūsu PayPal konta attiecīgi tiešsaistes tirdzniecības vietai vai pircējam saskaņā ar tiešsaistes tirdzniecības vietas sniegtajiem norādījumiem mums. Ja nolemjam, ka pretenzija tiktu atrisināta par labu jums, ja tā tiktu iesniegta mums, mēs varam uzskatīt, ka jūsu rīkojums par noteiktas tiešsaistes tirdzniecības vietā nenomaksātās summas apmaksu ir atcelts. Jūs varat arī atcelt šo rīkojumu, sazinoties ar mums. Visas pretenzijas, kas tieši iesniegtas tiešsaistes tirdzniecības vietā, reglamentē tikai tiešsaistes tirdzniecības vietas politika. PayPal pārdevēju aizsardzība neattiecas uz pretenzijām, ko jūsu pircēji ir iesnieguši tieši tiešsaistes tirdzniecības vietā.

Norēķinu līguma maksājumu pieņemšana

Ja mēs ļaujam jums pieņemt maksājumus no maksātāja saskaņā ar norēķinu līgumu, kad jūs iesniedzat mums maksājuma pieprasījumu saskaņā ar attiecīgo norēķinu līgumu, jūs:

 • apliecināt, ka esat vienojies par norādītajām summām ar maksātāju, no kura konta tās tiks atskaitītas (ieskaitot šo summu izmaiņas), ka maksātājs tām ir piekritis un jūs iepriekš paziņosiet maksātājam par atskaitījumu;
 • piekrītat, ka paziņosiet maksātājam vismaz 4 nedēļas iepriekš par maksājamo summu, ja tā būs pieaugusi tik ļoti, ka maksātājs nebūtu varējis pamatoti sagaidīt, ka maksās šādu summu, ņemot vērā maksātāja līdzšinējos tērēšanas paradumus un maksājuma apstākļus, un ka jūs esat atbildīgs mūsu priekšā par jebkādu attiecīgā maksājuma atmaksu saskaņā ar šī lietotāja līguma noteikumiem.

PayPal Izmaksas

Jūs varat izmantot PayPal Izmaksu (iepriekš Masveida maksājuma) pakalpojumus, lai nosūtītu maksājumus vairākiem saņēmējiem kā vienu paketi. Šādi varat izmaksāt, piemēram, komisijas maksas, piešķirtās atlaides, atlīdzības u.tml., kā arī veikt lielapjoma uzņēmuma maksājumus. Šos pakalpojumus varēsiet izmantot, ja:

 • Jums ir PayPal uzņēmuma konts bez naudas izņemšanas ierobežojumiem un neesat pārkāpis PayPal noteikumus.
 • Esat lūdzis un saņēmis mūsu atļauju izmantot šos pakalpojumus.

Maksu par PayPal Izmaksām varat atrast tabulā PayPal Izmaksu komisijas maksas.

Ja izmaksa paredzēta saņēmēja, kam nav PayPal konta, tas varēs izņemt šo maksājumu, ja atvērs savu PayPal kontu. Jūs saņemsiet naudas atmaksu par visām izmaksām, kuras to saņēmēji nebūs izņēmuši 30 dienu laikā. Mēs neesam atbildīgi par summām, kas kļūdaini nosūtītas, izmantojot PayPal Izmaksas, un mums nav pienākuma nosūtīt atpakaļ šādas izmaksas.

PayPal Izmaksu pakalpojums ir paredzēts klientiem, kuriem jāveic vairāki maksājumi vienlaikus, lielapjoma maksājumi vai regulārie maksājumi. Ja vēlaties veikt atsevišķus maksājumus, lūdzu, izmantojiet šim nolūkam paredzētos PayPal pakalpojumus. PayPal Izmaksu pakalpojumu nedrīkst izmantot algu pārskaitīšanai, produktu pārdošanai, naudas nosūtīšanai ģimenei un draugiem, samaksas pārskaitīšanai tirgotājam par pirkumu, atbloķēšanas kodu iegādei vai jebkādiem citiem nolūkiem, kas mūsu ieskatā pārsniedz pieļaujamo riska līmeni. Mēs jebkurā laikā varam noteikt papildu ierobežojumus pilnībā pēc saviem ieskatiem.

Tikai jūs pats esat atbildīgs par to, lai katrs, kuram sūtāt maksājumu, izmantojot Izmaksu pakalpojumu, būtu piekritis maksājumu pieņemšanai no jums šādā veidā un saziņai e-pasta ziņojumu vai īsziņu formā. Izmantojot PayPal Izmaksu pakalpojumu, jūs apliecināt un garantējat, ka e-pasta adreses vai tālruņa numurus, kurus izmantojat saziņai ar klientiem, jums ir iesniedzis katrs no izmaksu saņēmējiem un ka šo pakalpojumu izmantošana saziņai ar klientiem nav pretrunā ar piemērojamajiem tiesību aktiem un noteikumiem. Jūs saprotat, ka PayPal Izmaksu pakalpojums ir paredzēts vienīgi tam, lai būtu vieglāk veikt lielu skaitu maksājumu un darījumu, un to nedrīkst izmantot, lai sūtītu mārketinga ziņojumus par savu uzņēmumu.

Neierobežojot citas tiesības un tiesiskās aizsardzības līdzekļus, ko varam izmantot saskaņā ar šo lietotāja līgumu, mēs pilnībā pēc saviem ieskatiem varam jebkurā laikā apturēt vai slēgt jūsu piekļuvi PayPal Izmaksu pakalpojumam vai savam PayPal kontam, (i) ja secinām, ka jūs izmantojat PayPal Izmaksu pakalpojumu ļaunprātīgi, (ii) ja risks, kas ir saistīts ar to, kā izmantojat PayPal Izmaksu pakalpojumu, pārsniedz pieļaujamo riska līmeni vai (iii) ja ir pārkāpts kāds no šiem noteikumiem.

Naudas atmaksa un kļūdaina maksājuma atgriešana

Saņemot maksājumu, to var atmaksāt vai nosūtīt atpakaļ. Mēs varam atļaut jums nosūtīt maksātājam maksājuma atmaksu. Noteiktos apstākļos mēs varam veikt kļūdaina maksājuma atgriešanu. Plašāku informāciju skatiet tālāk šajā sadaļā.

Naudas atmaksa

Tikai jūs (un ne “PayPal”) esat atbildīgs par:

 • savām juridiskajām un līgumsaistībām pret maksātāju saistībā ar jebkuru summu, ko jūs atmaksājat maksātājam;
 • Starpība starp izmaksām, kas rodas maksātājam, veicot sākotnējo maksājumu, un maksātājam atmaksāto summu (piemēram, darījuma valūtas maiņas kursa svārstību dēļ), izņemot gadījumus, ja naudas atmaksa ir veikta kļūdaini (sk. sadaļu Problēmu risināšana).

Skatiet sadaļu par komisijas maksām, lai uzzinātu vairāk par komisijas maksām, ko jūs kā sākotnējā maksājuma saņēmējs maksājat mums un ko mēs paturam, ja jūs izmantosiet savā PayPal kontā iekļauto īpašo komercdarījuma naudas atmaksas funkciju, kuru mēs reizēm atļaujam izmantot, izņemot gadījumus, kad naudas atmaksas pamatojums ir kļūdains maksājums (sk. sadaļu Problēmu risināšana).

Atpakaļ nosūtīšana

Ja saņemat maksājumu savā kontā, jūs esat mums parādā pilnu maksājuma summu un zaudējumus, ko mums radījusi maksājuma apstrāde (ieskaitot jebkuru maksājuma atmaksas komisiju vai strīdu izšķiršanas komisijas maksu). Tas var ietvert mūsu saistības (tostarp komisijas maksas, maksājumus un sodus) pret jebkuru trešo personu (tostarp maksātāju un maksātāja finansējuma avota nodrošinātāju).

Kļūdaina maksājuma atgriešana tiek veikta, kad izmantojam savas tiesības atskaitīt minētās summas no jūsu konta saskaņā ar šī lietotāja līguma sadaļu "Jūsu saistību kompensācija". Ja jūsu PayPal konta bilance noteiktā valūtā nav pietiekama, lai segtu summu, ko esat mums parādā šajā valūtā, mēs varam naudu, kas atrodas jūsu PayPal kontā citā valūtā, konvertēt parāda segšanai nepieciešamajā valūtā pēc darījuma valūtas maiņas kursa, kurš ir spēkā kļūdainā maksājuma atgriešanas apstrādes brīdī. Tas nozīmē, ka, piemēram, ja esat pārdevējs, jūsu kontā saņemtie maksājumi var tikt atskaitīti no jūsu konta pēc tam, kad esat piegādājis pārdotās preces vai pakalpojumus.

Atpakaļ nosūtīšana var tikt veikta, ja:

 • mēs atlīdzinām maksātājam saistībā ar “PayPal” Pircēju aizsardzības prasību, ko maksātājs ir iesniedzis pret jums;
 • mēs izmaksājam kompensāciju maksātājam vai maksātāja finansējuma avota sniedzējam (vai abiem), jo esam saņēmuši prasību no maksātāja vai tā finansējuma avota sniedzēja par maksājuma summu saskaņā ar attiecīgā finansējuma avota sniedzēja izmantoto atpakaļ nosūtīšanas procesu.

Piemēram:

 • Ja maksātājs ir izmantojis karti maksājuma veikšanai, maksātājam ir iespēja lūgt maksājuma atprasījumu kartes izdevējam. Kartes izdevējs, nevis mēs, nosaka, vai apmierināt maksātāja lūgumu pēc maksājuma atprasījuma. Lai iegūtu plašāku informāciju par maksājumu atprasījumiem, skatiet mūsu Maksājumu atprasījumu rokasgrāmatu, kas pieejama PayPal drošības centra sadaļā un sadaļā “Droša pārdošana”. PayPal drošības centram var piekļūt, izmantojot PayPal tīmekļa vietni. Mēs jums piemērosim komisijas maksu par maksājuma atprasījuma pretenzijas saņemšanu.
 • ja maksātājs ir izmantojis bankas kontu maksājuma veikšanai, maksātājs vai banka var lūgt maksājuma atmaksu.

Pieprasītā summa var būt lielāka par jūsu sākotnēji saņemto summu saistībā ar valūtas kursa svārstībām laikā starp maksājumu un prasības iesniegšanu.

Strīdu izšķiršanas komisijas maksas

PayPal no pārdevējiem iekasē strīdu izšķiršanas komisijas maksu tiešsaistē par darījumiem, kas tiek apstrādāti, izmantojot pircēja PayPal kontu vai izmantojot pakalpojumu “Maksājumi bez PayPal konta”. Strīda izšķiršanas komisijas maksatiek piemērota, ja pircējs tieši iesniedz pretenziju PayPal saistībā ar maksājuma atprasījumu savam kartes izdevējam vai saistībā ar kļūdaina maksājuma atgriešanu savai bankai. Strīdu izšķiršanas komisijas maksa tiek iekasēta saskaņā ar standarta strīdu izšķiršanas komisijas maksas tarifu vai lielapjoma strīdu izšķiršanas komisijas maksas tarifu. Strīdu izšķiršanas komisijas maksa tiek iekasēta valūtā, kuru atlasījāt sākotnējam darījuma ierakstam. Ja darījums noticis valūtā, kas nav norādīta strīdu izšķiršanas komisijas maksu tabulā, pieprasītā maksa tiek iekasēta jūsu primāri turētajā valūtā. Pēc lēmuma pieņemšanas par pretenziju no jūsu PayPal konta tiek ieturēta strīdu izšķiršanas komisijas maksa.

Strīdu izšķiršanas komisijas maksas summa tiek noteikta pēc strīda lietas izveides. Komisijas maksa ir balstīta uz visām Prece nav saņemta un Būtiski neatbilst aprakstam pretenzijām, ko jūs saņemat, attiecībā pret kopējo darījumu summu iepriekšējo trīs kalendāro mēnešu periodā (strīdu koeficients). Kopējā pretenziju summā ietver visas pretenzijas ar norādi „Prece nav saņemta“ un „Būtiski neatbilst aprakstam“, kas ir iesniegtas tieši un eskalētas uz PayPal vai ar pircēja kartes izdevēju vai bankas starpniecību. Jūsu kopējais pretenziju apmērs neietver „Neatļautu darījumu“ pretenzijas. Piemēram, septembrī jūsu strīdu koeficients tiks aprēķināts, ņemot vērā jūsu kopējo pretenziju apmēru attiecībā pret pārdošanas koeficientu trīs mēnešu periodā no jūnija līdz augustam. Pretenziju koeficients septembrim noteiks strīdu izšķiršanas komisijas maksu par visām oktobrī iesniegtajām pretenzijām.

Ja jūsu strīdu koeficients ir 1,5% vai vairāk un jums bijuši vairāk nekā 100 pārdošanas darījumu iepriekšējos trijos pilnajos kalendāra mēnešos, jums būs jāmaksā lielapjoma strīdu izšķiršanas komisijas maksa par katru strīdu. Pretējā gadījumā jums būs jāmaksā standarta strīdu izšķiršanas komisijas maksa par katru strīdu.

Jums nebūs jāmaksā standarta strīdu izšķiršanas komisijas maksa par šādiem strīdiem:

 • PayPal Strīdu izšķiršanas centrā iesniegti pieprasījumi, kas netiek eskalēti, iesniedzot pretenziju PayPal;
 • strīdi, kas tiek atrisināti tieši starp jums un pircēju un netiek eskalēti, iesniedzot pretenziju PayPal;
 • strīdi, kurus pircējs pieteicis tieši PayPal kā neatļautu darījumu;
 • strīdi, uz kuriem attiecas PayPal Pārdevēju aizsardzība;
 • pretenzijas ar darījuma vērtību, kas ir mazāka par divkāršu standarta strīdu izšķiršanas komisijas maksu;
 • strīds, par kuru PayPal vai jūsu kartes izdevējs pieņem lēmumu jūsu labā.

Jums nebūs jāmaksā lielapjoma strīdu izšķiršanas komisijas maksa par šādiem strīdiem:

 • PayPal Strīdu izšķiršanas centrā iesniegti pieprasījumi un tādi pieprasījumi, kas netiek eskalēti, iesniedzot pretenziju PayPal;
 • strīdi, kas tiek atrisināti tieši starp jums un pircēju un netiek eskalēti, iesniedzot pretenziju PayPal;
 • strīdi, kurus pircējs pieteicis tieši PayPal kā neatļautu darījumu.

Pārdevējiem, kuriem tiek piemērota lielapjoma strīdu izšķiršanas komisijas maksa, var tikt pieprasīts sniegt mums informāciju, tostarp par to paaugstinātā strīdu koeficienta iemeslu.

Iepriekš uzskaitītajiem strīdiem var netikt piemērota standarta strīdu izšķiršanas komisijas maksa vai lielapjoma strīdu izšķiršanas komisijas maksa, taču pati pretenzija joprojām var tikt iekļauta jūsu kopēja strīdu koeficienta aprēķinā.

Maksājuma atmaksas komisija

Darījumiem, kuri netiek apstrādāti, izmantojot pircēja PayPal kontu vai pakalpojumu “Maksājumi bez PayPal konta”, un par kuriem pircējs iesniedz maksājumu atprasījumus savam kartes izdevējam, PayPal no jums iekasēs maksājuma atmaksas komisijas maksu maksājuma atprasījuma procesa atvieglošanai. Maksājuma atmaksas komisijas maksa tiks piemērota neatkarīgi no tā, vai pircējs sekmīgi iesniedz maksājuma atprasījumu kartes izdevējam.

Piemērojamā maksājuma atprasījuma komisijas maksa tiks atskaitīta no jūsu PayPal konta. Tiek piemērota maksājuma atprasījuma komisijas maksa, kā norādīts maksājumu atprasījuma komisijas maksu tabulā, un tā tiks iekasēta valūtā, kuru atlasījāt sākotnējam darījuma ierakstam. Ja darījums noticis valūtā, kas nav uzskaitīta maksājumu atprasījuma komisijas maksu tabulā, piemērotā maksa tiks norādīta jūsu primārajā turētajā valūtā.

“PayPal” pircēja aizsardzības ietekme uz pārdevējiem

Jums ir jāizlasa mūsu noteikumi par PayPal pircēju aizsardzību un, ja jūs pārdodat preces un pakalpojumus pircējiem ar PayPal kontiem citās valstīs, kas nav jūsu atrašanās vietas valsts, jums ir jāzina arī par pirkumu aizsardzību, ko PayPal ir padarījis pieejamu pircējiem katrā no attiecīgajām valstīm, jo pircēju tiesības saskaņā ar šo politiku var ietekmēt jūs kā pārdevēju. Informāciju par PayPal pircēju aizsardzību varat atrast Juridisko līgumu lapā, atlasot pircēja atrašanās vietu lapas augšdaļā un apskatot atbilstošos PayPal pircēju aizsardzības noteikumus, kas norādīti atbilstošajā lietotāja līgumā.

Ja jūsu pretenzija saskaņā ar PayPal pircēju aizsardzību tiek noraidīta jebkurā valstī:

 • Jums ir jāsedz pilna preces pirkuma cena vai darījuma summa un sākotnējās piegādes izmaksas. Tas attiecas uz jums, ja esat galvenais vai sekundārais preču vai pakalpojumu pārdevējs. Piemēram, pasākuma biļešu tirdzniecības aģentiem vai tiešsaistes ceļojumu aģentiem ir jāsedz pilna pirkuma summa, ko samaksājis pircējs. Dažos gadījumos jūs, iespējams, nesaņemsiet preci atpakaļ.
 • Pircēja aizsardzības pretenzija tiks uzskatīta par pilnībā atrisinātu tikai tad, ja:
  • Naudas atmaksa pircējam tiek apstrādāta, izmantojot PayPal, vai
  • Jūs sniedzat pierādījumus, ko PayPal pēc saviem ieskatiem uzskata par pieņemamiem, ka pircējs ir piekritis citam risinājumam.
 • jūs nesaņemsiet ar pārdošanu saistīto “PayPal” komisijas maksu atmaksu;
 • ja prasībā tika apgalvots, ka saņemtā vienība būtiski neatbilst aprakstam, jūs, iespējams, nesaņemsiet vienību atpakaļ, vai arī jums būs jāpieņem vienība un jāsedz piegādes izmaksas tās atgriešanai;
 • ja prasībā tika apgalvots, ka saņemtā prece būtiski neatbilst aprakstam un ka jūsu pārdotā prece ir viltojums, jums būs pilnībā jāatmaksā preces vērtība pircējam un jūs, iespējams, nesaņemsiet preci atpakaļ.

Ja jūs pieņemat PayPal maksājumus no pircējiem par precēm vai pakalpojumiem, ko pārdodat eBay, jums ir jāizlasa un jāizprot eBay naudas atmaksas garantijas programma. Ja vien jūs neatsakāties no programmas, sazinoties ar eBay, PayPal uzskatīs eBay lēmumus par labu jūsu pircējiem saskaņā ar šo programmu kā pamatu jums veiktā PayPal maksājuma atmaksai. Ja jūsu naudas konta vai PayPal uzņēmuma konta atlikums nav pietiekams, lai segtu attiecīgo summu, mēs varam:

 • aizturēt jūsu PayPal kontu, līdz jūsu PayPal kontā ir pieejami pietiekami līdzekļi attiecīgās summas segšanai;
 • izveidot negatīvu atlikumu jūsu “PayPal” kontā.

“PayPal” Pārdevēju aizsardzība

Ko sedz aizsardzība

Ja jūs esat kaut ko pārdevis pircējam un jau nosūtījis fizisko vienību vai sniedzis nemateriālu preci un darījums vēlāk tiek apstrīdēts vai atsaukts saskaņā ar sadaļu Kļūdainu maksājumu atgriešana, pretenzijas vai maksājumu atprasījumi, jums var būt tiesības uz kompensāciju saskaņā ar PayPal pārdevēju aizsardzību. Ja piemērojama, PayPal pārdevēju aizsardzība dod jums tiesības paturēt pilnu pirkuma summu. Maksājumu skaits, ko sedz šī aizsardzība, nav ierobežots. Piekļūstot darījuma informācijas lapai savā PayPal kontā, jūs varat noteikt, vai jūsu darījums ir aizsargāts saskaņā ar šo programmu.

“PayPal” Pārdevēju aizsardzība var tikt piemērota, ja pircējs apgalvo, ka:

 • Tas neapstiprināja līdzekļu nosūtīšanu no sava PayPal konta un neguva labumu no šādas nosūtīšanas (pretenzija „Neatļauts darījums”) un neatļautais darījums notiek vidē, kuru mitina PayPal.
 • nav saņēmis no jums attiecīgo preci (saukta par pretenziju “Prece nav saņemta”).

“PayPal” pārdevēju aizsardzību var piemērot arī tad, ja darījums ir nosūtīts atpakaļ pircēja veiksmīgas maksājuma atmaksas prasības dēļ vai ja pircēja banka atceļ bankas veikto maksājumu.

Šajā sadaļā ir aprakstīta PayPal Pārdevēju aizsardzība, jo tā attiecas uz jums, bet jums jāpārzina arī informācija par PayPal Pircēju aizsardzības ietekmi uz pārdevējiem.

Pamatprasības

Lai kvalificētos “PayPal” Pārdevēju aizsardzībai, jums ir jāizpilda visas turpmāk minētās pamatprasības, kā arī visas piemērojamās papildprasības:

 • jūsu “PayPal” konta primārajai adresei jābūt vienā no valstīm, uz kurām attiecas šis lietotāja līgums;
 • Lai iesniegtu neatļautu darījumu pretenziju, jums ir jāiesniedz derīgs nosūtīšanas pierādījums vai piegādes apliecinājums, kas pierāda, ka vienība tika nosūtīta vai piegādāta pircējam ne vēlāk kā divas dienas pēc tam, kad PayPal jums paziņojusi par strīdu vai kļūdaina maksājuma atgriešanu. Piemēram, ja PayPal jums paziņo par neatļautu darījumu pretenziju 1. septembrī, lai varētu pretendēt uz PayPal pārdevēja aizsardzību, derīgam nosūtīšanas pierādījumam ir jānorāda, ka vienība tika nosūtīta pircējam ne vēlāk kā 3. septembrī.
 • Vienībai ir jābūt fiziskai, materiālai precei, ko var nosūtīt, izņemot vienības, uz kurām attiecas Papildprasības saistībā ar nemateriālām precēm. Darījumi, kuros jūs personīgi piegādājat vienības un maksājumi tiek veikti klātienē veikalā, arī var kvalificēties PayPal Pārdevēju aizsardzībai, ja vien pircējs ir samaksājis par darījumu klātienē, izmantojot PayPal preču un pakalpojumu darījumiem paredzēto QR kodu.
 • Jums ir jānosūta vienība uz piegādes adresi, kas norādīta informācijas par darījumu lapā jūsu “PayPal” kontā. Ja jūs sākotnēji nosūtāt vienību uz saņēmēja piegādes adresi, kas norādīta darījuma informācijas lapā, bet pēc tam vienība tiek pārsūtīta uz citu adresi, jūs nevarēsiet kvalificēties “PayPal” Pārdevēju aizsardzībai. Tādēļ mēs iesakām neizmantot pircēja izvēlētu piegādes pakalpojumu sniedzēju, lai jūs varētu sniegt derīgu piegādes un piegādes apliecinājumu.
 • Tomēr nosūtīšanas prasība neattiecas uz atbilstīgiem darījumiem, kas ietver vienības, ko jūs piegādājat personīgi, ja jūs piekrītat sniegt mums citu piegādes apliecinājumu vai papildu dokumentāciju vai informāciju par darījumu, ko mēs varam pieprasīt.
 • Jums ir savlaicīgi jāatbild uz PayPal lūgumiem iesniegt dokumentāciju un citu informāciju, kā norādīts mūsu e-pasta sarakstē ar jums vai mūsu sarakstē Strīdu izšķiršanas centrā. Ja jūs neatbildat uz PayPal lūgumu iesniegt dokumentāciju un citu informāciju norādītajā laikā, jūs, iespējams, nevarēsiet kvalificēties PayPal pārdevēju aizsardzībai.
 • Ja pārdošanas darījums ietver iepriekš pasūtītas vai pēc pasūtījuma izgatavotas preces, jums tās jānosūta piedāvājumā norādītajā termiņā. Pretējā gadījumā ieteicams nosūtīt visas preces septiņu dienu laikā pēc maksājuma saņemšanas.
 • Iesniedziet nosūtīšanas vai piegādes apliecinājumu.
 • Maksājumam PayPal pārdevēju aizsardzības lapā „Informācija par darījumiem” ir jābūt atzīmētam kā „atbilstīgs” vai „daļēji atbilstīgs” attiecībā uz pretenzijām par neatļautiem darījumiem, vai „atbilstīgs” attiecībā uz pretenzijām, ja prece nav saņemta.
 • Jums ir jāpieņem viens maksājums no viena “PayPal” konta par pirkumu (daļējs maksājums un/vai maksājums pa daļām nav atbilstīgs).

To, vai jūsu pretenzija atbilst PayPal Pārdevēju aizsardzības nosacījumiem, izlemj PayPal pilnībā pēc saviem ieskatiem. PayPal pieņems galīgo lēmumu pilnībā pēc saviem ieskatiem, pamatojoties uz atbilstīguma prasībām, strīdu izšķiršanas procesā iesniegtu informāciju vai dokumentāciju vai citu informāciju, ko PayPal attiecīgajos apstākļos uzskata par būtisku un atbilstošu.

Prasību “Prece nav saņemta” papildprasības

Lai kvalificētos PayPal pārdevēju aizsardzībai attiecībā uz pircēja pretenziju „Prece nav saņemta”, jums ir jāizpilda gan pamatprasības, gan šādas papildprasības:

 • ja pircējs iesniedz maksājuma atmaksas prasību kartes izsniedzējam saistībā ar maksājumu, kas veikts ar karti, maksājumam ir jābūt atzīmētam kā “atbilstīgam” “PayPal” Pārdevēju aizsardzībai lapā “Informācija par darījumu”.
 • jums ir jāiesniedz piegādes apliecinājums, kā aprakstīts turpmāk.

Papildprasības saistībā ar nemateriālām precēm

Lai PayPal Pārdevēju aizsardzību varētu piemērot nemateriālu preču un pakalpojumu pārdošanas darījumam, tam jāatbilst pamatprasībām un šādām papildprasībām:

 • Integrācijas prasības:
  • ja jūs izmantojat integrētu “PayPal” norēķināšanās produktu un pieņemat maksājumus tieši tīmekļa vietnē vai mobilajām ierīcēm pielāgotā vietnē, jums jāizmanto šī produkta pašreizējā versija;
  • ja “PayPal” ir integrēts ar trešo personu vai vietējo lietotņu starpniecību, jums norēķināšanās posmā ir jānodod informācija par sesiju “PayPal”;
  • atkarībā no jūsu uzņēmējdarbības modeļa, var tikt piemērotas citas integrācijas prasības. Ja nepieciešams, mēs jūs laicīgi informēsim par šādām prasībām;
 • PayPal ir atzīmējis nemateriālo preču darījumu kā “atbilstīgu” lapā “Informācija par darījumu” vai kā citādi sniedzis jums rakstisku paziņojumu par atbilstību.
 • jūs piegādājāt preci un sniedzāt piegādes apliecinājumu par nemateriālo preču piegādi.

Piegādes apliecinājuma vai nosūtīšanas pierādījuma sniegšana

Fiziskās preces

Zemāk minētais ir nepieciešams kā:

Nosūtīšanas pierādījums

Piegādes apliecinājums

Piegādes pakalpojumu sniedzēja tiešsaistes vai fiziskā dokumentācija, kurā norādīts:

 • nosūtīšanas datums;
 • saņēmēja adrese, kas atbilst piegādes adresei lapā “Informācija par darījumu”, vai
 • saņēmēja adrese, kurā norādīta vismaz pilsēta/valsts vai pasta indekss (vai starptautisks ekvivalents).

Piegādes pakalpojumu sniedzēja tiešsaistes vai fiziskā dokumentācija, kurā norādīts:

 • piegādes datums un statuss “piegādāts”;
 • saņēmēja adrese, kas atbilst piegādes adresei lapā “Informācija par darījumu”;
 • saņēmēja adrese, kurā norādīta vismaz pilsēta/valsts vai pasta indekss (vai starptautisks ekvivalents).

SVARĪGI! Pārvadātāja izvēle un tā sniegtās piegādes iespējas var būtiski ietekmēt jūsu spēju izpildīt prasību sniegt piegādes apliecinājumu. Lūdzu, pārliecinieties, it īpaši, ja preces tiek sūtītas starptautiski, ka jūsu izvēlētais pārvadātājs var apliecināt, ka sūtījums ir piegādāts pareizajā adresē vai arī jūsu Pārdevēja aizsardzības prasība var tikt noraidīta.

Nemateriālas preces

Nemateriālo preču piegādes apliecināšanai ir nepieciešams:

QR koda darījumi

Piegādes vai nosūtīšanas apliecināšanai ir nepieciešams:

Nemateriālu vai digitālu preču piegādi apliecina pārliecinoši pierādījumi, ka prece ir piegādāta vai pirkuma pasūtījums ir izpildīts. Pārliecinoši pierādījumi var ietvert ierakstus, kuros norādīts vienības nosūtīšanas datums un tas, ka vienība ir:

 • elektroniski nosūtīta saņēmējam, attiecīgā gadījumā norādot saņēmēja adresi (e-pasts, IP utt.);
 • saņemta un saņēmējs var tai piekļūt.

Attiecībā uz QR kodu darījumiem jums var būt jāiesniedz mums citi pierādījumi par piegādi vai papildu dokumentācija, vai informācija par darījumu.

Neatbilstīgas vienības un darījumi

PayPal Pircēju aizsardzībai nav atbilstīgas šādas preces vai darījumi:

 • nekustamais īpašums, tai skaitā dzīvojamais īpašums;
 • transportlīdzekļi, tostarp, bet ne tikai, mehāniskie transportlīdzekļi, motocikli, atpūtas transportlīdzekļi, gaisa kuģi un laivas, izņemot pārnēsājamos personīgos vieglos transportlīdzekļu atpūtas nolūkiem, piemēram, velosipēdus un giroskūterus;
 • uzņēmumi (to iegāde vai ieguldīšana tajos);
 • ražošanā izmantotās rūpniecības iekārtas;
 • maksājumi, kas līdzvērtīgi skaidrai naudai, tai skaitā nemainīgas vērtības vienības, piemēram, dāvanu kartes un priekšapmaksas kartes;
 • maksājumi, kas veikti par zeltu (fiziski vai biržā tirgotā);
 • finanšu produkti vai jebkādu veidu ieguldījumi;
 • azartspēles, spēles un/vai citas darbības ar dalības maksu un laimestu;
 • ziedojumi, tostarp maksājumi, kas saņemti kolektīvās finansēšanas vai aizdevuma rezultātā;
 • Maksājumi valsts iestādei (izņemot valstij piederošus uzņēmumus), valsts aģentūrai vai trešajai pusei, kas iekasē maksājumus valsts iestāžu vai valsts aģentūru uzdevumā.
 • maksājumi jebkuram rēķinu apmaksas pakalpojuma sniedzējam;
 • vienība, par kuru pircējs pretenzijā (vai nu mums, vai kartes izdevējam) norāda, ka jūsu nosūtītā prece nav tā, ko pircējs pasūtīja (pretenzija “Būtiski neatbilst aprakstam”);
 • Fiziskas, materiālas preces vai pakalpojumi, ko jūs piegādājat personīgi, tostarp saistībā ar jūsu veikalā klātienē veiktu maksājumu, izņemot gadījumus, kad pircējs samaksājis par darījumu klātienē, izmantojot PayPal preču un pakalpojumu darījumiem paredzēto QR kodu.
 • Jebkas, ko PayPal pēc saviem ieskatiem nosaka saskaņā ar šo lietotāja līgumu vai PayPal Atļautas lietošanas politiku, pat ja darījums sākotnēji ir atzīmēts kā "atbilstīgs" vai "daļēji atbilstīgs" lapā "Informācija par darījumu".
 • Maksājumi, kas veikti, izmantojot PayPal Izmaksas (iepriekš Masveida maksājums).
 • personiskie maksājumi, tai skaitā maksājumi, kas nosūtīti, izmantojot funkcionalitāti PayPal draugiem un ģimenei;
 • Maksājumi, kuru apstrādei netika izmantots pircēja PayPal konts, izņemot gadījumus, kad esat piekritis PayPal viesu norēķinu iespējas izmantošanai norēķinos par darījumiem un jūsu uzņēmuma konts ir reģistrēts Amerikas Savienotajās Valstīs, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Kanādā, Brazīlijā vai Meksikā.
 • Preces, kas nosūtītas pēc PayPal ieteikuma tās nenosūtīt.

PAYPAL LIETOTĀJA LĪGUMS

AIZLIEGTAS DARBĪBAS UN AIZTURĒŠANAS

Aizliegtas darbības

Lietojot mūsu tīmekļa vietnes, jūsu “PayPal” kontu, “PayPal” pakalpojumus vai saziņā ar “PayPal”, citiem “PayPal” klientiem vai trešajām personām, jūs nedrīkstat:

 • pārkāpt šo lietotāja līgumu, PayPal Atļautās lietošanas politiku, komersantu līgumus (ja tie attiecas uz jums) vai jebkuru citu līgumu, kas noslēgts starp mums;
 • pārkāpt jebkuru likumu, statūtu, rīkojumu vai regulējumu (piemēram, noteikumus par finanšu pakalpojumiem, patērētāju aizsardzību, negodīgu konkurenci, diskriminācijas novēršanu vai nepatiesu reklāmu);
 • pārkāpt “PayPal” vai trešās personas autortiesības, patenta, preču zīmes, komercnoslēpuma vai citas intelektuālā īpašuma tiesības vai publicitātes vai privātuma tiesības;
 • pārdot viltotas preces;
 • rīkoties apmelojoši, draudīgi vai aizskaroši un izmantot negodīgus tirdzniecības paņēmienus;
 • sniegt nepatiesu, neprecīzu vai maldinošu informāciju;
 • nosūtīt vai saņemt mūsu ieskatā potenciāli krāpnieciskus vai neatļautus līdzekļus;
 • atteikties sadarboties izmeklēšanas ietvaros vai iesniegt apliecinājumu par savu identitāti vai informāciju, kas jums ir jāsniedz mums;
 • strīda risināšanas procesa laikā saņemt vai mēģināt saņemt līdzekļus gan no “PayPal”, gan no pārdevēja, bankas vai kartes izdevēja par to pašu darījumu;
 • pārvaldīt ar citu kontu saistītu kontu, kas ir iesaistīts kādā no minētajām aizliegtajām darbībām;
 • veikt uzņēmējdarbību vai izmantot “PayPal” pakalpojumus tādā veidā, kas ir vai var būt par pamatu:
  • sūdzībām;
  • pircēju lūgumiem (kas iesniegti mums vai karšu izdevējiem) atzīt jums veiktos maksājumus par nederīgiem;
  • komisijas maksām, naudassodiem, sodiem vai citām saistībām vai zaudējumiem “PayPal”, citiem “PayPal” klientiem, trešajām personām vai jums;
 • izmantot savu “PayPal” kontu vai “PayPal” pakalpojumus tādā veidā, ko “PayPal”, Visa, MasterCard, American Express, Discover vai jebkurš cits elektronisko līdzekļu pārskaitījumu tīkls pamatoti uzskata par karšu sistēmas ļaunprātīgu izmantošanu vai karšu asociācijas vai tīkla noteikumu pārkāpumu;
 • pieļaut, lai jūsu “PayPal” kontā ir atlikums, kas ietver summu, ko esat parādā mums;
 • Izsniegt sev skaidras naudas kredītu no kredītkartes (vai palīdzēt to izdarīt citiem);
 • piekļūt PayPal pakalpojumiem no valsts, kas nav iekļauta mūsu atļauto valstu sarakstā;
 • veikt jebkādas darbības, kas nesamērīgi vai nepamatoti noslogo mūsu vai mūsu vārdā pārvaldītās tīmekļa vietnes, programmatūru un sistēmas (tostarp tīklu un serveru, kas tiek izmantoti, lai sniegtu kādu no “PayPal” pakalpojumiem) vai “PayPal” pakalpojumus;
 • veicināt jebkādus vīrusus, „trojas zirgus”, ļaunprogrammatūru, tārpus vai citas datorprogrammēšanas procedūras, kas mēģina vai var bojāt, traucēt, apdraudēt, ļaunprātīgi izmantot, nodarīt kaitējumu, slepeni pārtvert vai ekspropriēt, vai iegūt nesankcionētu piekļuvi jebkurai sistēmai, datiem, informācijai vai "PayPal" pakalpojumiem;
 • izmantot anonimizētu starpniekserveri; izmantot jebkuru robotu, zirnekli, citu automātisku ierīci vai manuālo procesu, lai bez iepriekšējas rakstveida atļaujas pārraudzītu vai kopētu mūsu tīmekļa vietnes; vai izmantot jebkuru ierīci, programmatūru vai procedūru, lai apietu mūsu robotu izslēgšanas galvenes;
 • traucēt vai negatīvi ietekmēt vai mēģināt traucēt vai negatīvi ietekmēt mūsu vai mūsu pārvaldītās tīmekļa vietnes, programmatūru, sistēmas (tostarp tīklus un serverus, kas tiek izmantoti, lai sniegtu kādu no “PayPal” pakalpojumiem), kādu no “PayPal” pakalpojumiem vai “PayPal” pakalpojumu lietošanu no citu lietotāju puses;
 • veikt jebkādas darbības, kuru dēļ mēs varam zaudēt kādu no mūsu interneta pakalpojumu sniedzēju, maksājumu apstrādātāju vai citu piegādātāju vai pakalpojumu sniedzēju nodrošinātajiem pakalpojumiem;
 • izmantot "PayPal" pakalpojumus, lai pārbaudītu kredītkaršu lietošanas paradumus;
 • apiet jebkuru “PayPal” politiku vai lēmumus par jūsu “PayPal” kontu, piemēram, pagaidu vai nenoteiktu konta piekļuves apturēšanu vai cita veida konta līdzekļu aizturēšanu, ierobežojumus, tostarp, bet ne tikai, iesaistīties šādās darbībās: mēģināt atvērt jaunu vai papildu “PayPal” kontu(- us), ja konts ietver summu, ko esat parādā, vai tā darbība ir ierobežota, piekļuve tam ir apturēta vai tas ir kā citādi ierobežots; atvērt jaunus vai papildu “PayPal” kontus, izmantojot citu personu informāciju (piemēram, vārdu un uzvārdu, adresi, e-pasta adresi utt.); izmantot citas personas “PayPal” kontu;
 • terorizēt un/vai draudēt mūsu darbiniekiem, pārstāvjiem vai citiem lietotājiem;
 • ļaunprātīgi izmantot (kā pircējam vai pārdevējam) mūsu tiešsaistes strīdu izšķiršanas procesu un/vai “PayPal” pircēju aizsardzību;
 • radīt nesamērīgu skaitu mums iesniegtu prasību, kas ir noslēgtas par labu pretenzijas iesniedzējam saistībā ar jūsu "PayPal" kontu vai uzņēmumu;
 • iegūt tādu kredītreitingu no kredītu uzraudzības iestādes, kas norāda uz augstu riska līmeni saistībā ar “PayPal” pakalpojumu lietošanu no jūsu puses;
 • izmantot kredītkarti ar savu “PayPal” kontu, lai izsniegtu sev avansu (vai palīdzēt citiem to darīt);
 • izpaust vai izplatīt cita lietotāja informāciju trešajai personai vai izmantot šādu informāciju mārketinga nolūkiem bez skaidras lietotāja piekrišanas;
 • sūtīt nevēlamas e-pasta ziņas lietotājam vai izmantot “PayPal” pakalpojumus, lai iekasētu maksājumus par nevēlamu e-pastu sūtīšanu vai palīdzību to sūtīšanā trešajām personām;
 • kopēt, pavairot, nodot jebkurai trešajai personai, mainīt, pārveidot, radīt atvasinātus darbus, publiski attēlot vai veidot jebkādu saturu no “PayPal” tīmekļa vietnes(-ēm) bez mūsu vai attiecīgās trešās personas rakstiskas piekrišanas;
 • atklāt jūsu konta paroli(-es) citai personai vai izmantot citas personas paroli. Mēs neesam atbildīgi par zaudējumiem, kas jums radušies, tostarp, bet ne tikai, ja ļaunprātīgas jūsu paroles izmantošanas rezultātā jūsu kontu lieto cita persona, izņemot jūs;
 • veikt vai neveikt vai mēģināt veikt vai neveikt jebkuru citu darbību, kas var traucēt “PayPal” pakalpojuma vai pasākumu, kas īstenoti kā daļa no “PayPal” pakalpojumiem, pareizu darbību, vai rīkoties citādi nekā saskaņā ar šī lietotāja līguma noteikumiem;
 • pieprasīt vai nosūtīt personīgā darījuma maksājumu par komercdarījumu;
 • izmantot “PayPal” pakalpojumus tādā veidā, kas var radīt risku “PayPal” saistībā ar “PayPal” noteikumu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu, terorisma finansēšanas apkarošanu un līdzīgu reglamentējošu pienākumu ievērošanu (tostarp, bet ne tikai, ja mēs nevaram apliecināt jūsu identitāti vai jūs neveicat darbības, lai atceltu jums piemērotu sūtīšanas, saņemšanas vai līdzekļu pārskaitīšanas uz bankas kontu ierobežojumu, vai jūs pakļaujat “PayPal” riskam, ka Eiropas, ASV vai citas iestādes varētu piemērot jebkādu normatīvo sodu par jūsu darījumu apstrādi);
 • integrēt vai izmantot kādu no “PayPal” pakalpojumiem, pilnībā neievērojot visas obligātās prasības, kas jums attiecīgajā brīdī ir paziņotas ar jebkuras integrācijas vai programmētāju rokasgrāmatas vai citas “PayPal” izsniegtas dokumentācijas starpniecību;
 • reklamēt, piedāvāt, iepazīstināt ar vai aprakstīt "PayPal" Credit vai kādu no "PayPal" vienota zīmola kredīta maksājumu instrumentiem saviem klientiem, neiegūstot: (1) nepieciešamo regulatīvo iestāžu atļauju iepriekš; un (2) "PayPal" vai kredīta pakalpojumu sniedzēja (ja tas nav "PayPal") iepriekšēju rakstveida atļauju;
 • ciest no (vai likt mums konstatēt, ka pastāv pamatota iespējamība) jūsu tīmekļa vietnes vai sistēmu drošības pārkāpuma, kā rezultātā neatļauti var tikt izpausta klientu informācija.

Jūs piekrītat, ka iesaistīšanās iepriekš minētajās aizliegtajās darbībās mazina jūsu vai citu klientu drošu piekļuvi jūsu kontam un/vai tā izmantošanu, kā arī mūsu pakalpojumiem vispārīgi.

Kā mēs varam rīkoties, ja veiksiet aizliegtas darbības

Ja mēs uzskatām, ka jūs esat iesaistījies kādā no šīm darbībām, mēs jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem varam veikt vairākus pasākumus, lai aizsargātu “PayPal”, tā klientus un citas personas. Mēs varam veikt šādus pasākumus (bet ne tikai):

 • nekavējoties un bez līgumsoda mums pārtraukt šo lietotāja līgumu, piemērot ierobežojumus jūsu kontam un/vai aizvērt jūsu kontu vai apturēt piekļuvi tam;
 • atteikties sniegt jums “PayPal” pakalpojumus nākotnē;
 • jebkurā laikā un bez atbildības apturēt, ierobežot vai pārtraukt jūsu piekļuvi mūsu vai mūsu vārdā pārvaldītajām vietnēm, programmatūrai, sistēmām (tostarp tīkliem un serveriem, kas tiek izmantoti, lai sniegtu kādu no “PayPal” pakalpojumiem), jūsu “PayPal” kontam vai kādam no “PayPal” pakalpojumiem, tostarp ierobežot jūsu iespējas veikt maksājumus vai nosūtīt naudu, izmantojot jebkuru no norēķinu veidiem, kas ir saistīti ar jūsu “PayPal” kontu, ierobežojot jūsu iespējas nosūtīt naudu vai pārskaitīt to uz bankas kontu;
 • aizturēt jūsu naudas līdzekļus tik lielā apmērā un tik ilgi, cik tas ir pamatoti nepieciešams, lai nodrošinātu aizsardzību pret atbildības risku. Jūs piekrītat, ka (saraksts nav pilnīgs):
 • "PayPal" risks saistībā ar atbildību par jūsu saņemtajiem kredītkaršu maksājumiem pastāv, līdz ir beidzies risks, ka maksājuma atprasījums tiks noslēgts par labu maksātājam/pircējam (kā noteikts karšu shēmas noteikumos). Tas ir atkarīgs no noteiktiem faktoriem, tostarp, bet ne tikai:
  1. preču vai pakalpojumu veida, par kuru jūs saņemat maksājumu;
  2. preču piegādes vai to pakalpojumu izpildes termiņa, par kuriem saņemat maksājumu (piemēram, biļešu pārdošana uz pasākumu vairākus mēnešus pirms pasākuma datuma var radīt lielāku un ilgstošāku maksājumu atmaksas risku nekā daudzu citu preču vai pakalpojumu pārdošana);
 • “PayPal” risks saistībā ar atbildību par pretenziju vai strīdu attiecībā uz jūsu saņemto maksājumu pastāv līdz puses slēdz pretenziju vai strīdu un visas ar pretenziju vai strīdu saistītās pārsūdzības saskaņā ar “PayPal” Pircēju aizsardzību;
 • “PayPal” risks saistībā ar atbildību par jebkuru jūsu maksātnespējas gadījumu pastāv tik ilgi un ciktāl jūsu maksātnespējai piemērojamie tiesību akti aizliedz “PayPal” uzsākt tiesvedību pret jums;
 • ja jūs pieļaujat, ka jūsu “PayPal” kontā ir atlikums, kas ietver summu, ko esat parādā “PayPal”, “PayPal” atbildības risks var pastāvēt tik ilgi un ciktāl jūs esat “PayPal” parādā šo summu;
 • bloķēt jūsu “PayPal” kontu un/vai aizturēt rezerves kontā esošos līdzekļus (tostarp, bet ne tikai, uz vairāk nekā 180 dienām, ja to prasa “PayPal”, ja “PayPal” tiesības izriet no jūsu iesaistīšanās aizliegtās darbībās);
 • atteikties veikt jebkuru konkrētu maksājumu darījumu jebkurā laikā jebkāda iemesla dēļ un tikai pēc pieprasījuma un ja tas nav aizliegts ar likumu paziņot par atteikumu un tā iemesliem, kā arī to, kā jūs varat atrisināt problēmu, ja iespējams;
 • nosūtīt atpakaļ maksājumu (tostarp attiecīgā gadījumā arī uz nosūtītāja finansējuma avotu);
 • uzsākt pret jums tiesvedību;
 • apturēt jūsu tiesības uz “PayPal” pircēju un/vai “PayPal” pārdevēju aizsardzību (tai skaitā retrospektīvi);
 • sazināties ar trešajām personām un sniegt informāciju par aizliegtām darbībām kā norādīts mūsu Paziņojumā par konfidencialitāti;
 • pieprasīt vai atjaunināt neprecīzu informāciju, ko esat mums sniedzis;
 • pieprasīt no jums informāciju vai dokumentus, lai pārbaudītu jūsu identitāti un/vai attiecībā uz precēm vai pakalpojumiem, ko esat sniedzis darījuma ietvaros;
 • ja pārkāpāt mūsu Atļautās lietošanas politiku, jūs arī uzņematies atbildību par zaudējumiem, ko šīs politikas pārkāpums ir radījis PayPal.

Ja izmantojat savu “PayPal” kontu galvenokārt tirdzniecības, uzņēmējdarbības, amatniecības vai profesijas vajadzībām un pārkāpjat Atļautās lietošanas politiku, tad:

 • jums ne tikai tiek piemērotas iepriekš norādītās darbības, bet jums būs jāatlīdzina “PayPal” zaudējumi, kas tam radušies saistībā ar jūsu veikto Atļautās lietošanas politikas pārkāpumu;
 • jūs atzīstat un piekrītat, ka sods 2500,00 USD (vai līdzvērtīga summa jūsu rezidences valsts valūtā) apmērā par Atļautās lietošanas politikas pārkāpumu:
  • ir saprātīga minimālā “PayPal” faktisko zaudējumu aplēse, ņemot vērā visus pašlaik pastāvošos apstākļus, tostarp summas attiecību pret “PayPal” nodarītā kaitējuma apmēru, ko iespējams pamatoti paredzēt;
  • ir samērīgs un proporcionāls attiecībā uz tā piemērošanu pakalpojumu sniegšanai jums;
  • ir nepieciešams, bet ne vairāk kā pietiekami, lai aizsargātu “PayPal” likumīgās intereses attiecībā uz jūsu atbilstību Atļautās lietošanas politikai;
 • “PayPal” var atskaitīt šādus zaudējumus no jebkura esošā atlikuma jebkurā jūsu pārvaldītajā “PayPal” kontā.

Lūdzu, skatiet arī sadaļu tālāk par jūsu atbildību.

Ja vien mēs nenorādām citādi, jūs nedrīkstat izmantot vai mēģināt izmantot savu kontu, kamēr piekļuve tam ir apturēta vai tas ir slēgts. Jums ir jānodrošina, ka visi līgumi ar pārdevējiem vai citām trešajām personām, kas saistīti ar trešo personu maksājumiem (ieskaitot norēķinu līgumu maksājumus), kuru veikšana ir iestatīta no jūsu konta, tiktu atcelti uzreiz pēc jūsu konta slēgšanas vai tā piekļuves apturēšanas. Saskaņā ar šo lietotāja līgumu jūs joprojām esat atbildīgs par visām izmaksām un citām summām, kas rodas jūsu konta lietošanas rezultātā jebkurā brīdī, neatkarīgi no tā, vai tas ir slēgts vai piekļuve tam ir apturēta.

Aizturēšana, ierobežojumi un rezerves

Kas ir līdzekļu aizturēšana, ierobežojumi un rezerves?

Noteiktos apstākļos, lai aizsargātu “PayPal” un to pircēju un pārdevēju, kas izmanto “PayPal” pakalpojumus, drošību un integritāti, “PayPal” var veikt maksājumu līmeņa vai darījumu līmeņa darbības. Ja mēs veicam kādu no šeit aprakstītajām darbībām, mēs parasti paziņosim par to jums, bet mēs varam pamatota iemesla dēļ (piemēram, ja jūs pārkāpjat šo lietotāja līgumu vai mēs uzskatām, ka tas ir ieteicams drošības apsvērumu dēļ) veikt kādu no šīm darbībām bez iepriekšēja brīdinājuma.

Lai pieprasītu informāciju par konta ierobežojumu, līdzekļu aizturēšanu vai rezervēšanu, dodieties uz Strīdu izšķiršanas centru vai izpildiet mūsu e-pasta paziņojumā par ierobežojumu, līdzekļu aizturēšanu vai rezervēšanu ietvertos norādījumus.

Jūs atzīstat un piekrītat, ka visi saskaņā ar šo lietotāja līgumu aizturētie līdzekļi var tikt ieskaitīti jūsu rezerves kontā un jūs sniegsiet mums jebkādu informāciju, ko mēs pamatoti varam pieprasīt, lai mēs varētu noteikt, vai risks ir beidzies.

Aizturētie

Līdzekļu aizturēšana ir darbība, ko “PayPal” noteiktos apstākļos var veikt vai nu darījuma līmenī, vai konta līmenī. Ja “PayPal” aiztur maksājuma summu, tā nav pieejama ne sūtītājam, ne adresātam. Pirms maksājuma aizturēšanas, “PayPal” pārskata vairākus faktorus, tostarp: konta lietošanas ilgumu, darījumu darbības, uzņēmējdarbības veidu, iepriekšējus strīdus ar klientiem un vispārējo klientu apmierinātību. “PayPal” visbiežāk aiztur maksājumus, ja mums ir pamats uzskatīt, ka:

 • darījumi ir paaugstināta riska; piemēram, ja darījums ir saistīts ar augsta riska kategorijas preču vai pakalpojumu pārdošanu vai citiem mums zināmiem faktiem, kas parasti izraisa lielāku maksājuma atmaksu, citu prasību vai strīdu skaitu vai bieži vien ietver krāpšanu vai nelikumīgas darbības;
 • “PayPal” konta īpašnieka pārdošanas darbībā ir novērojamas pēkšņas un neraksturīgas izmaiņas, tostarp saistībā ar “PayPal” kontu saņemto maksājumu atmaksu, atpakaļ nosūtīšanu vai pircēju sūdzību skaita pieaugumu;
 • “PayPal” konts tiek izmantots saistībā ar aizliegtām darbībām;
 • iespējams, ka darījumā iesaistītais PayPal konts ir kompromitēts vai maksājuma veikšanai tiek izmantota zagta finanšu informācija (bankas vai kredītkartes), vai darījums nav citādā veidā attiecīgi autorizēts;
 • lietotājs mēģina nosūtīt vai pārskaitīt krāpnieciski saņemtus līdzekļus uz bankas kontu;
 • lietotājs mums nav sniedzis pietiekamu informāciju, lai mēs varētu pārbaudīt tā identitāti vai uzņēmuma identitāti un/vai lietotājam ir īsa tirdzniecības vēsture ar “PayPal”;
 • jums kā pārdevējam nosūtītais maksājums tiek apstrīdēts kā maksājums, kas ir jāatzīst par nederīgu un jāatsauc;
 • pircējs iesniedz maksājuma atmaksas, atsaukšanas vai “PayPal” Pircēju aizsardzības prasību par jūsu saņemto maksājumu;
 • pircējs iesniedz pretenziju saskaņā ar tiešsaistes tirdzniecības vietas strīdu izšķiršanas procesu;
 • pastāv risks, ka jūsu kontā esošie līdzekļi tiks nosūtīti atpakaļ uz jūsu finansējuma avotu;
 • pastāv atbildības risks (nepilnīgs šādu risku piemēru saraksts ir pieejams sadaļā “Pasākumi, ko varam veikt, ja iesaistīsieties aizliegtās darbībās” iepriekš).

Maksājumu pārskatīšana

Identificējot potenciāli augsta riska darījumu, mēs šo darījumu pārskatām rūpīgāk, pirms ļaujam to turpināt. Tas var būt saistīts ar pamatotām aizdomām, ka maksātāja PayPal konts tiek izmantots saistībā ar aizliegtām darbībām vai citiem iemesliem, ko mēs esam pamatoti noteikuši pēc saviem ieskatiem. Tas var ietvert gadījumus, kad pastāv atbildības risks (nepilnīgs šāda riska piemēru saraksts ir pieejams sadaļā “Pasākumi, ko varam veikt, ja iesaistāties aizliegtās darbībās”).

Ja maksājums tiek pārskatīts, mēs varam:

 • izpildīt pircēja sniegto maksājuma rīkojumu;
 • uzreiz pēc šādas izpildes pēc mūsu ieskatiem piemērot ierobežojumus maksātāja kontam;
 • aizturēt maksājumu maksātāja kontā;
 • paziņot saņēmējam, lai tas aizkavētu ar maksājumu iegādātā pirkuma piegādi.

Kā pircējam, tas var aizkavēt jūsu iegādātās vienības saņemšanu. Ja mēs apstiprinām darījumu, mēs paziņosim par to pārdevējam un sniegsim norādījumu nosūtīt preces.

Ja mēs neapstiprinām darījumu, mēs to atcelsim un atdosim līdzekļus jums, ja vien mums nebūs jāveic citas darbības saskaņā ar tiesību aktiem.

Visus pārskatītos maksājumus var joprojām atsaukt saskaņā ar šī lietotāja līguma noteikumiem, bet tie būs atbilstīgi PayPal pārdevēju aizsardzībai, ja atbildīs PayPal pārdevēju aizsardzības prasībām. PayPal sniegs jums paziņojumus e-pastā un/vai jūsu PayPal konta darījumu vēstures cilnē. Maksājumu pārskatīšana attiecas tikai uz maksājumu un tiek veikta, lai samazinātu risku, ka PayPal lietotāji saņem augsta riska darījumus. Maksājumu pārskatīšana nav maksājuma darījuma puses komercdarījumu, rakstura vai reputācijas pārskatīšana vai tās apliecinājums no PayPal puses, un to nevajadzētu uzskatīt par kādas personas cieņu mazinošu.

Līdzekļu aizturēšana pēc jūsu norādījumiem

Noteiktas “PayPal” funkcijas var ļaut jums (vai nu tieši vai ar kādas personas starpniecību, kurai jūs atļaujat rīkoties savā vārdā, piemēram, tiešsaistes tirdzniecības vietas platformas, kurā jūs darbojaties kā pārdevējs) sniegt mums norādījumu aizturēt jūsu līdzekļus (tostarp ieņēmumus no maksājumiem, ko saņemat, izmantojot “PayPal”) savā rezerves kontā.

Tādā gadījumā mēs parādīsim šo līdzekļu pieejamības statusu jūsu konta atlikumā – statusa apraksts var atšķirties atkarībā no funkcijas, ko jūs izmantojāt, lai sniegtu mums norādījumus veikt līdzekļu aizturēšanu. Mēs atcelsim līdzekļu aizturēšanu atbilstoši jūsu (vai personas, kurai esat atļāvis rīkoties jūsu vārdā) sniegtajiem norādījumiem saskaņā ar pārējo šo lietotāja līgumu.

Konta ierobežojumi

Ierobežojumi tiek piemēroti, lai palīdzētu aizsargāt PayPal, pircējus un pārdevējus, kad mēs pamanām aizliegtas darbības, paaugstinātu finanšu risku vai darbības, kas mums šķiet neparastas vai aizdomīgas. Ierobežojumi palīdz arī apkopot informāciju, kas nepieciešama, lai jūsu PayPal konts paliktu atvērts.

Ir vairāki iemesli, kāpēc jūsu “PayPal” kontam var tikt piemēroti ierobežojumi, ieskaitot gadījumus, kad mums ir pamats uzskatīt, ka:

 • kāds lieto jūsu “PayPal” kontu bez jūsu ziņas, mēs piemērosim tam ierobežojumus drošības nolūkiem un pārbaudīsim krāpnieciskās darbības;
 • kāds ir izmantojis jūsu karti vai bankas kontu bez jūsu atļaujas, piemēram, ja jūsu debetkartes vai kredītkartes izdevējs vai banka mūs par to brīdina;
 • jūs pārkāpāt šo Lietotāja līgumu vai Atļautas lietošanas politiku;
 • jūsu kā pārdevēja darbība liecina par to, ka jūsu “PayPal” konts ir augsta riska. Šādi piemēri ietver: pazīmes par sliktu pārdošanas sniegumu, jo esat saņēmis neparasti lielu skaitu maksājuma atmaksas vai citu prasību, jūs pārdodat pilnīgi jaunu vai augstu izmaksu produktu vai jūsu ierastais pārdošanas apjoms strauji pieaug;
 • pastāv atbildības risks (nepilnīgs šādu risku piemēru saraksts ir pieejams sadaļā “Pasākumi, ko varam veikt, ja iesaistīsieties aizliegtās darbībās” iepriekš).

Mēs varam arī piemērot ierobežojumus jūsu “PayPal” kontam, lai ievērotu piemērojamos tiesību aktus.

Lai ierobežojumus varētu atcelt, jums būs jāatrisina visas ar kontu saistītās problēmas. Parasti tas notiek pēc tam, kad jūs sniedzat informāciju, ko esam lūguši. Tomēr, ja pēc šīs informācijas sniegšanas mēs pamatoti uzskatām, ka risks joprojām pastāv, mēs varam veikt pasākumus, lai aizsargātu “PayPal”, mūsu lietotājus, trešo personu vai jūs no maksājumu atsaukšanas, komisijas maksām, naudassodiem, sodiem, juridiskiem un/vai regulatīviem riskiem un citām saistībām.

Rezerves

Mēs jebkurā laikā varam veikt līdzekļu rezervāciju jūsu “PayPal” kontā, ja uzskatām, ka ar jums, jūsu “PayPal” kontu, jūsu uzņēmējdarbības modeli vai jūsu darījumiem ir saistīts augsts risks. Ja mēs piemērojam rezervi jūsu “PayPal” kontam, visi vai daļa no jūsu “PayPal” kontā esošajiem līdzekļiem ir rezervēta kā izņemšanai nepieejama, lai nodrošinātu aizsardzību pret risku, ka jūsu veiktie maksājumi tiks atsaukti vai anulēti, vai jebkādu citu ar jūsu “PayPal” kontu vai “PayPal” pakalpojumu izmantošanu saistītu risku. Mēs ņemam vērā vairākus faktorus, tostarp no iekšējiem avotiem un trešajām personām pieejamo informāciju, lai pieņemtu lēmumu par līdzekļu rezervāciju.

“PayPal” ņem vērā vairākus faktorus (saraksts nav pilnīgs) un to, vai un kā šie faktori ir mainījušies laika gaitā, tostarp:

 • cik ilgi jūs esat veicis saimniecisko darbību;
 • vai jūsu nozarē ir lielāka maksājumu atmaksas iespējamība;
 • jūsu maksājumu apstrādes vēsturi ar “PayPal” un citiem pakalpojumu sniedzējiem;
 • jūsu uzņēmuma un/vai personīgo kredītvēsturi;
 • jūsu piegādes termiņus;
 • vai jūs esat pārsniedzis vidējo atgriešanas, maksājumu atmaksas, pretenzijas vai strīdu skaitu.

Jūsu “PayPal” kontā var veikt divu veidu līdzekļu rezervēšanu, ko var piemērot atsevišķi vai vienlaicīgi:

 • piemērojot “pastāvīgo rezervi”, daļa no katra jūsu saņemtā darījuma tiek katru dienu aizturēta un pēc tam regulāri atbrīvota. Piemēram, ja tiek rezervēti 10 % un tie tiek aizturēti 90 dienas – tad 10 % no 1. dienā saņemtajiem līdzekļiem tiek aizturēti un pēc tam atbrīvoti 91. dienā, 10 % no 2. dienā saņemtajiem līdzekļiem tiek aizturēti līdz 92. dienai utt. Pastāvīgā rezerve ir visbiežākais rezerves veids;
 • “minimālā rezerve” ir noteikta minimālā līdzekļu summa, kam vienmēr ir jābūt pieejamai jūsu kontā. Minimālo rezervi vai nu atskaita kā vienreizēju avansa summu, vai arī to pakāpeniski atskaita kā daļu no pārdošanas darījumiem, līdz tiek sasniegta minimālā rezerve, līdzīgi kā pastāvīgā rezerve.

Ja jūsu “PayPal” kontā tiek rezervēti līdzekļi, nauda tiks pārvietota uz jūsu rezerves kontu un parādīta kā “apstrādē”, un mēs par to jūs informēsim.

Ja mēs mainīsim rezervi, jo mainīsies riska novērtējums, mēs arī par to jūs informēsim.

Jūs apņemsieties uz sava rēķina veikt papildu darbības, kas nepieciešamas, lai rezervētu līdzekļus vai izveidotu cita veida nodrošinājumu tā, kā mēs pamatoti noteiksim. Tas var ietvert visu nepieciešamo dokumentu izveidi un jebkāda veida dokumentu, ko mēs pamatoti pieprasām, reģistrēšanu, lai mēs varētu uzlabot jebkuru nodrošinājumu.

PAYPAL LIETOTĀJA LĪGUMS

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Mēs iesakām regulāri un rūpīgi uzraudzīt savu kontu.

Ja radusies problēma...

Ja jums ir iemesls uzskatīt, ka ar jūsu kontu vai mūsu pakalpojumu ir radusies problēma, veiciet tālāk norādītās darbības.

1. darbība: Nosakiet problēmas veidu:

 • Neparedzēts norēķinu līguma maksājums

  Jūs esat noslēdzis norēķinu līgumu un no jūsu konta uz citu PayPal kontu saskaņā ar šo norēķinu līgumu ir veikts maksājums, bet:

  • jūs neesat iepriekš vienojies ar saņēmēju par precīzu maksājuma summu;
  • maksājuma summa ir lielāka nekā jūs varētu pamatoti sagaidīt, balstoties uz iepriekšējiem maksājumiem un citiem apstākļiem.
 • Nepareizs maksājums

  No jūsu konta uz citu PayPal kontu nosūtītais maksājums nav veikts saskaņā ar norādījumiem, ko jūs mums sniedzāt, kad lūdzāt veikt maksājumu (piemēram, maksājuma summa bija nepareiza, tas aizkavējās vai tika nosūtīts nepareizajam saņēmējam) vai arī jūs saņēmāt šādu maksājumu.

 • Ar drošību vai krāpšanu saistīta problēma
  • Neatļauts maksājums

   Jūs (vai kāds, kas ir pilnvarots veikt maksājumus jūsu vietā) neesat atļāvis no jūsu konta veikto maksājumu.

  • Cita ar drošību vai krāpšanu saistīta problēma

   Ir radusies cita ar drošību vai krāpšanu saistīta problēma, piemēram:

   • ir notikusi cita veida neatļauta piekļuve jūsu kontam;
   • jūsu parole vai PIN ir kompromitēts;
   • ierīce, kuru izmantojāt, lai piekļūtu mūsu pakalpojumiem, ir pazaudēta, nozagta vai deaktivizēta.

   Pirms sazināties ar mums, veiciet mūsu Pamatinformācijas par maksājumiem un pakalpojumiem sadaļā Kā rīkoties drošības problēmas gadījumā norādītās darbības.

 • Cita veida problēma

  Ir radusies cita ar jūsu kontu vai mūsu pakalpojumu saistīta problēma, kas nav minēta iepriekš. Piemēram, mēs, iespējams, esam pieļāvuši faktu, aprēķinu vai matemātisku kļūdu saistībā ar jūsu PayPal kontu, kad jūs iemaksājāt līdzekļus jūsu PayPal kontā vai pārskaitījāt tajā esošos līdzekļus uz bankas kontu.

  Ja pirkums, par kuru norēķinājāties ar PayPal, neatbilst aprakstam vai neesat saņēmis pirkumu, uz to attiecas PayPal Pircēju aizsardzība, nevis šī sadaļa. Lai uzzinātu, kā risināt šādas problēmas, lūdzu, skatiet PayPal Pircēju aizsardzības sadaļu.

2. darbība. Pastāstiet mums par problēmu

Sazinieties ar mums, cik drīz vien iespējams, lai pastāstītu par problēmu (tostarp problēmas veidu, lai mēs varētu jums palīdzēt, cik ātri vien iespējams).

Jums jāsniedz visa informācija par problēmas apstākļiem, ko mēs pamatoti pieprasām, un jāveic visi saprātīgie pasākumi, ko mēs lūdzam, lai palīdzētu mums veikt izmeklēšanu.

Ja ziņosiet mums par problēmu mutvārdos, mēs varam lūgt, lai jūs rakstveidā ziņotu par to desmit darbdienu laikā pēc tam.

Saskaņā ar mūsu Privātuma paziņojumu mēs varam sniegt informāciju, ko šādos apstākļos uzskatām par atbilstošu, trešajām personām.

Kā mēs palīdzēsim...

Saskaņā ar pārējo šo lietotāju līgumu mēs tiecamies izskatīt problēmu un kopā ar jums atrisināt to 60 dienu laikā. Turklāt, ja jūsu problēma ir:

 • Negaidīts norēķinu līguma maksājums, desmit darbdienu laikā pēc tam, kad būsiet mūs par to informējuši, mēs rīkosimies kādā no tālāk minētajiem veidiem:
  • atlīdzināsim jums maksājuma summu;
  • paskaidrosim, kāpēc nevaram izmaksāt jums atlīdzību.
 • Nepareizs maksājums uz citu “PayPal” kontu, mēs:
  • nekavējoties mēģināsim izsekot maksājumu un bez maksas paziņosim jums par iznākumu;
  • atlīdzināsim jums pēc iespējas ātrāk (un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā darbdienas beigās pēc tam, kad jūs mums pastāstīsiet par problēmu), atgriežot jūsu kontu tādā stāvoklī, kādā tas būtu bijis, ja nepareizais maksājums tiktu veikts tā, kā to norādījis sūtītājs. Tas nozīmē:
   • ja nepareizā maksājuma rezultātā jūsu kontā ir mazāk līdzekļu, nekā tad, ja maksājums būtu veikts kā norādīts, mēs ieskaitīsim šo starpību jūsu kontā;
   • ja nepareizā maksājuma rezultātā jūsu kontā ir vairāk līdzekļu, nekā tad, ja maksājums būtu veikts kā norādīts, mēs varam atskaitīt papildu līdzekļus no jūsu konta;
  • izmaksāsim jums atlīdzību par zaudējumiem vai kaitējumu, kas tieši un pamatoti sagaidāmi radušies nepareiza maksājuma rezultātā, un ieskaitīsim to jūsu kontā.
 • Neatļauts maksājums uz citu PayPal kontu, mēs atgriezīsim jūsu kontu tādā stāvoklī kā pirms maksājuma veikšanas, cik drīz vien iespējams (un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā darbdienas beigās pēc tam, kad jūs mums pastāstīsiet par problēmu). Tas var ietvert jūsu maksājuma atlīdzināšanu.

Kad mēs nevaram jums nodrošināt kompensāciju...

Jums nav tiesību saņemt finansiālu kompensāciju no mums, kā norādīts iepriekš, un jums būs jāatmaksā jebkāda no mums saņemtā kompensācija (ko mēs varam atskaitīt no jūsu konta), ja:

 • jūs nesniedzat visu informāciju par problēmas apstākļiem, ko mēs pamatoti esam pieprasījuši (tostarp, ja jūs mūs informējat par problēmu mutvārdos, bet neizpildāt mūsu lūgumu informēt mūs par problēmu rakstveidā 10 darbdienu laikā);
 • jūs neveiksiet visus saprātīgos pasākumus, ko mēs lūdzam veikt, lai palīdzētu mums izmeklēšanā;
 • mēs varam pierādīt, ka jūs rīkojāties krāpnieciski;
 • mēs varam pierādīt, ka problēmu ir radījuši no mums neatkarīgi apstākļi (piemēram, ugunsgrēks vai plūdi, vai interneta pieslēguma zudums), neraugoties uz mūsu saprātīgajiem piesardzības pasākumiem;
 • mums ir pamats domāt, ka problēma, kas dod jums tiesības uz kompensāciju, nepastāv;
 • saistībā ar šādām problēmām:

Neparedzēts norēķinu līguma maksājums

Nepareizs maksājums

Neatļauts maksājums

jūs informējat mūs par problēmu vairāk nekā 8 nedēļas pēc maksājuma veikšanas;

jūs piekritāt, ka mēs veiksim maksājumu, un mēs vai tirgotājs sniedzām jums detalizētu informāciju vismaz 4 nedēļas pirms maksājuma veikšanas;

jūs informējat mūs par problēmu vairāk nekā 13 mēnešus pēc maksājuma veikšanas;

mēs varam pierādīt, ka jūs mums sniedzāt nepareizu informāciju par maksājumu;

mēs varam pierādīt, ka maksājums tika veikts atbilstoši norādījumiem, ko maksātājs mums sniedza, kad lūdza mūs to veikt;

no mums neatkarīgu apstākļu dēļ jūsu “PayPal” konta atlikumā nebija pietiekami daudz līdzekļu maksājuma veikšanai;

mēs varam pierādīt, ka mūsu sistēma nedarbojās pareizi, un jūs zinājāt par to, uzsākot darījumu;

kavējums, kas saskaņā ar jūsu teikto radās no nepareiza maksājuma, patiesībā radās “PayPal” piemērotas līdzekļu aizturēšanas, ierobežojuma vai rezerves rezultātā saskaņā ar šo lietotāja līgumu;

jūs informējat mūs par problēmu vairāk nekā 13 mēnešus pēc maksājuma veikšanas;

mēs varam pierādīt, ka maksājums tika veikts, jo jūs nenodrošinājāt sava konta drošību vai nu ar nodomu vai rupjas neuzmanības dēļ (piemēram, jūs vieglprātīgi nodevāt savu “PayPal” ID un/vai paroli vai PIN kādai citai personai);

ir radusies cita ar drošību vai krāpšanu saistīta problēma un jūs neesat mūs par to informējis. Mēs neizmaksāsim kompensāciju par neatļautiem maksājumiem, kas veikti no jūsu konta, pirms jūs mums pastāstāt par šo problēmu.

Reizēm mēs pamanīsim problēmu pirmie. Ja mums ir jāinformē jūs par problēmu, mēs to parasti darīsim, izmantojot Drošas ziņojumapmaiņas centru, kam jūs varat piekļūt, pierakstoties savā kontā. Ja jums vajadzētu rīkoties steidzami, mēs varam izmantot arī citus līdzekļus, piemēram, e-pastu, lai pieprasītu rīcību.

Ja mēs esam veikuši maksājumu uz jūsu finansējuma avotu kļūdas dēļ, mēs šo kļūdu varam labot, attiecīgi iemaksājot vai atskaitot līdzekļus no attiecīgā finansējuma avota(-iem).

Sūdzības

Ziņošana par strīdiem ar “PayPal” par mūsu pakalpojumiem

Sazinieties ar mums, lai ziņotu par jūsu strīdiem ar PayPal saistībā ar mūsu pakalpojumiem.

Ja starp jums un “PayPal” rodas strīds, mēs vēlamies uzzināt jūsu bažas un kliedēt tās un, ja mēs to nespējam, sniegt jums neitrālu un izmaksu ziņā efektīvu veidu, kā ātri atrisināt strīdu.

Ja neesat apmierināts ar sūdzības izskatīšanas procesa iznākumu...

Ja jūs neesat apmierināts ar jebkuras sūdzības par mūsu pakalpojumiem iznākumu pēc sūdzības eskalācijas procesa pabeigšanas, jūs varat to eskalēt, sazinoties ar:

PAYPAL LIETOTĀJA LĪGUMS

Citi juridiskie noteikumi

Savstarpējā saziņa

Saziņa ar mums

Jūs varat sazināties ar mums:

 • rakstot mums pa pastu uz mūsu galveno biroju: PayPal (Europe) S. à r.l. et Cie, S.C.A. Attention: Legal Department, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg (Luksemburga);
 • apmeklējot mūsu lapu “Sazinieties ar mums”:
  • lai sazinātos ar mums tiešsaistē, noklikšķiniet uz saites “Nosūtīt mums e-pastu”;
  • ja vēlaties mums piezvanīt, noklikšķiniet uz saites “Zvanīt mums”, lai uzzinātu mūsu tālruņa numuru.

Ar šo lietotāja līgumu saistīti juridiskie paziņojumi jums ir jānosūta mums pa pastu.

Jums adresēti paziņojumi

Jūs piekrītat, ka mēs varam jums sniegt paziņojumus vai citu informāciju, publicējot to PayPal tīmekļa vietnē(-ēs) (tostarp informāciju, kurai piekļūstat tikai jūs, pierakstoties savā kontā), nosūtot to uz jūsu kontā norādīto e-pasta adresi vai pasta adresi, zvanot pa tālruni vai nosūtot SMS. Lai saņemtu paziņojumus un informāciju par mūsu pakalpojumiem, jums ir jābūt interneta piekļuvei un e-pasta kontam. Izņemot šī lietotāja līguma grozījumus, tiek uzskatīts, ka jūs esat saņēmis šādu paziņojumu 24 stundu laikā pēc tam, kad tas ir publicēts PayPal tīmekļa vietnē(-ēs) vai nosūtīts jums e-pastā. Ja paziņojums tiek nosūtīts pa pastu, mēs uzskatīsim, ka jūs to esat saņēmis 3 darbdienu laikā pēc tā nosūtīšanas. Mēs paturam tiesības slēgt jūsu PayPal kontu, ja jūs atsaucat savu piekrišanu saņemt elektroniskos paziņojumus.

Mūsu rīcības iemeslu atklāšana

Mūsu lēmums par līdzekļu aizturēšanu, ierobežojumiem, rezervēm un citām darbībām, ko mēs pieņemam saskaņā ar šo lietotāja līgumu, neatkarīgi no tā, vai tās ierobežo vai paplašina jūsu piekļuvi mūsu pakalpojumam, mūsu infrastruktūrai, mūsu tīmekļa vietnēm, mūsu programmatūrai vai mūsu sistēmām (tostarp tīkliem un serveriem, kas tiek izmantoti, lai sniegtu kādu no mūsu pakalpojumiem), neatkarīgi no tā, vai tos pārvaldām mēs vai tie tiek pārvaldīti mūsu vārdā (tostarp, bet ne tikai, jebkāda bloķēšana, ierobežojumi, apturēšana, izbeigšana, aizturēšana un rezerves) var būt balstīti uz konfidenciāliem kritērijiem, kas ir būtiski mūsu riska pārvaldībai un “PayPal”, mūsu klientu un/vai pakalpojumu sniedzēju aizsardzībai. Mēs varam izmantot krāpšanas un risku modelēšanu, lai novērtētu ar jūsu “PayPal” kontu saistīto risku. Turklāt, iespējams, ka noteiktas informācijas izpaušanu jums par šādiem lēmumiem ierobežo regula vai valsts iestāde. Mums nav pienākuma sniegt jums plašāku informāciju par mūsu riska pārvaldības vai drošības procedūrām.

Mūsu tiesības

Nodrošinājums

Lai nodrošinātu šī lietotāja līguma izpildi, jūs piešķirat mums juridisku prasību pret jūsu “PayPal” kontā esošajiem līdzekļiem kā jebkuras summas, ko esat mums parādā, nodrošinājumu. Tas tiek juridiski dēvēts par “apgrūtinājumu” un “nodrošinājumu” jūsu “PayPal” kontā.

Neaktīvie konti

Ja jūsu PayPal konts ir neaktīvs vismaz 12 mēnešus pēc kārtas, mēs varam iekasēt ikgadēju maksu par neaktivitāti. Neaktīvs nozīmē, ka neesat pieteicies savā PayPal kontā vai kā citādi izmantojis savu PayPal kontu, lai nosūtītu, saņemtu vai izņemtu naudu.

Šis noteikums un maksa par neaktivitāti neattiecas uz Ungārijā reģistrētiem personiskajiem kontiem.

Jūsu atbildība

Jūs esat atbildīgs par visiem maksājumu atsaukumiem, atmaksām, prasībām, komisijas maksām, naudas sodiem, sodiem un citām saistībām, kas radušās “PayPal”, jebkuram “PayPal” lietotājam vai jebkurai trešajai personai un ko jūs esat izraisījis vai kas izriet no jūsu darbības saistībā ar jūsu paveiktu šā lietotāja līguma pārkāpumu un/vai “PayPal” pakalpojumu lietošanu neatkarīgi no tā, vai jūsu konts ir slēgts vai piekļuve tam ir apturēta vai liegta. Jūs piekrītat atlīdzināt “PayPal”, lietotājam vai trešajai personai par jebkādām un visām minētajām saistībām.

Jūsu saistību kompensācija

Jūs piekrītat, ka mēs varam atskaitīt jebkādas komisijas maksas, maksājumus vai citas summas, ko jūs esat parādā mums vai mūsu filiālēm, no jūsu vai jūsu pārvaldībā esošajiem kontiem kā noteikts tālāk sadaļā Zaudējumu atlīdzināšana un atbildības ierobežojumi (tostarp, bet ne tikai, saistībā ar šādu filiāļu sniegtajiem pakalpojumiem). Vienkārši sakot, mūsu tiesības atskaitīt summas no jūsu konta nozīmē, ka mēs varam atskaitīt šajā sadaļā minētās komisijas maksas, maksājumus vai citas summas no jūsu vai jūsu pārvaldītā “PayPal” konta atlikuma.

Ja jūsu konta atlikumā nepietiek līdzekļu jūsu saistību segšanai, mēs paturam tiesības iekasēt summu, ko jūs esat mums parādā, atskaitot to (vai tās daļu) no jūsu saņemtajiem maksājumiem vai naudas, ko ieskaitāt savā “PayPal” kontā. Pretējā gadījumā jūs piekrītat atlīdzināt mums citā veidā. Mēs varam arī atgūt mums pienākošās summas, izmantojot juridiskus līdzekļus, tostarp, bet ne tikai, izmantojot parādu piedziņas aģentūras pakalpojumus.

Tiesību pārņemšana

Ja “PayPal” anulē un atsauc maksājumu, ko nosūtījāt saņēmējam (vai nu pēc jūsu iniciatīvas, vai kā citādi), jūs piekrītat, ka “PayPal” uzņemas jūsu tiesības pret saņēmēju un trešajām personām saistībā ar maksājumu un var izmantot šīs tiesības tieši vai jūsu vārdā pēc “PayPal” ieskatiem. Tas tiek juridiski dēvēts par jūsu tiesību pret maksājuma saņēmēju un trešajām personām „subrogāciju” vai “piešķiršanu” “PayPal”.

Tiesību saglabāšana

Mūsu bezdarbība attiecībā uz jūsu vai citu personu izdarītu no šī līguma izrietošo saistību pārkāpumu neliedz mums izmantot mūsu tiesības rīkoties attiecībā uz turpmākiem vai līdzīgiem pārkāpumiem.

Informācija par jums

Mēs varam pieprasīt no jums informāciju, kas mums ir pamatoti nepieciešama, lai atvieglotu šajā lietotāja līgumā aprakstīto mūsu darbību īstenošanu, ļautu mums samazināt krāpšanas risku vai ievērot mūsu normatīvos (tostarp nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas) pienākumus. Jums šie pieprasījumi ir jāievēro savlaicīgi. To izpildei jums var būt ar faksa vai e-pasta starpniecību vai kā citādi uz sava rēķina jānosūta mums identifikācijas dokumenti un informācija par jūsu finansēm un darbībām (piemēram, jūsu jaunākajiem finanšu pārskatiem un tirgotāju apstrādes pārskatiem).

Zaudējumu atlīdzināšana un atbildības ierobežojumi

Šajā sadaļā un sadaļā „Intelektuālais īpašums“ mēs izmantojam terminu „PayPal”, lai atsauktos uz mums (PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.), mūsu mātesuzņēmumu PayPal Holdings, Inc., mūsu filiālēm un ikvienu, kas strādā mūsu vai to labā vai ir pilnvarots rīkoties mūsu vai to vārdā. Mūsu filiāles ietver katru mūsu pārvaldīto uzņēmumu, katru uzņēmumu, kas pārvalda mūs vai ar ko tiekam kopīgi pārvaldīti. Ikviens, kurš strādā pie mums vai mūsu filiālēs vai kurš ir pilnvarots rīkoties mūsu vai to vārdā, ietver katru no mūsu vai to attiecīgajiem direktoriem, valdes locekļiem, darbiniekiem, aģentiem, kopuzņēmuma dalībniekiem, pakalpojumu sniedzējiem un piegādātājiem.

Zaudējumu atlīdzināšana

Jums ir jāatlīdzina “PayPal” par darbībām, kas saistītas ar “PayPal” konta un “PayPal” pakalpojumu lietošanu no jūsu puses.

Jūs piekrītat aizsargāt, atlīdzināt un nenodarīt kaitējumu “PayPal” par jebkuru prasību vai pieprasījumu (ieskaitot pamatotas juridisko pakalpojumu maksas), ko iesniegusi kāda trešā persona vai kas tai radusies šādu darbību rezultātā:

 • jūs pārkāpjat šī lietotāja līgumu;
 • jūs nepareizi izmantojat “PayPal” pakalpojumus;
 • jūs pārkāpjat likumu vai trešās personas tiesības;
 • jebkuras trešās personas darbība vai bezdarbība, kurai jūs atļaujat jūsu vārdā izmantot jūsu “PayPal” kontu vai piekļūt mūsu vai mūsu vārdā pārvaldītajām tīmekļa vietnēm, programmatūrai, sistēmām (tostarp tīklu un serveru, kas tiek izmantoti, lai sniegtu kādu no “PayPal” pakalpojumiem) vai kādam no “PayPal” pakalpojumiem.

Juridiskās atbildības ierobežojums

“PayPal” atbildība attiecas tikai uz jūsu “PayPal” kontu un “PayPal” pakalpojumu lietošanu no jūsu puses. “PayPal” nekādā gadījumā nav atbildīgs par:

 • tieši vai netieši zaudētu peļņu;
 • jebkādiem īpašiem, nejaušiem vai izrietošiem zaudējumiem (tostarp, bet ne tikai, zaudējumiem, kas radušies saistībā ar datu zudumu vai uzņēmējdarbības zaudēšanu),

kas rodas no vai saistībā ar mūsu vai mūsu vārdā pārvaldītajām tīmekļa vietnēm, programmatūras, sistēmām (tostarp tīkliem un serveriem, kas tiek izmantoti, lai sniegtu kādu no “PayPal” pakalpojumiem), kādu no “PayPal” pakalpojumiem vai šo lietotāja līgumu (neatkarīgi no cēloņa, ieskaitot nolaidību), ja vien un ciktāl to neaizliedz tiesību akti.

Mūsu atbildība:

 • jūsu vai
 • jebkuras trešās personas priekšā

jebkurā gadījumā attiecas tikai uz tiešo zaudējumu faktisko summu (izņemot tiešos peļņas zaudējumus), ja vien un ciktāl to neaizliedz tiesību akti.

Turklāt, ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, “PayPal” nav atbildīgs un jūs piekrītat nesaukt “PayPal” pie atbildības par zaudējumiem vai kaitējumu (tostarp, bet ne tikai, naudas līdzekļu, nemateriālo vērtību vai reputācijas, peļņas zaudējumiem vai citiem nemateriāliem zaudējumiem vai jebkādiem īpašiem, netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem), ko tieši vai netieši rada:

 • mūsu vai mūsu vārdā pārvaldīto tīmekļa vietņu, programmatūru, sistēmu (tostarp tīklu un serveru, kas tiek izmantoti, lai sniegtu kādu no “PayPal” pakalpojumiem) vai kāda no “PayPal” pakalpojumiem lietošana no jūsu puses vai nespēja tos lietot;
 • mūsu vai mūsu vārdā pārvaldīto tīmekļa vietņu, programmatūras, sistēmu (tostarp tīklu un serveru, kas tiek izmantoti, lai sniegtu kādu no “PayPal” pakalpojumiem) un jebkuru “PayPal” pakalpojumu kavējumi vai traucējumi;
 • vīrusi vai cita kaitīga programmatūra, kas iegūta, piekļūstot mūsu vai mūsu vārdā pārvaldītajām tīmekļa vietnēm, programmatūrai, sistēmām (tostarp tīkliem un serveriem, kas tiek izmantoti, lai sniegtu kādu no “PayPal” pakalpojumiem) un kādam no “PayPal” pakalpojumiem, vai jebkurai tīmekļa vietnei vai pakalpojumam, kas saistīts ar mūsu tīmekļa vietnēm, programmatūru vai kādu no “PayPal” pakalpojumiem;
 • mūsu vai mūsu vārdā pārvaldīto tīmekļa vietņu, programmatūras, sistēmu (tostarp tīklu un serveru, kas tiek izmantoti, lai sniegtu kādu no “PayPal” pakalpojumiem) un jebkura “PayPal” pakalpojuma, vai no tiem iegūtās informācijas un grafikas pārrāvumi, defekti, kļūdas vai neprecizitātes;
 • trešo personu radīts saturs, darbības vai bezdarbība;
 • piekļuves apturēšana vai cita saistībā ar jūsu “PayPal” kontu veikta darbība;
 • jums ir radusies nepieciešamība mainīt savu praksi, saturu vai uzvedību vai nespēja veikt uzņēmējdarbību vai tās zaudēšana saistībā ar šī lietotāja līguma vai PayPal politikas izmaiņām.

Garantijas neesamība

“PayPal” pakalpojumi tiek sniegti “kā ir” un neietver jebkādas tiešas, netiešas vai tiesību aktos noteiktas pārstāvniecības vai garantijas. “PayPal” īpaši atsakās no visām netiešajām garantijām saistībā ar:

 • īpašumtiesībām,
 • pārdošanai piemērotu kvalitāti,
 • piemērotību konkrētam mērķim,
 • tiesību nepārkāpšanu.

PayPal nekādā veidā nepārvalda produktus vai pakalpojumus, ko sniedz pārdevēji, kuri pieņem PayPal kā norēķinu veidu, un PayPal nevar nodrošināt, ka pircējs vai pārdevējs, ar ko jūs sadarbojaties, faktiski pabeigs darījumu vai ir pilnvarots to darīt.

“PayPal” negarantē pastāvīgu, nepārtrauktu vai drošu piekļuvi jebkurai “PayPal” pakalpojumu daļai.

Mūsu vai mūsu vārdā pārvaldīto tīmekļa vietņu, programmatūras vai sistēmu (ieskaitot tīklus un serverus, kas tiek izmantoti, lai sniegtu kādu no “PayPal” pakalpojumiem) darbību var ietekmēt vairāki no mums neatkarīgi faktori.

“PayPal” darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka lūgumi iemaksāt vai atskaitīt elektroniskos līdzekļus no bankas kontiem, debetkartēm, kredītkartēm un izsniegt čekus tiek savlaicīgi apstrādāti, bet “PayPal” nesniedz nekādus apliecinājumus vai garantijas par apstrādei nepieciešamo laiku, jo “PayPal” pakalpojumus ietekmē daudzi no mums neatkarīgi faktori, piemēram, banku sistēmas vai starptautiskā pasta pakalpojuma kavējumi.

Dažās valstīs nav atļauts iekļaut netiešo garantiju atrunu, tāpēc iepriekš izklāstītās atrunas var neattiekties uz jums.

Mēs nevaram garantēt mūsu sarakstē, ziņojumos, tīmekļa vietnē(-s) iekļautās un mūsu direktoru, valdes locekļu un darbinieku jebkuros apstākļos un kontekstā sniegtās informācijas precizitāti, un jūs nedrīkstat paļauties uz šādu informāciju.

Jums rūpīgi jāpārbauda visa mūsu savstarpējā sarakste un jāpaziņo mums, cik drīz vien iespējams, ja tā ietver kaut ko jūsu ieskatā nepareizu vai darbības, kas nav veiktas saskaņā ar jūsu norādījumiem.

“PayPal” atbrīvošana no atbildības

Ja jums ir strīds ar citu “PayPal” konta īpašnieku, jūs atbrīvojat “PayPal” no atbildības saistībā ar jebkādām:

 • prasībām,
 • pieprasījumiem,
 • zaudējumiem (faktiskiem un izrietošiem),

kas var būt jebkāda veida un rakstura, zināmi un nezināmi, un kas rodas no šādiem strīdiem vai ir jebkādā veidā saistīti ar tiem.

Piekrītot šai atbrīvošanai, jūs skaidri atsakāties no jebkādas aizsardzības, kas citādi ierobežotu šīs atbrīvošanas aptvērumu un ietvertu tikai tās pretenzijas, par kurām jūs varat zināt vai jums ir aizdomas, ka tās pastāv jūsu labā brīdī, kad piekrītat šai atbrīvošanai.

Jūs (nevis “PayPal”) esat atbildīgs par jūsu jurisdikcijas tiesību aktu un noteikumu, kas var būt piemērojami jums saistībā ar mūsu pakalpojumu izmantošanu (piemēram, saistībā ar regulētu darbību, licencētu darbību, eksporta vai importa darbību, nodokļiem vai darījumiem ārvalstu valūtās), izpratni un ievērošanu.

Intelektuālais īpašums

“PayPal” preču zīmes

„PayPal.com“, „PayPal“ un visi ar PayPal pakalpojumiem saistītie logotipi ir vai nu PayPal vai PayPal licences devēju preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Jūs nedrīkstat tās kopēt, atdarināt, pārveidot vai lietot bez PayPal iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. Turklāt visas lapu galvenes, pielāgotās grafikas, pogu ikonas un skripti ir PayPal pakalpojumu zīmes, preču zīmes un/vai daļa no tirdzniecības noformējuma. Jūs nedrīkstat tos kopēt, atdarināt, pārveidot vai lietot bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. Jūs drīkstat izmantot PayPal izsniegtus HTML logotipus, lai novirzītu tīmekļa plūsmu uz PayPal pakalpojumiem. Šos HTML logotipus nedrīkst pārveidot vai mainīt nekādā veidā, izmantot tos veidā, kas nepareizi raksturo PayPal vai PayPal pakalpojumus, vai attēlot tos jebkādā veidā, kas norāda uz sponsorēšanu vai apstiprinājumu no PayPal puses. Visas tiesības, īpašumtiesības uz PayPal tīmekļa vietnēm un līdzdalība tajās, jebkāds to saturs, PayPal pakalpojumi, ar PayPal pakalpojumiem saistītās tehnoloģijas un visas tehnoloģijas un visa veida saturs, kas radīts vai atvasināts no iepriekš minētā, ir PayPal un tā licences devēju ekskluzīvs īpašums.

Licenču piešķiršana, vispārīgi

Ja jūs izmantojat “PayPal” programmatūru, piemēram, API, izstrādātāja instrumentu kopumu vai citu lietojumprogrammu, kas var ietvert programmatūru, ko nodrošina vai kas ir integrēta mūsu pakalpojumu sniedzēju programmatūrā, sistēmās vai pakalpojumos, un kuru jūs esat lejupielādējis vai citādi tai piekļuvis, izmantojot tīmekļa vai mobilo platformu, “PayPal” piešķir jums atceļamu, neekskluzīvu, nenododamu, bezatlīdzības ierobežotu licenci bez tiesībām izdot apakšlicences, lai piekļūtu šādai programmatūrai vai izmantotu to saskaņā ar šādas programmatūras pavaddokumentiem. Šī licence attiecas uz programmatūru un visiem atjauninājumiem, jauninājumiem, jaunām versijām un programmatūras nomaiņu. Jūs nedrīkstat nomāt, iznomāt vai citādi nodot programmatūras lietošanas tiesības trešajai personai. Jums ir jāievēro visos “PayPal” pakalpojumu pavaddokumentos ietvertās ieviešanas, piekļuves un lietošanas prasības. Ja neievērosiet ieviešanas, piekļuves un lietošanas prasības, jūs būsiet atbildīgs par visiem zaudējumiem, kas radušies jums, “PayPal” un trešajām personām. “PayPal” var atjaunināt jebkuru programmatūru vai pārtraukt tās darbību, par to paziņojot jums. Lai gan “PayPal”, iespējams, ir 1) integrējis noteiktus trešo personu materiālus un tehnoloģijas jebkurā tīmekļa vietnē vai citā lietojumprogrammā, ieskaitot tā programmatūru, un/vai 2) ir piekļuvis noteiktiem trešo pušu materiāliem un tehnoloģijām un izmantojis tos, lai veicinātu “PayPal” pakalpojumu sniegšanu, jums nav piešķirtas un jums nav tiesību uz šādiem trešo personu materiāliem. Jūs piekrītat nemainīt, nepārveidot, neaizskart, nelabot, nekopēt, nepavairot, nepielāgot, neizplatīt, neattēlot, nepublicēt, nepārtulkot, neizjaukt, nedekompilēt un citādi nemēģināt izveidot jebkuru pirmkodu, kas iegūts no programmatūras vai trešās personas materiāliem vai tehnoloģijām, vai citādi veidot no jebkuras programmatūras vai trešās personas materiāliem vai tehnoloģijām atvasinātus darbus. Jūs atzīstat, ka visas tiesības, īpašumtiesības un līdzdalība “PayPal” programmatūrā pieder “PayPal” un visi tajā integrētie trešo personu materiāli pieder “PayPal” trešo personu pakalpojumu sniedzējiem. Jebkurai citai trešās puses lietojumprogrammai, ko izmantojat “PayPal” tīmekļa vietnēs, ir piemērota licence, par ko jūs esat vienojies ar trešo personu, kas nodrošina jums attiecīgo programmatūru. Jūs esat informēts, ka “PayPal” nepieder, tas nepārvalda un neuzņemas nekādu atbildību par šādu trešās personas lietojumprogrammu, kuru jūs izmantojat kādā no mūsu vietnēm, programmatūrā un/vai saistībā ar “PayPal” pakalpojumiem.

Jūsu piešķirtā licence “PayPal”; intelektuālā īpašuma garantijas

PayPal nepieprasa īpašumtiesības uz saturu, ko jūs nodrošināt, augšupielādējat, iesniedzat vai nosūtāt PayPal. Tāpat PayPal nepieprasa īpašumtiesības uz saturu, kuru jūs viesojat trešo personu tīmekļa vietnēs vai lietojumprogrammās, kas izmanto PayPal pakalpojumus, lai sniegtu ar jūsu saturu saistītus maksājumu pakalpojumus. Saskaņā ar nākamo rindkopu, kad nodrošināt saturu PayPal uzņēmumiem vai publicējat saturu, izmantojot PayPal pakalpojumus, jūs piešķirat PayPal (un pusēm, ar kurām mēs sadarbojamies) neekskluzīvu, neatsaucamu, bezatlīdzības, nododamu un vispasaules licenci izmantot jūsu saturu un ar to saistītās intelektuālā īpašuma un publicitātes tiesības, lai uzlabotu, pārvaldītu un veicinātu mūsu pašreizējos pakalpojumus un izstrādātu jaunus. PayPal neizmaksās jums atlīdzību par jūsu satura izmantošanu. Jūs piekrītat, ka PayPal, izmantojot jūsu saturu, nepārkāps intelektuālā īpašuma vai publicitātes tiesības. Turklāt jūs apliecināt un garantējat, ka jums pieder vai jūs kā citādi pārvaldāt visas ar jūsu nodrošināto saturu saistītās tiesības un jūs piekrītat atteikties no savām personiskajām tiesībām un apsolāt neizmantot šādas tiesības pret PayPal.

Pārdevēju piešķirtas licences “PayPal”

Neatkarīgi no iepriekšējā rindkopā izklāstītajiem noteikumiem, ja jūs kā pārdevējs izmantojat PayPal pakalpojumus, lai pieņemtu maksājumus par precēm un pakalpojumiem, jūs ar šo piešķirat PayPal vispasaules, neekskluzīvas, nododamas, apakšlicencējamas (izmantojot vairākus līmeņus) un bezatlīdzības, pilnīgi apmaksātas tiesības šī lietotāja līguma darbības termiņa laikā lietot un publiski attēlot jūsu preču zīmi(-es) (tostarp, bet ne tikai reģistrētas un nereģistrētas preču zīmes, tirdzniecības nosaukumus, pakalpojumu zīmes, logotipus, domēnu nosaukumus un citus apzīmējumus, kas pieder jums vai ko jūs lietojat), lai 1) identificētu jūs kā tirgotāju, kurš pieņem PayPal pakalpojumu kā norēķinu veidu, un 2) jebkuram citam mērķim, kam jūs sniedzat īpašu piekrišanu.

Dažādi

Tiesību piešķiršana

Jūs nedrīkstat nodot vai piešķirt nekādas jūsu tiesības vai pienākumus saskaņā ar šo lietotāja līgumu bez “PayPal” iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. “PayPal” var jebkurā brīdī nodot vai piešķirt šo lietotāja līgumu vai jebkādas tiesības vai saistības saskaņā ar šo līgumu.

Reglamentējošie tiesību akti

Šo lietotāja līgumu un mūsu savstarpējās attiecības reglamentē Anglijas un Velsas tiesību akti. Tas neietekmē jūsu obligātās tiesības saskaņā ar jūsu rezidences valsts tiesību aktiem, piemēram, jūsu kā patērētāja tiesības.

Ja jūs iesniedzat pret mums prasību tiesā, jūs pakļaujaties Anglijas un Velsas tiesu neizņēmuma jurisdikcijai. Tas nozīmē, ka, ja jūs varat tiesā celt prasību, kas izriet no šī lietotāja līguma, tiesa, kas atrodas Anglijā vai Velsā, būtu pieņemama, bet, ja likums to atļauj, jūs varat celt prasību citas valsts, piemēram, jūsu rezidences valsts tiesā.

Privātums

Jūsu privātuma aizsardzība mums ir ļoti svarīga. Lūdzu, pārskatiet mūsu Privātuma paziņojumu, lai labāk izprastu mūsu apņemšanos nodrošināt jūsu privātumu, kā arī to, kā mēs izmantojam un izpaužam jūsu informāciju.

Valodas un līguma tulkojums

Mēs ar jums sazināsimies tikai angļu valodā.

Šis lietotāja līgums ir noslēgts tikai angļu valodā. Jebkurš šī lietotāja līguma tulkojums ir nodrošināts tikai jūsu ērtības labad un nav paredzēts šī lietotāja līguma nosacījumu pārveidošanai. Ja starp šī lietotāja līguma angļu valodas versiju un jebkuras citas valodas versiju ir pretrunas, angļu valodas versija ir noteicošā.

Personas datu izmantošana no jūsu (kā pārdevēja) puses; datu aizsardzības tiesību akti

Ja jūs (kā pārdevējs) saņemat personas datus par citu PayPal klientu, jums ir jāsaglabā šo personas datu konfidencialitāte un tie jāizmanto tikai saistībā ar PayPal pakalpojumiem. Jūs nedrīkstat atklāt vai nodot personas datu informāciju par PayPal lietotājiem trešajai personai vai izmantot personas datus mārketinga nolūkiem, ja vien nesaņemat attiecīgā lietotāja skaidru piekrišanu. Jūs nedrīkstat sūtīt nevēlamas e-pasta ziņas PayPal klientiem vai izmantot PayPal pakalpojumus, lai iekasētu maksājumus nevēlamu e-pastu sūtīšanai vai palīdzētu nosūtīt šādus e-pastus trešajām personām.

Ja jūs apstrādājat jebkādus personas datus par PayPal klientu saskaņā ar šo lietotāja līgumu, jūs un PayPal katrs būsiet neatkarīgs datu pārzinis (nevis kopīgi pārziņi), kas nozīmē, ka mēs katrs atsevišķi noteiksim šādu personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus. Mēs katrs piekrītam ievērot visu piemērojamo privātuma un datu aizsardzības tiesību aktu prasības, tostarp visus piemērojamos normatīvos aktus, direktīvas, prakses kodeksus un normatīvās prasības, kas piemērojamas datu pārziņiem saistībā ar šo līgumu. Katram no mums ir pieņemti un būs jāievēro patstāvīgi noteiktie privātuma paziņojumi, paziņojumi, politikas un procedūras attiecībā uz visiem šādiem personas datiem, ko mēs katrs apstrādājam saistībā ar šo līgumu.

Ievērojot piemērojamos datu aizsardzības tiesību aktus, mēs katrs apņemamies:

 • īstenot un uzturēt visus attiecīgos personas datu apstrādes drošības pasākumus;
 • veikt uzskaiti par visām apstrādes darbībām, kas veiktas saskaņā ar šo lietotāja līgumu;
 • neveikt un nepieļaut apzinātas vai tīšas darbības, kas varētu izraisīt piemērojamo datu aizsardzības tiesību aktu pārkāpumu no otras Puses.

Jebkurus personas datus, ko jūs apkopojat saistībā ar PayPal pakalpojumiem (kas nav citādi radīti, ievākti vai iegūti, izmantojot klienta atsevišķās attiecības ārpus PayPal pakalpojumu izmantošanas), jūs izmantosiet tikai tādā apmērā, kas ir nepieciešams un atbilstošs PayPal pakalpojumiem, un ne citiem nolūkiem, ja vien neesat iepriekš saņēmis skaidru klienta piekrišanu.

Līguma pilnība un trešo personu tiesības

Šis lietotāja līgums ietver pilnīgu mūsu savstarpējo vienošanos par mūsu pakalpojumiem.

Ja kāds no šī lietotāja līguma noteikumiem tiek atzīts par spēkā neesošu vai neizpildāmu, tas tiek atcelts un pārējie noteikumi tiek izpildīti.

Saskaņā ar 1999. gada Likumu par līgumiem (trešo personu tiesībām) personai, kas nav starp šī līguma slēdzējiem, nav tiesību nedz atsaukties uz jebkuru šī lietotāja līguma noteikumu, nedz to izpildīt (izņemot trešās personas, uz kurām attiecas „PayPal” definīcija iepriekš minētajā sadaļā Pasargāšana no atbildības un atbildības ierobežojumi par to tiesībām, kas noteiktas šajā lietotāja līgumā), bet tas neietekmē trešo personu tiesības vai aizsardzības līdzekļus, kas pastāv vai ir pieejami neatkarīgi no šī akta.

“PayPal” kā pieteikšanās metode

Mēs varam ļaut jums veikt autentifikāciju ar "PayPal", kad pierakstāties noteiktās ārējās tīmekļa vietnēs vai mobilajās lietotnēs. Ja mēs to darām, mēs varam sniegt jūsu pieteikšanās statusu, kā arī personisko un citu konta informāciju, kuru jūs piekrītat koplietot, jebkurai trešajai personai, kas ļauj jums pierakstīties šādā veidā, lai tā jūs varētu identificēt. "PayPal" nepiešķirs trešajai personai piekļuvi jūsu kontam un tikai veiks maksājumus no jūsu konta šai trešajai personai saskaņā ar jūsu konkrētu atļauju un norādījumiem.

Ja jūs ļaujat apmeklētājiem veikt autentifikāciju ar “PayPal”, pierakstoties jūsu tīmekļa vietnē, lietotnē vai klientu kontos, jums ir jāpiekrīt visiem konkrētajiem noteikumiem, kas ir piemērojami, kad šī funkcija ir jums pieejama, un jāievēro visas integrācijas rokasgrāmatās vai vadlīnijās ietvertās specifikācijas. Mēs negarantējam vai citādi neapliecinām nevienu šī pierakstīšanās veida lietotāja identitāti. Mēs nesniegsim jums lietotāja personisko un citu informāciju par kontu (tostarp pierakstīšanās statusu), ko glabā “PayPal”, ja vien lietotājs nav piekritis, ka mēs jums sniedzam šo informāciju.

Korporatīvie klienti

“PSD2” šajā sadaļā nozīmē Otro ES Maksājumu pakalpojumu direktīvu ((ES)2015/2366).

Mēs uzskatām, ka jūs esat „Korporatīvais klients”, ja šī lietotāja līguma noslēgšanas dienā jūs neesat:

 • patērētājs (persona, kas darbojas nolūkos, kas nav saistīti ar tirdzniecību, uzņēmējdarbību vai profesiju);
 • mikrouzņēmums (uzņēmums, kas nodarbina mazāk par 10 personām un kura gada bilance nepārsniedz 2 miljonus EUR).

Ja jūs esat Korporatīvais klients, mēs varam nepiemērot dažus PSD2 noteikumus attiecībā uz mūsu pakalpojumu izmantošanu no jūsu puses.

Ja jūs esat Korporatīvais klients:

 • jums nav tiesību uz norēķinu līguma maksājumu atmaksu;
 • ja jūs saskaraties ar problēmu, jums ir 60 dienas laika no problēmas rašanās dienas, lai par to paziņotu mums; pēc šī perioda beigām mums nav pienākuma izmeklēt problēmu un izmaksāt jums atlīdzību;
 • īstenojot PSD2 Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīs, mums nav jāievēro PSD2 III sadaļā izklāstītās informācijas prasības un to ekvivalenti, kas var attiekties uz jums (PSD2 transponēšana);
 • PSD2 72. un 89. pants un līdzvērtīgi PSD2 transponēšanas noteikumi neattiecas uz mūsu pakalpojuma izmantošanu no jūsu puses. Pat ja šajā lietotāja līgumā var būt noteikts citādi, mēs neesam atbildīgi par zaudējumiem vai kaitējumu, kas jums var rasties saskaņā ar šiem pantiem un noteikumiem.

Sadaļu numuri un definētie vārdi

Ja citos dokumentos (piemēram, noteikumos) ir iekļautas atsauces uz šī lietotāja līguma sadaļu numuriem vai definētajiem terminiem, lūdzu, skatiet Piezīmes par atsaucēm lietotāja līgumā, lai atrastu attiecīgo noteikumu vai definēto terminu.

1. pielikums. Komisijas maksu tabula

Jūs piekrītat, ka mēs varam atskaitīt mūsu piemērotās komisijas maksas no mūsu pārskaitītajām summām, pirms šie līdzekļi tiek ieskaitīti jūsu “PayPal” kontā.

Ja jūs veicat vai saņemat maksājumu, komisijas maksas tiek piemērotas atkarībā no:

 • darījuma veida, kura ietvaros maksājums tiek veikts (komercdarījums, personīgs darījums vai cits);
 • tā, vai maksājums ir pārrobežu vai iekšzemes maksājums un/vai kāds finansējuma avots tiek izmantots maksājuma veikšanai.

Komisijas maksas tiek piemērotas arī par citām konta darbībām vai notikumiem, kā norādīts šajā lietotāja līgumā.

Detalizētu informāciju skatiet šā 1. pielikuma A4. sadaļā sniegtajā glosārijā.

Norādītās komisijas maksas ietver visus piemērojamos nodokļus, taču var pastāvēt citi nodokļi vai izmaksas, kas netiek maksātas, izmantojot “PayPal”, vai kuras mēs nepiemērojam. Jūs atbildat par tālruņu izmaksām un visām citām izmaksām, ko piemēro jūsu interneta pakalpojuma sniedzējs, vai tamlīdzīgām vai saistītām izmaksām, kas jums radušās Pakalpojumu izmantošanas rezultātā.

Mēs sniegsim jums informāciju par saņemtajām summām un mūsu piemērotajām maksām e-pastā vai jūsu darījumu vēsturē (kurai varat piekļūt, pierakstoties savā “PayPal” kontā). Ja vien netiek pierādīts, ka esam pieļāvuši kļūdu, visas izmaksas ir jāsedz jums bez ieskaita vai citiem atskaitījumiem. Mēs varam iekasēt maksu par jebkādiem papildu pakalpojumiem, ko mēs sniedzam ārpus šī līguma. Mēs jums pastāstīsim par šīm izmaksām, kad jūs lūgsiet pakalpojumu.

A1. Komisijas maksas par personisko darījumu maksājumiem

Ievērojiet, ka komisijas maksu sedz nosūtītājs. Plašāku informāciju skatiet šā 1. pielikuma A4.2.3. sadaļā.

Komisijas maksa par personiskā darījuma maksājumu tiks parādīta maksājuma brīdī.

Ja ir norādīts, ka tiek piemērots procentu maksas un/vai fiksētās maksas komponents, plašāku informāciju skatiet šā 1. pielikuma A4.5., A4.6. un A4.7. sadaļā.

A1.1. Komisijas maksas par iekšzemes personisko darījumu maksājumiem

Darbība

Komisijas maksa

Iekšzemes personiskā darījuma maksājuma nosūtīšana

Bez maksas (tomēr, ja jāveic valūtas konvertācija, tiek piemērota sadaļa "Kā mēs konvertējam valūtu")

A1.2. Komisijas maksas par pārrobežu personisko darījumu maksājumiem

A1.2.1. Pārrobežu personīgā darījuma maksājums, kas nosūtīts uz EEZ valsti eiro vai Zviedrijas kronās

Darbība

Komisijas maksa

Pārrobežu personiskā darījuma maksājuma nosūtīšana uz EEZ valstīm eiro vai Zviedrijas kronās

Bez maksas (tomēr, ja jāveic valūtas konvertācija, tiek piemērota sadaļa "Kā mēs konvertējam valūtu")

A1.2.2. Citi pārrobežu personīgo darījumu maksājumi

Lai noteiktu komisijas maksu par pārrobežu personīgā darījuma maksājumu, kas nosūtīts lietotājam konkrētā valstī, lūdzu, izpildiet tālāk norādītās darbības.

1. darbība. Atrodiet to valsti vai valstu grupu, kurā reģistrēta saņēmēja adrese. Plašāka informācija sniegta šā 1. pielikuma A4.4. sadaļā. Ja šaubāties, pajautājiet saņēmējam (otrā kolonna).

2. darbība. Atrodiet piemērojamo komisijas maksu (trešā kolonna).

Darbība

Saņēmēja konta valsts

Komisijas maksa

^^

Pārrobežu personiskā darījuma maksājuma nosūtīšana

ASV, Kanāda, Ziemeļeiropa, Eiropa I, Eiropa II

1,99 EUR

Jebkura cita valsts^

3,99 EUR

^ Atkarībā no pakalpojuma pieejamības saņēmējam, kas reģistrēts attiecīgajā valstī.

^^ Skatīt tālāk šā 1. pielikuma A4.7. sadaļu.

A2. Komisijas maksas par komercdarījumu maksājumiem

Ja ir norādīts, ka tiek piemērots fiksētās komisijas maksas komponents, plašāku informāciju skatiet šā 1. pielikuma A4.6. sadaļā.

Darbība vai notikums

Komisijas maksa

A2.1. Nosūtīšana (pirkšana)

Bez maksas (tomēr, ja jāveic valūtas konvertācija, tiek piemērota sadaļa "Kā mēs konvertējam valūtu")

A2.2. Iekšzemes maksājumu saņemšana (pārdošana)

A2.2.1. Standarta tarifs

Maksājumi lietotājiem, kas PayPal reģistrējušies kā Bulgārijas, Kipras, Čehijas, Igaunijas, Grieķijas, Ungārijas, Latvijas, Lihtenšteinas, Lietuvas, Maltas, Rumānijas, Sanmarīno, Slovākijas un Slovēnijas rezidenti:

3,40 % + fiksētā maksa

A2.2.2. Maksas par jaunā norēķināšanās risinājuma izmantošanu, kas iekļauta “PayPal” Commerce Platform

Maksājumi ar kartēm (Visa vai Mastercard), izmantojot mūsu Avansa kredītkaršu un debetkaršu maksājumu pakalpojumu*

Karšu finansētie maksājumi no lietotājiem, kuri izmanto mūsu pakalpojumu Maksājumi bez PayPal konta (tiek dēvēts arī par pamata kredītkaršu un debetkaršu maksājumu pakalpojumu)

Maksājumi ar alternatīvām maksāšanas metodēm

Citi maksājumi

Jaukto cenu maksas struktūra

Interchange Plus maksas struktūra

Komisijas maksa

1,90 % + fiksētā maksa

Starpbanku komisijas maksa + 1,90 % + fiksētā maksa

1,90 % + fiksētā maksa

1,90 % + fiksētā maksa

Standarta tarifs A2.2.1. sadaļā

* Skatīt PayPal tiešsaistes karšu maksājumu pakalpojumu līgumu, lai uzzinātu vairāk par Interchange Plus maksas struktūru, kombinētā izcenojuma maksas struktūru un jūsu izvēles iespējām.

A2.3. Pārrobežu maksājumu saņemšana (pārdošana)

Tiek piemērota maksa par iekšzemes komercdarījumu maksājumu saņemšanu, kā arī papildu procentu pārrobežu komisijas maksa atbilstoši zemāk dotajā tabulā norādītajam (atkarībā no nosūtītāja valsts).

Piezīme: pārrobežu maksājumi eiro (EUR) vai Zviedrijas kronās (SEK), kas veikti starp Eiropas Savienībā vai EEZ reģistrētiem kontiem, maksas piemērošanas nolūkā tiks uzskatīti par iekšzemes komercdarījumu maksājumiem.

Nosūtītāja valsts

Pārrobežu komisijas maksa

Ziemeļeiropa

0,5 %

Eiropa I

0,5 %

ASV/Kanāda

2,0 %

Eiropa II

2,0 %

Pārējā pasaule

2,0 %

A2.4. Iekšzemes maksājumu saņemšana klātienē, izmantojot QR kodus

Par iekšzemes darījumiem, kas saņemti jūsu “PayPal” kontā klātienē, izmantojot QR kodus, “PayPal” iekasē mainīgo maksu tādā apmērā, kas ir vienlīdzīgs zemāk dotajā tabulā norādītajiem procentiem no attiecīgās maksājuma darījuma summas, pamatojoties uz valsti, kurā reģistrēts “PayPal” konts (“QR mainīgā maksa”), kam pieskaitīta QR fiksētā maksa.

Valsts

QR mainīgā maksa

Latvija

0,90 %

Malta

0,90 %

Igaunija

0,90 %

Slovēnija

0,90 %

Slovākija

0,90 %

Kipra

0,90 %

Grieķija

0,90 %

Čehija

0,90 %

Ungārija

0,90 %

Ja valsts, kurā ir reģistrēts jūsu “PayPal” konts, nav norādīta iepriekš dotajā tabulā, šī funkcija jūsu valstī nav pieejama.

QR fiksētā maksa” ir fiksētās maksas summa attiecīgajā darījuma valūtā, kas saņemta klātienē, izmantojot QR kodus, kā norādīts tālāk:

QR FIKSĒTĀ MAKSA DARĪJUMA VALŪTĀ

Austrālijas dolārs

0,10 AUD

Meksikas peso

2,00 MXN

Brazīlijas reāls

0,20 BRL

Jaunie Taivānas dolāri:

3,00 TWD

Lielbritānijas sterliņu mārciņa

0,10 GBP

Jaunzēlandes dolārs

0,15 NZD

Kanādas dolārs

0,10 CAD

Norvēģijas kronas:

1,00 NOK

Čehijas krona

3,00 CZK

Filipīnu peso

5,00 PHP

Dānijas krona

0,70 DKK

Polijas zlots

0,50 PLN

Eiro

0,10 EUR

Krievijas rublis

3,00 RUB

Honkongas dolārs

0,80 HKD

Zviedrijas krona

1,00 SEK

Ungārijas forints

30,00 HUF

Šveices franks

0,10 CHF

Jaunais Izraēlas šekelis

0,40 ILS

Singapūras dolārs

0,20 SGD

Japānas jena

12,00 JPY

Taizemes bats

4,00 THB

Malaizijas ringits

0,70 MYR

ASV dolārs

0,10 USD

A2.5. Pārrobežu maksājumu saņemšana klātienē, izmantojot QR kodus

Tiek piemērota QR mainīgā maksa, kam pieskaitīta QR fiksētā maksa un papildu procentu pārrobežu komisijas maksa (“Pārrobežu QR komisijas maksa”), kā norādīts tabulā zemāk (atkarībā no nosūtītāja valsts).

Nosūtītāja valsts

Pārrobežu QR komisijas maksa

Ziemeļeiropa vai Eiropa I

0,50 %

Eiropa II, ASV, Kanāda vai jebkura cita valsts

2,00 %

A3. Citas komisijas maksas

Darbība vai notikums

Komisijas maksa

A3.1. Valūtas konvertācija

A3.1.1. Par jūsu PayPal uzņēmuma kontā esošu summu valūtas konvertāciju, ja tie nav maksājumi, ko saņemat vai veicat konkrēta darījuma ietvaros (piemēram, jūs konvertējat bilanci citā valūtā), un par darījumiem, kuru ietvaros jāveic valūtas konvertācija un pārdevējs ir piekritis segt konvertācijas maksu pircēja vietā:

3,0% virs ārējā valūtas maiņas bāzes kursa, kā tas aprakstīts sadaļā "Kā mēs konvertējam valūtu").

A3.1.2. Par visiem citiem darījumiem, kuru ietvaros jāveic valūtas konvertācija (tostarp konvertējot summas, kas jums pārskaitītas atpakaļ kā naudas atmaksa vai atteikts maksājums):

4,0% virs ārējā valūtas maiņas bāzes kursa, kā aprakstīts sadaļā "Kā mēs konvertējam valūtu").

A3.2. Bilances izņemšana

A3.2.1. Izņemšana, pārskaitot tieši uz bankas kontu (ja pieejama*)

Bez maksas (tomēr, ja jāveic valūtas konvertācija, tiek piemērota sadaļa "Kā mēs konvertējam valūtu")

Izņemšana, pārskaitot tieši uz ASV bankas kontu

3,00% (tomēr, ja jāveic valūtas konvertācija, tiek piemērota sadaļa "Kā mēs konvertējam valūtu")

Ja izņemsiet bilanci citā valūtā, nevis tajā, kurā šī bilance tiek glabāta jūsu Kontā, šādu konvertāciju veiksim pēc mūsu darījuma valūtas maiņas kursa. Savukārt par naudas izņemšanu no uzņēmuma konta jums papildus ārējam valūtas maiņas bāzes kursam būs jāmaksā valūtas konvertācijas maksa, kā minēts iepriekš A3.1.1. punktā.

*Izņemšana, pārskaitot uz bankas kontu, var nebūt iespējama visās valstīs.

A3.2.2. Izņemšana, pārskaitot uz karti/ar kartes starpniecību (ja pieejama*)

A3.2.2.1. Lietotājiem no Rumānijas, Slovēnijas, Bulgārijas

1 % no pārskaitījuma summas ar minimālo un maksimālo komisijas maksu atkarībā no valūtas, kurā karte ir denominēta (mēs to dēvējam par Izņemšanas valūtu)**, kā norādīts tālāk.

Izņemšanas valūta

Minimālā komisijas maksa

Maksimālā komisijas maksa

Apvienoto Arābu Emirātu dirhēms

0,90 AED

36,70 AED

Austrālijas dolārs

0,25 AUD

10,00 AUD

Bulgārijas leva

0,50 BGN

20,00 BGN

Kanādas dolārs

0,25 CAD

10,00 CAD

Šveices franks

0,25 CHF

10,00 CHF

Čehijas krona

5,70 CZK

230,00 CZK

Dānijas krona

1,80 DKK

70,00 DKK

Eiro

0,25 EUR

10,00 EUR

Lielbritānijas sterliņu mārciņa

0,20 GBP

8,00 GBP

Honkongas dolārs

2,00 HKD

80,00 HKD

Horvātijas kuna

2,00 HRK

70,00 HRK

Ungārijas forints

70,00 HUF

2900,00 HUF

Jaunais Izraēlas šekelis

1,00 ILS

40,00 ILS

Japānas jena

30,00 JPY

1100,00 JPY

Kuveitas dinārs

1,00 KWD

Nav maks.

Šrilanka rūpija

50,00 LKR

1800,00 LKR

Meksikas peso

5,00 MXN

200,00 MXN

Malaizijas ringits

1,00 MYR

40,00 MYR

Norvēģijas krona

1,00 NOK

40,00 NOK

Jaunzēlandes dolārs

0,40 NZD

15,00 NZD

Filipīnu peso

10,00 PHP

500,00 PHP

Polijas zlots

1,00 PLN

40,00 PLN

Kataras riāls

1,00 QAR

40,00 QAR

Jaunā Rumānijas leja

1,00 RON

40,00 RON

Serbijas dinārs

25,00 RSD

1000,00 RSD

Krievijas rublis

20,00 RUB

700,00 RUB

Zviedrijas krona

2,50 SEK

100,00 SEK

Singapūras dolārs

0,50 SGD

15,00 SGD

Taizemes bats

8,00 THB

320,00 THB

Turcijas lira

1,50 TRY

60,00 TRY

ASV dolārs

0,25 USD

10,00 USD

Dienvidāfrikas rands

3,60 ZAR

145,00 ZAR

Visas pārējās valūtas

Bez minimālās/maksimālās komisijas maksas

A3.2.2.2. Lietotājiem no Kipras, Igaunijas, Gibraltāra, Lihtenšteinas, Lietuvas, Latvijas, Maltas, Slovākijas un Sanmarīno*:

Atkarībā no jūsu kartes valūtas (mēs to saucam par Izņemšanas valūtu) par katru izņemšanu tiek piemērota šāda komisijas maksa.

Valūta

Maksa par transakciju

AED

10

ALL

276

ANG

4

AOA

1233

ARS

8

AUD

3,50

AWG

5

BAM

4

BBD

5

BGN

3,50

BIF

4725

BMD

3

BND

3

BOB

17

BRL

4,50

BSD

3

BTN

178

BWP

27

CAD

3

CDF

4226

CHF

3,50

CLP

1200,00

CNY

17

COP

8329

CRC

1408

CVE

249

CYP

1,20

CZK

55

DJF

444

DKK

15

DOP

133

DZD

300

EEK

30,00

EGP

40

ETB

80

EUR

2

FJD

5

FKP

2

GBP

1,50

GEL

7

GIP

1,50

GMD

128

GNF

23848

GTQ

19

GYD

522

HKD

20

HNL

62

HRK

15

HUF

500

IDR

23000,00

ILS

11

INR

100,00

ISK

170,00

JMD

335

JPY

300

KES

252

KHR

10300,00

KMF

1109

KRW

2915

KYD

2

KZT

943

LAK

22196

LKR

454

LTL

7,00

LVL

1,50

MAD

24

MDL

44

MGA

9129

MKD

139

MNT

6867

MRO

937

MTL

0,90

MUR

92

MVR

39

MWK

1842

MXN

30

MYR

8

NAD

36

NGN

906

NIO

85

NOK

16

NPR

286

NZD

4

PAB

2,50

PEN

8

PGK

9

PHP

100

PLN

8

PYG

16312

QAR

9

RON

6

RSD

265

RUB

150,00

SAR

9

SBD

21

SCR

34

SEK

18

SGD

4

SHP

2

SKK

70,00

SLL

24662

SOS

1449

SRD

19

SZL

36

THB

90,00

TJS

26,00

TOP

6

TRY

3,80

TTD

17

TWD

87,50

TZS

5760

UAH

61

UGX

9194

USD

2,5

UYU

50

UYU

50,00

VND

57937

VUV

291

WST

7

XAF

1478

XCD

7

YER

626

ZAR

20

*Izņemšana no kartes var nebūt iespējama visās valstīs.

A3.3.1. Maksājumu atprasījumi

Lai segtu maksājumu atprasījumu apstrādes izmaksas, PayPal aprēķina pārdevējiem norēķinu komisijas maksu par kredītkaršu un debetkaršu maksājumu atprasījumiem. (Maksājuma atprasījumu var veikt, ja pircējs noraida vai nosūta atpakaļ no viņa vai viņas kartes ieturētu maksājumu ar kartes izdevēja starpniecību).

Maksa par maksājuma atmaksu ir norādīta zemāk un balstīta uz saņemto valūtu atbilstoši tālāk norādītajam.

Austrālijas dolārs:

22,00 AUD

Brazīlijas reāls:

35,00 BRL

Kanādas dolārs:

20,00 CAD

Čehijas krona:

400,00 CZK

Dānijas krona

120,00 DKK

Eiro:

16 EUR

Honkongas dolārs

155,00 HKD

Ungārijas forints:

4325,00 HUF

Izraēlas šekelis

75,00 ILS

Japānas jena

1875,00 JPY

Malaizijas ringits:

65,00 MYR

Meksikas peso

250,00 MXN

Jaunzēlandes dolārs:

28,00 NZD

Norvēģijas krona

125,00 NOK

Filipīnu peso:

900,00 PHP

Polijas zlots:

65,00 PLN

Krievijas rublis:

640,00 RUB

Singapūras dolārs:

28,00 SGD

Zviedrijas krona

150,00 SEK

Šveices franks

22,00 CHF

Jaunais Taivānas dolārs

625,00 TWD

Taizemes bats:

650,00 THB

Lielbritānijas sterliņu mārciņa:

14,00 GBP

ASV dolārs:

20,00 USD

A3.3.2. Strīdu izšķiršanas komisijas maksa

Mēs drīkstam iekasēt strīdu izšķiršanas komisijas maksu, ja pircējs piesaka prasību par strīdu vai maksājuma atprasījumu par darījumu, kas apstrādāts, izmantojot pircēja PayPal kontu vai PayPal Checkout risinājumu. Lūdzu, skatiet lietotāja līgumu, lai uzzinātu vairāk par standarta strīdu izšķiršanas komisijas maksām un lielapjoma strīdu izšķiršanas komisijas maksām.

STANDARTA STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KOMISIJAS MAKSAS

Austrālijas dolārs

25,00 AUD

Jaunie Taivānas dolāri:

455,00 TWD

Brazīlijas reāli:

65,00 BRL

Jaunzēlandes dolārs

25,00 NZD

Kanādas dolārs

20,00 CAD

Norvēģijas kronas:

140,00 NOK

Čehijas kronas:

350,00 CZK

Filipīnu peso

760,00 PHP

Dānijas krona

100,00 DKK

Polijas zloti:

60,00 PLN

Eiro

14,00 EUR

Krievijas rublis

640,00 RUB

Honkongas dolārs

115,00 HKD

Singapūras dolārs

20,00 SGD

Ungārijas forints

4585,00 HUF

Zviedrijas krona

145,00 SEK

Jaunais Izraēlas šekelis

55,00 ILS

Šveices franks

15,00 CHF

Japānas jena

1630,00 JPY

Taizemes bats

465,00 THB

Malaizijas ringits

65,00 MYR

Lielbritānijas sterliņu mārciņa

12,00 GBP

Meksikas peso

300,00 MXN

ASV dolārs

15,00 USD

Standarta strīdu izšķiršanas komisijas maksas: strīdu izšķiršanas komisijas maksa būs norādīta sākotnējā darījuma valūtā.

LIELAPJOMA STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KOMISIJAS MAKSAS

Austrālijas dolārs

50,00 AUD

Jaunie Taivānas dolāri:

910,00 TWD

Brazīlijas reāli:

130,00 BRL

Jaunzēlandes dolārs

50,00 NZD

Kanādas dolārs

40,00 CAD

Norvēģijas kronas:

280,00 NOK

Čehijas kronas:

700,00 CZK

Filipīnu peso

1520,00 PHP

Dānijas krona

200,00 DKK

Polijas zloti:

120,00 PLN

Eiro

28,00 EUR

Krievijas rubļi

640,00 RUB

Honkongas dolārs

230,00 HKD

Singapūras dolārs

40,00 SGD

Ungārijas forints

9170,00 HUF

Zviedrijas krona

290,00 SEK

Jaunais Izraēlas šekelis

110,00 ILS

Šveices franks

30,00 CHF

Japānas jena

3260,00 JPY

Taizemes bats

930,00 THB

Malaizijas ringits

130,00 MYR

Lielbritānijas sterliņu mārciņa

24,00 GBP

Meksikas peso

600,00 MXN

ASV dolārs

30,00 USD

Lielapjoma strīdu izšķiršanas komisijas maksas: strīdu izšķiršanas komisijas maksa būs norādīta sākotnējā darījuma valūtā.

A3.4. Komercdarījumu naudas atmaksa

Ja atmaksājat komercdarījuma maksājumu, atmaksas veikšanai netiek piemērotas komisijas maksas, bet komisijas maksas, kuras sākotnēji samaksājāt par maksājuma saņemšanu, jums netiks atgrieztas.

A3.5. Maksājumu nosūtīšana, izmantojot PayPal Izmaksas un Masveida maksājumu

PayPal Izmaksu un Masveida maksājuma pakalpojumi ļauj viegli nosūtīt izmaksas vairākiem saņēmējiem vienlaikus. Mēs iekasējam no jums maksu par katru maksājumu, kas nosūtīts Masveida maksājuma pakalpojuma ietvaros, taču komisijas maksai atkarībā no maksājuma veida un valūtas ir noteikts maksimālais limits.

A3.5.1. Komisijas maksa

2 % no kopējās maksājuma summas

A3.5.2. Maksimālā Komisijas maksa par PayPal Izmaksu vai Masveida maksājuma iekšzemes darījumu

Iekšzemes darījumiem tiek piemērota šāda maksimālā komisijas maksa par vienu maksājumu (pamatojoties uz maksājuma valūtu).

Austrālijas dolārs:

16,00 AUD

Brazīlijas reāls:

24,00 BRL

Kanādas dolārs:

14,00 CAD

Čehijas krona:

280,00 CZK

Dānijas krona

84,00 DKK

Eiro:

12,00 EUR

Honkongas dolārs

110,00 HKD

Ungārijas forints:

3080,00 HUF

Izraēlas šekelis

50,00 ILS

Japānas jena

1200,00 JPY

Malaizijas ringits:

50,00 MYR

Meksikas peso

170,00 MXN

Jaunzēlandes dolārs:

20,00 NZD

Norvēģijas krona

90,00 NOK

Filipīnu peso:

640,00 PHP

Polijas zlots:

46,00 PLN

Krievijas rublis:

480,00 RUB

Singapūras dolārs:

20,00 SGD

Zviedrijas krona

100,00 SEK

Šveices franks

16,00 CHF

Jaunais Taivānas dolārs

440,00 TWD

Taizemes bats:

460,00 THB

Lielbritānijas sterliņu mārciņa:

10,00 GBP

ASV dolārs:

14,00 USDA3.5.3. Maksimālā Komisijas maksa citiem PayPal Izmaksu vai Masveida maksājuma darījumiem

Visiem citiem darījumiem tiek piemērota šāda maksimālā komisijas maksa par vienu maksājumu (pamatojoties uz maksājuma valūtu).

Austrālijas dolārs:

100,00 AUD

Brazīlijas reāls:

150,00 BRL

Kanādas dolārs:

90,00 CAD

Čehijas krona:

1700,00 CZK

Dānijas krona

500,00 DKK

Eiro:

70,00 EUR

Honkongas dolārs

660,00 HKD

Ungārijas forints:

18 500,00  HUF

Izraēlas šekelis

320,00 ILS

Japānas jena

8000,00 JPY

Malaizijas ringits:

300,00 MYR

Meksikas peso

1080,00 MXN

Jaunzēlandes dolārs:

120,00 NZD

Norvēģijas krona

540,00 NOK

Filipīnu peso:

3800,00 PHP

Polijas zlots:

280,00 PLN

Krievijas rublis:

2800,00 RUB

Singapūras dolārs:

120,00 SGD

Zviedrijas krona

640,00 SEK

Šveices franks

100,00 CHF

Jaunais Taivānas dolārs

2700,00 TWD

Taizemes bats:

2800,00 THB

Lielbritānijas sterliņu mārciņa:

60,00 GBP

ASV dolārs:

90,00 USDIevērojiet! Pārrobežu maksājumiem eiro (EUR) vai Zviedrijas kronās (SEK), kas veikti starp Eiropas Savienībā vai EEZ reģistrētiem kontiem, tiek piemērota iekšzemes darījuma komisijas maksa.

A3.6. Kredītkartes un debetkartes piesaistīšana un apstiprināšana (informācijas par kredītkarti vai debetkarti pārbaude).

Lai palielinātu nosūtīšanas ierobežojumu vai kā PayPal var noteikt, dažiem lietotājiem var tikt piemērota Kredītkartes un debetkartes sasaistes un apstiprināšanas komisijas maksa.

Atkarībā no valūtas

Austrālijas dolārs:

2,00 AUD

Brazīlijas reāls:

4,00 BRL

Kanādas dolārs:

2,45 CAD

Čehijas krona:

50,00 CZK

Dānijas krona

12,50 DKK

Eiro:

1,50 EUR

Honkongas dolārs

15,00 HKD

Ungārijas forints:

400,00 HUF

Izraēlas šekelis

8,00 ILS

Japānas jena

200,00 JPY

Meksikas peso

20,00 MXN

Jaunzēlandes dolārs:

3,00 NZD

Norvēģijas krona

15,00 NOK

Filipīnu peso:

100,00 PHP

Polijas zlots:

6,50 PLN

Krievijas rublis:

60,00 RUB

Singapūras dolārs:

3,00 SGD

Zviedrijas krona

15,00 SEK

Šveices franks

3,00 CHF

Jaunais Taivānas dolārs

70,00 TWD

Taizemes bats:

70,00 THB

Lielbritānijas sterliņu mārciņa:

1,00 GBP

ASV dolārs:

1,95 USD


Šī naudas summa tiks atmaksāta, kad būsiet sekmīgi pabeiguši kredītkartes vai debetkartes pārbaudes procesu.

A3.7. Ierakstu pieprasījums

10,00 GBP vai 12,00 EUR (par vienību)

Šī Komisijas maksa tiks piemērota tādiem informācijas pieprasījumiem, kas attiecas uz mūsu attaisnoto pamatojumu jūsu Maksājuma rīkojuma noraidīšanai. Mēs neiekasēsim no jums maksu par ierakstiem, kas pieprasīti saistībā ar jūsu labticīgo pieņēmumu par Kontā esošu kļūdu.

A3.8. Atgriešana bankā izmaksas brīdī

Šī Komisijas maksa tiek iekasēta, ja Lietotājs mēģina veikt izmaksu un tā neizdodas, jo ir sniegta nepareiza bankas konta informācija vai informācija par piegādi.

Lietotājiem no Čehijas: 200,00 CZK
Lietotājiem no Ungārijas: 1500,00 HUF
Eirozonā reģistrētajiem lietotājiem: 3,00 EUR.

A3.9. Izcenojumi Labdarības organizācijām

Tiek piemērota PayPal pieteikšanās un sākotnējās apstiprināšanas kārtība

A3.9.1. Iekšzemes tarifs Labdarības organizācijām

1,9 % + Fiksētā maksa labdarības organizācijām par katru maksājuma darījumu.

A3.9.2. Fiksētā maksa labdarības organizācijām

Atkarībā no saņemtā maksājuma valūtas.

Austrālijas dolārs:

0,30 AUD

Brazīlijas reāls:

0,60 BRL

Kanādas dolārs:

0,30 CAD

Čehijas krona:

10,00 CZK

Dānijas krona

2,60 DKK

Eiro:

0,35 EUR

Honkongas dolārs

2,35 HKD

Ungārijas forints:

90 HUF

Izraēlas šekelis

1,20 ILS

Japānas jena

40,00 JPY

Malaizijas ringits:

2,00 MYR

Meksikas peso

4,00 MXN

Jaunzēlandes dolārs:

0,45 NZD

Norvēģijas krona

2,80 NOK

Filipīnu peso:

15,00 PHP

Polijas zlots:

1,35 PLN

Krievijas rublis:

10,00 RUB

Singapūras dolārs:

0,50 SGD

Zviedrijas krona

3,25 SEK

Šveices franks

0,55 CHF

Jaunais Taivānas dolārs

10,00 TWD

Taizemes bats:

11,00 THB

Lielbritānijas sterliņu mārciņa:

0,20 GBP

ASV dolārs:

0,30 USD


A3.9.3. Pārrobežu tarifs labdarības organizācijām

Pārrobežu komisijas maksu izcenojumi labdarības organizācijām ir tādi paši kā Komisijas maksa par pārrobežu komercdarījuma maksājumu saņemšanu.

Ievērojiet! Pārrobežu maksājumiem eiro (EUR) vai Zviedrijas kronās (SEK), kas veikti starp Eiropas Savienībā vai EEZ reģistrētiem kontiem, tiek piemērots Iekšzemes tarifs.

A3.10. Elektronisko čeku saņemšana

Katram Elektroniskā čeka maksājumam (pamatojoties uz saņemto valūtu) ir piemērojama zemāk norādītā maksimālā komisijas maksa.

Austrālijas dolārs:

50,00 AUD

Brazīlijas reāls:

75,00 BRL

Kanādas dolārs:

45,00 CAD

Čehijas krona:

850,00 CZK

Dānijas krona

250,00 DKK

Eiro:

35,00 EUR

Honkongas dolārs

330,00 HKD

Ungārijas forints:

9250,00 HUF

Izraēlas šekelis

160,00 ILS

Japānas jena

4000,00 JPY

Malaizijas ringits

150,00 MYR

Meksikas peso

540,00 MXN

Jaunzēlandes dolārs:

60,00 NZD

Norvēģijas krona

270,00 NOK

Filipīnu peso:

1900,00 PHP

Polijas zlots:

140,00 PLN

Krievijas rublis:

1400,00 RUB

Singapūras dolārs:

60,00 SGD

Zviedrijas krona

320,00 SEK

Šveices franks

50,00 CHF

Jaunais Taivānas dolārs

1350,00 TWD

Taizemes bats:

1400,00 THB

Lielbritānijas sterliņu mārciņa:

30,00 GBP

ASV dolārs:

45,00 USD

A3.11. Mikromaksājumu saņemšana

Iesniedzot pieteikumu un saņemot iepriekšēju apstiprinājumu no PayPal, jūs varat mainīt pastāvoša konta kategoriju uz augstāku, lai saņemtu mikromaksājuma tarifu — ja vēlaties šādi rīkoties, lūdzu, sazinieties ar mums. Šis tarifs tiks piemērots visiem ar komercdarījumu saistītajiem maksājumiem, kas saņemti jūsu PayPal kontā.

A3.11.1. Iekšzemes mikromaksājumu komisijas maksa

5 % + Mikromaksājumu fiksētā maksa

A3.11.2. Pārrobežu mikromaksājumu komisijas maksa

6 % + Mikromaksājumu fiksētā maksa

A3.11.3. Mikromaksājumu fiksētā maksa

Atbilstoši saņemtajai valūtai.

Austrālijas dolārs:

0,05 AUD

Brazīlijas reāls:

0,10 BRL

Kanādas dolārs:

0,05 CAD

Čehijas krona:

1,67 CZK

Dānijas krona

0,43 DKK

Eiro:

0,05 EUR

Honkongas dolārs

0,39 HKD

Ungārijas forints:

15,00 HUF

Izraēlas šekelis

0,20 ILS

Japānas jena

7,00 JPY

Malaizijas ringits

0,20 MYR

Meksikas peso

0,55 MXN

Jaunzēlandes dolārs:

0,08 NZD

Norvēģijas krona

0,47 NOK

Filipīnu peso:

2,50 PHP

Polijas zlots:

0,23 PLN

Krievijas rublis:

2,00 RUB

Singapūras dolārs:

0,08 SGD

Zviedrijas krona

0,54 SEK

Šveices franks

0,09 CHF

Jaunais Taivānas dolārs

2,00 TWD

Taizemes bats:

1,80 THB

Lielbritānijas sterliņu mārciņa:

0,05 GBP

ASV dolārs:

0,05 USD


Ievērojiet! Pārrobežu maksājumiem eiro (EUR) vai Zviedrijas kronās (SEK), kas veikti starp Eiropas Savienībā vai EEZ reģistrētiem kontiem, tiek piemērots iekšzemes tarifs.

A 3.12.

Neaktīvs PayPal konts

Maksa par neaktivitāti būs mazāka par tālāk norādīto komisijas maksu vai atlikumu jūsu kontā.

Eiro:

12,00 EUR

Čehijas krona:

300,00 CZK

Ungārijas forints:

4000,00 HUF

Šveices franks:

12,00 CHF

A4. Glosārijs

A4.1. “Komercdarījuma” maksājums ietver preču un pakalpojumu pirkšanu un pārdošanu, jebkādu citu komerciālu darījumu veikšanu vai maksājumu saņemšanu, kad “pieprasāt naudu”, izmantojot “PayPal”.

A4.2. “Personīgā darījuma” maksājums ietver naudas pārskaitīšanu (kas sākta plūsmas “Nosūtīt naudu” cilnē “Draugiem un ģimenei”) draugiem un ģimenei, kā arī naudas saņemšanu savā “PayPal” kontā no viņiem, neveicot komerciālu darījumu (respektīvi, maksājums netiek veikts, lai norēķinātos par preču vai pakalpojumu iegādi vai cita komerciāla darījuma veikšanu).

Ja veicat komerciālu darījumu (piemēram, pārdodat preces vai pakalpojumus), jūs nedrīkstat lūgt pircējam norēķināties par pirkumu, veicot Personīgā darījuma maksājumu. Pretējā gadījumā “PayPal” var liegt jums pieņemt atsevišķus vai visus Personīgo darījumu maksājumus. Tāpat ievērojiet tālāk norādīto:

A4.2.1. jūs nevarat nosūtīt naudu Personīgā darījuma formā no dažām valstīm (tostarp Ķīnas un (dažos gadījumos) Vācijas);

A4.2.2. Brazīlijā un Indijā reģistrēti Konti nedrīkst nosūtīt un saņemt Personīgo darījumu maksājumus. Tas nozīmē, ka nevarat nosūtīt Personīgā darījuma maksājumu uz Brazīlijā vai Indijā reģistrētiem Kontiem;

A4.2.3. nosūtītājs sedz Komisijas maksu.

A4.3. “Iekšzemes” maksājums tiek veikts, kad “PayPal” reģistrētās nosūtītāja un saņēmēja rezidences valstis ir vienādas.

A4.4. “Pārrobežu” maksājums tiek veikts, kad “PayPal” reģistrētās nosūtītāja un saņēmēja rezidences valstis atšķiras. Aprēķinot Pārrobežu maksājumu Komisijas maksas, atsauces ērtību labad dažas valstis ir iedalītas vienā grupā, kā norādīts zemāk.

Grupas nosaukums

Valstis

Ziemeļeiropa

Olande, Dānija, Fēru Salas, Somija, Grenlande, Islande, Norvēģija, Zviedrija.

Eiropa I

Austrija, Beļģija, Normandijas salas, Kipra, Igaunija, Francija (tostarp Francijas Gviāna, Gvadelupa, Martinika, Reinjona un Majota), Vācija, Gibraltārs, Grieķija, Īrija, Menas Sala, Itālija, Luksemburga, Malta, Monako, Melnkalne, Nīderlande, Portugāle, Sanmarīno, Slovākija, Slovēnija, Spānija, Apvienotā Karaliste, Vatikāna Pilsētvalsts.

Eiropa II

Albānija, Andora, Baltkrievija, Bosnija un Hercegovina, Bulgārija, Horvātija, Čehija, Gruzija, Ungārija, Kosova, Latvija, Lihtenšteina, Lietuva, Maķedonija, Moldova, Polija, Rumānija, Krievijas Federācija, Serbija, Šveice, Ukraina.

A4.5. Procentu maksas (piemēram, 2,90 %) apzīmē summu, kas ir vienlīdzīga ar to maksājuma summas procentuālo daļu, kuru (ja vien nav norādīts citādi) iekasē saņemtā maksājuma valūtā.

A4.6. Fiksētās maksas par Komercdarījumu maksājumiem un Personīgo darījumu maksājumiem (ja vien nav norādīts citādi) balstās uz valūtu, kurā maksājums ir saņemts, atbilstoši tālāk norādītajam.

Valūta:

Komisijas maksa:

Valūta:

Komisijas maksa:

Austrālijas dolārs:

0,30 AUD

Jaunzēlandes dolārs:

0,45 NZD

Brazīlijas reāls:

0,60 BRL

Norvēģijas krona

2,80 NOK

Kanādas dolārs:

0,30 CAD

Filipīnu peso:

15,00 PHP

Čehijas krona:

10,00 CZK

Polijas zlots:

1,35 PLN

Dānijas krona

2,60 DKK

Krievijas rublis:

10,00 RUB

Eiro:

0,35 EUR

Singapūras dolārs:

0,50 SGD

Honkongas dolārs

2,35 HKD

Zviedrijas krona

3,25 SEK

Ungārijas forints:

90,00 HUF

Šveices franks

0,55 CHF

Jaunais Izraēlas šekelis

1,20 ILS

Jaunais Taivānas dolārs:

10,00 TWD

Japānas jena

40,00 JPY

Taizemes bats:

11,00 THB

Malaizijas ringits:

2,00 MYR

Lielbritānijas sterliņu mārciņa:

0,30 GBP

Meksikas peso

4,00 MXN

ASV dolārs:

0,30 USD

A4.7. Komisijas maksas par maksājumu nosūtīšanu, kas iekasētas dažādās valūtās: dažas Komisijas maksas jums jāmaksā PayPal valūtās, kuras atšķiras no attiecīgās bilances valūtas, kurā nosūtāt maksājumu. Šādā gadījumā mēs veiksim valūtas konvertāciju (saskaņā ar sadaļu "Kā mēs konvertējam valūtu" un atbilstošos gadījumos ar iepriekš minēto A3.1. punktu) no attiecīgās sākotnējās bilances sākotnējās valūtas uz valūtu, kurā mums jāsaņem Komisijas maksa, un tad mēs iekasēsim komisijas maksas no konvertētās bilances.